Sunteți pe pagina 1din 2

Coordonatori de securitate si sanatate

pentru santiere temporare si mobile


Tot mai des, pe ecrane se deruleaza imagini din santiere de constructii unde
se produc evenimente/ accidente de munca soldate cu victime, din cauza
nerespectarii legislatiei privind securitatea si sanatatea in munca.
Se prabusesc peste lucratori, maluri ale unor santuri adanci, deoarece
malurile nu sunt sustinute corespunzator si/ sau pamantul nu a fost indepartat
la minim 1 m de buza santului.
Se prabusesc ziduri de beton peste lucratori, deoarece demolarea este facuta
haotic, fara un plan strict, precis si fara luarea celor mai elementare masuri
pentru protejarea sanatatii si securitatii lucratorilor.
Se prabusesc macarale peste imobile si/ sau peste masini, cad oameni de pe
platformele macaralelor turn, deoarece nu sunt respectate reguli minime de
protectie a lucratorilor si a persoanelor din jur, nu sunt ingradite si semnalizate
corespunzator zonele periculoase din imediata apropiere a echipamentelor
tehnice de lucru.
Exemplele pot continua. n afara transmiterii stirii ca pe ceva senzational, nu
se aminteste nimic in reportaje, despre prevederile legislative, despre
obligatiile angajatorilor si despre responsabilitatea celor investiti prin lege sa ia
masurile de prevenire si protectie care se impun. Se merge, probabil, pe ideea
ca legislatia trebuie cunoscuta de catre toata suflarea omeneasca, care are
legatura cu munca. Evenimentele contrazic de prea multe ori aceasta idee.
!stazi, incerc sa aduc in atentie o responsabilitate, cea de coordonator de
securitate si sanatate pe santiere temporare si mobile, de care angajatorii uita,
nu o cunosc sau o ignora total, mergand pe mai vechea idee paguboasa la
romani " lasa ca merge si asa, nu o sa mi se intample tocmai mie.
Regulamentul pentru formarea specifica de coordonator de securitate si
sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizatii lucrarilor
pentru santiere temporare sau mobile
#rin $% nr. &''/ '(.'&.(''), publicata in *+ nr. (,(/ (1.'&.('') au fost
transpuse in legislatia nationala a -omaniei, prevederile .irectivei nr. /(/ ,0/
CEE privind Cerintele minime de securitate si sanatate pe santierele
temporare si mobile, publicata in 1urnalul +ficial al Comunitatilor Europene
21+CE3 nr. 4 (5,/ 1//(. !ceste prevederi legislative au intrat in vigoare la
data de '1.'1.(''0.
Se considera santier temporar sau mobil, orice santier in care se desfasoara
lucrari de constructii sau de inginerie civila 2anexa 1 la $% nr. &''/ ('')3.
Sunt mentionate lucrari de constructii, amenajeri sau instalatii, renovari,
reparatii, modernizari, reabilitari, extinderi, etc.
Sunt considerate lucrari care implica riscuri specifice pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor 2anexa ( la $% nr. &''/ ('')3, lucrarile care expun
angajatii la riscul alunecarilor de teren, caderii de la inaltime, substantelor
chimice periculoase, datorate lucrului in apropierea liniilor de inalta tensiune,
lucrului cu aer comprimat, explozibili, etc.
6eneficiarii si/ sau managerii de proiect au obligatia sa desemneze prin
decizie interna un coordonator in materie de securitate si sanatate in munca
pe durata elaborarii proiectului si/ sau pe durata realizarii lucrarii.
#rin +rdinul **SS7 nr. (5(/ (&.'&.(''0 s8a aprobat -egulamentul privind
formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe
durata elaborarii proiectului si/ sau a realizarii lucrarii pentru santiere
temporare ori mobile.
-egulamentul stabileste conditiile de participare la programele de formare a
coordonatorilor, prin parcurgerea unui curs cu caracter teoretic si aplicativ,
organizat de catre furnizori de formare autorizati de catre **SS7 si *EC.
Se stabilesc specializarile pe care trebuie sa le aiba persoanele care pot
indeplini functia de coordonator de securitate si sanatate in munca, nivelul de
studii, obligatia ca acestia sa fi urmat anterior un curs de pregatire in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, la nivel de baza 2pentru persoane cu studii
medii3, respectiv nivel de baza superior 2pentru persoanele cu studii
superioare3.
Coordonatorii care au absolvit cursuri de formare de nivel de baza pot
desfasura activitatea pentru elaborarea proiectelor si/ sau pe santiere aferente
acestora, cu maxim ,'' mp suprafata construita desfasurata. .aca persoana
are doar studii medii 2tehnician3, acesta poate fi angajat drept coordonator de
securitate si sanatate in munca, numai pe parcursul realizarii lucrarii.
Coordonatorii care au absolvit cursuri de formare de nivel superior pot
desfasura activitatea pentru oricare proiecte si/ sau pe santierele aferente.
#ana la data de '1.'/.(''0 functia de coordonator poate fi ocupata de orice
persoana fizica sau juridica, care indeplineste conditiile prevazute de 9ormele
metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca, aprobate prin
$% nr.15(,/ (''), art. 50 8,1, corespunzatoare nivelului mediu sau superior
de pregatire si cu experienta in activitatea de constructii.
#rin $% nr. )'1/ 1&.').(''0 publicata in *+ nr. 50'/ 1(.'0.(''0, la punctul
s8au adus modificari si completari la $% nr. &''/ (''), instituindu8se
obligativitatea ca inca din faza de conceptie, studiu si elaborare proiect,
managerul de proiect, proiectantul si beneficiarul sa ia in considerare
principiile de prevenire in materie de securitate si sanatate prevazute de
4egea securitatii si sanatatii in munca nr. &1// ('') art. 0 al.2&3 lit.a8i

S-ar putea să vă placă și