Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

pentru examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate


care asigură pregătirea prin cursuri de calificare profesională / specializare / perfecționare
într-o ocupație specifică transportului feroviar, formarea profesională, autorizarea, evaluarea
competențelor profesionale generale / specifice
ale personalului cu responsabilități în siguranța circulației

Informații privind solicitantul


Denumirea societății Sucursala Regionala de Cai Ferate Brasov
Sediul Județul Brasov Localitatea Brasov
Strada Politehnicii Nr. 1
Nr. înregistrare Reg. Com J/8/1134/2003 Cod unic înregistrare 15509275
Telefon 0268472092 Fax 0268475451
E-mail
Persoana de contact
Numele Marcu Prenumele Ioan
Telefon 0722693601 E-mail Ioan.I.Marcu@cfr.ro

Informații privind persoana ce urmează a fi examinată


Numele MARCU Prenumele IOAN

CNP 1670102015142 Serie/număr act identitate AX / 684398


Competența pentru care se solicită examinarea ✘ Competența A Competența B Competența C

Specializarea pentru care se solicită examinarea Miscare

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal


Am luat cunoștință despre politica ASFR referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal, îmi cunosc drepturile și sunt de acord ca ASFR să îmi prelucreze datele personale în
scopul eliberării atestatului , în conformitate cu cadrul legislativ comunitar și intern precizate pe site-ul
ASFR.
Semnătura persoanei examinate

……………………………….

Solicităm examinarea în regim de urgență


Ne angajăm să achităm contravaloarea prestației efectuate de către ASFR.

Reprezentant legal
OPRESCU LAURIAN

………………………..
Nr. înregistrare intern / data [nume, prenume, semnătură]
Prezenta cerere a fost depusă la AFER - ISF Braov