Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. ELECTRIC NEMARO S.R.L.

Com. Cogealac, jud. Constanta, str. Liliacului Nr. 26


tel: 0724316470, e-mail: electricnemaro@yahoo.com

Proiect nr.:
Obiectiv:
Beneficiar:
Categoria lucrarii:
Faza:

1E/2012
BISERICA + CHILII
MANASTIREA SFANTUL ILIE
Instalaii electrice
PT

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII ELECTRICE
Prezentul proiect rezolva instalatia electrica pentru biserica si chilii, situat in
com. Istria, jud. Constanta.
In cadrul proiectului au fost rezolvate urmatoarele:
instalatiile electrica de iluminat
instalatia electrica de forta
La baza proiectarii au stat standardele tehnice in vigoare si normativul NP I7/2011 referitor la instalatiile electrice cu tensiuni nominale pina la 1000 V.
Obiectivul se va alimenta cu energie electrica in regim trifazat de 400V/50Hz de
la reteaua din zona prin intermediul unei firide de distributie si contorizare cu grad de
protectie minim IP65 ce constituie tabloul general de distributie montat pe un stalp
exterior cladirii, conform proiectului. Solutia de racordare va fi stabilita prin ATR. De la
tabloul general se vor alimenta chiliile si biserica.
Puterea electrica instalata pentru tabloul electric general este de Pi = 71,5 kW,
iar puterea ceruta este Pc = 57,2 kW, calculata pentru un coeficient de simultaneitate
ks = 0,8 Alimentarea cu energie electrica in firida de contorizare se va face printr-un
cablu de cupru de tip CYABY 4x50 mm.
Tabloul general va alimenta:

Page 1

S.C. ELECTRIC NEMARO S.R.L.


Com. Cogealac, jud. Constanta, str. Liliacului Nr. 26
tel: 0724316470, e-mail: electricnemaro@yahoo.com
tabloul de distributie biserica
tablou distributie bucatarie de vara
tablou distributie cladire P+E
tablou distributie cadiri P 8 buc.
instalatia electrica de iluminat exterior
Toate circuitele electrice vor fi protejate cu intreruptoare bipolare automate de
10A, 16A, 20A, 25A, 32A si 50A. Intreruptorul general va fi tripolar de 125A. Circuitele
de prize vor avea obligatoriu conductori de faza, nul de lucru si nul de protectie,
colorati astfel: albastru deschis nul de lucru, verde/galben nul de protectie, orice
alta culoare faza si intre faze se vor folosi culori distincte in conformitate cu
prevederile normativului I7/2011. Circuitele pentru prizele amplasate in bai volumul 3
vor fi protejate cu intrerupatoare diferentiale de 30mA. Intreruptoarele si comutatoarele
se vor monta numai pe conductorul de faza. Legaturile in dozele de derivatie vor fi
obligatoriu cositorite.
Protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere se realizeaza prin
legarea la nulul de protectie, prin legarea la priza de pamant si prin dispozitive
diferentiale de protectie. In acest scop se va prevede o retea de conductori de nul de
protectie formata din conducta de cupru de tip FY de la bara de nul de protectie a
tabloului general la contactele de protectie ale prizelor precum si la orice parte metalica
a instalatiei electrice care in mod normal nu este sub tensiune, dar care printr-un
defect de izolatie capata un potential periculos. Bara de nul de protectie a tabloului de
distributie general se leaga la bara de nul de protectie a firidei de contorizare si
distributie de la care prin intermediul eclisei de separatie se leaga la priza de pamant.
Priza de pamant este artificiala formata din 12 electrozi in 4 puncte x 3 electrozi
conectati in triunghi. Valoarea rezistentei de dispersie trebuie sa fie sub 1 ohm,
deoarece cladirea este prevazuta in cu IPT. Paratrasnetul va fi prevazut cu 4 coborari,
deoarece cladirea are dimensiuni mai mari de 20m, cf normativului I7/2011. Fiecare
coborare va fi prevazuta cu piesa de separatie pentru a putea masura periodic priza de
pamant.
Numarul si pozitia corpurilor de iluminat au fost stabilite in vederea asigurarii

Page 2

S.C. ELECTRIC NEMARO S.R.L.


Com. Cogealac, jud. Constanta, str. Liliacului Nr. 26
tel: 0724316470, e-mail: electricnemaro@yahoo.com
nivelului minim de iluminare necesar in fiecare incapere in functie de destinatia ei.
Prizele vor fi monofazice, cu contact de protectie. Incarcarea maxima a unui
circuit de prize este de 2000W. Prizele se vor monta la inaltimea fata de pardoseala
finita dupa dorinta beneficiarului in functie de mobilier.
Inainte de punerea sub tensiune a instalatiei electrice se va verifica daca toate
circuitele si legaturile electrice au fost executate conform planurilor, precum si
integritatea izolatiei conductoarelor si buna functionare a tuturor aparatelor electrice ce
urmeaza a fi montate in instalatia electrica.
Dupa terminarea lucrarilor ascunse se vor astupa santurile sapate in cazul
prizelor de pamant, trasele pt. cabluri subterane, traseele circuitelor interioare cu
montaj ingropat.
Resturile de cabluri si conductoare (capete scurte) se vor depozita separat in
tomberoane pt cupru si separat pt aluminiu in vederea reciclarii.
Este interzisa montarea de aparate electrice sau conductoare ce au suferit
deteriorari pe durata transportului, si care nu mai corespund din punct de vedere al
sigurantei in functionare.
Pe timpul desfasurarii lucrarilor de constructii-montaj se vor respecta prevederile
republicane privind protectia muncii precum si cele PSI.

Intocmit:
S.C. ELECTRIC NEMARO S.R.L.
ing. Trisina George

Page 3