Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT SISTEME SI INSTALATII DE LIMITARE SI

STINGERE A INCENDIILOR
HIDRANȚI INTERIORI SI EXTERIORI

- DATE GENERALE –
Datele de identificare:
Denumirea obiectivului de investiţii : REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE SI
DOTARE SCOLA, SAT CORNETU, COM.
SLOBOZIA BRADULUI, JUDETUL VRANCEA.

Amplasament: SAT CORNETU, COM SLOBOZIA BRADULUI, JUD. VRANCEA


Beneficiarul investitiei : COMUNA SLOBOZIA BRADULUI, JUDETUL GALATI
Proiectant General: S.C. ALMACONSULTING S.R.L. FOCSANI
Proiectant specialitate instalatii
de stingere si detectie: S.C. MORAZCOM S.R.L. FOCSANI
Faza proiectare: P.Th.

Adresa obiectiv: ROMANIA, JUDEȚUL VRANCEA, COMUNA SLOBOZIA BRADULUI,


LOCALITATEA CORNETU
Cod proiect: 04 - 2017
Faza: P.Th.
Realizat: S.C. MORAZCOM S.R.L.
Licenta IGSU: 522/09.12.2015
Intocmit: Ing. Mosescu Razvan

Pagina 1 din 18
Pagina 2 din 18
Pagina 3 din 18
Date privind construcţia
a. -Tipul clădirii: civila (obisnuita), publica, cu functiunea cladire de invatamant, regim de înălţime parter si
doua etaje.

b. -Aria construita cladire:

Ac corp existent P+1E =305 mp

Ac corp grupuri sanitare existente P = 72 mp

Ac corp propus P+2E = 208 mp

Ac totala = cca. 585 mp

si aria construita desfasurata

Acd corp existent scoala = 710 mp

Ac corp grupuri sanitare existente P = 72 mp

Ac corp propus P+2E = 624 mp

Acd totala = cca. 1406 mp

c. -Numărul compartimentelor de incendiu: un compartiment de incendiu alcatuit dintr-ul corp de


constructie, cu suprafata construita de 585 mp.

Proiectul s-a întocmit în baza scenariului de securitate la incendiu si a reglementarilor din:


- Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P.118 –1999;
- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor – instalatii de stingere P 118/2-2013
- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor – instalatii de detectie si semnalizare
P 118/3-2015
- Normele generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.163/2007;
- Metodologia pentru elaborarea scenariilor de securitate la incendiu, aprobata prin Ordinul M.A.I.
nr.130/2007;
- Ordinul M.A.I. nr. 3/06.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectie civilă.

MEMORIU TEHNIC
INSTALAȚII DE STINGERE
Instalații de stingere cu apă cu hidranți interiori

Pagina 4 din 18
Conform normativ P118/2-2013 cap. 4, art. 4.1., lit. c) clădiri de învăţămînt cu mai mult de 200 de utilizatori
sau cele cu aria construită mai mare de 600 m 2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane; se echipează cu
instalaţii de stingere cu apă cu hidranţi interiori deoarece cladirea va avea mai mult de 200 utilizatori
simultan.

Conform art. 4.35. lit. d), şi a anexei nr. 3 din P118-2/2013 pentru cladiri de invatamant cu o
capacitate de peste 200 de locuri si volum mai mic de 25.000 mc, situate în clădiri cu nivel de stabilitate
la incendiu II se va asigura stingerea fiecărui punct cu 1 (un) jet în funcțiune simultană la un debit de
calcul al instalaţiei de 2,1 l/sec, timp teoretic de funcționare de 10 minute.
Conform anexa nr. 3 vom avea:
- 1 jet simultan in fiecare punct al cladirii Punctul 1, cladire invatamant, litera a) –
iu volumul cladirii mai mic de 25000 mc.
Conductele instalaţiei cu hidranţi interiori sunt executate din țeavă de oțel zincat cu diametrul de 2
țoli, montata aparent la interior.
Hidranţii de incendiu interiori sunt montaţi aparent, fiind marcaţi şi iluminaţi corespunzător atât
din sursa electrică de bază cât şi din cea de rezervă (baterie proprie individuala) potrivit art. 4.13. din
normativ P118/2-2013.
Ţeava de refulare este prevăzută cu robinet de închidere cu deschidere lentă potrivit art. 4.20. din
P118-2/2013.

Conform P118/2-2013 ,pentru cladiri de invatamant cu o capacitate de peste 200 de locuri cu


volumul mai mic de 25000 mc:
- Debit specific nominal al unui jet qih - 2,1 l/s;
- Numărul jeturilor în funcțiune simultană(pt ca avem sprinklere) - 1;
- Debitul de calcul al instalației qi - 2,1 l/s;
- Diametrul ajutajului țevii de refulare - 13 mm;
- Lungimea minimă a jetului pulverizat - 6 m.

Timpul teoretic de funcționare a instalației de hidranți interiori, conform P118/2-2013 , pentru


cladirile de invatamant este de 10 minute.

Presiunea necesara de functionare a hidrantilor interiori este de 3.21 bar, conform breviarului de
calcul atasat.

Necesar de apa pentru stingere incendiu pentru hidranti interiori:

2,1 l / s x 60 sec x 10 minute


V Rhi   1,26 m 3
1000

Hidranții interiori se echipează conf. STAS 3081, și vor fi montați într-o cutie special, în nișe sau
aparent, după caz, la înălțimea de 0,80-1,50 m de la pardoseală, cu furtun, tamburul cu suport,
dispozitive de refulare a apei (conform P118/2-2013 art.4.15).

Pagina 5 din 18
- robinet de hidrant, Dn 50 mm, Pn 6 bari, STAS 2501 ;
- furtun plat, Dn 50 mm, lungimea 20 m, SR EN 671-2/2012;
- ţeavă de refulare universala ;
- ajutaj de pulverizare a apei  13mm, SR EN 671-2/2012;
- cheie de manevra, STAS 706.

Alimentarea cu apa a instalatiilor de stingere cu hidranti interiori se va face de la gospodaria de


apa impotriva incendiului propusa in apropierea cladirii. Aceasta va fi dotata cu grup de pompare care sa
satisfaca cerintele (debit si presiune) atat pentru hidranti interior cat si pentru cei exteriori .
Alimentarea cu apa a rezervei de incendiu – rezervor PSI cu capacitatea de 60 mc. se va face de la
reteaua de apa potabila existenta in incinta si care alimenteaza in prezent grupurile sanitare existente.

Instalații de stingere cu apă cu hidranți exteriori

Conform normativ P118/2-2013 cap. 6, art. 6.1., lit. ,,h" “ clădiri de învăţământ, cu mai mult de 200
persoane sau cu aria construită mai mare de 600 mp ori cu mai mult de 2 (două) niveluri supraterane”.

Conform articolului 6.1, se vor monta hidranti exteriori deoarece cladirea are mai mult de 200
utilizatori simultan.
Conductele retelei de hidranţi exteriori vor fi executate din conducta PEHD Dn 110, alimentate de
la gospodaria de apa propusa in incinta.
Gospodaria de apa va fi dotata cu rezerva intangibila care sa asigure debitul si timpul de
functionare a hidrantilor interiori si exteriori.
Alimentarea cu apa a rezervei intangibile de incendiu se va face de la reteaua de apa a comunei,
bransamentul la aceasta este existent, fiind alimentate grupurile sanitare existente.
Hidranţii de incendiu exteriori sunt de tip supraterani, Dn 80 mm montati in colturi simetric opuse
ale cladirii, conform planului IR 1 – plan retele exterioare.
Conform P118/2-2013, anexa 7, cladirea are volumul de cca. 4100 m.c. cuprins intre 3001 si
5000 mc si gradul de rezistenta la foc II, de unde rezulta:
- Debit specific nominal al unui jet qih - 5 l/s;
- Numărul jeturilor în funcțiune simultană - 1;
- Debitul de calcul al instalației qi - 5 l/s;

Timpul teoretic de funcționare a instalației de hidranți exteriori, conform P118/2-2013, art. 6.19.
este de 180 minute.
Necesar de apa pentru stingere incendii pentru hidranti exteriori:

5 l / s x 60 sec x 180 min


V Rhi   54,00 m 3
1000

Hidranții exteriori se echipează conf. STAS 3081, și vor fi montați la minimum 5 metri de
cladire, pentru a face posibil accesul la acestia in caz de interventie. Echipamentele acestora (cheie,
furtun, duze, etc.) se vor pastra in postul PSI propus in exteriorul cladirii;

Pagina 6 din 18
Necesarul de apa total pentru stingerea incendiilor este de:
54 mc (Hidranti exteriori) + 1.26 mc (Hidranti interiori) = 55,26 mc,
Volumul de apa este asigurat de la gospodaria de apa propusa care are volumul total de 60 mc.

Debit final instalatii stingere incendiu

Conform breviarelor de calcul avem:

Debit Hi = 2,1 l/s


Debit He = 5,0 l/s
Debit total = 7,1 l/s x 1.1 = 7,81 l/s (8 l/s)

Presiune functionare hidranti interiori = 3.207 bar


Presiune functionare hidranti exteriori = 3.1 bar

Se alege presiunea de functionare de 3,5 bar


Necesar de apa total
VRi=VRhi + Vdr + Vhe = 55.26 m³.

Necesarul de apa total este de 55.26 mc si va fi stocat in rezervorul de apa cu capacitatea de 60


mc din care rezerva intangibila 55.26 mc.

Debitul si presiunea

Debitul si presiunea sunt obtinute cu ajutorul grupului de pompare antiincendiu compus din 3
pompe:
- pompa principala, alimentare electrica de la tabloul general, P=11kW, Q= 8 l/s, Hp = 5.5 bar,
o Parametrii tehnici Nominali: 47 mc/h – 47 mcA
o Putere motor P2: 11 kW
o Tensiune de alimentare: 3x415V
o Presiune maxima de functionare: 10 Bari
o Temperatura lichidului: -15°C până la +120°C

- pompa rezerva diesel – cu pornire automata in maxim 15 secunde de la disparitia tensiunii de


la
retea, P=12,3 kW, Q= 8 l/s, Hp = 5.5 bar,

- pompa pilot, alimentare electrica, Q= 2 l/s, Hp = 5.5 bar (are rolul de a porni pentru a prelua
eventualele pierderi din retea.

Date tehnice grup pompare


- Cuplaj flexibil intre pompa si motor
- camerele de aspiraţie şi de refulare din fontă
- carcasa pompei din fontă
- protecţie la supra-sarcină termică
- pompă centrifugală monoetajata
- pompa autoamorsanta (pilot)
- Panou de comanda pe fiecare pompa

Pagina 7 din 18
Grupul de pompare contine:
. o electropompa activa si una de rezerva DIESEL
. o pompa pilot
. manifolduri de refulare
. vane de izolare
. manometre
. supape de retinere cu verificare
. vas de presiune cu membrana
. presostate
. sunt pentru Indicator debit
. conexiune pentru protectia sprinklerelor in instalatie
. orificii pentru circuitul de recirculare
. dispozitiv de protectie si control
. o pereche de baterii pentru pornire
. rezervor pentru combustibil cu indicator de nivel
. manifold de evacuare tip industrial
. conexiune antivibranta pe refulare
Notă:
Instalaţiile de stingere cu apă a incendiilor vor avea asigurată protecţia la îngheţ.

Pompele de incendiu se montează astfel încât nivelul rezervei de apă pentru incendiu să fie mai
sus decât partea superioară a corpului pompei (pompă înecată). Conductele de legătură între pompe şi
rezervor nu se montează deasupra nivelului rezervei de apă pentru incendiu. Fac excepţie pompele
prevăzute cu sisteme de autoamorsare avizate de organele abilitate, care se montează conform
indicaţiilor producătorului.

Pentru acoperirea eventualelor pierderi în reţea şi menţinerea presiunii în instalaţie se asigură


pompa-pilot amplasate în staţiile de pompare a apei de incendiu; în cazul pornirilor dese, anormale, se
analizează cauzele şi se iau măsuri pentru reducerea pierderilor din reţea.

Pentru încercarea periodică a pompelor de incendiu s-a executat o conducta OL DN 4” pentru


asigurarea posibilităţii întoarcerii apei în rezervor.

Schema instalaţiei, calculul şi execuţia reţelelor, rezervoarelor tampon închise, rezervoarelor şi a


conductelor din staţiile de pompare s-au facut astfel încât, în cazul unei avarii, în orice porţiune a acestor
conducte şi ale elementelor acestora să se poată asigura condiţiile de debit şi de presiune pe durata
teoretică a incendiului.

Aparatele de automatizare şi comandă, precum şi tablourile electrice se protejează împotriva


umidităţii, fie prin amplasarea în încăperi uscate la temperatura indicată de producător, fie prin montarea
în cutii (dulapuri) capsulate.

Când se montează mai mult de două pompe, pentru una sau mai multe reţele, se admite
prevederea unei conducte de aspiraţie - tip colector - prevăzută cu cel puţin două sorburi, calculate
fiecare pentru întregul debit teoretic în caz de incendiu şi astfel realizate încât, în cazul unei avarii la
elementele componente, să se asigure funcţionarea instalaţiei la parametrii proiectaţi.

Pagina 8 din 18
Refularea, respectiv legarea pompelor la reţelele de distribuţie aferente, la instalaţiile de stingere
cu hidranţi exteriori, respectiv cu hidranţi interiori, se prevede câte o conductă proprie de refulare.

Indiferent de debit, încăperea staţiei de pompare se prevede şi cu iluminat de siguranţă pentru


continuarea lucrului, conform Normativului I7 sau o altă reglementare tehnică echivalentă aplicabilă.

ÎNTREȚINEREA
Informatii generale
 Beneficiarul este răspunzator pentru ca inspecția să fie executată de personal autorizat și calificat
care a studiat îndeaproape instrucțiunile de exploatare.
 Prin întocmirea unui plan de întreținere, pot fi evitate reparații costisitoare, cu cheltuieli minime
de întreținere și fără avarii.
 Nu se vor executa niciodata lucrări la de catre firme neautorizate in acest domeniu.
Observarea zilnică
 Echipamentele de pentru protectia la incendiu care sunt folosite în mod constant trebuie sa fie
inspectate din ora în ora și zilnic. Nu este necesar un sistem de înregistrare pe fișe pentru aceste
inspecții, dar operatorul ar trebui să raporteze de îndată orice iregularitate în funcționarea
instalatiei.
 Se vor verifica manometrele și indicatoarele de debit, dacă sunt instalate.. Aparatele de
înregistrare, dacă există, trebuie să fie controlate zilnic pentru a garanta ca debitul, presiunea, sau
puterea absorbită nu indică ceva care necesită atenție.

Inspecția semestriala
 Presetupa va fi controlată de două ori pe an în ceea ce privește rotirea liberă.
 Se vor verifica elementele, armaturile de inchidre, manometrlele si celelalte sisteme ale
instalatiilor pentru a vedea dacă există pierderi sau elementele sunt blocate.
 Daca se va interveni asupra unui bransament, se va asigura functionarea celuilalt, in nici un caz
nu se permite sa fie intrerupte ambele alimentari..

Inspecția anuala
 Se verifică și se spală golirile, conductele pentru apa de etanșare si alte conducte. Dacă există
instrumente și aparate de măsură, acestea vor fire calibrate și verificate pentru a determina dacă
se obțin performanțele corespunzătoare.
 Daca s-au executat reparații interne, se vor reface probele de presiune dupa terminarea
reparațiilor.

Revizia generala
Nu se pot stabili cu ușurință reguli generale pentru a determina frecvența și regularitatea
corespunzătoare privind reviziile generale complete ale instalatiei. Unele interventii se vor face anual în
timp ce alte aplicații necesită revizia generală numai la fiecare 2 - 4 ani sau chiar mai rar.
 Este interzis personalului de exploatare să facă modificări ale instalațiilor;
Pagina 9 din 18
 Toate modificările și intervențiile în instalații se execută numai de personalul de deservire
operative din cadrul unor Societăți autorizate IGSU;
 Semestrial instalațiile vor fi revizuite de personalul specializat aparținând unei Societăți
Comerciale autorizată de IGSU pentru asigurarea mentenanței sistemelor de stingere a
incendiilor;

MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII ȘI PROTECȚIA MUNCII


Responsabilii cu exploatarea și întreținerea sistemelor de instalații vor afișa la loc vizibil și în
vecinătatea incintelor protejate panouri conținând:
• schemele de funcționare a instalațiilor;
• instrucțiunile de exploatare a instalațiilor;
• instrucțiunile specifice de protecție a muncii și a măsurilor pentru prevenirea accidentelor umane în
timpul și după inundarea cu substanța de stingere.
Pe toată durata de exploatare a instalațiilor sanitare (inclusiv revizii, reparații, înlocuiri,
dezinfectări) vor fi respectate cerințele referitoare la protecția, securitatea și igiena muncii. Verificările,
probele și încercările echipamentelor componente ale instalațiilor sanitare vor fi efectuate respectându-
se instrucțiunile specifice de protecție a muncii în vigoare pentru fiecare categorie de echipamente.
Beneficiarul instalațiilor are obligația să asigure pe toată perioada de exploatare a instalațiilor
sanitare următoarele:
- luarea de măsuri organizatorice și tehnice pentru crearea condițiilor de securitate a muncii;
- realizarea instructajului de protecție a muncii pentru tot personalul de exploatare la interval de cel mult
30 zile și consemnarea acestuia în fișele individuale sau alte formulare specifice care urmează să fie
semnate individual;
- controlul aplicării de către întregul personal a normelor și instrucțiunilor specifice;
- verificarea însușirii cunoștințelor asupra normelor și măsurilor de protecție a muncii.
Realizarea instructajelor specifice de protecție a muncii, verificarea cunoștințelor și abaterile de
la normele în vigoare, inclusiv sancțiunile aplicate, vor fi consemnate în fișele de instructaj individuale.
Pe toată durata de exploatare se vor avea în vedere următoarele prescripții privind securitatea și
sănătate în muncă:
_ Legea securității și sănătății în muncă Nr. 319/2006
_ Hotarârea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006
- Hotarârea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate și sănătate pentru șantierele
temporare sau mobile
- Hotarârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau
de sănătate la locul de muncă.

Protecția muncii
Soluțiile adoptate în acest proiect respectă prevederile Normelor generale de protecția muncii din
2002, aprobate prin ordinul nr. 508/20.11.2002 al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și ordinul

Pagina 10 din 18
nr. 933 din 25.11.2002 al Ministerului Sănătății și Familiei, “Normelor specifice de protecția muncii
pentru activitatea de telecomunicații aprobate cu ordinul nr. 210/1997”.
Ca prime masuri de prevenire a accidentelor si aparitiei incendiilor se vor aplica si respecta
masurile indicate mai jos:
- Pentru lucrul cu foc deschis, constructorul cere avizul beneficiarului de fiecare dată,
pentru fiecare loc în parte;
- Toate părțile metalice din instalațiile Tc, care pot fi puse accidental sub tensiune, vor fi
legate la pământ printr-o priză cu rezistența corespunzătoare;
- Același lucru se va prevedea și pentru sculele care lucrează, alimentate cu energie
electrică. La terminarea lucrului se va verifica dacă nu au rămas aparate electrice sub
tensiune sau materiale imprăștiate;
- Se vor folosi siguranțe fuzibile calibrate corespunzător pentru instalațiile electrice;
- De asemenea, se vor lua măsuri specifice de pază contra incendiilor în funcției de
specificul lucrărilor din proiect;
- Executantul va lua măsuri de respectare a normelor de protecție a muncii pe tot parcursul
executării lucrărilor din prezentul proiect. La punerea în funcțiune, cât și în exploatarea
instalațiilor, vor fi respectate cu strictețe toate prevederile și normele indicate mai sus, cât
și celelalte prevederi speciale cuprinse în normativele în vigoare.

INTOCMIT,
Ing. Mosescu Razvan

BREVIAR DE CALCUL
Pagina 11 din 18
1. HIDRANTI INTERIORI
Conform anexei 3 din P118/2 – 2013,
Debit de calcul: Q=K*(102*P2)
Q= 2.1 x 60 = 126 l/min;
K=85 – coeficient din P118/2-2013 anexa 4
Rezulta presiune necesara la hidrant: P =2,23 Bar, la care se adauga pierderile de sarcina liniare.
Cel mai dezavantajat tronson este cel care duce catre hidrantul Hi 6 care duce pana la etajul 2 al
cladirii.
PE conducta propusa avem debitul de 2,1 l/s – alimenteaza toti hidrantii din cladire.

Calcul pierderi de presiune tronson Racord - Hidrant incendiu H6


Material Otel
Diametrul interior 57.023 mm
Rugozitatea 0.046 mm
Lungimea tronsonului 33 m
Fitinguri 10
Cot 90° 6
Cot 45° 2
Treceri prin teu drept 2
Treceri prin teu 90° 1
Robinet 1
Clapet sens 1
Total pierderi pe fitinguri 10.2
Diferenta de nivel (Hg) 9 m Ridica
Debit de curgere 2.1 l/sec
Lichid Apa @ 20°C (10°C)
Tipul curgerii Turbulent
Numarul Reynold 48608
Factor de frecare 0.023
Velocitate lichid 0.891 m/s
Pierdere de presiune total 0.977 bar

Presiune necesara pentru instalatia de incendiu interioara = 2.23 + 0.977 = 3.207 bar.
Se propune o presiune minima de functionare de 3.5 bar.
Hidrantii de incendiu vor fi complet echipati cu furtun plat de refulare a apei tip C, cu lungimea de 20
metri, asezat in sistem panglica in cutia de protectie si ajutaj de 13mm.

2. HIDRANTI EXTERIORI

Scoala reprezinta un compartiment de incendiu . Avand o suprafata de 585 m2 si mai mult de 200
ocupanti simultan ai cladirii - necesita instalatii cu hidranti de incendiu exteriori. Instalatiile cu hidranti de
incendiu exteriori sunt necesare conform art 6.1. litera h din Normativ P118/2-2013.

Pagina 12 din 18
Dimensionarea instalatiilor de stingere a incendiilor cu hidranti de incendiu exteriori se face conform
Normativ P118/2-2013. Conform STAS 1478 – 90, 1343/1 – 95 si P118/2-2013, anexa 7, pentru o cladire de
productie cu depozitare, cu gradul II de rezistenta la foc si categorie C de importanta si un volum construit
cuprins între 3000 si 5000 m3 (4308 m3) rezulta un debit pentru combaterea din exterior a incendiului de 5 l/s,
timpul de functionare a hidrantilor exteriori fiind de 3 ore.

Rezulta:

 Debitul de apa pentru stingerea din exterior a unui incendiu : 5 (conform anexei nr.7);

 timp teoretic de functionare : – conform art.6.19 litera b din P118/2-2013;

 rezerva minima intangibila : 54 ;


Rezerva intangibila de apa pentru hidranti de incendiu exteriori
Vhi = 5 l/s x 180 min x 60 = 54 m3;

 Sarcina hidrodinamica necesara pentru functionarea instalatiei de hidranti de


incendiu exteriori
, in care:

o Hg = Hgeodezic minim propus


Hg = 12.33 mCA;
o Hu = presiunea de utilizare
Hu = 13,10 mCA (conform P118/2-2013, Anexa Nr.14bis, presiunea minima necesara la
ajutajul hidrantului exterior, echipat cu furtun plat si ajutaj cu duza Φ 20mm, pentru ca
acesta sa asigure formarea unui jet de apa compact cu lungimea de 10m la debitul de 5
l/s);
o Hpf = pierderea de sarcina prin furtunul hidrantului Dn 75 mm, L = 120 m;
Hpf = 4,50 mCA;
o Hpc = pierderea de sarcina in instalatie :
Pierderea de sarcina din instalatie o stabilim pentru tronsonul cel mai lung: grup pompare
antiincendiu – hidrant H2 conform breviarului de calcul:

Calcul pierdere presiune


Material Polietilena (PEID)
Diametrul interior 97.4 mm
Rugozitatea 0.001 mm
Lungimea tronsonului 15.24 m
Fitinguri 8
Cot 90° 4
Treceri prin teu 90° 1
Robinet 1
Racord 1
Barb connector 1
Total pierderi pe fitinguri 10.03
Diferenta de nivel (Hgeodezic) 4 Ridica
Pagina 13 din 18
Debit de curgere 5 litri/sec
Lichid Apa 10°C (50°F)
Tipul curgerii Turbulent
Numarul Reynold 50009
Factor de frecare 0.021
Velocitate lichid 0.671 m/s
Pierdere de presiune 4.305 mCA

Hpc = 4.305 mCA;


Necesarul de presiune pentru hidranti exteriori
Hnec = 12.33 + 13.10 + 4.5 + 4.305 = 34.24 mCA

Necesarul de apa, debitul si presiunea pentru incendiu va fi furnizat de catre gospodaria de apa din
incinta.
Gospodaria de apa are rezervor de 60 mc, din care rezerva intangibila de 55.26 mc.

Grup de pompare propus este compus din :


1- pompa principala, alimentare electrica de la tabloul general, P=11kW, Q= 8 l/s, Hp = 5.5 bar,
o Parametrii tehnici Nominali: 47 mc/h – 47 mcA
o Putere motor P2: 11 kW
o Tensiune de alimentare: 3x415V
o Presiune maxima de functionare: 10 Bari
o Temperatura lichidului: -15°C până la +120°C

2- pompa rezerva diesel – cu pornire automata in maxim 15 secunde de la disparitia tensiunii de la


retea, P=12,3 kW, Q= 8 l/s, Hp = 5.5 bar,

3- pompa pilot, alimentare electrica, Q= 2 l/s, Hp = 5.5 bar (are rolul de a porni pentru a prelua
eventualele pierderi din retea.

Grupul de pompare are din fabricatie anclasare automata a rezervei pentru pornirea motorului Diesel si
functionarea grupului de pompare in cazul caderii tensiunii.

3. REZERVA INTANGIBILA

Rezerva intangibila a gospodariei de apa trebuie sa asigure urmatoarele debite si volume:


Pentru calculul rezervei intangibile de apă se vor lua în calcul și instalațiile de stingere a
incendiilor cu hidranți interior și hidranți exteriori.

În consecință :
VRi=VRhi + Vdr + Vhe = 1,26 + 54 = 55,26 m³.

Gospodaria de apa propusa va avea un bazin care cumuleaza 60 mc de apa. Din aceasta cantitate,
rezerva intangibila care va fi repartizata pentru stingerea incendiilor va asigura volumul necesar stingerii
incendiilor pentru acest obiectiv.

Pagina 14 din 18
Rezerva intangibilă de apă pentru stins incendii (Vinc = 55,26 mc) va fi acumulată şi păstrată
intactă într-un rezervor (propus) subteran de înmagazinare a apei cu o capacitate de 60 mc.
Pentru consum in caz de incendiu, sistemul este echipat cu un grup pompare antiincendiu cu
capacitatea de Q = 29 mc/h si presiunea 5.5 bar.
Componnenta sistem grup pompare antiincendiu:
. o electropompa active (P=11 kW, Q=8l/s, Hp=5.5 bar) si una de
rezerva DIESEL(P=12.3 kW, Q=8l/s, Hp=5.5 bar)
. o pompa pilot
. manifolduri de refulare
. vane de izolare
. manometre
. supape de retinere cu verificare
. vas de presiune cu membrana
. presostate
. sunt pentru Indicator debit
. conexiune pentru protectia sprinklerelor in instalatie
. orificii pentru circuitul de recirculare
. dispozitiv de protectie si control
. o pereche de baterii pentru pornire
. rezervor pentru combustibil cu indicator de nivel
. manifold de evacuare tip industrial
. conexiune antivibranta pe refulare

Debitul de refacere a rezervei intangibile


Debitul necesar pentru refacerea rezervei de apă, timpul de refacere de 24 ore :

55,26 m 3
Qrefi   2,302 m 3 /h (0,64 l/s)
24 ore

În consecință, sursa de apă trebuie să asigure un debit minim de apă de 0,64 l/s.

4. Grup pompare antiincendiu


Pentru consum in caz de incendiu, sistemul este echipat cu un grup pompare antiincendiu cu
capacitatea de Q = 29 mc/h si presiunea 5.5 bar.
Caracteristici GRUP POMPARE:
- Parametrii tehnici Nominali: 47 mc/h – 47 mcA
- Putere motor P2: 11 kW
- Tensiune de alimentare: 3x415V
- Presiune maxima de functionare: 10 Bari
- Temperatura lichidului: -15°C până la +120°C
Date tehnice:
- Cuplaj flexibil intre pompa si motor
- camerele de aspiraţie şi de refulare din fontă
- carcasa pompei din fontă
- protecţie la supra-sarcină termică
- pompă centrifugală monoetajata
- pompa autoamorsanta (pilot)
Avantaje:
• Design compact si robust
• Eficienta ridicata
Pagina 15 din 18
• Ansamblu testat
• Panou de comanda pe fiecare pompa
Componente sistem / set:
. o electropompa activa si una de rezerva DIESEL
. o pompa pilot
. manifolduri de refulare
. vane de izolare
. manometre
. supape de retinere cu verificare
. vas de presiune cu membrana
. presostate
. sunt pentru Indicator debit
. conexiune pentru protectia sprinklerelor in instalatie
. orificii pentru circuitul de recirculare
. dispozitiv de protectie si control
. o pereche de baterii pentru pornire
. rezervor pentru combustibil cu indicator de nivel
. manifold de evacuare tip industrial
. conexiune antivibranta pe refulare

Accesorii:
- Debitmetru cu citire la distanta
- Reductie excentrica cu supapa de reglaj
- Manometru si robinet de vacum
- Vane cu contacte separare
- Cuplaje antivibrante
- Panou de alarma la distanta

Nomograma informativa a grupului de pompare.

Pagina 16 din 18
INTOCMIT,
Ing. Mosescu Razvan

Pagina 17 din 17

S-ar putea să vă placă și