Sunteți pe pagina 1din 5

S.C.............. ........................................... S.R.L. CALIFICATIV.....

NUMELE SI PRENUMELE LUCRATORULUI..............................................................

TEST
pentru verificarea cunostintelor n domeniile: securitatii si sanatatii n munca prevenirii si stingerii incendiilor
1. La incadrarea si repartizarea lucratorului la locul de munca se va tine seama de: a) varsta si sexul persoanei; b) calificarea profesionala si vechimea in meserie; c) starea de sanatate, calificarea si experienta profesionala, particularitati anatomofiziologice ale tinerilor si femeilor. 2. Tinerii pot fi incadrati daca au acordul parintilor si au varsta minima de: a) 14 ani; b) 15 ani; c) 18 ani. 3. Nici o persoana nu va fi admisa la lucru fara: a) repartitie pentru un loc de munca; b) efectuarea instructajului introductiv general; c).efectuarea instructajului la locul de munca. 4. Durata instructajului la locul de munca depinde de complexitatea echipamentului tehnic si a conditiilor de munca si nu va fi mai mica de: a) 2 ore; b) 8 ore; c) 5 ore.

5. In cazul aparitiei unui pericol iminent, lucratorii sunt obligati: a) sa lucreze in continuare, dar sa se fereasca de acel pericol; b) sa anunte seful direct si sa lucreze in continuare pana la terminarea sarcinilor de munca pe care le au de executat; c) sa opreasca lucrul si sa anunte imediat seful ierarhic superior. 6. Cine efectueaza instructajul periodic ? a) lucratorul desemnat; b) serviciul extern; c) conducatorul locului de munca. 7. Securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor este reglementata de : a) H.G. R. Nr.1075/2004; b) Legea Nr.90/1996; c) Legea Nr.319/2006. 8. Cine raspunde pentru aplicarea prevederilor legislatiei in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca? a) conducatorul locului de munca; b) lucratorii societatii; c) conducerea societatii. 9. Echipamentul individual de protectie al lucratorului este asigurat de catre: a) 50% de noul lucrator si 50% de angajator; b) lucratorul desemnat care il acorda; c) angajatorul societatii, care il acorda obligatoriu si gratuit. 10. Cum se actioneaza in caz de electrocutare ? a) se acorda primul ajutor; b) se scoate accidentatul de sub influenta curentului electric si intreruperea alimentarii cu energie electrica; c) se determina starea de sanatate accidentatului si se anunta salvarea.

11. Cum se sanctioneaza necomunicarea accidentelor de munca ? a) penal; b) amenda contraventionala; c) nu se sanctioneaza. 12. Lucratorii pot refuza o sarcina de munca daca: a) refuza in grup; b) este periculoasa; c) numai intemeiat. 13. Unde se anunta un inceput de incendiu ? a) angajatorului; b) la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta; c) la lucratorul desemnat. 14. Unde se amplaseaza stingatoarele ? a) oriunde, dar nu la mai mult de 2m de la sol; b) in spatii ferite de intemperii; c) la loc vizibil, pana la 1,4m de la sol. 15. In timpul unui cutremur trebuie: a) sa iesim imediat din casa (casa la curte); b) sa folosim liftul si scarile de acces (la bloc, cladiri cu etaj); c) sa ne pastram calmul si sa ne adapostim sub o grinda, toc de usa sau sub un mobilier solid. 16. Mijloacele tehnice P.S.I. sunt: a) apa; b) spumantii; c) stingatoarele si hidrantii. 17. Dupa producerea unui incendiu sau a unei calamitati naturale suntem obligati sa salvam victimele sau bunurile materiale ale societatii. In timpul acestor actiuni salvatorul poate fi accidentat. Cum se considera acest accident ?

a) nu este accident de munca b) este accident de munca pentru salvarea de vieti omenesti; c) este accident de munca pentru salvarea de bunuri materiale ale societatii. 18. Controlul medical al lucratorului este obligatoriu: a) la angajare; b) periodic, dar nu mai mult de 1 an; c) periodic, dar nu mai mult de 3 ani. 19. Dupa producerea unui accident s-a constatat o fractura a unui brat sau picior. Cum actionam pentru acordarea primului ajutor ? a) transportam accidentatul pana la cel mai apropiat punct de prim ajutor; b) protejam bratul sau piciorul cu ajutorul atelelor; c) chemam salvarea, care ii va acorda un ajutor medical de specialitate. 20. Cum se va proceda acordarea primului ajutor in caz de ranire ? a) se va transporta ranitul la punctul de prim ajutor; b) se va spala rana pentru inlaturarea impuritatilor ( pamant, nisip,etc.); c) se va curata locul in jurul plagii cu apa oxigenata, se pune pe rana compresa sterila si se panseaza.

SEMNATURA LUCRATORULUI

RASPUNSURI 1. c 2. b 3. b, c 4. b 5. c 6. c 7. c 8. a, b, c 9. c 10. b 11. b 12. c 13. c 14. c 15. c 16. a, b, c 17. b, c 18. a, c 19. b 20. c CALIFICATIV F.B. - foarte bine = 18-20 raspunsuri corecte B. - bine S. = 14-17 raspunsuri corecte

- satisfacator = 10-13 raspunsuri corecte