Sunteți pe pagina 1din 15

CNCF,,CFR”SA-SUCURSALA REGIONALA DE 2018

CĂI FERATE BRAȘOV

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE


PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ
„CONDUCATOR -AUTOVEHICULE SUB 1,5 TONE-Mașina de serviciu”

1. PROCESUL DE MUNCĂ
Procesul de muncǎ are drept scop deplasarea la/de la serviciu la domiciliu ,deplasarea in timpul
programului de lucru la punctele de lucru ale unitatii .

2.ELEMENTE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ mijloace de producţie

a.Mijloace de producţie:
 autoturisme
 trusă de scule tip auto;
 carburanţi (benzină, motorină);
 lubrifianţi (ulei motor, ulei transmisie, ulei hidraulic, unsori);
 antigel (toxic);
 freon (în instalaţiile de climatizare);
 lichid de frână (toxic);
 electrolit baterii acumulator (soluţie de H2SO4);
 lichid pentru curăţare parbrize;
 dispozitive de suspendare (mecanice şi hidraulice);
 triunghiuri reflectorizante;
 pene de calare;
 manometre pentru verificarea presiunii în pneuri;
 truse medicale;
 centuri de siguranţǎ auto;
 extinctoare.

b.Sarcina de muncă
 sosirea la serviciu;
 verificarea stării tehnice a autoturismului;
 verifică nivelurile de carburanţi, lubrifianţi, lichid de răcire, lichid de frână şi
electrolit în bateriile de acumulator;
 verifică funcţionarea corectă a instalaţiei electrice, a motorului şi a sistemelor de
frânare şi direcţie;
 alimentează cu carburanţi dacă este cazul;
 completează nivelurile deficitare;
 efectueaza deplasari catre clientii unitatii sau la diferite intalniri de afaceri
 la sfârşitul parcurgerii itinerarului se reîntoarce cu autoturismul la locul de parcare;
 verifică din nou starea tehnică a autoturismului;
 raportează toate neregulile întâmpinate pe parcurs sau referitoare la starea tehnică a
autoturismelor;
 execută lucrări de întreţinere specifice autoturismelor (spălare, curăţare etc.);

1
 participă la reparaţii şi revizii tehnice, executând lucrări de complexitate mică şi
medie; lucrările sunt atribuite de către şeful formaţiei de revizii şi reparaţii.
 parcurge traseul de deplasare la/de la serviciu, pe traseul indicat in fisa individuala de
instructaj pe linia sanatatii si securitatii in munca

c.Mediul de muncă
Conducatorul autoturismului îşi desfăşoară activitatea în habitaclul autoturismelor:
 toate autoturismele sunt prevăzute cu sisteme de climatizare
 nivelul de zgomot se plasează sub limita de 90 dB(A)
 toate autotursimele au inspectia tehnica periodica efectuata
 toate autorismele cu polita Casco

3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI


A.Factori de risc proprii mijloacelor de producţie
a.Factori de risc mecanic:
 organe de maşini în mişcare: prindere, antrenare mânǎ sau articole vestimentaţie
(mâneci, cravate, fular etc.) de cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de apǎ,
curea distribuţie;
 lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier;
 autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în
mers;
 rostogoliri de piese, materiale de formǎ cilindricǎ sau a roţilor (provenite de la
locurile de muncǎ învecinate) în atelierul auto în timpul reviziilor şi reparaţiilor;
 scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub autoturism;
 tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase
 recipiente sub presiune – buteliile de oxigen plasate în vecinǎtatea traseelor pedestre
ale şoferului de autoturism
b.Factori de risc termic:
 temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental la inspecţii şi reparaţii (galerii
sistem evacuare, bloc motor etc.);
 incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.);
c.Factori de risc electric:
 electrocutare prin atingere directǎ:
 panouri electrice neasigurate prin încuiere în parcare
 electrocutare prin atingere indirectǎ sau apariţia tensiunii de pas la deteriorarea
circuitelor de legare la instalaţia de împǎmântare.
d.Factori de risc chimic:
 lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frânǎ;
 lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, etc.

B.Factori de risc proprii mediului de muncă


a.Factori de risc fizic:
 temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în habitaclul autoturismelor care nu sunt
dotate cu instalaţie de condiţionare a aerului;
 diferente de temperatura la urcarea/coborarea din masina pe timpul iernii/verii;
 nivel de iluminare:
 la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de
folosirea incorectǎ a luminilor de cǎtre participanţii la trafic;
 calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme;

2
b.Factori de risc chimic:
 gaze, vapori, aerosoli toxici provenite de la alte autovechicule din parcare,clienti.

C.Factori de risc proprii sarcinii de muncă


a.Suprasolicitare fizicǎ:
 efort static, poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor lungi.
b.Suprasolicitare psihică:
 solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii, decizii dificile în timp scurt –
intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasǎrii în
condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare).

D.Factori de risc proprii executantului


a.Acţiuni greşite:
 circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu
avansat de obosealǎ;
 executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementeazǎ circulaţia pe
drumurile publice;
 circulaţia fǎrǎ închiderea centurii de siguranţǎ;
 circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de
frânare;
 neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ;
 depǎşirea numǎrului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau
angajarea de discuţii cu pasagerii;
 întreruperea motorului în rampǎ şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la
coborâre);
 cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea
pedestrǎ.
b.Omisiuni:
 neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare.

3
UNITATEA: CNCF,,CFR”SA
SUCURSALA REGIONALA NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 6
DE CĂI FERATE BRAȘOV
SERVICIUL COMERCIAL FIŞA DE EVALUARE DURATA EXPUNERII: 8 h/
COLOANA AUTO
A LOCULUI DE MUNCĂ ECHIPA DE EVALUARE

LOCUL DE MUNCĂ:
Conducator auto-mașina de serviciu

CONSE-
CLASA
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
FACTORI DE RISC DE NIVEL
SISTEMULUI DE FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
IDENTIFICAŢI GRAVI- DE RISC
MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Organe de maşini în mişcare:
PRODUCŢIE MECANIC  prindere, antrenare mânǎ sau articole vestimentaţie
(mâneci, cravate, fular etc.) de cǎtre transmisiile DECES 7 1 3
prin curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea
distribuţie;

1. Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) DECES 7 5 7


în caz de incident rutier
2. Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau
DECES 7 3 5
a sistemului de frânare în mers
3. Rostogoliri de piese, materiale de formǎ cilindricǎ sau ITM 45-180
a roţilor (provenite de la locurile de muncǎ învecinate) 3 2 2
zile
în atelier în timpul reviziilor şi reparaţiilor
4. Rǎsturnare piese, materiale neasigurate împotriva
deplasǎrilor necontrolate in parcare sau la clientii DECES 7 1 3
unitatii

34
5. Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi ITM 3-45
2 5 3
zile
2. Proiectare de corpuri sau particule:
 particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii INV gr. III 4 4 4
acestuia.
1. Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe taioase, în ITM 3-45
special la operaţii de reparaţii minore 2 6 3
zile
6. Recipiente sub presiune – buteliile de oxigen plasate în
vecinǎtatea traseelor pedestre ale şoferului de DECES 7 1 3
autoturism
FACTORI DE RISC 2. Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental ITM 3-45
2 4 2
TERMIC la inspecţii zile
1. Diferente de temperatura la coborarea din masina ITM 3-45
2 5 3
zile
2. Incendii provocate de izolaţii electrice
necorespunzătoare (uzate, cu defecte etc.) DECES 7 1 3

FACTORI DE RISC 1. Electrocutare prin atingere directǎ:


ELECTRIC  panouri electrice neasigurate prin încuiere în DECES 7 2 4
atelierul de reparaţii,clienti,parcari

7. Electrocutare prin atingere indirectǎ sau apariţia


tensiunii de pas la deteriorarea circuitelor de legare la DECES 7 1 3
instalaţia de împǎmântare
FACTORI DE RISC 8. Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frânǎ DECES 7 1 3
CHIMIC 9. Lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de ITM 45-180
3 4 3
acumulatori – arsurǎ chimicǎ zile
10. Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri DECES 7 1 3
etc.
MEDIUL FACTORI DE RISC 11. Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în ITM 3-45 2 5 3
DE MUNCĂ FIZIC habitaclul autoturismelor care nu sunt dotate cu zile
instalaţie de condiţionare a aerului

35
12. Curenţi de aer – deplasare cu geamurile deshise ITM 3-45
2 5 3
zile
2. Nivel de iluminare:
 la deplasarea pe timp de noapte intervine DECES 7 1 3
fenomenul de orbire provocat de folosirea
incorectǎ a luminilor de cǎtre participanţii la trafic.
13. Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de DECES 7 1 3
teren, prǎbuşiri de copaci, seisme
14. Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele ITM 3-45
2 5 3
drumuri rurale zile
FACTORI DE RISC 15. Gaze, vapori, aerosoli toxici proveniţi de la
CHIMIC funcţionarea motoarelor termice în incinta DECES 7 1 3
atelierelor,parcari
SARCINA SUPRASOLICITARE 16. Efort static, poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor lungi ITM 3-45
2 5 3
DE MUNCĂ FIZICǍ zile
SUPRASOLICITARE 17. Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii,
PSIHICĂ decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza
ITM 45-180
reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul 3 6 4
zile
deplasǎrii în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie,
ninsoare)
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 18. Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor DECES 7 1 3
medicamente sau într-un stadiu avansat de obosealǎ
19. Executarea de manevre nepermise de legislaţia care DECES 7 1 3
reglementeazǎ circulaţia pe drumurile publice
20. Circulaţia fǎrǎ închiderea centurii de siguranţǎ DECES 7 1 3
21. Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, DECES 7 1 3
instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare
22. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea DECES 7 1 3
atmosfericǎ
23. Depǎşirea numǎrului maxim de persoane admis, a
sarcinii maxime admise sau angajarea de discuţii cu DECES 7 1 3
pasagerii
24. Întreruperea motorului în rampǎ şi aducerea manetei de DECES 7 1 3
viteze în poziţia neutru (la coborâre)
34.Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, ITM 3-45 2 5 3
dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ zile

36
OMISIUNI 35. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a
DECES 7 2 4
celorlalte mijloace de protecţie din dotare

5. Nivelul de risc global al locului de muncă este:


35

r  Ri i
1  (7  7)  1  (5  5)  4  (4  4)  27  (3  3)  2  (2  2) 389
N rg  i 1
   3,44
35
1  7  1  5  4  4  27  3  2  2 113
r i 1
i

6.NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC


37
Locul de muncă: CONDUCATOR AUTOVEHICULE SUB 1,5 t
Nivel global de risc: 3,44

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35
FACTORI DE RISC

38
6.1. LEGENDǍ

F1- Organe de maşini în mişcare:


 prindere, antrenare mânǎ sau articole vestimentaţie (mâneci, cravate, fular etc.) de
cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea distribuţie;
F2- Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier
F3- Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers
F4- Rostogoliri de piese, materiale de formǎ cilindricǎ sau a roţilor (provenite de la locurile
de muncǎ învecinate) în atelier în timpul reviziilor şi reparaţiilor
F5- Rǎsturnare piese, materiale neasigurate împotriva deplasǎrilor necontrolate în cazul
lucrului în atelierul de revizii şi reparaţii
F6- Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale la lucrul în canalul de acces sub autoturism sau
la lucrul pe platformǎ, sub autoturism
F7- Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi
F8- Proiectare de corpuri sau particule:
 particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia.
F9- Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase
F10- Recipiente sub presiune – buteliile de oxigen plasate în vecinǎtatea traseelor pedestre
ale şoferului de autoturism
F11- Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental la inspecţii şi reparaţii (galerii
sistem evacuare, bloc motor etc.)
F12- Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul
rece (scule, dispozitive etc.)
F13- Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzătoare (uzate, cu defecte etc)
F14- Electrocutare prin atingere directǎ:
 deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul cu unelte cu
acţionare electricǎ, portabile (la reparaţii);
 panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii.
F15- Electrocutare prin atingere indirectǎ sau apariţia tensiunii de pas la deteriorarea
circuitelor de legare la instalaţia de împǎmântare
F16- Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frânǎ
F17- Lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – arsurǎ chimicǎ
F18- Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.
F19- Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în habitaclul autoturismelor care nu sunt
dotate cu instalaţie de condiţionare a aerului
F20- Curenţi de aer – deplasari cu geamurile deshise
F21- Nivel de iluminare:
 la lucrul în atelier se foloseşte preponderent iluminatul local cu lampǎ portabilǎ;
 la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea
incorectǎ a luminilor de cǎtre participanţii la trafic.
F22- Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme
F23- Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri rurale – la majoritatea
autoturismelor din dotare nu existǎ sistem eficient de filtrare a aerului care intrǎ în
habitaclu
F24- Gaze, vapori, aerosoli toxici proveniţi de la funcţionarea motoarelor termice în incinta
atelierelor
F25- Efort static, poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor lungi
F26- Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii, decizii dificile în timp scurt –
intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasǎrii în

39
condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare)
F27- Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu
avansat de obosealǎ
F28- Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementeazǎ circulaţia pe
drumurile publice
F29- Circulaţia fǎrǎ închiderea centurii de siguranţǎ
F30- Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de
frânare
F31- Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ
F32- Depǎşirea numǎrului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea
de discuţii cu pasagerii
F33- Întreruperea motorului în rampǎ şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la
coborâre)
F34- Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ
F35- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie
din dotare

40
7. FISA DE MASURI PROPUSE
Locul de muncǎ: „CONDUCATOR AUTOVEHICULE SUB 1,5 t”

NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt. FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
F2-Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau Măsuri organizatorice:
1. 7
CF) în caz de incident rutier  respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile publice.
Măsuri tehnice:
 executarea reviziilor tehnice la termenele stabilite de legislaţia în vigoare şi
de celelalte norme interne.
F3-Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie
2. 5
sau a sistemului de frânare în mers Măsuri organizatorice
 raportarea imediată a tuturor defecţiunilor semnalate sau a suspiciunii asupra
modului de funcţionare la mecanismele şi sistemele mijloacelor de transport;
 controlul stării tehnice la plecarea în cursă.
Măsuri organizatorice:
F8-Proiectare de corpuri sau particule:
 înlocuirea imediată a parbrizului în momentul în care se constată că acesta a
3.  particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii 4
fost lovit şi deteriorat;
acestuia.
 evitarea conducerii cu geamurile deschise pe suprafeţele de teren pe care se
ridică pulberi pneumoconiogene.
4. F14-Electrocutare prin atingere directǎ: 4
Măsuri tehnice:
 deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de
curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricǎ,  identificarea instalaţiilor la care urmează a se lucra;
portabile (la reparaţii);  verificarea vizuală a integrităţii legării la pământ a carcaselor aparatajelor, a
 panouri electrice neasigurate prin încuiere în stâlpilor şi suporţilor metalici şi de beton, din zona de lucru;
atelierul de reparaţii.  utilizarea, după caz, a căştii de protecţie a capului, vizierei de protecţie a
feţei, mănuşilor electroizolante, încălţămintei sau covorului electroizolant şi
a sculelor cu mâner electroizolant.
Măsuri organizatorice:
 instruirea şi autorizarea potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi

41
NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt. FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
testarea periodică a cunoştinţelor tehnice şi de securitate a muncii dobândite
de către executanţi;
 executarea conform procedurilor autorizate a tuturor intervenţiilor, indiferent
de natura lor;
 controlul periodic cu tematică vizând respectarea măsurilor de
electrosecuritate
 efectuarea operatiilor/reparatiilor minore la autovehicul care nu necesita
autorizare in domeniu-in cazuri urgente pana la service auto
F26-Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul Măsuri organizatorice:
deplasǎrii, decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe  control medical periodic;
5. baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul 4
 alcătuirea traseelor cu o respectare judicioasă a alternanţei
deplasǎrii în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie,
conducere/odihnă, în funcţie de starea de oboseală a conducătorului auto;
ninsoare)
 folosirea spaţiilor de odihnă în intervalele dintre deplasări.
Măsuri tehnice:
 dotarea lucrătorilor cu echipamentul individual de protecţie corespunzător
activităţii ce urmează a fi desfăşurată.
F35-Neutilizarea echipamentului individual de
6. 4
protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare Măsuri organizatorice:
 instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de
securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie
etc.

42
8.INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „conducator autovehicule sub 1,5 t”
este egal cu 3,44, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc
acceptabil.
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 35 factori de
risc identificaţi numai 6 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 1 încadrându-se în
categoria factorilor de risc maxim, 1 încadrându-se în categoria factorilor de risc mare, iar
ceilalţi 4 încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu.
Cei 6 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
 F2: Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier -
nivel parţial de risc 7;
 F3: Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în
mers - nivel parţial de risc 5;
 F8: Proiectare de corpuri sau particule: - nivel parţial de risc 4
 particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia.
 F14-Electrocutare prin atingere directǎ: - nivel parţial de risc 4
 deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul cu unelte cu
acţionare electricǎ, portabile (la reparaţii);
 panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii si parcari
 F26-Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii, decizii dificile în timp scurt
– intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasǎrii în
condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare) - nivel parţial de risc 4;
 F35-Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare - nivel parţial de risc 4.
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 6 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după
cum urmează:
 51,43 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 17,14 %, factori proprii mediului de muncă;
 5,71 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 25,72 %, factori proprii executantului.

43
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 65,71 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea
consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate), astfel încât locul de muncǎ
poate fi încadrat printre cele cu pericol deosebit de accidentare.

44
8.1 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: ŞOFER AUTOVEHICULE SUB 1,5 t
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,44

FACTORI DE RISC PROPRII FACTORI DE RISC PROPRII


EXECUTANTULUI MIJLOACELOR DE PRODUCTIE
25,72% 51,43%

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII FACTORI DE RISC PROPRII


DE MUNCA MEDIULUI DE MUNCA
5.71% 17.14%

45