Sunteți pe pagina 1din 70

ROMNIA

JUDEUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

Proiect

AVIZAT:
SECRETAR
Cons.jr.Stepanescu Lilioara

Nr. 316/18.11.2014

HOTRREA Nr. ______


din__________________
privind aprobarea documentaiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) i a Regulamentului
Local de Urbanism aferent (RLU)
Zon rezidenial Str. Arh. Milan Tabacovici f.n., mun. Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad,


Avnd n vedere:
- iniiativa Primarului Municipiului Arad, exprimat prin Expunerea de motive nr. ad.71798 din
14.11.2014;
- raportul informrii i consultrii publicului nr. ad.71798/A2 din 28.10.2014, n conformitate cu
prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltrii Regionale i Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea
Metodologiei de informare i consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului i de urbanism;
- raportul de specialitate nr. ad. 71798 din 14.11.2014 al Arhitectului ef al Municipiului Arad,
Serviciul Dezvoltare Urban i Protejare Monumente;
- avizul tehnic al Arhitectului ef nr. 15 din 13.11.2014;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- prevederile art.25 alin.(1), art.56 alin(1) i alin.(6) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului i urbanismul, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.2 alin (2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ghidul privind metodologia de elaborare i coninutul-cadru al Planului urbanistic zonal, indicativ
G.M. 010 - 2000;
- ndeplinirea procedurilor prevzute de Legea nr. 52/2003 privind transparena decizional n
administraia public, cu modificrile i completrile ulterioare;
n temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin.(5) lit. c i art. 45 alin.(2)
lit.edin Legea nr. 215/ 2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, adopt prezenta
HOTRRE
Art.1. Se aprob Planul Urbanistic Zonal i Regulamentul Local de Urbanism aferent: Zon
rezidenial str. Arh. Milan Tabacovici f.n., mun. Arad, conform documentaiei anexate care
face parte din prezenta hotrre, cu respectarea condiiilor impuse prin avize:
- beneficiari: Marandiuc Liviu Ioan Tiberiu i Marandiuc Elena, Mo Ginel;
- elaborator: S.C. 3D PLANNING S.R.L., specialist cu drept de semntur RUR: arh. Dinulescu
S. Sandra, proiect nr. 06/2014;
- suprafaa aferent lotului reglementat: 37579mp, nscris n CF nr. 311804 Arad.
Art 2. Condiii de construire aprobate: funciunea principal - locuine individuale; indicatori
urbanistici: POT max/lot-40%; CUT max/lot-1,2; regim maxim de nlime: S+P+2E (H max la
corni=11 m);

Art.3. Autorizaiile de construire pentru locuine se vor emite numai dup autorizarea lucrrilor de
infrastructur tehnico-edilitare i a cilor de circulaie , care se vor executa prin grija i pe cheltuiala
exclusiv a beneficiarilor, n baza proiectelor de specialitate avizate potrivit prevederilor legale n
vigoare.
Art. 4. Terenul necesar realizrii/modernizrii drumurilor se poate dona Municipiului Arad numai
dup realizarea tramei stradale i a extinderii reelelor edilitare pe cheltuiala exclusiv a
beneficiarilor, n condiiile legii.
Art.5. Prezentul Plan urbanistic zonal este valabil 3 ani de la data intrrii n vigoare a prezentei
hotrri.
Art.6. Prezenta hotrre se duce la ndeplinire de ctre beneficiarii Marandiuc Liviu Ioan Tiberiu i
Marandiuc Elena, Mo Ginel i se comunic celor interesai de ctre Serviciul Administraie Public
Local.

PREEDINTE DE EDIN

SECRETAR

Cod: PMA-S1-01
Serviciul Dezvoltare Urban i Protejare Monumente
Red./Dact.M.C.

PRIMRIA MUNICIPIULUI ARAD


CABINET PRIMAR
Nr. ad. 71798/14.11.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
referitor la proiectul de hotrre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ i a
Regulamentului Local de Urbanism RLU
Zon rezidenial Str. Arh. Milan Tabacovici f.n., mun. Arad

- beneficiari: Marandiuc Liviu Ioan Tiberiu i Marandiuc Elena, Mo Ginel


- elaborator: S.C. 3D PLANNING S.R.L., specialist cu drept de semntur RUR: arh. Dinulescu
S. Sandra, proiect nr. 06/2014;
- suprafaa aferent lotului reglementat: 37579mp, nscris n CF nr. 311804 Arad.
Avnd n vedere:
- raportul de specialitate ntocmit de ctre Serviciul Dezvoltare Urban i Protejare Monumente din
cadrul Direciei Arhitect-ef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal;
- raportul informrii i consultrii publicului conform Ord. MDRT nr. 2701/2010, ntocmit de ctre
Serviciul Dezvoltare Urban i Protejare Monumente din cadrul Direciei Arhitect-ef;
- avizul tehnic nr15/13.11.2014 al Arhitectului ef.
Documentaia de urbanism fiind ntocmit conform legislaiei n vigoare i avnd ndeplinite
condiiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 650/ 23 apr.2013, se nainteaz spre analiz
Consiliului Local al municipiului Arad.
Consider oportun adoptarea unei hotrri prin care s se aprobe Planuli Urbanistic Zonal,
cu urmtoarele reglementri urbanistice:
- funciunea principal: zon de locuine individuale
- indicatori urbanistici: POT max/lot-40%; CUT max/lot-1,2;
- regim maxim de nlime: S+P+2E (H max la corni=15 m)
Costurile privind realizarea/modernizarea strzilor i extinderea reelelor edilitare vor fi
suportate de ctre beneficiari.

PRIMAR
Ing. Gheorghe Falc

PRIMRIA MUNICIPIULUI ARAD


ARHITECT-EF
SERVICIUL DEZVOLTARE URBAN I PROTEJARE MONUMENTE
Nr.ad. 71798 din 14.11.2014

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentaiei de urbanism P.U.Z.
Zon rezidenial Str. Arh. Milan Tabacovici f.n., mun. Arad
- beneficiari: Marandiuc Liviu Ioan Tiberiu i Marandiuc Elena, Mo Ginel
- elaborator: S.C. 3D PLANNING S.R.L., specialist cu drept de semntur RUR: arh. Dinulescu
S. Sandra, proiect nr. 06/2014;
Prezenta documentaie este ntocmit n conformitate cu Ghidul privind metodologia de
elaborare i coninutul-cadru al Planului urbanistic zonal, indicativ GM 010-2000, stabilind
condiiile de realizare a unei zone rezideniale.
ncadrarea n localitate
Zona luat n studiu este situat n intravilan, partea de sud-vest a municipiului Arad, cartier
Aradul Nou, limitrof cu str. Milan Tabacovici la nord i canal iganca la sud.
Conform prevederilor P.U.G. al municipiului Arad, loturile sunt ncadrate n UTR nr. 32,
subzon gospodrire comunal-pepinier. Categorie funcional propus dup elaborarea P.U.Z.
zon locuine individuale cu dotri aferente.
Situaia juridic a terenului
Terenul aferent lotului reglementat prin P.U.Z. n suprafa de 37.579 mp, este nscris n CF
nr. 311804 - Arad, proprietari: Marandiuc Liviu Ioan Tiberiu, Marandiuc Elena, Mo Ginel, avnd
categoria de folosin: fnea n intravilan.
Descrierea soluiei propuse
Prin documentaia prezent se stabilesc condiiile de realizare a unei zone rezideniale, prin
propunerea de parcelare pentru crearea a 55 loturi pentru locuine individuale, 1 lot pentru
construcii cu funciunea de dotri-comer/prestri servicii, avnd suprafee cuprinse ntre 420 mp i
500 mp; Este asigurat un procent de spaii verzi amenajate cca 25%;
Indicatori urbanistici propui: POT max/lot 40%; CUT max/lot 1,2; Regim maxim de nlime a
cldirilor: S+P+1E+M (H max corni = 11 m).
Retrageri ale construciilor fa de limitele de proprietate
Cldirile vor fi amplasate n regim izolat/cuplat pe lot cu respectarea urmtoarelor retrageri:
- min 4 m fa de aliniament (parcelele din zona central)
- min 6 m fa de aliniament (parcelele din zonele de vest i est)
- min 6 m fa de spatele loturilor
- distane minimale prevzute de Codul Civil spre una din limitele laterale i min 3,5 m spre cealalt
cu posibilitatea de a asigura accesul auto spre spatele lotului pentru eventuale intervenii.
Circulaia: accesul carosabil la parcele reglementate se va realiza din str. Arh. Milan Tabacovici
prin reeaua de strzi paralele dispuse pe direcia N-S n interiorul parcelei reglementat prin PUZ.
Continuarea strzii Arh. Milan Tabacovici va avea un prospect stradal de 9,60 m din care 6,00 m
parte carosabil mrginit de partea cu amplasamentul studiat, zone verzi 2 x 1,20 m, 1 x 1,20 m
trotuare.
Drumurile de incint vor avea prospecte de 14,80 m lime, din care 6,00 m parte carosabil
mrginit de 2 x 2,20 m zone verzi/parcaje, 2x1,20 m trotuare i 2 x 1,00 zone verzi.
Se va asigura min un loc de parcare n interiorul fiecrui lot.

Se propune cedarea unei suprafee de teren din domeniul privat al investitorului (cca 891,719 mp),
ctre Primria Municipiului Arad, pentru lrgirea drumului de acces n incint, prelund prospectul
modernizat al strzii Arh. Milan Tabacovici; Modernizarea strzii Arh. Milan Tabacovici, ct i a
accesului n incint se va face pe cheltuiala investitorului.
Costul privind crearea strzilor din incint (carosabil, parcri, trotuare i spaii verzi) va fi suportat
de ctre beneficiari. Dup execuia lor conform proiectelor avizate, exist posibilitatea de a se ceda
ctre Primria Municipiului Arad,
Utiliti: se prevede extinderea pe cheltuiala beneficiarilor a reelelor de utiliti din zona str. arh.
Milan Tabacovici (energie electric, ap-canal, gaze naturale). Acestea se vor executa n sistem
subteran.
Documentaia conine urmtoarele avize solicitate prin certificatul de urbanism nr. 1586 din
24.09.2014:
Nr. Organisme centrale/teritoriale interesate
Nr. i data aviz
crt.
1
S.C. Enel Distribuie Banat S.A.- Sucursala Arad
138410951/14.10.2014
2
E-ON Gaz Distribuie SA
754/29.09.2014
3
Inspectoratul pentru Situaii de UrgentaVasile Goldi al 983/14/SU-AR/06.10.2014
Judeului Arad Protecie civil
4
Inspectoratul pentru Situatii de UrgentaVasile Goldi al 738/14/SU-AR/06.10.2014
Judeului Arad P.S.I.
5
Direcia de Sntate Public a jud. Arad
856/ 02.10.2014
6
Agenia pentru Protecia Mediului Arad
13260/07.11.2014
7
O.C.P.I. Arad
PV recepie 981/ 2014
8
S.C.Compania de Ap Arad S.A.
20280/06.10.2014
9
P.M.Arad-Direcia Tehnic, Serviciul Edilitar
62344/T3/20.10.2014
10 P.M.Arad-Comisia de sistematizare a circulaiei
61896/T4/13.10.2014
11 S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.
417/01.10.2014
n urma analizrii documentaiei de urbanism n cadrul edinei Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului i Urbanism din data de 13.11.2014, s-a emis Avizul tehnic nr.
15/13.11.2014.
Avnd n vedere cele de mai sus, susinem aprobarea P.U.Z.

Arhitect ef
arh. Radu Drgan

LF/A2/2EX.

ef serviciu
ing. Melania Cojocreanu

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD


DIRECTIA ARHITECT SEF
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE
NR. ad. 62548/A2/28.10.2014

RAPORTUL INFORMRII I CONSULTRII PUBLICULUI


n conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de
informare i consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului i de urbanism, s-a ntocmit prezentul raport privind documentaia:
Plan Urbanistic Zonal i Regulament Local de Urbanism aferent Zon rezidenial

Iniiatorul documentaiei Marandiuc Liviu Ioan Tiberiu, Marandiuc Elena, Mo Ginel Adrian
Proiectant SC 3 D PLANNING SRL, arh. Dinulescu Sandra, Proiect nr.06/2014
Responsabilitatea privind informarea i consultarea publicului : Serviciul Dezvoltare Urban i
Protejare Monumente din cadrul Direciei Arhitect-ef
A. Detalii privind tehnicile i metodele utilizate pentru a informa i consulta publicul
1.Datele i locurile tuturor ntlnirilor la care cetenii au fost invitai s dezbat
propunerea solicitantului:
La etapa 1 - intenia de elaborare a documentaiei P.U.Z
- prin adresa nr. 54374/2014, nregistrat la Primria Municipiului Arad , beneficiarii Marandiuc
Liviu Ioan Tiberiu, Marandiuc Elena, Mo Ginel Adrian solicit demararea procedurii de
informare i consultare a publicului privind intenia de elaborare P.U.Z.
- ntocmire anun privind intenia de elaborare P.U.Z. i postat pe site-ul www.primariaarad.ro
n data de 28.08.2014
- anunul de intenie a fost afiat n data de 28.08.2014 pe panou amplasat pe parcela studiat.
Publicul a fost invitat s consulte studiul de oportunitate la Serviciul Dezvoltare Urban i
Protejare Monumente pn n data de 06.09.2014 i s fac observaii, recomandri n scris la
registratura Primriei Municipiului Arad.
Nu au fost depuse reclamaii sau sesizri cu privire la intenia de elaborare P.U.Z.
La etapa 2 de elaborare a propunerilor PUZ si RLU aferent
- prin adresa nr. 62548 din 01.10.2014, nregistrat la Primria Municipiului Arad , beneficiarii
Marandiuc Liviu Ioan Tiberiu, Marandiuc Elena, Mo Ginel Adrian solicit demararea procedurii
de informare i consultare a publicului privind consultarea propunerilor P.U.Z. i R.L.U.
- ntocmire anun privind consultarea asupra propunerilor preliminare i postarea acestuia pe
site-ul www.primariaarad.ro i afiare la sediu n data de 09.10.2014
- anunul privind consultarea documentaiei a fost afiat n data de 09.10.2014 pe panouri
amplasate pe parcela care a generat planul urbanistic zonal i n zona studiat, la dosar fiind
depuse fotografii care demonstreaz acest lucru.
Publicul a fost invitat s consulte documentaia depus Serviciul Dezvoltare Urban i Protejare
Monumente pn n data de 23.10.2014 i s fac observaii, recomandri n scris la registratura
Primriei Municipiului Arad.
2. Coninutul, datele de transmitere prin pot i numrul trimiterilor potale

Au fost identificate prile potenial interesate, care pot fi afectate de prevederile


documentaiei de urbanism.

3. Localizarea rezidenilor, proprietarilor i prilor interesate care au primit


notificri, buletine informative sau alte materiale scrise
Avnd n vedere c n imediata vecintate a zonei reglementate prin PUZ, sunt terenuri n
proprietatea Statului Romn, n data de 13.10.2014 a fost trimisa scrisoare de notificare Direciei
Patrimoniu din Cadrul Primriei municipiului Arad, si o copie dup propunerile preliminare PUZ
,pentru a putea sesiza probleme legate de propunerea din plan.
4. Numrul persoanelor care au participat la acest proces
Documentaia disponibil la Serviciul Dezvoltare Urban i Protejare Monumente nu a
fost consultat de nici o persoan. Nu au fost obiecii.
B. Rezumat al problemelor, observaiilor i rezervelor exprimate de public pe
parcursul procesului de informare i consultare :
Nu au fost nregistrate sesizri.
Prezentul raport a fost ntocmit n conformitate cu Regulamentul local privind implicarea
publicului n elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism i amenajarea teritoriului aprobat prin
HCLM Arad nr. 95/28.04.2011.

Arhitect ef,
arh. Radu Drgan

ef Serviciu,
ing. Melania Cojocreanu

ntocmit,
Angelica Giura

PRIMRIA MUNICIPIULUI ARAD


DIRECIA ARHITECT-EF
Nr. ad. 71798/A2/13.11.2014

AVIZ TEHNIC
Nr. 15/13.11.2014
Avnd n vedere:
-solicitarea nregistrat la Primria Municipiului Arad cu nr. 71798/11.11.2014 de ctre
Marandiuc Liviu Ioan Tiberiu, Marandiuc Elena, Mo Ginel Adrian n vederea emiterii avizului
tehnic pentru documentaia de urbanism PUZ Zon rezidenial, municipiul Arad, zona str.Milan
Tabacovici
-analizarea documentaiei n edina Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului i
Urbanism ntrunit la data de 13.11.2014;
-prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificrile i completrile ulterioare, privind
amenajarea teritoriului i urbanismul,

SE AVIZEAZ

Documentaia de urbanism cu urmtoarele date generale:


- denumire documentaie: PUZ- Zon rezidenial
- beneficiari: Marandiuc Liviu Ioan Tiberiu, Marandiuc Elena, Mo Ginel Adrian
- amplasament: municipiul Arad, zona str.Milan Tabacovici identificat prin CF 311804
Arad
- suprafa zon reglementat: 37.579 mp
- proiect nr. 06/2014, elaborator:SC 3D PLANNING SRL, specialist cu drept de
semntur RUR: arh. Dinulescu Sandra.

ARHITECT SEF
Arh.Radu Drgan

PMA A2 10

3D PLANNING S.R.L.
C.U.I. 21258860
J02 / 454.02.03.2007
Str. Dr. Ioan Suciu bl.19.sc.B.ap.3.
- ARAD Tel. : 0730007947
Fax. : 0372877747
Pr. Nr. 06 / 2014
Denumire Proiect:
PLAN URBANISTIC ZONAL
ZONA REZIDENTIALA
Str. Arh. Milan Tabacovici f.n.
Cartier Aradul Nou
c.f. nr. 311804 cad. 311804 ARAD
Beneficiar:
MARANDIUC LIVIU MARANDIUC ELENA
Str. Dacilor Nr. 4 Ap. 1
ARAD
MOT GINEL
Aleea Rsritului Nr. 3 Bl. 21Ap. 14
ARAD

BENEFICIAR

MARANDIUC LIVIU MARANDIUC ELENA


Str. Dacilor Nr. 4 Ap. 1
Arad

MOT GINEL
Aleea Rsritului Nr. 3 Bl. 21 Ap. 14
Arad

3D PLANNING S.R.L.
C.U.I. 21258860
J02 / 454.02.03.2007
Str. Dr. Ioan Suciu bl.19.sc.B.ap.3.
- ARAD Tel. : 0730007947
Fax. : 0372877747

Denumirea lucrrii

PLAN URBANISTIC ZONAL


ZONA REZIDENTIALA
Str. Arh. Milan Tabacovici f.n.
Cartier Aradul Nou
c.f. nr. 311804 cad. 311804 ARAD -

Amplasament

c.f. nr. 311804 cad. 311804 MUNICIPIUL ARAD


Judeul ARAD

Beneficiar

Marandiuc Liviu Marandiuc Elena


ARAD Str. Dacilor Nr. 4.ap.1.
Mot Ginel Adrian
ARAD Aleea Rsritului nr.3 bl.21.ap.14 .

Proiectant general

3D PLANNING S.R.L. Arad

Proiectani de
specialitate

Numr contract

06/ 2014

Faza

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

Volumul

PIESE SCRISE SI DESENATE


PLAN URBANISTIC ZONAL

GEOMETRIC PLUS S.R.L. Arad


ATELIER A S.R.L. Arad
PATHS ROUT S.R.L. Arad
NORAS PROIECT S.R.L. Arad
P.F.A. FROGACS GYORGY Arad
P.F.A. BEGOV FRANCISC- Arad

Director
3D PLANNING S.R.L. - Arad

arh. Dinulescu Sandra

Nota: toate drepturile de autor privind prezenta documentaie aparin in exclusivitate 3D PLANNING S.R.L.
ARAD. Nici un fragment al acestei documentaii nu va putea fi reprodus s-au refolosit la alte documentaii
similare, sub nici o forma de reproducere, fr acordul autorului.

Arad, noi. 2014


2

3D PLANNING S.R.L.
C.U.I. 21258860
J02 / 454.02.03.2007
Str. Dr. Ioan Suciu bl.19.sc.B.ap.3.
- ARAD Tel. : 0730007947
Fax. : 0372877747

COLECTIV TEHNIC DE COORDONARE GENERALA A PROIECTULUI .


SEF PROIECT

: Arh. Dinulescu Sandra

ARHITECTURA.
3D PLANNING S.R.L. Arad

Arh. Dinulescu Marian


Arh. Dinulescu Sandra

INSTALATII.
INSTALATII APA, CANALIZARE MENAJERA, CANALIZARE PLUVIALA:
P.F.A. FORGACS GYORGY Arad
: Ing. Forgacs Gyorgy

INSTALATII ELECTRICE
NORAS PROIECT S.R.L. Arad

: Ing. Sandru Florin

INSTALATII GAZE
P.F.A. BEGOV FRANCISCArad

: Ing. Begov Francisc

DRUMURI, SISTEMATIZARE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE


PATHS ROUT S.R.L. Timioara

: Ing. Tamas Sergiu

RIDICARE TOPOGRAFICA.
GEOMETRIC PLUS S.R.L. Arad

: Ing. Mot Maria

STUDIU GEOTEHNIC.
ATELIER A S.R.L. Arad

: Ing. Mechenici Adriana

Arad, noi. 2014


3

3D PLANNING S.R.L.
C.U.I. 21258860
J02 / 454.02.03.2007
Str. Dr. Ioan Suciu bl.19.sc.B.ap.3.
- ARAD Tel. : 0730007947
Fax. : 0372877747

BORDEROUL VOLUMULUI

A. PIESE SCRISE
I.
II.
III.
IV.

FOAIE DE CAPAT
COLECTIV TEHNIC DE COORDONARE GENERALA A PROIECTULUI
BORDEROUL VOLUMULUI
MEMORIU DE PREZENTARE
1. INTRODUCERE
1.1 Date de recunoatere a documentaiei
1.2 Obiectul P.U.Z.
1.3 Surse documentare
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII
2.1. Evoluia zonei
2.2. Incadrarea n localitate
2.3. Elemente de cadru natural
2.4. Circulaia
2.5. Ocuparea terenurilor
2.6. Echiparea edilitara
2.7. Probleme de mediu
2.8. Opiuni ale populaiei
3. PROPUNERI DE REZOLVARE URBANISTICA
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
3.2. Prevederi ale P.U.G.
3.3. Verificarea cadrului natural
3.4. Modernizarea circulaiei
3.5. Zonificarea funcionala Reglementri, bilan teritorial, indici urbanistici
3.6. Dezvoltarea echiprii edilitare
3.7. Protecia mediului
3.8. Obiective de utilitate publica
4. REGLEMENTARI
5. ANEXE

B. PIESE DESENATE
1. P.U.Z. ZONA REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n. Cartier Aradul Nou - Arad
- PLAN INCADRARE IN TERITORIU
Sc. %
2. P.U.Z. ZONA REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n. Cartier Aradul Nou - Arad
- PLAN INCADRARE IN ZONA
Sc. %
3. P.U.Z. ZONA REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n. Cartier Aradul Nou - Arad
- SITUATIA EXISTENTA
Sc. 1:1000
4. P.U.Z. ZONA REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n. Cartier Aradul Nou - Arad
- REGLEMENTARI URBANISTICE -ZONIFICARE Sc. 1:1000
5. P.U.Z. ZONA REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n. Cartier Aradul Nou - Arad
- REGLEMENTARI EDILITARE
Sc. 1:1000
6. P.U.Z. ZONA REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n. Cartier Aradul Nou - Arad
- PROP. ASUPRA TERENURILOR
Sc. 1:1000
7. P.U.Z. ZONA REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n. Cartier Aradul Nou - Arad
- PROPUNERE DE MOBILARE
Sc. 1:1000
8. P.U.Z. ZONA REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n. Cartier Aradul Nou - Arad
- DETALIU INTERSECTIE - SITUATIA EXISTENTA
Sc. 1:500
9. P.U.Z. ZONA REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n. Cartier Aradul Nou - Arad
- DETALIU INTERSECTIE - SITUATIA PROPUSA
Sc. 1:500
10. P.U.Z. ZONA REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n. Cartier Aradul Nou - Arad
- STR. ARH. MILAN TABACOVICI - SITUATIA EXISTENTA
Sc. 1:500
11. P.U.Z. ZONA REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n. Cartier Aradul Nou - Arad
- STR. ARH. MILAN TABACOVICI - SITUATIA PROPUSA
Sc. 1:500
12. P.U.Z. ZONA REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n. Cartier Aradul Nou - Arad
- PLAN DE SITUATIE PROPUNERE TRANSFER TERENURI
Sc. 1:1000

01/A
02/A
03/A
04/A
05/A
06/A
07/A

08/A

09/A

10/A
11/A

12/A

3D PLANNING S.R.L.
C.U.I. 21258860
J02 / 454.02.03.2007
Str. Dr. Ioan Suciu bl.19.sc.B.ap.3.
- ARAD Tel. : 0730007947
Fax. : 0372877747

MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE

1.

INTRODUCERE

1.1.

Date de recunoatere a documentaiei

Denumirea lucrrii

Amplasament

Beneficiar

Proiectant general
Data elaborrii
1.2.

PLAN URBANISTIC ZONAL


ZONA REZIDENTIALA
Str. Arh. Milan Tabacovici f.n.
Cartier Aradul Nou
c.f. nr. 311804 cad. 311804 ARAD c.f. nr. 311804 cad. 311804 ARAD Judeul ARAD
Marandiuc Liviu Marandiuc Elena
ARAD Str. Dacilor Nr. 4.ap.1.
Mot Ginel Adrian
ARAD Aleea Rsritului nr.3 bl.21.ap.14 .
3D PLANNING S.R.L. Arad
noiembrie 2014

Obiectul P.U.Z.

Obiectul Planului Urbanistic Zonal const n analiza, evaluarea i reanalizarea


problemelor funcionale, tehnice i etice din zon, inndu-se cont de recomandrile Planului
Urbanistic General al localitii i de noua strategie de dezvoltare urban a administraiei
locale.
La elaborarea lucrrii s-a inut cont de Legea nr. 350/2001 cu modificrile i
completrile ulterioare, act fundamental n reglementarea i coninutul documentaiilor de
urbanism i amenajarea teritoriului, pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare
i a coninutului documentaiilor prevzute de Legea nr.50/1991, precum i de Ordinul
nr.176/N/16 august 2000 privind Ghidul privind Metodologia de elaborare i coninutul cadru
al Planului Urbanistic Zonal Indicativ G.M. 010 2000.
Planul Urbanistic Zonal constituie documentaia care stabilete reglementrile specifice
pentru zona studiat, stabilete obiectivele, aciunile i msurile de rezolvare a acesteia, pe
baza analizei multicriteriale a situaiei existente.
Prevederile Programului de Dezvoltare, pentru zona studiat nu sunt stipulate n Planul
Urbanistic General al Municipiului Arad, proiect nr. 25.000/1997, elaborat de ctre PROIECT
ARAD S.A. Arad, coroborate cu prevederile Regulamentului aferent P.U.G.

Zona studiat face parte din teritoriul administrativ al municipiului Arad.


Zona studiat, n conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General aprobat se
afl n intravilanul localitii reedin de jude. In conformitate cu prevederile Certificatului de
Urbanism nr. 1586 din 24.09.2014 emis de Primria Municipiului Arad, terenul n baza
strategiei de dezvoltare a municipiului Arad este fnea, teren viran situat n intravilanul
municipiului Arad teren proprietate privat. Zona se va introduce n circuitul construibil al
municipiului Arad, se vor reglementa regulile de construire aferente unitii teritoriale de
referin n cauz.
Elaborarea prezentului Plan Urbanistic Zonal, incumb o analiz complex i n
perspectiv a problemelor urbanistice ale zonei, avnd n vedere prevederile temei de
proiectare ntocmite cu beneficiarul lucrrii i planurile de dezvoltare aferente conform
punctelor de vedere ale autoritii locale.
Planul Urbanistic Zonal propune soluii tehnice privind rezolvarea problemelor
funcionale, tehnice i estetice din zon.
Planul Urbanistic Zonal stabilete amplasamentele viitoarelor construcii din zon,
urmrindu-se ncadrarea acestora ntr-o soluie de ansamblu pentru unitile teritoriale de
referin cuprinse n prezenta documentaie de urbanism.
Prin realizarea acestei documentaii de urbanism se urmrete:
Aprofundarea i rezolvarea complex a problemelor funcionale, tehnice i
estetice ale zonei, avnd n vedere mobilarea n perspectiv
(dimensionarea, funcionalitatea, aspectul arhitectural, rezolvarea
circulaiei carosabile i pietonale, circulaia juridic a terenurilor, echiparea
cu utiliti edilitare).
Schimbarea destinaiei, respectiv a categoriei de folosin a terenului, din
fnea in categoria curi construcii
Stabilirea terenurilor din categoria celor aflate n domeniul privat al
statului, al altor persoane juridice i fizice, respectiv domeniul public.
Amenajarea teritoriului din punct de vedere urbanistic, innd cont de
condiiile cadrului natural i antropic existent.
Rezolvarea unor soluii de accesare a noii uniti teritoriale de referin
care se dezvolt n aceast zon.
Prezentul proiect s-a ntocmit pe baza discuiilor i a consultrilor care au avut loc ntre
beneficiar i proiectant.
Obiectul lucrrii l constituie elaborarea Planului Urbanistic Zonal ZONA
REZIDENTIALA - Str. Arh. Milan Tabacovici f.n., Cartier Aradul Nou, c.f. nr. 311804 cad.
311804 - ARAD - .
Aceasta are ca obiect extinderea zonei rezideniale n partea sud-vestic a municipiului
Arad, prin propunerea de parcelare a unui teren situat n aceast zon.
Obiectivele principale propuse pentru aceast lucrare sunt:
o
realizarea unei zone de locuit corelat cu vecintile,
o
reorganizarea i completarea circulaiei carosabile
o
propunerea infrastructurii tehnico-edilitare.
Lucrrile propuse prin proiect se ntocmesc la cererea beneficiarului dup ce acesta a
obinut Certificatul de Urbanism nr. 1586 din 24.09.2014, eliberat de ctre Primria
Municipiului Arad. Certificatul de Urbanism specific la regimul juridic c amplasamentul este
intravilan, fnea, proprietate privat.
Proiectul are ca obiect stabilirea condiiilor de realizare a unei investiii ZONA
REZIDENTIALA - Str. Arh. Milan Tabacovici f.n., Cartier Aradul Nou, c.f. nr. 311804 cad.
311804 - ARAD -, de ctre proprietar n conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 1586 din
24.09.2014eliberat de ctre Primria Municipiului Arad.
7

Amplasamentul n suprafa total 37.579,00mp, respectiv parcela c.f. nr. 311804 cad.
311804 ARAD este proprietatea beneficiarilor respectiv :
Marandiuc Liviu Marandiuc Elena - ARAD Str. Dacilor Nr. 4.ap.1.
Mot Ginel Adrian ARAD Aleea Rsritului nr.3 bl.21.ap.14 .
Planul Urbanistic Zonal - ZONA REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n.,
Cartier Aradul Nou, c.f. nr. 311804 cad.311804 - ARAD este documentaia de urbanism care
stabilete obiectivele, aciunile i msurile necesare realizrii obiectivului de investiie de ctre
beneficiar.
Planul Urbanistic Zonal - ZONA REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n.,
Cartier Aradul Nou, c.f. nr. 311804 cad.311804 - ARAD stabilete zonificarea funcional a
unitilor teritoriale ale zonei i reglementrile aferente, precum i bilanul teritorial i indicii
urbanistici. De asemenea, P.U.Z. stabilete reglementrile cu privire la zonele protejate din
zona proiectului, la infrastructura rutier, la echiparea edilitar, i la obiectivele de utilitate
public.
Planul Urbanistic Zonal - ZONA REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n.,
Cartier Aradul Nou, c.f. nr. 311804 cad. 311804 - ARAD se afl n vecintatea unui cartier
rezidenial existent.
Documentaia se elaboreaz n conformitate cu Metodologia de elaborare i coninutul
cadru al planului urbanistic zonal, indicativ: GM 010 - 2000.
1.3.

Surse documentare
La ntocmirea lucrrii au fost consultate documentaii ntocmite anterior P.U.Z.:
- Proiect C. Pr. J. Arad nr. 7025/1975 Schia de sistematizare a municipiului Arad
(1976-1980).
- Proiect C. Pr. J. Arad nr. 13038 Schia de sistematizare a municipiului Arad (19801985).
- Proiect C. Pr. J. Arad nr. 22033 Schia de sistematizare a municipiului Arad
etapa 1.
- Planul Urbanistic General al Municipiului Arad, proiect nr. 25.000/1995 ntocmit de
ctre PROIECT ARAD S.A. Arad, precum i Regulamentul aferent acestuia,
aprobat prin Hotrrea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 89/1997 i 98/1998
i Hotrrea nr. 05/2013, privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a
P.U.G. i al Regulamentului aferent acestuia.
- Metodologie privind coninutul cadru al documentaiilor de urbanism Urban Proiect
iunie 2002.
- Plan cadastral al municipiului Arad.
- Ridicarea topografic a zonei aferente P.U.Z., avizat de Oficiul Judeean de
Cadastru, Geodezie i Cartografie cu nr. 981 din 09.10.2014, ntocmit de ctre
GEOMETRIC PLUS S.R.L. Arad aug. / 2014.
- Documentaii similare de urbanism i amenajarea teritoriului, ntocmite de
proiectantul general (planuri urbanistice zonale i de detaliu).
- Anuarul statistic al Romniei 1998.
- Legislaie, normative specifice din Romnia i Europa n general.
- Neufert Bauentwurfslehre, 1992.
- Studiu geotehnic ntocmit de ctre ATELIER A S.R.L., proiect nr. 581/2014.
- Legea 50 / 1991, cu modificrile i completrile ulterioare
- GM 010 2000.
- Legea 350 / 2001, cu modificrile i completrile ulterioare
- HG 525 / 1996, cu modificrile i completrile ulterioare
- Ordinul MDRT nr. 2701 / 2011
- Codul Civil

Paralel cu ntocmirea acestei documentaii s-au solicitat avize de la toi deintorii de


gospodrii subterane din zon.
In vederea adoptrii soluiei optime n derularea planului propus i pentru a evita
apariia unor stri conflictuale la nivelul arealului de impact al proiectului, au fost analizate i
comparate toate planurile i programele de dezvoltare din zona cu cea a planului propus.
Astfel au fost urmrite corelaiile i interferenele cu urmtoarele planuri i programe:
Planul Urbanistic General al Municipiului Arad.
Studii i proiecte elaborate anterior P.U.Z.
- Planul Urbanistic General al Municipiului Arad, proiect elaborat de ctre PROIECT
ARAD S.A.
- Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G.
2.

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1.

Evoluia zonei

Aradul face parte din seria marilor orae din vestul rii. Este situat la 2419 longitudine
estic de Greenwich i 4611 latitudine nordic, pe malurile Mureului. Municipiul Arad este
situat n Cmpia Mureului, subdiviziunea Cmpul Aradului, situat n partea sudic a Cmpiei
Mureului.
Municipiul Arad, reedina judeului Arad, reprezint centrul administrativ i economic
polarizator al ntregului jude. Prin numrul mare de locuitori, funciile economice i influena
teritorial, oraul Arad este unul din principalele centre urbane ale rii.
Prin dezvoltarea localitii din punct de vedere economic i prin mrirea intravilanului
localitii se va putea asigura necesarul de spaii pentru realizarea de locuine, spaiu necesar
pentru construirea de noi uniti economice i spaii necesare pentru construirea de complexe
comerciale i de prestri servicii.
Date privind evoluia zonei. Zona care face obiectul acestui studiu, este amplasat n
intravilanul municipiului Arad, n suprafa total de 37.579,00 mp se compune din parcela c.f.
nr. 311804 cad.311804 i este proprietatea beneficiarilor, respectiv:
Marandiuc Liviu Marandiuc Elena - ARAD Str. Dacilor Nr. 4.ap.1.
Mot Ginel Adrian ARAD Aleea Rsritului nr.3 bl.21.ap.14.
Caracteristici semnificative ale zonei, relaionate cu evoluia localitii.
Terenul pe care urmeaz s se realizeze obiectivul de investiie ZONA
REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n., Cartier Aradul Nou, c.f. nr. 311804
cad.311804 - ARAD este n suprafa de 37.579,00 mp, cu categoria de folosin conform C.F.
- fnea.
2.2.

Incadrarea n localitate

Amplasamentul obiectivelor de investiie propuse prin prezentul P.U.Z. este situat n


Municipiul Arad, Cartierul Aradul Nou, Str. Arh. Milan Tabacovici f.n., este nscris n c.f. nr.
311804 cad. 311804 i este proprietatea beneficiarilor.
Parcela pe care urmeaz a se realiza investiia se afl n intravilanul municipiului Arad,
n partea de sud - vest a acestuia, i este delimitat dup cum urmeaz:
La nord Str. Arh. Milan Tabacovici
La sud Canal iganca
La est c.f. nr. 352-353/c/27 fnea proprietar Statul Romn
La vest c.f. nr. 317074 - fnea proprietar Statul Romn
9

Terenul luat n studiu este in suprafa total de 37.579,00 mp se compune dintr-o


singura parcela respectiv parcela C.F. nr. 311804 Arad cad. 311804 i este proprietatea
beneficiarilor, respectiv
Marandiuc Liviu Marandiuc Elena - ARAD Str. Dacilor Nr. 4.ap.1
Mot Ginel Adrian ARAD Aleea Rsritului nr.3 bl.21.ap.14.
Amplasamentul propus nu este strbtut de reele stradale, avnd categoria de
folosin conform C.F. - fnea.
Beneficiarul a solicitat i a primit de la Primria Municipiului Arad Certificatul de
Urbanism Nr. 1586 din 24.09.2014.
Astfel, prin P.U.Z. - ZONA REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n., Cartier
Aradul Nou, c.f. nr. 311804 cad.311804 - ARAD, proiect nr. 06 / 2014, destinaia terenului la
care face referire studiul de fa se va schimba din fnea n intravilan, n curi construcii n
intravilan, cu destinaia, conform Regulamentului aferent aceluiai PU.Z., realizare zon
rezidenial.
Amplasamentul obiectivului de investiie propus, este situat n Municipiul Arad, n
intravilanul acestuia i face parte din Unitatea Teritorial de Referin UTR. Nr. 32, conform
Planul Urbanistic General al Municipiului Arad, proiect nr. 25.000/1995 ntocmit de ctre
PROIECT ARAD S.A. Arad, precum i Regulamentul aferent acestuia, aprobat prin
Hotrrea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 89/1997 i 98/1998 i Hotrrea nr.
05/2013, privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a P.U.G. i al Regulamentului
aferent acestuia.
Beneficiarul a solicitat i primit Certificatul de Urbanism nr. 1586 din 24.09.2014 emis
de ctre Primria Municipiului Arad.
Parcela pe care urmeaz a se realiza investiia se afl n intravilanul municipiului Arad,
n partea de sud - vest a acestuia, i este delimitat dup cum urmeaz:
La nord Str. Arh. Milan Tabacovici
La sud Canal iganca
La est c.f. nr. 352-353/c/27 fnea proprietar Statul Romn
La vest c.f. nr. 317074 - fnea proprietar Statul Romn
2.3.

Elemente de cadru natural.

Municipiul Arad este situat n Cmpia Mureului, subdiviziunea Cmpul Aradului, situat
n partea sudic a Cmpiei Mureului.
Relieful are nfiarea unei suprafee uor vlurite cu neregulariti relativ dese, ns
de mic amplitudine.
1. Cadrul natural identificarea zonelor expuse la riscuri naturale , definirea riscurilor
naturale existente si cauzele producerii dezastrelor :
a. cutremure de pmnt: conform macrozonrii seismice dup Codul de Proiectare
seismic privind zonarea valorii de vrf a accelerrii terenului pentru cutremure, Mr
(perioada medie a intervalului de revenire de 100 de ani) dup P100 1 /2013,
localitii Arad i corespund: ag = 0,20 i Tc = 0,7 sec.
b. inundaii: amplasamentul se afl la o distan relativ mare de rul Mure, iar n zon
nu exist alte cursuri de ap. In apropierea amplasamentului exist un canal de
desecare pentru irigaii, realizat pentru descrcarea terenurilor de apele meteorice.
c. alunecri de teren: conform studiului geo, ntocmit de ctre ATELIER A S.R.L.
Proiect nr. 581/2014, nu exist riscuri de alunecri de teren, de asemenea nu sunt
probleme privind eroziunea apelor curgtoare. De asemenea nu se pune problema
declanrii de energii ale versanilor prin defriarea abuziv a plantaiilor, pe
amplasament neexistnd asemenea plantaii, terenul fiind plat, att amplasamentul
obiectivului P.U.Z. - ului ct i mprejurimile acestuia, amplasamentul avnd folosina
de fnea.
10

2. Tipologia fenomenelor de tip natural


a. cutremure de pmnt: conform macrozonrii seismice dup Codul de Proiectare
seismic privind zonarea valorii de vrf a accelerrii terenului pentru cutremure, Mr
(perioada medie a intervalului de revenire de 100 de ani) dup P100 1 /2013,
localitii Arad i corespund: ag = 0,20 i Tc = 0,7 sec.
b. inundaii: amplasamentul se afl la o distan relativ mare de rul Mure, iar n zon
nu exist alte cursuri de ap. In apropierea amplasamentului exist un canal de
desecare pentru irigaii, realizat pentru descrcarea terenurilor de apele meteorice.
c. alunecri de teren: conform studiului geo, ntocmit de ctre ATELIER A S.R.L.
Proiect nr. 581/2014, nu exist riscuri de alunecri de teren, de asemenea nu sunt
probleme privind eroziunea apelor curgtoare. De asemenea nu se pune problema
declanrii de energii ale versanilor prin defriarea abuziv a plantaiilor, pe
amplasament neexistnd asemenea plantaii, terenul fiind plat, att amplasamentul
obiectivului P.U.Z. - ului ct i mprejurimile acestuia, amplasamentul avnd folosina
de fnea.
3. Efectele fenomenelor de risc natural asupra construciilor i echipamentelor edilitare a. cutremure de pmnt: obiectivele de investiie care se vor proiecta vor respecta
normele n vigoare privind cutremurele de pmnt existente n zon, precum i natura
terenului conform studiului geotehnic ntocmit de ctre ATELIER A S.R.L.
Proiect nr.581/2014.
b. inundaii: obiective afectate cldiri, drumuri, reele tehnico edilitare: conform
proiectului nu sunt pericole de inundaii, amplasamentul fiind departe de orice curs de
ap.
c. alunecri de teren: amplasamentul fiind plan nu sunt pericole de alunecri de teren
care s afecteze obiectivele de investiie propuse a se realiza.
Condiii geotehnice
Stabilirea lucrrilor de prospeciune i ntocmirea Studiului geotehnic - a fost ntocmit de
ctre ATELIER A S.R.L proiect nr. 581/2014.
Stabilirea lucrrilor de prospeciune a terenului de fundare a avut la baz indicaiile
Normativului 074/2013, iar ntocmirea Studiului geotehnic s-a fcut n concordan cu legislaia
n vigoare respectiv Ghidul pentru ntocmirea documentaiei geotehnice / indicativ 035/2002.
Amplasamentul cercetat se gsete n localitatea Arad, Cartierul Aradul Nou, Str. Arh.
Milan Tabacovici f.n., C.F. nr. 311804, cad. 311804 Arad.
Amplasamentul se situeaz n partea sudic, geomorfologic terenul este plan, fiind
situat pe terasa superioar a rului Mure.
Din punct de vedere geologic amplasamentul este aezat pe formaiunile depresiunii
panonice, depresiune care a luat natere prin scufundarea lent a unui masiv hercinic,
constituit din isturi cristaline. Peste cristalin, situate la cca. 1000 m adncime stau discordant
i transgresiv formaiunile sedimentare ale panonianului i cuaternarului. Cuaternarul are o
grosime ncepnd de la suprafaa, de cca. 250M i este alctuit din formaiuni lacustre i
fluviatile (pleistocen si holocen) prezentnd o stratificaie n suprafa de natur ncruciat,
tipic formaiunilor din conurile de dejecie. Cuaternarul este constituit din pietriuri i
bolovniuri n masa de nisipuri cu intercalaii de argile i prafuri argiloase.
Amplasamentul se situeaz n localitatea Arad, iar alternana de straturi permeabile
(prafuri nisipoase i nisipuri cu pietri i bolovni) permite ascensiunea apei subterane n
funcie de variaiile regimului precipitaiilor n zon.
Conform zonrii seismice dup Normativul P 100-1/2013 amplasamentul se ncadreaz
n zona cu o perioad de col Tc 0,7 sec i un coeficient seismic ag= 0,20 g i gradul 6 de
intensiti seismice conform STAS 11100/93.
Adncimea de nghe dezghe a zonei ( STAS 6054 -77 ) este de 0,80 m.
11

Pe amplasamentul indicat s-au efectuat doua foraje manuale:


- forajele F1 i F2, umplutura are o grosime de 0,80 m, iar pn la adncimea de
3,60 m fa de C.T.N. s-a interceptat un complex argilos prfos nisipos cafeniu-glbui plastic
consistent, pn la baza forajului (- 5,00 m fa de C.T.N.) s-a ntlnit un complex nisipos cu
pietri i bolovni cafeniu-glbui saturat de ndesare medie.
Apa subteran a fost interceptat la adncimea de -2,70 m fa de C.T.N. n forajele
efectuate (luna septembrie 2014).
Variaia nivelului apei subterane este legat de cantitile de precipitaii czute n zon.
Se prevede un regim maxim ascensional al apei subterane pn la adncimea de -1,30 m fa
de C.T.N.
Stratificaia terenului este constituit din umpluturi cu grosimea de 0,80 m urmate de
un complex argilos prfos nisipos cafeniu-glbui, plastic consistent cu grosimea de 2,80 m,
iar pn la baza forajelor se ntlnesc straturi formate dintr-un complex nisipos cu pietri i
bolovni cafeniu-glbui saturat de ndesare medie.
2.4.

Ocuparea terenurilor.

Zona studiat are un caracter rezidenial / agricol, amplasamentul n cauz fiind


fnea.
Principalele caracteristici ale funciunilor ce ocup zona studiat.
In prezent n zona studiat se regsesc funciuni ca :
La nord Str. Arh. Milan Tabacovici, cartier rezidenial
La sud Canal iganca, zona de locuine
La est c.f. nr. 352-353/c/27 fnea proprietar Statul Romn
La vest c.f. nr. 317074 - fnea proprietar Statul Romn
Amplasamentul este n prezent liber de orice construcii. Gradul de ocupare este de 0%.
Pe teren nu sunt amplasate construcii, deci nu se poate discuta de aspecte calitative
ale fondului construit.
In zona sunt edificate locuine unifamiliale i locuinele aferente unitilor aflate n
proprietatea gospodriei comunale - pepinier.
2.5.

Circulaii Situaia existent

Prezenta documentaie trateaz lucrrile de deservire rutier a viitoarei zone


rezideniale prevzute prin prezentul Plan Urbanistic Zonal.
Parcela ce face obiectul prezentului PUZ are o suprafa de 37.579 m2 (identificat prin
nr. cadastral si nr. topografic 311804) cu destinaia de fnea n intravilanul municipiului Arad,
fiind nvecinat cu:
- la nord: strada arh. Milan Tabacovici;
- la sud: canalul iganca;
- la est i vest: terenuri private (parcelele 352-353/c/15 i 352-353/c/27)
n prezent accesul la amplasament este asigurat prin intermediul drumului de
exploatare (continuarea strzii arh. Milan Tabacovici) amplasat n partea de nord a parcelei.

12

Bilan teritorial zona studiat Situaia existent:


FUNCTIUNI
FANETE FOSTA PEPINIERA
LOCUINTE UNIFAMILIALE
- EXISTENT GOSPODARIRE COMUNALA PEPINIERA
CANAL TIGANCA
TALUZ
SP. VERZI AMENAJATE
SP. VERZI NEAMENAJATE
DRUM ASFALT
DRUM PIATRA
TROTUARE, ALEI PIETONALE
LOCUINTE UNIFAMILIALE
- PROPUS DOTARI-COMERT/PRESTARI
SERVICII-PROPUS
SP. VERZI AMENAJATE
LOCURI DE JOACA - PROPUS
DRUM, PLATF. - PROPUS
PARCARI PROPUS
TROTUARE, ALEI - PROPUS
TOTAL
ZONA STUDIATA
POT EXISTENT
CUT EXISTENT

EXISTENT
SUPR.
52.305,00
6.261,00

EXISTENT
%
76,14%
9,11%

219,00

0,32%

797,00
1.288,00
1.369,00
4.522,00
796,00
1.085,00
58,00

1,16%
1,88%
1,99%
6,58%
1,16%
1,58%
0,08%

68.700,00

100,00%

= 12,25 %
= 0,13

Bilan teritorial incint Situaia existent:


FUNCTIUNI
FANETE
LOCUINTE UNIFAMILIALE
- EXISTENT GOSPODARIRE COMUNALA PEPINIERA
CANAL TIGANCA
TALUZ
SP. VERZI AMENAJATE
SP. VERZI NEAMENAJATE
DRUM ASFALT
DRUM PIATRA
TROTUARE, ALEI PIETONALE
LOCUINTE UNIFAMILIALE
- PROPUS DOTARI-COMERT/PRESTARI
SERVICII-PROPUS
SP. VERZI AMENAJATE
LOCURI DE JOACA - PROPUS
DRUM, PLATF. - PROPUS
PARCARI PROPUS
TROTUARE, ALEI - PROPUS
TOTAL
ZONA STUDIATA
POT EXISTENT
CUT EXISTENT

EXISTENT
SUPR.
37.579,00
-

EXISTENT
%
100,00%
-

37.579,00

100,00%

= 0,00 %
= 0,00
13

2.6.

Echiparea edilitar.

2.6.1.
Alimentarea cu ap.
Zona studiat se afl n partea de Sud-Sud-Vest a municipiului Arad, spre sud de
strada Arh. Milan Tabacovici.
Din punctul de vedere al alimentrii cu ap, menionm faptul c n apropiere de zona
din amplasament, pe strada Arh. Milan Tabacovici exist o conduct de distribuie ap
potabil, realizat din conducte din PEHD, cu Dn160mm, pe care sunt dispui hidrani de
incendiu.
2.6.2.
Canalizarea menajer.
Din punctul de vedere al canalizrii menajere, menionm faptul c de-a lungul strzii
Arh. Milan Tabacovici exist un colector de canal menajer din tuburi de beton D 800 mm,
care are capacitatea de a prelua debitele de ap uzat menajer de la gospodriile nou
propuse prin P.U.Z.-ul de fa.
2.6.3.
Canalizarea pluvial.
In zona de studiu exist un canal de desecare, respectiv canalul iganca, care poate
prelua debitele de ap pluvial.
2.6.4.
Alimentarea cu energie electric.
Zona studiat este traversat de o linie electric aerian de medie tensiune cu
aliniament paralel cu str. Arh. Milan Tabacovici, pe partea de nord a acesteia
2.6.5.
Alimentarea cu gaze naturale.
In zona studiat exist reele de gaze naturale, pe str. Arh. M. Tabacovici respectiv pe
strzile adiacente. Inclzirea locuinelor existente se realizeaz local, prin combustibil gazos
(prin reeaua de gaze naturale existente) sau solid. Gazele naturale sunt utilizate pentru gtit
respectiv pentru nclzirea spaiilor pe timp de iarn i pentru prepararea apei calde menajere.
2.7.

Probleme de mediu.

In zona studiat nu sunt probleme de mediu i nu sunt amplasate uniti care s


polueze zona prin activitile pe care le desfoar.
Avnd n vedere c perimetrul studiat nu a fost inclus n zonele cu valoare peisagistic
deosebit, se poate concluziona faptul c impactul asupra peisajului poate fi considerat n
limite acceptabile, mai ales c amplasamentul se situeaz n intravilanul municipiului Arad,
intr-o zona de locuine, unde aceast activitate nu este considerat una deosebit, ieit din
comun.
Zona studiat nu are fond construit care ar putea polua i influena calitatea factorilor
de mediu sol, aer, ap, vegetaie.
Din punct de vedere al relaiei dintre cadrul natural i cadrul construit, nu sunt
disfuncionaliti.
In zon nu exist riscuri naturale i antropice, nu sunt pericole de inundaii sau
alunecri de teren.
Ca urmare, n timpul realizrii construciilor propuse prin P.U.Z., se impune cu
necesitate izolarea zonelor n care se lucreaz. In cazul aerului, impactul va fi determinat de
emisia gazelor de eapament i de antrenarea potenial a pulberilor prin aciunea curenilor
de aer. Dimensionarea viitoarelor construcii trebuie s in cont de specificul terenurilor i de
regimul pluvial din zon.

14

2.8.

Opiuni ale populaiei.

In vederea ntocmirii lucrrii au fost consultate documentaii de cadastru i de


sistematizare ntocmite anterior, s-a realizat un plan topografic.
Nu se cunosc opiuni ale populaiei n momentul elaborrii acestei documentaii.
Cerinele autoritarilor locale, precum i punctele de vedere ale factorilor interesai cu
privire la organizarea viitoare a zonei luate n studiu au fost urmtoarele:
extinderea funciei de locuire cu noi locuine cu un regim de nlime moderat i
adaptate la configuraia terenului i specificul zonei limitrofe;
asigurarea necesarului de spaii verzi;
realizarea fluenei circulaiei carosabile prin propunerea unei trame majore i
segregarea circulaiei auto i pietonale;
asigurarea utilitilor necesare dezvoltrii viitoarelor zone rezideniale ntr-o
variant de echipare centralizat.
Nu sunt n zon obiecte sau valori de patrimoniu i nici resurse omologate; nu exist
suprafee de teren expuse la riscuri naturale, inundaii, alunecri de teren, etc.
Nici n zona studiat, nici n vecintate nu sunt terenuri sau zone cu destinaie special,
poligoane sau uniti militare.
Referitor la informarea i consultarea publicului interesat privind anunarea elaborrii
prezentului Plan Urbanistic Zonal i a Regulamentului aferent aceasta a avut loc prin:
o nregistrarea cererii beneficiarului nsoita de Certificatul de Urbanism emis de
ctre Primria Municipiului Arad
o Identificarea proprietarilor terenurilor nvecinate
o Redactarea anunului privind elaborarea propunerii PUZ RLU pentru zon
o Transmiterea sub semntura de primire a anunului ctre vecinii identificai
o Afiare anun simultan la:
Pe terenul care va fi reglementat prin PUZ RLU
Opiunile locuitorilor referitor la aceast investiie sunt puine, n primul rnd datorit
neimplicrii n viaa citadin a locuitorilor.
Aflat n apropierea unei zone rezideniale, investiia propus aduce un ajutor efectiv
pentru exploatarea optim a terenurilor.
3.PROPUNERI DE REZOLVARE URBANISTICA
3.1.

Concluzii ale studiilor de fundamentare.

Nu s-au ntocmit studii de fundamentare nici anterior, nici concomitent cu elaborarea


acestui P.U.Z., care s aprofundeze funciunile i reglementrile urbanistice ale zonei studiate.
Concomitent cu elaborarea acestui P.U.Z. - ZONA REZIDENTIALA Str. Arh. Milan
Tabacovici f.n., Cartier Aradul Nou, c.f. nr. 311804 cad. 311804 - ARAD, beneficiarul a depus
la Primria Municipiului Arad documentaia necesar care a fost analizat de comisia tehnic
a Primriei Municipiului Arad, iar n urma acestei analize a fost eliberat Certificatul de
Urbanism nr. 1586 din 24.09.2014, n scopul ntocmirii PUZ.
Premergtor elaborrii prezentului P.U.Z i a obinerii Certificatului de Urbanism s-a
ntocmit un studiu de oportunitate care a fost aprobat de ctre Primria Municipiului Arad cu
Avizul de Oportunitate nr. 17 / 15.09.2014.
3.2.

Prevederi ale P.U.G.

Din studierea documentaiei Plan Urbanistic General al Municipiului Arad, documentaie


n curs de elaborare, rezult c amplasamentul propus pentru obiectivul de investiie, precum
i alte amplasamente nvecinate acestuia sunt cuprinse n unitatea teritorial de referin
U.T.R. nr. 32, avnd funciunea principal de locuine i dotri aferente, avnd P.O.T. maxim
15

= 40% i C.U.T. maxim = 1,20/lot i un regim de nlime maxim admis de S + P + 1E + M.


Astfel, lucrrile propuse prin prezentul Plan Urbanistic Zonal, se vor executa, n
conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind Autorizarea executrii construciilor i
unele msuri pentru realizarea locuinelor, cu modificarile si completarile ulterioare i a Legii
nr.350/2001 Legea privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare.
3.3.

Valorificarea cadrului natural.

Amplasamentul pe care urmeaz a fi realizat noua investiie se afl situat n


intravilanul municipiului Arad, n partea de sud sud-vest a acestuia, in Cartierul Aradul Nou,
Str. Arh. Milan Tabacovici f.n.
In zona studiata, actualmente fnea, nu exista spaii verzi sau elemente valoroase din
punct de vedere al cadrului natural.
Prin parcelarea propus, prin dimensiunea acceselor carosabile, seciunile transversale
propuse, spaiile verzi de amplasament proiectate se va genera o zona rezidenial cu un
caracter adecvat zonei.
Conform suprafeei totale de 37.579,00 mp se compune dintr-o singur parcel,
respectiv parcel C.F. nr. 311804 Arad cad.311804 i este proprietatea beneficiarilor
respectiv:
Marandiuc Liviu Marandiuc Elena - ARAD Str. Dacilor Nr. 4.ap.1.
Mot Ginel Adrian ARAD Aleea Rsritului nr.3 bl.21.ap.14 .
Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal s-a inut cont de gradul de dotare al localitii cu
zone rezideniale existente.
3.4.

Modernizarea circulaiei.

Pentru deservirea rutier a viitoarei zone rezideniale se propune continuarea


prospectului stradal al strzii Arh. Milan Tabacovici respectiv amenajarea unei reele de strzi
paralele dispuse pe direcia N-S n interiorul parcelei studiate. Continuarea strzii Arh. Milan
Tabacovici va avea un prospect stradal de 9,60 m din care 6,00 m parte carosabil mrginit
pe partea cu amplasamentul studiat n prezentul proiect de 2 x 1,20 zone verzi, 1 x 1,20 m
trotuare. Strzile propuse a fi amenajate n interiorul parcelei vor avea un prospect stradal de
14,80 m din care 6,00 m parte carosabil mrginit de 2 x 2,20 zone verzi/parcaje i 2 x 1,20
trotuare i 2 x 1,00 zone verzi.
Structura rutier propus pentru strzile de deservire va fi alctuit dintr-o
mbrcminte asfaltic aezat pe o fundaie din piatr spart i balast.
Apele meteorice de suprafa vor fi colectate centralizat i se vor evacua n reeaua de
canale existent n zon.
Construciile vor fi executate dup stabilirea obligaiei efecturii lucrrilor de
modernizare a circulaiei aferente de ctre investitorii interesai.
3.5. Zonificarea funcional Reglementri.
Bilan teritorial, indici urbanistici
Prezenta documentaie tehnic s-a ntocmit n vederea stabilirii condiiilor necesare
executrii lucrrilor de construcii pentru edificarea unui cartier rezidenial ZONA
REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n., Cartier Aradul Nou, c.f. nr. 311804 cad.
311804 - ARAD.
Pe acest amplasament urmeaz a se construi o zon rezidenial cu cca. 57 loturi
teren cu suprafee cuprinse ntre 420,00 mp i 500,00 mp, cu locuine unifamiliale n regim de
nlime de la Parter, respectiv S + P la S +P + 1E + M, respectiv construcii avnd funciunea
de dotare comer / prestri servicii, pe parcele cuprinse ntre cca. 400,00 mp i cca. 500,00
mp.
Principala funciune ce se propune pentru amplasamentul n cauz este cea de locuire.
16

Se propune realizarea unui numr de 24 loturi cu o suprafa de 500,25 mp cu dimensiuni de


29,00 x 17,25 m, 11 loturi cu o suprafa de 427,27 mp cu dimensiuni de 24,77 x 17,25 m, 3
loturi cu o suprafa de 420,50 mp cu dimensiuni de 29,00 x 14,50 mp, 11 loturi cu o suprafa
de cuprins ntre 413,75 mp si 429,70 mp cu dimensiuni de variabile m i 6 loturi de capt cu
suprafee cuprinse ntre 430,77 mp si 650,03 mp, orientare est vest, pe care se vor construi
locuine individuale de tip izolat sau cuplat, cu un regim maxim de nlime S + P + 1E + M.
Totalul loturilor proiectate va fi de 55, plus un lot destinat funciunii de dotare comer /
prestri servicii, un lot destinat unui loc de joac pentru copii i un lot destinat zonei verzi
necesare ansamblului rezidenial, cu rol de protecie fa de canalul Tiganca, aflat n partea de
sud a amplasamentului.
Prezenta documentaie a avut la baza Certificatul de Urbanism nr. 1586 / 24.09.2014,
eliberat de ctre Primria Municipiului Arad. Certificatul de Urbanism specific la regimul
juridic c amplasamentul este intravilan, fnea, proprietatea beneficiarilor.
Proiectul are ca obiect stabilirea condiiilor de realizare a unei investiii ZONA
REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n., Cartier Aradul Nou, c.f. nr. 311804 cad.
311804 ARAD de ctre proprietar n conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 1586 /
24.09. 2014 eliberat de ctre Primria Municipiului Arad.
Conform suprafeei totale de 37.579,00 mp se compune dintr-o singur parcel,
respectiv parcel C.F. nr. 311804 Arad cad.311804 i este proprietatea beneficiarilor
respectiv:
Marandiuc Liviu Marandiuc Elena - ARAD Str. Dacilor Nr. 4.ap.1.
Mot Ginel Adrian ARAD Aleea Rsritului nr.3 bl.21.ap.14 .
Prezenta documentaie propune realizarea unei zone rezideniale cu cca. 57 loturi teren
cu suprafee cuprinse ntre 420,00 mp i 500,00 mp, cu locuine unifamiliale n regim de
nlime de la Parter, respectiv S + P la S +P + 1E + M, respectiv construcii avnd funciunea
de dotare comer / prestri servicii, pe parcele cuprinse ntre cca. 400,00 mp i cca. 500,00
mp.
Total limit zon studiat
Total limit aferent investiiei

- 68.700,00 mp
- 37.579,00 mp

Deoarece se propune realizarea unei Zone rezidentiale n vecintatea unui cartier cu


caracter preponderent rezidenial (Aradul Nou), considerm c relaionarea ntre cele dou
entiti va fi una armonioas.
B. Reglementri urbanistice specifice zonelor de riscuri naturale:
1. Cutremure de pmnt
a. - precizarea condiiilor de amplasare i conformarea construciilor n raport cu gradul
de seismicitate (POT procentul de ocupare al terenului), distane ntre cldiri, regim de
nlime, sistem tehnic constructiv privind structura de rezisten a cldirilor, sisteme de
fundare ale cldirilor, etc .
Proiectul de investiie care face obiectul prezentului P.U.Z. are ca scop realizarea unei
zone rezideniale cu cca. 56 loturi teren cu suprafee cuprinse ntre 420,00 mp i 500,00 mp,
cu locuine unifamiliale n regim de nlime de la Parter, respectiv S + P la S +P + 1E + M,
respectiv construcii avnd funciunea de dotare comer / prestri servicii, pe parcele
cuprinse ntre cca. 400,00 mp i cca. 500,00 mp.
Se prevede realizarea a cca 55 de locuine unifamiliale cu dimensiunile n plan de cca.
10,00 x 8,00 m, n regim de nlime variabil de la Parter, respectiv S + P la S +P + 1E + M i
construcii avnd funciunea de dotare comer / prestri servicii, pe parcele cuprinse ntre
cca. 400,00 mp i cca. 500,00 mp, nsumnd o suprafa construit la sol de cca. 4.500,00 mp
In incint se vor realiza drumuri i parcri pentru rezolvarea circulaiei n incint i a
deservirii cu mijloace auto a locuinelor si dotrilor n suprafa de cca. 5.600,00mp.
17

De asemenea n incint se vor realiza pentru accesul pietonal, trotuare i alei pietonale
n suprafa de cca. 5.200,00mp.
De asemenea perimetral ct i ntre obiectivele de investiie s-au prevzut zone verzi i
de protecie n suprafa de cca. 22.000,00 mp.
b. - precizri cu privire la proiectarea i construirea antiseismic Proiectarea i construirea antiseismic ale obiectivelor propuse se va face n
conformitate cu normele n vigoare precum i cu studiul geotehnic ntocmit de ctre ATELIER
A S.R.L. Proiect nr.581/2014.
2. Inundaii a. - delimitarea zonelor inundabile cu interdicie total sau temporar de construire
pn la elaborarea unor documentaii, studii de specialitate; inundaii: obiective afectate
cldiri, drumuri, reele tehnico - edilitare: conform proiectului nu sunt pericole de inundaii,
amplasamentul fiind departe de orice curs de ap.

18

Prin realizarea noului obiectiv de investiie se vor realiza urmtorii indici caracteristici :
Bilan teritorial zona studiat existent
FUNCTIUNI
EXISTENT
SUPR.
FANETE
52.305,00
LOCUINTE UNIFAMILIALE
6.261,00
- EXISTENT GOSPODARIRE COMUNALA 219,00
PEPINIERA
CANAL TIGANCA
797,00
TALUZ
1.288,00
SP. VERZI AMENAJATE
1.369,00
SP. VERZI NEAMENAJATE
4.522,00
DRUM ASFALT
796,00
DRUM PIATRA
1.085,00
TROTUARE, ALEI PIETONALE
58,00
LOCUINTE UNIFAMILIALE
- PROPUS DOTARI-COMERT/PRESTARI
SERVICII-PROPUS
SP. VERZI AMENAJATE LOCURI DE JOACA - PROPUS
DRUM, PLATF. - PROPUS
PARCARI PROPUS
TROTUARE, ALEI - PROPUS
TOTAL
68.700,00
ZONA STUDIATA
POT EXISTENT
= 12,25 %
CUT EXISTENT
= 0,13
Bilan teritorial incint propunere
FUNCTIUNI
EXISTENT
SUPR.
FANETE
37.579,00
LOCUINTE UNIFAMILIALE
- EXISTENT GOSPODARIRE COMUNALA - PEPINIERA
CANAL TIGANCA
TALUZ
SP. VERZI AMENAJATE
SP. VERZI NEAMENAJATE
DRUM ASFALT
DRUM PIATRA
TROTUARE, ALEI PIETONALE LOCUINTE UNIFAMILIALE
- PROPUS DOTARI-COMERT/PRESTARI
SERVICII-PROPUS
SP. VERZI AMENAJATE LOCURI DE JOACA - PROPUS
DRUM, PLATF. - PROPUS
PARCARI PROPUS
TROTUARE, ALEI - PROPUS
TOTAL
37.579,00
ZONA STUDIATA
POT EXISTENT
= 0,00 %
CUT EXISTENT
= 0,00

EXISTENT
%
76,14%
9,11%

PROPUS
SUPR.
14.726,00
6.261,00

PROPUS
%
21,44%
9.11%

0,32%

219,00

0,32%

1,16%
1,88%
1,99%
6,58%
1,16%
1,58%
0,08%
-

797,00
1.288,00
1.369,00
4.522,00
796,00
1.085,00
58,00
14.371,00

1,16%
1,88%
1,99%
6,58%
1,.16%
1,58%
0,08%
20,92%

140,00

0,20%

10.743,00

15,64%

100,00%

4.364,00
1.312,00
6.649,00
68.700,00

6,35%
1,91%
9,68%
100,00%

POT PROPUS = 30,55 %


CUT PROPUS = 0,91

EXISTENT
%
100,00%
-

PROPUS
SUPR.
-

PROPUS
%
-

14.371,00

38,24%

140,00

0,37%

10.743,00

28,60%

100,00%

4.364,00
1.312,00
6.649,00
37.579,00

11,61%
3,49%
17,69%
100,00%

POT PROPUS = 38,61 %


CUT PROPUS = 1,15

P.O.T. maxim = 40% i C.U.T. maxim = 1,20/lot


regim de nlime maxim admis de S + P + 1E + M.
19

3.6.

Dezvoltarea echiprii edilitare.


3.6.A. Alimentarea cu ap potabil.

Apa potabil pentru satisfacerea nevoilor gospodreti i publice din ansamblul


rezidenial propus va fi asigurat din sistemul de distribuie a apei existent pe strada Arh.
Milan Tabacovici, aparinnd sistemului de alimentare cu ap a municipiului Arad
n acest scop, pentru alimentarea consumatorilor din viitorul ansamblu rezidenial, se
propune extinderea reelei de distribuie a apei, din eav PE-HD80, Pn6, De125 mm, pe care
vor fi dispui hidrani de incendiu cu debitul de Qie=5,00 l/s.
Numrul locuitorilor din zona studiat este de N=145 persoane, in cele 56 locuinte
unifamiliale propuse iar branamentele individuale se vor realiza din conducte de PEHD,
Dn32mm, cu contorizare individual, fiind prevzut cte un cmin de apometru pentru fiecare
gospodrie, amplasate n dreptul gospodriilor n domeniu public.
Lungimea total a reelei de distribuie va fi de L= 790 m, iar numrul de hidrani
exteriori de incendiu va fi de 8 buc.
Construciile vor fi executate dup stabilirea obligaiei efecturii lucrrilor de echipare
edilitar aferente de ctre investitorii interesai.
Astfel se vor autoriza construciile i amenajrile care se pot racorda la infrastructura
edilitar existent cu capacitatea corespunztoare, sau pentru a crei extindere sau realizare
exist surse de finanare asigurate de investitorii interesai sau care beneficiaz de surse de
finanare atrase potrivit legii.
3.6.B. Reea de ap pentru stins incendiu.
Calculul necesarului de ap pentru combaterea incendiului se va face prin respectarea
prevederilor cuprinse n SR 1343/1 -06, STAS 1478 i P 118/2 - 2013.
Debitul de ap pentru combaterea incendiului se va asigura direct din reeaua de
distribuie pe care sunt amplasai hidranii de incendiu exteriori cu Dn65mm, la distane de 100
m unul de altul, debitul de incendiu fiind de Qie=5,00 l/s.
Construciile vor fi executate dup stabilirea obligaiei efecturii lucrrilor de echipare
edilitar aferente de ctre investitorii interesai.
Astfel se vor autoriza construciile i amenajrile care se pot racorda la infrastructura
edilitar existent cu capacitatea corespunztoare, sau pentru a crei extindere sau realizare
exist surse de finanare asigurate de investitorii interesai sau care beneficiaz de surse de
finanare atrase potrivit legii.
3.6.C. Canalizarea apelor uzate menajere.
Pentru viitorul ansamblu rezidenial se propune un sistem de canalizare separativ
constituit din colectoare pentru apele menajere din conducte de PVC-KG, Dn250mm i
un sistem de canalizare pluvial din tuburi PVC De 200,250 si 315 mm aferente
strzilor noi.
Reeaua de canalizare menajer se va realiza cu conducte din PVC-KG,
Dn250mm, pentru canalizri exterioare, va avea lungimea de L = 490 m.
Racordurile de la locuinele individuale se vor realiza cu conducte din PVC,
Dn110mm.
Pe reeaua de canalizare menajer, n punctele caracteristice vor fi dispuse
cmine de vizitare din tuburi de beton, c.f STAS 2448-82. Panta de montaj a reelei de
canalizare va fi de I=0,005, cu descrcare n colectorul menajer existent pe strada Arh.
Milan Tabacovici.
Construciile vor fi executate dup stabilirea obligaiei efecturii lucrrilor de echipare
edilitar aferente de ctre investitorii interesai.
20

Astfel se vor autoriza construciile i amenajrile care se pot racorda la infrastructura


edilitar existent cu capacitatea corespunztoare, sau pentru a crei extindere sau realizare
exist surse de finanare asigurate de investitorii interesai sau care beneficiaz de surse de
finanare atrase potrivit legii.
3.6.D. Canalizarea apelor meteorice.
Apele pluviale sunt cele rezultate din precipitaii colectate de pe platformele
carosabile, de pe zonele verzi ct i de pe curile i cldirile de locuit propuse.
Apele de pe platforme i strzi vor fi colectate prin guri de scurgere, prevzute cu
grtare carosabile. Colectarea apelor meteorice se va face prin tuburi de PVC-KG, cu
Dn 200, racorduri la colectoare i Dn 250-315 mm colectoarele stradale. Panta de
montaj va fi de I=0,003+0,005 i va evacua debitul de ap meteoric n canalul
iganca.
Lungimea sistemului de canalizare pluvial va fi de L = 575 m.
Descrcarea apei pluviale n canalul iganca se va face prin intermediul gurii de
vrsare n mal, D = 300 mm, realizat din beton armat, n malul canalului.
Malurile canalului cte 5 m amonte i aval de gura de vrsare vor fi protejate prin
pereere cu dale de beton prefabricate rostuite cu mortar de ciment.
Toate reelele propuse vor fi pozate n subteran prin sptur deschis.
Construciile vor fi executate dup stabilirea obligaiei efecturii lucrrilor de echipare
edilitar aferente de ctre investitorii interesai.
Astfel se vor autoriza construciile i amenajrile care se pot racorda la infrastructura
edilitar existent cu capacitatea corespunztoare, sau pentru a crei extindere sau realizare
exist surse de finanare asigurate de investitorii interesai sau care beneficiaz de surse de
finanare atrase potrivit legii.
3.6.E. Breviar de calcul.
1. Alimentare cu ap
1.1. Cerina de ap (SR 1341-1/2006)
C=Kp x Ks x (Ng+Np+Nag+Nri)
Kp=1,10-coeficient pentru pierderi tehnic admisibile ale sistemului
Ks=1,15-coeficient pentru ntreinerea sistemului de canalizare
Ng=120 l/om,zi=120x145 persoane=17400 l/zi=17,40m.c/zi(nevoi gospodaresti)
Np=Nsv+Nstr.(necesar pt. spatii verzi+stropit strazi)
Nag=0
Nri=0
Nsv=2 l/m.p,zi=2x850m.p,zi=1600 l/zi=1,60m.c/zi
Nstr.=3 l/om,zi x 145 persoane=435 l/zi=0,46m.c/zi
Np = 1,60 + 0,46 = 2,06 mc/zi
C=1,10 x 1,15 x ( 17,40+2,06+0+0)=24,62 mc/zi
C=24,62 mc/zi
1.2. Debitele caracteristice ale necesarului de ap (SR 1341 -1/2006)
m
1
[ (N(i) qsp(i) ] (mc/zi)
1000 i 1
m
1
Qzi max = Kp Ks
[ (N(i) qsp (i) Kzi ] (mc/zi)
1000 i 1
1
Qo max =
Ko Qzi max
(mc/h)
24

Qzi med = Kp Ks

unde:
Kp = 1,10-coeficient pentru pierderi tehnic admisibile ale sistemului
Ks = 1,15-coeficient pentru ntreinerea sistemului de canalizare
21

Kzi = 1,35-coeficient de neuniformitate zilnic a debitului


Ko = 2,80-coeficient de neuniformitate orar a debitului
Q zi.med =C=24,62 m.c/zi
Q zi. max = Kzi X Q zi.med = 1,35 x 24,62 = 33,24 m.c/zi
Q or. max =

1
1
x K o x Q zi. max =
x 2,8 x 33,24 = 3,87 m.c/h=1,08 l/s
24
24

n urma calculelor efectuate au rezultat urmtoarele debite de ap necesare:


Qzi med =24,62 m.c/zi= 0,28 l/s
Qzi max =33,24 mc/zi = 0,38 l/s
Qo max =3,87 mc/h = 1,08 l/s
1.3 Debit de incendiu :
1.3.1 Debit incendiu exterior-c.f Normativ P 118/2-2013 :
Qie=5,00 l/s, va fi asigurat de la reeaua de alimentare cu ap a municipiului, fiind extins pentru
obiectivul propus.
1.3.2 Debit incendiu interior-c.f Normativ P118/2-2013 nu sunt necesari hidrani interiori de
incendiu.
2.Canalizare
2.1 Canalizare menajer
Calculul debitului de ap menajer s-a fcut conform SR 1846/1-2006.Conform pct.4.2.1,se
admite principiul conform cruia cantitile de ap uzat sunt identice cu cele preluate din
sistemul centralizat de alimentare cu ap.
Qczi med =24,62 mc/zi = 0,28 l/s
Qczi max =33,24 mc/zi = 0,38 l/s
Qco max =3,87mc/h =1,08 l/s
2.2 Canalizare pluvial
2.2.1 Categoria i clasa de importan a lucrrilor hidrotehnice aferente aezrilor
omeneti(alimentare cu ap i canalizare),se stabilete,conform STAS 4273 -83,n funcie de
mrimea i importana acestor aezri; astfel conform tab.9 rezult pentru alimenta re cu ap,
categoria 4 iar pentru canalizare se va considera tot categoria 4;
Clasa de importan se stabilete c.f tab.13, rezultnd pentru construcii
definitive/secundare,clasa IV.
2.2.2 Debite de ape meteorice stabilite conform SR 1846-2/2007 i STAS 9470-73
Debitul apelor meteorice se stabilesc, lundu-se n considerare numai debitul ploii de calcul:
frecvena ploii de calcul,f=1/1
durata ploii de calcul,t=tcs+

l
[min] , v=50m/min,l=280m
v

tcs=12min
t=12+

280
=17,60 min
50

Qpl = i m S [I/s]
i - intensitatea ploii de calcul, i = 95 I/s,ha, la o frecven de 1/1 i o durat a ploii de calcul de
17,60 min.
Si - suprafaa receptoare: - carosabil+trotuare,alei,platforme:
S1=1,10 ha - = 0,85
- spaii verzi protecie i aliniament: S2=2,21 ha- =0,05
- arpante cldiri:
S3=0,45 ha - =0,90
Stot.calc. = 3,76 ha
pond =

0,85 x1,10 0,05 x 2,21 0,90 x 0,45


= 0,386
3,76

m - coeficient adimensional pentru t<40 min., m = 0,8


Debitul apelor pluviale: Qpl = 95 x 0,80 x 3,76 x 0,385 = 110,02 I/s
22

3.6.F. Alimentarea cu energie electric.


Alimentarea cu energie electric a noilor imobile i a iluminatului public pe noile strzi se
va putea face n prima faz prin extinderea re elelor de distribu ie de joas tensiune i
iluminat stradal existente pe strzile cele mai apropiate. Odat cu cre terea numrului de noi
consumatori se va putea instala un post de transformare 20/0,4 kV n anvelop de beton, care
se va alimenta cu energie electric din linia aerian de medie tensiune existent pe str. Arh.
MilanTabacovici.
Se propune ca ntreaga distribuie a energiei electrice ctre consumatori s se fac prin
linii electrice subterane, att pentru alimentarea cldirilor ct i a iluminatului stradal.
Pentru realizarea efectiv a acestor lucrri, att n ceea ce privete soluia de alimentare
cu energie electric, ct i gestionarea instalaiilor electrice propuse, investitorul se va adresa
direct, sau prin intermediul proiectantului de specialitate, ctre operatorul local de distribuie a
energiei electrice (SC Enel Distribu ie Banat SA, UTR Arad) pentru a obine aprobrile i
avizele necesare.
Proiectarea i executarea lucrrilor de mai sus se va face n conformitate cu prevederile
Codului Tehnic al Reelelor Electrice de Distribuie, de ctre societi care dein competene n
acest sens, fiind autorizate de ctre Autoritatea Naional de Reglementare a Energiei
Electrice Bucureti.
Construciile vor fi executate dup stabilirea obligaiei efecturii lucrrilor de echipare
edilitar aferente de ctre investitorii interesai.
Astfel se vor autoriza construciile i amenajrile care se pot racorda la infrastructura
edilitar existent cu capacitatea corespunztoare, sau pentru a crei extindere sau realizare
exist surse de finanare asigurate de investitorii interesai sau care beneficiaz de surse de
finanare atrase potrivit legii.
Re ele de telecomunica ii
Pentru racordarea noilor imobile la serviciile de telecomunica ii este necesar
extinderea re elelor de telecomunica ii existente pe str. Arh. Milan Tabacovici. Reelele de
telecomunicaii se vor poza subteran pn la punctele de racord ale cldirilor.
Condiii i restricii impuse de furnizor:
- terenul unde vor fi pozate instalaiile de telecomunicaii va rmne n domeniul public
- nainte de nceperea lucrrilor beneficiarul va solicita reprezentanilor Romtelecom
predarea amplasamentului, pentru identificarea exact a instalaiilor de telecomunica ii n
teren
- pozarea cablurilor de telecomunica ii pe toat lungimea care urmeaz a fi acoperit de
ci de acces i drumuri se face cu cte un tub de rezerv din PVC, cu documentaie de
execuie i autorizare.
Proiectarea i executarea lucrrilor de telecomunica ii se va face n conformitate cu
prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de telefonizare
2004.
Construciile vor fi executate dup stabilirea obligaiei efecturii lucrrilor de echipare
edilitar aferente de ctre investitorii interesai.
Astfel se vor autoriza construciile i amenajrile care se pot racorda la infrastructura
edilitar existent cu capacitatea corespunztoare, sau pentru a crei extindere sau realizare
exist surse de finanare asigurate de investitorii interesai sau care beneficiaz de surse de
finanare atrase potrivit legii.
3.6.G. Alimentarea cu gaze naturale.
Avnd n vedere c n apropierea cartierului rezidenial propus, exist reele de gaze
naturale, asigurarea energiei termice necesar nclzirii spaiilor pe timp de iarn respectiv
23

pentru prepararea apei calde menajere se propune a se realiza prin centrale proprii pe gaz,
capabile sa furnizeze att agentul termic pentru reeaua proprie de nclzire ct i pentru apa
cald menajer.
Folosirea gazelor naturale este avantajoas din punct de vedere economic, fa de alte
surse de energie (solid, lichid, electric), ct i sub aspectul unui randament mai ridicat al
instalaiilor, cu posibilitatea ntreinerii i exploatrii acestora.
Exploatarea raional a combustibilului i cerinele moderne, necesit mplinirea
urmtoarelor funcii mai importante, cum ar fi:
utilizarea gazelor naturale cu randament ridicat;
posibilitatea reglrii temperaturii;
supravegherea arderii;
eliminarea gazelor n exterior;
exploatare fr dificulti;
respectiv ,considerente de mediu- utilizarea gazelor naturale reduce poluarea mediului
ambiant la minimum, n comparaie cu alte surse.
Pentru alimentarea cu gaze naturale a Zonei rezideniale str. M. Tabacovici f.n. Aradul Nou,, sunt necesare urmtoarele lucrri:
-extinderea reelei de gaze naturale de presiune redus, existent pe strada M.
Tabacovici, pn n dreptul zonei rezideniale;
-realizarea pentru fiecare imobil a unui branament de gaze naturale si a unui post
de reglare -msurare.
Reeaua de distribuie gaze naturale de presiune redus se va executa cu eav din
polietilen (conform SR ISO 4437) PE100, SDR 11 i vor avea diametrul de DN 63x5,8 mm,
i se va cupla cu reeaua de distribuie gaze naturale presiune redus existent pe str. M.
Tabacovici.
Conductele se vor monta subteran, n teritoriu public.
La proiectarea i execuia lucrrilor de gaze naturale se vor respecta Normele Tehnice
pentru Proiectarea, Executarea i Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale
(NTPEE 2008).
La elaborarea urmtoarelor faze de proiectare se va ine cont de etapele racordrii la
Sistemul de Distribuie Gaze Naturale (SDGN), conform H.G 1043/2004 , respectiv se va
obine avizul tehnic i acordul de acces de la furnizorul liceniat de gaze -E-ON GAZ
DISTRIBUIE S.A. ROMNIA.
Construciile vor fi executate dup stabilirea obligaiei efecturii lucrrilor de echipare
edilitar aferente de ctre investitorii interesai.
Astfel se vor autoriza construciile i amenajrile care se pot racorda la infrastructura
edilitar existent cu capacitatea corespunztoare, sau pentru a crei extindere sau realizare
exist surse de finanare asigurate de investitorii interesai sau care beneficiaz de surse de
finanare atrase potrivit legii.
3.7.

Protecia mediului.

Dezvoltarea durabil a aezrilor umane oblig la o reconsiderare a mediului natural


sub toate aspectele sale: economice, ecologice i estetice i accentueaz caracterul de
globalitate a problematicii mediului.
Raportul mediu natural mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului n care
utilizarea primului este profitabil i contribuie la dezvoltarea celui din urm.
Aplicarea msurilor de reabilitare, protecie i conservare a mediului va determina
meninerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluani ce afecteaz sntatea i
creeaz disconfort i va permite valorificarea potenialului natural i a sitului construit
o prin regulamentul de urbanism se prevede plantarea a cel puin un arbore la
o suprafa de 150 mp de parcel construibil.
o de asemenea spaiul plantat pe fiecare parcel nu va fi mai mic de 25 % din
suprafaa lotului.
24

o odat cu realizarea urbanizrii zonei propuse a fost necesar asigurarea


utilitilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu ap i canalizarea.
Impactul activitii de locuire asupra mediului este redus, ncadrndu-se n normele
tehnice emise de ctre Ministerul Mediului, precum i n limitele prevzute n cadrul actelor
normative incidente acestui domeniu.
Din aceste considerente generale i specifice legislaiei de mediu, cunoscnd n detaliu
caracterul activitii din zon zona rezidenial i pepiniera, lund n considerare situaiile cu
investiii similare; apreciem c investiia este cu risc redus, nesemnificativ asupra mediului.
Conform temei de proiectare, suprafaa de teren care face obiectul prezentului P.U.Z,
va fi destinat autorizrii de construcii de locuine i dotri comer / prestri servicii.
Modernizarea drumurilor existente, precum i realizarea acceselor interioare se face cu
prevederea de zone verzi i plantaii de aliniament.
Arborii i arbutii sunt n majoritate pereni, culorile i tipul de plantaie fiind astfel ales
nct s creeze o imagine diferit colorat n funcie de anotimp.
Prevenirea producerii riscurilor naturale avnd n vedere amplasamentul ct i
planeitatea acestuia nu sunt premise a se produce riscuri naturale.
Depozitarea controlat a deeurilor conform funciunii ct i specificului zonei,
deeurile menajere se vor colecta centralizat prin firme specializate, iar deeurile tehnologice
de asemenea prin firme specializate.
Deeurile rezultate n urma lucrrilor de construire vor fi transportate de ctre fiecare
proprietar, pe cheltuiala proprie, n zonele special amenajate ale municipiului Arad pentru
depozitarea acestui fel de deeuri; nu se vor depozita nici mcar temporar pe terenurile virane
din jurul amplasamentului.
Colectarea deeurilor menajere se va face de ctre fiecare proprietar n pubele
amplasate n interiorul fiecrui lot, proprietarul fiind obligat s ncheie un contract de prestri
servicii cu o societate de salubritate, iar pentru colectarea deeurilor reciclabile se propune
amplasarea unei platforme colectare deeuri reciclabile, amplasat n zona verde din partea
de sud a amplasamentului.
Recuperarea terenurilor degradate, consolidri de maluri, plantri de zone verzi, etc. nu este cazul.
Organizarea sistemelor de spaii verzi n incint se vor amenaja spaii verzi i
plantate, precum i plantarea de pomi i arbuti n special pe perimetrul incintei si de-a lungul
drumurilor si aleilor pietonale.
Tipurile, varietatea i densitatea vegetaiei noi se va coordona cu ansamblul zonei i
respectiv cu indicii de zon verde specificai i detaliai n regulamentul de urbanism. Accentul
se va pune pe crearea unui peisaj adecvat i agreat de viitorii utilizatori la nivelul zonei verzi.
Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate nu este cazul .
Refacerea peisagistic i reabilitarea urban prin realizarea acestei investiii zona va
da amplasamentului un nou aspect urbanistic .
Valorificarea potenialului turistic i balnear nu este cazul .
Protecia mpotriva zgomotului i vibraiilor nu este cazul.
Protecia solului i subsolului toate spaiile din incint sunt amenajate ca platforme,
drumuri asfaltate, care sunt prevzute cu sistem de colectare a apelor pluviale n condiiile
descrise la capitolele anterioare, prin urmare nu exist riscul polurii solului i subsolului.
Spaii verzi terenul liber din zona construciilor propuse, care nu s-a amenajat ca
platforme betonate sau asfaltate, drumuri, parcaje, s-a amenajat ca spaiu verde cu rol de
protecie i ambientare. Spaiile verzi reprezint un procent de peste 55 % din totalul
suprafeei mprejmuite n i amenajate aparintoare investiiei.
Arborii i arbutii sunt n majoritate pereni, culorile i tipul de plantaie fiind astfel ales
nct s creeze o imagine diferit colorat n funcie de anotimp.
25

3.8.

Obiective de utilitate public.


Terenul aferent zonei studiate se compune din urmtoarele forme de proprietate:
Terenuri proprietate privat a persoanelor fizice sau juridice;
Terenuri proprietate public de interes local sau naional (drumuri) domeniu

public.
Zona nu adpostete dect funciuni de interes local. Caracteristicile funciunilor
propuse se vor putea definitiva numai dup ntocmirea proiectelor de execuie, obinerea
avizelor i a autorizaiilor de construire necesare. Ritmul, maniera i amploarea acestor
prevederi se muleaz evident pe permisibilitile legale i dublate de posibilitile financiare ale
investitorilor.
Terenul destinat circulaiei rutiere i pietonale, incluznd i alveolele de parcare
i spaiile verzi din interiorul incintei nsumnd o suprafa total de cca. 10.595,00 mp
se va parcela separat i va trece din proprietatea privat a beneficiarului n proprietatea
public a municipiului Arad, dup stabilirea obligaiei efecturii lucrrilor de echipare
edilitar aferente de ctre investitorii interesai.
Astfel se vor autoriza construciile i amenajrile care se pot racorda la
infrastructura edilitar existent cu capacitatea corespunztoare, sau pentru a crei
extindere sau realizare exist surse de finanare asigurate de investitorii interesai sau
care beneficiaz de surse de finanare atrase potrivit legii.
Pentru a facilita prevederea i urmrirea realizrii obiectivelor de utilitate public sunt
necesare urmtoarele operaiuni:
Pentru deservirea rutier a viitoarei zone rezideniale se propune continuarea
prospectului stradal al strzii arh. Milan Tabacovici respectiv amenajarea unei reele de strzi
paralele dispuse pe direcia N-S n interiorul parcelei studiate. Continuarea strzii Arh. Milan
Tabacovici va avea un prospect stradal de 9,60 m din care 6,00 m parte carosabil mrginit
pe partea cu amplasamentul studiat n prezentul proiect de 2 x 1,20 zone verzi, 1 x 1,20 m
trotuare. Strzile propuse a fi amenajate n interiorul parcelei vor avea un prospect stradal de
14,80 m din care 6,00 m parte carosabil mrginit de 2 x 2,20 zone verzi/parcaje i 2 x 1,20
trotuare i 2 x 1,00 zone verzi.
Structura rutier propus pentru strzile de deservire va fi alctuit dintr-o
mbrcminte asfaltic aezat pe o fundaie din piatr spart i balast.
Apele meteorice de suprafa vor fi colectate centralizat i se vor evacua n reeaua de
canale existent n zon.
4.CONCLUZII MASURI IN CONTINUARE
In urma aprobrii prezentului Plan Urbanistic Zonal se va trece la construirea
obiectivelor propriu-zise mai sus amintite.
Prin realizarea obiectivelor propuse se caut a se realiza o zon rezidenial tip parc, n
care omul i activitatea acestuia se va ngemna cu mediul construit cu cel natural.
Beneficiarul, prin acest program, caut s asigure n condiiile legii terenul necesar
construirii de locuine noi, moderne, venind astfel n ntmpinarea ceteanului prin crearea
unei alternative viabile asupra condiiilor actuale de locuire.
Realizarea propunerilor preconizate pentru prezentul Plan Urbanistic Zonal se
ncadreaz n categoria lucrrilor de reabilitare i valorificare din punct de vedere ecologic a
unui teren viran i subutilizat n momentul de fa.
Construciile vor fi executate dup stabilirea obligaiei efecturii lucrrilor de echipare
edilitar aferente de ctre investitorii interesai.
Astfel se vor autoriza construciile i amenajrile care se pot racorda la infrastructura
edilitar existent cu capacitatea corespunztoare, sau pentru a crei extindere sau realizare
exist surse de finanare asigurate de investitorii interesai sau care beneficiaz de surse de
finanare atrase potrivit legii.
26

Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea reelei de ap, a reelei de


canalizare menajer, a reelei de canalizare pluvial, a reelelor electrice si de gaze naturale
necesare funcionrii noului cartier de locuine, urmnd ca dup realizarea acestora, acestea
s fie predate deintorilor de utiliti.
De asemenea beneficiarul va realiza din fonduri proprii extinderea si lrgirea strzii Arh.
Milan Tabacovici pan la limita amplasamentului studiat, precum si toate reelele de drumuri,
trotuare, parcri si zone verzi aferente cartierului nou propus, urmnd ca dup realizarea
acestora, acestea s fie predate municipalitii.
Toate aceste lucrri intr n sarcina exclusiv a beneficiarilor
Marandiuc Liviu Marandiuc Elena - ARAD Str. Dacilor Nr. 4.ap.1.
Mot Ginel Adrian ARAD Aleea Rsritului nr.3 bl.21.ap.14 .
De asemenea se va avea n vedere nscrierea amenajrii i dezvoltrii urbanistice
propuse prin prezentul proiect n prevederile PUG -ului municipiului Arad.
5.

REGLEMENTARI

Propunerile prezentului P.U.Z. se nscriu n prevederile P.U.G. al Municipiului Arad,


precum i n propunerile de utilizare funcional a prevederilor Regulamentului P.U.G.
Elaborarea prezentului P.U.Z. apreciaz c realizarea acestei investiii va duce la
dezvoltarea municipiului Arad, att economic ct i urbanistic, i va elimina o serie de
disfuncionaliti existente n zon.
6. ANEXE
-

Certificat de Urbanism nr. 1586 / 24.09.2014


Aviz Studiu de Oportunitate nr. 17 / 15.09.3014
Extras de Carte Funciar C.F. nr. 311804 Arad .cad.311804

Sef proiect,

Proiectant de specialitate,

dipl. arh. Dinulescu Sandra

dipl. arh. Dinulescu Marian

Arad, noi. 2014


27

3D PLANNING S.R.L.
C.U.I. 21258860
J02 / 454.02.03.2007
Str. Dr. Ioan Suciu bl.19.sc.B.ap.3.
- ARAD Tel. : 0730007947
Fax. : 0372877747
Pr. Nr. 06 / 2014
Denumire Proiect:
PLAN URBANISTIC ZONAL
ZONA REZIDENTIALA
Str. Arh. Milan Tabacovici f.n.
Cartier Aradul Nou
c.f. nr. 311804 cad. 311804 ARAD
Beneficiar:
MARANDIUC LIVIU MARANDIUC ELENA
Str. Dacilor Nr. 4 Ap. 1
ARAD
MOT GINEL
Aleea Rsritului Nr. 3 Bl. 21Ap. 14
ARAD

BENEFICIAR

MARANDIUC LIVIU MARANDIUC ELENA


Str. Dacilor Nr. 4 Ap. 1
Arad

MOT GINEL
Aleea Rsritului Nr. 3 Bl. 21 Ap. 14
Arad

3D PLANNING S.R.L.
C.U.I. 21258860
J02 / 454.02.03.2007
Str. Dr. Ioan Suciu bl.19.sc.B.ap.3.
- ARAD Tel. : 0730007947
Fax. : 0372877747

Denumirea lucrrii

PLAN URBANISTIC ZONAL


ZONA REZIDENTIALA
Str. Arh. Milan Tabacovici f.n.
Cartier Aradul Nou
c.f. nr. 311804 cad. 311804 ARAD -

Amplasament

c.f. nr. 311804 cad. 311804 MUNICIPIUL ARAD


Judeul ARAD

Beneficiar

Marandiuc Liviu Marandiuc Elena


ARAD Str. Dacilor Nr. 4.ap.1.
Mot Ginel Adrian
ARAD Aleea Rsritului nr.3 bl.21.ap.14 .

Proiectant general

3D PLANNING S.R.L. Arad

Proiectani de
specialitate

Numr contract

06/ 2014

Faza

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

Volumul

PIESE SCRISE SI DESENATE


PLAN URBANISTIC ZONAL
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

GEOMETRIC PLUS S.R.L. Arad


ATELIER A S.R.L. Arad
PATHS ROUT S.R.L. Arad
NORAS PROIECT S.R.L. Arad
P.F.A. FROGACS GYORGY Arad
P.F.A. BEGOV FRANCISC- Arad

Director
3D PLANNING S.R.L. - Arad

arh. Dinulescu Sandra

Nota: toate drepturile de autor privind prezenta documentaie aparin in exclusivitate 3D PLANNING S.R.L.
ARAD. Nici un fragment al acestei documentaii nu va putea fi reprodus s-au refolosit la alte documentaii
similare, sub nici o forma de reproducere, fr acordul autorului.

Arad, noi. 2014


2

3D PLANNING S.R.L.
C.U.I. 21258860
J02 / 454.02.03.2007
Str. Dr. Ioan Suciu bl.19.sc.B.ap.3.
- ARAD Tel. : 0730007947
Fax. : 0372877747

COLECTIV TEHNIC DE COORDONARE GENERALA A PROIECTULUI .


SEF PROIECT

: Arh. Dinulescu Sandra

ARHITECTURA.
3D PLANNING S.R.L. Arad

Arh. Dinulescu Marian


Arh. Dinulescu Sandra

INSTALATII.
INSTALATII APA, CANALIZARE MENAJERA, CANALIZARE PLUVIALA:
P.F.A. FORGACS GYORGY Arad
: Ing. Forgacs Gyorgy

INSTALATII ELECTRICE
NORAS PROIECT S.R.L. Arad

: Ing. Sandru Florin

INSTALATII GAZE
P.F.A. BEGOV FRANCISCArad

: Ing. Begov Francisc

DRUMURI, SISTEMATIZARE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE


PATHS ROUT S.R.L. Timioara

: Ing. Tamas Sergiu

RIDICARE TOPOGRAFICA.
GEOMETRIC PLUS S.R.L. Arad

: Ing. Mot Maria

STUDIU GEOTEHNIC.
ATELIER A S.R.L. Arad

: Ing. Mechenici Adriana

Arad, noi. 2014


3

3D PLANNING S.R.L.
C.U.I. 21258860
J02 / 454.02.03.2007
Str. Dr. Ioan Suciu bl.19.sc.B.ap.3.
- ARAD Tel. : 0730007947
Fax. : 0372877747

BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

FOAIE DE CAPAT

BORDERU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

DISPOZITII GENERALE AFERENTE PLANULUI URBANISTIC ZONAL ZONA REZIDENTIALA Str. Arh. Milan Tabacovici f.n. - Arad

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

EXTRAS DIN PUG ARAD UNITATEA TERITORIALA DE REFERINTA


NR. 32 / a

Arad, noi. 2014


4

3D PLANNING S.R.L.
C.U.I. 21258860
J02 / 454.02.03.2007
Str. Dr. Ioan Suciu bl.19.sc.B.ap.3.
- ARAD Tel. : 0730007947
Fax. : 0372877747

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.


U.T.R. NR. : 32 / a

I.

DISPOZITII GENERALE
1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulile generale de urbanism constituie un ansamblu de principii urbanistice cu un


caracter de larg generalitate, prin care se stabilete modul n care pot fi ocupate
terenurile, precum i amplasarea i conformarea construciilor i a amenajrilor, n acord cu
prevederile legale.
Regulamentul local de urbanism se sprijin pe o baza legal format din:
Legi i acte normative privind modul de ocupare a terenurilor i de realizare a
construciilor;
Norme i standarde tehnice care fundamenteaz amplasarea i conformarea
construciilor n acord cu exigenele de realizare a stabilitii, securitii i
siguranei in exploatare a acestora;
Reguli proprii domeniului urbanismului i a amenajrii teritoriului privind
ocuparea cu construcii a terenului n acord cu principiile de dezvoltare
durabil;
Configuraia parcelelor, natura proprietii, amplasarea i conformarea
construciilor, etc.
Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic Zonal (PUZ)
reprezint piesa de baz n aplicarea PUZ, el detaliind reglementrile acestuia. Prescripiile
cuprinse n RLU sunt obligatorii pe ntreg teritoriul ce face obiectul PUZ. RLU i PUZ
aprobate devin acte de autoritate ale administraiei publice locale, pentru probleme legate
de dezvoltarea urbanistic a zonei.
Regulamentul local de urbanism se aplic, n cazul de fa, la zona cu o suprafa
de 37.579,00 mp, identificata prin CF nr. 311804 cad. 311804 Arad, situat n teritoriul
intravilan al municipiului Arad, cartier Aradul Nou, Str. Arh. Milan Tabacovici f.n.
2. Baza legala a elaborrii
Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. a fost elaborat avnd ca baz:
- Ghidul privind metodologia de elaborare i coninutul cadru al Planului
Urbanistic Zonal indicativ GM 010 2000 aprobat cu Ordinul MLPAT
5

Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului i Urbanismului, cu


modificrile i completrile ulterioare
Legea nr. 50/1991 privind Autorizarea executrii construciilor i unele msuri
pentru realizarea locuinelor, cu modificrile i completrile ulterioare
Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu
modificrile i completrile ulterioare i Ghidul de aplicare al RGU, aprobat
prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04.2000
Reglementrile cuprinse n P.U.G. i n prescripiile regulamentului local de
urbanism aferente P.U.G. pentru zona ce face obiectul P.U.Z.
Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajrii
teritoriului.

In cadrul regulamentului local de urbanism se preiau toate prevederile cuprinse n


documentaiile de urbanism i amenajare a teritoriului aprobate conform legii, n cazul de
fa:
PUG Planul Urbanistic General al Municipiului Arad
Regulamentul Local de Urbanism anex la Planul Urbanistic Zonal Zona
rezidenial Str. Arh. Milan Tabacovici f.n, Arad - CF nr. 311804 cad. 311804 Arad se
aproba prin Hotrrea Consiliului Local al Municipiului Arad, pe baza avizelor i acordurilor
prevzute de lege i devine act de autoritate al administraiei publice locale.
3. Domeniul de aplicare.
Regulamentul local de urbanism se aplic n proiectarea i realizarea tuturor
construciilor i amenajrilor, amplasate pe categoriile de terenuri, att n intravilan, ct i n
extravilan.
Zonificarea funcional propus prin PUZ va asigura compatibilitatea dintre
destinaia construciei i funciunea dominant a zonei i este prezentat n plana de
Reglementri urbanistice. Pe baza acestei zonificri s-au stabilit condiiile de amplasare i
conformare a construciilor ce se vor respecta n cadrul fiecrei zone funcionale.
Aceast zonificare este n concordan cu prevederile PUG i a Regulamentului de
Urbanism aferent acestuia.
Dup aprobare, zona figurat n plana de Reglementri urbanistice a Planului
Urbanistic Zonal, va fi marcat pe teren prin borne, potrivit Legii cadastrului i publicitii
imobiliare nr. 7 / 1996.
Imprirea terenului (n zone i subzone) a fost evideniat n plana care cuprinde
delimitarea UTR-urilor.
Unitile Teritoriale de Referin (UTR) reprezint suportul grafic al prescripiilor din
regulament. UTR-urile sunt instrumente operaionale n sprijinul reglementrilor din PUZ,
delimitate convenional, pe baza criteriilor de omogenitate morfologic i funcional; se
contureaz pe strzi, limite cadastrale, dup caz, pe baza funciunii predominante ce
permite stabilirea categoriilor de interese.
Stabilirea UTR se face n cadrul PUG, prelundu-se ca atare i se detaliaz pe
uniti i subuniti funcionale n cadrul PUZ. Pentru unitile i subunitile cu caracteristici
similare se pot formula i aplica acelai set de prescripii.
Autorizarea executrii construciilor se face cu condiia asigurrii compatibilitii dintre
destinaia construciei i funciunea dominant a zonei, stabilit printr-o documentaie de
urbanism sau dac zona are o funciune dominant tradiional caracterizat de esut urban i
conformare spaial proprie, cu un coeficient de edificabilitate de 70%.
Funciunea principal a zonei stabilit prin prezentul PUZ este de locuine cu funciuni
complementare.
Condiia de amplasare a construciilor n funcie de destinaia acestora n cadrul
localitii sunt prevzute n anexa 1 la HG 525/1996, cu modificrile i completrile ulterioare.
6

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se refer la


proiectarea i realizarea construciilor ce vor fi amplasate pe suprafaa de teren intravilan
aparinnd teritoriului administrativ al municipiului Arad, cartier Aradul Nou, Str. Arh. Milan
Tabacovici f.n., CF nr. 311804 cad. 311804 Arad, n suprafa de 37.579,00 mp, beneficiari
Marandiuc Liviu Ioan Tiberiu, Marandiuc Elena si Mo Ginel Adrian
Se excepteaz construciile i amenajrile cu caracter militar i special, care se
autorizeaz i se execut n condiiile stabilite de lege.
II.

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. Reguli cu privire la pstrarea integritii mediului i protejarea patrimoniului


natural i construit.
- Terenuri agricole n extravilan
Nu este cazul
- Terenuri agricole n intravilan
Autorizarea executrii construciilor pe terenurile agricole din intravilan este permis
pentru toate tipurile de construcii i amenajri cuprinse n prezentul regulament, cu
respectarea condiiilor impuse de lege.
De asemenea, autorizarea prevzuta la alin (1) se face cu respectarea normelor
stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raional a terenurilor i pentru realizarea
armatoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reele tehnico
edilitare, amplasarea construciilor, amenajrilor i lucrrilor tehnico edilitare aferente
acestora n ansambluri compacte.
Prin autorizaia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul
agricol, temporar sau definitiv, conform legii.
- Suprafee mpdurite
Nu este cazul
- Resurse de ap i platforme meteorologice
Nu este cazul
- Zone cu valoare peisagistic i zone naturale protejate:
Autorizarea executrii construciilor i a amenajrilor care, prin amplasament, funciune,
volumetrie i aspect arhitectural conformare i amplasare goluri, raport gol plin, materiale
utilizate, nvelitoare, palet cromatic etc. depreciaz valoarea peisajului este interzis.
Autorizarea i executarea construciilor va avea n vedere pstrarea calitii mediului
natural (al vegetaiei mature i sntoase) i a echilibrului ecologic.
In zon nu exist elemente cu valoare peisagistic sau zone naturale protejate.
- Zone construite protejate:
In prezenta Unitate Teritorial de Referin nu sunt zone care cuprind valori de
patrimoniu cultural construit, de interes naional sau local.
5. Reguli cu privire la sigurana construciilor i la aprarea interesului public.
- Sigurana n construcii:
Autorizarea construciilor de orice fel se va putea face numai n condiiile respectrii
prevederilor legale privind sigurana n construcii ntre care se amintesc urmtoarele
considerente ca prioritate, fr ca enumerarea s fie limitativ:
- Legea nr. 50 / 1991 cu modificrile ulterioare privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare n vigoare
la data eliberrii Autorizaiei de Construire;
- Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea n construcii;
- H.G.R. nr. 264 / 1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea n
construcii;
7

H.G.R. nr. 925 / 1995 privind Regulamentul de verificare i expertizare tehnic


a proiectelor, a execuiei lucrrilor i construciilor, inclusiv instruciunile de
aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77 / N / 1996.
Proiectele care nsoesc cererea pentru autorizarea unor lucrri de construcii vor
cuprinde toate elementele necesare n care s fie specificate msurile luate pentru asigurarea
condiiilor de siguran privind realizarea i exploatarea construciilor.
- Expunerea la riscuri naturale:
Autorizarea executrii construciilor sau a amenajrilor n zonele expuse la riscuri
naturale cu excepia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzis.
- Expunerea la riscuri tehnologice:
Autorizarea executrii construciilor n zonele de servitute i de protecie ale sistemelor
de alimentare cu energie electric, conductelor de gaze, ap, canalizare, cilor de
comunicaie i a altor asemenea lucrri de infrastructur, este interzis.
- Construcii cu funciuni generatoare de riscuri tehnologice:
In prezenta Unitate Teritorial de Referin nu sunt construcii cu funciuni generatoare
de riscuri tehnologice.
Utilizri permise:

Se vor autoriza lucrri de ntreinere, renovare, modernizare i extindere


i desfiinare pentru cldirile existente, i construire de cldiri noi, n
condiiile Legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, i a Legii
Nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare;

Se va autoriza execuia construciilor destinate instituiilor de utilitate


public, amenajri, spaii comerciale i de servire, cu amplasamente n
terenurile nou introduse n intravilan, spaii verzi i perdele de protecie;

Construirea de locuine individuale sau cuplate cu caracter semi-urban cu


garajele aferente;

Construirea de locuine colective pentru maximum 2 familii;

Conversia locuinelor n alte funciuni ce nu deranjeaz zona de locuit;

Accese pietonale, carosabile, spaii staionare auto, parcri;

Construcii i instalaii tehnico-edilitare necesare zonei.


Utilizri permise cu condiii:

Amplasarea construciilor doar dup ntocmirea de P.U.D. sau P.U.Z.,


pentru zonele nou introduse n intravilan;

Construciile pentru echiparea cu instalaii se pot amplasa cu condiia s


corespund necesitilor i confortului populaiei, s nu duneze relaiilor
cu vecintile i s fie puse n practic toate msurile pentru integrarea
mediului nconjurtor;

Construciile i amenajrile care ndeplinesc condiiile de realizare i


funcionare conform cerinelor acordului de mediu i sunt compatibile cu
funciunea propus prin prezentul P.U.Z.;

Se vor obine avize conforme de la administratorul cilor i infrastructurii


transportului rutier;

Se vor obine avize conforme de la inspectoratul de protecie a mediului.


Interdicii temporare de construire:

Necesitatea realizrii n zon a unor lucrri de utilitate public, impune ca


eventualele dezmembrri i parcelri s nu se fac fr asigurarea
condiiilor de rezervare a suprafeelor de teren necesare realizrii
acceselor pietonale i carosabile;
Interdicii permanente de construire:
Sunt interzise urmtoarele activiti:

Activiti industriale sau alte tipuri de activiti care genereaz noxe,


vibraii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

Activiti de depozitare, comer en-gros, antrepozite;


8

Spatii de ntreinere auto;


Ferme agro-zootehnice, abatoare;
Anexe gospodreti pentru creterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;
Panouri mari publicitare n spaiile verzi de aliniament sau parcuri;
Depozite de deeuri;
Construcii i amenajri generatoare de nociviti, incompatibile cu
funciunea dominant stabilit pentru aceast zon;
Constituie contravenie nerespectarea de ctre persoanele fizice i juridice a
distantelor minime de protecie sanitar stabilite prin normele de igiena referitoare la zonele
de comer i prestri servicii (O.G.R. nr. 108/1999).
Se interzice autorizarea producerii, preparrii, experimentrii, deinerii sau depozitarii
materialelor explozive n cldiri cu locuine.
- Asigurarea echiprii edilitare:
Autorizarea executrii construciilor se va face doar n cazul existenei posibilitii de
racordare la reele de ap, canalizare i energie electric, n sistem local, colectiv sau
centralizat.
(1) Autorizarea executrii construciilor care, prin dimensiunile i destinaia lor presupun
cheltuieli de echipare edilitar ce depesc posibilitile financiare i tehnice ale
administraiei publice locale, ori ale investitorilor interesai sau care nu beneficiaz de
fonduri de la bugetul de stat este interzis.
(2) Autorizarea executrii construciilor poate fi condiionat de stabilirea, n prealabil, prin
contract, a obligaiei efecturii, n parte sau total, a lucrrilor de echipare edilitar aferente,
de ctre investitorii interesai.
Echiparea edilitar este ansamblul format din construcii, instalaii i amenajri, care
asigur n teritoriul localitilor, funcionarea permanent a tuturor construciilor i
amenajrilor, indiferent de poziia acestora fa de sursele de ap, energie, trasee majore de
transport rutier sau feroviar, cu respectarea proteciei mediului ambiant.
Cheltuieli de echipare edilitar sunt cheltuielile pentru realizarea infrastructurii de
gospodrire comunal i pentru exploatarea, modernizarea i dezvoltarea acesteia
(alimentare cu ap, canalizare, strzi, transport n comun, salubritate, etc.), care se asigur
de regula prin bugetele locale.
Extinderea reelelor edilitare existente sau a capacitii acestora, care nu poate fi
finanat din bugetele locale, se va putea realiza prin finanarea total sau parial a acestor
lucrri de ctre investitorii interesai.
In cazul unor investiii (parcelri, construcii de mari dimensiuni, etc.) ce pot antrena
dup sine cheltuieli importante pentru echiparea edilitar, pe care autoritatea public local
sau investitorul nu le pot acoperi din bugetul lor, iar lucrrile nu beneficiaz de fonduri de la
bugetul de stat sau de alte surse de finanare, autorizarea executrii construciei nu se va
face dect dup asigurarea surselor de finanare necesare.
Autorizarea executrii construciilor n corelare cu posibilitile de realizare a echiprii
edilitare se va face n urmtoarele condiii:
Utilizri permise:
Orice fel de construcii i amenajri care se pot racorda la infrastructura edilitar
existent cu capacitatea corespunztoare, sau pentru a crei extindere sau realizare exist
surse de finanare asigurate de administraia public, de investitorii interesai sau care
beneficiaz de surse de finanare atrase potrivit legii.
Utilizri permise cu condiii:
Construciile vor fi executate dup stabilirea, prin contract prealabil, a obligaiei
efecturii lucrrilor de echipare edilitar aferente (n parte sau total), de ctre investitorii
interesai.
Utilizri interzise:
Orice construcie care, prin dimensiuni, destinaie i amplasare fa de zonele de
echipare tehnico-edilitar asigurat (acoperite sub aspect teritorial i capacitate) presupun
cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii interesai.
9

Autorizarea construirii n urma stabilirii condiiilor contractuale de realizare a lucrrilor


edilitare de ctre investitorii interesai se va face numai n cazul n care, din corelarea cu
celelalte reguli, rezult ca terenul este construibil i exist condiii de asigurare a echiprii
edilitare necesare.
Subzonele: L, IS, C, TE
- Asigurarea compatibilitii funciunilor:
(1) Autorizarea executrii construciilor se face cu condiia asigurrii compatibilitii dintre
destinaia construciei i funciunea dominant a zonei, - funciunea de locuine
unifamiliale, funciune stabilit prin prezentul regulament.
(2) Condiia de amplasare a construciilor n funcie de destinaia acestora n cadrul zonei sunt
prevzute n prezentul regulament.
Prin documentaiile de urbanism i amenajarea teritoriului se stabilesc la nivelul unui
teritoriu sau a localitii, zonele funcionale omogene, precum i funciunile dominante i
complementare ale acestora constatate, admisibile sau propuse. De asemenea, se
reglementeaz modalitatea de construire la nivelul fiecrei zone funcionale i se stabilesc
msurile de eliminare a disfuncionalitilor (diminuarea sau eliminarea factorilor de risc, de
poluare, protecia zonelor i cldirilor valoroase, etc.)
- Identificarea capabilitii dintre destinaia construciei propuse (inclusiv terenul
aferent) i funciunea dominat a zonei n care urmeaz a fi amplasat, se face,
n situaia autorizrii directe pe baza prezentului Regulament, prin analiza
raportului ntre construcia propus i structura funcional a zonei.
- Integrarea n zon a construciilor noi se va face cu respectarea i corelarea att
a regulilor de baz privind ocuparea terenului, ct i a celor privind amplasarea
i conformarea construciilor, n acord cu destinaia acestora.
In urma analizei unitii teritoriale de referin U.T.R. Nr. 32 / a se stabilesc:
- Funciunile dominante rezidenial, compus din locuine cu caracter urban,
cu regim de nlime variabil, de la Parter, respectiv S + P la S +P + 1E + M.
- Funciuni complementare servicii, spaii verzi amenajate i de protecie,
accese carosabile, pietonale, parcaje, garaje, reele tehnico-edilitare i
construcii aferente.
Utilizri permise:
Toate construciile i lucrrile pentru locuine i dotri pentru care au fost rezervate
terenuri.
Utilizri interzise:
Orice fel de construcii i amenajri, care prin funciunea lor produc disconfort urban:
uniti de producie industrial, sau agricol, care pot polua atmosfera sau care produc
zgomot ori vibraii sunt interzise.
Subzonele: L, IS, A, C, SP, GC, TE.
- Procentul de ocupare a terenului:
(1) Autorizarea executrii construciilor se face cu condiia ca procentul de ocupare al
terenului s nu depeasc limita superioar stabilit de prezentul regulament.
Procentul de ocupare a terenului (POT) exprim raportul dintre suprafaa construit
la sol a cldirilor i suprafaa terenului considerat.
POT = SC/ST x 100
Procentul maxim de ocupare a terenului se stabilete n funcie de destinaia zonei n
care urmeaz s fie amplasat construcia i de condiiile de amplasare de pe teren, stabilite
prin prezentul Regulament.
- 40%
- construcii, alei, drumuri i parcaje
Locuine
- 60%
- spaii verzi amenajate, perdele de protecie
10

Procentul de ocupare a terenului, calculat pentru fiecare parcela este considerat limita
superioar de ocupare a terenului.
Zona are caracter rezidenial (locuine cu dotri aferente n regim de nlime variabil
de la Parter, S + P la S +P + 1E + M) P.O.T. = 40 %
Analiza condiiilor de amplasare a construciilor n cadrul terenului va ine seama i de
alte prevederi ale Codului Civil nscrise n Cartea Funciar, cum ar fi:
- Servitutea privind pictura streinilor
- Servitutea de a zidi pe un fond
Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) se completeaz cu coeficientul de utilizare a
terenului (C.U.T.), cu regimul de aliniere i nlime i formeaz un ansamblu de valori
obligatorii n autorizarea executrii construciilor.
Se propune C.U.T. maxim = 1,2
Subzonele, L, IS, C.
- Lucrri de utilitate public:
(1) Autorizarea altor construcii pe terenuri care au fost rezervate n planuri de amenajare a
teritoriului, pentru realizarea de lucrri de utilitate public, este interzis.
(2) Autorizarea executrii lucrrilor de utilitate public se face pe baza documentaiei de
urbanism sau de amenajarea teritoriului, aprobate conform legii.
Lucrrile de utilitate public se execut pe terenuri aflate n proprietatea statului, a
comunelor i a judeelor sau a persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funciunii i
afectarea valorii terenurilor, necesitnd, dup caz, exproprieri i instituirea dup caz a unor
servitui de utilitate public.
Folosirea temporar sau definitiv i scoaterea temporar sau definitiv a terenurilor
din circuitul agricol se fac n conformitate cu prevederile legale.
Utilizri permise:
Toate categoriile de lucrri de utilitate public cuprinse n documentaiile de urbanism
i amenajarea teritoriului aprobate n condiiile legii.
Utilizri interzise:
Orice fel de construcii i amenajri, cu excepia lucrrilor de utilitate public pentru
care au fost rezervate terenurile.
Subzonele: L, IS, A, C, SP, GC, TE.
- Domeniul de aplicare:
Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situat n intravilanul
Municipiului Arad, i face parte din teritoriul administrativ al Municipiului Arad. La nivelul
terenului studiat n suprafa de 37.579,00 mp, s-a delimitat urmtoarea zon funcional:
Zona rezidenial locuine unifamiliale individuale de tip izolat sau cuplat, cu
funciuni complementare, dotri / comer i prestri servicii.
- Utilizri permise:
Se permite amplasarea urmtoarelor funciuni pentru zona rezidenial:
Locuine individuale de tip izolat sau cuplat n regim de nlime de la
Parter, S + P la S +P + 1E + M,
Amenajri aferente locuinelor
Ci de acces carosabile i pietonale pavate,
Parcaje supraterane
Spaii plantate
Locuri de joac pentru copii
Spaii pentru sport i recreere
Construcii pentru echipare tehnic
Imprejmuiri
Drumuri n incint cu acces public
11

Se permite amplasarea urmtoarelor funciuni pentru zona pentru dotri i servicii


publice:
Servicii, comer, alimentaie public,
Comer cu amnuntul
Uniti de nvmnt colar i / sau precolar
Dotri de sport i agrement
Parcaje la sol
Spaii libere pietonale
Spaii plantate, scuaruri, locuri de joac pentru copii
Construcii pentru echiparea tehnico edilitar
Ci de acces carosabile i pietonale, drumuri n incint cu acces public
Alte funciuni compatibile
- Utilizri permise cu condiii:
Profil funcional admis cu condiionri pentru zona rezidenial.
Se permite schimbarea destinaiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai
pentru categoriile de funciuni, cuprinznd activiti pentru servicii specializate i practic
profesional privat cu grad redus de perturbare a locuirii i program de activitate de 12 ore
pe zi (ntre 8 i 20), de exemplu: cabinete medicale, cabinete de avocatur, notariale,
consultan, asigurri, proiectare, reprezentane, agenii imobiliare, etc.;
Se permite schimbarea destinaiei apartamentelor de la parterul locuinelor pentru
categoriile descrise mai sus, precum i pentru cele cu caracter comercial cum ar fi comer cu
produse alimentare i nealimentare, farmacii, librrii, frizerii, studiouri foto, case de schimb
valutar, etc., cu condiia asigurrii unui acces separat. Cldirile cu funciuni comerciale i
servicii vor avea parterul orientat spre strad i spre traseele pietonale.
Se va urmri un grad redus de perturbare a locuirii i limitarea orarului de funcionare
conform legislaiei n vigoare.
- Interdicii temporare:
Zonele afectate de reele (electrice, canalizare, alimentare cu ap, gaze, telefonie, fibr
optic, etc.) sunt supuse interdiciei temporare de construire pn la gsirea soluiilor de
deviere a acestora pe lng cile majore de circulaie, prin grija operatorului de reea sau a
proprietarului terenului.
- Utilizri interzise:
Se interzice amplasarea urmtoarelor funciuni pentru zona rezidenial:
Schimbarea destinaiei apartamentelor pentru activiti generatoare de
disconfort pentru locatari cum ar fi funciuni de producie, jocuri
electronice sau de noroc, depozite de marf, ateliere de reparaii,
Schimbarea destinaiei spaiilor comune ale imobilelor avnd funciunea
de circulaie (holuri, accese, culoare, ganguri, curi interioare)
Construcii provizorii de orice natur
Depozite en-gros sau mic-gros
Depozitri materiale refolosibile
Platforme de precolectare a deeurilor urbane
Depozitarea pentru vnzare a unor cantiti mari de substane inflamabile
sau toxice
Staii de ntreinere auto
Staii de betoane
Lucrri de terasament de natur s afecteze amenajrile din spaiile
publice i construcii nvecinate
- Interdicii permanente (definitive):
Pe culoarele rezervate amplasrii reelei de ci de comunicaii interioare
(strzi majore, principale, drumuri de incint cu acces public) prevzute
n PUZ, cu excepia construciilor subterane (subsol)

12

6. Reguli de amplasare i retrageri minime obligatorii i valori maxime pentru


POT i CUT
- Orientarea fa de punctele cardinale:
(1) Autorizarea executrii construciilor se face cu respectarea condiiilor i a recomandrilor
de orientare fa de punctele cardinale, conform anexei 3 din Regulamentul general de
urbanism RGU
(2) Se va asigura pentru fiecare parcel posibilitatea dublei orientri pentru spaiile interioare,
spre a se evita orientarea exclusiv la nord.
(3) Amplasarea construciilor se va face astfel nct pentru toate ncperile de locuit s se
asigure durata minim de nsorire de 1 1,1/2 h.
Amplasarea cldirilor se va face cu respectarea reglementrilor n ceea ce privete
nsorirea conform normelor i recomandrilor cuprinse n Regulamentul General de Urbanism
aprobat cu HG 525 / 1996 cu modificarile si completarile ulterioare i Ordinului Ministrului
Sntii 119/2014.
Autorizarea executrii construciilor se face cu respectarea condiiilor i a
recomandrilor de orientare fa de punctele cardinale, conform prezentului regulament.
Orientarea construciilor fa de punctele cardinale se face, n conformitate cu
prevederile normelor sanitare i tehnice, n vederea ndeplinirii armatoarelor cerine:
- asigurarea nsoririi (inclusiv aport termic);
- asigurarea iluminatului natural;
- asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spaiile nchise (confort
psihologic);
- asigurarea unor cerine specifice legate de funciunea cldirii, la alegerea
amplasamentului i stabilirea condiiilor de construire (retrageri i orientare pentru
lcae de cult, terenuri de sport, construcii pentru nvmnt i sntate).
Se vor respecta prevederile Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525 / 1996 cu
modificarile si completarile ulterioare i Ordinului Ministrului Sntii 119/2014.
Confortul psihologic se realizeaz prin vizibilitatea unei pri a bolii cerului, neafectat
de obstacole, ale cror efecte de obturare a vizibilitii pot fi determinate prin calcule
geometrice.
Igiena i confortul urban se realizeaz att prin respectarea normelor de nsorire i
iluminat natural (prin orientarea corect a construciilor conform cerinelor funcionale), ct i
prin amplasarea construciilor unele n raport cu altele astfel nct s nu se umbreasc
reciproc i s nu mpiedice vizibilitatea bolii cereti din interiorul ncperilor.
Subzonele L, IS, GC, TE.
- Amplasarea fa de drumuri publice:
Autorizarea executrii construciilor cu funciuni de locuire este permis cu respectarea
zonelor de protecie a drumurilor delimitate conform legii.
1)
In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate
ale administraiei publice:
a)
Construcii i instalaii aferente drumurilor publice, de deservire, de ntreinere i
exploatare;
b)
Parcaje, garaje i staii de alimentare cu carburani i resurse de energie (inclusiv
funciunile lor complementare: magazine, restaurante, etc.);
c)
Conducte de alimentare cu ap i de canalizare, sisteme de transport gaze, iei sau
alte produse petroliere, reele termice, electrice, de telecomunicaii i infrastructuri ori alte
instalaii ori construcii de acest gen.
2)
In sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se nelege ampriza, fiile
de siguran i fiile de protecie.
3)
Autorizarea executrii construciilor cu funciuni de locuine i dotri este permis, cu
respectarea zonelor de protecie a drumurilor delimitate conform legii.
13

Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguran i zonele de protecie

Condiiile de amplasare a construciilor fa de drumurile publice se stabilesc


prin prevederile prezentului Regulament i prin planurile urbanistice i de amenajarea
teritoriului, avnd n vedere amenajrile necesare drumurilor publice, corespunztoare
traficului existent i de prognoz.

Lucrrile autorizate n zona drumului se vor realiza numai conform avizului


organelor de specialitate ale administraiei publice i cu respectarea normelor tehnice de
proiectare, construcie i exploatare.

Lucrrile i construciile care prezint riscuri n realizare sau exploatare (sisteme


de transport, gaze, iei, produse petroliere, energie electric i alte instalaii de acest gen) se
vor putea realiza numai cu respectarea tuturor condiiilor tehnice de siguran astfel nct s
nu afecteze securitatea circulaiei pe drumurile publice din vecintate i s permit intervenia
n caz de avarie, fr blocarea sau ntreruperea traficului.

Zonele drumurilor sunt stabilite n funcie de categoria i amplasarea acestora,


dup cum urmeaz:
pana la 22 m - n cazul drumurilor naionale.

Terenurile cuprinse n zonele de protecie rmn n gospodrirea persoanelor


juridice sau fizice care le au n administrare sau n proprietate cu obligaia ca acestea, prin
activitatea lor, s nu aduc prejudicii drumului sau derulrii n siguran a traficului.

Ministerul Transporturilor, prin Administraia Naionala a Drumurilor i Ministerul


de Interne prin Inspectoratul General al Poliiei emit acordul comun pentru avizarea
documentaiilor de urbanism i amenajare a teritoriului, dup constatarea respectrii
prevederilor legale.

Utilizri permise:
Orice construcii sau amenajri adiacente drumurilor publice care se fac n baza
planurilor urbanistice i de amenajare teritorial cu avizul organelor specializate ale
administraiei publice pentru lucrrile din zonele de protecie.

Utilizri admise cu condiii:


Toate construciile i amenajrile amplasate n zonele de protecie ale drumurilor
publice care respect prescripiile tehnice i reglementrile urbanistice privind funcionalitatea,
sistemul constructiv, conformarea volumetric i estetic, asigurarea acceselor carosabile,
pietonale i rezolvarea parcajelor aferente, precum i evitarea riscurilor tehnologice de
construcie i exploatare. Prin amplasare i funcionare ele nu vor afecta buna desfurare a
circulaiei pe drumurile publice n condiii optime de capacitate, fluen i siguran. Accesele
carosabile i pietonale la aceste construcii vor fi amenajate i semnalizate corespunztor
normativelor i standardelor tehnice specifice .

Utilizri interzise:
Orice construcii care prin amplasare, configuraie sau exploatare impieteaz asupra
bunei desfurri, organizri i dirijri a traficului de pe drumurile publice sau prezint riscuri
de accidente vor fi interzise n zonele de siguran i protecie a drumurilor.
Subzonele L, IS, A, C, SP, GC, TE.
- Amplasarea fa de aliniament:
Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525 /
1996 republicat, prin aliniament se nelege limita dintre domeniul privat i domeniul public.
In sensul prezentului regulament, prin aliniament se nelege limita dintre domeniul
privat i domeniul semi-privat, respectiv domeniul public.
Spaiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaii carosabile i pietonale,
mprejmuiri, spaii verzi.
1)
Cldirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase fa de acesta, dup cum
urmeaz:
14

- retragerea construciilor fa de aliniament este permis numai dac se respect


coerena i caracterul fronturilor stradale;
- autorizaia de construire se emite numai dac nlimea cldirii nu depete
distana msurat, pe orizontal, din orice punct al cldirii fa de cel mai apropiat
punct al aliniamentului opus.
In zonele libere de construcii sau parial construite, stabilirea configuraiei urbane i
implicit a regimului de aliniere se va face, de regul, pe baza documentaiilor de urbanism
aprobate conform legii, PUZ n acest caz.
Retragerea construciilor fa de aliniament se poate face din raiuni funcionale,
estetice sau ecologice (protecia contra zgomotelor i nocivitilor).
Amplasarea construciilor fa de aliniamentul strzilor (limita dintre domeniul public i
cel privat) se va face respectnd aliniamentul propus n plana nr. P 06/2014 04/A coninnd Reglementari Urbanistice, respectiv:
- n cazul parcelelor destinate locuinelor individuale de tip izolat sau cuplat aflate pe
laturile de est i vest ale amplasamentului, retragerea obligatorie este de 6,00m
- n cazul parcelelor destinate locuinelor individuale de tip izolat sau cuplat aflate n
zona central a amplasamentului, avnd dimensiunile parcelelor mai mici,
retragerea obligatorie este de 4,00m
- se permite alinierea la frontul stradal a construciilor de adpostesc garajul sau carport-ul, avnd un regim de nlime obligatoriu impus Parter
Subzona L, IS.
- Amplasarea n interiorul parcelei:
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac se respect:
a) distanele minime obligatorii fa de limitele laterale i posterioare ale parcelei,
conform Codului Civil, - servitutea de vedere - obligaia de a pstra o distan de minimum
2,00 metri ntre faadele cu ferestre sau balcoane ale cldirilor i limita proprietii nvecinate,
conform art.612 din Codul Civil.
b) disantele minime necesare interveniilor n caz de incendiu, stabilite pe baza
avizului unitii teritoriale de pompieri.
c) cldirile se vor putea realiza n regim cuplat sau izolat cu condiia ca distanele
cldirior fa de limitele laterale pe care nu le ating s fie cel puin egal cu 3m.
d) distana minim ntre construciile de pe aceeai parcel s fie egal cu jumtatea
nlimii construciei celei mai nalte, dar nu mai mic de 3,00 m.
e) construciile amplasate izolat vor respecta distana de minimum jumtate din
nlimea maxim la corni (h/2) fa de limitele laterale.
f) accesul uor al mijloacelor i forelor de intervenie, la cel puin o suprafa vitrat
(dou pentru cldiri aglomerate lcae de cult) precum i accesul autocisternelor la intrrile
existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni nali, parcaje
auto).
In cazul n care accesul mijloacelor de intervenie la a doua faad nu este posibil, se
asigura trecerea forelor (personalului de intervenie prin treceri pietonale cu lime minim de
1,50 m i nlime de 1,90 m)
Distana minim de la construcie pn la limita separatoare posterioar este de minim
6,00 m
- Amplasarea construciilor fa de limitele laterale ale parcelei:
In cazul n care cldirile de locuit sunt cuplate sau izolate, distana acestora fa
de proprietile nvecinate va fi de minimum 2,00 m. Distanele vor fi in
concordan cu reglementrile specifice aprobate prin Hotrri ale Consiliului
Local i vor fi precizate prin Certificatele de Urbanism ce vor fi emise.
Construciile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele
acestora n condiiile respectrii prevederilor prezentului regulament de
urbanism i a codului civil.
15

Nu se admit calcane spre vecini, dect pentru garaje sau cldiri cuplate,
proiectarea trebuind s fie corelat.
Cldirile vor putea fi realizate n regim cuplat cu condiia de a avea obligatoriu
un acces auto n parcela, avnd minimum 3,00 m lime, respectiv 3,80 m n
cazul parcelelor mai mari de 600 mp.
Construciile amplasate izolat vor respecta distana de minimum jumtate din
nlimea maxim la corni (h/2) fa de limitele laterale
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac se respect
distanele minime necesare interveniilor n caz de incendiu, stabilite pe baz
avizului unitii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).
- Amplasarea construciilor fa de limitele de fund ale parcelei:
Cldirile pentru locuine se vor putea amplasa la minimum 6,00 m fa de limita
posterioar a lotului (conform prevederilor din plana nr. P 06/2014 04/A,
coninnd Reglementari Urbanistice). Este posibil amplasarea de anexe sub
aceasta distana cu condiia c acestea s nu depeasc nlimea de 3,00 m
la corni de la cota terenului
- Amplasarea unei construcii principale in spatele unei alte construcii existente:
Se va face doar cu condiia ca prin nlimea i volumetria ei s nu aduc
prejudicii aspectului arhitectural al cldirii existente sau al strzii i s nu fie
perceptibil de la strad.
Amplasarea cldirilor pe o parcela n raport cu alte construcii se va face cu
respectarea reglementrilor cuprinse n Ordinul nr. 114/2014.
In cazul prezentului regulament, POT si CUT se stabilesc la: pentru zona de
locuine individuale de tip cuplat sau izolat si zona cu funciuni complementare in
regim de inaltime de la Parter, S + P la S +P + 1E + M, se prevede POT maxim de 40 % si
CUT maxima de 1,2.

Subzona L, IS
7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
- Accese carosabile
1)
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibilitati de
acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei.
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de
stingere a incendiilor.
2)
In mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea
conditiilor prevazute la alin.1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.
3)
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei speciale de
construire, eliberate de administratorul acestora.
Se va urmari asigurarea acceselor carosabile directe intre parcela si drumul public
sau cu un minimum de servituti de trecere in conditiile specifice de amplasament, cu
respectarea relatiilor si a gabaritelor functionale.
Constructiile care nu beneficiaza de accese directe conform alin. 2) al art.25 vor fi
astfel conformate incat sa respecte conditiile din avizul unitatii teritoriale de pompieri.
Prin autorizatia speciala de construire precizata la alin 3) al prezentului articol se
intelege actul emis de administratia drumului public prin care se recunoaste indeplinirea
tuturor prevederilor legale pentru ca accesul la drumul public sa poata fi autorizat, executat si
utilizat ca atare.
Stabilirea conditiilor, tipurilor si a numarului de accese carosabile pentru fiecare
categorie de constructii prezentate se face in raport cu:
- destinatia, structura functionala si capacitatea constructiei corespunzator
16

conditiilor de amplasament;
- accesele dimensionate ca numar si capacitate in functie de caracteristicile
constructiei proiectate si a altor cladiri existente deservite in totalitate sau partial,
precum si de componenta si caracterul traficului de pe drumurile publice;
- accesele directe la reteaua majora de circulatie urbana sau din teritoriu
drumul national cu circulatie continua sau discontinua;
- conditiile de fluenta, securitate, confort si buna desfasurare a circulatiei
generale pentru toti participantii la trafic (trafic usor, greu, pietonal, biciclisti, transport
in comun).
Rezolvarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii se va face in
corelare cu organizarea circulatiei majore, cu organizarea parcajelor si cu accesul pietonilor.
Pentru curtile interioare situate la diferente mai mari de 0,50 m (fara acces carosabil )
se asigura numai acces pentru personalul de interventie (treceri pietonale), cu latime de min.
1,50 m si inaltime de 1,90 m.
Pentru realizarea acceselor carosabile prevazute la alin. 4) al prezentului
Regulament este necesara obtinerea autorizatiei speciale (de racordare) emisa de
administratorul drumului public. Documentatia se prezinta pentru avizare tuturor factorilor
(apa canal, telefonie, electrice, etc.) stabiliti prin lege.
In functie de destinatia si capacitatea constructiei vor fi prevazute:
- alei carosabile si parcaje in interiorul amplasamentului;
Pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru
interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.
Accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si
trebuie sa fie pastrate libere in permanenta.
Numarul si configuratia acceselor se determina in cadrul zonei studiate in functie de
destinatia cladirilor, conform anexei 4 la RGU, adica:
1. accese carosabile pentru locatari,
2. acces carosabil pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor
de stingere a incendiilor
3. pentru deservirea rutier a viitoarei zone rezideniale se propune continuarea
prospectului stradal al strzii Arh. Milan Tabacovici respectiv amenajarea unei reele
de strzi paralele dispuse pe direcia N-S n interiorul parcelei studiate. Continuarea
strzii Arh. Milan Tabacovici va avea un prospect stradal de 9,60 m din care 6,00 m
parte carosabil mrginit pe partea cu amplasamentul studiat n prezentul proiect
de 2 x 1,20 zone verzi, 1 x 1,20 m trotuare. Strzile propuse a fi amenajate n
interiorul parcelei vor avea un prospect stradal de 14,80 m din care 6,00 m parte
carosabil mrginit de 2 x 2,20 zone verzi/parcaje i 2 x 1,20 trotuare i 2 x 1,00
zone verzi.
4. structura rutier propus pentru strzile de deservire va fi alctuit dintr-o
mbrcminte asfaltic aezat pe o fundaie din piatr spart i balast.
5. apele meteorice de suprafa vor fi colectate centralizat i se vor evacua n reeaua
de canale existent n zon.

Utilizari permise:
Constructiile ale caror accese carosabile (direct sau prin servitute) respecta normele
de siguranta si fluenta a traficului, in conditiile avizului administratorului drumului.

Utilizari admise cu conditii:


Constructiile fara posibilitati de acces carosabil la drumurile publice (direct sau prin
servitute) sau cu accese ale caror caracteristici tehnice nu permit interventia mijloacelor de
stingere a incendiilor, cu conditia obtinerii avizului unitatii teritoriale de pompieri, conform
prevederilor alin.(2) al prezentului articol.

Utilizari interzise:
Se interzice autorizarea constructiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile
corespunzatoare, n conformitate cu prevederile legii.
17

Subzonele L, IS, A, C, SP, GC, TE.


Accesele pietonale:
1)
Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de orice fel este permisa numai
daca se asigura accese pitonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei.
2)
In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se inteleg: caile de acces pentru
pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, strazi pietonale, precum si orice cale de
acces public pe terenuri proprietate publica sau dupa caz, pe terenuri proprietate privata
gravate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.
3)
Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu
handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.
Astfel accesele pietonale in incinta cu propuneri se vor realiza la Nord pe Str. Arh.
Milan Tabacovici pe un troruar de 1,20 m.
In interiorul incintei, drumurile principale sunt flancate pe amele parti de trotuare avand
1,20 m latime.
Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permiat circulatia persoanelor cu
handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.
Rampele de acces auto nu trebuie sa aduca modificari la nivelul trotuarelor, se vor
respecta, in toate situatiile, prevederile N 051 / 2001, privind accesul persoanelor cu
handicap.

Utilizari permise
Constructii si amenajari la care se asigura accese pietonale, precum si constructii de
accese si cai pietonale ce reprezinta lucrari independente, amenajate si echipate in functie de
marimea fluxului de pietoni care asigura deplasarea acestora in conditii de confort si de
siguranta. Se vor avea in vedere si exigentele impuse de circulatia persoanelor cu handicap.

Utilizari admise cu conditii:


Tipurile de accese pietonale existente sau propuse cu sau fara servituti de utilitate
publica cum sunt:
- accese pietonale prin zone (terenuri) proprietati private (servitute de terecere);

Utilizari interzise:
Se interzice autorizarea constructiilor pe terenul pentru care nu sunt prevazute
accesele pietonale. Zonarea functionala a teritoriului trebuie sa asigure corelarea diferitelor
categorii de accese carosabile, accese pietonale si parcaje, corespunzator functiilor si
caracterului urbanistic al zonei.
Subzonele L, IS, A, C, SP, GC, TE.
8. Reguli cu privire la echiparea edilitara
Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente:
1)
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea
racordarii de noi consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile de canalizare si de
energie electrica.
2)
Pentru alte categorii de constructii, cum ar fi cele avand functiunea de locuinte, se
poate deroga de la prevederile alin.1) cu avizul organelor administraiei publice competente,
daca beneficiarul se obliga sa prelungeasca reteaua existenta, atunci cand aceasta are
capacitatea necesara, sau se obliga fie sa mareasca capacitatea retelelor publice existente,
fie sa construiasca noi retele.
3)
Prevederile alin. 2) se aplica, in mod corespunzator, autorizarii executarii constructiilor
in localitatile unde nu exista retele publice de apa si de canalizare.
Prevederile Regulamentului local de urbanism, elaborate in conformitate cu normele in
vigoare au ca scop, prin obligatia asigurarii echiparii tehnico - edilitare a noilor constructii,
18

cresterea confortului urban in localitate.


Conform prevederilor prezentului articol, autorizarea executarii constructiilor este
conditionata de posibilitatile de racordare de noi consumatori la retelele existente, in
urmatoarele conditii:
Cand beneficiarul constructiei apartinand altei categorii decat locuintele
individuale se obliga, pe baza de contract, dupa obtinerea avizului organelor administratiei
publice specializate, sa prelungeasca reteaua existenta (daca aceasta are capacitatea
necesara), sa mareasca daca e necesar capacitatea retelelor publice existente sau sa
construiasca noi retele, autorizatia de construire este acordata in conditiile in care sunt
respectate prevederile celorlalte articole ale Regulamentului General de Urbansim.
Cand subzona pe teritoriul careia urmeaza a fi amplasata constructia nu dispune
de retele publice de apa si canalizare, autorizarea constructiilor (indiferent de destinatie) se
face in urmatoarele conditii:
- realizarea de solutii de echipare in sistem individual care sa respecte normele
sanitare si de protectie a mediului precum si prevederile Codului Civil (art.610);
- in momentul realizarii retelei centralizate publice a localitatii, beneficiarul
constructiei, indiferent de destinatia acesteia, se obliga sa o racordeze la noua retea, potrivit
regulilor impuse de consiliul local.
Fantana reprezinta o instalatie locala de aprovizionare cu apa, individuala sau publica.
In situatia in care constructia fantanii nu asigura protectia apei, iar adancimea acviferului
folosit este mai mica de 10 m, amplasarea fantanii trebuie sa se faca la cel puin 10 m de
orice surse posibile de poluare. Indepartarea apelor uzate menajere In cazul unitatilor
comerciale si de prestari servicii neracordate la un sistem de canalizare se poate face prin
fose septice ecologice vidanjabile, proiectate si executate conform normelor in vigoare si
amplasate la cel puin 10 m fata de cea mai apropriata unitate comerciala si de prestari
servicii.
Subzonele L, IS, A, C, SP, GC, TE.
Realizarea de retele edilitare:
1)
Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se
realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile
contractelor incheiate cu consiliile locale.
2)
Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in
intregime de investitor sau de beneficiar.
In urma examinarii posibilitatilor de marire a capacitatii retelelor edilitare publice
existente, precum si a oportunitatii extinderii acestora in zonele din intravilanul existent sau pe
terenuri ce urmeaza a fi inglobate ulterior in intravilan, autoritatile publice locale pot decide, in
conformitate cu atributiile ce le revin conform legii, modul in care vor fi realizate noile lucrari.
Conform legislatiei in vigoare, retelele edilitare publice apartin domeniului public
national sau local dupa caz.
Lucrarile de extindere sau de marire a capacitatii retelelor edilitare publice se pot
finanta si de catre un investitor sau beneficiar interesat, partial sau in intregime, dupa caz, in
conditiile contractelor incheiate cu consiliile locale; lucrarile edilitare astfel relizate apartin
domeniului public si se administreaza potrivit legii.
Cheltuielile pentru lucrarile de racordare si bransare care se realizeaza pe
terenurile proprietate privata ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate in intregime
de investitorul sau beneficiarul interesat.
Indiferent de forma de finantare si de executare a retelelor edilitare, realizarea
acestora se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.10/ 1995 privind calitatea in
constructii, precum si a normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrari specifice.
Realizarea extinderilor sau a maririlor de capacitate ale retelelor edilitare publice se
19

autorizeaza dupa obtinerea de catre investitor sau beneficiar a avizelor autoritatilor


administratiei publice centrale de specialitate si a serviciilor publice descentralizate in judet,
precum si de catre regiile de specialitate subordonate consiliilor locale (in functie de
importanta lucrarilor si de conditiile de realizare sub aspect juridic si financiar).
Lucrarile de racordare si bransare la reteaua edilitara se suporta in intregime de
investitor sau beneficiar.
Subzonele L, IS, A, C, SP, GC, TE.
Proprietatea publica asupra retelelor edilitare:
1)
Retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate la serviciul
public sunt proprietatea publica a comunei, orasului sau judetului, daca legea nu dispune
altfel.
2)
Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt
proprietatea publica a statului, daca legea nu dispune altfel.
3)
Lucrarile prevazute la alin.1) si 2), indiferent de modul de finantare, intra in proprietate
publica.

Retelele edilitare fac parte, alaturi de reteaua de drumuri si strazi (cu traseele
carora sunt asociate) din categoria utilitatilor aflate in serviciul public. Terenul pe care sunt
amplasate apartine, de regula, domeniului public, iar construirea si intretinerea retelelor si
instalatiilor edilitare publice constituie lucrari de utilitate publica. Instalatiile si retelele
publice sunt, dupa caz, in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.

Retelele de alimentare cu energie electrica, gaze , telecomunicatii, fac parte din


sistemul national si sunt proprietatea publica a statului, daca legea nu dispune altfel.

Retelele de apa, canalizare, alimentare cu energie termica, alaturi de drumuri si


alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietatea publica a comunei sau judetului, daca
legea nu dispune altfel. Lucrarile de racordare si bransare la retelele edilitare publice (apa,
canalizare, gaze, termice, energie electrica si telefonie) se suporta in intregime de investitor
sau de beneficiar si se executa in urma obtinerii avizului autoritatii administratiei publice
specializate.

Lucrarile de extindere sau de marire a capacitatii retelelor edilitare publice


existente, precum si executarea drumurilor de acces se realizeaza de catre investitor sau
beneficiar partial sau in intregime, dupa caz in conditiile contractelor incheiate cu consiliile
locale. Prevederile prezentului articol al Regulamentului General de Urbanism privind
proprietatea publica asupra retelelor edilitare, indiferent de modul de finantare, vor face
obiectul unor clauze contractuale privind obligatiile partilor.
Lucrarile edilitare (drumuri, retele si instalatii) astfel realizate trec in proprietatea
publica si se administreaza potrivit legii, urmand a fi luate in evidenta cadastrala.

Fac exceptie de la prevederile alin.1) al prezentului articol retelele edilitare si


drumurile situate pe parcele proprietate privata a unor persoane fizice sau juridice, aflate in
serviciul exclusiv al acestora, asigurand legatura de la punctul de racordare cu retelele si
drumurile publice si pana la bransamentele si racordurile la cladirile situate pe parcele
respective. Ele pot constitui proprietate privata daca sunt finantate in totalitate de investitori
privati interesati, iar autoritatea administratiei publice locale stabileste ca nu se justifica
utilizarea publica mentionata.
Subzonele L, IS, A, C, SP, GC, TE.
Alimentarea cu ap potabil.
Apa potabil pentru satisfacerea nevoilor gospodreti i publice din ansamblul
rezidenial propus va fi asigurat din sistemul de distribuie a apei existent pe strada Arh.
20

Milan Tabacovici, aparinnd sistemului de alimentare cu ap a municipiului Arad


n acest scop, pentru alimentarea consumatorilor din viitorul ansamblu rezidenial, se
propune extinderea reelei de distribuie a apei, din eav PE-HD80, Pn6, De125 mm, pe care
vor fi dispui hidrani de incendiu cu debitul de Qie=5,00 l/s.
Numrul locuitorilor din zona studiat este de N=145 persoane, in cele 56 locuinte
unifamiliale propuse iar branamentele individuale se vor realiza din conducte de PEHD,
Dn32mm, cu contorizare individual, fiind prevzut cte un cmin de apometru pentru fiecare
gospodrie, amplasate n dreptul gospodriilor n domeniu public.
Lungimea total a reelei de distribuie va fi de L= 790 m, iar numrul de hidrani
exteriori de incendiu va fi de 8 buc.
Construciile vor fi executate dup stabilirea obligaiei efecturii lucrrilor de echipare
edilitar aferente de ctre investitorii interesai.
Astfel se vor autoriza construciile i amenajrile care se pot racorda la infrastructura
edilitar existent cu capacitatea corespunztoare, sau pentru a crei extindere sau realizare
exist surse de finanare asigurate de investitorii interesai sau care beneficiaz de surse de
finanare atrase potrivit legii.
Reea de ap pentru stins incendiu.
Calculul necesarului de ap pentru combaterea incendiului se va face prin respectarea
prevederilor cuprinse n SR 1343/1 -06, STAS 1478 i P 118/2 - 2013.
Debitul de ap pentru combaterea incendiului se va asigura direct din reeaua de
distribuie pe care sunt amplasai hidranii de incendiu exteriori cu Dn65mm, la distane de 100
m unul de altul, debitul de incendiu fiind de Qie=5,00 l/s.
Construciile vor fi executate dup stabilirea obligaiei efecturii lucrrilor de echipare
edilitar aferente de ctre investitorii interesai.
Astfel se vor autoriza construciile i amenajrile care se pot racorda la infrastructura
edilitar existent cu capacitatea corespunztoare, sau pentru a crei extindere sau realizare
exist surse de finanare asigurate de investitorii interesai sau care beneficiaz de surse de
finanare atrase potrivit legii.
Canalizarea apelor uzate menajere.
Pentru viitorul ansamblu rezidenial se propune un sistem de canalizare separativ
constituit din colectoare pentru apele menajere din conducte de PVC-KG, Dn250mm i
un sistem de canalizare pluvial din tuburi PVC De 200,250 si 315 mm aferente
strzilor noi.
Reeaua de canalizare menajer se va realiza cu conducte din PVC-KG,
Dn250mm, pentru canalizri exterioare, va avea lungimea de L = 490 m.
Racordurile de la locuinele individuale se vor realiza cu conducte din PVC,
Dn110mm.
Pe reeaua de canalizare menajer, n punctele caracteristice vor fi dispuse
cmine de vizitare din tuburi de beton, c.f STAS 2448-82. Panta de montaj a reelei de
canalizare va fi de I=0,005, cu descrcare n colectorul menajer existent pe strada Arh.
Milan Tabacovici.
Construciile vor fi executate dup stabilirea obligaiei efecturii lucrrilor de echipare
edilitar aferente de ctre investitorii interesai.
Astfel se vor autoriza construciile i amenajrile care se pot racorda la infrastructura
edilitar existent cu capacitatea corespunztoare, sau pentru a crei extindere sau realizare
exist surse de finanare asigurate de investitorii interesai sau care beneficiaz de surse de
finanare atrase potrivit legii.
Canalizarea apelor meteorice.
Apele pluviale sunt cele rezultate din precipitaii colectate de pe platformele
carosabile, de pe zonele verzi ct i de pe curile i cldirile de locuit propuse.
Apele de pe platforme i strzi vor fi colectate prin guri de scurgere, prevzute cu
21

grtare carosabile. Colectarea apelor meteorice se va face prin tuburi de PVC-KG, cu


Dn 200, racorduri la colectoare i Dn 250-315 mm colectoarele stradale. Panta de
montaj va fi de I=0,003+0,005 i va evacua debitul de ap meteoric n canalul
iganca.
Lungimea sistemului de canalizare pluvial va fi de L = 575 m.
Descrcarea apei pluviale n canalul iganca se va face prin intermediul gurii de
vrsare n mal, D = 300 mm, realizat din beton armat, n malul canalului.
Malurile canalului cte 5 m amonte i aval de gura de vrsare vor fi protejate prin
pereere cu dale de beton prefabricate rostuite cu mortar de ciment.
Toate reelele propuse vor fi pozate n subteran prin sptur deschis.
Construciile vor fi executate dup stabilirea obligaiei efecturii lucrrilor de echipare
edilitar aferente de ctre investitorii interesai.
Astfel se vor autoriza construciile i amenajrile care se pot racorda la infrastructura
edilitar existent cu capacitatea corespunztoare, sau pentru a crei extindere sau realizare
exist surse de finanare asigurate de investitorii interesai sau care beneficiaz de surse de
finanare atrase potrivit legii.
Alimentarea cu energie electric.
Alimentarea cu energie electric a noilor imobile i a iluminatului public pe noile strzi
se va putea face n prima faz prin extinderea re elelor de distribu ie de joas tensiune i
iluminat stradal existente pe strzile cele mai apropiate. Odat cu cre terea numrului de noi
consumatori se va putea instala un post de transformare 20/0,4 kV n anvelop de beton, care
se va alimenta cu energie electric din linia aerian de medie tensiune existent pe str. Arh.
MilanTabacovici.
Se propune ca ntreaga distribuie a energiei electrice ctre consumatori s se fac prin
linii electrice subterane, att pentru alimentarea cldirilor ct i a iluminatului stradal.
Pentru realizarea efectiv a acestor lucrri, att n ceea ce privete soluia de
alimentare cu energie electric, ct i gestionarea instalaiilor electrice propuse, investitorul se
va adresa direct, sau prin intermediul proiectantului de specialitate, ctre operatorul local de
distribuie a energiei electrice (SC Enel Distribu ie Banat SA, UTR Arad) pentru a obine
aprobrile i avizele necesare.
Proiectarea i executarea lucrrilor de mai sus se va face n conformitate cu prevederile
Codului Tehnic al Reelelor Electrice de Distribuie, de ctre societi care dein competene n
acest sens, fiind autorizate de ctre Autoritatea Naional de Reglementare a Energiei
Electrice Bucureti.
Construciile vor fi executate dup stabilirea obligaiei efecturii lucrrilor de echipare
edilitar aferente de ctre investitorii interesai.
Astfel se vor autoriza construciile i amenajrile care se pot racorda la infrastructura
edilitar existent cu capacitatea corespunztoare, sau pentru a crei extindere sau realizare
exist surse de finanare asigurate de investitorii interesai sau care beneficiaz de surse de
finanare atrase potrivit legii.
Re ele de telecomunica ii
Pentru racordarea noilor imobile la serviciile de telecomunica ii este necesar
extinderea re elelor de telecomunica ii existente pe str. Arh. Milan Tabacovici. Reelele de
telecomunicaii se vor poza subteran pn la punctele de racord ale cldirilor.
Condiii i restricii impuse de furnizor:
- terenul unde vor fi pozate instalaiile de telecomunicaii va rmne n domeniul public
- nainte de nceperea lucrrilor beneficiarul va solicita reprezentanilor Romtelecom
predarea amplasamentului, pentru identificarea exact a instalaiilor de telecomunica ii n
teren
- pozarea cablurilor de telecomunica ii pe toat lungimea care urmeaz a fi acoperit de
ci de acces i drumuri se face cu cte un tub de rezerv din PVC, cu documentaie de
execuie i autorizare.
22

Proiectarea i executarea lucrrilor de telecomunica ii se va face n conformitate cu


prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de telefonizare
2004.
Construciile vor fi executate dup stabilirea obligaiei efecturii lucrrilor de echipare
edilitar aferente de ctre investitorii interesai.
Astfel se vor autoriza construciile i amenajrile care se pot racorda la infrastructura
edilitar existent cu capacitatea corespunztoare, sau pentru a crei extindere sau realizare
exist surse de finanare asigurate de investitorii interesai sau care beneficiaz de surse de
finanare atrase potrivit legii.
Alimentarea cu gaze naturale.
Avnd n vedere c n apropierea cartierului rezidenial propus, exist reele de gaze
naturale, asigurarea energiei termice necesar nclzirii spaiilor pe timp de iarn respectiv
pentru prepararea apei calde menajere se propune a se realiza prin centrale proprii pe gaz,
capabile sa furnizeze att agentul termic pentru reeaua proprie de nclzire ct i pentru apa
cald menajer.
Folosirea gazelor naturale este avantajoas din punct de vedere economic, fa de alte
surse de energie (solid, lichid, electric), ct i sub aspectul unui randament mai ridicat al
instalaiilor, cu posibilitatea ntreinerii i exploatrii acestora.
Exploatarea raional a combustibilului i cerinele moderne, necesit mplinirea
urmtoarelor funcii mai importante, cum ar fi:
utilizarea gazelor naturale cu randament ridicat;
posibilitatea reglrii temperaturii;
supravegherea arderii;
eliminarea gazelor n exterior;
exploatare fr dificulti;
respectiv ,considerente de mediu- utilizarea gazelor naturale reduce poluarea mediului
ambiant la minimum, n comparaie cu alte surse.
Pentru alimentarea cu gaze naturale a Zonei rezideniale str. M. Tabacovici f.n. Aradul Nou,, sunt necesare urmtoarele lucrri:
-extinderea reelei de gaze naturale de presiune redus, existent pe strada M.
Tabacovici, pn n dreptul zonei rezideniale;
-realizarea pentru fiecare imobil a unui branament de gaze naturale si a unui post
de reglare -msurare.
Reeaua de distribuie gaze naturale de presiune redus se va executa cu eav din
polietilen (conform SR ISO 4437) PE100, SDR 11 i vor avea diametrul de DN 63x5,8 mm,
i se va cupla cu reeaua de distribuie gaze naturale presiune redus existent pe str. M.
Tabacovici.
Conductele se vor monta subteran, n teritoriu public.
La proiectarea i execuia lucrrilor de gaze naturale se vor respecta Normele Tehnice
pentru Proiectarea, Executarea i Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale
(NTPEE 2008).
La elaborarea urmtoarelor faze de proiectare se va ine cont de etapele racordrii la
Sistemul de Distribuie Gaze Naturale (SDGN), conform H.G 1043/2004 , respectiv se va
obine avizul tehnic i acordul de acces de la furnizorul liceniat de gaze -E-ON GAZ
DISTRIBUIE S.A. ROMNIA.
Construciile vor fi executate dup stabilirea obligaiei efecturii lucrrilor de echipare
edilitar aferente de ctre investitorii interesai.
Astfel se vor autoriza construciile i amenajrile care se pot racorda la infrastructura
edilitar existent cu capacitatea corespunztoare, sau pentru a crei extindere sau realizare
exist surse de finanare asigurate de investitorii interesai sau care beneficiaz de surse de
finanare atrase potrivit legii.

23

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii.


Terenul se va utiliza conform bilantului teritorial:
Bilan teritorial incint propunere
FUNCTIUNI
EXISTENT
SUPR.
FANETE
37.579,00
LOCUINTE UNIFAMILIALE
- EXISTENT GOSPODARIRE COMUNALA - PEPINIERA
CANAL TIGANCA
TALUZ
SP. VERZI AMENAJATE
SP. VERZI NEAMENAJATE
DRUM ASFALT
DRUM PIATRA
TROTUARE, ALEI PIETONALE LOCUINTE UNIFAMILIALE
- PROPUS DOTARI-COMERT/PRESTARI
SERVICII-PROPUS
SP. VERZI AMENAJATE LOCURI DE JOACA - PROPUS
DRUM, PLATF. - PROPUS
PARCARI PROPUS
TROTUARE, ALEI - PROPUS
TOTAL
37.579,00
ZONA STUDIATA
POT EXISTENT
= 0,00 %
CUT EXISTENT
= 0,00

EXISTENT
%
100,00%
-

PROPUS
SUPR.
-

PROPUS
%
-

14.371,00

38,24%

140,00

0,37%

10.743,00

28,60%

100,00%

4.364,00
1.312,00
6.649,00
37.579,00

11,61%
3,49%
17,69%
100,00%

POT PROPUS = 38,61 %


CUT PROPUS = 1,15

Parcelarea:
Se vor asigura prin parcelare conditiile necesare pentru obtinerea unor loturi
construibile (suprafata minima de 420,00 mp pentru cladiri izolate sau cuplate cu
front de minim 14,50m).
Adancimea mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei.
Parcelarea este operatiunea de divizare a unei suprafete de teren in minimum 4
loturi alaturate, in vederea realizarii de noi constructii.
Parcelarile pot fi aprobate doar in baza unui proiect P.U.Z. Parcelarile vor respecta
prescriptiile Art.30 din Hotararea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. si Cap.II 9 din
R.L.U.
Pentru a fi construibile, terenurile dintr-o zona parcelata trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
- asigurarea accesului la un drum public (direct sau prin servitute);
- asigurarea echiparii tehnico - edilitare necesare;
- forme si dimensiuni ale loturilor care sa permita amplasarea unor constructii pe
suprafata lor, cu respectarea regulilor de amplasare si conformare din prezentul
Regulament. Un teren este construibil atunci cand prin forma si dimensiunile sale,
precum si in urma respectarii retragerilor fata de aliniament si limitele laterale si
posterioare (in conformitate cu prevederile Codului Civil, cu regulile ce deriva din
necesitatile de prevenire si stingere a incendiilor, precum si cu prevederile
documentatiei de urbanism), este apt sa primeasca o constructie cu o configuratie in
acord cu destinatia sa.
Principalii factori care influenteaza dimensiunile parcelelor sunt:
- conditiile cadrului natural;
- functiunea principala a zonei in care sunt amplasate;

24

- folosinta terenului parcelelor;


- regimul de amplasare a constructiilor pe teren, caracteristic tesutului urban existent
(specificitati datorate tipologiei localitatii in ceea ce priveste marimea, modul de
dezvoltare istorica, functiunile economice dominante etc.)
- accesul la parcele (persoane, autoturisme, autovehicule speciale pentru servicii si
interventii) si pozitia loturilor si constructiilor fata de drumuri.
- posibilitatile de realizare a echiparii edilitare.
Lipsa echiparii cu retele de apa si canalizare conduce la obligativitatea adoptarii
unor solutii locale (puturi pentru alimentare cu apa si fose septice ecologice pentru preluarea
apelor uzate etc.) cu caracter temporar pana la realizarea retelelor edilitare publice.
Intrucat, conform legilor si normativelor tehnice in vigoare, necesitatea respectarii
distantelor de protectie sanitara conduce la marirea corespunzatoare a suprafetei parcelei,
precum si a frontului la strada, parcelarile cu un numar egal sau mai mare de 12 loturi, vor fi
autorizate numai cu conditia adoptarii unor solutii de echipare colectiva.
Subzona L, IS
Inaltimea constructiilor:
La stabilirea inaltimii constructiilor se va avea in vedere:
Protejarea si punerea in valoare a fondului construit existent, cu respectarea
regulilor de compozitie arhitectural-urbanistica a zonei;
Respectarea normativelor legate de asigurarea insoririi constructiilor (conform
Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igiena si recomandarilor privind
modul de viata al populatiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii cladirilor invecinate
sub aspectul insoririi acestora.
Regimul de inaltime general impus constructiilor este de la Parter, S + P la pana la
max. S +P + 1E + M.
Autorizatiile de constructie eliberate, vor urmari generarea unor grupuri de cel putin
trei case invecinate, ce sa pastreze un regim de inaltime similar;
Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a
cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa
depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate.
In sensul prezentului regulament, cladirile imediat invecinate sunt cele amplasate
alaturat, de aceeasi parte a strazii.
Stabilirea inaltimii constructiilor se poate face pe baza analizei situatiilor distincte, in
corelare cu ceilalti parametri care definesc conditiile de construibilitate ale
terenurilor pe care acestea vor fi amplasate, dupa cum urmeaza:
- protejarea si punerea in valoare a mediului natural si construit existent;
- respectarea regulilor de compozitie arhitectural urbanistica a zonei sau ansamblul
urban;
- asigurarea functionalitatii constructiilor in concordanta cu destinatia lor (programe
de arhitectura);
- asigurarea compatibilitatii functionale a constructiilor cu functiunea dominanta din
subzonele in care sunt amplasate, prin analizarea impactului asupra sistemelor de
circulatie si stationare si asupra capacitatii retelelor tehnico-edilitare din zona.
- respectarea cerintelor tehnice de asigurare a securitatii, stabilitatii si sigurantei in
exploatare, in conformitate cu prevederile legii, pentru constructia respectiva, cat si
pentru constructiile din zona invecinata.
Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor
invecinate si a caracterului zonei.
Regimul de inaltime stabilit de prezentul regulament este de Parter, S + P la pana la
max. S +P + 1E + M.
25

Inaltimea maxima a constructiilor la ultima cornisa este stabilita astfel:


H max. 15,00 m
H cornisa max. = 11,00 m
Subzonele L, IS.
Aspectul exterior al cladirilor:
1)
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu
contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei.
2)
Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect
exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general
acceptate ale urbanismului si arhitecturii este interzisa.
Se vor folosi :
- materiale de constructii durabile;
- invelitori din tigle sau tip terasa;
- finisaje exterioare adecvate functiunii;
- culorile in concordanta cu ansamblul urban;
- fatadele si amplasarea golurilor va trebui sa fie in concordanta si armonie cu cladirile
din zona.
Fatadele laterale si posterioare se vot trata in mod obligatoriu la acelasi nivel calitativ
cu cele principale si in armonie cu acestea.
Culorile dominante pentru fatadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori
armonizate in general.
Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosintei
propuse si in concordanta stilistica cu caracterul arhitectural al zonei in care se amplaseaza.
Pozitia si dimensiunile lor nu vor stanjeni traficul auto sau pietonal.
Subzonele L, IS, TE

Parcaje:
Suprafetele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G.
525 / 1996 republicata, a anexei5 din Regulamentul General de urbanism RLU si a
normativelor in vigoare.
Autorizarea executarii lucrarilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare, se
poate face numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului
public.
Prin exceptie de la prevederile aliniatului anterior, utilizarea domeniului public
pentru spatii de parcare se stabileste prin autorizatia de construire de catre
delegatiile permanente ale consiliilor locale.
Suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatia si de capacitatea
constructiei, conform normativelor in vigoare.
Se va asigura minim 1 loc de parcare in incinta de tip garaj, car-port, pergola sau in
aer liber.
Amplasarea parcajelor si garajelor fata de cladirile invecinate se va face avandu-se
in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.
In cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va incepe dupa
limita proprietatii.
Intrariles i iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o
circulatie fluenta si sa nu prezinte periocol pentru traficul cu cares e intersecteaza.
Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari la nivelul trotuarului,
creand denivelari carea r putea provoca accidente pietonilor.
26

Constructiile de garaje vor fi realizate din aceleasi materiale si in acelasi spirit ca si


cladirile de locuit (inclusiv acoperire cu sarpanta sau invelitori tip terasa).
Caile de comunicatie vor beneficia de spatii de paracre aferente, in functie de
categorie, destinatie si de numarul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

Subzonele L, IS, TE
10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri.

Spatii verzi si plantate:


Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si
plantate, in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform
normativelor in vigoare.
Se vor asigura spatii verzi in procentul de minim 25,00 % din suprafata totala a
amplasamentului aferent investitiei,
Aceste spatii verzi vor fi asigurate sub forma des patii verzi amenajate si de
plantatii de protectie.
Este obligatorie plantarea cel putin a unui arbore de talie inalta pentru fiecare 150
mp de lot.
Se va acorda atentie reconstructiei ecologice dupa incheierea lucrarilor de
constructie, constand in: plantatii de aliniamet, grupuri de arbori izolati, aranjamente
peisagere cu arbusti, partere florale, gazon.

Subzona SP

Imprejmuiri:
In conditiile prezentului regulament, este permisa autorizarea urmatoarelor categorii
de imprejmuiri:
imprejmuiri opace, necesare pentru protectia impotriva intruziunilor, separarea unor
servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale;
imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii parcelelor
aferente cladirilor si/ sau integrarii cladirilor in carcaterul strazilor sau al
ansamblurilor urbanistice.
Pentru ambele categorii, aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca
si in cazul aspectului exterior al constructiei.
Inaltimea admisa a imprejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 2,00 m de
la nivelul trotuarului (terenului), iar stalpii imprejmuirii nu vor depasi 2,20 m.
Inaltimea maxima a soclului unei imprejmuiri, parapet plin va fi de maxim 0,60 m de
la nivelul trotuarului ( terenului), iar partea superioara a imprejmuirii va fi obligatoriu
transparenta. De la casa pana in spatele lotului, se pot realiza imprejmuiri opace,
cu o inaltime de max. 2,00 m.
Se recomanda imprejmuiri vegetale sau imprejmuiri transparente imbracate in
vegetatie, atat spre aliniamentul stradal, cat si intre proprietati. Gardul viu folosit ca
imprejmuire intre doua proprietati va avea o inaltime de minim 1,50 m, fiind
pozitionat la 0,50 m de linia despartitoare a celor doua proprietati.

Subzonele L, IS, TE.

27

CRITERII DE APRECIERE A AMPLASARII SI CONFIRMARII IMPREJMUIRILOR:


Configuratia imprejmuirilor este determinata de urmatorii factori urbanistici:
- pozitia pe parcela (la aliniament, laterale sau posterioare);
- functiunea constructiei care este amplasata pe parcela;
- caracteristicile cadrului natural;
- caracteristicile cadrului construit al zonelor (zone cu tesut compact, realizate in
sistemul curtilor inchise partial sau total, zone cu constructii insiruite, realizate grupat la
limita parcelelor, sau izolate pe suprafetele acestora.);
- modalitatile traditionale de construire a imprejmuirilor in localitati urbane cu diverse
tipologii si tendintele actuale de realizare a acestora in urma interferentelor culturale dintre
civilizatia urbana, suburbana si rurala.
Elementele care caracterizeaza imprejmuirile sunt:
Imprejmuirile realizate spre aliniament vor fi de preferinta transparente. Exceptiile
pot fi reprezentate de functiunea cladirilor (obiective speciale etc.)
Imprejmuirile realizate pe limitele laterale si posterioara a cladirii vor fi de preferinta
opace. Inaltimea maxima considerata necesara pentru protectia proprietatii este de 2 metri.
Se recomanda ca imprejmuirile cu caracter temporar sa fie realizate din materiale
suficient de rezistente si de bine ancorate, prevazute cu dispozitive de semnalizare si
protectie a circulatiei auto si pietonale si sa fie vopsite in culori distincte de cele ale mediului
ambiant.
Toate tipurile de imprejmuiri pot purta panouri de reclama comerciala, in conditiile
legii.
Aspectul exterior al imprejmuirilor, ca si cel al cladirilor pe care le protejeaza, nu
trebuie sa intre in contradictie cu aspectul general al zonei, depreciind valorile acceptate ale
arhitecturii si urbanismului.
In vederea conservarii caracterului zonelor i ansamblurilor urbanistice se
recomanda imprejmuirile traditionale, in acord cu arhitectura cladirilor.
Portile se vor deschide spre incinta.
Nu se recomanda construirea la aliniament a imprejmuirilor opace, mai inalte de 2 m,
decat in cazuri justificate, de separare a unor servicii funcionale.
Pentru punerea in valoare a constructiilor publice, se recomanda relizarea
imprejmuirilor transparente sau din gard viu.
Subzonele L, IS, A, C, SP, GC, TE.
Gestionarea deseurilor:
Depozitarea controlat a deeurilor conform funciunii ct i specificului zonei,
deeurile menajere se vor colecta centralizat prin firme specializate, iar deeurile tehnologice
de asemenea prin firme specializate.
Deseurile rezultate in urma lucrarilor de construire vor fi transportate de catre fiecare
proprietar, pe cheltuiala proprie, in zonele special amenajate ale municipiului Arad pentru
depozitarea acestui fel de deseuri; nu se vor depozita nici macar temporar pe terenurile virane
din jurul amplasamentului.
Colectarea deseurilor menajere se va face de catre fiecare proprietar in pubele
amplasate in interiorul fiecarui lot, proprietarul fiind obligat sa incheie un contract de prestari
servicii cu o societate de salubritate, iar pentru colectarea deseurilor reciclabile se propune
amplasarea unei platforme colectare deseuri reciclabile, amplasata in zona verde din partea
de sud a amplasamentului.

28

III.

ZONIFICAREA FUNCTIONALA
11. Unitati si subunitati functionale.
-

L locuire,
IS institutii si servicii
A unitati agricole -pepiniera
C cai de comunicatie
SP spatii plantate, perdele de protectie, agrement, sport
GC gospodarie comunala
TE echipare edilitara.

UTILIZARI PERMISE:
construirea de locuinte individuale sau cuplate cu caracter semi-urban cu garajele
aferente;
construirea de locuinte colective pentru maximum 2 familii;
conversia locuintelor in alte functiuni ce nu deranjeaza zona de locuit;
este permisa utilizarea unor spatii de la parterul unor cladiri de locuit pentru comert,
servicii, sau activitati ce nu contribuie la poluarea fonica sau de alta natura a zonei
inconjuratoare (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestari servicii,
etc.);
spatii verzi amenajate;
accese pietonale, carosabile, spatii stationare auto, parcari;
constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei.
UTILIZARI PERMISE CU CONDITII:
constructiile pentru echiparea cu instalatii se pot amplasa cu conditia sa
corespunda necesitatilor si confortului populatiei, sa nu dauneze relatiilor cu
vecinatatile si sa fie puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul
inconjurator;
INTERDICTII TEMPORARE DE CONSTRUIRE
Necesitatea realizarii in zona a unor lucrari de utilitate publica, impune ca
eventualele dezmembrari si parcelari sa nu se faca fara asigurarea conditiilor de
rezervare a suprafetelor de teren necesare realizarii acceselor pietonale si
carosabile;
INTERDICTII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE
Sunt interzise urmatoarele activitati:
Activitati industriale sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii,
zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;
Activitati de depozitare, comert en gros, antrepozite;
Statii de intretinere auto;
Ferme agro zootehnice, abatoare;
Anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;
Panouri mari publicitare in spatiile verzi de aliniament sau parcuri;
Depozite de deseuri.
IV.

PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

FUNCTIUNEA DOMINANTA:
Functiunea dominanta a zonei este cea rezidentiala, zona fiind compusa din locuinte
cu caracter urban, cu un regim de inaltime Parter, S + P la S +P + 1E + M
29

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE:
Functiunile complementare admise ale zonei sunt:
Spatii verzi amenajate
Accese carosabile, pietonale, piste ciclisti, parcaje, garaje
Retele tehnico edilitare si constructii aferente,
Servicii, sau activitati ce nu contribuie la poluarea fonica sau de alta natura a zonei
inconjuratoare.
V.

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Acestea reprezinta suportul grafic al prescriptiilor din regulament.


UTR-urile reprezinta instrumentele operationale in sprijinul reglementarilor specifice din
P.U.Z., se delimiteaza conventional pe baza criteriilor de omogenitate morfologica si
functionala. Ele se contureaza prin strazi si limite cadastrale, pe baza functiunii predominante
ce permite stabilirea categoriilor de interventie.
S-a stabilit o singura Unitate Teritoriala de Referinta pe zona functionala, denumita
U.T.R. Nr. 32 / a, care dupa aprobarea prezentului P.U.Z. va face parte integranta din U.T.R.
Nr. 32 a P.U.G.-ului avizat.
VI.

CONLUZII

Trasarea strazilor si respectiv a limitelor de parcele se va face pe baza de ridicari


topometrice prin coordonate, datele putand fi puse la dispozitie de proiectantul de specialitate,
care va verifica si confirma corectitudinea trasarii.
Certificatele de urbanism ce se vor elibera, vor cuprinde elementele obligatorii din
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.
Se recomanda centralizarea informatiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizarii
P.U.Z.-ului si introducerea lor in baza de date existenta, in scopul corelarii si al mentinerii la zi
a situatiei din zona.

Sef proiect,

Proiectant de specialitate,

dipl. arh. Dinulescu Sandra

dipl. arh. Dinulescu Marian

Arad, noi. 2014

30