Sunteți pe pagina 1din 4

Nr. Crt. 1.

INSTRUCTIUNI
de Aparare Impotriva Incendiilor in Depozite
Depozitarea materialelor solide, lichide, si gazoase si a altor materiale sau substante, precum si a deseurilor si ambalajelor se face in raport cu natura, forma, dimensiunea, modul de ambalare si proprietatile fizico-chimice ale acestora din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor (grupa sau clasa de combustabilitate, tendinta de autoaprindere, autoinflamare, explozie, comportare in contact sau in prezenta altor produse, substantele stingatoare compatibile si eficienta la interventie in caz de incendiu etc.), cu respectarea instructiunilor producatorului si proiectantului. Depozitele vor fi marcate cu inscriptii privind continutul. Depozitarea se face numai pe categorii de materiale sau de produse, in perfecta ordine, lasandu-se spatii pentru manipulare si circulatie. Spatiile de depozitare vor avea precizate riscul (categoria) de pericol de incendiu, determinata conform prevederilor reglementarilor tehnice si clasa de periculozitate a meterialelor si substantelor depozitate. Este interzisa depozitarea ambalajelor cu produse de natura necunoscuta la un loc cu alte produse. Depozitarea si manipularea materialelor si a substantelor combustibile se face in ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzator, in vederea indentificarii naturii, riscurilor de incendiu si a procedeelor de stingere si de neutralizare adecvate. Se interzice depozitarea in aceeasi magazie sau compartiment a materialelor care dau nastere la reactii periculoase la incendiu si explozie sau necesita substante de stingere incompatibile, cum ar fi a) recipiente de gaze sub presiune cu substante care degaja gaze toxice sau vatamatoare, corozive si!sau radioactive, la un loc cu cele combustibile b) substante sau materiale care degaja gaze corozive, impreuna cu echipamente, aparataje etc. sensibile la coroziuni. c) materiale ce reactioneaza periculos cu substantele stingatoare utilizate in caz de incendiu pentru stingerea celorlalte materiale din compartiment d) substante inflamabile (vopsele, diluanti, prenandez etc.) impreuna cu carbid sau acizi. "aterialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se pastreaza in conditii adecvate naturii lor, luandu-se masui de control destinate preintampinarii fenomenului de autoincalzire. "aterialele, substantele, produsele si obiectele de valoare sau cu risc mare de incendiu se depoziteaza pe cat posibil in incaperi compartimente, separate fata de restul constructiei prin elemente rezistente la foc. "aterialele din aceeasi grupa sau clasa de periculozitate cu forme geometrice sau dimensiuni similare se depoziteaza in stive care vor avea inaltimea, latimea, si culoarele de circulatie si evacuare atfel incat in caz de incendiu sa fie posibila mainpularea lor cu usurinta, precum si accesul personalului de interventie pentru stingere si evacuare.

Obs.

2. 3. 4. 5. 6.

7.

8. 9. 10.

11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19.

20. 21. 22. 23.

Este interzisa depozitarea ambalajelor, a marfurilor sau a altor materiale combustibile in vecinatatea ferestrelor si a peretilor neprotejati impotriva focului. #a depozitarea materialelor solide, lichide, a gazelor si a altor substante combustibile, precum si a ambalajelor se asigura distantele de siguranta stabilite prin intructiuni, reglementari tehnice etc. fata de a) instalatiile, mijloacele si elementele de incalzire, precum si fata de instalatiile, utilajele, agregatele tehnologice care functioneaza la o temperatura mai mare decat temperatura mediului ambiant b) capetele sprin$ler (de tava sau de raft), dencere, duze de pulverizare a apei sau de refulare a altor substante stingatoare, pentru a nu reduce eficienta acestora c) avertizoarele si detectoarele de incendiu, de orice tip d) corpurile electrice si alte mijloace de iluminat sau de incalzit, astfel incat sa nu se produca aprinderea materialelor ori a substanelor sau deteriorarea instalatiilor si mijloacelor respective. "aterialele ambalate in ambalaje cu forme geometrice regulate vor fi depozitate in stive, ordonat asezate (pentru a nu se prabusi), a caror inaltime nu va fi mai mare de %,& ori latura mica a bazei. 'n depozite, vor fi respectate distantele de siguranta fata de elementele de incalzire si corpurile de iluminat, care vor fi de (,) m. De asemenea, vor fi lasate libere caile de acces la tablouri electrice si la stingatoare. *entru delimitarea cailor de acces si evacuare, spatiile de depozitare vorfi marcate cu o banda de vopsea alba. 'n depozite nu se vor utiliza lampi electrice portative, precum si orice tip de aparat electric portativ. Este interzis a se lasa deschis depozitul, in lipsa personalului de deservire a acestuia. +afturile pe care se depoziteaza materialele combustibile vor fi din materiale incombustibile sau materiale combustibile ignifugate. 'n depozitele (magaziile) de materiale tehnice generale (diverse) se admite pastrarea a maximum ,(( l lichide combustibile si a ,(( $g carbid, cu respectarea masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor pentru aceste subsante (etanseitate perfecta a vaselor metalice, protejarea fata de umiditate, scule corespunzatoare, ventilare etc.) 'n spatiile de depozitare ale materialelor si substantelor combustibile si!sau explozive, nu se admite amenajarea de spatii pentru birouri sau de productie. -cestea se realizeaza in incaperi separate, conform reglementarilor tehnice. .orpurile electrice de iluminat din depozitele de materiale combustibile trebuie sa fie prevazute cu globuri de protectie si dupa caz cu armaturi (gratare) de protectie. 'n depozite se interzice iluminatul cu flacara deschisa sau folosirea insalatiei electrice cu improvizatii sau defectiuni. Spatiile de depozitare si caile de acces, de evacuare si de interventie se marcheaza corespunzator, vizibil si se mentioneaza in planurile de protectie impotriva incendiior. 'naintea descarcarii la rampe sau magazii, marfurile si materialele

24.

25.

26.

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

35. 36.

37.

combustibile sosite in vagoane, autovehicule etc. vor fi controlate in vederea depistarii eventualelor focare de incendiu. #a depozitarea unor substante care prezinta pericol de incendiu sau explozie deosebit, ori care se degradeaza in timp si ca urmare pot duce la izbucnirea incendiilor sau la producerea exploziilorm se va asigura controlul starii acestor substante conform intructiunilor producatorului si a prescriptiilor stabilite de beneficiar. 'n spatiile de depozitare a materialelor si!sau a substantelor combustibile (inclusiv ambalaje) ori care prezinta in pericol de incendiu sau explozie, precum si in apropierea acestoram este interzisa utilizarea focului deschis la o distanta mai mica de orice instalatie sau rezervor al depozitului de statiile de pompare, rampe etc. #ucrul cu foc deschis la conductele montate in canale este admis numai dupa ce a) s-a curatat canalul pentru conducte pe o raza de minimum %( m de locul unde se va lucra cu foc b) s-au golit si conductele vecine c) conducta la care se lucreaza s-a golit, s-a purjat, s-a aerisit si s-a blindat cu flanse oarbe. /u este permisa intrarea in depozit a mijloacelor de transport cu defectiuni tehnice sau neprotejate corespunzator pericolului acestuia. Se interzice parcarea, intretinerea si repararea mijloacelor de transport in spatiile de depozitare, pe rampe si pe caile de acces ale acestora 'n spatiile de depozitare fumatul este interzis, iar accesul personalului din afara acestora este strict interzis. *e teritoriul depozitelor si in exterior, terenul va fi curatat de vegetatia uscata, iar fata de vecinatati trebuie luate masuri de limitare a propagarii focului, in caz de incendiu. 'n caz de incendiu, concomitent cu actiunea de stingere se vor evacua materialele, iar din spatiile inchise se va asigura evacuarea fumului si dupa caz, a gazelor fierbinti. -mbalajele si deseurile rezultate (lazi, capace, stelaje, talas, paie, hartie etc.) vor fi evacuate zilnic in locurile stabilite in acest scop .analizarea apelor cu reziduri combustibile trebuie sa se faca separat fata de canalizarea apelor menajere. Dezghetarea instalatiilor, conductelor, armaturilor, ventilelor, pompelor, etc. prin care circula lichide combustibile se face numai cu abur de joasa presiune, apa calda, nisip fierbinte sau alte mijloace care nu prezinta pericol de incendiu. este interzisa folosirea focului deschis. Scurgerile de lichide combustibile se colecteaza imediat si se indeparteaza in locuri prestabilite. *latformele betonate si nebetonate ale depozitelor se curata de reziduri ori de cate ori este necesar. Stivele de materiale vor fi astfel amplasate, incat sa se asigure o trecere principala, cu latimea de , m, dispusa in directia usilor principale, iar transversal, distante de minim (,0 m, pentru a se inlesni transportul si interventiile, in caz de incendiu. -ceste cai vor fi marcate cu benzi vopsite, de culoare alba. 'ntre stivele de materiale si peretii depozitului, se va lasa un spatiu minim,

38. 39. 40.

de (,1 m. #a terminarea programului de lucru se deconecteaza instalatiile electrice de la reteaua de alimentare cu energie electrica. *ersonalul de interventie in caz de incendiu, va fi echipat cu mijloacele necesare pentru protectia cailor respiratorii si impotriva temperaturilor inalte. *entru localizarea si stingerea incendiilor, izbucnite la spatiile pentru depozitare, care apartin societatii, se va proceda astfel a)-se va actiona asupra intregii suprafete incendiate cu apa, pulbere sau spuma mecanica in functie de natura materialelor cuprinse de incendiu; b)-se va organiza, concomitent stingerea cu evacuarea bunurilor si persoanelor din incinta spatiului.

VERIFICAT Cadru Tehnic P.S.I.

APROBAT ,