Sunteți pe pagina 1din 2

INSTRUCŢIUNI SITUAŢII DE URGENŢĂ

HIDRANŢI INTERIORI ŞI EXTERIORI DE INCENDIU

ISU 10

Hidranţi interiori
Hidranţii interiori de incendiu sunt instalaţii speciale de stingere a incendiilor cu apă.
Ei se găsesc montaţi pe reţelele interioare de alimentare cu apă a clădirilor în locuri
vizibile şi uşor accesibile în caz de incendiu, în funcţie de raza lor de acţiune şi de
necesităţi, în următoarea ordine:
• lângă intrări în clădiri;
• în case de scări;
• în holuri sau în vestibuluri
• pe coridoare
• lângă intrarea în încăperi şi în interiorul acestora.
Aceştia se echipează cu furtun tip C (Φ 50 mm) flexibil sau tip B (Φ 50 mm ) flexibil,
cu o lungime de maxim 20 m şi, după necesitaţi cu dispozitive de refulare a apei sub
forma de jet compact, pulverizat sau mixt.

Dispozitivele de refulare a apei pot fi:


• ţevi de refulare simple
• ţevi simple prevăzute cu ajutaj pulverizator
• ţevi de refulare universale.
Ţevile de refulare simple se vor utiliza acolo unde jetul compact nu produce pagube
dar este necesară forţa de impact a jetului compact (ex. depozite comerciale,
industriale, etc.).
Ţevile de refulare universale se vor utiliza in incinte industriale (hale, ateliere).
Ţevile simple prevăzute cu ajutaj pulverizator se vor utiliza în toate clădirile, cu
excepţia celor indicate mai sus.
Pe timp d noapte sau în locuri unde se desfăşoară activităţi la lumina artificială,
marcarea hidranţilor se va face prin iluminat de siguranţă.

Hidranţi exteriori
Hidranţii exteriori de incendiu sunt instalaţii speciale de stingere a incendiilor cu apă.
Ei se găsesc montaţi pe reţelele exteriore de alimentare cu apa a localităţilor,
agenţilor economici şi instituţiilor. Pot fi supra sau subterani, montaţi în carosabil,
trotuare sau spatii verzi, la distanţe de minim 15 m faţă de clădirile ce radiază termic
în caz de incendiu, respective minim 5 m de restul construcţiilor.

Pentru a putea fi utilizat hidrantul exterior are nevoie de un echipament auxiliar


special ce se află amplasat în vecinătatea acestuia la agenţi economici şi instituţii,
respectiv pe maşinile de pompieri pentru cei aflaţi pe reţelele publice de alimentare
cu apă. Acest echipament se stabileşte de către proiectanţi, în funcţie de scenariile de

1
siguranţă la foc elaborate pentru toate clădirile şi incintele. El consta, în principal,
din:
• hidrant portativ cu sau fără robineţi, de diferite dimensiuni, (“A”, “B”, “C”)
• cheie de hidrant pentru hidranţii în montaj subteran
• cheie racord pentru strângerea montajelor cu racorduri PSI
• furtunuri de refulare de diferite grosimi (“A”, “B”, “C”)
• ţevi de refulare simple, cu robineţi, cu duză de pulverizare sau multifuncţionale
• distribuitoare tip PSI.

Pentru utilizarea unui hidrant exterior se stabileşte o echipă din minim 2 persoane,
care cu dotările aferente realizează un dispozitiv de intervenţie, echipând hidrantul cu
strictul necesar, în urma unui plan anterior stabilit.

Utilitatea hidranţilor exteriori se simte în cazul intervenţiei din exterior asupra


clădirilor incendiate. Folosirea acestora necesită o pregătire minimă de specialitate şi
antrenamente periodice.

Data: 25.10.2007 Întocmit,


Ioan Zegrean

S-ar putea să vă placă și