Sunteți pe pagina 1din 2

MEMORIU TEHNIC

DATE GENERALE : 1. denumirea completă a obiectivului :


CAPELA ROMANO CATOLICA
SAT PALOTA COMUNA SÎNTANDREI
2. adresa exactă :
CIMITIR SAT PALOTA COMUNA SÎNTANDREI
3. numele persoanei fizice sau juridice:
PRIMARIA COMUNEI SÎNTANDREI
ELEMENTE TEHNICO-FUNCŢIONALE:
1. profilul activităţii :
Capela pentru oficierea iînmormântărilor în cimitirul romano-
catolic din satul Palota .
2. unităţi funcţionale componente şi capacitatea
specifică :
Cimitirul satului cu populatie preponderentă de rit romano-catolic
nu are capela pentru oficierea înmormântărilor. Capela propusa
este de 14,75x 8,70m cu terasă acoperită de 7,96x 8,70m.
Constructia este compusă din : sală pentru oficierea înmormântă-
rilor, în suprafata de 81,38mp , un vestiar pentru preot de
7,35mp
si o cameră frigorifică de 6,29mp .
Capela mai are un grup sanitar de 5,69mp şi un mic depozit de
6,10mp cu intrare separată. Constructia este propusă din pereţi
portanţi din zidărie de cărămidă cu goluri verticale în grosime de
30,00cm cei exteriori si 25,00cm cei interiori.Pereţii interiori de
compartimentare vor fi din cărămidă plină de 12,50cm.Şarpanta
va fi din lemn cu învelitoare din sindrilă bituminoasă.Terasa va fi
acoperită cu o copertină din structură metalică cu invelitoare tot
din şindrilă bituminoasă.
UTILITĂŢI ŞI DOTĂRI DE INTERES SANITAR:
1. modul de asigurare şi distribuire al apei potabile
Localitatea nu are reţele de apă şi canalizare astfel ca alimenta-
rea cu apa se face de la puţul existent în cimitir cu ajutorul unui
hidrofor.
2. natura şi cantităţile de reziduri:
Ceea ce rezultă ca rezid este doar din folosinţa grupului sanitar
iar gunoiul se va colecta în containere.
3. modul de rezolvare a colectării şi îndepărtării
apelor uzate şi gunoiul menajer:
Ceea ce rezultă ca rezid din folosinţa grupului sanitar este dever-
sat in rezervorul de vidanjare propus iar gunoiul va fi colectat
în containere şi va fi ridicat de către o firmă specializată cu
care
Primaria comunei are contract.
4. asigurarea cu anexe sanitare :
Clădirea va avea un grup sanitar .
În ce priveşte iluminatul şi ventilaţia spaţiilor ,la proiectarea
spaţiilor s-a ţinut cont de orientare şi de posibilitatea ventilării
şi iluminării naturale.

PUNCTE VULNERABILE CARE GENEREAZĂ RISCURI SANITARE:


NU ESTE CAZUL
INTOCMIT
ARH. SIM
RODICA