Sunteți pe pagina 1din 137

Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice Reglementare din 08/08/2013 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. !

bis din "#$%!$"%&' Reglementarea te(nic )*ormativ +rivind securitatea la incendiu a construciilor, Partea a II,a , Instalaii de stingere), indicativ P&&-$","%&', din %-.%-."%&'

Partea I PR./.D.RI 0.*.RA1. &. Obiect. Domenii de a+licare &.&. 2&3 Prevederile +rezentului normativ re+rezint condiiile minime care se a+lic la +roiectarea, e4ecutarea i e4+loatarea instalaiilor noi de stingere a incendiilor 5n construcii i instalaii, indiferent de s+ecific, forma de +ro+rietate i destinaia acestora, +recum i la e4tinderea, sc(imbarea de destinaie, modernizarea sau refacerea celor e4istente. 2"3 Atunci c6nd, 5n mod 7ustificat te(nic, la construciile i instalaiile e4istente, nu +ot fi 5nde+linite unele +revederi ale normativului, trebuie s se asigure +rin +roiect, 5n funcie de riscurile i$sau +ericolele de incendiu actualizate, msuri alternative care s asigure nivelurile minime de +erforman +entru cerina fundamental securitatea la incendiu stabilite +rin reglementri te(nice s+ecifice. 2'3 *ormativul cu+rinde i +revederi referitoare la +roiectarea, e4ecutarea i e4+loatarea reelelor e4terioare de alimentare cu a+ +entru intervenii 5n caz de incendiu la ansambluri de cldiri i incinte de +roducie i de+ozitare. &.". Proiectarea i e4ecutarea de noi ti+uri de instalaii +entru stingerea incendiilor este admis numai dac sunt, du+ caz, certificate sau agrementate te(nic, conform legii. &.'. Pentru construcii i obiective ale structurilor de a+rare naional, ordine +ublic i siguran naional nominalizate +rin acte normative ale conducatorilor structurilor res+ective 5n care nu are acces +ublicul, +revederile normativului nu sunt obligatorii. 1a acestea se asigura msurile de securitate la incendiu stabilite de organele +ro+rii de s+ecialitate ale acestora, a+robate de conducatorii structurilor res+ective. &.#. Pentru construciile monumente istorice sau de ar(itectur, +revederile +rezentului normativ au caracter de recomandare, urm6nd a fi a+licate de la caz la caz, sau 5nlocuite cu msuri de 5mbuntire a cerinei fundamentale securitate la incendiu +osibil de realizat i care s nu afecteze caracterul monumentului. &. . Pentru construciile destinate fabricrii, mani+ulrii i de+ozitrii e4+lozivilor, substanelor nucleare, instalaiilor subterane (idroenergetice, ale metroului, s+ecifice organizrii de antier +recum i instalaiile i ec(i+amentele te(nologice de +roducie 2sisteme, utila7e, agregate, dis+ozitive etc.3, +revederile normativului se a+lic 5n msura 5n care nu contravin altor reglementri s+ecifice. &.8. Pentru asigurarea 5nde+linirii msurilor de securitate la incendiu, a criteriilor i nivelurilor de +erforman +revzute 5n normativ, 5n +roiectare, e4ecuie i e4+loatare trebuie s fie utilizate numai +roduse +entru construcii i instalaii +entru care sunt efectuate determinri funcionale de com+ortare la foc i condiiile legii. &.9. :tandardele de referin menionate 5n +rezentul normativ se consider cu ediia 5n vigoare 2ane4a nr. &3. ". ;ondiii te(nice generale de realizare a instalaiilor de stingere a Incendiilor .c(i+area i dotarea te(nic a cldirilor cu instalaii de stingere a incendiilor ".&. .c(i+area i dotarea te(nic minim obligatorie a construciilor i instalaiilor cu sisteme i instalaii de stingere a incendiilor, trebuie s cores+und +rezentului normativ i reglementrilor s+ecifice, 5nde+linind +rinci+iile i cerinele din normele generale de a+rare 5m+otriva incendiilor. ".". Investitorul +oate solicita ec(i+area i dotarea su+limentar a construciilor i instalaiilor i cu alte sisteme i instalaii sau elemente de instalaii de stingere a incendiului, 5n condiiile 5n care nu este afectat cerina de securitate la incendiu referitor la condiiile, criteriile i nivelurilor de +erforman s+ecifice. Proiectarea instalaiilor de stingere a incendiilor ".'. 2&3 1a +roiectarea instalaiilor de stingere a incendiilor, se au 5n vedere com+atibilitatea dintre substanele de stingere utilizate i mediul combustibil, eficiena de stingere a substanelor utilizate, sigurana utilizatorilor s+aiului +rote7at, +recum i efectele asu+ra mediului. 2"3 Princi+alele +ro+rieti s+ecifice ale substanelor utilizate 5n instalaiile de stingere, trebuie s asigure 5n +rinci+al< a3 eficiena stingerii= b3 afectarea 5ntr,o c6t mai mic msur a obiectelor i a materialelor din s+aiul incendiat= c3 continuarea desfurrii 5n siguran a activitii oamenilor 5n s+aiul +rote7at= d3 nedeteriorarea calitativ a substanei de stingere 5n tim+ul stocrii= e3 consecine nesemnificative asu+ra mediului, sntii i a vieii utilizatorilor de ctre substana de stingere i +roduii rezultai 5n urma aciunii de stingere= f3 caracteristici dielectrice. 2'3 Domeniile recomandate, mecanismul stingerii i +ro+rietile substanelor de stingere tratate 5n normativ sunt menionate 5n ane4e. ".#. 2&3 Alegerea ti+ului de instalaie de stingere a incendiului, a substanei de stingere utilizat i valorile intensitilor de stingere, +rotecie i rcire, trebuie s cores+und naturii +roduselor combustibile din s+aiul +rote7at, condiiilor s+ecifice concrete ale incintei res+ective, im+ortanei i valorii +roduselor +rote7ate, ti+ului de construcie etc. 2"3 >n li+sa unor valori normate, se recomand folosirea valorilor intensitilor de stingere, +rotecie i rcire redate 5n ane4a nr. ". ". . ;om+onentele s+ecifice instalaiilor de stingere a incendiilor trebuie s 5nde+lineasc cerinele minime +revzute de normativ, sau s aib +erformane de stingere ec(ivalente. ".8. ;om+onentele instalaiilor de stingere a incendiilor care 5n mod normal lucreaz sub +resiune, trebuie s 5nde+lineasc cerinele reglementrilor te(nice s+ecifice. ".9. 2&3 Proiectul instalaiilor de stingere a incendiilor trebuie s cu+rind +iese scrise i desenate i instruciuni de funcionare i verificare +eriodic, conform celor +recizate 5n standardele euro+ene de referin, acolo unde acestea e4ist. 2"3 Aceste instruciuni trebuie s cu+rind sc(emele de +rinci+iu, +arametrii +roiectai 2debite, +resiuni etc.3, descrierea, modul de utilizare i 5ntreinere a instalaiilor 5n situaia normal i 5n caz de incendiu, 5n anumite cazuri inclusiv +entru situaia de avarie. ".-. >n +rezentul normativ se utilizeaz terminologia din ane4a nr. '', termeni definii +rin standardul de referin :R .* I:O &'!#', +recum i cei utilizai 5n reglementrile te(nice s+ecifice ori 5n uzul curent, conform terminologiei ado+tate 5n reglementrile te(nice ale ?niunii .uro+ene. Dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor ".!. 1a dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor i a com+onentelor acestora se res+ect +revederile s+ecifice substanelor de stingere utilizate, +recum i condiiile i s+ecificaiile +roductorilor de ec(i+amente. ".&%. Dimensionarea i e4ecutarea sistemelor de ventilare aferente incintelor +rote7ate la incendiu cu instalaii de stingere, se realizeaz conform +revederilor reglementrii te(nice s+ecifice i s+ecificaiilor +roductorilor de ec(i+amente. Am+lasare ".&&. ;om+onentele instalaiilor de stingere a incendiilor se am+laseaz cu res+ectarea +revederile reglementrilor te(nice i ale +rezentului normativ, +recum i cerinele i condiiile +roductorilor acestora. ".&". >n funcie de natura substanei de stingere utilizate, se recomand dis+unerea staiilor de distribuie i a rezervelor 5n a+ro+ierea incintei la care asigur stingerea incendiilor. ".&'. 2&3 :taiile de distribuie trebuie s aib acces din e4terior +e ci de circulaie funcionale, dimensionate cores+unztor reglementrilor te(nice i necesitii e4ecutrii o+eraiunilor de monta7, manevr 2o+erare3, re+araii i 5ntreinere.
Page 1 of 137

2"3 ;ile de acces 5n staia de distribuie, +recum i din zona de am+lasare a acesteia se +revd cu iluminat de siguran cores+unztor +revederilor normativului I 9 sau a reglementrilor ec(ivalente. ".&#. >n toate situaiile se recomand asigurarea ventilrii natural,organizate a staiilor de distribuie a substanelor de stingere. ".& . 2&3 >n funcie de condiiile s+ecifice i de natura substanei de stingere, se +revd instalaii de ventilare mecanic a staiilor de distribuie. .vacuarea eventualelor sc+ri de gaze se face numai direct 5n e4terior. 2"3 Instalaia de ventilare mecanic a staiei de distribuie va asigura evacuarea sc+rilor de substane de stingere direct 5n e4terior, +6n la un nivel nenociv +entru oameni. /entilarea va asigura un debit ec(ivalent cu minimum sc(imburi orare. ".&8. ;ores+unztor condiiilor concrete ale s+aiilor +rote7ate cu instalaii fi4e +entru stingerea incendiului, +ot fi +revzute instalaii mecanice de ventilare ca+abile s asigure evacuarea dega7rilor rezultate 5n urma incendiului 2fum, gaze de ardere3. ".&9. Instalaiile mecanice de ventilare, atunci c6nd se +revd, trebuie s fie acionate cu butoane manuale am+lasate centralizat 5n a+ro+ierea uilor de acces 5n s+aiile +rote7ate. Aceste instalaii se dimensioneaz cores+unztor evacurii sigure a dega7rilor, asigur6nd un debit ec(ivalent cu minimum sc(imburi orare. @ubulatura de evacuare va avea trasee c6t mai scurte i dac este +osibil, fr a traversa alte s+aii ne+rote7ate. .4ecutarea i montarea instalaiilor de stingere a incendiilor ".&-. Productorii instalaiilor de stingere a incendiilor i, du+ caz, furnizorii acestora, +recum i +roiectanii i e4ecutanii instalaiilor de stingere, rs+und , +otrivit com+etenelor legale ce le revin , de calitatea lucrrilor e4ecutate i de asigurarea condiiilor de siguran a utilizatorilor, +recum i de eficiena stingerii incendiilor 5n s+aiile +rote7ate. ".&!. 1a e4ecutarea instalaiilor de stingere a incendiilor este obligatorie res+ectarea 5ntocmai a +roiectului, a +revederilor +rezentului normativ i a condiiilor i s+ecificaiilor +roductorilor de instalaii, a+aratur, ec(i+amente i substane de stingere. "."%. :ubansamblurile i ec(i+amentele instalaiei de stingere a incendiului se trans+ort ambalate, +str6ndu,se caracteristicile te(nice i constructive cu care au fost realizate de +roductor i se de+oziteaz 5n condiii de siguran. "."&. >nainte de montarea conductelor i a celorlalte accesorii aferente instalaiilor de stingere a incendiilor, se verific starea lor, neadmi6ndu,se monta7ul dac +rezint deformri, urme de lovire ori fisuri vizibile. "."". Productorii i, du+ caz, furnizorii de butelii i ec(i+amente trebuie s livreze odat cu acestea i +iesele de rezerv necesare. "."'. Pe tim+ul montrii instalaiei de stingere a incendiului, se iau msuri s+eciale +entru ca 5n interiorul conductelor s nu +trund cor+uri strine care ar +utea st6n7eni trans+ortul sau refularea substanei de stingere. "."#. Reelele de distribuie +e care se monteaz duzele de refulare se fi4eaz rigid cu bride care s +reia efortul +rodus la refularea substanei de stingere. 1a conductele de trans+ort, bridele de fi4are trebuie s +ermit dilatri i contracii funcionale. "." . ;onductele +entru comenzi +neumatice se monteaz astfel 5nc6t s nu st6n7eneasc intervenia +ersonalului de e4+loatare i verificare. "."8. .ste interzis montarea 5n instalaie a reci+ienilor 2buteliilor3 cu sc+ri de substan de stingere. "."9. Du+ montare, conductele se cur, iar 5nainte de montarea duzelor se sufl cu aer sau alt gaz sub +resiune, 5nde+rt6ndu,se eventualele cor+uri strine +trunse accidental. "."-. 1a montarea duzelor de refulare se urmrete ca acestea s nu se 5nfunde, deformeze etc. Duzele de refulare se fi4eaz bine, astfel 5nc6t s nu fie +osibil des+rinderea lor la reaciunile rezultate din funcionare. "."!. Pe tim+ul e4ecutrii instalaiilor de stingere a incendiilor, e4ecutantul va res+ecta +revederile reglementrilor te(nice de +revenire i stingere a incendiilor +e durata e4ecutrii lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, sau a altor reglementri te(nice ec(ivalente. Acionare ".'%. >n ra+ort de natura incendiului, de viteza de evoluie a acestuia i de consecinele +osibile, instalaiile de stingere se acioneaz automat sau manual. >n toate cazurile, acionrile automate trebuie s fie dublate de acionari manuale +entru comanda +unerii 5n funciune a instalaiei. ".'&. 1a instalaiile cu funcionare automat, sistemul de semnalizare a incendiului i de acionare a comenzii de funcionare a instalaiei va asigura detectarea incendiului 5n faza inci+ient. Probarea instalaiilor de stingere a incendiilor ".'". Du+ e4ecutarea instalaiilor de stingere a incendiilor se verific rigiditatea 5mbinrilor +rin +roba (idraulic de rezisten la +resiune i +roba de etaneitate cu aer com+rimat. ".''. Probele de funcionare au ca obiectiv +rinci+al controlul funcionrii armturilor de comand i du+ caz, a dis+ozitivelor de alarm. >n cadrul +robei de funcionare se verific acionarea instalaiei at6t local, c6t i de la distan 2c6nd este astfel +roiectat3. ".'#. Pe tim+ul +robei de stingere se iau msuri de siguran +entru evitarea accidentelor i a +agubelor materiale. Probele se realizeaz coordonat, sub conducerea e4ecutantului lucrrii i 5n +rezena beneficiarului, iar rezultatele verificrilor i a +robelor efectuate se consemneaz 5ntr,un +roces verbal. ".' . Odat cu 5nc(eierea +robelor trebuie definitivat i instruirea +ersonalului care va asigura e4+loatarea i 5ntreinerea instalaiei de stingere, consemn6ndu,se acest lucru 5n +rocesul verbal. Rece+ia instalaiilor de stingere a incendiilor ".'8. Rece+ia instalaiei de stingere a incendiilor se face de ctre comisia constituit 5n conformitate cu legislaia 5n vigoare. ;omisia de rece+ie este obligat s verifice dac au fost< a3 res+ectate condiiile +rivind sistemele de detectare, semnalizare i stingere +revzute 5n +roiectele de e4ecuie i 5n documentaiile te(nice ale +roductorului, +recum i 5n reglementrile te(nice 5n vigoare= b3 montate i +use 5n funciune toate instalaiile, a+aratura i ec(i+amentele din sistemele de semnalizare i stingere a incendiului= c3 +redate beneficiarului instruciunile de folosire a tuturor a+aratelor i ec(i+amentelor instalaiei i s,a instruit +ersonalul de servire a acestora. ".'9. Rece+ia lucrrilor const 5n verificarea res+ectrii legislaiei 5n vigoare i reglementrilor te(nice +rivind< a3 funcionarea instalaiei de detectare i semnalizare a incendiilor i comand a intrrii 5n funciune a instalaiei de stingere= b3 funcionarea sistemului de distribuie a substanei de stingere= c3 e4istena +anourilor i dis+ozitivelor de avertizare +rivind evacuarea oamenilor, a instruciunilor de e4+loatare i a msurilor ce se 5ntre+rind 5n tim+ul interveniei 5n caz de incendiu. ".'-. Rezultatele verificrilor i a +robelor efectuate 5n +rezena comisiei de rece+ie se consemneaz 5ntr,un +roces verbal de rece+ie. 1a rece+ia instalaiei de stingere, e4ecutantul acesteia va +rezenta toate documentele necesare 5ntocmirii crii te(nice a construciei. Orice neconcordan 5ntre +roiect i e4ecuie se remediaz 5n funcie de im+ortan 2+e loc, imediat sau cu termen stabilit, corelat cu darea 5n e4+loatare a instalaiei3, astfel 5nc6t s fie asigurate condiiile de securitate la incendiu +entru s+aiul +rote7at. ".'!. 2&3 Odat cu rece+ia instalaiei de stingere a incendiului, beneficiarul are obligaia de a 5nfiina un registru de eviden 2numerotat i sigilat3, 5n care trebuie s fie consemnate datele +rinci+ale +rivind e4+loatarea, verificarea i 5ntreinerea instalaiei de stingere. 2"3 Registrul va conine< a3 caracteristicile +rinci+ale ale instalaiei= b3 data +unerii 5n funciune= c3 data verificrii= d3 elementele verificate= e3 numele i +renumele +ersoanei care a efectuat verificarea instalaiei= f3 data 5ncrcrii i +unerii instalaiei 5n stare de intervenie= g3 defeciuni a+rute. 2'3 >n registrul de eviden se +recizeaz i o+eraiunile ce trebuie s se e4ecute 5n concordan cu instruciunile de e4+loatare i cu +revederile crii te(nice. .4+loatarea instalaiilor de stingere a incendiilor
Page 2 of 137

".#%. Pentru buna e4+loatare a sistemelor i instalaiilor de stingere a incendiilor este obligatorie res+ectarea 5ntocmai a +roiectului, a +revederilor +rezentului normativ i a instruciunilor i regulilor cu+rinse 5n fiele i s+ecificaiile te(nice ale +roductorilor de a+arate, ec(i+amente, utila7e i substane de stingere. ".#&. 2&3 >n s+aiile ec(i+ate cu sisteme automate de inundare cu substane de stingere cu nivel de concentraie to4ic organismului uman, +e +erioada de tim+ c6t 5n s+aiile res+ective e4ist oameni, comanda declanrii instalaiei de stingere trebuie s fie obligatoriu 5n +oziia )manual). 2"3 Instalaiile de stingere care utilizeaz substane de stingere cu nivel de concentraie to4ic organismului uman se +revd cu sisteme de tem+orizare a declanrii astfel 5nc6t s e4iste condiii de evacuare 5n siguran. ".#". Acionrile, +recum i comenzile automat i$sau manual de +unere 5n funciune ale instalaiilor de stingere a incendiilor se menin 5n +ermanent stare de funcionare. ".#'. >n caz de incendiu se asigur evacuarea ra+id i 5n condiii de siguran a oamenilor din s+aiile su+use inundrii cu substane de stingere, +e ci de acces marcate i +strate libere. ".##. Du+ stingerea incendiului, accesul oamenilor 5n s+aiile inundate cu substane, trebuie s fie +ermis numai du+ ce aceste s+aii au fost bine ventilate. ".# . :taiile de distribuie a substanelor de stingere a incendiului trebuie s aib meninut +ermanent accesul liber din e4terior, +e ci de circulaie funcionale, astfel 5nc6t s +ermit e4ecutarea o+erativ a lucrrilor de re+araii i 5ntreinere. Iluminatul de siguran al cilor de acces la staiile de distribuie, +recum i a zonelor unde sunt am+lasate acestea, se menine 5n stare de funcionare. ".#8. :e va asigura controlul i verificarea +ermanent a reci+ientelor 2buteliilor3 montate 5n staiile de distribuie +entru de+istarea oricror sc+ri de substane de stingere. Reci+ientele 2buteliile3 cu defeciuni se 5nlocuiesc. ".#9. :e va asigura funcionarea la +arametrii +roiectai a sistemelor i instalaiilor de ventilare natural,organizat sau mecanic a staiilor de distribuie a substanelor s+eciale de stingere a incendiilor. ".#-. .ste obligatorie efectuarea reviziilor i re+araiilor +revzute 5n reglementrile te(nice, 5n documentaia de e4ecuie i s+ecificaiile +roductorului. ".#!. .ste interzis modificarea instalaiilor de stingere a incendiilor fr acordul factorilor 5n dre+t, +otrivit legislaiei 5n construcii. Msuri de te(nica securitii i sntii 5n munc i de a+rare 5m+otriva incendiilor ". %. Res+onsabilii cu e4+loatarea i 5ntreinerea sistemelor i instalaiilor de stingere a incendiilor trebuie s aib afiat la loc vizibil i 5n vecintatea incintelor +rote7ate +anouri cu urmtorul coninut< a3 sc(emele de funcionare ale instalaiilor de stingere a incendiilor= b3 instruciunile de e4+loatare ale instalaiilor de stingere= c3 instruciuni s+ecifice de securitate i sntate 5n munc i msuri +entru +revenirea accidentelor umane 5n tim+ul i du+ inundarea cu substan de stingere. ". &. Personalul de e4+loatare i 5ntreinere a sistemelor i instalaiilor de stingere a incendiilor, trebuie s fie instruit i va lua la cunotin de +revederile +rezentului normativ i celorlalte reglementri s+ecifice, +recum i cu +rivire la msurile necesare de +rotecie 5m+otriva contaminrii, a into4icrii cu substane +ericuloase +recum i 5m+otriva electrocutrilor. ". ". Personalul de e4+loatare a sistemelor i instalaiilor de stingere a incendiilor, trebuie s fie instruit asu+ra +racticilor de salvare i intervenie 5n caz de necesitate. ". '. >n toate locurile unde se folosesc substane de stingere a incendiilor cu nivel de concentraie to4ic organismului uman, se +revd +rin +roiectare indicatoare cores+unztoare de avertizare i se asigur meninerea 5n e4+loatare a strii cores+unztoare a acestora. ". #. Pentru salvarea oamenilor din s+aiile inundate cu substane de stingere cu nivel de concentraie to4ic organismului uman, se iau msuri de evacuare imediat i de evitare a accesului 5n aceste s+aii. :e va acorda +rimul a7utor +ersoanelor afectate de substanele s+eciale de stingere. ". . Mi7loacele i ec(i+amentele de +rotecie necesare interveniei la incintele, sistemele i instalaiile de stingere a incendiilor, se menin 5n stare de funcionare la +arametrii +roiectai i se recomand a se +stra 5ntr,o 5nc+ere a+ro+iat, +rote7at fa de s+aiul ce se inund cu substana s+ecial de stingere i la care accesul s fie uor. ". 8. Pentru atenionarea +ersonalului din interiorul s+aiilor su+use inundrii cu substane s+eciale de stingere trebuie s fie afiate la loc vizibil +anouri de avertizare inscri+ionate cu urmtorul te4t, conform modelului +rezentat 5n figura ".&. Aigura ".&. Indicator +entru avertizare asu+ra fa+tului c s+aiile sunt +rote7ate cu substane s+eciale de stingere ". 9. >n toate s+aiile 5n care sunt am+lasate baterii de reci+ieni 2butelii3 cu substane s+eciale de stingere a incendiilor i 5n s+ecial, +e feele e4terioare ale uilor staiilor de stocare i distribuie, se va afia urmtoarea inscri+ie, conform modelului +rezentat 5n figura ".". Aigura ".". Indicator +entru avertizare +entru s+aiile 5n care se de+oziteaz butelii cu substane de stingere '. ;erine '.&. ;onstruciile trebuie s cores+und, at6t 5n ansamblu, c6t i +e +ri se+arate, utilizrii +reconizate, in6nd seama mai ales de sntatea i sigurana +ersoanelor im+licate de,a lungul 5ntregului ciclu de via al construciilor. >n condiiile unei 5ntreineri normale, construciile trebuie s 5nde+lineasc aceste cerine fundamentale a+licabile construciilor +e o durat de utilizare rezonabil din +unct de vedere economic. '.". 1a +roiectarea, e4ecutarea i e4+loatarea instalaiilor de stingere a incendiilor, trebuie s se stabilileasc msuri, condiii i nivelurile de +erforman +otrivit +revederilor +rezentului normativ i reglementrilor s+ecifice care s asigure 5nde+linirea cerinelor fundamentale din Regulamentul 2?.3 nr. '% $"%&& din ! martie "%&& al Parlamentului .uro+ean i al ;onsiliului de stabilire a unor condiii armonizate +entru comercializarea +roduselor +entru construcii i de abrogare a Directivei -!$&%8$;.. a ;onsiliului referitoare la< &. rezistena mecanic i stabilitate= ". securitate la incendiu= '. igiena, sntate i mediu 5ncon7urtor= #. siguran i accesibilitate 5n e4+loatare= . +rotecia 5m+otriva zgomotului= 8. economie de energie i izolare termic= 9. utilizare sustenabil a resurselor naturale. '.'. 2&3 ;onstruciile trebuie +roiectate i e4ecutate astfel 5nc6t 5ncrcrile care +ot fi e4ercitate asu+ra lor 5n tim+ul construirii i utilizrii s nu duc la niciunul dintre urmtoarele evenimente< a3 +rbuirea 5ntregii construcii sau a unei +ri a acesteia= b3 deformaii de o mrime inadmisibil= c3 deteriorarea altor +ri ale construciei sau a instalaiilor sau a ec(i+amentelor instalate ca urmare a unor deformaii ma7ore ale elementelor +ortante= d3 deteriorare dis+ro+orionat fa de evenimentul cauzator iniial. 2"3 >nde+linirea cerinei fundamentale de calitate, rezistena mecanic i stabilitate se realizeaz +rin dimensionarea i e4ecutarea cores+unztoare a structurii de rezisten a instalaiilor de stingere a incendiilor, 5n corelare cu sistemul constructiv al cldirii 5n care sunt am+lasate. '.#. .lementele com+onente ale instalaiilor de stingere a incendiilor trebuie s fie fi4ate de structura de rezisten a construciei +rin dis+ozitive cores+unztor dimensionate, 5n colaborare cu s+ecialistul structurist al construciei. 1a +roiectarea i e4ecutarea reelelor e4terioare de alimentare cu a+ a instalaiilor de stingere a incendiilor, se va ine seama de ti+ul i caracteristicile terenului, +recizate +rin studii geote(nice. '. . :taiile de distribuie aferente instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor se am+laseaz, de regul, 5n 5nc+eri +ro+rii. Aceste 5nc+eri, trebuie s fie situate la nivelurile inferioare ale construciei sau, atunci c6nd acest lucru nu este +osibil, construcia trebuie s fie cores+unztor dimensionat 5ncrcrilor statice i dinamice ale instalaiei de stingere. :unt e4ce+tate instalaiile fi4e de stingere a incendiilor care utilizeaz substane +entru care +roductorii nu solicit restricii de +strare i de utilizare. '.8. 2&3 ;onstrucia trebuie s fie +roiectat i e4ecutat 5n aa fel 5nc6t, 5n caz de incendiu< a3 stabilitatea elementelor +ortante ale construciei s +oat fi asumat +e o +erioad determinat=
Page 3 of 137

b3 a+ariia i +ro+agarea incendiului i a fumului 5n interiorul construciei s fie limitate= c3 e4tinderea incendiului ctre construciile 5nvecinate s fie limitat= d3 utilizatorii s +oat +rsi construcia sau s +oat fi salvai +rin alte mi7loace= e3 s fie luat 5n considerare sigurana ec(i+elor de intervenie. 2"3 ;erina fundamental securitate la incendiu are 5n vedere asigurarea condiiilor sigure de funcionare a instalaiilor de stingere a incendiilor. Pentru aceasta este necesar am+lasarea i montarea cores+unztoare a instalaiilor de stingere a incendiilor 5n construcie fa de s+aiul +rote7at, av6ndu,se 5n vedere i +rotecia acestor instalaii 5m+otriva radiaiilor termice generate de surse de 5nclzire 5nvecinate. '.9. Pentru asigurarea eficienei stingerii incendiilor, instalaia trebuie conformat i dimensionat 5n funcie de s+aiul +rote7at i de caracteristicile incendiului, utiliz6nd ti+ul cores+unztor de instalaie i de substan de stingere. '.-. ;onstruciile trebuie s fie +roiectate i e4ecutate astfel 5nc6t s nu re+rezinte, +e 5ntregul lor ciclu de via, o ameninare +entru igiena sau +entru sntatea i sigurana lucrtorilor, a utilizatorilor sau a vecinilor, nici s e4ercite un im+act e4agerat de mare asu+ra calitii mediului sau a climei +e 5ntregul lor ciclu de via, 5n cursul construirii, utilizrii, demolrii, 5n s+ecial ca rezultat al oricrora din urmtoarele< a3 emanaii de gaze to4ice= b3 emisii de substane +ericuloase, de com+ui organici volatili 2;O/3, de gaze care +roduc efect de ser sau de +articule +ericuloase 5n aerul din interior sau 5n atmosfer= c3 emisie de radiaii +ericuloase= d3 scurgerea de substane +ericuloase 5n a+a freatic, a+a marin, a+a de su+rafa sau 5n sol= e3 scurgerea de substane +ericuloase 5n a+a +otabil sau substane care au un im+act negativ diferit asu+ra a+ei +otabile= f3 evacuarea defectuoas a a+elor reziduale, a fumului sau a deeurilor solide sau lic(ide= g3 +rezena umiditii 5n anumite +ri ale construciei sau +e su+rafee din interiorul acesteia. '.!. 2&3 Igien, sntate i mediu 5ncon7urtor constituie o cerin fundamental care necesit tratarea cu deosebit atenie a fiecrui caz 5n +arte, av6nd 5n vedere riscul +e care,l +rezint substana de stingere utilizat. 2"3 >n toate situaiile 5n care utilizarea substanelor de stingere a incendiilor determin riscuri +entru utilizatori, este obligatorie realizarea tuturor msurilor de +rotecie a vieii i a sntii acestora. 2'3 Pentru asigurarea +roteciei i refacerii mediului se utilizeaz numai substane de stingere a incendiului care nu au influene ma7ore asu+ra mediului. '.&%. 2&3 Pentru realizarea cerinei fundamentale siguran i accesibilitate 5n e4+loatare a instalaiilor de stingere a incendiilor trebuie 5nde+linite condiiile necesare funcionrii acestora 5n de+lin siguran. >n documentaiile de +roiectare trebuie s se evidenieze influenele instalaiilor de stingere a incendiilor asu+ra utilizatorilor i construciei. 2"3 ;onstruciile trebuie +roiectate i e4ecutate astfel 5nc6t s nu +rezinte riscuri inacce+tabile de accidente sau +agube 5n cursul funcionrii sau al utilizrii, cum ar fi alunecri, cderi, loviri, arsuri, electrocutri, leziuni cauzate de e4+lozii i t6l(rii. >n s+ecial, construciile trebuie s fie +roiectate i e4ecutate astfel 5nc6t s fie accesibile i utilizabile +entru +ersoanele cu dizabiliti. '.&&. Pentru funcionarea instalaiilor de stingere a incendiilor 5n condiii de siguran 5n e4+loatare sunt necesare msuri, dis+ozitive, ec(i+amente etc. cores+unztoare de +rotecie, care s elimine +osibilitatea +roducerii unor riscuri +entru utilizatori 2rniri, arsuri, asfi4ieri, electrocutri, contaminri, e4+lozii etc.3. '.&". Instalaiile de stingere a incendiilor, 5n funcionare normal i 5n stare de avarie, nu trebuie s influeneze negativ +arametrii i nivelurile de +erforman ale construciei, referitoare la cerinele de calitate +revzute de lege. '.&'. ;erina fundamental +rotecia 5m+otriva zgomotului se asigur +rin msuri cores+unztoare astfel realizate 5nc6t +rin funcionare s nu afecteze confortul acustic al utilizatorilor i al zonelor 5nvecinate. ;onstrucia trebuie +roiectat i e4ecutat 5n aa fel 5nc6t zgomotul +erce+ut de ctre utilizatori sau de ctre +ersoane aflate 5n a+ro+iere s fie meninut la un nivel la care s nu fie +ericlitat sntatea acestora i s le +ermit s doarm, s se odi(neasc i s lucreze 5n condiii satisfctoare. '.&#. ;erina fundamental economie de energie i izolare termic se asigur +rin analize i soluii de caz, 5n funcie de condiiile s+ecifice 5n care se folosesc instalaiile, de cerinele acestora i caracteristicile substanelor utilizate la stingerea incendiilor.;onstruciile cu instalaiile afertente de 5nclzire, rcire, iluminare i ventilare trebuie astfel +roiectate i e4ecutate 5nc6t consumul de energie necesar funcionrii s fie mic, in6nd cont de utiliBatori i de condiiile locale de clim. ;onstruciile trebuie, de asemenea, s fie eficiente din +unct de vedere energetic, consum6nd c6t mai +uin energie +e +arcursul construirii i demontrii lor. '.& . ;erina fundamental utilizare sustenabil a resurselor naturale se realizeaz +rin +roiectarea, e4ecutarea i demolarea construciilor astfel 5nc6t utilizarea resurselor naturale s fie sustenabil i s asigure 5n s+ecial urmtoarele< 2a3 reutilizarea sau reciclabilitatea construciilor, a materialelor i +rilor com+onente, du+ demolare= 2b3 durabilitatea construciilor= 2c3 utilizarea la construcii a unor materii +rime i secundare com+atibile cu mediul. '.&8. ;om+onentele instalaiilor de stingere a incendiilor, care necesit izolri termice , +otrivit cerinelor +roductorului , trebuie s fie, de regul, izolate cu materiale din clasa de reacie la foc minim A",s&, d%. '.&9. 1a +roiectarea, e4ecutarea i e4+loatarea instalaiilor de stingere a incendiilor trebuie s se aib 5n vedere i +revederile reglementrilor te(nice cone4e i documentele normative de referin, nominalizate 5n ane4a nr. &. Partea a II,a PROI.;@AR.A CI .D.;?@AR.A I*:@A1AEII1OR D. :@I*0.R. ;? APF A I*;.*DII1OR #. Instalaii cu (idranti de incendiu interiori .c(i+area te(nic a cldirilor cu (idrani de incendiu interiori #.&. .c(i+area te(nic a cldirilor, com+artimentelor de incendiu, s+aiilor, cu (idrani de incendiu interiori, se realizeaz la< a3 cldirile 5nc(ise din categoriile de im+ortan e4ce+ional i deosebit A i G, 5ncadrate conform legislaiei 5n vigoare, indiferent de aria construit sau desfurat i numr de niveluri= b3 cldiri 5nalte i foarte 5nalte, +recum i cldiri cu sli aglomerate, indiferent de destinaie, de ariile construite i numrul de niveluri= c3 cldiri de 5nvm6nt cu mai mult de "%% de utilizatori sau cele cu aria construit mai mare de 8%% m " i mai mult de ' 2trei3 niveluri su+raterane= d3 cldiri cu destinaie de cazare a elevilor, studenilor, s+ortivilor, cldiri de turism$structuri de +rimire turistic cu funciuni de cazare cu mai mult de &%% de +aturi sau cele cu aria construit mai mare de 8%% m" i mai mult de ' 2trei3 niveluri. e3 cldiri montane cu ca+aciti mai mari de &%% de +aturi= f3 cldiri +entru sntate$de 5ngri7ire a sntii, su+raveg(erea, 5ngri7irea sau cazarea$ad+ostirea co+iilor +recolari, btr6ni, +ersoane cu dizabiliti sau li+site de ad+ost cu mai mult de &%% de +ersoane sau cele cu aria construit mai mare de 8%% m" i mai mult de trei niveluri su+raterane= g3 cldirile, com+artimentele de incendiu i s+aiile +entru comer cu mai mult de " 2dou3 niveluri sau cu aria construit mai mare de 8%% m "= (3 cldiri +entru cultur +entru mai mult de "%% de +ersoane sau cele cu mai mult de trei niveluri su+raterane i aria lor construit de +este 8%% m "= i3 cldiri de cult cu mai mult de ' 2trei3 niveluri su+raterane i aria construit +este 8%% m"= 73 cldiri administrative cu aria construit mai mare de 8%% m" sau mai mult de # 2+atru3 niveluri su+raterane= H3 cldiri 5nc(ise de s+ort cu ca+acitatea ma4im simultan mai mare de '%% utilizatori= l3 cldiri sau s+aii de +roducie i$sau de+ozitare 5n care se utilizeaz materiale sau substane combustibile, cu aria desfurat mai mare de 8%% m "= m3 de+ozite cu stive 5nalte 2+este 8 m 5nlime3, indiferent de aria construit= n3 s+aii subterane +ublice 2cu e4ce+ia locuinelor3, de +roducie i$sau de+ozitare subterane cu aria desfurat mai mare de 8%% m "= o3 +arca7e subterane conform +revederilor reglementrii te(nice 5n vigoare= +3 +arca7e su+raterane cu mai mult de " 2dou3 niveluri sau cele cu aria desfurat mai mare de 8%% m"= #.". .numerarea de la art. #.&. nu este limitativ, investitorii +ut6nd stabili necesitatea ec(i+rii cu (idrani interiori de incendiu i +entru alte ti+uri de cldiri. #.'. >n cazul cldirilor cu mai multe com+artimente de incendiu, modul de ec(i+are cu (idrani de incendiu interiori se stabilete +entru fiecare com+artiment de incendiu 5n +arte, iar gos+odria de a+ aferent cldirii se dimensioneaz astfel 5nc6t s asigure sarcina (idrodinamic necesar cea mai mare i debitul cel mai mare.

Page 4 of 137

#.#. *u se +revd (idrani de incendiu interiori atunci c6nd a+a nu este indicat ca substan de stingere i c6nd stingerea incendiului se asigur cu alte substane de stingere< gaze inerte, s+um, abur, +ulberi, +recum i la construciile +arter, cu destinaia de +roducie i$sau de+ozitare, Ia care stingerea incendiului 5n interior se asigur de la (idranii de incendiu e4teriori cu debitele i +resiunile necesare, cu furtun av6nd lungimea de ma4im #% m. :oluii te(nice de realizare a instalaiilor cu (idrani de incendiu interiori #. . Iidranii de incendiu interiori se am+laseaz 5n locuri vizibile i uor accesibile 5n caz de incendiu, 5n funcie de lungimea furtunurilor i de geometria s+aiilor +rote7ate ale cldirii, 5n urmtoarea ordine< l6ng intrri 5n cldiri, 5n case de scri, 5n (oluri sau 5n vestibuluri, +e coridoare, l6ng intrarea 5n 5nc+eri i 5n interiorul acestora. #.8. 2&3 >n slile aglomerate, atunci c6nd reeaua interioar de alimentare cu a+ a cldirii +ermite, se am+laseaz 5n sal un numr suficient de (idrani de incendiu +entru a +utea aciona 5n fiecare +unct al slii cu cel +uin dou 7eturi, iar restul (idranilor 2necesari conform datelor din ane4a nr. '3 se am+laseaz 5n e4teriorul slii, l6ng ui. 2"3 >n slile de s+ectacole, atunci c6nd distribuia interioar a cldirii +ermite, se va am+lasa, 5n sal, un numr suficient de (idrani interiori +entru a +utea aciona 5n fiecare +unct al slii cu cel +uin un 7et, iar restul (idranilor necesari +entru realizarea cerinelor trebuie s fie am+lasai 5n e4teriorul slii, l6ng ui. 2'3 Pe scenele amena7ate ale slilor de s+ectacole i +e coridoarele de acces la scen se +revede un numr suficient de (idrani astfel 5nc6t s se +oat aciona simultan cu numrul de 7eturi +revzut 5n ane4a nr. '. #.9. >n cldirile civile 5nalte, definite conform reglementrilor s+ecifice, (idranii de incendiu interiori se am+laseaz numai +e coridoare, sau 5n 5nc+erile tam+on de acces 5n casele scrii. #.-. >n cldirile civile foarte 5nalte definite conform reglementrilor s+ecifice, se res+ect urmtoarele< a3 (idranii de incendiu se am+laseaz numai +e coridoare sau 5n 5nc+erile tam+on de acces 5n casele de scri= b3 conductele se leag 5n inel i se +revd cu robinete de 5nc(idere, astfel 5nc6t s nu e4iste +ericolul scoaterii din funciune a mai mult de (idrani +e nivel= c3 se +revd robinete i +e coloane, din 5n niveluri, sigilate 5n +oziia )normal desc(is)= d3 +entru alimentarea cu a+ a instalaiei interioare cu (idrani de incendiu, direct de la +om+ele mobile de incendiu, se +revede o conduct cu Dn&%% mm, cu robinet de 5nc(idere, dou cla+ete de sens i dou racorduri av6nd cu+la7 :torz cu diametrul de trecere de 8 mm, am+lasate +e +eretele e4terior al cldirii, 5n nie cu geam, marcate cu indicatoare la 5nlimea de ma4imum &.#% m de la nivelul trotuarului cldirii, racordat la conducta +rinci+al a reelei de alimentare cu a+. #.!. 1a cldirile monobloc, la care nu se +oate asigura +rotecia 5ntregii su+rafee de la (idranii de incendiu e4teriori, se +revd (idrani de incendiu interiori +e tunelurile s+eciale de evacuare. #.&%. >n cldirile de +roducie i$sau de+ozitare (idranii de incendiu interiori se +revd +entru +rotecia tuturor zonelor 5n care acest lucru este obligatoriu 5n condiiile art. #.&, com+artimentate cores+unztor cu elemente de construcie rezistente la foc, +otrivit reglementrilor s+ecifice. #.&&. >n cldirile 5nc(ise ale de+ozitelor cu stive 5nalte 2cu 5nlime mai mare de 8 m3, cldiri monobloc, gri, aerogri, metrou etc. se admite ca (idranii de incendiu interiori, necesari +entru +rote7area zonelor ce nu +ot fi aco+erite cu 7eturile celor montai +e +erei sau +e st6l+i, s fie am+lasai la nivelul +ardoselii sau 5ngro+ai 5n +ardoseal, 5n cutii s+eciale, cores+unztoare. #.&". Iidranii de incendiu interiori se +ot monta a+arent sau 5ngro+at, marc6ndu,se cores+unztor. :tandardele de referin sunt I:O '-8#$&,", ', # i I:O 9%&%. #.&'. >n li+sa iluminatului normal, identificarea (idranilor trebuie s se fac +rin iluminat de securitate +entru marcarea (idranilor interiori. #.&#. Robinetul (idrantului de incendiu, 5m+reun cu ec(i+amentul de serviciu format din furtun, tamburul cu su+ortul su i dis+ozitivele de refulare a a+ei, se monteaz 5ntr, o cutie s+ecial, am+lasat 5n ni sau firid 5n zidrie, la 5nlimea de %,-% m . . . &, % m de la +ardoseal. #.& . *iele (idranilor de incendiu interiori nu trebuie s str+ung +ereii rezisteni la foc, +e cei care des+art 5nc+eri cu risc de incendiu diferit sau care delimiteaz ci de evacuare. >n cazul 5n care se monteaz 5n ni, rezistena la foc a +eretelui, du+ montarea niei, trebuie s rm6n nesc(imbat. #.&8. Iidranii de incendiu interiori se ec(i+eaz cu furtunuri semirigide sau cu furtunuri +late i cu evi de refulare universale montate la e4tremitile furtunurilor +entru a forma, diri7a i controla 7etul de a+ 2standarde de referin :R .* 89&,& sau :R .* 89&,"3. #.&9. Aurtunurile semirigide trebuie s aib unul din urmtoarele diametre interioare< &! mm= " mm= '' mm. Diametrul nominal al furtunului +lat nu trebuie s de+easc " mm. Aac e4ce+ie a+licaiile s+ecifice care +ermit alte valori. #.&-. 2&3 1ungimea furtunului semirigid trebuie s fie de ma4im '% m. 2"3 1ungimea furtunului +lat trebuie s fie de ma4im "% m. 2'3 Aac e4ce+ie a+licaiile s+ecifice care +ermit alte lungimi ale furtunurilor. #.&!. Eeava de refulare universal trebuie s +ermit urmtoarele +oziii de reglare< 5nc(idere i 7et +ulverizat i$sau 7et com+act. ;6nd 7etul +ulverizat i 7etul com+act sunt condiionate, se recomand s se +oziioneze 7etul +ulverizat 5ntre +oziia de 5nc(idere i +oziia 7etului com+act. #."%. Eeava de refulare universal trebuie +revzut cu un robinet de 5nc(idere a alimentrii cu a+. Robinetul de 5nc(idere trebuie s fie cu su+a+ sau de alt ti+ cu desc(idere lent. Robinetul trebuie s se 5nc(id +rin acionarea unei roi de manevr 5n sens orar, iar sensul de desc(idere trebuie marcat. #."&. Pentru (idrantul interior de incendiu ec(i+at cu furtun semirigid, tamburul trebuie dotat cu dou flane circulare cu diametrul ma4im de -%% mm i cu sectoare interioare sau cu o bobin cu diametrul minim de "%% mm +entru furtunurile de &! mm i " mm i cu diametrul minim de "-% mm +entru furtunurile de '' mm. @amburul trebuie s se roteasc 5n 7urul a4ei sale. #."". 2&3 :u+ortul de furtun +lat +entru (idrantul interior de incendiu, +oate fi< cu tambur, cu furtun +liat de dou sau cu furtun bobinat. 2"3 @amburul trebuie s se roteasc 5n 7urul a4ei sale 5n aa fel 5nc6t s +ermit desfurarea liber a furtunului. @amburul interior trebuie s aib diametrul minim de 9% mm, cu o fant larg de cel +uin "% mm 5n care se aeaz cuta median din lungul furtunului. #."'. 2&3 ;utiile trebuie +revzute cu o u i +ot fi ec(i+ate cu o 5ncuietoare. ;utiile care +ot fi zvor6te, trebuie +revzute cu un dis+ozitiv de desc(idere 5n caz de urgen care s fie +rote7at cu a7utorul unui material trans+arent, care s +oat fi s+art cu uurin. Robinetul de 5nc(idere cu su+a+ 5nurubat +6n la ca+t, trebuie +oziionat astfel 5nc6t s +ermit rm6nerea a cel +uin ' mm s+aiu liber 5n 7urul diametrului e4terior a roii de manevr. 2"3 Dac dis+ozitivul de desc(idere 5n caz de urgen este +rote7at +rintr,un geam frontal, acesta trebuie s +oat fi s+art cu uurin, fr a e4ista riscul de a lsa buci sau cor+uri ascuite care s +oat +rovoca rnirea celor care acioneaz dis+ozitivul de desc(idere 5n caz de urgen. 2'3 ?ile cutiilor trebuie s se desc(id cu minimum &9%% +entru a +ermite furtunului s fie micat liber 5n toate direciile. Pentru anumite condiii climatice este necesar s se +revad cutia cu guri cu ventilare cores+unztoare. #."#. Alimentarea cu a+ a (idranilor de incendiu interiori, din construciile +revzute cu instalaii de a+ +otabil sau industrial se +oate face +rin reele se+arate sau comune, inelare ori ramificate. #." . :e +revd reele de distribuie se+arate 5n urmtoarele situaii< a3 la cldirile ec(i+ate cu instalaii interioare cu s+rinHlere, s+rinHlere desc(ise, a+ +ulverizat sau cea de a+= b3 la cldirile 5n care +entru a+a +otabil sau industrial s,au utilizat reelele de distribuie din materiale +lastice= c3 5n cazurile 5n care +resiunea necesar 5n instalaiile +entru stingerea incendiilor este mai mare de 8 bar= d3 c6nd, +otrivit avizului societii de distribuie a a+ei, nu se +oate asigura debitul de a+ +entru stins incendiul din conductele +ublice i este necesar a se +revedea o gos+odrie de a+ +ro+rie 2rezervor cu+lat cu staie de +om+are a a+ei3 +entru debitul de incendiu= e3 5n cazul reelelor interioare cu (idrani de incendiu +entru care este +revzut tim+ul teoretic de funcionare de 8% minute i mai mult. #."8. 2&3 >n reelele instalaiilor interioare de a+ +entru incendiu, se+arate sau comune, se folosesc numai conducte metalice. 2"3 *u sunt admise conducte din materiale +lastice. #."9. Reelele interioare care alimenteaz cu a+ mai mult de - (idrani de incendiu +e nivel, se +roiecteaz inelare. >n distribuitorul reelei de alimentare cu a+ se +revede o conduct cu Dn&%% mm cu robinet de 5nc(idere, ventil de reinere i dou racorduri fi4e av6nd cu+la7 :torz cu diametrul de trecere de 8 mm +entru alimentarea de la +om+ele mobile de incendiu. #."-. Reelele inelare de conducte se +revd cu robinete astfel 5nc6t, 5n caz de avarii, s nu se 5ntreru+ funcionarea a mai mult de (idrani +e un nivel al cldirii. #."!. Robinetele de +e reelele inelare se monteaz la 5nlimea de ma4imum &,- m fa de nivelul +ardoselii curente, sigilate 5n +oziie normal desc(is, dac nu sunt +revzute cu dis+ozitive de acionare de la distan. #.'%. Alimentarea cu a+ a (idranilor interiori se asigur la +resiunile necesare menionate 5n :R .* 89&,& sau :R .* 89&,". #.'&. Pentru reducerea +resiunii la valorile admise se recomand +revederea de regulatoare de +resiune locale sau diafragme, am+lasate 5naintea (idranilor res+ectivi. #.'". Instalaiile cu (idrani de incendiu interiori se +roiecteaz i e4ecut astfel 5nc6t s +oat fi acionate o+erativ la izbucnirea incendiului. :e admite +ornirea +om+elor i robinetelor cu acionare electric de la distan. #.''. @oate reelele de alimentare cu a+ +entru stingerea incendiilor cu (idrani interiori se +roiecteaz i se e4ecut astfel 5nc6t s fie ferite de 5ng(e, iar reviziile i eventualele re+araii s se +oat face cu uurin. Jonarea ad6ncimii ma4ime de 5ng(e este +rezentat 5n ane4a '".
Page 5 of 137

#.'#. 2&3 :+aiile cu +ericol de 5ng(e trebuie s fie ec(i+ate cu instalaii cu (idrani interiori 5n sistem aer,a+. 2"3 Robinetului de secionare 2electrovan3 care se+ar conducta de alimentare cu a+ de conducta uscat se monteaz 5ntrun s+aiu 5n care se asigur tem+eraturi de minim #K;. 2'3 Instalaiile cu (idrani de incendiu, am+lasate 5n s+aii cu +ericol de 5ng(e se ec(i+eaz cu armturi de golire, dis+use 5n imediata a+ro+iere a robinetului de secionare 2electrovanei3. Dimensionarea instalaiilor cu (idrani de incendiu interiori #.' . @im+ul teoretic de funcionare a instalaiei de (idrani interiori este de< a3 &"% minute +entru cldirile foarte 5nalte= b3 8% minute +entru cldiri de im+ortan e4ce+ional i deosebit, cldirile 5nalte, cldirile cu sli aglomerate, +arca7e subterane cu +atru nivele sau mai mult= c3 '% de minute la +arca7e subterane din categoria P& i P", definite conform reglementrilor te(nice s+ecifice, care nu sunt ec(i+ate cu instalaii de stingere cu s+rinHlere, +arca7e su+raterane 5nc(ise cu miminum dou niveluri, cldiri 25nc+eri3 de +roducie i$sau de+ozitare care nu sunt ec(i+ate cu instalaii de stingere cu s+rinHlere= d3 &% minute +entru celelalte categorii de construcii ec(i+ate cu instalaie de (idrani interiori. #.'8. 2&3 *umrul de (idrani de incendiu interiori se determin in6nd seama de numrul de 7eturi 5n funciune simultan care trebuie s ating fiecare +unct combustibil din interiorul cldirii 2fiecare +rodus care +oate s ard3 i de lungimea furtunului (idrantului. 2"3 *umrul de 7eturi 5n funciune simultan ai (idranilor de incendiu interiori, 5n funcie de destinaiile i caracteristicile cldirilor, este dat 5n ane4a nr. '. 2'3 Leturile simultane, trebuie obinute de la (idranii de incendiu situai +e acelai +alier i 5n acelai com+artiment de incendiu al cldirii. #.'9. 2&3 :e asigur +rote7area fiecrui +unct cu cel +uin dou 7eturi 5n funciune simultan 5n urmtoarele situaii< a3 5nc+eri sau gru+uri de 5nc+eri cu risc mare i foarte mare,+recum i la de+ozitele cu stive 5nalte 2+este 8 m 5nlime3, care au un volum mai mare de .%%% m '= b3 5n cldiri civile 2+ublice3 5nalte i foarte 5nalte= c3 cldiri +entru comer cu volum mai mare de .%%% m'= d3 sli aglomerate 2numai sala i, du+ caz, scena, de+ozitele i atelierele ane4e3= 2"3 Pentru cldirile 25nc+erile i s+aiile3 menionate 5n ane4a nr. ', ec(i+ate cu instalaii automate de stingere, se asigur +rote7area cu un singur 7et, cu e4ce+ia cldirilor foarte 5nalte la care fiecare +unct al cldirii s fie atins de cel +uin dou 7eturi simultane. Dimensionarea instalatiei de (idranti interiori se face du+a destinaia i caracteristicile cldirii +rote7ate. Aac e4ce+ie situaiile din reglementrile s+ecifice 5n care este +revzut stingerea cu mai multe 7eturi, indiferent de ec(i+area cu instalaii automate de stingere . #.'-. Debitele minime ale 7etului com+act i +ulverizat 5n funcie de diametrele duzelor de refulare sau diametrele ec(ivalente, la diferite +resiuni dis+onibile ale a+ei 5n seciunile de ieire din orificiile acestora, +entru (idranii de incendiu interiori, ec(i+ai cu furtunuri semirigide, sunt date 5n ane4a nr. #, iar +entru (idranii de incendiu interiori ec(i+ai cu furtunuri +late, 5n ane4a nr. . #.'!. Presiunea minim necesar la robinetul (idrantului de incendiu interior, trebuie s aco+ere +ierderile totale de sarcin 5n furtun i s asigure formarea unor 7eturi de a+ com+acte sau +ulverizate, cu debitele din ane4a nr. #, res+ectiv ane4a nr. , 5n funcie de diametrele duzelor de refulare sau diametrelor ec(ivalente. #.#%. Debitul de calcul necesar dimensionrii conductelor instalaiei de alimentare cu a+ a (idranilor de incendiu interiori, se determin astfel< a3 c6nd alimentarea cu a+ a (idranilor de incendiu interiori se face +rintr,o reea comun cu alimentarea cu a+ +otabil sau industrial, debitul de calcul se determin adug6nd la debitul de incendiu al (idranilor 2stabilit conform datelor din ane4ele nr. # i nr. .3 debitul de calcul de a+ +otabil sau industrial stabilit conform reglementrilor s+ecifice sau +rescri+iilor te(nologice, cu e4ce+ia a - M din debitul de calcul necesar duurilor i a debitului +entru s+lri te(nologice i a +ardoselilor, care nu se iau 5n calcul= b3 c6nd alimentarea cu a+ a (idranilor de incendiu interiori se face +rintr,o reea se+arat, debitul de calcul i numrul de 7eturi 5n funciune simultan, se determin conform datelor din ane4ele nr. ', # i . #.#&. ;oloana de alimentare cu a+ a (idranilor de incendiu interiori are diametrul minim constant de " inc( 2oli3 +e 5ntreaga 5nlime. Dac reeaua de (idrani de incendiu interiori este comun cu instalaiile sanitare coloana de alimentare cu a+ +otabil se racordeaz la +artea su+erioar la un +unct de utilizare curent a a+ei, +entru a se asigura circulaia +ermanent a a+ei 5n coloan. #.#". Dimensionarea conductelor reelei ramificate de alimentare cu a+ a (idranilor de incendiu interiori i calculul +ierderilor totale de sarcin 2liniare i locale3 se efectueaz mai 5nt6i +e traseul +rinci+al de alimentare cu a+ al reelei, de la (idrantul de incendiu cel mai dezavanta7at din +unct de vedere (idraulic din 5ntreaga instalaie 2am+lasat cel mai de+rtat +e orizontal de +unctul de alimentare cu a+ al reelei i av6nd cota geodezic cea mai mare3 s+re +unctul de alimentare cu a+ al reelei. #.#'. Ramificaiile reelei se dimensioneaz la +resiunile dis+onibile ale a+ei din nodurile traseului +rinci+al. #.##. >n cazul 5n care rezult necesitatea funcionrii simultane a dou sau mai multe 7eturi, se efectueaz calculul (idraulic de ec(ilibrare a reelei, astfel 5nc6t s se asigure la (idranii de incendiu 5n funciune simultan, debitele i +resiunile necesare +entru formarea 7eturilor com+acte, conice i +ulverizate. #.# . 1a calculul (idraulic al reelei inelare de conducte de alimentare cu a+ a (idranilor de incendiu interiori se asigur +arametrii de funcionare 5n cazul sectorizrii reelei. #.#8. 1a dimensionarea instalaiilor cu (idrani de incendiu interiori, +entru cldirile civile foarte 5nalte, se res+ect urmtoarele< a3 se +revd minimum dou coloane de alimentare, dimensionate astfel 5nc6t fiecare s asigure un debit de a+ +entru incendiu de minim 8,' l$s +entru cldirile cu volum de +6n la %.%%% m' i de minim -,# l$s +entru cldirile cu un volum mai mare de %.%%% m'= b3 +e fiecare nivel se +revd un numr de (idrani care s asigure debitul minim de stingere, 5n funcie de volumul construciei, am+lasai, de regul, unul fa de altul la distane astfel 5nc6t fiecare +unct al cldirii s fie atins de cel +uin dou 7eturi simultane, conform +recizrilor din ane4a nr. ', alimentate de la coloane diferite. #.#9. Instalaiile de (idranti interiori +ot fi alimentate cu a+, astfel< a3 direct de la gru+ul de +om+are= b3 din reteaua de a+a de incendiu, comuna +entru alimentarea (idrantilor interiori i e4teriori, +rin intermediul unui racord +revazut cu cla+eta de sens i cu robinet de inc(idere sigilat 5n +ozitia )desc(is) sau cu dou racorduri 5n cazul ec(i+rii cu mai mult de o+t (idrani +e nivel= c3 din reeaua +ublic daca com+ania de a+a certifica 5n scris functionarea retelei +e durat ne5ntreru+t la debitul i +resiunea necesare functionarii instalatiei de stingere a incendiilor. #.#-. /erificarea i mentenana (idranilor interiori se efectueaz conform :R .* 89&,' sau o reglementare ec(ivalent. . ;oloane uscate .&. ;oloanele uscate sunt instalaii fi4e, rigide, montate 5n interiorul construciilor, utilizate numai de serviciile +entru situaii de urgen. .". .c(i+area construciilor cu coloane uscate este obligatorie la urmtoarele categorii de cldiri< a3 cldiri civile 5nalte i foarte 5nalte, +recum i la cldiri cu sli aglomerate cu mai mult de dou niveluri su+raterane= b3 +arca7e su+raterane 5nc(ise sau desc(ise cu mai mult de # 2+atru3 niveluri, +recum i la +arca7ele subterane conform reglementrii s+ecifice= c3 cldiri civile subterane cu aria construit mai mare de 8%% m" i cu dou sau mai multe niveluri subterane= d3 construcii de +roducie i$sau de+ozitare cu mai mult de 2cinci3 niveluri su+raterane. .'. .c(i+area contruciilor cu coloane uscate nu e4clude celelalte instalaii de stingere cu a+ a incendiilor, conform +revederilor din +rezentul normativ. .#. Pentru alimentarea cu a+, se asigur accesul mainilor serviciilor +entru situaii de urgen 5n orice anotim+= distana de la calea de acces cea mai a+ro+iat +6n la racordul de alimentare cu a+ nu trebuie s de+easc #% m. . . Racordul av6nd cu+la7 :torz cu diametrul de trecere de 8 mm +entru alimentarea cu a+ a coloanei uscate, se am+laseaz +e +eretele e4terior al cldirii i se obtureaz cu un racord 5nfundat, la baza coloanei +revz6ndu,se un ventil de reinere i un robinet de golire. Robinetului de golire de la coloanele uscate din subsol trebuie s fie normal 5nc(is. .8. Racordul de alimentare cu a+ al coloanei uscate se monteaz la loc vizibil, se+arat de orice alt racord, la o 5nlime de ma4imum &, m fa de sol i o 5nclinare de # K fa de vertical. .9. Pentru recunoatere, racordul de alimentare se marc(eaz +rin indicator );O1OA*F ?:;A@F), conform modelului +rezentat 5n figura .&. Aigura .&. Indicator +entru coloanele uscate

Page 6 of 137

.-. :e instaleaz coloan uscat inde+endent +entru fiecare com+artiment de incendiu al cldirii. ;onducta de legtur 2orizontal3 cu coloan uscat, trebuie s fie c6t mai scurt i astfel +roiectat 5nc6t s asigure golirea 5ntregii cantiti de a+. Aceast conduct trebuie s treac +rin locuri accesibile 5n subsol sau +arter, fr a traversa tuneluri de cabluri electrice, g(ene ale instalaiilor sanitare sau golul liftului. .!. ;oloana uscat +ro+riu,zis se monteaz 5n zona de acces a fiecrei case de scar, 5n casele scrilor sau 5n g(enele adiacente acesteia. .&%. ;oloana uscat +oate fi a+arent sau 5ngro+at. ;6nd se monteaz mascat 5n grosimea +eretelui, acesta trebuie s aib o rezisten la foc conform reglementrilor s+ecifice. .&&. @raseul coloanei uscate este vertical, admi6ndu,se, 5n situaii 7ustificate te(nic, deviaii locale. .&". Pentru recunoatere, +unctele de alimentare i racordul se marc(eaz cores+unztor. :tandardul de referin este I:O '-8#$&,", ', # i I:O 9%&%. .&'. ;oloanele uscate au diametrul de 9 mm i racordurile +entru furtun av6nd cu+la7 :torz cu diametrul de trecere de # mm, +e fiecare nivel al cldirii. .&#. Pe fiecare nivel, 5naintea racordului +entru furtun, se +revede un robinet. Racordurile +entru furtun se am+laseaz +e casa scrii sau 5n zonele de acces la scri, 5n funcie de construcie, astfel 5nc6t s +oat servi fiecare nivel. >nlimea ma4im de monta7 a racordurilor +entru furtun este de &, m fa de +ardoseal. .& . .ste necesar s e4iste s+aiu suficient +entru racordarea furtunurilor i manevrarea robinetelor. .&8. Racordurile +entru furtun se +ot monta a+arent sau 5ngro+at. .le se marc(eaz cu inscri+ia< )RA;ORD I*;.*DI?), conform modelului +rezentat 5n figura .". Aigura .". Indicator +entru racordurile +entru incendiu de la coloanele uscate .&9. :e menioneaz 5n +roiect c +resiunea de 5ncercare a coloanelor uscate este de &, ori +resiunea de regim dar miminum &8 bar. .&-. ;oloanele uscate se e4ecut din evi metalice +rote7ate anticorosiv. 8. Instalaii cu (idrani de incendiu e4teriori .c(i+area te(nic cu (idrani de incendiu e4teriori 8.&. 2&3 Reelele de distribuie a a+ei din centrele +o+ulate 2localiti3 trebuie s fie ec(i+ate cu (idrani e4teriori, care trebuie s asigure condiiile de debit i +resiune necesare stingerii incendiilor, +otrivit +revederilor +rezentului normativ i a celorlalte reglementri te(nice referitoare la instalaii de alimentare cu a+ i canalizare a localitilor din mediul rural, du+ caz. 2"3 >n cazurile 5n care, conform avizului regiei$societii furnizoare de a+ din centre +o+ulate 2localiti3, reelele nu asigur satisfacerea condiiilor de debit i +resiune, se +revede rezerv de a+ +entru incendiu, dimensionat conform art. &'.'& din +rezentul normativ. 2'3 *ecesarul de a+ +entru stingerea incendiilor la construciile +recizate la alin. 2"3 +oate fi asigurat +rin e4tinderea reelei de distribuie din centrul +o+ulat 2localitate3, din reelele de distribuie i rezerva +ro+rie sau numai din rezerva +ro+rie. 2#3 ;onstruciile la care trebuie asigurat ec(i+area cu (idrani e4teriori sunt< a3 cldiri 5nc(ise de im+ortan e4ce+ional i deosebit 2categoriile A i G de im+ortan3= b3 cldiri 5nalte, foarte 5nalte sau cu sli aglomerate= c3 cldiri de locuit colective cu mai mult de 2cinci3 niveluri su+raterane= d3 cldiri, com+artimente de incendiu i s+aii +entru comer cu mai mult de " 2dou3 niveluri sau cu aria construit mai mare de 8%% m "= e3 cldiri administrative cu aria construit mai mare de 8%% m" sau cu mai mult de # 2+atru3 niveluri su+raterane= f3 cldiri de sntte$+entru su+raveg(erea, 5ngri7irea sau cazarea$ad+ostirea co+iilor +recolari, a btr6nilor, +ersoanelor cu dizabiliti sau li+site de ad+ost, cu mai mult de " 2dou3 niveluri su+raterane= g3 cldiri de cultur +entru mai mult de &%% +ersoane sau cu aria construit mai mare de 8%% m+ sau cu mai mult de " 2dou3 niveluri su+raterane= (3 cldiri de 5nvm6nt, cu mai mult de "%% +ersoane sau cu aria construit mai mare de 8%% m+ ori cu mai mult de " 2dou3 niveluri su+raterane= i3 cldiri 5nc(ise de s+ort, cu ca+acitate de +rimire mai mare de '%% de +ersoane= 73 cldiri de cult cu mai mult de ' 2trei3 niveluri su+raterane i aria construit +este 8%% m" sau +entru mai mult de "%% de +ersoane= H3 cldiri de turism cu mai mult de % de +aturi sau cu aria construit mai mare de 8%% m " i mai mult de ' 2trei3 niveluri su+raterane= l3 cldiri montane sau din Delta Dunrii, cu ca+aciti mai mari de & % de +aturi i mai mult de # 2+atru3 niveluri su+raterane= m3 cldiri de cazare a elevilor, studenilor, s+ortivilor cu mai mult de &%% de +aturi sau cu aria construit mai mare de 8%% m " i mai mult de ' 2trei3 niveluri su+raterane= n3 cldiri de +roducie i$sau de+ozitare cu risc de incendiu mare sau foarte mare, cu aria desfurat mai mare de 8%% m" i volum +este '%%% m'= o3 de+ozite cu stive 5nalte 2+este 8 m 5nlime3= +3 de+ozite desc(ise +entru materiale sau substane combustibile, cu aria construit mai mare de -%% m "= N3 +arca7e subterane cu mai mult de &% autoturisme, +otrivit reglementrii s+ecifice= r3 +arca7e su+raterane desc(ise cu mai mult de " 2dou3 niveluri i aria construit mai mare de 8%% m "= s3 cldiri civile subterane cu aria construit mai mare de 8%% m" i " 2dou3 sau mai multe niveluri subterane. 8.". 2&3 Pentru categoriile de construcii +recizate la art. 8.& alin. 2"3, am+lasate 5n intravilanul sau e4travilanul centrelor +o+ulate 2localitilor3 care nu sunt ec(i+ate cu reele de alimentare cu a+, stingerea din e4terior a incendiilor se asigur din gos+odrii +ro+rii de a+ i reele de distribuie +revzute cu (idrani, alctuite i dimensionate cores+unztor +rezentului normativ. 2"3 Iidranii de incendiu e4teriori nu sunt obligatorii +entru +rotecia construciilor menionate la art. 8.& alin 2#3 am+lasate izolat 2la mai mult de %% m de zone construite3 i care nu sunt ec(i+ate cu instalaii de alimentare cu a+, +recum i la construcii izolate de +roducie sau de+ozitare cu arii construite sub "%%% m " i ma4imum dou niveluri. >n asemenea situaii trebuie s se asigure +osibiliti de alimentare cu a+ a +om+elor mobile de intervenie din surse naturale 5nvecinate 2r6uri, lacuri, f6nt6ni3 sau din rezervoare 2bazine3. :oluii te(nice de realizare i montare a instalaiilor cu (idrani de incendiu e4teriori 8.'. 2&3 Iidranii e4teriori +ot fi subterani sau su+raterani= 2"3 Montarea cutiei obturatorului (idranilor e4teriori se face sub limita de 5ng(e, conform ane4ei '", msurat de la +artea su+erioar a cutiei +6n la su+rafaa terenului amena7at. 8.#. ;onductele +e care se am+laseaz (idranii de incendiu e4teriori au urmtoarele diametre minime< a3 &%% mm +entru (idranii Dn -% mm, standarde de referin :R .* &#'-# sau :R .* &#''!= b3 & % mm +entru (idranii Dn &%% mm, standarde de referin :R .* &#'-# sau :R .* &#''!= c3 " % mm +entru (idranii Dn & % mm, standard de referin :R .* &#'-#. 8. . Iidranii de incendiu e4teriori se doteaz cu accesorii +entru trecerea a+ei 5n funcie de scenariul de securitate la incendiu +entru situaiile cele mai defavorabile, ado+tate 5n +roiect 2la cldirea sau com+artimentul de incendiu cu debitul cel mai mare, intervenie la nivelul cel mai 5nalt etc.3. 8.8. Pentru reele a cror +resiune nu +oate asigura intervenia direct, utila7ul, accesoriile i materialul de intervenie, se +streaz la serviciul +rivat$voluntar +entru situaii de urgen, astfel 5nc6t s +oat fi utilizate 5n caz de incendiu. 8.9. Reelele e4terioare de alimentare cu a+ la care debitele i +resiunile dis+onibile asigur +osibilitatea interveniei directe 5n caz de incendiu, de la (idranii de incendiu e4teriori, se doteaz cu accesorii 5n conformitate cu normele de dotare. Aceste accesorii +ot fi +strate 5n cutii fi4ate +e +ereii construciilor sau +e crucioare mobile ad+ostite 5n 5nc+erile serviciului de +om+ieri. 8.-. Leturile de a+ realizate cu a7utorul (idranilor de incendiu e4teriori trebuie s ating toate +unctele cldirilor 2obiectivelor3 +rote7ate, consider6nd raza de aciune a (idranilor 5n funciune cu lungimea furtunului de< a3 ma4imum &"% m la reelele de alimentare cu a+ la care +resiunea asigur lucrul direct de la (idrani= b3 & % m 5n cazul folosirii moto+om+elor i "%% m 5n cazul folosirii auto+om+elor. 8.!. Iidranii de incendiu e4teriori se am+laseaz la o distan de minimum m de +ereii e4teriori ai cldirilor +e care le +rote7eaz. 8.&%. 2&3 Iidranii de incendiu e4teriori racordai la reelele la care +resiunea a+ei se asigur cu a7utorul +om+elor mobile, se am+laseaz la cel mult " m de marginea cilor de circulaie. 2"3 Iidranii de incendiu e4teriori racordai la reelele de alimentare cu a+, ce se monteaz 5n s+aiile verzi ale ansamblurilor de locuine 2reele de serviciu3, +ot fi am+lasai la o distan de ma4imum 8m de la marginea cii de circulaie.
Page 7 of 137

2'3 Iidranii de incendiu e4teriori racordai la reelele de alimentare cu a+ care au +resiune suficient +entru asigurarea interveniei directe 2fr a7utorul +om+elor mobile3 se +ot monta i la distane mai mari fa de calea de circulaie. 2#3 Iidranii de incendiu subterani, nu se monteaz sub carosabilul strzilor. 2 3 :e interzice aco+erirea (idranilor subterani cu asfalt sau orice alte materiale care conduce la im+osibilitatea identificrii sau utilizrii acestora. 8.&&. Iidranii de incendiu subterani, care nu sunt montai sub trotuare +avate, se fi4eaz 5n blocuri de beton. >n toate cazurile 5n care este +osibil se recomand montarea (idranilor de incendiu su+raterani. 8.&". Poziia (idranilor de incendiu e4teriori i a cminelor de vane +entru instalaii de incendiu se marc(eaz +rin indicatoare. :tandardul de referin este I:O '-8#$&,",', # i I:O 9%&%. 8.&'. Alimentarea cu a+ a (idranilor de incendiu e4teriori se +oate face +rin unul din urmtoarele sisteme< a3 din reele la care +resiunea a+ei +ermite intervenia la stingerea incendiului, cu linii de furtun racordate direct de la (idrani. Acest sistem se recomand s se +revad atunci c6nd incendiul +oate evolua ra+id datorit combustibilitii elementelor de construcie i a materialelor utilizate sau de+ozitate 2de+ozite de c(erestea, +aie, stuf, lic(ide combustibile etc.3, +recum i 5n cazul c6nd nu se dis+une de suficient +ersonal i de utila7e mobile de intervenie= b3 din reele la care +resiunea a+ei la (idranii de incendiu e4teriori 2msurat la su+rafaa terenului3 nu +ermite stingerea incendiului fr +om+e mobile de intervenie. 1a aceste reele +resiunea a+ei nu trebuie s fie mai mic de %,9 bar. 8.&#. :e admite asigurarea cu a+ direct din bazine, rezervoare i alte surse naturale cu a7utorul +om+elor mobile de stins incendiu 2auto+om+e sau moto+om+e3 din dotarea serviciului +ro+riu de +om+ieri +entru< a3 construcii i instalaii de +roducie i$sau de+ozitare cu risc de incendiu mare, mi7lociu i mic cu su+rafaa incintei mai mic de "% (a i care necesit +entru stingerea incendiilor din e4terior un debit de a+ de cel mult "% l$s.= b3 de+ozite de material lemnos situate 5n afara incintelor de +roducie sau a centrelor +o+ulate, care necesit +entru stingerea incendiilor din e4terior un debit de a+ de ma4imum ' l$s.= c3 gru+uri de cldiri cu ma4imum %%% locuitori= d3 colonii de cazare tem+orar +entru ma4imum &%%% locuri. 8.& . Atunci c6nd este indicat din +unct de vedere te(nico,economic i al +roteciei 5m+otriva incendiilor, se +oate ado+ta un sistem combinat de reele sau reele i bazine 2rezervoare3. 8.&8. 2&3 Racordurile fi4e ale (idranilor de su+rafa trebuie s aib cu+la7 :torz cu diametrul de trecere de 8 mm, iar mecanismul de acionare trebuie s +oat fi manevrat +rin intermediul unei c(ei fi4e, sau +rintr,o roat de m6n. 2"3 ;uloarea (idrantului e4terior su+rateran trebuie s fie )rou) conform I:O '-8#<&,", ', #, I:O 9%&% i :R I:O 8'%!. 8.&9. Acolo unde acesta este instalat, ca+acul (idrantului trebuie s fie fi4at sigur 5n +oziie 5n tim+ul folosirii uzuale. Mi7loacele de fi4are trebuie s fie construite astfel 5nc6t s +ermit 5nde+rtarea ca+acului de ctre utilizatori autorizai dar i s +revin 5nde+rtarea neintenionat. Proiectul niei ca+acului ti7ei trebuie s fie adecvat cu ca+tul ti7ei ventilului. 8.&-. 2&3 Iidranii de incendiu subterani +rin construcie trebuie s +ermit racordarea (idrantului +ortativ +rin rotire s+re drea+ta, standard de referin :@A: 8!-,-8 i a (idrantului +ortativ cu robinete, standard de referin :@A: 8!9,-". 2"3 Acionarea (idranii de incendiu subterani trebuie s se realizeze cu a7utorul c(eii +entru (idrani, standard de referin :@A: 8!8,-% sau de alte dis+ozitive nedemontabile, montate +e (idrant. 2'3 0arnitura ti7ei (idrantului subteran trebuie s fie conform :@A: 9"99,-8 sau :R 9"9-<&!!! sau cu reglementri ec(ivalente. Dimensionarea instalaiilor cu (idrani de incendiu e4teriori 8.&!. @im+ii teoretici de funcionare +entru (idranii e4teriori i tunurile de a+ sunt de< a3 &"% minute +entru cldirile din categoria de im+ortan normal i cu nivel de stabilitate la incendiu III, I/ sau /< cldirile civile, cldiri de +roducie i$sau de+ozitare i cldiri cu funciuni mi4te= b3 &-% minute +entru cldirile de im+ortan e4ce+ional i deosebit, cldirile 5nalte i foarte 5nalte, cldiri cu sli aglomerate, cldiri de im+ortan normal i cu nivel de stabilitate la incendiu I sau II< construcii civile, cldiri de +roducie i$sau de+ozitare, cldiri cu funciuni mi4te, tunuri de a+ i racordurile fi4e montate 5n bloc, de+ozite desc(ise +recum i cldirile agrozoote(nice= c3 "#% minute +entru rafinrii, combinate +etroc(imice, +rote7ate cu instalaii fi4e= d3 '8% minute +entru rafinrii, uniti +etroc(imice, +rote7ate cu instalaii mobile. 8."%. *umrul, ti+ul, distanele de am+lasare i debitul s+ecific al (idranilor e4teriori +entru stingerea incendiilor se stabilesc astfel 5nc6t, debitul de calcul al conductei de distribuie a a+ei +entru stingerea din e4terior a incendiului, Oie Pl$sQ, s fie asigurat +entru fiecare com+artiment de incendiu, in6nd seama de sc(ema ado+tat +entru stingerea incendiilor 2cu +om+e mobile sau cu linii de furtun racordate direct la (idranii e4teriori3. 8."&. *umrul (idranilor e4teriori se determin astfel 5nc6t fiecare +unct al cldirilor s fie atins de numrul de 7eturi 5n funciune simultan, debitul 5nsumat al acestora trebuind s asigure debitul de a+ de incendiu +rescris +entru fiecare ti+ de cldire. 8."". *umrul de incendii simultane care +ot avea loc +e teritoriile o+eratorilor economici se stabilete astfel< a3 dac su+rafaa teritoriului este mai mic de & % (a, un incendiu= b3 dac su+rafaa teritoriului este mai mare de & % (a, se consider dou incendii simultane, aleg6nd dou cldiri sau instalaii care necesit cele mai mari debite de a+ de incendiu= c3 dac 5n zona sau +latforma industrial av6nd o su+rafa mai mare de & % (a, se afl mai muli o+eratori economici, fiecare cu incinta mai mic de & % (a, alimentate cu a+ +rin reele comune, reelele din fiecare incint trebuie s fie calculate consider6nd un singur incendiu, iar reelele comune +entru dou incendii simultane care necesit cele mai mari debite de a+= d3 +entru zone industriale cu su+rafaa mai mare de '%% (a, numrul de incendii simultane trebuie s fie stabilit de comun acord cu Ins+ectoratul Ludeean +entru :ituaii de ?rgen= e3 +entru de+ozite sau gru+e de de+ozite de c(erestea, buteni, traverse, lemne de foc i de+ozite de crbuni, av6nd o su+rafa mai mare de "% (a, trebuie s se ia 5n calcul dou incendii simultane, consider6nd dou sectoare diferite care necesit debitele cele mai mari. 8."'. *umrul de incendii simultane +entru centre +o+ulate i zone industriale, 5n cazul 5n care se asigur alimentarea cu a+ rece +rin reele comune, se stabilete astfel< a3 +entru centrele +o+ulate cu mai +uin de &%.%%% locuitori i o zon industrial cu su+rafaa +6n la & % (a, se consider un singur incendiu, la centrul +o+ulat sau la zona industrial, unde debitul de incendiu este cel mai mare= b3 +entru centrele +o+ulate cu +o+ulaia cu+rins 5ntre &%.%%% i " .%%% locuitori av6nd i o zon industrial cu su+rafaa +6n la & % (a, trebuie s se considere dou incendii simultane, unul la centrul +o+ulat i unul la zona industrial, sau am6ndou la centrul +o+ulat, dac rezult 5n ultimul caz un debit mai mare= c3 +entru centrele +o+ulate cu mai +uin de " .%%% locuitori i o zon industrial av6nd su+rafaa +este & % (a, trebuie s se ia 5n calcul dou incendii simultane, unul la centrul +o+ulat i unul la zona industrial sau ambele la centrul +o+ulat sau zona industrial, cores+unztoare debitului de incendiu cel mai mare= d3 +entru centrele +o+ulate cu +o+ulaia egal sau mai mare de " .%%% locuitori, av6nd o zon industrial cu su+rafaa mai mare de & % (a, numrul incendiilor simultane i debitele de calcul se stabilesc se+arat +entru centrul +o+ulat, +e baza datelor din ane4a nr. 8 i se+arat +entru zona industrial, du+ care se 5nsumeaz debitele de a+ +entru incendiu. 8."#. Re+artizarea incendiilor simultane se face astfel 5nc6t un incendiu s revin unei su+rafee locuite de cel mult &%.%%% locuitori. 8." . 2&3 Distanele de am+lasare a (idranilor de incendiu e4teriori se stabilesc 5n funcie de raza de aciune a (idranilor care se consider de &"% m c6nd +resiunea a+ei necesar la (idrani este asigurat de reeaua e4terioar, de 2&%% . . .& %3 m 5n cazul folosirii moto+om+elor, funcie de +erformanele te(nice ale acestora i de "%% m 5n cazul folosirii auto+om+elor. 1a stabilirea distanelor de am+lasare a (idranilor e4teriori +entru incendiu trebuie s se in seam i de fa+tul c 5nlimilea +rote7at a cldirilor din e4terior nu de+ete # metri. 2"3 Am+lasarea (idranilor de incendiu e4teriori +entru localiti din mediul rural cu +o+ulaie +6n la &%.%%% de locuitori, se asigur conform reglementrilor te(nice s+ecifice. 8."8. Iidranii e4teriori de incendiu ai reelelor de 7oas +resiune se am+laseaz la " m de bordura +rii carosabile a drumului= 8."9. >n terenurile sensibile la umezire +e l6ng distanele im+use de condiiile de siguran trebuie s se in seam c distana fa de cldiri s fie de o dat i 7umtate 5nlimea stratului de +m6nt sensibil la umezire. 8."-. Debitul s+ecific al unui (idrant e4terior +entru incendiu se consider de l$s. >n li+sa unor msurtori asu+ra variaiei debitului (idranilor de incendiu e4terior fr furtun, acesta +oate fi stabilit 5n funcie de +resiunea din reeaua de alimentare cu a+.
Page 8 of 137

8."!. Presiunea minim la (idranii de incendiu e4teriori de la care se intervine direct +entru stingere, trebuie s asigure realizarea de 7eturi com+acte de minimum &% m lungime, eava de refulare acion6nd 5n toate +unctele, cele mai 5nalte i cele mai de+rtate ale aco+eriului 2stivelor3, cu un debit de minimum l$s. 8.'%. Presiune minim 2msurat la su+rafaa terenului3 la (idranii e4teriori de la care intervenia +entru stingere se asigur folosind +om+e mobile, trebuie s fie de minimum %,9 bar 29 mI"O3. 8.'&. Debitul de calcul +entru stingerea din e4terior a incendiilor i numrul de incendii simultane +entru centre +o+ulate se determin +e baza datelor din ane4a nr. 8. 8.'". >n cazul 5n care o+eratorii economici sau zonele industriale au instalaii comune cu centrele +o+ulate, la determinarea numrului de calcul al incendiilor simultane se iau 5n considerare i +revederile din :R &'#',&<"%%8. 8.''. Debitul de calcul al reelelor e4terioare comune de alimentare cu a+ +entru nevoi mena7ere, industriale i +entru stingerea incendiilor, se determin cu relaia<

5n care< N$ci , este debitul de calcul al instalaiei interioare +entru fiecare cldire sau gru+ de cldiri de acelai fel, la care nu s,a luat 5n calcul - M din debitul de a+ necesar duurilor sau bilor i debitul +entru s+larea utila7ului te(nologic i +ardoselilor, 5n l$s= N$ce , debitul de calcul al consumatorilor din e4teriorul cldirilor mai +uin debitul de a+ necesar +entru stro+it strzile i s+aiile verzi, 5n l$s= Nie , debitul (idranilor e4teriori +entru toate incendiile simultane, 5n l$s= R+ S &,&% , coeficient +entru aco+erirea +ierderilor de a+. 8.'#. Dac debitul de calcul +entru alimentarea cu a+ a instalaiilor interioare +entru stingerea incendiilor este mai mare dec6t debitul de calcul +entru (idranii e4teriori de incendiu, +rin a+licarea relaiei de la art. 8.'' se +oate obine un debit de calcul mai mic dec6t cel necesar i +entru evitarea subdimensionrii reelei e4terioare se verific debitul de calcul cu relaia<

5n care N$ie este debitul de calcul al (idranilor e4teriori calculat +entru numrul de incendii simultane mai +uin un incendiu, Nii este cel mai mare debit de calcul al instalaiilor interioare de stingere a incendiilor iar N$ci, N$ce i R+ au semnificaiile din relaia de la art. 8.''. 8.' . Debitul de calcul +entru un incendiu, al conductelor de distribuie care alimenteaz cu a+ dou sau mai multe sisteme de stingere 2+rotecie3 a incendiilor, se determin, du+ caz, +rin 5nsumarea debitelor de calcul ale instalaiilor +revzute s funcioneze simultan. 8.'8. ;alculul (idraulic de dimensionare i de determinare a +ierderilor totale de sarcin ale a+ei, 5n conductele reelelor ramificate, se efectueaz mai 5nt6i +entru traseul +rinci+al 2cel mai defavorabil3, determin6ndu,se sarcina (idrodinamic necesar a a+ei reci 5n +unctul de racord al reelei e4terioare la conducta de serviciu a sistemului de alimentare cu a+ a localitii, Inec PmI"OQ, iar ramificaiile se dimensioneaz 5n limitele sarcinilor dis+onibile din nodurile res+ective ale traseului +rinci+al i a vitezelor ma4ime ale a+ei 2+6n la ' m$s3 admise 5n conducte. :arcinile 5n e4ces se +ot +relua +rin robinete de regla7 sau +rin diafragme calibrate, dimensionate cores+unztor. 8.'9. ;alculul (idraulic al reelelor e4terioare inelare, se efectueaz +rin metoda com+ensrii +ierderilor totale de sarcin +e fiecare inel al reelei. 8.'-. Debitul s+ecific al unui (idrant e4terior i debitul de calcul al instalaiei se determin 5n funcie de lungimea 7etului com+act necesar interveniei, destinaia i caracteristicile construciei +rote7ate. 8.'!. 1ungimea 7etului com+act se alege conform Ane4ei &#bis astfel 5nc6t s se asigure intervenia +entru stingerea 5n cele mai 5nde+rtate +uncte combustibile din s+aiul 5nc+erilor. 8.#%. Debitele de a+ +entru stingerea din e4terior a incendiilor, Nie, la cldiri civile cu e4ce+ia locuinelor sunt date 5n ane4a nr. 9, la cldirile de +roducie i de+ozitare 5n ane4a nr. -, la cldirile monobloc 5n ane4a nr. !, la de+ozitele desc(ise de c(erestea 5n ane4a nr. &% la de+ozitele de buteni, traverse de cale ferat i lemne de foc 5n ane4a nr. &&, la de+ozitele de rumegu i toctur de lemn 5n ane4a nr. &", la de+ozitele de tala 5n ane4a nr. &' i la de+ozitele de crbuni 5n ane4a nr. &#. 8.#&. Presiunea minim necesar la evile de refulare trebuie s aco+ere +ierderile de sarcin +e furtun i s asigure realizarea debitului s+ecific i lungimea 7etului com+act necesar interveniei, conform art. 8.'-. . 8.#". *umrul, ti+ul, am+lasarea i debitul s+ecific al (idranilor e4teriori se stabilesc astfel 5nc6t s se asigure debitul +entru fiecare com+artiment de incendiu, in6nd seam de soluia te(nic ado+tat +entru stingerea incendiilor, dac se asigur de la +om+e mobile sau cu linii de furtun racordate direct la (idranii e4teriori. 9. Instalaii de stingere a incendiilor cu s+rinHlere .c(i+area te(nic a cldirilor cu instalaii de stingere a incendiilor cu s+rinHlere standard. >ncadrarea cldirilor i s+aiilor +rote7ate de instalaii 2sisteme3 automate cu s+rinHlere standard, 5n clase de +ericol de incendiu 9.&. .c(i+area te(nic a cldirilor, com+artimentelor de incendiu i 5nc+erilor, cu instalaii automate de stingere a incendiilor, ti+ s+rinHler, se asigur la< a3 cldiri 5nc(ise din categoriile de im+ortan e4ce+ional i deosebit 2A i G3, 5ncadrate conform legislaiei 5n vigoare, cu densitatea sarcinii termice mai mare de #"% ML$m"= b3 cldiri 5nalte cu e4ce+ia locuinelor i foarte 5nalte indiferent de destinaie= c3 +latouri de filmare amena7ate i 5nc(ise, studiouri de televiziune i scene amena7ate, cu arii mai mari de & % m ", inclusiv buzunarele, de+ozitele i atelierele ane4 ale acestora= d3 5nc+erile din cldirile civile subterane 5n care densitatea sarcinii termice de+ete -#% M7$m "= e3 cldiri, com+artimente de incendiu cu destinaia de comer i 5nc+erile +entru comer cu aria desfurat egal sau mai mare de & %% m+ sau cu densitatea sarcinii termice +este -#% M7$m"= f3 cldiri 25nc+eri3 de +roducie i$sau de+ozitare cu risc mare i foarte mare de incendiu cu aria desfurat mai mare de 8%% m "= g3 de+ozitele cu stive, 5n condiiile :R .* &"-# = i3 +arca7e subterane de ti+ P&, P", P' i P# definite +otrivit +revederilor reglementrii te(nice s+ecifice, +recum i la cele su+raterane 5nc(ise cu mai mult de &%% de autoturisme. 73 cldiri i com+artimente de incendiu administrative sau +entru cultur, cu aria construit mai mare de &" % m " i densitatea sarcinii termice +este -#% M7$m", 9.". .numerarea ec(i+rii cu instalaii automate de stingere +recizate la +ct. 9.&, este minimal. Investitorii +ot +revedea i 5n alte situaii astfel de instalaii, 5n funcie de +ericolul i$sau riscul de incendiu, am+lasare, contribuia la foc, valoarea cldirii i a bunurilor +rote7ate etc. 9.'. *u se +revd instalaii automate de stingere ti+ s+rinHler 5n cazurile 5n care a+a nu este indicat ca substan de stingere sau c6nd stingerea incendiului se asigur cu alte substane< gaze, +ulbere, s+um, aerosoli, abur etc. 9.#. 2&3 ;ldirile i s+aiile care urmeaz a fi +rote7ate de sisteme automate cu s+rinHlere trebuie 5ncadrate 5n clase de +ericol de incendiu, du+ cum urmeaz< a3 +ericol mic de incendiu , 1I= , s+aii cu sarcina termic mic i materiale cu combustibilitate sczut delimitate de elemente rezistente la foc cel +uin '% min cu su+rafaa ma4im de &"8 m "= , +entru e4em+le trebuie consultat ane4a nr. & 2conform .* &"-# 3. b3 +ericol mediu de incendiu , OI, care se 5m+arte 5n # subgru+e< , OI&, +ericol mediu gru+a &= , OI", +ericol mediu gru+a "= , OI', +ericol mediu gru+a '= , OI#, +ericol mediu gru+a #. 2"3 Materialele +ot fi de+ozitate 5n 5nc+eri 5ncadrate 5n clasele de +ericol mediu de incendiu OI&, OI" i OI' dac sunt 5nde+linite urmtoarele condiii< , +rotecia 5ntregii 5nc+eri trebuie +roiectat conform clasei OI' minimum=
Page 9 of 137

, nu trebuie de+it 5nlimea ma4im de de+ozitare stabilit 5n tabelul 9.&= , aria ma4im de de+ozitare a unei stive trebuie s fie de ma4imum % m" la cel +uin ",# m de orice alt loc de de+ozitare a unei alte stive. @abelul 9.& >nlimea ma4im de de+ozitare +entru clasele de +ericol mediu OI&, OI" i OI'

>nltime ma4im de de+ozitare 2a se vedea nota &3, m ;ategorie de de+ozitare /rac sau stivuite 2:@&3 #,% ',% ",& &," Alte ti+uri de de+ozitare 2:@" , :@83 ', ",8 &,9 &,"

;ategoria I ;ategoria II ;ategoria III ;ategoria I/

*O@A , Pentru 5nlimile de stocare care de+esc aceste valori s+aiile se consider c sunt cu +ericol mare. De asemenea sunt a+licabile +revederile art. 9." din :R .* &"-# TA"< "%%! 2'3 Modurile de de+ozitare se clasific du+ cum urmeaz 2fig. 9.&3< , :@&< vrac sau stiv= , :@"< +alete +e un singur r6nd, cu alei cu limea mai mare de ",# m= , :@'< +alete +e mai multe r6nduri 2inclusiv duble3= , :@#< stela7e= , :@ < rafturi cu lime mai mic sau egal cu & m= , :@8< rafturi cu lime cu+rins 5ntre & m i 8 m. Aigura 9.&. Moduri de de+ozitare conform 2conform .* &"-# 3< & , vrac sau stive 2:@&3= " , de+ozitare +e rafturi 2:@#3= ' , de+ozitare +e +alei 2:@"3= # , de+ozitare +e +alei 2:@'3= , rafturi solide sau cu goluri 2:@ $83. 2#3 Pentru ca instalaia cu s+rinHlere s fie eficient trebuie 5nde+linite cerinele de limitare i +rotecie +entru diverse moduri de de+ozitare, +rezentate 5n tabelul 9.". 2 3 :e 5ncadreaz 5n +ericol mediu de incendiu OI locurile unde sunt +rocesate sau fabricate materiale combustibile cu o sarcin termic medie i combustibilitate medie. 283 Pentru e4em+le trebuie consultat ane4a nr. & . 293 ;6nd +rocesul desfurat 5n cldire este 5ncadrat la OI#, zona trebuie tratat ca fiind de +ericol mare de incendiu II: 2de+ozitare cu +ericol ridicat3. c3 s+aii de +roducie cu +ericol mare de incendiu , IIP, care se 5m+arte 5n # subgru+e< , IIP& Activiti cu +ericol mare gru+a &= , IIP" Activiti cu +ericol mare gru+a "= , IIP' Activiti cu +ericol mare gru+a '= , IIP# Activiti cu +ericol mare gru+a #. 2-3 ;lasele de activiti cu +ericol mare de incendiu aco+er activitile unde materialele im+licate au o sarcin termic mare i combustibilitate mare i incendiile au o dezvoltare ra+id sau intens. 2!3 >n cazul 5n care zone cu +ericol de incendiu diferit comunic 5ntre ele, criteriile de +roiectare +entru zona cu +ericol mare de incendiu trebuie a+licate i cel +uin +rimelor dou conducte ale instalaiei cu s+rinHlere din zona cu +ericol mediu sau mic de incendiu. d3 de+ozite cu +ericol mare de incendiu , II:, care se sub5m+art 5n # categorii< , II:& de+ozite cu +ericol mare categoria I= , II:" de+ozite cu +ericol mare categoria II= , II:' de+ozite cu +ericol mare categoria III= , II:# de+ozite cu +ericol mare categoria I/. 9. . 2&3 Metodologia de clasificare +e categorii a mrfurilor de+ozitate este redat 5n A*.DA G din standardul :R .* &"-# TA"< "%%!. 1ista alfabetic a +roduselor de+ozitate i categoriilor de+ozitate este redat 5n A*.DA & tabelul & .#, identic cu Ane4a ; din standardul :R .* &"-# . Protecia +entru mai multe riscuri s+eciale, este redat 5n A*.D.1. ., A i A*.DA 0 la standardul :R .* &"-# TA"< "%%!. 2"3 Pentru a determina criteriile de +roiectare a instalaiei cu s+rinHlere necesare +entru +rotecia contra incendiului a mrfurilor de+ozitate trebuie urmat +rocedura redat 5n figura 9.". 9.8. ;lasele de de+ozite cu +ericol mare de incendiu aco+er de+ozitele de mrfuri 5n care 5nlimea de de+ozitare de+ete limitele date 5n tabelul 9.&. @abelul 9." ;erine de limitare i +rotecie +entru diverse moduri de de+ozitare 2standard de referin :R .* &"-# 3

Mod de de+ozitare :@&

1imitri De+ozitarea trebuie s se fac 5n stive care nu de+esc su+rafaa de& % m" +entru ; III i ; I/ R6nduri unice la intervale de ",#m

Protectie su+limentar fat de s+rinHlere la +lafon *ote a+licabile sau aco+eri *u este cazul ",'

:@"

*u este cazul

"
Page 10 of 137

:@' :@#

De+ozitarea se limiteaz la stive care nu de+esc su+rafaa de & % m"

*u este cazul

" &," & &,"

Intervalul dintre r6nduri este egal sau mai :unt recomandate s+rinHlere intermediare mare de &," m Intervalul dintre r6nduri este mai mic de &," :unt obligatorii s+rinHlere intermediare m

:@

Aie intervalul dintre r6nduri este mai mare :unt recomandate s+rinHlere intermediare de &," m, fie stivele de de+ozitare nu de+esc su+rafaa de & % m" Aie intervalul dintre r6nduri este mai mare :unt obligatorii s+rinHlere intermediare sau, dac de &," m, fie stivele de de+ozitare nu este im+osibil, trebuie instalate des+rituri de+esc su+rafee mai mari de & % m" verticale incombustibile i continui +e toat 5nlimea, longitudinal i transversal +entru fiecare raft

:@8

&, "

*ot &< ;6nd tavanul este la mai mult de # m de materialele de+ozitate, trebuie utilizate s+rinHlere de rafturi. *ot "< :tivele de de+ozitare trebuie se+arate de un interval de cel +uin ",# m. *ot '< :tivele de de+ozitare nu trebuie s de+easc su+rafaa de & % m" +entru ; I i ; II

9.9. Pericolul total de incendiu al mrfurilor de+ozitate se determin 5n funcie de combustibilitatea materialelor stocate, inclusiv ambala7ele lor i modul de stocare 2:@& U :@83. 9.-. 2&3 Riscul general de incendiu al mrfurilor de+ozitate 2definite ca +rodus i ambala7ul su3 este o funcie de sarcina termic 2HV3 care la r6ndul ei este o funcie de cldura de ardere 2HL$Hg3 i de viteza de ardere 2Hg$s3. 2"3 ;ldura de ardere este determinat de materialul sau de amestecul de materiale din care sunt fcute mrfurile. /iteza de ardere este determinat at6t de materialele im+licate, c6t i de configuraia materialului. ;ondiii te(nice generale +entru ec(i+area cldirilor cu instalaii automate cu s+rinHlere 9.!. Distana dintre materialele combustibile de+ozitate 5n aer liber i cldirea ce urmeaz a fi +rote7at de instalaia cu s+rinHlere trebuie s cores+und +revederilor de reglementare 5n vigoare la locul de utilizare. ?nde nu este reglementat, distana dintre materialele combustibile de+ozitate 5n aer liber i cldirile +rote7ate de instalaia s+rinHler trebuie s fie de &, ori 5nlimea materialului de+ozitat dar nu mai mic de &% m. 9.&%. 2&3 Pereii care des+art com+artimente +rote7ate cu instalaii cu s+rinHlere i com+artimente ne+rote7ate trebuie s aib rezistena la foc s+ecificat de legislaia 5n vigoare dar nu mai +uin de .I 8%. ?ile trebuie s aib un dis+ozitiv de 5nc(idere automat sau s se 5nc(id automat 5n caz de incendiu, minimum .I & 8% , ;. 2"3 O se+arare +entru +re5nt6m+inarea +ro+agrii incendiului +oate fi obinut +rintr,un +erete rezistent la foc sau +rintr,un sistem de +rotecie cores+unztor, 5m+otriva e4+loziei. Aigura 9.". :c(em de determinare a claselor de +ericol la incendiu +entru de+ozite 2conform :R .* &"-# 3 9.&&. 2&3 Dac 5nlimea s+aiului ascuns la nivelul tavanului i aco+eriului este mai mare de %,- m, msurat 5ntre +artea interioar a aco+eriului i faa su+erioar a tavanului sus+endat sau 5ntre +ardoseal i faa interioar a +ardoselii 5nlate, aceste s+aii trebuie +rote7ate cu instalaii s+rinHler, conform celor +rezentate 5n figura 9.'. Distana msurat +e orizontal de la s+rinHlerul de sub tavan +6n la ni+lu de diametru D trebuie s 5nde+lineasc condiia< A W 'D= 2"3 Dac 5nlimea s+aiului ascuns la nivelul tavanului i aco+eriului este mai mare de %,- m, msurat 5ntre +artea interioar a aco+eriului i faa su+erioar a tavanului sus+endat sau 5ntre +ardoseal i faa interioar a +ardoselii 5nlate, iar aceste s+aii sunt ec(i+ate cu mai multe r6nduri de tavane sus+endate, aceste s+aii trebuie +rote7ate cu instalaii s+rinHler, conform celor +rezentate 5n figura 9.#. Distana msurat +e orizontal de la s+rinHlerul de sub tavanul su+erior +6n la ni+lu de diametru D trebuie s 5nde+lineasc condiia< A W 'D= Aigura 9.'. Am+lasarea s+rinHlerelor 5n s+aiul ascuns la nivelul tavanelor i a aco+eriurilor

Aigura 9.#. Am+lasarea s+rinHlerelor 5n s+aiul dintre nivelul tavanelor i a aco+eriurilor 9.&". Dac 5nlimea s+aiului ascuns la nivelul tavanului i aco+eriului este mai mic de %,- m, aceste s+aii trebuie s fie +rote7ate cu instalaii cu s+rinHlere numai dac conin materiale combustibile sau acestea sunt delimitate de materiale combustibile. De asemenea, este +ermis utilizarea instalaiilor cu s+rinHlere la cabluri electrice +entru curent monofazat, sub " % / cu ma4im & cabluri +e canal. 9.&'. Protecia 5n s+aiile 5nc(ise trebuie s se 5ncadreze 5n clasa de +ericol mic de incendiu 1I c6nd clasa de +ericol de incendiu este 1I i de ti+ OI& +entru celelalte situaii. 9.&#. Diferena de 5nlime dintre s+rinHlerul cel mai 5nalt i s+rinHlerul cel mai de 7os al unei instalaii 2s+rinHlerele fiind alimentate de la aceeai su+a+ de control i semnalizare3 nu trebuie s de+easc # m. 9.& . Acolo unde diferena de 5nlime 5ntre s+rinHlerul cel mai 5nalt i +artea cea mai 7oas a unei instalaii sau dac cldirea de+ete # m trebuie a+licate cerinele s+eciale +entru sisteme de mare 5nlime, redate 5n A*.DA . la standardul :R .* &"-# . 9.&8. @oate zonele unei cldiri +rote7ate cu instalaii cu s+rinHlere trebuie s fie 5ncadrate 5n clasele de +ericol de incendiu conform celor +recizate la art. 9.& i 5n ane4a nr. & 2conform cu A*.DA A din standardul :R .* &"-# 3. Aceste +revederi sunt obligatorii i +entru zonele din cldire care comunic cu aceasta, e4ce+t6nd cazurile +rezentate la art. 9.&9 i 9.&9.&9. 2&3 Protecia cu instalaii cu s+rinHlere nu trebuie utilizat 5n urmtoarele zone ale unei cldiri sau fabrici< a3 silozuri sau (ambare 5n care sunt de+ozitate materialele care 5n contact cu a+a +ot e4+anda= b3 5n vecintatea cu+toarelor industriale sau a cu+toarelor de var, a bilor de sare, oalelor de turnare sau ec(i+amentelor similare dac +ericolul crete +rin utilizarea a+ei la stingerea incendiilor= c3 zone, camere sau locuri unde +roiectarea 7etului de a+ +oate +rezenta un risc. 2"3 >n aceste cazuri, trebuie luate 5n considerare alte sisteme automate de stingere 2de e4em+lu cu gaze, aerosoli sau cu +ulberi3. 9.&-. Du+ o analiz a+rofundat a sarcinii termice nu se ec(i+eaz cu s+rinHlere urmtoarele s+aii<
Page 11 of 137

a3 bi i toalete 2cu e4ce+ia vestiarelor3 care sunt constituite din materiale incombustibile i care nu sunt utilizate +entru de+ozitarea materialelor combustibile= b3 case de scri 5nc(ise i +uuri verticale 2de e4em+lu +uuri de lifturi i canale te(nice3 care nu conin materiale combustibile i sunt construite astfel 5nc6t s constituie un com+artiment= c3 camere +rote7ate de alte sisteme automate de stingere 2de e4em+lu gaze, +ulberi sau a+ +ulverizat3= d3 ateliere de tratare +e cale umed, 2de e4em+lu umezirea mainilor din industria (6rtiei3. 9.&!. :e interzice dis+unerea s+aiilor din cldire menionate la art. 9.&9 i 9.&-. sub alte s+aii +rote7ate de instalaii cu s+rinHlere. :oluii te(nice de realizare a instalaiilor cu s+rinHlere +entru stingerea incendiilor 9."%. Instalaia cu s+rinHlere trebuie s fie +ermanent sub +resiune i se +oate realiza 5n urmtoarele sisteme< a+,a+, a+,aer, mi4t, cu +reacionare, 5n derivaie. Instalaii cu s+rinHlere 5n sistem a+,a+ 9."&. Instalaiile cu s+rinHlere 5n sistem a+,a+ trebuie montate doar dac se asigur o tem+eratur a mediului ambiant de minimum #K;, +recum i 5n locurile unde acesta nu de+ete ! K;. Pentru sistemele interconectate i 5nc(ise trebuie utilizate numai instalaii a+,a+. 9."". 2&3 Prile instalaiei +redis+use la 5ng(e +ot fi +rote7ate +rin introducerea 5n conducte a unor soluii +e baz de glicerin sau +ro+ilenglicol, astfel 5nc6t +rin amestec cu a+a s se obin un +unct de 5ng(e cores+unztor destinaiei s+aiului +rote7at, +rin 5nclzirea conductelor folosind curentul electric sau cu a7utorul unor instalaii 5n derivaie de ti+ a+,aer sau mi4te. 2"3 >n instalaiile de stingere +redis+use la 5ng(e, alimentate din surse de a+ +otabil, se +oate folosi glicerin sau +ro+ilenglicol. 2'3 >n instalaiile de stingere +redis+use la 5ng(e, alimentate din surse de a+ ne+otabil, se +oate folosi glicerin, etilenglicol, dietilenglicol sau +ro+ilenglicol. 2#3 Aceste instalaii trebuie +revzute cu un dis+ozitiv cu cla+et de reinere +entru a +reveni contaminarea sursei de a+. 9."'. *umrul de s+rinHlere din fiecare seciune de conducte +rote7ate cu glicerin sau +ro+ilenglicol nu trebuie s de+easc "%. Acolo unde mai mult de dou seciuni +rote7ate cu glicerin sau +ro+ilenglicol sunt controlate de o singur su+a+ de control i semnalizare, numrul total al ca+etelor s+rinHler nu trebuie s de+easc &%%. :oluia de a+ cu glicerin sau +ro+ilenglicol trebuie s aib un +unct de 5ng(e sub tem+eratura minim estimat din s+aiul +rote7at. Densitatea s+ecific a soluiei trebuie verificat folosind a+arate de msur s+ecifice. 9."#. 2&3 Pentru alimentarea cu a+ a instalaiei de stingere cu s+rinHlere de la +om+ele mobile, se +revd racorduri av6nd cu+la7 :torz cu diametrul de trecere de 8 mm 2D* 8 3 am+lasate 5n e4terior, 5n locuri accesibile autos+ecialelor de intervenie. 2"3 *umrul acestora se stabilete 5n funcie de debitul instalaiei consider6nd & l$s +entru fiecare racord. 2'3 Pe fiecare conduct de alimentare cu racord e4terior se monteaz c6te o cla+et de reinere. 2#3 Alimentarea cu a+ a instalaiei de stingere cu s+rinHlere de la +om+ele mobile ale autos+ecialelor de intervenie se realizeaz 5n aval de su+a+a de control i semnalizare a instalaiilor ti+ a+,a+, cu +reacionare i s+rinHlere desc(ise i res+ectiv 5n amonte la instalaiile a+,aer i sistem mi4t. 2 3 Racordul de alimentare cu a+ se monteaz la loc vizibil, se+arat de orice alt racord, la o 5nlime de ma4imum &, m, marcat cores+unztor, +e care trebuie s se menioneze inclusiv diametrul nominal i +resiunea necesar. 9." . 2&3 ;onductele de a+ care traverseaz s+aii ne5nclzite trebuie +revzute cu sisteme de 5nclzire +ro+rii. :istemul de 5nclzire aferent conductelor trebuie su+raveg(eat +entru a +reveni cderea sursei de alimentare i defectarea elementelor sau senzorilor de 5nclzire. 2"3 ;onducta trebuie s fie 5ncadrat 5n clasele A& sau A" , s&,d%. ;onductele ne5nclzite trebuie +rote7ate 5m+otriva 5ng(eului +rin dou sisteme electrice de 5nclzire. Aiecare din cele dou sisteme de 5nclzire trebuie s fie ca+abil s menin o tem+eratur 5n conducte de minimum #K;. Aiecare circuit de 5nclzire trebuie monitorizat i +e circuite se+arate. ;ablurile electrice 5nclzitoare nu trebuie s se intersecteze i trebuie fi4ate +e conduct +e +artea o+us ca+ului s+rinHler. De asemenea ele trebuie s se termine cu " mm 5nainte de ca+tul conductei. ?n material izolant din clasele A& sau A" , s&,d% cu o grosime a stratului de +rotecie de cel +uin " mm cu un 5nveli (idrofug trebuie instalat +e toate conductele +rote7ate +rin 5nclzire electric. .4tremitile trebuie etanate astfel 5nc6t s asigure 5m+iedicarea oricrei +trunderi a a+ei. ;ablurile electrice 5nclzitoare trebuie s aib o sarcin ma4im de &% V$m. 9."8. 2&3 Aria ma4im controlat de o su+a+ de control i semnalizare a+,a+, incluz6nd orice conduct au4iliar a s+rinHlerului nu trebuie s de+easc &%.%%% m " +entru clasa de +ericol mic de incendiu 21I3, &".%%% m" +entru clasa de +ericol mediu de incendiu 2OI3, incluz6nd toate s+rinHlerele clasate 1I, cu e4ce+ia cazurilor +rezentate 5n ane4ele D i A din standardul :R .* &"-# i !.%%% m" +entru clasa de +ericol mare de incendiu 2II3, incluz6nd toate s+rinHlerele clasate OI i 1I. 2"3 @im+ul de funcionare al instalaiilor de stingere cu s+rinHlere este de< a3 '% minute +entru 1I= b3 8% minute +entru OI= c3 !% minute +entru II. Instalaii cu s+rinHlere 5n sistem a+,aer 9."9. 2&3 Instalaiile cu s+rinHlere 5n sistem a+,aer sunt 5ncrcate 5n mod normal cu aer sau gaz inert sub +resiune 5n aval de su+a+a de control i semnalizare i cu a+ 5n amonte de aceasta. 2"3 Instalaiile cu s+rinHlere 5n sistem a+,aer trebuie s fie realizate numai 5n configuraie ramificat. 9."-. Instalaiile cu s+rinHlere 5n sistem a+,aer trebuie instalate doar acolo unde e4ist +ericol de 5ng(e sau tem+eratura mediului ambiant de+ete 9%K;, de e4em+lu cu+toare de uscare. 9."!. @rebuie asigurat o rezerv de aer$gaz inert +entru a menine +resiunea necesar funcionrii instalaiei. Instalaia trebuie +resurizat la o valoare stabilit de furnizorul su+a+ei de control i semnalizare. 9.'%. /olumul net al conductelor 5n aval de su+a+a de control i semnalizare, nu trebuie s de+easc valorile din tabelul 9.', doar dac din calcule i 5ncercri se demonstreaz c tim+ul ma4im 5ntre declanarea unui s+rinHler i +roiectarea a+ei +e su+rafaa +rote7at nu de+ete 8% s. 9.'&. Instalaia de 5ncercare +entru determinarea tim+ului ma4im 5ntre declanarea unui s+rinHler i +roiectarea 2dis+ersarea3 a+ei +e su+rafaa +rote7at trebuie racordat la o conduct de distribuie, 5n am+lasamentul (idraulic cel mai 5nde+rtat, aceast instalaie conine un robinet de 5ncercare +revzut cu racorduri i conducte asociate +entru a furniza un debit ec(ivalent +entru simularea declanrii unui singur s+rinHler. 9.'". :e recomand ca instalaiile cu s+rinHlere 5n sisteme a+,aer i mi4te, s nu fie folosite +entru zone cu +ericol mare de incendiu II:, din moment ce 5nt6rzierea cu care a+a a7unge la +rimele s+rinHlere declanate, +oate diminua serios +erformanele sistemului. @AG.1 9.' /olumul ma4im net al conductelor 5n aval de su+a+a de control i semnalizare la sisteme a+,aer i mi4te

/olumul ma4im al instalatiei m' @i+ instalatie Pericole de incendiu mici i medii 21I i OI3 &, #,% Pericol mare de incendiu 2II3 , ',%

Ar accelerator sau e4(austor ;u accelerator sau e4(austor Instalaii cu s+rinHlere 5n sistem mi4t

Page 12 of 137

9.''. Instalaiile cu s+rinHlere 5n sistem mi4t 5ncor+oreaz fie o su+a+ de control i semnalizare mi4t fie un sistem mi4t format dintr,o su+a+ de control i semnalizare a+, a+ i una um+lut a+,aer. Pe tim+ul lunilor de iarn instalaia aflat 5n aval de su+a+a de control i semnalizare mi4t sau su+a+a a+,aer este um+lut cu aer sau gaz inert sub +resiune, iar 5n amonte instalaia este um+lut cu a+ sub +resiune. >n celelalte +erioade ale anului instalaia funcioneaz ca o instalaie cu s+rinHlere 5n sistemul a+,a+. ;onductele instalaiilor cu s+rinHlere 5n sistem mi4t se e4ecut din evi din oel zincat. 9.'#. /olumul net al conductelor aflate 5n aval de su+a+a de control i semnalizare a instalaiilor cu s+rinHlere 5n sistem mi4t nu trebuie s de+easc valorile +revzute 5n tabelul 9.'. Instalaii cu s+rinHlere 5n sisteme cu +reacionare 9.' . Instalaiile de stingere a incendiilor ti+ s+rinHler cu +reacionare +ot fi de ti+ A, ti+ G sau cu mai multe sisteme de +reacionare. 9.'8. Instalaiile cu s+rinHlere cu +reacionare de ti+ A sunt instalaii 5n sistemul a+,aer 5n care su+a+ele de control i semnalizare sunt acionate de un sistem automat de detectare i semnalizare a incendiului i nu de declanarea s+rinHlerelor. 9.'9. Presiunea aerului$gazului inert 5n instalaii cu s+rinHlere cu +reacionare trebuie monitorizat tot tim+ul. Pentru acionarea su+a+ei cu +reacionare 5n caz de urgen, trebuie asigurat i un robinet de +ornire ra+id a instalaiei. 9.'-. Instalaiile cu +reacionare de ti+ A trebuie instalate doar 5n zone unde +ot avea loc +agube im+ortante 5n cazul unei descrcri accidentale de a+. 9.'!. Instalaiile cu s+rinHlere cu +reacionare de ti+ G sunt instalaii 5n sistemul a+,aer 5n care su+a+ele de control i semnalizare sunt activate fie de un sistem automat de detectare i semnalizare a incendiului, fie de declanarea s+rinHlerelor. Inde+endent de rs+unsul detectoarelor un oc de +resiune 5n instalaie +rovoac desc(iderea su+a+ei de control i semnalizare. 9.#%. :istemul de detecie a incendiului trebuie instalat 5n toate locurile i com+artimentele +rote7ate de sistemul de stingere ti+ s+rinHler cu +reacionare i trebuie s cores+und cu cerinele din celelalte reglementri te(nice s+ecifice referitoare la securitatea la incendiu a construciilor i instalaiilor. 9.#&. :istemele de stingere ti+ s+rinHler av6nd cel +uin dou instalaii cu +reacionare trebuie realizate du+ evaluarea +ericolelor de incendiu +entru a stabili dac +ot aciona simultan mai multe instalaii cu +reacionare. Dac este o+ortun declanarea simultan a mai multor instalaii ti+ s+rinHler cu +reacionare trebuie luate 5n considerare urmtoarele< a3 volumul surselor de a+ trebuie mrit cu volumul instalaiilor cu +reacionare= b3 tim+ul dintre declanarea instalaiilor multi+le cu +reacionare i descrcarea a+ei la cel mai 5nde+rtat robinet de 5ncercare din instalaiile considerate, nu trebuie s de+easc 8% s. 9.#". Instalaia de detecie a incendiului trebuie instalat 5n toate locurile i com+artimentele +rote7ate de sistemul de stingere ti+ s+rinHler cu +reacionare i trebuie s fie conform cu +rile relevante ale standardului euro+ean .* # sau reglementri ec(ivalente. 9.#'. *umrul de s+rinHlere controlate de o su+a+ de control i semnalizare 5n sistemele cu +reacionare se determin conform art. 9."8. Instalaii cu s+rinHlere 5n derivaie a+,aer sau mi4te 9.##. 2&3 Instalaiile ti+ s+rinHler 5n derivaie 5n sisteme a+,aer sau mi4te trebuie montate res+ect6nd e4clusiv urmtoarele< a3 sub forma unei derivaii a+,aer sau mi4te la o instalaie a+,a+ 5n arii reduse, acolo unde e4ist +ericol de 5ng(e 5n interiorul cldirii sau +rin orice dis+ozitiv de 5nclzire cores+unztor= b3 sub forma unei derivaii a+,aer la o instalaie a+,a+ sau instalaie mi4t 5n de+ozite cu tem+eraturi sczute i 5n cu+toare sau etuve cu tem+eraturi ridicate. 2"3 Instalaiile ti+ s+rinHler 5n derivaie trebuie conectate la sisteme a+,aer sau mi4te +rin electrovan acionat de ctre o instalaie de detecie i semnalizare a incendiilor. 9.# . *umrul de s+rinHlere din instalaia 5n derivaie, nu trebuie s de+easc &%%. Acolo unde dou astfel de instalaii sunt controlate de aceeai su+a+ de control i semnalizare, numrul total de s+rinHlere nu trebuie s de+easc " %. Instalaii 5n derivaie cu a+ +ulverizat 9.#8. 2&3 Instalaiile cu s+rinHlere 5n derivaie cu a+ +ulverizat utilizeaz s+rinHlere desc(ise 2drencere3 sau +ulverizatoare, conectate la o instalaie cu s+rinHlere av6nd +ro+riul robinet de comand 2robinet cu inundare sau comand multi+l3 acionat de ctre o instalaie de semnalizare a incendiilor. 2"3 Derivaiile cu a+ +ulverizat +ot fi conectate la o instalaie de stingere cu s+rinHlere dac conec4iunea nu de+ete -% mm iar necesarul de a+ su+limentar este luat 5n considerare 5n calculul surselor de a+. 2'3 Aceste instalaii sunt montate 5n zone 5n care se +reconizeaz incendii violente cu o +ro+agare ra+id sau se dorete inundarea ra+id cu a+ a unei zone determinate 5n care se atea+t originea incendiului. @i+uri de s+rinHlere i condiii de montare a acestora 9.#9. 2&3 >n instalaiile de stingere cu s+rinHlere se folosesc numai com+onente care 5nde+linesc condiiile de introducere +e +ia a +roduselor +entru construcii. 2"3 :e folosesc ti+urile de s+rinHlere s+ecificate 5n standardele euro+ene sau reglementri ec(ivalente i anume< a3 constructiv 2modul de desc(idere a orificiului de refulare a a+ei3< , s+rinHler cu element fuzibil= , s+rinHler cu fiol de sticl= , s+rinHler desc(is , s+rinHler neobturat de un element termosensibil 2vec(ea denumire din reglementrile rom6neti era drencer3= b3 du+ modul de am+lasare< , s+rinHler +erdea , s+rinHler care +rote7eaz, o u sau o fereastr situat 5ntre dou zone, din care doar una este +rote7at cu s+rinHlere= s+rinHler care +rote7eaz un gol= , s+rinHler de tavan sau la acelai nivel , s+rinHler cu deflectorul 5n 7os sau 5n sus montat +arial deasu+ra celui mai 7os +lan al tavanului i cu elementul sensibil de declanare la tem+eratur sub acesta= , s+rinHler ascuns2mascat3, s+rinHler 5ncastrat aco+erit cu un ca+ac care se des+rinde la atingerea unei anumite tem+eraturi= , s+rinHler cu deflectorul a+,aer 5n 7os 2s+rinHler antigel cu deflectorul 5n 7os3 , sistem alctuit dintr,un ca+ s+rinHler i o conduct a+,aer descendent cu un robinet la baza conductei, meninut 5nc(is de un dis+ozitiv acionat de elementul termic al ca+ului s+rinHler= , s+rinHler cu deflectorul a+,aer 5n sus 2s+rinHler antigel cu deflectorul 5n sus3 , sistem alctuit dintr,un ca+ s+rinHler i o conduct a+,aer ascendent cu un robinet la baza conductei, meninut 5nc(is de un dis+ozitiv acionat de elementul termic al ca+ului s+rinHler= , s+rinHler 5ncastrat , ca+ s+rinHler al crui element termosensibil este situat fie +arial fie total, deasu+ra nivelului cel mai de 7os al tavanului= c3 du+ forma 7etului refulat< , s+rinHler conventional , s+rinHler care realizeaz o form sferic a 7etului de a+= , s+rinHler cu 7et +lat 2s+raB3 , s+rinHler care +roduce un 7et de a+ numai deasu+ra nivelului deflectorului= , s+rinHler orizontal , s+rinHler care refuleaz a+a orizontal= , s+rinHler cu deflectorul 5n 7os , s+rinHler care refuleaz a+a 5n 7os= , s+rinHler mural , s+rinHler care refuleaz a+a sub forma unei 7umti de +araboloid s+re e4terior= , s+rinHler cu +ulverizare medie , s+rinHler care refuleaz a+a 5n 7os sub forma unui +araboloid= , s+rinHler cu deflectorul 5n sus , s+rinHler care refuleaz a+a 5n sus= , +erdea de a+ , ca+ de +ulverizare a a+ei +e o su+rafa, utilizat +entru a asigura +rotecie 5m+otriva incendiului. 9.#-. >n instalaiile de stingere a incendiilor este obligatorie folosirea numai a s+rinHlerelor noi fabricate 2neutilizate3. 9.#!. :+rinHlerele trebuie inscri+ionate 5n conformitate cu +rescri+iile din standardele euro+ene a+licabile sau dintr,o reglementare ec(ivalent, standard de referin :R .* &"" !,& sau o reglementare ec(ivalent. 9. %. :+rinHlerele nu trebuie modificate 5n nici un fel sau s aib ornamente a+licate, sau cu su+rafaa aco+erit, ulterior livrrii efectuate de +roductor, e4ce+t6nd s+ecificaiile +rivind +rotecia anticoroziv a s+rinHlerelor 5n conformitate cu standardele euro+ene a+licabile sau a reglementrilor ec(ivalente. 9. &. 2&3 :+rinHlerele montate 5n locuri unde e4ist frecvent o atmosfer coroziv, trebuie +rote7ate +rin unul dintre urmtoarele moduri< a3 +rintr,o +rotecie anticoroziv a+licat de ctre +roductor 5n conformitate cu +revederile din standardele euro+ene a+licabile sau o reglementare ec(ivalent= b3 +rintr,un strat de +arafin care trebuie a+licat o dat 5nainte i o dat du+ instalare. 2"3 @ratamentul anticorosiv nu trebuie a+licat +e fiolele s+rinHlerelor.
Page 13 of 137

9. ". Deflectoarele s+rinHlerelor trebuie s fie confecionate din metale sau din materiale +lastice termorezistente. Deflectoarele nu trebuie utilizate +entru a susine tavane sau alte structuri. 9. '. *ici o +arte a deflectorului nu trebuie s constituie su+ort +entru +lafon sau +entru alte structuri. De asemenea, elementul termosensibil al s+rinHlerului nu trebuie ecranat de +lafon sau de alte structuri. 9. #. :+rinHlerele se monteaz cu deflectorul 5n sus sau 5n 7os, 5n funcie de ti+ul 2sistemul3 instalaiei i de s+ecificaiile +roductorului sau furnizorului. ;u e4ce+ia cazului utilizrii s+rinHlerelor antigel care se monteaz cu deflectorul 5n 7os, la instalaiile 5n sistemele a+,aer, mi4te sau cu +reacionare trebuie s se utilizeze s+rinHlere montate cu deflectorul 5n sus. Acestea trebuie montate 5n +oziie vertical +e ramurile +aralele racordate la conducta +rinci+al. 9. . 2&3 :+rinHlerele montate cu deflectorul 5n 7os 5n instalaiile din sistemul a+,a+ au +osibilitatea de a realiza o densitate mai mare de stro+ire la o vitez mai mare imediat sub i adiacent a4ei s+rinHlerului= totodat ele +ot +rezenta +osibiliti mai mari de control a incendiilor i sunt mult mai eficiente 5n cazul +roteciei structurii, 5n rafturi i +roteciei zonelor de de+ozitare. 2"3 Pentru a se evita colmatarea orificiului s+rinHlerelor montate cu deflectorul 5n 7os, acestea se monteaz +e ramura 2ramificaie3 +rin legarea lateral sau su+erioar a racordului s+rinHlerului. 9. 8. :+rinHlerele montate cu deflectorul 5n sus sunt mai +uin e4+use deteriorrilor mecanice i acumulrii de im+uriti 5n racorduri. @otodat ele faciliteaz drena7ul com+let al a+ei din conductele s+rinHlerelor. 9. 9. :+rinHlerele trebuie instalate cu deflectoarele +aralele cu 5nclinaia tavanului sau aco+eriului. Acolo unde 5nclinaia este mai mare de '%K fa de +lanul orizontal, trebuie am+lasate s+rinHlere la v6rf sau la distane de cel mult %,9 m circular fa de acest v6rf. 9. -. :+rinHlerele care se monteaz sub tavan, la acelai nivel, 5ncastrate i ascunse nu trebuie instalate 5n zone din clasele de +ericol de incendiu OI#, IIP sau II:. 9. !. :+rinHlerele fr deflectoare fi4e, de e4em+lu cu deflectoare care se retrag, care coboar 5n momentul +unerii 5n funciune, nu trebuie instalate 5n urmtoarele situaii< a3 c6nd tavanul are un ung(i mai mare de # K fa de orizontal= b3 5n situaii sau atmosfer corosive sau susce+tibile de a +rezenta un coninut ridicat de +raf= c3 5n rafturi sau sub rastele. 9.8%. :+rinHlerele murale nu trebuie am+lasate 5n instalaiile din clasele de +ericol mare de incendiu II, 5n arii de de+ozitare din clase de +ericol mediu de incendiu OI, sau deasu+ra tavanelor sus+endate. .le +ot fi instalate numai +e tavane +late. 9.8&. :+rinHlerele murale nu trebuie utilizate 5n urmtoarele cazuri< a3 5n zonele din clasele de +ericol de incendiu 1I, OI&, OI" i 5n OI' fr de+ozitare b3 5n zonele din clasele de +ericol de incendiu OI' cu riscuri de de+ozitare= c3 +entru +rotecia coridoarelor, canalelor de cabluri i st6l+ilor 5n zonele din clasele de +ericol de incendiu II. 9.8". :+rinHlerele cu refulare +lat nu trebuie utilizate 5n s+aii 5nc(ise, deasu+ra tavanelor false sus+endate care nu sunt +line, de ti+ +erforat, lamelar, fagure sau grtar i 5n rafturi. 9.8'. Atunci c6nd s+rinHlerele, altele dec6t cele montate sub tavan sau cele de la acelai nivel, sunt instalate 5ntr,o +oziie care +oate genera un risc accidental +rin deteriorri mecanice, trebuie s fie +revzute cu +rotecie metalic adecvat. 9.8#. :+rinHlerele instalate +e rafturi sau sub rastele +erforate, +latforme, +ardoseli sau am+lasri similare, unde a+a de la unul sau mai multe s+rinHlere situate deasu+ra +oate influena tem+eratura de declanare a fiolei sau elementului fuzibil, trebuie ec(i+ate cu un ecran metalic de +rotecie cu un diametru cu+rins 5ntre %,%9 m i %,& m. 9.8 . .cranele de +rotecie contra a+ei de +e s+rinHlerele cu deflectorul 5n sus nu se monteaz direct +e deflector sau +e cadrul s+rinHlerului, i orice su+ort trebuie +roiectat astfel 5nc6t s micoreze influena distribuiei a+ei s+rinHlerului. Am+lasarea s+rinHlerelor 9.88. 1a am+lasarea s+rinHlerelor se ine seam de< a3 clasele de +ericol de incendiu= b3 aria ma4im aco+erit de un s+rinHler= c3 structura cldirii 2st6l+i, grinzi, ferme, +latforme, scri rulante, case de scri, +uuri verticale, tavane sus+endate etc.3= d3 moduri de de+ozitare 2:@&U:@83 i categoria de de+ozitare 2; IU; I/3= e3 s+ecificaiile +roductorului 2furnizorului3 de s+rinHlere. 9.89. >n funcie de 5ncadrarea 5n clasele de +ericol de incendiu, sub deflectorul s+rinHlerelor de aco+eri sau tavan trebuie +strat un s+aiu liber de cel +uin< a3 +entru instalaii din clasele de +ericol mic i res+ectiv, +ericol mediu de incendiu, 1I i OI< , %,' m +entru s+rinHlere cu difuzare +lan= , %, m +entru celelalte ti+uri. b3 +entru instalaii din clasele de +ericol mare de incendiu, II: i IIP< , &,% m 9.8-. 2&3 Aria ma4im +e care o +oate aco+eri un s+rinHler am+lasat 5n +lan orizontal, sub tavan, se determin conform datelor din tabelul 9.#, cu e4ce+ia s+rinHlerelor de +erete +entru care trebuie s se utilizeze datele din tabelul 9. . Distanele ma4ime : i D de am+lasare 2dis+unere3 a s+rinHlerelor 5n +lan orizontal, sub tavan, se determin conform figurii 9. ,a +entru dis+unere standard 25n r6nduri +aralele3 i figurii 9. , b, +entru dis+unere 5n zig,zag. 2"3 Aria ma4ima aco+erita de un s+rinHler este data de relatia : 4 D. 9.8!. Distana minim dintre s+rinHlere este de " m, e4ce+t6nd urmtoarele cazuri< a3 acolo unde am+lasarea 2dis+unerea3 s+rinHlerelor este astfel fcut 5nc6t s+rinHlerele adiacente s se ude reci+roc. Acest lucru se +oate obine utiliz6nd deflectoare cu dimensiuni de a+ro4imativ "%% mm 4 & % mm sau folosind elemente de construcie ce +ot interveni 5n acest sens= b3 s+rinHlere de raft= c3 scri rulante i casele scrilor. 9.9%. 2&3 Distana ma4im de la +erete la cele mai a+ro+iate s+rinHlere, trebuie s aib valoarea cea mai mic cores+unztoare, du+ cum urmeaz< a3 " m +entru am+lasarea standard 25n r6nduri +aralele3= b3 ",' m +entru am+lasarea 5n zig,zag= c3 &, m unde tavanul sau aco+eriul au grinzi a+arente sau c+riorii sunt a+areni= d3 &, m de la faa desc(is a cldirilor cu faad desc(is= e3 &, m acolo unde +ereii e4teriori sunt construii din materiale combustibile= f3 &, m acolo unde +ereii e4teriori sunt de metal, cu sau fr c+tueal combustibil sau material izolator= g3 7umtate din distana ma4im indicat 5n tabelele 9.# i 9. . 2"3 Distana de la s+rinHler la +erete trebuie s fie msurat +er+endicular +e acesta. @abelul 9.# Aria ma4im aco+erit de un s+rinHler, cu e4ce+ia s+rinHlerelor de +erete, 5n funcie de clasa de +ericol de incendiu i de distanele ma4ime de am+lasare 2dis+unere3, : i D, 5n +lan orizontal, sub tavan, conform figurii 9.' 2:R .* &"-# 3

;las de +ericol de incendiu

Aria ma4im aco+erit de un s+rinHler

Distanele ma4ime conform figurii 9.". m Am+lasare 2dis+unere3 standard : i D Am+lasare 2dis+unere3 5n zig,zag

Page 14 of 137

: +ericol mic 1I +ericol mediu +ericol mare IIP i II: "&,% &",% !,% #,8 #,% ',9 #,8 #,8 ',9

D #,8 #,% ',9

Aigura 9. . Distanele ma4ime : i D de am+lasare 2dis+unere3 a s+rinHlerelor, 5n +lan orizontal, sub tavan< a , am+lasare 2dis+unere3 standard 25n r6nduri +aralele3= b , am+lasare 2dis+unere3 5n zig,zag 9.9&. Distana de la marginea unei cu+ole la cele mai a+ro+riate s+rinHlere nu trebuie s de+easc &, m. 9.9". :+rinHlerele trebuie instalate la distana ma4im de %,' m sub +artea de dedesubt a tavanelor combustibile sau %,# m sub tavanele sau aco+eriurile 5ncadrate 5n clasele A& sau A",s&,d% de reacie la foc. Acolo unde este +osibil, s+rinHlerele trebuie s fie situate cu deflectorul 5ntre %,%9 m i %,& m sub tavan sau aco+eri, cu e4ce+ia cazului c6nd sunt utilizate s+rinHlerele la nivelul tavanului sau 5ncastrat 5n acesta. Acolo unde condiiile fac inevitabil folosirea distanelor ma4ime de %,' m i %,# m, zona res+ectiv trebuie s fie c6t mai mic +osibil. 9.9'. 1uminatoarele cu un volum mai mare de & m' msurat deasu+ra nivelului normal al tavanului trebuie +rote7ate cu s+rinHlere, cu e4ce+ia cazurilor 5n care distana de la nivelul normal al tavanului la marginea de sus a luminatorului nu de+ete %,' m sau dac e4ist un cadru etan i geamuri montate la acelai nivel cu aco+eriul sau tavanul. @abelul 9. Aria ma4im aco+erit de un s+rinHler de +erete, 5n funcie de clasa de +ericol de incendiu, distanele de,a lungul +eretelui, limea i lungimea camerei, numrul de r6nduri de s+rinHlere de +erete i modul de am+lasare 5n +lan orizontal a s+rinHlerelor de +erete 2:R .* &"-# 3

;lasa de +ericol de incendiu

Distane de,a lungul +eretelui Arie ma4im aco+erit de 1ime camer un s+rinHler 2l3 >ntre s+rinHler i >ntre s+rinHlere de +erete Pm"Q e4tremitatea PmQ +eretelui PmQ l X ',9

1ungime camer 213 PmQ

R6nduri de s+rinHlere de +erete

Mod de am+lasare 2+lan orizontal3

Orice lungime 1 X !," 1 Z !," Orice lungime

& " " " 2a se vedea *O@A &3 & " " "

O singur linie :tandard Jig,zag :tandard

+ericol mic de incendiu 1I

&9,%

#,8

",'

',9 Y l X 9,#

l Z 9,#

l X ',9 +ericol mediu de incendiu OI

Orice lungime 1 X 8,1 Z 8,Orice lungime

O singur linie :tandard Jig,zag :tandard 2a se vedea *O@A &3

!,%

',# 2a se vedea *O@A "3

&,-

',9 Y l X 9,#

l Z 9,#

*ot &< @rebuie adugate un r6nd sau mai multe r6nduri su+limentare sub tavan sau sub aco+eri. *ot "< /aloarea +oate fi ma7orat +6n la ',9 m dac tavanul are o rezisten la foc de cel +uin &"% minute. *ot '< :e recomand am+lasarea deflectoarelor s+rinHlerelor la o distan 5ntre %,& m i %,& m sub tavan i la o distan orizontal cu+rins 5ntre %,% m i %,& m de +erete. *ot #< :e recomand ca tavanul s nu +rezinte nici un obstacol 5ntr,un +atrulater cu lungimea de & m de fiecare +arte a s+rinHlerului +aralel cu +eretele i de &,- m +er+endicular +e +erete. 9.9#. 1a am+lasarea s+rinHlerelor +e traveele dre+te formate 5ntre grinzile aezate la distane 5ntre a4e sub &, m, trebuie s se in seam de urmtoarele reguli< a3 trebuie s se am+laseze un r6nd de s+rinHlere 5n centrul fiecrei a treia travee i un alt r6nd de s+rinHlere sub linia central a grinzii care se+ar cele dou travee ne+rote7ate 2fig. 9.8 i fig. 9.93= b3 distana ma4im dintre s+rinHlere de,a lungul traveei 2: 5n figurile 9.8 i 9.93 trebuie s fie 5n concordan cu regulile a+licabile la clasa de +ericol de incendiu im+licat 2a se vedea art. 9.88 i tabelul 9.#3= c3 s+rinHlerele trebuie montate la o distan de ma4imum & m fa de +ereii +araleli cu grinzile i nu mai mare de &, m fa de +ereii +er+endiculari +e grinzi= d3 s+rinHlerele montate 5n interiorul traveelor trebuie am+lasate astfel 5nc6t deflectorul s se situeze la o distan cu+rins 5ntre %,%9 m i %,& m sub faa inferioar a tavanului. Aigura 9.8 Am+lasarea s+rinHlerelor +e traveele dre+te formate 5ntre grinzile aezate +e o singur direcie, la distana sub &, m< & , tavan= " , +erete

Page 15 of 137

Aigura 9.9 Am+lasarea s+rinHlerelor +e traveele dre+te formate 5ntre grinzile aezate +e dou direcii, la distane sub &, m< & , tavan= " , +erete 9.9 . Dac deflectorul s+rinHlerului 2D din figura 9.-3 este am+lasat deasu+ra nivelului feei inferioare a grinzilor sau alte elemente de structur asemntoare, trebuie ado+tat una dintre urmtoarele soluii +entru a asigura buna funcionare a s+rinHlerelor< a3 dimensiunile +rezentate 5n figura 9. trebuie s fie conforme cu valorile +rezentate 5n figura 9.8= b3 trebuie a+licate +revederile de la art. 9.9" +rivind am+lasarea s+rinHlerelor= c3 grinda trebuie +rote7at +e fiecare +arte ca i cum ar fi un +erete. Aigura 9.- Am+lasarea s+rinHlerelor fa de grinzi< D , deflector= a , distana +6n la grind= b , distana de la marginea inferioar a grinzii 9.98. :+rinHlerele trebuie instalate 5n concordan cu una din situaiile de mai 7os< a3 direct deasu+ra sau imediat sub ferm, acolo unde limea fermei nu este mai mare de %," m= b3 lateral la o distan de cel +uin de %,' m lateral fa de elementele fermei a cror lime nu este mai mare de %,& m= c3 lateral la o distan de cel +uin de %,8 m lateral fa de elementele fermei a cror lime este mai mare de %,& m. 9.99. Dac s+rinHlerele sunt instalate sub aco+eri sau tavan la mai +uin de %,8 m de la faa lateral a unui st6l+, un alt s+rinHler trebuie am+lasat 5n +artea o+us a st6l+ului la o distan de " m fa de aceasta. Aigura 9.! 0rafic +entru determinarea distanelor 2a3 i 2b3 de am+lasare a s+rinHlerelor fat de grinzi 2conform :R .* &"-# T A"< "%%!3< 4 , distana minim orizontal 2a3 de la s+rinHler la grind, 5n metri= B , 5nlimea deflectorului 2b3 deasu+ra 2T3 sau dedesubt 2,3 fa de grind, 5n metri= & , s+rinHler cu 7et +ulverizat cu deflectorul 5n 7os= " , s+rinHler convenional cu deflectorul 5n sus= ' , s+rinHler cu 7et +ulverizat cu deflectorul 5n sus= # , s+rinHler convenional cu deflectorul 5n 7os= , s+rinHler convenional cu deflectorul 5n 7os 9.9-. *umrul de s+rinHlere trebuie s fie mai mare 5n 7urul tavanului desc(is format de scrile rulante, casele de scri etc. :+rinHlerele trebuie am+lasate la o distan cu+rins 5ntre &, m i " m unul de cellalt 2a se vedea figura 9.&%3. Dac, datorit structurii, distana minim nu +oate fi +strat, +ot fi folosite s+aii mai mici cu s+rinHlere aezate adiacent astfel 5nc6t s nu se ude unul +e cellalt. Distana orizontal dintre s+rinHlere i desc(iderea tavanului nu trebuie s de+easc %, m 2a se vedea figura 9.&%3. Aceste s+rinHlere trebuie s fie ca+abile s furnizeze debitul minim necesar +er s+rinHler 5n restul zonei de +rotecie de sub tavan. Din considerente de calcule (idraulice trebuie luate 5n considerare doar s+rinHlerele de +e latura mai lung a desc(iderii. Aigura 9.&% Am+lasarea s+rinHlerelor 5n 7urul golurilor din tavane 9.9!. >n +uurile verticale care conin materiale combustibile trebuie instalate s+rinHlere din dou 5n dou eta7e i la v6rful fiecrei seciuni 5nc(ise. 9.-%. ;el +uin un s+rinHler trebuie instalat la v6rful tuturor +uurilor cu e4ce+ia cazului c6nd +uul este incombustibil i inaccesibil i conine materiale cu clasa de reacie la foc A& sau A",s&,d%, cu e4ce+ia cablurilor electrice. 9.-&. Aolosirea tavanelor sus+endate sub s+rinHlerele +roiectate +entru a asigura +rotecia la nivelul +ardoselii nu este +ermis, cu e4ce+ia cazurilor c6nd acestea nu diminueaz aria de stro+ire a s+rinHlerelor. Acolo unde s+rinHlerele sunt montate sub tavane sus+endate, materialul tavanului trebuie s fie dintr,un ti+ a crui stabilitate a fost demonstrat 5n condiii de incendiu. 9.-". 2&3 @avanele sus+endate cu seciuni desc(ise, de e4em+lu tavane cu seciuni regulate din construcie, +ot fi folosite sub instalaiile de s+rinHlere +entru sistemele 1I i OI, atunci c6nd sunt 5nde+linite urmtoarele condiii< a3 su+rafaa desc(is total a tavanului, incluz6nd luminatoarele, nu este mai mic de 9%M din su+rafaa tavanului= b3 dimensiunea minim a desc(iderilor din tavan nu este mai mic de %,%" m sau nu este mai mic dec6t grosimea tavanelor sus+endate= c3 integritatea structural a tavanului i a oricrui alt ec(i+ament cum ar fi luminatoarele 5neleg6nd volumul situat deasu+ra tavanului sus+endat, nu trebuie s influeneze funcionarea sistemului de stingere ti+ s+rinHlere= d3 nu e4ist s+aii de de+ozitare sub tavan. 2"3 >n astfel de cazuri, s+rinHlerele trebuie instalate du+ cum urmeaz< a3 5nlimea de deasu+ra tavanului +rote7at de s+rinHlere nu trebuie s de+easc ' m= b3 distana vertical dintre orice deflector de s+rinHler convenional sau +ulverizator i marginea de sus a tavanului sus+endat trebuie s fie de cel +uin %,- m +entru s+rinHlere altele dec6t cele +ulverizatoare +late i cel +uin %,' m +entru cele +late= c3 s+rinHlere su+limentare trebuie instalate +entru refularea a+ei sub obstacole 2de e4em+lu luminatoare3 a cror lime de+ete %,- m. 9.-'. 1a am+lasarea s+rinHlerelor, dac obstacolele aflate deasu+ra tavanului +ot influena refularea a+ei, acestea trebuie considerate, similar ca 5n cazul +ereilor. Am+lasarea s+rinHlerelor intermediare 5n s+aii cu +ericol mare de incendiu II 9.-#. :+rinHlerele care +rote7eaz rafturi am+lasate +e dou r6nduri trebuie montate 5n s+aiile libere longitudinale, de +referin la intersecia cu s+aiile libere transversale. 9.- . Distana dintre mrfurile 2bunurile3 de+ozitate 5n stela7, aezate ca+ la ca+, trebuie s fie de cel +uin %,& m, i, dac este necesar, se va o+ri 5ncrcarea +aletelor. :+aiul liber dintre deflectoarele s+rinHlerelor i +artea de sus a materialelor de+ozitate nu trebuie s fie mai mic de %,&% m +entru s+rinHlere cu deflectoare +late i %,& m +entru celelalte ti+uri. 9.-8. Distana ma4im vertical de la +ardoseal la cel mai 7os nivel intermediar i dintre niveluri nu trebuie s de+easc ', % m sau dou niveluri, oricare din cele dou distane ar fi mai mic. ?n nivel intermediar trebuie instalat sub nivelul su+erior al de+ozitului, e4ce+ie fc6nd s+rinHlerele de tavan sau aco+eri situate la cel mult # m deasu+ra +rii su+erioare a materialelor de+ozitate. *ivelul cel mai 5nalt de s+rinHlere intermediare nu trebuie instalat 5n nici un caz cu un eta7 5n +lus deasu+ra +rii su+erioare a mrfurilor 2materialelor3 de+ozitate. 9.-9. Am+lasarea s+rinHlerelor la nivelele intermediare 5ntre rafturi trebuie s realizeze, acolo unde este +osibil, 5n s+aiile libere longitudinale la intersecia cu fiecare al doilea r6nd liber transversal, 5n zig,zag fa de r6ndul de deasu+ra. >n cazul mrfurilor de+ozitate de categoria I sau II, distana orizontal 5ntre s+rinHlere nu trebuie s de+easc ',9 m i +rodusul dintre distana orizontal i distana vertical dintre s+rinHlere nu trebuie s de+easc !,- m ". >n cazul mrfurilor de+ozitate de categoria III sau I/, distana orizontal 5ntre s+rinHlere, nu trebuie s de+easc &,!% m, iar +rodusul dintre distana orizontal i distana vertical 5ntre s+rinHlere nu trebuie s de+easc #,! m". 9.--. *umrul de r6nduri de s+rinHlere +e nivel trebuie determinat 5n funcie de mrimea sc(eletului metalic al raftului. Atunci c6nd acesta nu este continuu, mrimea total trebuie calculat +rin adunarea mrimii fiecrui raft incluz6nd distana dintre ele. Pentru fiecare '," m de lime a raftului, trebuie montat, un r6nd de s+rinHlere +e nivel, acolo unde este +osibil, 5n s+aiul liber. 9.-!. :+rinHlerele intermediare +entru de+ozite din clasa de +ericol mare de incendiu, II:, +entru de+ozitare 5n +alete +e rafturi sau de+ozitare 5n stela7e neeta7ate +e mai multe r6nduri 2a se vedea ti+ul :@# din figura 9.& i tabelul 9."3 se am+laseaz in6nd seam de urmtoarele a3 stela7ele +e un singur r6nd, cu limea +6n la '," m, trebuie +rote7ate +rin r6nduri unice de s+rinHlere instalate la nivelul eta7elor= b3 stela7ele +e r6nduri duble, cu limea +6n la '," m, trebuie +rote7ate cu s+rinHlere instalate 5n +oziia central din s+aiul longitudinal, la e4tremitile eta7ului i la nivelurile intermediare 5ntre rafturi 2vezi art. 9.- 3= c3 stela7ele +e r6nduri duble sau multi+le cu lime mai mare de '," m, dar nu mai mult de 8,# m, trebuie +rote7ate de dou r6nduri de s+rinHlere instalate la distan de ma4imum '," m 5ntre ele. Aiecare r6nd trebuie s aib aceeai distan fa de marginea celui mai a+ro+iat stela7. :+rinHlerele de la un nivel intermediar din fiecare linie trebuie
Page 16 of 137

s se afle +e aceeai linie a s+aiului liber. Acolo unde orice stela7 sau structur de oel +oate influena negativ distribuia a+ei de la un s+rinHler, trebuie montat un s+rinHler su+limentar. 9.!%. :+rinHlerele intermediare +entru de+ozite din clasa de +ericol mare de incendiu II:, +entru de+ozitare :@ i :@8 2vezi figura 9.&3, trebuie am+lasate deasu+ra fiecrui raft 2incluz6nd ultimul raft dac s+rinHlerele de aco+eri sau de tavan sunt mai sus de # m deasu+ra mrfurilor de+ozitate sau dac accesul a+ei la mrfurile din rafturi este 5m+iedicat3, 5n locaiile s+ecificate 5n tabelul 9.8 i figura 9.&&. Distana vertical 5ntre r6nduri nu trebuie s de+easc ', m. R6ndurile singulare de s+rinHlere trebuie montate central, deasu+ra rafturilor. R6ndurile duble trebuie +oziionate astfel 5nc6t fiecare din acestea s aib aceeai distan fa de marginea celui mai a+ro+riat raft. @abelul 9.8 Am+lasarea s+rinHlerelor intermediare +entru ti+urile de de+ozitare :@ i :@8 2fig. 9.&, conform :R .* &"-# 3

Rafturi cu Distana ma4im Distana ma4im R6nduri de limea, s 5ntre s+rinHlere 5n 5ntre dou r6nduri s+rinHlere PmQ r6nduri PmQ de s+rinHlere PmQ :@ < s X &,% :@8< &,% Y s X '.% :@8< ',%, s X 8,% & & " ",",",[ [ ",-

Aigura 9.&& Am+lasarea s+rinHlerelor intermediare +entru ti+urile de de+ozitare :@ i :@8< & , r6nd de s+rinHlere Dimensionarea instalaiilor cu s+rinHlere +entru stingerea incendiilor ;aracteristicile (idraulice, te(nice i funcionale ale s+rinHlerelor 9.!&. Debitul de a+ evacuat +rin orificiul s+rinHlerului, numit i debit s+ecific al s+rinHlerului, Nis 2l$min3 se calculeaz cu relaia<

Nis S R\P 5n care< P este +resiunea a+ei 5n seciunea orificiului s+rinHlerului, PbarQ= R , factorul nominal al ti+ului de s+rinHler, av6nd valori redate 5n tabelul 9.9 5n funcie de clasele de +ericol de incendiu 2conform :R .* &"-# 3. 9.!". 2&3 Densitatea de calcul 2intensitatea de stingere3 cu a+ a unui ti+ 2i3 de s+rinHler, iis se determin ca ra+ortul 5ntre debitul s+ecific al ti+ului 2i3 de s+rinHler, Nis i aria ma4im +e care o +oate aco+eri un s+rinHler, A+, 2aria su+rafeei +rote7ate de un s+rinHler3<

iis S Nis $ A+ 2"3 Aria ma4im +e care o +oate aco+eri un s+rinHler, se determin 5n funcie de clasele de +ericol de incendiu, conform datelor din tabelul 9.# +entru s+rinHlerele obinuite i din tabelul 9. +entru s+rinHlerele de +erete. 2'3 /alorile densitii de calcul 2intensitii de stingere3 a s+rinHlerelor, 5n funcie de clasele de +ericol de incendiu, sunt redate 5n tabelul 9.9 2conform :R .* &"-# 3. 9.!'. @em+eratura nominal de declanare a s+rinHlerelor trebuie s fie mai mare cu cel +uin "%K; fa de tem+eratura ambiant a s+aiului 5n care sunt montate, tin6nd seam de +revederile tabelului 9.-. 9.!#. Aiecrei tem+eraturi nominale de declanare 5i cores+unde un cod al culorilor elementului fuzibil sau fiolei care obtureaz orificiul de evacuare a a+ei din s+rinHler, 5n conformitate cu standardele euro+ene a+licabile sau o reglementare ec(ivalent 2vezi tabelul 9.-3. @abelul 9.9 /alorile factorilor nominali R +entru s+rinHlere, 5n funcie de clasele de +ericol de incendiu 2conform :R .* &"-# 3

;lase de +ericol de incendiu

@i+ de s+rinHlere

Aactor nominal R

Densitatea de calcul 2intensitatea3 de stingere 3 a s+rinHlerului iis mm$min l$sm" %,%'9

Pericol mic de incendiu 1I

convenional, cu +ulverizare medie, 2s+raB3 sub tavan, la acelai nivel, cu refulare +lat, 5ncastrat, ascuns i mural

","

Page 17 of 137

Pericol mediu de incendiu OI

convenional, cu +ulverizare medie, 2s+raB3 sub tavan, la acelai nivel, cu refulare +lat, 5ncastrat, ascuns i mural

-%

,%

%,%-''

Pericol mare de convenional, cu +ulverizare incendiu IIP i II: medie, 2s+raB3 s+rinHlere sub tavan i sub aco+eri convenional, cu +ulverizare medie, 2s+raB3 Pericol mare de incendiu II: s+rinHlere intermediare +entru de+ozitare 5nalt

-% sau &&

X &%

%,&889

&&

Z &%

%,&889

convenional, cu +ulverizare -% sau && medie, 2s+raB3 i cu refulare +lat

9.! . >n condiii normale de clim tem+erat se recomand ca tem+eratura nominal de declanare a s+rinHlerelor s fie de 8-K; sau 9#K;. 9.!8. >n s+aiile 5nc(ise neventilate, sub luminatoare sau aco+eriuri de sticl etc, +oate fi necesar montarea unor s+rinHlere cu tem+eratura nominal de declanare mai mare, +6n la !'K; sau &%%K;. @abelul 9.;oduri de culori folosite la marcarea s+rinHlerelor

@em+eratura de declanare a s+rinHlerelor PK;Q 9 89! !'$&%% &"&$&#& &8'$&-" "%#$""9$"8%$"-8$'#'

;odul culorilor< fiol 2bulb de sticl3

;odul culorilor< element fuzibil

@em+eratura de declanare PK;Q 9 +6n la 99 9! +6n la &%9 &"& +6n la &#! &8' +6n la &!& "%# +6n la "#8 "8% +6n la '%" '"% +6n la '#8

@em+eratura ma4im la nivelul tavanului PK;Q '88 &%9 &#! &!& "#8 '"!

+ortocaliu rou galben verde albastru violet negru

necolorat alb albastru rou verde +ortocaliu negru

9.!9. O atenie deosebit trebuie acordat alegerii tem+eraturii nominale de declanare a s+rinHlerelor aflate 5n vecintatea cu+toarelor de uscare, a+aratelor de 5nclzit i altor ec(i+amente, care furnizeaz cldur radiant. 9.!-. 2&3 :ensibilitatea termic a s+rinHlerelor re+rezint rs+unsul 2declanarea3 s+rinHlerului la aciunea termic +rodus de incendiu. 2"3 Ma7oritatea s+rinHlerelor sunt clasificate conform standardelor euro+ene a+licabile, 5n ordinea descresctoare a sensibilitii termice 5n una din urmtoarele clase 2tabelul 9.&"3. @abelul 9.! ;lase de sensibilitate termic +entru s+rinHlere

:ensibilitatea termic nominal

:+rinHlerele de tavan, :+rinHler de :isteme ti+ a+,aer deasu+ra s+rinHlerelor raft cu +reacionare ti+ A de raft

@oate celelalte

:tandard )A) :+ecial Ra+id

*? *? DA

DA DA DA

DA DA *?

DA DA DA

*O@F< ;6nd s+rinHlere noi sunt adugate unei instalaii de s+rinHlere e4istente, +oate fi necesar luarea 5n considerare a efectului +e care le +ot avea diferenele de sensibilitate +entru a evita declanarea accidental. 9.!!. :+rinHlerele cu diverse sensibiliti termice trebuie utilizate 5n concordan cu tabelul 9.-. :+rinHlerele sub tavan trebuie s +rezinte o sensibilitate termic egal sau mai mic dec6t s+rinHlerele situate 5n rafturi. ;erine minime de +roiectare a instalaiilor cu s+rinHlere
Page 18 of 137

9.&%%. 2&3 /alorile minime de calcul ale densitii 2intensitii3 de stro+ire la funcionarea simultan a s+rinHlerelor montate sub tavan sau sub aco+eri, dintr,un sector al instalaiei care +rote7eaz o anumit su+rafa, numit aria de declanare simultan a s+rinHlerelor, sunt redate 5n tabelul 9.&%, 5n funcie de clasele de +ericol de incendiu 1I, OI i IIP 2conform :R .* &"-# 3. 2"3 Pentru de+ozite cu +ericol mare de incendiu , II:, valorile minime de calcul ale densitii 2intensitii3 de stro+ire i ale ariei +rote7ate la declanarea simultan a s+rinHlerelor montate sub tavan sau aco+eri dintr,un sector al instalaiei sunt redate 5n tabelul 9.&& 5n funcie de categoria i 5nlimea ma4im autorizat de de+ozitare +entru diverse moduri de de+ozitare cu +rotecie unic numai sub tavan sau sub aco+eri. >nlimea indicat 5n tabelul 9.&& este considerat ca fiind 5nlimea ma4im +entru care instalaia are s+rinHlere montate numai la nivelul tavanului sau aco+eriului. 9.&%&. 1a de+ozitele cu +ericol mare de incendiu , II:, distana dintre 5nlimea ma4im de de+ozitare autorizat i s+rinHlerele montate sub aco+eri sau sub tavan nu trebuie s de+easc # m. Acolo unde 5nlimea de de+ozitare de+ete aceste limite sau unde distana dintre 5nlimea ma4im de de+ozitare i tavan sau aco+eri este mai mare de # m, trebuie montate s+rinHlere de raft. 9.&%". ;6nd sunt montate mai mult de % de s+rinHlere de raft, ele nu trebuie alimentate cu a+ de la aceeai su+a+ de control i semnalizare ca i s+rinHlerele montate sub aco+eri sau sub tavan. :u+a+a de control i semnalizare trebuie s aib minimum D* &%%. 9.&%'. Pentru +roiectarea instalaiilor cu s+rinHlere montate sub aco+eri sau sub tavan i cu s+rinHlere de raft, +entru de+ozite cu +ericol mare de incendiu , II:, dac mrfurile 2materialele3 sunt de+ozitate deasu+ra celui mai 5nalt nivel de +rotecie intermediar, valorile minime de calcul ale densitii 2intensitii3 de stro+ire i ale ariei +rote7ate la declanarea simultan a s+rinHlerelor dintr,un sector al instalaiei, sunt redate 5n tabelul 9.&". @abelul 9.&% /alorile minime de calcul ale densitii 2intensitii3 de stro+ire i ale ariei de declanare simultan a s+rinHlerelor montate sub tavan sau sub aco+eri, dintr,un sector al instalaiei, 5n funcie de clasele de +ericol de incendiu 1I, OI i IIP 2conform :R .* &"-# 3

;lase de +ericol de incendiu

/alorile minime de calcul ale densitii 2intensitii3 de stro+ire

Aria de declanare simultan 2m"3

2mm$min3

2l$sm"3

:istem a+,a+ sau cu +reacionare

:istem a+,aer sau mi4t

1I OI& OI" OI' OI# IIP& IIP" IIP' IIP#

"," ,%% ,%% ,%% ,%% 9, &%,% &",

%.%'9 %,%-' %,%-' %,%-' %,%-' %,&" %,&88 %,"%-

-# 9" &## "&8 '8% "8% "8% "8%

*u este +ermis. :e utilizeaz OI& !% &-% "9% *u este +ermis. :e utilizeaz IIP& '" '" '"

:istem +rin inundare 2a se vedea *O@A3

*O@F , :istemele cu inundare nu fac obiectul standardului :R .* &"-# = este nevoie de studii s+eciale ;alculul (idraulic al conductelor instalaiilor cu s+rinHlere 9.&%#. 2&3 Diametrele conductelor instalaiilor cu s+rinHlere +ot fi determinate utiliz6nd una din urmtoarele metode< a3 +redimensionare, 5n care unele diametre sunt date 5n tabele 2vezi art. &'.', tabelele '%, '&, '", '', '# i ' din standardul :R .* &"-# TA"< "%%!3 iar restul diametrelor conductelor se determin +rin calcul (idraulic al reelei de conducte= b3 calcul (idraulic com+let, 5n care toate diametrele conductelor reelei 2conducte +rinci+ale de distribuie a a+ei, ramificaii etc3 se determin +rin calcule (idraulice, folosind, de regul, +rograme de calcul 2av6nd +recizate numrul i data versiunii +rogramului i s cu+rind +revederile art. &'.# din standardul :R .* &"-# 3= c3 se +ot folosi i alte variante de calcul i dimensionare a instalaiei de stingere cu s+rinHlere, astfel 5nc6t aceasta s asigure cerinele minime de +resiune i debit, +arametrii necesari realizrii funciilor de stingere i limitare a incendiilor +e durata de tim+ normat, numai dac metodele i +rocedurile res+ective sunt recunoscute +rin reglementri euro+ene. 2"3 5n interiorul conductelor instalaiilor de stingere cu s+rinHlere viteza a+ei trebuie s fie mai mic dec6t< a3 8 m$s +rin armturi, debitmetre i$sau filtre= b3 &% m$s la orice +unct din instalaie, astfel 5nc6t s se asigure alimentarea numrului total cerut de s+rinHlere care se +resu+une c +ot intra 5n funcionare simultan. @abelul 9.&& /alorile minime de calcul ale densitii 2intensitii3 de stro+ire i ale ariei +rote7ate la declanarea simultan a s+rinHlerelor montate sub tavan sau aco+eri, dintr,un sector al instalaiei, +entru de+ozite cu +ericol mare de incendiu , II: 2conform :R .* &"-# 3

Page 19 of 137

>nlimea ma4im de de+ozitare +ermis 2a se vedea *O@A &32m3 Mod de de+ozitare ;ategoria I ;ategoria II ;ategoria III ;ategoria I/

/alorile minime de calcul ale densitii Aria +rote7at la declanarea simultan a s+rinHlerelor, 2intensitii3 de dintr,un sector al instalaiei 5n stro+ire sistem a+,a+ sau sisteme cu +reacionare 2a se vedea *O@A "3 2m"3 mm$min 9, &%,% &", & ,% &9, "%,% "", " ,% "9, '%,% 9, &%,% &", & ,% &9, "%,% " ,% '%,% l$sm" %,&" %,&88 %,"%%," %,"!" %,''' %,'9 %,#&8 %,# %, %,&" %,&88 %,"%%," %,"!" %,''' %,#&8 %,

,' 8, 9,8 :@& /rac sau stive

#,& ,% ,! 8,9 9,

",! ', #,& #,9 ," ,9 8,' 8,9 9,"

&,8 ",% ",' ",9 ',% ',' ',8 ',#,& #,# &,8 ",% ",' ",9 ',% ',' ',#,#

"8%

'%%

:@" Palete +e un singur r6nd i :@# :tela7e

#,9 ,9 8,-

',# #," ,% ,8 8,%

"," ",8 '," ',9 #,& #,# ,' 8,%

"8%

'%%

:@' Palete +e mai multe r6nduri, :@ i :@8 Rafturi

#,9 ,9

',# #," ,%

"," ",8 ',"

&,8 ",% ",' ",9 ',%

9, &%,% &", & ,% &9,

%,&" %,&88 %,"%%," %,"!"

"8%

*O@A & , distana +e vertical de la +ardoseal la deflectorul s+rinHlerului, mai mic de & m, sau valoarea din tabel, oricare din acestea este mai mic. *O@A " , Instalaiile 5n sistemul a+,aer sau mi4te trebuie evitate la de+ozitele cu +ericol mare de incendiu, 5n s+ecial la cele cu +roduse foarte combustibile 2categoriile cele mai mari3 i de+ozitele 5nalte. Dac totui sunt necesare instalaiile 5n sistemele a+,aer sau mi4te aria +rote7at trebuie mrit cu " M.

9.&% . Proiectantul +oate alege 5ntre cele dou metode de calcul, cu e4ce+ia urmtoarelor cazuri 5n care se efectueaz calculul (idraulic com+let al conductelor< a3 instalaii cu s+rinHlere la cldiri 2de+ozite3 cu nivele intermediare cu +ericol mare de incendiu , II:= b3 instalaii cu s+rinHlere cu reele inelare de conducte sau cu reele de conducte sub form de gril. 9.&%8. Pentru calculul (idraulic al conductelor instalaiilor cu s+rinHlere de rafturi la de+ozite cu +ericol mare de incendiu , II:, trebuie considerat funcionarea simultan a trei ca+ete de s+rinHler am+lasate +e ramurile cele mai defavorabile, aflate +e unul +6n la trei rafturi, du+ cum urmeaz< a3 dac distana dintre rafturi este egal sau mai mare de ",# m numai un raft +oate fi considerat ca fiind afectat de incendiu= b3 dac aceast distan este mai mic de ",# m dar mai mare de &," m dou rafturi +ot fi considerate ca fiind afectate de incendiu= c3 aceast distan este mai mic de &," m trebuie considerate ca fiind afectate de incendiu trei rafturi. *u este necesar a se considera funcionarea simultan a mai mult de trei r6nduri de s+rinHlere 5n +lan orizontal sau vertical. @abelul 9.&" /alorile minime de calcul ale densitii 2intensitii3 de stro+ire i ale ariei +rote7ate la declanarea simultan a s+rinHlerelor dintr,un sector al instalaiei montate sub aco+eri sau sub tavan i cu s+rinHlere de raft, +entru de+ozite cu +ericol mare de incendiu , II: 2conform :R .* &"-# 3

>nlimea ma4im de de+ozitare +ermis deasu+ra celor mai 5nalte s+rinHlere de raft 2a se vedea *O@A &3 2m3 Mod de utilizare ;ategoria I ;ategoria II ;ategoria III ;ategoria I/

Densitatea s+ecific de calcul

mm$min

l$sm"

Aria +rote7at la declanarea simultan a s+rinHlerelor, dintr,un sector al instalaiei 5n sistem a+,a+ sau sisteme cu +reacionare 2a se vedea *O@A "3 2m"3

Page 20 of 137

:@# :tela7e

',

',

"," ",8 '," ', "," ",8 ',"

&,8 ",% ",' ",9 &,8 ",% ",' ",9

9, &%,% &", & ,% &", & ,% &", & ,%

%,&" %,&88 %,"%%," %,"%%," %,"%%,"

"8%

:@ i :@8 Rafturi

',

',

"8%

*O@A & , distana +e vertical de la cel mai 5nalt s+rinHler de raft +6n la nivelul su+erior al materialului de+ozitat. *O@A " , Instalaiile cu s+rinHlere 5n sisteme a+,aer sau mi4te trebuie evitate la de+ozitele cu +ericol mare de incendiu, 5n s+ecial la cele cu +roduse foarte combustibile 2categoriile cele mai mari3 i de+ozitele 5nalte. Dac totui sunt necesare instalaiile cu s+rinHlere 5n sisteme a+,aer sau mi4te aria +rote7at trebuie mrit cu " M.

9.&%9. Pentru efectuarea calcului (idraulic al conductelor instalaiei cu s+rinHlere se determin 5n +realabil forma geometric a ariei +rote7ate la declanarea simultan a s+rinHlerelor din sectorul instalaiei cel mai dezavanta7at din +unct de vedere (idraulic 2cel mai de+rtat +e orizontal i +e vertical de +unctul de alimentare cu a+ a instalaiei3. >n acest mod, se identific +e sc(ema de calcul, traseul +rinci+al de alimentare cu a+ al reelei. ;alculul (idraulic se efectueaz mai 5nt6i, +e traseul +rinci+al al reelei. 9.&%-. Presiunea a+ei 5n seciunea orificiului s+rinHlerului am+lasat 5n aria de declanare simultan, 5n +oziia cea mai nefavorabil din +unct de vedere (idraulic, trebuie s fie mai mare sau cel +uin egal cu< a3 %,9% bar +entru instalaii din s+aiile cu +ericol mic de incendiu, 1I= b3 %,' bar +entru instalaii din s+aiile cu +ericol mediu de incendiu, OI= c3 %, % bar +entru instalaii din s+aiile cu +ericol mare de incendiu, IIP i II: e4ce+ie fc6nd s+rinHlerele instalate 5n rafturi= d3 &,%% bar +entru s+rinHlerele instalate 5n rafturi care au R && = e3 ",%% bar +entru s+rinHlerele instalate 5n rafturi. 9.&%!. 2&3 :+rinHlerele cu deflectorul 5n sus nu trebuie s fie conectate direct la o conduct cu diametru mai mare de D* 8 +entru conducte a+arente sau D* % +entru conducte aco+erite, inclusiv cu izolaie. 2"3 :+rinHlerele cu deflectorul 5n 7os nu trebuie conectate direct la o conduct cu diametrul mai mare de D* -%. 9.&&%. Pentru diametre ale conductelor +rinci+ale de distribuie a a+ei, mai mari dec6t cele menionate la art. 9.&%!, s+rinHlerul trebuie montat +e o conduct cu diametrul de cel mult D* -%, racordat la conducta +rinci+al astfel 5nc6t distana de la deflectorul s+rinHlerului la marginea conductei +rinci+ale s nu fie mai mic de &, ori diametrul acestei conducte. 9.&&&. 2&3 ;onductele instalaiei de stingere cu s+rinHlere trebuie s res+ecte +revederile :R .* &"-# . 2"3 Diametrele minime ale conductelor instalaiilor cu s+rinHlere nu trebuie sa fie mai mici ca cele +rezentate 5n tabelul 9.&' @abelul 9.&' Diametrele minime ale conductelor instalaiilor cu s+rinHlere, 5n funcie de clasele de +ericol de incendiu

;lase de +ericol de incendiu Pericol mic de incendiu , 1I Pericol mediu i mare de incendiu OI i II , conducte orizontale i ascendente care alimenteaz s+rinHlere av6nd un factor R mai mic sau egal cu -% @oate celelalte

Diametrul minim al conductelor 2mm3 "%

"%

"

Alimentarea cu a+ 9.&&". :ursele de alimentare cu a+ trebuie s fie conforme cu art. -.&.&. i -.&.". din :R .* &"-# . 9.&&'. ;u e4ce+ia 5ncercrilor, +resiunea a+ei nu trebuie s de+easc &" bar, conform +recizrilor din :R .* &"-# . 9.&&#. Rezervoarele de acumulare trebuie s fie conforme cu ca+. !.'. din :R .* &"-# . 9.&& . Rezervoarele tam+on 5nc(ise trebuie s fie conforme cu ca+. !. . din :R .* &"-# . 9.&&8. :e admite ca surse de a+ combinate s alimenteze mai multe instalaii fi4e de stingere 2de e4em+lu, (idrani, furtunuri .a.3 cu condiia unui calcul cores+unztor al rezervei de a+ necesare. :taii de +om+are 9.&&9. :taiile de +om+are trebuie s fie conforme cu ca+. &% din :R .* &"-# sau o reglementare ec(ivalent. 9.&&-. >n cazul gru+urilor de +om+are acionate de motoare diesel, trebuie s se res+ecte +revederile ca+. &%.! din :R .* &"-# . 9.&&!. Motorul diesel trebuie s fie ca+abil s funcioneze continuu la sarcin ma4im, cu +utere nominal de ieire continuu conform I:O '%#8 sau o reglementare ec(ivalent. 9.&"%. Pom+a trebuie s fie com+let o+eraional 5ntr,un interval de & s de la 5nce+utul fiecrei +roceduri de +ornire. 9.&"&. Rezervorul de combustibil trebuie s conin suficient combustibil +entru a asigura o funcionare la nivel ma4im a motorului astfel< a3 ' ore +entru 1I= b3 # ore +entru OI= c3 8 ore +entru IIP i II:. Robinete 9.&"". Robinetele instalaiei de stingere cu s+rinHlere trebuie s fie conforme cu ca+. & din :R .* &"-# . 9.&"'. A+aratele de control i semnalizare trebuie s fie conforme cu :R .* &"" !," sau cu :R .* &"" !,' sau o reglementare ec(ivalent.
Page 21 of 137

Interaciunea cu alte msuri de a+rare 5m+otriva incendiilor 9.&"#. 2&3 >n +roiectare i 5n e4+loatare, trebuie luat 5n considerare +osibila interaciune 5ntre instalaiile de stingere cu s+rinHlere i alte msuri de a+rare 5m+otriva incendiilor. :ensibilitatea instalaiilor cu s+rinHlere nu trebuie diminuat. 2"3 Auncionarea altor dis+ozitive de securitate la incendiu +oate de+inde de declanarea adecvat a instalaiei de s+rinHlere i, ca urmare, totalitatea msurilor de securitate la incendiu nu trebuie s fie afectat. 2'3 Auncionarea efectiv a instalaiilor de stingere cu s+rinHlere se bazeaz +e stingerea sau controlul focarului 5n stadiul iniial. ;u e4ce+ia s+rinHlerelor am+lasate 5n rafturi, s+rinHlerele sunt acionate 5n mod normal +rin contactul cu gazele de ardere fierbini +rovenite de incendiu i care curg 5n +lan orizontal +rintre s+rinHlere. ;a urmare, trebuie luate msuri +entru ca s nu se 5m+iedice aceast curgere orizontal a gazelor de ardere. >ncercri i verificri +eriodice 9.&" . >ncercrile i verificrile +eriodice se efectueaz conform ca+. &! din :R .* &"-# i conform +rezentului normativ. 9.&"8. >ntreinerea se efectueaz conform ca+. "% din :R .* &"-# . :u+raveg(erea instalaiilor de stingere cu s+rinHlere 9.&"9. :u+raveg(erea instalaiilor de stingere cu s+rinHlere se efectueaz conform Ane4ei I din :R .* &"-# . 9.&"-. @ransmiterea alarmelor trebuie s fie conform cu Ane4a I din :R .* &"-# . .c(i+area te(nic a cldirilor cu instalaii cu s+rinHlere desc(ise +entru limitarea i stingerea incendiilor 9.&'%. >n Rom6nia +entru s+rinHlerele desc(ise se utilizeaz i denumirea de drencere. 9.&'&. Instalaiile cu s+rinHlere desc(ise +ot fi utilizate +entru< a3 +rotecia 5m+otriva +ro+agrii incendiilor, utiliz6nd +erdele de a+= b3 stingerea incendiilor. 9.&'". Perdele de a+ +entru +rotecia 5m+otriva +ro+agrii incendiilor folosind s+rinHlere desc(ise se +ot +revedea +entru< a3 +rote7area elementelor de 5nc(idere a golurilor 2ui, ferestre etc.3 din +ereii des+ritori, +entru a evita +ro+agarea focului de la o 5nc+ere la alta= b3 +rotecia cortinelor, uilor sau obloanelor din +ereii rezisteni la foc= c3 +rote7area unor +oriuni de 5nc+eri cu +ericol de incendiu= d3 +rotecia golurilor scrilor rulante= e3 +rotecia cldirilor 2faade, aco+eriuri3 5n e4terior, c6nd nu sunt am+lasate la distane cores+unztoare. 9.&''. :+rinHlerele desc(ise +entru stingerea incendiilor se recomand la< a3 5nc+erile cu +ericol mare de incendiu ca< +latouri de filmare, (angare +entru avioane, gara7e mari etc., unde, din cauza +ro+agrii ra+ide a focului sau din alte considerente, nu +ot fi utilizate cu destul eficien alte mi7loace de stingere= b3 scenele teatrelor, e4+oziii i alte sli aglomerate, 5n care +ublicul se afl 5n +rezena unor cantiti mari de materiale combustibile= c3 de+ozite de materiale sau substane combustibile cu dega7ri mari de cldur 2cauciuc, celuloid, alcooli etc.3. :oluii te(nice de realizare a instalaiilor cu s+rinHlere desc(ise 9.&'#. Instalaia de s+rinHlere desc(ise are 5n com+onen< a3 vanele 2robinetele3 de acionare 2manuale sau electrice3 montate +e conductele de alimentare cu a+ de la o surs 2care trebuie s asigure +arametrii de debit i +resiune necesari funcionrii3= b3 reelele de distribuie= c3 s+rinHlere desc(ise 9.&' . Am+lasarea s+rinHlerelor desc(ise, utilizate +entru stingerea incendiilor, fa de s+aiul +rote7at, se face similar s+rinHlerelor standard. Distanele fa de +lafoane se stabilesc 5n funcie de rolul s+rinHlerelor desc(ise fa de acestea 2de +rotecie, de stingere etc.3. 9.&'8. 2&3 1a slile de s+ectacole, care au scen amena7at s+rinHlere desc(ise se +revd< a3 sub +lafonul scenei, c6nd acesta este e4ecutat din materiale combustibile, sub grtare, sub +asarele i 5n buzunarele scenei, nese+arate de acestea +rin cortine de siguran= b3 de ambele +ri ale cortinei de siguran, +entru +rotecia acesteia= c3 deasu+ra golurilor +rote7ate care leag scena sau buzunarele scenei de 5nc+erile vecine. 2"3 Atunci c6nd sunt se+arate +rin cortine, buzunarele scenei se +revd cu s+rinHlere standard. 9.&'9. >n funcie de cerinele de stingere, se monteaz, de regul, gru+e de ma4imum 9" de s+rinHlere desc(ise, care au conducte de alimentare cu vane de acionare se+arate +entru fiecare gru+. 9.&'-. 2&3 Acionarea robinetelor de alimentare a instalaiilor cu s+rinHlere desc(ise se face< a3 manual, 5n cazul 5n care s+rinHlere desc(ise sunt utilizate +entru stingerea incendiilor 5n 5nc+eri industriale i +entru +rote7area +rin +erdele de a+, a unor +oriuni din 5nc+erile cu +ericol de incendiu sau golurile din +ereii des+ritori, dac e4ist, 5n +ermanen, +ersonal, iar o+eraiile de acionare manuale +ot fi efectuate 5n tim+ul normat de la semnalarea incendiului= b3 automat, se recomand 5n toate cazurile, iar 5n mod obligatoriu 5n cazul 5n care s+rinHlerele desc(ise sunt utilizate +entru stingerea incendiilor 5n 5nc+eri sau +entru crearea unor +erdele de a+ +entru +rotecia golurilor din +ereii rezisteni la foc, 5n locurile 5n care nu se lucreaz +ermanent sau dac o+eraiunile de acionare manual nu se +ot efectua 5n tim+ util. 2"3 Intrarea automat 5n funciune a instalaiilor cu s+rinHlere desc(ise se semnalizeaz o+tic i acustic la serviciul +rivat$voluntar +entru situaii de urgen i la camera de comand sau dis+eceratul instalaiei te(nologice cu su+raveg(ere +ermanent, dac aceasta e4ist. 9.&'!. Instalaiile cu s+rinHlere desc(ise cu acionare automat trebuie s aib asigurat i +osibilitatea acionrii manuale. 9.&#%. 2&3 Am+lasarea robinetelor de acionare 2manual sau automat3 a instalaiei cu s+rinHlere desc(ise se face 5n locuri 5nclzite, uor accesibile +entru +ersonalul de e4+loatare, ferite de aciunea focului, retrase fa de circulaia de evacuare. 2"3 Deasu+ra robinetelor de acionare se monteaz robinete de golire, iar dedesubt manometre de control. 9.&#&. Pentru alimentarea instalaiei cu s+rinHlere desc(ise de la +om+ele mobile de stins incendiu se +revd aceleai ec(i+ri ca i la instalaia cu s+rinHlere standard. 9.&#". Robinetele de acionare a instalaiei se marc(eaz cu indicatoare. 9.&#'. Pentru fiecare instalaie cu s+rinHlere desc(ise , at6t s+rinHlere desc(ise +entru stingere, c6t i s+rinHlere desc(ise +entru +erdele de +rotecie , se asigur o rezerv de s+rinHlere desc(ise, calculat se+arat +entru fiecare ti+ din cele montate, de ", M, 5ns nu mai mic de &% buc. 2+rocentul mare se a+lic la instalaiile cu un numr redus de s+rinHlere desc(ise3. 9.&##. Alegerea ti+ului de s+rinHler desc(is, forma deflectorului +entru dis+ersarea a+ei, +recum i modul de montare, se stabilesc de ctre +roiectant funcie de locul de monta7 i su+rafaa +rotea7at, av6nd 5n vedere sco+ul urmrit. Dimensionarea instalaiilor cu s+rinHlere desc(ise 9.&# . 2&3 @im+ul teoretic de funcionare a instalaiilor cu s+rinHlere desc(ise trebuie s fie de 8% minute. Aac e4ce+ie situaiile 5n care se utilizeaz s+rinHlere desc(ise +entru +rotecia golurilor, +entru care trebuie s asigure funcionarea +entru un intervel de tim+ egal cu cel de rezisten la foc a elementului de construcie 5n care golul este +racticat= 2"3 @i+ul, modul i distanele de am+lasare a s+rinHlerelor desc(ise utilizate la +rotecia +rin rcire a elementelor de construcii i a utila7elor se stabilesc astfel 5nc6t s se asigure 5n +unctul cel mai dezavanta7os o intensitate de rcire, ir, de< a3 %,& . . . %," l$s.m" +entru elementele orizontale sau 5nclinate, 5n funcie de natura, +oziia i dimensiunile instalaiilor, utila7elor sau materialelor +rote7ate, +recum i de caracteristicile (idraulice ale s+rinHlerelor desc(ise utilizate= +entru instalaii te(nologice vulnerabile la incendii din secii cu +ericol deosebit, intensitatea de stro+ire este, du+ caz, mai mare i anume de %," . . . %, l$s m"= b3 %," l$s.m +entru +erdele de a+ sau +elicule de +rotecie +entru elementele verticale=
Page 22 of 137

c3 %,&% . . . %,& l$s.m" +entru rezervoarele orizontale sau sferice, incendiate sau e4+use radiaiei termice= +entru determinarea debitului de a+ necesar +entru rcirea rezervoarelor cilindrice 5nvecinate se ia 5n considerare un sfert din su+rafeele lor laterale totale= d3 %, l$s.m +entru circumferina rezervorului incendiat i %," l$s.m +entru semisuma circumferinei rezervoarelor e4+use radiaiei termice, +rote7ate cu instalaii mobile= e3 %, l$s.m" +entru tamburii desc(ii. 9.&#8. Pentru rezervoarele cilindrice orizontale 5nvecinate neizolate termic, ce conin lic(ide combustibile cu tem+eratura de inflamabilitate +este K;, de+ozitate la o tem+eratur inferioar celei de inflamabilitate, intensitile de rcire se reduc cu %M. 9.&#9. Pentru rezervoarele cilindrice orizontale izolate termic cu izolaii incombustibile, nu se +revd instalaii de rcire. 9.&#-. >n cazurile c6nd se +revede rcirea elementelor orizontale, 5nclinate sau verticale +rin instalaii mobile, debitul se ma7oreaz, du+ caz, cu '% . . . %M. Procentele mici sunt a+licabile +entru rcirea elementelor orizontale iar +rocentel mari +entru elementele verticale. 9.&#!. Prin )rezervoare 5nvecinate e4+use radiaiei) se 5neleg rezervoarele situate la o distan de rezervorul incendiat mai mic dec6t &, 4 diametrul rezervorului incendiat. 9.& %. :+rinHlerele desc(ise utilizate +entru stingerea incendiilor se am+laseaz la fel ca s+rinHlerele standard, fr a se im+une o distan ma4im fa de +lafon, dac nu trebuie s asigure +rotecia elementelor de construcie ale tavanului. 9.& &. :+rinHlerele desc(ise +entru +rotecia cu +elicul de a+ a elementelor de construcie i a utila7elor se am+laseaz cu +aleta orizontal sau 5nclinat la # ]. 9.& ". Distana dintre dou s+rinHlere desc(ise se recomand s fie de &, U ", m, funcie de caracteristicile te(nice ale +roduselor, astfel 5nc6t s se realizeze o +erdea de a+ continu Distana 5ntre r6ndul de s+rinHlere desc(ise i golul de +rote7at trebuie s fie, 5n funie de forma 7eturilor, 5ntre %," U &,"% m. Dac distana 5ntre dou s+rinHlere desc(ise este mai mic de & m, acestea se am+laseaz alternativ, unele cu orificiul de stro+ire 5n sus, altele 5n 7os. 9.& '. 2&3 :+rinHlerele desc(ise +entru +rotecia golurilor se am+laseaz cu cel +uin #% cm deasu+ra golurilor +rote7ate i cu orificiul de stro+ire orientat 5n 7os. 2"3 :+rinHlerele desc(ise utilizate +entru +rotectia golurilor trebuie sa functioneze un tim+ egal cu tim+ul de rezistenta la foc a elementului constructive, 5n care este +racticat golul +rote7at. 2'3 :+rinHlerele desc(ise utilizate +entru stingerea incendiului trebuie s aib acelasi tim+ de functionare ca i 5n cazul s+rinHlerelor. 9.& #. *umrul, ti+ul i am+lasarea s+rinHlerelor desc(ise utilizate +entru formarea +erdelelor de a+ se stabilesc astfel 5nc6t s se asigure 5n +unctul cel mai dezavanta7os, intensitatea de stro+ire de minimum< a3 %, l$s m, 5n cazul 5n care golul sau elementul de com+artimentare +rote7at are o 5nlime +6n la ' m inclusiv= b3 & l$s m, 5n cazul 5n care su+rafaa +rote7at are o 5nlime mai mare de ' m= aceeai intensitate se ado+t indiferent de 5nlime la construciile la care +ro+agarea incendiului +rezint +ericol deosebit +entru aglomerri de oameni sau bunuri de mare valoare. 9.& . :+rinHlerele desc(ise +entru +erdele de a+ se am+laseaz astfel 5nc6t s formeze o +6nz continu de a+ +e toat su+rafaa +erdelei. 9.& 8. Debitele s+ecifice, Nis, 2l$min3 i +resiunile normale de utilizare, P, 2bar3 ale a+ei 5n seciunile orificiilor de refulare ale s+rinHlerelor desc(ise, sunt date de +roductor. 9.& 9. *umrul de s+rinHlere desc(ise 2de un anumit ti+, i3, *i, se stabilete 5n funcie de debitul s+ecific minim, Nismin, mrimea zonei +rote7ate, Ai, sau 1i, i intensitatea minim de debitare a a+ei, ii, cu relaiile<

5n care< Ai, 1i, re+rezint aria, res+ectiv lungimea zonei care trebuie +rote7at, conform +rescri+iilor legale 5n vigoare cu +rivire la gradul de dotare a obiectivelor, 5n m " res+ectiv, m= ii , intensitatea minim de debitare a a+ei 2du+ caz< intensitatea de stingere, intensitatea de rcire, intensitatea de +rotecie3, 5n l$s m", res+ectiv l$s m= Nismin , debitul s+ecific minim al unui s+rinHler desc(is, 5n l$s. 9.& -. Debitul de calcul necesar dimensionrii conductelor instalaiei cu s+rinHlere desc(ise, Oid, utilizate la +rotecia +rin rcire a elementelor de construcii i utila7elor, sau +entru formarea +erdelelor de a+ necesare limitrii +ro+agrii incendiilor, se stabilete cu relaia<

5n care< n este numrul s+rinHlerelor desc(ise +revzute s funcioneze simultan, situate 5ntr,un sector al instalaiei cu s+rinHlere desc(ise= Nis , debitul s+ecific al s+rinHlerului desc(is. 9.& !. ;alculul (idraulic al conductelor instalaiei cu s+rinHlere desc(ise se efectueaz du+ aceeai metodologie ca la instalaia cu s+rinHlere standard. .c(i+area te(nic a cldirilor cu instalaii de stingere a incendiilor cu s+rinHlere cu rs+uns ra+id ti+ .A:R Domenii de utilizare 9.&8%. :+rinHlerul ti+ .:AR este o duz cu un element termosensibil +roiectat s acioneze la o tem+eratur +redeterminat +rintr,o refulare automat a a+ei 5ntr,o astfel de distribuie i cu o astfel de intensitate 5nc6t s asigure stingerea ra+id a incendiului +entru aria +rote7at +roiectat. 9.&8&. 2&3 Instalaiile de stingere a incendiilor cu s+rinHlere cu rs+uns ra+id, ti+ .:AR se utilizeaz numai +entru ec(i+area construciilor av6nd ca destinaie de+ozitarea de materiale combustibile solide, +aletizate sau dis+use +e rafturi. 2"3 .4ist diferene ma7ore 5ntre +roiectarea instalaiilor cu s+rinHlere cu rs+uns ra+id i +roiectarea instalaiilor cu s+rinHlere standard. >n general, s+rinHlerele cu rs+uns ra+id sunt utilizate 5n situaia 5n care s+rinHlerele de raft nu +ot fi utilizate din motive te(nice. >n faza de +roiectare trebuie s se ia 5n considerare dac acestea sunt indicate +entru +rotecia bunurilor de+ozitate i a construciei +ro+riu zise. :+rinHlerele ti+ .:AR nu se utilizeaz +entru ec(i+area construciilor cu alt destinaie dec6t cea de de+ozitare 2industriale, de locuit etc.3. ;erine +entru s+rinHlerele cu rs+uns ra+id 9.&8". :+rinHlere cu rs+uns ra+id trebuie s 5nde+lineasc cerinele standardului I:O 8&-",9 sau o reglementare ec(ivalent. 9.&8'. :+rinHlere cu rs+uns ra+id trebuie s aib un element de declanare cu rs+uns ra+id care trebuie s acioneze la una din urmtoarele tem+eraturi< a3 s+rinHlere cu bulb< 8-K; , 9#K;, cod culoare lic(id, rou= !'K; , &%#K;, cod culoare lic(id, verde= b3 s+rinHlere cu element fuzibil< 5ntre 8-K; i 9#K;, cod culoare, necolorat= 5ntre !'K; i &%#K;, cod culoare, alb 9.&8# Aactorul nominal R al s+rinHlerelor cu rs+uns ra+id trebuie s fie 5ntre "%% i '8% Pl$minbar&$"Q. ;onfiguraii de de+ozitare 9.&8 . De+ozitele trebuie s aib 5ntre rafturi s+aii libere longitudinale i transversale, cu urmtoarele caracteristici< a3 continui +e toat 5nlimea de de+ozitare= b3 aliniate vertical= c3 de+ozitare liber. 9.&88. 2&3 ;onfiguraii de de+ozitare :@&, :@", :@' i :@# 2"3 ;onfiguraiile de de+ozitare :@&, :@", :@' i :@# trebuie s aib s+aii libere regulate i care au urmtoarele dimensiuni< a3 s+aiile libere transversale trebuie s aib o lime de cel +uin %,%- m iar distana 5ntre acestea s nu fie mai mare de ' m 2vezi figura 9.&"3= b3 s+aiile libere longitudinale trebuie s aib o lime de cel +uin %,& m iar distana 5ntre acestea s nu fie mai mare de ' m.
Page 23 of 137

Aigura 9.&" , ;aracteristicile s+aiilor libere longitudinale i transversale +entru configuraii de de+ozitare :@&, :@", :@' i :@# 5n cazul utilizrii s+rinHlerelor .:AR 9.&89. 2&3 ;onfiguraii de de+ozitare :@ i :@8 2"3 Rastelele cu un r6nd sau cu dou r6nduri de rafturi trebuie s 5nde+lineasc urmtoarele< a3 rafturile care au desc(ideri mai mici cu %M dec6t su+rafaa 5n +lan trebuie s nu fie mai mari de " m " i trebuie s fie delimitate +e toate cele +atru fee de s+aii libere care trebuie s aib limea minim de %,& m= b3 rafturile trebuie s aib +olie cu arii desc(ise, uniform distribuite +entru cel +uin %M din su+rafaa total. Distana desc(iderilor nu trebuie s fie mai mare de %,& m= sau c3 grtare sau rafturi ti+ +las trebuie s aib desc(ideri uniforme +entru cel +uin %M din su+rafaa 5n +lan a acesteia. Distana msurat +e orizontal nu trebuie s fie mai mare de %,& m. 9.&8- Proiectarea instalaiilor cu s+rinHlere cu rs+uns ra+id trebuie s se realizeze 5n conformitate cu +revederile din tabelul 9.&# a i 9.&# b. 9.&8!. :+rinHlerele cu rs+uns ra+id trebuie instalate 5n cldiri cu aco+eriuri sau tavane cu urmtoarele caracteristici< a3 +ant mai mic de &9% mm$m= b3 sunt continui i nu are desc(ideri +ermanente= c3 +rodusele +entru construcii sunt din materiale incombustibile= d3 s fie rezistente la o +resiune ascendent de & % *$m"= e3 5nlimea ma4im a tavanului s fie de ma4imum &',9 m de la +ardoseal. >nlimea tavanului este distana ma4im msurat +e vertical de la nivelul +ardoselii la su+rafaa tavanului sau +artea inferioar a aco+eriului. *O@A &< Pentru aco+eriurile sau +antele cu +ante mai mari de &9% mm$m, acestea +ot fi com+artimentate cu tavane false ancorate i cu .:AR ,urile montate sub nivelul acestor tavane false. *O@A "< ;ele mai uzuale +roduse +entru construcii utilizate +entru tavane false sunt din gi+s carton cu grosimi de &% mm ondulate sau din +anouri sand^ic( din fibre minerale aco+erite cu foi din tabl metalic. :ituaii 5n care nu se recomand +rotecia cu s+rinHlere .:AR 9.&9%. :+rinHlerele cu rs+uns ra+id nu se utilizeaz 5n urmtoarele situaii< a3 de+ozitare e4+onate fr +erformane de com+ortare la foc cum ar fi de e4em+lu sulurile din stof= b3 containere combustibile desc(ise la +artea su+erioar= c3 +roduse uzuale sau de+ozitare +entru care nu a fost demonstrat, +rin testare sau alte metode, eficiena acestui sistem= d3 magazii 5n care +entru +rodusele sau materialele de+ozitate nu se cunoate modul de com+ortare 5n caz de incendiu sau 5n contact cu a+a= e3 de+ozitarea substanelor care +rezint riscuri s+eciale< aerosoli, lic(ide inflamabile, alcooli +recum i a +roduselor 5n ambala7e din +oli+ro+ilen sau +olistiren= f3 cauciucuri. Proiectarea instalaiilor de stingere cu s+rinHlere cu rs+uns ra+id 2.:AR3 0eneraliti 9.&9&. 2&3 Instalaiile de stingere cu s+rinHlere cu rs+uns ra+id se +roiecteaz i se realizeaz conform +revederilor +rezentului normativ i conform instruciunilor +roductorilor. 2"3 Instalaiile de stingere cu s+rinHlere cu rs+uns ra+id se +roiecteaz i se realizeaz numai 5n sisteme a+,a+. 2'3 Pot fi utilizate i 5n sisteme aer,a+ sau 5n sisteme cu +reacionare, numai dac soluia te(nic res+ectiv este agrementat sau a+robat conform legii. 9.&9". 2&3 Protecia cu s+rinHlere cu rs+uns ra+id se asigur la construcii fr goluri 5n aco+eri sau alte desc(ideri 5n acesta. 2"3 Dac +rin construcie e4ist totui aceste goluri sau desc(ideri, acestea trebuie s fie +revzute cu dis+ozitive de desc(idere cu acionare manual. @oate cortinele utilizate fa de golurile sau desc(iderile 5n aco+eri trebuie s fie am+lasate cu res+ectarea +revederilor din tabelul nr. 9.&8. @abelul 9.&# a Proiectarea instalaiilor cu s+rinHlere cu rs+uns ra+id i 5nlimi ma4ime de monta7

>nlimea ma4im a tavanului< >nlimea ma4im a tavanului< >nlimea ma4im a tavanului< >nlimea ma4im a tavanului< !,& m 2vezi nota &3 !,- m 2vezi nota &3 &%,8 m 2vezi nota &3 &"," m 2vezi nota &3 Produse 2metode de de+ozitare +entru a+licarea +unctului 9.&88 i 9.&89 Presiunea de Presiunea de Presiunea de lucru a lucru a lucru a >nlimea >nlimea >nlimea s+rinHlerelor ma4im de s+rinHlerelor ma4im de s+rinHlerelor ma4im de 2bar3 2bar3 2bar3 de+ozitare de+ozitare de+ozitare 2m3 2vezi nota 2m3 2vezi nota 2m3 2vezi nota 83 83 83 R , "%& R , '8' R , "%& R , '8' R , "%& R , '8' Presiunea de lucru a s+rinHlerelor 2bar3

>nlimea ma4im de de+ozitare 2m3 2vezi nota 83

Plastic e4+andat i cauciuc s+ongios 5n ambala7 de carton 2mai mult de & M 5n volum cutii de carton3

9,8

',

&,#

9,8

#,"

*A

*A

*A

*A

*A

;ategoriile &, ", ' i # 2vezi notele " i '3

9,8

',

&,#

9,8

#,"

9,8

",&

&%,8

,"

",-

Page 24 of 137

:uluri de (6rtie de+ozitate vertical 5n r6nduri desc(ise sau 5nc(ise, stratificate sau nestratificate< (6rtie cu densitate s+ecific mare 2vezi notele # i 3

9,8

',

&,#

vezi nota 9

vezi nota 9

vezi nota 9

vezi nota 9

!,&

,"

",-

:uluri de (6rtie de+ozitate vertical 5n r6nduri desc(ise sau 5nc(ise, stratificate sau nestratificate< (6rtie cu densitate s+ecific medie i mase +lastice ambalate 5n (6rtii cu densitate s+ecific mare 2vezi notele # i 3

8,&

',

&,#

vezi nota 9

vezi nota 9

vezi nota 9

vezi nota 9

8,&

,"

",-

Mezanin cu 5nlime X #, m. :e acce+t toate configuraiile de de+ozitare sau stocare de bunuri

8 s+rinHlere care funcioneaz la o +resiune de ', bar +entru R S "%% i la &,# bar +entru R S '8% 2vezi nota 83

Mezanin cu 5nlime W #, m. :e acce+t toate configuraiile de de+ozitare sau stocare de bunuri

Presiune a+ro+iat +entru bunurile de+ozitate i 5nlimea tavanului sau mezaninului 2vezi nota 83

*ota &< >nlimea tavanului trebuie s fie msurat ca distana ma4im msurat +e vertical de la nivelul +ardoselii la su+rafaa tavanului sau +artea inferioar a aco+eriului *ota "< Autoritile trebuie s fie consultate +entru +rotecia maselor +lastice *ota '< Masele +lastice 2e4+andabile sau nee4+andabile3 trebuie s fie de+ozitate 5n cutii din lemn, carton sau materiale incombustibile. Plasticul e4+andabil i cauciucul celular nu trebuie s ocu+e un volum mai mare de & M din ca+acitatea cutiei *ota #< ;u e4ce+ia (6rtiei uoare *ota < (6rtie uoar , toate (6rtiile cu o greutate mai mic dec6t % g$m" i (6rtiile cu caracteristici absorbante 2cum ar fi (6rtia igienic, +rosoa+e din (6rtie, +roduse din (6rtie absorbante3 indiferent de greutate. I6rtia cu greutate medie , (6rtii fr caracteristici absorbante cu o mare sau finisa7 neted cu greuti s+ecifice 5ntre % g$m " i &%% g$m". I6rtia cu greutate mare , (6rtii fr caracteristici absorbante sau care au greutatea s+ecific mai mare de &%% g$m ". *ota 8< :e va alege valoarea mai mic dintre distana msurat +e vertical de la nivelul +ardoselii la deflectorului unui s+rinHler din care se scade & metru sau valoarea +rezentat 5n tabel *ota 9< @rebuie utilizate valorile date +entru 5nlimea ma4im a tavanului, res+ectiv &"," m @abelul 9.&# b .lemente de +roiectare a instalaiilor cu s+rinHlere cu rs+uns ra+id

Page 25 of 137

Destinaie

>nlimea >nlimea ma4im a Aactorul Orientare Presiune ma4im de tavanului$aco+eriului s+rinHlerului ca+ minim de de+ozitare PmQ Pl$min,bar&$"Q s+rinHler lucru PbarQ PmQ ca+ul 5n sus$ca+ul 5n 7os ca+ul 5n sus$ca+ul 5n 7os ca+ul 5n 7os ca+ul 5n 7os ca+ul 5n sus$ca+ul 5n 7os ca+ul 5n sus$ca+ul 5n 7os ca+ul 5n 7os ca+ul 5n 7os ca+ul 5n sus$ca+ul 5n 7os ca+ul 5n 7os ca+ul 5n sus$ca+ul 5n 7os ca+ul 5n sus$ca+ul 5n 7os ca+ul 5n 7os ca+ul 5n 7os ca+ul 5n sus$ca+ul 5n 7os ca+ul 5n sus$ca+ul 5n 7os ca+ul 5n 7os ca+ul 5n 7os ca+ul 5n 7os ca+ul 5n 7os ca+ul 5n 7os

De+ozitare +roduse din categoriile I, II, III i I/ clasificate conform :R .* &"-# , containere ca+sulate 2care nu sunt desc(ise la +artea su+erioar sau rastele solide3

"%&

',#

8,&

9,8

"#"

",#

'"" '8'

&,9 &,%

"%&

',#

!,&

"#"

",#

9,8

'"" '8'

&,9 &,%

"%& !,"#"

#,&

",!

"%&

,"

!,&

&%,9

"#"

',8

'"" '8'

",# &,#

"%&

,"

&%,9

&","

"#"

',8

'"" '8' '"" &%,9 &',9 '8' &"," &',9 '""

",&,9 ",",",-

Page 26 of 137

'8#

ca+ul 5n 7os

",-

2'3 @oate golurile sau desc(iderile din aco+eri trebuie s fie 5nc(ise automat +referabil 5nainte de intrarea 5n funciune a +rimului s+rinHler. :e acce+t o 5nt6rziere de ma4im '% de secunde 5ntre cele dou momente. 9.&9'. :+aiul liber sub deflectorul s+rinHlerului +6n la materialele de+ozitate nu trebuie s fie mai mic de & metru. 9.&9#. 1uminatoarele trebuie am+lasate la acelai nivel sau sub nivelul tavanului. 1uminatoarele trebuie s reziste la o tem+eratur de '%%K; +entru cel +uin cinci minute. >n situaiile 5n care s+aiile +rote7ate sunt ec(i+ate cu instalaii de ventilare, cldirea trebuie s fie ec(i+at cu o instalaie de semnalizare a incendiilor. Instalaia de semnalizare are i rolul de a o+ri ventilatoarele acestor instalaii i de comand a 5nc(iderii automate a tuturor cla+etelor. Dimensionare (idraulic 9.&9 . Instalaiile cu s+rinHlere .:AR trebuie s fie com+let calculate din +unct de vedere (idraulic. 9.&98. Dimensionarea (idraulic +resu+une calculul +ierderilor de +resiune 5n conducte. Pentru dimensionarea instalaiilor cu s+rinHlere cu rs+uns ra+id se ado+t metoda de calcul similar sistemelor com+let dimensionate a s+rinHlerelor standard. 9.&99. 2&3 Aria de declanare se alege ca suma ariilor de stro+ire a &" s+rinHlere de tavan dar aceasta s fie minimum !% m". Aceast su+rafa trebuie s fie aleas ca fiind determinat de s+rinHlerele cu rs+uns ra+id cele mai defavorizate din +unct de vedere (idraulic. >n situaiile 5n care este necesar ec(i+area cu s+rinHlere sub obstacole sau 5n +oriuni care nu +ot fi +rote7ate$aco+erite de s+rinHlerele de tavan atunci 5n calcul trebuie s se cu+rind 5nc 8 s+rinHlere su+limentare din afara acestei arii de declanare. 2"3 Dimensionarea instalaiilor cu s+rinHlere cu rs+uns ra+id trebuie s fie realizat astfel 5nc6t s se asigure +resiuni minime de lucru conform celor +rezentate 5n tabelele 9.&#. 2'3 Rezerva de a+ trebuie s asigure alimentarea la debitele normate +entru cel +uin 8% de minute. 2#3 Pentru sco+urile calculului (idraulic, se +resu+une c intr 5n funciune c6te # s+rinHlere +e trei ramificaii diferite. >n situaiile 5n care ramificaiile au mai +uin de +atru s+rinHlere, se +resu+une c intr 5n funciune toate s+rinHlerele de +e acele ramuri iar numrul de ramificaii care se ia 5n calcul trebuie s fie ales astfel 5nc6t s totalizeze &" s+rinHlere care intr 5n funciune. Pentru s+rinHlerele am+lasate sub obstacole sau 5n +oriuni care nu +ot fi +rote7ate$aco+erite de s+rinHlerele de tavan se +resu+une c intr 5n funciune c6te ' s+rinHlere +e dou ramificaii diferite. 9.&9-. >n situaiile 5n care s+rinHlerele cu rs+uns ra+id sunt instalate sub mezanine cu 5nlimi de #, m sau mai mici msurate de la nivelul +ardoselii, se +resu+une c cel +uin 8 s+rinHlere cu rs+uns ra+id intr 5n funciune 2trei s+rinHlere cu rs+uns ra+id +e dou ramificaii diferite3 la o +resiune de lucru de cel +uin ', bar. *O@F< Dac se asigur +rotecia cu s+rinHlere standard am+lasate sub mezaninul cu 5nlimi de #, m sau mai mici, aria de declanare trebuie aleas 5n conformitate cu cerinele normative s+ecifice. :+rinHlerele cu rs+uns ra+id trebuie s fie am+lasate sub nivelul mezaninelor cu 5nlimi mai mari de #, m . :e +resu+une 5n acest caz fa+tul c intr 5n funciune &" s+rinHlere cu rs+uns ra+id 2+atru s+rinHlere +e trei ramificaii diferite3. 9.&9!. :+rinHlerele am+lasate sub +asarele, trans+ortoare, obstacole sau mezanine trebuie s fie luate 5n considerare la dimensionarea alimentrii cu a+ conform celor +rezentate 5n tabelul 9.&8. @abelul 9.&8 Proiectarea s+rinHlerelor am+lasate fa de obstacole

Obstacole 5n afara ariei de stro+ire +roiectate

*umrul ma4im de s+rinHlere su+limentare a fi introduse su+limentar s+rinHlerelor de tavan i cerine " s+rinHlere cu +resiuni de ', bar 2R S "%%3 &,# bar 2R S '8%3 " s+rinHlere cu +resiuni de ', bar 2R S "%%3 &,# bar 2R S '8%3 8 s+rinHlere cu +resiune de lucru egal cu cea de +roiectare 2vezi tabelele 9.&#3

Obstacole cu lime mai mic de ' m Obstacole cu lime mai mare de ' m cum ar fi +asarele i trans+ortoare Mezanin 2vezi nota &3

*ota &< ;ondiii< a3 Pentru +rotecia golurilor de la mezaninele desc(ise se instaleaz ecrane verticale incombustibile care asigur +rotecia +entru cel +uin &," m de la nivelul tavanului= b3 :e menine un culoar 5ntre feele ecranelor i centrul acestuia de cel +uin %,8 m fa de fiecare ecran= nu este necesar introducerea 5n calcul a rezervei de a+ +entru s+rinHlerele am+lasate su+limentar. Am+lasarea s+rinHlerelor cu rs+uns ra+id 9.&-%. Aria de aco+erire a s+rinHlerelor cu rs+uns ra+id nu trebuie s fie mai mic de 9, m " i nu mai mare de ! m". Distana 5ntre s+rinHlere trebuie s fie 5n concordan cu +revederile +rezentate 5n tabelul 9.&9. @abelul 9.&9 Distana 5ntre s+rinHlerele .:AR

>nlimea ma4im a tavanului 2m3 !,& &","

Distana 5ntre s+rinHlere 2m3 minim ",# ",# ma4im ',9 '

9.&-&. 2&3 1inia care unete centrul elementelor sensibile la tem+eratur ale s+rinHlerelor trebuie s fie 5ntre %,& i %,'' fa de aco+eri sau tavan +entru s+rinHlerele cu rs+uns ra+id care au R S "%% 2a se vedea figura 9.&'3. 1inia care unete centrul elementelor sensibile la tem+eratur ale s+rinHlerelor trebuie s fie 5ntre %,& m i %,'' m fa de aco+eri sau tavan sau %,#8 m +entru s+rinHlerele cu rs+uns ra+id care au R S '"" i R S '8%. Atunci c6nd sunt instalate s+rinHlere .:AR la aco+eriuri ondulate, cum
Page 27 of 137

sunt cele indicate 5n figura 9.&#, distana ma4im se consider de la o linie median fictiv care trece +rin centrul +rofilului i baza deflectorului. Gaza deflectorului s+rinHlerului nu trebuie s de+easc nivelul marginii inferiore a +rofilului ondulat. Aigura 9.&' , Distane de am+lasare a s+rinHlerelor fa de elementele vecine

Aigura 9.&# , Distane de am+lasare a s+rinHlerelor fa de marginea inferioar a unui +lafon ondulat 2"3 >n situaiile 5n care aco+eriurile sau tavanele sunt alctuite din grinzi i ferme metalice sau +anouri +rofilate, s+rinHlerele trebuie s fie am+lasate 5n desc(ideri mai e4act sub grinzi. >nlimea desc(iderilor +racticate nu trebuie s fie mai mare de %,9 m. >n situaia tavanelor +rofilate, distana de la tavan la s+rinHler trebuie s fie msurat de la limitele +rofilului 2vezi figurile de la 9.& la 9.&93. ?nde nu este +ractic o asemenea soluie trebuie s se ado+te soluia montrii unor tavane sus+endate. Aigura 9.& , Distane de am+lasare a s+rinHlerelor fa de marginea inferioar a unei grinzi sau a altui obstacol

Aigura 9.&8 , Distane de am+lasare a s+rinHlerelor fa de obstacole care sunt 5n 5ntregime sub nivelul deflectorului 2a3 distana msurat +e orizontal de la s+rinHler la faa unei grinzi sau a unui obstacol 2b3 distana ma4im 5ntre deflectorului am+lasat deasu+ra +rii inferioare a unei grinzi i un alt obstacol

Aigura 9.&9 , *omogram de stabilire a distanelor de am+lasare a s+rinHlerelor fa de elementele vecine 2'3 .4em+lul din nomograma din figura 9.&9 +rezint fa+tul c dac distana msurat +e vertical de la deflector la +artea inferioar a unui obstacol este de #% cm, atunci distana +ermis de la muc(ia obstacolului +6n la linia vertical imaginar o centrului orificiului s+rinHlerului trebuie s fie &," m. 9.&-". >n situaiile 5n care deflectoarele s+rinHlerelor sunt am+lasate deasu+ra tl+ii grinzilor, a fermelor metalice, conductelor, dis+ozitivelor +entru fi4area cor+urilor +entru iluminatul fluorescent sau a altor obstacole am+lasate l6ng tavan, am+lasarea s+rinHlerelor trebuie s se realieze cu res+ectarea distanelor fa de aceste obstacole 5n conformitate cu cele +rezentate 5n figurile 9.& , 9.&8 i 9.&9. 9.&-'. Obstacolele continui am+lasate deasu+ra s+rinHlerelor, cum ar fi conductele s+rinHlerelor, conductele instalaiilor utilitare sau g(enele cu limi de +6n la %,' m am+lasate la o distan msurat +e orizontal mai mic de %,8 m fa de verticala s+rinHlerului nu necesit +rotecia su+limentar cu alte s+rinHlere. :ub obstacole cu limi mai mari dec6t cele menionate sau a golurilor din elementele de construcii trebuie s fie am+lasate s+rinHlerele su+limentare. 9.&-#. :+rinHlerele montate cu ca+ul 5n sus trebuie s fie am+lasate cu deflectorul la o distan minim de %,&- m deasu+ra conductei de alimentare. 9.&- . 2&3 :+rinHlerele .:AR cu ca+ul 5n 7os care au factorul s+rinHlerului "%& sau "#" trebuie s fie am+lasate astfel 5nc6t dinstana de la deflector la tavan s fie mai mare de & % mm, dar mai mic dec6t ' % mm. 2"3 :+rinHlerele .:AR cu ca+ul 5n 7os care au factorul s+rinHlerului '"" sau '8' trebuie s fie am+lasate astfel 5nc6t dinstana de la deflector la tavan s fie mai mare de & % mm, dar mai mic dec6t # % mm. 2'3 :+rinHlerele .:AR cu ca+ul 5n sus care au factorul s+rinHlerului "%& sau "#" trebuie s fie am+lasate astfel 5nc6t dinstana de la deflector la tavan s fie mai mare de 98 mm, dar mai mic dec6t '% mm. 2#3 Direcia deflectoarelor s+rinHlerelor .:AR trebuie s fie +aralel cu tavanul sau aco+eriul.s+aiului +rote7at. 9.&-8. @rans+ortoarele cu role i +asarelele cu grtare care au %M sau mai mult desc(ideri re+artizate uniform nu sunt considerate obstacole. @otodat, 5n situaiile 5n care fiecare alt trans+ortor sau +asarel au desc(ideri de %M sau mai mult, trebuie s fie am+lasat o linie de s+rinHlere cu rs+uns ra+id sub fiecare nivel al acestora 5nce+6nd de la cel de,al doilea nivel de sub tavan 2vezi figura 9.&-3. Aigura 9.&- , Dis+unerea s+rinHlerelor .:AR 5n cazul benzilor trans+ortoare i al +asarelelor :e+ararea 5ntre arii +rote7ate cu s+rinHlerele cu rs+uns ra+id i cele +rote7ate cu alte ti+uri de s+rinHlere 9.&-9. >ntre arii +rote7ate de s+rinHlerele cu rs+uns ra+id i arii +rote7ate de alte ti+uri de s+rinHlere trebuie s fie instalate ecrane verticale. Acestea se a+lic 5n situaiile 5n care aco+eriul care aco+er dou zone +rote7ate sunt la aceeai 5nlime sau la 5nlimi diferite. .cranele realizate din materiale incombustibile trebuie s coboare cel +uin &," m sub nivelul tavanului. ;uloarele de trecere delimitate de astfel de ecrane trebuie s asigure 5ntre feele acestora un s+aiu liber de cel +uin &, metri. -. Instalaii de stingere a incendiilor cu a+ +ulverizat .c(i+area te(nic a cldirilor cu instalaii de stingere a incendiilor cu a+ +ulverizat -.&. Instalaiile cu a+ +ulverizat se +revd +entru< a3 +rote7area obiectelor 2structuri i ec(i+amente ale instalaiilor te(nologice, reci+iente +entru lic(ide combustibile cu tem+eratura de inflamabilitate a va+orilor mai mare de 8%K; i gaze inflamabile, motoare cu ardere intern, gos+odrii mari de cabluri electrice cu izolaie combustibil3, 5m+otriva radiaiei termice emise de un incendiu 5nvecinat, +entru a limita absorbia cldurii +6n la limita care +revine sau micoreaz avariile= b3 localizarea incendiilor de substane ce se +ot revrsa= c3 +rotecia 5m+otriva cldurii transmise +rin radiaie 2+rotecie +rin rcire3= d3 +revenirea formrii unor amestecuri e4+lozibile 5n s+aii 5nc(ise 2reducerea eva+orrii +rin rcirea su+rafeelor care vin 5n contact cu lic(ide inflamabile3 sau 5n s+aii desc(ise 2+rin diluarea amestecurilor e4+lozive sau a sc+rilor de gaze ce +ot forma amestecuri e4+lozive3, inclusiv 5n s+aiile unde se de+oziteaz sau se mani+uleaz e4+lozivi= e3 stingerea incendiilor de materiale combustibile solide 2lemn, (6rtie, te4tile, materiale +lastice etc.3= Instalaiile cu a+ +ulverizat sunt adecvate +entru stingerea incendiilor izbucnite la mainile de (6rtie, ti+ar i 5n alte ec(i+amente tridimensionale i unde materialele combustibile cum sunt (6rtia sunt trans+ortate 5n interiorul ec(i+amentului ca +arte integrat a +rocesului= f3 stingerea incendiilor 5n canale, +recum cele de cabluri, 5n care incendiile se +ot +ro+aga ra+id= g3 stingerea incendiilor izbucnite la scrile rulante, benzile rulante de trans+ort i alte utila7e 5n micare, unde incendiul se +oate +ro+aga cu uurin= (3 limitarea +osibilitatilor de +ro+agare ra+ida a incendiului +rin stro+irea zonei de ardere= i3 degazarea s+atiilor incendiate +rin s+alarea atmosferei cu 7eturi de a+a +ulverizata 73 +rotectia contra incalzirii e4cesive, +rin racirea intensa a materialelor, elementelor de constructii i instalaiilor te(nologice amenintate de incendiu= H3 +revenirea incendiului +rin stro+irea cu a+a a zonei care sca+, 5n caz de avarie, lic(ide sau gaze combustibile, s+re a se evita a+rinderea= l3 neutralizarea unor agenti agresivi asu+ra mediului. -.". Instalaiile de stingere cu a+ +ulverizat se utilizeaz atunci c6nd este necesar refularea unei anumite cantiti de a+, 5n acelai tim+, +e 5ntreaga arie +rote7at. -.'. Instalaiile cu a+ +ulverizat nu se utilizeaz 5n situaiile 5n care materialele reacioneaz cu a+a +roduc6nd reacii violente sau +rodui +ericuloi. :oluii te(nice de realizare a instalaiilor de stingere a incendiilor cu a+ +ulverizat
Page 28 of 137

-.#. Instalaia de stingere cu a+ +ulverizat destinat +roteciei su+rafeelor e4+use la incendiu, trebuie s fie realizat +entru a intra 5n funciune 5nainte de a+ariia de+unerilor de carbon +e su+rafeele e4+use i 5nainte ca reci+ientele cu lic(ide inflamabile s cedeze datorit creterii de tem+eratur. >n cazul 5n care +roteciile 2flane de vizitare, flane de legtur, su+orturi de susinere etc.3 obstrucioneaz 7etul de a+, inclusiv s+argerea sau antrenarea 7etului +e su+rafee verticale, este necesar instalarea unor +ulverizatoare su+limentare 5n 7urul lor +entru a +rote7a i zonele mascate de acestea. -. . :istemul trebuie s asigure o funcionare efectiv +e toat durata estimat a incendiului, a+reciere fcut +e baza cantitilor i a naturii materialelor combustibile i in6nd seam de influena ec(i+amentelor de stingere. -.8. 2&3 Durata estimat a e4+unerii trebuie s fie una adecvat, 5n conformitate cu +revederile a+licabile 5n locul de utilizare a sistemului. 2"3 1a nevoie sistemul trebuie s fie o+eraional tim+ de mai multe ore. a3 Instalaii de stingere cu a+ +ulverizat +entru reci+iente sub +resiune cu gaze lic(efiate inflamabile -.9. 2&3 Pentru +rotecia 5m+otriva incendiilor a +rilor e4+use de deasu+ra reci+ientelor sub +resiune cu gaze lic(efiate inflamabile, a+a este +ulverizat +e su+rafeele verticale i +e cele 5nclinate ale vasului cu o densitate minim de &% mm$min 2%,&88 l$sm"3. 2"3 Densitatea de +ulverizare a a+ei +oate fi crescut +entru fiecare +ulverizator 5n +arte +entru a com+ensa obstrucionrile a+rute +rin s+argerea sau antrenarea 7etului +e su+rafee. >n situaiile 5n care +roiectarea sistemului ine cont de s+argerea 7etului, distana msurat +e vertical 5ntre +ulverizatoare nu trebuie s de+easc ',9 m. Leturile de la e4tremitile orizontale trebuie s se 5ntre+trund. -.-. Acolo unde tem+eratura vasului sau a coninutului acestuia trebuie limitat la o anumit valoare, sunt necesare densiti mai mari. -.!. Partea inferioar i +artea su+erioar a reci+ientelor verticale trebuie s fie aco+erite com+let de 7eturi cu o densitate minim de &% mm$min +e su+rafaa e4+us. @rebuie s se acorde atenie fenomenului de antrenare a 7etului +e su+rafee, dar la +artea inferioar a vasului 7eturile +ulverizatoarelor aflate la e4tremitile orizontale trebuie s se 5ntre+trund. -.&%. ;maa rezervorului trebuie s fie +ulverizat cu a+ +e +artea e4+us, fie la interior fie la e4terior cu o densitate minim de &% mm$min. -.&&. Pulverizatoarele trebuie s se am+laseze la o distan stabilit de +roductor fa de mantaua reci+ientului, cu sco+ul de a minimiza efectul v6ntului asu+ra formei 7etului iar distana nu trebuie s de+easc %,' m de su+rafaa rezervorului. -.&". Pentru su+rafeele sferice sau cilindrii orizontali, 7eturile +ulverizatoarelor trebuie s 5ntre+trund. -.&'. O atenie deosebit trebuie s se acorde distribuiei +ulverizatoarelor 5n 7urul su+a+elor de descrcare, 5n 7urul conductelor de alimentare i a +roeminenelor de la 5mbinri. -.&#. Pentru +rotecia 5m+otriva incendiilor a su+rafeelor e4+use ale rezervoarelor de de+ozitare la +resiune atmosferic a lic(idelor inflamabile, trebuie s se in seam de informaiile oferite de +roductor referitoare la substana stocat 5n rezervor, iar +oziionarea +ulverizatoarelor trebuie s +ermit stro+irea mantalei rezervorului i c(iar a ca+acului, dac aceast +rotecie este indicat. -.& . Distana dintre +ulverizatoarele de +e inelul cel mai 5nalt i marginea su+erioar a rezervorului nu de+ete %,' m. -.&8. Pulverizatoarele instalate +e conducte dis+use circular 5n 7urul rezervorului trebuie montate decalate fa de cele de +e inelul de mai 7os. Distana ma4im +e vertical dintre +ulverizatoarele ce +rote7eaz mantaua rezervorului nu trebuie s de+easc m. *umrul de inele de+inde de 5nlimea rezervorului. Distana dintre inelul inferior i baza rezervorului nu trebuie s de+easc - metri. -.&9. >n cazul rezervoarelor orizontale, distana +6n la mantaua rezervorului nu trebuie s de+easc 8 % mm. @rebuie s se asigure +rotecia total a su+rafaei rezervorului. @rebuie s se asigure inclusiv +rotecia structurii de susinere a rezervorului. ;onductele i +ulverizatoarele destinate +roteciei mantalei trebuie s fie dis+use sub linia de ru+ere +redeterminat. -.&-. >n situaia 5n care rezervorul este aco+erit cu ca+ac, trebuie s i se asigure +rotecie i acestuia. -.&!. >n cazul 5n care rezervorul este introdus 5ntr,un cilindru de oel ce este +rote7at +entru rcire nu mai este necesar +rote7area su+rafeei de la interiorul cilindrului. b3 Instalaii cu a+ +ulverizat +entru +rotecia 5m+otriva incendiilor a structurilor metalice -."%. .lementele de oel ale structurii verticale trebuie +rote7ate 5m+otriva incendiilor cu +ulverizatoare dis+use la o distan ma4im de ' m fa de centrul acestora 2de +referabil +e fee o+use3, astfel 5nc6t s ofere o densitate minim de &% mm$min 2%,&88 l$sm"3, iar elementele din oel solicitate 25ncrcate3 ale structurii orizontale trebuie +rote7ate cu +ulverizatoare dis+use la o distan ma4im de ' m fa de centrul acestora 2de +referabil +e fee o+use3, astfel 5nc6t s ofere o densitate minim de # mm$min 2%,%89 l$sm"3. c3 Instalaii cu a+ +ulverizat +entru +rotecia 5m+otriva incendiilor a su+rafeelor verticale ale unei construcii -."&. ;6nd structura ce trebuie +rote7at are dou +ri e4+use, sistemul nu trebuie se+arat +e fiecare fa ci trebuie fcut s funcioneze ca un singur sistem. -."". :u+rafaa e4+us este +roiecia sursei +e cldirea e4+us la care se adaug &% metri la ambele e4tremiti +e toat 5nlimea acesteia. -."'. Distribuirea conductelor i +ulverizatoarelor 5n instalaii se+arate trebuie s in cont de gradul de e4+unere al fiecrei cldiri sau structuri ce +oate fi cu+rins de un eventual incendiu. :e +oate +resu+une c incendiul este limitat la o su+rafa mai mic de radiaie i convecie a cldurii com+arativ cu toat construcia adiacent 5n cazul 5n care cldirea e4+us este com+artimentat cu elemente de construcii +recum com+artimentrile i +ereii rezisteni la foc. -."#. Dac sunt necesare mai multe r6nduri orizontale de +ulverizatoare, distana +e vertical dintre +ulverizatoare nu trebuie s fie mai mare de ',9 m i acestea trebuie s fie dis+use decalat unul fa de cellalt. Leturile e4tremitilor orizontale trebuie s se 5nt6lneasc. -." . Dac su+rafaa e4+us este un +erete +lin, nu este necesar ca sistemul de +rotecie a acestuia s funcioneze simultan cu sistemul de s+rinHlere, dac acesta este +revzut 5n cldirea e4+us. -."8. Dac su+rafaa e4+us conine ferestre ui sau alte desc(ideri, sursa de a+ trebuie s asigure funcionarea simultan a sistemului de +rotecie i a sistemului de s+rinHlere din cldirea e4+us. d3 Instalaia de inundare cu a+ +ulverizat +entru stingerea incendiilor -."9. @oate zonele +rote7ate de o instalaie de inundare autonom ce se afl +e o raz mai mic de 9 m de cea mai defavorabil locaie +osibil a incendiului trebuie s fie +revzute cu instalaii care s intre 5n funciune simultan. -."-. Pentru o su+rafa mai mare de "%% m", zona +rote7at de o singur instalaie de inundare nu trebuie s fie mai mic de &%% m". Pentru o su+rafa de +6n la "%% m" trebuie s fie definite zone mici. :ursele de alimentare trebuie s asigure a+a necesar o+eraiunilor de stingere +entru 5ntreaga su+rafa +rote7at. e3 Instalaii de stingere cu a+ +ulverizat +entru diferite +ericole industriale -."!. ;riteriile de +roiectare dimensionare ale instalaiilor de stingere a incendiilor cu a+ +ulverizat 2redate 5n reglementarea te(nic :R ;.*$@: &#-&83 sunt e4em+lificate du+ cum urmeaz< Industria lemnului 2usctoare de ac(ii lemnoase= cicloane= buncre de rumegu= mori de lemn= filtre= silozuri de ac(ii lemnoase3< +rotecia minim< '% min= densitatea +roiectat minim a 7etului +ulverizat< mm$min 2%,%-' l$sm"3= dac este utilizat un s+rinHler de detecie distana ma4im< ',9 m= Genzi rulante +rotecia minim< '% min= densitatea +roiectat minim a 7etului +ulverizat< 9, mm$min 2%,&" l$sm"3= distana ma4im dintre tamburi i +ulverizatoare 2+entru tamburi3< ", m= distana ma4im msurat +e vertical dintre banda rulant i s+rinHlerul desc(is ce +rote7eaz tavanul< # m= su+rafaa ma4im +entru fiecare s+rinHler desc(is ce +rote7eaz tavanul<&" m". :istemele +ot fi +roiectate i +e baza su+rafeei ma4ime +er +ulverizator dat de +roductor 5n urma rezultatelor testelor de 5ncercare la foc. Activarea automat sau cea manual trebuie s +un 5n funciune sistemul de stingere cu a+ +ulverizat iar banda rulant trebuie s fie o+rit automat. *O@F< 1a determinarea su+rafeei de o+erativitate i atunci c6nd se realizeaz zonarea, viteza benzii rulante, com+artimentarea i metoda de detecie trebuie luate 5n seam. Rafturi de cabluri electrice 5n interiorul cldirilor< +rotecia minim< '% min= densitatea +roiectat minim a 7etului +ulverizat< 9, mm$min 2%,&" l$sm"3 +entru fiecare raft de cablu= lungimea minim de aciune< '% m sau lungimea zonei des+rit de un element rezistent la foc, 5n funcie de valoarea mai mic. >n cazul +ulverizrii a+ei +e o su+rafa, consider6nd su+rafaa +roiectat calculat ca +rodusul 5ntre 5nlimea traseului de cabluri i lungimea de aciune, datele de +roiectare trebuie fie urmtoarele<
Page 29 of 137

+rotecia minim< '% min= densitatea +roiectat minim de +ulverizare a a+ei< &% mm$min 2%,&88 l$sm"3= lungimea minim de aciune< '% m sau lungimea zonei des+rit de un element rezistent la foc, 5n funcie de valoarea mai mic= distana minim msurat +e vertical 5ntre rafturile de cabluri i tavan<"%% mm= distana msurat +e orizontal 5ntre rafturile de cabluri< 5ntre 9%% mm i !%% mm= limea ma4im a unui raft de cabluri< 8%% mm= 5nlimea ma4im a cablului +e fiecare raft< 8% mm= +resiunea minim la +ulverizator< " bar= desc(iderea minim a raftului de cabluri< ''M. @ransformatoare electrice cu ulei Pentru +rote7area su+rafeelor e4terioare ale unui transformator, trebuie s fie a+licate urmtoarele criterii numai 5n cazul 5n care distana dintre transformatoare este de cel +uin m sau c6nd acestea sunt se+arate de un +erete cu rezisten la foc de minimum 8% min< _ +entru stingere< +rotecia minim< min= densitatea +roiectat minim< & mm$min +entru su+rafee netede sau '% mm$min +entru celelalte. _ +entru localizare< +rotecia minim< 8% min= densitatea +roiectat minim< &% mm$min 2%,&88 l$sm"3= Distana ma4im dintre +ulverizatoare< &, m. ;entrale electrice Pentru +rotecia buncrelor de crbune, trebuie s fie a+licate urmtoarele criterii< densitatea +roiectat minim< 9, mm$min 2%,&" l$sm"3= +rotecia minim< !% min= su+rafaa ma4im +rote7at de un +ulverizator< ! m"= Pentru +rotecia camerei de de+ozitare a uleiului de turbin, bilor de ulei sau conductelor de ulei, su+a+elor (idraulice, lagrelor turbinelor i generatoarelor, +om+elor de ulei +entru lubrifiere antrenate de turbine cu abur, +om+elor alimentate cu ulei, +om+elor i ventilatoarelor 2suflantelor3 antrenate cu abur, trebuie s fie a+licate urmtoarele criterii< +rotecia minim< '% min sau cel +uin tim+ul de o+rire a turbinei= densitatea +roiectat minim< &% mm$min 2%,&88 l$sm"3= Acolo unde +ot fi im+licate lic(ide inflamabile se trebuie s fie utilizai aditivi s+umogeni. Incineratoare de gunoi Pentru +rotecia 5m+otriva incendiilor, cu sisteme cu a+ +ulverizat a urmtoarelor s+aii< s+aiul de alimentare cu gunoi, de+ozitul de gunoi, coul de fum al incineratorului, moara de gunoi, de+ozitele de deeuri to4ice, s+aiile ce ad+ostesc utila7e (idraulice, trebuie s se a+lice urmtoarele criterii< +rotecia minim< 8% min= densitatea de a+ +ulverizat< "% mm$min 2%,'' l$sm"3= >n cazul 5n care deeurile conin +re+onderent mase +lastice trebuie utilizai s+umani cu +ro+rieti de formare a +eliculei a+oase 2AAAA3. ;ombustibili solizi Pentru +rotecia 5m+otriva incendiilor a combustibililor solizi, cu sisteme de a+ +ulverizat se a+lic criteriile redate 5n tabelul -.&. 1ic(ide inflamabile Pentru lic(idele inflamabile cu +unctul de inflamabilitate sub 88K; trebuie s se utilizeze sisteme cu a+ +ulverizat de velocitate medie, iar +entru lic(idele cu +unctul de inflamabilitate +este 88K; trebuie s se utilizeze sisteme cu a+ +ulverizat de velocitate mare. f3 :isteme de stingere a incendiului cu a+ +ulverizat de velocitate medie -.'%. Densitatea de +ulverizare a a+ei, +roiectat, trebuie s fie determinat 5n funcie de urmtoarele as+ecte< a3 substana im+licat= b3 rolul +roteciei, s+re e4em+lu< , localizarea incendiului= , +rotecia su+rafeelor e4+use= c3 5nlimea de la su+rafaa +rote7at +6n la tavan= d3 su+rafaa +e care se manifest incendiul= e3 ti+ul de containere utilizate +entru stocarea substanelor. -.'&. Densitatea de +ulverizare a a+ei, +roiectat, 2de calcul3, se obine folosind datele din figura -.&. @abelul -.& ;riterii de +roiectare +entru instalaii de stingere a incendiilor cu a+ +ulverizat, 5n funcie de combustibilii solizi

Densitatea de a+a +ulverizata +roiectata mm$min :cene de teatru cu 5nlimea X &% m :cene de teatru cu 5nlimea Z &% m Guncrul de deeuri< , 5nlimea deeurilor X " m , 5nlimea deeurilor Z " m X ' m , 5nlimea deeurilor Z ' m X m , 5nlimea deeurilor Z m Plastic e4+andat< , 5nlimea de de+ozitare X " m , 5nlimea de de+ozitare Z " m X ' m , 5nlimea de de+ozitare Z ' m X # m , 5nlimea de de+ozitare Z # m ,% 9, ,% 9, &", "%,% l$sm" %,%-' %,&" %,%-' %,&" %,"%%,'''

@im+ul de :u+rafaa +rote7at m"$su+a+ de funcionare min inundare '% '% 5ntreaga su+rafa 5ntreaga su+rafa

8%

#%%

&%,% & ,% "", '%,%

%,&88 %," % %,'9 %, %%

8%

& % & % "%% "%%

Page 30 of 137

-.'". Densitatea de +ulverizare a a+ei, +roiectat, +entru stingerea incendiilor de +roduse +etroliere, determinat din figura &, trebuie s fie multi+licat cu factorul su+rafeei incendiate 2f3 dat de relaia<

f S `2b2a T b33$!%aT %,'' 5n care a i b sunt dimensiunile 5n +lan orizontal a incendiului, e4+rimate 5n metrii i +resu+use a fi +er+endiculare, unde a este mai mare sau egal cu b. -.''. Dac +ardoseala nu +ermite 5m+rirea 5n mai multe zone i incendiul +oate cu+rinde 5ntreaga su+rafa atunci aceasta trebuie s fie considerat ca fiind su+rafa +robabil a fi incendiat. -.'#. >n situaiile 5n care camerele nu sunt rectangulare, dimensiunile de calcul trebuie s fie date de cele mai mari cote +er+endiculare ce +ot fi cu+rinse 5n acel s+aiu. Aigura. -.& Densitatea de +ulverizare a a+ei +entru stingerea incendiilor de +roduse +etroliere vrsate, +e baza +unctelor de inflamabilitate a lic(idului. ;urbele &, ", ', #, , 8 i 9 cores+und +entru 5nlimi ale tavanului mai mici res+ectiv de 'm, #m, m, 8m, 9m, - m i !m. -.' . Dac incendiul este unul circular, atunci dimensiunile utilizate trebuie s fie a S b S diametrul incendiului. >n cazul 5n care factorul su+rafeei incendiate este subunitar atunci acesta +oate fi negli7at. Dac a este mai mare dec6t 'b, a trebuie s fie considerat ca fiind egal cu 'b. -.'8. >n multe cazuri dimensiunile incendiului trebuie s fie date de digurile amena7ate +entru retenie. -.'9. /alorile densitii de +ulverizare a a+ei +entru stingerea incendiilor, determinate cu a7utorul figurii -.& trebuie s se utilizeze +entru toate su+rafeele orizontale, inclusiv +ardoselile +e care se +ot vrsa lic(ide inflamabile sau su+rafeele libere ale containerelor cu lic(ide inflamabile 2su+rafeele orizontale cu limi mai mici de &, m nu trebuie s fie luate 5n considerare3. -.'-. >nlimea tavanului se consider a fi minimul distanei dintre orice su+rafa i +lafon. >nlimea tavanului im+lic de asemenea i 5nlimea celor mai 7oase nivele. -.'!. >nlimea de am+lasare a +ulverizatorului deasu+ra +ardoselii determin ung(iul conului de a+, conform figurii -.". :e acce+t orice ung(i cu+rins 5n zona ' din figura -.". -.#%. Pentru +rotecia +rilor e4+use ale rezervoarelor de de+ozitare la +resiune atmosferic a lic(idelor inflamabile, densitatea +roiectat de +ulverizare a a+ei +entru stingerea incendiilor, se determin 5n funcie de diametrul rezervorului 2densitatea +roiectat este ra+ortat la su+rafaa acestuia3, du+ cum urmeaz< a3 +6n la "% m< &,&&# mm$min 2%,%&- l$sm"3= b3 5ntre "% m i -% m<

D+ S &,&&# , %,%% 9d unde< D+ re+rezint densitatea +roiectat 2mm$min3= d re+rezint diametrul rezervorului 2m3 c3 +este -% m< %,88 mm$min 2%,%&& l$sm"3. -.#&. Pentru materialele +rote7ate ce +ot +olimeriza sau se +ot descom+une datorit cldurii trebuie s se utilizeze o densitate dubl. -.#". @im+ul minim de funcionare trebuie s fie de &"% min. -.#'. >n general su+rafaa +rote7at i distana dintre +ulverizatoare trebuie s fie determinate +rin intermediul densitii +roiectate s+ecifice riscului considerat. >n aceast situaie trebuie s se ec(i+eze cel +uin un +ulverizator la o su+rafa de ! m" cu o distan ma4im de ' m 5ntre centrele su+rafeelor stro+ite i &, m 5ntre centrele su+rafeelor de la e4tremiti i +erei sau limitele zonei +rote7ate. ;u toate acestea, urmtoarele as+ecte trebuie s fie luate 5n considerare< a3 dac +lafoanele sau aco+eriurile sunt confecionate din materiale combustibile trebuie s se ec(i+eze s+rinHlere desc(ise +entru +rote7area acestora= b3 atunci c6nd sistemele +entru +rote7area bazinelor sunt dis+use la nivelul +lafonului se recomand ca +ulverizatoarele s fie am+lasate 5n lateralul acestora cu aciune direct asu+ra lor= c3 +entru +latforme i bazine, +recum i sub liniile de conducte sunt necesare +ulverizatoare adiionale 5n vederea asigurrii unei +rotecii cores+unztoare la nivelul +ardoselii= d3 +entru structuri desc(ise 2e4< structuri cu +lafoane ti+ grtar3 i bazine aflate 5n cadrul unei construcii trebuie s se asigure +rotecia +ardoselii sub +latforma situat cel mai 7os= +ulverizatoarele de +e nivelele su+erioare i cele am+lasate la nivelul tavanului sunt destinate +roteciei ec(i+amentului i a structurii metalice +ortant cu o rat de &% mm$min 2+entru alte cazuri dec6t combustibili cu su+rafee libere sau +oteniale su+rafee libere ce de+esc &, m lime, situaii ce necesit o stro+ire mai intens3. g3 :isteme de stingere a incendiului cu a+ +ulverizat de velocitate mare -.##. >n cldirile +revzute cu sisteme cu a+ +ulverizat de velocitate mare, trebuie s se am+laseze +e reeaua de conducte s+rinHlere desc(ise +entru stro+irea tavanului. -.# . :u+rafaa ce trebuie +rote7at trebuie s fie considerat delimitat +e contur de bariere fizice +entru a +reveni scurgerea lic(idelor inflamabile. >n cazul su+rafeelor mari unde este +osibil situaia ca mai multe sisteme de +rotecie s intre 5n funciune concomitent, trebuie s se acorde o atenie deosebit alegerii +om+elor, a rezervei de a+, a +ierderilor de sarcin i dimensiunilor conductelor astfel 5nc6t s se +oat asigura cel +uin +resiunea minim necesar la nivelul +ulverizatoarelor. -.#8. Pulverizatoarele trebuie s fie am+lasate astfel 5nc6t 7etul +ulverizat s stro+easc 5n totalitate +otenialul +ericol i su+rafaa adiacent acestuia. -.#9. .4ce+t6nd situaiile 5n care autoritile stabilesc alte modaliti, sistemele trebuie s intre 5n funciune automat, acionate de o comand multi+l sau o su+a+ de curgere. Pentru fiecare su+a+ de curgere trebuie s fie +revzut un mecanism de desc(idere manual de urgen. Aigura -." Alegerea ung(iului de +ulverizare 5n funcie de 5nlimea de am+lasare a +ulverizatorului deasu+ra su+rafeei +rote7ate & , 1imita su+erioar , ung(iul de +ulverizare= " , 1imita inferioar , ung(iul de +ulverizare= ' , Alegerea ung(iului de +ulverizare 5n domeniul dintre limita su+erioar i limita inferioar= # , 1imita domeniului de utilizare= , Pentru o 5nlime mai mic de & m trebuie s se utilizeze un ung(i de +ulverizare de &%%%. :isteme de +ulverizare +entru +rote7area 5m+otriva incendiilor de lic(ide inflamabile -.#-. :istemele de +ulverizare ce utilizeaz aditivi sunt indicate 5n urmtoarele situaii< a3 utila7e folosite 5n +rocesul te(nologic 5n care lic(idele inflamabile sunt +rezente 5n rezervoare i$sau conducte de ve(iculare ce formeaz un mecanism com+le4, indiferent dac sunt am+lasate 5ntr,o 5nc+ere sau 5n aer liber, sub un aco+eri sau neaco+erite= b3 utila7e ce +resu+un +rezena lic(idelor inflamabile 5n containere fi4e sau mobile. -.#!. Aditivii utilizai +entru +rote7area 5m+otriva incendiilor de lic(ide inflamabile necesit avizul autoritilor. -. %. ;oncentraia aditivului trebuie s+ecificat de +roductor. Aditivul trebuie s fie com+atibil cu lic(idele inflamabile +entru care este utilizat. -. &. ;erinele minime de+ind de ti+ul de aditiv folosit. ?rmtoarele criterii de +roiectare sunt a+licabile +entru aditivi AAAA< a3 densitatea minim de +roiectare 2de calcul3 a amestecului trebuie s fie de &", mm$min= b3 fiecare surs de a+ trebuie s asigure funcionarea sistemului minim '% min= c3 rezerva de aditiv trebuie s asigure funcionarea sistemului minim '% min. Reeaua de conducte
Page 31 of 137

-. ". ;alculul (idraulic de dimensionare a conductelor reelei ramificate sau inelare, de alimentare cu a+ a +ulverizatoarelor 2duzelor3 se efectueaz du+ aceeai metodologie ca i 5n cazul instalaiei cu s+rinHlere. -. '. Reeaua de conducte +rinci+ale de alimentare cu a+ se e4ecut, de regul, de form inelar, iar cea de conducte secundare cu +ulverizatoare 2duze3, urmrete +e c6t +osibil, forma obiectului +rote7at. -. #. @rebuie s fie luate msuri +entru asigurarea +roteciei 5m+otriva coroziunii +entru toat reeaua de conducte atunci c6nd sistemul nu +oate fi activat 5n totalitate +entru cel +uin un test +e an. >n funcie de condiiile de ambient e4istente, conductele galvanizate sau cele de o calitate su+erioar acestora +ot fi o soluie de +rotecie anticoroziv. @oate conductele e4terioare trebuie galvanizate at6t la interior c6t i la e4terior. -. . :e im+une o +rotecie su+limentar +entru mediile deosebit de corozive. -. 8. >n absena altor s+ecificaii, sistemul i sursa de a+ trebuie s fie +roiectate +entru a asigura o stro+ire la nivelul tuturor +ulverizatoarelor tim+ de 8% de secunde du+ intrarea 5n funciune a sistemului de detecie. -. 9. @rebuie s se ec(i+eze un dis+ozitiv de evacuare a a+ei 5n vederea evitrii rm6nerii acesteia +e conductele instalaiei. @oat reeaua su+rateran de conducte trebuie s reziste la o tem+eratur de 99%K; tim+ de & min. ;om+onentele instalaiei de stingere cu a+ +ulverizat -. -. >n +roiectarea i e4ecuia instalaiei i a com+onentelor instalaiei cu a+ +ulverizat 2+om+e, conducte, valve, marcare, mentenan .a.3 se a+lic +revederile ca+itolelor cores+unztoare din :R .* &"-# < ca+itolele #, -, !,&%,&',& ,&9,&-,&!, "%, +recum i ane4ele L, I, I. -. !. Aiecare instalaie de stingere a incendiului cu a+ +ulverizat trebuie s fie +revzut cu o su+a+ de control i semnalizare. :u+a+a de control i semnalizare trebuie s conin un robinet de o+rire cu una din su+a+ele de mai 7os< a3 su+a+ de alarm a+,a+ 5n conformitate cu :R .* &"" !," sau o reglementare ec(ivalent= b3 su+a+ de alarm a+,aer 5n conformitate cu :R .* &"" !,' sau o reglementare ec(ivalent= c3 su+a+ de curgere 5n conformitate cu :R .* &"" !,! sau o reglementare ec(ivalent. -.8%. Aiecare su+a+ de control i semnalizare trebuie s fie +revzut cu un sesizor de +resiune +entru a comanda la distan semnalul de alarm. -.8&. @rebuiesc asigurate mi7loace automate de comunicaie +entru a facilita informarea direct a unei staii deservite de o+erator uman. -.8". Activarea manual a instalaiei de +ulverizare a a+ei +entru stingerea incendiului este acce+tat ca unic modalitate de acionare a sistemului atunci c6nd activarea automat +oate +rezenta riscuri +entru +ersonal sau +oate +rovoca dificulti o+eraionale 2e4< acionri im+rudente3, doar cu acordul autoritilor. -.8'. Atunci c6nd instalaiile de +ulverizare a a+ei +entru stingerea incendiului sunt +revzute doar cu activri manuale, acestea trebuie su+raveg(eate +ermanent de +ersonal s+ecializat. -.8#. :istemele de detecie trebuie instalate 5n toate zonele +rote7ate de sistemul de stingere cu a+ +ulverizat i trebuie s res+ecte as+ectele relevante din :R .* # 2de e4em+lu :R .* #,", :R .* #,', :R .* #,#, :R .* #, , :R .* #,&% i :R .* #,&&3 sau reglementri ec(ivalente. -.8 . @em+eratura de activare a s+rinHlerelor folosite ca detectoare de incendiu i a comenzilor multi+le trebuie s fie c6t mai a+ro+iat de o valoare cu '%K; +este tem+eratura ma4im antici+at a ambientului, dar nu mai mic dec6t aceasta. -.88. ;6nd este folosit aer sau gaz inert, +resiunea de lucru a sistemului nu trebuie s de+easc ', bar, cu e4ce+ia cazurilor 5n care acest lucru face obiectul unor s+ecificaii oferite de +roductorul su+a+ei de curgere. 1inia de detectare a +resiunii trebuie s fie monitorizat. -.89. Reeaua de conducte folosite +entru detecie trebuie s fie realizat din oel sau cu+ru. Reeaua folosit +entru detecie trebuie s fie realizat cu o +ant de curgere de cel +uin & la " % i trebuie s fie +revzut cu o su+a+ de curgere 5n +unctul cel mai de 7os. :istemul de conducte folosit +entru detecie nu trebuie s aib 5n com+onene conducte cu diametru nominal mai mic de & mm. Acest sistem trebuie s aib o ca+acitate de cel +uin &% l. Dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu a+ +ulverizat -.8-. Pulverizarea a+ei se realizeaz 5n sco+ul creterii ra+ortului 5ntre su+rafaa e4terioar a +icturilor i masa lor +entru a se obine un contact mai bun 5ntre a+ i mediul ambiant 5n zona focarului, intensificarea transferului de cldur i 5n consecin stingerea ra+id a incendiului. -.8!. Princi+alele +articulariti ale +ulverizatoarelor sunt< a3 factorul R= b3 ung(iul conului format de 7etul de a+ +ulverizat= c3 tolerana +resiunii minime de funcionare= d3 ,limitele s+aiale. -.9%. Debitul de a+ al unui +ulverizator +oate fi calculat cu relaia<

O S R\P unde< O este debitul +ulverizatorului 2l$min3= R este constanta dat de +roductor= P este +resiunea 5n bar. -.9&. Alimentarea cu a+ trebuie s asigure condiiile de +resiune i debit necesare, +e durata minim s+ecificat 5n acest normativ, +entru riscul s+ecific. Dac aceasta nu este s+ecificat, durata minim trebuie s fie de 8% de minute. -.9". Dac funcioneaz simultan sub "% de +ulverizatoare se +oate +revede o singur surs de alimentare cu a+, cu un singur rezervor. Pentru celelalte cazuri se +revd dou rezervoare. -.9'. Proiectarea alimentrii cu a+ se face conform ca+itolului ! din :R .* &"-# . !. Instalaii de stingere a incendiilor cu ceat de a+ .c(i+area te(nic a cldirilor cu instalaii de stingere a incendiilor cu cea de a+ !.&. Instalaiile de stingere a incendiilor cu cea de a+ 2standard de referin +entru +roiectare ;.*$@: &#!9"<"%&&3 se +revd +entru< a3 +rotecia elementelor de structur ale cldirii 2grinzi, st6l+i etc.3= b3 +rotecia ec(i+amentelor instalaiilor te(nologice a reci+ientelor +entru lic(ide combustibile cu tem+eraturi de inflamabilitate a va+orilor mai mari de 8%K; i gaze inflamabile, a motoarelor cu ardere intern, +recum i a gos+odriilor de cabluri electrice cu izolaie combustibil= c3 +rotecia 5m+otriva radiaiei termice emise de un incendiu 5nvecinat, +entru a limita absorbia cldurii +6n la limita care +revine sau micoreaz avariile= d3 stingerea incendiilor de materiale combustibile solide 2lemn, (6rtie, te4tile, materiale +lastice etc.3= e3 +revenirea formrii unor amestecuri e4+lozibile 5n s+aii 5nc(ise, sau 5n s+aii desc(ise, +rin diluarea amestecurilor e4+lozive sau a sc+rilor de gaze ce +ot forma amestecuri e4+lozive. !.". :e recomand ado+tarea instalaiilor de limitare i stingere a incendiilor cu cea de a+ 5n situaiile 5n care rezervele de a+ sunt limitate sau c6nd alimentarea cu a+ se face cu restricii. !.'. Instalaiile cu cea de a+ se recomand +entru limitarea i stingerea incendiilor de clas A, G i$sau ;. !.#. Instalaiile de limitare i stingere a incendiilor cu cea de a+, nu sunt recomandate 5n cazurile 5n care a+a 5n contact cu substanele combustibile care ard, formeaz amestecuri e4+lozibile sau to4ice. :oluii te(nice de realizare a instalaiilor de stingere a incendiilor cu cea de a+ !. . ;om+onentele +rinci+ale ale instalaiilor de stingere a incendiilor cu cea de a+ sunt urmtoarele< a3 sursa de alimentare cu a+= b3 rezervoare 2sau reci+iente3 +entru stocarea rezervei de a+ necesar stingerii incendiilor cu cea de a+= c3 staia de +om+are a a+ei 2din rezervoarele de stocare, +rin reeaua de conducte, la duzele de +ulverizare3=
Page 32 of 137

d3 reeaua de conducte de alimentare cu a+ a duzelor de +ulverizare= e3 duze de +ulverizare a a+ei= f3 armturi, a+arate i dis+ozitive de comand, siguran i control= g3 instalaia +ro+rie de detectare, semnalizare i comand 5n caz de incendiu= (3 sursele de alimentare cu energie electric. !.8. Du+ modul de formare a ceei de a+ necesar stingerii incendiului, se disting< a3 instalaii cu +ulverizare direct a a+ei reci, la +resiunea a+ei din conduct= b3 instalaii cu +ulverizarea a+ei reci folosind un gaz de atomizare, de regul, aerul com+rimat sau azotul sub +resiune. !.9. >n cazul instalaiilor de stingere funcion6nd cu a+ i aer 2sau azot3 com+rimat +entru formarea ceei de a+, +e l6ng com+onentele de la art. &%. mai intervin< a3 bateria cu butelii de aer 2sau azot3 com+rimat= b3 dis+ozitivele de acionare a bateriei cu butelii de aer 2sau azot3 com+rimat= c3 conductele de distribuie +entru aer 2sau azot3 com+rimat= d3 armturi de 5nc(idere, siguran i control +entru aer 2sau azot3 com+rimat= !.-. Instalaiile cu +ulverizarea direct a a+ei reci, la +resiunea a+ei din conduct, +ot folosi duze de construcie obinuit 2standard3, av6nd orificiile de refulare 5n +ermanen desc(ise, sau duze de construcie s+ecial 2automate3, +revzute cu dis+ozitive de activare termic 25n funcie de tem+eratura +rovocat de incendiu3. !.!. >n +rimul caz, 2art. !.-3 instalaia este +lin cu a+ rece sub +resiune +6n la o su+a+ de comand i control, acionat de sistemul de detectare a incendiului. >n caz de incendiu, detectoarele transmit semnalul la centrala de detecie i semnalizare, care verific autenticitatea semnalului i 5n caz afirmativ, comand desc(iderea su+a+ei, astfel 5nc6t a+a rece sub +resiune din conducte se descarc direct +rin toate duzele de +ulverizare montate +e conductele res+ective, form6nd ceaa de a+. !.&%. >n cazul al doilea, 2art. !.-3 instalaia este +lin cu a+ rece sub +resiune +6n la duzele +revzute cu dis+ozitive de activare termic. >n caz de incendiu, dis+ozitivele de activare termic, desc(id automat orificiile de refulare a duzelor, la o tem+eratur +restabilit 2de +roductorul duzelor3 i a+a rece sub +resiune din conducte este +ulverizat +rin duze, form6nd ceaa de a+. !.&&. Instalaiile cu +ulverizarea a+ei reci folosind un gaz de atomizare 2aer com+rimat sau azot com+rimat3 sunt ec(i+ate cu duze automate, +revzute cu dis+ozitive de activare termic i se +ot realiza 5n urmtoarele sisteme< a3 cu o reea de conducte +lin cu a+ rece sub +resiune +6n la su+a+a de comand i control i cu aer 2sau azot3 com+rimat, de la su+a+a de comand i control +6n la duze= b3 cu reele distincte de conducte, de a+ rece sub +resiune, res+ectiv de aer 2sau azot3 com+rimat, de la care se alimenteaz, +rin conducte de racord, fiecare duz. !.&". 1a +rimul sistem, 2art. !.&&3 5n caz de incendiu, dis+ozitivele de activare termic desc(id orificiile de refulare ale duzelor, la tem+eratura +restabilit i aerul 2sau azotul3 com+rimat este evacuat +rin duze. Datorit diferenei de +resiune 5ntre +resiunea a+ei i res+ectiv, a aerului 2sau azotului3 com+rimat, su+a+a de comand i control desc(ide admisia a+ei reci sub +resiune din conducte, care +ulverizat +rin duzele activate formeaz ceaa de a+. !.&'. 2&3 1a al doilea sistem, 2art. !.&&3 5n caz de incendiu, dis+ozitivele de activare termic desc(id orificiile de refulare ale duzelor, la tem+eratura +restabilit i aerul 2sau azotul3 com+rimat antreneaz curentul de a+ rece sub +resiune, la fiecare duz activat, +rin fenomenul de e7ecie, +ulveriz6nd a+a sub form de cea. 2"3 Acest sistem are a+licaii, 5n s+ecial, 5n instalaii locale de stingere a incendiului cu cea de a+, c6nd numrul duzelor este relativ mic. >n instalaiile locale, a+a i aerul 2sau azotul3 com+rimat +ot fi stocate 5n butelii am+lasate 5n vecintatea obiectului +rote7at 5m+otriva incendiului. !.&#. Du+ valorile +resiunilor de +ulverizare a a+ei 2de lucru3, instalaiile de stingere a incendiilor cu cea de a+ sunt< a3 instalaii cu +resiune 5nalt< +este '# bar= b3 instalaii cu +resiune medie< 5ntre &" bar i '# bar= c3 instalaii cu +resiune 7oas< 5ntre 8 bar i &" bar. !.& . >n funcie de modul 5n care se asigur stingerea incendiului 5n s+aiul +rote7at, instalaiile de stingere cu cea de a+ +ot fi< a3 cu inundare total= b3 cu inundare zonal= c3 cu inundare local= !.&8. Inundarea total cu cea de a+ se +oate realiza numai la incinte 5nc(ise, la care uile, ferestrele, tubulaturile etc. se +ot 5nc(ide 5nainte sau simultan cu 5nce+erea deversrii ceei de a+. !.&9. 2&3 Pentru stingerea incendiilor din interiorul incintelor +rin inundare total, 5ntreg s+aiul incintei trebuie s fie um+lut cu cea de a+, astfel 5nc6t +rocentul de o4igen s scad, 5n tim+ul cel mai scurt +osibil, sub valoarea de meninere a arderii. 2"3 Inundarea total cu cea de a+ a unei incinte, se realizeaz, de regul, +rin activarea simultan a tuturor duzelor de +ulverizare a a+ei, am+lasate 5n instalaia aferent incintei. !.&-. 1a sistemele cu inundare total, +entru incendii instantanee i de su+rafa 2declanate de lic(ide inflamabile3, cantitatea de cea de a+ introdus, trebuie s aco+ere +ierderile +rin scurgere datorate neetaneitilor. :u+rafaa total , 5n m" , a golurilor ce nu +ot fi 5nc(ise nu trebuie s de+easc 'M din volumul , 5n m' , al incintei +rote7ate sau &%M din su+rafaa total , 5n m" , a su+rafeelor laterale i +rilor su+erioare i inferioare ale incintei. >n situaia 5n care din motive te(nice sau te(nologice aceste condiii nu se +ot realiza, trebuie s se ado+te un sistem de inundare local. !.&!. 2&3 Inundarea zonal cu cea de a+, se realizeaz, 5n caz de incendiu, +rin activarea unui anumit gru+ de duze, am+lasate, de regul, 5ntr,un com+artiment de incendiu al cldirii. 2"3 >n sistemul cu inundare zonal, se +ot folosi duze automate, activate termic, sau +rintr,un sistem +ro+riu de detectare, semnalizare i comand, 5n caz de incendiu. !."%. 2&3 1a sistemele cu inundare local, se asigur inundarea cu cea de a+ +e su+rafee limitate sau 5n 7urul obiectului +rote7at. Procedeul se folosete la stingerea incendiilor de su+rafa, 5n s+ecial de lic(ide combustibile sau su+rafee solide i 5n general, 5n s+aii unde nu sunt condiii +entru inundare total. 2"3 :istemele cu inundare local, se activeaz 5n caz de incendiu, +rin duze automate, sau +rintr,un sistem +ro+riu de detectare, semnalizare i comand. !."&. 2&3 @oate incintele +rote7ate cu instalaii de stingere a incendiului cu cea de a+, trebuie s fie ec(i+ate cu instalaii mecanice de ventilare , e4(austare ca+abile s asigure evacuarea, du+ incendiu, a dega7rilor rezultate 5n urma incendiului 2fum, gaze de ardere i abur3. Instalaiile trebuie s fie acionate cu butoane manuale, butoane am+lasate centralizat 5n a+ro+ierea uilor incintelor res+ective. 2"3 Aceste instalaii trebuie s fie dimensionate cores+unztor evacurii sigure i com+lete a dega7rilor. /entilaia trebuie s asigure un debit ec(ivalent cu minimum &% sc(imburi orare. @ubulatura de evacuare trebuie s se realizeze +e trasee c6t mai scurte i, dac este +osibil, fr a se traversa alte s+aii ne+rote7ate. !."". Duzele de +ulverizare trebuie s fie marcate de +roductor cu +rinci+alele lor caracteristici te(nice, res+ectiv< ti+ul duzei, diametrul orificiului de refulare i +rotecia anticorosiv. !."'. @em+eratura nominal de declanare a duzelor +revzute cu sistem de activare termic, trebuie s fie mai mare dec6t tem+eratura ma4im a mediului ambiant 5n care sunt montate 2+entru a se evita declanarea fals3, conform +recizrilor +roductorului. !."#. Du+ tim+ul de rs+uns termic al duzelor cu funcionare automat +rin sistem de activare termic, duzele +ot fi< cu rs+uns termic ra+id, s+ecial sau standard. !." . @im+ul de rs+uns termic +entru fiecare ti+ de duze cu funcionare automat este +recizat de +roductor i intervine 5n stabilirea tim+ului de o+erare +entru formarea +erdelei de cea de a+ i a tim+ului total de inundare a incintei +rote7ate 5m+otriva incendiului. !."8. Duzele se am+laseaz 5n funcie de riscul de incendiu, combustibilitatea i rezistena la foc a elementelor de construcie, de +oziia i dimensiunile grinzilor, st6l+ilor etc., ale diferitelor instalaii, utila7e sau stive de materiale, +recum i de +arametrii (idraulici 2debit, +resiune, forma i caracteristicile 7etului3 dai de +roductor, astfel 5nc6t s se asigure< a3 intrarea 5n funciune a duzelor 5n cel mai scurt tim+, de la momentul declanrii incendiului= b3 intensitatea de stingere minim normat= c3 +rotecia elementelor +ortante ale construciei cu limit de rezisten la foc redus= d3 realizarea unei +erdele de cea de a+ c6t mai uniform +e su+rafaa +rote7at. !."9. Duzele de +ulverizare se am+laseaz 5n 5nc+erile i s+aiile ce se +rote7eaz, 5n aa fel 5nc6t s se realizeze o inundare ra+id i uniform. !."-. Duzele se am+laseaz, de regul, +er+endicular +e su+rafaa +rote7at, direcia de +ulverizare a a+ei fiind de sus 5n 7os. !."!. Duzele se monteaz +e ramificaiile 2ramurile3 conductelor reelei, c6t mai a+roa+e de obiectul +rote7at, 5n funcie de ti+ul instalaiei de stingere a incendiului< cu inundare local, zonal sau total. !.'%. >n cazul instalaiilor de stingere a incendiilor cu cea de a+, cu inundare total, duzele se am+laseaz, de regul, la +lafonul 5nc+erii. !.'&. Dac +rin instruciunile date de +roductor nu se s+ecific altfel, la am+lasarea duzelor se recomand urmtoarele distane<
Page 33 of 137

a3 5ntre duze i tavanul continuu, minimum - cm i ma4imum #% cm= b3 5ntre duze i su+rafaa 2obiectul3 +rote7at, minimum 8% cm= c3 5ntre duze i +ereii incintei, distana nu trebuie s fie mai mare dec6t 7umtatea distanei dintre duze= d3 distana dintre duze se stabilete 5n funcie de +arametrii (idraulici ai duzelor indicai de +roductor i de intensitatea minim de +ulverizare a a+ei, dar se recomand s nu fie mai mare de &, m= e3 dac obiectele e4istente 5n 5nc+ere sunt stivuite, introduse 5n cutii sau de+ozitate +e eta7ere 2e4ce+t6nd cazul de+ozitelor cu stive 5nalte3, s+aiul liber 5n 7urul duzelor trebuie s fie de %,!% m 2emisfer cu raz de %,!% m sub duze3. !.'". :e recomand ca, duzele de +ulverizare +entru obinerea ceei de a+, s fie e4ecutate din metale i alia7e rezistente la coroziune. !.''. Duzele de +ulverizare a a+ei trebuie s aib rezistena mecanic cores+unztoare utilizrii 5n condiii normale de funcionare a instalaiei de stingere a incendiilor cu cea de a+ 2+resiuni, tem+eraturi, deteriorri mecanice3. !.'#. Dac condiiile de am+lasare i de funcionare a duzelor +ot conduce la 5nfundarea lor, trebuie s fie +revzute cu discuri de ru+tur sau ca+ace. Aceste dis+ozitive de obturare trebuie s asigure o desc(idere sigur, total i ra+id, atunci c6nd sistemul de stingere intr 5n funciune, fr riscuri de accidente +entru +ersonalul de intervenie i e4+loatare. !.' . 1a sistemele de stingere cu cea de a+, 5n s+ecial la cele cu inundare local sau zonal, fi4area duzelor trebuie s fie sigur, +entru a nu +ermite des+rinderea lor. !.'8. At6t +rin modul de am+lasare i montare 5n instalaie, c6t i +rin msurile de +rotecie, duzele se +rote7eaz 5m+otriva deteriorrilor mecanice, a efectelor termice i a influenelor reci+roce 5n tim+ul declanrii lor. !.'9. Pentru a evita colmatarea orificiilor duzelor de +ulverizare a a+ei, +e ramificaiile reelei de conducte +e care acestea sunt montate, se +revd filtre de a+. !.'-. Pentru 5nlocuirea duzelor de +ulverizare fin a a+ei, deteriorate sau declanate 5n caz de incendiu, se +revede o rezerv de duze de acelai ti+ i cu aceleai caracteristici, du+ cum urmeaz< a3 +entru sisteme cu +6n la % de duze, rezerva este de minimum ' duze= b3 +entru sisteme cu & +6n la '%% de duze, rezerva este de minimum 8 duze= c3 +entru sisteme cu '%& +6n la &%%% de duze, rezerva este de minimum &" duze= d3 +entru sisteme cu +este &%%% de duze, rezerva este de minimum "# de duze= Dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu cea de a+ !.'!. Debitul s+ecific Nis 2l$s3 al unui ti+ i de duz de +ulverizare +entru formarea ceei de a+, de determin cu relaia<

Nis S R\P unde< O este debitul +ulverizatorului 2l$min3= R este constanta dat de +roductor= P este +resiunea 5n bar. !.#%. @i+ul duzelor se alege din catalogul +roductorului 5n funcie de ti+ul instalaiei 2de 5nalt, medie sau 7oas +resiune3 i de modul de declanare, astfel 5nc6t valorile intensitilor de +ulverizare a a+ei sub form de cea, s fie mai mari sau cel +uin egale cu valorile intensitilor de stingere a incendiului. !.#&. Aria de declanare simultan a duzelor, As 2m"3, re+rezint aria 5n care sunt acionate, 5n caz de incendiu, n duze din totalul de * duze e4istente 5ntr,un sector al instalaiei de +ulverizare a a+ei i este dat de relaia<

As S nA+ Pm"Q= n X * !.#". Intensitatea de +ulverizare a a+ei +e su+rafaa +rote7at, ii 2l$sm"3, este dat de ra+ortul 5ntre debitul s+ecific Nis 2l$s3 i aria +rote7at A+ 2m"3<

ii S Nis $ A+ Pl$sm"Q !.#'. Intensitatea de stingere a incendiului, ii 2l$sm"3, este o caracteristic s+ecific a materialelor care sunt +rote7ate i re+rezint intensitatea minim de +ulverizare a a+ei, i i 2l$sm"3, la care arderea 5nceteaz<

is S Nismin $ A+ Pl$sm"Q 5n care Nis2min3 2l$s3, re+rezint debitul s+ecific al duzei de +ulverizare a a+ei, am+lasat 5n min +oziia cea mai dezavanta7oas din +unct de vedere (idraulic 25n +unctul cel mai 5nalt i mai 5nde+rtat de +unctul de alimentare cu a+ a instalaiei3. Pentru stingerea incendiului cu cea de a+, trebuie 5nde+linit condiia<

ii W is Pl$sm"Q res+ectiv<

ii W ii2min3 Pl$sm"Q !.##. 2&3 *umrul n de duze care funcioneaz simultan, din numrul total * de duze care se monteaz 5n instalaie, am+lasate 5n aria de declanare, A s, dintr,un sector al instalaiei, se determin cu relaia<

n S As $ A+
Page 34 of 137

2"3 >n funcie de natura materialelor combustibile, res+ectiv de valorile intensitilor de stingere ale acestora 2care variaz 5ntre %,%9 l$sm " i %,&9 l$sm"3, se recomand ca aria de declanare simultan a duzelor, As, s nu de+easc "%% m". !.# . Debitul de calcul necesar dimensionrii conductelor, Ois 2l$s3, se determin consider6nd funcionarea simultan a duzelor de +ulverizare a a+ei am+lasate 5n aria de declanare, As, a duzelor dintr,un sector al instalaiei, cu relaia<

5n care< Nis este debitul s+ecific al unei duze de ti+ i, 5n l$s= n , numrul duzelor de acelai ti+, i, +revzute s funcioneze simultan 5n aria de declanare, As. &%. Granamentele instalaiilor interioare de stingere cu a+ a incendiilor la retelele e4terioare &%.&. Aiecare cldire sau gru+ de cldiri dintr,o incint, +revzut cu instalaii de stins incendiu, se alimenteaz de regul, +rintr,un singur branament. &%.". Pot fi +revzute dou branamente 5n situaiile 5n care nu se +oate realiza debitul necesar +rintr,un singur branament= &%.'. 2&3 >n situaiile 5n care nu se +ot asigura cerinele de la art. &%." +recum i 5n cazurile 5n care reeaua e4terioar nu +rezint continuitate 5n asigurarea debitului i +resiunii ori atunci c6nd investitorul dorete o mai mare siguran 5n e4+loatare, se admite alimentarea +rintr,un branament de la reeaua e4terioar i altul de la o surs +ro+rie de rezerv de a+, dimensionat conform normativului. 2"3 >n acest caz trebuie s se monteze ventile de reinere +e legtura reelei e4terioare la sursa +ro+rie &%.#. >n cazul +revederii mai multor branamente, +e fiecare din ele se monteaz armturi de 5nc(idere, +recum i ventil de reinere, astfel 5nc6t s +oat fi scoase se+arat din funciune 5n caz de avarii i s 5m+iedice circulaia a+ei 5n sens invers, +rin contor. &&. Retele e4terioare de alimentare cu a+ +entru stingerea incendiilor &&.&. Reelele e4terioare de alimentare cu a+ +entru stingerea incendiilor aferente ansamblurilor de cldiri i incinte industriale se fac, de regul, comune cu cele +entru a+a mena7er sau industrial. &&.". Realizarea unei reele e4terioare se+arate de alimentare cu a+ +entru incendiu se recomand atunci c6nd este raional din +unct de vedere economic sau c6nd este cerut de considerente s+eciale. :e recomand reele inelare +entru debite de incendiu mai mari de "% l$s. &&.'. 2&3 Reelele e4terioare de alimentare cu a+ +entru stingerea incendiilor, se 5m+art 5n sectoare +rin vane de sectorizare, du+ cum urmeaz< a3 la gru+uri de cldiri cu reele inelare, 5n aa fel 5nc6t s se +oat izola, 5n caz de avarie, +oriuni de ma4imum '%% m= b3 la incinte industriale, astfel 5nc6t s nu se scoat din funciune, 5n caz de avarie, mai mult de &% (idrani sau dou tunuri de a+ +entru stingerea incendiului. 2"3 /anele de sectorizare se sigileaz 5n +oziia )normal desc(is). &&.#. *u se admite trecerea reelelor e4terioare de alimentare cu a+ +entru stingerea incendiului ne+rote7ate cores+unztor, +rin cldiri, subsoluri te(nice, +recum i +rin canale de conducte, cabluri etc. care +rezint risc de incendiu sau e4+lozie numai 5n condiiile 5n care se asigur funcionarea acestora +entru tim+ul normat de funcionare al acestora +rin se+arri sau com+artimentri cores+unztoare. &". Rezervoare i bazine +entru rezerva de a+ necesar stingerii incendiilor. :urse de a+. Rezerva de a+ &".&. Rezerva de a+ necesar stingerii incendiilor se stabilete conform +revederilor din normativ. Aceasta se asigur din una sau mai multe surse de alimentare cu a+. &".". 2&3 Alimentarea cu a+ a instalaiilor de stingere a incendiilor se realizeaz din< a3 reeaua de distribuie +ublic= b3 rezervoare de acumulare cu ca+acitate total i staie de +om+are= c3 rezervoare de acumulare cu ca+acitate ca+acitate redus i staie de +om+are= d3 surse ine+uizabile i staie de +om+are= e3 rezervor tam+on 5nc(is i staie de +om+are. 2"3 Pentru instalaiile cu (idrani interiori se admit alimentrile cu a+ +revzute la alin. 2&3 lit. a3 i b3. 2'3 Pentru instalaiile cu (idrani e4teriori se admit alimentrile cu a+ +revzute la alin. 2&3 lit. a3, b3, c3 i d3. 2#3 Pentru instalaiile cu s+rinHlere se admit alimentrile cu a+ +revzute la alin. 2&3 lit. b3, c3 i e3 conform +recizrilor de la art. 9.&&" , 9.&&8. 2 3 Pentru instalaiile cu a+ +ulverizat, cea de a+ i s+um se admit alimentrile cu a+ +revzute la alin. 2&3 lit. b3. &".'. 2&3 Reeaua de distribuie +ublic trebuie s asigure necesarul de a+ +entru stingerea incendiilor conform +revederilor din normativ sau celor din reglementrile te(nice s+ecifice. 2"3 :e +ot ado+ta solutii de alimentare c a+a +rezentate 5n articolul &".", lit. a3, b3, c3 i e3 cu urmatoarele conditii< a3 instalatia de incendiu se racordeaza direct la conducta de alimentare cu a+a daca com+ania de a+a certifica 5n scris functionarea retelei +e durata ne5ntreru+t la debitul si +resiunile necesare functionarii instalatiei de stingere a incendiilor b3 rezervoare de acumulare cu ca+acitate total i staie de +om+are, cand com+ania de a+a nu asigura debitul si +resiunea +e durata neintreru+ta, necesare functionarii instalatiei de stingere a incendiilor c3 rezervoare de acumulare cu ca+acitate ca+acitate redus i staie de +om+are, daca com+ania de a+a certifica 5n scris functionarea retelei la debitul constant, dar insuficient functionarii instalatiei de stingere a incendiilor, +e +erioada neintreru+ta= d3 rezervor tam+on 5nc(is i staie de +om+are dac com+ania de a+a certific 5n scris functionarea +e +erioada neintreu+ta a retelei, la debit si +resiune constante, dar insuficient functionarii instalatiei de stingere a incendiilor i solutia se ado+t conform ca+itolului !. din :R .* &"-# . 2'3 Rezerva de a+ se determin +entru fiecare categorie de instalatie de stingere a incendiilor 5n +arte. &".#. 2&3 Rezerva de a+ necesar stingerii incendiilor se +oate +stra 5n rezervoare de acumulare inde+endente sau comune, care servesc i ali consumatori. 2"3 Rezerva de a+ +entru instalaiile automate +entru stingerea incendiilor se +streaz 5n com+artimente se+arate. &". . :e +revede rezerv de a+ intangibil +entru instalaiile de stingere cu s+rinHlere, s+rinHlere desc(ise, a+ +ulverizat, cea de a+ i s+um. &".8. >n mod e4ce+ional, se admite s se utilizeze +entru stingerea incendiului a+a +otabil sau industrial ori a+a rece de alimentare a centralelor de a+ cald ale incintei res+ective, dac +rocesul te(nologic +ermite acest lucru i +entru utilizarea ei nu se manevreaz mai mult de " vane din staia de +om+are sau din cmine e4terioare accesibile 5n tim+ul incendiilor i astfel am+lasate sau telecomandate 5nc6t s +oat fi acionate 5n tim+ util. &".9. >n sco+ul su+raveg(erii +ermanente a alimentrii normale cu a+ a rezervoarelor se +revd instalaii +entru semnalizare o+tic i acustic a nivelului rezervei de incendiu, care s +ermit, 5n caz de necesitate, luarea msurilor de utilizare a rezervei de incendiu 5n regim de avarii, stabilite +rin instruciunile de e4+loatare 25nlturarea avariilor 5n tim+ util, restr6ngerea sau su+rimarea unor consumuri, 5ntrirea regimului de su+raveg(ere etc.3. &".-. Rezervoarele i castelele de a+ se +revd cu traductoare de nivel +entru comanda automat a +om+elor. De asemenea se +ot +revedea indicatoare de nivel montate +e rezervoare. &".!. ;6nd rezerva de incendiu este mai mare de &.%%% m', aceasta se +streaz 5n cel +uin dou rezervoare sau com+artimente ale rezervorului, legate 5ntre ele, +roiectate astfel 5nc6t s +oat fi scoase individual din funciune. &".&%. 1a instalaiile care au rezerva de incendiu mai mic de &.%%% m' i sunt +revzute cu un singur rezervor, se face o legtur 5ntre conducta de aduciune a a+ei i cea de debitare 2+lecare3, +rin ocolirea +om+elor, care s fie folosit +entru alimentarea cu a+ direct de la surs +e tim+ul c6nd rezervorul este scos din funciune 2+entru a fi s+lat sau re+arat3. &".&&. 1a toate rezervoarele i bazinele am+lasate la o distan mai mic de &.%%% m de construcie, inclusiv la cele interioare, se +revede +osibilitatea alimentrii cu a+ direct din acestea a +om+elor mobile de intervenie 5n caz de incendiu +rin intermediul racordurilor :torz D* &%%. Aac e4ce+ie rezervoarele inde+endente i com+artimentele rezervoarelor +entru instalaiile automate +recum i rezervoarele interioare cu ca+acitate de ma4imum &% m ' i rezervoarele la care nu se asigur 5nlimea ma4im de as+iraie. &".&". Punctele de alimentare a +om+elor mobile de incendiu din bazine sau rezervoare e4terioare, +recum i +unctele de staionare a +om+elor sunt am+lasate la minimum &% m de cldirile cu nivel de stabilitate la incendiu I , II i la "% m de cele 5ncadrate 5n nivelurile de stabilitate III , I/ sau fa de de+ozite desc(ise de materiale i lic(ide combustibile.
Page 35 of 137

&".&'. R6urile, lacurile, iazurile sau f6nt6nile cu debit suficient i cu ad6ncime cores+unztoare +ot fi amena7ate +entru a servi la alimentarea cu a+ 5n caz de incendiu, asigur6ndu,se accesul autove(iculelor de intervenie i +osibilitile de alimentare a auto+om+elor sau, du+ caz, a unor +om+e fi4e, la debitul de calcul. &".&#. Rezervoarele se +ot am+lasa 5n interiorul cldirilor sau 5n e4teriorul acestora. &".& . 2&3 Am+lasarea rezervoarelor i a bazinelor de a+ +entru stingerea incendiilor se face astfel 5nc6t s fie asigurat accesul mainilor de intervenie +entru incendiu la +unctele de alimentare. 2"3 Racordurile fi4e ale autove(iculelor de intervenie la +unctul de alimentare cu a+ direct din rezervor la conductei de as+iraie trebuie s aib garnituri de absorbie i racord 5nfundat, +revzut cu lan i asamblat la racordul fi4, +entru a se evita +trunderea cor+urilor strine 5n conducta de as+iraie i 5nfundarea acesteia. Punctele de staionare i alimentare a +om+elor mobile de incendiu direct din rezervoare vor fi marcate cu indicatoare, conform :R I:O '-8# i meninute libere. &".&8. >n sistemele de stingere a incendiilor cu +om+e mobile, alimentate direct din rezervoare 2bazine3, am+lasarea se face astfel 5nc6t s se asigure intervenia cu a+ la cldiri i de+ozite, consider6nd lungimea ma4im a furtunului 2dis+ozitivului de intervenie3 de & % m 5n cazul moto+om+elor i "%% m 5n cazul auto+om+elor. &".&9. 2&3 Durata +entru refacerea rezervei de a+ +entru incendiu, @r, se alege conform +revederilor din tabelul &".&. 2"3 Refacerea rezervei de a+ +entru stingerea incendiilor se face, de regul, +e seama retr6ngerii consumului +entru alte nevoi, +reciz6ndu,se msurile necesare a se lua 5n funcionare a instalaiilor &".&-. 2&3 :e admite, 5n condiiile normativului, ca surs de a+ +entru instalaiile de stingere cu s+rinHlere i$sau a+ +ulverizat utilizarea rezervoarelor tam+on 5nc(ise. *u se admite alimentarea de la aceleai rezervor tam+on 5nc(is a altor consumatori de a+. 2"3 Rezervorul tam+on 5nc(is trebuie s fie accesibil +entru ins+ecie din interior i din e4terior. Acesta trebuie s fie +rote7at 5m+otriva coroziunii. 2'3 ;onducta de refulare a rezervorului tam+on 5nc(is trebuie s fie am+lasat la ma4imum %,% m fa de marginea inferioar a rezervorului. &".&!. >n situaiile 5n care rezervorul tam+on 5nc(is re+rezint singura surs de alimentare cu a+, acestea trebuie ec(i+ate cu dis+ozitive de alarmare a nivelului de +resiune sczut de aer i res+ectiv a nivelului sczut de a+, dis+ozitive care trebuie alimentate se+arat de circuitele aferente com+resorului de aer. @abelul &".& Durata +entru refacerea rezervei de a+ +entru incendiu

Denumirea obiectivelor alimentate cu a+ ;ldiri civile ec(i+ate cu instalaii de stingere cu s+rinHlere ;ldiri civile care nu sunt ec(i+ate cu instalaii de stingere cu s+rinHlere ;onstrucii de +roducie i de+ozitare cu risc de incendiu foarte mare i mare ;onstrucii de +roducie i de+ozitare cu risc de incendiu mi7lociu i debit de stingere mai mare de " l$s ;onstrucii de +roducie i de+ozitare cu risc de incendiu mi7lociu i debit de stingere mai mic de " l$s ;onstrucii de +roducie i de+ozitare cu risc de incendiu mic i debit de stingere mai mare de " l$s ;onstrucii de +roducie i de+ozitare cu risc de incendiu mic i debit de stingere mai mic de " l$s

@r 2ore3 '8 "# "# "# '8 '8 #-

*ota &< Pentru obiectivele situate 5n zone la care sursele de a+ au debite insuficiente sau sunt situate la distane mari, +roiectantul +oate stabili, de la caz la caz, +relungirea duratei de refacere a rezervei de a+ de incendiu +6n la ma4imum 9" ore, cu condiia de a 7ustifica, +rin +roiect, acest lucru. *ota "< Dac debitul sursei de alimentare este insuficient +entru refacerea rezervei de a+ 5n tim+ul +revzut mai sus, se admite +relungirea termenului de refacere, mrindu, se rezerva cu volumul de a+ ce nu +oate fi com+letat. *ota '< Prin debit de stingere se 5nelege suma debitelor tuturor instalaiilor de stingere. &"."%. 2&3 /olumul de aer al rezervorului tam+on 5nc(is nu trebuie s fie mai mic dec6t o treime din volumul total al rezervorului. 2"3 Presiunea 5n rezervor trebuie s fie de ma4imum &" bar. 2'3 Presiunea aerului i debitul de a+ de la rezervor trebuie s asigure cerinele funcionale ale instalaiei de stingere la +unctul de alimentare a acestora. 2#3 /olumul minim de a+ din rezervorul tam+on 5nc(is trebuie s aib< a3 & m' +entru 1I i "' m' +entru 1I i OI& +entru cele care au o singur alimentare= b3 & m' +entru 1I i toate clasele OI +entru cele care au o dubl alimentare. &"."&. :ursele ine+uizabile sunt constituite din surse de a+ naturale sau artificiale cum ar fi r6urile, canalele i lacurile, care +ot asigura cantitatea de a+ necesar funcionrii instalaiilor +entru tot tim+ul anului. :ursele ine+uizabile trebuie s 5nde+lineasc condiiile seciunii !.# din :R .* &"-# . &"."". :ursele de a+ +entru s+rinHlere trebuie s 5nde+lineasc condiiile seciunii !.8 din :R .* &"-# . &"."'. @em+eratura ma4im a a+ei nu trebuie s fie mai mare de #%K;. Dac se utilizeaz +om+e submersibile, tem+eratura a+ei nu trebuie s de+esc " %;, cu e4e+ia cazului 5n care +om+ele utilizate +ot fi utlizate +entru tem+eraturi ale a+ei de +6n la #%K; &"."#. :coaterea din funciune a surselor de alimentare cu a+ trebuie s se realizeze astfel 5nc6t< a3 s se +ermit accesul la elementele com+onente cum ar fi filtre, staie de +om+are, cla+ete antiretur i a+aratura de msur i control= b3 orice avarie care se +roduce la una din sursele de alimentare cu a+ s nu influeneze celelalte surse de alimentare cu a+= c3 lucrrile s+ecifice +entru 5ntreinere la una din sursele de alimentare cu a+ nu influeneaz funcionarea celorlalte surse de alimentare cu a+. ;minele de alimentare direct cu a+ a +om+elor mobile 5n caz de incendiu &"."9. 2&3 >n cazul 5n care +resiunea din reea se asigur +rin +om+e fi4e, dac rezervoarele sunt situate la distane mai mici de "%% metri de construcii trebuie s se asigure i +osibilitatea alimentrii +om+elor de incendiu mobile direct din aceste rezervoare. 2"3 ;minele de alimentare direct cu a+ a +om+elor mobile 5n caz de incendiu se aleg conform +revederilor +rezentului normativ sau a reglementrilor te(nice ec(ivalente. . 2'3 Am+lasarea cminelor trebuie s se fac 5n afara zonelor carosabile, +e +latforme betonate sau f6ii libere de teren amena7ate cores+unztor +entru accesul +om+elor mobile. 2#3 Punctele de alimentare a +om+elor mobile de incendiu la cminele de alimentare cu a+ trebuie s fie am+lasate la cel +uin &% metri de cldirile 5ncadrate 5n nivelul I sau II de stabilitate la incendiu i la cel +uin & metri de cldirile 5ncadrate 5n nivelul III, I/ sau / de stabilitate la incendiu sau de de+ozitele desc(ise. &"."-. >n funcie de modul 5n care se face alimentarea cu a+ a +om+elor mobile, cminele sunt de dou ti+uri<
Page 36 of 137

a3 cmin ti+ A, la care alimentarea +om+elor mobile se face +rin as+irarea a+ei din cmin. Alctuirea cminelor de ti+ A este +rezentat 5n figura &".&= b3 cmin ti+ G, la care alimentarea +om+elor mobile se face +rin racorduri din e4teriorul cminului. Alctuirea cminelor de ti+ G este +rezentat 5n figura &".". &"."!. 2&3 ;minele ti+ A se folosesc c6nd alimentarea cu a+ +entru stingerea incendiilor se face direct din rezervoare, bazine sau alte surse i anume c6nd< a3 distana de la sursele de alimentare cu a+ +6n la drumul sau +latforma care asigur accesul +om+elor mobile de+ete " metri= b3 nivelul ca+acului de vizitare al rezervoarelor sau al bordurii bazinelor altor surse de alimentare cu a+ se afl cu +este %, metri deasu+ra nivelului +rii carosabile de la locul de staionare al +om+elor mobile 5n +oziie de ate+tare. 2"3 ;minele ti+ G se folosesc c6nd alimentarea cu a+ +entru stingerea incendiilor se face de la rezervoare sau bazine, +rin intermediul racordurilor, sub +resiunea din conducte. 2'3 Dimensionarea cminelor trebuie s fie dimensionate cores+unztor necesitilor de acces i manevrabilitate +recum i de ad6ncimea de 5ng(e a terenului. *umrul de cmine se stabilete 5n funcie de debitul necesar +om+elor mobile +entru stingerea incendiilor, 5n i+oteza cea mai dezavanta7oas. Jonarea ad6ncimii ma4ime de 5ng(e este +rezentat 5n ane4a '". &".'%. 1a alctuirea cminelor +entru alimentarea direct cu a+ a +om+elor mobile 5n caz de incendiu trebuie s se res+ecte urmtoarele< a3 distana de la a4a conductei de alimentare +6n la fundul cminului trebuie s fie de minimum #% cm= b3 distana de la +artea su+erioar a cminului A +6n la a4a conductei de alimentare nu trebuie s de+easc 5nlimea de as+iraie a +om+ei mobile. 1a cminele ti+ G aceast condiie se refer la distana dintre a4a conductei de alimentare cu a+ i a4a racordului 2numerotat cu 9 din figura &"."3= c3 la cminele ti+ A ca+acele trebuie s fie montate cu faa su+erioar situat 5ntre '% i #% cm fa de nivelul terenului. 1a cminele ti+ G aceast condiie se refer la distana dintre a4a racordului 2numerotat cu 9 din figura &"."3 i teren care trebuie s fie de minimum '% cm= d3 Pardoseala cminului trebuie s aib o +ant de 'M s+re o ba cu dimensiunile de #% 4 #% i 5nlime de minimum '% cm= e3 ;minele trebuie s fie semnalizate conform I:O '-8# i I:O 9%&% +reciz6ndu,se diametrul i debitul conductei de alimentare. f3 cminele se ec(i+eaz cu iluminat de siguran +entru continuarea lucrului. Dimensiunile sunt e4+rimate 5n centimetri Aigura. &".& ;min de alimentare direct cu a+ a +om+elor mobile de ti+ A & , +erei i radier, " , ca+ac i ram, ' , tre+te, # , conduct de alimentare, , armtur, 8 , ti7 de manevr a robinetului, 9 , su+ort +entru g(idarea ti7ei

Aigura. &"." ;min de alimentare direct cu a+ a +om+elor mobile de ti+ G & , +erei i radier, " , ca+ac i ram, ' , tre+te, # , conduct de alimentare, , su+ort +entru fi4area conductei, 8 , armtur, 9 , racord 5nfundat, - , ti7 de manevr a robinetului, ! , su+ort +entru g(idarea ti7ei, &% , robinet de golire &'. :taii de +om+are a a+ei i com+resoare de aer destinate stingerii incendiilor &'.&. >n cazul 5n care se +revd +om+e fi4e de alimentare cu a+ +entru stingerea incendiilor este obligatorie montarea unei +om+e de rezerv, egal cu cea mai mare +om+ din gru+ul celor 5n funciune, 5n urmtoarele situaii< a3 construcii i gru+uri de construcii la care debitul de a+ +entru incendiu e4terior de+ete "% l$s= b3 construcii industriale sau civile care sunt +revzute cu instalaii automate de stingere 2s+rinHlere standard sau s+rinHlere desc(ise, +ulverizatoare3= c3 cldirile civile, de +roducie i de+ozitare la care, +entru stingerea incendiilor din interior, se folosesc dou 7eturi simultane. &'.". Alimentarea cu energie electric a +om+elor i a robinetelor de incendiu se face 5n conformitate cu *ormativul I9 sau o alt reglementare te(nic ec(ivalent a+licabil. &'.'. 2&3 Pom+ele trebuie acionate de motoare electrice sau diesel, ca+abile s asigure cel +uin +uterea cerut. 2"3 >n cazurile 5n care este obligatorie i nu se +oate asigura a doua surs de energie electric 2de rezerv3, se monteaz +om+e fi4e cu motor cu ardere intern, cu +ornire automat. :e admite, de asemenea, folosirea 5n acest sco+ a +om+elor cu abur 2in cazul 5n care este asigurat alimentarea lor +ermanent +rintr,o conduct se+arat, direct de la surs3. 2'3 >n cazuri 7ustificate te(nic, 5n care nu e4ist +osibilitatea asigurrii unei surse de baz de alimentare cu energie electric +entru +om+e, se admite utilizarea motoarelor cu ardere intern. &'.#. Pom+ele de incendiu sunt acionate automat i$sau manual. >n cazul 5n care +om+ele sunt acionate automat, se +revede, 5n mod obligatoriu, i acionare manual. &'. . O+rirea +om+elor, 5n toate cazurile se face manual, din staia de +om+are. &'.8. Pom+ele de incendiu cu +ornire automat, ce servesc numai reelele cu (idrani e4teriori, se +revd i cu dis+ozitive 2butoane marcate cores+unztor3, care s +ermit acionarea lor cel mai t6rziu 5n minute de la darea semnalului de alarm, 5n caz de incendiu. &'.9. @im+ul ma4im admis +entru manevrarea a ma4imum dou robinete, ce +ermit utilizarea rezervei de a+ de incendiu +entru incendiu i +ornirea +om+elor fi4e de rezerv +entru funcionarea (idranilor este, de asemenea, de minute &'.-. 2&3 Pornirea +om+elor de incendiu se realizeaz, conform instruciunilor de funcionare a instalaiei, 5n unul din urmtoarele moduri< a3 manual, din staia de +om+are, sau de la distan, +rin acionarea butoanelor de +ornire am+lasate 5n acest sco+ l6ng fiecare (idrant interior de incendiu , 5n cazul +om+elor de incendiu +revzute s lucreze inde+endent de +resiunea din (idrofor, b3 +rin comand din staia de +om+are, serviciul +entru situaii de urgen, atunci c6nd e4ist, i din diferite +uncte ale construciilor din incint , 5n cazul +om+elor de incendiu care alimenteaz cu a+ reele se+arate= c3 automat, la scderea +resiunii din reea. 2"3 Intrarea +om+elor 5n funciune succesiv se asigur tem+orizat, 5n cazul staiilor de +om+are cu mai multe agregate, +entru a se evita su+rasarcinile i declanarea a+araturii de +rotecie, conform instruciunilor de funcionare. &'.!. O+rirea +om+elor la terminarea incendiului se face manual din staia de +om+are. Pentru acionarea +om+elor de incendiu, care lucreaz inde+endent de +resiunea din rezervorul tam+on 5nc(is, se +revd butoane de +ornire din casa +om+elor i de la fiecare (idrant, iar o+rirea se face din staiile de +om+are +rin acionare manual, la terminarea incendiului. &'.&%. :e admite o+rirea automat a +om+elor numai 5n cazul li+sei de a+. &'.&&. Instalaiile automate de stingere a incendiilor 2s+rinHlere standard sau s+rinHlere desc(ise, a+ +ulverizat3 au asigurate debitele i +resiunile de stingere +e tot tim+ul teoretic de intervenie +rin staii de ridicare a +resiunii, cu alimentare din dou surse de energie 2normal i de rezerv3. &'.&". Acionarea +om+elor destinate alimentrii cu a+ a reelelor cu (idrani 5n sistem aer,a+ se face +rin butoane, am+lasate la fiecare (idrant, care acioneaz i electrovana care delimiteaz reeaua de alimentare cu a+. &'.&'. Instalaiile de ti+ s+rinHler, +revzute cu +om+e cu +ornire automat, se ec(i+eaz i cu +om+e +ilot, care s asigure aco+erirea eventualelor +ierderi din reea i meninerea +resiunii 5n instalaie. &'.&#. 2&3 Pom+ele de incendiu se monteaz astfel 5nc6t nivelul rezervei de a+ +entru incendiu s fie mai sus dec6t +artea su+erioar a cor+ului +om+ei 2+om+ 5necat3. ;onductele de legtur 5ntre +om+e i rezervor nu se monteaz deasu+ra nivelului rezervei de a+ +entru incendiu. Aac e4ce+ie +om+ele +revzute cu sisteme de autoamorsare avizate de organele abilitate, care se monteaz conform indicaiilor +roductorului. 2"3 :e admit +om+e submersibile 5n condiiile +revzute de :R .* &"-# . 2'3 Pentru aco+erirea eventualelor +ierderi 5n reea i meninerea +resiunii 5n instalaie se asigur +om+e,+ilot am+lasate 5n staiile de +om+are a a+ei de incendiu= 5n cazul +ornirilor dese, anormale, se analizeaz cauzele i se iau msuri +entru reducerea +ierderilor din reea. &'.& . Pentru 5ncercarea +eriodic a +om+elor de incendiu se recomand asigurarea +osibilitii 5ntoarcerii a+ei 5n rezervor. &'.&8. :c(ema instalaiei, calculul i e4ecuia reelelor, rezervoarelor tam+on 5nc(ise, rezervoarelor i a conductelor din staiile de +om+are se fac astfel 5nc6t, 5n cazul unei avarii, 5n orice +oriune a acestor conducte i ale elementelor acestora s se +oat asigura condiiile de debit i de +resiune +e durata teoretic a incendiului. &'.&9. A+aratele de automatizare i comand, +recum i tablourile electrice se +rote7eaz 5m+otriva umiditii, fie +rin am+lasarea 5n 5nc+eri uscate la tem+eratura indicat de +roductor, fie +rin montarea 5n cutii 2dula+uri3 ca+sulate. &'.&-. .ste indicat ca fiecare +om+ +entru stins incendiul s aib conduct +ro+rie de as+iraie din rezervorul de a+.
Page 37 of 137

&'.&!. ;6nd se monteaz mai mult de dou +om+e, +entru una sau mai multe reele, se admite +revederea unei conducte de as+iraie , ti+ colector , +revzut cu cel +uin dou sorburi, calculate fiecare +entru 5ntregul debit teoretic 5n caz de incendiu i astfel realizate 5nc6t, 5n cazul unei avarii la elementele com+onente, s se asigure funcionarea instalaiei la +arametrii +roiectai. &'."%. 2&3 Refularea, res+ectiv legarea +om+elor la reelele de distribuie aferente, se face astfel< a3 la instalaiile de stingere cu s+rinHlere standard sau s+rinHlere desc(ise, cea de a+ sau a+ +ulverizat se +revede un distribuitor +ro+riu instalaiei, se+arat i inde+endent, alimentat +rin minimum dou conducte, fiecare asigur6nd debitul ma4im necesar. Din acest distribuitor se alimenteaza numai instalaiile de s+rinHlere, +rin dou conducte, dimensionate fiecare +entru intreg debitul, +6n la instalatia interioara de distribuie, res+ectiv +6n la A+aratul de ;ontrol i :emnalizare 2A;:3= b3 la instalaiile de stingere cu (idrani e4teriori, res+ectiv cu (idrani interiori, se +revede c6te o conduct +ro+rie de refulare. &'."&. Prin distribuitorul +revzut la art. &'."% trebuie s se asigure alimentarea instalaiilor de stingere de la autos+ecialele de intervenie 5n cazurile +revzute 5n normativ. &'."". :taiile de +om+are +entru a+a de incendiu +ot fi instalate 5n cldiri inde+endente sau +ot fi 5nglobate 5n cldiri civile sau industriale care au risc de incendiu mi7lociu, mic sau ali+ite de acestea. &'."'. >nc+erile staiilor de +om+are, 5nglobate sau ali+ite cldirilor cu alte destinaii, se se+ar de restul cldirii +rin +erei cu rezistena la foc de cel +uin R.I &-% i +lanee cu o rezistena la foc de minimum R.I !%, av6nd acces direct din e4terior. :e admite comunicarea i cu coridorul comun, +rintr,o u av6nd rezistena la foc de minimimum .I& !%,; asigur6ndu,se accesul nerestricionat. &'."#. ;ldirile inde+endente ale staiilor de +om+are trebuie s asigure cerinele nivelurilor de stabilitate la incendiu I sau II, iar 5n cazul c6nd e4ist numai o +om+ de incendiu, ele trebuie s asigure nivelul de stabilitate la incendiu III. *u se admit construcii cu structuri metalice ne+rote7ate sau +rote7ate +arial. &'." . >nc+erile 5n care se gsesc +om+ele de incendiu se +revd cu legtur telefonic direct cu serviciul +rivat$voluntar +entru situaii de urgen, atunci c6nd debitul de incendiu interior i e4terior este mai mare de "% l$s i dou surse de alimentare cu energie electric 2vezi *ormativul I 93. &'."8. Indiferent de debit, 5nc+erea staiei de +om+are se +revede i cu iluminat de siguran +entru continuarea lucrului, conform *ormativului I9 sau o alt reglementare te(nic ec(ivalent a+licabil. &'."9. .c(i+amentul de rezerv 2e4clusiv +om+a de rezerv3 +entru ridicarea +resiunii i asigurarea debitului de a+ se monteaz 5ntr,o 5nc+ere se+arat de cea a ec(i+amentului normal, zidul de se+arare fiind minim R.I &"%. >n +ereii de se+arare se +revd ui de comunicare .I & !%,;. :imilar se am+laseaz i se se+ar i gru+urile electrogene. &'."-. 1a instalaiile de +om+are cu reci+iente (idro+neumatice de incendiu se +revede com+resor de aer. &'."!. ;om+resoarele +entru instalaiile cu s+rinHlere din sistemele a+,aer trebuie s asigure um+lerea cu aer a instalaiei 5n ma4imum "% minute. &'.'%. ;om+resoarele +entru instalaiile cu s+rinHlere din sistemele a+,aer se +revd cu acionare manual i cu semnalizarea scderii +resiunii aerului. :e interzice acionarea automat a com+resoarelor. &'.'&. 1a stabilirea simultaneitilor i duratelor de funcionare ale diferitelor sisteme de +rotecie 5m+otriva incendiilor, +entru dimensionarea staiei de +om+are i a reelei e4terioare de alimentare cu a+, se ine seama de urmtoarele< a3 dac instalaia are (idrani interiori i (idrani e4teriori de incendiu, se consider , la construciile civile, de +roducie sau de+ozitare, categoria de im+ortan normal , funcionarea (idranilor de incendiu interiori tim+ de &% min, iar a celor e4teriori 5n urmtoarele &-% minute. b3 la cldirile foarte 5nalte i la cele industriale multieta7ate cu 5nlimea mai mare de "% metri, 5n +rimele dou ore se asigur funcionarea, fie a (idranilor de incendiu interiori, fie a celor e4teriori, instalaia dimension6ndu,se la debitul cel mai mare, iar 5n urmtoarea or, se asigur funcionarea numai a (idranilor de incendiu e4teriori= c3 la cldirile cu sli aglomerate, cldirile monobloc i cldirile 5nalte, 5n +rima or se asigur funcionarea, fie a (idranilor de incendiu interiori, fie a celor e4teriori, instalaia dimension6ndu,se la debitul cel mai mare, iar 5n urmtoarele dou ore, se asigur funcionarea numai a (idranilor de incendiu e4teriori= d3 +entru construciile civile, de +roducie i de+ozitare care au nivelul de stabilitate la incendiu I sau II, 5n care densitatea sarcinii termice, determinat +rin calcul, este mai mic de "&% ML$m", +recum i cele ec(i+ate cu instalaii automate de stingere, cu e4ce+ia cldirilor cu sli aglomerate, 5nalte i foarte 5nalte, funcionarea instalaiilor cu (idrani e4teriori se asigur tim+ de " ore iar a (idranilor de incendiu interiori tim+ de &% minute= e3 +entru construciile civile cu nivel de stabilitate la incendiu III, I/ i /, cu e4ce+ia cldirilor cu sli aglomerate, tim+ul teoretic de funcionare al (idranilor e4teriori este de &"% minute iar a (idranilor de incendiu interiori tim+ de &% minute= f3 +entru +arca7ele subterane din categoria P& i P", definite conform reglementrilor te(nice s+ecifice, care nu sunt ec(i+ate cu instalaii de stingere cu s+rinHlere, +arca7e su+raterane 5nc(ise cu ma4imum dou niveluri 5n +rimele '% de minute se asigur funcionarea (idranilor de incendiu interiori iar 5n urmtoarele &-% minute, se asigur funcionarea numai a (idranilor de incendiu e4teriori. Partea a III,a PROI.;@AR.A CI .D.;?@AR.A I*:@A1AEII1OR D. :@I*0.R. A I*;.*DII1OR ;? 0AJ. 0azele utilizate 5n instalaiile fi4e de stingere a incendiilor sunt< dio4idul de carbon 2;O"3, gazele inerte i gazele menionate 5n ca+itolul & din +rezentul normativ. &#. Instalaii fi4e de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon .c(i+area te(nic a cldirilor cu instalaii fi4e de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon :isteme de stingere a incendiului cu dio4id de carbon &#.& 2&3 Pro+rietile dio4idului de carbon, mecanismul stingerii incendiului cu dio4id de carbon i domeniile recomandate +entru instalaiile de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon, sunt +rezentate 5n ane4a nr. &8. 2"3 ;O" trebuie s fie 5n conformitate cu .* " !"' sau o reglementare ec(ivalent. &#.". >n funcie de modul 5n care asigur stingerea incendiului 5n incinta +rote7at, instalaiile de stingere cu dio4id de carbon +ot fi realizate 5n sisteme de< a3 inundare total= b3 stingere local. &#.'. :istemul de stingere +rin inundare total cu dio4id de carbon se realizeaz numai la incinte 5nc(ise la care golurile e4istente 2ui, ferestre, tra+e, tubulaturi etc.3, +ot fi 5nc(ise 5nainte sau simultan cu 5nce+erea deversrii dio4idului de carbon. Prin inundare total se +ot stinge incendiile de su+rafa, incendiile declanate 5n masa de material combustibil solid sau incendiile +roduse la generatoare sau ec(i+amente electrice. &#.#. Pentru stingerea incendiilor +rin inundare total, 5ntreg s+aiul incintei +rote7ate trebuie s fie um+lut cu dio4id de carbon astfel 5nc6t concentraia de o4igen s scad 5n tim+ul cel mai scurt +osibil sub valoarea de meninere a arderii. &#. . 1a sistemele de stingere cu inundare total a incendiilor instantanee i de su+rafa 2de lic(ide inflamabile3, cantitatea 2masa3 de dio4id de carbon introdus trebuie s aco+ere +ierderile datorate neetaneitilor. :u+rafaa total 2m"3 a golurilor ce nu +ot fi 5nc(ise nu trebuie s de+easc 'M din volumul incintei 2m'3 +rote7ate, sau &%M din aria total 2m"3 a su+rafeelor laterale i a +rilor su+erioare i inferioare ale incintei. >n situaia 5n care din motive te(nice sau te(nologice aceste condiii nu se +ot realiza, se ado+t sistemul de stingere local. &#.8. 1a sistemul de stingere local trebuie s se asigure inundarea cu dio4id de carbon +e su+rafee limitate. :istemul se folosete la stingerea incendiilor de su+rafa, 5n s+ecial de lic(ide combustibile sau materiale combustibile solide, 5n incinte unde nu sunt asigurate condiii +entru inundarea total. :e recomand acest sistem la +rotecia i stingerea bazinelor de clire, transformatoarelor rcite cu ulei etc. &#.9. 2&3 Pentru obiectivele 5ncadrate 5n categoria de im+ortan e4ce+ional ori deosebit tezaure, muzee de art sau cldiri care ad+ostesc valori de +atrimoniu etc., instalaiile cu dio4id de carbon sunt +revzute cu un sistem de alimentare de rezerv 2baterie activ de rezerv3. 2"3 Investitorii +ot +revedea i 5n alte situaii sistemul de alimentare de rezerv, 5n funcie de riscul de incendiu, contribuia la foc 2combustibilitatea3 construciei i valoarea acesteia i a bunurilor materiale. &#.-. 1a construciile din categoriile de im+ortan e4ce+ional i deosebit, stabilite conform reglementrilor s+ecifice, +recum i la cele care ad+ostesc obiecte cu valori de +atrimoniu, ori atunci c6nd investitorul solicit, instalaiile fi4e cu dio4id de carbon trebuie s asigure cel +uin dou re+rize distincte de stingere, re+rize realizate +rin sistemul de alimentare activ 2+rima re+riz3 i +rin sistemul de alimentare activ de rezerv 2a doua re+riza3. &#.!. Pentru realizarea stingerii incendiului cu dio4id de carbon, concentraia de o4igen 5n incinta +rote7at trebuie redus sub -M. @rebuie s se in seama de neetaneitile incintei +rote7ate i de cerinele +roductorului substanei de stingere. &#.&%. >n incintele 5nc(ise 5n care instalaiile de stins incendiu deverseaz cantiti de dio4id de carbon ce de+esc %M din volumul incintei, se asigur condiii de evacuare a aerului 2dis+ozitive de obturare automat care asigur etaneitatea 5n +oziie normal sau su+a+e care se desc(id la o anumit +resiune interioar numai 5n sensul evacurii aerului 5n e4terior3.
Page 38 of 137

Riscuri &#.&&. Dio4idul de carbon +rezint riscuri mari +entru utilizatori. >ntr,o atmosfer care conine 2'. . .#3M dio4id de carbon utilizatorul 5nce+e s res+ire mai ra+id iar la concentraii mai mari de !M 5i +ierde cunotina. 1a concentraii de circa "%M moartea +oate surveni 5n 2"% . . . '%3 minute. &#.&". Deversarea unor cantiti mari de dio4id de carbon, +rin li+sa de o4igen i vizibilitatea redus 5n incinta inundat 2cauzat de ceaa care se formeaz3, constituie un +ericol +entru sntatea i viaa utilizatorilor. :oluii te(nice de realizare a instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon ;om+onentele instalaiilor fi4e de stingere &#.&'. 2&3 >n funcie de +resiunea de stocare a substanei de stingere, instalaiile fi4e de stins incendii cu dio4id de carbon +ot fi< a3 de 5nalt +resiune 2cu +resiunea de lucru mai mare de "& bar3= b3 de 7oas +resiune 2cu +resiunea de lucru sub "& bar3. 2"3 ;om+onentele instalaiilor fi4e de stingere trebuie s fie conforme cu +rile cores+unztoare din :R .* &"%!# sau reglementri ec(ivalente. &#.&#. Instalaiile fi4e de stingere a incendiului cu dio4id de carbon de 5nalt +resiune se com+un din< a3 reci+ieni 2butelii3 cu dio4id de carbon gru+ate 5n< i. sistem de alimentare +rinci+al 2baterie activ +rinci+al3= ii. sistem de alimentare de rezerv 2baterie activ de rezerv3, du+ caz= b3 colector de dio4id de carbon 2sau conducte colectoare 5n cazul sistemelor cu mai multe baterii +rinci+ale sau de rezerv3= c3 dis+ozitive de acionare= d3 dis+ozitive i ec(i+amente electrice de detecie, semnalizare i comand= e3 conducte +entru trans+ortul i distribuia dio4idului de carbon= f3 duze +entru refularea dio4idului de carbon= g3 a+aratura +entru control= (3 conducte de comand. &#.& . Instalaiile fi4e de stingere cu dio4id de carbon de 7oas +resiune se com+un din< a3 reci+ieni 2rezervoare3 termoizolate +entru de+ozitarea dio4idului de carbon lic(id= b3 conducte +rinci+ale de trans+ort= c3 distribuitoare cu dis+ozitive de declanare= d3 conducte +entru trans+ortul i distribuia dio4idului de carbon= e3 duze +entru refularea dio4idului de carbon= f3dis+ozitive i ec(i+amente electrice de detecie, semnalizare i comand= g3 a+aratura +entru control= (3 agregate frigorifice +entru rcirea dio4idului de carbon, inclusiv a+aratura de msurare, comand i acionare= i3 conducte de comand i instalaie de +regtire a substanei de stingere. ;omanda i +unerea 5n funciune a instalaiilor de stingere cu dio4id de carbon &#.&8. Punerea 5n funciune a instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon se +oate face< a3 manual= b3 automat. &#.&9. Punerea automat 5n funciune a instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon +oate fi cu acionare +neumatic, mecanic, electric, +neumo, mecanic, electric combinat cu +neumatic 2+entru sistemele de 7oas +resiune3, electric combinat cu +neumo,mecanic 2+entru sistemele de 5nalt +resiune3 sau cu alte sisteme de acionare. :isteme de detectare, semnalizare i comand &#.&-. :istemele de detectare, semnalizare i comand se +roiecteaz i realizeaz conform +revederilor reglementrilor te(nice s+ecifice i ale +roductorilor de instalaii i ec(i+amente. Aceste sisteme trebuie s +rezinte siguran 5n e4+loatare, s asigure +osibilitatea verificrii +eriodice a strii de funcionare, iar eventualele revizii i re+araii s se +oat face cu uurin. &#.&!. :istemele de detectare, semnalizare i comand automat a funcionrii instalaiilor de stingere cu+rind instalaia de detectare i semnalizare a izbucnirii incendiului 5n incinta +rote7at i dis+ozitivele de comand i acionare a instalaiei fi4e de stingere a incendiului cu dio4id de carbon. &#."%. :istemul de detectare, semnalizare i comand a instalaiei de stingere cu dio4id de carbon are sco+ul detectrii sigure a izbucnirii incendiului 5nc din faza inci+ient, +recum i efectuarea acionrilor automate +restabilite. &#."&. Princi+alele com+onente ale instalaiei de detectare, semnalizare i comand sunt urmtoarele< a3 detectoarele= b3 butoanele manuale de semnalizare= c3 centrala de detectare, semnalizare i comand= d3 circuitele electrice aferente instalaiei= e3 a+arata7ul de semnalizare o+tic i acustic= f3 dis+ozitivele electromecanice de comand a acionrilor. &#."". Detectoarele trebuie s asigure de+istarea inci+ient a izbucnirii incendiului. Detectoarele +ot fi monocriteriale , care detecteaz un singur +arametru al arderii 2fum, flacr, tem+eratur3, sau multicriteriale , care detecteaz simultan doi sau trei +arametri ai arderii. Indiferent de ti+ul detectoarelor utilizate, 5n incinta +rote7at trebuie s se asigure minimum dou detectoare. &#."'. 2&3 ;ircuitele de semnalizare care asigur transmiterea semnalelor de la detectoare la centrala de semnalizare i comand se realizeaz res+ect6ndu,se reglementrile te(nice de s+ecialitate i condiiile im+use de +roductor. 2"3 ;ircuitele trebuie s fie cores+unztor dimensionate, cu trasee c6t mai scurte i sigure 5n funcionare. &#."#. ;ircuitele aferente detectoarelor trebuie s fie distincte de cele ale butoanelor manuale de semnalizare a incendiului. Instalaiile de stingere cu acionare automat se +revd obligatoriu i cu butoane manuale 2declanatoare manuale , standardul de referin :R .* # , && sau o reglementare ec(ivalent3. &#." . :e recomand ca centralele de semnalizare i comand s se am+laseze 5n a+ro+ierea incintei +rote7ate. 1ocul de am+lasare al centralei de semnalizare trebuie s fie cu risc mic, +revzut cu iluminat de siguran cores+unztor i accesibil +ersonalului autorizat. &#."8. ;entralele de semnalizare i comand trebuie s realizeze alarmarea utilizatorilor i +unerea 5n funciune 2declanarea3 instalaiei de stingere cu tem+orizarea res+ectiv, numai du+ efectuarea acionrilor +restabilite. @rebuie s se asigure totodat< a3 eliminarea +osibilitilor de declanare accidental a instalaiilor de stingere= b3 efectuarea automat, 5nainte de declanare, a alarmrii utilizatorilor i a unor acionri +restabilite cum sunt< 5ntreru+erea funcionrii instalaiilor de ventilare, climatizare din incinta +rote7at= 5nc(iderea elementelor de +rotecie a golurilor funcionale 2ui, ferestre, tra+e etc.3= 5ntreru+erea funcionrii unor instalaii care +ot +erturba stingerea etc. Alertarea automat a serviciului +rivat$voluntar +entru situaii de urgen este obligatorie, iar a serviciului +rofesionist +entru situaii de urgen se face la cererea beneficiarului= c3 tem+orizarea declanrii instalaiei de stingere cores+unztor efecturii unor aciuni i msuri de +rotecie a utilizatorilor 2de regul sub 8% de secunde3. *u se admite un tim+ de tem+orizare care s de+easc &"% de secunde= d3 funcionarea 5n condiii de siguran a instalaiei de stingere.

Page 39 of 137

&#."9. Instalaiile fi4e de stingere la care +unerea 5n funciune este automat, +ot fi +revzute i cu +osibilitatea de bloca7 a comenzii de declanare a deversrii automate. Aceast blocare se +oate asigura i de la centrala de semnalizare i comand, c6nd aceasta este am+lasat 5n a+ro+ierea incintei +rote7ate i se +oate interveni la ea 5n tim+ util. &#."-. Dis+ozitivele de comand i de acionare trebuie s fie sigure 5n funcionare. @oate acionrile automate trebuie s fie dublate de acionri manuale. :tocarea dio4idului de carbon 5n instalaiile fi4e de 5nalt +resiune &#."!. Dio4idul de carbon utilizat +entru stingerea incendiilor 5n instalaiile fi4e de 5nalt +resiune se stoc(eaz 5n reci+ieni 2butelii3 metalice. ;antitatea 2masa3 5nmagazinat este stabilit 5n funcie de ca+acitatea buteliei, aa cum se indic 5n ane4a nr. &8, tabelul &8.&. &#.'%. @em+eratura camerei 5n care se am+laseaz reci+ienii 2buteliile3 cu dio4id de carbon trebuie asigurat obligatoriu 5ntre , K; i T ' K;. &#.'&. Reci+ienii 2buteliile3 cu dio4id de carbon se +rote7eaz 5m+otriva radiaiilor termice directe sau indirecte, iar dac este +osibil, trebuie s fie am+lasate 5nde+rtat i izolate de surse de tre+idaii. &#.'" 0ru+area buteliilor cu dio4id de carbon 5n cadrul instalaiilor fi4e de stingere se face 5n baterii, se+arat cele active de cele de rezerv. &#.''. Guteliile montate 5n baterii trebuie s fie racordate la colector i fi4ate +e stela7, astfel 5nc6t sa aib asigurat stabilitatea i funcionarea cores+unztoare 5n condiii deosebite 2seism, incendiu etc.3. Aiecare butelie se +revede cu dis+ozitivele necesare utilizrii individuale. >n locul de am+lasare a sistemelor de baterii se asigur iluminat de siguran cores+unztor. &#.'#. Aiecare butelie trebuie s aib indicator de golire i se racordeaz la colectorul bateriei +rin racorduri fle4ibile, cu su+a+e de sens, astfel ca sc(imbarea buteliei s se fac fr a afecta funcionarea celorlalte butelii din cadrul bateriei. Pierderea 5n greutate a buteliilor aferente bateriilor de comand se semnalizeaz la +unctul de comand sau acolo unde se consider necesar de ctre +roiectantul instalaiei. :tocarea 5n rezervoare a dio4idului de carbon 5n instalaii de 7oas +resiune &#.' . Reci+ienii de stocare de 7oas +resiune trebuie s menin alimentarea instalaiei cu dio4id de carbon lic(id la o +resiune nominal de "%,9 bar, cores+unztoare unei tem+eraturi de a+ro4imativ ,&-K;. &#.'8. 2&3 Presiunea de 5ncercare +entru reci+ienii de 7oas +resiune trebuie s fie de cel +uin '% bar. .i trebuie s fie siguri 5n funcionare +entru tem+eraturi de +6n la , "!K;. 2"3 ;onform +rescri+iilor te(nice I:;IR, fiecare reci+ient de 7oas +resiune trebuie s fie ec(i+at cu indicator de nivel al lic(idului de ;O " i manometru cu contacte electrice legat la un sistem de alarm de su+raveg(ere +entru +resiunile ma4ime i minime 2de "" bar i res+ectiv &9," bar3. &#.'9. Reci+ienii de stocare trebuie +revzui cu dis+ozitive sau mi7loace care s +ermit verificarea cantitii 2masei3 de dio4id de carbon stocat, semnal6nd automat golirea acestora. &#.'-. Reci+ienii se racordeaz individual la colectorul instalaiei, astfel 5nc6t s +ermit 5nlocuirea lor individual fr afectarea funcionrii instalaiei. &#.'!. 2&3 Reci+ienii de 7oas +resiune trebuie s fie izolai termic i ec(i+ai cu mi7loace de rcire sau 5nclzire 2sau cu am6ndou dac este necesar3. 2"3 :istemul de rcire trebuie s menin tem+eratura de , &-K; 5n reci+ientul izolat termic, recomand6ndu,se ca ser+entina eva+oratorului agregatului frigorific s fie montat la +artea su+erioar a reci+ientului 25n s+aiul de va+ori3. &#.#%. >nclzirea reci+ienilor se +revede numai atunci c6nd tem+eratura mediului ambiant +oate avea valori sub , "'K; 2cre6nd +resiuni 5n interior sub &9," bar3. :istemul de 5nclzire trebuie s menin 5n reci+ientul izolat termic tem+eratura de , &-K;. funcionarea sistemului de 5nclzire trebuie reglat automat. &#.#&. @ermoizolarea reci+ienilor de stocare de 7oas +resiune trebuie astfel dimensionat i realizat 5nc6t, la un tim+ ma4im de nefuncionare al agregatului de rcire de # ore 2+entru +erioada cu tem+eratura e4terioar cea mai ridicat3, s nu se desc(id su+a+ele de siguran. &#.#". >n reci+ienii de stocare de 7oas +resiune, cores+unztor regla7ului su+a+elor de siguran, gradul de um+lere se +oate lua 5ntre %,- i %,! Hg$l. &#.#'. Dac dio4idul de carbon utilizat +entru stingere este stocat 5n rezervoare utilizate i 5n sco+uri te(nologice, atunci trebuie asigurat rezerva +ermanent de dio4id de carbon lic(id necesar +entru stingere. Dis+ozitive de siguran &#.##. 1a sistemele de stingere cu dio4id de carbon cu stocarea substanei 5n reci+ieni de 5nalt +resiune, dis+ozitivele de siguran trebuie s funcioneze la o cretere a +resiunii 5ntre &8 bar i "%9 bar. &#.# . 1a sistemele de stingere cu dio4id de carbon cu stocarea substanei lic(ide 5n reci+ieni de 7oas +resiune, 5n cazul creterii +resiunii la '% bar trebuie s se desc(id su+a+ele de siguran. Aceste su+a+e trebuie s aib o funcionare sigur i 5nc(idere etan, iar desc(iderea lor s se fac 5n scurt tim+. @rebuie s se elimine +osibilitatea blocrii su+a+elor de siguran +rin 5ng(e. Reele de conducte &#.#8. Reelele de conducte se com+un din< a3 conducte de trans+ort= b3 conducte de distribuie= c3 conducte de comand< b +entru dio4id de carbon= b +entru aer com+rimat. &#.#9. ;olectorul, conductele de trans+ort i de distribuie, +recum i armturile utilizate trebuie s reziste la +resiunile i tem+eraturile +recizate de +roductor. Presiunile de +rob trebuie s fie cel +uin de trei ori +resiunea de lucru a acestora. &#.#-. ;onductele utilizate trebuie s reziste la tem+eraturile sczute 2de regul 5ntre , "!K; i T 88K;3 i la +resiunile de lucru ale dio4idului de carbon din instalaiile de stingere, fr a suferi deformri, cu e4ce+ia celor necesare +entru dilatri i contracii. &#.#!. >n funcie de condiiile s+ecifice, la instalaiile de stins incendiu cu dio4id de carbon se +ot utiliza urmtoarele feluri de conducte< a3 evi i fitinguri din oel zincate la interior i la e4terior, 5n s+aii +uin nocive= b3 evi i fitinguri din cu+ru sau din alam, 5n s+aii +uin nocive= c3 evi din materiale s+eciale 2oeluri ino4idabile3 i evi cu +rotecii antiacide, 5n s+aii e4trem de corosive. &#. %. .ste interzis folosirea 5n instalaiile de stins incendii cu dio4id de carbon a evilor i fitingurilor din font. >mbinrile evilor se e4ecut, de regul, cu fitinguri filetate sau cu flane. &#. &. Presiunea de trans+ort a dio4idului de carbon +rin conducte trebuie s fie su+erioar +resiunii +unctului tri+lu, 5n vederea evitrii formrii do+urilor de g(ea 2rezultate din transformarea dio4idului de carbon 5n z+ad carbonic3. &#. ". Pentru evitarea +roducerii e4+ansiunii dio4idului de carbon i 5ng(earea lui +e conducte, la +roiectarea i realizarea sistemelor de stingere se ado+t soluia cu seciuni variabile ale conductelor, cores+unztoare debitelor de dio4id de carbon trans+ortate. &#. ' @raseele conductelor +entru dio4id de carbon trebuie s fie c6t mai scurte +osibil i de regul, conductele se +ozeaz a+arent, iar 5n cazul 5n care nu este +osibil se asigur +osibiliti de vizitare i control. &#. #. >n situaia 5n care conductele de trans+ort strbat s+aii su+use condiiilor atmosferice e4terioare, conductele se +rote7eaz cores+unztor 2termic i anticorosiv3. &#. . 1a traversarea +ereilor i +laneelor cldirilor de ctre conductele instalaiilor de stingere cu dio4id de carbon, se +revd sisteme de etanare adecvate. &#. 8. Pentru +rotecia anticorosiv a instalaiei de aer com+rimat din com+onena instalaiilor cu dio4id de carbon de 7oas +resiune, se +revd filtre usctoare 2cu silicagel sau un +rodus cu +ro+rieti ec(ivalente3 +entru reducerea umiditii.
Page 40 of 137

Duze de refulare &#. 9. Duzele +rin care se refuleaz dio4idul de carbon se dis+un 5n incintele +rote7ate 25nc+eri, s+aii, ec(i+amente etc.3, 5n aa fel 5nc6t s realizeze o inundare ra+id i uniform. :e utilizeaz numai duze astfel dimensionate i realizate 5nc6t s elimine +osibilitatea 5ng(erii dio4idului de carbon 5n instalaie. &#. -. Duzele de refulare trebuie s fie marcate de +roductor cu +rinci+alele caracteristici te(nice, res+ectiv ti+ul duzei, diametrul i +rotecia anticorosiv. &#. !. 2&3 Debitele s+ecifice ale duzelor 5n funcie de +resiunea de refulare, sunt cele din tabelul &#.&. +entru instalaii de 5nalt +resiune 2+resiunea de stocare de &,9 bar3 i tabelul &#.". +entru instalaii de 7oas +resiune 2+resiunea de stocare de "%,9 bar3. 2"3 :u+rafeele seciunilor orificiilor de debitare a duzelor de refulare cores+unztoare diametrelor acestora, sunt cele din Ane4a nr. &8, tabel &8.". @abelul &#.& Debitele s+ecifice ale duzelor de refulare +entru instalaii de 5nalt +resiune 2+resiunea de stocare de &,9 bar3

Presiunea de refulare 5n sectiunea orificiului de debitare a duzei PbarQ &,9 %,% #-,' #8, ##,#',& #&,# '!,8 '9,! '8," '#, '",'&,% "!,' "9,8 " ,! "#,& "",# "%,9 &9," &',-

Debitul s+ecific de refulare 2rata de descrcare a duzei3 PHg$min$mm"Q '," ",9%8 #,#%' ",&9# &,!! &,-#% &,9%8 &, !% &,#-&,'!9 &,'%! &,""# &,&#% &,%8' %,!%,!%%,-'% %,98% %,8!% %, #! %,#&!

&#.8%. Duzele de refulare trebuie s aib rezistena mecanic cores+unztoare utilizrii 5n condiii normale de lucru 2+resiuni, tem+eraturi, deteriorri mecanice3. :e recomand ca duzele de refulare s se e4ecute din metale rezistente la coroziune. &#.8&. Dac condiiile de am+lasare a duzelor +ot conduce la 5nfundarea lor, trebuie +revzute cu discuri de ru+tur sau ca+ace. Aceste dis+ozitive de obturare trebuie s asigure o desc(idere sigur, total i ra+id a duzelor atunci c6nd sistemul de stingere intr 5n funciune. &#.8". 1a sistemele de stingere local, fi4area duzelor trebuie s fie sigur +entru a nu +ermite des+rinderea lor. Am+lasarea duzelor se stabilete de ctre +roiectant 5n funcie de condiiile s+ecifice ale incintei. Armturi i dis+ozitive de control &#.8'. Armturile i dis+ozitivele de control funcional cu+rind dis+ozitivele de 5nc(idere, desc(idere a reci+ienilor 2buteliilor3, de declanare a deversrii dio4idului de carbon, de distribuie a dio4idului de carbon, de verificare a +rezenei dio4idului de carbon 5n reci+ieni. Acestea trebuie +roiectate, realizate i 5ntreinute astfel 5nc6t s asigure buna funcionare a instalaiei i s fie sigure 5n e4+loatare +entru tem+eraturi cu+rinse 5ntre ,"!K; i T88K;, +recum i marcate cu limitele de tem+eraturi +entru care au fost +roiectate. &#.8#. Dis+ozitivele care controleaz eliberarea i distribuia dio4idului de carbon trebuie s +oat fi comandate i manual 5n caz de urgen. Aceste dis+ozitive de comand se am+laseaz 5n locuri uor accesibile o+eratorilor. @abelul &#." Debitele s+ecifice ale duzelor de refulare +entru instalaii de 7oas +resiune 2+resiunea de stocare de "%,9 bar3
Page 41 of 137

Presiunea de refulare 5n sectiunea orificiului de debitare a duzei PbarQ "%,9 "%,% &!,' &-,8 &9,! &9," &8, & ,! & ," &#, &',&',& &",# &&,9 &&,% &%,' !,9 !,% -,' 9,8 8,!

Debitul s+ecific de refulare 2rata de descrcare a duzei3 PHg$min$mm"Q ",!9% ",%#& &,89& &,##' &,"-# &,&8 &,%9' %,!!" %,!&%,- & %,9!" %,9'9 %,8-%,8#" %,8%% %, ! %, "& %,#%,##! %,#&# %,'-&

&#.8 . Robinetele utilizate trebuie s satisfac condiiile de e4+loatare ale instalaiilor cu dio4id de carbon 5n ceea ce +rivete tem+eratura i debitul, s 5nc(id etan iar desc(iderea s fie total i ra+id 2+entru a nu +rovoca blocarea lor +rin 5ng(e3. &#.88. Robinetele folosite la instalaiile cu stocare la 5nalt +resiune i care sunt meninute +ermanent sub +resiune, trebuie s reziste la +resiuni de minimum " % bar 2robinetele de +e butelii3, iar acelea ce nu sunt meninute +ermanent sub +resiune 2robinetele de linie3 trebuie s aib rezistena de cel +uin & % bar. &#.89. Robinetele folosite la instalaiile de stocare de 7oas +resiune trebuie s reziste la +resiunea de cel +uin &" bar. &#.8-. 1a +unerea 5n funciune, toate robinetele instalaiilor de stingere cu dio4id de carbon , indiferent de ti+ul constructiv , se marc(eaz i sigileaz 5n +oziia normal de utilizare i se asigur neacionarea lor de ctre +ersoane neautorizate. &#.8!. Pentru eliminarea +osibilitilor de declanare accidental a instalaiilor de stingere, +e conductele de alimentare se +revd obligatoriu armturi de 5nc(idere, desc(idere dublate, sigure 5n funcionare. &#.9%. 2&3 Armturile i dis+ozitivele de control funcional trebuie marcate de +roductor cu +rinci+alele caracteristici te(nice 2+resiuni, debite, diametre, tensiuni, +uteri etc.3. 2"3 Pe conductele de trans+ort se +revd robinete )de linie), cu rol de +rotecie a incintelor +rote7ate la eventualele declanri accidentale. 1a instalaiile ce folosesc +entru stocarea dio4idului de carbon reci+ieni de 7oas +resiune, robinetul de linie se monteaz 5n aval de robinetul manual de +e conducta +rinci+al de trans+ort. 1a instalaiile cu reci+ieni 2butelii3 de 5nalt +resiune, robinetul de linie se monteaz 5n aval de colectorul bateriei. &#.9&. Dac dintr,un rezervor de 7oas +resiune sau dintr,o baterie de 5nalt +resiune se alimenteaz cu dio4id de carbon incinte de stingere se+arate, se monteaz robinete de linie +e fiecare conduct de diri7are a dio4idului de carbon s+re incintele de inundare. &#.9". 1a instalaiile de 5nalt +resiune, +e colectorul bateriei se +revede su+a+a de golire care se menine desc(is +6n la +resiunea de " bar, astfel 5nc6t dio4idul de carbon sc+at din butelii +rin eventuale neetaneiti s fie evacuat 5n e4terior. Alte elemente ale instalaiilor fi4e de stingere &#.9'. Pentru controlul bunei funcionri a instalaiilor de stingere se +revd< a3 a+arate locale +entru controlul +arametrilor dio4idului de carbon stocat 5n rezervoare 2manometre i indicatoare de nivel3= b3 a+arate locale +entru controlul +arametrilor instalaiei de rcire 2termometre montate unul la intrarea iar altul la ieirea eva+oratorului3 la instalaiile care folosesc reci+ieni de 7oas +resiune +entru stocarea dio4idului de carbon 5n stare lic(id= c3 a+aratura +ro+rie de control a agregatelor frigorifice 2manometre i termometre +entru controlul +arametrilor agentului frigorific i a sistemului de ungere3, se+arat de cele menionate 5n aliniatul ". &#.9#. Pentru comanda desc(iderii robinetelor cu acionare +neumatic se utilizeaz aerul com+rimat stocat 5ntr,un reci+ient 5n care se menine 5n +ermanen +resiunea necesar acionarii. Aerul com+rimat trebuie s fie asigurat dintr,o surs sigur 2te(nologic sau +ro+rie3. Am+lasarea 5n construcii a com+onentelor instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon Am+lasarea bateriilor de butelii cu dio4id de carbon 5n instalaiile fi4e de 5nalt +resiune

Page 42 of 137

&#.9 . :e recomand ca bateriile cu reci+ieni 2butelii3 cu dio4id de carbon s fie am+lasate 5ntr,o 5nc+ere se+arat, +rote7ata cores+unztor, cu acces uor din e4terior, direct sau dintr,o circulaie funcional 2coridor, (ol etc.3. >n cazul instalaiilor de stingere locale montate direct +e utila7e, bateriile cu reci+ieni cu dio4id de carbon se +ot am+lasa i 5n seciile de fabricaie, cu condiia ca 5nc+erile sa fie dotate cu instalaii mecanice de ventilare general. &#.98. :+aiile 5n care se monteaz bateriile active i de comand aferente instalaiei fi4e de stins incendiu cu dio4id de carbon 2staiile de distribuie3, se se+ar de restul construciei. .lementele de se+arare trebuie s fie minimum R.I &"% minute +entru +erei i R.I 8% minute +entru +lanee, iar ua de acces trebuie s fie de clasa minim A", s&,d%. Rezistena la foc a uii trebuie s fie minimum .I" '% , ;, dac accesul nu este direct 5n e4terior. >n cazul 5n care 5nc+erile 5n care se am+laseaz bateriile cu reci+iente cu dio4id de carbon au un +erete e4terior cu ferestre, acestea trebuie s aib geamuri +rote7ate 5m+otriva radiaiilor solare. &#.99. >nc+erile staiilor de distribuie a dio4idului de carbon se +revd cu ventilare natural,organizat 2ferestre mobile i goluri de admisie a aerului3, sau cu ventilare mecanic. 1a staia de distribuie se +revede obligatoriu ventilare mecanic de avarie care s asigure un numar de 2 . . .&%3 sc(imburi orare de aer. As+iraia acestei instalaii trebuie s fie de la +artea inferioar a 5nc+erii, iar comanda de acionare se asigur manual din e4terior. &#.9-. 2&3 :tructurile metalice ale bateriilor active i de comand se monteaz l6ng +erei, la distana de minimum %,& m de acetia. Pe +artea de acionare manual a bateriilor 2fa de zidurile frontale3 i 5ntre baterii se asigur distane de %,-%,&,%% m, +entru a +er,mite efectuarea cu uurin a o+eraiilor de monta7, verificare i control a ec(i+amentelor instalaiei de stingere. 2"3 >n situaia montrii a c6te dou baterii s+ate 5n s+ate, se sigur distana de %,& m 5ntre ele i %,-% m fa de bateriile vecine. 1a stabilirea dis+unerii elementelor com+onente din cadrul staiei de distribuie trebuie s se asigure accesul +ersonalului de su+raveg(ere la butelii, +recum i la +unctele de comand ale acestora 2cutii, cleme, ventile etc.3. Am+lasarea reci+ientelor cu dio4id de carbon 5n instalaii fi4e de 7oas +resiune &#.9!. 2&3 Reci+ienii 2buteliile3 de stocare i accesoriile acestora trebuie dis+use astfel 5nc6t ins+ectarea, +robarea, re5ncrcarea i alte lucrri de 5ntreinere s se +oat face uor, iar 5ntreru+erile de funcionare s fie minime. 2"3 Reci+ienii de stocare se am+laseaz c6t mai a+roa+e +osibil de incintele +rote7ate, ferite de foc sau de e4+lozie. 2'3 Reci+ienii de stocare trebuie +rote7ai 5m+otriva fenomenelor meteorologice grele, a deteriorrilor mecanice, coroziunilor c(imice sau a altor degradri. Am+lasarea retelei de conducte +entru trans+ortul i distributia dio4idului de carbon &#.-%. Am+lasarea elementelor reelei de trans+ort i distribuie a dio4idului de carbon se face astfel 5nc6t sa nu afecteze gabaritul cilor de acces i de evacuare, +ermi6nd circulaia +ersoanelor 5n condiii de siguran. &#.-&. 2&3 ;onductele instalaiei interioare de distribuie a dio4idului de carbon se monteaz a+arent sau 5n canale, av6nd acces +entru control. @raseul se alege astfel 5nc6t s conduc la +ierderi minime de sarcin, iar conductele trebuie s fie bine fi4ate i ferite de aciuni mecanice, termice i c(imice. 2"3 ;onductele de trans+ort a dio4idului de carbon montate 5n canale 5m+reun cu conducte de fluide calde sau +ozate aerian la mai +uin de %, % m de conductele calde, se +rote7eaz termic. &#.-". 2&3 ;onductele de trans+ort, distribuie i comand se +ozeaz cu res+ectarea urmtoarelor distane minime de siguran< a3 %,"% m fa de cabluri electrice de 7oas tensiune= b3 %,'% m fa de cabluri cu tensiuni de & +6n la "% H/ 2inclusiv3= c3 %,' m fa de cabluri cu tensiuni de la "% +6n la ' H/, inclusiv= d3 %, % m fa de conducte calde cu ts W %K;= e3 %,'% m fa de conducte +entru fluide reci cu ts Y %K;. 2"3 Pozarea conductelor de trans+ort a dio4idului de carbon se face obligatoriu deasu+ra traseelor cablurilor electrice i sub conductele calde. Am+lasarea armturilor, dis+ozitivelor i ec(i+amentelor &#.-'. @oate dis+ozitivele de acionare, armturile +entru eliberarea dio4idului de carbon i dis+ozitivele de siguran trebuie s fie am+lasate, montate i +rote7ate 5n mod cores+unztor astfel 5nc6t s +oat fi uor acionate, s nu fie su+use la deteriorri mecanice, coroziuni c(imice sau alte deteriorri care le,ar scoate din funciune. &#.-#. Dis+ozitivele care controleaz eliberarea i distribuia dio4idului de carbon i sunt +revzute cu declanare manual 5n caz de urgen 2e4em+lu, robineii de linie3, se gru+eaz +e c6t +osibil, astfel 5nc6t acionrile manuale s se fac dintr,un singur loc sau din c6t mai +uine locuri. &#.- . 0urile de as+iraie ale instalaiei de ventilare +revzute +entru evacuarea dio4idului de carbon din staia de distribuie sau du+ caz, du+ stingere 5n incinta +rote7at, se am+laseaz c6t mai a+roa+e de +ardoseal. &#.-8. Agregatele frigorifice aferente instalaiilor de stingere de 7oas +resiune se am+laseaz 5n a+ro+ierea reci+ienilor afereni. Am+lasarea duzelor de refulare 2deversare3 a dio4idului de carbon &#.-9. Duzele de refulare se dis+un la +artea su+erioar a incintei +rote7ate 2sub +lafon, +ardoseal 5nalt, +laneu te(nologic etc.3, +er+endicular +e su+rafaa de +rote7at i la &$' din 5nlimea incintei, instalate sub un ung(i de # K +6n la !%K 2+entru a asigura um+lerea cu dio4id de carbon a s+aiilor inferioare3. &#.--. Duzele trebuie dis+use astfel 5nc6t +rodusele care au luat foc s nu fie agitate sau 5m+rtiate de 7etul de dio4id de carbon. .4ecutarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon ;ondiii generale &#.-!. :ubansamblurile i ec(i+amentele instalaiei de stingere se trans+ort ambalate, +str6ndu,se caracteristicile te(nice i constructive cu care au fost realizate de +roductor i se de+oziteaz 5n condiii de siguran. &#.!%. >nainte de montarea conductelor i a celorlalte accesorii aferente acestora, se verific starea lor, neadmi6ndu,se trecerea la monta7 dac au deformri sau urme de lovire. &#.!&. Monta7ul i +rima +unere 5n funciune a agregatului frigorific, +recum i reglarea ventilului de laminare +entru asigurarea tem+eraturii 5n eva+orator se realizeaz conform instruciunilor +recizate 5n crile te(nice ale utila7elor. &#.!". Productorii i, du+ caz, furnizorii de baterii i ec(i+amente trebuie s livreze odat cu acestea i +iesele de rezerv necesare. Montarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon &#.!'. ;onductele de trans+ort i de distribuie a dio4idului de carbon se monteaz conform +revederilor +roiectului i s+ecificaiilor +roductorului i se leag la +m6nt cores+unztor +revederilor normativului I 9. Probarea instalaiilor fi4e de stingere
Page 43 of 137

&#.!#. 2&3 >n toate locurile unde se utilizeaz dio4idul de carbon ca substan de stingere i e4ist riscul ca oamenii s fie afectai, se +revd indicatoare cores+unztoare de avertizare. 2"3 >n interiorul incintelor +rote7ate su+use inundrii cu dio4id de carbon se afieaz vizibil +anouri inscri+ionate 2standard de referin I:O '-8#$&,", ', # i I:O 9%&%3 cu urmtorul te4t< Aigura &#.&. Indicator +entru avertizare asu+ra fa+tului c s+aiile sunt +rote7ate cu dio4id de carbon &#.! . Pe feele e4terioare ale uilor incintelor 5n care sunt am+lasate bateriile de reci+iente 2butelii3 cu dio4id de carbon, se inscri+ioneaz< Aigura &#.". Indicator +entru avertizare +entru s+aiile 5n care se de+oziteaz butelii cu dio4id de carbon &#.!8. >n a+ro+ierea bateriilor de comand 2+entru instalaiile de 5nalt +resiune3 sau 5n camera de comand 2+entru instalaiile de 7oas +resiune3, la loc vizibil se afieaz +anouri conin6nd< a3 sc(emele de funcionare ale instalaiei= b3 instruciunile de e4+loatare ale instalaiei= c3 instruciunile s+ecifice de securitate i sntate 5n munc i msurile +entru +revenirea accidentelor umane 5n tim+ul i du+ inundarea cu dio4id de carbon Rece+ia instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon &#.!9. Rece+ia instalaiei se face de ctre comisia constituit 5n conformitate cu legislaia 5n vigoare. ;omisia este obligat s verifice, 5n afar de +revederile generale, dac sunt< a3 res+ectate +revederile +rivind sistemul de detectare, semnalizare i stingere cu dio4id de carbon stabilite 5n +roiectele de e4ecuie i 5n documentaiile te(nice= b3 montate i +use 5n funciune toate instalaiile, a+aratura i ec(i+amentele din sistemul de semnalizare i stingere= c3 +redate beneficiarului instruciunile de folosire a tuturor a+aratelor i ec(i+amentelor instalaiei i s,a instruit +ersonalul de servire a instalaiei= d3 stabilite condiiile i +rogramul de 5ntreinere i verificri +eriodice, care s asigure funcionarea corect a instalaiei. Dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon Debite i consumuri s+ecifice +entru inundarea total &#.!-. 2&3 Debitul s+ecific de dio4id de carbon folosit la stingerea incendiilor din s+aii 5nc(ise utiliz6nd sisteme cu inundare total de+inde de concentraia minim de dio4id de carbon necesar +entru fiecare substan, concentraie care se stabilete volumetric 5n +rocente de dio4id de carbon i aer. Pentru substane ce se +ot stinge la o concentraie de +6n la '#M 2volum de ;O" 5n aer3, debitul s+ecific are valori de la %,9 la &,& Hg$m', 5n funcie de volumul s+aiului +rote7at. 2"3 Debitul s+ecific se determin conform tabelului &#.'. @abelul &#.' Debite s+ecifice i cantiti minime de ;O" necesare stingerii incendiilor 2substane ce se +ot stinge la o concentraie volumic de +6n la '#M ;O" 5n aer3

/olumul s+aiului +rote7at Debitul s+ecific de dio4id ;oeficient de volum Pm'Q de carbon PHg ;O"$m'Q Pm'$Hg ;O"Q P6n la #,%% #,%% , &#,%% &#,%% , 9,%% 9,%% , &"9,%% &"9,%% , &#& ,%% &#& ,%% , "%%%,%% +este "%%% &,& &,%9 &,%& %,!% %,-% %,99 %,9% %,-8 %,!' %,!! &,&& &," &,'% &,#'

Intensitatea initial de refulare a ;O" PHg ;O"$m'Q &,8%

;antitatea 2masa3 minim necesar PHgQ , #, & ,&

&,'#

# ,# &&', &&' ,% &# %,%

&#.!!. ;oncentraia minim de dio4id de carbon necesar stingerii incendiilor +entru diferite substane, stabilit volumetric 5n +rocente de ;O " 5n aer, este +recizat 5n tabelul &#.#. @abelul &#.# ;oncentraia volumic minim de ;O" necesar stingerii incendiilor +entru diferite substane

Denumirea substanei combustibilec Acetilena, sulfura de carbon

;oncentraia teoretic minim de ;O" PMQ

;oncentraia minim de calcul de ;O" PMQ 88

Page 44 of 137

Acetona, alcool metilic Genzen Gutadiena Gutan, gazolina, +etrol lam+ant, ulei, lubrifiani O4id de carbon 0aze naturale, ciclo+ro+an .tan .ter etilic Alcool etilic .tilena Diclorura de etilena O4id de etilena Genzina Ie4an, +entan Iidrogen Izobutan, +ro+an, +ro+ilena Metan

"8 '& '# "' '& '' ''8 #& "& ## ""! 8" '% "

'& '9 #& '# 8# '9 #% #8 #' #! " ' '# ' 9# '8 '%

c Pentru substane neindicate 5n tabel, 5n cazul 5n care se cunoate concentraia de o4igen )O ") 5n +rocente, concentraia de dio4id de carbon la care arderea 5nceteaz se +oate calcula cu relaia<

M;O"S&%%c2"&,O"3$"& &#.&%%. Pentru substanele la care este necesar o concentraie de ;O" 5n aer de +este '#M, debitul s+ecific de dio4id de carbon indicat 5n art. &#.!- se am+lific cu un coeficient de corecie )R), a crui valoare este dat 5n tabelul &#. . @abelul &#. /alorile coeficientului de corecie )R) 5n funcie de concentraia de stingere

;oncentraia de stingere cu dio4id de carbon PMQ

'#

#%

8%

89

9%

-%

;oeficientul de corecie PRQ

&,%%

&,"%

&,#%

&,8%

&,-

",&

",#

",-%

',"

',9

&#.&%&. 1a stingerea incendiilor 5n s+aiile cu tem+eratur ridicat 2+este !'K;3 sau cu tem+eratura 7oas 2sub &-K;3, cantitatea 2masa3 de dio4id de carbon se mrete cu< a3 &M la fiecare ",9K; +este !'K;= b3 &M la fiecare %,8K; sub tem+eratura de &-K;. &#.&%" Pentru s+aiile cu substane combustibile care ard mocnit, debitul 2consumul3 s+ecific de dio4id de carbon 5n condiiile unei bune etanri a s+aiului res+ectiv, se alege, du+ caz 5ntre &,'' i ",89 Hg$m', du+ cum este indicat 5n tabelul &#.8. @abelul &#.8 Debitul 2consumul3 s+ecific de ;O" +entru stingerea unui incendiu mocnit

Denumirea materialului care arde .c(i+ament electric fr ulei, izolaia conductoarelor electrice

;onsumul s+ecific de dio4id de carbon, is PHg$m'Q &,''

Page 45 of 137

Maini electrice mici, canale i tuneluri de cable 2volumul 5nc+erii +6n la 8%,%%% m'3 Ar(ive De+ozite de blnuri, colectoare de +raf

&,8% ",%% ",89

&#.&%'. Pentru stingerea incendiilor la generatoare electrice consumul de ;O" 2Hg3, 5n funcie de volumul s+aiului +rote7at i tim+ul necesar meninerii unei concentraii minime de stingere, este dat 5n tabelul &#.9. @abelul &#.9 ;onsumul de ;O" 2Hg3 +entru stingerea incendiilor la generatoare electrice 2+entru concentraii volumice minime de '%M ;O " 5n aer3

;onsumul de ;O" PHgQ

/olumul s+aiului +rote7at 2m'3, cores+unztor tim+ului de mentinere a concentratiei de dio4id de carbon +entru stingere PminQ &% & "",9 '#,% # ,' 8,8 88,% -#,! &%9,8 &'-,9 &9",9 "%!, "#', "9!,% "% &9,% "-,' '8,#8,9 8,8 9%,-!," &&',' &#&,8 &9",9 "%#,% "' ,% '% &#," "&," "-,' '8,#8,9 8,8 9%,-9,&&%,# &'-,9 &9%,% &!!,8 #% &&,' &9,% "#,9 "!,9 '8,#8,9 8,8 9',8 !',# &&!,% &#9," &9 ,8 % -, &#," &-,# "",9 "-,' '#,% # ,' !, 9!,' &%",% &"9,# & ,9 8% ,9 &&,' &#," &9,% &!," , '#,% # ,' 8",' -9,&&%,# &'8,%

# 8!& &&' &'8 & ! &-& "&# ""9 "#! "9" "!

'#,% &,% 8',% !',# &'%,' &9",9 "&-,% "8",% '& ,'#-,' '!',8 #'8,&

"-,' #", ," 8!,' -9,&&8,& & ',% &!", ""!,# "8!,% '%-,9 '#-,'

Debite i consumuri s+ecifice de dio4id de carbon +entru stingerea local a incendiului &#.&%#. 2&3 1a instalaiile care utilizeaz sistemul stingerii locale se iau 5n calcul urmtoarele valori< minimum - Hg ;O" +entru fiecare m" de su+rafa de lic(id combustibil= 8 Hg ;O" la fiecare m" de su+rafa a instalaiilor sau a utila7elor. 2"3 1ungimea 7etului de dio4id de carbon are valorile din tabelul &#.-. @abelul &#.1ungimea 7etului de dio4id de carbon 5n funcie de diametrul duzei 2la +resiune 7oas3

Diametrul duzei PmmQ

&%

&&

&"

&#

1ungimea 7etului &,"% PmQ

&,#%

&,8%

&,-%

",%%

","%

",#%

",8%

",9%

',%%

&#.&% . @im+ul de refulare a dio4idului de carbon nu trebuie s de+easc 8% secunde, iar tim+ul de meninere a concentraiei de stingere trebuie s fie de minimum "% minute. Determinarea cantittii 2masei3 totale de dio4id de carbon necesar stingerii incendiului &#.&%8. 1a determinarea cantitii 2masei3 totale de dio4id de carbon necesar stingerii incendiului se ine seama de necesitatea realizrii concentraiei de dio4id de carbon, res+ectiv de debitul s+ecific, de tim+ul 5n care substana de stingere trebuie refulat i de volumul s+aiului +rote7at. &#.&%9. /olumul de calcul al s+aiului +rote7at re+rezint diferena 5ntre volumul total al s+aiului res+ectiv i volumul ec(i+amentelor, mobilierului etc. montate 5n interior.
Page 46 of 137

Determinarea numrului de butelii necesare instalaiilor fi4e de 5nalt +resiune &#.&%-. Aiecare incint +rote7at, trebuie s fie asigurat cu c6te o baterie activ +rinci+al i du+ caz, o baterie activ de rezerv. Pentru +rotecia a ma4imum incinte, 5ntre care este e4clus +osibilitatea de +ro+agare a focului, se admite +revederea de baterii active +rinci+ale i du+ caz, baterii active de rezerv comune, dimensionate +entru a asigura stingerea incendiului la cea mai mare incint +rote7at. &#.&%!. Pentru cazuri deosebite, c6nd im+ortana obiectivului sau riscul de incendiu ori de e4+lozie necesit msuri de +rotecie severe, se +revd baterii active +rinci+ale i baterii active de rezerv inde+endente +entru fiecare incint. Dac este e4clus +osibilitatea de +ro+agare a focului de la o incint +rote7at la alta i 5n aceast situaie se admite folosirea 5n comun a bateriei active de rezerv +entru ma4imum dou incinte +rote7ate. Gateriile active de rezerv trebuie s conin aceiai cantitate de dio4id de carbon ca i bateriile active +rinci+ale. &#.&&%. >n cazul 5n care +entru +rotecia unei incinte rezult necesare mai multe baterii active +rinci+ale, acestea +ot fi gru+ate +e un colector comun. .ste +ermis folosirea bateriilor active +rinci+ale +entru +rotecia mai multor incinte, cu condiia ca instalaia s fie astfel dis+us i comandat 5nc6t fiecare incint de stingere s +oat fi inundat cu dio4id de carbon fr s le afecteze +e celelalte. Dimensionarea reci+ientilor de stocare la instalaiile de 7oas +resiune &#.&&&. Reci+ienii +entru stocarea dio4idului de carbon se calculeaz in6nd cont de cantitatea 2masa3 de dio4id de carbon necesar +entru stingere, volumul total al reci+ienilor i masa s+ecific a dio4idului de carbon lic(id. Du+ caz, +entru fiecare reci+ient o+erativ se +revede c6te un reci+ient de rezerv. Dimensionarea agregatelor frigorifice i a termoizolaiei rezervoarelor de stocare a dio4idului de carbon &#.&&". Dimensionarea agregatelor frigorifice i a termoizolaiei rezervoarelor de stocare a dio4idului de carbon se efectueaz +e baza +uterii frigorifice a instalaiei res+ective. Dimensionarea conductelor +entru dio4idul de carbon &#.&&'. 1a dimensionarea conductelor +entru trans+ortul dio4idului de carbon se au 5n vedere urmtoarele< a3 evitarea formrii do+urilor de z+ad carbonic 5n conducte i la deversare= b3 starea bifazic 2lic(id i gazoas3 a dio4idului de carbon 5n reci+iente i +e conducte= c3 debitul de curgere= d3 +resiunea dio4idului de carbon 5n conduct= e3 com+actitatea dio4idului de carbon la ca+tul conductei= f3 coeficientul de rezisten (idraulic s+ecific a conductei= g3 lungimea conductei. &#.&&#. Pentru instalaii de 5nalt +resiune debitul se determin lu6nd 5n considerare +resiunea medie de stocare de &,9 bar 2+entru de+ozitare normal la tem+eratura de "&K;3. Debitele de descrcare +rin duze au valorile din tabelul &#.&. Presiunea de calcul la duze trebuie s fie mai mare de &',- bar. &#.&& . Diametrul conductelor de distribuie se determin 5n funcie de debitul de dio4id de carbon refulat +rin distribuitor, de debitul de dio4id de carbon refulat 5n s+aiul +rote7at cu volumul cel mai mare i de diametrul conductei +rinci+ale 2sau al distribuitorului3. &#.&&8. 1a instalaiile de 5nalt +resiune diametrul conductei de trans+ort 2conducta magistral, colector3 se +oate determina cu a+ro4imaie, in6nd cont de diametrul conductei +rinci+ale, de diametrul nominal al ca+ului de debitare al buteliei i de numrul buteliilor de lucru. &#.&&9. Pentru instalaii de 7oas +resiune debitul se determin lu6nd 5n considerare +resiunea medie de stocare de "%,9 bar 5n tim+ul descrcrii. Presiunea de calcul la duze trebuie s fie mai mare de -,8 bar. Debitul de deversare +entru duze este indicat 5n tabelul &#.'. &#.&&-. Pentru dimensionarea conductelor +rinci+ale de trans+ort ale instalaiilor cu dio4id de carbon de 7oas +resiune se +oate utiliza orientativ tabelul &#.!, 5n care sunt date valorile debitelor de trans+ort +entru diverse diametre i lungimi de conducte. &#.&&!. Pentru sistemele instalaiilor cu dio4id de carbon de 7oas +resiune, dac o +arte din s+aiul +rote7at trebuie inundat total iar o +arte +rin stingere local, debitul de deversare +entru +artea de inundare total trebuie s asigure concentraia necesar 5ntr,un tim+ care s nu fie mai mare dec6t tim+ul de deversare folosit de +artea sistemului de stingere local. /erificarea debitelor de curgere i calculul +ierderilor de sarcin 5n conductele instalaiilor cu dio4id de carbon &#.&"%. 2&3 Debitul de dio4id de carbon, la curgerea bifazic 5n conducte, se determin cu relaia<

5n care< O este debitul de ;O" la curgere bifazic 5n conduct, PHg$minQ= D , diametrul interior al conductei, PmmQ= d= J , factorii care de+ind de +resiunea din reci+iente 2butelii3 i conducte= 1 S l T le , lungimea total, egal cu suma 5ntre lungimea fizic 2l3 a conductei i lungimea ec(ivalent rezistenelor locale 2le3, PmmQ. @abelul &#.! Diametrele conductelor +rinci+ale de trans+ort ale instalaiilor de 7oas +resiune, +entru diferite valori ale debitelor de ;O " 2Hg$min3 i lungimi ale conductelor 2m3

Diametrul interior 2diametrul nominal3 PmmQ &

1ungimile conductelor PmQ & '% 8% !% &"% & % &-% "&%

Debite de dio4id de carbon PHg$minQ '8 "Page 47 of 137

"% " '" #% % 9% -% &%% &" & % & %

9 &'8 98 #%% 9%' &%#% &9"% '&9% ""% 98%% 98%%

8& &&' "'& '#% 8&" !'% & #% "!%% #!%% 9"8% 9"8%

#-&-' "9" %9!# &'#% " 8% #' % 8 9% 8 9% 9 & 8 "'# ### 8!# &&-% "'& '!!% 8%9% 8%9% "%! #%% 8"& &%9"&'% '8!% 89% 89% '8' 9 &%% "%%% '#!% '!% '!% !'# &'"8% %#% %#% &9 '%-% #-%%

c Durata de deversare a substanei de stingere, de regul nu trebuie sa de+easc 8% secunde 2"3 Relaia de mai sus scris sub forma<

este trans+us grafic 5n nomogramele din figurile &8." i &8.' din Ane4a nr. &8.&. 2'3 >n tabelul &#.&%, sunt date valorile factorilor d i J 5n funcie de +resiune, +entru cazul stocrii dio4idului de carbon la +resiunea de &,9 bar 5n instalaii de 5nalt +resiune, iar 5n tabelul &#.&&, sunt +recizate valorile factorilor d i J 5n funcie de +resiune, +entru cazul stocrii dio4idului de carbon la +resiunea de "%,9 bar 5n instalaii de 7oas +resiune. 2#3 >n tabelul &#.&", sunt date valorile lui D&," i D" +entru diferite valori ale diametrelor 2D3 ale conductelor. &#.&"&. /erificarea debitelor de curgere a dio4idului de carbon 5n conducte se efectueaz cu a7utorul nomogramelor din Ane4a nr. &8, figura &8." +entru instalaii cu ;O " de 5nalt +resiune 2+resiunea de de+ozitare &,9 bar3 i res+ectiv figura &8.' +entru instalaii cu ;O " de 7oas +resiune 2+resiunea de de+ozitare "%,9 bar3. &#.&"". 2&3 Pierderile totale de sarcin la curgerea dio4idului de carbon 5n conducte se determin ca suma dintre +ierderile de sarcin liniare i locale. 2"3 Pentru calculul +ierderilor de sarcin liniare se folosesc valorile rezistenelor s+ecifice ale conductelor cu diametre diferite, determinate +entru diferite rugoziti ale acestora i redate 5n tabelul &#.&'. @abelul &#.&% /alorile factorilor d i J 5n funcie de +resiune, +entru cazul stocrii la +resiunea de &,9 bar, 5n instalaii de 5nalt +resiune

Presiunea PbarQ &,9 %,% #-,' #8, ##,#',& #&,# '!,8 '9,! '8," '#, '",'&,% "!,' "9,8 " ,!

d % &"%% "'%% ''"% #"-% &'% !8% 89&% 9'9% 9!-% - '% !%8% ! '% !!9% &%#%% &%9#%

J % %,%-" %,&8 %,"#! %,''' %,#&9 %, %& %, %,89" %,98% %,-#! %,!'! &,%'' &,&'" &,"'9 &,' %
Page 48 of 137

"#,& "",# "%,9 &9," &',-

&&%"% &&#&% && 8% &&! % &"& %

&,#9! &,8"! &,-## ",&8# ",8"'

@abelul &#.&& /alorile factorilor d i J 5n funcie de +resiune, +entru cazul stocrii la +resiunea de "%,9 bar 5n instalaii de 7oas +resiune

Presiunea PbarQ "%,9 "%,% &!,' &-,8 &9,! &9," & , &',&",% &%,' -,9 8,!

d % 8%' &&'&8&' "%'' "#%8 '&8' '9"' #&'9 ###' #89% #-'9

J % %,&" %,"# %,'8 %,#%,8% %,!% &,"% &, % &,-% ",&& ",#&

@abelul &#.&" /alorile lui D&," i D" +entru diferite valori ale diametrelor 2D3 conductelor

Diametrul nominal Pinc(Q e f & & &g &g &e &e " " "e "e ' ' # #

Diametrul interior Pinc(Q %,8"" %,-"# &,%#! %,! 9 &,'-% &,"9&,8&% &, %% ",%89 &,!'! ",#8! ",'"' ',%8",!%% #,%"8 ',-"8

D&," %, "& %,9- % &,%8& %,!#8 &,#!8% &,' !% &,-&'% &,88%% ",#9 % ","--% ',%!%% ",-8 % #,%8%% ',9!%% ,9&%% ,'#%%

D" %,'-8! %,89!% &,&%%% %,!& &,!%#% &,8''% ", !"% "," %% #,"9"% ',98%% 8,%!8% ,'!8% !,#&'% -,#&%% &8,"&%% &#,8#%%
Page 49 of 137

,%#9 #,-&' 8 8 8,%8 ,98&

9, #%% 9,&#%% !, %%% -,!"%%

" ,#9%% "',&8%% '8,9-%% '',&!%%

@abelul &#.&' /alorile rezistenelor s+ecifice 2A3 ale conductelor de diametre diferite, determinate +entru diferite rugoziti ale acestora

Diametrul 2mm3 *ominal "% " '" #% % 9% -% &%% &" & % De calcul "%," "8,%% '#,9 #%,%% ",%% 89,%% 9!, % &% ,%% &'%,%% & ,%% Rugozitate ma4im &,8#' %,#'89 %,%!'-8 %,%## ' %,%&&%%,%%"-!' %,%%&&8%,%%%"-9# %,%%%-%-' %,%%%%''!

Rezistenta s+ecifica 2A3 2&%8 s"$m83 Rugozitate medie &,& %,'%8 %,%8 8 %,%'&" %,%%9%,%%"%" %,%%%-" %,%%%&-9 %,%%%%8% %,%%%%"'Rugozitate minim %,!%,"8& %,% ! %,%"99 %,%%8!%,%%&-9 %,%%%9 , , ,

&#.&"'. 2&3 Pentru determinarea +ierderilor locale de sarcin 5n fitinguri i armturi se folosesc lungimi ec(ivalente de conducte de dimensiuni cores+unztoare, care se adaug lungimilor fizice ale conductelor. 2"3 Aceste lungimi ec(ivalente au valorile din tabelele &#.&# i &#.& . 1ungimea ec(ivalent a robinetului buteliei trebuie s includ tubul sifon, robinetul, ca+ul de deversare i legtura fle4ibil de legare la colector. @abelul &#.&# 1ungimi ec(ivalente rezistentelor locale +entru fitinguri i armaturi de evi filetate 2e4+rimate 5n metri3

Diametrul evii Pinc(Q '$e f & &e &e " "e ' #

;ot din eav la # K %,&%,"# %,'% %,#% %, " %,8& %,-% %,!# &,&8 &, & &,!"

;ot din eav la !%K %,#% %, " %,89 %,&,&' &,'& &,8",%& ", % ',"8 #,&% #,!#

;ot de !%K cu teu de scurgere %,"# %,'% %,#' %, %,9% %,-" &,%9 &," &, ",%# ", 8 ',%-

@euri cu ramificaie egal %,-" &,%# &,'9 &,9# ","! ",8 ',#& #,%,%8 8,8# -,' &%,%

;u+la7e sau robinete cu sertar %,%! %,&" %,& %,&%,"# %,"9 %,'9 %,#' %, %,9' %,!& &,%9

",'"

@abelul &#.& 1ungimi ec(ivalente rezistentelor locale +entru fitinguri i armaturi de evi sudate 2e4+rimate 5n metri3
Page 50 of 137

Diametrul evii Pinc(Q '$e f & &g &e " "e ' #

;ot din eav la # K %,%8 %,%! %,&" %,& %,"& %,"# %,'% %,'9 %,#8 %,8& %,98

;ot din eav la !%K %,"& %,"# %,'# %,#' %, %,8# %,&,%& &," &,8 ",%# ",#9

;ot de !%K cu teu @euri cu ramificaie Robinete cu sertar de scurgere egal %,& %,"& %,"9 %,'# %,#8 %, " %,89 %,-" &,%% &,'# &,8",%& %,#! %,8# %,&,%9 &,#% &,8 ",&% ", % ',&& #,%,&" 8,&8 %,%! %,&" %,& %,&%,"# %,"9 %,'9 %,#' %, %,9' %,!& &,%9

%,!&

&#.&"#. Pierderile totale de sarcin 2liniare i locale3, +e traseul +rinci+al de alimentare cu dio4id de carbon trebuie s fie mai mici, cel mult egale, cu sarcina dis+onibil, determinat +e baza cderii de +resiune admis. 1a stabilirea sarcinii dis+onibile, se ine seama, du+ caz, de coeficienii de corecie +entru diferena de 5nlime, ale cror valori sunt 5n tabelul &#.&8. Dimensionarea duzelor de deversare a dio4idului de carbon &#.&" . Debitul duzei de deversare este +recizat 5n tabelul &#.&, +entru instalaii de 5nalt +resiune i 5n tabelul &#.", +entru instalaii de 7oas +resiune. &#.&"8. :u+rafaa total a orificiilor de debitare ale duzelor trebuie s fie egal cu minimum !%M din su+rafaa seciunii utile a conductelor la lungimi de distribuie +6n la &%% m i minimum -%M +entru conducte de lungimi mai mari. :e recomand ca diametrul orificiului de debitare al duzei s fie< a3 9 , ! mm +entru 5nc+eri cu volum +6n la %% m'= b3 &% , && mm +entru 5nc+eri cu volum de la %% m' la &%%% m'= c3 &" , &# mm +entru 5nc+eri cu volume +este &%%% m'. @abelul &#.&8 /alorile coeficienilor de corecie +entru diferena de 5nlime

:isteme de 7oas +resiune Presiunea medie 5n conduct PbarQ "%,9 &!,' &9,! &8, & ," &',&",# &&,% !,8 -,' 8,! ;orecia de elevaie Pbar$mQ %,&%% %,%9%,%8% %,%#9 %,%'9 %,%'% %,%"# %,%&! %,%& %,%&" %,%%!

:isteme de 5nalt +resiune Presiunea medie 5n conduct PbarQ &,9 #-,' ##,#&,# '9,! '#, '&,% "9,8 "#,& "%,9 &9," &',;orecia de elevaie Pbar$mQ %,%-% %,%8%,% %,%#! %,%#% %,%'# %,%"%,%"# %,%&! %,%&8 %,%&" %,%%!
Page 51 of 137

& . ;ondiii generale +entru utilizarea gazelor, 2altele dec6t dio4idul de carbon3 5n instalaii fi4e de stingere a incendiilor & .&. 0azele 2altele dec6t dio4idul de carbon3 utilizate 5n instalaiile fi4e de stingere a incendiilor sunt menionate 5n tabelul & .&. @abel & .& 0azele utilizate 5n instalaiile fi4e de stingere a incendiilor 2standarde de referin :R .* & %%#,&U&%3

Produse de stingere 2gaze inerte3

;om+oziie c(imic

Aormula

:tandard de referin :R .*

AR, ,&,&"

Dodecafluoro,",met(Bl+entan,', one

;A' ;A" ;2O3;A2;A'3"

& %%#,"

I;A; amestec A I;A;,&"' I;A;,"" I;A;,&"# IA; &" IA; ""9ea IA; "' I0,%& I0,&%% I0,

Dic(lorotrifluoroet(ane ;(lorodifluoromet(ane ;(lorotetrafluoroet(ane Iso+ro+enBl,&,met(BlcBclo(e4ene Pentafluoroet(ane Ie+tafluoro+ro+ane @rifluoromet(ane Argon Azot Azot 2 %M3 Argon 2 %M3 Azot 2 "M3 Argon 2#%M3 Dio4id de carbon 2-M3

;I;l";A' ;I;lA" ;I;lA;A' ;&%I&8 ;IA";A' ;A';IA;A' ;IA' Ar *" *" Ar *" Ar ;O"

& %%#,'

& %%#,# & %%#, & %%#,8 & %%#,9 & %%#,& %%#,!

I0, #&

& %%#,&%

& .". 2&3 Proiectarea, instalarea, 5ntreinerea i securitatea instalaiilor de stingere cu gaze se face conform standardului :R .* & %%#,& i +rilor cores+unztoare din :R .* & %%#. 2"3 ;om+onentele instalaiilor de stingere cu gaze trebuie s fie conforme cu +rile cores+ondente din standardul :R .* &"%!# sau reglementri ec(ivalente. & .' Proiectarea, instalarea i 5ntreinerea instalaiilor de stingere cu gaze se face de ctre +ersoane autorizate, conform legii. & .#. Pentru a realiza stingerea incendiului 5n incinta +rote7at, instalaiile de stingere cu gaze inerte se realizeaz 5n sistemul cu inundare total. & . Instalaiile de stingere a incendiilor +rin inundare total sunt utilizate 5n +rinci+al +entru a asigura +rotecia 5m+otriva riscurilor 5ntr,o incint sau un ec(i+ament, cum ar fi< a3 riscuri de natur electric sau electronic b3 instalaii de telecomunicaii c3 lic(ide i gaze inflamabile sau combustibile d3 ec(i+amente sau bunuri de mare valoare & .8. .numerarea ec(i+rii cu instalaii de stingere cu gaze este minimal, investitorii +ot +revedea i 5n alte situaii astfel de instalaii, 5n funcie de riscul de incendiu, am+lasare, valoarea cldirii i a bunurilor +rote7ate & .9. 2&3 Instalaiile de stingere cu gaze inerte nu se utilizeaz 5n incendii im+lic6nd urmtoarele ti+uri de materiale< a3 +roduse c(imice care asigur +ro+ria alimentare cu o4igen 2de e4em+lu, nitratul de celuloz3= b3 amestecuri conin6nd materiale o4idante 2de e4em+lu, nitratul de sodiu3= c3 +roduse susce+tibile de descom+uneri termice 2de e4em+lu, anumii +ero4izi organici3= d3 metale combustibile 2de e4em+lu, sodiu, +otasiu, zirconiu3 (idruri reactive, care +ot reaciona cu +rodusele de stingere. 2"3 De asemenea, gazele inerte nu se utilizeaz 5n medii 5n care e4ist su+rafee im+ortante care ating tem+eraturi su+erioare tem+eraturii de descom+unere a +rodusului de stingere i care sunt 5nclzite +rin alte mi7loace dec6t focul. 2'3 :e recomand +recauii la utilizarea acestor instalaii 5n medii +otenial e4+lozive datorit +ericolului descrcrilor electrostatice. & .-. 2&3 :e interzice refularea simultan a unor +roduse de stingere diferite +entru a +rote7a aceeai incint. 2"3 Amestecul unor +roduse de stingere 5n acelai rezervor este +ermis numai du+ obinerea certificrilor sau agrementrilor necesare conform legii +entru soluia te(nic ado+tat. & .!. 0azele de stingere utilizate nu trebuie s fie bune conductoare de electricitate. & .&% Instalaiile de stingere cu gaze trebuie s 5nde+lineasc cerinele de securitate +revzute la art. .&.i art. .". din :R .* & %%#,&. Msuri de +rotecie & .&&. 1a +roiectarea instalaiilor de stingere cu gaze trebuie s fie luate 5n considerare toate riscurile +entru +ersonal create +rin refularea agenilor de stingere gazoi.Msurile minime de securitate luate trebuie s fie 5n conformitate cu tabelul & .". @abel & ." Msuri minime de securitate

Page 52 of 137

;oncentraia ma4im P6n la *OA.1 inclusiv >ntre *OA.1 i 1OA.1 1OA.1 sau mai mare

Dis+ozitive de 5nt6rziere *ecesar *ecesar *ecesar

;omutator de acionare automat$manual *u este necesar *ecesar *ecesar

Dis+ozitiv de dezactivare *u este necesar *u este necesar *ecesar

& .&". 2&3 Pentru s+aii 5n mod normal neocu+ate,concentraia ma4im nu trebuie s de+easc 1OA.1 +entru ageni de stingere utilizai cu e4ce+ia cazului 5n care se utilizeaz un dis+ozitiv de dezactivare. 2"3 >n tim+ ce 5nc+erea este ocu+at, se recomand ca instalaiile la care se atea+t ca *OA.1 s fie de+it, s fie +use +e modul ne,automat. & .&'. Orice modificare a volumului incintei sau orice adugare sau eliminare de obiecte fi4e care nu sunt incluse 5n +roiectul original nu trebuie s influeneze asigurarea concentraiei agentului de stingere. >n aceste situaii, instalaia trebuie s fie recalculat +entru a se asigura c este atins concentraia nominal cerut i concentraia ma4im este 5n conformitate cu tabelul & .". & .&#. >n s+aiile neocu+abile, concentraia ma4im +oate de+i 1OA.1 +entru agentul de stingere utilizat, fr a fi necesar un dis+ozitiv de dezactivare. & .& 2&3 >n zonele care sunt +rote7ate +rin instalaii cu inundare total i care +ot fi ocu+ate, trebuie s fie +revzute urmtoarele< a3 dis+ozitive de 5nt6rziere< i3 +entru a+licaii 5n care o 5nt6rziere a refulrii nu crete semnificativ ameninarea re+rezentat de incendiu asu+ra vieii +ersoanelor i asu+ra bunurilor, instalaiile de stingere trebuie s conin o alarm de +re,refulare cu un tim+ de 5nt6rziere suficient +entru a +ermite evacuarea +ersonalului 5nainte de refulare= ii3 dis+ozitivele de 5nt6rziere trebuie s fie utilizate numai +entru evacuarea +ersonalului i$sau +entru +regtirea s+aiului cu risc +entru refulare. b3 comutator automat$manual i dis+ozitive de dezactivare 5n situaiile c6nd sunt cerute 5n conformitate cu :R .* & %%#,&= c3 ci de evacuare, care trebuie s fie libere tot tim+ul, iar iluminatul de siguran i indicatoarele cores+unztoare cu direciile de evacuare s minimizeze distanele de +arcurs= d3 ui batante cu desc(idere s+re e4terior cu auto5nc(idere i care nu se +ot desc(ide dec6t din interior, c(iar i atunci c6nd acestea sunt blocate din e4terior= e3 alarme continue vizuale i sonore la intrrile i ieirile identificate 5n zona +rote7at i alarme vizuale continue la e4teriorul zonei +rote7ate, care funcioneaz +6n s+aiul +rote7at a fost adus 5n condiii de securitate= f3 indicatoare de avertizare i instruciuni adecvate= g3 c6nd este necesar, alarme +re,refulare 5n aceste s+aii, care sunt distincte fa de alte semnale de alarm i care, du+ detecia incendiului, intr 5n funciune imediat la 5nce+utul tim+ului de 5nt6rziere= (3 mi7loace +entru a asigura o ventilare natural sau forat a acestor s+aii, du+ orice refulare de agent de stingere. De multe ori este necesar o ventilare forat. 2"3 @rebuie acordat im+ortan eliminrii com+lete a atmosferelor +ericuloase i nu doar de+lasarea acestora 5ntrun alt s+aiu, deoarece cei mai muli ageni de stingere sunt mai grei dec6t aerul. a3 instruciuni i e4erciii de antrenament +entru 5ntreg +ersonalul din interiorul sau din vecintatea s+aiilor +rote7ate, inclusiv +ersonalul de montare sau 5ntreinere care +oate fi 5n zon, +entru a se asigura com+ortamentul cores+unztor c6nd sistemul funcioneaz. b3 trebuie s fie +revzute ec(i+amente +entru res+iraie individual a +ersonalului i s se efectueze instruire +entru utilizarea acestora= c3 +ersonalul nu trebuie s intre 5n incint 5nainte de a se verifica dac acest lucru se +oate face 5n de+lin securitate. & .&8. ;alculul debitului instalaiei de stingere cu gaze i a concentraiei de +roduse de stingere se efectueaz conform ca+itolului 9 din :R .* & %%#,& i reglementrilor s+ecifice. & .&9. Punerea 5n funciune i rece+ia instalaiilor de stingere cu gaze se face conform ca+itolului - din :R .* & %%#,&. & .&-. /erificarea i mentenana instalaiilor de stingere cu gaze +recum i +regtirea +ersonalului de e4+loatare a se face conform ca+itolului ! din :R .* & %%#,&. &8. Instalaii fi4e de stingere a incendiilor cu I0 , &%% .c(i+area te(nic a cldirilor cu instalaii fi4e de inertizare i stingere a incendiilor cu I0 , &%% :isteme de inertizare i stingere a incendiilor cu I0 , &%% &8.&. Pro+rietile I0 , &%%, mecanismul stingerii incendiului cu I0 , &%% i domeniile recomandate +entru instalaiile cu I0 , &%% sunt +rezentate 5n ane4a nr. &9. &8.". Instalaiile de inertizare i$sau de stingere a incendiilor cu I0 , &%% se difereniaz du+ urmtoarele criterii +rinci+ale< a3 felul aciunii de inertizare= b3 felul aciunii de stingere= c3 modul acionrii instalaiilor= d3 felul comenzii acionrii. &8.'. Din +unctul de vedere al aciunii de inertizare, instalaiile cu I0 , &%% +ot fi< a3 +rin sifonare , la care I0 , &%% este introdus 5n s+aiul de va+ori al incintei sau al ec(i+amentului te(nologic +e msur ce se evacueaz lic(idul din incint sau ec(i+ament= b3 +rin vacuumare , la care I0 , &%% este introdus 5n incinte sau ec(i+amente te(nologice 5n care e4ist lic(ide inflamabile i 5n care amestecurile de va+ori,aer se afl la +resiuni mai mici dec6t +resiunea atmosferic= c3 +rin +resiune , la care I0 , &%% este introdus sub +resiune 5n incinte sau ec(i+amentul te(nologic= d3 5n flu4 continuu , la care I0 , &%% este introdus i evacuat 5n flu4 continuu din incinta sau ec(i+amentul te(nologic realiz6nd circulaia I0 , &%% 5n incinta i$sau ec(i+ament. &8.#. Din +unct de vedere al aciunii de stingere, instalaiile cu I0 , &%% sunt cu inundare total. 2standard de referin :R .* & %%#,-3 &8. . Acionarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu I0 , &%% +oate fi automat i$sau manual. &8.8. ;omenzile de acionare automat ale instalaiilor fi4e de stingere a incendiului cu I0 , &%% +ot fi< a3 +neumatice= b3 mecanice= c3 electrice= d3 mi4te. &8.9. Inertizarea incintelor i a ec(i+amentelor te(nologice cu I0 , &%% se +oate realiza +rin< a3 introducerea continu a unui debit constant de I0 , &%% 5n incinta sau ec(i+amentul res+ectiv= b3 introducerea discontinu a unui debit variabil de I0 , &%% +entru meninerea unei +resiuni su+erioare celei atmosferice. &8.-. :ubstana de stingere I0 , &%% este stocat 5n butelii la o +resiune de "%% bar sau '%% bar, la tem+eratura de um+lere de & K;. >n tabelul &8.& sunt date +resiunile ma4ime de lucru ale substanei de stingere a incendiului I0 , &%%, la tem+eratura de %K;. Riscuri &8.!. Pentru concentraii volumice uzuale de I0 , &%% 5n aer necesare stingerii incendiului 2#',9M3 nu e4ist riscuri ma7ore +entru +ersoane. Indicele *OA.1 2nici un efect advers observabil3 cores+unde unei concentraii volumice de I0 , &%% 5n s+aiul +rote7at de #'M, determinat la o concentraie volumic minim de o4igen de &"M iar indicele 1OA.1 2cel mai mic efect advers observabil3 cores+unde la o concentraie volumic de I0 , &%% 5n s+aiul +rote7at de "M, res+ectiv la o concentraie volumic minim de o4igen de &%M. &8.&%. 1a concentraii volumice ale I0 , &%% 5n aer mai mari de 9-M, aerul devine to4ic i +rezint riscuri +entru +ersoane.
Page 53 of 137

@abel &8.& Presiunile ma4ime de lucru ale substanei gazoase de stingere a incendiului I0 , &%% la tem+eratura de %K;

Presiunea de stocare la tem+eratura de & K; PbarQ "%% '%%

Presiunea ma4im de lucru la tem+eratura de %K; PbarQ "#% '8%

;om+onentele instalaiilor fi4e de stingere cu I0 , &%% &8.&&. Instalaiile fi4e de stingere a incendiului cu I0 , &%% se com+un, 5n +rinci+al, din< a3 sursa de alimentare cu I0 , &%%= b3 instalaia de reducere a +resiunii= c3 dis+ozitive de acionare= d3 reeaua de distribuie cu duze de refulare a I0 , &%% 5n s+aiul +rote7at= e3 dis+ozitive de avertizare a oamenilor= f3 dis+ozitive de semnalizare a intrrii 5n funciune a instalaiei 2intrarea 5n funciune a instalaiei se face du+ avertizarea i evacuarea oamenilor3. &8.&". 2&3 :ursele de alimentare cu I0 , &%% ale instalaiilor fi4e de stingere a incendiului sunt< a3 rezervoare de 5nmagazinare la +resiunea de 28. . .-3 bar 2+entru I0 , &%% +rovenit din fracionarea aerului 5n instalaii te(nologice3= b3 reci+ieni 2butelii3 de I0 , &%% la +resiuni de "%% i '%% bar. 2"3 1ungimea conductei de la rezervoarele sau buteliile de I0 , &%% +6n la distribuitor nu trebuie s de+easc "%% m. Dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu I0 , &%% &8.&'. ;oncentraia volumic +rocentual de I0 , &%% necesar stingerii incendiului, determinat +entru (e+tan, este de '',8M iar concentraia volumic minim de +roiectare 2de calcul3 +entru stingerea incendiului, este de #',9M. &8.&#. /olumul de I0 , &%%, la starea de referin cores+unztoare tem+eraturii de "%K; i +resiunii de &,%&' bar, necesar +entru stingerea incendiului, / : Pm'Q, se determin cu relaia<

5n care< / este volumul net al s+aiului +rote7at Pm'Q= ; , concentraia volumic +rocentual de I0 , &%% necesar stingerii incendiului, la tem+eratura din s+aiul +rote7at, t PK;Q i +resiunea de &,%&' bar abs., PMQ= hR , volumul s+ecific al I0 , &%% la starea de referin, Pm'$HgQ= v , volumul s+ecific al I0 , &%%, la +resiunea de &,%&' bar i tem+eratura, t PK;Q, din s+aiul +rote7at, determinat cu relaia<

h S H& T H"t Pm'$HgQ unde< H& S %,9!!8- i H" S %,%%"!' sunt constante s+ecifice I0 , &%%= t , tem+eratura de calcul din s+aiul +rote7at, PK;Q. &8.& . /alorile volumului s+ecific al I0 , &%%, v Pm'$HgQ, la diferite tem+eraturi, t PK;Q, +recum i valorile ra+ortului /:$/ Pm' I0 , &%%$m 'Q la diferite valori de +roiectare ale concentraiei volumice +rocentuale, ; PMQ, necesar stingerii incendiului, sunt date 5n tabelul &8.". @abelul &8." /alorile volumului s+ecific al I0 , &%%, v Pm'$HgQ, la diferite tem+eraturi t PK;Q, +recum i valorile ra+ortului /:$/ Pm' I0 , &%%$m'Q, la diferite valori de +roiectare ale concentraiei volumice +rocentuale, ; PMQ, necesar stingerea incendiului

@em+eratura /olumul s+ecific

/olumul de I0 , &%%, /: Pm'Q, necesar stingerii incendiului, ra+ortat la unitatea de volum net, / Pm'Q, al s+aiului +rote7at /:$/ Pm' I0 , &%%$m 'Q,

t K; ,#% ,' ,'% ," ,"%

v m'$Hg %,8-" %,8!9& %,9&&%,9"8# %,9#&&

;oncentraia volumic +rocentual de +roiectare, necesar stingerii incendiului ; PMQ '#M %, "' %, &" %, %& %,#!& %,#-& '-M %,8%& %, -! %, 98 %, 8 %, # #"M %,8%,89& %,8 9 %,8## %,8'& #8M %,99 %,9 ! %,9#' %,9"%,9&# %M %,-9" %,- ' %,-'8 %,-&! %,-%' #M %,!99 %,! 8 %,!'8 %,!&9 %,-!! -M &,%!& &,%8&,%#8 &,%" &,%% 8"M &,%"" &,&!& &,&89 &,&#' &,&"&

Page 54 of 137

,& ,&% , %

%,9 9 %,99%# %,9- % %,9!!9 %,-&#' %,-"!% %,-#'8 %,- -' %,-9"! %,--98 %,!%"" %,!&8! %,!'& %,!#8" %,!8%%,!9 %,!!%& &,%%#&,%&!# &,%'#& &,%#-9 &,%8'# &,%9-% &,%!"9

%,#9" %,#8' %,# # %,##8 %,#'%,#'% %,#"' %,#&8 %,#%! %,#%" %,'! %,'-! %,'-' %,'99 %,'9& %,'88 %,'8% %,' %,' % %,'# %,'#% %,'' %,''& %,'"8

%, %, %, %, %,

#' '' "' &' &#

%,8&! %,8%9 %, !8 %, %, 9# %, %, %, %, %, 8# # # '8 "9

%,9%% %,8-8 %,89# %,88& %,8#! %,8'%,8"9 %,8&8 %,8%8 %, !8 %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, -8 99 8! % #" '# "8 &! &&

%,9-9 %,99" %,9 %,9## %,9'& %,9&%,9% %,8!' %,8-" %,89% %,8 ! %,8#! %,8'! %,8"! %,8&! %,8&% %,8%& %, !" %, -# %, 9 %, %, %, %, 89 ! " ##

%,--" %,-8 %,-#! %,-'' %,-&%,-%# %,9!% %,999 %,98' %,9 & %,9'! %,9"9 %,9& %,9%# %,8!# %,8-' %,89' %,88' %,8 # %,8# %,8'8 %,8"9 %,8&%,8&%

%,!%,!88 %,!#%,!'& %,!&# %,-!%,--' %,-8%,- ' %,-'! %,-" %,-&" %,9!! %,9-9 %,99 %,98' %,9 " %,9#& %,9'% %,9"% %,9&% %,9%% %,8!& %,8-&

&,%!! &,%9&,% &,%'&,%"% &,%%" %,!-# %,!8%,! & %,!'8 %,!"% %,!%8 %,-!& %,-9%,-8# %,- & %,-'! %,-"9 %,-& %,-%' %,9!" %,9-& %,99% %,98%

&% & "% " '% ' #% # %

%,#! %,#-8 %,#9%,#9% %,#8" %,# %,##9 %,##% %,#'# %,#"9 %,#"& %,#&# %,#%%,#%" %,'!9 %,'!& %,'-8 %,'-# %,'9

%, &%, &% %, %" %,#!# %,#-9 %,#9! %,#9" %,#8 %,# ! %,# " %,##8 %,##% %,#'# %,#"-

8% 8 9% 9 -% !% ! &%%

%, %# %,#!9 %,#!& %,#-#

&8.&9. @im+ul necesar +entru asigurarea concentraiei minime de I0 , &%% necesar stingerii incendiului este de &, la ' minute, iar tim+ul de meninere a acestei concentraii este de "% minute. .4ecutarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu I0 , &%% ;ondiii generale &8.&-. >nainte de montarea ec(i+amentelor, a+aratelor, conductelor i a accesoriilor acestora, trebuie s se verifice starea lor de integritate. .le nu trebuie s +rezinte deformri, urme de loviri etc. &8.&!. Rezervoarele i reci+ientelor 2buteliile3 cu I0 , &%%, +recum i distribuitorul instalaiei se am+laseaz 5n 5nc+eri uor accesibile, ferite de radiaii termice. Guteliile cu I0 , &%% se introduc +e +ia i se utilizeaz conform reglementrilor te(nice 5n vigoare. &8."%. @raseele conductelor cu I0 , &%% trebuie s nu intersecteze traseele altor conducte +rin care circul fluide care +ot contamina sistemul. &8."&. ;onductele cu I0 , &%% se e4ecut din evi din oel care trebuie s aib su+rafaa interioar neted. >n cazul montrii 5n s+aii cu ageni corosivi, conductele se +rote7eaz 5m+otriva coroziunii. &8."". Reci+ientele 2buteliile3 sub +resiune i armturile aferente trebuie s res+ecte +revederile reglementrilor te(nice 5n vigoare. &8."'. :e iau msuri de evitare a 5nfundrii conductelor i a duzelor cu im+uriti care ar bloca trans+ortul i distribuia I0 , &%%, +recum i refularea acestuia 5n incinta +rote7at. &8."#. ;onductele de trans+ort i distribuie se leag la +m6nt, conform +revederilor normativului I 9. &9. Instalaii fi4e de stingere a incendiilor, cu substante IA; , ""9ea .c(i+area te(nic a cldirilor cu instalaii fi4e de stingere a incendiilor cu substana IA; , ""9ea :isteme de stingere a incendiilor cu substana IA; , ""9ea &9.& Pro+rietile substanei de stingere IA; , ""9ea, mecanismul stingerii incendiilor cu aceast substan i domeniile recomandate +entru instalaiile de stingere a incendiilor cu IA; , ""9ea, sunt +rezentate 5n ane4a nr. &&9.". Instalaiile fi4e de stingere a incendiilor cu IA; , ""9ea se utilizeaz 5n sistem de inundare total.2standard de referin :R .* & %%#, 3 &9.'. :istemul cu inundare total este folosit +entru stingerea incendiilor 5n s+aii 5nc(ise. Riscuri &9.#. Prin mecanismul de stingere a incendiului cu IA; , ""9ea are loc descom+unea unor molecule, iar +rodusul de descom+unere esenial este IA 2(idrogen fluorurat3. &9. . Pericolul asociat cu +roduii de descom+unere ai IA; , ""9ea de+inde de concentraia de IA din incinta +rote7at i care, 5n +rinci+al, este funcie de< a3 ra+ortul dintre mrimea incendiului i volumul s+aiului +rote7at= b3 tim+ul de ardere 2+erioada cu+rins 5ntre izbucnirea i stingerea incendiului3. :e asigur un interval de tim+ c6t mai mic +osibil 5ntre momentul detectrii incendiului i acionarea sistemului de deversare a substanei de stingere. &9.8. .manaia de IA are miros iritant c(iar 5n cantiti mici. Acest miros constituie o alarm +reventiv +entru oameni de a nu intra 5n s+aiul +rote7at dec6t du+ ce acesta a fost ventilat. >n +lus, +roduii rezultai 5n urma arderii +ot fi to4ici i de aceea +ersonalul s+ecializat care intr 5n s+aiul res+ectiv du+ incendiu, trebuie s +oarte a+arat autonom de res+iraie. &9.9. >n general, substana de stingere a incendiului IA; , ""9ea nu este to4ic +entru om. 1a concentraia necesar de stingere 29, M3, nu are efecte adverse observabile asu+ra organismului uman. .fectele adverse +ot a+are de la o concentraie mai mare de &%, M 2ane4a nr. &-, +ct. 3. &9.-. Msurile de siguran ce trebuie luate +entru evacuarea +ersoanelor din diferite ti+uri de s+aii, 5n funcie de concentraia volumic de substan de stingere ti+ IA; , ""9ea3 din aceste incinte, sunt +rezentate 5n tabelul &9.&. &9.!. :ubstana de stingere IA; , ""9ea are un efect slab asu+ra ma7oritii elastomerilor, conform datelor +rezentate 5n tabelul &9.". &9.&%. :ubstana de stingere de IA; , ""9ea nu are efect de coroziune asu+ra metalelor folosite 5n mod curent +entru conductele i ec(i+amentele instalaiilor, du+ cum rezult din datele +rezentate 5n tabelul &9.'. :oluii te(nice de realizare a instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substana IA; , ""9ea ;om+onentele instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substana IA; , ""9ea &9.&&. Instalaiile fi4e de stingere a incendiilor cu substana IA; , ""9ea se com+un din< a3 Reci+iente 2butelii3 cu IA; , ""9ea gru+ate 5n baterie= b3 ;olector de substan de stingere IA; , ""9ea 2sau conducte colectoare 5n cazul sistemelor cu mai multe baterii3= c3 Dis+ozitive de acionare=
Page 55 of 137

d3 Dis+ozitive i ec(i+amente de semnalizare i comand= e3 ;onducte +entru trans+ortul i distribuia substanei de stingere= f3 Duze +entru refularea substanei de stingere= g3 A+aratur +entru control. @abelul &9.& Msurile de siguran ce trebuie luate +entru evacuarea oamenilor din s+aiile +rote7ate, 5n funcie de concentraia volumic a IA; , ""9ea 5n aerul din aceste s+aii

@i+ de s+aii

;oncentraia volumic de substan ti+ IA; , ""9ea 5n aer ; 2M3

Msuri de siguran

:+aii 5n mod normal ocu+ate :+aii 5n mod normal neocu+ate

; Y !M !M Y ; Y &%, M ; Z &%, M

.vacuare recomandat .vacuare +osibil sub & minut .vacuare +osibil sub '% s, sau trebuie folosite a+arate de res+irat

@abelul &9." .fectele IA; , ""9ea asu+ra elastomerilor

IA; , ""9ea faza gazoas .lastomer /ariaia 5n duritate % T" % T" ,' /ariaia 5n volum T#, T&,& T#,& T&,! T","

IA; , ""9ea faza lic(id /ariaia 5n duritate , T" , T' T" /ariaia 5n volum T9,% T&,' T#,T%,-8 T ,9

GutBl .PDM ;auciuc *eo+ren 0 :ilicon

@abelul &9.' .fectele de coroziune ale IA; , ""9ea asu+ra metalelor

Metalul Aluminiu &&%% Aluminiu "%"# Otel ino4 '%# Otel carbon &%"% Gronz ;DA "8;u+ru ;DA &&% *ic(el "%% Argint

Rata de coroziune Pmil$anQ %,%%%% %,%%-& %,%%%! %,%%&% %,%%%! %,%%%%,%%%% %,%%%%

*ot< & mil S ", # 4 &%, m &9.&". >n s+aiile 5nc(ise +rote7ate cu instalaii fi4e de stingere, este recomandat asigurarea unei instalaii de e4(austare a +roduselor rezultate 5n urma incendiului. Atunci c6nd se +revede, aceast instalaie trebuie s fie diferit de instalaia normal de ventilare a cldirii. .vacuarea +roduselor rezultate 5n urma incendiului se face numai 5n e4teriorul cldirii. >n interiorul staiei cu reci+iente 2butelii3 cu substan de stingere este obligatorie +revederea instalaiei de e4(austare. Instalaii de detectare, semnalizare i comand &9.&'. Instalaia de stingere a incendiului cu IA; , ""9ea se ec(i+eaz cu detectoare de incendiu. 1a semnalizarea unui detector, centrala de semnalizare trebuie s declaneze )+realarma), iar atunci c6nd dou detectoare 2a+arin6nd fiecare unei linii diferite de detecie3 semnalizeaz simultan sau este acionat un buton de incendiu, centrala de semnalizare s declaneze )comanda de stingere). ;omanda de stingere se +oate declana i numai 5n urma acionrii butonului de incendiu. Du+ o tem+orizare reglabil, variind 5ntre c6teva secunde i dou minute , ti+ic '% secunde, centrala trebuie s dea comanda +entru declanarea stingerii +rin desc(iderea vanei de sector
Page 56 of 137

cores+unztoare incintei 5n care a izbucnit incendiul i a+oi acioneaz vana de +e reci+ient 2butelie3 +entru deversarea substanei de stingere. Pentru o arie +rote7at de un singur reci+ient de substan de stingere, vana de sector +oate li+si. &9.&#. ;entrala de semnalizare i comand asigur monitorizarea activrii vanelor, ofer informaii +recise 5n cazul o+errii 5n regim de urgena i +ermite iniializarea comenzilor +entru o+rirea funcionrii instalaiilor de ventilare i de aer condiionat, 5nc(iderea elementelor mobile de +rotecie a golurilor funcionale 2ui, ferestre, tra+e etc.3, alertarea serviciului de +om+ieri etc. &9.& . Alarmarea 5n caz de incendiu este asigurat acustic i o+tic. Deversarea substanei de stingere 5n s+aiul +rote7at este semnalizat 5n centrala de semnalizare i comand. Dimensionarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substana IA; , ""9ea &9.&8. ;oncentraiile volumice, ;PMQ, de substan IA;,""9ea, necesare +entru stingerea incendiilor, res+ectiv minime de +roiectare, +entru diferite substane combustibile i incendii de su+rafa 2clasa A3, sunt date 5n tabelul &9. @abelul &9.# ;oncentraii ale IA; ""9ea, de referin de stingere i nominale

;ombustibil ;lasa G Ie+tan 2arztor cu+3 Ie+tan 2camer de 5ncercare :u+rafa ;lasa A Aocar de lemn PMMA PP AG: Risc ridicat ;lasa A

:tingere M, 5n volum 8,9 8,!

/aloarea nominal minim M, 5n volum !,%

#,! 8,& 8,& 8,& vezi nota a

9,!

-,

*O@F< /alorile agentului de stingere +entru combustibil clasa G i i incendiu de su+rafa clasa A sunt determinate +rin 5ncercri, 5n conformitate cu standardul :R .* & %%#,&<"%%!, ane4ele G i ;. ;oncentraia minim nominal +entru combustibil de clas G ;oncentraia minim nominal +entru combustibil clasa G este valoarea cea mai mare dintre concentraiile de stingere ale arztorului cu+ cu (e+tan sau camerei de 5ncercare cu (e+tan 5nmulit cu &,'. ;oncentraia minim nominal +entru incendiu de su+rafa clasa A este valoarea cea mai mare dintre concentraiile de stingere ale focarului de lemn, PMMA, PP sau AG: 5nmulit cu &,'. 5n absena uneia dintre cele # valori de stingere, concentraia minim nominal +entru clasa A de su+rafa trebuie s fie cea risc ridicat clasa A. A se vedea .* & %%#,&<"%%-, 9. .&.', +entru informaii des+re combustibilii din clasa A. Pentru informaii des+re combustibilii din clasa A, a se vedea :R .* & %%#,&<"%%!, 9. .&.',. ;oncentraiile de stingere i nominale +entru 5ncercrile de incendiu 5n sal sunt date numai cu titlu informativ. ;oncentraii de stingere mai mici i mai mari dec6t cele artate +entru focarele de 5ncercare la scara camerei +ot s fie realizate i +remise atunci c6nd sunt validate +rin ra+oarte de 5ncercri de laboratoare recunoscute internaional.
a ;oncentraia minim nominal +entru risc ridicat clasa A trebuie s fie cea mai mare dintre cea +entru incendiu de su+rafa clasa A sau ! M din concentraia minim nominal +entru clasa G.

@abel &9. ;oncentraiile volumice, ;PMQ de substan IA; , ""9ea 5n aer, de inertizare, res+ectiv, minime de +roiectare, +entru diferite substane combustibile

;oncentraia volumic de IA; , ""9ea 5n aer ;PMQ :ubstan combustibil de inertizare izobutan &,cloro,&, &,difluoretan 2I;A; &#&83 &,&,difluoretan 2I;A; & "a3 difluoretan 2I;A; '"3 etilen o4id metan +entan +ro+an &&,' "," -,8 ', &',8 -,% &&,8 &&,8 minim de +roiectare &",# ",! !, ',! & ,% -,&",&",-

&9.&!. ;antitatea 2masa3, mPHgQ de substan IA; , ""9ea necesar stingerii incendiului, se determin cu relaia<

Page 57 of 137

5n care< m , masa de substan de stingere a incendiului IA; , ""9ea, PHgQ= / , volumul net al s+aiului +rote7at, Pm'Q. /olumul net se determin scz6nd din volumul brut volumul ocu+at de obiectele solide ne+ermeabile i nemutabile. /olumele care au o desc(iztur s+re s+aiul +rote7at trebuie adugat 2de e4em+lu< ventilaii fr tra+ de 5nc(idere la alarma de incendiu, desc(izturi care nu se 5nc(id automat etc.3= ; , concentraia volumic de substan IA; , ""9ea 5n aer, necesar stingerii incendiului, PMQ= v , volumul s+ecific de va+ori de substan de stingere IA; , ""9ea Pm'$HgQ, la +resiunea de &,%&' bar, determinat cu relaia<

v S H& T H" t Pm'$HgQ unde< H& S %,&"8!= H" S %,%%% &'= t , tem+eratura 5n s+aiul +rote7at, PK;Q. &9."%. /alorile volumului s+ecific, v Pm'$HgQ de substan de stingere IA; , ""9ea, la diferite tem+eraturi t PK;Q, +recum i masa de substan de stingere ra+ortat la unitatea de volum a s+aiului +rote7at m$/ PHg$m'Q 5n funcie de concentraia volumic de stingere a incendiului ; PMQ, sunt redate 5n tabelul &9.8. &9."&. Masa volumic de um+lere a unui rezervor nu trebuie s fie mai mare dec6t valorile +rezentate 5n tabelele &9.9 i &9.- +entru sisteme de " bar i #" bar. @abelul &9.9 ;aracteristicile rezervorului de stocare a IA; ""9ea , " bar

Pro+rieti *ivel de um+lere ma4im Presiunea ma4im de lucru a rezervorului la %K; :u+ra+resiune la "%K;

?niti de msur Hg$m' Gar Gar

/alori && % '# "

@abelul &9.;aracteristicile rezervorului de stocare a IA; ""9ea , #" bar

Pro+rieti *ivel de um+lere ma4im Presiunea ma4im de lucru a rezervorului la %K; :u+ra+resiune la "%K;

?niti de msur Hg$m' Gar Gar

/alori && % ' #"


% T&,"

&9."" Rezervoarele trebuie s fie +resurizate cu azot cu un coninut de a+ care s nu de+easc 8% 4&% ,8 M 5n mas la o +resiune de ec(ilibru de 2" bar la o tem+eratur de "&K;. .4ecutarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu IA; , ""9ea ;ondiii generale

3 bar i 2#"% T",&3

&9."'. .c(i+amentul necesar instalaiei fi4e de stingere a incendiilor cu substan IA;,"9ea, trebuie s aib asigurat calitatea cores+unztoare i se verific +rintr,o rece+ie atent +e baza documentelor 5nsoitoare 2documente de calitate, instruciuni te(nice, agrement te(nic etc3. &9."#. Productorii i furnizorii de baterii i ec(i+amente de stingere trebuie s livreze odat cu acestea i +iesele de rezerv necesare, conform +rescri+iilor +roductorului. &9." . 2&3 :ubansamblurile i ec(i+amentele instalaiei de stingere se trans+ort 5n ambala7ele originale, +str6ndu,se caracteristicile te(nice i constructive cu care au fost realizate de +roductor. 2"3 Geneficiarul instalaiei este obligat s asigure de+ozitarea 5n condiii de siguran a subansamblurilor, ec(i+amentelor i a materialelor +6n la terminarea monta7ului i +unerea 5n funciune a instalaiei, rs+unz6nd alturi de unitatea de monta7 de +strarea lor. Montarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu IA; , ""9ea &9."#. >nainte de montarea conductelor i a celorlalte accesorii aferente acestora, se verific starea lor, neadmi6ndu,se trecerea la monta7 dac +rezint turtiri sau alte urme de lovire care au modificat forma sau seciunea acestora. &9." . Pe tim+ul monta7ului se iau msuri +entru ca 5n interiorul conductelor de orice fel s nu +trund cor+uri strine, care s st6n7eneasc trans+ortul sau refularea substanei de stingere. &9."8. ;onductele de trans+ort i distribuie a substanei de stingere se e4ecut conform +roiectului i se leag la instalaiile de 5m+m6ntare, res+ect6ndu,se +revederile normativului I 9 sau a reglementrilor ec(ivalente .
Page 58 of 137

&9."9. Du+ montare conductele se cur, iar 5nainte de montarea duzelor se sufl cu aer sau alt gaz sub +resiune 5nde+rt6nd eventualelor cor+uri strine +trunse accidental. @abel &9.8

;erinte de mas +entru IA; ""9ea +e unitatea de volum de s+aiu +rote7at, m$/2Hg$m '3 Aceast informaie se refer numai la IA; ""9ea i nu +oate re+rezenta orice alt +rodus conin6nd &,&,&,",',',',+entafluoretan /olum ca un com+onent @em+eratura @ s+ecific de K; va+ori : ;oncentraia nominal 25n volum3 m'$Hg 8M , &% , % %,&"& %,&"#& %,&"8%,&"!# &% & "% " '% ' #% # % %,&'"% %,&'#9 %,&'9' %,&'!! %,&#" %,&# % %,&#98 %,& %" %,& "9 %,& ' 8% 8 9% 9 -% !% ! &%% %,& 9%,&8%# %,&8"! %,&8 # %,&89! %,&9%# %,&9'% %,&9 %,&9-% %, " # %, &#" %, %'# %,#!'" %,#-'# %,#9#% %,#8 % %,# 8# %,##-& %,##%& %,#'"# %,#" % %,#&-% %,#&&& %,#%# %,'!-% %,'!&! %,'- ! %,'-%& %,'9# %,'8!% %,'8'%,' -9 9M %,8&!8 %,8%8# %, !'8 %, -&8 %, 9%% %, -! %, #-' %, '-" %, "-# %, &!% %, %!! %, %&" %,#!"! %,#-#9 %,#99% %,#8!# %,#8"& %,# % %,##-" %,##&8 %,#' & %,#"!% %,#""! -M %,9& %,9%% %,8- %,89&! %,8 %,8# 9 %,8'' %,8"&9 %,8&%# %, !!8 %, -!& %, 9!% %, 8!# %, 8%% %, &% %, #"' %, ''%, " 9 %, &9%, &%" %, %"9 %,#! 8 %,#--8 !M %,-&#" %,9!89 %,9-%% %,98#" %,9#!% %,9'## %,9"% %,9%9& %,8!#' %,8-&! %,89%& %,8 -8 %,8#98 %,8'8! %,8"89 %,8&89 %,8%9" %, !9! %, -!% %, -%' %, 9&9 %, 8'8 %, 9 &%M %,!&#9 %,-! & %,-98' %,- -8 %,-#&# %,-" & %,-%!# %,9!## %,9-%% %,988& %,9 "%,9'!! %,9"98 %,9& 8 %,9%#& %,8!"! %,8-"& %,89&9 %,88&9 %,8 &! %,8#"' %,8''" %,8"#' &&M &,%&9# %,!! 9 %,!9#%,! % %,!'8% %,!&9%,!%%# %,--'9 %,-898 %,- "" %,-'9# %,-"'% %,-%!' %,9!8% %,9-'" %,99%9 %,9 -%,9#9& %,9'8% %,9" & %,9&# %,9%## %,8!# &"M &,&"" &,%!&,%9 &,% '9 &,%'"9 &,%&"8 %,!!'# %,!9 % %,! 9' %,!#%" %,!"'! %,!%-% %,-!"! %,-9-" %,-8#& %,- %# %,-'9& %,-"#' %,-&"% %,-%%% %,9--' %,999& %,988" &'M &,"'%& &,"%'&,&9&,& #8 &,&'&8 &,&%!8 &,%--8 &,%8-# &,%#!% &,%'%' &,%&"# %,!! % %,!9-# %,!8"' %,!#8! %,!'&%,!&9' %,!%'' %,--!%,-989 %,-8'%,- &8 %,-'!8 &#M &,'#%& &,'&&# &,"-'! &," 9! &,"'"&,"%-! &,&- ! &,&8#% &,&#"&,&""# &,&%"! &,%-#% &,%88% &,%#-# &,%'&8 &,%& " %,!!!# %,!-#& %,!8!# %,! & %,!#&& %,!"99 %,!&#9 & M &,# "9 &,#"&8 &,'!&&,'8'8 &,''8# &,'&% &,"- 8 &,"8&&,"'-&,"&8&,&! 8 &,&9 & &,& &,&'8 &,&&-' &,&%% &,%-'# &,%88&,% %! &,%' # &,%"%" &,%% 9 %,!!&8

m$/ este necesarul de mas de agent 25n Hilograme +e metru cub3= adic masa, m, 5n Hilograme de agent necesar +e metru cub de volum +rote7at / +entru a +roduce concentraia indicat la tem+eratura s+ecificat. / este volumul net al s+aiului cu risc de incendiu 25n metri cubi3= adic volumul 5nc(is minus structurile fi4e im+enetrabile agentului de stingere. m S Pc $ 2&%%,c3Q 4 /$: @ este tem+eratura 25n grade ;elsius3= adic tem+eratura nominal din zona de risc : este volumul s+ecific 25n metri cubi +e Hilogram3= volumul s+ecific al va+orilor su+ra5nclzii de I;A; Glend A la o +resiune de &,%&' bar +oate fi +rin : S H& T H"@ unde H& S %,&"8!= H" S %,%%% &' c este concentraia 25n +rocente3= adic concentraia volumetric de IA; ""9ea 5n aer la tem+eratura indicat, i la +resiunea absolut de &,%&' bar.

&-. Instalaii fi4e de stingere a incendiilor cu I0 , #& .c(i+area te(nic a cldirilor cu instalaii fi4e de stingere a incendiilor cu I0 , #& :isteme de stingere a incendiilor cu I0 , #& &-.&. Pro+rietile substanei I0 , #&, mecanismul stingerii incendiului cu I0 , #& i domeniile recomandate +entru instalaiile de stingere cu I0 , #&, sunt +rezentate 5n ane4a nr. &!.
Page 59 of 137

&-.". 2&3 Instalaiile de stingere a incendiului cu gaze ti+ I0 , #& se realizeaz 5n sistem de inundare total. 2standard de referin :R .* & %%#,&%3 2"3 :istemul cu inundare total se realizeaz +entru s+aii 5nc(ise la care uile, ferestrele, tubulaturile etc., se +ot 5nc(ide 5nainte sau simultan cu 5nce+erea deversrii gazului. &-.'. Pentru stingerea incendiilor din interiorul s+aiilor +rin inundare total, 5ntreg s+aiul trebuie s fie um+lut cu substana de stingere I0 , #&, astfel 5nc6t +rocentul de o4igen sa scad 25n tim+ scurt3, sub valoarea de meninere a arderii. &-.#. 1a sistemele cu inundare total +entru incendii instantanee i de su+rafa 2declanate de lic(ide inflamabile3, cantitatea 2masa3 de substan de stingere deversat trebuie s aco+ere +ierderile datorate neetaneitilor. :u+rafaa total 2m"3 a golurilor ce nu +ot fi 5nc(ise trebuie s fie sub 'M din volumul 2m'3 incintei +rote7ate, sau &%M din aria totala 2m"3 a su+rafeelor laterale i +rilor su+erioare i inferioare ale incintei. Riscuri &-. . 1a concentraia volumic standard de stingere a incendiului, de +6n la #'M, substana de stingere I0 , #& nu +une viaa oamenilor 5n +ericol. &-.8. Du+ stingerea incendiului, accesul +ersoanelor 5n 5nc+erile res+ective este +ermis numai du+ evacuarea nocivitilor +rin ventilare natural , organizat sau instalaie de ventilare mecanic. :oluii te(nice de realizare a instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu I0 , #& ;om+onentele instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu I0 , #& &-.9. Instalaiile fi4e de stingere a incendiilor cu I0 , #& se com+un, 5n +rinci+al, din< a3 butelii cu I0 , #&, gru+ate 5n baterii= b3 racorduri fle4ibile +entru conectare la colector= c3 colector= d3 dis+ozitive de acionare electric i mecanic a buteliei +ilot= e3 dis+ozitive i ec(i+amente electrice de detectare, semnalizare 2acustic i o+tic3 i de comand= f3 a+aratura de control= g3 elemente de monitorizare a strii elementelor de 5nc(idere a golurilor 2ui, ferestre, tra+e etc.3= (3 reeaua de conducte +entru trans+ortul i distribuia substanei de stingere= i3 duze +entru refularea substanei de stingere 5n s+aiul +rote7at. &-.-. 0azul I0 , #& este stocat 5n butelii la o +resiune de & % bar, "%% bar sau '%% bar, la tem+eratura de um+lere de & K;. >n tabelul &-.& sunt date +resiunile ma4ime de lucru ale substanei de stingere a incendiului I0 , #&, la tem+eratura de %K;. @abelul &-.& Presiunile ma4ime de lucru ale substanei gazoase de stingere a incendiului I0 , #& la tem+eratura de %K;

Presiunea de stocare la tem+eratura de & K; PbarQ & % "%% '%%

Presiunea ma4im de lucru la tem+eratura de %K; PbarQ &9 "' '8%

&-.!. Guteliile de stocare a substanei de stingere trebuie s fie +rote7ate 5m+otriva radiaiilor termice directe sau indirecte, 5nde+rtate i izolate de surse de tre+idaii. &-.&%. Guteliile de stocare a substanei de stingere I0 , #& sunt su+use verificrilor conform +rescri+iilor te(nice 5n vigoare. &-.&&. Aiecare butelie de stocare trebuie +revzut cu dis+ozitiv de siguran la +resiune. &-.&". Guteliile montate 5n baterii se racordeaz la colectorul comun i se fi4eaz +e stela7 sau direct +e +erete 2dac acesta asigur rezistena necesar3. Aiecare butelie se +revede cu dis+ozitive necesare utilizrii individuale. &-.&'. Aiecare butelie se racordeaz la colectorul bateriei +rin racorduri fle4ibile cu su+a+e de sens, astfel ca sc(imbarea unei butelii s nu afecteze funcionarea celorlalte butelii din baterie. Dimensionarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu I0 , #& &-.&#. ;oncentraiile volumice de substan I0 , #& 5n aerul din s+aiul +rote7at, necesar stingerii incendiului, res+ectiv minime de +roiectare, +entru diferite substane combustibile i incendii de su+rafa 2clasa A3, au valorile redate 5n tabelul &-." &-.& . ;oncentraiile volumice de I0 , #& 5n aerul din s+aiul +rote7at, de inertizare, res+ectiv, minime, de +roiectare, +entru substanele combustibile metan i +ro+an, au valorile date 5n tabelul &-.'. &-.&8. /olumul de substan gazoas I0 , #&, ra+ortat la starea de referin cores+unztoare +resiunii de &,%&' bar i tem+eraturii de "%K;, / Pm 'Q, necesar +entru stingerea incendiului, se determin cu relaia<

5n care< / este volumul net al s+aiului +rote7at Pm'Q= ; , concentraia volumic de substan gazoas I0 , #& 5n aerul din s+aiul +rote7at, necesar stingerii incendiului, la tem+eratura indicat i la +resiunea de &,%&' bar absolut PMQ= vR , volumul s+ecific al gazului I0 , #& la starea de referin, Pm'$HgQ= v , volumul s+ecific al gazului I0 , #& la tem+eratura de calcul din s+aiul +rote7at i la +resiunea de &,%&' bar, determinat cu relaia<

v S H& T H"t Pm'$HgQ= unde< H& S &,8-' i H" S %,%%## sunt constante s+ecifice substanei gazoase I0 , #&= t , tem+eratura de calcul din s+aiul +rote7at, PK;Q.

Page 60 of 137

&-.&9. /alorile volumului s+ecific, v Pm'$HgQ, de substan gazoas I0 , #&, la diferite tem+eraturi t PK;Q, +recum i valorile ra+ortului / :$/ Pm' I0 , #&$m'Q, 5ntre volumul, /: de substan gazoas I0 , #& la starea de referin 2t S "%K; i + S &,%&' bar3 i volumul, /, al s+aiului +rote7at, 5n funcie de concentraia volumic de +roiectare +entru stingerea incendiului cu I0 , #& ;PMQ 5n s+aiul +rote7at, sunt date 5n tabelul &-.#. @abel &-." ;oncentraii I0, #& de referin de stingere i nominale

;ombustibil ;las G Ie+tan 2arztor cu+3 Ie+tan 2camer de 5ncercare3 :u+rafa de ;las A Aocar de lemn PMMA PP AG: Risc ridicat ;lasa A

:tingere M 5n volum

/aloarea nominal minim M 5n volum

'&,9 '9,%

#-,&

"-," '%,9 '%,8 '%,9


a

'!,!

# ,9

/alorile agentului de stingere +entru combustibili de clasa G i incendiu de su+rafa clasa A sunt determinate +rin 5ncercare 5n conformitate cu .* & %%#,&<"%%-, ane4ele G i ;. ;oncentraia minim nominal +entru combustibil clasa G este valoarea cea mai mare dintre concentraiile de stingere ale arztorului cu+ cu (e+tan sau camerei de 5ncercare cu (e+tan 5nmulit cu &,'. ;oncentraia minim nominal +entru combustibil su+rafa de clasa A este valoarea cea mai mare dintre concentraiile de stingere ale focarului de lemn, PMMA, PP sau AG: 5nmulit cu &,'. 5n absena uneia dintre cele # valori de stingere, concentraia minim de +roiectare +entru clasa A de su+rafa trebuie s fie cea de la clasa A +ericol mare. A se vedea 9. .&.' din :R .* & %%#,&<"%%!, +entru 5ndrumare asu+ra combustibililor de su+rafa clas A. ;oncentraiile de stingere i nominale +entru focarele de 5ncercare la scara camerei sunt numai +entru sco+uri informative. ;oncentraii de stingere mai mici i mai mari dec6t cele artate +entru focarele de 5ncercare la scara camerei +ot s fie realizate i +remise atunci c6nd sunt validate +rin ra+oarte de 5ncercri de laboratoare recunoscute internaional. a ;oncentraia minim de +roiectare +entru combustibil risc ridicat clasa A trebuie s fie cea mai mare dintre risc ridicat clasa A sau ! M din concentraia minim nominal +entru clasa G. @abel &-.' ;oncentraiile volumice, ;PMQ de I0 , #& 5n aerul din s+aiul +rote7at, de inertizare, res+ectiv, minime de +roiectare

;oncentraia volumic de I0 , #& 5n aer ; PMQ :ubstan combustibil de inertizare metan +ro+an #',% #!,% minime de +roiectare #9,' ',!

@abel &-.# /alorile volumului s+ecific, v Pm'$HgQ, de gaz I0 , #& la diferite tem+eraturi t PK;Q i ale ra+ortului /:$/ Pm' I0 , #&$m 'Q, 5n funcie de concentraia volumic de +roiectare +entru stingerea incendiului cu I0 , #& ; PMQ 5n s+aiul +rote7at

@em+eratura /olumul t s+ecific v

/olumul de substan de stingere I0 , #&, /: ra+ortat la unitatea de volum, /, a s+aiului +rote7at /:$/ Pm' I0 , #&$m'Q, ;oncentraia volumic de +roiectare +entru stingerea incendiului ; PMQ

K; ,#% ,' ,'% ," ,"%

m'$Hg %, 8"# %, 9#' %, -8' %, !-" %,8&%"

'#M %, "& %, && %, %% %,#!% %,#-&

'-M %,8%% %, -9 %, 9 %, 8# %, '

#"M %,8-# %,88! %,8 8 %,8#' %,8'%

#8M %,99' %,9 9 %,9#" %,9"9 %,9&'

%M %,-9% %,- " %,-'# %,-&%,-%"

#M %,!9 %,! # %,!' %,!&8 %,-!-

-M &,%-! &,%88 &,%## &,%"' &,%%'

8"M &,"&# &,&-! &,&8 &,&#" &,&&!


Page 61 of 137

,& ,&% , %

%,8""& %,8'#& %,8#8% %,8 -% %,88!! %,8-&! %,8!'%,9% %,9&99 %,9"!9 %,9#&8 %,9 '8 %,98 %,999 %,9-!# %,-%&# %,-&'' %,-" ' %,-'9" %,-#!" %,-8&& %,-9'& %,-- % %,-!9%

%,#9& %,#8' %,# # %,##8 %,#'%,#'% %,#"' %,#&8 %,#%! %,#%" %,'! %,'-! %,'-' %,'99 %,'9& %,'88 %,'8& %,' %,' % %,'#

%, %, %, %, %,

#" '" "" &' %#

%,8&%,8%8 %, ! %, -# %, 9# %, %, %, %, %, 8# # # '8 "9

%,8!! %,8-8 %,89' %,88& %,8#! %,8'%,8"9 %,8&8 %,8%8 %, !8 %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, -8 99 8! & #' ' "9 &! &"

%,9-8 %,99" %,9 9 %,9## %,9'% %,9&9 %,9% %,8!' %,8-" %,89% %,88% %,8#! %,8'! %,8"! %,8"% %,8&% %,8%& %, !' %, -# %, 98 %, %, %, %, 88% ' #

%,--& %,-8# %,-#%,-'' %,-&%,-%# %,9!% %,999 %,98# %,9 & %,9'! %,9"9 %,9&8 %,9% %,8!# %,8-# %,89# %,88# %,8 %,8#

%,!-# %,!8% %,!#%,!'& %,!&# %,-!%,--" %,-8%,- ' %,-'! %,-"8 %,-&" %,-!% %,9-9 %,998 %,98# %,9 ' %,9#" %,9'& %,9"&

&,%!&,%99 &,% 9 &,%'&,%&&,%%& %,!-# %,!8%,! & %,!'8 %,!"& %,!%8 %,-!" %,-9%,-8 %,- " %,-#% %,-"9 %,!&8 %,-%#

&% & "% " '% ' #% # %

%,#! %,#-8 %,#9%,#9% %,#8" %,# %,##%,##& %,#'# %,#"9 %,#"& %,#& %,#%! %,#%' %,'!9

%, &%, &% %, %" %,#!# %,#-9 %,#-% %,#9' %,#88 %,# ! %,# '

8% 8 9% 9 -% !% ! &%%

%,'#& %,'!" %,##8 %, % %,''8 %,'-8 %,##% %,#!%,''& %,'-& %,#'# %,#!& %,'"9 %,'98 %,#"! %,#-

%,8'8 %,9&& %,9!' %,8"- %,9%& %,9-" %,8&! %,8!" %,99" %,8&& %,8-' %,98&

*O@F< /:$/ este necesarul de volum agent 25n metrii cubi +e metru cub3= adic cantitatea O 25n metrii cubi3 de agent necesar la o tem+eratur de referin de "%K; i o +resiune de &,%&' bar +e metru cub de volum +rote7at +entru a +roduce concentraia indicat la tem+eratura s+ecificat<

OR S m :R unde< :R este volumul s+ecific de referin 25n metrii cubi +e Hilogram3= adic volumul s+ecific de va+ori la tem+eratura de referin de um+lere +entru va+orii su+ra5nclzii I0, #& la o +resiune de &,%&' bar care +oate fi a+ro4imat cu formula<

:R S H&TH" @R unde< H& S %,8 9!!= H" S %,%%""'!= @R este tem+eratura de referin 25n grade ;elsius3, adic tem+eratura de um+lere 2"%K; din tabel3.

mS

/ :

ln

&%% &%% , c

/ este volumul cu s+aiului cu risc de incendiu 25n metri cubi3= adic volumul 5nc(is minus structurile fi4e im+enetrabile de agentului de stingere. @ este tem+eratura 25n grade ;elsius3= adic tem+eratura nominal din zona de risc. : este volumul s+ecific 25n metri cubi +e Hilogram3= volumul s+ecific al va+orilor su+ra5nclzii de I0, #& la o +resiune de &,%&' bar a+ro4imat +rin

: S H&TH"@ unde H& S %,"#&'= H" S %,%%%--. c este concentraia 25n +rocente3= adic concentraia volumetric a agentului de stingere de I0, #& 5n aer la tem+eratura indicat, i la o +resiune absolut de &,%&' bar. &-.&-. 1a alegerea ti+ului i numrului de butelii cu I0 , #&, a ec(i+amentelor i dis+ozitivelor de acionare +recum i a ti+ului i numrului duzelor de refulare, se ine seama de +revederile i instruciunile +roductorului acestora. .4ecutarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu I0 , #& ;ondiii generale
Page 62 of 137

&-.&!. :ubansamblurile, ec(i+amentele, a+aratele i dis+ozitivele instalaiei de stingere a incendiilor cu I0 , #& se trans+ort ambalate, +str6ndu,se caracteristicile te(nice i constructive cu care au fost realizate de +roductor i se de+oziteaz 5n condiii de siguran. &-."%. Geneficiarul instalaiei de stingere a incendiului cu I0 , #& are obligaia asigurrii de+ozitrii 5n condiii de siguran a subansamblurilor, ec(i+amentelor i materialelor aferente +6n la terminarea monta7ului i a +unerii 5n funciune a instalaiei, rs+unz6nd de +strarea lor 5m+reun cu unitatea de monta7. Montarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu I0 , #& &-."&. >nainte de montarea buteliilor 2reci+ientelor3, ec(i+amentelor, dis+ozitivelor de acionare, conductelor i a celorlalte accesorii aferente instalaiei de stingere se verific starea lor, neadmi6ndu,se monta7ul dac +rezint deformri sau urme de lovire. &-."". 1a montarea bateriilor de butelii, a ec(i+amentelor i a dis+ozitivelor de comand i acionare se res+ect instruciunile de monta7 +recizate 5n crile te(nice ale acestora 2care trebuie +use la dis+oziie de +roductori3. &-."'. Reelele de conducte de trans+ort i distribuie, +recum i conductele +e care se monteaz duzele de refulare se fi4eaz rigid cu bride care s +reia efortul +rodus la refularea substanei de stingere. Gridele de fi4are a conductelor de trans+ort trebuie s +ermit dilatri i contracii funcionale. &-."#. ;onductele de trans+ort i distribuie a substanei de stingere I0 , #& se e4ecut conform +roiectului i se leag la +m6nt conform +revederilor reglementrilor te(nice s+ecifice. &!. Instalaii fi4e de stingere a incendiilor cu I0,%& .c(i+area te(nic a cldirilor cu instalaii de stingere a incendiilor cu I0,%& :isteme de stingere a incendiilor cu argon &!.&. Pro+rietile argonului ca substan de stingere sunt +rezentate 5n tabelul "%.& din ane4a "%, iar mecanismul stingerii incendiului cu argon i domeniile recomandate +entru instalaiile de stingere a incendiului cu argon, sunt redate 5n ane4a nr. "% &!.". Instalaiile de stingere a incendiului cu argon se realizeaz 5n sistem de inundare total 2standard de referin :R .* & %%#,93. &!.'. :istemul de inundare total se realizeaz +entru s+aii 5nc(ise, la care uile, ferestrele, tubulaturile etc., se +ot 5nc(ide 5nainte sau simultan cu 5nce+erea deversrii argonului. &!.#. Pentru stingerea incendiului +rin inundare total, 5ntregul volum al s+aiului +rote7at trebuie um+lut cu argon, astfel 5nc6t, concentraia volumic +rocentual a o4igenului din aer s scad, 5n tim+ scurt, de la valoarea iniial de "&,!M, la valoarea de &"M, c6nd arderea 5nceteaz. Riscuri &!. . 1a concentraia volumic standard de stingere a incendiului, +6n la #-,-M, argonul ca substan de stingere a incendiului nu +une 5n +ericol viaa oamenilor. &!.8. Du+ stingerea incendiului, accesul +ersoanelor 5n 5nc+erile res+ective este +ermis numai du+ evacuarea nocivitilor +rin ventilare natural,organizat sau instalaie de ventilare mecanic. :oluii te(nice de realizare a instalaiilor de stingere a incendiilor cu argon ;om+onentele instalaiei de stingere a incendiului cu argon &!.9. Instalaiile de stingere a incendiilor cu argon, se com+un, 5n +rinci+al, din< a3 instalaia de stocare a argonului< i3 butelii de oel sau ansambluri de butelii gru+ate 5n baterie= ii3 su+a+e de descrcare= iii3 colector de descrcare= iv3 com+onente au4iliare de control. b3 instalaia de declanare< i3 cilindri +ilot ii3 su+a+a +ilot c3 instalaia de distribuie< i3 conducte i ansambluri= ii3 a7uta7e 2duze3 de refulare a agentului stingtor 5n s+aiul +rote7at. d3 ec(i+amente electrice de alimentare, detectare, semnalizare i comand= e3 sisteme de susinere +entru< i3 butelii cu argon= ii3 blocul colector. &!.-. Presiunile de stocare a argonului 5n butelii i +resiunile ma4ime de lucru, 5n funcie de tem+eratur, sunt 5n tabelul &!.& @abelul &!.& Presiunile de stocare a argonului 5n butelii i +resiunile ma4ime de lucru, 5n funcie de tem+eratur

Presiunea de stocare la tem+eratura de & K; PbarQ &8% "%% '%%

Presiunea ma4im de lucru la tem+eratura de %K; PbarQ &-"' '8"

&!.!. Aiecare butelie cu argon este +revzut cu dis+ozitiv de siguran la +resiune. &!.&%. Guteliile cu argon montate 5n baterie se fi4eaz +e stela7 sau direct +e +erete 2dac acesta asigur rezistena necesar3. Aiecare butelie se +revede cu dis+ozitive necesare utilizrii individuale. &!.&&. Aiecare butelie cu argon se racordeaz la colectorul bateriei +rin racorduri fle4ibile cu su+a+e de sens, astfel ca sc(imbarea unei butelii s nu afecteze funcionarea celorlalte butelii din baterie. &!.&". :e iau msuri de +rotecie a buteliilor cu argon 5m+otriva radiaiilor termice i a vibraiilor 2tre+idaiilor3. Dimensionarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu argon &!.&'. ;oncentraiile volumice de argon 5n aerul din s+aiul +rote7at, necesare stingerii incendiilor, res+ectiv minime de +roiectare, +entru diferite substane combustibile i incendii de su+rafa 2clasa A3, au valorile date 5n tabelul &!.". @abelul &!."
Page 63 of 137

;oncentraiile volumice de argon 5n aerul din s+aiul +rote7at, necesare +entru stingerea incendiilor, res+ectiv, minime de +roiectare +entru diferite substane combustibile i incendii de su+rafa 2clasa A3

:ubstan combustibil

;oncentraia volumic de argon 5n aerul din s+aiul +rote7at ;PMQ de stingere a incendiului minima de +roiectare #-,#",#",#8,9 #9,' ' ," ",8 #-,% # ," 9," ",& '8,'-,%

n , (e+tan acetona acetonitril butanol ciclo(e4an diesel 2motorin3 etanol (e4an metan metanol +ro+an toluen Incendii de su+rafa 2clasa A3

'9, '",! '",! ' ,! '8,# "9,& #%, '8,! '#,##,% #%,& "-,' "!,"

&!.&#. ;oncentraia volumic a argonului +entru inertizarea metanului este de ,-M res+ectiv, minim de +roiectare de 8&,#M. &!.& . /olumul de argon /: Pm'Q, la ra+ortat la starea de referin cores+unztoare +resiunii + S &,%&' bar i tem+eraturii t S "%K;, necesar +entru stingerea incendiului, se determin cu relaia<

5n care< / este volumul net al s+aiului +rote7at Pm'Q= ; , concentraia volumic de argon, din s+aiul +rote7at, necesar stingerii incendiului, la tem+eratura indicat i la +resiunea de &,%&' bar absolut, PMQ= vR , volumul s+ecific al argonului la starea de referin, Pm'$HgQ= v , volumul s+ecific al argonului, la tem+eratura de calcul din s+aiul +rote7at i la +resiunea de &,%&' bar, determinat cu relaia<

v S H& T H"t Pm'$HgQ= unde< H& S %, 8&&! i H" S %,%%"% # sunt constante s+ecifice argonului= t , tem+eratura de calcul din s+aiul +rote7at, PK;Q. &!.&8. /alorile volumului s+ecific, v Pm'$HgQ, de argon, la diferite tem+eraturi t PK;Q, +recum i valorile ra+ortului /:$/ Pm' argon$m'Q, 5ntre volumul de argon la starea de referin, necesar stingerii incendiului, /: Pm'Q i volumul net al s+aiului +rote7at, / Pm'Q, 5n funcie de valorile concentraiei volumice de +roiectare ; PMQ, de stingere a incendiului cu argon, 5n s+aiul +rote7at, sunt date 5n tabelul &!.'. &!.&9. 1a sistemele cu inundare total, +entru incendii instantanee i de su+rafa 2declanate de lic(ide inflamabile3, volumul de substan de stingere deversat, / : Pm'Q, trebuie s aco+ere +ierderile datorate neetaneitilor. :u+rafaa total Pm'Q a golurilor nu +oate fi +este 'M din volumul / Pm'Q al s+aiului +rote7at, sau &%M din aria total Pm"Q a su+rafeelor laterale i +rilor su+erioare i inferioare ale incintei. >n situaia 5n care, din motive te(nice sau te(nologice, aceste condiii nu se +ot realiza, se ado+t sistemul de stingere local. &!.&-. Determinarea ti+ului, numrului i ca+acitii buteliilor de stocare a argonului, a ti+ului ec(i+amentelor i dis+ozitivelor de acionare, +recum i dimensionarea conductelor, reductorului de +resiune i a duzelor de refulare, se efectueaz 5n funcie de valorile concentraiei de stingere i al volumului net al s+aiului +rote7at, in6nd seama i de +revederile i instruciunile +roductorului acestora. .4ecutarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu argon ;ondiii generale &!.&!. .c(i+amentele, a+aratele, dis+ozitivele i subansamblele instalaiei de stingere a incendiilor cu argon se trans+ort ambalate, +str6ndu,se caracteristicile te(nice i constructive cu care au fost realizate de +roductor i se de+oziteaz 5n condiii de siguran. &!."%. Geneficiarul instalaiei de stingere a incendiului cu argon are obligaia asigurrii de+ozitrii 5n condiii de siguran a subansamblurilor, ec(i+amentelor i materialelor aferente +6n la terminarea monta7ului i a +unerii 5n funciune a instalaiei, rs+unz6nd de +strarea lor 5m+reun cu unitatea de monta7. Montarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu argon &!."&. >nainte de montarea buteliilor cu argon, dis+ozitivelor de acionare, conductelor i a celorlalte accesorii aferente instalaiei de stingere, se verific starea lor, neadmi6ndu,se monta7ul dac +rezint deformri sau urme de lovire.
Page 64 of 137

&!."". 1a montarea bateriilor de butelii cu argon, a ec(i+amentelor i a dis+ozitivelor de comand i acionare, se res+ect instruciunile de monta7 +recizate 5n crile te(nice ale acestora 2care trebuie +use la dis+oziie de +roductori3. @abelul &!.' /alorile volumului s+ecific, v Pm'$HgQ, de argon, la diferite tem+eraturi t PK;Q i ale ra+ortului /:$/ Pm' argon$m'Q, 5n funcie de valorile concentraiei volumice de +roiectare, ; PMQ +entru stingerea incendiului cu argon 5n s+aiul +rote7at

@em+eratura /olumul t s+ecific v

/olumul de substan de stingere argon, 2I0 , %&3 /: ra+ortat la unitatea de volum, /, a s+aiului +rote7at /s$/ Pm' argon$m'Q ;oncentraia volumic de +roiectare +entru stingerea incendiului ; PMQ

K; ,#% ,' ,'% ," ,"% ,& ,&% , %

m'$Hg %,#9!% %,#-!' %,#!!8 %, %!%, "%& %, %, %, %, %, '%# #%8 %! 8&" 9&

'#M %, "" %, && %, %& %,#!& %,#-& %,#9" %,#8' %,# # %,##8 %,#'%,#'% %,#"' %,#&8 %,#%8 %,#%" %,'! %,'-! %,'-' %,'99 %,'9& %,'88 %,'8% %,' %,' % %,'# %,'#% %,'' %,''& %,'"8

'-M %,8%& %, -%, 98 %, 8 %, # %, %, %, %, %, #' '' "' &' %#

#"M %,8%,89& %,8 9 %,8## %,8'& %,8&! %,8%9 %, !8 %, %, 9# %, %, %, %, %, 8# # # '8 "9

#8M %,99 %,9 %,9#' %,9"%,9&# %,9%% %,8-8 %,89# %,88& %,8#! %,8'%,8"9 %,8&8 %,8%8 %, !8 %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, -8 99 8! % #" '9 "8 &! &&

%M %,-9" %,- ' %,-'8 %,-&! %,-%' %,9-9 %,99" %,9 %,9## %,9'& %,9&%,9% %,8!' %,8-" %,89% %,8 ! %,8#! %,8'! %,8"! %,8&! %,8&% %,8%& %, !" %, -# %, 9 %, %, %, %, 89 8% " #

#M %,!98 %,! 8 %,!'8 %,!&9 %,-!! %,--" %,-8 %,-#! %,-'' %,-&8 %,-%# %,9!% %,999 %,9!# %,9 & %,9'! %,9"9 %,9&8 %,9%# %,8!# %,8-' %,89' %,88' %,8 # %,8# %,8'8 %,8"9 %,8&%,8&%

-M &,%!& &,%8&,%#8 &,%" &,%% %,!%,!88 %,!#%,!'& %,!&# %,-!%,--' %,-8%,- ' %,-'! %,-" %,-&" %,9!! %,9-9 %,99 %,98' %,9 " %,9#& %,9'% %,9"% %,9&% %,9%% %,8!& %,8-"

8"M &,"&9 &,&!& &,&89 &,&#' &,&"% &,%!! &,%9&,% &,%'&,%"% &,%%" %,!-# %,!8%,! & %,!'8 %,!"% %,!%8 %,-!" %,-9%,-8# %,- & %,-'! %,-"9 %,-& %,-%" %,9!" %,9-& %,99% %,98%

&% & "% " '% ' #% # %

%, -&9 %, !"% %,8%"' %,8&"8 %,8""%,8''& %,8#'# %,8 '8 %,88'! %,89#" %,8-# %,8!#9 %,9% % %,9& ' %,9" 8 %,9' %,9#8& %,9 8# %,9888

%,#! %,#-8 %,#9%,#9% %,#8" %,# %,##%,##% %,#'# %,#"9 %,#"& %,#&# %,#%%,#%' %,'!9 %,'!& %,'-8 %,'-& %,'98

%, &%, &% %, %" %,#!# %,#-9 %,#9! %,#9" %,#8 %,# ! %,# " %,##8 %,##% %,#'# %,#"-

8% 8 9% 9 -% !% ! &%%

%, %# %,#!9 %,#!& %,#-#

&!."'. Reelele de conducte de trans+ort i distribuie, +recum i conductele +e care se monteaz duzele de refulare, se fi4eaz rigid cu bride, care s +reia efortul +rodus la refularea substanei de stingere. Gridele de fi4are a conductelor trebuie s +ermit dilatri i contraciil funcionale. &!."#. ;onductele de distribuie a argonului se e4ecut conform +roiectului i se leag la +m6nt conform +revederilor normativului I 9. "%. Instalaii de stingere a incendiilor cu substante I;A; AM.:@.; A .c(i+area te(nic a cldirilor cu instalaii de stingere a incendiilor cu substane de ti+ I;A; Amestec A :isteme de stingere a incendiilor cu substane de ti+ I;A; Amestec A "%.&. Pro+rietile substanei I;A; Amestec A de stingere a incendiilor, mecanismul stingerii incendiului cu substana I;A; Amestec A i domeniile recomandate +entru instalaiile de stingere a incendiilor cu substana I;A; Amestec A, sunt +rezentate 5n ane4a nr. "&. "%.". Instalaiile de stingere a incendiului cu substane I;A; Amestec A, se realizeaz 5n sistem de inundare total 2standard de referin :R .* & %%#,'3 "%.'. :istemul de inundare total se +oate utiliza numai 5n s+aii 5nc(ise, la care golurile funcionale 2ui, ferestre, tubulaturi etc.3, se +ot 5nc(ide 5nainte sau simultan cu 5nce+erea deversrii substanei de stingere. Pentru stingerea incendiilor din interiorul unui s+aiu +rin inundare total, 5ntreg volumul acestuia trebuie um+lut cu substana gazoas I;A; Amestec A, 5n tim+ul cel mai scurt +osibil. "%.#. 1a sistemele de stingere cu inundare total, trebuie s se asigure deversarea substanei I;A;$A +e su+rafeele lic(idelor combustibile sau su+rafeelor solide. Riscuri "%. . @im+ul ma4im de e4+unere uman, la concentraii volumice de substan I;A;$A 5n aer de +6n la &%, M, este de minute. "%.8. >n concentraii mai mari dec6t concentraia de +roiectare 2standard3 de &%, M necesar stingerii incendiilor, substana de stingere I;A; Amestec A +oate +roduce asfi4ia. >n condiii normale de utilizare +entru stingere, I;A; Amestec A are o to4icitate sczut la in(alare, concentraia sa letal fiind +este limita atins 5n situaii de urgen. "%.9. .fectele e4+unerii la gazele de stingere I;A; Amestec A +ot fi iritaii uoare ale nasului i cilor res+iratorii, ameeli. .4+unerile 5ndelungate +ot +rovoca greaa, voma, +al+itaii i decesul +rin sto+ cardiac. ;ontactul cu oc(ii +oate +rovoca iritaii. Aceste substane +ot avea efect criogenic ce +rovoac degerturi. :oluii te(nice de realizare a instalaiilor de stingere a incendiilor cu substana I;A; Amestec A ;om+onentele instalaiei de stingere a incendiului cu substana I;A; Amestec A "%.-. Instalaia de stingere a incendiului cu substana I;A; Amestec A se com+une, 5n +rinci+al, din<
Page 65 of 137

a3 reci+ieni 2butelii3 cu gaze de stingere= b3 dis+ozitive de acionare= c3 ec(i+amente de detectare, semnalizare i comand= d3 duze de refulare= e3 tablou de comand= f3 cabluri de legtur. "%.!. 2&3 Asigurarea cone4iunilor 5ntre detector, reci+ieni i tabloul de comand const din conectarea< a3 cablurilor electrice la tabloul de comand= b3 sursei de tensiune. 2"3 >n +lus, se verific toate 1.D,urile 2se a+as butonul de control3, se verific dac toate 1.D,urile sunt stinse, se simuleaz o greeal la simulatorul reci+ientului 21.D,ul trebuie s fie verde3, se deconecteaz simulatorul reci+ientului 21.D,ul trebuie s fie rou3, se a+as butonul detectorului de incendiu 2toate 1.D,urile reci+ienilor trebuie s se a+rind3. Dimensionarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substana I;A;$A "%.&%. ;oncentraiile volumice, ;PMQ, de substan I;A; Amestec A, 5n aerul din s+aiul +rote7at, necesare +entru stingerea incendiului, res+ectiv minime de +roiectare, +entru diferite substane combustibile i incendii de su+rafa 2clasa A3, au valorile date 5n tabelul "%.& @abelul "%.& ;oncentraiile volumice, ;PMQ de substan I;A; Amestec A 5n aerul din s+aiul +rote7at, necesare +entru stingerea incendiului, res+ectiv, minime de +roiectare +entru diferite substane combustibile i incendii de su+rafa 2clasa A3

:ubstan combustibil

;oncentraia volumic de I;A; Amestec A 5n aerul din s+aiu +rote7at ;PMQ de stingere a incendiului minim de +roiectare &",! &",# &%,! & ,! &",! &", &#,' &#," "8,& &9,&!,8 &8,# !,& !,#

(e+tan acetona acetonitril butanol ciclo(e4an diesel 2motorin3 etanol (e4an (idrogen metan metanol +ro+an toluen Incendii de su+rafa 2clasa A3

!,! !, 9,% &"," !,! !,8 &&,% &%,! "%,& &',9 & ,& &",8 9,% 9,"

"%.&&. ;oncentraiile volumice de I;A;$A 5n aerul din s+aiul +rote7at, +entru inertizare, res+ectiv minime de +roiectare, +entru diferite substane combustibile, au valorile date 5n tabelul "%.". "%.&". ;antitatea 2masa3, mPHgQ de substan I;A;$A necesar stingerii incendiului, se determin cu relaia<

5n care< m este masa de substan de stingere a incendiului I;A;$A, PHgQ= / , volumul net al s+aiului +rote7at, Pm'Q= ; , concentraia volumic +rocentual de substan I;A;$A 5n aerul din s+aiul +rote7at, necesar stingerii incendiului, PMQ= v , volumul s+ecific al va+orilor substanei de stingere I;A;$A Pm'$HgQ, la +resiunea de &,%&' bar, determinat cu relaia<

v S H& T H" t Pm'$HgQ unde< H& S %,"#&'= H" S %,%%%-- sunt constante s+ecifice substanei de stingere I;A;$A= t , tem+eratura 5n mediul s+aiului +rote7at, PK;Q.

Page 66 of 137

@abel "%." ;oncentraiile volumice, ;PMQ de substan I;A;$A 5n aerul din s+aiul +rote7at, +entru inertizare, res+ectiv, minime de +roiectare, +entru diferite substane combustibile

:ubstan combustibil metan +ro+an difluoretan 2I;A; , & "a3 difluoretan 2IA; , '"3 izobutan

;oncentraia volumic de I;A;$A 5n aer ;PMQ de inertizare &-,8 &-,' &',8 -,8 &-,# minim de +roiectare "%, "%,& & ,% !, "%,"

"%.&' /alorile volumului s+ecific, v Pm'$HgQ de substan de stingere I;A;$A, la diferite tem+eraturi t PK;Q, +recum i masa de substan de stingere ra+ortat la unitatea de volum a s+aiului +rote7at m$/ PHg$I;A;$A$m'Q 5n funcie de concentraia volumic de +roiectare +entru stingerea incendiului, ; PMQ, sunt date 5n tabelul "&.'. "%.&#. Alegerea ti+ului i determinarea numrului de butelii cu substana de stingere I;A;$A, +recum i alegerea celorlalte ec(i+amente com+onente ale instalaiei de stingere cu I;A;$A, se efectueaz 5n funcie de valorile concentraiilor de stingere a incendiului i in6nd seama de +revederile i instruciunile +roductorului de ec(i+amente +entru aceste instalaii. .4ecutarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu substana I;A;$A ;ondiii generale "%.& . Aiind un gaz lic(efiat, substana de stingere I;A;$A se de+oziteaz 5n butelii din oel, la +resiunea de " bar, res+ectiv la +resiunea de #" bar. "%.&8. 2&3 ;aracteristicile de stocare 5n butelii ale substanei de stingere I;A;$A sunt urmtoarele< a3 la +resiunea de stocare de " bar< , densitatea ma4im de um+lere< !%% Hg$m'= , +resiunea ma4im de lucru la tem+eratura de %K;< ' bar= , su+ra+resiunea la tem+eratura de "%K;< " bar b3 la +resiunea de stocare de #" bar< , densitatea ma4im de um+lere< !%% Hg$m'= , +resiunea ma4im de lucru la tem+eratura de %K;< ' bar= , su+ra+resiunea la tem+eratura de "%K;< #" bar 2"3 Rezervoarele de I;A;$A trebuie s fie +resurizate cu azot cu un coninut de umiditate de ma4imum 8% 4 &% ,8M din masa la o +resiune de ec(ilibru de 2" T&," 3 bar i 2#"%T",&3 bar la o tem+eratur de "%K;. "%.&9. Guteliile cu I;A;$A trebuie s se +rote7eze 5m+otriva loviturilor, lu6nd msuri s+eciale +e tim+ul trans+ortului i de+ozitrii acestora. "%.&-. @rebuie s se evite trans+ortul buteliilor 5n autove(icule care nu au s+aiul de de+ozitare al acestora se+arat de cabina oferului. Coferul autove(iculului trebuie avertizat i instruit 5n legtur cu +otenialele riscuri +e care le com+ort trans+ortul buteliilor cu I;A;$A, +entru a se evita orice accident sau situaie de urgen. @abelul "%.' /olumul s+ecific, v Pm'$HgQ de substan de stingere a incendiului I;A;$A, la diferite tem+eraturi t PK;Q i ale ra+ortului m$/ PHg I;A;$A$m 'Q, 5n funcie de concentraia volumic de +roiectare +entru stingerea incendiului ; PMQ

@em+eratura

/olumul s+ecific al va+orilor de I;A;$A v m'$Hg %,"&% %,"& %,"&! %,""# %,""%,"'" %,"'9 %,"#& %,"#8 %," %

Masa de substan de stingere I;A;$A ra+ortat la unitatea de volum a s+aiului +rote7at m$/ PHg$m 'Q

t K; ,' ,'% ," ,"% ,& ,&% , % &%

;oncentraia volumic de +roiectare +entru stingerea incendiului ; PMQ 9M %,' %,' " %,'#' %,''9 %,''% %,'"# %,'&%,'&" %,'%8 %,'%& -M %,#&' %,#% %,'!9 %,'-! %,'-& %,'9# %,'89 %,'8% %,' # %,'#!M %,#9% %,#8& %,# & %,##" %,#'# %,#"8 %,#&%,#&% %,#%' %,'!8 &%M %, "%, &9 %, %9 %,#!9 %,#-9 %,#9%,#8! %,#8& %,# " %,### &&M %, %, %, %, %, -98 8# ' #" &"M %,8#%,8' %,8"" %,8&% %, !%, %, %, %, %, -9 98 8 # &'M %,9&% %,8!8 %,8-" %,88%,8 %,8#' %,8'& %,8&! %,8%%, !&#M %,99# %,9 %,9#' %,9"%,9&# %,9%% %,8-9 %,89 %,88' %,8 & & M %,-'! %,-"" %,-% %,9!% %,99# %,98% %,9# %,9'& %,9&%,9%8 &8M %,!%8 %,--9 %,-8! %,- " %,-' %,-&! %,-%# %,9-! %,99 %,98"

%, '" %, "" %, &" %, %' %,#!#

Page 67 of 137

& "% " '% ' #% # % 8% 8 9% 9 -% !% !

%," # %," ! %,"8' %,"8%,"9" %,"99 %,"-& %,"%,"!% %,"!# %,"!! %,'%' %,'%9 %,'&" %,'&9 %,'"& %,'"

%,"!8 %,"!& %,"-8 %,"-& %,"99 %,"9" %,"8%,"8# %,"8% %," 8 %," " %,"#%,"# %,"#& %,"'%,"' %,"'"

%,'#" %,''8 %,''% %,'" %,'"% %,'&# %,'&% %,'% %,'%% %,"!8 %,"!& %,"-9 %,"-' %,"9! %,"9 %,"9& %,"89

%,'-! %,'-" %,'98 %,'8! %,'8' %,' %,' " %,'#9 %,'#& %,''8 %,''& %,'"8 %,'"" %,'&9 %,'&' %,'%%,'%#

%,#'9 %,#"! %,#"" %,#& %,#%%,#%" %,'! %,'-! %,'-' %,'9%,'9" %,'89 %,'8& %,' 8 %,' & %,'#8 %,'#"

%,#-8 %,#99 %,#8! %,#8" %,# # %,##9 %,##% %,#'' %,#"9 %,#"% %,#&# %,#%%,#%" %,'!8 %,'!& %,'%,'-%

%, %, %, %, %,

'8 "9 &%! %&

%, %, %, %, %, %, %, %, %, %,

-9 99 8#! #% '" "# &8 %-

%,8#% %,8"! %,8&%,8%%, !%, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, -! 9! 9% 8" ' # '9 "! "" & %%&

%,8!' %,8-" %,89% %,8 ! %,8#%,8'%,8"%,8&%,8%! %,8%% %, %, %, %, %, %, %, !& -" 9' 88 % #'

%,9#%,9'8 %,9"' %,9&& %,9%% %,8-! %,89%,889 %,8 9 %,8#9 %,8'%,8"%,8"% %,8&& %,8%" %, !# %, -8

%,#!' %,#%,#9%,#9& %,#8' %,# 9 %,# % %,### %,#'9 %,#'" %,#" %,#&!

%, %% %, !' %,#-8 %,#9! %,#9" %,#88 %,#8%

"%.&!. >nainte de efectuarea trans+ortului buteliilor cu I;A;$A se iau urmtoarele msuri de siguran< a3 toate valvele trebuie s fie 5nc(ise i bine fi4ate= b3 trebuie s se asigure o ventilare cores+unztoare= c3 buteliile sa fie inscri+ionate cores+unztor= d3 trebuie s se evite orice fel de loviri sau manevre greite ale buteliilor. "%."%. De+ozitarea buteliilor este admis numai 5n locuri uscate, bine ventilate i cu tem+eraturi moderate. "%."&. De+ozitarea i +strarea buteliilor neutilizate, se face numai cu duza de refulare 5nc(is. "%."". >ntruc6t buteliile descrcate +ot conine substane reziduale, trebuie ado+tate msuri de siguran la de+ozitarea acestora. "%."'. >ncrcarea i re5ncrcarea buteliilor cu substana I;A;$A se face numai 5n butelii +erfect etane, evit6nd sc+rile accidentale. "%."#. >nainte de montarea ec(i+amentelor i a celorlalte accesorii aferente instalaiei de stingere a incendiului cu I;A;$A se verific starea acestora, neadmi6ndu,se trecerea la monta7 dac +rezint defeciuni. Montarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu I;A;$A "%." . :e acord o atenie deosebit montrii corecte a cablurilor de legtur, a detectoarelor de incendiu i a duzelor de refulare. "%."8. 1a montarea ec(i+amentelor instalaiei de stingere a incendiilor cu I;A;$A trebuie s se res+ecte +revederile normativului i instruciunile de monta7 din documentaia +roductorului de ec(i+amente. "&. Instalaii fi4e de stingere a incendiilor cu substante IA; , &" .c(i+area te(nic a cldirilor cu instalaii fi4e de stingere a incendiilor cu substana I;A , &" :isteme de stingere a incendiilor cu substana IA; , &" "&.&. Pro+rietile substanei IA;,&" de stingere a incendiilor, mecanismul stingerii incendiilor cu substana IA;,&" i domeniile recomandate +entru instalaiile de stingere a incendiilor cu IA;,&" , sunt +rezentate 5n ane4a nr. "". "&.". Instalaiile fi4e de stingere a incendiilor cu IA;,&" se realizeaz 5n sistem de inundare total 2standard de referin :R .* & %%#,#3. "&.'. :istemul cu inundare total este folosit +entru stingerea incendiilor 5n s+aii 5nc(ise. "&.#. :istemul de stingere cu IA;,&" se folosete la stingerea incendiilor de su+rafa, 5n s+ecial de lic(ide combustibile sau su+rafee solide. Riscuri "&. . Pentru concentraiile volumice ale substanei de stingere IA;,&" 5n aerul din s+aiul +rote7at, cu+rinse 5ntre 9, M i &%M, tim+ul ma4im de e4+unere uman este de minute. "&.8. >n concentraii volumice mai mari de &%M, substana de stingere IA;,&" +oate +roduce asfi4ia. "&.9. >n condiii normale de utilizare +entru stingere, substana IA;,&" are o to4icitate sczut la in(alare, concentraia volumic letal a substanei de stingere IA;,&" 2+este 9%M3, fiind +este limita atins 5n situaii de urgen. "&.-. 1a descom+unerea substanei IA;,&" rezultat 5n urma contactului cu flacra i la tem+eraturi 5nalte cauzate de incendiu, se formeaz gaze acide care +rovoac iritaii ale cilor res+iratorii, ameeli, grea, efecte cardiace 2+al+itaii3. Detectarea ra+id a incendiului, combinat cu tim+ul scurt de descrcare a substanei de stingere IA;, &" 5n s+aiul +rote7at, reduce la minimum formarea +roduilor acizi. :oluii te(nice de realizare a instalaiilor de stingere a incendiilor cu substana IA;,&" ;om+onentele instalaiilor de stingere a incendiilor cu substana IA;,&" "&.!. Instalaiile fi4e de stingere a incendiilor cu substana IA;,&" , se com+un, 5n +rinci+al, din< a3 butelii de stocare a substanei de stingere IA;,&" = b3 dis+ozitive de acionare= c3 dis+ozitive i ec(i+amente de semnalizare i comand= d3 conducte +entru trans+ortul i distribuia substanei de stingere= e3 duze +entru refularea substanei de stingere= f3 a+aratur +entru control. "&.&%. Pentru s+aii 5nc(ise +rote7ate cu instalaii fi4e de stingere cu substana IA;,&" se recomand asigurarea unei instalaii de e4(austare a +roduselor rezultate 5n urma incendiului. Atunci c6nd se +revede, aceast instalaie trebuie s fie diferit de instalaia normal de ventilare a cldirii. .vacuarea +roduselor rezultate 5n urma incendiului se face numai 5n e4teriorul cldirii. >n incinta staiei cu butelii cu substan de stingere IA;,&" este obligatorie +revederea instalaiei de e4(austare. Instalaia de detectare, semnalizare i comand "&.&&. Instalaia de stingere cu IA;,&" se ec(i+eaz cu detectoare de incendiu. 1a semnalizarea unui detector, centrala de semnalizare trebuie s declaneze +realarma, iar atunci c6nd dou detectoare 2a+arin6nd fiecare unei linii diferite de detecie3 semnalizeaz simultan sau este acionat un buton de incendiu, centrala de semnalizare s declaneze comanda de stingere. ;omanda de stingere e +oate declana i numai 5n urma acionrii butonului de incendiu. Du+ o tem+orizare reglabil, variind 5ntre c6teva secunde i dou minute, centrala trebuie s dea comanda +entru declanarea stingerii +rin desc(iderea unei vane de +e reci+ient +entru deversarea substanei de stingere. "&.&". Alarmarea 5n caz de incendiu trebuie asigurat acustic i o+tic. Deversarea substanei de stingere IA;,&" 5n s+aiul +rote7at, trebuie s fie semnalizat 5n centrala de semnalizare i comand.

Page 68 of 137

"&.&'. ;entrala de semnalizare i comand trebuie s asigure monitorizarea activrii vanelor, s ofere informaii +recise 5n cazul o+errii 5n regim de urgen i s +ermit iniializarea comenzilor +entru o+rirea funcionrii instalaiilor de ventilare, 5nc(iderea elementelor mobile de +rotecie a golurilor funcionale 2ui, ferestre, tra+e etc.3, alertarea serviciului de +om+ieri etc. :tocarea substanei de stingere IA;,&" 5n butelii "&.&#. Masa volumic de um+lere cu substan de stingere IA;,&" a unui rezervor nu trebuie s fie mai mare dec6t valorile +rezentate 5n tabelele "&.& i "&." +entru sisteme de " bar i #" bar. @abelul "&.& ;aracteristicile rezervorului de stocare a IA; &" , " bar

Pro+rieti *ivel de um+lere ma4im Presiunea ma4im de lucru a rezervorului la %K; :u+ra+resiune la "%K;

?niti de msur Hg$m' Gar Gar

/alori !"! #% "

@abelul "&." ;aracteristicile rezervorului de stocare a IA; &" , #" bar

Pro+rieti *ivel de um+lere ma4im Presiunea ma4im de lucru a rezervorului la %K; :u+ra+resiune la "%K;

?niti de msur Hg$m' Gar bar

/alori !"! 8' #"


T&,"

"&.& Rezervoarele trebuie s fie +resurizate cu azot cu un coninut de a+ care s nu de+easc 8% 4 &% ,8 M 5n mas la o +resiune de ec(ilibru de 2" bar la o tem+eratur de "&K;.

3 bar i 2#"%T",&3

Dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu substana IA;,&" "&.&8. ;oncentraia volumic +rocentual de stingere a incendiului determinat +entru n, (e+tan este de -,&M iar concentraia volumic minim de +roiectare +entru stingerea incendiului 5n acest caz este de &%, M. "&.&9. Pentru stingerea incendiilor din clasele A i ;, concentraia volumic de stingere, minim de +roiectare, este de -,9M. "&.&-. ;antitatea 2masa3, m PHgQ, de substan IA;,&" necesar +entru stingerea incendiului, se determin cu relaia<

5n care< / , volumul net al s+aiului +rote7at, Pm'Q= ; , concentraia volumic +rocentual de substan IA;,&" 5n aerul din s+aiul +rote7at, necesar stingerii incendiului, PMQ= v , volumul s+ecific al va+orilor substanei de stingere IA;,&" Pm'$HgQ, la +resiunea de &,%&' bar, determinat cu relaia<

v S H& T H" t Pm'$HgQ unde< H& S %,&-" = H" S %,%%%9 sunt constante s+ecifice substanei de stingere IA;,&" = t , tem+eratura de calcul 5n s+aiul +rote7at, PK;Q. "&.&!. /alorile volumului s+ecific, v Pm'$HgQ de substan de stingere IA;,&" , la diferite tem+eraturi t PK;Q, +recum i masa de substan de stingere IA;,&" ra+ortat la volumul s+aiului +rote7at m$/ PHg IA;,&" $m'Q 5n funcie de concentraia volumic de +roiectare +entru stingerea incendiului, ; PMQ, sunt date 5n tabelul "&.'. "&."%. Alegerea ti+ului i determinarea numrului de butelii cu substana de stingere IA;,&" , +recum i alegerea celorlalte ec(i+amente com+onente ale instalaiei de stingere a incendiului cu IA;,&" , se efectueaz 5n funcie de concentraia de stingere, masa de substan de stingere necesar i in6nd seama de +revederile i instruciunile +roductorului de ec(i+amente +entru aceste instalaii. . .4ecutarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu IA;,&" ;ondiii generale "&."&. .c(i+amentul necesar instalaiei fi4e de stingere a incendiilor cu substana IA;,&" trebuie s aib asigurat calitatea cores+unztoare i se verific +rintr,o rece+ie atent +e baza documentelor 5nsoitoare 2documente de calitate, instruciuni te(nice, agrement te(nic etc3. "&."". Productorii i furnizorii de baterii i ec(i+amente de stingere a incendiilor cu IA;,&" , trebuie s livreze odat cu acestea i +iesele de rezerv necesare. "&."'. 2&3 :ubansamblurile i ec(i+amentele instalaiei de stingere a incendiilor cu IA;,&" , se trans+ort 5n ambala7ele originale, +str6ndu,se caracteristicile te(nice i constructive cu care au fost realizate de +roductor. 2"3 Geneficiarul instalaiei este obligat s asigure de+ozitarea 5n condiii de siguran a subansamblurilor, ec(i+amentelor i a materialelor +6n la terminarea monta7ului i +unerea 5n funciune a instalaiei, rs+unz6nd alturi de unitatea de monta7 de +strarea lor.
Page 69 of 137

@abelul "&.' /alorile volumului s+ecific, v Pm'$HgQ de substan de stingere a incendiului IA; , &" , la diferite tem+eraturi t PK;Q i ale ra+ortului m$/ PHg IA;,&" $m 'Q, 5n funcie de concentraia volumic de +roiectare +entru stingerea incendiului ; PMQ

/olumul @em+eratura s+ecific al va+orilor

Masa de substan de stingere IA;,&" , ra+ortat la unitatea de volum a s+aiului +rote7at m$/ PHg IA;,&" $m 'Q

t K; ,# ,#% ,' ,'% ," ,"% ,& ,&% , %

v m'$Hg %,&#!9 %,& '# %,& 9" %,&8%%,&8# %,&8-" %,&9&! %,&9 %,&9!& %,&-"%,&-8# %,&!%% %,&!' %,&!9& %,"%%9 %,"%#" %,"%9%,"&&' %,"&#! %,"&-# %,""&! %,"" # %,""-! %,"'"# %,"' %,"'!' %,"#"%,"#8' %,"#!9M %, %"%,#!%9 %,#9-%,#8-& %,# 98 %,##9 %,#'9! %,#"-! %,#"%' %,#&&%,#%'%,'!8" %,'-!% %,'-&! %,'9 % %,'8-8 %,'8"" %,' 8" %,' %' %,'##8 %,''!" %,'''! %,'"-%,'"'! %,'&!" %,'&# %,'&%% %,'% 8 %,'%&' -M %, %, %, %, %, -%! 88! '" #%"-8

;oncentraia volumic de +roiectare +entru stingerea incendiului ; PMQ !M %,88%9 %,8##9 %,8"!& %,8& & %,8%&" %, %, %, %, %, --% 9 ' 8' "" #&% &%M %,9#"" %,9"#' %,9%8%,8!&% %,89 # %,88%8 %,8#8# %,8''& %,8"%# %,8%9%, %, %, %, %, %, %, %, %, %, !8& -#9#" 8'9 '8 ##& '#9 " &9% %-&&M %,-" 8 %,-% 9 %,9-8" %,98-8 %,9 &' %,9'#%,9&!% %,9%#" %,8!%& %,898& %,88'& %,8 % %,8'-9 %,8"9& %,!& %,8% ' %, !#%, -#! %, 9 & %, 8 ! %, %, %, %, %, 9% #-' #%% '&"#" &"M %,!&%! %,---! %,-89 %,-#-% %,-"!% %,-&%9 %,9!'' %,999% %,98&# %,9#8% %,9'&8 %,9&99 %,9%#9 %,8!&! %,89!# %,889%,8 8" %,8# # %,8'# %,8"## %,8&# %,8% % %, ! 9 %, -8%, 9-' %, %, %, %, 8!8&8 '8 # ! &'M %,!!-" %,!9#& %,! % %,!"!' %,!%-# %,---# %,-8!' %,- &# %,-'#' %,-&9# %,-%&8 %,9-8# %,99"" %,9 -& %,9## %,9'&%,9&!& %,9%9" %,8! ' %,8-#" %,89'# %,88"! %,8 "%,8#'% %,8''9 %,8"## %,8& # %,8%89 %, !-" &#M &,%-9# &,%8&" &,%' 8 &,%&"# %,!-!8 %,!89%,!#9% %,!"98 %,!%-! %,-!% %,-9'' %,- 8%,-#&' %,-" ! %,-&&& %,9!9" %,9-'# %,99%# %,9 9 %,9# # %,9''8 %,9""" %,9&&" %,9%% %,8!%# %,8-%' %,89% %,88%! %,8 &9 & M &,&9-&,& %# &,&""8 &,%!9 &,%9"&,%#!" &,%"88 &,%% %,!- ' %,!8 # %,!#89 %,!"-%,!&"% %,-! ' %,-9!' %,-8#" %,-#!" %,-' " %,-"&" %,-%-% %,9! ' %,9-"! %,99&% %,9 !' %,9#-# %,9'9# %,9"8%,9&8 %,9%8# &8M &,"9"# &,"#&9 &,"&&9 &,&-#8 &,& 9! &,&'"# &,&%-& &,%- ' &,%8' &,%#"% &,%"&! &,%%" %,!-## %,!88# %,!#!& %,!'"%,!&88 %,!%&# %,--8' %,-9"& %,- -# %,-# & %,-'"& %,-&!8 %,-%9%,9!8% %,9-# %,99'# %,98"

%, &9% %, % ! %,#! %,#%,#9 9 %,#88 %,# 99 %,##!# %,##&" %,#''' %,#" %,#&%,#&& %,#%#8 %,'!-" %,'!&! %,'- %,'9!! %,'9#" %,'8-%,'8'# %,' -& %,' '& %,'#-&

&% & "% " '% ' #% # %

%, '%8 %, "% %, &&& %, %&%,#!"%,#-#' %,#9 ! %,#8-& %,#8%" %,# "%,## 9 %,#'-%,#'"& %,#" 8 %,#&!# %,#&'' %,#%9' %,#% & %,'! !

8% 8 9% 9 -% !% !

%, %%9 %,#!'% %,#- # %,#9-& %,#9&" %,#8#' %,# 98 %,# && %,###-

%, &8 %, %!% %, %&%,#!&-

Montarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu IA; , &" "&."#. 1a am+lasarea i montarea buteliilor cu substana de stingere a incendiului IA;,&" , se ine seama de< a3 cantitatea 2masa3 de substan 2agent3 de stingere. Guteliile alese trebuie s asigure ca+acitatea de stocare +entru toat cantitatea de substan de stingere a incendiilor IA;,&" cerut de sistem= b3 ti+ul sistemului i al zonei de +rotectie. O zon +oate fi +rote7at cu mai multe butelii av6nd duze inde+endente sau cu o singur butelie 2reci+ient3 de ca+acitate mare care se descarc +rintr,un sistem de evi de distribuie av6nd ", # sau mai multe duze= c3 mrimea sistemului de distributie. :e recomand ca am+lasarea i configuraia sistemului de distribuie s fie c6t mai a+roa+e de s+aiul 2zona3 +rote7at. :e +oate ado+ta soluia 5m+ririi reelei de distribuie 5n tronsoane mai mici, fiecare alimentat de la o butelie se+arat= d3 ti+ul de butelii i +osibilittile de 5ntretinere a acestora. "&." . >nainte de montarea buteliilor, conductelor, duzelor i a celorlalte accesorii aferente acestora, se verific starea lor, neadmi6ndu,se trecerea la monta7 dac +rezint turtiri sau alte urme de lovire care au modificat forma sau seciunea acestora. "&."8. Pe tim+ul monta7ului se iau msuri +entru ca 5n interiorul conductelor de orice fel s nu +trund cor+uri strine, care s st6n7eneasc trans+ortul sau refularea substanei de stingere. "&."9. ;onductele de distribuie a substanei de stingere se e4ecut conform +roiectului i se leag la instalaiile de 5m+m6ntare, res+ect6ndu,se +revederile normativului I 9 sau a reglementrilor ec(ivalente. "&."-. Du+ montare conductele se cur, iar 5nainte de montarea duzelor se sufl cu aer sau alt gaz sub +resiune 5nde+rt6nd eventualelor cor+uri strine +trunse accidental. "". Instalaii fi4e de stingere a incendiilor cu substanta AR, ,&,&" .c(i+area te(nic a cldirilor cu instalaii fi4e de stingere a incendiilor cu substana AR, ,&,&" :isteme de stingere a incendiilor cu substana AR, ,&,&" "".&. Pro+rietile substanei de stingere AR, ,&,&", mecanismul stingerii incendiului cu aceast substan i domeniile recomandate +entru instalaiile de stingere a incendiilor cu substana AR, ,&,&" sunt +rezentate 5n ane4a nr. "'.
Page 70 of 137

"".". Instalaiile fi4e de stingere a incendiilor cu substana AR, ,&,&" se utilizeaz 5n sistem de inundarea total a 5nc+erii 2s+aiului3 +rote7at 5m+otriva incendiului. 2standard de referin :R .* & %%#,"3 "".'. Parametrii +rinci+ali im+licai 5n alegerea sistemului de stingere a incendiului cu substana AR, ,&,&" sunt< a3 nu modific concentraia de o4igen= b3 +rezena +ermanent sau ne+ermanent a +ersoanelor 5n 5nc+erea 2s+aiul3 +rote7at 5m+otriva incendiului= c3 efectul caracteristic al substanei de stingere AR, ,&,&" asu+ra +ersonalului uman i asu+ra ec(i+amentelor din 5nc+erea 2zona3 +rote7at 5m+otriva incendiului= d3 +ro+rietile fizico,c(imice ale substanei de stingere a incendiului AR, ,&,&" i efectele secundare 5n +rocesul de stingere a incendiului. "".#. :istemul de stingere cu substana de stingere AR, ,&,&" se folosete la stingerea incendiilor de su+rafa din clasa A 5n s+ecial de lic(ide combustibile, sau su+rafee solide. Riscuri "". . 2&3 >n general, substana de stingere a incendiului AR, ,&,&", nu este to4ic +entru om. 1a concentraia necesar de stingere a incendiului 2#.%M Y ; Y 9."M3, nu are efecte adverse observabile asu+ra organismului uman. 2"3 .fecte adverse +ot a+are la concentraii volumice +rocentuale de substan de stingere AR, ,&,&" 5n aerul 5nc+erii +rote7ate, mai mari de &%. M 2ane4a nr. "'3. "".8. 2&3 Pericolul asociat cu +roduii de descom+unere ai substanei de stingere a incendiului AR, ,&,&" de+inde de< a3 ra+ortul dintre mrimea incendiului i volumul s+aiului +rote7at= b3 tim+ul de ardere 2+erioada de tim+ cu+rins 5ntre izbucnirea i stingerea incendiului3. 2"3 :e asigur un interval de tim+ c6t mai mic +osibil 5ntre momentul detectrii incendiului i acionarea sistemului de deversare a substanei de stingere i anume, sub &% secunde 2ane4a nr. "'3. "".9. Msurile de siguran ce trebuie luate +entru evacuarea +ersoanelor din diferite ti+uri de 5nc+eri 2s+aii3 5n funcie de concentraia volumic +rocentual de substan de stingere a incendiului AR, ,&,&" 5n aerul 5nc+erii, sunt +rezentate 5n ane4a nr. "'. :oluii te(nice de realizare a instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substana AR, ,&,&". ;om+onentele instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substana AR, ,&,&". "".-. Instalaia automat 2fi43 de stins incendiu cu substana AR, ,&,&" este com+us din< a3 sistemul mecanic, care cu+rinde< buteliile +entru stocarea 2de+ozitarea3 substanei de stingere AR, ,&,&"= vane de acionare= conductele de trans+ort i distribuie= su+a+e 2cla+ete3 de sens= manometre= duze de refulare a substanei de stingere 5n s+aiul +rote7at= b3 sistemul electronic care asigur acionarea 2declanarea3 sistemului mecanic. Instalaia de detectare, semnalizare i comand "".!. Instalaia automat +entru detecia i comanda stingerii incendiului cu substana AR, ,&,&" asigur urmtoarele funciuni< a3 detecia automat a incendiului 5n s+aiile su+raveg(eate i +rote7ate la incendiu b3 semnalizarea acustic i o+tic 5n caz de alarm de incendiu= c3 comanda automat a desc(iderii vanei +entru evacuarea substanei de stingere AR, ,&,&" din butelii 5n conductele de trans+ort i mai de+arte la duzele de refulare din s+aiul +rote7at= d3 confirmarea eliberrii substanei de stingere 5n s+aiul +rote7at= e3 comanda interblocrii instalaiei de ventilaie= f3 su+ervizarea +ermanent a tuturor circuitelor electrice ale instalaiei de stingere g3 su+ervizarea +ermanent a +resiunii din butelia cu substan de stingere. "".&%. :esizarea a+ariiei incendiului se face at6t +rin observare direct c6t i +rin +relucrarea semnalelor date de detectoarele de incendiu, semnale convertite de instalaia de semnalizare 5n semnale o+tice sau$i acustice 2sirene3. "".&&. Acionarea automat a instalaiei de stingere a incendiului cu substana AR, ,&,&", se realizeaz +rin reeaua de comand care este alctuit dintr,un sistem de cabluri electrice +rin care se transmite de la unitatea central de stingere, comanda electric de declanare a ca+ului de acionare a vanei montat +e butelia din cadrul bateriei active +rinci+ale sau ale bateriei active de rezerv 2dac instalaia este +revzut cu baterie de rezerv3. "".&". Auncionarea instalaiei cu comanda )*ORMA1 MA*?A1) cu+rinde aceleai eta+e +ostdetectare 2sesizare3 ca i cele din regimul A?@OMA@. "".&'. ;omanda *ORMA1 MA*?A1 a instalaiei de stins incendiu cu substana AR, ,&,&" se face de ctre un o+erator care acioneaz butonul de alarm de incendiu. "".&#. >n cazul 5n care, datorit unor cauze accidentale, la comanda *ORMA1 MA*?A1 +rin butonul de alarm de incendiu, instalaia de stingere cu substana AR, ,&,&" nu a intrat 5n funciune, o+eratorul trebuie s desc(id manual vana montat +e ca+ul buteliei. "".& . >n cazul unor instalaii cu butelii de rezerv +entru substana de stingere AR, ,&,&", este interzis efectuarea unei a doua re+rize de stingere, +rin cu+larea bateriei cu butelii de rezerv i deversarea substanei AR, ,&,&" din acestea 5n zona +rote7at, deoarece se de+ete concentraia volumic +rocentual de ma4imum &%. M de substan AR, ,&,&" 5n aerul 5nc+erii, concentraie de la care substana AR, ,&,&" +oate deveni +ericuloas +entru +ersonalul aflat accidental 5n s+aiul +rote7at. :tocarea substanei de stingere AR, ,&,&" 5n butelii "".&8. 2&3 :ubstana de stingere AR, ,&,&" este stocat 5n butelii, 5n faza de lic(id su+ra+resurizat, la +resiunea de " bar 2abs3 i la tem+eratura de "%K;, res+ectiv de #" bar 2abs3 i la tem+eratura de "%K;. 2"3 Pro+rietile fizice ale substanei de stingere AR, ,&,&" stocat 5n butelii la +arametrii de mai sus, sunt redate 5n tabelul "".&. 2'3 1a refularea +rin duze 5n atmosfera s+aiului +rote7at, lic(idul se va+orizeaz i substana AR, ,&,&" trece 5n faza gazoas. @abelul "".& Pro+rietile fizice ale substanei de stingere AR, ,&,&" stocat 5n butelii 2:R .* & %%#,"3

Pro+rietile substanei de stingere AR, ,&,&" Densitatea ma4im Presiunea ma4im 5n butelie, la tem+eratura de %K; :u+ra+resurizare la tem+eratura de %K;

:tocare la +resiunea de " bar 2abs3 &#-% Hg$m' "! bar 2abs3 " bar 2abs3

:tocare la +resiunea de #" bar 2abs3 &#-% Hg$m' #- bar 2abs3 #" bar 2abs3

Dimensionarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substana AR, ,&,&" "".&9. ;oncentraiile volumice +rocentuale, ;PMQ de substan AR, ,&,&" necesare +entru stingerea incendiilor, res+ectiv minime de +roiectare, +entru diferite substane combustibile i incendii de su+rafa 2clasa A3 sunt date 5n tabelul "'." din ane4a nr. "'. "".&-. ;antitatea 2masa3, m PHgQ de substan AR, ,&,&" necesar stingerii incendiului, se determin cu relaia<

Page 71 of 137

5n care< m , masa de substan de stingere a incendiului AR, ,&,&", PHgQ= / , volumul net al s+aiului +rote7at, Pm'Q. /olumul net se determin scz6nd din volumul brut volumul ocu+at de obiectele solide ne+ermeabile i nemutabile. /olumele care au o desc(iztur s+re s+aiul +rote7at trebuie adugat 2de e4em+lu< ventilaii fr tra+ de 5nc(idere la alarma de incendiu, desc(izturi care nu se 5nc(id automat etc.3= ; , concentraia volumic +rocentual de substan AR, ,&,&" 5n aer, necesar stingerii incendiului, la tem+eratura indicat i la +resiunea de &.%&' bar 2abs3, PMQ= v , volumul s+ecific de va+ori de substan de satingere AR, ,&,&" Pm'$HgQ, la +resiunea de &.%&' bar, determinat cu relaia<

v S H& T H" t Pm'$HgQ unde< H& S %.%88= H" S %.%%%"9#= t , tem+eratura 5n s+aiul +rote7at, PK;Q. "".&!. /alorile volumului s+ecific, v Pm'$HgQ de substan de stingere AR, ,&,&" la diferite tem+eraturii t PK;Q, +recum i masa de substan de stingere ra+ortat la unitatea de volum a s+aiului +rote7at m$/ PHg$m'Q 5n funcie de concentraia volumic de stingere a incendiului ; PMQ, sunt redate 5n tabelul "". . ""."%. Densitatea de um+lere a rezervorului nu trebuie s de+easc valorile date 5n tablele ""." i "".' +entru sistemele de " bar i res+ectiv de #" bar. @abelul ""." ;aracteristicile rezervorului de stocare +entru AR, ,&,&" , " bar

Pro+rietate Densitatea de um+lere ma4im Presiunea ma4im de lucru a rezervorului la %K; Presurizare la "%K;

?nitate Hg$m' Gar Gar

/aloare & #-% "! "

@abelul "".' ;aracteristicile rezervorului de stocare +entru AR, ,&,&" , #" bar

Pro+rietate Densitatea de um+lere ma4im Presiunea ma4im de lucru a rezervorului la %K; Presurizare la "%K;

?nitate Hg$m' Gar Gar

/aloare & ##% ##"


% T&,"

""."&. Rezervoarele de AR, ,&,&" trebuie s fie +resurizate cu azot cu un coninut de umiditate de ma4imum 8% 4 &% ,8 M din masa la o +resiune de ec(ilibru de 2" i 2#"%T",&3 bar la o tem+eratur de "%K;.

3 bar

.4ecutarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substana AR, ,&,&" ;ondiii generale ""."". Productorii i furnizorii de baterii cu butelii i ec(i+amente de stingere cu substana AR, ,&,&" trebuie s livreze odat cu acestea i +iesele de rezerv necesare, conform +rescri+iilor +roductorului. ""."'. :ubansamblele i ec(i+amentele instalaiei de stingere cu substana AR, ,&,&" se trans+ort 5n ambala7ele originale, +str6ndu,se caracteristicile te(nice i constructive cu care au fost realizate de +roductor. ""."#. .c(i+amentul necesar instalaiei fi4e de stingere a incendiilor cu substan AR, ,&,&" trebuie s aib asigurat calitatea cores+unztoare i se verific +rintr,o rece+ie atent +e baza documentelor 5nsoitoare 2certificat de calitate, instruciuni te(nice, agrement te(nic etc.3. ""." . :ubansamblele instalaiei de stingere a incendiului cu substana AR, ,&,&" trebuie s res+ecte condiiile te(nice +revzute 5n :R .* & %%#," sau o reglementare ec(ivalent. ""."8. Geneficiarul instalaiei de stingere a incendiului cu substana AR, ,&,&" este obligat s asigure de+ozitarea 5n condiii de siguran a subansamblelor, ec(i+amentelor i a materialelor +6n la terminarea monta7ului i +unerea 5n funciune a instalaiei, rs+unz6nd alturi de unitatea de monta7 de +strarea acestora. Montarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substana AR, ,&,&" ""."9. >nainte de montarea buteliilor cu substana de stingere AR, ,&,&", a conductelor i a celorlalte accesorii aferente acestora, se verific starea lor, neadmi6ndu,se trecerea la monta7 dac +rezint turtiri sau alte urme de lovire care au modificat forma sau seciunea acestora. @abelul "". /olumul s+ecific, v Pm'$HgQ al substantei de stingere AR, ,&,&", la diferite tem+eraturi t PK;Q i masa de substan de stingere AR, ,&,&" ra+ortat la unitatea de volum a s+aiului +rote7at m$/ PHg$m'Q 5n funcie de concentratia volumic de +roiectare +entru stingerea incendiului ;PMQ

Page 72 of 137

la unitatea de volum a s+aiului +rote7at m$/ /olumul Masa de substan de stingere AR, ,&,&" ra+ortat PHg$m'Q @em+eratura s+ecific al t va+orilor de AR, ,&,&" v ;oncentraia volumic de +roiectare +entru stingerea incendiului ;PMQ K; ,"% ,& ,&% , % m'$Hg %.%8%! %.%8"' %.%8'9 %.%8 % %.%88# %.%89&% & "% " '% ' #% # % %.%8!& %.%9% %.%9&! %.%9'' %.%9#8 %.%98% %.%99# %.%9-9 %.%-%& %.%-& 8% 8 9% 9 -% !% ! &%% %.%-"! %.%-#" %.%- 8 %.%-9% %.%--' %.%-!9 %.%!&& %.%!" %.%!''M %. %99 %.#!8 %.#- ! %.#9 8 %.#8 %.# 8# %.##9' %.#'-8 %.#'%" %.#""" %.#&## %.#%8! %.'!!9 %.'!"%.'-8% %.'9! %.'9'' %.'89" %.'8&' %.' 8 %.' %& %.'##9 %.''! %.''# %.'"!8 #M %.8-#% %.88!% %.8 # %.8#%9 %.8"9 %.8&#%.8%"8 %. !%! %. 9!8 %. 8-%. -' %. #-" %. '%. "!& %. "%& %. &&' %. %"! %.#!#9 %.#-8%.#9!& %.#9&8 %.#8## %.# 9# %.# %9 %.###& M %.-8#% %.-# % %.-"8%.-%!# %.9!"8 %.9988 %.98&" %.9#8# %.9'"" %.9&-# %.9% " %.8!" %.8-%" %.88-# %.8 9% %.8# ! %.8' " %.8"#9 %.8&#%.8% " %. ! %. -88 %. 99%. 8!" %. 8%! 8M &.%#%9 &.%"#&.%%"9 %.!-&8 %.!8&' %.!#&%.!"'" %.!% " %.--9! %.-9&' %.- ' %.-'!! %.-" % %.-&%8 %.9!89 %.9-'' %.99%# %.9 9%.9# 9 %.9''! %.9"" %.9&& %.9%%%.8!%# %.8-%' 9M &."' 9 &."%-# &.&-"# &.& 9 &.&''8 &.&&%8 &.%--8 &.%89# &.%#9& &.%"9 &.%%-8 %.!!%# %.!9"%.! ! %.!'! %.!"'9 %.!%-# %.-!'8 %.-9!' %.-8 # %.- "% %.-'!% %.-"8' %.-&#& %.-%"" -M &.#"9 &.'!8& &.'88% &.''9" &.'%!8 &."-'& &." 98 &."''" &."%!8 &.&-9% &.&8 " &.&##" &.&"'! &.&%#' &.%- # &.%89& &.%#! &.%'"# &.%& %.!!!%.!-#' %.!8!" %.! #9 %.!#% %.!"89 !M &.8"'8 &. -9! &. '9 &. "%! &.#-! &.# !' &.#'%# &.#%"8 &.'9 &.' %% &.'" " &.'%&' &."9-' &." 8% &."'# &."&'9 &.&!'8 &.&9#" &.& # &.&'9" &.&&! &.&%"# &.%- &.%8!9 &.% #% &%M &.-"#& &.9-'! &.9# &.9%-9 &.89'# &.8'! &.8%9% &. 9 9 &. # 9 &. &89 &.#--&.#8"% &.#'8& &.#&&& &.'-8! &.'8'8 &.'#&% &.'&!& &."!-% &."99 &." 99 &."'&."&!&."%&# &.&-#"

""."-. >nainte de montarea buteliilor +e bateriile res+ective, trebuie s se efectueze verificarea strii de 5ncrcare a buteliilor cu substana de stingere a incendiului AR, ,&,&", +rin c6ntrirea buteliilor bucat cu bucat, admi6ndu,se +entru monta7 numai acele butelii care conin 5ntreaga cantitate de substan AR, ,&,&" 5nscris de +roductor +e etic(eta de identificare. ""."!. 1a montarea buteliilor cu substana de stingere AR, ,&,&", a conductelor, ec(i+amentelor, a+aratelor i accesoriilor instalaiei de stingere a incendiului, trebuie s se res+ecte 5ntocmai +rescri+iile te(nice i indicaiile de monta7 5n documentaia de e4ecuie. "".'%. Pe tim+ul monta7ului se iau msuri +entru ca 5n interiorul conductelor de orice fel s nu +trund cor+uri strine, care s st6n7neasc trans+ortul sau refularea substanei de stingere AR, ,&,&". "".'&. Guteliile cu substana de stingere a incendiului AR, ,&,&" se monteaz la o distan fa de +erei, de ma4 %.% m, iar fa de zidurile frontale, +e +artea de acionare a buteliilor, la o distan de %.-% m, "".'". 2&3 >ntre butelii trebuie s se menin o distan de minimum %. m +entru a se +ermite efectuarea cu uurin a o+eraiilor de monta7, verificare i control a ec(i+amentelor instalaiei de stingere. 2"3 >n situaia montrii a c6te dou baterii +e acelai +erete, se menine o distan de minimum %. m 5ntre ele i %.-% m fa de bateriile vecine. "".''. Du+ fi4area buteliilor, acestea trebuie s se ec(i+eze cu colectoare i su+a+e de reinere, +6rg(ii manuale de declanare, indicatoare de evacuare din butelii a substanei de stingere 2manometre sau manometre cu contacte electrice, +e scurt manocontacte3, +recum i contactul de +resiune care trebuie s semnalizeze 5n central eventuala scdere a +resiunii din butelii sub "".# bar 2abs3. "".'#. @rebuie s se ado+te msuri de siguran 5m+otriva declanrii accidentale a oricrei butelii +6n la racordarea lor i 5nce+erea +robelor finale. "".' . ;onductele de trans+ort i distribuie de stingere AR, ,&,&" se e4ecut conform +roiectului i se leag la instalaiile de 5m+m6ntare, res+ect6ndu,se +revederile normativului I 9 sau a reglementrilor ec(ivalente . "".'8. ;onductele de trans+ort i distribuie trebuie s se fi4eze cu bride cu garnituri din cauciuc, +entru a +ermite +reluarea deformaiilor din dilatare sau contracie. "".'9. ;onductele de trans+ort i distribuie trebuie s se monteze cu o +ant de scurgere de minimum %. M +entru a +ermite eliminarea condensului 5n +unctul de cea mai 7oas cot. "".'-. Du+ montare, conductele se cur, iar 5nainte de montarea duzelor se sufl cu aer com+rimat sau alt gaz sub +resiune 5nde+rt6nd eventualele cor+uri strine +trunse accidental.
Page 73 of 137

"".'!. Du+ montarea duzelor, +6n la darea 5n funciune i rece+ia instalaiei de stingere, trebuie s se asigure +rotecia duzelor +rin aco+erire individual cu folie de +olietilen sau alt material cores+unztor. "".#%. >n final, trebuie s se racordeze buteliile active +rinci+ale i de rezerv +e colectoare, +rin intermediul furtunelor de +resiune i a valvelor unidirecionale 2dac instalaia este +revzut cu aceste elemente3. "".#&. Du+ racordarea buteliilor trebuie s se efectueze o verificare minuioas a 5ntregului anasamblu de baterii 2active i de rezerv3, at6t 5n +rivina monta7ului c6t i 5n ce +rivete corecta funcionare a indicatoarelor de deversare a substanei de stingere a incendiului AR, ,&,&". Partea a I/,a PROI.;@AR.A CI .D.;?@AR.A I*:@A1AEII1OR D. :@I*0.R. A I*;.*DII1OR ;? A.RO:O1I "'. Instalaii de stingere a incendiilor cu aerosoli .c(i+area te(nic a cldirilor cu instalaii de stingere a incendiilor cu aerosoli :isteme de stingere a incendiilor cu aerosoli "'.&. Pro+rietile generatoarelor de aerosoli, mecanismul stingerii incendiilor i domeniile recomandate +entru stingerea incendiilor cu aerosoli, sunt date 5n ane4a nr. "#. Domeniile recomandate +entru care se +ot utiliza generatoare de aerosoli trebuie s fie +recizate 5n manualul de +roiectare al furnizorului sistemului. "'.". 0eneratoarele cu aerosoli nu trebuie utilizate +entru stingerea incendiilor care im+lic urmtoarele materiale< a3 substane c(imice care furnizeaz +ro+ria alimentare de o4igen, cum ar fi azotatul de celuloz= b3 amestecuri care conin materiale o4idante, cum ar fi cloratul de sodiu sau azotatul de sodiu= c3 +roduse c(imice susce+tibile de descom+unere autotermic, cum ar fi unii +ero4izi organici= d3 metale reactive 2cum ar fi sodiul, +otasiul, magneziu, titanul i zirconiul3, (idruri reactive sau amide metalice, dintre care unele care +ot reaciona violent cu unele gaze de stingere= e3 ageni de o4idare cum ar fi o4izi sau fluoruri de azot= f3 materiale +iroforice cu ar fi fosforul alb sau com+uii metalo,organici. "'.". 0eneratoarele de aerosoli +entru stingerea incendiilor se clasific du+< a3 form= b3 masa de agent de stingere= c3 modul de +unere 5n funciune= d3 +osibilitile utilizare. "'.'. ;antitatea 2masa3 de agent de stingere 2grame3 din generatoare trebuie s fie calculat astfel 5nc6t s se asigure inundarea total a volumului s+aiului 5nc(is +rote7at. "'.#. 2&3 Du+ modul de +unere 5n funciune, generatoarele de aerosoli +entru stingerea incendiilor +ot fi cu acionare< a3 electric= b3 termic= c3 mecanic sau mecanic , +neumatic. 2"3 :istemele de stingere cu aerosoli +ot fi cu acionare automat, cu acionare manual sau ambele. "'. . 0eneratoarele de aerosoli cu acionare electric +ot fi acionate +rin comand manual sau +rintr,o comand automat transmis de detectori i o central de semnalizare a incendiilor. "'.8. 0eneratoarele de aerosoli cu acionare termic se bazeaz +e autoa+rinderea unui fitil organic la o tem+eratur +restabilit 2de regul, &9%K;3 iar +entru anumite situaii se +ot ado+ta i alte +raguri de tem+eratur, sau un element fuzibil 2bimetal, bulb din sticl etc3. "'.9. 0eneratoarele de aerosoli cu acionare mecanic +ot fi acionate +rintr,un sistem mecanic 2cablu de acionare3, iar cele cu acionare mecanic , +neumatic +rin declanarea unui cartu cu gaze sub +resiune 2azot3. "'.-. Du+ modul de dis+unere a generatoarelor de aerosoli +entru stingerea incendiilor 5n s+aiile 5nc(ise +rote7ate, se disting variantele< a3 individuale, de regul, 5n s+aii +rote7ate cu volum mic i am+lasate izolat= b3 instalaii inde+endente, constituite dintr,o reea de generatoare de aerosoli +entru stingerea incendiilor 2fiecare generator cu acionare +ro+rie3, de regul, +revzute 5n s+aii +rote7ate cu volum mare i 5n care e4ist +osibilitatea izbucnirii ra+ide a incendiului= c3 instalaii automate acionate de un sistem centralizat de detectare,semnalizare incendiu, ceea ce asigur declanarea simultan a generatoarelor i reacia ra+id 5n caz de izbucnire a incendiului= "'.!. >n varianta de utilizare inde+endent, generatoarele de aerosoli +entru stingerea incendiilor +ot fi dis+use individual sau 5n gru+uri de ma4imum buci. Pentru o astfel de variant se +oate o+ta +entru s+aii care nu genereaz riscuri +entru vecinti i incinte izolate la care se asigur su+raveg(erea de ctre +ersonal. "'.&%. Montarea generatoarelor de aerosoli +entru stingerea incendiilor 5ntr,o instalaie acionat de un sistem centralizat de detectare , semnalizare incendiu conduce la creterea nivelului de +rotecie 2tim+ul de reacie la stimul se reduce semnificativ3 i ca urmare se reduc +agubele. "'.&&. Instalaiile acionate de un sistem de detectare , semnalizare incendiu sunt recomandate +entru +rotecia incintelor cu valori mari, sau, 5n care e4ist +osibilitatea unei dezvoltri ra+ide a incendiilor. Riscuri +entru +ersonal "'.&". Aerosolii 5n cantiti reduse nu +rezint efecte nocive im+ortante +entru +ersoane i +entru mediul 5ncon7urtor. "'.&'. Descrcarea generatoarelor de aerosoli +oate genera riscuri +entru +ersonal at6t +entru +ersonalul din incinta 5n care este refulat agentul de stingere c6t i +entru +ersonalul din incintele 5nvecinate 5n care acesta +oate migra. Aceste riscuri sunt date de< a3 reducerea vizibilitii. ;6nd sunt acionate, generatoarele de aerosoli reduc vizibilitatea at6t 5n tim+ul refulrii c6t i +e durata tim+ului de meninere= b3 atmosfer +otenial to4ic. :e +ot atinge niveluri to4ice de gaze cum ar fi< mono4id de carbon, o4izi de azot i amoniac, +roduse de ardere ti+ice reaciilor generate de aerosoli= c3 riscuri termice. Refularea aerosolilor se face la tem+eraturi ridicate. >n funcie de sco+urile instalaiei, tem+eratura din incint la care trebuie refulat aerosolul nu trebuie s fie mai mare de 9 K; dac sunt +ersoane 5n incinta +rote7at, "%%K; dac 5n s+aiul res+ectiv sunt +rezente materiale combustibile i #%%K; dac se asigur +rotecia structurii. Imediat du+ refulare, generatoarele de aerosoli +ot fi fierbini, deci +rin urmare, trebuie s se utilizeze mnui de +rotecie la scoaterea acestora, dar nu mai devreme de & minute de la terminarea refulrii= d3 turbulen. .ste cauzat de viteza mare de refulare +rin duze care +oate disloca obiecte nesecurizate cores+unztor, cum ar fi documente, +lci din tavanul sus+endat sau cor+uri de iluminat. "'.&#. @rebuie s se evite e4+unerea ne7ustificat a +ersonalului la atmosfere 5n care a fost refulat aerosol. :oluii te(nice de realizare a instalaiilor de stingere a incendiilor cu aerosoli ;om+onentele generatoarelor de aerosoli +entru stingerea incendiilor "'.& . 0eneratoarele de aerosoli condensai +entru stingerea incendiilor sunt constituite din urmtoarele elemente +rinci+ale< a3 carcas= b3 amestector de formare a aerosolului solid= c3 dis+ozitiv2e3 de a+rindere 2activator3= d3 mecanism de rcire 2rcitor3= e3 orificii de refulare= f3 consol de montare. "'.&8. Aorma i dimensiunile carcasei generatoarelor de aerosoli se realizeaz astfel 5nc6t s cores+und cerinelor funcionale. "'.&9. .lementele +rinci+ale din com+unerea generatoarelor de aerosoli enumerate la +unctul "'.& trebuie s fie conforme cu +revederile ;.* @R & "98,& sau cu alte reglementri te(nice ec(ivalente.
Page 74 of 137

;erine generale +rivind +roiectarea generatoarelor de aerosoli +entru stingerea incendiilor "'.&-. Incinta +rote7at trebuie s asigure condiii de etaneitate +entru a +stra agentul de stingere refulat. Prin ventilare se asigur +revenirea +resurizrii e4cesive sau de+resurizrii s+aiului res+ectiv. Metodele de calcul de determinare a ariei minime de ventilare trebuie oferit de +roductor. @i+ul i am+lasarea grilelor de ventilare trebuie s asigure coninut ma4im +osibil de agent de stingere 5n tim+ul i du+ descrcare. "'.&!. Pentru +revenirea +ierderilor de agent de stingere +rin desc(ideri s+re s+aii 5nvecinate, desc(iderile trebuie s fie 5nc(ise etan 5n +ermanen sau s fie ec(i+ate cu dis+ozitive de auto5nc(idere. "'."%. Ariile desc(iderilor fr elemente de 5nc(idere trebuie reduse la ma4imum. @rebuie s se evite +rezena golurilor 5n tavan sau aco+eri. Orice astfel de +ierdere de agent de stingere trebuie s fie com+ensat +rin su+limentarea cantitilor calculate de agent de stingere la o valoare necesar meninerii +arametrilor de +roiectare. "'."&. Instalaiile de ventilare , climatizare a s+aiilor +rote7ate cu instalaii de stingere a incendiilor cu aerosoli trebuie s fie o+rite sau s fie izolate +rin intermediul cla+etelor antifoc. >n situaiile 5n care instalaiile de ventilare climatizare au tronsoane comune cu instalaiile +entru evacuarea fumului i gazelor fierbini sau e4ist cerine s+eciale de rcire a ec(i+amentelor +rin evacuarea aerului 5nclzit, trebuie s se ia 5n calcul i cantitile i debitele necesare +entru a se asigura cantitatea total +entru stingerea incendiilor. "'."". @oate instalaiile din s+aiul +rote7at, cum ar fi robinete de combustibil i +om+e de alimentare, +om+e de cldur i +ulverizatoare de vo+sea care dac funcioneaz +ot influena calitatea i eficiena aerosolilor, trebuie s fie o+rite cu +rioritate sau cel t6rziu simultan cu momentul 5nce+erii refulrii agentului de stingere. "'."'. 1a refularea unui aerosol 5ntr,un volum 5nc(is, se +oate +roduce o su+ra+resiune dat de cantitatea de gaze generate i de efectul creterii tem+eraturii din s+aiul +rote7at. Amestecul de aerosol i aer trebuie s determine o cretere a +resiunii care determin evacuarea sur+lusului +rin neetaneiti. @em+eratura aerului este mai mare 5n tim+ul descrcrii aerosolilor dar aceasta scade atunci c6nd cldura dega7at este absorbit de su+rafeele solide din 5nc+ere. "'."#. .ste im+ortant s se asigure concentraia nominal de +roiectare i s fie meninut +entru o +erioad de tim+ suficient de mare +entru a +ermite o intervenie a serviciilor de urgen. denumit tim+ de meninere. .ste de asemenea im+ortant ca sursa de incendiu s nu rea+rind incendiul du+ ce agentul de stingere a fost evacuat. "'." . Intervalul de tim+ de la +unctul "'."# nu trebuie s fie mai mic de &% minute, dac nu se s+ecific altfel. Acest interval de tim+ se bazeaz +e urmtoarele criterii< a3 la 5nce+utul +erioadei de tim+, concentraia la nivelul golurilor de comunicaie este egal cu concentraia de +roiectare= b3 la sf6ritul +erioadei de tim+, concentraia de aerosoli la &%M, %M i !%M din 5nlimea s+aiului +rote7at nu este mai mic de - M dec6t concentraia de +roiectare. "'."8. @im+ul de descrcare al agentului de stingere nu trebuie s fie mai mare de !% de secunde la tem+eratura de "%K;. >n anumite a+licaii se +ot utiliza acionri secveniale ale generatoarelor de aerosoli. "'."9. 0eneratoarele cu aerosoli trebuie s funcioneze 5n condiii de tem+eratur, umiditate i vibraii 5n limitele s+ecificate de ctre +roductori. "'."-. >n mod normal generatoarele trebuie s fie +roiectate s funcioneze 5n intervalul de tem+eraturi , "%K; U %K; i de umiditate a mediului ambiant mai mare de ! M, 5n concordan cu s+ecificaiile +roductorului. Dimensionarea generatoarelor de aerosoli +entru stingerea incendiilor "'."!. ;alculul agentului de stingere trebuie s in seam de variaiile de +resiune fa de +resiunea de la nivelul mrii. Presiunea este funcie de altitudine, +resurizare sau de+resurizarea incintei +rote7ate i variaii de +resiune date de condiiile meteorologice. Pentru aerosolii condensai se face referire numai la un factor de mas. Altitudinea nu influeneaz calculele factorului nominal 2densitate3. Parametrul care +oate fi influenat de altitudine este distribuia 5n s+aiu a agentului de stingere din incinta +rote7at. "'.'%. 1a 5nlimi situate +este nivelul mrii cantitatea calculat la nivelul mrii trebuie s fie am+lificat +entru a com+ensa scderea de +resiune. Aactorul nominal determinat la nivelul mrii trebuie s fie 5nmulit cu un coeficient de corecie<

e , i% g($P% 5n care< i% re+rezint densitatea aerosolului la nivelul mrii, 5n Hg$m'= g acceleraia gravitaional !,-& m$s"= ( 5nlimea fa de nivelul mrii, 5n m= P% +resiunea e4ercitat de un aerosol condensat s+ecificat la nivelul mrii, 5n Pascal. "'.'&. 1a determinarea distribuiei agentului de stingere 5n incinta +rote7at trebuie s se in seam de efectele date de tem+eratur i ventilaie asigur6ndu,se du+ caz, com+ensarea cu agent de stingere +entru sc+rile din incint. "'.'". Dimensionarea generatoarelor de aerosoli const 5n determinarea cantitii 2masei3 de agent necesar +entru stingerea incendiului i alegerea, +e aceast baz, a ti+ului i numrului cores+unztor de generatoare de aerosoli +entru stingerea incendiului, funcie de s+ecificaia te(nic a +roductorului. "'.''. ;antitatea 2masa3 de agent necesar stingerii incendiului cu generatoare de aerosoli 5ntr,un s+aiu 5nc(is cu dimensiuni determinate, se stabilete 5n funcie de volumul net al s+aiului +rote7at= "'.'#. 2&3 ;antitatea 2masa3 total de agent necesar +entru stingerea incendiului cu generatoare de aerosoli, se determin cu relaia<

M S c 4 / PgQ 5n care< M este masa net total de agent de stingere, PgQ= c , coeficient de corecie Pg$m'Q= / , volumul s+aiului +rote7at, Pm'Q. 2"3 /olumul s+aiului +rote7at trebuie s includ toate golurile de comunicaie aferente cu s+aiile 5nvecinate 2"'.'83. 2'3 >n +roiectare, +entru diferite materiale combustibile din s+aiul +rote7at, trebuie luat 5n calcul combustibilul cu coeficientul cel mai mare. "'.' . *umrul generatoarelor de aerosoli de acelai fel necesar +entru stingerea incendiului, se determin cu relaia<

n S m $ mg 5n care< m este cantitatea 2masa3 net total de agent de stingere, PgQ= mg , masa net a agentului de stingere a unui ti+ de generator de aerosoli, PgQ. *umrul 2n3 de generatoare de aerosoli rezultat din calcul, se rotun7ete la numrul 5ntreg. "'.'8. :e recomand s se utilizeze generatoare de aerosoli identice. Dac se utilizeaz generatoare de aerosoli cu dimensiuni diferite, masa total de aerosol nu trebuie s fie mai mic dec6t cantitatea nominal de +roiectare. ;el mai mic generator de aerosoli trebuie s asigure +rotecia +e toat 5nlimea s+aiului +rote7at, dac nu au fost e4ecutate 5ncercri +rivind refularea uniform a aerosolilor +entru 5nlimi mai mari. .4ecutarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu generatoare de aerosoli
Page 75 of 137

;ondiii generale "'.'9. >nainte de montare se verific i ins+ecteaz vizual com+onentele instalaiei +entru stingerea incendiilor, urmrind integritatea i starea lor funcional. "'.'-. 1a generatoarele de aerosoli cu declanator electric, se verific obligatoriu integritatea circuitului electric intern 2cu tester3. "'.'!. 1a am+lasarea i montarea generatoarelor de aerosoli +entru stingerea incendiilor se au 5n vedere urmtoarele< a3 su+orturile de fi4are s asigure +rinderea lor sim+l, ra+id i rigid= b3 +oziia de montare s fie stabilit 5n funcie de ca+acitatea generatorului de aerosoli i de zona +rote7at= c3 +oziia de montare s in seama de +osibilitatea stratificrii termice 25n cazul generatoarelor cu fitil3= d3 ca+acitatea de stingere i zona de aco+erire a generatorului de aerosoli +revzut 2la am+lasarea instalaiilor acionate de sisteme de detectare i semnalizare a incendiilor3= e3 variaia tem+eraturii i atingerea valorii critice a tem+eraturii +entru detectoarele de tem+eratur sau de declanare +rin fitil a generatorului de aerosoli 25n incintele cu +lafoane casetate3= f3 distanele dintre grinzile transversale care +ot realiza zone cu acumulri de cldur 2la +lafoanele 5nclinate3= g3 traseul +robabil al migrrii fumului 5n caz de incendiu. Montarea generatoarelor de aerosoli +entru stingerea incendiilor "'.#%. 0eneratoarele de aerosoli +entru stingerea incendiilor +ot fi instalate +e +ereii i$sau tavanele incintelor, ori 5n interiorul ec(i+amentelor +rote7ate, res+ect6nd s+ecificaiile +roductorului. "'.#&. Distana fa de +ardoseala incintei +rote7ate de generatoarele de aerosoli +entru stingerea incendiilor trebuie s fie de circa ",%% m 2+entru generatoare cu mas +este " Hg, distana +oate fi mai mare3. "'.#". 0eneratoarele de aerosoli +entru stingerea incendiilor se instaleaz +e console. 1a instalarea +e +erei a generatoarelor trebuie +strat distana de cel +uin &,%% m fa de rafturi sau obiecte 5nvecinate. Aceast distan trebuie mrita +entru generatoare de aerosoli cu masa mai mare de " Hg. "'.#'. Aceleai reguli se a+lic i 5n cazul instalrii generatoarelor +e tavane, res+ect6ndu, se distanele +revzute +entru cele montate +e +erei. "'.##. @rebuie s se evite instalarea generatoarelor de aerosoli +entru stingerea incendiilor 5n dre+tul uilor, a ventilatoarelor, tra+elor, ferestrelor, +aravanelor etc. "'.# . Prin monta7 trebuie s se evite infiltrarea noroiului, uleiurilor, substanelor corosive i a altor substane 5n interiorul generatoarelor de aerosoli +entru stingerea incendiilor, inclusiv la fitilul termic sau fuzibil. "'.#8. 0eneratoarele de aerosoli +entru stingerea incendiilor trebuie +oziionate 5n incintele +rote7ate astfel 5nc6t dis+ersarea aerosolului s nu 5m+iedice evacuarea utilizatorilor 5n caz de incendiu. "'.#9. Detectoarele de incendiu aferente instalaiei de stingere a incendiilor cu generatoare de aerosoli i res+ectiv fitilul termic sau fuzibilul +entru activarea generatoarelor de aerosoli, trebuie dis+use 5n a+ro+ierea +unctelor +robabile de izbucnire a incendiului. "'.#-. Acionrile manuale de activare trebuie instalate 5n locuri uor accesibile +ersonalului s+ecializat i abilitat. "'.#!. Atunci c6nd utilizeaz mai mult de o unitate de generatoare de aerosoli +entru stingerea incendiilor este obligatorie conectarea acestora 5n +aralel la sursa de energie. "'. %. ;onectarea la reeaua de alimentare cu energie electric a generatoarelor de aerosoli cu acionare electric se realizeaz obligatoriu 5n urmtoarea ordine< a3 se conecteaz firele la terminalele generatorului de aerosoli= b3 se conecteaz firele la com+onentele sistemului de stingere a incendiilor= c3 se conecteaz firele la sursa de energie. "'. &. 0eneratoarele de aerosoli cu acionare +rin fitil termic sau element fuzibil +ot avea aceste dis+ozitive asamblate la unitatea activ sau neasamblate. Documentaie "'. &. Documentaia trebuie s cu+rind detalii +rivind evaluarea incintei +rote7ate i eficacitatea instalaiei. .valuarea trebuie s conin date +rivind clasa de +ericulozitate a materialelor, am+lasarea surselor de risc, delimitrile incintei, msurile de +rotecie ado+tate 5m+otriva s+aiilor cu risc i e4+unerea la +ericole de incendiu a s+aiilor vecine. "'. ". Planurile incintei +rote7ate i al instalaiei de stingere cu aerosoli trebuie s fie durabile 5n tim+ i fie editate +e su+ort fizic rezistent la a+, trebuie s fie afiat 5n vecintatea +unctelor de acionare manual a instalaiei, sau dac acestea nu sunt +revzute, la fiecare intrare 5n incinta +rote7at. "'. '. Aceste +lanuri trebuie s conin urmtoarele< a3 +lanul ariei 2ariilor3 +rote7ate= b3 am+lasarea generatoarelor de aerosoli= &3 alarmele vizuale i sonore= "3 cile de evacuare= '3 comutatorul de scoatere din funciune= #3 +unctele de acionare manual= 3 dis+ozitivul electric de a+rindere= 83 dis+ozitivul termic de a+rindere. c3 Anul montrii instalaiei, e4tinderi e4ecutate i +articularitile instalaiei +recum i urmtoarele< &3 *umele +ersoanei fizice sau 7uridice care a e4ecutat instalaia i a res+onsabililor +entru mentenana instalaiei= "3 @e4tul )I*:@A1AEI. D. :@I*0.R. ;? A.RO:O1I ;O*D.*:AEI)= '3 *umrul i ti+ul generatoarelor de aerosoli instalai= #3 Masa total a com+oziiei de aerosoli, 5n grame Rece+ia instalaiilor de stingere a incendiilor cu generatoare de aerosoli "'. #. Rece+ia instalaiilor fi4e se face de ctre o comisie constituit conform legislaiei 5n vigoare. ;omisia este obligat sa verifice< a3 res+ectarea +revederilor +rivind sistemul de detectare, semnalizare i stingere a incendiului +revzute 5n +roiect i 5n documentaiile te(nice ale +roduc,torului= b3 modul de e4ecutare i +unere 5n funciune a instalaiei de stingere cu generatoare de aerosoli= c3 +redarea ctre beneficiar a instruciunilor de funcionare, 5ntreinere i e4+loatare a instalaiei de stingere cu generatoare de aerosoli i instruirea +ersonalului de servire a acesteia. "'. . Rece+ia instalaiei fi4e de stingere consta din verificarea< a3 funcionrii instalaiei de detectare i semnalizare a incendiului 2dac e4ist3= b3 e4istenei generatoarelor de aerosoli= c3 e4istenei +anourilor de avertizare +entru evacuarea oamenilor, a instruciuni,lor de e4+loatare i a msurilor ce se 5ntre+rind 5n tim+ul unei intervenii 5n caz de incendiu. "'. 8. Odat cu rece+ia instalaiei de stingere a incendiului cu generatoare de aerosoli, beneficiarul are obligaia 5nfiinrii unui registru de eviden 2numerotat i sigilat3, 5n care trebuie s se consemneze datele +rinci+ale +rivind verificarea, e4+loatarea i 5ntreinerea instalaiei. "'. 9. Du+ terminarea lucrrilor se verific dac montarea generatoarelor de aerosoli +entru stingerea incendiilor s,a efectuat cores+unztor instruciunilor de montare i a documentaiei te(nice. "'. -. /erificrile de rece+ie se stabilesc i se efectueaz +e baza de contract, de comun acord cu beneficiarul, sau +rin sistemul calitii +ro+rii a +roductorului. /erificarea i mentenanta instalaiilor de stingere a incendiilor cu generatoare de aerosoli
Page 76 of 137

"'. !. /erificrile trebuie efectuate numai de +ersonal autorizat i const 5n verificarea i 5ncercarea funcionalitii instalaiei. "'.8%. ;oncluziile verificrilor sunt consemnate 5ntr,un ra+ort de verificare care trebuie s fie 5ntocmit 5m+reun cu beneficiarul. "'.8&. *umele +ersoanei fizice sau 7uridice autorizate care a efectuat verificarea, data verificrii i data e4+irrii trebuie s fie menionate +e o etic(et care se ataeaz +e generatoarele de aerosoli. "'.8". 1a fiecare 8 luni, trebuie s se verifice< a3 Dac generatoarele de aerosoli i dis+ozitivele de acionare sunt intacte= b3 Dac generatoarele de aerosoli sunt montate 5n securitate= c3 Dac generatoarele +rezint urme de coroziune= d3 Durata de via a generatoarelor. "'.8'. 1a fiecare &" luni, trebuie s se verifice dac au survenit modificri 5n construcia incintei +rote7ate 5n msur s influeneze +erformanele de stingere ale instalaiei. >n condiiile 5n care se constat modificri ale volumului incintei +rote7ate sau a riscului +rote7at se im+une re+roiectarea instalaiei +entru a se asigura gradul de +rotecie iniial. "'.8#. .4ecutarea unor teste de etaneitate i luate msurilor 5n consecin +entru a se asigura reinerea agentului de stingere +entru +erioada cerut. Partea a /,a PROI.;@AR.A CI .D.;?@AR.A I*:@A1AEII1OR D. :@I*0.R. A I*;.*DII1OR ;? :P?MF "#. Instalaii de stingere a incendiilor cu s+um :oluii te(nice de realizare a instalaiilor de stingere a incendiilor cu s+um ;om+onentele instalaiilor de stingere a incendiilor cu s+um "#.&. Pro+rietile s+umanilor concentrai i ale s+umei folosite la stingerea incendiilor, mecanismul stingerii cu s+um a incendiului i domeniile recomandate +entru stingerea cu s+um a incendiilor, sunt +rezentate 5n ane4a nr. " . "#.". Domeniile de utilizare ale instalaiilor de stingere cu s+um sunt +rezentate 5n tabelul "#.&. Aceste +revederi nu trebuie +rivite ca o restricie a +rogresului te(nic.:electarea domeniului de utilizare trebuie realizat de ctre +ersoane com+etente i cu e4+erien 5n domeniul res+ectiv. >n alegerea ti+ului de instalaie de stingere adecvat, +roiectanii trebuie s in seama de riscurile s+ecifice +rocesului te(nologic, de caracteristicile construciei, de riscurile datorate substanelor i materialelor folosite. @abelul "#.& Domeniile de utilizare ale instalaiilor de stingere cu s+um >n funcie de riscul de incendiu

Risc de incendiu Rezervoare de +roduse inflamabile ;uve de colectare rezervoare Procese te(nologice Iangare Jone de transvazare a combustibilului Ambalare i de+ozitare +lastice Reciclare +lastice Mani+ulare i de+ozitare deeuri 0aze naturale lic(efiate De+ozite anvelo+e Irtie de+ozitat 5n suluri Debarcadere, +orturi @ransformatoare cu ulei @uneluri de cabluri 0P1 De+ozite de combustibil, clasa A i G

Loas 5nfoiere Da Da Da Da Da Da Da Da *u Da *u Da Da *u *u Da

Medie 5nfoiere *u Da Da *umai Y &#%% m" Da *u *u *u *u *u *u Da *u *u Da *u

>nalt 5nfoiere *u Da Da Da Da Da *u *u Da 2i 5n e4terior3 Da Da *u Da Da Da2i 5n e4terior3 Da

"#.'. >n general, instalaiile de stingere cu s+um nu se utilizeaz +entru stingerea incendiilor de< a3 substane c(imice care dega7 o4igen 2ca nitratul de celuloz3 sau ageni o4idani care +ot 5ntreine arderea= b3 ec(i+ament electric neca+sulat= c3 metale care reacioneaz cu a+a, cum sunt< sodiu, +otasiu d3 substane +ericuloase ce reacioneaz cu a+a< +ento4idul de fosfor sau trietilaluminiu e3 metale combustibile< aluminiu, magneziu "#.#. Din +unctul de vedere al alctuirii constructive a instalaiilor de stingere a incendiilor cu s+um, acestea +ot fi< a3 fi4e= b3 semifi4e= c3 mobile. "#. . 2&3 Instalaiile fi4e de stingere a incendiilor cu s+um se com+un, 5n +rinci+al, din< a3 instalaii de alimentare cu a+=
Page 77 of 137

b3 reci+ieni +entru s+umani= c3 generatoare de s+um cu insuflare de aer= d3 dozatoare= e3 +om+e +entru a+ i +entru s+umant= f3 conducte +entru soluie s+umant= g3 deversoare de s+um= (3 dis+ozitive de +unere 5n funciune i control 2"3 Pom+ele, reci+ienii de s+umant, dozatoarele, dis+ozitivele de +unere 5n funciune i de control trebuie s 5nde+lineasc urmtoarele cerine< a3 s fie am+lasate la distane de siguran fa de +ericolele de incendiu, fie +rin am+lasarea 5n s+aii delimitate cu elemente rezistente la foc fie +rin asigurarea unor msuri de +rotecie activ 5m+otriva incendiilor fie combinaii ale acestora= b3 s fie accesibile 5n caz de incendiu= c3 s fie interzis accesului +ersoanelor neautorizate= d3 s se asigure ventilarea cores+unztoare 2dac sunt am+lasate 5n s+aii 5nc(ise3= e3 s ec(i+ate cu dis+ozitive +entru s+larea instalaiei i a elementelor com+onente= f3 s nu fie instalate 5n s+aii de +roducie i$sau de+ozitare cu +roduse inflamabile sau combustibile= g3 s fie marcate cores+unztor= (3 s fie +rote7ate 5m+otriva lovirilor mecanice= i3 s fie adecvate s funcioneze 5n intervalul de tem+eraturi minime i ma4ime din s+aiul 5n care acestea sunt am+lasate. "#.8. 2&3 Instalaiile fi4e sunt acele instalaii la care toate com+onentele sistemului de stingere cu s+um i +entru furnizarea soluiei s+umante sunt instalate +ermanent. 2"3 Instalaiile fi4e de stingere cu s+um +ot fi +revzute cu racorduri de alimentare cu a+ de la +om+ele autos+ecialelor de +om+ieri. Pentru a +reveni scurgerea a+e trebuie instalaia trebuie +revzut cu o su+a+ de reinere 5n amonte de sistemul de stingere cu s+um. 2'3 *ecesarul de a+ trebuie stabilit i marcat +e racord. Racordurile de alimentare de la +om+ele mobile trebuie marcate cu urmtoarele date< a3 ti+ul de s+um= b3 +ro+oria de doza7 2M3= c3 +resiunea minim de +om+are. "#.9. Instalaiile semifi4e sunt acele instalaii la care soluia de s+um este refulat +rin conducte i duze instalate fi4, ca i com+onentele de generare a s+umei, 5n tim+ ce s+umantul concentrat 2rezervoare de s+umant i dozatoare3 i a+a sunt furnizate de dis+ozitive mobile acionate de +ersonal s+ecializat. "#.-. Instalaiile mobile sunt acele instalaii la care toate com+onentele sunt mobile 2+ortabile i$sau trans+ortabile3 i sunt manevrate, am+lasate i direcionate de ctre +ersonal s+ecializat "#.!. 2&3 ;om+onentele instalaiilor de stingere cu s+um trebuie s fie conforme cu :R .* &' 8 ,& sau o reglementare ec(ivalent. 2"3 ;onductele de a+ i soluie de s+um trebuie s fie +roiectate, dimensionate, alimentate i instalate conform +revederilor din :R .* &"-# sau o reglementare ec(ivalent 2'3 Dozarea s+umantului concentrat cu a+ se realizeaz 5n camera unui ec(i+ament 2dozare centralizat3 sau 5n vecintatea obiectului +rote7at 2dozare inde+endent3. 2#3 >n situaia utilizrii dozrii centralizate, s+umantul concentrat este asigurat +rin sistemul de conducte i su+a+e de distribuie ctre generatorul de s+um. 2 3 >n situaia dozrii inde+endente, s+umantul concentrat este alimentat direct 5n sistemul de evi de distribuie a s+umei ce +rote7eaz obiectul. "#.&%. :+umanii concentrai utilizai 5n instalaiile de stingere cu s+um trebuie s fie conformi cu :R .* & 8-,&, ", ', # sau o reglementare ec(ivalent. "#.&&. :+uma se introduce 5n rezervoarele incendiate +e la +artea su+erioar sau inferioar a acestora. :e recomand ca s+uma s fie introdus deasu+ra stratului de a+ ce s,ar +utea acumula la baza rezervorului de lic(id combustibil. "#.&". Introducerea s+umei +e la +artea inferioar a rezervorului se +oate folosi numai la rezervoarele cilindrice, cu ca+ac fi4, 5n care se de+oziteaz (idrocarburi. >n anumite cazuri, +e baza unei analize temeinice, se +oate a+lica i la rezervoare cu ca+ac +lutitor. "#.&'. Introducerea s+umei +e la baza rezervorului nu are eficacitate +entru +roduse +etroliere cu v6scozitate cinematic mai mare de #,#% m "$s 2la tem+eratura minim de de+ozitare3. "#.&#. Instalaia de stingere cu s+um se +revede cu robinete de secionare, membrane de ru+ere dimensionate cores+unztor contra+resiunii din rezervor i robinet cu cla+et de reinere 2care 5m+iedic scurgerea combustibilului 5n instalaia de +roducere a s+umei3. "#.& . :e recomand montarea de filtre +e conductele de alimentare cu a+, 5n amonte de dozator. Riscuri "#.&8. ?nele s+ume +ot +rezenta risc ecologic. >n aceste cazuri trebuie obinute acordurile necesare conform legii "#.&9. :+umantul concentrat, du+ diluarea cu a+ la concentraia recomandat +entru utilizare normal, trebuie s nu +rezinte nici un risc to4ic +entru via, relativ la mediul ambiant. "#.&-. Orice tendin a s+umantului concentrat de a +roduce efecte fiziologice nocive, metodele necesare +entru a +reveni aceste efecte i +rimul a7utor care se +oate acorda 5n acest caz, trebuie +rezentate de furnizor, fie 5n s+ecificaia te(nic ce 5nsoete +rodusul livrat, fie +rin marcare +e reci+ientele de trans+ort. Dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu s+um "#.&!. 2&3 :oluiile s+umante se realizeaz 5n concentraii volumice de &M, 'M, M sau 8M, 5n funcie de ti+ul s+umantului concentrat i de utila7ele dozatoare utilizate. 2"3 :istemele de stingere cu s+um trebuie s fie 5n +roiectate astfel 5nc6t s aco+ere 5n mod eficient su+rafaa$volumul +rote7at, in6nd seama de urmtoarele< a3 ti+ul de combustibil +rote7at= b3 caracteristicile de dis+ersie a s+umei= c3 ti+ul de a+licaie= d3 obstacole= e3 distrugerea s+umei datorit arderii, drena7ului, descom+unerii mecanice, dis+ersiei= f3 +ierderea de s+um datorat v6ntului i a curenilor calzi ascensionali. "#."%. /alorile debitelor s+ecifice necesare stingerii incendiilor cu s+um, se stabilesc +rin 5ncercri de ctre +roductorul s+umantului concentrat res+ectiv. "#."&. Pentru instalaii de stingere mobile la rezervoare, valorile debitelor s+ecifice necesare stingerii incendiilor cu s+um, se ma7oreaz cu '%M. Instalaii de stingere a incendiilor cu s+um de 7oas i medie 5nfoiere "#."" ;antitile necesare +entru s+uma de 7oas i medie 5nfoiere trebuie s fie determinate cu relaia<

N S Nt( fc fO fI 2"#.&3 unde< N re+rezint minimul de cantitate de soluie s+umant Pl$min m"Q= Nt( , cantitatea nominal de soluie s+umant Pl$minjkm"Q= f; , factorul de corecie +entru clasa de soluie s+umant= fO , factorul de corecie +entru ti+ul de obiect +rote7at= fI , factorul de corecie 5n funcie de distana duzelor +entru sistemele e4terioare "#."' ;antitatea nominal de soluie s+umant, Nt(, are valoarea de #,% l$min k m". "#."# 2&3 Pentru alegerea factorului de corecie +entru clasa de soluie s+umant, f;, se vor consulta +revederile tabelelor "#." i "#.'
Page 78 of 137

@abelul "#." Aactorul de corecie fc , 7oas 5nfoiere , imiscibil cu a+a 2conform .* & 8-,'3

;lasa de +erforman la stingere , .* & 8-,'

Aactor de corecie , +entru Aactor de corecie , +entru @i+uri uzuale de s+um cu caracter informativ 2toi cazul incendiilor de cazul incendiilor lic(idului 5n s+umogenii trebuie s 5nde+lineasc clasificrile de revrsri 2fc3 +rofunzime 2fc3 +erforman cerute 5n .* & 8-3

&A

&,%

&,%

&G

&,%

&,&

&; &D "A "G "; "D 'G ';$'D

&,& &,& &,% &,% &,& &,& &, &,9

&," *A &,% &,& &," *A *A *A

AAAA2AR3, AAAP2AR3, AAAP AAAA2AR3, AAAP2AR3, AAAP AAAA, AAAP AAAA, AAAP AP, AP2AR3 AP, AP2AR3 AP AP :, P :

*O@F , *A menioneaz fa+tul c aceste a+licaii ar necesita cantiti de a+licare mai mari +recum i un tim+ de o+erare mai 5ndelungat +entru a +utea realiza stingerea i +rin urmare, nu sunt recomandate 2"3 :oluiile s+umante 5ncercate +entru utilizarea ca s+um de medie 5nfoiere 5n conformitate cu .* & 8-,& trebuie s aib un factor de corecie f c S &,% +entru cazurile incendiilor de revrsri i fc S &, +entru cazurile incendiilor de lic(id 5n +rofunzime. 2'3 :oluiile s+umante de asemenea 5ncercate 5n conformitate cu .* & 8-,' i care au obinut clasa &A$G$; sau " A$G$; trebuie utilizate cu un factor de corecie de fcS&,% +entru cazurile incendiilor de lic(id 5n +rofunzime. @abelul "#.' Aactorul de corecie fc , 7oas 5nfoiere , miscibil cu a+a 2conform .* & 8-,#3

;lasa de +erforman la stingere , .* & 8-,#

Aactor de corecie , +entru Aactor de corecie , +entru cazul incendiilor de cazul incendiilor lic(idului 5n revrsri 2fc3 +rofunzime 2fc3

@i+uri uzuale de s+um cu caracter informativ 2toi s+umogenii trebuie s 5nde+lineasc clasificrile de +erforman cerute 5n .* & 8-3

&A &G &; "A

&, &, &, ",%

",% "," ", ",

"G

",%

",9

";

",%

',%

AAAA2AR3, AAAP2AR3, AAAA2AR3, AAAP2AR3, AAAA2AR3, AAAP2AR3, AAAA2AR3, AAAP2AR3, AP2AR3 AAAA2AR3, AAAP2AR3, AP2AR3 AAAA2AR3, AAAP2AR3, AP2AR3

*O@F , Aceti factori minimi de corecie au la baz a+licri moderate +e Metanol,, iso+ro+il alcool sau aceton. Mai mult s+um distructiv +entru combustibili +oate necesita factori de corecie mai mari , care urmeaz s fie determinate +rin 5ncercri standardizate. Productorul s+umantului trebuie s fie consultat. "#." :oluiile s+umante ti+ AR +ot fi utilizate +entru s+ume de medie 5nfoiere dac au fost realizate 5ncercri i este +rezentat ra+ortul de 5ncercare.
Page 79 of 137

"#."8 2&3 Pentru rezervoare de stocare a lic(idelor inflamabil i a zonelor de +rocesare, cantitile a+licate de s+um +ot fi determinate utiliz6nd .cuaia 2"#.&3 i factorii de corecie +entru forma obiectului 2fo3 +rezentai 5n @abelul "#.# 2"3 Rezervoarele cu ca+ac flotant interior, alte ti+uri constructive dec6t cele +rezentate 5n nota ca cea a @abelului "#.', vor fi tratate ca necesit6nd +rotecie +e 5ntreaga su+rafa.

@abelul "#.# Aactori de corecie fo , Rezervoare de stocare a lic(idelor inflamabile , 5nfoiere 7oas i tim+i de o+erare 2t3 caracteristici

:isteme fi4e Pericolul @i+ul de incendiu 1inii manuale Y &% m dia ", t< 8% min Dis+ozitiv de control Y # m dia ", t< 8% min Z # m Y 8% m dia ",9 t< !% min Z 8%m dia ',% t< !% min *$A
a

Deversare +e su+rafa :e trateaz ca rezervoarele cu ca+ac conic fi4

Deversare semi i 5necatb *$A

Rezervoare desc(ise Pe 5ntreaga su+rafa cu ca+ac flotant

Rezervoare desc(ise *umai +e contur cu ca+ac flotant

*?MAI ;A R.J.R/F " ieiri fiecare de "%% l$min t< '% min

',% t< "% min

*$A

Rezervoare cu ca+ac Pe 5ntreaga su+rafa conic fi4

Y &% m dia :e trateaz ca ", t< 8% min rezervoarele desc(ise cu rezervoare de diametre ca+ac flotant , 5necat mari *A VM , *A

Y # m dia &,% t +entru 8% min &,% t< 8% min Z # m Y 8% m dia &," t< 8% min Z 8% m dia &, t< 8% min :e va acorda atenie la utilizarea s+umei 5n centrul rezervorului 5n cazul rezervoarelor de diametre mari

Rezervoare cu ca+ac Pe 5ntreaga su+rafa flotant interior , @OA@. ti+urile de ca+ac flotant

*A

*A cu :e trateaz ca rezervor cu e4ce+ia cazurilor izolate ca+ac conic de rezervor fr ca+ac i incendiu +e 5ntreaga su+rafa , se trateaz ca rezervor desc(is cu ca+ac flotant *A :e trateaz ca rezervor desc(ise cu ca+ac flotant , +e contur

*A

Rezervor cu ca+ac flotant interiorc

Pe contur

*A

*A

*O@F , *A semnific fa+tul c acest ti+ de +rotecie nu este considerat +otrivit +entru situaia de fa fr ca o+ortunitatea folosirii i eficacitatea acesteia s fie certificate de teste inde+endente validate. a3 dis+ozitivele de control nu sunt adecvate +entru combustibilii VM. b3 cantitile deversate 5necat au la baz o distribuie uniform a s+umei cu minimizarea distanei +arcurse 2vezi @abelul #3. c3 urmtoarele ti+uri constructive de ca+ac trebuie considerate adecvate +entru +rotecia +e contur< , +latform dubl de oel= , +onton de oel= , construcie metalic din celule 5nc(ise ti+ fagure 5n contact direct cu su+rafaa lic(idului, conform API 8 %, +entru rezervoare sudate destinate stocrii uleiului. @i+uri de combustibilii< VM S Miscibili cu a+a 2necesit s+umani ti+ AR3 [ factorul de corecie de+inde de ti+ul de combustibil. Acesta +oate fi crescut dac se determin +rintr,un test de incendiu.

*O@.< 2&3 :unt incluse 5n acest tabel amestecurile de +etrol$alcool i +etrol fr +lumb care nu conin un +rocent volumic de aditivi o4igenai mai mare de &%M. ;6nd +rocentul volumic de aditivi o4igenai de+ete &%M, +rotecia este asigurat 5n mod normal 5n conformitate cu cerinele VM 2s+ume AR3 dac nu e4ist date obinute 5n urma unor teste inde+endente care s ateste c alte soluii s+umante sunt adecvate. 2"3 1ic(idele inflamabile al cror +unct de fierbere este mai mic de #%K; +ot necesita cantiti a+licate mai mari. ;antitile adecvate trebuie determinate +rin 5ncercare. 1ic(idele inflamabile cu o gam larg de +uncte de fierbere +ot forma un strat de cldur 5n urma arderii +relungite i astfel +ot necesita factori de corecie de ",% sau mai mari. 2'3 @rebuie acordat atenie atunci c6nd se a+lic s+um +e substane de v6scozitate ridicat 5nclzite la tem+eraturi mai mari de !%K;. O cantitate mai mic a+licat iniial +oate fi o+ortun +entru a reduce s+umarea i 5m+rocarea cu lic(id. 2#3 De asemenea trebuie acordat atenie c6nd se a+lic s+um 5n rezervoare ce conin lic(ide fierbini. 2e4< acele rezervoare incendiate 5ntr,un interval mai mare de & or3.
Page 80 of 137

"#."9 ;antitile a+licate +entru s+um necesar +entru revrsri, zone 5ndiguite i +entru alte +ericole trebuie determinat folosind .cuaia 2"#.&3 i factorii de corecie +entru s+um 2fO3 definite 5n @abelele "#. i "#.8. "#."- 2&3 Aactorul de corecie, fI, are urmtoarele valori< fI S &,% +entru duze am+lasate Y m fa de su+rafaa +rote7at= fI S &," +entru duze am+lasate Z m fa de su+rafaa +rote7at 2doar +entru s+ume de 7oas 5nfoiere3. 2"3 Pentru a+licaii s+ecifice, factorul de corecie al duzelor +entru s+ume de medie 5nfoiere trebuie s fie determinat +rin 5ncercri. "#."! 2&3 ;antitile a+licate trebuie tratate ca fiind cantitile debitate de diverse dis+ozitive de refulare , ele in seam de +osibilele +ierderi. ;antitile a+licate se bazeaz +e date rezultate din regimul de funcionare. 2"3 dis+ozitivul de control i +rotecie al ca+acului +lutitor al rezervorului este adecvat numai +entru incendiile care se manifest +e 5ntreaga su+rafa i +oate fi +otenial +ericuloas utilizarea +entru monitorizarea incendiilor ventilate sau a incendiilor manifestate +e contur. 2'3 Monitorizarea cantitilor a+licate +resu+une ec(i+ament adecvat de mare ca+acitate i o su+rafa +e care s se desfoare incendiul. Aceste cantiti a+licate +resu+un un tim+ mare de ardere 5nainte de a+licarea efectiv a s+umei. 2#3 ;antitile a+licate +entru sistemele fi4e +resu+une un tim+ redus de ardere 5nainte de a+licarea efectiv a s+umei. Instalaii de stingere a incendiilor cu s+um la rezervoare +entru lic(ide combustibile "#.'% 2&3 Deversoarele de s+um ale instalaiilor fi4e sau semifi4e trebuie s fie uniform distribuite +e conturul rezervoarelor. Distana dintre deversoare +e contur nu trebuie s de+easc< a3 "8 m +entru rezervoare cu ca+ac flotant i b3 '% m +entru rezervoare cu ca+ac fi4. 2"3 ;el +uin dou deversoare vor fi +revzute +entru +rotecia cu bara7e de s+um a rezervoarelor cu ca+ac flotant. 2'3 ;erinele nu sunt a+licabile rezervoarelor cu ca+ac conic. 2vezi "#.'&3. @abelul "#. Aactori de corecie fO , Revrsri i zone 5ndiguite cu tim+i de o+erare 2t3

1I*II MA*?A1. P.RI;O1?1 @IP?1 D. ;OMG?:@IGI1 Loas 5nfoiere Incendierea unor revrsri 2Y VI,/ " mm ad6ncimea combustibilului3 Y #%% m" &,% t< & min Z #%% m" *A Y #%% m" &,% t< '% min Z #%% *A Medie 5nfoiere Y #%% m" &,% t< & min Z #%% m" *A Y #%% m" &,% t< & min Z #%% m" *A

DI:POJI@I/. D. ;O*@RO1 ;u as+iraie &, t< '% min Ar as+iraie &, t< '% min

:I:@.M. AID. D. D./.R:AR. :P?MF Deversare 7oas 5nfoiere %,9 t< & min Deversare medie 5nfoiere %,9 t< & min

Incendierea combustibililor 5n VI,/ zona digului 2Z " mm ad6ncimea combustibilului3 Jone de +rocesare$ 5ncrcare" Risc ridicat de 5m+rocare i revrsare

Y #%% m" &, t< '% min Z #%% m" Y " %%% m" "," t< # min Z" %%% m" ", t< 8% min

Y #%% m" &, t< '% min Z #%% m" Y " %%% m" ",% t< # min Z " %%% m" "," t< 8% min

Y #%% m" &,% t< "% min Z #%% m"


"

&,%% t< # min Z " %%% m" &," t< # min

#%% m" &,% t< & min Z #%% m" Y " %%% m" &,% t< '% min Z " %%% m" &," t< '% min b

Incendierea combustibililor 5n VM zona digului 2Z " mm ad6ncimea combustibilului3 Jone de +rocesare$ 5ncrcare" Risc ridicat de 5m+rocare i revrsare

Y #%% m" &,%c t< '% min 2numai s+ume AR3 Z #%% *A

Y #%% m" &, c t< "% min 2AR foams onlB3 Z #%% m" *A

*A

*A

Y #%% m" &.% c t< "%min 2numai s+ume AR3 Z #%% m" Y " %%% m" &,%c t< # min 2numai s+ume AR3 Z",%%% m" &," t< # min

Y #%% m" &.%c t< & min 2numai s+ume AR3 Z#%% m" Y " %%% m" &,%c t< '% min 2numai s+ume AR3 Z " %%% m" &," t< '% min a b

*O@.< 2&3 *A re+rezint fa+tul c acest ti+ de +rotecie nu este considerat cores+unztoare +entru aceast utilizare fr ca o+ortunitatea folosirii i eficacitatea acesteia s fie certificate de teste inde+endente validate. a3 +entru s+uma de medie 5nfoiere sunt a+licabile cerinele de la art. "#.&. b3 ra+ortul de 5nfoiere +entru zonele de +rocesare$5ncrcare trebuie s fie Y -%<&. ?tilizarea s+umelor de medie 5nfoiere trebuie limitat +entru a+licaii la nivelul solului sau +entru reci+iente. 2"3 VM S Miscibil cu a+a 2necesit s+ume ti+ AR3. Aactorul minim de corecie c de+inde de ti+ul de combustibil. Rata de a+licare +oate crete , dac se determin +rin 5ncercri. 2'3 @i+urile de combustibil< VI,/ S Imiscibil cu a+a , /olatil 2@em+eratura de a+rindere mai mic de #%K;3, VI,; S Imiscibil cu a+a, ;ombustibil 2@em+eratura de a+rindere mai mare de #%K;3.

@abelul "#.8 Aactori de corecie fo , Alte +ericole cu tim+i de o+erare 2t3


Page 81 of 137

1I*II MA*?A1. P.RI;O1 @i+ul de combustibil Loas 5nfoiere Medie 5nfoiere

DI:POJI@I/. D. ;O*@RO1

:I:@.M. AID. A?@OMA@. Inundare a+, Inundare Deversoare de Deversoare de s+um a+ , s+um 5nfoiere 7oas 5nfoiere medie neasi+art asi+art ",% t< '% min &, t< '% min &,% t< "% min &,% t< & min

*eas+irate

As+irate

>nfoiere 5nalt /ezi +unctul 9

Incendierea la interior a unor revrsri 5ndiguite 2Z " mm ad6ncimea combustibilului3 2risc ridicat de revrsare3

& 4 "%% l$min t< "% min Doar +entru +rotecie su+limentar

& 4 "%% l$min t< "% min Doar +entru +rotecie su+limentar

Jone interioare de VI l +rocesare$ zone de VM mani+ulare combustibil i de+ozite de lic(ide inflamabile 2Y " ad6ncimea combustibilului3a

Y &% m" &,% t<

Y &% m" &,% t< '% min

*A

*A

&, t< & min

&, t< & min

&, t< & min

&, t< & min

/ezi +unctul 9

Ambalri materiale +lastice, de+ozitare, reciclare

;lasa A i materiale +lastice

*.A.

*.A.

*.A.

*.A.

:isteme de ca+ete s+rinHler 5nc(ise .* &"-# s+um 5mbuntit '% minc

*.A.

Y&m /ezi 5nlimea stivei +unctul ",% 9 t< &% min Z&md

1ic(ide inflamabile de+ozitate 5n stive 5n magazii

*.A.

*.A.

*.A.

*.A.

:isteme de ca+ete s+rinHler 5nc(ise .* &"-# s+um 5mbuntit '% minc

*.A.

*.A.

/ezi +unctul !

:ortare deeuri i de+ozitare

;lasa A i materiale +lastice

*.A.

*.A.

&, b t< "% min 2doar +entru de+ozite desc(ise3

&, b t< "% min 2doar +entru de+ozite desc(ise3

:isteme de &, b ca+ete s+rinHler t< "% min 5nc(ise .* &"-# s+um 5mbuntit '% minc

*.A.

*.A.

De+ozite 5n stive de +neuri

*.A.

*.A.

*.A.

*.A.

:isteme de ca+ete s+rinHler 5nc(ise .* &"-# s+um 5mbuntit '% minc

*.A.

*.A.

/ezi +unctul !

a b

Pentru zonele aglomerate +ot fi necesare dis+ozitive de refulare adiionale. Aactorul minim de corecie de+inde de ti+ul solventului. Acesta +oate fi crescut , determinat +rin 5ncercare la foc inde+endent c @im+ul de+inde de evaluarea riscului i dotrile locale. d Modelul de baz trebuie s fie stabilit +rin evaluarea de risc$5ncercare la foc

"#.'" 2&3 .tanrile de va+ori trebuie +revzute +entru a +reveni scurgerea gazelor sau va+orilor din rezervoarele cu ca+ac fi4 5n aer.
Page 82 of 137

2"3 Aceste dis+ozitive trebuie s fie rezistente la aciunea va+orilor +e +rodui stocai. @rebuie s +oat fi distruse sau uor de desc(is 5n cazul acionrii sistemului de s+um. "#.'" .tanrile de va+ori trebuie s fie conforme cu cerinele .* &' 8 ,& "#.'' 2&3 *umrul deversoarelor de su+rafa care utilizeaz camere de s+um, trebuie s fie +revzute 5n conformitate cu +revederile @abelului "#.9. 2"3 Deversoarele de s+um ale sistemelor fi4e i semifi4e trebuie s fie alimentate individual din afara digului +rin linii de alimentare ce trebuie +revzute cu robinete de izolare. Acest lucru +ermite izolarea fiecrei camere de s+um deteriorat de incendiu i$sau de e4+lozie sau trebuie s fie utilizat un sistem inelar de diri7are s+um +entru conectarea deversoarelor de s+um. @abelul "#.9 ;erine +entru camera de s+um

Diametrul rezervorului 2m3 X "# Z "# +6n la '8 Z '8 +6n la #" Z #" +6n la #Z #- +6n la # Z # +6n la 8% Z 8%

*umrul de deversoare & " ' #

8 8 T & deversoare +entru fiecare ali #8 m" :u+rafaa 5n e4ces a rezervorului de "-"9m "

Introducere de s+um sub nivelul liber al lic(idului din rezervor "#.'# :+uma +oate fi introdus 5ntr,un rezervor sub su+rafaa liber a lic(idului, fie +rin intermediul conductelor, fie +rin +uncte s+eciale de in7ecie a s+umei. "#.' /iteza s+umei +e ultimii ' m a sistemului de conducte de distribuie trebuie s fie mic dec6t< a3 ' m$s +entru lic(ide cu tem+eratura de a+rindere Y " K; i +unct de fierbere Z #%K;= b3 8 m$s +entru toate celelalte lic(ide. "#.'8 Punctele de in7ecie a s+umei trebuie s fie cu cel +uin '%% mm mai sus fa de nivelul cel mai 5nalt de a+ariie a a+ei +revzute cu evacuri ce nu +ermit acumularea de sedimente. "#.'9 ?n racord de testare trebuie +revzut +entru fiecare generator de s+um de 5nalt +resiune invers, util +entru reglarea debitului generatorului, cu robinet de testare i izolare i manometru de msurare a +resiunii inverse. "#.'- Aiecare conduct de introducere a s+umei trebuie +revzut cu un robinet de izolare, +lac de siguran 5m+otriva su+raalimentarii i robinet de sens. "#.'! Placa de siguran 5m+otriva su+raalimentarii trebuie montat +e toate conductele de introducere a s+umei 5n amonte de fiecare robinet de sens. Placa de siguran 5m+otriva su+raalimentarii i o+ritorul su trebuie realizate din materiale adecvate 5n ra+ort cu combustibilul i mediul la care sunt e4+use. Acestea trebuie s fie ca+abil s reziste +resiunii termice e4ercitate de combustibil 5n rezervor i ca+abile s se ru+ la o +resiune egal sau mai mic dec6t +resiunea minim +rodus de generatorul de s+um de 5nalt +resiune invers la +resiunea de intrare +roiectat s+ecific sistemului 2utiliz6nd rezultatele testrii generatoarelor de s+um de 5nalt +resiune invers 5n conformitate cu .* &' 8 ,&3. "#.#% Reeaua de conducte dintre +unctul de in7ecie a s+umei, din rezervor sau +e conducta de +rodus, i generatorul de 5nalt +resiune invers, trebuie s fie montat cu o +ant W "%%<& i ec(i+at cu dis+ozitive de scurgere adecvate. "#.#& ;6nd in7ecia de s+um se face +rin conductele de +rodus< a3 robinetul de 5nc(idere dintre duza rezervorului i +unctul de in7ecie a s+umei trebuie meninut 5n +oziia desc(is= b3 robinetul de izolare, +laca de siguran 5m+otriva su+raalimentarii i robinetul de sens trebuie instalate c6t mai a+roa+e +osibil de racordul liniei de s+um la conducta +entru +rodus. "#.#" *umrul deversoarelor 5necate trebuie +revzute 5n conformitate cu @abelul "#.-. @abelul "#.;erine +entru deversoarele 5necate i semi,5necate

Diametrul rezervorului 2m3

*umrul de deversoare @em+eratura de a+rindere X #%K; @em+eratura de a+rindere Z #%K; & & " " " 8 '

X "# Z "# +6n la '8 Z '8 +6n la #" Z #" +6n la #Z #- +6n la # Z # +6n la 8%

& " ' #

Page 83 of 137

Z 8%

8 T & deversoare +entru #8 m" :u+rafaa 5n e4ces a rezervorului de "-"9 m"

' T & deversoare +entru 9%% m" :u+rafaa 5n e4ces a rezervorului de "-"9 m"

"#.#' Deversarea semi,5necat nu trebuie utilizat +entru +rotecia +roduselor de+ozitate la tem+eraturi mai mari de -%K; i$sau cu o v6scozitate W &%% mm "$s. "#.## Deversarea 5necat nu trebuie utilizat< a3 +entru +rotecia combustibililor miscibili cu a+a 2VM3 +recum alcoolul, esterul, cetona, alde(ida sau alte +roduse ce necesit +entru stingere o soluie s+umant rezistent la alcool 2AR3= b3 +rotecia (idrocarburilor cu tem+eratura de a+rindere Y " K; i +unctul de fierbere Z #%K;= c3 +entru +rotecia combustibililor care sunt de+ozitai la tem+eraturi mai mari de -%K; i$sau cu o v6scozitate W &%% mm "$s. Rezervoare cu ca+ac flotant "#.# Asigurarea +roteciei +e contur +e contur se realizeaz +rin deversoarele de s+um care trebuie +oziionate deasu+ra celei mai 5nalte +oziii +osibile a ca+acului flotant. "#.#8 Deversoarele fi4e de s+um +entru +rotecia +e contur trebuie montate deasu+ra cor+ului rezervorului 2la +artea su+erioar3 +entru a refula s+uma 5n zona de etanare. @rebuie instalat un dig de s+um +e ca+acul flotant. Pentru a realiza o s+um eficace +e zona de etanare trebuie asigurat o distan de minimum %% mm 5ntre +artea su+erioar a digului de s+um i +artea su+erioar a cor+ului rezervorului fa de nivelul ma4im admis de um+lere al rezervorului. "#.#9 Digul de s+um trebuie< &3 s fie circular i realizat din foaie de oel cu o grosime minim de ', mm= "3 s fie sudat sau bine fi4at +e ca+acul flotant= '3 s fie +roiectat s rein s+uma +e su+rafaa de etanare 5ntr,un strat care s +ermit curgerea lateral a s+umei ctre brea creat 5n etanare= #3 s nu aib o 5nlime mai mic de 8%% mm= 3 s se e4tind mai mult de % mm deasu+ra oricrei etanri metalice secundare sau a o+ricrei etanri secundare combustibile= 83 s nu fie la mai +uin de % mm deasu+ra oricrui +anou ce str+unge etanarea metalic secundar= 93 s nu fie la mai +uin de 8%% mm de la cor+ul rezervorului= -3 s aib incor+orate drena7 +entru a+a de +loaie care s asigure "-% mm" +er m" zon 5ndiguit, cu o 5nlime ma4im a fantei de &% mm. "#.#- >n cazul unui incendiu +roteciile sau +rile etanrii nu trebuie s afecteze curgerea s+umei 5n zona de etanare. *O@F< Acest lucru +oate fi realizat +rintr,un interstiiu circular 5nalt de &%% mm 5ntre +rotecie i +onton sau str+ungeri i 5nc(ideri ori +rin alegerea materialului etanrii secundare care s +ermit distrugerea la '%%K; 5n aa fel 5nc6t s+uma s +oat a7unge 5n interstiiu. "#.#! Deversoarele de s+um +entru +rotecia +e contur, cu g(ida7e +entru direcionarea s+umei dac este necesar, trebuie s asigure curgerea uniform i liber a tuturor s+umelor 5n su+rafaa de etanare. "#. % ?na din liniile manuale de s+um aflate 5n rezerv, care sunt s+ecificate 5n @abelul "#.', trebuie s re+rezinte o coloan uscat cu racord +oziionat a+roa+e de scar +entru accesul la +artea su+erioar a rezervorului. "#. & :+uma +entru +rotecia +e contur trebuie utilizat numai la ca+acele flotante de construcie ti+ +onton. "#. " Protecia +e contur nu trebuie utilizat +entru ca+ace flotante 5n care ca+acul< a3 este alctuit dintr,o diafragm flotant= b3 re+rezint o aco+erire de +lastic= c3 flotantul este din +lastic sau alt material c(iar dac este ca+sulat 5n metal sau fibr de sticl= d3 se bazeaz +e un dis+ozitiv flotant a crui 5nc(idere +oate cauza scufundarea 5n cazul 5n care este avariat= e3 este un ca+ac concav. Jone 5ndiguite i zone de +rocesare "#. ' Deversoarele de s+um trebuie +revzute astfel 5nc6t s asigure o distribuie uniform a s+umei. "#. # @rebuie luate msuri +entru a +reveni avarierea su+rafeelor de 5ndiguire de ctre debitul de s+um refulat din deversoare, dac este cazul. "#. Pentru +rotecia zonelor 5ndiguite as+iraia generatorului de s+um de 5nfoiere medie nu trebuie s de+easc -%<&. "#. 8 Distana de refulare a s+umei nu trebuie s de+easc '% m. "#. 9 Aria dis+ozitivelor de control trebuie redus cu '%M din cea determinat +rin 5ncercri 5n conformitate cu .* &' 8 ,&, +entru a ine seam i de efectul v6ntului. Instalaii de stingere a incendiilor cu 5nalt 5nfoiere "#. - :+uma de 5nalt 5nfoiere este eficient +entru a fi utilizat 5n s+aii 5nc(ise unde se utilizeaz +entru inundarea incendiului i eliminarea aerului necesar 5ntreinerii arderii. ;oninutul relativ mic de a+ nu are efect de rcire a su+rafeelor solide, +rinci+iul de stingere fiind 5nbuirea focarului. >ntruc6t 5n tim+ul unui incendiu stratul de s+um se +oate distruge trebuie s se asigure o com+ensare +rin a+licarea unei cantiti su+limentare. "#. ! :+uma de 5nalt 5nfoiere este eficient +entru inundarea total a s+aiilor 5nc(ise cum ar fi, tunelurile de cabluri, s+aii +entru de+ozitare subterane, subsoluri, calele navelor, de+ozite sau (angare +entru avioane. Aceste instalaii se +ot utiliza la incendii de lic(ide inflamabile dar i la materiale combustibile solide cum ar fi (6rtia sau lemnul. "#.8% Instalaiile de stingere cu s+um de 5nalt 5nfoiere +ot de asemenea s fie utilizate +entru< a3 s asigure su+rimarea va+orilor de la scurgerile to4ice sau inflamabile= b3 s asigure li+sa aerului 5n rezervoare atunci c6nd se e4ecut lucrri de sudur. "#.8& Pentru instalaiile de stingere a incendiilor cu s+um de 5nalt 5nfoiere se utilizeaz diferii tim+i de inundare, care re+rezint intervalul de tim+ 5n care se asigur grosimea stratului de s+um necesar. Aceast grosime nu trebuie s fie mai mic de ' m sau mai mic dec6t 5nlimea +ericolului +rote7at, cu e4ce+ia cazurilor 5n care se utilizeaz instalaiile cu inundare total. "#.8" :e +ot utiliza instalaii care asigur +rotecie +arial 5n condiiile 5n care s+aiile cu +ericol nu se afl 5n totalitate 5n incinta res+ectiv, de e4em+lu 5n zone se+arate cu ecrane de se+arare. >n aceste condiii se a+lic factori de com+ensare cores+unztori. "#.8' :+uma de 5nalt 5nfoiere refulat 5n interiorul incintei va determina de+lasarea aerului. @rebuie s se asigure condiii +entru evacuarea cores+unztoare a aerului +entru a se asigura um+lerea 5ntregului volum +rote7at. "#.8# 0eneratoarele de s+um de 5nalt 5nfoiere trebuie s aib o alimentare adecvat de aer +roas+t, de e4em+lu aer fr +roduse combustibile , cu e4ce+ia cazului 5n concentra generator de s+um i sunt s+ecial conce+ute i testate +entru a 5nde+lini 5n mod adecvat 5n astfel de condiii. "#.8 0eneratoare de s+um de 5nalt 5nfoiere nu trebuie s fie am+lasate astfel 5nc6t acestea s fie e4+use direct la cldur dega7at 5n cazul unui incendiu. Aac e4ce+ie cazurile care au 5nde+linit criteriile de +erforman s+ecifice 5ncercrilor de e4+unere la cldur direct menionate 5n :R .* &' 8 ,&. "#.88 0eneratoare de s+um de 5nalt 5nfoiere +ot +roduce s+um cu ra+orturi de 5nfoiere 5ntre %%<& i &%%%<&. Alegerea ra+ortului de 5nfoiere este determinat de urmtoarele caracteristici< a3 cerine de amestec= b3 stabilitatea la v6nt 2+entru a+licaiile din e4terior3= c3 stabilitatea 5m+otriva curenilor calzi= "#.89 :+uma cu 5nalt 5nfoiere este generat de aerul sau de a+a introduse 5n soluia s+umantului, 2+om+ de a+ acionat electric sau de motoare termice3. >n cazul 5n care se utilizeaz +om+ele electrice ca surse de alimentare, +entru acestea trebuie s se asigure o surs dis+onibil 5n orice moment i +e toat durata necesar tim+ului de funcionare. "#.8- 2&3 :+umanii concentrai utilizai +entru instalaiile de stingere a incendiilor cu s+um de 5nalt 5nfoiere trebuie s 5nde+lineasc cerinele :R .* & 8-," 2"3 >n cazul 5n care generatoarele de s+um de 5nalt 5nfoiere utilizeaz aer din interiorul s+aiului +rote7at, este necesar s se +recizeze dac acestea asigur concentraiile cerute, dac acesta este rezultatul unor 5ncercri i dac sunt cores+unztoare +entru a fi utilizate +entru sco+ul +ro+us.
Page 84 of 137

"#.8! 2&3 Pentru determinarea rezervei de s+umant +entru o instalaie de stingere a incendiilor cu s+um de 5nalt 5nfoiere +oate fi utilizat una din urmtoarele metode< a3 calculul 5nfoierii s+umei +e minut 2numai +entru incinta incendiat3. /iteza minim de um+lere trebuie s fie de &, m$min 5nfoiere net, multi+licat cu factorii de com+ensare 2;* i ;13 +entru eventuale +ierderi, factori stabilii conform +revederilor art, "#.9# b3 calculul tim+ului de inundare total 2dimensionat +entru ' +ericole3 2"3 @im+ii de inundare ma4imi recomandai re+rezent6nd intervalul de tim+ de momentul 5nce+erii deversrii s+umei +6n la inundarea total +entru diferite categorii de +ericole sunt +rezentate 5n tabelul "#.!. @abelul "#.! Durata ma4im de inundare +entru instalaiile cu s+um de 5nalt 5nfoiere

Pericol

;onstrucie cu elementele rezistente la foc '% minute

;onstrucie cu elementele rezistente la foc !% minute ' minute ' minute # minute

1ic(ide inflamabile cu tem+eratura " minute de a+rindere sub #%]; 1ic(ide inflamabile cu tem+eratura ' minute de a+rindere +este #%]; Materiale combustibile cu densitate mic ;auciuc s+ongios Mase +lastice s+ongioase Role de teturi I6rtie cre+onat Materiale combustibile cu densitate mare Role de (6rtie 0os+odrie de crbune Materiale combustibile cu densitate mare Role de (6rtie 0os+odrie de crbune Anvelo+e de cauciucuri Materiale combustibile 5n cutii de carton, +ungi, butoaie din fibre ' minute

minute

8 minute

# minute

minute

' minute minute

# minute 8 minute

"#.9% Dac se utilizeaz instalaiile de stingere cu s+um +entru +rotecia acestor materiale trebuie s se aib 5n vedere asigurarea ec(i+amentelor adecvate +entru utilizarea +revzut. *O@A &< Aceti tim+i de inundare nu +ot fi luai 5n considerare +entru situaiile 5n care aceste materiale se de+oziteaz la 5nlimi mai mari de #,8 metri= *O@A "< Materialele combustibile care sunt miscibile cu a+a nu sunt incluse 5n acest tabel, +entru acestea fiind necesare debite de s+um i tim+i de inundare mai mari= *O@A '< Dac este necesar, tim+ul de inundare +oate fi mrit astfel 5nc6t s se asigure o vitez minim de inundare de ' m$min. "#.9& *u se recomand ca instalaiile de stingere cu s+um de 5nalt 5nfoiere s+ fie utilizate 5m+reun cu instalaiile de stingere cu s+rinHlere. Dac trebuie instalate ambele instalaii, atunci trebuie s se asigure fa+tul c instalaia cu s+rinHlere nu trebuie s intre 5n funciune atunci c6nd instalaia de stingere cu s+um este 5n funciune. "#.9" 0eneratoarele de s+um trebuie s fie am+lasate astfel 5nc6t s se asigure aco+erirea total a volumului +rote7at. Dac este necesar, s+uma trebuie s fie distribuit +rin conducte +entru a se obine o distribuie cores+unztoare. "#.9' 2&3 >nainte de refularea unei instalaii de stingere cu s+um de 5nalt 5nfoiere s se asigure tim+ suficient de evacuare +entru +ersonalul din orice zona +rote7at. A+arate i ec(i+amentele alimentate cu energie electric trebuie s fie deconectate atunci c6nd un sistem este activat. 2"3 Aceste ti+uri de instalaii nu se utilizeaz 5n cazul 5n care tim+ul +entru evacuarea +ersonalului +roduce 5nt6rzieri semnificative +entru activarea instalaiei. "#.9# ;antitile necesare +entru instalaiile de stingere a incendiilor cu inundare total care utilizeaz s+uma de 5nalt 5nfoiere trebuie s fie determinate cu relaia<

RS

/ @

;* ;1

2"#."3

unde< R este debitul de s+um Pm'$minQ= / , volumul inundat Pm'Q= @ , tim+ul de inundare PminQ= ;* , factor de com+ensare +entru contracia s+umei normale datorate soluiei de drenare, incendiu, su+rafa uscat sau umed etc. Are valoarea de minimum &,& ;1 , factor de com+ensare +entru +ierderile de s+um datorate scurgerilor din zona uilor i a ferestrelor 5n cazul 5n care acestea sunt 5nc(ise, dar nu sunt etane. Are valoarea de minimum &,& . >n funcie de etaneitatea golurilor din elementele de delimitare a incintei +rote7ate se utilizeaz factori mai mari. "#.9 @im+ii de inundare s+ecificai 5n tabelul "#.! se bazeaz +e un interval de tim+ de 5nt6rziere de ma4imum '% secunde 5ntre momentul detectrii incendiului i momentul 5nce+erii deversrii s+umei. Orice 5nt6rziere mai mare de '% secunde trebuie s fie luat 5n considerare +entru aceti tim+i de inundare +entru calculul debitului de descrcare. "#.98 .ficiena instalaiilor de stingere a incendiilor cu s+um de 5nalt 5nfoiere de+inde de obinerea i meninerea unei grosimi a stratului de s+um 5n interiorul unei incinte, scurgerile de s+um din incinta +rote7at fiind evitate. 0olurile am+lasate la o 5nlime mai mic dec6t 5nlimea de um+lere trebuie s fie +revzute cu dis+ozitive de 5nc(idere
Page 85 of 137

automat, care trebuie s acionate cel t6rziu la 5nce+utul refulrii s+umei. >n cazul 5n care e4ist desc(ideri care nu +ot fi +revzute cu dis+ozitive de 5nc(idere automat, instalaia trebuie s asigure i com+ensarea +ierderilor +robabile de s+um. "#.99 Pentru instalaiile de stingere a incendiilor cu s+um de 5nalt 5nfoiere cu inundare total trebuie s se asigure o cantitate de s+umant concentrat +entru a 5nde+lini cerinele de funcionare continu a instalaiei +entru un volum de s+um de +atru ori mai mare dec6t cel al incintei +rote7ate, dar care asigur funcionarea continu +entru cel +uin & minute. De asemenea, trebuie luat 5n considerare asigurarea stocurilor su+limentare de s+umant +entru utilizarea 5n tim+ul o+eraiunilor s+ecifice du+ stingerea incendiului. Instalaii cu s+rinHlere +entru s+um i sisteme de inundare Instalaii cu s+rinHlere +entru s+um "#.9- Instalaiile cu s+rinHlere cu s+um sunt sisteme de ca+ete s+rinHler fr as+iraie ce au dozatorul de soluie s+umant 5ncor+orat 5n alimentarea de a+. Astfel de sisteme +ot fi alimentate cu a+, soluie s+umant i aer. Duzele trebuie s fie s+rinHlere cu elemente fuzibile 5n conformitate cu .* &"" !,&. :istemele de s+rinHlere cu s+um 5mbuntit trebuie s fie utilizate +entru de+ozitele de lic(ide inflamabile 5n reci+iente i unde scurgerea de lic(id inflamabil este limitat. "#.9! *u este recomandat utilizarea ca+etelor s+rinHler 5nc(ise 5n situaiile 5n care +ot a+are scurgeri de lic(id inflamabil astfel 5nc6t +rin ardere s se determine o su+rafa mare incendiat, datorit 5nt6rzierii deversrii s+umei la viteza de a+licare necesar, +rovocat de intrarea 5n funciune a fiecrui ca+ s+rinHler 5n +arte. "#.-% Proiectarea instalaiilor cu s+rinHlere cu s+um 5mbuntit se realizeaz 5n conformitate cu +revederile +rezentului normativ, ale :R .* &"-# i ale @abelului "#.8. @rebuie asigurat o cantitate suficient de soluie s+umant +entru ca instalaia cu s+rinHlere s +oat funciona la debitul ma4im +roiectat. :isteme de inundare "#.-& Inundarea cu s+um +resu+une o reea de conducte desc(ise +revzute cu +ulverizatoare$duze desc(ise sau deversoare. :e stabilesc +rin +roiect cerinele de +rotecie a zonelor unde +oate e4ista +ericolul de revrsare 2ad6ncimea lic(idului Y " mm3 cauzat de lic(idele inflamabile im+licate 5n +roces. "#.-" Inundarea cu s+um este +otrivit +entru +rotecia zonelor de +rocesare c(imic, transfer de combustibili, (angare +entru avioane, ambalare 5n materiale +lastice, ram+e de gunoi, de+ozite de anvelo+e, transformatoare i comutatoare cu ulei. "#.-' >n situaiile 5n care sistemele de inundare sunt necesare funcionrii ca sisteme de rcire cu a+ +ulverizat, acestea trebuie +roiectate ca sisteme de a+ +ulverizat iar s+uma trebuie s fie +rodus utiliz6nd soluie s+umant adecvat +entru ti+ul de duze utilizate. "#.-# :+uma trebuie refulat de duze deasu+ra obiectelor +rote7ate i trebuie +revzute, de asemenea, duze +e +erimetrul zonei +rote7ate. Acolo unde sunt obstacole ce +ot afecta distribuirea eficient a s+umei, trebuie s fie +revzute duze su+limentare montate la o 5nlime mai mic. Am+lasarea duzelor trebuie s asigure o 5ntre+trundere a 7eturilor dealungul su+rafeei +rote7ate i trebuie s asigure aco+erirea determinat +rin 5ncercri 5n conformitate cu .* &' 8 ,&. "#.- 1a intrarea 5n funciune a sistemului de inundare cu s+um trebuie s de 5ntreru+ alimentarea surselor de energie +entru consumatorii din zona de refulare. :u+rafaa ma4im +entru fiecare sistem de inundare de la o singur su+a+ trebuie s fie de '%%% m". "#.-8 Rata de a+licare a s+umei trebuie determinat folosind ecuaia "#.& i factorii de corecie +entru s+um 2fO3 stabilii 5n @abelul "#. . "#.-9 Duzele i deversoarele de as+irare trebuie s fie conforme cu :R .* &' 8 ,&. Duzele fr as+irare trebuie s fie 5n conformitate cu :R .* &"" !,&. "#.-- Rezerva de s+umogen i a+ trebuie s fie calculat astfel 5nc6t s asigure densitatea minim +roiectat +e su+rafaa +rote7at de sistemul de inundare aa cum este cerut 5n @abelul "#. i @abelul "#.8. "#.-! Proiectarea unor instalaiide stingere cu s+um +entru +rotecia unor destinaii s+eciale cum ar fi danele 5n 5ncrcare , descrcare, (angare de avioane, instalaii sau de+ozite cu gaze ori lic(ide inflamabile se efectueaz conform ca+. -, ! i &% din :R .* &'8 8,"< "%%! sau a reglementrilor te(nice ec(ivalente. .4ecutarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu s+um "#.!%. 2&3 Rezerva de s+umant concentrat, +om+ele, dozatoarele, a+aratele, conductele i armturile instalaiei de +re+arare centralizat a s+umei se ad+ostesc de intem+erii i de aciunea incendiului 2cldur, fum i gaze nocive3, 5ntr,o cldire inde+endent numit centrala de s+um. Aceasta trebuie s fie am+lasat 5ntr,un loc ferit 5n ra+ort cu +oziia rezervoarelor, 5n afara cuvei de retenie sau 5n alte s+aii +rote7ate din cldiri 5nc(ise. 2"3 Acolo unde sistemul trebuie um+lut 5n +realabil cu s+um, trebuie asigurate racorduri de scurgere i s+lare la ca+etele reelei de distribuie. Acestea trebuie s +ermit ca soluia s+umant din reeaua de distribuie s +oat fi evacuat i 5nlocuit cu soluie s+umant +roas+t. :oluia s+umant scoas din sistem trebuie s fie gestionat cores+unztor conform cerinelor s+ecifice de +rotecie a mediului. "#.!&. ;ldirea centralei de s+um trebuie s 5nde+lineasc urmtoarele condiii +rinci+ale< a3 s fie realizat, cores+unztor nivelului II de stabilitate la foc= b3 +ereii dins+re rezervoarele +rote7ate s aib numai fante 2vizoare3 cu desc(idere liber de %,"% 4 %,&% m, e4ecutate astfel 5nc6t +rin ele s se +oat su+raveg(ea evoluia incendiului la rezervoarele +rote7ate= c3 +ardoseala s fie cu +ant care s +ermit scurgerea a+ei 5n e4terior= d3 s asigure s+aiul de de+ozitare a rezervei de s+umant concentrat, 5n condiiile s+ecifice fiecrui +rodus= e3 s fie +revzut cu instalaie electric de iluminat +entru continuarea lucrului 5n caz de avarie, e4ecutat 5n conformitate cu +revederile normativului I. 9= f3 s +ermit accesul i a+rovizionarea cu s+umant concentrat= g3 s aib asigurate mi7loacele sigure de comunicaie cu serviciul de +om+ieri, cu staia de +om+are a a+ei +entru incendiu, camera de comand etc. "#.!". Instalaiile din centrala de +re+arare a soluiei s+umante i reelele de conducte trebuie s fie +revzute cu legturi i robinete +entru s+lare cu a+ du+ utilizare. "#.!'. 2&3 Pornirea +om+elor i desc(iderea robinetului de +e conducta de soluie s+umant +oate fi manual, local sau de la distan, +recum i automat, de la detectoare de incendiu. Pornirea automat i de la distan trebuie dublat de o +ornire manual. 2"3 Pom+ele funcioneaz +6n la acionarea manual a o+ririi funcionrii acestora sau +6n la e+uizarea surselor de alimentare. :coaterea din funciune a +om+elor trebuie s fie semnalizat o+tic i acustic la camera de comand. 2'3 Pentru situaiile 5n care instalaia de stingere cu s+um se ec(i+eaz cu mai multe +om+e trebuie s se stabileasc +ornirea secvenial automat a acestora= 2#3 >n situaiile 5n care +entru s+aiile +rote7ate sunt necesare +resiuni de lucru diferite, staiile de +om+are trebuie s fie ec(i+ate cu +om+ 2+om+e3 au4iliare. "#.!#. Instalaiile fi4e de stingere cu s+um se +revd cu o +om+ de rezerv. Alimentarea +om+elor cu energie se asigur din dou surse inde+endente 2dou surse electrice, o surs electric i o surs de alt natur 2termic, +neumatic, abur etc.3 sau dou surse termice. "#.! . Pe distribuitorul +rinci+al se monteaz tuuri cu robinete i racorduri av6nd cu+la7 :torz cu diametrul de trecere de 8 mm +entru introducerea soluiei s+umante i direct de la autos+ecialele de intervenie 25n cazul defectrii +om+elor fi4e3. "#.!8. ;6nd o instalaie de +re+arare a s+umei servete c6teva obiecte, de la distribuitorul +rinci+al se +revd conducte individuale s+re fiecare obiect +rote7at sau o reea inelar de conducte. "#.!9. 1a toate distribuitoarele +rinci+ale de soluie s+umant se +revd conducte cu robinete manuale de 5nc(idere i cu racorduri av6nd cu+la7 :torz cu diametrul de trecere de 8 mm +entru alimentarea evilor +ortabile generatoare de s+um sau a tunurilor de s+um mecanic. "#.!-. ;onductele de la centrala de s+um +6n la obiectele +rote7ate se monteaz fie 5ngro+at, fie su+rateran 2+e estacade sau c(ituci, ori +e +ereii cldirilor3. "#.!!. 2&3 ;onductele e4terioare i interioare se monteaz cu +ant de m s+re robinetele de golire am+lasate 5n +unctele cele mai 7oase. 2"3 >n cazul conductelor montate 5ngro+at, robinetul de golire se monteaz 5n cmin. "#.&%%. ;onductele am+lasate 5n cldiri i 5n e4terior trebuie s fie marcate 5n funcie de mediul fluid trans+ortat. :tandardul de referin este I:O '-8#$&,", ', # i I:O 9%&%. "#.&%&. ;onductele de s+um alimentate de la un distribuitor secundar am+lasat 5n interiorul cuvei de retenie a rezervoarelor nu se +revd cu robinete de secionare. "#.&%". Pentru limitarea +osibilitilor de deteriorare a instalaiei 5n caz de e4+lozie la rezervor, conductele verticale de s+um trebuie s fie astfel realizate 5nc6t s nu +ermit smulgerea lor uoar. "#.&%'. Deversoarele +entru introducerea s+umei la rezervoare se am+laseaz la distane egale 5ntre ele. Probarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu s+um "#.&%#. ;onductele instalaiilor cu s+um +entru stingerea incendiilor sunt su+use la +roba (idraulic de rezisten la +resiunea de +rob egal cu &, ori +resiunea de regim i la +roba de etaneitate cu aer com+rimat.
Page 86 of 137

"#.&% . Probele de funcionare constau 5n verificarea i controlul funcionrii ec(i+amentelor i armturilor de comand, a ve(iculrii s+umei 5n conductele de trans+ort i distribuie, +recum i a dis+ozitivelor de dis+ersare a s+umei 5n s+aiile +rote7ate 5m+otriva incendiilor. Rece+ia instalaiilor de stingere a incendiilor cu s+um "#.&%8. Rece+ia instalaiilor de stingere a incendiilor cu s+um se face de ctre comisia constituit conform legislaiei 5n vigoare. "#.&%9. Rece+ia const din verificarea< a3 funcionrii instalaiei de detectare, semnalizare i comand= b3 funcionrii sistemului de generare, trans+ort i dis+ersare a s+umei 5n incinta +rote7at= c3 e4istena +anourilor de avertizare +rivind evacuarea +ersonalului, a instruciunilor de e4+loatare i a msurilor ce se 5ntre+rind 5n tim+ul interveniei de stingere. Partea a /I,a PROI.;@AR.A CI .D.;?@AR.A I*:@A1AEII1OR D. :@I*0.R. A I*;.*DII1OR ;? P?1G.R. " . Instalaii fi4e de stingere cu +ulberi a incendiilor .c(i+area te(nic a cldirilor cu instalaii fi4e de stingere cu +ulberi a incendiilor " .&. Pro+rietile +ulberilor stingtoare de incendiu i mecanismul stingerii cu +ulberi a incendiilor sunt +rezentate 5n ane4a nr. "8. " .". :istemele de stingere cu +ulberi a incendiilor se +ot folosi +entru< a3 lic(ide inflamabile sau combustibile i gaze combustibile= b3 solide combustibile av6nd caracteristici de ardere similare cu naftalina i rina, care se to+esc c6nd sunt im+licate 5ntr,un incendiu= c3 combustibili cum ar fi lemn, (6rtie sau materiale te4tile am+lasate astfel 5nc6t +ulberea stingtoare s +oat s a7ung +e toate su+rafeele care ard 5n cazul unui incendiu. " .'. :istemele cu +ulbere stingtoare nu trebuie s fie utilizate +entru< a3 +roduse c(imice care conin o4igen 5n structur cum ar fi nitratul de celuloz= b3 combustibili am+lasai astfel 5nc6t e4ist un risc de ardere 5n +rofunzime sau de incendiu mocnit la care substana de stingere nu +oate a7unge= c3 ec(i+amente de cardare 5n +relucrri te4tile sau ec(i+ament electric sensibil +entru fa+tul c, la e4+unerea la tem+eraturi mai mari de &"%%; sau umiditate relativ mai mare de %M, se +ot forma de+uneri care sunt corozive i dificil de 5nlturat. " .#. Instalaiile fi4e de stingere a incendiilor cu +ulberi se clasific du+ urmtoarele criterii +rinci+ale< a3 du+ felul aciunii de stingere= b3 du+ modul de acionare= c3 du+ felul comenzilor de acionare. " . . Du+ felul aciunii de stingere instalaiile sunt +entru< a3 stingere local 2de su+rafa3= b3 stingere 5n volum 2inundare total3. " .8. Din +unct de vedere al acionrii, instalaiile de stingere cu +ulberi +ot fi< a3 automate= b3 manuale. Acionrile automate se +revd obligatoriu i cu acionri manuale. " .9. ;omenzile de acionare ale instalaiilor de stingere cu +ulberi +ot fi< a3 +neumatice= b3 mecanice= c3 electrice= d3 +irote(nice= e3 cu desc(idere manual. Riscuri " .-. :tingerea cu +ulbere a unei descrcri necontrolabile de lic(ide inflamabile sau gaze combustibile +oate avea ca rezultat o e4+lozie subsecvent. " .!. Pulberea, c6nd este descrcat, trebuie s fie difuzat din zona imediat de descrcare care se de+une a+oi +e su+rafeele 5ncon7urtoare. Prin curare +rom+t trebuie s se minimizeze +osibila +tare sau coroziune a anumitor materiale care ar +utea s a+ar 5n +rezena umezelii. " .&%. >n cazul 5n care +ersoane +ot fi e4+use unei descrcri de +ulbere, stingtoare de incendiu trebuie s fie +revzute msuri de securitate cores+unztoare +entru a asigura evacuarea +rom+t a unor astfel de locuri i +entru a furniza mi7loace +entru salvare +rom+t a oricrei +ersoane sur+rinse. Msuri de securitate cores+unztoare includ antrenare +ersonal, semnale de avertizare, alarme de incendiu, dis+ozitive de 5nt6rziere i mi7loace de +rotecie res+iratorie. >n orice caz, trebuie s fie res+ectate regulile naionale i legislaia 5n vigoare 5n locul de utilizare. " .&&. Descrcarea +ulberii +oate crea +ericole cum ar fi vizibilitate redus i dificulti tem+orare de res+iraie. :oluii te(nice de realizare a instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu +ulberi " .&". :oluiile te(nice de realizare a instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu +ulberi, trebuie s fie 5n conformitate cu +revederile standardelor :R .* &"#&8,"TA&<"%%9, :R .* &"#&8,&TA"<"%%9 i cu +rile cores+unztoare din .* #, unde este cazul, sau o reglementare ec(ivalent. " .&'. Instalaiile fi4e de stingere a incendiului cu +ulberi se com+un, 5n +rinci+al, din urmtoarele subansambluri< a3 unitate rezervor cu +ulbere incluz6nd regulator de +resiune= b3 unitate gaz +ro+ulsor cu sistem de 5nt6rziere mecanic i$sau electric= c3 sistem de declanare i comand 2declanare manual sau automat3= d3 distribuitor +rinci+al cu ansamblu robinete distribuitoare= e3 duze +entru inundare total sau aciune direct= f3 subansambluri +entru sisteme com+lete cu +ulbere. " .&#. ;om+onentele mecanice trebuie s fie 5n conformitate cu standardul :R .* &"#&8,&TA"<"%%9, sau o reglementare ec(ivalent iar com+onentele electrice trebuie s fie 5n conformitate cu +artea cores+unztoare din .* # sau o reglementare ec(ivalent. ;om+onentele utilizate 5n sistemul cu +ulbere trebuie s fie com+atibile. Instalatorul trebuie s declare i s documenteze com+atibilitatea 5n conformitate cu :R .* &"#&8,&TA"<"%%9, articolul &". sau o reglementare ec(ivalent Dac com+onentele nu sunt furnizate de un singur +roductor, atunci trebuie s fie efectuat o verificare de funcionare fr descrcare de +ulbere 5n vederea confirmrii com+atibilitii sistemului com+let. " .& . ;6nd sunt incluse 5n sistem mai mult de cinci zone se+arate de descrcare, trebuie s fie conectat o cantitate de rezerv de +ulbere i gaz +ro+ulsor de cel +uin aceeai valoare cu cantitatea de alimentare +ermanent. Du+ comutarea manual cantitatea de rezerv i cantitatea de alimentare trebuie s fie 5n 5ntregime 5n mod o+eraional. ;antitatea de rezerv trebuie s fie de+ozitat 5ntr,un rezervor se+arat. " .&8. Rezervorul cu +ulbere stingtoare i rezervorul cu gaz +ro+ulsor, ca i cantitile de rezerv trebuie s fie am+lasate c6t mai a+roa+e +osibil de zona de inundare, dar nee4+use la riscul de incendiu. Rezervorul trebuie s fie marcat cu<)R.J.R/OR?1 *? @R.G?I. :F AI. .DP?: 1A RI:;?1 D. I*;.*DI?). " .&9. :istemul de stingere cu +ulbere trebuie s fie cu declanare automat i manual sau numai cu declanare manual. " .&-. Detectoarele de incendiu trebuie s fie 5n conformitate fie cu +artea cores+unztoare din standardul .* # sau, 5n absena sa, cu o s+ecificaie cores+unztoare valabil 5n locul de utilizare al subansamblului sau 5n conformitate cu :R .* &"%!#,! sau o reglementare ec(ivalent. " .&!. *umrul i am+lasarea detectoarelor de incendiu de+ind de ti+ul lor, de structura camerei 2dimensiune, 5nlime, su+rafa +lafon i su+rafa aco+eri etc3 i de condiiile de mediu din su+rafaa +rote7at. :enzorii de incendiu trebuie s fie am+lasai astfel 5nc6t acetia s +revin alarme false. " ."%. 1a instalarea detectoarelor de incendiu trebuie s se in seam de 5nlimea ma4im de mota7 a acestora dat de +roductor.
Page 87 of 137

" ."&. Aria +rote7at de detectoarele de incendiu este determinat de caractisticile te(nice ale acestora. " ."". >n cazul sistemelor cu aciune direct, senzorii de incendiu trebuie s fie am+lasai 5n a+ro+riere de i 5n conformitate cu obiectul de +rote7at. " ."'. :istemele electrice de detectare a incendiului +entru iniierea descrcrii +ulberii trebuie s fie configurate 5n cone4iune de coinciden. " ."#. Dac sunt necesare dis+ozitive de 5nt6rziere 2mecanice sau +neumatice3 +entru evacuarea zonelor inundate, descrcarea trebuie s fie 5nt6rziat +entru o anumit durat de tim+ du+ acionare. Acest tim+ de avertizare +realabil nu trebuie s fie mai mare dec6t este necesar +entru a asigura evacuarea 5n siguran. Dac acest tim+ de+ete '% s trebuie s fie reconsiderate toate msurile de +rotecie la incendiu. " ." . Declanarea descrcrii sistemului cu +ulbere trebuie s se fac numai du+ ce au fost activate sonor alarmele i s,a terminat tim+ul de avertizare +realabil, comandat de dis+ozitivul de 5nt6rziere. " ."8. Dis+ozitivele manuale de acionare a instalaiilor cu +ulbere +entru stingerea incendiilor, trebuie s fie am+lasate l6ng ieire, 5n e4teriorul camerelor +rote7ate sau l6ng obiectele +rote7ate 5n cazul sistemelor cu aciune direct. " ."9. Dis+ozitivele manuale de acionare trebuie s fie instalate la o 5nlime normal de o+erare, 5n locuri cu vizibilitate foarte bun. Acestea trebuie s fie +rote7ate 5m+otriva acionrii accidentale. " ."-. Dis+ozitivele de alarm trebuie s fie instalate +entru a avertiza +ersoanele din interiorul zonei +rote7ate i +entru a +reveni accesul +ersoanelor 5n zonele +rote7ate. :ursa de alimentare trebuie s fie +roiectat +entru ca dis+ozitivul de alarm s sune cel +uin '% min. " ."!. Atunci c6nd sistemul este acionat, o alarm de incendiu trebuie s fie transmis 5ntr,un loc cu ocu+are continu 2de e4em+lu unitate de +om+ieri sau alt staie central de alarm3. " .'%. :istemul cu +ulbere trebuie s fie ec(i+at cu cel +uin un dis+ozitiv de alarm audibil. Alarmele trebuie s sune du+ acionarea sistemului de detectare a incendiului. >n caz de +ericol +entru +ersoane trebuie s fie utilizate dou dis+ozitive de alarm com+let inde+endente 2dis+ozitive +neumatice de alarm alimentate de aceeai surs ca dis+ozitivul de 5nt6rziere 5n tim+ i un dis+ozitiv electric de alarm de tensiune monitorizat 7oas3. " .'&. :u+limentar alarmelor audibile, +ot fi instalate indicatoare vizuale de alarm. Dimensionarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu +ulberi a. :isteme cu inundare total " .'". 1a +roiectarea instalaiilor fi4e de stingere cu +ulberi a incendiilor se ine seama at6t de caracteristicile de stingere, c6t i de cele de curgere ale +ulberii folosite. " .''. :oluia de inundare total a s+aiului +rote7at se ado+t 5n situaii 5n care ariile 5nsumate ale tuturor desc(iderilor s+aiului +rote7at 2ui, ferestre, obloane, luminatoare, tra+e etc.3, re+rezint ma4imum & M din aria total a acestuia. " .'#. Pierderea de +ulbere din incint reduce, 5n general, eficiena la stingere a sistemului i trebuie s fie minimizat +rin 5nc(iderea desc(iderilor oriunde este +osibil. " .' . ;antitatea de +ulbere descrcat i debitul de a+licare trebuie s fie suficiente +entru a crea i menine cantitatea calculat 2O3 +este tot 5n incint, cu o mar7 de siguran adecvat +entru a com+ensa orice desc(ideri care nu se +ot 5nc(ide, i +entru orice sistem de ventilare care nu este o+rit sau 5nc(is c6nd sistemul este activat. >nc(iderea desc(iderilor trebuie s fie stabilit 5nc6t s se +roduc anterior 5nce+utului descrcrii. " .'8. 2&3 ;antitatea total minim de +ulbere 0+min se determin cu relaia<

0+min S R& / T R" A: T R' A1 T R# 1/ t PHgQ unde< R& , factor cantitate de baz, 2Hg$m'3= R" , factor cantitate su+limentar +entru desc(ideri &M Y AR Y M din su+rafaa total AR, 2Hg$m"3 R' , factor cantitate su+limentar +entru desc(ideri Z M din su+rafaa total, 2Hg$m"3= R# , factor cantitate su+limentar +entru a com+ensa orice sistem de ventilaie care nu este o+rit sau 5nc(is +e durata descrcrii, 2Hg$m '3= / , volumul total al incintei, 2m'3= AR , su+rafaa total a incintei 2+erei, +lafon, +ardoseal3, 2m"3= A: , su+rafaa total a desc(iderilor Z M din AR, 2m"3= A1 , su+rafaa total a desc(iderilor M Y AR Y & M din AR, 2m"3= 1/ , debit ventilaie, 2m'$s3= t , tim+ descrcare, 2s3 2"3 Pentru incendii de (idrocarburi trebuie s fie utilizate urmtoarele valori +entru factorii R< R& S %,8 Hg$m' R" S ", Hg$m" R' S ,% Hg$m" R# S %,8 Hg$m' 2'3 Pentru alte ti+uri de incendiu factorii R +ot fi determinai +rin 5ncercri la foc sau +ot fi +reluai din instalaii de referin. " .'9. Debitul minim de descrcare a +ulberii stingtoare de incendiu O+min este dat de relaia<

O+min S

0+min t

PHg$sQ

" .'-. Durata de la declanarea sistemului cu +ulbere +6n la descrcarea cantitii minime calculate de +ulbere, 0 + min res+ectiv, durata unei re+rize de stingere 2tim+ul de descrcare3 trebuie s de+easc '% s 2t X '% s3. " .'!. >n calculul volumului s+aiului +rote7at 5m+otriva incendiului se ia 5n considerare volumele mobilierului i al utila7elor, care se scad din volumul total al s+aiului +rote7at. " .#%. Intensitatea de stingere 5n volum, isv, este definit +rin relaia<

isv S O+ $ / PHg$sm'Q 5n care< O+ este debitul de +ulbere de stingere a incendiului, PHg$sQ= / , volumul incintei +rote7ate " .#&. Intensitile de stingere cu +ulbere a incendiului se determin +rin 5ncercri 5n laboratoare autorizate i se +recizeaz de ctre +roductorul +ulberii. " .#". Pentru stingerea 5n volum, 5n absena altor date se +oate ado+ta intensitatea de stingere, isv S %,%"% Hg$sm '.
Page 88 of 137

" .#'. Intensitile de stingere a incendiilor de su+rafa, recomandate +entru lic(ide inflamabile, au valorile din tabelul " .&< @abelul " .& /alorile intensitilor de stingere cu +ulberi a incendiilor de su+rafa, 5n funcie de clasa i tem+eratura de inflamabilitate a lic(idelor combustibile

;lasa de inflamabilitate a lic(idelor combustibile 1I 1 II 1 III 1 I/

@em+eratura de inflamabilitate2ti3 P];Q ti X ""- Y ti Y ti &%% ti Z &%%

Intensitatea de stingere 2I:3 PHg$s . m"Q %,&'% %,%9% %,%8% %,% %

" .##. Pentru stingerea cu +ulberi a incendiilor de su+rafa la alte categorii de substane combustibile dec6t cele 5ncadrate 5n tabelul " .& se +oate ado+ta intensitatea de stingere de %,&'% Hg$s.m". " .# . ;a+acitatea 2volumul3 vaselor +entru stocarea +ulberii se determin av6nd 5n vedere funcionarea instalaiei tim+ de dou re+rize. /olumul +ulberii nu trebuie s de+easc !%M din volumul vaselor +entru stocare. " .#8. :e recomand ca 5ntreaga cantitate de +ulbere s fie stocat 5n vase de aceeai ca+acitate. " .#9. Presiunea de calcul a vaselor de stocare a +ulberii este de ma4imum & bar, iar +resiunea de lucru este de ma4imum &% bar. " .#-. /olumul de gaz 2la +resiunea atmosferic3 +entru ve(icularea unui Hilogram de +ulbere, v g Pm'$HgQ, se recomand s fie de minimum< a3 vg S %,%& m'$Hg +ulbere, 5n cazul dio4idului de carbon= b3 vg S %,%" m'$Hg +ulbere, 5n cazul azotului. " .#!. /olumul de gaz /g Pm'Q, la +resiunea atmosferic, se determin cu relaia<

/gS 0+ vg Pm'Q 5n care< 0+ este cantitatea total de +ulbere stingtoare de incendiu, deversat 5n s+aiul +rote7at PHgQ vg , are semnificaia indicat la art. " .#" . %. /olumul de gaz necesar ve(iculrii +ulberii se +streaz 5n reci+ieni 2butelii3, la +resiunea de & % bar +entru dio4id de carbon i & % bar sau "%% bar +entru azot, sau 5n rezervoare 5n care se asigur +resiunea necesar ve(iculrii +ulberii. Reci+ientele cu gaz sub +resiune se ec(i+eaz cu regulatoare de +resiune. " . &. *umrul de reci+ieni 2butelii3 cu gaz de ve(iculare +entru stingere 2nb3, se determin cu relaia<

nb S /g $ /b 5n care< /g are semnificaia anterioar= /b , volumul de gaz dintr,un reci+ient 2butelie3 , Pm'Q " . ". *umrul total de reci+ieni 2butelii3 cu gaz de ve(iculare 2 *b 3 necesar 5ntr,o instalaie de stingere a incendiului cu +ulbere, se determin cu relaia<

*b S nb T n$b T n$$b 5n care< nb are semnificaia anterioar= n$b S & 2numrul de butelii +entru acionarea instalaiei3= n$$b S numrul de butelii necesar +entru s+larea cu gaz a instalaiei du+ funcionare 25n funcie de mrimea instalaiei3. b. :isteme cu a+licare local " . '. :istemele cu a+licare local sunt utilizate +entru a +rote7a obiecte se+arate i se +roiecteaz 5n mod diferit +entru incendii de su+rafa i incendii de ec(i+ament. " . #. ;antitatea necesar de +ulbere O nu trebuie s fie mai mic dec6t cantitatea de +ulbere dat de relaia<

O S R /i unde< O este cantitatea de +ulbere 2Hg3= /i volum imaginar 2m'3 5n 7urul +roieciei +ericolului +e toate feele la cea mai a+ro+riat margine solid sau la o distan de &, m de +ericol, oricare este cea mai mic= R S &," Hg$m' " . . >n cazul unei combinaii de incendii de su+rafa i de ec(i+ament, trebuie s fie aleas cea mai mare valoare calculat a cantitii de +ulbere. " . 8. Durata de declanare a sistemului cu +ulbere +6n la descrcarea cantitii calculate de +ulbere nu trebuie s de+easc '% s. " . 9. Duzele +entru a+licare local +entru incendiu de su+rafa sau de ec(i+ament trebuie s fie am+lasate 5n conformitate cu recomandarea +roductorului.
Page 89 of 137

c. Dimensionarea conductelor " . -. Pentru trans+ortul i distribuia +ulberii se folosesc evi din oel ino4idabil, cu+ru, alia7 de cu+ru sau oel +rote7at 5m+otriva coroziunii 2de e4em+lu< evi din oel galvanizat3 sau alte materiale cu +ro+rieti mecanice i fizice ec(ivalente. " . !. Diametrul interior al conductei +rinci+ale care +leac de la vasele de stocare a +ulberii la distribuitor se alege folosind nomogramele din figura " .& din ane4a nr. "8, 5n funcie de debitul de +ulbere, O+, de concentraia amestecului +ubere,gaz 5n ra+ort de masa 2n3 i de coeficientul de frecare al +ulberii 2o n3. " .8%. /aloarea minim a debitului de +ulbere +entru asigurarea continuitii curgerii, este de %,%' Hg$s 2valoarea o+tim fiind de 2%, %% U ", %%3 Hg$s, 5n funcie de diametrul conductei3. " .8&. 1ungimea conductei de la rezervorul de stocare a +ulberii +6n la distribuitor nu trebuie s de+easc &%% m. " .8". Aria seciunii tuturor conductelor de distribuie a +ulberii ce +leac din acelai distribuitor trebuie s fie egal cu aria seciunii conductei +rinci+ale. " .8'. Diametrul tuurilor +e care se monteaz duzele de refulare nu trebuie s fie mai mic dec6t diametrul duzelor. " .8#. *umrul duzelor se calculeaz 5n funcie de intensitatea de stingere i de forma 7etului de +ulbere. " .8 . Aria total a seciunii duzelor 2Ad3 trebuie s re+rezinte %,8 la %,- din aria seciunii conductei la care se monteaz duzele. Am+lasarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu +ulberi " .88. Rezervoarele de stocare a +ulberii, reci+ienii 2buteliile3 cu gaz de ve(iculare, modulul de comand al instalaiei i distribuitorul, se am+laseaz 5n 5nc+eri uor accesibile, ferite de radiaii termice. " .89. Reci+ientele 2buteliile3 cu gaz de ve(iculare se certific conform reglementrilor 5n vigoare " .8-. ;onductele cu duze se am+laseaz astfel 5nc6t distana de la duze la focarul incendiului s nu de+easc ,%% m. .4ecutarea instalaiilor fi4e de stingere cu +ulberi a incendiilor ;ondiii generale " .8!. :ubansamblurile i ec(i+amentele se trans+ort ambalate, +str6ndu,se caracteristicile te(nice i constructive cu care au fost realizate de ctre +roductor i se de+oziteaz 5n condiii de siguran. " .9%. Geneficiarul instalaiei are obligaia asigurrii condiiilor +entru de+ozitarea 5n siguran a subansamblurilor instalaiei, ec(i+amentelor i materialelor +6n la terminarea monta7ului i +unerea 5n funciune a instalaiei, rs+unz6nd de +strarea lor alturi de unitatea de monta7. Montarea instalaiilor fi4e de stingere cu +ulberi a incendiilor " .9&. Pe tim+ul monta7ului se iau msuri s+eciale +entru ca 5n interiorul conductelor s nu +trund cor+uri strine care ar +utea st6n7eni trans+ortul sau refularea +ulberii stingtoare de incendiu. " .9". Reci+ientele 2buteliile3 sub +resiune i armturile aferente acestora, se certific conform reglementrilor 5n vigoare " .9'. >n sco+ul asigurrii fluidizrii +ulberii, gazul de ve(iculare se introduce +rin +artea inferioar a vasului de stocare a +ulberii, +rin cel +uin +atru +uncte. ?n +unct de introducere a gazului de ve(iculare se +revede i +e conducta +rinci+al de +ulbere 2de la robinetul de linie la vasul de stocare3. " .9#. ;onductele +entru trans+ortul +ulberii realizate din evi din oel trebuie s fie cu su+rafeele interioare netede. ;onductele +entru +ulbere, montate 5n s+aii cu mediu corosiv, se +rote7eaz cores+unztor. " .9 . ;onductele de trans+ort i distribuie a +ulberii stingtoare de incendiu se leag la +m6nt, cu +rize de +m6nt a cror rezisten este de ma4imum # p, res+ect6ndu, se +revederile normativului I 9. " .98. ;onductele +entru comanda +neumatic trebuie s fie astfel montate 5nc6t s nu st6n7eneasc intervenia +ersonalului de e4+loatare i verificare. " .99. ;onductele i armturile sistemului de distribuie a +ulberii nu trebuie s +rezinte sc(imbri brute ale seciunii de trecere. " .9-. Raza de curbur a conductelor de +ulbere trebuie s fie de cel +uin &% 4 diametrul conductei 2curbele trebuie s fie evitate +e c6t +osibil3. " .9!. Reelele de distribuie +e care se monteaz duzele de refulare, trebuie s fie fi4ate rigid cu bride care s +reia efortul +rodus la refularea +ulberii. 1a conductele de trans+ort, bridele de fi4are trebuie s +ermit dilatri i contracii funcionale. " .-%. Du+ montare, conductele se cur, iar 5nainte de montarea duzelor se sufl cu aer sub +resiune 2sau alt gaz3, +entru 5nde+rtarea eventualelor cor+uri strine +trunse accidental. Probarea instalaiilor fi4e de stingere cu +ulberi a incendiilor " .-&. Instalaiile fi4e de stingere cu +ulbere a incendiilor sunt su+use +robei (idraulice de rezistena la +resiune, a +robei de etaneitate cu aer com+rimat i a +robei de funcionare. Presiunea de +rob (idraulic de rezisten este de &, ori +resiunea de regim. " .-". Proba de funcionare trebuie s includ controlul funcionrii dis+ozitivelor de comand, de alarmare, a armturilor de siguran i a a+araturii de msurare. " .-'. Odat cu 5nc(eierea +robelor de rece+ie trebuie definitivat i instruirea +ersonalului care asigur e4+loatarea i 5ntreinerea instalaiei de stingere, consemn6ndu,se acest lucru 5n +rocesul verbal de rece+ie. Rece+ia instalaiilor fi4e de stingere cu +ulberi a incendiilor " .-#. Rece+ia instalaiilor fi4e de stingere cu +ulberi a incendiilor se face de ctre comisia constituit 5n conformitate cu legislaia 5n vigoare. " .- . ;omisia de rece+ie este obligat sa verifice< a3 res+ectarea +revederilor reglementrilor te(nice, a +roiectelor i a documentaiilor te(nice +rivind sistemul de detectare, semnalizare i stingere cu +ulbere a incendiului= b3 +rocesele verbale de rece+ie intern, documentele de calitate i de garanie ale +roductorilor de ec(i+amente, +recum i du+ caz, certificatele de conformitate sau agrementele te(nice +entru materialele, a+aratele i ec(i+amentele instalate= c3 funcionarea instalaiei de detectare, semnalizare i comand= d3 funcionarea sistemului de distribuie a +ulberii= e3 e4istenta +anourilor de avertizare +rivind evacuarea +ersonalului, a instruciunilor de e4+loatare i a msurilor ce se 5ntre+rind 5n tim+ul interveniei 5n caz de incendiu. " .-8. Rezultatele verificrilor i a +robelor efectuate 5n +rezena comisiei de rece+ie se consemneaz 5ntr,un +roces verbal de rece+ie. ;omanda i +unerea 5n funciune a instalaiilor fi4e de stingere cu +ulbere a incendiilor " .-9. Instalaiile fi4e de stingere a incendiilor cu +ulbere, 5n +rinci+iu, funcioneaz astfel< a3 ca urmare a detectrii izbucnirii incendiului se declaneaz modulul de comand 25n cazul instalaiilor automate3= b3 desc(ide robinetele de +e conductele de distribuie a +ulberii stingtoare= c3 desc(ide robinetele de +e conductele cu agent de ve(iculare a +ulberii stingtoare i tem+orizeaz 2unde este cazul3 desc(iderea lor= d3 o+rete funcionarea instalaiei de ventilare i 5nc(ide golurile te(nologice i funcionale 2ui, ferestre, obloane etc.3 din +ereii i +laneele incintei +rote7ate= e3 refuleaz +ulberea= f3 semnalizeaz acustic i o+tic funcionarea instalaiei de stingere i eventualele defeciuni.
Page 90 of 137

Partea a /II,a PROI.;@AR.A CI .D.;?@AR.A I*:@A1AEII1OR D. :@I*0.R. A I*;.*DII1OR ;? AG?R "8. Instalaii de stingere cu abur a incendiilor :oluii te(nice de realizare a instalaiilor fi4e de stingere cu abur a incendiilor ;om+onentele instalaiilor fi4e de stingere cu abur a incendiilor "8.&. Pro+rietile aburului ca substan de stingere a incendiului, mecanismul stingerii cu +ulberi a incendiilor i domeniile recomandate +entru instalaiile de stingerea cu abur a incendiilor, sunt +rezentate 5n ane4a nr. "9. "8.". Instalaiile fi4e de stingere cu abur a incendiilor se com+un din< a3 sursa de alimentare cu abur= b3 conducta +rinci+al de abur 2legat la sursa de alimentare 5naintea robinetului de 5nc(idere a consumatorilor te(nologici3= c3 robinetul conductei +rinci+ale de alimentare cu abur 2normal desc(is3= d3 ventilul automat de acionare= e3 reeaua de distribuie a aburului 2cu conducte +erforate3= f3 detectoare de incendiu 2am+lasate 5n incinta +rote7at3= g3 tabloul electric de comand al instalaiei= (3 butoane de acionare manual= i3 dis+ozitiv de semnalizare acustic local 2+entru avertizarea +ersonalului aflat 5n incinta +rote7at= 73 conducta de alimentare cu abur a instalaiei semifi4e, cu (idrani de abur. "8.'. Instalaiile fi4e de stingere cu abur a incendiului +ot fi cu acionare automat i$sau manual. "8.#. Instalaiile semifi4e de stingere cu abur a incendiilor se com+un dintr,o conduct de alimentare cu abur +e care se monteaz, de regul din " ,%% 5n " ,%% m, (idrani de abur +entru intervenie manual de stingere a 5nce+uturilor de incendiu izbucnite +e sol sau la diferite nivele ale instalaiilor te(nologice. "8. . Iidrantul de abur se com+une dintr,un robinet montat +e o conducta cu diametrul de " mm la care se racordeaz un furtun din cauciuc 5n lungime de cel mult & ,%% m, av6nd la ca+tul liber o eav de ",%% m lungime, cu orificiul de refulare cu diametrul de & mm. "8.8. Eevile de refulare a aburului 2izolate termic3, sunt +revzute cu m6nere de +rinde,re i se +streaz cu furtunul asamblat la robinete, +e su+orii +revzui 5n acest sco+. "8.9. Instalaiile semifi4e, cu linii de furtun, se folosesc at6t 5n incinte 5nc(ise c6t i la instalaii te(nologice 5n aer liber. Am+lasarea lor se face astfel 5nc6t fiecare +unct cu +ericol de incendiu s +oat fi servit de unul sau dou 7eturi simultane de abur. Dimensionarea instalaiilor de stingere cu abur a incendiilor "8.-. Debitul de calcul al instalaiei de stingere cu abur a incendiilor 2N3 se determin cu relaia<

N S isa / PHg$sQ 5n care< / este volumul s+aiului +rote7at 2m'3= isa , intensitatea de stingere a incendiului cu abur 2cantitatea de abur introdus 5n unitatea de tim+ +entru fiecare metru cub din volumul 5nc+erii3 , PHg$sm 'Q. "8.!. /alorile intensitii de stingere a incendiilor cu abur, determinate 5n funcie de destinaia i etaneitatea s+aiului +rote7at, sunt cele din tabelul "8.&. @abelul "8.& /alorile intensitii de stingere a incendiului cu abur, 5n funcie de destinaia i etaneitatea s+aiului +rote7at

*r. crt. .taneitatea s+aiului +rote7at & :+aii la care toate golurile se 5nc(id etan :+aii cu etaneitate relativ

Destinaia s+aiului +rote7at , :+aii cu 5nc(idere etan 2a uilor, ferestrelor, luminatoarelor, golurilor +entru ventilare etc.3. , Rezervoare i conducte etane , :+aii la care se +ot 5nc(ide etan toate golurile 2cu e4ce+ia ferestrelor, luminatoarelor i golurilor +entru ventilare3. , ;ldiri din materiale incombustibile , Rezervoare neetane

Intensitate de stingere 2isa3 PHg$s.m'Q %,%%"

"

%,%% %

"8.&%. ;antitatea total de abur necesar stingerii unui incendiu, O, se determin cu relaia<

O S N @t PHgQ 5n care< N , debitul de calcul al instalaiei de stingere cu abur a incendiului, determinat conform art. "9.- 2Hg$s3= @t , durata teoretic de stingere a incendiului 2care se consider de &-% secunde +entru s+aii etane i de '%% secunde +entru s+aii cu etaneitate relativ3. "8.&&. Diametrul conductei de alimentare cu abur, da, se determin cu relaia<

Page 91 of 137

da S &,&"-

N v q ^a

PmQ

5n care< N , debitul de calcul al instalaiei de stingere cu abur a incendiului 2Hg$s3= ^a S '% la % m$s 2viteza aburului 5n conduct3= v , volumul s+ecific al aburului 2m'$Hg3, av6nd valorile din tabelul "8.". "8.&". /iteza efectiv a aburului 5n conduct, ^ef, se determin cu relaia<

^ef S #Nv $ rda" Pm$sQ 5n care N, v i da au semnificaiile anterioare. "8.&'. Presiunea aburului 5n conductele fi4e de distribuie se recomand s fie de minimum ' bar, iar la furtunurile +entru (idrani +resiunea aburului trebuie s fie ma4imum ', bar. "8.&#. Debitul de abur la un orificiu de distribuie, N%, se determina cu relaia<

N% S ",% nf

+ q v

PHg$sQ

5n care< n S %,8 2coeficientul com+actitii 7etului de abur3 f , aria seciunii orificiului, 2m"3= + , +resiunea aburului, 2bar3= v , are semnificaia anterioar. @abelul "8." /alorile volumului s+ecific al aburului 5n funcie de +resiune i tem+eratur

Presiunea aburului la surs PbarQ & " ' #

@em+eratura aburului P];Q !!,%! &&!,8" &'",-&#",!" & &,&&

/olumul s+ecific v Pm'$HgQ &,9" % %,!%&8 %,8&88 %,#9%8 %,'-&8 %,'"&' %,"99%,"##%,"&-! %,&!-&

8 9 ! &%

& -,%&8#,&9 &8!,8& &9#, ' &9!,%#

"8.& . Re+artiia aburului la orificiile de distribuie trebuie s fie c6t mai uniform +e toat lungimea conductei. Aceast condiie este 5nde+linit dac coeficientul adimensional a, are valorile a S %,' . . .%, , relaia de calcul fiind<

s S tf $ : S %,'. . .%, 5n care< f are semnificaia anterioar= : , aria seciunii transversale a conductei de distribuie 2e4+rimat 5n aceleai uniti de msur ca i f3.
Page 92 of 137

"8.&8. Distana dintre orificiile de ieire a aburului, l, se determin cu relaia<

l S 1 $ n PmQ 5n care< 1 este lungimea conductei de distribuie a aburului 2m3= n , are semnificaia anterioar. "8.&9. 2&3 *umrul orificiilor de ieire a aburului, n, se determin cu relaia<

n S N $ N% 5n care N i N% au semnificaiile anterioare. 2"3 *umrul de orificii de ieire a aburului se +oate determina cu a7utorul nomogramei din Ane4a nr. "9, figura "9.&. 2'3 /alorile din nomogram sunt valabile +entru coeficientul a S %,' 2a este definit la art. "8.& 3. 2#3 Pentru a S %, , valorile din nomogram se 5nmulesc cu &,8 , iar +entru valori intermediare ale lui a numrul de orificii se determin +rin inter+olare. "8.&-. Diametrul interior al conductei de distribuie a aburului, d d, se determin cu relaia<

dd S q

# tf rs

PmQ

5n care f i s au semnificaiile anterioare. "8.&!. Durata real de stingere, @r, se determin cu relaia<

@r S P2/ ia3 $ 2n No3Q X @t PmQ 5n care< /, n, N% i @t au semnificaiile anterioare= ia , densitatea aburului 2se consider ia S %,98- Hg$m'3. "8."%. >nlimea +erdelelor e4terioare de abur, (, se determin cu relaia<

( S

ia iaer

^a ^v q

1a PmQ d%"

5n care< ia i ^a au semnificaiile anterioare= d% , diametrul orificiului, PmQ= iaer , densitatea aerului 2iaer S &,"8 Hg$m'3= ^v , viteza v6ntului Pm$sQ= 1a , distana de la conducta de alimentare a +erdelei de abur +6n la obiectivul +rote7at, PmQ. .4ecutarea instalaiilor fi4e de stingere cu abur a incendiilor ;ondiii generale "8."&. .c(i+amentul necesar instalaiei de stingere cu abur a incendiilor trebuie s aib asigurat calitatea cores+unztoare, +rodusele fiind rece+ionate atent +e baza documentelor +rezentate 2documente de calitate, agremente te(nice, instruciuni etc.3. "8."". :ubansamblurile i ec(i+amentele instalaiei se trans+ort ambalate, +str6ndu,se caracteristicile te(nice i constructive cu care au fost realizate de +roductor. "8."'. >nainte de montarea conductelor i a celorlalte accesorii aferente se verific starea lor, neadmi6ndu,se monta7ul dac +rezint deformri sau urme de lovire. Montarea instalaiilor fi4e de stingere cu abur a incendiilor "8."#. Robinetele de acionare ale instalaiilor de stingere cu abur a incendiilor se am+laseaz 5n locuri uor accesibile, 5n e4teriorul incintei +rote7ate i la & ,%% U " ,%% m de instalaiile te(nologice +rote7ate. Robinetele se +revd cu indicatoare care s +ermit identificarea instalaiilor +e care le servesc.
Page 93 of 137

"8." . ;onductele interioare de distribuie a aburului se monteaz la %,"% U %,'% m de +ardoseal, cu orificiile astfel dis+use 5nc6t 7eturile de abur s fie diri7ate s+re interiorul incintei +rote7ate. >n cazul rezervoarelor cu lic(ide combustibile, conductele de distribuie a aburului se monteaz 5n interior, la +artea su+erioar a rezervorului, 5n 7urul mantalei. 1a rezervoarele cu diametru 2latura3 mai mare de & ,%% m se +revd cel +uin dou racorduri la reeaua de distribuie, montate distanat 5ntre ele cu cel +uin un sfert de circumferin 2+erimetru3.Q "8."8. Instalaiile de refulare a aburului +ot fi alctuite din conducte metalice +erforate, cu orificiile av6nd diametrul de # U mm, 2ori +revzute cu tuuri cu diametrul de ma4imum '- mm3 sau din furtunuri din cauciuc 2denumite (idrani de abur3 racordate la o conducta de abur. "8."9. Perdelele e4terioare de +rotecie sunt alctuite din conducte de abur +erforate la +artea su+erioar i inferioar 2care se +ot eta7a3. :e recomand ca distana dintre dou orificii succesive ale unei evi s fie de ma4imum %.& m, iar distana 5ntre a4ele a dou conducte eta7ate s fie de minimum %,9% m. "8."-. Instalaiile de stingere de ti+ul (idraniilor de abur se alimenteaz dintr,un distribuitor cu robinete av6nd diametrul de " mm, la care se racordeaz furtunuri fle4ibile +entru abur de ma4imum & ,%% m lungime. Aiecare furtun se +revede cu o eav de refulare cu diametrul de " mm i lungime de ",%% m, av6nd diametrul orificiului de refulare a aburului de & mm. Eevile +entru abur se +revd cu m6nere de +rindere izolate termic, iar roile de manevr ale robinetelor se izoleaz termic. "8."!. Pentru evitarea acumulrii electricitii statice, reelele de abur i su+rafeele metalice din s+aiile +rote7ate trebuie s aib asigurat continuitatea electric i s fie legate la +m6nt. Probarea instalaiilor fi4e de stingere cu abur a incendiilor "8.'%. Instalaiile de stingere cu abur a incendiilor sunt su+use +robelor (idraulice de rezisten la +resiune, de etaneitate i de funcionare. Proba (idraulic de rezisten se efectueaz la +resiunea de +rob egala cu &, ori +resiunea de regim. "8.'&. Proba de funcionare const 5n verificarea funcionrii armturilor de comand, a a+aratelor de control i semnalizare, +recum i a reelei de trans+ort i distribuie a aburului necesar stingerii incendiului. Rece+ia instalaiilor fi4e de stingere cu abur a incendiilor "8.'". Rece+ia lucrrilor se face de ctre comisia constituit 5n conformitate cu legislaia 5n vigoare. "8.''. ;omisia de rece+ie este obligat s verifice< a3 res+ectarea +revederilor +roiectelor de e4ecuie i a documentaiilor te(nice= b3 res+ectarea +revederilor reglementrilor te(nice de e4ecutare a instalaiilor cu abur= c3 +rocesele verbale de rece+ie intern, certificatele de garanie, de calitate i du+ caz, agrementele te(nice ale materialelor i ec(i+amentelor. "8.'#. Rezultatele verificrilor i a +robelor efectuate 5n +rezena comisiei de rece+ie se consemneaz 5ntr,un +roces verbal de rece+ie. Partea a /III,a .DP1OA@AR.A I*:@A1AEII1OR D. :@I*0.R. A I*;.*DII1OR "9. Organizarea e4+loatrii instalatiilor de stingere a incendiilor Prevederi generale "9.&. .4+loatarea instalaiilor de stingere a incendiilor, 5nce+e du+ rece+ia acestora, c6nd este certificat realizarea de ctre constructor a lucrrilor, 5n conformitate cu +revederile contractuale i cu cerinele documentelor oficiale, care atest c instalaiile res+ective +ot fi date 5n folosin. "9.". .4+loatarea instalaiilor de stingere a incendiilor, trebuie fcut +e 5ntreaga +erioad de utilizare a acestora, asigur6ndu,se +ermanent intrarea 5n funciune i funcionarea lor la +arametrii +roiectai, 5n caz de incendiu. "9.'. 1a e4+loatarea instalaiilor de stingere a incendiilor trebuie s se res+ecte +revederile +rezentului normativ, ale *ormelor 0enerale de a+rare 5m+otriva incendiilor, a+robate +rin Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. &8'$"%%9, instruciunile de e4+loatare i mentenan +revzute 5n +roiect, +recum i +revederile din s+ecificaiile i fiele te(nice ale a+aratelor, utila7elor, ec(i+amentelor, materialelor i substanelor de stingere date de +roductor. "9.#. .4+loatarea instalaiilor de stingere a incendiilor, cu+rinde urmtoarele o+eraii< a3 controlul, verificarea i mentenana instalaiilor, +entru asigurarea funcionrii lor eficiente, la +arametrii +roiectai, 5n caz de incendiu= b3 revizia te(nic= c3 re+ararea instalaiilor de stingere a incendiilor. "9. . Av6nd 5n vedere c, un sistem sau o instalaie de stingere a incendiilor, +oate sta fr utilizare +erioade de tim+ 5ndelungate, instalatorul trebuie s furnizeze utilizatorului o +rocedur documentat de control, verificare i mentenan a sistemului, care s asigure funcionarea corect i eficient a instalaiei 5n caz de incendiu. "9.8. 2&3 Geneficiarul trebuie s elaboreze i s a+lice un +rogram +ro+riu de control i verificare, s stabileasc un grafic de verificri, re+araii curente i mentenan i s documenteze 5nregistrri adecvate, inclusiv registrul menionat la "9.& . 2"3 Programul +ro+riu de control i verificare se realiezaz +e baza +revederilor +roiectului i a instruciunilor de e4+loatare ale instalaiilor de stingere a incendiilor, elaborate de +roiectant, cu res+ectarea reglementrilor s+ecifice. "9.9. Programul, res+ectiv graficul trebuie s cu+rind +revederi referitoare la 5ntreaga instalaie, +e categorii de elemente ale acesteia i +e o+eraiuni funcionale, consemnate 5n instruciunile de e4+loatare ale instalaiilor de stingere a incendiilor. "9.-. 2&3 ;ontrolul i verificarea instalaiilor de stingere a incendiilor, se efectueaz de ctre +ersonalul de e4+loatare s+ecializat i instruit 5n acest sco+, +e baza unui +rogram stabilit. "9.!. Re+araiile curente se efectueaz la unele elemente sau la o +arte din acestea, care +ot afecta buna funcionare a sistemului sau instalaiei res+ective ori a unor com+onente ale acestora. Re+araiile curente se fac +e baza constatrilor rezultate 5n urma controlului, verificrii, reviziilor te(nice i$sau +reventiv, +entru elementele susce+tibile a se defecta 5ntr,o +erioad scurt de tim+. "9.&%. Revizia instalaiilor de stingere a incendiilor, se face +eriodic, conform s+ecificaiilor menionate la fiecare element al instalaiei i are ca sco+ cunoaterea strii te(nice instalaiilor la un anumit moment, 5n vederea lurii msurilor care s asigure funcionarea acestora 5n caz de incendiu, la +arametrii +roiectai. "9.&&. Re+araiile i reviziile te(nice ale instalaiilor de stingere a incendiilor se efectueaz numai de ctre +ersonal autorizat conform legii. "9.&". >n cazul reabilitrii te(nice a instalaiilor de stingere a incendiilor, unele elemente com+onente ale acestora sunt 5nlocuite sau re+arate, +entru a asigura funcionarea lor la +arametrii +revzui 5n +roiect. "9.&'. >n cazul modernizrii instalaiilor de stingere a incendiilor, se asigur funcionarea acestora la +arametrii din +roiect. 1a reabilitarea i modernizarea instalaiilor de stingere a incendiilor se au 5n vedere constatrile fcute cu ocazia controalelor, verificrilor i reviziilor efectuate 5n tim+ul e4+loatrii i duratele de via normate, +recum i gradele de uzur te(nic i moral a elementelor instalaiei i influena lor 5n e4+loatare, frecvena a+ariiei unor defeciuni, c(eltuielile necesare remedierilor i altele. Res+onsabilii cu e4+loatarea instalaiilor de stingere a incendiilor i obligaiile acestora "9.&#. Res+onsabilitatea e4+loatrii sistemelor i instalaiilor de stingere a incendiilor revine beneficiarului 2+ro+rietar sau utilizator3 obiectivelor 2cldirilor3 +rote7ate 5m+otriva incendiului cu astfel de sisteme i instalaii. "9.& . ;onducerea societii deintoare a instalaiei de stingere a incendiilor, trebuie s numeasc +rin dis+oziie scris un res+onsabil cu e4+loatarea instalaiei, care are sarcina de a asigura efectuarea riguroas i la tim+ a controalelor i verificrilor ale instalaiei, de a urmri modul 5n care +ersoana fizic sau 7uridic autorizat efectueaz activitile +revzute 5n graficul de de verificri, re+araii curente i mentenan i de a ine la zi R.0I:@R?1 D. ./ID.*EF, 5ntocmit conform modelului din ane4a nr. "-. "9.&8. >n registrul instalaiei se trec minim urmtoarele 5nregistrri< a3 rezultatele verificrilor= b3 evenimentele care afecteaz instalaia 2de e4em+lu, incendii, declanri neintenionate, dezactivri, defecte .a.3, msurile luate sau care trebuie luate= c3 lucrri de 5ntreinere i re+araii 2motiv, natur3
Page 94 of 137

"9.&9. Geneficiarii 2+ro+rietarii, administratorii i utilizatorii3 instalaiilor de stingere a incendiilor, sunt obligai s efectueze la tim+ lucrrile de 5ntreinere i re+araii, res+ectiv s foloseasc instalaiile de stingere 5n conformitate cu instruciunile de e4+loatare. "9.&-. .videna lucrrilor de re+araii curente i a re+araiilor ca+itale la instalaiile de stingere a incendiilor, trebuie s se in 5ntr,un registru s+ecial, 5ntocmit du+ modelul din ane4a nr. "!. "9.&!. Pentru efectuarea lucrrilor de re+araii curente i re+araii ca+itale ce se e4ecut cu foc desc(is, unitatea e4ecutant trebuie s emit +ersoanelor care e4ecut astfel de lucrri un P.RMI: D. 1?;R? ;? AO; 2du+ modelul redat 5n ane4a nr. '%3, conform +recizrilor din *ormele 0enerale de a+rare 5m+otriva incendiilor "9."% Persoanele care efectueaz re+araii sau alte lucrri, care 5n mod normal nu lucreaz 5n interiorul zonelor +rote7ate, trebuie s 5ncea+ lucrarea numai du+ ce au +rimit o a+robare scris de la res+onsabilul desemnat al utilizatorului 5n care se +recizeaz data 5nce+erii lucrrii i durata ei= +e durata lucrrii utilizatorul trebuie sa ia msuri alternative de a+rare 5m+otriva incendiilor. "9."&. Du+ fiecare activitate de verificare, re+araie sau mentenan +ersoana fizic sau 7uridic autorizat trebuie s 5nainteze beneficiarului un ra+ort de control datat i semnat, care trebuie s includ 5nregistrri referitoare la activitatea desfurat, orice modificri efectuate sau necesare i orice alte detalii des+re factorii e4terni, de e4em+lu condiiile de vreme, care +ot afecta rezultatele. "9."". 1a controalele +eriodice trebuie s se identifice orice modificri de structur, activitate, mod de de+ozitare, 5nclzire, iluminat sau ec(i+amente etc. a cldirii i trebuie s se analizeze efectele care +ot fi e4ercitate asu+ra clasificrii riscului sau asu+ra +roiectrii instalaiei. "9."'. 2&3 .4+loatarea instalaiilor de stingere a incendiilor se efectueaz cu +ersonal de e4+loatare, av6nd sarcini +ermanente 5n acest sco+ 5n condiiile art. "9."9."#. Personalul de e4+loatare are obligaia de a cunoate 5n detaliu configuraia instalaiei, modul de +unere 5n funciune al acesteia i msurile +restabilite ce trebuie luate 5n caz de incendiu, +oziia i rolul fiecrui element al sistemului, +arametrii funcionali +revzui 5n documentaia de +roiectare i urmrile neres+ectrii acestora, cauzele +osibile care +ot +erturba buna funcionare a sistemului i modul de 5nlturare a acestora. >n acest sco+ se folosete sc(ema funcional i instruciunile de e4+loatare ale ec(i+amentelor, a+aratelor i utila7elor date de +roductor. "9." . Personalul de e4+loatare are obligaia s remedieze imediat orice defeciune 5ndat ce aceasta a fost sesizat, +entru a menine instalaia de stingere 5n +ermanent stare de funcionare, 5n caz de incendiu. "9."8. 1ucrrile efectuate 5n tim+ul e4+loatrii 2re+araii, modificri, e4tinderi, modernizri etc.3 se rece+ioneaz 5n conformitate cu +revederile *ormativului +entru verificarea calitatii si rece+tia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor, indicativ ; 8,%" i ale Regulamentului de rece+tie a lucrrilor de constructii i instalatii aferente acestora a+robat +rin I.0. nr. "9'$&!!#, cu modificrile i com+letrile ulterioare, +recum i cu +revederile +rezentului normativ. "9."9. .4tinderea, modificarea sau com+letarea unor instalaii de stingere a incendiilor se +oate face numai +e baza unui +roiect avizat de +roiectantul iniial al instalaiei sau a unei e4+ertize te(nice 5ntocmite de un e4+ert te(nic atestat 5n condiiile legii. "9."-. >n cazul sc(imbrii tem+orare sau definitive a +ersonalului de e4+loatare a instalaiei de stingere a incendiului, se 5ntocmete un PRO;.: /.RGA1 D. PR.DAR., PRIMIR., du+ modelul redat 5n ane4a nr. '&. *oul res+onsabil cu e4+loatarea instalaiei de stingere a incendiilor, are obligaiile +revzute 5n +rezentul normativ. Materiale, ec(i+amente, a+arate i utila7e "9."!. >nlocuirea unor materiale, ec(i+amente, a+arate sau utila7e ale instalaiilor de stingere a incendiilor, 5n cadrul lucrrilor de re+araii 2modificri, e4tinderi, modernizri etc.3 se face numai cu acordul organelor 5n dre+t, conform legislaiei 5n vigoare. "9.'%. Materialele, ec(i+amentele, a+aratele i utila7ele folosite +entru 5nlocuirea celor necores+unztoare din instalaiile de stingere a incendiilor, trebuie s 5nde+lineasc urmtoarele condiii< a3 s satisfac condiiile +entru 5nde+linirea cerinelor fundamentale= b3 s 5nde+lineasc cerinele de introducere +e +ia i de utilizare +revzute 5n legislaia 5n vigoare= c3 s conduc la reducerea c(eltuielilor de e4+loatare i 5ntreinere ale instalaiei de stingere a incendiului. Msuri de te(nica securitii i sntii 5n munc i de a+rare 5m+otriva incendiilor "9.'&. Personalul care +une 5n funciune i e4+loateaz instalaiile de stingere a incendiilor trebuie s fie instruit i trebuie s ia la cunotin de +revederile +rezentului normativ, de normele de te(nica securitii i sntii 5n munc i de a+rare 5m+otriva incendiilor. "9.'". Pentru +ersonalul din s+aiile +rote7ate cu instalaii de stingerea incendiilor, se asigur instructa7e +eriodice asu+ra modului de com+ortare 5n caz de incendiu. Acestea trebuie s urmreasc 5n +rinci+al urmtoarele< a3 evacuarea zonei 5n tim+ul de tem+orizare +revzut= b3 cunoaterea semnalului caracteristic de alarmare= c3 cunoaterea cilor de evacuare i +arcurgerea lor ra+id, fr +anic= d3 5nc(iderea uilor de ctre ultimele +ersoane care se evacueaz din incint= e3 adunarea 5n locul stabilit i verificarea +rezenei oamenilor din incinta su+us inundrii. "9.''. >n toate s+aiile unde se utilizeaz substane de stingere gazoase i e4ist riscul ca oamenii s fie afectai, trebuie s se +revad msuri de siguran cores+unztoare +entru a se asigura evacuarea imediat a acestora i +re5nt6m+inarea accesului 5n astfel de atmosfer, +recum i mi7loacele necesare acordrii +rimului a7utor oricror +ersoane afectate. "9.'#. >n caz de descrcare accidental a gazelor de stingere, se +rocedeaz la evacuarea urgent a oamenilor din incint, iar accesul ulterior trebuie s fie +ermis numai cu a+arat de +rotecie a cilor res+iratorii "9.' . Personalul de e4+loatare i 5ntreinere a instalaiei de stingere trebuie fi dotat cu ec(i+amente de +rotecie, +otrivit reglementrilor legale, ca de e4em+lu< a3 mnui im+ermeabile= b3 a+arat autonom de res+iraie 2la +este &.%%% ++m3= c3 oc(elari de +rotecie 2masc de +rotecie3= d3 5nclminte im+ermeabil= e3 5mbrcminte de +rotecie confecionat din materiale rezistente. "9.'8. >n interiorul s+aiilor +rote7ate su+use inundrii cu substane gazoase de stingere i 5n care e4ist riscul ca oamenii s fie afectai, se afieaz la loc vizibil, indicatoare de avertizare inscri+ionate. :tandardul de referin este I:O '-8#$&,", ', # i I:O 9%&%. "9.'9. >n staiile de distribuie, 5n a+ro+ierea bateriilor de butelii cu substane de stingere, se afieaz la loc vizibil +anouri conin6nd< a3 sc(emele de funcionare ale instalaiei= b3 instruciunile de e4+loatare ale instalaiei= c3 instruciunile s+ecifice de securitate i sntate 5n munc i msurile +entru +revenirea accidentelor umane 5n tim+ul i du+ inundarea cu substane gazoase de stingere= d3 adunarea 5n locul stabilit i verificarea +rezenei oamenilor din incinta su+us inundrii. "9.'-. ;ile de acces s+re s+aiile su+use inundrii cu substane gazoase de stingere se marc(eaz i +streaz libere +entru a asigura condiii de evacuare ra+id i 5n de+lin siguran a oamenilor. "9.'!. Pentru fiecare instalaie cu substane gazoase de stingere se +revd mi7loace i ec(i+amente de +rotecie a cilor res+iratorii. :e recomand ca mi7loacele i ec(i+amentele de +rotecie s se +streze 5ntr,o 5nc+ere a+ro+iat, +rote7at fa de incinta ce se inund cu dio4id de carbon i la care accesul este uor. "9.#%. .ste interzis intrarea oamenilor 5n s+aiile inundate cu substane gazoase de stingere, fr ec(i+ament de +rotecie cores+unztor 2a+arate autonome de res+irat3. "9.#&. Pentru s+aiile 5nc(ise la care instalaia de stingere a lucrat, o+eratorul de serviciu trebuie s asigure msuri de avertizare la uile de acces 5n s+aiul inundat, +entru a nu +ermite intrarea accidental 5nainte ca acesta s fie ventilat. :e afieaz +anouri inscri+ionate 2standard de referin I:O '-8#$&,", ', # i I:O 9%&%3 conform indicatorului din figura "9.&. Aigura "9.&. Indicator +entru interzicerea accesului 5n s+aiile 5n care au fost refulat substane de stingere

Page 95 of 137

"9.#". .ste obligatoriu ca du+ terminarea aciunii de stingere s se ia msuri de eliminare +rin ventilare a gazelor de ardere i a gazelor de stingere. *umai du+ aceea trebuie s se +ermit accesul oamenilor 5n incint. "9.#'. Du+ acionarea la incendiu, instalaiile se verific, com+leteaz i se remediaz defeciunile, +un6ndu,se 5n funciune de +ersonal autorizat, cu res+ectarea +revederilor normativului i a s+ecificaiilor +roductorului. "-. .4+loatarea instalatiilor de stingere cu a+ a incendiilor .4+loatarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu (idrani interiori i (idrani e4teriori "-.&. 2&3 Iidranii de incendiu , interiori i e4teriori , trebuie meninui +ermanent 5n stare de funcionare. >n acest sco+, utilizatorul trebuie s desemneze o +ersoan care s efectueze verificarea instalaiei de (idrani +eriodic, 5n funcie de condiiile de mediu i de risc de incendiu, dar cel +uin s+tm6nal. 2"3 1a (idranii interiori se urmrete, 5n +rinci+al< a3 modul de manevrare a robinetelor, urmrindu,se ca desc(iderea, res+ectiv 5nc(iderea s se fac uor i com+let= b3 starea furtunului s fie cores+unztoare din +unct de vedere calitativ, astfel 5nc6t s nu cedeze la +resiunea a+ei= c3 accesul la (idrani s fie +ermanent liber= 5n acest sco+ nu se de+oziteaz materiale 5n faa (idranilor sau +e (idrani= d3 s nu fie descom+letat= e3 s nu fie defecte evidente, scurgeri sau corodri= f3 marcarea s fie lizibil i corect. 2"3 Persoana desemnat trebuie s ia imediat aciunile corective necesare. "-.". Persoanele care lucreaz 5n 5nc+eri +revzute cu (idrani de incendiu interiori trebuie s cunoasc modul de folosire a acestora. "-.'. 2&3 Geneficiarul trebuie s 5nc(eie un contract cu o +ersoan fizic sau 7uridic autorizat, 5n condiiile art. "9.-, +entru efectuarea unui +rogram de verificri i mentenan, cel +uin semestrial, care include verificarea funcionrii cu furtunul derulat com+let, sub +resiune, urmrind urmtoarele as+ecte< a3 furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformri, distrugeri, cr+turi, +e 5ntreaga lungime= 5n cazul unui semn de defect, furtunul se 5nlocuiete imediat cu un alt furtun 5ncercat la +resiunea de lucru ma4im= b3 dis+ozitivele de fi4are sunt solide i nedeteriorate= c3 debitul de a+ este continuu i suficient 2se recomand utilizarea unui debitmetru i a unui manometru3= d3 sistemul de derulare funcioneaz uor= e3 eava funcioneaz cores+unztor. 2"3 Dac este necesar o re+araie urgent, se afieaz inscri+ia D.A.;@ i se informeaz imediat +ersoana com+etent +entru a lua msuri alternative de +rotecie. 2'3 1a fiecare cinci ani toate furtunurile trebuie +resurizate la +resiune ma4im de lucru. "-.#. 1a (idranii de incendiu e4teriori se verific< a3 starea te(nic a cutiilor de +rotecie, 5nlocuindu,se cele deteriorate datorit circulaiei autove(iculelor sau a unor intervenii necores+unztoare= b3 gradul de etaneitate a garniturilor= c3 e4istena indicatoarelor de marcare a (idranilor. "-. . 2&3 De +e (idranii am+lasai 5n s+aiile verzi se 5nltur +m6ntul i iarba, astfel 5nc6t +oziia lor s fie uor de identificat 5n orice moment. >n acelai sco+, +e tim+ul iernii du+ fiecare ninsoare, se 5nltur z+ada de +e cutiile (idranilor. 2"3 >n cazul efecturii unor lucrri 2modernizarea unor ci de acces, s+turi la diverse reele, etc.3 se urmrete +ermanent ca (idranii subterani s nu fie aco+erii cu beton, asfalt, etc. sau s fie blocai +rin +arcare. "-.8. Defectele frecvente ale (idranilor de incendiu i modul de remediere a acestora sunt +rezentate 5n tabelul "-.&. @abelul "-.& Defectele frecvente ale (idranilor de incendiu i modul de remediere a acestora

@i+ul de defecte &. absen ca+ac de manevr, ca+ac robinet= ". racord defect= '. garnituri deteriorate sau li+sa acestora= #. absen roat de manevr= . scurgeri ale robinetelor= 8. blocarea (idranilor= 9. modul de manevrare uoar a robinetelor 25nc(idere, desc(idere3 , o+erare necores+unztoare. &. deteriorri 2tieturi, cr+turi, etc.3= ". racorduri deteriorate= '. garnituri defecte sau deteriorate= #. furtun neracordat la robinet= &. li+sa evii de refulare= ". garnitur li+s sau deteriorat= '. eav deteriorat= #. eava nu o+ereaz cores+unztor= &. verificarea tuturor condiiilor referitoare la coroziunea ori deteriorarea elementelor com+onente= ". ua cutiei nu se desc(ide com+let= '. geamul uii este cr+at sau s+art= #. absena dis+ozitivului +entru s+art geamuri 5n caz de intervenie= . blocarea accesului la (idrani= 8. verificarea tuturor elementelor com+onente 2robinet (idrant interior, furtunuri i evi de refulare, stingtoare3=

.lemente com+onente robinet (idrant, racord furtun

Actiuni de remediere &. 5nlocuire= ". re+arare= '. 5nlocuire= #. montare= . 5nlocuire sau re+arare= 8. 5nlturarea materialelor de+ozitate +e (idrani sau 5n faa acestora= 9. re+arare=

furtun de refulare

&. 5nlocuire= ". 5nlocuire sau re+arare= '. 5nlocuire= #. racordare= &. 5nlocuire= ". 5nlocuire= '. 5nlocuire= #. re+araii sau 5nlocuire= &. re+arare sau 5nlocuire a elementelor com+onente sau a 5ntregii cutii= ". re+arare= '. 5nlocuire= #. re+arare sau 5nlocuire= . ec(i+are cu dis+ozitiv= 8. 5nlturarea obiectelor sau materialelor de+ozitate= 9. 5nlocuirea oricrui element defect i ec(i+area cu cele care nu e4ist=

evi de refulare

cutie (idrant

.4+loatarea coloanelor uscate


Page 96 of 137

"-.9. 2&3 1a cldirile dotate cu coloane uscate se asigur 5n +ermanen accesul liber al mainilor de +om+ieri la racordul de alimentare cu a+ al cldirii, indiferent de anotim+, +recum i accesul formaiilor de +om+ieri la racordurile de alimentare cu a+ din cldire. 2"3 >n acest sco+, s+aiile de acces trebuie s fie 5n +ermanen libere, nefiind admis de+ozitarea de materiale, etc. care s bloc(eze accesul sau s masc(eze racordul. "-.-. Periodic se verific i se asigur e4istena indicaiei )RA;ORD I*;.*DI?) la fiecare racord de alimentare, 5n vederea facilitrii interveniilor. .4+loatarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu s+rinHlere, s+rinHlere desc(ise i +ulverizatoare "-.!. Instalaiile de stingere a incendiilor cu acionare automat i manual necesit o su+raveg(ere s+ecial i +ermanent +entru a +utea fi meninute 5n stare de funcionare. "-.&%. Instalatorul trebuie s furnizeze utilizatorului o +rocedur documentat de control i verificare a sistemului. Procedura trebuie s includ i instruciuni +rivind aciunile ce trebuie efectuate 5n caz de defect a sistemului, cu menionarea s+ecial a +rocedurii de urgen +entru +ornirea manual a +om+elor. "-.&&. Geneficiarul trebuie s a+lice un +rogram +ro+riu de control i verificare, s stabileasc un grafic de verificri, re+araii curente i mentenan i s documenteze 5nregistrri adecvate, inclusiv registrul menionat la "9.&8. "-.&". Geneficiarul trebuie s 5nc(eie un contract cu o +ersoan fizic sau 7uridic autorizat, +entru efectuarea graficului de verificare, re+araii curente i mentenan, 5n condiiile art. "9."#. !. /erificrile +lanificate i e4ecutate, constatrile res+ective i msurile luate se consemneaz 5n registrul de control al instalaiei. "#.8%. 2&3 >n situaiile 5n care, +e s+rinHlere sau +e duzele de refulare a a+ei, sunt a+licate alte materiale dec6t cele ale +roductorului, atunci acestea trebuie s fie 5nlocuite cu altele noi, care au aceleai caracteristici te(nice, cum ar fi, de e4em+lu, diametrul orificiului, rs+unsul la aciunea termic sau distribuia a+ei. 2"3 ;a+etele s+rinHler sau duzele de refulare a a+ei +rote7ate 5m+otriva coroziunii la care se constat urme de lovire din tim+ul instalrii sau e4+loatrii se +ermite s fie re+arate o singur dat, numai utiliz6nd +roduse +entru aco+erire de la +roductor, asftel 5nc6t s se asigure +rotecia total a acestor +roduse +entru construcii. Programul +ro+riu de control i verificare al utilizatorului ;ontrol s+tm6nal "-.& . ?rmtoarele as+ecte trebuie minim verificate i 5nregistrate< a3 indicaiile tuturor manometrelor de +resiune de a+a i aer= Presiunea 5n reeaua de conducte din instalaiile a+,aer, mi4te sau cu +reacionare nu trebuie s scad cu mai mult de &,% bar +e s+tm6n. b3 toate nivelele de a+ 5n rezervoare 2inclusiv rezervoarele de a+ de amorsare a +om+elor i rezervoarelor tam+on 5nc(ise3= c3 +oziia corect a tuturor robineilor. "-.&8. Aiecare dis+ozitiv de alarm cu motor (idraulic su+us verificrii trebuie s sune cel +uin '% s. "-.&9. /erificarea +om+elor automate trebuie s includ urmtoarele< a3 verificarea nivelurilor combustibilului i lubrifianilor 5n motoarele diesel= b3 reducerea +resiunii a+ei la dis+ozitivul de +ornire, simul6nd condiia +ornirii automate, c3 verificarea i 5nregistrarea +resiunii de 5nce+ut 5n momentul +ornirii +om+ei= d3 verificarea +resiunii uleiului 5n motoarele diesel i debitul a+ei la rcire +rin circuitele de rcire desc(ise. "-.&-. 2&3 /erificarea de re+ornire a motorului diesel se efectueaz astfel, imediat du+ verificarea +ornirii +om+elor a3 motorul trebuie rulat tim+ de "% min sau +erioada de tim+ s+ecificat de furnizor. Motorul trebuie o+rit i imediat re+ornit manual= b3 trebuie verificat nivelul a+ei 5n circuitul +rimar al sistemelor de rcire 5nc(ise. 2"3 >n tim+ul verificrii trebuie monitorizat +resiunea uleiului 2atunci c6nd e4ist manometru3, tem+eraturile motorului i a lic(idului de rcire. @rebuie s se efectueze un control general +entru verificarea scurgerilor de combustibil sau de lic(id de rcire. "-.&! @rebuie s se verifice traseul i am+lasarea sistemelor de 5nclzire, funcionarea corect a sistemului de 5nclzire necesar +entru a +reveni 5ng(earea instalaiei. ;ontrol lunar "-."%. 2&3 :e verific nivelul electrolitului i densitatea acidului din bateriile cu +lumb 2incluz6nd bateriile de +ornire ale motorului diesel i cele de alimentare ale tabloului de comand3. Dac densitatea este sczut, 5ncrctorul bateriilor trebuie verificat i, dac acesta funcioneaz normal, bateria sau bateriile afectate trebuie 5nlocuite 2"3 :e verific racordul de alimentare a instalaiei de la +om+ele mobile. 0raficul de verificri, re+araii curente i 5ntreinere "-."&. @rebuie s se efectueze minimum activitile menionate mai 7os, +recum i orice +rocedur recomandat de +roductor i instalator. "-."". Du+ fiecare activitate de verificare, re+araie sau mentenan trebuie 5naintat utilizatorului un ra+ort de control datat i semnat, care trebuie s includ 5nregistrri referitoare la activitatea desfurat, orice modificri efectuate sau necesare i orice alte detalii des+re factorii e4terni, de e4em+lu condiiile de vreme, care +ot afecta rezultatele. ;ontrol trimestrial "-."'. @rebuie s se identifice orice modificri de structur, activitate, mod de de+ozitare, 5nclzire, iluminat sau ec(i+amente etc. a cldirii i trebuie s se analizeze efectele care +ot fi e4ercitate asu+ra clasificrii riscului i$sau +ericolului de incendiu ori asu+ra +roiectrii instalaiei de s+rinHlere "-."#. :+rinHlerele afectate de de+ozitare trebuie curate cu atenie. ;a+etele de s+rinHlere vo+site sau deformate trebuie 5nlocuite. O atenie deosebit trebuie acordat s+rinHlerelor din cabinele de vo+sire, unde este necesar curarea mult mai frecvent i$sau msuri de +rotecie. "-." . Reeaua de conducte i su+orturile trebuie verificate +entru a observa orice urm de coroziune i, dac este cazul, trebuie vo+site./o+selele +e baz de bitum a+licate +e conducte, incluz6nd ca+etele evilor filetate ale conductelor galvanizate i su+orturile de susinere trebuie re5nnoite de c6te ori este necesar. @ra+ele de vizitare ale conductelor trebuie re+arate de c6te ori este necesar, Reeaua de conducte electrice trebuie verificat +entru 5m+m6ntare. Reeaua de conducte +entru s+rinHlere nu trebuie folosit +entru 5m+m6ntarea ec(i+amentelor. "-."8. Aiecare surs de alimentare cu a+ trebuie verificat cu a+aratul de control i semnalizare aferent sistemului. Pom+ele trebuie +ornite automat i +resiunea de alimentare a debitului cores+unztor nu trebuie s fie mai mic dec6t nivelul cores+unztor valorii. "-."9. Orice surs secundar de alimentare cu energie electric de la generatoarele diesel trebuie verificat. "-."-. @oate robinetele de o+rire care controleaz curgerea de a+ ctre s+rinHlere trebuie acionate astfel 5nc6t s asigure funcionarea normal i s se 5nc(id din nou, sigur, 5n +oziia indicat "-."!. :e verific dis+ozitivele de alarmare vizual i auditiv "-.'%. @rebuie verificat numrul i starea +ieselor de sc(imb. ;ontrol semestrial "-.'& :e verific instalaia electric a centralei de transmitere a semnalului de incendiu la dis+ecerat sau la +om+ieri. ;ontrol anual "-.'". Aiecare +om+ de alimentare cu a+ a instalaiei trebuie verificat la 5ncrcarea ma4im 2+rin intermediul conductei de 5ncercare conectat la refularea +om+ei situate 5n aval de cla+eta de reinere de la refularea +om+ei3 i trebuie s asigure valorile +resiune i debit 5nscrise +e +lcua indicatoare, @rebuie stabilite tolerante cores+unztoare +entru +ierderile de +resiune 5n conducta de alimentare i robinetele dintre sursa de alimentare i fiecare a+arat de control i semnalizare. "-.''. :e 5ncearc alarma de defect de re+ornire a motorului diesel. Imediat du+ aceast verificare motorul trebuie s +orneasc utiliz6nd sistemul de +ornire manual a sistemului. "-.'#. Robinetele cu flotor din rezervoarele cu a+ trebuie verificate 5n sco+ul de a asigura funcionarea lor corect. "-.' . Ailtrele de as+iraie a +om+elor i bazinul de decantare i filtrele sale trebuie controlate cel +uin anual i curate c6nd este necesar. ;ontrol efectuat la trei ani
Page 97 of 137

"-.'8. @oate rezervoarele trebuie e4aminate e4tern +entru a verifica coroziunea. Acestea trebuie golite, curate i e4aminate +entru ca verifica oroziunea intern. Dac este necesar, toate rezervoarele trebuie revo+site i$sau trebuie refcut +rotecia 5m+otriva coroziunii. "-.'9. @oate robinetele de o+rire ale surselor de alimentare, robinete de alarm i unisens trebuie e4aminate i 5nlocuite sau re+arate dac este necesar, "-.'-. Du+ +rocedura de control, verificare, 5ncercare, re+araii curente i 5ntreinere, toate +rile com+onente ale instalaiei trebuie readuse 5n condiiile obinuite de funcionare. .ventualele defeciuni sesizate cu ocazia verificrilor i reviziilor se remediaz imediat +entru a se re+une instalaia de stingere a incendiilor 5n stare de funcionare, 5n cel mai scurt tim+. "-.'!. @rebuie s se asigure o rezerv de s+rinHlere +entru a 5nlocui s+rinHlerele utilizate sau defecte. :+rinHlerele de sc(imb, 5m+reun cu c(eile +entru s+rinHlere trebuie +strate 5ntr,un dula+ sau dula+uri localizate 5ntr,o +oziie uor accesibil unde tem+eratura nu de+ete "9K;. "-.#%. 2&3 *umrul s+rinHlerelor de rezerv +er sistem trebuie s conin toate ti+urile de s+rinHlere montate 5n instalaie, iar acesta trebuie s fie de minimum< a3 8 +entru instalaiile clasate 5n 1I= b3 "# +entru instalaiile clasate 5n OI= c3 '8 +entru instalaiile clasate 5n IIP i II:. 2"3 >n com+letare la +revederile aliniatului 2&3 trebuie s se asigure c stocul minim de s+rinHlere, se asigur astfel< a3 8 ca+ete dac instalaia are ma4imum '%% de ca+ete= b3 &" ca+ete dac instalaia are mai mult de '%% de ca+ete, dar mai +uin de &%%% de ca+ete= c3 "# de ca+ete dac instalaia are mai mult de &%%% de ca+ete. 2'3 Pentru fiecare ti+ de s+rinHler 5n +arte +roductorul trebuie s +un la dis+oziia beneficiarului un dis+ozitiv +entru desfacerea s+rinHlerelor res+ective. Aceste dis+ozitive se +streaz 5n aceaai camer cu s+rinHlerele de rezerv 2#3 :tocul trebuie realimentat +rom+t du+ ce +iesele de sc(imb sunt folosite. "-.#&. Ori de c6te ori se constat defeciuni, se iau ne5nt6rziat msuri de re+arare sau 5nlocuire a +ieselor uzate sau cu defeciuni. Pentru aceasta trebuie asigurat o rezerv suficient de +iese de sc(imb 2manometre, robinete, garnituri, etc.3. "-.#". ;urirea de +raf, scame sau alte de+uneri +e s+rinHlerele montate 5n instalaie, se face 5n funcie de necesitate, cel +uin odat la trei luni, folosind o +erie cu +r lung i moale, fr a deran7a dis+ozitivul de declanare. "-.#'. Pe tim+ul efecturii de re+araii la construcii sau instalaii, ca i 5nainte de darea 5n e4+loatare a instalaiei de stingere, c6nd aceasta este fr +resiune +entru o +erioad mai lung de tim+, se recomand, +entru +rote7are, aco+erirea s+rinHlerelor i duzelor cu c6te o +ung din material +lastic. "-.##. ;el +uin odat la trei luni se verific i corecteaz funcionarea manometrelor, cu a7utorul manometrului de control. "-.# . Pentru a asigura o e4+loatare corect a instalaiei de stingere a incendiilor trebuie s se asigure urmtoarele msuri< a3 toate vanele se numeroteaz +entru identificare, av6nd totodat marca7e distincte, indic6nd ramura cu s+rinHlere standard, s+rinHlere desc(ise sau +ulverizatoare +e care o controleaz= b3 +e fiecare van se marc(eaz sensul 5n care se desc(ide= c3 se asigur accesul +ermanent la fiecare van, inclusiv la cele montate la 5nlime, +rin +revederea unei scri de acces. "-.#8. Aiecare van se controleaz +rin manevrarea ti7ei de acionare +entru a constata dac este com+let desc(is. "-.#9. .ste interzis folosirea conductelor instalaiei de stingere a incendiului +entru sus+endarea sau rezemarea unor obiecte, materiale, etc. .4+loatarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu cea de a+ "-."". 2&3 >n +erioadele de tim+ c6t 5n s+aiile +revzute a fi inundate de cea de a+ +entru stingerea incendiilor, e4ist +ersonal, 5n cazul c6nd sistemul a fost +roiectat s funcioneze automat, comanda declanrii instalaiei trebuie s fie obligatoriu 5n +oziia )manual). 2"3 .ste interzis, 5n li+sa msurilor s+eciale de siguran, a se umbla la dis+ozitivele de declanare automat ale instalaiei de stingere a incendiilor cu cea de a+. "-."'. Poziia robinetelor i butoanelor de acionare trebuie clar semnalizat +rin indicatoare, iar cile de acces la ele trebuie s fie libere i cores+unztor luminate +e tim+ul no+ii. "-."#. ;el +uin o dat +e s+tm6n se verific starea te(nic a duzelor de +ulverizare a a+ei, care trebuie s aib orificiile de refulare curate i s nu +rezinte nici un fel de deteriorri. "-." . Periodic, la intervale de 9,&% zile, se verific starea de funcionare a su+a+elor i a robinetelor automate de acionare, +entru a se asigura stingerea incendiului 5nc din faza inci+ient a acestuia. "-."8. Jilnic, se verific +resiunea a+ei i a aerului 2sau azotului3 com+rimat la manometrele montate 5n +unctele instalaiei indicate +rin +roiect. "-."9. :emestrial, se e4ecut o +rob de funcionare a instalaiei de stingere a incendiului cu cea de a+. .ventualele deficiene, constatate cu aceast ocazie, trebuie s se remedieze imediat, astfel 5nc6t instalaia s +oat intra 5n funciune imediat, 5n caz de incendiu. "!. .4+loatarea instalatiilor fi4e de stingere a incendiilor cu gaze .4+loatarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon "!.&. 1a e4+loatarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu ;O", trebuie s se se in seama c< a3 nu se admite ca instalaia de stingere s fie acionat accidental, deoarece dega7area de ;O " +oate +une 5n +ericol viei omeneti= b3 +rocesul de stingere comandat de o instalaie automat de detectare, semnalizare i comand trebuie astfel condus, 5nc6t, +6n la declanarea deversrii dio4idului de carbon s se realizeze automat unele aciuni +restabilite 2alarmarea +ersoanelor care se gsesc 5n incinta res+ectiv, 5ntreru+erea funcionrii instalaiilor de ventilare general sau local, acionarea elementelor de 5nc(idere a golurilor din +erei sau +lanee, alertarea serviciului de +om+ieri etc3= c3 acionarea instalaiei s fie +osibil numai du+ efectuarea msurilor de siguran +restabilite. "!.". ;ontrolul, verificarea i 5ntreinerea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon se efectueaz +eriodic 2du+ caz, zilnic, s+tm6nal, lunar, trimestrial, anual3, +entru de+istarea oricror defeciuni la elementele com+onente ale acestora. "!.'. Pentru asigurarea bunei funcionri a instalaiilor de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon, se efectueaz< a3 controlul +arametrilor dio4idului de carbon stocat 5n rezervoare folosind a+arate locale cores+unztoare 2manometre, termometre, indicatoare de nivel3= b3 controlul +arametrilor instalaiei de rcire la instalaiile care folosesc reci+ieni de 7oas +resiune +entru stocarea dio4idului de carbon 5n stare lic(id, folosind manometre, termometre 2unul la intrarea iar altul la ieirea eva+oratorului3 +recum i a+aratura +ro+rie de control a agregatelor frigorifice 2manometre i termometre +entru controlul +resiunilor i tem+eraturilor agentului frigorific i a sistemului de ungere3= c3 controlul sistemului de detectare, semnalizare i comand a instalaiei de stingere cu ;O ", care trebuie s asigure detectarea 5nce+utului de incendiu i efectuarea acionrilor automate +restabilite. "!.#. Rezultatul controlului i verificrii, +recum i +ro+unerile de soluii +entru remedierea defeciunilor se menioneaz 5ntr,un +roces verbal de constatare 2registru de eviden3. "!. . Revizia te(nic a instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon se efectueaz cel +uin o dat +e an i are dre+t sco+ stabilirea msurilor te(nice necesare asigurrii funcionrii la +arametrii +roiectai a instalaiilor de stingere, 5n caz de incendiu. "!.8. >n cadrul reviziei te(nice se verific funcionarea sistemului de detectare, semnalizare i comand a instalaiei de stingere, care trebuie s +rezinte siguran 5n funcionare. "!.9. >n cadrul reviziei te(nice se verific funcionarea a minimum dou detectoare de incendiu am+lasate 5n aceeai incint +rote7at. "!.-. :e verific circuitele de semnalizare care asigur transmiterea semnalelor de la detectoare la centrala +ro+rie de semnalizare i comand. Aceste circuite sunt distincte i inde+endente de cele ale butoanelor manuale de semnalizare a incendiului, care, de asemenea, trebuie verificate. "!.!. 1a centralele de semnalizare i comand se verific dac alarmarea utilizatorilor i +unerea 5n funciune 2declanarea3 instalaiei de stingere are loc cu tem+orizarea res+ectiv i numai du+ efectuarea acionrilor +restabilite. "!.&% 2&3 :e verific sistemul de +unere automat 5n funciune a instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon. Acesta +oate fi cu acionare +neumatic, mecanic, electric, +neumo , mecanic, electric combinat cu +neumatic 2+entru sistemele de 7oas +resiune3, electric combinat cu +neumo , mecanic 2+entru sistemele de 5nalt +resiune3, sau cu alte sisteme de acionare. 2"3 Dis+ozitivele de comand i de acionare trebuie s fie 5n +erfect stare de funcionare. >n caz contrar se iau imediat msuri de remediere a defeciunilor sau du+ caz, de 5nlocuire a acestora cu altele noi. 2'3 @oate acionrile 2automate i,sau manuale3, trebuie verificate +eriodic.
Page 98 of 137

"!.&&. 1a reci+ienii 2buteliile3 din oel 5n care este stocat dio4idul de carbon se verific integritatea acestora 2s nu +rezinte urme de loviri3, s nu aib urme de coroziuni, s nu +rezinte sc+ri de gaze i s aib 5n +erfect stare indicatorul de golire. "!.&". 1a bateriile de butelii se verific etaneitatea racordurilor fle4ibile i funcionarea su+a+elor de sens. Guteliile sunt racordate individual la colectorul instalaiei, astfel 5nc6t buteliile defecte +ot fi 5nlocuite fr s afecteze funcionarea instalaiei. "!.&'. :e verific termoizolaia reci+ienilor de stocare a dio4idului de carbon de 7oas +resiune, care nu trebuie s +rezinte deteriorri i s aib grosimea i materialul +revzute 5n +roiect. "!.&#. :e verific funcionarea sistemului de rcire a reci+ienilor cu dio4id de carbon de 7oas +resiune, care trebuie s menin tem+eratura de ,&-%; la +resiunea de "%,9 bar 5n reci+ientul izolat termic, fiind recomandat ca ser+entina eva+oratorului frigorific s fie montat la +artea su+erioar a reci+ientului 25n s+aiul de va+ori3. "!.& . ;onform reglementrilor te(nice s+ecifice fiecare reci+ient de 7oas +resiune trebuie s fie ec(i+at cu indicator de nivel al lic(idului de ;O " i manometru cu contacte electrice legat la un sistem de alarm de su+raveg(ere +entru +resiunile ma4ime i minime 2de "" i res+ectiv &9," bar3. "!.&8. :e verific dis+ozitivele de msurare a cantitii 2masei3 de dio4id de carbon stocat i sistemul de semnalizare automat a golirii rezervoarelor de stocare. "!.&9. 1a instalaiile de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon de 5nalt +resiune, se verific dac dis+ozitivele 2su+a+ele3 de siguran funcioneaz la o cretere a +resiunii 5ntre &8 i "%9 bar. "!.&-. 1a instalaiile de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon, cu stocarea substanei lic(ide 5n reci+ieni de 7oas +resiune, se verific dac la de+irea +resiunii de '% bar se desc(id su+a+ele de siguran. Aceste su+a+e trebuie s aib o funcionare sigur i 5nc(idere etan, iar desc(iderea lor s se fac 5n tim+ scurt. :e iau msuri de evitare a blocrii su+a+elor de siguran datorit 5ng(eului. "!.&!. Revizia te(nic a reelei de conducte, se refer la< a3 conductele de trans+ort= b3 conductele de distribuie= c3 conductele de comand< , +entru dio4id de carbon= , +entru aer com+rimat. "!."%. ;onductele i fitingurile utilizate trebuie s fie 5n +erfect stare, fr coroziuni sau deteriorri cauzate de lovituri mecanice. "!."&. 1a conductele de trans+ort montate aerian i care strbat s+aii su+use condiiilor atmosferice, se verific izolaia termic i +rotecia anticorosiv. "!."". :e verific sistemele de etanare la traversarea +ereilor i +laneelor cldirilor de ctre conductele instalaiilor de stingere cu dio4id de carbon. "!."'. 1a instalaia de aer com+rimat din com+onena instalaiei de stingere cu dio4id de carbon de 7oas +resiune, se verific dac filtrul usctor 2+entru reducerea umiditii3 este 5n +erfect stare de funcionare. "!."#. :e verific dac robinetele utilizate satisfac condiiile de e4+loatare ale instalaiilor cu dio4id de carbon 5n ceea ce +rivete tem+eratura i debitul, dac 5nc(id etan i dac desc(iderea lor este total i ra+id 2+entru a nu +rovoca blocarea lor +rin 5ng(e3. "!." . 2&3 Armturile i dis+ozitivele de control funcional se menin marcate de +roductor cu +rinci+alele caracteristici te(nice 2+resiuni, diametre etc.3. 2"3 ;u ocazia reviziei te(nice, se verific integritatea robinetelor i dac sunt marcate de +roductor. "!."8. 1a instalaiile fi4e, de stingere a incendiului cu dio4id de carbon, de 5nalt +resiune, se verific su+a+a de golire montat +e colectorul bateriei. Aceasta se menine desc(is +6n la +resiunea de " bar, astfel 5nc6t dio4idul de carbon sc+at din butelii +rin eventualele neetaneiti s fie evacuat 5n e4terior. "!."9. A+aratele de msur i control 2manometre, termometre, debitmetre etc.3 a +arametrilor dio4idului de carbon, a aerului com+rimat i agentului frigorific utilizat, se verific metrologic, conform +revederilor crilor te(nice ale acestora. "!."-. Revizia te(nic a duzelor de refulare a dio4idului de carbon 5n incinta +rote7at, const 5n verificarea orificiilor 2care trebuie s fie libere de orice im+uriti3 iar duzele s aib marcate de +roductor caracteristicile te(nice +rinci+ale 2ti+ul duzei, diametrul etc.3 i, du+ caz, s fie +revzute cu +rotecie anticorosiv conform +revederilor din documentaia de +roiectare. /erificarea i mentenana instalaiilor de stingere cu gaze 2altele dec6t dio4idul de carbon3 i +regtirea +ersonalului /erificare 0eneraliti "!."!. ;el +uin anual, toate instalaiile trebuie s fie temeinic verificate i 5ncercate de +ersonal com+etent +entru a stabili c acestea funcioneaz corect. "!.'%. Ra+ortul de verificare cu recomandri trebuie s fie com+letat 5m+reun cu +ro+rietarul. "!.'&. ;el +uin odat la fiecare 8 luni, coninutul rezervoarelor trebuie s fie verificat, astfel< a3 gaze lic(efiate< +entru ageni de stingere (alocarbonai, dac un rezervor indic o +ierdere de cantitate de agent de stingere de mai mult de M sau o +ierdere de +resiune 2a7ustat +entru tem+eratur3 mai mare de &%M, acesta trebuie s fie reum+lut sau 5nlocuit. b3 gaze nelic(efiate< +entru ageni de stingere cu gaze inerte, +resiunea indic cantitatea de agent de stingere. "!.'". >n cazul 5n care un rezervor cu agent de stingere +rezint o +ierdere de +resiune 2a7ustat +entru tem+eratur3 cu mai mult de M, acestea trebuie s fie reum+lute sau 5nlocuite. >n cazul 5n care se utilizeaz +entru acest sco+ manometre de +resiune sau dis+ozitive de monitorizare a greutii, acestea trebuie s fie etalonate fa de un dis+ozitiv calibrat se+arat cel +uin anual. "!.''. @oi agenii de stingere scoi din rezervoare +e tim+ul +rocedurilor de 5ntreinere sau re+arare trebuie s fie colectai i reciclai sau eliminai 5ntr,o manier ecologic 5n conformitate cu legile i regulamentele e4istente. :unt e4ce+tate amestecurile de gaze inerte alctuite din gaze care 5n mod normal se gsesc 5n atmosfera terestr. "!.'#. Data verificrii i numele +ersoanei care efectueaz ins+ecia trebuie s fie 5nregistrat +e o etic(et fi4at +e rezervor. Rezervoare "!.' . Rezervoarele trebuie s fie su+use unor 5ncercri +eriodice aa cum este cerut +rin standardul naional relevant. Aurtun "!.'8 @oate furtunurile instalaiei trebuie s fie e4aminate anual +entru a verifica c nu sunt deteriorri. >n cazul 5n care la e4aminarea vizual se constat vreo deteriorare, furtunul trebuie s fie 5nlocuit. Incint "!.'9 ;el +uin odat la &" luni trebuie s fie stabilit dac s,au +rodus desc(ideri 5n elementele de delimitare sau alte sc(imbri ale incintei care +ot determina sc+ri i influena +erformana de stingere. Dac acest lucru nu +oate fi determinat vizual, acesta trebuie stabilit +rin re+etarea 5ncercrii +entru etaneitatea incintei 5n conformitate cu +revederile standardului naional a+licabil. "!.'- >n cazul 5n care 5ncercarea de etaneitate relev creterea scurgerilor care conduc la inca+acitatea de a menine agentul de stingere +entru +erioada cerut, trebuie s fie efectuate o+eraiuni de remediere. "!.'! 2&3 Atunci c6nd se constat c au avut loc modificri ale volumului incintei sau la ti+ul de risc din interiorul incintei, sau ambele, instalaia trebuie s fie re+roiectat +entru a oferi gradul iniial de +rotecie. 2"3 :e recomand ca ti+ul de risc din cadrul incintei i volumul su ocu+at, s fie cu regularitate verificat +entru a se asigura c +oate fi realizat i meninut concentraia cerut de agent de stingere. Mentenan 0eneraliti "!.#% Instalatorul trebuie s furnizeze utilizatorului instruciunile +entru utilizare s+ecific6nd cerinele +entru verificare i +regtire a +ersonalului cu +rivire la msurile de securitate a +ersoanelor. @rebuie s se adauge, 5n cazul 5n care este necesar, informaii cu +rivire la riscurile reziduale. "!.#& ?tilizatorul trebuie s efectueze un +rogram de control, s organizeze o +lanificare a 5ntreinerilor i s +streze o eviden a controalelor i a mentenanei. *O@F< ;a+acitatea continu +entru +erforman efectiv a instalaiei de stingere a incendiului de+inde 5n 5ntregime de +rocedurile de e4+loatare i modul adecvat 5n care sunt res+ectate i, dac este +osibil, de 5ncercri efectuate regulat. Instalatorul trebuie s furnizeze utilizatorului un document care s +ermit 5nregistrarea detaliilor controlului i utilizri. Programul de verificare al utilizatorului "!.#" Instalatorul trebuie s furnizeze utilizatorului un +rogram de verificare +entru instalaie i +entru com+onentele sale. "!.#' Programul trebuie s conin instruciuni des+re msurile care trebuie luate 5n caz de defect.
Page 99 of 137

"!.## Programul de verificare al utilizatorului are ca sco+ identificarea defectelor 5ntr,un stadiu inci+ient +entru a +ermite corecii 5nainte ca instalaia s +oat s +oat fi acionat. "!.# ?n +rogram adecvat este +rezentat 5n continuare< a3 s+tm6nal< se verific vizual dac s,au +rodus sc(imbri 5n nivelul riscului i etaneitatea incintei care ar +utea reduce eficacitatea instalaiei. :e efectueaz un control vizual c nu e4ist deteriorri evidente a conductelor i c toate comenzile i com+onentele sunt corect montate i nu sunt deteriorate. :e verific +resiunea manometrelor i dis+ozitivele de c6ntrire, dac e4ist, +entru citirea corect i se iau msuri cores+unztoare menionate 5n manualul utilizatorilor. b3 lunar< se verific 5ntreg +ersonalul care +oate s acioneze ec(i+amentul sau instalaia +e baza unei instruiri cores+unztoare i care este autorizat s efectueze acest lucru i, 5n s+ecial, c anga7aii noi au fost instruii 5n utilizarea acesteia. 0rafic de mentenan "!.#8 ?n grafic de 5ntreinere trebuie s cu+rind cerinele referitoare la controlul +eriodic i 5ncercarea +entru instalaia com+let montat, inclusiv rezervoarele +resurizate, du+ cum se s+ecific 5n standardele naionale cores+unztoare. "!.#9 0raficul trebuie s fie elaborat de o +ersoan com+etent care trebuie s +un la dis+oziia utilizatorului un ra+ort de control datat i semnat, inform6nd asu+ra oricrei remedieri efectuate sau necesare. "!.#- >n tim+ul 5ntreinerii trebuie s fie ado+tate msuri de +rotecie i +revenire +entru a evita refularea de agent de stingere. ?n grafic adecvat este +rezentat 5n ane4a A din :R .* & %%&,&. Pregtirea +ersonalului "!.#! @oate +ersoanele care +ot s verifice, 5ncerce, s 5ntrein sau s acioneze instalaiile de stingere a incendiilor trebuie s fie +regtite i instruite 5n mod cores+unztor, 5n funcie de atribuiile +e care 5l 5nde+linesc. "!. % Personalul care lucreaz 5ntr,o incint +rote7at de un agent de stingere trebuie s fie instruit asu+ra funcionrii i utilizrii instalaiei, 5n s+ecial 5n ceea ce +rivete as+ectele legate de siguran. .4+loatarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu I0 , &%% "!. &. ;ontrolul, verificarea i 5ntreinerea instalaiilor fi4e de inertizare i$sau stingere a incendiilor cu I0 , &%%, se efectueaz +eriodic 2du+ caz, zilnic, s+tm6nal, lunar, trimestrial, anual3, urmrindu,se de+istarea defeciunilor ce trebuie remediate imediat la elementele com+onente ale acestora i anume< a3 sursele de alimentare cu I0 , &%%, care +ot fi< rezervoare de 5nmagazinare la +resiunea de %,- bar 2+entru I0 , &%% +rovenit din fracionarea aerului lic(id 5n instalaii te(nologice3= reci+ieni 2butelii3 de I0 , &%% la +resiuni de & % la "%% bar= b3 instalaia de reducere a +resiunii 2reductoare de +resiune, manometre de control, robinete etc.3= c3 dis+ozitivele de acionare a instalaiei= d3 reeaua de distribuie cu duze de refulare a I0 , &%%= e3 dis+ozitivele de avertizare a oamenilor= f3 dis+ozitivele de semnalizare a intrrii 5n funciune a instalaiei. "!. ". :e verific +resiunile de stocare a I0 , &%% 5n rezervoare i butelii indicate de manometrele res+ective, care trebuie s se afle 5n +erfect stare de funcionare. Manometrele defecte se demonteaz din instalaie, se re+ar i se etaloneaz 5n cel mai scurt tim+ de ctre unitile s+ecializate i autorizate. P6n la re+ararea lor, se 5nlocuiesc cu manometre de rezerv 5n bun stare de funcionare i cu aceeai clas de +recizie. "!. '. :e verific funcionarea reductoarelor de +resiune, inclusiv a manometrelor de control care indic +resiunile din amonte i aval de reductoare. "!. #. :e controleaz i se verific dis+ozitivele de acionare i de semnalizare a intrrii 5n funciune a instalaiei de stingere a incendiului cu I0 , &%%. Intrarea 5n funciune a instalaiei de stingere se face numai du+ alertarea 2avertizarea3 i evacuarea oamenilor din incinta +rote7at. "!. . ;onstatrile rezultate 5n urma controlului i verificrii instalaiei de inertizare i$sau stingere a incendiilor cu I0 , &%%, se trec 5ntr,un +roces verbal 2registru de eviden3 care cu+rinde i +ro+unerile de soluii +entru remedierea tuturor defectelor, astfel 5nc6t instalaia s fie 5n +erfect stare de funcionare, 5n caz de incendiu. "!. 8. Revizia te(nic a instalaiilor fi4e de inertizare i$sau stingere a incendiilor cu I0 , &%% se face anual, stabilindu,se 5n detaliu msurile necesare +entru asigurarea funcionrii instalaiilor, 5n caz de incendiu, la +arametrii +roiectai. "!. 9. 1a revizia te(nic a rezervoarelor de 5nmagazinare i a buteliilor cu I0 , &%%, se verific< a3 starea lor de integritate< s nu +rezinte deformri, urme de loviri etc.= b3 +rotecia anticorosiv 2s fie continu, fr deteriorri3= c3 etaneitatea la 5mbinrile fi4e 2+rin sudur3 sau demontabile ale racordurilor la conducte sau a+arate ane4e de msur i control 2manometre, su+a+e de siguran etc.3= d3 etaneitatea armturilor montate +e rezervoare 2robinete de 5nc(idere, cla+ete de reinere, ventile de siguran etc.3 i manevrabilitatea acestora. "!. -. :e verific starea te(nic a conductei de legtur de la rezervoarele sau buteliile cu I0 , &%%, +6n la distribuitorul instalaiei. Aceast conduct s fie bine +rote7at anticorosiv, s fie uor accesibil, bine fi4at i ferit de orice aciuni care ar +utea s duc la scoaterea ei din funciune. "!. !. Revizia te(nic a instalaiei de reducere a +resiunii I0 , &%%, const 5n< a3 verificarea i reglarea reductoarelor de +resiune de ctre uniti s+ecializate= b3 controlul i verificarea metrologic a manometrelor de ctre uniti autorizate conform legislaiei te(nice 5n vigoare. "!.8%. :e verific funcionarea dis+ozitivelor +neumatice, mecanice, electrice sau mi4te, de acionare a instalaiei de inertizare i$sau stingere a incendiilor cu I0 , &%%, +recum i a dis+ozitivelor instalaiei de semnalizare i alarmare 2avertizare3 5n caz de incendiu. "!.8&. Revizia te(nic a reelei de conducte +entru distribuia I0 , &%% const 5n< a3 verificarea strii de integritate a evilor din oel, care trebuie s nu +rezinte deformri, urme de loviri etc. i s nu fie 5nfundate cu diverse im+uriti= b3 verificarea +roteciei anticorosive a conductelor din oel= c3 verificarea instalaiei de +rotecie 5m+otriva descrcrilor electrice atmosferice +rin legarea la +m6nt a evilor din oel +entru trans+ortul i distribuia I0 , &%%= d3 verificarea duzelor de refulare a I0 , &%%, care trebuie s aib orificiile libere i s nu fie corodate. "!.8". Rezultatul verificrilor fcute la revizia te(nic a instalaiei de inertizare i$sau stingere a incendiilor cu I0 , &%% se consemneaz 5ntr,un +roces verbal care st la baza efecturii re+araiilor i a rece+iei lucrrilor du+ efectuarea re+araiilor. .4+loatarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substana IA; , ""9ea "!.8'. 1a e4+loatarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substana IA; , ""9ea, se au 5n vedere< a3 sc(emele i instruciunile de funcionare ale instalaiilor de stingere a incendiului= b3 sistemele de acionare ale instalaiei 2automat, normal manual, manual 5n caz de urgen= c3 regulile de e4+loatare i 5ntreinere a agregatelor, ec(i+amentelor i a+aratelor care intr 5n com+onena instalaiilor de stingere a incendiilor cu substana IA; , ""9ea= d3 modul de evacuare a oamenilor din incintele inundate cu substana IA; , ""9ea i sarcinile +ersonalului de e4+loatare 5n caz de incendiu= e3 msuri s+ecifice de te(nica securitii i sntii 5n munc i +entru +revenirea accidentelor umane 5n tim+ul i du+ inundarea cu substan de stingere. "!.8#. .4+loatarea i 5ntreinerea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substana IA; , ""9ea se efectueaz numai de ctre +ersonal instruit 5n vederea cunoaterii i a+licrii normelor de te(nica securitii i sntii 5n munc i de a+rare 5m+otriva incendiilor. "!.8 . Personalul de e4+loatare trebuie s cunoasc< a3 modul de funcionare a instalaiei i felul cum se ia (otr6rea +rivind declanarea stingerii incendiului= b3 condiiile iniiale obligatorii 5n care trebuie s se gseasc 5ntotdeauna instalaia de stingere a incendiilor cu substana IA; , ""9ea= c3 o+eraiile obligatorii 5naintea declanrii funcionrii instalaiei de stingere i manevrele o+eraiei de declanare +entru inundarea incintei +rote7ate cu substana IA; , ""9ea= d3 o+eraiile s+ecifice te(nico , administrative de restabilire a strii normale de funcionare= e3 modul de 5nlocuire a reci+ienilor 2buteliilor3 i de trans+ort +entru re5ncrcarea lor. "!.88. ;ontrolul, verificarea i 5ntreinerea instalaiei fi4e de stingere a incendiilor cu substana IA; , ""9ea se efectueaz +eriodic 2du+ caz, zilnic, s+tm6nal, lunar, trimestrial, anual3 i are dre+t sco+ de+istarea defeciunilor elementelor com+onente ale instalaiilor 5n vederea remedierii lor imediate, i anume la<
Page 100 of 137

a3 reci+ienii 2buteliile3 cu IA; , ""9ea= b3 colectorul de substan de stingere= c3 dis+ozitivele i ec(i+amentele instalaiei de semnalizare i comand= d3 dis+ozitivele de acionare automat i$sau manual a instalaiei de stingere= e3 a+aratura de siguran i control= f3 reeaua de conducte +entru trans+ortul i distribuia substanei de stingere= g3 duze +entru refularea substanei de stingere 5n incita +rote7at. "!.89. Rezultatele controlului i verificrii, +recum i +ro+unerile de soluii te(nice +entru remedierea imediat a defeciunilor constatate, se trec 5ntr,un +roces , verbal 2registru de eviden3. "!.8-. Revizia te(nic a instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substana IA;,""9ea se efectueaz anual, 5n sco+ul stabilirii msurilor te(nice necesare asigurrii funcionrii instalaiilor 5n de+lin siguran, la +arametrii +roiectai, 5n caz de incendiu. "!.8!. Revizia te(nic a buteliilor 5n care este stocat sub +resiune substana de stingere IA; , ""9ea, const 5n verificarea strii de integritate a acestora, 2s nu +rezinte deformri, urme de loviri etc.3, a +roteciei anticorosive i a etaneitii racordurilor. Guteliile trebuie s 5nde+lineasc cerinele din reglementrile te(nice s+ecifice. "!.9% :e verific colectoarele bateriilor de butelii cu IA; , ""9ea, care trebuie s fie etane, s nu +rezinte coroziuni locale i s aib montate toate armturile ane4e. "!.9&. :e verific centrala de semnalizare a incendiului, care este o central autonom, controlat de un micro+rocesor i care trebuie s 5nde+lineasc funciunile de semnalizare, alarmare i comand a +unerii 5n funciune a bateriei cu butelii cu substana de stingere IA; , ""9ea. "!.9". :e verific dis+ozitivele de acionare automat i$sau manual ale instalaiei de stingere +recum i a+aratura de msurare, siguran i control. A+aratele de msurare a +arametrilor substanei de stingere se verific metrologic 5n uniti s+ecializate i autorizate. "!.9'. Revizia te(nic a instalaiei de e4(austare din s+aiul +rote7at a +roduselor rezultate 5n urma incendiului ca i a instalaiei de e4(austare a eventualelor sc+ri de gaze din staia de butelii cu+rinde verificarea ventilatoarelor, a motoarelor electrice de acionare a acestora i a reelelor de canale de evacuare. .vacuarea +roduselor rezultate 5n urma incendiului i res+ectiv a sc+rilor de gaze din staiile de butelii, se face numai 5n e4teriorul cldirii, 5n zone li+site de risc +entru oameni i$sau +entru mediul 5ncon7urtor. "!.9#. 1a conductele reelei de trans+ort i distribuie a substanei de stingere IA;,""9ea, se urmrete ca evile s nu +rezinte turtiri sau alte urme de lovire care au modificat forma sau seciunea acestora, s nu fie corodate sau 5nfundate cu diverse im+uriti. :e verific instalaia de +rotecie contra descrcrilor electrice accidentale 2instalaia de 5m+m6ntare3 a reelei de conducte de trans+ort i distribuie a substanei de stingere IA;,""9ea. "!.9 . :e verific etaneitatea i manevrabilitatea armturilor de 5nc(idere i control, nefiind admise robinete cu grad avansat de uzur sau cu garnituri defecte. "!.98. :e controleaz duzele de refulare montate +e conductele din s+aiul +rote7at, care trebuie s aib orificiile libere de im+uriti, s nu fie corodate i s aib marcate de +roductor caracteristicile te(nice +rinci+ale 2ti+ul duzei, diametrul etc.3. .4+loatarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu I0, #& "!.99. ;ontrolul, verificarea i 5ntreinerea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu I0 , #& se efectueaz +eriodic 2du+ caz, zilnic, s+tm6nal, lunar, trimestrial, anual3, +entru constatarea eventualelor defeciuni la elementele com+onente ale acestora i anume< a3 buteliile cu I0 , #&= b3 racordurile fle4ibile +entru conectarea buteliilor la colector= c3 colector= d3 dis+ozitivele de acionare electric i mecanic a buteliei +ilot= e3 dis+ozitivele i ec(i+amentele electrice de detectare, semnalizare 2acustic i o+tic3 i de comand= f3 a+aratura de control= g3 elementele de monitorizare a strii elementelor de 5nc(idere a golurilor 2 ui, ferestre, tra+e etc.3= (3 reeaua de conducte +entru trans+ortul i distribuia substanei de stingere= i3 duze +entru refularea gazului I0 , #& 5n incinta +rote7at. "!.9-. :e verific etaneitatea racordurilor bateriilor cu butelii la colectorul comun +recum i dis+ozitivele necesare utilizrii individuale. Aiecare butelie se racordeaz la colectorul bateriei +rin racorduri fle4ibile cu su+a+e de sens, astfel c 5n tim+ul e4+loatrii, sc(imbarea unei butelii s nu afecteze continuitatea funcionrii celorlalte butelii din baterie. "!.9!. :e controleaz sistemul de fi4are a buteliilor cu gaze I0 , #&, care +oate fi +e stela7 sau direct +e +erete. "!.-%. :e verific dis+ozitivele de siguran la +resiune ale fiecrei butelii. "!.-&. :e controleaz dac buteliile cu I0 , #& au fost +eriodic verificate. Guteliile trebuie s 5nde+lineasc cerinele din reglementrile te(nice s+ecifice. "!.-". :e controleaz a+aratele +entru msurarea +arametrilor substanei de stingere I0 , #& stocat 5n butelii i anume< manometre, termometre etc, lu6ndu,se msuri imediate de remediere a eventualelor defeciuni. "!.-'. :e verific dis+ozitivele de acionare electric, mecanic sau +neumatic, +recum i dis+ozitivele i ec(i+amentele electrice de detectare i semnalizare a incendiului. "!.-#. :e verific etaneitatea i modul de fi4are al reelei de conducte de distribuie a gazului I0 , #&, +recum i duzele de refulare, care trebuie s aib orificiile libere de orice fel de im+uriti. "!.- . ;onstatrile rezultate 5n urma controlului i verificrii instalaiei de stingere a incendiilor cu I0 , #&, +recum i +ro+unerile de soluii +entru remedierea defectelor a+rute, se consemneaz 5ntr,un +roces verbal de constatare 2registru de eviden3. "!.-8. Revizia te(nic general a instalaiei de stingere a incendiilor cu I0 , #& se efectueaz, de regul, anual, cu sco+ul de a stabili msurile necesare asigurrii bunei funcionri a instalaiei, 5n orice moment, 5n caz de incendiu. .4+loatarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu I0 , %& "!.-9 1a e4+loatarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu argon, trebuie s se in seama c< a3 sistemul cu inundare total se utilizeaz numai 5n s+aii 5nc(ise, la care golurile funcionale 2ui, ferestre, tubulaturi etc.3, se 5nc(id 5nainte sau simultan cu 5nce+erea deversrii substanei de stingere= b3 fiind un sistem ultrara+id de stingere a incendiului, la sistemele cu inundare total, 5ntreg volumul s+aiului este um+lut cu argon 5ntr,un interval de tim+ foarte scurt 2de ordinul zecilor de scunde3. "!.--. >n cadrul reviziei te(nice se verific sistemul de detectare, semnalizare i comand a instalaiei 5n caz de incendiu. "!.-!. :e verific dis+ozitivele i ec(i+amentele de acionare automat i manual a instalaiei de stingere, +rin simularea unui incendiu. /erificarea se +oate face cu o singur butelie sau cu o baterie de butelii, 5n funcie de com+le4itatea instalaiei. :e verific acionarea instalaiei at6t local, c6t i la distan, fr deversarea 5n s+aiul +rote7at a substanei de stingere. "!.!%. @rebuie s se verifice duzele de refulare a argonului 5n s+aiul +rote7at, care trebuie s fie agrementate i 5n +erfect stare de funcionare. "!.!&. Rezultatele reviziei te(nice ca i +ro+unerile de soluii +entru remedierea eventualelor defeciuni, se consemneaz 5ntr,un +roces verbal de constatare 2registru de eviden3. .4+loatarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu substane I;A; Amestec A "!.!". >n tim+ul e4+loatrii sistemelor i instalaiilor de stingere a incendiilor cu substane ti+ I;A; Amestec A, trebuie s se asigure msuri +entru< a3 eliminarea +osibilitilor de declanare accidental a instalaiei de stingere= b3 efectuarea automat, 5nainte de declanare, a alarmrii utilizatorilor i a unor acionri +restabilite cum sunt< 5ntreru+erea funcionrii unor instalaii care +ot +erturba stingerea incendiului 2inclusiv a instalaiei de ventilare din s+aiul +rote7at3= 5nc(iderea elementelor de +rotecie a golurilor funcionale 2ui, ferestre, tra+e etc3. Alertarea automat a serviciului voluntar$+rivat +entru situaii de urgen este obligatorie, iar a serviciilor +rofesioniste +entru situaii de urgen se face la cererea beneficiarului= c3 tem+orizarea declanrii instalaiei de stingere, cores+unztor efecturii unor aciuni i msuri de +rotecie a utilizatorilor= d3 funcionarea 5n condiii de siguran a instalaiei de stingere. "!.!'. ;ontrolul, verificarea strii te(nice i 5ntreinerea sistemelor i instalaiilor de stingere a incendiilor cu substane I;A; Amestec A se efectueaz +eriodic 2du+ caz, zilnic, s+tm6nal, lunar, trimestrial, anual3 i are dre+t sco+ de+istarea eventualelor defeciuni la elementele com+onente ale acestora i anume< a3 ec(i+amente de detectare, semnalizare i comand 2detectoare de incendiu i centrala de semnalizare i comand3=
Page 101 of 137

b3 reci+ieni 2butelii3 cu gaze de stingere ti+ I;A; Amestec A= c3 dis+ozitive de acionare= d3 tablou de comand= e3 cabluri de legtur= f3 duze de refulare. "!.!#. Pentru verificarea funcionrii sistemului i instalaiei fr deversarea substanei de stingere 5n incinta +rote7at, se +rocedeaz astfel< a3 se conecteaz detectoarele de incendiu= b3 se testeaz reci+ienii 2buteliile3 de stocare sub +resiune a substanei I;A;$A= c3 se deconecteaz duza de refulare i se conecteaz ec(i+amentul de testare= d3 se testeaz circuitul electric al reci+ienilor= e3 se verific funcionarea detectorului 2+rin a+ro+ierea unei flcri la distana de &% cm3= f3 se conecteaz cablurile la reci+ieni. "!.! . ;one4iunile 5ntre detectoare, butelii cu substana I;A; Amestec A i tabloul de comand, se realizeaz +rin conectarea< a3 cablurilor electrice la tabloul de comand= b3 sursei de tensiune. "!.!8. 1a buteliile cu substane ti+ I;A; Amestec A sub +resiune, se verific dac< a3 sunt inscri+ionae i certificate conform reglementrilor 5n vigoare= b3 au toate valvele 5nc(ise i bine fi4ate= c3 nu au deformaii, urme de loviri etc. "!.!9. :e verific starea te(nic a duzelor de refulare a substanei de stingere, care trebuie s aib orificiile curate, s fie bine montate i s nu fie blocate de diferite obstacole. "!.!-. A+aratele de msurare i control sunt verificate metrologic conform legii. "!.!!. Revizia te(nic a centralei de semnalizare i comand se efectueaz de +ersonal s+ecializat 5n unitile service indicate de +roductor. "!.&%%. Rezultatele reviziei te(nice ca i +ro+unerile de soluii +entru remedierea eventualelor defeciuni, se consemneaz 5ntr,un +roces verbal de constatare 2registru de eviden3. .4+loatarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substane IA; , &" "!.&%&. 1a e4+loatarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substane ti+ IA;,&" , 5n sistem cu inundare total a s+aiului +rote7at, trebuie s se in seam de urmtoarele< a3 sistemul trebuie s asigure o +re,alarm cu un tim+ de 5nt6rziere a descrcrii substanei de stingere, care s +ermit evacuarea +ersoanelor din s+aiul +rote7at= b3 comutatoarele automat$manual ale instalaiei de stingere trebuie s fie 5n +erfect stare de funcionare= c3 cile de evacuare trebuie s fie meninute libere +ermanent i semnalizate cu a7utorul indicatoarelor direcionale adecvate i a iluminatului de avarie= d3 uile de evacuare trebuie s fie desc(ise s+re e4terior, +revzute cu sisteme de 5nc(idere automat i cu dis+ozitive de desc(idere anti , +anic funcion6nd din interior, c(iar atunci c6nd uile sunt 5ncuiate din e4terior= e3 5n interiorul s+aiului +rote7at trebuie s fie +revzute dis+ozitive de alarm o+tic i acustic av6nd funcionare continu, la toate intrrile i la ieirile de evacuare. Dis+ozitive similare trebuie s fie +revzute la aceleai intrri i ieiri i 5n e4teriorul s+aiului +rote7at= f3 trebuie s fie +revzute sisteme de ventilare natural sau mecanic +entru evacuarea substanei de stingere din s+aiul +rote7at, du+ stingerea incendiului. trebuie s fie +referat, 5n general, ventilaia mecanic= g3 trebuie s se efectueze o instruire cores+unztoare a +ersonalului din 2sau de l6ng3 zonele +rote7ate, +entru a asigura reacia corect atunci c6nd sistemul funcioneaz. 1a instruire trebuie s +artici+e i +ersoanele de e4+loatare i de 5ntreinere. "!.&%". ;u ocazia reviziei te(nice, sunt controlate i verificate toate elementele com+onente ale instalaiei de stingere a incendiilor cu substane ti+ I;A,&" iar eventualele defeciuni constatate i soluiile te(nice de remediere imediat a lor, trebuie s fie consemnate 5n registrul de eviden al instalaiei. .4+loatarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substana AR, ,&,&" "!.&%'. .4+loatarea i 5ntreinerea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substana AR, ,&,&" se efectueaz numai de ctre +ersonal autorizat conform legii. "!.&%#. 1a e4+loatarea instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substana AR, ,&,&" se au 5n vedere< a3 sc(emele i instruciunile de funcionare ale instalaiilor de stingere a incendiului= b3 sistemele de acionare ale instalaiei 2automat, normal manual, manual 5n caz de urgen3= c3 regulile de e4+loatare i 5ntreinere a agregatelor, ec(i+amentelor i a+aratelor care intr 5n com+onena instalaiilor de stingere a incendiilor cu substana AR, ,&,&"= d3 modul de evacuare a oamenilor din incintele inundate cu substana AR, ,&,&" i sarcinile +ersonalului de e4+loatare 5n caz de incendiu= e3 msuri s+ecifice de te(nica securitii i sntii 5n munc i +entru +revenirea accidentelor umane 5n tim+ul i du+ inundarea cu substan de stingere. "!.&% . Personalul de e4+loatare trebuie s cunoasc< a3 modul de funcionare a instalaiei i felul cum se ia (otr6rea +rivind declanarea stingerii incendiului= b3 condiiile iniiale obligatorii 5n care trebuie s se gseasc 5ntotdeauna instalaia de stingere a incendiilor cu substana AR, ,&,&"= c3 o+eraiile obligatorii 5naintea declanrii funcionrii instalaiei de stingere i manevrele o+eraiei de declanare +entru inundarea incintei +rote7ate cu substana AR, ,&,&"= d3 o+eraiile s+ecifice te(nico,administrative de restabilire a strii normale de funcionare= e3 modul de 5nlocuire a reci+ienilor 2buteliilor3 i de trans+ort +entru re5ncrcarea lor. "!.&%8. ;ontrolul, verificarea i 5ntreinerea instalaiei fi4e de stingere a incendiilor cu substana AR, ,&,&" se efectueaz +eriodic 2du+ caz, zilnic, s+tm6nal, lunar, trimestrial, anual3 i are dre+t sco+ de+istarea defeciunilor elementelor com+onente ale instalaiilor 5n vederea remedierii lor imediate, i anume la< a3 buteliile cu substana de stingere a incendiului AR, ,&,&"= b3 colectorul de substan de stingere= c3 dis+ozitivele i ec(i+amentele instalaiei de semnalizare i comand= d3 dis+ozitivele de acionare automat i$sau manual a instalaiei de stingere= e3 a+aratura de siguran i control= f3 duze +entru refularea substanei de stingere 5n incinta +rote7at. "!.&%9. ;ontrolul buteliilor 5n care este stocat sub +resiune substana de stingere AR, ,&,&" const 5n verificarea strii de integritate a acestora, 2s nu +rezinte deformri, urme de loviri etc.3, a +roteciei anticorosive i a etaneitii racordurilor. Guteliile trebuie s fie certificate conform legii :e res+ect instruciunile te(nice furnizorului de butelii cu substana de stingere a incendiilor AR, ,&,&". "!.&%-. :e verific colectoarele bateriilor de butelii cu AR, ,&,&", care trebuie s fie etane, s nu +rezinte coroziuni locale i s aib montate toate armturile ane4e. "!.&%!. :e verific centrala de semnalizare a incendiului, care este o central autonom, controlat de un micro+rocesor i care trebuie s 5nde+lineasc funciunile de semnalizare, alarmare i comand a +unerii 5n funciune a bateriei cu butelii cu substana de stingere AR, ,&,&". "!.&&%. :e verific dis+ozitivele de acionare automat i$sau manual ale instalaiei de stingere +recum i a+aratura de msurare, siguran i control. A+aratele de msurare a +arametrilor substanei de stingere se verific metrologic 5n uniti s+ecializate i automatizate. "!.&&&. 1a instalaia de detectare, semnalizare i alarmare 5n caz de incendiu, se verific< a3 fiecare detector de fum conform instruciunilor +roductorului 2+artea electric3 b3 traseele de cabluri i circuite electrice, +recum i integritatea i starea funcionrii fiecrui circuit= c3 5ntreru+toarele i siguranele fuzibile= d3 ca+acitatea acumulatorilor. "!.&&". 1a conductele reelei de trans+ort i distribuie a substanei de stingere a incendiului AR, ,&,&" se urmrete ca evile s nu +rezinte turtiri sau alte urme de lovire care au modificat forma sau seciunea acestora, s nu fie corodate sau 5nfundate cu diverse im+uriti. :e verific instalaia de +rotecie contra descrcrilor electrice accidentale 2instalaia de 5m+m6ntare3 a reelei de conducte de trans+ort i distribuie a substanei de stingere AR, ,&,&". "!.&&'. :e verific etaneitatea i manevrabilitatea armturilor de 5nc(idere i control, nefiind admise robinete cu grad avansat de uzur sau cu garnituri defecte. "!.&&#. :e controleaz duzele de refulare montate +e conductele din s+aiul +rote7at, care trebuie s aib orificiile libere de im+uriti, s nu fie corodate i s aib marcate de +roductor caracteristicile te(nice +rinci+ale 2ti+ul duzei, diametrul etc.3.
Page 102 of 137

"!.&& . Revizia te(nic a instalaiei de e4(austare din s+aiul +rote7at a +roduselor rezultate 5n urma incendiului ca i a instalaiei de e4(austare a eventualelor sc+ri de gaze din staia de butelii cu+rinde verificarea ventilatoarelor, a motoarelor electrice de acionare a acestora i a reelelor de canale de evacuare. .vacuarea +roduselor rezultate 5n urma incendiului i res+ectiv a sc+rilor de gaze din staiile de butelii, se face numai 5n e4teriorul cldirii, 5n zone li+site de risc +entru oameni i$sau +entru mediul 5ncon7urtor. "!.&&8. Revizia te(nic anual a instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu substana AR, &,&" se efectueaz 5n sco+ul stabilirii msurilor te(nice necesare asigurrii funcionrii instalaiilor 5n de+lin siguran, la +arametrii +roiectai, 5n caz de incendiu. "!.&&9. Rezultatele controlului i verificrii instalaiei de stingere a incendiului cu substana AR, ,&,&" +recum i +ro+unerile de soluii te(nice +entru remedierea imediat a defeciunilor constatate, se trec 5ntr,un +roces , verbal 2registru de eviden3. '%. .4+loatarea instalatiilor fi4e de stingere a incendiilor cu aerosoli '%.&. 1a e4+loatarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu generatoare de aerosoli, trebuie s se in seam de urmtoarele< a3 substana de stingere este stocat 5n reci+iente fr +resiune, de dimensiuni reduse, realizate 5n diferite forme i mrimi= b3 generatoarele de aerosoli sunt autonome i automate= c3 generatoarele de aerosoli realizeaz viteze mari de stingere= d3 generatoarele de aerosoli care au acionat la stingerea incendiului trebuie 5nlocuite cu altele noi, de acelai ti+. '%.". ;ontrolul, verificarea i 5ntreinerea instalaiilor de stingere a incendiilor cu generatoare de aerosoli se efectueaz +eriodic 2du+ caz, zilnic, s+tm6nal, lunar, trimestrial, anual3, +entru de+istarea eventualelor defeciuni ce +ot s a+ar la elementele com+onente ale acestora i anume< a3 carcasa generatorului= b3 substana solid stingtoare= c3 activator= d3 rcitor= e3 borne electrice, fitil sau fuzibil 2+entru acionarea activatorului3= f3 orificii de refulare. '%.'. 1a generatoarele de aerosoli +entru stingerea incendiilor, se verific< a3 su+orii de fi4are, care trebuie s asigure +rinderea lor sim+l, ra+id i rigid= b3 +oziia de montare, 5n funcie de ca+acitatea generatorului de aerosoli i de zona +rote7at. Poziia de montare trebuie s in seama de +osibilitatea stratificrii termice 25n cazul generatoarelor de aerosoli acionate cu fitil termic3= c3 ca+acitatea de stingere i de zona de aco+erire a generatorului de aerosoli +revzut 2la am+lasarea instalaiilor acionate de sisteme de detectare i semnalizare a incendiilor3= d3 variaia tem+eraturii i atingerea valorii critice a tem+eraturii +entru detectoarele de tem+eratur sau de declanare +rin fitil a genera,torului de aerosoli 25n incintele cu +lafoane casetate3= e3 distanele dintre grinzile transversale care +ot realiza zone cu acumulri de cldur 2la +lafoanele 5nclinate3= f3 traseul +robabil al migrrii fumului 5n caz de incendiu. '%.#. :+tm6nal, se verific i se ins+ecteaz vizual com+onentele instalaiei +entru stingerea incendiilor cu generatoare de aerosoli urmrind integritatea i starea lor funcional. '%. . 1a generatoarele de aerosoli cu declanator electric, se verific obligatoriu integritatea circuitului electric intern 2cu tester3. 0eneratoarele de aerosoli cu acionare electric +ot fi acionate +rin comand manual sau +rintr,o comand automat transmis de detectoarele de incendiu +rin centrala de comand i semnalizare a incendiilor. '%.8. :e controleaz dac acionrile manuale de activare a generatoarelor de aerosoli sunt instalate 5n locuri uor accesibile +ersonalului de e4+loatare autorizat 5n acest sco+. '%.9. 1a generatoarele de aerosoli cu acionare termic se verific starea fitilului organic care trebuie s se autoa+rind la tem+eratura +restabilit 2de regul &9%%;3. '%.-. >n cazul generatoarelor de aerosoli cu acionare mecanic se verific starea te(nic a cablului de acionare iar la cele cu acionare +neumatic se controleaz cartuul cu gaz 2azot3 sub +resiune care asigur declanarea generatorului de aerosoli. '%.!. :e verific dac detectoarele de incendiu aferente instalaiei de stingere a incendiilor cu generatoare de aerosoli i res+ectiv fitilul termic sau fuzibilul +entru activarea generatoarelor de aerosoli, sunt dis+use 5n a+ro+ierea +unctelor +robabile de izbucnire a incendiului. '%.&%. >ntruc6t eficiena generatoarelor de aerosoli la stingerea incendiilor, de+inde 5n mare msur de res+ectarea condiiilor de am+lasare i monta7 a acestora, cu ocazia controlului se verific dac distanele de monta7 +revzute 5n +roiect sunt res+ectate i dac 7etul de aerosoli nu este blocat de anumite obstacole. '%.&&. Pe durata e4+loatrii trebuie s se evite infiltrarea noroiului, uleiurilor, substanelor corosive i a altor substane 5n interiorul generatoarelor de aerosoli +entru stingerea incendiilor, inclusiv la fitilul termic sau fuzibil. '%.&". @rebuie s se ado+te msuri +entru evitarea declanrii generatoarelor de aerosoli din alte cauze dec6t cea +rovocat de incendiu. '%.&'. >n cazul declanrii accidentale a generatoarelor de aerosoli, din alte cauze dec6t datorit incendiului, sunt necesare lucrri de re+araii i 5nlocuirea generatoarelor declanate cu altele noi. Aceste lucrri trebuie efectuate 5n cel mai scurt tim+ +entru a nu afecta sigurana 5n funcionare a instalaiei de stingere, 5n caz de incendiu. '%.&#. Revizia te(nic a sistemului i instalaiei de stingere a incendiilor cu generatoare de aerosoli se efectueaz anual i are dre+t sco+ stabilirea msurilor te(nice necesare asigurrii funcionrii instalaiei, 5n orice moment, 5n caz de incendiu. '%.& . Revizia te(nic a sistemului i instalaiei de stingere a incendiilor cu generatoare de aerosoli se efectueaz de ctre +ersonal autorizat conform legii= '%.&8. 0eneratoarele de aerosoli nu necesit re+araii curente. ;el mult, +ot a+are necesare unele re+araii la sistemele de fi4are a generatoarelor de aerosoli +e elementele de construcie ale incintei +rote7ate. '%.&9. Re+araiile curente +ot fi necesare +entru remedierea eventualelor defeciuni la sistemele electrice de acionare a generatoarelor de aerosoli. 1a sistemele de acionare termic, de regul, filtrul termic defect trebuie 5nlocuit. '%.&-. Defeciunile constatate la instalaia de detectare, semnalizare i comand trebuie remediate imediat +entru asigurarea funcionrii generatoarelor de aerosoli 5n caz de incendiu. '%.&!. Atunci c6nd gradul de uzur al generatoarelor de aerosoli este avansat sau c6nd durata normat de e4+loatare a instalaiei de stingere cu generatoare de aerosoli este e4+irat, se efectueaz lucrri de reabilitare te(nic i$sau de modernizare a acesteia. '%."%. 0eneratoarele de aerosoli cu uzur avansat se 5nlocuiesc cu generatoare noi, de acelai ti+, care s asigure +erformanele de stingere a incendiului +revzute 5n +roiect. '%."&. >nlocuirea generatoarelor de aerosoli +entru stingerea incendiilor din instalaiile e4istente este +osibil numai cu acordul +roductorului i al +roiectantului instalaiei, conform legislaiei 5n vigoare. '%."". Rezultatele controlului, verificrii, reviziei te(nice, +recum i lucrrile de remediere +ro+use, se consemneaz 5ntr,un registru de constatare i se iau msuri +entru remedierea imediat a eventualelor defeciuni. '&. .4+loatarea instalatiilor fi4e de stingere a incendiilor cu s+um '&.&. Instalaiile de stingere cu s+um a incendiilor necesit o su+raveg(ere s+ecial i +ermanent +entru a +utea fi meninute 5n stare de funcionare. '&.". 2&3 Instalatorul trebuie s furnizeze beneficiarului o +rocedur documentat de control, verificare i mentenan a sistemului. 2"3 Instruciunile de +unere 5n funciune a ec(i+amentelor i +lanurile s+aiilor +rote7ate de instalaia de stingere cu s+um trebuie s fie durabile 5n tim+, editate +e su+ort fizic rezistent la a+. Acestea trebuie s fie afiate vizibil 5n s+aiile ec(i+amentelor. 2'3 Prevederile de la liniatul +recedent sunt a+licabile i situaiilor 5n care ec(i+amentele sunt am+lasate 5n s+aii distincte. Aceste s+aii trebuie s fie marcate +e +alnurile instalaiei de stingere a incendiilor cu s+um. '&.'. Geneficiarul trebuie s elaboreze i s a+lice un +rogram +ro+riu de control i verificare, s stabileasc un grafic de verificri, re+araii curente i mentenan i s documenteze 5nregistrri adecvate, inclusiv registrul menionat la "9.&8. '&.#. Geneficiarul trebuie s numeasc +rin dis+oziie scris un res+onsabil cu verificarea i mentenana sistemului, conform "9.& . '&. . Geneficiarul trebuie s 5nc(eie un contract cu o +ersoan fizic sau 7uridic autorizat, +entru efectuarea graficului de verificare, re+araii curente i mentenan, conform "9.-. '&.8. >n registrul instalaiei se trec minim urmtoarele 5nregistrri< a3 rezultatele verificrilor=
Page 103 of 137

b3 evenimentele care afecteaz instalaia 2de e4em+lu, incendii, declanri neintenionate, dezactivri, defecte .a.3, msurile luate sau care trebuie luate= c3 lucrri de 5ntreinere i re+araii 2motiv, natur3 '&.9. 2&3 Ori de c6te ori se constat defeciuni, se iau ne5nt6rziat msuri de re+arare sau 5nlocuire a +ieselor uzate sau cu defeciuni. Pentru aceasta trebuie asigurat o rezerv suficient de +iese de sc(imb 2duze, manometre, robinete, garnituri, etc.3. 2"3 P6n la remedierea defeciunilor datorate neetaneitii instalaiei, +oriunile de instalaie defecte se scot din folosin, izol6ndu,se. '&.-. Dis+ozitivele montate +e conductele de s+um ale rezervoarelor cu ca+ac fi4, trebuie s satisfac urmtoarele condiii< a3 s +ermit mturarea s+umei i reducerea energiei cinetice a soluiei de stingere, cre6nd astfel condiii +rielnice +entru curgerea ei lin s+re su+rafaa lic(idului incendiat= b3 s +ermit montarea i verificarea +eriodic a dis+ozitivului de etanare, care se+ar 5n mod normal reeaua conductelor de s+um de s+aiul de va+ori din rezerv= c3 s asigure +osibilitatea refulrii s+umei 5n e4teriorul rezervorului 5n tim+ul 5ncercrilor ce se efectueaz la rece+ia instalaiei, la verificarea +eriodic a strii de funcionare, la s+larea cu a+ a conductelor de s+um etc.= d3 s fie e4ecutate din materiale care s reziste la solicitrile din tim+ul incendiului. '&.!. 2&3 :e verific dac conductele de soluie s+umant i de s+umant concentrat sunt +rote7ate contra radiaiei termice, degradrilor mecanice i 5ng(eului. 2"3 0eneratoarele fiecrui obiect alimentate din distribuitorul +rinci+al +rin linii inde+endente trebuie +revzute cu robinete de acionare normal 5nc(ise= generatoarele unui obiect +ot fi alimentate i dintr,un distribuitor secundar am+lasat 5n e4teriorul cuvei de retenie, cu robinetele normal desc(ise, legat de distribuitorul +rinci+al +rintr,o conduct i un robinet de acionare normal 5nc(is. '&.&%. ;onductele de soluie s+umant alimentate de la un distribuitor secundar am+lasat 5n interiorul cuvei de retenie a rezervoarelor nu se +revd cu robinete de secionare. '&.&&. ;onductele trebuie s fie +revzute cu +ante de scurgere i robinete de golire. '&.&". Instalaiile din casa de +re+arare a soluiei s+umante i reelele de conducte trebuie s fie +revzute cu legturi i robinete +entru s+lare cu a+ du+ utilizare. '&.&'. @oate distribuitoarele +rinci+ale de soluie s+umant se +revd cu conducte cu robinete manuale de 5nc(idere i racorduri av6nd cu+la7 :torz cu diametrul de trecere de 8 mm +entru alimentarea evilor +ortabile generatoare de s+um sau a tunurilor de s+um. '&.&#. :e verific dac conductele am+lasate 5n cldiri sau 5n e4teriorul acestora sunt marcate 5n funcie de mediul fluid trans+ortat. '&.& . .ste interzis folosirea conductelor instalaiei de stingere a incendiului +entru sus+endarea sau rezemarea unor obiecte, materiale, etc. Programul +ro+riu de control i verificare al G.*.AI;IAR?1?I '&.&8. Geneficiarul trebuie s +rogrameze verificri +eriodice +entru a se asigura c instalaia funcioneaz la +arametrii nominali. '&.&9. Arecvena i ti+ul verificrilor de+ind de ti+ul instalaiei, de natura riscului de incendiu, de condiiile de mediu .a.i se efectueaz 5n conformitate cu instruciunile +roductorului. '&.&-. /erificrile trebuie efectuate de +ersonal com+etent, instruit 5n legtur cu res+onsabilitile sale, cu o cunoatere a+rofundat a instalaiei. '&.&!. >n cazul identificrii unor deficiene sau defecte, beneficiarul este obligat s ia imediat aciuni corective. Jilnic '&."%. :e verific indicatoarele instalaiei. '&."&. :e verific vizual etaneitatea instalaiei 2conducte, 5mbinri, armturi de 5nc(idere i de serviciu3= :+tm6nal '&."". ?rmtoarele as+ecte trebuie minim verificate i 5nregistrate< a3 starea duzelor 2dac nu sunt obturate3= b3 starea conductelor 2eventuala deteriorare3 i +oziia o+eraional a robineilor de o+rire= c3 funcionarea corect a sistemului de 5nclzire necesar +entru a +reveni 5ng(earea instalaiei= d3 nivelul 5n rezervoarele de a+ i s+umant concentrate 2toate rezervoarele trebuie s fie la nivelul nominal3= e3 starea dis+ozitivelor de +ornire a +om+elor 2automate i manuale3= f3 identificarea scurgerilor, deteriorrilor, urmelor de coroziune= se 5ntre+rind imediat aciuni corrective= g3 controlul modului de alimentare cu a+ 2+resiune, debit3= (3 controlul calitii a+ei=. 1unar '&."'. ?rmtoarele as+ecte trebuie minim verificate i 5nregistrate< a3 starea bateriilor, verificarea se efectueaz conform instruciunilor +roductorului b3 starea conductelor, duzelor, su+orilor .a., eventuale deteriorri sau distrugeri= c3 +rotecia la 5ng(e a conductelor 5ncrcate +ermanent= d3 starea dis+ozitivelor de +ornire a +om+elor 2automate i manual3= e3 funcionalitatea sistemului de detectare= f3 funcionalitatea sistemului de declanare a instalaiei. g3 cantitatea de s+umant concentrat. '&."#. /erificarea +om+elor automate trebuie s includ urmtoarele 2se e4ce+teaz +om+ele de s+umant concentrat3< a3 verificarea nivelurilor combustibilului i lubrifianilor 5n motoarele diesel= b3 verificarea i 5nregistrarea +resiunii de 5nce+ut 5n momentul +ornirii +om+ei= c3 verificarea +resiunii uleiului 5n motoarele diesel i debitul a+ei la rcire +rin circuitele de rcire desc(ise. '&." . /erificarea de re+ornire a motorului diesel se efectueaz astfel, imediat du+ verificarea +ornirii +om+elor , motorul trebuie rulat tim+ de cel +uin &% min sau +erioada de tim+ s+ecificat de furnizor. Motorul trebuie o+rit i imediat re+ornit manual= , trebuie verificat nivelul a+ei 5n circuitul +rimar al sistemelor de rcire 5nc(ise. >n tim+ul verificrii trebuie monitorizat +resiunea uleiului 2atunci c6nd e4ist manometru3, tem+eraturile motorului i a lic(idului de rcire. @rebuie s se efectueze un control general +entru verificarea scurgerilor de combustibil sau de lic(id de rcire. 0raficul de verificri, re+araii curente i M.*@.*A*EF '&."8. @rebuie s se efectueze minim activitile menionate mai 7os, +recum i orice +rocedur recomandat de +roductor i instalator. '&."9. Du+ fiecare activitate de verificare, re+araie sau mentenan trebuie 5naintat utilizatorului un ra+ort de control datat i semnat, care trebuie s includ 5nregistrri referitoare la activitatea desfurat, orice modificri efectuate sau necesare i orice alte detalii des+re factorii e4terni, de e4em+lu condiiile de vreme, care +ot afecta rezultatele. @rimestrial '&."-. @rebuie s se identifice orice modificri de structur, activitate, mod de de+ozitare, 5nclzire, iluminat sau ec(i+amente etc. a cldirii i se trebuie s se analizeze efectele care +ot fi e4ercitate asu+ra clasificrii riscului sau asu+ra +roiectrii instalaiei. '&."!. Duzele de refulare trebuie curate cu atenie. '&.'%. Pentru a evita defectarea armturilor datorit de+unerilor de im+uriti din a+, se cur filtrele montate +e conductele de alimentare cu a+, din amonte de dozatoare. '&.'&. :e efectueaz un test funcional +entru dozator, fr a utiliza s+umant concentrat '&.'". :e verific funcionarea valvelor i a com+onentelor mecanice de acionare '&.''. Reeaua de conducte i su+orturile trebuie verificate +entru a observa orice urm de coroziune i, dac este cazul, trebuie vo+site. '&.'#. :e verific dis+ozitivele de alarmare vizual i auditiv
Page 104 of 137

'&.' . :e verific numrul i starea +ieselor de sc(imb. :emestrial '&.'8 :e verific instalaia de detectare i semnalizare a incendiilor, transmiterea semnalului de incendiu la dis+ecerat sau la +om+ieri. Anual '&.'9. :e verific rezervorul de s+umant concentrat, +entru a identifica eventuale corodri .a. '&.'-. :e verific calitatea s+umantului concentrat. :e urmresc minim urmtoarele< a3 ti+ul s+umantului concentrat= b3 densitatea= c3 PI,ul= d3 sedimente= e3 tim+ul de drena7= f3 coeficientul de 5nfoiere. '&.'!. Revizia instalaiei de stingere a incendiilor cu s+um, se face +eriodic, de regul o dat +e an i const 5n< a3 controlul etaneitii instalaiei de alimentare cu a+ i al instalaiei de alimentare cu s+um 2conducte, 5mbinri, armturi de 5nc(idere etc.3= b3 verificarea gradului de corodare sau de+unere, +rin demontarea unor armturi de +e traseu i controlarea ca+etelor conductelor= c3 verificarea modului de fi4are al su+orilor conductelor i armturilor i a gradului de uzur garniturilor aferente= d3 verificarea modului de funcionare al armturilor de 5nc(idere 2uurin 5n manevrare, gradul de 5nc(idere i desc(idere, starea garniturilor3. >n cazul blocrii sau reducerii seciunii de trecere din cauza de+unerilor, armturile se demonteaz i se cur, iar +entru etanare se folosesc garnituri noi= e3 verificarea rezervoarelor +entru s+umanii concentrai= f3 verificarea funcionrii +om+elor +entru s+umanii concentrai inclusiv a instalaiei de alimentare cu energie electric a motoarelor +om+elor res+ective= g3 verificarea generatoarelor de s+um i a dozatoarelor, +rin demontarea i verificarea +ieselor com+onente i dac este cazul, 5nlocuirea celor defecte= (3 verificarea deversoarelor i a celorlalte dis+ozitive de descrcare a s+umei +e su+rafeele +rote7ate 5m+otriva incendiului. 1a trei ani '&.#%. 1a fiecare trei ani, se face o 5ncercare de stingere conform :R .* & 8-$&,",',#, 25n funcie de ti+ul s+umantului concentrat3 +e o +rob luat din rezervor. '&.#&. @oate rezervoarele trebuie e4aminate e4tern +entru a verifica coroziunea. Acestea trebuie golite, curate i e4aminate +entru ca verifica oroziunea intern. Dac este necesar, toate rezervoarele trebuie revo+site i$sau trebuie refcut +rotecia 5m+otriva coroziunii. '&.#". Pe durata efecturii re+araiilor, 5n s+ecial 5n cazuri de avarii, se iau msuri de siguran 2scoaterea din funciune a ec(i+amentelor sau +rilor de instalaie avariate3 +entru evitarea oricror accidente i limitarea +agubelor materiale. '". .4+loatarea instalatiilor fi4e de stingere a incendiilor cu +ulberi '".&. Instalaiile de stingere cu +ulbere a incendiilor necesit o su+raveg(ere s+ecial i +ermanent +entru a +utea fi meninute 5n stare de funcionare. '".". Instalatorul trebuie s furnizeze beneficiarului o +rocedur documentat de control, verificare i mentenan a sistemului. '".'. Geneficiarul trebuie s a+lice un +rogram +ro+riu de control i verificare, s stabileasc un grafic de verificri, re+araii curente i mentenan i s documenteze 5nregistrri adecvate, inclusiv registrul menionat la "9.&8. '".#. Geneficiarul trebuie s numeasc +rin dis+oziie scris un res+onsabil cu verificarea i mentenana sistemului, conform "9.& . '". . Geneficiarul trebuie s 5nc(eie un contract cu o +ersoan fizic sau 7uridic autorizat, conform "9.-., +entru efectuarea graficului de verificare, re+araii curente i mentenan. '".8. >n registrul instalaiei se trec minim urmtoarele 5nregistrri< , rezultatele verificrilor= , evenimentele care afecteaz instalaia 2de e4em+lu, incendii, declanri neintenionate, dezactivri, defecte .a.3, msurile luate sau care trebuie luate= , lucrri de 5ntreinere i re+araii 2motiv, natur3 '".9. Ori de c6te ori se constat defeciuni, se iau ne5nt6rziat msuri de re+arare sau 5nlocuire a +ieselor uzate sau cu defeciuni. Pentru aceasta trebuie asigurat o rezerv suficient de +iese de sc(imb 2duze, manometre, robinete, garnituri, etc.3. '".-. Du+ fiecare acionare a instalaiei de stingere reeaua de conducte +rin care s,a ve(iculat +ulberea, este +ur7at cu un curent de azot com+rimat, dintr,o butelie se+arat, +rin intermediul unui reductor de +resiune. '".!. .ste interzis folosirea conductelor instalaiei de stingere a incendiului +entru sus+endarea sau rezemarea unor obiecte, materiale, etc. Programul +ro+riu de control i verificare al beneficiarului '".&%. Geneficiarul trebuie s +rogrameze verificri +eriodice +entru a se asigura c instalaia funcioneaz la +arametrii nominali. '".&&. Arecvena i ti+ul verificrilor de+ind de ti+ul instalaiei, de natura riscului de incendiu, de condiiile de mediu .a.i se efectueaz 5n conformitate cu instruciunile +roductorului. '".&". /erificrile trebuie efectuate de +ersonal com+etent, instruit 5n legtur cu res+onsabilitile sale, cu o cunoatere a+rofundat a instalaiei. '".&'. >n cazul identificrii unor deficiene sau defecte, beneficiarul este obligat s ia imediat aciuni corective. Jilnic '".&#. :e verific indicatoarele instalaiei. 1unar '".& . ?rmtoarele as+ecte trebuie minim verificate i 5nregistrate< a3 starea duzelor 2s nu fie obturate3= b3 starea conductelor 2eventual deteriorare3 i a +oziiei o+eraionale a duzelor c3 starea de curenie a conductelor cu aer com+rimat, azot .a. d3 starea aco+eririlor de +rotecie +e duze= e3 cantitatea de gaz +ro+ulsor 2+rin msurarea +resiunii sau c6ntrire, 5n funcie de gazul utilizat3 f3 cantitatea de +ulbere g3 funcionalitatea sistemului de detectare= (3 funcionalitatea sistemului de declanare a instalaiei. '".&8. Masa gazului de ve(iculare a +ulberii 2de regul, azotul3 din butelii se verific cel +uin o dat +e lun. 1a scderea +resiunii azotului sub &"% bar, buteliile trebuie 5nlocuite. '".&9. ;oncomitent cu verificarea gradului de um+lere a buteliilor cu azot, se +rocedeaz la e4aminarea reductorului de +resiune, a etaneitii racordurilor i a dis+ozitivelor de 5nc(idere a buteliilor. Anual '".&-. ;alitatea +ulberii se verific cel +uin anual. 0raficul de verificri, re+araii curente i mentenan '".&!. @rebuie s se efectueze minim activitile menionate mai 7os, +recum i orice +rocedur recomandat de +roductor i instalator.

Page 105 of 137

'"."%. Du+ fiecare activitate de verificare, re+araie sau mentenan trebuie 5naintat utilizatorului un ra+ort de control datat i semnat, care trebuie s includ 5nregistrri referitoare la activitatea desfurat, orice modificri efectuate sau necesare i orice alte detalii des+re factorii e4terni, de e4em+lu condiiile de vreme, care +ot afecta rezultatele. @rimestrial '"."&. @rebuie s se identifice orice modificri de structur, activitate, mod de de+ozitare, 5nclzire, iluminat sau ec(i+amente etc. a cldirii i trebuie s se analizeze efectele care +ot fi e4ercitate asu+ra clasificrii riscului sau asu+ra +roiectrii instalaiei. '"."". :e verific duzele de refulare, i 5n caz de nevoie, se cur orificiile 5nfundate cu im+uriti. '"."'. :e verific sistemul de comand i +unere 5n funciune a instalaiei de stingere a incendiului cu +ulberi, fr introducerea +ulberii 5n reeaua de conducte. '"."#. Reeaua de conducte i su+orturile trebuie verificate +entru a observa orice urm de coroziune i, dac este cazul, trebuie vo+site. '"." . :e verific dis+ozitivele de alarmare vizual i auditiv '"."8. :e verific numrul i starea +ieselor de sc(imb. :emestrial '"."9. :e verific instalaiile de detectare, semnalizare, avertizare i alarmare 5n caz de incendiu,transmiterea semnalului de incendiu la dis+ecerat sau la +om+ieri. '"."-. 1a rezervoarele de stocare a +ulberii se verific etaneitatea, +resiunea i cantitatea de +ulbere din interior, +rin c6ntrire, urmrindu,se s se 5ncadreze 5n normele stabilite= '"."!. /erificarea rezervoarelor de stocare a +ulberii stingtoare de incendiu, se face 5n conformitate cu reglementrile 5n vigoare +rivind ec(i+amentele sub +resiune.:e verific etaneitatea rezervoarelor de stocare a +ulberii i a racordurilor acestora la instalaia de stingere. '".'%. :e verific starea te(nic a sistemului de ve(iculare a +ulberii< buteliile cu gaz de ve(iculare= distribuitoare= reeaua de conducte i duzele de refulare= '".'&. :e verific starea +ulberii stocat 5n rezervoare< umiditatea +ulberii din rezervoare i eventuala formare a aglomerrilor. '".'". Pentru determinarea umiditii +ulberii, se folosete metoda indicat de +roductor sau, 5n caz contrar, metoda urmtoare< se ia o +rob cu masa de g i se usuc la tem+eratura de cel mult 8%];. ;oncentraia de umiditate, 5n +rocente, se determin cu relaia<

; S P2m& , m"3 $ m&Q &%% PMQ 5n care< m& este masa +robei de +ulbere 5nainte de uscare, 5n g= m" , masa +robei de +ulbere du+ uscare, 5n g. ?miditatea ma4im admis a +ulberii este de %, M. Anual '".''. Dac instalaia de stingere nu s,a folosit tim+ 5ndelungat, atunci +entru curirea conductelor, anual, trebuie s se +ur7eze cu aer com+rimat,. >ntreaga instalaie trebuie s se 5ntrein 5n +erfect stare +entru a intra imediat 5n funciune 5n caz de incendiu. '".'#. Pentru asigurarea bunei funcionri, cel +uin o dat +e an se efectueaz revizia te(nic general a instalaiei de stingere a incendiilor cu +ulberi. ;u ocazia acestei revizii, se face o +rob de refulare a +ulberii, verific6ndu,se toate elementele com+onente ale instalaiei. '".' . Reci+ientele 2buteliile3 cu gaz 2azot3 de ve(iculare a +ulberii se verific conform reglementrilor 5n vigoare. '".'8. Revizia te(nic a reelei de conducte +entru ve(icularea +ulberii stingtoare de incendiu, const 5n< verificarea etaneitii tuturor 5mbinrilor= verificarea +roteciei anticorosive a evilor din oel= curarea conductelor la interior +rin suflarea unui curent de aer sub +resiune +entru 5nde+rtarea eventualelor im+uriti sau cor+uri strine +trunse accidental. '".'9. :e verific dac conductele de trans+ort i distribuie a +ulberii sunt legate la +rizele de +m6nt, conform +revederilor *ormativului I 9 sau a reglementrilor ec(ivalente . ''. .4+loatarea instalatiilor fi4e de stingere a incendiilor cu abur ''.&. Instalaiile, a+aratele i dis+ozitivele de semnalizare o+tic sau acustic a de+irii limitelor ma4ime sau minime de o+erare a diverilor +arametrii ca +resiune, tem+eratur etc., trebuie s funcioneze 5n +ermanen, 5n mod normal, 5n tim+ul funcionrii instalaiilor te(nologice +rote7ate 5m+otriva incendiilor. Aceste dis+ozitive trebuie s fie ec(i+ate cu sisteme de control al funcionrii lor. .ste interzis scoaterea din funciune sau blocarea lor 5n tim+ul funcionrii instalaiilor te(nologice +rote7ate, cu care sunt 5n legtur. Instalaiile de semnalizare trebuie s fie +revzute cu alimentare cu energie electric, de siguran, 5n caz de avarie. ''.". ;ontrolul, verificarea i 5ntreinerea instalaiilor de stingere a incendiilor cu abur se efectueaz +eriodic 2du+ caz, zilnic, s+tm6nal, lunar, trimestrial, anual3 i are dre+t sco+ de+istarea oricror defecte la elementele com+onente ale instalaiei i anume< a3 sursa de alimentare cu abur= b3 conducta +rinci+al de abur2legat la sursa de alimentare 5naintea robinetului de 5nc(idere a consumatorilor te(nologici3= c3 robinetul conductei +rinci+ale de alimentare cu abur 2normal desc(is3= d3 ventilul automat de acionare= e3 reeaua de distribuie a aburului 2cu conducte +erforate3= f3 detectoare de incendiu 2am+lasate 5n incinta +rote7at3= g3 tabloul electric de comand al instalaiei= (3 butoane de acionare manual= i3 dis+ozitiv de semnalizare acustic local 2+entru avertizarea +ersonalului aflat 5n incinta +rote7at3= 73 conducta de alimentare cu abur a instalaiei semifi4e, cu (idrani de abur. ''.'. ;azanele de abur care alimenteaz instalaia de stingere a incendiului, trebuie s funcioneze +ermanent i s asigure debitul de abur necesar stingerii incendiului. 1a cazanele de abur se verific< a3 starea te(nic a elementelor com+onente ale cazanului, inclusiv a racordurilor de intrare a a+ei, de ieire a aburului i a armturilor de 5nc(idere, siguran i control= b3 instalaia de ardere< funcionarea arztoarelor= tira7ul= modul de evacuare a gazelor de ardere= c3 instalaia de automatizare a cazanului= d3 a+aratele de msurare i control a +arametrilor aburului +rodus 2manometre= termometre etc.3. ''.#. 1a conductele de abur care alimenteaz instalaia de stingere, se verific< a3 etaneitatea tuturor 5mbinrilor= b3 dac +rezint coroziuni locale= c3 starea te(nic a izolaiei termice. ''. . Orificiile de refulare a aburului de +e conductele +entru stingerea incendiului trebuie s fie verificate s+tm6nal, +entru a nu fi astu+ate sau blocate cu diferite materiale. '#.8. Robinetele +rizelor de abur +entru incendiu trebuie s fie verificate +eriodic i re+arate la nevoie +entru a asigura buna lor funcionare. ''.9. :e verific dac robinetele de acionare au roile de manevr uor accesibile, manevrabile i izolate termic. ''.-. 2&3 Robinetele de acionare ale instalaiilor de stingere a incendiului cu abur trebuie s fie +revzute cu tblie +entru indicarea locului unde se distribuie aburul +rin robinetele i conductele res+ective. 5n rou. 2"3 ;onductele de abur +entru incendiu i robinetele de +e acestea trebuie s fie vo+site ''.!. 1a instalaiile de stingere a incendiului cu abur, furtunurile fle4ibile trebuie s fie racordate +ermanent la robinetele de acionare i meninute 5n bun stare de funcionare, iar evile de refulare a aburului trebuie s fie +revzute cu m6nere izolate termic.
Page 106 of 137

''.&%. Aurtunurile fle4ibile trebuie racordate la robinete +entru a asigura 7eturi de abur la toate +unctele vulnerabile, 5n caz de incendiu. .le trebuie s fie +strate +e su+orturi. ''.&&. >nainte de folosirea aburului +entru +revenirea sau stingerea incendiului trebuie s se +rocedeze la scurgerea condensului din conductele de abur res+ective. ''.&". .ste interzis +unerea 5n funciune a instalaiilor te(nologice +rote7ate, dac instalaiile cu abur +entru +revenirea i stingerea incendiilor sunt descom+letate sau defecte. ''.&'. @oate defeciunile constatate cu ocazia controlului i verificrii instalaiei de stingere a incendiilor cu abur se consemneaz 5ntr,un +roces verbal de constatare 2registru de eviden3, 5n vederea efecturii re+araiilor necesare. ''.&#. Revizia te(nic a instalaiei de stingere a incendiilor cu abur se efectueaz cel +uin o dat +e an i este determinat de gradul de uzur al utila7elor, ec(i+amentelor i a+aratelor din com+onena sa i de durata normat de e4+loatare a acestora. ''.& . >n cadrul reviziei te(nice se verific de ctre +ersonalul de e4+loatare s+ecializat toate elementele com+onente ale instalaiei. De regul, revizia te(nic a instalaiei de stingere cu abur se efectueaz 5n tim+ul o+ririi instalaiilor te(nologice +rote7ate 5m+otriva incendiilor. ''.&8. Revizia te(nic a cazanelor de abur se face 5n conformitate cu reglementrile te(nice 5n vigoare . ''.&9. 1a revizia te(nic a reelei de conducte +entru distribuia aburului necesar stingerii incendiului, se verific< a3 dac evile din oel +rezint coroziuni locale= b3 etaneitatea tuturor 5mbinrilor +e 5ntreg traseul reelei de conducte= c3 calitatea izolaiei termice a conductelor= d3 modul de fi4are a conductelor i su+orilor acestora= e3 orificiile de refulare a aburului 2s nu fie 5nfundate sau blocate de diferite obstacole3. ''.&-. :e verific starea te(nic a tabloului electric de comand al instalaiei +recum i toate elementele instalaiei de detectare i semnalizare a incendiului inclusiv legturile acestora la tabloul central de comand. ''.&!. @oate constatrile rezultate 5n urma reviziei te(nice a instalaiei de stingere a incendiului cu abur, se consemneaz 5ntr,un +roces verbal 2registru de eviden3, care st la baza efecturii re+araiilor curente sau a re+araiilor ca+itale. A*.D. A*.DA *r. & :tandarde de referin s+ecifice i cone4e domeniului securitatii la incendiu i instalaiilor de stingere a incendiilor &. .* &"-# < "%%#TA"< "%%! Instalaii fi4e de lu+t 5m+otriva incendiului. :isteme automate de stingere ti+ s+rinHler. Dimensionare, instalare i intretinere ". :R .* &"#&8,&TA"< "%%9 :isteme fi4e de stingere a incendiilor. :isteme de stingere cu +ulbere. Partea &< ;erine i metode de 5ncercare +entru elementele com+onente '. :R .* &"#&8,"TA&< "%%9 :isteme fi4e de stingere a incendiilor. :isteme de stingere cu +ulbere. Partea "< Proiectare, instalare i stingere #. :R .* &' 8 ,&TA&< "%%- :isteme fi4e de lu+t 5m+otriva incendiilor. :isteme cu s+um. Partea &< ;erine i metode de 5ncercare +entru com+onente. . :R .* &' 8 ,"< "%%! i .* &' 8 ,"<"%%!$A;<"%%! :isteme fi4e de lu+t 5m+otriva incendiilor. :isteme cu s+um. Partea "< Proiectare, construcie i 5ntreinere 8. :R .* 89&,&< "%%" i :R .* 89&,&< "%%"$A;< "%%' , :isteme fi4e de lu+t 5m+otriva incendiilor. :isteme ec(i+ate cu furtun. Partea &< Iidrani interiori ec(i+ai cu furtunuri semirigide. 9. :R .* 89&,"< "%%" i :R .* 89&,"< "%%"$A&< "%%# , :isteme fi4e de lu+t 5m+otriva incendiilor. Partea "< Iidrani interiori ec(i+ai cu furtunuri +late. -. :R .* 89&,'<"%%! Instalaii fi4e de lu+t 5m+otriva incendiilor. :isteme ec(i+ate cu furtun. Partea '< >ntreinerea (idranilor interiori ec(i+ai cu furtunuri semirigide i a sistemelor ec(i+ate cu furtunuri +late !. :R .* &#''!<"%%8 Iidrani de incendiu subterani &%. :R .* &#'-#<"%%8 Iidrani de incendiu su+raterani &&. :R .* &"" !,&TA&<"%%", :R .* &"" !,&TA&<"%%"$A"<"%%#, :R .* &"" !,&TA&<"%%"$A'<"%%8 Protecie 5m+otriva incendiilor. :isteme fi4e de lu+t 5m+otriva incendiilor. ;om+onentele sistemelor de ti+ s+rinHler i cu a+ +ulverizat. Partea &< :+rinHlere &". :R .* &"" !,"<"%%", :R .* &"" !,"<"%%"$A&<"%%", :R .* &"" !,"<"%%"$A"<"%%8, :R .* &"" !,"<"%%"$A;<"%%' :isteme fi4e de lu+t 5m+otriva incendiului. ;om+onente +entru sisteme cu s+rinHlere i cu a+ +ulverizat. Partea "< :istem de su+a+e de alarm a+ , a+ &'. :R .* &"" !,'<"%%", :R .* &"" !,'<"%%"$A&<"%%', :R .* &"" !,'<"%%"$A"< "%%8 :isteme fi4e de stingere a incendiilor ;om+onente +entru sisteme s+rinHler i cu a+ +ulverizat. Partea '< :isteme de su+a+ de alarm a+ , aer &#. :R .* &"" !,#<"%%", :R .* &"" !,#<"%%"$A&< "%%' :isteme fi4e de lu+t 5m+otriva incendiilor. ;om+onente +entru sisteme cu s+rinHlere i cu a+ +ulverizat. Partea #< Dis+ozitive de alarmare cu motor (idraulic & . :R .* &"" !, <"%%' :isteme fi4e de lu+t 5m+otriva incendiului. ;om+onente +entru s+rinHler i sisteme de +ulverizare cu a+. Partea < Detectoare de curgere a a+ei &8. I:O 8&-",9<"%%# Aire +rotection , Automatic s+rinHler sBstems , Part 9< ReNuirements and test met(ods for earlB su++ression fast res+onse 2.:AR3 s+rinHlers &9. ;.*$@: &#!9"<"%&& Ai4ed firefig(ting sBstems , Vatermist sBstems , Design and installation &-. :R ;.*$@: &#-&8<"%%! :isteme fi4e de lu+t 5m+otriva incendiilor. :isteme cu a+ +ulverizat. ;once+ie, instalare i 5ntreinere &!. :eria de standarde :R .* # , :isteme de detectare i de alarma la incendiu. "%. :eria de standarde :R .* &"%!# :isteme fi4e de lu+t 5m+otriva incendiului. ;om+onente +entru sisteme de stingere cu gaz. "&. :eria de standarde :R .* &"&%& :isteme +entru controlul fumului i gazelor fierbini. "". :R .* 8% !-,",""<"%%#$A&<"%%# ;or+uri de iluminat. Partea ",""< ;ondiii s+eciale. ;or+uri de iluminat +entru iluminatul de siguran "'. :@A: R &""# ,-# , Instalaii de stingere a incendiilor. Instalaii de stingere cu abur. Prescri+ii de +roiectare. "#. :@A: 89"#$&,",&!! , /entilarea de+endinelor din cldirile de locuit. /entilarea natural. Prescri+ii de +roiectare. /entilarea de+endinelor din cldirile de locuit. /entilarea mecanica cu ventilator central de evacuare. Prescri+ii de +roiectare. " . :R &'#',&<"%%8 , Alimentri cu a+ , Partea &< Determinarea cantitilor de a+ +otabil +entru localiti urbane i rurale. "8. :@A: &- $&,-! , Instalaii sanitare de 5nclzire central, de ventilare i de gaze naturale. ;onducte +entru fluide. :emne i culori convenionale. "9. :@A: #'8!,-& , Instalaii de 5nclzire i ventilare. @erminologie. "-. :@A: &#9-$!% , Instalaii sanitare. Alimentarea cu a+ la construciile civile i industriale. Prescri+ii fundamentale de +roiectare. "!. :R &""!#< &!!' , Iluminatul artificial. Iluminatul de siguran 5n industrie. '%. :R .* " , ;lase de incendiu. '&. :R .* ',&%< "%&% , :tingtoare de incendiu +ortabile. Partea &%< Prevederi +entru evaluarea conformitii stingtorului de incendiu +ortabil cu .* ',9. '". :R .* ',9TA&<"%%9 , :tingtoare de incendiu +ortative. Partea 9< ;aracteristici, +erformane i metode de 5ncercare ''. :R .* & %%#,&<"%%! Instalaii de stingere a incendiilor. Instalaii de stingere cu gaz. Partea &< Proiectare, instalare i mentena '#. :R .* & %%#,"<"%%! Instalaii fi4e de lu+t 5m+otriva incendiilor. Instalaii de stingere cu gaz. Partea "< Pro+rieti fizice i +roiectare instalaii de stingere cu gaz +entru agentul de stingere AR, ,&,&" ' . :R .* & %%#,'<"%%! Instalaii fi4e de lu+t 5m+otriva incendiilor. Instalaii de stingere cu gaz. Partea '< Pro+rieti fizice i +roiectare instalaii de stingere cu gaz +entru agentul de stingere I;A; Amestec A '8. :R .* & %%#,#<"%%! Instalaii fi4e de lu+t 5m+otriva incendiilor. Instalaii de stingere cu gaz. Partea #< Pro+rieti fizice i +roiectarea instalaiilor de stingere cu gaze +entru agentul de stingere IA; &" '9. :R .* & %%#, <"%%! Instalaii fi4e de lu+t 5m+otriva incendiilor. Instalaii de stingere cu gaze. Partea < Pro+rieti fizice i +roiectarea instalaiilor de stingere cu gaz +entru agentul de stingere IA; ""9ea '-. :R .* & %%#,8<"%%! :isteme fi4e de lu+t 5m+otriva incendiilor. :isteme de stingere cu gaz. Partea 8< Pro+rieti fizice i conce+ia sistemelor +entru agent e4tinctor IA; "'
Page 107 of 137

'!. :R .* & %%#,9<"%%! Instalaii fi4e de lu+t 5m+otriva incendiilor. Instalaii de stingere cu gaze. Partea 9< Pro+rieti fizice i +roiectarea instalaiilor de stingere cu gaz +entru agentul de stingere I0,%& #%. :R .* & %%#,-<"%%! Instalaii fi4e de lu+t 5m+otriva incendiilor. Instalaii de stingere cu gaze. Partea -< Pro+rieti fizice i +roiectarea instalaiilor de stingere cu gaz +entru agentul de stingere I0,&%% #&. :R .* & %%#,!<"%%! Instalaii fi4e de lu+t 5m+otriva incendiilor. Instalaii de stingere cu gaze. Partea !< Pro+rieti fizice i +roiectarea instalaiilor de stingere cu gaz +entru agentul de stingere I0, #". :R .* & %%#,&%<"%%! Instalaii fi4e de lu+t 5m+otriva incendiilor. Instalaii de stingere cu gaze. Partea &%< Pro+rieti fizice i +roiectare instalaii de stingere cu gaz +entru agentul de stingere I0, #& #'. ;.*$@R & "98,&<"%%! Ai4ed firefig(ting sBstems , ;ondensed aerosol e4tinguis(ing sBstems , Part &< ReNuirements and test met(ods for com+onents ##. ;.*$@R & "98,"<"%%! Ai4ed firefig(ting sBstems , ;ondensed aerosol e4tinguis(ing sBstems , Part "< Design, installation and maintenance # . :R I:O '-8#,&<"%%! :imboluri grafice. ;ulori i semne de securitate. Partea &< Princi+ii de +roiectare +entru semne de securitate 5n locurile de munc i 5n zonele +ublice #8. I:O '-8#,&< "%&& 0ra+(ical sBmbols ,, :afetB colours and safetB signs ,, Part &< Design +rinci+les for safetB signs and safetB marHings #9. :R I:O '-8#,"<"%%! :imboluri grafice. ;ulori i semne de securitate. Partea "< Princi+ii de +roiectare +entru etic(etarea de securitate a +roduselor #-. :R I:O '-8#,'<"%%! :imboluri grafice. ;ulori i semne de securitate. Partea '< Princi+ii de +roiectare simboluri grafice utilizate 5n semnele de securitate #!. I:O '-8#,#<"%&& 0ra+(ical sBmbols ,, :afetB colours and safetB signs ,, Part #< ;olorimetric and +(otometric +ro+erties of safetB sign materials %. I:O 9%&%< "%&& 0ra+(ical sBmbols ,, :afetB colours and safetB signs ,, Registered safetB signs &. ;.*$@: & &98<"%% .valuation of conformitB for fi4ed firefig(ting sBstems standards ". :R .* & 8-,&<"%%- Ageni de stingere a incendiilor. :+umani concentrai. Partea &< ;erine +entru s+umani concentrai de medie 5nfoiere +entru a+licare +e su+rafa +e lic(ide nemiscibile cu a+a '. :R .* & 8-,"<"%%- Ageni de stingere a incendiilor. :+umani concentrai. Partea "< ;erine +entru s+umani concentrai de 5nalt 5nfoiere +entru a+licare +e su+rafa +e lic(ide nemiscibile cu a+a #. :R .* & 8-,'<"%%- Ageni de stingere a incendiilor. :+umani concentrai. Partea '< ;erine +entru s+umani concentrai de 7oas 5nfoiere +entru a+licare +e su+rafa +e lic(ide nemiscibile cu a+a . :R .* & 8-,#<"%%- Ageni de stingere a incendiilor. :+umani concentrai. Partea #< ;erine +entru s+umani concentrai de 7oas 5nfoiere +entru a+licare +e su+rafa +e lic(ide miscibile cu a+a 8. .* 8& <"%%! Aire +rotection , Aire e4tinguis(ing media , :+ecifications for +o^ders 2ot(er t(an class D +o^ders3 9. :R .* " !"'<"%%" Protecia 5m+otriva incendiilor. Ageni de stingere a incendiilor. Dio4id de carbon -. :@A: 8% #,99 @eren de fundare. Ad6ncimi ma4ime de 5ng(e. Jonarea teritoriului Re+ublicii :ocialiste Rom6nia A*.DA *r. " /alori recomandate +entru intensiti de stingere, is, +rotecie i rcire, i+r

A. Intensiti de stingere i +rotectie cu a+ i a+ +ulverizat +entru materiale cu I c Y ' m i intensitti +entru +rotecia golurilor is Pl$s m"Q %,&', %,& %," , , %,%%," %,%8 %,%# %,% , , Pl$s mQ %,8 , %,9 &,& , , , , +ulvPl$s m"Q %,&',%,& %,& , , %,%' %," , %,%' %,%# , , , %,%8, %," %,' %," %,&& %," , %,8 %," %,#,%, , , , , , , , %,&' %," %,&%,%,& , , , %,%9 %,& %,& %,% %,% %," , %,
Page 108 of 137

Materiale combustibile ce ard sau secii de +roducie 5n care s,a +rodus incendiul Aco+eriuri mari combustibile Anvelo+e din cauciuc Gaza metalic neizolat a unor coloane sau vase te(nologice Genzi rulante Gumbac af6nat ;abluri electrice cu izolaia combustibil ;arbolit ;ri +e rafturi din lemn ;eluloz af6nat ;(erestea 5n stive cu s+aii intermediare 5ntre acestea< , +6n la &% m , +6n la " m , +6n la #% m ;ldiri de +roducie av6nd nivelul de stabilitate la incendiu III, I/ sau / ;or+ul avioanelor Diverse materiale 5n e4teriorul carcasei navelor Diverse materiale 5n interiorul carcasei navelor Deeuri de mase +lastice .lemente orizontale combustibile sau materiale

i+r Pl$s m"Q %,%9 %,& %,%%,&9 %,%& %,&

, ,

+rote7ate +rin +roiect cu instalaii fi4e de stingere 0ara7e Instalaii te(nologice vulnerabile la incendii din secii cu +ericol deosebit Instalaii +e c(eiuri i 5n interiorul navelor Instalaii +e c(eiuri 1emn sub form de grinzi i mobil 1emn rotund 5n stive 2cu s+aii intermediare de &% m3< , +este '%M umiditate , sub '%M umiditate 1emn i deeuri din lemn %,&" , , , %,% ,

%,& , %,' %,%' %," , %, %,' , %,9 %," , %,& , , , , %,#,& , %,&,# , %,&' , %,%8 , , %,&' %,&9 is Pl$s m Q %,& %,',& , %,%-, %,& %," ,
"

%,& %,",%, %,% %,# l$s m %,9 l$s m , %,%i+r Pl$s m"Q %,% %,& , %,%# %,& %,&9

Materiale combustibile ce ard sau secii de +roducie 5n care s,a +rodus incendiul Materiale celulozice diverse 2lemn, (6rtie, te4tile, +aie, fura7e etc.3, nede+ozitate 5n stive 5nalte i nebalotate Materiale diverse 5n +ivniele cldirilor, av6nd nivelul de stabilitate la incendiu I sau II Pcur Perei e4teriori din lemn, o+roane, de+ozite de materiale solide, la o intensitate medie a incendiului Polistiren Pom+e de lic(ide combustibile, estacade, claviaturi de robinete, ec(i+amente de siguran i control, rcitoare cu aer, vase neizolate termic Produse carbolitice Ple4iglas :li de teatru , s+ectacole :cene amena7ate :ecii de distribuie a rinii sau terebentinei, secii de fabricarea negrului de fum, articolelor de cauciuc, a lacurilor i vo+selelor :ecii de distilare a gudronului, fabrici de c(ibrituri, secii de fabricare sau +relucrare a s+umei de materiale +lastice 2fr de+ozitare3 :ecii de fabricare i +relucrare a celuloidului :tructuri metalice +entru diferite ec(i+amente i conducte< , +entru +artea vertical= , +entru +artea orizontal :tive de sc6nduri cu umiditate< , mai mare de '%M= , mai mic de '%M @e4tolit @ransformatoare< , mantaua transformatorului @urb 5n stive lungi cu umiditate #%M ?mectarea aerului +entru reducerea tem+eraturii 5n zona de ardere la incendiile +roduse la 5nc+eri sau 5n vecintatea utila7elor te(nologice

Pl$s mQ , , , %,#,%, , ,

+ulvPl$s m Q %,%9 %," %," %,%%," ,

"

%,& %," %,&, %,",%,' ,

, , , , ,

%,%9 %,&9 %,& %," %,&"

%,%' %,%%,% %,& %,%8

%,&9

%,%-

, , , %,"& %,#

, , , , ,

%," , , , ,

%,&" %,&9 %,%%,& %,"

, , ,

, , ,

, %,%" ,

%,&9 , %,&

G. Intensiti de stingere recomandate +entru de+ozitele cu stive 5nalte 2is3 Pl$s.m"Q


Page 109 of 137

Ic PmQ , 5nlimea de de+ozitare Materiale combustibile obinuite 5n stive mai mari de # m, care nu +rezint un +ericol similare celor de mai 7os Gutelii i bidoane de alcool 5n cutii de carton, articole din materiale +lastice 2fr s+ume3, rulouri de (6rtie sau (6rtie asfaltat 5n +oziie orizontal, lemne i articole din lemn I6rtie bituminat, rulouri de (6rtie, carton sau carton asfaltat, aezat +e vertical, orice materiale sau a+arate ambalate 5n cutii de s+um +lastic, s+um de cauciuc sau materiale +lastice altele dec6t cele de mai 7os Guci de s+um de cauciuc sau materiale +lastice 5n vrac, rulouri de foi de s+um de cauciuc sau materiale +lastice Intensitatea minim de +rotecie 2i+r3

' ,

# 8, 9,8

8 -,9

9 !,9

&%,9

! &&,8

&% &",

&& &',#

&" &#,'

#,&

,!

8,9

9,

-,"

-,!

!,8

&%,'

&&

",!

',

#,&

#,9

,"

,9

8,'

8,9

9,"

9,9

&,

"

",'

",9

'

','

',8

',-

#,&

#,&

%,&"

%,&9

%,"&

%,"

%,'

%,''

%,'9

%,#&

%,#

%,

;. Intensiti de stingere recomandate +entru materiale celulozice cu Ic W 'm @e4tile, lemn, articole din lemn Paie, f6n, lucern, coceni de +orumb, 5n ire com+acte sau balotate ," ",! 8, ', 9,8 #,& -,9 #,9 !,9 ," &%,9 ,9 &&,8 8,' &", 8,9 &',# 9," &#,' 9,9

A*.DA *r. ' *umrul 7eturilor 5n funciune simultan +entru instalaii cu (idrani de incendiu interiori

*r. ;rt. &.

Destinaia i caracteristicile cldirii +rote7ate , ;ldiri administrative, +entru turism, cult, 5nvm6nt, financiar bancare i s+ort= , 0ri autogri i aerogri= , :+aii accesibile +ublicului din staiile de metrou= , ;ldiri cu sli aglomerate, cu e4ce+ia slii= , ;onstrucii civile cu Ac Z 8%% m" i mai mult de ' 2trei3 niveluri su+raterane cu e4ce+ia locuinelor< a3 cu un volum mai mic de " .%%% m' b3 cu un volum de " .%%% m' sau mai mare.

*umrul 7eturilor 5n functiune Debitul de calcul al instalatiei simultan Pl$sQ

& "

",& #,"

".

, ;ldiri +entru comer, cultur, sntate i cele de 5nvm6nt care ad+ostesc co+ii de v6rst +recolar= , ;ldiri de +roducie i$sau de+ozitare= , ;ldiri cu funciuni mi4te= , 0ara7e, +arca7e subterane sau su+raterane 5nc(ise, cldiri i s+aii subterane= , De+ozite cu stive 5nalte cu 5nlimi de de+ozitare mai mari de 8 metri= a3 cu un volum mai mic de .%%% m' b3 cu un volum de .%%% m' sau mai mare.

& "

",& #,"

'.

:li aglomerate i sli de com+etiii s+ortive cu o ca+acitate de +este 8%% locuri< a3 situate 5n cldiri cu nivel de stabilitate la incendiu I i II. b3 situate 5n cldiri cu nivel de stabilitate la incendiu III i I/. ;ldiri 5nalte= , @eatre, cluburi i case de cultur cu scen amena7at< a3 cu mai +uin de &%%% locuri b3 cu &%%% locuri sau mai mult

" ' " ' #

#," 8,' #." 8,' -,#


Page 110 of 137

#. .

8.

;ldiri foarte 5nalte< a3 cu un volum +6n la %.%%% m' b3 cu un volum +este %.%%% m'

' #

8,' -,#

*O@A &< Gtaia eficace a unui 7et trebuie s asigure, +entru +resiunea de " bar, urmtoarele lungimi minime< a3 &% metri +entru 7etul com+act= b3 8 metri +entru 7etul +ulverizat sub form de +erdea= c3 ' metri +entru 7etul +ulverizat conic. *O@A "< Debitele menionate 5n coloana #, re+rezint valoarea cumulat a 7eturilor 5n funciune simultan. *O@A '< 1a stabilirea numrului 7eturilor 5n funciune simultan se va ine seam i de +revederile reglementrilor te(nice 5n vigoare. A*.DA *r. # Debitele minime ale 7etului com+act i +ulverizat +entru (idrani de incendiu interiori, ec(i+ai cu furtunuri semirigide 2:R .* 89&,&3

Diametrul duzei de refulare sau diametrul ec(ivalent, PmmQ #

Debit minim de curgere O Pl$minQ P S %,"MPa &" &P S %,# MPa &"8 '# ## 8 88 -# &"P S %,8 MPa "" '& #& ' 8-% &%" & 8

;oeficientul R 2a se vedea *O@A3 ! &' &9 "" "'' #" 8#

8 9 ! &% &"

"# '& '! #! !%

*O@F< Debitul O la +resiunea P este calculat cu relaia O S R \2&% k P3, 5n care debitul O este e4+rimat 5n litri$minut i +resiunea P 5n MegaPascali, 5n scara manometric 2&M+a S &% bar3.

A*.DA *r. Debitele minime ale 7etului com+act i +ulverizat +entru (idrani de incendiu interiori, ec(i+ai cu furtunuri +late 2:R .* 89&,"3

Diametrul duzei de refulare sau diametrul ec(ivalent, PmmQ ! &% && &" &'

Debit minim de curgere O Pl$minQ P S %," MPa 88 9!' &%% &"% P S %,# MPa !" &&% &'& &#% &9% P S %,8 MPa &&" &' &8" &9& "%-

;oeficientul R 2a se vedea *O@A3

#8

89" -

*O@F< Debitul O la +resiunea P este calculat cu relaia O S R \2&% k P3, 5n care debitul O este e4+rimat 5n litri$minut i +resiunea P 5n MegaPascali, 5n scara manometric 2&M+a S &% bar3.

A*.DA *r. 8 Debitul +entru un incendiu e4terior Nie P l$sQ i numrul de incendii simultane +entru centre +o+ulate

*umrul locuitorilor din centrul +o+ulat

*umrul de incendii simultane

Nie Pl$sQ

Page 111 of 137

2*3 .%%% .%%& . . . &%.%%% &%.%%& . . . " .%%% " .%%& . . . %.%%% %.%%& . . . &%%.%%% &%%.%%& . . . "%%.%%% "%%.%%& . . . '%%.%%% '%%.%%& . . . #%%.%%% #%%.%%& . . . %%.%%% %%.%%& . . . 8%%.%%% 8%%.%%& . . . 9%%.%%% 9%%.%%& . . . -%%.%%% -%%.%%& . . . &.%%%.%%%

2n3 & & " " " " ' ' ' ' ' ' '

cldiri cu & . . . # niveluri

cldiri cu +este # niveluri &%

&% &% "% " '% #% , , , , , ,

& & " 9 #%

9% -% !% ! &%%

OG:.R/AEII< &. /alorile din A*.DA nr. 8 se a+lic i 5n cazul cartierelor izolate, se+arate de centrul +o+ulat +rintr,o zon neconstruit, mai lat de '%% m= ". Debitul +entru un incendiu 2Nie3 i numrul de incendii simultane 2n3 +entru centrele +o+ulate cu +este &.%%%.%%% de locuitori se determin +e baz de studii s+eciale. A*.DA *r. 9 Debitul de a+ +entru stingerea din e4terior a incendiilor Nie la cldirile civile, cu e4ce+ia locuinelor

*ivelul de stabilitate la incendiu al cldirii I , II III I/ /

Debitul de a+ +entru stingerea unui incendiu, NiePl$sQ ra+ortat la volumul com+artimentului de incendiu, 5n m' +6n la "%%% "%%& ... '%%% '%%& ... %%% %%& ... &%%%% &% 2 3 &% &% &% &% & 2&%3 &% & 2&%3 "% 2& 3 &%%%& ... & %%% &% 2 3 & 2&%3 , , & %%& ... '%%%% & 2&%3 "% 2& 3 , , '%%%& ... %%%% "% 2& 3 , , , +este %%%% " 2"%3 , , ,

OG:.R/AEII< &. Debitul de a+ +entru stingerea din e4terior a incendiilor +entru cldiri din centre +o+ulate se ia din standardul de referin :R &'#',&<"%%8. ". >n cazul 5n care 5n aceste ansambluri de cldiri se +revede 5n +ers+ectiv +osibilitatea e4ecutrii unor construcii cu caracter deosebit 2cldiri 5nalte, foarte 5nalte cu sli aglomerate, centre comerciale etc.3 care necesit un debit mai mare +entru stingerea incendiului, la stabilirea soluiei de alimentare cu a+ trebuie s se aib 5n vedere i alte construcii. '. Pentru stabilirea debitelor la cldiri cu mai multe com+artimente de incendiu, debitul se alege +entru com+artimentul cu volumul cel mai mare. Pentru cldirile 5nalte, foarte 5nalte i slile aglomerate cu scen amena7at, debitul se alege +entru volumul 5ntregii cldiri. #. /alorile din +aranteze se a+lic +entru construciile ec(i+ate cu instalaii de stingere cu s+rinHlere A*.DA *r. Debitul de a+ +entru stingerea din e4terior a unui incendiu Nie la cldiri de +roducie i de+ozitare

*ivelul de stabilitate la incendiu al cldirii

Debitul de a+ +entru stingerea unui incendiu, Nie Pl$sQ ra+ortat la volumul com+artimentului de incendiu, 5n m' Risc de incendiu +6n la "%%% "%%& ... '%%% '%%& ... %%% %%& ... "%%%% "%%%& ... %%%% %%%& ... "%%%%% "%%%%& ... #%%%%% +este #%%%%&
Page 112 of 137

I , II

mic foarte mare, mare i mi7lociu, mic mi7lociu mic mi7lociu

c3

&%

&% &% & 2&%3 & 2&%3 "% 2& 3

&% & & 2&%3 "% 2& 3 "% 2& 3 " 2"%3

&% "% 2& 3 "% 2& 3 '% 2"%3 "% 2& 3 #% 2'%3

&% '% 2"%3 '% 2& 3 #% 2"%3 , ,

"% 2& 3 ' 2"%3 , , , ,

"% 2& 3 #% 2'%3 , , , ,

III I/ , /

&% &% &

c3 numai +entru risc mi7lociu OG:.R/AEII &. Pentru stabilirea debitelor la cldire 5m+rite 5n com+artimente de incendiu debitul de a+ se calculeaz +entru com+artimentul cu volumul cel mai mare. ". /alorile din +aranteze se a+lic +entru construciile ec(i+ate cu instalaii de stingere cu s+rinHlere A*.DA *r. ! Debitul de a+ +entru stingerea din e4terior a unui incendiu Nie la cldiri monobloc

Debitul de a+ +entru stingerea unui incendiu, Nie Pl$sQ ra+ortat la volumul cldirii 5n m' Risc de incendiu +6n la &%%%%% '% &%%%%& ... "%%%%% #% "%%%%& ... '%%%%% % '%%%%& ... #%%%%% 8% #%%%%& ... %%%%% 9% %%%%& ... 8%%%%% -% 8%%%%& ... 9%%%%% !% 9%%%%& ... -%%%%% &%%

foarte mare, mare i mi7lociu mic

&

"%

"

'%

'

#%

A*.DA *r. &% Debitul de a+ +entru stingerea unui incendiu Nie la de+ozitele desc(ise de c(erestea 5n funcie de volumul stivelor

/olumul +6n la stivelor m' % Debitul Nie Pl$sQ

& ... "%% &%

"%& ... %% &

%& ... &%%% "%

&%%& ... " %% "

" %& ... %%% '

%%& ... 9 %% #

9 %& ... &%%%% %

OG:.R/AEII< &. Prin volumul stivelor se 5nelege +rodusul dintre su+rafaa util i 5nlimea de de+ozitare, din sectorul cel mai mare. ". Pentru de+ozitele cu volumul stivelor dintr,un sector mai mare de &%%%% m', debitul se stabilete de ctre +roiectant, +e baz de studiu. A*.DA *r. && Debitul s+ecific de a+ +entru stingerea unui incendiu Nie la de+ozitele de buteni, traverse de cale ferat, lemn de foc

/olumul stivelor m' Debitul Nie Pl$sQ

+6n la &%%

&%& ... %% &%

%& ... "%%% &

"%%& ... %%% "

%%& ... &%%%% '%

+este &%%%% #%

OG:.R/AEII< &. Prin volumul stivelor se 5nelege +rodusul dintre su+rafaa util i 5nlimea de de+ozitare, din sectorul cel mai mare. ". Debitul se reduce cu %M +entru stivele de buteni +revzute cu instalaii de conservare +rin stro+ire, care asigur 5n +ermanen butenilor o umiditate de +este 9%M. A*.DA *r. &"
Page 113 of 137

Debitul s+ecific de a+ +entru stingerea unui incendiu Nie, la de+ozitele de rumegu i toctur de lemn

/olumul stivelor +6n la %% m' Debitul Nie Pl$sQ &%

%& ... "%%% "%

"%%& ... %%% "

%%& ... &%%%% '%

+este &%%%% #%

A*.DA *r. &' Debitul s+ecific de a+ +entru stingerea unui incendiu Nie, la de+ozitele de tala7

/olumul stivelor m' Debitul Nie Pl$sQ

+6n la &%% &%

&%& ... %% &

%& ... "%%% "

"%%& ... %%% '

%%& ... &%%%% #

Peste &%%%% %

A*.DA *r. &# Debitul s+ecific de a+ +entru stingerea unui incendiu Nie, la de+ozitele de crbuni

/olumul stivei +6n la &%% m' Debitul Nie Pl$sQ OG:.R/AEI.< Debitul se stabilete 5n funcie de volumul stivei celei mai mari.

&%& ... &%%% &%

&%%& ... &%%%% &

+este &%%%% "%

A*.DA *r. &#bis Presiunea dis+onibil la a7uta7ul evii de refulare, Ii, debitul s+ecific Ni( i diametrul d al orificiului a7uta7ului al evii de refulare cu care se ec(i+eaz (idrantul de incendiu 5n funcie de lungimea 7etului com+act, 1

1ungimea 7etului com+act 1 PmQ 8 9 ! &% && &" &'

Diametrul orificiului evii de refulare, d 5n mm &# Ii PbarQ , , , , &,#' &.8& &.-& ".%" Ni( Pl$sQ , , , , ". " ".8".-# '.%& Ii PbarQ , %.!" &.%8 &."" &.'&. &.9' &.!" &8 Ni( Pl$sQ , ".8# ".-# '.% '."# '.#' '.8' '.-" Ii PbarQ %.9 %.! &.%# &.&! &.'# &. & &.8&.-8 &Ni( Pl$sQ '.%# '.'& '. '.#.% #."! #. ' #.9 Ii PbarQ %.9 %.-! &.%" &.&9 &.'& &.#9 &.8' &..' .8 .Page 114 of 137

"% Ni( Pl$sQ '.9 #.& #.# #.9

&# &

"." ".#!

'.&8 '.'#

".&' ".'

#.%' #."'

".%# "." ."

&.!".&-

8.& 8.#

A*.DA *r. & ;lasificarea +ericolelor ti+ice 2conform :R .* &"-# 3 @abelele & .&, & ." i & .' contin listele cu clasificarea +ericolelor minime. Datele trebuie s fie utilizate ca i g(id +entru locaii nemenionate 5n mod s+ecial. @abelul & .& Activitati clasificate ca +ericol mic

Ccoli i alte instituii de educaie 2anumite s+aii3 vezi art. 9.# Girouri 2anumite s+aii3 vezi art 9.# >nc(isori

@abelul & ." Activitati clasificate ca +ericol mediu

Activitatea :ticl i ceramic Produse c(imice

0ru+ de risc mediu OI& OI" OI' fabrici de sticl lucrri din domeniul cimentului fabrici de film fotografic lucrri de vo+sire fabrici de s+un laboratoare fotografice ateliere de a+licare a vo+selurilor +e baz de a+ OI#

Industrie mecanic

fabrici de +relucrare a foilor metalice 2tole3

lucrri metalice

Aabrici de materiale electronice Aabrici de ec(i+amente radio Aabrici de maini de s+lat Ateliere auto

Alimente i buturi

Abatoare, fabrici de +relucrare a crnii Grutrii Aabrici de biscuii Aabrici de bere Aabrici de ciocolat ;ofetrii Aabrici de +relucrare a la+telui :+itale Ioteluri Giblioteci 2e4cluz6nd de+ozitele de cri3 Restaurante Ccoli vezi art. 9.# Girouri vezi art. 9.# 1aboratoare 2fizice3 :+ltorii Parca7e auto Muzee

Aabrici +entru (rana Distilerii de alcool animalelor Mori de cereale Aabrici de su+e i legume des(idratate Aabrici de za(r

Diverse

:tudiouri de radiodifuziune ;amere te(nice ;ldiri +entru ferme

;inematografe i teatre :li de concerte Aabrici de tutun :tudiouri de +roducie film i @/

I6rtie

1egtorii Aabrici de carton Aabrici de (6rtie

Procesarea deeurilor de (6rtie

Page 115 of 137

Girouri i magazine

:li de informatic 2camer server cu e4ce+ia de+ozitrii casetelor3 Girouri vezi art. 9.#

:+aii +entru a+rovizionare ;entre comerciale

:li +entru e4+oziii 2a3

Aabrici +entru bunurile din +iele

fabrici de covoare mori de bumbac 2e4cl. cauciuc i mase +lante de 5n de +re+arare +lastice s+uma3 c6ne+ de +regtire +lante +6nz i 5mbrcminte fabrici fabrici de fibre de bord fabrici de 5nclminte 2e4clusiv materiale +lastice i cauciuc3 fabrici de tricotat len7erie de fabrici fabrici de saltele 2e4cl. s+um din material +lastic3 fabrici de cusut mori de esut mori de l6n i l6n +ie+tnat

;(erestea i lemn

fabrici de +relucrare fabricile de c(erestea a lemnului fabrici de mobila fabrici de +laca7 2fr materiale +lastice de s+uma3 mobilier de s(o^room,uri ta+iterie din material +lastic 2fr s+um3, fabrici de

*ot< >n situaiile 5n care s+aiile clasificate 5n OI & sau OI" sunt vo+site sau aco+erite cu alte +roduse cu sarcin termic mare, acestea trebuie s fie considerate ca fiind OI ' 2a3 :+aiile foarte mari trebuie luate 5n considerare. *ot< +rezentele clasificri trebuie s fie corelate cu standardul :R .* &"-# sau cu alte reglementri ec(ivalente. @abelul & .' Activiti clasificate ca +ericol mare

IIP& Aabrici de linoleum i aco+eriri te4tile de +ardoseal

IIP" Aabrici de bric(ete

IIP' Aabrici de nitrat de celuloz

IIP# Aabrici de artificii

Page 116 of 137

Aabrici de rin, negru de fum i terebentin Aabrici de 5nlocuitor de cauciuc Aabrici de rumegu Aabrici de c(ibrituri Ateliere de a+licri a vo+selurilor +e baz de solvent Aabrici de frigidere Activiti de ti+rire Aabrici de cabluri +entru PP$P.$P: sau alte caracteristici de ardere similare, altele dec6t OI' In7ecii +entru mula7e 2materiale +lastice3 +entru PP$P.$P: sau alte caracteristici de ardere similare, altele dec6t OI' Aabrici de materiale i bunuri +lastice 2e4cluz6nd materialele +lastice s+ongioase3 +entru PP$P.$P: sau alte caracteristici de ardere similare, altele dec6t OI' Aabrici de bunuri din cauciuc Aabrici de fibre sintetice 2e4cluz6nd fibrele acrilice3 Aabrici de fr6ng(ii Aabrici de covoare incluz6nd materialele +lastice nee4+andate Aabrici de 5nclminte incluz6nd materiale +lastice i cauciuc

Distilarea gudroanelor De+ouri +entru autobuze, camioane ne5ncrcate i vagoane de cale ferat Aabrici de lum6nri de cear i +arafin :li +entru maini ce lucreaz cu (6rtie Aabrici de covoare incluz6nd cauciuc i materiale +lastice s+ongioase Mori de rumegu ;onfecionare de +lci aglomerate Aabrici de vo+sea, colorani i lacuri

Pneuri +entru maini i camioane Aabrici de materiale de factor M' 2vezi tabelul G.&3 Aabrici de materiale +lastice s+ongioase, cauciuc s+ongios i bunuri din cauciuc s+ongios 2e4cluz6nd M# vezi @abelul G.&3

*O@A &< Poate fi necesar o +rotecie adiional local

@abelul & .# Produse de+ozitate i categorii

Produs Adezivi Adezivi Alcool Alcool Alfa& Alimente 5n conserve A+arate electrice A+arate electrice Articole de +iele Articole metalice Ae de fibre naturale Galoturi de bumbac Gaterii, +ile umede Gaterii, +ile uscate Gere Gere

;ategorie III I I III III I I III II I II II II II I II ;ontainere 5n cutii de lemn

;omentarii :e cere +rotecie s+ecial +entru solveni inflamabili Ar solveni :"%M grade de +uritate Z "%M grade de +uritate numai 5n sticle sau alte asemenea vezi Ane4a 0 /rac sau baloturi >n cutii de carton i tvi Predominant construcie metalic cu mai +uin de M mas +lastic Altele

Msuri s+eciale, este necesar o arie +rote7at mai mare :e cere +rotecie s+ecial +entru acumulatori goi de material +lastic

Page 117 of 137

Glnuri ;abluri sau fire electrice ;6ne+ ;arne ;6r+e, zdrene ;artoane +arafinate montate ;artoane +arafinate +late ;arton 2cu e4ce+ia celui ;arton 2cu e4ce+ia celui ;arton 2ondulat3 ;arton 2ondulat3 ;arton 2toate ti+urile3 ;arton asfaltat ;arton asfaltat ;arton stratificat ;auciucuri de+ozitate +e orizontal ;ri ;ear 2+arafin3 ;eluloz ;eramic ;ereale ;(ibrituri ;ovor de fibr ;utii de carton ;utii de carton Dale de moc(et Dulciuri de cofetrie Ain Aertilizatori solide Aibr de sticl Aibre vegetale Aoi de +laca7 de lemn Ar6ng(ie de fibre sintetice Iaine I6rtie I6rtie I6rtie I6rtie I6rtie

II II II II II III II II III III I/ II II III II I/ II I/ II I II III II III II III II II II I II I/ II II II III I/ III II

>n cutii +late :tocarea +e rafturi necesit s+rinHlere de rafturi Pot fi necesare msuri s+eciale, +entru mrirea su+rafeei im+licate Rcit sau 5ng(eat /rac sau baloturi

Rulouri de+ozitate orizontal Rulouri de+ozitate vertical Rulouri de+ozitate orizontal Rulouri de+ozitate verticale De+ozitat +lat >n rulouri orizontale >n rulouri verticale

;ele de+ozitate +e vertical, +e rafturi, nu fac obiectul acestui standard

>n baloturi fr nitrit, fr acetat

In cutii

;utii goale, grele i asamblate ;utii goale, uoare i asamblate

In saci sau +ungi de (6rtie Poate cere msuri s+eciale *e+relucrat Msuri s+eciale +recum mrirea arie de declanare +ot fi necesare

Aoi de+ozitate +e orizontal Masa Y Hg$&%% m" 2de e4em+lu (6rtie igienic3, role de+ozitate +e orizontal Masa Y Hg$&%% m" 2de e4em+lu (6rtie igienica3, role de+ozitate +e vertical Masa S Hg$&%% m" 2de e4em+lu ziare3, role de+ozitate +e vertical Masa S Hg$&%% m" 2de e4em+lu ziare3, role de+ozitate +e orizontal
Page 118 of 137

I6rtie bitumat I6rtie, deeu I6rtie, materie +rim In Ingrediente alimentare >m+letituri de rc(it >nclminte >nclminte 1a+te +udr 1emn 1emn de construcie ne tiat 1emn de construcie tiat 1emn de construcie tiat 1emn, +lac aglomerat, +laca7 1inoleum 1um6nri lut Mangal Mecanisme de a+rindere a focului 2grtar3 Mobil de lemn Mobil, um+lut Moc(ete, fr substrat de s+um *egru de fum Olrit Panouri de fibre P6nz de in P6nz gudronat P6nz +entru aco+eri 5n P6nz +entru aco+eri 5n Pasta de lemn Past de celuloz Perne Piei Plut Rin Rec(izite Rumegu :altele :altele :+un, solubil 5n a+

III III II II II III II III II ;u mas +lastic : M ;u mas +lastic Z M >n saci sau +ungi A se vedea lemn de construcie II III II II III III II II III II II II III I II II III II III II II II II II III III I/ I/ II II Galoturi ;u materiale +lastice s+ongioase Altele dec6t cele cu materiale +lastice s+ongioase .4cluz6nd lic(idele inflamabile Pene sau +uf :tocat +e orizontal :tocat +e vertical Galoturi ;u fibre i materiale naturale dar e4cluz6nd materialele +lastice :tocarea +e rafturi necesit instalarea de s+rinHlere de rafturi .4cluz6nd mangalul im+regnat >n stive ventilate >n stive neventilate De+ozitat +lat, e4cluz6nd stivele ventilate Pot fi necesare msuri s+eciale, +entru mrirea su+rafeei im+licate Rulouri, baloturi Pot fi necesare msuri s+eciale, +entru mrirea su+rafeei im+licate >n saci

Page 119 of 137

:emine :ticlrie @e4tile @ricota7e @utun Eesturi de l6n sau bumbac Eesturi sintetice /o+sele Ja(r
&

I I

>n saci 0oal A se vedea esturi

II II II III I II

A se vedea (aine Aoi i +roduse finite

De+ozitate +lat Pa baz de a+ In +ungi sau saci

*O@F *AEIO*A1F< alfa 2:ti+a tenacissima3 este o +lant graminee originar din Algeria, din care se fac coarde, fibre etc. A*.DA *r. &8 Pro+rietile dio4idului de carbon

&. Dio4idul de carbon 2;O"3 utilizat ca substan de stingere a incendiilor, 2standardul de referin .* " !"'3, trebuie s fie fr urme de umezeal, o4igen, sulf sau alte im+uriti. ". Dio4idul de carbon nu arde i nu 5ntreine arderea. 1a starea normal fizic 2la +resiunea +* S &%&'" *$m" i tem+eratura absolut @* S "9',& R3, densitatea dio4idului de carbon este de &,!98 Hg$l, deci mai greu dec6t aerul. '. Dio4idul de carbon fiind un gaz incolor i inodor, se recomand ca la utilizarea lui s se +revad odorizarea cu gaze ne+ericuloase, cu miros s+ecific. #. @em+eratura critic a dio4idului de carbon 2la +unctul critic figura &8.&3 fiind de '&,#];, se +oate lic(efia cu uurin. Aigura &8.& /ariaia +resiunii dio4idului de carbon, cu tem+eratura . @em+eratura de fierbere a dio4idului de carbon lic(id la +resiunea atmosferic normal, de 98% mm Ig, este de ,9-, ];. 8. 1a +resiunea de ,"- bar i tem+eratura de , 8,"]; 2la +unctul tri+lu3, dio4idul de carbon +oate fi +rezent simultan 5n stare solid, lic(id sau gazoas. :ub aceast +resiune, dio4idul de carbon +oate fi numai 5n stare solid sau gazoas, aceast stare de+inz6nd de tem+eratur. 9. Dac dio4idul de carbon com+rimat 5ntr,un reci+ient de stocare se destinde +6n la +resiunea atmosferic, se obine ;O " solid, sub form de z+ad carbonic. 1a descrcarea dio4idului de carbon lic(id 5n atmosfer, o mare +arte a lic(idului se transform ra+id 5n va+ori, cu mrirea considerabil a volumului. Restul de lic(id se transform 5n +articule fin divizate de g(ea uscat, la tem+eratura de ,9!];. -. Dio4idul de carbon, ca substan de stingere a incendiului, are urmtoarele caracteristici< nu distruge obiectele i materialele stinse= +trunde 5n orificiile materialului a+rins 2fiind mai greu dec6t aerul3= este ru conductor de electricitate= nu se deterioreaz +rin stocare 5ndelungat= nu este sensibil la aciunea tem+eraturilor sczute. @abelul &8.& ;antitatea de dio4id de carbon 5n funcie de ca+acitatea reci+ientului

;a+acitatea reci+ientului 2litri3 ;antitatea de dio4id de carbon 2Hg3 *O@A< c , ca+acitatea +entru reci+ieni de comanda

#% "

'8 "",

'' "%,

'% &-,9

"9 &8,-

" & ,8

-c 8

@abelul &8." :u+rafeele seciunilor orificiilor de debitare a duzelor de refulare a dio4idului de carbon cores+unztoare diametrelor acestora

Diametrul duzei mm %88 &, ! &,9Inc( %,%"8 &$&8 %,%9%

:u+rafaa seciunii duzei mm" %,'# &,!",#inc(" %,%%% ' %,%%'%9 %,%%'Page 120 of 137

&,!' &,!",%8 ",&",'",9',&', 9 ',!9 #,'9 #,98 ,&8 , 8 ,! 8,' 8,9 9,&# 9, # 9,!# -,9' !, ' &%,'" &&,&& &&,!& &",9% &#,"! & ,-&9,#8 &!,% " ,#% '-,&% %,-%

%,%98 $8# %,%-& %,%-8 '$'" 9$8# &$!$8# $'" & &$8# '$&8 & '$8# 9$'" & $8# &$# & 9$8# !$'" &!$8# $&8 & &$'" '$& '$'" 9$&8 & $'" &$" !$&8 $& &$&8 '$# & & &$" "

",!' ',&% ','" ',9 #,# 8,%8 9,!# &%,%% &",'! &#,!9 &9,-& "%,!% "#,"8 "9,-& '&,8' ,9# #%,%8 ##,8 #!,#!,-9 9&,"! -',8& !8,!9 &&&,"! &"8,9& &8%,'" &!9,!# "'!,#"- ,%' %8,# &&'-,9& "%" ,-%

%,%%# # %,%%#%,%% & %,%% -& %,%%8! %,%%!# %,%&"' %,%& %,%&!" %,%"'" %,%"98 %,%'"# %,%'98 %,%#'& %,%#!& %,% # %,%8"& %,%8!" %,%989 %,%!"%,&&% %,&"!8 %,& %' %,&9" %,&!8# %,"#%,'%8%,'9&" %,##&%,9&,98 ',&#

Aigura &8." *omogram +entru calculul de verificare a debitelor de curgere a dio4idului de carbon 5n conductele instalaiilor de 5nalt +resiune 2+resiunea de de+ozitare a ;O " de &,9 bar la tem+eratura de &9,9];3.

Aigura &8.' *omogram +entru calculul de verificare a debitelor de curgere a dio4idului de carbon 5n conductele instalaiilor de 7oas +resiune 2+resiunea de de+ozitare a ;O " de "%,9 bar la tem+eratura de "&];3. Mecanismul stingerii incendiilor cu dio4id de carbon. Domenii recomandate +entru instalaiile de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon !. Dio4idul de carbon acioneaz la stingerea incendiilor +rin reducerea concentraiei de o4igen sau a fazei gazoase a combustibilului incendiat din atmosfera incintei res+ective, +6n la o valoare a concentraiei de o4igen la care combustia 2arderea3 5nceteaz. &%. Dio4idul de carbon se utilizeaz la stingerea substanelor combustibile care +rin ardere nu furnizeaz o4igenul necesar combustiei, sau sunt caracterizate +rin ardere de su+rafa. Dio4idul de carbon nu se utilizeaz +entru stingerea incendiilor 5n +rofunzime. &&. .fectul de stingere al dio4idului de carbon const, 5n +rinci+al, 5n fa+tul c substituie ra+id o4igenul i alte gaze din aer i rcete mediul incendiat. &". .fectul o+tim 5n aciunea de stingere a incendiilor cu dio4id de carbon se obine atunci c6nd se menine etaneitatea 5n incintele 5nc(ise 25nc+eri, ec(i+amente, zone etc.3 i concentraia minim necesar, 5n intervalul de tim+ care +ermite com+leta 5nbuire a focarului. &'. Descrcarea va+orilor de dio4id de carbon nu este eficient +entru stingerea incendiilor.
Page 121 of 137

&#. Dio4idul de carbon descrcat sub form de ;O" lic(id re+rezent6nd 9% +6n la 9 M din cantitatea total de dio4id de carbon coninut 5n reci+ieni 2butelii3, ca+acitatea nominal a reci+ientelor +entru un sistem trebuie s fie cu #%M mai mare dec6t cea rezultat din calcul. & . 1a +roiectarea instalaiilor de stingere cu ;O" se au 5n vedere urmtoarele< nu se admite ca +rocesul de stingere s fie acionat accidental, deoarece dega7area de ;O" +oate +une 5n +ericol viei omeneti= +rocesul de stingere diri7at de o instalaie automat de detectare, semnalizare i comand trebuie astfel conce+ut 5nc6t +6n la declanarea deversrii dio4idului de carbon s se realizeze automat unele aciuni +restabilite 2alarmarea +ersoanelor care se gsesc 5n incinta res+ectiv, 5ntreru+erea funcionrii instalaiilor de ventilare general sau local, acionarea elementelor de 5nc(idere a golurilor din +erei sau +lanee, alertarea serviciului de +om+ieri etc3= acionarea instalaiei s fie +osibil numai du+ efectuarea msurilor de siguran +restabilite. &8. :e recomand +revederea ec(i+rii cu instalaii fi4e de stingere a incendiului cu dio4id de carbon a incintelor 5nc(ise 2cu volum limitat3, destinate< ec(i+amentelor electrice i electronice= de+ozitelor de valori 2bnci, muzee, vmi etc3= de+ozitelor de materiale= s+aiilor dintre +laneele de rezisten i +ardoselile 5nalte, etc. A*.DA *r. &9 Pro+rietile I0 , &%% &. I0 , &%%, denumit i azot, av6nd formula c(imic *" este folosit ca substan de stingere a incendiului. ". I0 , &%% este un gaz inert, incolor i incombustibil. '. Pro+rietile +rinci+ale ale I0 , &%%, sunt urmtoarele< masa molecular< "-,%" tem+eratura de fierbere la +resiunea de &,%&' bar abs.< ,&! ,-K; tem+eratura de 5ng(eare< ,"&%,%K; volumul s+ecific al va+orilor su+ra5nclzii, la tem+eratura de "%K; i +resiunea de &,%&' bar< %,- - m '$Hg densitatea relativ a I0 , &%% 5n ra+ort cu aerul< %,!89= concentraia volumic a I0 , &%% 5n aer< 9-M #. Pro+rietile c(imice +rinci+ale ale I0 , &%% sunt urmtoarele< +uritatea molecular, 5n concentraie volumic< min. !!,8M coninutul de umiditate, 5n concentraie masic< ma4. % &%,8 concentraia volumic a o4igenului 5n I0 , &%%< ma4. %,&M solubilitatea< +arial solubil 5n a+, greu solubil 5n alcool. . Pro+rietile to4icologice ale I0 , &%% sunt< nici un efect advers observabil 2indicele *OA.13 la o concentraie volumic de I0 , &%% de #'M= cel mai mic efect advers observabil 2indicele 1OA.13 la o concentraie volumic de I0 , &%% de "M= Mecanismul stingerii incendiilor cu I0 , &%%. Domenii recomandate +entru stingerea cu I0 , &%% a incendiilor 8. .fectul I0 , &%% de +revenire a a+rinderii i$sau de stingere a incendiului amestecurilor de substane combustibile 2va+ori, gaze sau +raf3 cu aer este dat de reducerea +rocentului de o4igen din amestec. 9. Instalaiile de stingere a incendiilor cu I0 , &%% se +revd conform reglementrilor te(nice 5n vigoare i +ot folosi +entru< inertizarea s+aiilor 5nc(ise sau a instalaiilor te(nologice, +rin 5nlocuirea +arial a aerului din s+aiile res+ective cu I0 , &%%, dilu6nd amestecurile de combustibili cu aerul= stingerea incendiilor din instalaii te(nologice sau s+aii 5nc(ise= ve(icularea +ulberilor stingtoare= acionarea automat a instalaiilor fi4e de stingere a incendiilor cu +ulberi sau gaze, etc. A*.DA *r. &Pro+rietile substanei de stingere IA; , ""9ea &. :ubstana gazoas cu denumirea c(imic (e+tafluor+ro+an, av6nd formula c(imic ;A';IA;A' este folosit ca substan de stingere a incendiilor sub indicativul IA; , ""9ea. ". ?tilizarea substanei de stingere a incendiilor IA; , ""9ea, este admis numai dac are avizele i agrementele te(nice legale. '. Pro+rietile fizice +rinci+ale ale substanei de stingere IA; , ""9ea, sunt urmtoarele< masa molecular< &9% tem+eratura de fierbere la +resiunea de &,%&' bar 2absolut3< ,&8,#K; tem+eratura de 5ng(eare< ,&'&,&K; tem+eratura critic< &%&,9K; +resiunea critic< "!,&" bar abs. volumul critic< "9# cm'$mol densitatea critic< 8"& Hg$m' +resiunea va+orilor la tem+eratura de "%K;< ',!& bar abs. densitatea lic(idului la tem+eratura de "%K;< &#%9 Hg$m' densitatea va+orilor saturai la tem+eratura de "%K;< '&,&98 Hg$m' volumul s+ecific al va+orilor su+ra5nclzii la +resiunea de &,%&' bar i tem+eratura de "%K;< %,&'9' m '$Hg #. :ubstana de stingere a incendiului IA; , ""9ea, are urmtoarele +ro+rieti c(imice< +uritatea molecular< minimum !!,%M mol$mol= aciditatea 2I;l ec(ivalent3 5n concentraie masic< ma4imum ' 4 &%,#M coninutul de umiditate, 5n concentraie masic< ma4imum & 4 &%,'M= 2res+ectiv, &% ++m3= reziduuri nevolatile< ma4imum %,%&M. . Pro+rietile to4icologice ale substanei de stingere a incendiului, IA; , ""9ea, sunt urmtoarele< concentraie volumic letal de IA; , ""9ea 5n aer la o durat de e4+unere de # ore 2A1;3 Z -%M 2"%M O"3= nici un efect advers observabil 2*OA.13 la o concentraie volumic de IA; , ""9ea 5n aer de !M cel mai mic efect advers observabil 21OA.13 la o concentraie volumic de IA; , ""9ea 5n aer de &%, M 8. >n tabelul &-.& sunt +rezentate caracteristicile de stingere ale substanei IA; ,""9ea com+arativ cu alte substane de stingere. @AG.1 &-.& ;aracteristicile de stingere ale substanei IA; , ""9ea, 5n com+araie cu dio4idul de carbon
Page 122 of 137

;riterii :tructura sistem< , 5nalt +resiune

IA; , ""9ea 2butelii3 cilindri de oel &9, '", 89 litri #" bar butelii " bar .fect c(imic +rin o+rirea reaciei 5n lan a combustiei

;O" 2butelii3 cilindri de oel 89 litri

, 7oas +resiune .fectul de stingere

Rezervoare de &%%% ,&%%%% Hg Reducere de o4igen

Domeniul de a+licare< , combustibil lic(id , lic(ide , instalaii electrice @im+ul de aciune 2deversare substan3 ;antitatea medie de agent de stingere +entru &%% m' .fecte asu+ra mediului *ivel de o4igen 5n incinta du+ descrcare 2M3

Da Da Da ra+id, &% secunde 8# Hg & cil. de 89 litri ODP S % 2factor de e+reciere a stratului de ozon3 &!,'M

Da Da Da lung, 8% secunde &' Hg ' cil. De # litri efect de sera &%, M +ericulos +entru viata

Mecanismul stingerii incendiilor cu substana IA; , ""9ea. Domenii recomandate +entru instalaiile de stingere a incendiilor cu substana IA; , ""9ea 9. Aciunea substanei de stingere IA; , ""9ea asu+ra incendiilor este de ti+ c(imic +rin in(ibarea reaciilor de o4idare ce se +roduc 5ntre combustibili i o4igen. -. ;6nd este acionat sistemul de stingere, substana IA; , ""9ea circul +rin conducte 5n faza lic(id i se transform 5n va+ori la destinderea +rin duzele de refulare 5n s+aiul +rote7at. Destinderea substanei de stingere este 5nsoit de scderea tem+eraturii 5n incint, iar rcirea 5n continuare a atmosferei face ca va+orii din aer s condenseze, cre6nd o cea groas. !. Introducerea ra+id a substanei de stingere gazoase 5n s+aiul +rote7at face ca +resiunea s creasc +6n la a+ro4imativ & mbar. &%. :ubstana de stingere IA; , ""9ea este recomandat +entru stingerea incendiilor din clasele< A< materiale solide= G< lic(ide inflamabile= ;< gaze. A*.DA *r. &! Pro+rietile substanei de stingere I0 , #& &. :ubstana gazoas cu denumirea comercial I0 , #&, folosit ca substan 2agent3 de stingere cu indicativul I0 , #&, este un amestec de trei gaze, 5n urmtoarele concentraii volumice< azot "M= argon #%M= dio4id de carbon -M. ". ?tilizarea gazului I0 , #& ca substan de stingere a incendiului este admis numai dac are avizele i agrementele te(nice legale. '. Pro+rietile fizice +rinci+ale ale substanei de stingere a incendiilor I0 , #&, sunt urmtoarele< masa molecular< '# tem+eratura de fierbere la +resiunea de &,%&' bar 2absolut3< ,&!8]; tem+eratura de 5ng(eare< ,9-, ]; +resiunea va+orilor la tem+eratura de "%];< & " bar abs. volumul s+ecific al va+orilor su+ra5nclzii la +resiunea de &,%&' bar i tem+eratura de "%];< %,8!9 m '$Hg #. 0azul I0 , #& este incolor i inodor. . Pro+rietile c(imice ale substanei de stingere I0 , #& sunt +rezentate 5n tabelul &!.&. @AG.1 &!.& Pro+rietile c(imice ale substanei de stingere I0 , #&

0azul com+onent Pro+rietatea Puritatea molecular 5n concentraie volumic, minimum Azot !!,!!M Argon !!,!!9M Dio4id de carbon !!, M

Page 123 of 137

;oninutul de umiditate, 5n concentraie masic ma4imum O4igen, 5n concentraie masic ma4imum

k&%,8M 'k&%,8M

#k&%,8M 'k&%,8 M

&%k&%,8M &%k&%,8M

8. Pro+rietile to4icologice ale substanei I0 , #&< nici un efect advers observabil 2*OA.13 la o concentraie volumic de I0 , #& 5n aer de #'M= cel mai mic efect advers observabil 2*OA.13 la o concentraie volumic de I0 , #& 5n aer de "M= 9. I0 , #& este un gaz ne+oluant, ecologic, nu atac stratul de ozon i nu este to4ic. -. Pro+rietile substanei I0 , #& de stingere a incendiilor com+arativ cu alte substane de stingere sunt +rezentate 5n tabelul &!.". @AG.1 &!." Pro+rietile substanei I0 , #& de stingere a incendiilor com+arativ cu dio4idul de carbon

Pro+rieti ale substanei de stingere Aorma fizic de stocare la tem+eratura ambiant ;oncentraia volumic de stingere a incendiului 2M3 ;aracteristica de stingere ;oncentraia volumic de o4igen 2M3 /izibilitatea 5n tim+ul descrcrii :igurana +ersonalului

I0 , #& 0azoas '# , %M Reduce o4igenul necesar arderii 2crete ;O", favoriz6nd s+orirea res+iraiei3 :cade de la "&M la &"M Ar efect /iaa e sigur la concentraia volumic de stingere standard Minimal

;O" 1ic(id '# , 9 M Reduce o4igenul necesar arderii :cade de la "&M la & M sau mai +uin :cdere sever Atmosfera nu 5ntreine viaa

:cderea tem+eraturii

foc rece cu +osibile formri de z+ad +e com+onentele sensibile /entilare +uternic= e4tracie inferioar ;6ntrirea fiecrei butelii

.vacuarea substanei du+ descrcare /erificarea cantitii de substan din butelia de de+ozitare

/entilare normal sau +uternic /erificarea +resiunii fiecrei butelii

@im+ul 5nt6rzierii descrcrii @im+ de descrcare .fectul asu+ra mediului

Panou de comand electronic 8% secunde .cologic com+atibil

Mecanic sau electronic 8% secunde .cologic com+atibil

Mecanismul stingerii incendiilor cu I0 , #&. Domenii recomandate +entru instalaii de stingere a incendiilor cu I0 , #& !. :ubstana de stingere I0 , #& acioneaz la stingerea incendiului +rin reducerea concentraiei de o4igen, din atmosfera s+aiului 5nc(is, +6n la valoarea limit la care arderea 2combustia3 5nceteaz. &%. .fectul de stingere a incendiului 5n s+aiul +rote7at are loc +rin reducerea coninutului de o4igen la a+ro4imativ &", M, 5n tim+ ce coninutul de dio4id de carbon crete la circa #M. &&. @im+ul de stingere a incendiului cu gaz I0 , #& trebuie s fie de ma4imum "" de secunde +entru incendiu de clasa A i &9 secunde +entru incendiu de clasa G. &". :ubstana I0 , #& se utilizeaz la stingerea incendiilor de materiale i substane combustibile care +rin ardere nu furnizeaz ele 5nsele o4igenul necesar combustiei, sau sunt caracterizate +rin ardere de su+rafaa. :ubstana I0 , #& nu se utilizeaz +entru stingerea incendiilor 5n +rofunzime 2focuri mocnite3. &'. :e recomand utilizarea substanei I0 , #& +entru stingerea incendiilor la< incinte cu te(nic de calcul< 2reele de calculatoare, bnci de su+orturi magnetice, tunele de cabluri, sub +ardoselile 5nalte ale centrelor de calcul etc.3= incinte cu a+aratur i ec(i+amente electronice sau de telecomunicaii 2diagnosticri, tratamente i cercetri medicale, centrale telefonice, staii radio$@/, centre de comunicaii, staii de satelit, reea telefonie celular, etc.3= incinte din +roducie i trans+orturi 2camere de comand, calculatoare de +roces, sisteme robotice, linii automate de +roducie, ec(i+amente i generatoare electrice, laboratoare, vo+sitorii, simulatoare de zbor, control trafic aerian, maritim, fluvial sau rutier, etc.3= incinte cu valori< 2tezaure, muzee, biblioteci, galerii de art, colecii, ar(ive, de+ozite etc.3. A*.DA *r. "% Pro+rietile substanei de stingere I0 , %& &. :ubstana gazoas cu denumirea c(imic argon 2Ar3 este folosit ca substan de stingere a incendiului sub indicativul I0,%&.
Page 124 of 137

". ?tilizarea argonului ca substan de stingere a incendiului este admis numai dac are agrement te(nic. '. Pro+rietile fizice +rinci+ale ale argonului sunt urmtoarele< masa molecular< '!,!#tem+eratura de fierbere la +resiunea de &,%&' bar< ,&- ,!]; tem+eratura de 5ng(eare< ,&-!,#]; tem+eratura critic< ,&,"",']; +resiunea critic< #!,% bar densitatea critic< '8 Hg$m' volumul s+ecific la +resiunea de &,%&' bar i tem+eratura de "%];< %,8%" m'$Hg #. Argonul este un gaz incolor, inodor i inert din +unct de vedere c(imic. . Argonul face +arte din categoria gazelor nobile sau rare 2alturi de neon, (eliu, Hri+ton, 4enon i radon3 e4istente 5n aerul atmosferic. ;oncentraia volumic +rocentual a argonului 5n aerul atmosferic este de %,!'"9M. 8. Pro+rietile c(imice +rinci+ale ale argonului, sunt< +uritatea, 5n concentraie volumic, minimum< !!,!M coninutul de umiditate, 5n concentraie masic, ma4imum< % &%,8 9. ;oeficientul de solubilitate a argonului 5n a+, este de %,%'#' la tem+eratura de " ]; i %,%'%% la tem+eratura de '9];. -. Argonul se dizolv, ca i celelalte gaze inerte, 5n alcool etilic, benzen i ciclo(e4an. !. Pro+rietile to4icologice ale argonului< nici un efect advers observabil 2*OA.13 la o concentraie volumic de argon 5n aer de #'M= cel mai mic efect advers observabil 2*OA.13 la o concentraie volumic de argon 5n aer de "M= &%. Argonul este un gaz ecologic 2ne+oluant3, nu atac stratul de ozon i nu este to4ic. &&. ;a substan de stingere a incendiului, argonul are urmtoarele +ro+rieti< nu distruge obiectele i materialele stinse= +trunde 5n cele mai mici orificii ale materialului a+rins= are o conductibilitate termic redus i este un ru conductor de electricitate= nu se deterioreaz +rin stocare 2conservare 5ndelungat3= nu este sensibil la variaiile de tem+eratur ale mediului din incinta +rote7at. &". >n tabelul "%.& se +rezint caracteristicile argonului ca substan de stingere a incendiilor com+arativ cu cele ale dio4idului de carbon 2;O "3. @abelul "%.& ;aracteristicile argonului ca substan de stingere a incendiului, com+arativ cu cele ale dio4idului de carbon 2;O "3

;aracteristicile substanei de stingere a incendiului Aorma fizic de stocare la tem+eratura ambiant ;oncentraia volumic +rocentual de stingere a incendiului ;aracteristica de stingere ;oncentraia volumic +rocentual de o4igen /izibilitatea 5n tim+ul descrcrii :igurana +ersonalului

AR0O* 0azoas #9,-M

;O" 1ic(id '# , 9 M

Reduce o4igenul necesar arderii :cade de la "&,!M la &"M Ar efect /iaa este sigur la concentraia volumic de stingere normat Minimal

Reduce o4igenul necesar arderii :cade de la "&M la & M sau mai +uin :cdere sever Atmosfera nu 5ntreine viaa

:cderea tem+eraturii

Aoc rece, cu +osibile formri de z+ad carbonic +e com+onentele sensibile /entilare +uternic= e4tracie inferioar ;6ntrirea fiecrei butelii

.vacuarea substanei du+ descrcare /erificarea cantitii de substan din butelia de de+ozitare

/entilare normal sau +uternic /erificarea +resiunii fiecrei butelii

@im+ul 5nt6rzierii descrcrii @im+ de descrcare .fectul asu+ra mediului

Panou de comand electronic 8% secunde .cologic

Mecanic sau electronic 8% secunde .cologic com+atibil

Mecanismul stingerii incendiilor cu argon. Domenii recomandate +entru instalaii de stingere a incendiilor cu argon &'. Argonul acioneaz la stingerea incendiului +rin reducerea concentraiei de o4igen sau a fazei gazoase a combustibilului incendiat din atmosfera s+aiului +rote7at, +6n la o valoare a concentraiei de o4igen de a+ro4imativ &"M, la care arderea 5nceteaz. &#. Argonul se utilizeaz la stingerea substanelor combustibile care +rin ardere nu furnizeaz o4igenul necesar combustiei, sau sunt caracterizate +rin ardere de su+rafa. Argonul nu se utilizeaz +entru stingerea incendiilor 5n +rofunzime 2incendii mocnite3.
Page 125 of 137

& . .fectul o+tim 5n aciunea de stingere a incendiilor cu argon, se obine atunci c6nd se menine etaneitatea 5n s+aiile 5nc(ise 2carcasele ec(i+amentelor3 i se realizeaz concentraia necesar de stingere 5ntr,un interval de tim+ foarte mic 2de ordinul secundelor3, care +ermite in(ibarea +rocesului de ardere 5n atmosfer inert i com+leta 5nbuire a focului. &8. @im+ul teoretic de stingere cu argon este de ma4imum "" de secunde +entru incendiu de clasa A i &9 secunde +entru incendiu de clasa G. &9. Argonul este folosit eficient +entru stingerea incendiilor la< ec(i+amentele infrastructurii informaionale 2dula+uri cu servere, dula+uri +entru stocarea datelor, centre de calculatoare, automate bancare, uniti de telefonie celular .a.3= s+aii de +roducie i camere de comand, sisteme robotice, linii automate de +roducie, ec(i+amente i generatoare electrice, laboratoare, vo+sitorii, simulatoare de zbor, control trafic aerian, maritim, fluvial sau rutier etc.= s+aii care ad+ostesc valori deosebite 2tezaure, muzee, biblioteci, galerii de art, colecii, ar(ive etc.3. A*.DA *r. "& Pro+rietile substanelor ti+ I;A; Amestec A de stingere a incendiilor &. Amestecul de gaze lic(efiate are com+oziia c(imic dat 5n tabelul "&.& i este folosit ca substan 2agent3 de stingere a incendiului cu indicativul I;A; Amestec A @AG.1 "&.& ;om+oziia c(imic a substanei de stingere a incendiului I;A;$A

;om+onentul

Denumirea Diclortrifluoretan ;lordifluormetan ;lortetrafluoretan Izo+renil , & , metilciclo(e4an

Aormula c(imic ;I;l" ;A' ;I;l A" ;I;l f;A' ;&%I&%

Indicativ I;A; , &"' I;A; , "" I;A; , &"#

;oncentraia masic +rocentual 5n amestec PMQ #,9 -",%% !, % ',9

@olerana concentraiei masice 5n amestec PMQ

u%, u%,u%,! u%,

". Pro+rietile fizice +rinci+ale ale substanei I;A; Amestec A de stingere a incendiilor, sunt urmtoarele< masa molecular< !",! tem+eratura de fierbere la +resiunea de &,%&' bar abs.< ,'",8]; tem+eratura de 5ng(eare Y ,&%9,"]; tem+eratura critic< &" ]; volumul critic< &9% cm'$mol densitatea critic< -% Hg$m' +resiunea va+orilor la tem+eratura de "%];< -," bar abs. densitatea lic(idului la tem+eratura de "%];< &"%% Hg$m' densitatea va+orilor saturai la tem+eratura de "%];< '& Hg$m' volumul s+ecific al va+orilor su+ra5nclzii la tem+eratura de "%]; i +resiunea de &,%&' bar< %," ! m '$Hg '. Pro+rietile c(imice ale substanei I;A; Amestec A, e4+rimate 5n concentraii masice +rocentuale, sunt urmtoarele< +uritatea minimum !!,!M aciditate ma4imum ' &%,8M coninutul de a+ ma4imum &% &%,8M reziduuri nevolatile ma4imum %,%&M materii sau sedimente 5n sus+ensie neobservabile #. :tabilitatea i reactivitatea c(imic a substanei I;A; Amestec A< 5n condiii normale, substana I;A;$A este un com+us stabil= +oate reaciona violent cu aluminiu, sodiu sau +otasiu 2toate sub form de +udr3= +oate s detoneze dac este adus 5n contact cu litiu= se descom+une termic 5n clorur de (idrogen, fluorur de (idrogen i fosgen. . Pro+rietile to4icologice ale substanei I;A; Amestec A sunt urmtoarele< concentraia volumic letal de I;A; Amestec A la o durat de e4+unere de # ore 2# , (1 ; %3< 8#M nici un efect advers observabil 2*OA.13 la o concentraie volumic de substan I;A;$A 5n aer de &%M= cel mai mic efect advers observabil 2*OA.13 la o concentraie volumic de I;A;$A 5n aer de &%M= Mecanismul stingerii incendiului cu substana I;A; Amestec A. Domenii recomandate +entru instalaii de stingere a incendiului cu substana de ti+ I;A; Amestec A 8. :ubstana I;A; Amestec A acioneaz asu+ra incendiilor +rin in(ibarea reaciei c(imice de o4idare a substanelor combustibile. 9. Introducerea ra+id a substanei de stingere 5n s+aiul +rote7at, face ca +resiunea s creasc 5n s+aiul res+ectiv, +6n la a+ro4imativ & mbar. !. Destinderea substanei de stingere I;A; Amestec A la ieirea din duzele de refulare, este 5nsoit de scderea tem+eraturii aerului 5n s+aiul +rote7at, astfel c va+orii de a+ din aer condenseaz i se formeaz o cea groas. &%. :ubstana I;A; Amestec A este recomandat +entru stingerea incendiilor de materiale combustibile solide 2clasa A3, lic(ide inflamabile 2clasa G3 i gaze combustibile 2clasa ;3. A*.DA *r. "" Pro+rietile substanelor ti+ IA;,&" de stingere a incendiilor
Page 126 of 137

&. :ubstana gazoas cu denumirea c(imic +entafluoretan, av6nd formula c(imic ;A ';IA", este folosit ca substan de stingere a incendiilor cu indicativul IA;,&" . ". ?tilizarea substanei I;A,&" la stingerea incendiilor este admis numai dac are certificarea, avizele i agrementele te(nice legale. '. Pro+rietile fizice +rinci+ale ale substanei de stingere IA;,&" 2conform standardul de referin :R .* & %%# , #< "%%-3 sunt urmtoarele< masa molecular< &"%,%" tem+eratura de fierbere la +resiunea de &,%&' bar abs.< ,#-, %]; tem+eratura de 5ng(eare< ,&%',%%]; tem+eratura critic< 88," ]; +resiunea critic< ' ,! bar abs. volumul critic< "&% cm'$mol densitatea critic< 9&,! Hg$m' +resiunea va+orilor la tem+eratura de "%];< &",%! bar abs. densitatea lic(idului la tem+eratura de "%];< &"&- Hg$m' densitatea va+orilor saturai la tem+eratura de "%]; 98,!" Hg$m' volumul s+ecific al va+orilor su+ra5nclzii la tem+eratura de "%]; i +resiunea de &,%&' bar %,&!9# m '$Hg #. Pro+rietile c(imice ale substanei de stingere IA;,&" , e4+rimate 5n concentraii masice +rocentuale, sunt urmtoarele< +uritatea minimum !!,8M aciditate ma4imum ' &%,8M coninutul de a+ ma4imum &% &%,8M reziduuri nevolatile ma4imum %,%&M materii sau sedimente 5n sus+ensie neobservabile . Pro+rietile to4icologice ale substanei IA;,&" sunt urmtoarele< concentraia volumic letal de substan IA;,&" la o durat de e4+unere de # ore 2A1;3 Z 8#M nici un efect advers observabil 2*OA.13 la o concentraie volumic de substan IA;,&" 5n aer de 9, M= cel mai mic efect advers observabil 2*OA.13 la o concentraie volumic de IA;,&" 5n aer de &%M= limita de e4+unere acce+tabil 21.A3 +entru IA;,&" la &%%%++m$volum este de - ore +6n la &" ore e4+unere continu. 8. :ubstana IA;,&" este un +rodus ecologic, nu atac statul de ozon 2ODPS %3 i este neto4ic. Mecanismul stingerii incendiului cu substana IA;,&" . Domenii recomandate +entru instalaiile de stingere a incendiilor cu substana IA;,&" 9. :ubstana IA;,&" acioneaz la stingerea incendiilor +rin in(ibarea reaciei c(imice de o4idare 2ardere3 a substanelor combustibile. -. :ubstana IA;,&" se recomand +entru stingerea incendiilor din clasa A 2lemn, (6rtie, esturi etc.3 i clasa ; 2electrice3. Pentru utilizare la stingerea incendiilor din clasa G este necesar avizul +roductorului de substan IA;,&" +entru fiecare a+licaie 5n +arte. A*.DA *r. "' Pro+rietile substanei de stingere AR, ,&,&" &. :ubstana cu denumirea c(imic dodecafluor,",metil+entan,',&, av6nd formula c(imic ;A';A";2O3;A2;A'3" este folosit ca substan de stingere a incendiilor sub indicativul AR, ,&,&". ". ?tilizarea substanei de stingere a incendiilor AR, ,&,&" este admis numai dac are avizele i agrementele te(nice legale. '. 1a tem+eratura mediului ambiant de "%%;, substana AR, ,&,&" este un lic(id clar, fr culoare 2incolor3 i fr miros 2inodor3. #. :ubstana AR, ,&,&" este stocat 5n butelii 2cilindri3 din oel, fiind +resurizat cu azot la +resiunea de " bar 2abs3 la tem+eratura de de "%]; 2+resiune 7oas3, res+ectiv la +resiunea de #" bar 2abs3 la tem+eratura de "%]; 2+resiune 5nalt3. . Pro+rietile fizice +rinci+ale ale substanei de stingere a incendiilor AR, ,&,&", sunt urmtoarele< masa molecular '&8.%# tem+eratura de fierbere la +resiunea de &.%&' bar 2absolut3< #!."]; tem+eratura de 5ng(eare< ,&%-.%]; tem+eratura critic< &8-.88]; +resiunea critic< &-.8#8 bar volumul critic< #!#. cm'$mol densitatea critic< 8'!.& Hg$m' densitatea lic(idului la tem+eratura de "%];< &8&8 Hg$m' densitatea va+orilor saturai la tem+eratura de "%];< #.''% Hg$m' volumul s+ecific al va+orilor su+ra5nclzii la +resiunea de &.%&' bar 2abs3 i tem+eratura de "%];< %.%9&! Hg$m ' cldura latent de va+orizare la +unctul de fierbere< --.% HL$Hg cldura s+ecific a lic(idului< &.&%' HL$Hg ]; cldura s+ecific a va+orilor la +resiunea de &.%&' bar 2absolut3< %.-!& HL$Hg ]; +resiunea va+orilor la tem+eratura de "%]; 2abs3< %.'"8% bar 8. :ubstana de stingere a incendiului AR, ,&,&" are urmtoarele +ro+rieti c(imice< +uritatea molecular mol$mol minimum !!.%M aciditatea 5n concentraie masic ma4imum ' 4 &%,8 coninutul de umiditate, 5n concentraie masic ma4imum %.%%&M reziduri nevolatile, 5n concentraie masic ma4imum %.%'M 9. Pro+rietile to4icologice ale substanei de stingere a incendiului AR, ,&,&", sunt urmtoarele< indicele *OA.1 , nici un efect advers observabil, la o concentraie volumic +rocentual de substan AR, ,&,&" 5n aer de &%M. indicele 1OA.1 , cel mai mic efect advers observabil, la o concentraie volumic +rocentual de substan AR, ,&,&" 5n aer de Z &%M. -. ;oncentraiile volumice +rocentuale 2uzuale3 de stingere a incendiilor 2incendii din clasele A, G3 sunt #.%M Y ; Y &%.%M volume de substan AR, ,&,&" 5n aerul 5nc+erii +rote7ate 5m+otriva incendiului. >n tabelul "'.& sunt redate concentraiile volumice +rocentuale, ; PMQ, de substan AR, ,&,&" +entru stingerea incendiilor, res+ectiv concentraiile minime de +roiectare, +entru incendii clasa G, incendii de su+rafa clasa A i +entru alte substane combustibile. @abelul "'.&. ;oncentraiile volumice +rocentuale de substan AR, ,&,&" de stingere a incendiilor, res+ectiv minime de +roiectare

:ubstana combustibil

;oncentraia volumic +rocentual ; PMQ


Page 127 of 137

de stingere Incendii clasa G Ie+tan Metiletil Heton Aceton Alcool etilic Alcool metilic Incendii de su+rafa clasa A #. #. . 8. #.%

minim de +roiectare .! .! 9." -. .8

!. >n tabelul "'." sunt +rezentate caracteristicile de stingere a incendiului, ale substanei AR, ,&,&", com+arativ cu alte substane de stingere. @abelul "'." ;aracteristicile de stingere a incendiului, ale substanei AR, ,&,&", 5n com+araie cu alte substane de stingere

Pro+rieti ;oncentraia volumic +rocentual 2uzual3 de stingere a incendiului Indicele *OA.1 ;oeficient de siguran @em+eratura de fierbere la +resiunea normal de &.%&' bar 2abs3

AR, ,&,&" #,9."M &%M 89,& %M #!."];

IA;,&" -.9,&".&M 9. M *u ,#-. ];

IA;,""9ea 9. ,-.9M !M ',"%M ,&8.#];

0aze inerte '-,#%M #'M 9,&'M ,&!8.%];

;O" '%,9 M , letal ,

&%. @im+ul de deversare$inundare i res+ectiv de stingere a incendiului cu substana AR, ,&,&" este sub &% secunde. &&. 1a concentraiile volumice normale de stingere a incendiului 2volume de substan AR, ,&,&" 5n aer3 de #.%M Y ; Y 9."M, concentraia volumic a o4igenului din aerul camerei +rote7ate 5m+otriva incendiului, scade nesemnificativ, de la "&M la "%."M, astfel c aceast scdere a concentraiei de o4igen nu +rezint +ericol +entru +ersoane. &". >n tabelul "'.' se +rezint tim+ul de evacuare a +ersoanelor din 5nc+erile 2s+aiile3 inundate cu substana de stingere a incendiului AR, ,&,&", 5n funcie de diferite concentraii volumice +rocentuale de substan AR, ,&,&" 5n aerul 5nc+erii. @abelul "'.' @im+ul de evacuare a +ersoanelor din 5nc+erile 2s+aiile3 inundate cu substana de stingere a incendiului AR, ,&,&"

@i+ul 5nc+erii 2s+aiului3 +rote7at 5m+otriva incendiului >nc+ere 2s+aiu3 ocu+at 25n mod normal3 +ermanent de +ersoane >nc+ere 2s+aiu3 neocu+at 25n mod normal3 +ermanent de +ersoane

;oncentraia volumic +rocentual de substan de stingere a incendiului 5n aerul 5nc+eriiP;Q !M Y ; Y &%. M ; Z &%. M

@im+ul de evacuare a +ersoanelor din 5nc+erile inundate cu substana de stingere a incendiului AR, ,&,&" .vacuare +osibil sub .% minute .vacuare +osibil sub &.% minut, sau trebuie folosite mti sau a+arate de res+irat

&'. :ubstana de stingere a incendiului AR, ,&,&" nu las reziduri +e ec(i+amentele din s+aiul +rote7at. &#. :ubstana de stingere a incendiului AR, ,&,&" are un coeficient 2factor3 de distrugere 2de+reciere3 a stratului de ozon ODP S %, o durat de remanen 5n stratosfer a +roduilor de descom+unere termic A1@ de numai zile i un coeficient de 5nclzire global 0VP S &.% 2egal cu al dio4idului de carbon3. Mecanismul stingerii incendiilor cu substana AR, ,&,&". Domenii recomandate +entru instalatiile de stingere a incendiilor cu substana AR, ,&,&". & . :ubstana de stingere AR, ,&,&" acioneaz asu+ra incendiilor 5n dou moduri< termic, +rin +reluarea cldurii latente de va+orizare a lic(idului AR, ,&,&" din energia termic dezvoltat 5n +rocesul de ardere i ca urmare, +rin scderea tem+eraturii focarului i deci, rcirea cor+urilor care ard= c(imic, +rin eliberarea unor radicali care in(ib reacia 5n lan de o4idare a reactanilor i ca urmare, 5ntreru+erea +rocesului de ardere. &8. ;6nd este acionat sistemul de stingere, substana AR, ,&,&" circul +rin conducte 5n faz lic(id i se transform 5n va+ori la destinderea +rin duzele de refulare 5n s+aiul imediat, 5ntreru+6nd arderea +rin efectele termice i c(imice +recizate la art. & . &9. :ubstana de stingere AR, ,&,&" este recomandat +entru stingerea incendiilor din clasele< A , materiale solide= G , lic(ide inflamabile= ; , gaz &-. Domeniile recomandate +entru stingerea incendiilor cu substana AR, ,&,&" sunt urmtoarele< muzee, galerii de arte, librrii, biblioteci= de+ozite= ec(i+amente de +rocesare electronic a datelor= camere de o+erare, camere de control, camere cu atmosfer controlat centre de su+raveg(ere a traficului aerian, centre de telecomunicaii, camere de cu+lare$comand, centre de semnalizare de cale ferat= centre financiare i bnci= ec(i+amente electronice i de +rocesare a datelor=
Page 128 of 137

ec(i+amente medicale i de laborator= instalaii militare= +latforme +etroliere i instalaii de gaze, fabrici +etroc(imice= generatoare, staii de +om+are= camere de control industriale. A*.DA *r. "# Pro+rietile generatoarelor de aerosoli +entru stingerea incendiilor &. 0eneratoarele de aerosoli +entru stingerea incendiilor sunt reci+iente metalice de diverse forme i mrimi care utilizeaz +entru generarea aerosolilor o substana solid 2ti+ :GR3 ce conine sruri de +otasiu. Aiecare reci+ient are 5ncor+orat un sistem s+ecial, +ro+riu, de activare inde+endent al generatorului. ?nele ti+uri de generatoare de aerosoli +ot avea mecanism +ro+riu de absorbie a cldurii. ". Pentru identificarea unei game de +roduse se +ot utiliza o gru+are de litere i cifre av6nd semnificaii determinate 2ti+ generator, cantitate substan, declanare3, i anume< generator de aerosoli +entru stingerea incendiilor= cantitatea de agent de stingere 25n grame3= declanare manual. '. Princi+alele caracteristici ale instalaiilor cu generatoare de aerosoli +entru stingerea incendiilor, sunt< viteza mare de stingere 2de ordinul zecilor de secunde i eficiena su+erioar com+arativ cu alte sisteme convenionale3= stocarea agent de stingere 5n reci+iente fr +resiune= +roduse ecologice 2+otential nul de de+reciere a stratului de ozon iar tim+ul de viata 5n atmosfer al aerosolului, negli7abil3= anticorosive= diminueaz considerabil daunele materiale 27etul de aerosoli acioneaz strict asu+ra focarului de incendiu i nu deterioreaz celelalte bunuri aflate 5n incint3= neto4ice 2+entru oameni, animale sau +lante3= generatoarele de aerosoli sunt autonome i automate= generatoarele de aerosoli sunt realizate 5n diferite forme i mrimi 2utilizabile 5n funcie de volumul care trebuie +rote7at3= instalare cu costuri reduse i rentabile economic. #. Pro+rietile fizice +rinci+ale ale aerosolului descrcat de generatoarele sunt urmtoarele< conductivitate electric< , nula +6n la "#%%% /= corosivitate< , nula= soc termic< , nul= 5ncrcare electrostatic< , nula= reziduuri du+ stingere< , negli7abile= . Din +unct de vedere c(imic, aerosolul este constituit din micro+articule de com+ui de +otasiu i unele gaze 5n cantiti mici. 8. Particulele de com+ui de +otasiu sunt de dimensiuni at6t de mici 5nc6t rm6n 5n sus+ensie un tim+ relativ lung, fiind +urtate de curenii de convecie natural generai de fenomenul de ardere. Aceasta conduce la creterea eficienei agent de stingere. 9. @im+ul ma4im de stingere a incendiului cu aerosoli descrcai de generatoarele este de #% secunde 2in(ibarea are efect i du+ tim+ul de descrcare3. -. Pro+rietile ecologice ale aerosolului descrcat de generatoarele, sunt urmtoarele< +otenialul de distrugere al stratului de ozon 2O.D.P.3 este nul= +otenialul de 5nclzire global a atmosferei 20.V.P.3 este nul= tim+ul de via 5n atmosfer 2remanen, A.1.@.3< 5ntre '% i &"% min. !. Aorma i dimensiunile carcasei generatoarelor de aerosoli sunt realizate astfel 5nc6t s cores+und cerinelor funcionale. ;arcasele +ot fi cilindrice sau +araleli+i+edice. Auncie de s+aiul +rote7at i de mrimea +rodusului carcasa se +oate realiza din metal, mas +lastic sau carton. Mecanismul stingerii incendiilor. Domenii recomandate &%. Activarea generatorului sub aciunea focului iniiaz reacia c(imic a agentului de stingere a incendiului i genereaz 7etul de aerosoli care conine azot, a+ i com+ui de +otasiu 2aerosolul generat stinge incendiul +rin in(ibarea reaciei c(imice de ardere3. &&. Aerosolul fiind constituit din micro+articule de com+ui de +otasiu i unele gaze, datorit ra+ortului mare 5ntre su+rafaa micro+articulelor i masa acestora, cantitatea necesar de material activ +entru stingerea incendiului este mic. &". :tingerea incendiului cu 7etul de aerosoli se realizeaz +rin dou aciuni< aciunea fizic i aciunea c(imic. &'. Aciunea fizic de stingere este determinat de caracteristicile fizico , c(imice ale metalelor alcaline 2litiul, sodiul, +otasiul3. Aceste elemente, 5n com+araie cu celelalte, necesit cea mai mic energie de ionizare 2au cel mai sczut +otenial de ionizare3. Astfel, cu un a+ort mic de energie este +osibil eliminarea electronilor de valen din aceti atomi. ;antitatea necesar de energie de ionizare este furnizat de energia flcrii. Ionizarea +otasiului 5n tim+ul stingerii este indicat de culoarea violet a flcrii. >n acest fel energia flcrii se reduce 5n funcie de +otenialul de ionizare al elementelor res+ective +rezente 5n ea. &#. Aciunea c(imic se bazeaz +e unele reacii 5n succesiune ra+id 2cu vitez mare3 5ntre atomi i fragmente de molecule instabile 2radicali3, care au loc 5n flacr 5n tim+ul arderii. Astfel de reacii constituie aa numitele reacii 5n lan ale radicalilor 2reacii radicalice 5n lan3. Deoarece radicalii sunt instabili, ei tind +rin reacii ulterioare succesive, s ating un nivel final de stabilitate. Produii finali stabili sunt, +rintre alii, dio4idul de carbon 2;O "3 i a+a 2I"O3. Potasiul, +rovenit +rin disocierea carbonatului de +otasiu, reacioneaz 5n tim+ul arderii cu radicali (idro4il 2OI3 liberi, form6nd (idro4idul de +otasiu 2ROI3, care este un com+us foarte stabil. >n aceast eta+ se 5ntreru+e reacia 5n lan a radicalilor liberi i flacra se stinge. & . Aerosolii se +ot utiliza +entru stingerea incendiilor de ti+ A, G i ;, +recum i +entru +revenirea e4+loziei amestecurilor de gaze i$sau +ulberi 2+raf3 cu aerul. &8. Aerosolii sunt recomandai +entru stingerea incendiilor de substane gazoase, solide i lic(ide, 5n s+ecial a celor care deriv din (idrocarburi 2gaze naturale, +roduse +etroliere, combustibili, lubrifiani etc.3 i a incendiilor la ec(i+amente electrice cu tensiuni +6n la "#.%%% /. &9. Aolosirea aerosolilor este recomandat i +entru stingerea incendiilor din construcii civile, de +roducie sau de+ozitare 2magazine, de+ozite, (oteluri, muzee, bnci, birouri, (ale, ec(i+amente electrice sau electronice i altele similare3. &-. Aerosolii +entru stingerea incendiilor nu sunt recomandai +entru stingerea incendiilor de metale +iroforice i a substanelor care ard i mocnesc 5n li+sa o4igenului. A*.DA *r. " Pro+rietile s+umanilor concentrai i ale s+umei folosite la stingerea incendiilor &. :+uma folosit la stingerea incendiilor este un agregat de bule um+lute cu aer, format dintr,o soluie a+oas a unui s+umant concentrat cores+unztor. ". :+umantul concentrat +oate fi< s+umant concentrat +roteinic 2P3, obinut din substane +roteinice (idrolizate= s+umant concentrat fluoro+roteinic 2AP3 , s+umant concentrat +roteinic cu adaos de ageni activi de su+rafa fluorurai= s+umant concentrat sintetic 2:3, bazat +e un amestec de ageni activi de su+rafa (idrocarbonai i care +oate conine fluorocarburi cu stabilizatori adiionali= s+umant concentrat rezistent la alcooli 2AR3, care este rezistent la descom+unere atunci c6nd se a+lic +e su+rafaa unui alcool sau a unor solveni +olari=
Page 129 of 137

s+umant concentrat care formeaz film a+os 2AAAA3, bazat +e un amestec de (idrocarburi i ageni de su+rafa fluorurai i care are ca+acitatea de a forma un film a+os +e su+rafaa anumitor (idrocarburi= s+umant concentrat fluoro+roteinic AAAP3, care formeaz un film a+os +e su+rafaa anumitor (idrocarburi. '. >n concordan cu rezultatele obinute la 5ncercarea de +erforman la foc, s+umantul concentrat se clasific< +entru +erformanele de stingere< 5n clasele< I, II sau III= +entru rezistena la rea+rindere, 5n nivelurile< A, G, ; sau D. #. ;lasele de +erforman la stingere i nivelurile de rezisten la rea+rindere ti+ice, antici+ate +entru s+umanii concentrai de ti+ AAAA, AAAP, AP, P i : sunt +rezentate 5n tabelul " .& 2standard de referin :R .* & 8-$&,#3. @abelul " .& ;aracteristicile ti+ice +revizibile +entru diferite ti+uri de s+umani concentrai

@i+ AAAA 2nu AR3 AAAA 2AR3 AAAP 2nu AR3 AAAP 2AR3 AP 2nu AR3 AP 2AR3 P 2nu AR3 P 2AR3 : 2nu AR3 : 2AR3

;lasa de +erformanta la stingere I I I I II II III III III III

*ivel de rezistenta la rea+rindere ; G G A A A G G ; ;

Aormare de film Da Da Da Da *u *u *u *u *u *u

8. Dac un s+umant concentrat este indicat ca fiind cores+unztor +entru a fi utilizat cu a+ de mare, concentraiile recomandate +entru utilizarea cu a+ +otabil i cu a+ de mare trebuie s fie identice. 9. >nainte i du+ condiionarea la tem+eratur, s+umantul concentrat, declarat de ctre furnizor c nu este afectat de congelare i decongelare, nu trebuie s +rezinte, vizual, nici un semn de stratificare i neomogenitate 2:R .* & 8-$&,#3. -. Orice sediment e4istent 5n s+umantul concentrat 5nainte de 5mbtr6nirea forat, trebuie s se dis+erseze +rintr,o sit cu oc(iuri de &-% nm i volumul +rocentual de sediment nu trebuie s fie mai mare de %," M. !. Orice sediment e4istent 5n s+umantul concentrat su+us 5mbtr6nirii forate, trebuie s se dis+erseze +rintr,o sit cu oc(iuri de &-% nm i volumul +rocentual de sediment nu trebuie s fie mai mare de &,%M. &%. >nainte i du+ condiionarea la tem+eratur, debitul s+umantului concentrat nu trebuie s fie mai mic dec6t debitul unui lic(id de referin, cu v6scozitatea cinematic de "%% mm"$s. &&. +I,ul s+umantului concentrat, 5nainte i du+ condiionarea la tem+eratur, nu trebuie s fie mai mic de 8,% i mai mare de !, la tem+eratura de 2"% u "3];. Dac e4ist o diferen mai mare de %, uniti de +I 5ntre cele dou valori 25nainte i du+ condiionarea la tem+eratur3, s+umantul res+ectiv trebuie desemnat ca fiind )sensibil la tem+eratur). &". @ensiunea su+erficial a soluiei s+umante, +re+arat din s+umantul concentrat, 5naintea condiionrii la tem+eratur, la concentraia de utilizare recomandat de furnizor, trebuie s fie 5n limitele de u&%M fa de valoarea caracteristic. Du+ condiionarea la tem+eratur, dac valoarea tensiunii su+erficiale a soluiei s+umante, este mai mic de %,! ori sau mai mare de &,% ori fa de valoarea obinut 5nainte de condiionarea la tem+eratur, s+umantul concentrat trebuie desemnat ca fiind )sensibil la tem+eratur). &'. Diferena dintre tensiunea interfacial 5ntre soluia s+umant +re+arat din s+umantul concentrat 5nainte de condiionarea la tem+eratur i ciclo(e4an i valoarea caracteristic, nu trebuie s de+easc &,% m*$m sau &%M din valoarea caracteristic, oricare valoare dintre acestea ar fi mai mare. Du+ condiionarea la tem+eratur, dac cele dou valori difer cu mai mult de %, m*$m sau dac valoarea obinut du+ condiionarea la tem+eratur este mai mic de %,! ori sau mai mare de &,% ori fa de valoarea obinut 5nainte de condiionarea la tem+eratur, oricare dintre ele ar fi mai mare, s+umantul concentrat trebuie desemnat ca fiind )sensibil la tem+eratur). &#. ;oeficientul de etalare a soluiei s+umante, +re+arat din s+umantul concentrat, +e care furnizorul o revendic a fi de ti+ )care formeaz film) 5nainte i du+ condiionarea la tem+eratur 2determinat conform +revederilor :R .* & 8-$&,#3 trebuie s fie +ozitiv. & . ;oeficientul de 5nfoiere 2H3 este ra+ortul dintre volumul de s+um i volumul soluiei s+umante din care s+uma a fost generat. &8. >n funcie de valorile coeficienilor de 5nfoiere realizai, s+umele se clasific 5n< a3 s+um de 7oas 5nfoiere< H S & la "%= b3 s+um de medie 5nfoiere< H S "& la "%%= c3 s+um de 5nalt 5nfoiere< H Z "%&. &9. Prin asociere, denumirile de 7oas, medie sau 5nalt 5nfoiere se a+lic i ec(i+amentelor, sistemelor i s+umanilor concentrai cores+unztori. &-. :+uma +rodus din s+umantul concentrat, 5nainte i du+ condiionarea la tem+eratur, cu a+ +otabil i, dac este cores+unztor, cu a+ de mare sintetic, trebuie s aib un coeficient de 5nfoiere de u "%M fa de valoarea caracteristic, sau u&,% din valoarea caracteristic, oricare din aceste valori ar fi mai mare. Dac oricare din valorile coeficientului de 5nfoiere, obinute du+ condiionarea la tem+eratur, este mai mic de %,- ori sau mai mare de &,& ori fa de valoarea cores+unztoare obinut 5naintea condiionrii la tem+eratur, s+umantul concentrat trebuie desemnat ca )sensibil la tem+eratur). &!. :+uma +rodus din s+umantul concentrat, 5nainte i du+ condiionarea la tem+eratur, cu a+ +otabil i, dac este cores+unztor, cu a+ de mare sintetic, trebuie s aib un tim+ de drena7 de " M de u "%M fa de valoarea caracteristic. Dac orice valoare a tim+ului de drena7 " M, obinut du+ condiionarea la tem+eratur, este mai mic de %,- ori sau mai mare de &," ori fa de valoarea obinut 5naintea condiionrii la tem+eratur, s+umantul trebuie desemnat ca fiind )sensibil la tem+eratur). "%. :+uma +rodus din s+umantul concentrat, 5nainte i dac s+umantul concentrat este desemnat ca )sensibil la tem+eratur), du+ condiionarea la tem+eratur, cu a+ +otabil i, dac este cores+unztor, cu a+ de mare sintetic, trebuie s aib o clas de stingere i un nivel de rezisten la rea+rindere aa cum se s+ecific 5n tabelul " ." 2standard de referin :R .* & 8-$&,#3. @abelul " ." @im+i ma4imi de stingere i tim+i minimi de rea+rindere 25n minute3 2standard de referint :R .* & 8-$&,#3

;lasa de +erformant *ivelul de rezistent

>ncercare cu a+licare lent

>ncercare cu a+licare fortat

Page 130 of 137

la stingere I

la rea+rindere A G ; D

@im+ de stingere mai mic de

@im+ de rea+rindere @im+ de stingere mai @im+ de rea+rindere mai mai mare de mic de mare de ' & &% ' ' ' Pt. A , &% *u este a+licabil

*u este a+licabil

II

A G ; D

*u este a+licabil & &%

# # # # & &% *u este a+licabil

&% *u este a+licabil

III

G ; D

*O@.< & , *u e4ist nivel de rezisten A +entru clasa III " , ;lasele de +erforman la stingere i nivelurile de rezisten la rea+rindere ti+ice +entru diferite ti+uri de s+umani concentrai sunt +recizate 5n standardul :R .* & 8-$&, #. ' , Pentru 5ncercarea de +erforman la foc, clasa I este cea mai 5nalt, iar clasa III cea mai 7oas. Pentru rezistena la rea+rindere, nivelul A este cel mai 5nalt, iar nivelul D este cel mai 7os. :+umanii concentrai +ot fi com+arai du+ fiecare factor se+arat, dar nu nea+rat necesar 5n combinaie. De e4em+lu, un s+umant I; este su+erior unuia ID sau altuia II;, at6ta tim+ c6t este su+erior la stingere, dar inferior ca rezisten, la rea+rindere. Mecanismul stingerii cu s+um a incendiului. Domenii recomandate +entru instalaiile de stingere cu s+um a incendiilor "&. :+uma utilizat +entru stingere formeaz o barier 5ntre substana combustibil i o4igenul din aer, se+ar6nd carburantul de comburant. "". :+umanii +entru stingerea incendiilor sunt utilizai +e scar larg +entru controlul i stingerea incendiilor de lic(ide inflamabile i +entru in(ibarea rea+rinderii. De asemenea, ei +ot fi utilizai +entru +revenirea a+rinderii lic(idelor inflamabile i 5n anumite condiii, stingerea incendiilor de solide combustibile. "'. :+umanii concentrai, de fabricaie, grade i clase diferite, sunt adesea incom+atibili i nu trebuie amestecai, dec6t dac s,a stabilit dinainte c nu rezult o +ierdere de eficacitate inacce+tabil. "#. :+umanii +ot fi utilizai 5n combinaie cu alte substane de stingere, 5n mod +articular cu dio4id de carbon i +ulberi. " . Acolo unde s+uma i +ulberea +ot fi a+licate simultan sau succesiv, utilizatorii trebuie s se asigure c orice interaciune nefavorabil nu +roduce o +ierdere de eficacitate inacce+tabil. "8. :+umanii sunt adecvai +entru a+licarea +e su+rafaa incendiilor de lic(ide nemiscibile cu a+. "9. Instalaiile de stingere a incendiilor cu s+um nu se folosesc 5n cazurile 5n care este interzis +rezena a+ei, +recum i atunci c6nd substanele care ard +ot reaciona cu s+umanii i +ot forma amestecuri to4ice sau e4+lozibile. "-. >n instalaiile de stingere a incendiilor cu s+um, se folosesc numai s+umani, utila7e i ec(i+amente conform lrgislaiei 5n vigoare. A*.DA *r. "8 Pro+rietile +ulberilor +entru stingerea incendiilor &. ;om+onentul de baza al ma7oritii +ulberilor stingtoare de incendiu este bicarbonatul de sodiu. Pulberea cu bicarbonat de sodiu, trebuie s fie 5n conformitate cu norma euro+ean .* 8& . ". >n afara +ulberii +e baz de bicarbonat de sodiu, se mai +roduc +ulberi +e baz de bicarbonat de +otasiu, sulfat de amoniu, carbonat de sodiu, sulf, uree, diferite +roduse ale borului. '. Amestecarea diferitelor ti+uri de +ulbere 2AG; i G;3 +oate duce la aglutinare i +roducerea de gaz va crete +resiunea 5n rezervor la un nivel nesigur. :,a 5nt6m+lat ca aceste creteri de +resiune s +rovoace s+argerea rezervoarelor i s determine rniri cor+orale i distrugeri. #. Pulberea recu+erat +oate s fi fost contaminat anterior i s fi absorbit umezeal. Dac este reciclat, +ulberea +oate eventual s devin aglutinat i s 5ntreru+ curgerea +ulberii, c6nd se utilizeaz la un incendiu. . ;u c6t +rocentul de bicarbonat de sodiu este mai mare, cu at6t ca+acitatea +ulberii ca substan de stingere crete, deoarece restul com+onentelor au rolul de a ameliora mobilitatea +ulberii i de a o feri de aglomerare la umiditate. 8. Pulberile +e baz de bicarbonat de sodiu folosite 5n multe ri, sunt mcinate fin 2& cm' de +ulbere conine " de milioane de +articule cu efect activ de stingere3. :+orirea fineei de mcinare +este o anumit limit nu mai duce la o intensificare a efectului de stingere deoarece masa +articulelor de +ulbere fiind +rea mic, energia lor cinetica devine insuficient +entru a le +ermite +trunderea 5n focarul de ardere. . :ub aciunea cldurii +rodus la incendiu, bicarbonatul de sodiu se descom+une conform relaiei<

*aI;O' *a";O' T ;O" T I"O 1a descom+unerea totala a & Hg de +ulbere de bicarbonat de sodiu, se dega7 %,"8 Hg dio4id de carbon i se consum o cantitate de cldura necesar +entru eva+orarea a '%% cm' de a+, creia 5i cores+unde un efect de rcire de %,&& HV(. -. Pentru ve(icularea +ulberii stingtoare 5n conductele instalaiei de stingere a incendiului se utilizeaz un gaz +ro+ulsor care +oate fi unul din gazele indicate 5n tabelul "8.&. @abelul "8.& 0aze +ro+ulsoare +entru +ulberi stingtoare de incendiu

Page 131 of 137

0az +ro+ulsor Aer Argon ;O" Ieliu Azot

;oninut ma4im de a+ M %,%%8 %,%%8 %,%& %,%%8 %,%%8

!. ;antitatea de gaz +ro+ulsor trebuie s fie calculat +entru zona de inundare cea mai defavorabil (idraulic, astfel 5nc6t cantitatea necesar de +ulbere s fie descrcat 5n cel +uin tim+ul de descrcare minim i trebuie s fie +revzut o cantitate su+limentar de gaz +ro+ulsor +entru a goli rezervorul cu +ulbere i +entru a +ermite s fie curate conductele de distribuie la +resiunea de lucru +entru o durat de cel +uin & min. &%. ;6nd se utilizeaz ;O" ca gaz +ro+ulsor sistemul trebuie s fie +roiectat cu atenie, +entru a asigura c nivelul concentraiei de ;O" nu de+ete M 5n volum din incinta +rote7at. ;O" trebuie s fie 5n conformitate cu norma euro+ean .* " !"'. &&. >n figura " .& sunt +rezentate nomogramele de dimensionare a conductelor +rinci+ale de trans+ort a +ulberii stingtoare de incendiu. Mecanismul stingerii cu +ulberi a incendiilor. Domenii recomandate +entru instalaiile de stingere cu +ulberi a incendiilor &". Pulberea acioneaz la stingerea incendiului +rin descom+unerea ei 5n contact cu tem+eraturile ridicate dezvoltate 5n focar, av6nd dre+t efect +rimar 5ntreru+erea reaciilor de ardere 5n lan i ca efect secundar, rcirea i 5nbuirea focarului. &'. Instalaiile fi4e de stingere a incendiilor cu +ulberi se +revd, conform reglementrilor te(nice 5n vigoare i se utilizeaz +entru stingerea incendiilor de substane combustibile solide, lic(ide sau gazoase. &#. In instalaiile de stingere cu +ulberi se utilizeaz numai +ulberi +entru clasele de incendiu definite 5n standard, verificate de ctre laboratoare autorizate. & . Pulberea stingtoare de uz general av6nd dre+t com+oneni de baz bicarbonai sau fosfai alcalini, se utilizeaz la stingerea incendiilor din clasele A, G i ;, +recum i a celor din instalaii i a+arate electrice sub tensiune. Aceasta +ulbere nu se utilizeaz la stingerea incendiilor din clasa D 2ca de e4em+lu cele +rovocate de metale +ulverulente, +iroforice, +entru care se utilizeaz +ulbere s+ecial3. Aigura "8.&. *omograme de dimensionare a conductelor +rinci+ale de trans+ort a +ulberii< a , +entru o S %,%&88 . . . %,%8'= b , +entru o S %,%" . . . &

A*.DA *r. "9 Pro+rietile aburului ca substan de stingere a incendiului &. ;a substana de stingere a incendiului este recomandat at6t aburul saturat 2care este cel mai eficient3, c6t i aburul su+ra5nclzit ". Aburul, ca substan de stingere a incendiului, este recomandat s se utilizeze 5n instalaii fi4e i semifi4e, 5n s+ecial acolo unde e4ist o surs +ermanent de abur i care asigur cantitatea de abur necesar funcionrii instalaiei de stingere. Aigura "9.&. *omogram +entru determinarea numrului de orificii de ieire a aburului +entru stingerea incendiului. Mecanismul stingerii cu abur a incendiilor. Domenii recomandate +entru instalaiile de stingere cu abur a incendiilor '. .fectul de stingere al aburului se bazeaz +e reducerea concentraiei de o4igen 5n zona de ardere, +6n la o limita la care arderea 5nceteaz. Pentru aceasta este necesar o concentraie volumic a aburului 5n aer de minimum ' M. #. Instalaiile de stingere cu abur a incendiului se +revd 5n conformitate cu reglementrile te(nice 5n vigoare i +ot fi folosite +entru< stingerea incendiilor declanate +e su+rafee mici 2+rin inundarea incintelor 5nc(ise cu volume mai mici de %% m'3, +recum i +entru stingerea incendiilor la rezervoare conin6nd fluide cu tem+eratura de inflamabilitate +este &%%%; i un volum mai mic de %%% m'= limitarea +ro+agrii incendiilor +rin crearea de +erdele de abur astfel am+lasate 5nc6t s constituie bariere continue de abur= +revenirea incendiilor i e4+loziilor 5n s+aii 5n care +ot a+are sc+ri de fluide inflamabile 2e4+lozibile3, +rin inundarea s+aiilor res+ective +entru diluarea amestecurilor de astfel de fluide. . Instalaiile de stingere a incendiilor cu abur nu se utilizeaz 5n cazurile 5n care, 5n s+aiul su+us inundrii e4ist< materiale care 5n contact cu a+a ar reaciona violent= materiale care s,ar to+i la tem+eratura 7etului de abur= instalaii electrice sub tensiune= +ersoane care nu +ot fi evacuate. A*.DA *r. "Registru de eviden a activitilor de control, verificri i revizii te(nice ale sistemelor i instalaiilor de stingere a incendiilor cu substane s+eciale 2conform ane4ei 9 din *ormele generale +rivind a+rarea 5m+otriva incendiilor3 R.0I:@R? D. ;O*@RO1 +entru instalaiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare i stingere a incendiilor

*r. crt.
Page 132 of 137

2fi3 ..... ..... .... Denumirea instalaiei ........................................... .................... Productor$im+ortator$furnizor ........................................... .................... ;aracteristici +rinci+ale 2loc am+lasare, zone +rote7ate, com+onente etc.3 ........................................... .................... ;ertificat ;.$;ertificat de conformitate al +rodusului$Agrement ........................................... .................... Documentaie te(nic aferent certificatului ........................................... .................... Persoana fizic$7uridic ce a e4ecutat +roiectarea ;ertificat atestare$autorizare ........................................... .................... Persoana fizic$7uridic ce a e4ecutat montarea ;ertificat atestare$autorizare ........................................... .................... Persoana fizic$7uridic ce e4ecut verificarea, 5ntreinerea, re+ararea ;ertificat atestare$autorizare ;ontract nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perioada contractului ........................................... .................... :olicitare service deran7amente @elefon, e,mail, fa4 ....................................... Personal res+onsabil Data .................... Date evenimente

*r. Aciune Data 1ocul .venimentul ;auza crt. corectiv

*umele 5n clar , :emntura ,

*O@F< &. >n registrul de control +entru instalaiile de detectare, semnalizare, alertare, alarmare, limitare i stingere a incendiilor se consemneaz toate datele relevante +rivind< a3 e4ecutarea controalelor strii de funcionare, a o+eraiunilor de verificare, 5ntreinere i re+araii= b3 e4ecutarea de modificri= c3 acionrile 5n situaii de incendiu= d3 evenimente +roduse< alarme de incendiu, alarme false de incendiu, defecte, 5ntreru+eri, declanri intem+estive, teste, dezactivri tem+orare , cu menionarea cauzelor care le,au determinat i a aciunilor corective efectuate. ". Datele consemnate trebuie s indice clar i +recis data 2anul, luna, ziua, ora, du+ caz, minutele i secundele3 i locul de +roducere a evenimentului. '. @oate evenimentele trebuie 5nregistrate cores+unztor. #. Registrul se com+leteaz +entru fiecare instalaie din dotare. . :e numete un res+onsabil +entru com+letarea registrului= numele res+onsabilului este trecut 5n registru. 8. :e noteaz com+onentele 5nlocuite i cauzele 5nlocuirii. MOD.1 &. Denumirea 2ti+ul3 instalaiei fi4e de stingere a incendiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................
Page 133 of 137

". ;aracteristicile te(nice +rinci+ale ale instalaiei fi4e de stingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ '. Data +unerii 5n funciune a instalaiei fi4e de stingere a incendiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................... #. Data controlului, verificrii sau reviziei te(nice a instalaiei de stingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................ . *umele i +renumele +ersoanelor care au efectuat controlul, verificarea sau revizia te(nic a instalaiei de stingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................ 8. ;alitatea 2funcia3 +ersoanelor care au efectuat controlul, verificarea sau revizia te(nic a instalaiei de stingere, denumirea i adresa unitii de care a+arin ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 9. .lementele instalaiei de stingere verificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................... ............................................................................................................................ -. ;onstatri i +ro+uneri de msuri te(nice +entru remedierea defeciunilor consemnate ...................................................................................................... .......................................................................................................................... !. .4ecutantul i +erioada +ro+us +entru e4ecutarea lucrrilor de re+araii curente sau re+araii ca+itale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... ............................................................................................................................... ........................................................................................................................ &%. Data re+unerii instalaiei fi4e de stingere a incendiului 5n stare de intervenie ............................................................................................................................

R.:PO*:AGI1 @.I*I; ;? .DP1OA@AR.A I*:@A1AEII1OR AID. D. :@I*0.R. A I*;.*DII1OR .............................. .... .............................. .... .............................. .... .............................. ....

:.M*F@?RI1. P.R:OA*.1OR ;AR. A? .D.;?@A@ ;O*@RO1?1, /.RIAI;AR.A :A? R./IJIA @.I*I;F A I*:@A1AEI.I AID. D. :@I*0.R. A I*;.*DII1OR

A*.DA *r. "! R.0I:@R? D. ./ID.*EF A 1?;RFRI1OR D. R.PARAEII .A.;@?A@. 1A I*:@A1AEIA D. :@I*0.R. A I*;.*DII1OR MOD.1 &. *umele i +renumele +ersoanei care ine evidena lucrrilor de re+araii . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................... ". Denumirea 2ti+ul3 instalaiei fi4e de stingere a incendiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................... '. Data +unerii 5n funciune a instalaiei fi4e de stingere a incendiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................... #. ?nitatea e4ecutant, numele i +renumele +ersoanelor care au e4ecutat lucrrile de re+araii .......................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... . Descrierea lucrrilor de re+araii e4ecutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................................................................. ....................................................................................................................... 8. Data 2+erioada3 de e4ecutare a lucrrilor de re+araii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................... 9. *umele, +renumele i funcia +ersoanelor care au verificat i rece+ionat lucrrile de re+araii e4ecutate i unitatea de care a+arin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................................................................. ........................................................................................................................ -. Data re+unerii 5n stare de intervenie a instalaiei fi4e de stingere a incendiilor ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... !. Observaii ........................................................................................................................... ............................................................................................................................... ........................................................................................................................

Page 134 of 137

:.M*F@?RI1. P.R:OA*.1OR ;AR. A? .D.;?@A@ 1?;RFRI1. D. R.PARAEII ....................................... ....................................... .......................................

:.M*F@?RI1. P.R:OA*.1OR ;AR. A? /.RIAI;A@ CI R.;.PEIO*A@ 1?;RFRI1. D. R.PARAEII ..................................... ..................................... .....................................

A*.DA *r. '% ?*I@A@. .MI@.*@F P.RMI: D. 1?;R? ;? AO; *r. .......... din ................

:e elibereaz +rezentul Permis de lucru cu foc dnei$dlui . . . . . . . . . . . . . . . . ., a7utat de dna$dl. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., care urmeaz s e4ecute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., folosind la 25n3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ucrrile 5nce+ la data de ora . . . . . . . . . . . . . . . . ., i se 5nc(eie la data de ora . . . . . . . . Premergtor, +e tim+ul i la terminarea lucrrilor cu foc se vor lua urmtoarele msuri< &. >nde+rtarea sau +rote7area materialelor combustibile din zona de e4ecutare a lucrrilor i din a+ro+ierea acesteia, +e o raz de . . . . . . . . . . metri, astfel<

". 0olirea, izolarea, s+larea, aerisirea conductelor, utila7elor sau instalaiilor, +rin<

'. /entilarea s+aiilor 5n care se e4ecut lucrrile se realizeaz astfel<

#. /erificarea zonei de lucru i a vecintilor acesteia, 5nlturarea surselor de a+rindere i a condiiilor care favorizeaz +roducerea incendiilor i a e4+loziilor, +rote7area antifoc a materialelor din zon. . >nce+erea lucrrilor cu foc s,a fcut 5n baza buletinului de analiz nr. . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2acolo unde este cazul3. 8. Res+ectarea normelor de a+rare 5m+otriva incendiilor, s+ecifice te(nologiei de lucru<

9. >n zona de lucru se asigur urmtoarele mi7loace de stingere a incendiilor<

-. 1ucrrile cu foc desc(is nu se e4ecut dac sunt condiii de v6nt !. Pe tim+ul lucrrilor se asigur su+raveg(erea acestora de ctre dna$dl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &%. Ceful serviciului +ublic voluntar$+rivat +entru situaii de urgen este anunat des+re 5nce+erea, 5ntreru+erea i 5nc(eierea lucrrii. &&. ;ontrolul msurilor de a+rare 5m+otriva incendiilor se asigur de ctre dna$dl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &". :u+raveg(erea lucrrilor cu foc se asigur de ctre dna$dl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &'. Incendiul sau orice alt eveniment se anun la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +rin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Page 135 of 137

&#. Alte msuri s+ecifice de a+rare 5m+otriva incendiului

& . Personalul de e4ecuie, control i su+raveg(ere a fost instruit asu+ra msurilor de a+rare 5m+otriva incendiului Res+onsabili .mitentul Ceful sectorului 5n care se e4ecut lucrrile .4ecutanii lucrrilor cu foc :erviciul +ublic voluntar$+rivat +entru situaii de urgen *umele i +renumele :emntura

A*.DA *r. '& PRO;.: /.RGA1 D. PR.DAR. , PRIMIR. >* .DP1OA@AR. A I*:@A1AEI.I AID. D. :@I*0.R. A I*;.*DII1OR 2MOD.13 &. Denumirea 2ti+ul3 instalaiei fi4e de stingere a incendiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ". Denumirea unitii beneficiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. Adresa unitii beneficiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................... #. Data +unerii 5n funciune a instalaiei de stingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;aracteristicile te(nice +rinci+ale ale instalaiei de stingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 8. Re+rezentantul unitii de e4+loatare care face +redarea instalaiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................... 9. Re+rezentantul unitii 2beneficiar, +ro+rietar3 care ia 5n +rimire instalaia . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................ ........................................................................................................................... -. Au fost +redate i luate 5n +rimire urmtoarele +ri i elemente com+onente ale instalaiei de stingere a incendiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................... .............................................................................................................................. !. Observaii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................................................................. ........................................................................................................................ &%. ;u ocazia +redrii i +rimirii 5n e4+loatare a instalaiei de stingere a incendiilor, s,au +redat urmtoarele documente i acte 7ustificative< ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 1ocalitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R.PR.J.*@A*@?1 ?*I@FEII ;AR. PR.DF I*:@A1AEIA 2:emntura i tam+ila3 ..............................

R.PR.J.*@A*@?1 ?*I@FEII ;AR. PRIM.C@. I*:@A1AEIA 2:emntura i tam+ila3 .............................

A*.DA *r. '" JO*AR.A D?PF ADj*;IM.A MADIMF D. >*0I.E

A*.DA *r. '' @.RMI*O1O0I. ''.&. Instalaie alternativ 5n derivatie 2conducte a+,aer sau a+,a+3 , +arte a unei instalaii a+,a+ care, 5n funcie de tem+eratura ambiant, este um+lut selectiv cu a+ sau aer$gaz inert i care este controlat de o su+a+ de control i semnalizare a+,aer sau mi4t. ''.". Instalaie 2conduct3 a+,aer , instalaie a crei reea de conducte este um+lut cu aer sau gaz inert sub +resiune
Page 136 of 137

''.'. Instalaie 2conduct3 a+,a+ , instalaie a crei reea de conducte este um+lut 5ntotdeauna cu a+ ''.#. Instalaie 5n derivatie a+,aer , +arte a unei instalaii a+,aer sau a unei instalaii alternative care este um+lut +ermanent cu aer sau gaz inert sub +resiune ''. . instalatie cu +reactionare , una sau mai multe instalaii a+,aer sau mi4te, a cror su+a+ de control i semnalizare +oate fi acionat de ctre un sistem inde+endent de detectare i semnalizare a incendiului 5n zona +rote7at ''.8. :istem de stingere ti+ s+rinHlere toate com+onentele care ofer +rotecie local cu s+rinHlere, alctuite din una sau mai multe instalaii s+rinHler, reeaua de conducte racordate la instalaie i la sursa 2sursele3 de a+= ''.9. :+rinHler 2automat3 , duz cu un element termosensibil de obturare care se desc(ide +entru a refula a+a +entru stingerea incendiului.

Page 137 of 137