Sunteți pe pagina 1din 2

SC..

NUMELE____________________________

APRECIEREA______

TEST Pentru verificarea cunostintelor privind sanatatea si securitatea in munca si apararea inpotriva incendiilor Incercuiti toate raspunsurile pe care le considerati corecte, la fiecare din intrebarile de mai jos 1) Cui i se aplica prevederile privind SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII ? a) b) c) d) e) f) tuturor salariatilor, indiferenr de tipul contractului de munca; membrilor cooperatori; persoanelor angajate cu conventie civila; ucenicilor elevilor si studentilor in perioada efectuarii practicii profesionale; persoanelor angajate pentru activitati casnice;

2) Cum trebuie sa procedeze angajatul la aparitia unui pericol iminentde accident de munca ? a) anunta serviciul de pompieri la telefon 112; b) continua lucrul si anunta serviciul national de urgenta 112; c) opreste lucrul si il informeaza de indata pe conducatorul locului de munca; 3) Cine executa Instructajul la locul de munca ? a) seful compartimentului de protectia muncii; b) conducatorul locului de munca ; c) directorul societatii; 4) Care este durata Instrucatjului la locul de munca ? a b a) minim 2 ore; b) minim 4 ore; c) minim 8 ore;

5) Cui i se face Instructajul periodic in domeniul securitatii si sanatatii muncii si apararii impotriva incendiilor? a) b) c) d) conducatorilor locurilor de munca; intregului personal; personalului tehnico- administrativ; personalului productiv;

6) Care este intervalul intre doua Instructaje periodice ? a) 30 zile; b) 60 zile; c) 90 zile;

d) va fi stabilit, prin decizie si intructiuni proprii, in functie de conditiile locului de munca, dar nu va fi mai mare de 3 luni pentru personalul productiv; e) va fi de cel mult 6 luni pentru personalul tesa si tehnico- administrativ; 7) Care sunt obligatiile principale ale angajatilor privind apararea impotriva incendiilor ? a) sa respecte regulile si masurile de apararea impotriva incendiilor aduse la cunostinta, sub orice forma , de catre patron sau de persoanele desemnate; b) sa nu efectueze manevre si/ sau modificari nepermise ale mijloacelor de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor; c) sa comunice imediat angajatorului , ori persoanelor inputernicite de acesta , orice situatie pe care o considera un pericol de incendiu: d) sa coopereze cu salariatii desmnati de patron si sefii locurilor de munca in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor; e) sa sesizeze ( sa reclame ) la organele abilitate situatiile pe care le considera necorespunzatoare la locul de munca, dupa ce in prealabil a discutat cu patronul ori cu persoanele desemnate de acesta; f) sa acorde prim ajutor , atat cat este posibil, oricarui salariat aflat in situatiede pericol; 8) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea prevederilor privind apararea impotriva incendiilorse face de catre: a) b) c) d) responsabilului PSI pe societate; directorului generat; organelor abilitate prin lege; seful locului de munca;

9) Fisele individuale de instructaj in domeniul SSM si SU se pastreaza la : a) serviciul de resurse umane; b) responsabilii cu SSM si SU pe societate; c) conducatorii locurilor de munca; 10) Pentru stingerea incendiilor de natura electrica se actioneaza cu mijloace de interventie avand ca substanta de stingere : a) b) c) d) apa; pulberi stingatoare; gaze inerte (azot, dioxid de carbon etc. ); spumanti;

Data________________ Semnatura_________________