Sunteți pe pagina 1din 5

De la clase de combustibilitate la clase de reactie la foc

Transpunerea claselor de combustibilitate in clase de reacţie la foc


Clasa de Combustibile
Incombustibile
combustibilitate cele care sub actiunea focului sau temperaturilor inalte se aprind, ard mocnit sau se carbonizeaza
cele care sub actiunea focului sau a
temperaturilor inalte nu se aprind, nu practic
ard mocnit si nu se carbonizeaza dificil inflamabile mediu inflamabile usor inflamabile
neinflamabile
C0 (CA1) C1 (CA2a) C2 (CA2b) C3 (CA2c) C4 (CA2d)
Clasa de reacţie la foc A1 A2–s1÷s3, d0÷d1 C–s1÷s3, d0÷d1 D–s1÷s3, d0÷d1 A2–s1÷s3, d2
A2–s1, d0 B–s1÷s3, d0÷d1 B–s1÷s3, d2
C–s1÷s3, d2
D–s1÷s3, d2
E-d2
F

Criterii de performanţă pentru reacţia la foc


Simbol criteriu de performanţă Criteriu de performanţă
ΔT cresterea de temperatură
Δm pierderea de masă
tr durata de persistenţă a flăcării
PCS puterea calorifică superioară
FIGRA viteza de dezvoltare a focului
THR600S căldura totală degajată
LFS propagarea laterală a flăcărilor
SMOGRA viteza de emisie a fumului
TSP600S emisia totală de fum
Fa propagarea flăcării
In sistemul de clasificare european pentru reactia la foc, un produs pentru constructii poate fi incadrat in următoarea euroclasa:
A1, A2, B, C, D, E si F [4]. Acest simbol trebuie urmat de indicativele s1, s2 sau s3, si respectiv d0, d1 sau d2. Primul parametru
indica emisia fumului iar al doilea producerea de picaturi la actiunea unei flacari pilot. Parametrul „s” este deosebit de important,
stiut fiind faptul ca din statistica europeana, la incendiile produse în U.E, fumul a provocat peste 60% din totalul victimelor, iar
Parametrul „d” este de asemenea foarte important, intrucat picaturile faciliteaza raspandirea rapida a focului catre alte materiale sau
sectiuni ale cladirii.
Indicativele asociate claselor de reactie la foc a produselor pentru constructii (exceptand pardoselile, produsele termoizolante
pentru tubulatura liniara si cablurile electrice) caracterizeaza urmatoarele performante:

Emisia fumului: Producerea de picaturi la actiunea unei flacari pilot


 s1 – SMOGRA ≤ 30 m2s-1 si TPS600s ≤  d0 – fara picaturi / particule aprinse conform EN 13823 înainte de 600 sec.- nu se

50 m2, - emisie mica de fum; cer limitari din punct de vedere al picaturilor/particulelor arzande (picaturile formate
prin ardere se autoinhiba in primele 10 secunde de la aprindere);
 s2 – SMOGRA ≤ 180 m2s-1 si TPS600s ≤
 d1 – fara picaturi / particule aprinse care persistă mai mult de 10 sec. conform EN
200 m2 - emisie limitata de fum
13823 în 600 sec.- picaturi/particule care nu persista peste o durata data(picaturile
 s3 – nici s1 nici s2- nu se cer limitari ale
formate prin ardere se autoinhiba intre 10 secunde si 10 minute de la aprindere);;
emisiei de fum;
 d2 nici d0 nici d1. Aprinderea hartiei de filtru conform EN ISO 11925-2 clasifica
produsul în clasa d2- nu sunt picaturi/particule arzande. (materialul arde prin

picurare)- vezi plasticul


Exemple: Polistirenul simplu, fie expandat sau extrudat, se încadrează în cea mai dezastruoasă clasă. respectiv E, în care materialul se
presupune atinge faza de flashover în mai puțin de 2 minute și în plus arderea sa contribuie semnificativ la dezvoltarea incendiului. Stratul
acoperitor de tencuială are rolul de protecție în cazul unui incendiu și reprezintă motivul principal datorită căruia acest tip de material termoizolant
nu rămâne în Euroclasa E ci urcă semeț în Euroclasa B.
FIGRA
Timpul de Contributia
Clasa de Materiale incadrate in clasele [kW/s] la
reacţie la foc
Principalele caracteristici
de reactie la foc viteza de producere a Alte caracteristici
Extinderea
dezvoltare flashoverului Incendiului
a focului
produse care nu contribuie la foc Elementele metalice; beton, Mai puţin Nu produce cresterea temperaturii Δ T, Fara
A1 – in nici o faza a incendiului, ele sticlă, cărămidă, vata de 0,15 flashover pierderea de masa Δ m, durata de
incombustibile; satisfac automat toate cerintele minerala, vată bazaltică, persistenta a flacarii-t(f), puterea
celorlalte clase vata de sticla; element de calorifica superioara-PCS
zidarie; ciment, var, glet;
produse care intr-un incendiu in Ţigle şi accesorii de Mai puţin Nu produce Criteriile de la euroclasa A1 + Fara
faza dezvoltata nu contribuie beton pentru invelitori de de 0,15 flashover viteza (rata) de dezvoltare a
A2 – semnificativ la sarcina termica si acoperis si placari de pereti; focului-FIGRA, propagarea
practic dezvoltarea incendiului (nu are Pereți cu plăci Knauf laterala a flacarilor-LFS, emisia
incombustibile loc flash-over); Vidiwall pe schelet metallic; totala de fum-TSP(600s), caldura
chit de rosturi pentru plăci; totala degajata-THR(600s)
gips si picaturi/particule arzande
(scantei)
B– conditii mai severe decat panouri din polistiren Mai puţin Nu produce viteza de dezvoltare a focului- Foarte
practic in clasa C expandat ignifugat; diferite de 0,5 flashover FIGRA, propagarea laterala a Mica/
neinflamabile; grunduri pentru ignifugare flacarilor-LFS, caldura totala
degajata-THR(600s), emisia
C– produse care la actiunea unui lemn ignifugat; diferite Mai puţin Flashover totala de fum-TSP(600s), Mica
dificil singur produs arzand prezinta o grunduri pentru ignifugare de 1,5 după 10 propagarea flacarii Fs
inflamabile; propagare limitata a flacarii minute si picaturi/particule arzande
laterale (scantei)
produse capabile sa reziste o lemn de peste 18 mm; OSB Mai puţin Flashover 2 – viteza de dezvoltare a flacarii- Medie
D– perioada lunga la actiunea unei cu grosimea >9 mm de 7,5 10 minute FIGRA, propagarea flacarii-FS,
mediu flacari mici si sa suporte emisia totala de fum-TSP(600s)
inflamabile actiunea termica a unui singur si picaturi/particule arzandei
produs arzand, cu o degajare (scantei)
limitata de caldura;
produse capabile sa reziste Textile, lemn de grosime Mai mult Flashover in propagarea flacarii-FS Mare
E– pentru scurt timp la actiunea redusă, polistirenul extrudat/ de 7,5 mai puţin de 2 si picaturi/particule arzande
uşor unei flacari mici fara propagarea expandat; Hidroizolaţie minute (scantei)
inflamabile semnificativa a flacarii elastomerică bituminoasă
termosudabilă, OSB cu
grosimea <=8 mm
Produse pentru care nu se
F–
determina performante si care nu Fără performanţă determinată
foarte uşor
inflamabile pot fi introduse in clasele
A1, A2, B, C, D, E