Sunteți pe pagina 1din 7

NOTA DE CONTROL INTERN IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA

INCENDIILOR
Intocmita in baza art. 24 si art. 128 din Ordinul 187/ 2010 si art. 5 e) din Ordonul 163/ 2007
Societate S! "eat#er $ S#oe S%" &
% 'ata intocmirii
(artici)ant
*ume/ )renume
Semnatura
(artici)ant
*ume/ )renume
Semnatura
(artici)ant
*ume/ )renume
Semnatura
Descriere cerinta Baza legala Da Nu NA Observatii
I OBLIGATII ADMINITRATOR
1
Societatea a an+a,at cel )utin un cadru
te#nic atestat con-orm metodolo+iei
elaborate de Ins)ectoratul .eneral/
"e+ea 307/ 06 art.
1201)1 2702)
O23I 163/ 07 art.
5a1 #
2
*umirea sau sc#imbarea din -unctie a
cadrului te#nic a -ost anuntata
ins)ectoratului local/
"e+ea 307/ 06 art.
1203)
3
3dministratorul sau conducatorul insitutiei a
stabilit )rin dis)ozitii scrise
res)onsabilitatile si modul de or+anizare
)entru a)ararea im)otri4a incendiilor/
"e+ea 307/ 06 art.
15a
4
3dministratorul sau conducatorul insitutiei a
adus la cunostinta salariatilor1 utilizatorilor si
)ersoanelor interesate1 dis)ozitiile scrise cu
)ri4ire la modul de or+anizare )entru
a)ararea im)otri4a incendiilor/
"e+ea 307/ 06 art.
15a
5
3dministratorul sau conducatorul insitutiei a
intocmit1 actualizat si transmis catre IS6
lista cu substante )ericuloase1 clasi-icate
)otri4it le+ii1 utilizate in acti4itatea sa sub
orice -orma/
"e+ea 307/ 06 art.
15-
6
3dministratorul sau conducatorul insitutiei a
asi+urat mi,loace te#nice de a)arare
im)otri4a incendiilor/
"e+ea 307/ 06 art.
15n
II OBLIGATII UTILI!ATORI" ALARIATI
1
6tilizatorii cunosc si res)ecta masurile de
a)arare im)otri4a incendiilor stabilite
de administrator/
"e+ea 307/ 06 art.
21a1 22a
2
6tilizatorii intretin si -olosesc in sco)ul )entru
care au -ost realizate1 dotarile )entru
a)ararea im)otri4a incendiilor )use la
dis)ozitie de administrator/
"e+ea 307/ 06 art.
21b
3
6tilizatorii res)ecta normele de a)arare
im)otri4a incendiilor s)eci-ice acti4itatilor
)e care le des-asoara/
"e+ea 307/ 06 art.
21c
4
Salariatii utilizeaza substantele )ericuloase1
instalatiile si ec#i)amentele
)otri4it instructiunilor te#nice/
"e+ea 307/ 06 art.
22b
5
Salariatii coo)ereaza cu cadrul te#nic in
4ederea realizarii masurilor de
a)arare im)otri4a incendiilor/
"e+ea 307/ 06 art.
22e
III ORGANI!ARE APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR
1
3u -ost stabilite structurile cu atributii in
domeniul a)ararii im)otri4a incendiilor/ O23I 163/07 art. 5a
2
3u -ost elaborate si di-uzate actele de
autoritate 0deciziile) )rin care se
stabilesc ras)underi )e linia a)ararii
im)otri4a incendiilor/ O23I 163/07 art. 5b
3
S&a analizat )eriodic ca)acitatea de
a)arare im)otri4a incendiilor/ 0ra)ort
annual)
O23I 163/07 art. 5-
4
7unctie de ni4elul de risc de incendiu1
societatea a constituit urmatoarele
structuri
& cadru te#nic sau )ersonal de s)ecialitate
cu atributii/
O23I 163/07 art. 6
5
3tributiile structurilor mentionate mai sus
sunt stabilite in detaliu/ O23I 163/07 art. 8
6
3tributiile salariatilor in domeniul
a)ararii im)otri4a incendiilor sunt
stabilite in -isa )ostului/
O23I 163/07 art. 51
17 b
Ord. 262/ 10 art. 502)
7 89ista instalatie de iluminat de si+uranta/
O23I 163/07 art.
7102) c
8
Iluminatul de si+uranta
-unctioneaza cores)unzator/
O23I 163/07 art.
107c
5
89ista locuri si+ure de sal4are stabilite
in a-ara constructiei/ 0)unct de
adunare)
O23I 163/07 art.
7102) +
10
Sunt asi+urate accesul si circulatia
autos)ecialelor de inter4entie in
incintele societatii/
O23I 163/07 art.
7801)
Ord. 262/ 10 art.
3401) 02)
11
"ocurile in care este interzis -umatul sunt
marcate/
O23I 163/ 07 art.
10604)
12
"ocurile in care este )ermis -umatul e marcat
cu indicator :"oc )entru -umat:/
O23I 163/ 07 art.
10605)
Ord. 262/ 10 art. 27a
13
"ocul de -umat este
& am)lasat in e9teriorul cladirii
& am)lasat la o distanta mai mare de 40m -ata
de locurile cu )ericol de e9)lozie
& am)lasate la o distanta mai mare de 10m
-ata de materiale solide combustibile
O23I 163/ 07 art.
10606)
14
"ocurile )entru -umat sunt )re4azute cu
scrumiere/
O23I 163/ 07 art.
10607)a
Ord. 262/ 10 art.
2503)a
15
"ocurile )entru -umat sunt )re4azute cu
instructiuni a-isate 0masuri de )re4enire a
incendiilor si re+uli de com)ortare in caz de
incendiu)/
O23I 163/ 07 art.
10607)b
Ord. 262/ 10 art.
2503)b
16
"ocurile )entru -umat sunt dotate cu
mi,loace te#nice de a)arare im)otri4a
incendiilor/
O23I 163/ 07 art.
10607)c
Ord. 262/ 10 art.
2503)c
17
!aile de e4acuare sunt mentinute libere si in
stare de utilizare la )arametrii la care au
-ost )roiectate si realizate/
O23I 163/ 07 art.
107b
Ord. 262/ 10 art.
3102)
18
In casele scarilor1 )e coridoare sau alte cai
de e4acuare sunt amena,ate bo9e ori locuri
de lucru1 de)ozite1 /
0este interzisa am)lasarea de
co)iatoare1 dozatoare de suc/ ca-ea)
O23I 163/ 07 art.
11002)
Ord. 166/ 10 art. 5
Ord. 262/ 10 art. 32b
15
Sistemele de alarmare si semnalizare
-unctioneaza la )arametrii )entru care au
-ost )roiectate/
O23I 163/ 07 art.
107d
20
8ste )ermis accesul )ersonalului de
inter4entie la mi,loacele te#nice de
a)arare/ 0statii de )om)are a a)ei1
#idranti1 stin+atoare1 bazine1 rezer4oare1
castele de a)a) 0culoare neobstructionate)
O23I 163/ 07 art.
11101) d
21
Intrarea in incinta societatii si circulatiile
carosabile din interiorul acesteia )rin care
se asi+ura accesul la instalatii1 racorduri de
alimentare cu a)a se mentin )racticabile1
curate si libere de obstacole/
O23I 163/ 07 art.
11201)
22 S&au or+anizat )eriodic e9ercitii de e4acuare/
O23I 163/ 07 art.
107e
Ord. 262/ 10 art.
10501)1 121
23
Societatea detine un numar su-icient de
stin+atoare/ 0con-orm 3ne9a 6 O23I
163/07)
O23I 163/ 07 art.
13102)1 3ne9a 6
24
In -iecare s)atiu )entru birouri cu su)ra-ata
sub 200m)/ ni4el se asi+ura dotarea cu cel
)utin 2 stin+atoare/ Ord. 262/ 10 art. 136
25
2i,loacele te#nice de a)arare im)otri4a
incendiilor sunt marcate con-orm
standardelor s)eci-ice/
O23I 163/ 07 art.
13401)
26
2i,loacele te#nice de a)arare im)otri4a
incendiilor sunt in stare de -unctionare1
con-orm re+lementarilor te#nice
s)eci-ice/
O23I 163/ 07 art.
135
27
!ontrolul starii de -unctionare a
mi,loacelor te#nice de a)arare im)otri4a
incendiilor se e9ecuta con-orm
)re4ederilor cu)rinse in re+lementarile
te#nice1 )recum si in instructiunile te#nice
elaborate de )roducatori/
O23I 163/ 07 art.
13503)
28
(ersoanele -izice sau ,uridice care
e-ectueaza 4eri-icarea1 intretinerea si
re)ararea
O23I 163/ 07 art.
14001)
25
In s)atiile administrati4e sunt )astrate
cantitati mai mari de 25l lic#ide
in-lamabile/
Ord. 166/ 10 art. 6
Ord. 262/ 10 art.
4001)
30
"ic#idele in-lamabile sunt )astrate in
bidoane metalice inc#ise si in locuri s)ecial
amena,ate/ Ord. 166/ 10 art. 6
31
'eseurile de #artie din birouri se colecteaza
si e4acueaza la terminarea )ro+ramului de
lucru/
Ord. 166/ 10 art.
1002)
Ord. 262/ 10 art.
4201)
32
;o)selurile si lacurile in-lamabile se
)astreaza in inca)eri se)arate1 cu
res)ectarea cerintelor din -isele te#nice de
securitate1 -erite de umezeala1 razele solare
si emanatii de +aze/
Ord. 166/ 10 art.
2701)
33
3ccesul la #idranti1 stin+atoare1 mi,loace
de stin+ere1 4ane )rinci)ale ale conductelor
de a)a1 +aze1 combustibil1 tablouri electrice
de distributie este lasat liber/ Ord. 166/ 10 art. 62
34
(e tim)ul des-asurarii acti4itatii in
s)atiile )entru birouri usile de )e traseele
de e4acuare sunt in )ozitie desc#isa
0neincuiate)/
Ord. 262/ 10 art.
3303)
35
"ocurile de am)lasare a mi,loacelor te#nice
de a)arare se indica )rin marcare sau )anouri
de semnalizare/ Ord. 262/ 10 art. 133
36
Indicatoarele si )anourile de marcare a
cailor de e4acuare1 cor)urilor iluminatului de
si+uranta )entru e4acuare1 butoanelor de
semnalizare1 stin+atoarelor1 #idrantilor sunt
mascate cu decoratiuni1 bannere )ublicitare1
a-ise/
Ord. 262/ 10 art.
3304)
37
"ucrarile de 4eri-icare1 re)arare1 intretinere
a instalatiilor destinate a)ararii im)otri4a
incendiilor se e9ecuta de )ersonal
autorizat/
Ord. 262/ 10 art. 55
IV DOCUMENTE PECI#ICE
1
89ista decizia )ri4ind stabilirea modului
de or+anizare si a res)onsabilitatilor
)ri4ind a)ararea im)otri4a incendiilor/
O23I 163/07 art.
17a1 25c1d1 2602)
Ord. 262/ 10 art.
10b1 1202)
2
3dministratorul sau conducatorul insitutiei
a elaborat instructiuni de a)arare im)otri4a
incendiilor/ 013 instructiuni)
"e+ea 307/ 06 art.
15+
O23I 163/07 art.
17b
Ord. 262/ 10 art.
10c1 2202)
3
89ista decizia )ri4ind re+lementarea
lucrului cu -oc desc#is si a -umatului/
O23I 163/ 07 art.
17c
Ord. 262/ 10 art. 10d
4
89ista decizia )ri4ind or+anizarea
instruirii )ersonalului/
O23I 163/ 07 art.
17d
O23I 712/ 05 art. 52
Ord. 262/ 10 art. 10e
5
89ista decizia de numire a cadrului te#nic sau
a )ersonalului de s)ecialitate cu atributii in
domeniul a)ararii im)otri4a incendiilor/
O23I 163/ 07 art.
17i
Ord. 262/ 10 art. 10a
6
89ista decizia )ri4ind modul de +estionare
a deseurilor din materiale combustibile/ Ord. 262/ 10 art. 10i
7
89ista -isa obiecti4ului con-orm 3ne9a 5 la
%e+ulamentul de )lani-icare1 or+anizare1
)re+atire si des-asurare a acti4itatii de
)re4enire a situatiilor de ur+enta 0O23I
1474/
O23I 163/ 07 art.
18b
8
3 -ost trimis catre IS6 un e9em)lar al
-isei obiecti4ului/
O23I 163/ 07 art.
18b
5
89ista ra)ortul anual de e4aluare a
ni4elului de a)arare im)otri4a incendiilor/
O23I 163/ 07 art.
18c
10
Societatea detine certi-icate !81 certi-icate
de con-ormitate1 a+remente te#nice )entru
mi,loacele te#nice de a)arare im)otri4a
incendiilor si ec#i)amentele s)eci-ice de
)rotectie utilizate/
O23I 163/ 07 art.
18-1 1271 128
11
Societatea detine sc#ema sino)tica a
sistemului/ instalatiei1 sc#eme bloc si
de racordare1 instructiuni de utilizare
)entru controlul starii de -unctionare
O23I 163/ 07 art.
12801)
12
Societatea detine re+istrele instalatiilor de
detectare/ semnalizare/ stin+ere a
incendiilor/ 0com)letate)
O23I 163/ 07 art.
18+
13
Societatea detine co)ii ale atestatelor
-irmelor care e-ectueaza )roiectarea1
montarea1 4eri-icarea1 intretinerea si
re)ararea instalatiilor de detectare1
semnalizare1 stin+ere/
O23I 163/ 07 art.
18+
14
Societatea detine re+istrul de e4identa
a )ermiselor de lucru cu -ocul/
O23I 163/ 07 art.
18#
15
Societatea detine )lanurile de )rotectie/
& )lan e4acuare )ersoane
& )lan de)ozitare si e4acuare
materiale )ericuloase
& )lan inter4entie
O23I 163/ 07 art.
18<1 28
Ord. 262/ 10 art. 13
16
(lanurile de e4acuare sunt a-isate )e
-iecare ni4el1 )e caile de acces si inlocurile
4izibile/
O23I 163/ 07 art.
2502)
17
(lanurile de e4acuare sunt intocmite in
baza sc#itei ni4elului sau inca)erii/
O23I 163/ 07 art.
2503)
18
(e )lanurile de e4acuare sunt marcate
cu 4erde traseele de e4acuare/
O23I 163/ 07 art.
2503)
15
(e )lanurile de e4acuare sunt indicate locul
mi,loacelor te#nice de a)arare1
stin+atoare1 #idranti interiori1 butoane si
alte sisteme de alarmare1 )recum si
interdictia de -olosire a li-turilor/
O23I 163/ 07 art.
2504)
20
(lanurile de de)ozitare si e4acuare a
materialelor )ericuloase se intocmesc
)entru -iecare inca)ere in care se a-la
asemenea materiale/
O23I 163/ 07 art.
3001)
21
(lanurile de de)ozitare si e4acuare a
materialelor )ericuloase se intocmesc )e
baza sc#itelor inca)erilor res)ecti4e1 )e
care se marc#eaza zonele cu materiale
)ericuloase si se mentioneaza clasele
acestora1 cantitatile si codurile de
identi-icare ori de )ericol1 )roduse de
stin+ere recomandate/
O23I 163/ 07 art.
3003)
22
=raseele de e4acuare a materialelor si
ordinea )rioritatilor este marcata cu 4erde/
O23I 163/ 07 art.
3003)
23
Instructiunile de a)arare contin re+uli
s)eci-ice de a)arare )entru
e9)loatarea instalatiilor te#nice/
O23I 163/ 07 art.
3302) c
24
Instructiunile de a)arare sunt intocmite de
se-ul sectorului de acti4itate1 4eri-icate de
cadrul te#nic si a)robate de conducerea
societatii/
O23I 163/ 07 art.
3303)
25
Instructiunile de a)arare sunt a-isate 0in
sinteza) la locul de munca/
O23I 163/ 07 art.
3304)
Ord. 262/ 10 art.
2205)
26
Societatea detine e4identa e9ercitiilor de
e4acuare si inter4entie a )ersonalului
)ro)riu/
O23I 163/ 07 art.
18l1 m
Ord. 262/ 10 art.
1241 12603)
27
Societatea detine lista substantelor
)ericuloase1 clasi-icate con-orm
le+ii/
O23I 163/ 07 art.
18)
28
"ista cu substante )ericuloase cu)rinde
)ro)rietatile -izico & c#imice1 codurile de
identi-icare1 riscurile )e care le )rezinta
)entru sanatate si mediu1 mi,loacele de
)rotectie recomandate1 metodele de
inter4entie si )rim a,utor1 substantele
)entru stin+ere1 neutralizare si
decontaminare/
"e+ea 307/ 06 art.
15-
25
Societatea detine +ra-ice de intretinere si
4eri-icare1 con-orm instructiunilor
)roducatorului1 )entru di-erite cate+orii de
utila,e1 instalatii care )ot +enera incendii
sau care se utilizeaza in caz de incendiu/
"e+ea 307/ 06 art.
18>
30
Societatea detine re+istrul de control al
instalatiilor de semnalizare1 alarmare1
alertare1 limitare si stin+ere a incendiilor/
0con-orm 3ne9a 7 la O23I 163/07)
0com)letat)
O23I 163/ 07 art.
1421 3ne9a 7
Ord. 262/ 10 art. 125
31
89ercitiile de inter4entie se realizeaza
)lani-icat )e baza de +ra-ic/ 0ast-el incat
sa )artici)e esalonat toti an+a,atii)
O23I 163/ 07 art.
145
32
84identa e9ercitiilor se tine intr&un re+istru
s)ecial/ 0con-orm 3ne9a 8 la O23I 163/07)
O23I 163/ 07 art.
1461 3ne9a 8
33
7iecare e9ercitiu de inter4entie se
-inalizeaza )rintr&un ra)ort/
O23I 163/ 07 art.
147
34
84acuare se -ace in locuri dinainte stabilite
in incinta unitatii/ 0loc adunare)
Ord. 262/ 10 art.
118b
35
=rimestrial se realizeaza un control de
4eri-icare )ri4ind obli+atiile contractuale in
domeniul a)ararii im)otri4a incendiilor la
)ersoanele -izice/ ,uridice care des-asoara
acti4itati in )erimetrul o)eratorului
economic/
O23I 163/ 07 art.
14503) 04)
36
3cti4itatea de a)arare im)otri4a
incendiilor des-asurata de o)eratorul
economic se analizeaza semestrial sau
anual si se concluzioneaza intr&un ra)ort
intocmit de cadrul te#nic/ 0ra)ort anual)
O23I 163/ 07 art.
151 01) 02)
37
;eri-icarea sistemului de alarmare in caz de
incendiu cu mesa, )reinre+istrat este
realizata zilnic )rin com)letarea unui
re+istru/
Ord. 262/ 10 art.
3701) 02)
38
"a toate instalatiile cu rol de a)arare
im)otri4a incendiilor din s)atiile si constructiile
)entru birouri e9ista re+istrul de e4identa a
lucrarilor de 4eri-icare1 re)aratii si intretinere
in care se consemenaza toate inter4entiile
e9ecutate/ alarme -alse/ Ord. 262/ 10 art. 145
V INTRUIRE
1
Societatea detine -ise indi4iduale de
instruire )entru toti an+a,atii/
O23I 163/ 07 art.
18o
2
(ersoanele instruite sunt su)use 4eri-icarii
)e baza de teste asu)ra cunostintelor
acumulate/ O23I 712/05 art. 14
3
8ste intocmit +ra-icul anual de instruire in
care se mentioneaza
& )eriodicitatea instructa,elor
& zilele in care acestea se e9ecuta
esalonat1 )e locuri de munca1 cate+orii de
salariati
O23I 712/05 art. 25
4
3nual se e-ectueaza o 4eri-icare de -ond )e
baza de teste ti) c#estionar asu)ra ni4elului
de insusire si cunoastere a )roblematicii care
a -acut obiectul instructa,ului )eriodic1
rezultatele consemnadu&se in -isa de
instructa,/ O23I 712/05 art. 30
5
Instruirea se mentioneaza in -isele
indi4iduale de instructa,/
O23I 712/ 05 art.
451 461 3ne9a
6
7isele indi4iduale de instructa, sunt
semnate de )ersoana instruita si de
)ersoanele care au e-ectuat si 4eri-icat
instructa,ul/
O23I 712/ 05 art. 48
7
7isele de instructa, sunt )astrate de
conducatorii locurilor de munca/ O23I 712/ 05 art. 50
VI PATII DE AR$IVARE I MAGA!II
1
(rodusele in-lamabile de)ozitate in s)atii
de ar#i4are/ ma+azii sunt etic#etate si
marcate cores)unzator/ Ord. 166/ 10 art. 24c
2
8ste interzis -umatul in s)atii de ar#i4are/
ma+azii/ Ord. 166/ 10 art. 31
3
Instalatia electrica din s)atiile de ar#i4are si
din ma+azii se deconecteaza de la sursele
de alimentare la terminarea )ro+ramului de
lucru/ 0cu e9ce)tia iluminatului de si+uranta
si a celui care alimenteaza instalatiile
de semnalizare) Ord. 166/ 10 art. 32
4
89ista de)ozitate materiale combustibile
si e9)lozi4e care nu au -isa de securitate/ Ord. 166/ 10 art. 41
5
In s)atiile de ar#i4are sunt )rezente
materiale care nu au le+atura cu acti4itatea
s)eci-ica acestor s)atii/ Ord. 262/ 10 art. 53c
6
'eseurile de #artie si ambala,ele rezultate in
urma des)ac#etarilor1 li4rarilor1 sortarilor se
inde)arteaza zilnic din s)atiile de
de)ozitare/
Ord. 262/ 10 art. 53d
VII PATII DE DEPO!ITARE
1
'eseurile rezultate din ambala,e se
e4acueaza zilnic din s)atiile de de)ozitare
in locurile stabilite in acest sco)/ Ord. 262/ 10 art. 64
2
In s)atiile de de)ozitare se asi+ura o
distanta de si+uranta de minim 015m a
materialelor combustibile -ata de elementele
de incalzire/
Ord. 262/ 10 art.
6501)
3
In s)atiul de de)ozitare este
)astrata curatenia si ordinea/ Ord. 262/ 10 art. 67
4
In s)atiul de de)ozitare sunt )astrate
obiecte straine de in4entarul s)atiului de
de)ozitare/
Ord. 262/ 10 art. 65
VIII PATII PENTRU PREPARAREA I ERVIREA MEEI
1
8ste mentinuta curatenia in s)atiile de
)re)arare a #ranei/ 0curatarea )etelor de
ulei1 amena,area cutiilor )entru car)e
imbibate cu +rasimi)
Ord. 166/ 10 art.
5001) a
Ord. 262/ 10 art. 77a
2
3)aratele electrocasnice 0ca-etiera1 -riteuza1
cu)toare cu microunde) se deconecteaza
de la )riza atunci cand nu sunt utilizate/
Ord. 166/ 10 art.
5001) d
3
2i,loacele de )re)arat #rana sunt 4eri-icate
)eriodic ast-el incat sa nu constituie surse
de )roducere a incendiilor/
Ord. 166/ 10 art.
5201)
4
Instructiunile de e9)loatare recomandate
de )roducator se a-iseaza in dre)tul
-iecarui ec#i)ament din dotarea inca)erii
)entru )re)ararea #ranei/
Ord. 166/ 10 art.
5501)
I% INTALATII UTILITARE A#ERENTE CONTRUCTIILOR
1
Instalatiile utilitare 0+aze1 electrice1 a)a1
incalzire1 4entilare1 climatizare1
canalizare) sunt intretinute/ re)arate la
termenele stabilite/
Ord. 166/ 10 art. 71d
Ord. 262/ 10 art.
2602)
2
Instalatiile utilitare 0+aze1 electrice1 a)a1
incalzire1 4entilare1 climatizare1
canalizare) sunt intretinute/ re)arate de
)ersonal autorizat/ Ord. 166/ 10 art. 71e
3
Sunt de)ozitate obiecte/ materiale
combustibile in a)ro)ierea )osturilor de
trans-ormare sau in )osturile de trans-ormare
si/ sau in inca)erile tablourilor +enerale de
distributie electrica/
Ord. 166/ 10 art.
71n1 o

S-ar putea să vă placă și