Sunteți pe pagina 1din 2

SC..........................................................

RAPORT DE CONTROL INTERN


PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR
Nr................./..........................................

1. Unitatea controlata........................................................................................................................
2. Administrator/ director..................................................................................................................
4. Cadrul Tehnic PSI care a efectuat controlul..............................................................................
5. Participanti din partea unitatii controlate...................................................................................

VERIFICARI: DA NU OBS
Exista autorizatie/aviz la securitate la incendiu
Exista scenariu de siguranta la foc/ evaluarea la risc de
incendiu
Exista Planul de interventie aprobat de catre ISU
Exista Fisa obiectivului
Exista clauze privind raspunderile ce le revin partilor in
ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor in actele de
transmitere temporara a dreptului de folosinta a spatiilor
Sunt afisate instructiunile specifice de aparare impotriva
incendiilor la CT sau TEG
Exista indicatoare “FUMATUL INTERZIS”
Locul de fumat este marcat, dotat cu scrumiere si stingator
Lichidele inflamabile sunt tinute in siguranta, in containere
speciale, departe de alti combustibili
Deseurile combustibile sunt evacuate in mod corespunzator
Instalatia electrica este in buna stare (fara improvizatii)
Buletinele de verificare PRAM, exista si sunt in termen
Cablurile electrice traverseaza usile sau coridoarele ,
nefiind protejate impotriva loviturilor mecanice1
Exista echipamente electrice defecte
Iesirile , scarile de evacuare sunt 1iluminate corespunzator,
exista luminoblocuri de semnalizare functionabile
Stingatoarele sunt amplasate la locurile stabilite , sunt
verificate in termen, sunt marcate
Luminoblocurile de semnalizare ale hidrantilor functioneaza
Planurile de evacuare sunt afisate pe fiecare nivel
Indicatoarele de evacuare exista si sunt vizibile
Usile rezistente la foc sunt descuiate
Spatiile de sub scari sunt libere de materiale combustibile
sau echipamente electrice
Caile de evacuare, usile de evacuare sunt libere de
obstacole, depozitari
Usile se deschid spre exterior
Instalatia de detectie, stingere incendii este verificata
periodic de catre firma autorizata
Hidrantii interiori sunt verificati periodic de un serviciu
specializat?
Exista senzori de gaze in bucatarie, la CT, sunt verificati de
catre firma autorizata
Hotele sunt intretinute de un serviciu specializat(daca
exista)
Depozitele/magaziile sunt amenajate corespunzator
Camera centralei termice libera de depozitari mat.
Centrala termica este verificata ISCIR de catre firma
autorizata
Tablourile electrice nu sunt blocate
Au fost prevazute fonduri in bugetul propriu pe anul in curs
necesare desfasurarii activitatilor de protectie civila
Alte neconformitati constatate:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Reprezentant al SC........................................ Am luat la cunostinta( angajator)
Numele si prenumele.................................... Numele si prenumele..................................

Semnatura................................................... Semnatura....................................................