Sunteți pe pagina 1din 7

P.S.I.-S.U. Lista documentelor necesare : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Decizie de numire cadru tehnic Decizie de numire a echipei de interventie si sprijin Decizie privind instruirea personalului Plan de instruire testare Tematici pentru toate tipurile de instructaj Fise de instruire completate la zi in urma instructajelor Registru de consemnare efectuare instructaje cu semnaturile participantilor Instruire obligatorie a personalului de executie lunara(personal de executie a interventiei in caz de incendiu .Pentru celelalte categorii de personal se stabileste prin procedura de instruire durata la care are loc instruirea) 9. Test instructaj introductiv general 10. Testare obligatorie anuala lucratori 11. Testari periodice 12. Fisa obiectivului trimisa inspectoratului judetean 13. Semnalizare cu panouri avertizoare,de interdictie sau de informare conform legii 14. Marcare cai de acces si evacuare 15. Plan controale interne 16. Registru de rapoarte de consemnare a controalelor 17. Instructiuni specifice pentru situatii de urgenta pentru meserii,spatii,utilaje dupa caz 18. Reglementare fumat 19. Reglementare temperaturi extreme 20. Reglementare cai de acces si evacuare 21. Reglementare substante inflamabile 22. Reglementare lucru cu foc deschis 23. Permise de lucru cu foc arhivate 24. Registru de consemnare a permiselor de lucru cu foc 25. Plan de actiune in caz de incendiu 26. Decizii stabilire responsabilitati in caz de incendiu 27. Dovada instruire plan de actiune in caz de incendiu 28. Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca elaborate si afisate la locul de munca 29. Plan de evacuare acelasi cu cel de la SSM 30. Lista mijloace de stingere a incendiilor 31. Registru de control alsistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare,alertare ,limitare stingere a incendiilor 32. Verificarea anuala a instinctoarelor 33. Scenariu siguranta la foc(copie) 34. Procedura tratare deseuri 35. Documente si materiale de instruire vezi rubrica Legislatie de pe site Aceasta lista e posibil sa nu fie completa pentru ca se adreseaza unei firme mici. Cei care doresc o pot completa lasind un comentariu conform domeniului lor de activitate.

Documentele solicitate angajatorilor de ctre inspectorii de munc n cadrul aciunilor de control n domeniul securitii i sntii n munc 1. Registrul unic de control + Actele constitutive ale angajatorului: - Contract de societate ; - Statutul societii ; - Certificatul de nmatriculare la Registrul comerului cu anexele aferente; - Hotrrea judectoreasc de nfiinare ; - Codul fiscal ; - Autorizaia de funcionare ; - Acte adiionale de modificare, completare ; - Procura notarial de mputernicire pentru reprezentantul angajatorului ; - Autorizaia de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii; - Numrul salariailor i structura de personal, aprobat (Organigrama) 2. Autorizaia de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii 3. Decizii interne pentru: - personalul cu atribuii n domeniul SSM; - componenta serviciului de SSM - conductorii locurilor de munc; - personalul cu responsabiliti conform NSSM( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalaii aer comprimat) 4. Documentele Comitetului de Securitate i Sntate n Munc (CSSM): - decizia de nfiinare; - raportul anual al conductorului unitii n CSSM cu privire la situaia securitii i sntii n munc; - raportul medicului care asigura supravegherea strii de sntate a salariailor; - planul anual de masuri n domeniul SSM i fondul de cheltuieli necesar - programul de activitate al serviciului de SSM 5. Evaluarea riscurile de accidentare i mbolnvire profesional la locurile de munc 6. Dosarul medical individual 7. Fia de aptitudini 8. nscrierea n fia de instructaj Apt pentru lucru la nlime 9. Foaia de parcurs 10. Raport de edin sigurana circulaiei 11. Nota de comanda reparaii 12. Programe de instruire, testare pe meserii sau activiti 13. Masuri tehnico-organizatorice de prevenire alarmare, intervenie, evacuare i prim ajutor 14. Tematici de instruire 15. Diploma de absolvire a cursurilor de protecia muncii 16. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunotinelor n procesul de instruire 17. Fiele individuale de instructaj de protecia muncii 18. Procese verbale care s ateste modul de efectuare a instructajului periodic 19. Foaie de prezen 20. Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protecie (EIP) i de lucru (EIL), corespunztor riscurilor activitii 21. Certificate de conformitate pentru EIP i EIL 22. Fise de magazie pentru dotarea cu EIP 23. Documentele care sa ateste ca ET utilizate n cadrul unitii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii 24. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalaiilor n funciune 25. Contractul colectiv de munc ntocmit la nivelul unitii(clauzele referitoare la protecia muncii, la timpul de munc, regimul pauzelor, munca n schimburi i intensitatea acesteia)

26. Regulamentul de Organizare i Funcionare i Regulamentul Intern 27. Msuri tehnice i/sau organizatorice luate pentru protecia mpotriva electrocutrii prin atingere direct i indirect 28. Buletine de verificri PRAM 29. Determinrile de noxe, n cazul unitilor cu tehnologii care degaj noxe chimice ( n vederea stabilirii msurilor specifice de protecie a muncii) 30. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munc( daca sunt sub cele maxim admise pentru protecia neuropsihic i psihosenzorial a executanilor) 31. Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecia muncii corespunztor condiiilor n care se desfoar activitatea la locurile de munc 32. Autorizarea din punct de vedere al proteciei muncii pentru salariaii care exercit meserii ce trebuie autorizate 33. Evidena locurilor de munc cu condiii deosebite: vtmtoare, grele i periculoase 34.Certificate medicale cu diagnostic accident 35. Implementare noilor prescripii minime pentru semnalizarea de securitate i/sau sntate n munc 36. Documentul privind protecia la explozie i evaluarea riscurilor de explozie 37. Buletine de verificare metrologic a AMCurilor din dotare 38. Verificrile ISCIR 39. Fia postului 40. Permisul de lucru cu foc 41. Permis gass free, n situaiile de lucrri n spaii nchise unde exist pericol de explozie 42. Documentul privind protecia la explozie 43. Autorizaie de lucru n zone Ex 44. Proiect de zonare Ex i clasificarea ariilor periculoase 45. Plan tehnic de exploatare 46. Registrul de evident a elementelor pentru legare a sarcinilor, dup caz 47. Registrul cu orele de funcionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex. compresoare) 48. Programul de revizii i reparaii a ET din dotare 49. Plan de evacuare n caz de urgent 50. Registre de eviden a accidentailor n munc 51. Registre de eviden a accidentelor uoare 52. Registre de eviden a incidentelor periculoase 53. Registre de eviden a mbolnvirilor profesionale 54. Raportare semestriala a accidentelor de munc 55. Registrul de serviciu la bordul navelor 56. Registrul pentru substane toxice 57. Registrul de eviden a materialelor explozive 58. Formular comanda i ndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive 59. Cartea tehnica a utilajului 60. Instruciuni de lucru 61. Proces verbal de punere n funciune a schelei 62. Conveniile de lucru 63. Proiectele de execuie a constructorilor, ET 64. Msurile preventive i metodele de lucru stabilite de angajator 65. Proces verbal de control propriu din punct de vedere al proteciei muncii 66. Materiale necesare informrii i educrii angajailor 67. Fisele tehnice de securitate pentru substane toxice 68. Contractele de lucrri 69. Modul de acordare a materialelor igienico sanitare 70. Fia de expunere la riscuri profesionale 71. Evidena nominal a angajailor cu handicap i a celor cu vrsta sub 18 ani 72. Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM 73. Dosarele de personal ale salariailor, care ar trebui sa cuprind:

- dovada realizrii obligaiei de informare prevzut la art.17 din Codul Muncii; cerere de angajare; curriculum vitae; acte stare civil; acte de studii i calificare; fisa de aptitudini, contractul individual de munc care va cuprinde salariul i elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele adiionale i celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea i ncetarea contractelor individuale de munc; actele de identitate; avizul medical; actele de studii; fia postului; acte adiionale la contractele individuale de munc; acte privind cercetarea i aplicarea sanciunilor disciplinare; permisul de munc (n cazul salariailor ceteni strini; certificatul de cazier judiciar (unde este cazul); Alte documente necesare efecturii controlului n domeniul securitii i sntii n munc.

SERVICII IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR:1. Intocmirea Actelor de autoritate pe linia apararii impotriva incendiilor:Actele de autoritate ale angajatorului privind apararea impotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sunt:* dispozitie privind stabilirea modului de organizare si aresponsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;* instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor lalocurile de munca;* dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;* dispozitie privind organizarea instruirii personalului;* dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgentaori contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta (dacaeste cazul);* dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii oriutilizarii constructiilor/ amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei desecuritate la incendiu;* reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea,manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice;* conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe liniaapararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului defolosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;* dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de desemnatcu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;* masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadelecaniculare sau secetoase.2. Intocmirea fisei obiectivului;3. Intocmirea Instructiunilor proprii conform specificului activitatii;4. Efectuarea instructajului general si periodic la sediul beneficiarului, dacaspatiul acesta corespunde cerintelor legale;5. Asigurarea tematicilor de pregatire pe linia apararii impotriva incendiilor sia situatiilor de urgenta conform profilului societatii dumneavoastra pecategoriile de salariati;6. Stabilirea obligatiilor si drepturilor angajatilor;7. Informarea si instruirea angajatilor in domeniul apararii impotrivaincendiilor si a situatiilor de urgent (instructajul general, periodic, salariatilor ladata stabilita in grafic cnf. Legislatiei in vigoare), precum si verificareacunostintelor;8. Indrumarea salariatilor cu raspunderi privind completarea registreleinstalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor;9. Desemnarea conducatorului locului de munca si instruirea acestuiaprivind completarea registrului pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;10. Efectuarea exercitiilor de evacuare si ulterior completarea evidenteiexercitiilor de evacuare a personalului;11. Intocmirea de programe/planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii, inurma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor indomeniu;12. Acordare asistenta pentru intocmirea programului anual pentru situatii deurgenta si finantarea cheltuielilor pentru realizarea masurilor; 13. Efectuarea trimestriala a controlului intern de prevenire privind modul derespectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.SERVICII IN DOMENIUL PROTECTIEI CIVILE1. Intocmirea urmatoarelor acte de autoritate in conformitate cu prevederileLegea nr. 481/2004 privind Protectia civila, republicata in 2008 O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta,aprobata cu Legea nr. 15/2005:* decizia (dispozitia) pentru: numire a inspectorului de protectie civila,constituire a comitetului pentru situatii de urgenta (celula de urgenta) si aregulamentului de organizare si functionare al acestuia;* decizia (dispozitia) de aprobare a organigramei de protectie civila si aconstituirii echipelor de interventie in caz de situatii de urgenta;* decizia (dispozitia) de instruire a salariatilor in domeniul protectieicivile;* intocmirea planului de alarmare al comitetului pentru situatii deurgenta, sinopticul cu activitatile si planul pazei de aparare a punctului deconducere.2. Clasificarea unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice sioperatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie detipurile de riscuri specifice;3. Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta;4. Intocmirea schemei de instiintare persoanelor si organismelor competente la producerea unei situatii de protectie civila;5. Programul sedintelor semestriale ale comitetului pentru situatii de urgenta(celula de urgenta);6. Pregatirea inspectorului de protective civila a conducatorilor locurilor demunca cu modul de desfasurare a instruirii salariatilor din subordine.PLANURI DE INTERVENTIE SPECIFICE TIPURILOR DE RISCURI(fiecare plan se negociaza in functie de natura, amploarea si specificulactivitatii desfasurate pe baza de contract incheiat)1. Planul de interventie la incendiu, intocmit in conformitate cu prevederileAnexei nr. 3 din O.M.A.I. 163/2007 privind normele generale de aparareimpotriva incendiilor.2. Planul de analiza si acoperire a riscurilor, intocmit in conformitate cuprevederile O.M.A.I. nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobareaMetodologiei de

elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si aStructurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor.3. Planul de evacuare in situatii de urgenta intocmit in conformitate cuprevederile O.M.A.I. Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta.4. Planul de aparare in cazul producerii unei situatii de urgenta specificegenerata de cutremur, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului comun OMAI nr. 1160/2006 si OMTCT nr. 1995/2005 pentru aprobareaRegulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentaspecifice la cutremure si/sau alunecari de teren.5. Identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici,generatori de evenimente periculoase, intocmit in conformitate cu prevederileLegii nr. 481/2004 privind Protectia civila, republicata in 2008.6. Plan de asigurare a bazei tehnico-materiale necesare pregatirii, protectieisi interventiei in situatii de protectie civila.7. Planul de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologicepericuloase, intocmit in conformitate cu prevederile ORDIN Nr. 638/420 din 12mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor deurgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase,accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale.8. Planul de protectie si interventie in caz de accident nuclear sau urgentaradiologica, intocmit in conformitate cu prevederile O.M.A.I. Nr. 684 din 7 iunie2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregatireasi interventia in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica.9. Planul de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substantepericuloase, intocmit in conformitate cu prevederile O.M.A.I. Nr. 647 din 16mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborareaplanurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substantepericuloase. Lista Doc. Necesare PSI

Continut: Tematica instruire introductiv generala Tematica instruire la locul de munca Tematica instruire periodica Instructiuni proprii cu caracter general (P.S.I, situatii de urgenta, etc) Instructiuni de prevenire si stingere a incendiilor in activitatea de constructii industriale si civile Instructiuni de prevenire si stingere a incendiilor in atelierele de intretinere si reparatii auto Instructiuni de prevenire si stingere a incendiilor in depozitele de materiale de constructii Instructiuni de prevenire si stingere a incendiilor in sectorul de alimentatie publica - magazine de alimente - depozite en-gros de alimente Instructiuni de prevenire si stingere a incendiilor la depozitarea materialului lemnos Instructiuni de prevenire si stingere a incendiilor la depozitele de materiale textile Instructiuni de prevenire si stingere a incendiilor la punctele de preparare a mancarurilor, restaurante, bucatarii Instructiuni de prevenire si stingere a incendiilor pentru recipiente si butelii