Sunteți pe pagina 1din 9

Instalatii de incalzire si climatizare - PT

amenajarea complexa a fostei filaturi Slobozia in fabrica de preforme PET,


Mun. Slobozia, Jud. Ialomita, DN 2A, km 64

- 1 -

Denumirea proiectului : INSTALATII SANITARE PENTRU AMENAJAREA COMPLEXA A FOSTEI
FILATURI SLOBOZIA IN FABRICA PREFORME PET, MUN. SLOBOZIA,
JUD. IALOMITA, DN 2A, km 64
Beneficiar: S.C. PET STAR HOLDING S.R.L.
J21/34/2000, RO 12788779


Specialitatea: Instalatii sanitare

Faza: PT

Sef Proiect Dr. ing. Razvan POPESCU
Proiectant de specialitate ing. George Ene
ENERMED IMPEX-S.R.L.
Cercetare - proiectare, ventilare, climatizare,
nclzire i protecia mediului
os. M. Bravu, 86-93, bl.C 16, sc. C, et. 1, ap. 8, sector 2, Bucureti,
tel.: 4021-252.06.02 fax. 4021-252.31.89 mobil: 0722.204.764
Reg. Com Nr. J 40/4024/97- Cod fiscal nr. RO9691589
CUPRINS
CAP. 1. GENERALITATI ................................................................................................................................ - 3 -
1.1. Obiectul proiectului ................................................................................................................................. - 3 -
1.2. Baze de proiectare ................................................................................................................................... - 4 -
1.3. Descrierea solutiei ................................................................................................................................... - 5 -
1.4. Instalatii de stins incendiu cu apa la interior ........................................................................................... - 5 -
1.5. Instalatii de stins incendiu cu sprinklere .................................................................................................. - 5 -
1.6. Instalatii de stins incendiu cu hidranti exteriori ....................................................................................... - 6 -
1.7. Rezerva de incendiu................................................................................................................................. - 6 -
1.8. Statia de pompare de incendiu pentru instalatiile de hidranti interiori si sprinklere: .............................. - 6 -
CAP. 1. GENERALITATI
1.1. Obiectul proiectului

Prezentul proiect trateaza in faza PT instalatiile sanitare aferente "AMENAJARII COMPLEXE A FOSTEI
FILATURI SLOBOZIA IN FABRICA PREFORME PET", din Mun. SLOBOZIA, jud. Ialomita, DN 2A, km 64.
Proiectul a fost elaborat pe baza documentatiei puse la dispozitie de proiectantul de arhitectura precum si a
scenariului de siguranta la incendiu..
Proiectul se verifica, conform legii 10/1995, modificata cu legea 123/2007, la cerintele esentiale:
a) rezisten mecanic i stabilitate ;
b) securitate la incendiu ;
c) iginen, snatate i mediu;
d) siguran n exploatare ;
e) protecie mpotriva zgomotului;
f) economie de energie i izolare termic.

1.1.1. Datele de identificare
- denumire obiectiv - Amenajarea complexa a fostei Filaturi Slobozia in Fabrica Preforme PET
- amplasament - Platforma industriala Slobozia vest, DN 2A, km 64, intravilanul municipiului Slobozia,
jud. Ialomita
- investitor - sc PET STAR HOLDING srl, str. Garii, nr.3, Slobozia, J21/34/2000, RO 12788779

1.1.2. Destinatia
- imobil de productie si depozitare avnd functiuni:
principale: productie si depozitare
secundare: administratie (birouri, vestiare, grupuri sanitare etc.)
program de lucru: 3 schimburi 0-24 (productie si depozitare). 1 schimb 8-16, L-V (birouri), dupa
necesitati


1.1.3. Categoria si clasa de importanta
- Categoria de importanta - C conform HGR nr. 766/1997,
- Clasa de importanta a constructiei - III conform P 100/1-2006

1.1.4. Structura ansamblului constructii
Intregul ansamblul este structurat pe corpuri de cladiri, astfel:
a) Corpul A1 - constructie mixta (productie, depozitare si civila birouri, spatiu destidere personal si spatii
social-sanitare);
b) Corpul A2 - constructie obisnuita de productie si depozitare;
c) Corpul A3 - constructie publica obisnuita , cuprinzind birouri si functiuni conexe intregului complex
(cantina, zona asteptare soferi,sala de sport etc.);
d) Corpul A4, zona birouri - constructie civila obisnuita;
e) Corpul A4, hala de productie - constructie obisnuita de productie si depozitare cu functiunea
principala de productie preforme PET;
f) Corpul A5 - constructie obisnuita de productie si depozitare cu functiunea principala de depozitare
produs finit (preforme PET) prin manipulare cu motostivuitoare;
g) Corpul A6, hala - constructie obisnuita de productie si depozitare cu functiunea principala de depozitare
produs neconform (preforme PET) prin manipulare cu motostivuitoare;
h) Corpul A6, zona birouri si corpul A9 - constructie publica obisnuita, cuprinzind birouri financiar-
comercial cu spatii anexe (sala meeting, sala protocol, chicineta, spatiu destindere,
grupuri sanitare si separat o zona de vestiar pentru personal TESA si depozit inventar);
corpul A9 se constituie ca parte a holului de acces catre incaperile din corpurile A6 si
A7;
i) Corpul A7 - constructie publica obisnuita, cuprinzind birourile cu incapeile anexa (chicineta, grupuri
sanitare) pentru trei firme independente din punct de vedere functional si incaperi
tehnice (zona TRAFO si TEG si doua spatii tehnice);
j) Corpul C2 - constructie obisnuita de productie si depozitare pentru containere, baterii uzate de la
motostivuitoare, saci de polietilena pentru ambalaj, uleiuri uzate si ambalaje metalice
coloranti;
h) Corpul C4 - constructie obisnuita de productie si depozitare cu principala functiune de magazie deseuri
PET.

1.2. Baze de proiectare

Cele mai importante standarde i normative a cror prevederi ghideaz att
proiectarea ct i execuia lucrrilor de instalaii sanitare, sunt urmtoarele:
STAS 1343/1-91 Alimentri cu ap. Determinarea cantitilor de ap de alimentare pentru centre
populate;
- STAS 1478-90 - Alimentare cu ap la construcii civile i industriale;
- STAS 1795-87 Canalizare interioar. Prescripii fundamentale;
- STAS 1846-90 Canalizri exterioare. Determinarea debitelor de ap de canalizare. Prescripii de
proiectare;
- STAS 9470-73 Hidrotehnic. Ploi maxime;
- STAS 3051-91 Sisteme de canalizare. Canale ale reelelor exterioare de canalizare. Prescripii
fundsamentale de proiectare;
- STAS 8591/1-91 Amplasarea n localiti a reelelor edilitare subterane, executate n sptur;
- I9-2009 Normativ pentru proiectarea i execuia instalaiilor sanitare;
- NP086-05 - Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor pentru stins
incendiul;
- NP 084 2003 si GP 043/1999 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnice
sanitare cu tevi din polipropilena, indicativ;
- P118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
- NTPA-002-2002 - Norme tehnice privind conditiile de descarcare a apelor uzate n reelele de
canalizare oreneti;
- Legea nr. 10 1995 Lege privind calitatea lucrrilor n construcii;
- Legea 319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca.

1.3. Descrierea solutiei
1.4. I nstalatii de stins incendiu cu apa la interior
Conform normelor in vigoare (Normativ NP 086-05, Normativ P118-99, etc.) s-au prevazut:

Instalatii de stins incendiu cu hidranti interiori

Au fost prevazute instalatii de incendiu interior pentru toate corpurile de cladiri exceptie facand corpurile A2C2 ,
A1C3, A2C4
Instalatia de hidranti interiori va fi inelara si se va alimenta din gospodaria de apa pentru incendiu amplasata in
incinta.
Pe reteaua inelara interioara vor fi prevazuti robineti de sectorizare, astfel ca in caz de interventie pentru reparatii sa
nu fie scosi din functiune mai mult de 5 hidranti pe nivel.
Corespunzator prevederilor STAS 1478 - 90, Tabel 5; pct. 2, al. b) si art. 3.2.3.1., pentru cladirea de depozitare cu
un volum mai mare de 5.000 m3, prin proiect, pentru stingerea din interior a unui incendiu s-a prevazut o instalatie
de hidranti interiori cu urmatoarele caracteristici functionale:
- debitul specific minim al unui jet: qih = 2,50 l / sec.
- numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire: nj = 2 jet
- lungimea minima a jetului compact: lc = 6,0 m.
- debitul de calcul al instalatiei: Qih = 5,0 l / sec.
- timpul teoretic de functionare : Tii = 10 min.
Se utilizeaza hidranti de 2, STAS 2501, echipati cu teava de refulare cu diametrul orificiului final de 14 mm, care
asigura:
- debitul specific qih = 2.52 l/s;
- presiunea necesara la ajutajul tevii de refulare p = 14,55 mH2O;
- lungimea jetului compact lc = 10 m;
1.5. I nstalatii de stins incendiu cu sprinklere

Conform normativului NP 086-05 art. 7.1, cladirea de productie si depozitare de categoria C de pericol de incendiu
cu aria construita peste 2000 m2 si densitatea sarcinii termice peste 420 MJ/m2 se echipeaza cu instalatii automate
de stingere cu apa tip sprinkler
Dispunerea sprinklerelor in depozite si spatiile de productie se face pe toata suprafata acestora, asigurandu-se
intensitatea de stingere de minimum 0,2 l/s/m2. Reteaua de distributie ce porneste de la aparatele de control si
semnalizare (ACS) este de tip ramificat. Sprinklerele se monteaza pe conductele de distributie si pe ramificatiile
acestora, pe fiecare ramura fiind maximum 6 sprinklere.
Instalatia de sprinklere va fi permanent sub presiune si se realizeaza in sistem cu apa-apa. Pentru inlocuirea
capetelor sprinklerelor deteriorate sau declansate in caz de incendiu, se prevede o rezerva de 10% din totalul
acestora dar nu mai putin de 30 de bucati.
Distanta dintre deflector si tavanul continuu va fi intre 8 cm si 40 cm.
Pentru alimentarea instalatiei de sprinklere de la pompele mobile se prevad racorduri fixe de tip B, aplasat in
exterior, cate unul pentru un debit de 15 l/sec. Legatura cu reteaua de sprinklere se face la distribuitorul statiei de
pompare. Pe fiecare racord se monteaza cate un ventil de retinere.
Pentru a putea controla in permanenta presiunea apei se monteaza manometre deasupra ACS, sub robinetul
principal de inchidere, precum si in punctul cel mai departat si mai inalt.
Instalatia de sprinklere se va alimenta din gospodaria de apa pentru incendiu amplasata in incinta comuna cu
instalatia de hidranti interiori.
1.6. I nstalatii de stins incendiu cu hidranti exteriori

In conformitate cu prevederile normativului P 118-99 art. 2.7.16 debitul de apa pentru stingerea unui eventual
incendiu se stabileste luand in considerare intreaga cladire.
Pentru stingerea din exterior, in conformitate cu normativul NP 086-05, anexa 9 cladirea de productie si depozitare
de categoria C de pericol de incendiu, gradul III de rezistenta la foc, cu volum peste 20.000 m3 este prevazuta cu
instalatie inelara de hidranti exteriori subterani (STAS 695). Raza de actiune a hidrantilor este de maximum 120 m
si se amplaseaza la o distanta de minimum 5 m de peretii cladirii.
- actionare: manuala
- debit: 30 l/sec.
- timp teoretic (normat) de functionare: 180 de minute
- rezerva: necesar 324 m3 de apa
Instalatia de hidranti exteriori va fi inelara si se va alimenta din gospodaria de apa pentru incendiu amplasata in
incinta separat de statia de pompe si rezervorul de incendiu aferente instalatiilor de hidranti interiori si sprinklere..
1.7. Rezerva de incendiu
Conform Normativ P118-99 art. 2.7.9, suprafata incintei fiind sub 150 ha, numarul de calcul al incendiilor
simultane este de 1.
Stabilirea debitului de apa pentru stingerea incendiilor, presiunea de utilizare, timpul teoretic de functionare, se
efectueaza in concordanta cu prevederile STAS 1478 si SR 1343/1-95.
Volumul de apa de incendiu pentru asigurarea rezervelor intangibile, calculat in conformitate cu cerintele STAS
1478 - 90, este de:
- hidranti interiori:
V hi = 5 l/sec. x 10 min. x 60 sec. = 3000 l = 3 m3
- sprinklere
V s = 76 l/sec x 60 min x 60 sec = 274.000 l = 274 m3
- hidranti exteriori
V he = 30 l/sec x 180 min x 60 sec = 324.000 l = 324 m3
Totalul rezervei intangibile de apa pentru stingerea incendiilor este de 600 m3 si se asigura din rezervoarele
prevazute in gospodaria de apa de incendiu proprie din incinta.
Rezerva de apa necesara stingerii incendiilor pentru instalatiile de sprinklere si hidranti interiori se pastreaza in
doua rezervoare semiingropate.
Rezerva de apa necesara stingerii incendiilor pentru instalatiile de hidranti se pastreaza intr-un rezervor
semiingropat, rezerva intangibila pentru stingerea incendiilor fiind de 327 m3.
Rezerva de apa necesara stingerii incendiilor pentru instalatiile de sprinklere se pastreaza intr-un rezervor
semiingropat, rezerva intangibila pentru stingerea incendiilor fiind de 274 m3.

Rezervoarele de incendiu vor fi prevazute cu semnalizare optica si acustica a nivelului rezervei de incendiu, care
sa permita, in caz de necesitate, luarea masurilor de utilizare a rezervei de incendiu in regim de avarii stabilite prin
instructiunile de exploatare. Rezervoarele se prevad cu indicatoare de nivel locale vizibile de la nivelul solului. Este
prevazuta o legatura intre conducta de aductiune si cea de debitare prin ocolirea pompelor, care sa fie folosita
pentru alimentarea cu apa direct de la sursa pe timpul cnd rezervorul este scos din functiune si un racord dublu fix,
in exterior pentru alimentarea pompelor mobile de interventie in caz de incendiu. Preaplinul rezervorului se va
racorda la reteaua de canalizare din zona.
1.8. Statia de pompare de incendiu pentru instalatiile de hidranti interiori si sprinklere:

- Grup de pompare hidranti interiori alcatuit din:
- 3 electropompe pentru instalatia de hidranti interiori (2 active + 1 rezerva)
Caracteristici tehnice:
- Q = 9 mc/h/pompa
- H = 55 mcA
- P =18,5 kW
Pornirea electropompei se va face automat si manual din statia de pompare.
Oprirea pompelor se va face manual din statia de pompare.
- o electropompa pilot pentru hidrantii interiori
Caracteristici:
- Q = 5.42 mc/h
- H = 60 mcA
- P = 1.85 kW
Pornirea electropompei se va face automat si manual din statia de pompare.
Oprirea pompelor se va face manual din statia de pompare.

- Grup de pompare sprinklere alcatuit din:
- 5 electropompe (4 active + 1 rezerva)
Caracteristici tehnice:
- Q = 68.5 mc/h/pompa
- H = 90 mcA
- P = 30 kW
Pornirea electropompelor se va face automat si manual din statia de pompare.
Oprirea pompelor se va face manual din statia de pompare.
-o electropompa pilot
Caracteristici:
- Q = 5.4 mc/h
- H = 105 mcA
- P = 3 kW
Pornirea electropompei se va face automat si manual din statia de pompare.
Oprirea pompelor se va face manual din statia de pompare.

- Grup de pompare hidranti exteriori alcatuit din:
- 3 electropompe (2 active + 1 rezerva)
Caracteristici tehnice:
- Q = 54 mc/h/pompa
- H = 65 mcA
- P = 18.5 kW
Pornirea electropompei se va face automat si manual din statia de pompare.
Oprirea pompelor se va face manual din statia de pompare.
- o electropompa pilot pentru hidrantii exteriori
Caracteristici:
- Q = 5.4 mc/h
- H = 75 mcA
- P = 2.2 kW
Pornirea electropompei se va face automat si manual din statia de pompare.
Oprirea pompelor se va face manual din statia de pompare.BREVIAR DE CALCUL-NECESARUL (DEBITE) PENTRU INSTALATIILE DE STINS INCENDIU CU APA


1. PREMIZE DE CALCUL

La calculul instalatiilor de incendiu s-a tinut seama de caracteristicile cladirii proiectate:
- destinatia cladirii : hala depozitare si productie

2. HIDRANTI INTERIORI

Se vor prevedea instalatii interioare de hidranti (coform NP086/2005, anexa 3) avand urmatoarele
caracteristici :
- Debitul unui hidrant q
hi
= 2.5 l/s
- Lungimea minima a jetului compact lc = 10 m
- Numar de jeturi in functionare simultana : 2
- Numar de jeturi pe punct : 2
- Debit instalatie : Q
hi
= 2 x 2.5 = 5 l/s
- Timpul de actionare : 10 min
Rezerva intangbila de incendiu va fi:
V hi = 5 l/sec. x 10 min. x 60 sec. = 3000 l = 3 mc

3. HIDRANTI EXTERIORI

Pentru stingerea din exterior a incendiului, conf. NP 086-05 anexa nr 9 obiectivul necesita un debit de min.
30 l/s. Timpul de actionare va fi de trei ore.
In acest caz rezerva de apa pentru stins incendiu cu hidranti exteriori va fi
V he = 30 l/sec x 180 min x 60 sec = 216.000 l = 324 m3

Instalatii de sprinklere

Conform NP 086-05 si SR EN 12845-04 debitul de calcul al conductelor care alimenteaza capetele de
dispersare a apei cu orificii normal inchise (sprinklere), Q
is
, se stabileste considerand functionarea simultana a
capetelor situate in aria de declansare a sprinklerelor dintr-un compartiment de incendiu cel mai dezavantajat, cu
relatia:

n
j
isj is
q Q
1
[l/s], in care:

n numarul sprinklerelor prevazute sa functioneze simultan montate in aria de declansare A,
determinate astfel:

p
s
A
A
n
in care:
A
s
aria de declansare a sprinklerelor (aria in care, ca urmare a caldurii degajate de
incendiu, actioneaza n sprinklere din totalul N existente), normata prin NP 086-05 si SREN 12845-04 , in functie
de numarul acestora, conform datelor centralizate in tabelul de mai jos.
A
p
aria protejata de un cap de sprinkler (stabilita in limitele razei de stropire), prevazuta
in prescriptiile tehnice ale furnizorului; se determina cu relatia:
s
is
p
i
q
A
min

[m
2
], in care:
q
is min
debitul specific al sprinklerului amplasat in pozitia cea mai dezavantajoasa (in punctul cel
mai inalt si indepartat), in l/s;
i
s
intensitatea de stingere cu apa; se determina experimental in functie de natura, cantitatea, starea
si asezarea materialelor combustibile.Nr.
crt.
Functiunea
Intensitatea
de stingere a
incendiilor i.s.
normata
(l/smp)
Aria de
declansare
simultana
As (mp)
Debit minim de
calcul al
instalatiei
Qs (l/s)
Obs.
0 1 2 3 4 5
01 Cladire productie si
depozitare
0,2 200 44,00

Debit instalatie sprinklere
Pentru intensitatea de I=0.2 l/s/mp se vor utiliza capete de sprinklere cu coeficientul de debit k=115
Debitul la capul de sprinkler la presiunea H=1 bar va fi
q
is min
=kH = 115x1=115 = 1.9 l/s
Ap = 1.9 l/s / 0.2 l/s.mp = 9.5 mp
Nspk = As/Ap = 200mp/9.5 mp =21 sprinklere
In acest caz debitul minim al instalatiei de sprinklere este urmatorul:
Q=21x1.9x1.10=44 l/s
Din considerente constructive, datorita pozitiilor grinzilor sprinklere se vor amplasa astfel incat intreaga arie
protejata sa fie acoperita .Rezulta 36 capete de sprinkler in aria de declansare.
In acest caz debitul maxim al instalatiei de sprinklere va fi
Qspk. = 36 x 1.9 x 1.10 = 76 l/s
-timpul teoretic de functionare conform STAS 1478/90, art.3.2.3.1=1ora
-Rezerva intangibila de incendiu
Vspk = 76 l/s x 3.6 x 1 ora =274 mc

VOLUMUL REZERVEI INTANGIBILE DE INCENDIU

Vhi = 3 mc
Vhe = 324 mc
V
spk
= 274 mc
Vdrc = 77 mc
V
rez inc
= V
hi
+ V
he
+ V
spk


Rezulta :
V
rez inc
= 3 + 324 + 274 = 600 mc


Volumul net real rezervorului de incendiu : 600 mc

DEBITUL NECESAR DE APA PENTRU REFACEREA REZERVEI DE INCENDIU

Q
ref
= 600 mc : (24 ore x 3600sec/ora) = 6,5 l/s
Timpul min. necesar pentru refacerea rezervei de apa pentru incendiu este 24 ore


Se propun doua bransamente (4), cu vana intercalata inte ele, dimensionat fiecare pentru debitul
de calcul.

S-ar putea să vă placă și