Sunteți pe pagina 1din 4

Nota evaluator 1 __ Numele _______________

Nota evaluator 2 __ Prenumele _____________


Nota final __
TEST DE VERIFICARE
Pentru absolvirea cursului n ocupa ia de
Cadru tehnic cu atribu ii n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor
Varianta I
1. Msurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construciilor, instalaiilor i
amenajrilor sunt reglementate de
a. Ordinul ministrului administraiei !i internelor nr. "#$%&''()
!. "rdinul ministrului administra iei i internelor nr. 1#$%2&&'(
c. )egea nr. $&'%2&&*.
2. Prin u i de evacuare se +n eleg , elemente imo!ile de +nc-idere a golurilor de circula ie i
evacuare din pere ii care delimitea. diferite goluri com!usti!ile.
a. Fals)
!. /devrat.
$. 0tili.area focului desc-is fa de locurile cu pericol de explo.ie ga.e i lic-ide
com!usti!ile, vapori inflama!ili, explo.ivi etc., nu se admite, fr a fi supraveg-eat i asigurat
prin msuri corespun.toare, la distane mai mici de
a. 2& metri(
!. $& metri(
c. *' metri.
1. Prin utili.ator se +nelege doar persoana fi.ic ce folosete un !un, cu orice titlu, +n interesul
su, al altuia sau +n interes pu!lic.
a. /devrat(
b. Fals.
#. )a +nc-eierea oricror acte de transmitere temporar a dreptului de folosin asupra
!unurilor imo!ile, precum i a contractelor de antrepri., prile sunt o!ligate s prevad
expres +n actele respective
a. cile de interven ie +n ca. de incendiu(
!. locurile comune pentru fumat(
c. r+spunderile ce le revin n ceea ce prive!te ap+rarea mpotriva incendiilor.
*. 2are dintre o!liga iile de mai jos sunt specifice cadrelor te-nice cu atri!uii +n domeniul
aprrii +mpotriva incendiilor, desemnate%desemnat la nivelul autoritilor administraiei
pu!lice centrale, ministerelor i celorlalte organe centrale de specialitate
a. actuali.ea. programele de optimi.are a capacitii de aprare +mpotriva incendiilor
+n domeniul de activitate al autoritii respective, ela!orate de alte persoane(
b. ,ac%,ace propuneri de re-lement+ri te.nice !i or-ani/atorice a activit+ii de
ap+rare mpotriva incendiilor n domeniul speci,ic)
c. nici una din variantele de mai sus.
'. 2are din documentele de mai jos repre.int documente i eviden e specifice +n domeniul
aprrii +mpotriva incendiilor la unui operator economic%institu ie
a. dispo.iie de constituire a serviciului privat pentru situaii de urgen ori
contract%convenie cu un alt serviciu privat pentru situaii de urgen(
b. date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaii de ur-en+0
con,orm criteriilor de per,orman+)
c. msuri speciale de aprare +mpotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau
secetoase.

3. 2are este durata minim a instructajului specific locului de munc
a. * ore(
!. 4 ore(
c. 1 ore.
4. Pentru vi.itatori ce fel de instructaj +n domeniul situa iilor de urgen se reali.ea.
a. instructaj pe sc-im!(
!. instructaj introductiv general(
c. nici una din variantele anterioare.
1&. 5up completare, fia individual de instructaj +n domeniul situaiilor de urgen se
semnea.
a. de persoana instruit+ i persoanele care au e,ectuat !i au veri,icat instructa2ul.
!. doar de persoana instruit(
c. doar de instructor.
11. 6curtcircuitul +n ce categorie de surse de aprindere poate fi inclus
a. surse de aprindere cu flacr(
!. surse de aprindere de natur termic(
c. surse de aprindere de natur+ electric+.
12. Flash-over repre.int
a) 2omportare a unui material care, prin propria sa descompunere, alimentea. un
foc la care este expus, +n condiii specifice(
b) trecerea brusc+ la starea de combustie -enerali/at+ pe supra,aa
materialelor combustibile dintr3un spaiu nc.is)
c) /rderea unui material expus la aciunea unui incendiu.
1$. 0n perete re.istent la foc +ncadrat +n clasa de re.isten la foc 789 13& asigur
a4 Capacitatea portant+0 i/olarea termin+ !i etan!eitatea la ,oc pentru "1'
minute)
!: 9.olarea termic pentru 13& minute(
c: 9ntegritatea construciei pentru 13& minute.
11. " scar de evacuare cu limea de 2,' m asigur trecerea pentru
a: Patru fluxuri(
b4 Cinci ,lu5uri)
c: ;rei fluxuri.
1#. <n ca. de incendiu la instalaiile de =.P.)., personalul pre.ent sau !eneficiarul casnic,
dup ca., procedea. astfel
a4 nc.ide n primul r6nd robinetul de incendiu !i apoi procedea/+ la stin-erea
incendiului0 concomitent cu anunarea serviciilor pro,esioniste pentru situaii
de ur-en+(
b4 anun administratorul i conductorul instituiei i ateapt pompierii(
c4 procedea. la stingerea incendiului concomitent cu anunarea administratorului i
conductorul instituiei
1*. 9nstalaiile cu sprin>lere, drencere i pulveri.atoare, inclusiv ec-ipamentele aferente, se
verific
a4 lunar de ctre un repre.entant instruit din serviciilor voluntare sau private pentru
situaii de urgen
b4 s+pt+m6nal de c+tre un responsabil competent desemnat de bene,iciar0 care
trebuie s+ cunoasc+ ntre- sistemul0 de,eciunile curente ce pot s+ apar+0
precum !i m+surile de remediere ce se impun a ,i luate)
c4 lunar de ctre un repre.entant instruit din serviciilor profesioniste pentru situaii
de urgen(
1'. 6paiul +n care conform calculelor se afl o densitate de sarcin termic de *&& M?%m
2
i
sunt ec-ipate cu o instalaie de stingere cu sprin>lere se consider cu sunt
a4 Cu risc mic de incendiu)
!: 2u risc mijlociu de incendiu(
c: 2u risc mare de incendiu.
13. /testarea persoanelor care execut lucrri de ignifugare tre!uie s fie reali.at de ctre
a: 9nspectoratul =eneral pentru 6ituaii de 0rgen
b4 Centrul 7aional pentru Securitate la Incendiu !i Protecie Civil+
c: 2onsiliul Naional pentru @ormarea Profesional a /dul ilor
@iecare +ntre!are valorea. &,# puncte.
0n punct este acordat din oficiu
@iecare +ntre!are are un singur rspuns corect.
2omisia de examen _________________________
_________________________
_________________________
=79)/ 58 7A6P0N6
Barianta 9
1. a
2. a
$. c
1. !
#. c
*. !
'. !
3. c
4. c
1&. a
11. c
12. !
1$. a
11. !
1#. a
1*. !
1'. a
13. !
2omisia de examen _________________________
_________________________
_________________________