Sunteți pe pagina 1din 2

P.S.I.-S.U.

Lista documentelor necesare : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Decizie de numire cadru tehnic Decizie de numire a echipei de interventie si sprijin Decizie privind instruirea personalului Plan de instruire testare Tematici pentru toate tipurile de instructaj Fise de instruire completate la zi in urma instructajelor Registru de consemnare efectuare instructaje cu semnaturile participantilor Instruire obligatorie a personalului de executie lunara(personal de executie a interventiei in caz de incendiu .Pentru celelalte categorii de personal se stabileste prin procedura de instruire durata la care are loc instruirea) 9. Test instructaj introductiv general 10. Testare obligatorie anuala lucratori 11. Testari periodice 12. Fisa obiectivului trimisa inspectoratului judetean 13. Semnalizare cu panouri avertizoare,de interdictie sau de informare conform legii 14. Marcare cai de acces si evacuare 15. Plan controale interne 16. Registru de rapoarte de consemnare a controalelor 17. Instructiuni specifice pentru situatii de urgenta pentru meserii,spatii,utilaje dupa caz 18. Reglementare fumat 19. Reglementare temperaturi extreme 20. Reglementare cai de acces si evacuare 21. Reglementare substante inflamabile 22. Reglementare lucru cu foc deschis 23. Permise de lucru cu foc arhivate 24. Registru de consemnare a permiselor de lucru cu foc 25. Plan de actiune in caz de incendiu 26. Decizii stabilire responsabilitati in caz de incendiu 27. Dovada instruire plan de actiune in caz de incendiu 28. Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca elaborate si afisate la locul de munca 29. Plan de evacuare acelasi cu cel de la SSM 30. Lista mijloace de stingere a incendiilor 31. Registru de control alsistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare,alertare ,limitare stingere a incendiilor 32. Verificarea anuala a instinctoarelor 33. Scenariu siguranta la foc(copie) 34. Procedura tratare deseuri 35. Documente si materiale de instruire