Sunteți pe pagina 1din 3

Instruire gen…..

periodic
Anexa 1

S.C. …..………….SRL
(DENUMIREA UNITĂȚII)

Aprob

Director
Pop G…….

Tematică privind instruirea personalului în domeniul situațiilor de

urgență ptr. anul………

I. INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL(8 0re)

1. Acte normative in domeniul situaţiilor de urgenţă;


2. Managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul unitatii;
3. Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendilor, art. 21-obligaţii
utilizatori, art. 22-obligaţiile salariaţilor şi art. 1-5 ;
4. Mijloace tehnice de prevenire şi stingere existente in dotarea unitatii;
5. Modul de acţiune in cazul producerii unei situaţii de urgenţă.

Observatie: în prima zi de instructaj general cadrul tehnic psi face testarea personalului iar dacă noii
angajaţi sunt admişi la lucru următoarea zi li se face instruire la locul de muncă.

II. INSTRUCTAJUL SPECIFIC LOCULUI DE MUNCĂ(8 0re)

1. Descriere fuctionare, amplasare si modul de actiune a instalatiilor, utilajelor si


mijloacelor de protectie in caz de incendiu;
2. Cauze posibile de incendiu la locul de muncă;
3. Conceptia de interventie in cazul producerii unor situatii de urgenta (incendiu,
cutremur);
4. Sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă.
III. INSTRUCTAJ PERIODIC
1.TEMATICA DE INSTRUIRE A PERSONALULUI CU
FUNCŢII DE EXECUŢIE (PERSONAL MUNCITOR)

Nr. Per
LUNA TEMA
Crt. se

1 P.S.I. – Legea nr.307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor -


IANUARIE art.2-7, art.22 obligaţiile angajaţiilor To
P.C. – Lege 481/2004 privind protectia civila. – art.31

2 Ordinul M.A.I. 163/2007 Norme generale de apărare împotriva


incendiilor (art.23-26 organizarea apărării împotriva incendiilor pe locul
FEBRUARIE de muncă); To
Lege 481/2004 privind protectia civila modificata si completata cu
Legea nr.212/2006 – art.1-7

3 Legea nr. 307/2006, art.43-46 răspunderea juridică, stabilirea şi


sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a
MARTIE To
incendiilor,
Reguli specifice in caz de incendiu

4 Exerciíu de alarmare si stingere in caz de incendiu în data


APRILIE de……………………..Obs. Cu această ocazie se va vedea dacă angajaţii To
din cadrul unităţii ştiu ce au de făcut în astfel de situaţii

5 Ordinul .M.A.I. 163/2007 , măsuri generale de prevenire a incendiilor la


MAI exploatarea construcţiilor, instalaţiilor art.80-96 ; To
– Instructiuni de aparare impotriva incendiilor specifice în cadrul unitatii.

6 Ordinul .M.A.I. 163/2007 , art.123 – 143 echiparea şi dotarea cu mijloace


IUNIE tehnice de apărare împotriva incendiilor ; To
Norme specifice de prevenire şi stingere a incendiilor pentru depozite .

7 Ordinul M.A.I. 163/2007, art.50-62-Limitareaizbucnirii, propagării şi


IULIE dezvoltării incendiului şi a efluenţilor incendiului în interiorul şi în afara To
incintei focarului de incendiu;

8 Ordinul.M.A.I. 163/2007 Norme generale de apărare împotriva


AUGUST incendiilor, art.63-68 -Instalaţiile aferente construcţiilor şi instalaţiile To
tehnologice;
Instrucţiuni specifice şi masuri pentru perioadele caniculare sau secetoase

9 Ordin .M.A.I. 163/2007 Norme generale de apărare împotriva


incendiilorart, 69-70 limitarea propagării incendiului la construcţiile
SEPTEMBRIE To
învecinate
Lege 481/2004 privind protectia civila , art.20.

10 Exerciíu de alarmare in caz de cutremur cu personalul din cadrul unitatii To


OCTOMBRIE
în data de …………………

11 Reguli p.s.i. specifice sezonului rece. To


NOIEMBRIE
Legea 481/2004 privind protectia civila art.75 -78 ; .

12 Prelucrarea constatărilor făcute de organele de pompieri cu


ocazia controalelor . Măsuri ce se impun a fi realizate.
Reguli generale de p.s.i. To
DECEMBRIE
Verificarea cunoştinţelor prin testare a personalului angajat şi
consemnarea în fisa individuală de instruire pe linie de S.U.

INTOCMIT
Cadru tehnic p.s.i.
………………………….