Sunteți pe pagina 1din 4

Nr. INSTRUCTIUNI Obs.

Crt. de Aparare Impotriva Incendiilor in Depozite

1. Depozitarea materialelor solide, lichide, si gazoase si a altor materiale sau


substante, precum si a deseurilor si ambalajelor se face in raport cu natura,
forma, dimensiunea, modul de ambalare si proprietatile fizico-chimice ale
acestora din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor (grupa sau
clasa de combustabilitate, tendinta de autoaprindere, autoinflamare, explozie,
comportare in contact sau in prezenta altor produse, substantele stingatoare
compatibile si eficienta la interventie in caz de incendiu etc.), cu respectarea
instructiunilor producatorului si proiectantului.
2. Depozitele vor fi marcate cu inscriptii privind continutul.
3. Depozitarea se face numai pe categorii de materiale sau de produse, in
perfecta ordine, lasandu-se spatii pentru manipulare si circulatie.
4. Spatiile de depozitare vor avea precizate riscul (categoria) de pericol de
incendiu, determinata conform prevederilor reglementarilor tehnice si clasa de
periculozitate a meterialelor si substantelor depozitate.
5. Este interzisa depozitarea ambalajelor cu produse de natura necunoscuta la
un loc cu alte produse.
6. Depozitarea si manipularea materialelor si a substantelor combustibile se face
in ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzator, in vederea
indentificarii naturii, riscurilor de incendiu si a procedeelor de stingere si de
neutralizare adecvate.
7. Se interzice depozitarea in aceeasi magazie sau compartiment a materialelor
care dau nastere la reactii periculoase la incendiu si explozie sau necesita
substante de stingere incompatibile, cum ar fi:
a) recipiente de gaze sub presiune cu substante care degaja gaze toxice sau
vatamatoare, corozive si/sau radioactive, la un loc cu cele combustibile
b) substante sau materiale care degaja gaze corozive, impreuna cu
echipamente, aparataje etc. sensibile la coroziuni.
c) materiale ce reactioneaza periculos cu substantele stingatoare utilizate
in caz de incendiu pentru stingerea celorlalte materiale din compartiment
d) substante inflamabile (vopsele, diluanti, prenandez etc.) impreuna cu
carbid sau acizi.
8. Materialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se pastreaza
in conditii adecvate naturii lor, luandu-se masui de control destinate
preintampinarii fenomenului de autoincalzire.
9. Materialele, substantele, produsele si obiectele de valoare sau cu risc mare de
incendiu se depoziteaza pe cat posibil in incaperi compartimente, separate fata
de restul constructiei prin elemente rezistente la foc.
10. Materialele din aceeasi grupa sau clasa de periculozitate cu forme geometrice
sau dimensiuni similare se depoziteaza in stive care vor avea inaltimea,
latimea, si culoarele de circulatie si evacuare atfel incat in caz de incendiu sa
fie posibila mainpularea lor cu usurinta, precum si accesul personalului de
interventie pentru stingere si evacuare.
Este interzisa depozitarea ambalajelor, a marfurilor sau a altor materiale
combustibile in vecinatatea ferestrelor si a peretilor neprotejati impotriva
focului.
11. La depozitarea materialelor solide, lichide, a gazelor si a altor substante
combustibile, precum si a ambalajelor se asigura distantele de siguranta
stabilite prin intructiuni, reglementari tehnice etc. fata de:
a) instalatiile, mijloacele si elementele de incalzire, precum si fata de
instalatiile, utilajele, agregatele tehnologice care functioneaza la o temperatura
mai mare decat temperatura mediului ambiant
b) capetele sprinkler (de tava sau de raft), dencere, duze de pulverizare a
apei sau de refulare a altor substante stingatoare, pentru a nu reduce
eficienta acestora
c) avertizoarele si detectoarele de incendiu, de orice tip
d) corpurile electrice si alte mijloace de iluminat sau de incalzit, astfel incat
sa nu se produca aprinderea materialelor ori a substanelor sau deteriorarea
instalatiilor si mijloacelor respective.
12. Materialele ambalate in ambalaje cu forme geometrice regulate vor fi
depozitate in stive, ordonat asezate (pentru a nu se prabusi), a caror inaltime
nu va fi mai mare de 1,5 ori latura mica a bazei.
13. In depozite, vor fi respectate distantele de siguranta fata de elementele de
incalzire si corpurile de iluminat, care vor fi de 0,9 m. De asemenea, vor fi
lasate libere caile de acces la tablouri electrice si la stingatoare.
14. Pentru delimitarea cailor de acces si evacuare, spatiile de depozitare vorfi
marcate cu o banda de vopsea alba.
15. In depozite nu se vor utiliza lampi electrice portative, precum si orice tip de
aparat electric portativ.
16. Este interzis a se lasa deschis depozitul, in lipsa personalului de deservire a
acestuia.
17. Rafturile pe care se depoziteaza materialele combustibile vor fi din materiale
incombustibile sau materiale combustibile ignifugate.
18. In depozitele (magaziile) de materiale tehnice generale (diverse) se admite
pastrarea a maximum 200 l lichide combustibile si a 200 kg carbid, cu
respectarea masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor pentru
aceste subsante (etanseitate perfecta a vaselor metalice, protejarea fata de
umiditate, scule corespunzatoare, ventilare etc.)
19. In spatiile de depozitare ale materialelor si substantelor combustibile si/sau
explozive, nu se admite amenajarea de spatii pentru birouri sau de productie.
Acestea se realizeaza in incaperi separate, conform reglementarilor tehnice.
20. Corpurile electrice de iluminat din depozitele de materiale combustibile trebuie
sa fie prevazute cu globuri de protectie si dupa caz cu armaturi (gratare) de
protectie.
21. In depozite se interzice iluminatul cu flacara deschisa sau folosirea insalatiei
electrice cu improvizatii sau defectiuni.
22. Spatiile de depozitare si caile de acces, de evacuare si de interventie se
marcheaza corespunzator, vizibil si se mentioneaza in planurile de protectie
impotriva incendiior.
23. Inaintea descarcarii la rampe sau magazii, marfurile si materialele
combustibile sosite in vagoane, autovehicule etc. vor fi controlate in vederea
depistarii eventualelor focare de incendiu.
24. La depozitarea unor substante care prezinta pericol de incendiu sau explozie
deosebit, ori care se degradeaza in timp si ca urmare pot duce la izbucnirea
incendiilor sau la producerea exploziilorm se va asigura controlul starii
acestor substante conform intructiunilor producatorului si a prescriptiilor
stabilite de beneficiar.
25. In spatiile de depozitare a materialelor si/sau a substantelor combustibile
(inclusiv ambalaje) ori care prezinta in pericol de incendiu sau explozie,
precum si in apropierea acestoram este interzisa utilizarea focului deschis la o
distanta mai mica de orice instalatie sau rezervor al depozitului de statiile de
pompare, rampe etc.
26. Lucrul cu foc deschis la conductele montate in canale este admis numai dupa
ce:
a) s-a curatat canalul pentru conducte pe o raza de minimum 10 m de
locul unde se va lucra cu foc
b) s-au golit si conductele vecine
c) conducta la care se lucreaza s-a golit, s-a purjat, s-a aerisit si s-a blindat
cu flanse oarbe.
27. Nu este permisa intrarea in depozit a mijloacelor de transport cu defectiuni
tehnice sau neprotejate corespunzator pericolului acestuia.
28. Se interzice parcarea, intretinerea si repararea mijloacelor de transport in
spatiile de depozitare, pe rampe si pe caile de acces ale acestora
29. In spatiile de depozitare fumatul este interzis, iar accesul personalului din
afara acestora este strict interzis.
30. Pe teritoriul depozitelor si in exterior, terenul va fi curatat de vegetatia uscata,
iar fata de vecinatati trebuie luate masuri de limitare a propagarii focului, in
caz de incendiu.
31. In caz de incendiu, concomitent cu actiunea de stingere se vor evacua
materialele, iar din spatiile inchise se va asigura evacuarea fumului si dupa
caz, a gazelor fierbinti.
32. Ambalajele si deseurile rezultate (lazi, capace, stelaje, talas, paie, hartie etc.)
vor fi evacuate zilnic in locurile stabilite in acest scop
33. Canalizarea apelor cu reziduri combustibile trebuie sa se faca separat fata de
canalizarea apelor menajere.
34. Dezghetarea instalatiilor, conductelor, armaturilor, ventilelor, pompelor, etc.
prin care circula lichide combustibile se face numai cu abur de joasa
presiune, apa calda, nisip fierbinte sau alte mijloace care nu prezinta pericol
de incendiu. este interzisa folosirea focului deschis.
35. Scurgerile de lichide combustibile se colecteaza imediat si se indeparteaza in
locuri prestabilite. Platformele betonate si nebetonate ale depozitelor se curata
de reziduri ori de cate ori este necesar.
36. Stivele de materiale vor fi astfel amplasate, incat sa se asigure o trecere
principala, cu latimea de 2 m, dispusa in directia usilor principale, iar
transversal, distante de minim 0,8 m, pentru a se inlesni transportul si
interventiile, in caz de incendiu. Aceste cai vor fi marcate cu benzi vopsite, de
culoare alba.
37. Intre stivele de materiale si peretii depozitului, se va lasa un spatiu minim, de
0,6 m.
38. La terminarea programului de lucru se deconecteaza instalatiile electrice de la
reteaua de alimentare cu energie electrica.
39. Personalul de interventie in caz de incendiu, va fi echipat cu mijloacele
necesare pentru protectia cailor respiratorii si impotriva temperaturilor inalte.
40. Pentru localizarea si stingerea incendiilor, izbucnite la spatiile pentru
depozitare, care apartin societatii, se va proceda astfel:
a)-se va actiona asupra intregii suprafete incendiate cu apa, pulbere
sau spuma mecanica in functie de natura materialelor cuprinse de
incendiu;
b)-se va organiza, concomitent stingerea cu evacuarea bunurilor si
persoanelor din incinta spatiului.

VERIFICAT APROBAT ,
Cadru Tehnic P.S.I.