Sunteți pe pagina 1din 2

TEST

de verificare anuală a cunoştinţelor în domeniul


apărării împotriva incendiilor

1. Fumatul este permis:


a) în spaţiile de lucru cu publicul;
b) în depozite;
c) în locurile special amenajate, prevăzute cu scrumiere şi inscripţionate cu plăcuţă „LOC PENTRU FUMAT”;

2. În caz de incendiu, evacuarea persoanelor se face:


a) cu ajutorul lifturilor;
b) pe căile şi uşile de evacuare în caz de incendiu;
c) cu ajutorul scărilor rulante;

3. Pentru stingerea unui incendiu de natură electrică, se folosesc:


a) stingătoare cu spumă chimică;
b) stingătoare cu spumă mecanică;
c) stingătoare cu pulbere şi bioxid de carbon;

4. Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile care se reutilizează, se depozitează:


a) cu asigurarea distanţelor de siguranţă faţă de instalaţii şi alte materiale combustibile, în raport de natura şi
proprietăţile fizico-chimice ale acestora;
b) pe căile de acces şi evacuare;
c) în spaţiile cu pericol potenţial de incendiu;

5. Utilizarea focului deschis este interzisă în:


a) spaţiile special amenajate pentru executarea lucrărilor de sudură;
b) construcţii civile (publice), pe timpul programului cu publicul (magazine, teatre, expoziţii, cinematografe,
etc.) şi alte locuri stabilite;
c) în spaţii în care nu există materiale şi substanţe combustibile;

6. Căile de acces, de evacuare şi de intervenţie trebuie menţinute:


a) în stare de utilizare pe toată durata zilei şi în orice anotimp;
b) blocate cu diferite materiale;
c) neiluminate;

7. Instructajul pe linie de apărare împotriva incendiilor (situaţii de urgenţă) al personalului angajat, se efectuează:
a) anual;
b) semestrial;
c) lunar;

8. Controlul respectării normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor se efectuează de către:
a) personalul delegat (din afara unitatii);
b) şefii locurilor de muncă respective, zilnic sau pe schimb, după caz;
c) directorul de resurse umane;
9. Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor presupune:
a) fumatul şi focul deschis în orice spaţiu al unitatii;
b) organizarea intervenţiei,în caz de incendiu, de către salariaţi, populaţie şi forţele specializate;
c) blocarea căilor de acces, evacuare şi intervenţie;

10. Arderea gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face:


a) în locuri special amenajate;
b) pe căile de acces, evacuare şi de intervenţie;
c) în spaţiile de lucru cu publicul;

Numele şi prenumele ……………………………………..

Semnătura ...........................................................

1
Răspunsuri corecte:

1-c
2-b
3-c
4-a
5-b
6-a
7-c
8-b
9-b
10-a

S-ar putea să vă placă și