Sunteți pe pagina 1din 7

MODEL DE COMPLETARE

FISA DE INSTRUIRE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

INTREPRINDEREA/ UNITATEA: S.C MODEL S.R.L ORADEA

FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA


PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA.

COPERT:
NUMELE SI PRENUMELE: POPESCU ION.
LEGITIMATIA, MARCA: 32
GRUPA SANGUINA: A II
DOMICILIUL: str. Succesului, nr.5, Bl. G, sc. D, ap. 32, Oradea.

NUMELE SI PRENUMELE: POPESCU ION.


Data si locul nasterii: 10-10-1980, comuna Cetariu, judet Bihor.
Calificarea: lacatus mecanic. Functia: mecanic intretinere punct termic.
Locul de munca: Centrala termica
Autorizatii: legator de sarcina, macaragiu.
NOTA: se trec toate autorizatiile mentionate in legi speciale ca fiind necesare a fi detinute/
obtinute de catre lucratorul care deserveste locul de munca.
Traseul de deplasare la/ de la serviciu: Cetariu Paleu Oradea str. 1 str. 2 str. Firmei si
retur. Cu masina. Durata deplasarii: 20 minute.
INSTRUIREA LA ANGAJARE.
1. INSRUIREA INTRODUCTIV GENERALA a fost efectuata la data de 20-10-2014 (prima
zi de lucru conform contractului individual), timp de 8 ore, de catre ing. Sallay Beatrix, avand
functia de lucrator desemnat cu activitati de prevenire si protectie in domeniul securitatii si
sanatatii in munca/ lucrator in cadrul serviciului intern / extern de prevenire si protectie.
NOTA: cel care efectueaza instruirea a urmat si a absolvit cursuri de profil. Este numit prin decizia
scrisa a angajatorului.
CONTINUTUL INSTRUIRII: Conform materialului de instruire aprobat de catre angajator
legislatie de securitate si sanatate in munca, consecintele posibile ale necunoasterii si

nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca, riscuri specifice de accidentare si


imbolnavire profesionala specifice unitatii, masuri generale, la nivelul unitatii pentru acordare
prim ajutor, stingere incendii, evacuare personal.
NOTA: - materialul de instruire, in forma scrisa si dupa caz si in forma electronica este cel intocmit
de catre angajator/ lucrator desemnat/ serviciu intern de prevenire si protectie/ serviciu extern de
prevenire si protectie, material aflat la lucratorul desemnat cu activitati de prevenire si protectie, din
cadrul firmei/ serviciul intern de prevenire si protectie. Materialul se aproba de catre angajator si
este disponibil lucratorilor care urmeaza a fi instruiti.
- la sfarsitul instruirii se da celui instruit un test scris, cu intrebari din materialele de instruire
prelucrate, se noteaza textul si se arhiveaza. Testul este disponibil la cererea organelor abilitate de
control.
Semntura celui instruit
______________________

Semntura celui care a efectuat


instruirea
_________________________

Semntura celui care a verificat


nsuirea cunotinelor
__________________________

2. INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA a fost efectuat la data de 21-10-2014, pentru


specialitatea: mecanic intretinere punct termic, timp de 8 ore, de catre ing. Destept Marius, avand
functia de maistru.
NOTA: cel care efectueaza instructajul este conducatorul locului de munca, numit prin decizia
scrisa a angajatorului, care are atributii si raspunderi (prin fisa de post) in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, urmand a absolvi si cursuri de profil.
CONTINUTUL INSTRUCTAJULUI: Reglementari de securitate si sanatate specifice punctului
termic, instructiuni de lucru specifice punctului termic/ instructiuni de prevenire si protectie
pentru lacatusul mecanic/ instructiuni de colaborare cu ceilalti lucratori de la locul de munca/
punctul de lucru (operatori cazane, electromecanic, elctrician), riscuri de accidentare si
imbolnavire profesionala specifice punctului termic, masuri de prim ajutor, stingere incendiu,
evacuare lucratori, specifice punctului termic, demonstratie practica inlocuire armaturi pe
traseele tehnologice.
NOTA. Se prelucreaza:
-reglementari de securitate si sanatate specifice locului de munca/ postului de lucru,
-instructiuni proprii pentru securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor, intocmite de catre
angajator/ lucrator desemnat cu activitati de prevenire si protectie/ serviciu intern de prevenire si
protectie/ serviciu extern de prevenire si protectie, aflate la conducatorul locului de munca.
Materialul scris se aproba de catre angajator si este disponibil lucratorilor.
-instructiuni de lucru specifice locului de munca/ postului de lucru respectiv, pentru toate
meseriile care deservesc locul de munca, insistandu-se pe colaborarea intre meserii, pe riscurile
existente la locul de munca, pe masurile de prim ajutor, pe masurile pentru prevenire si stingere
incendii, pe masurile pentru evacuare personal in caz de necesitate, pentru desfasurarea activitatii in
conditii de securitate si sanatate in munca pentru lucratori, pentru prevenirea accidentelor si a
imbolnavirilor profesionale,
Se face demonstratie practica privind modul corect de lucru, utilizarea corecta a echipamentului
individual de protectie, modul de actiune in caz de interventie, evacuare, prim ajutor, se prezinta
modul de functionare a mijloacelor de alarmare, pentru cazuri de necesitate (se nominalizeaza
actiunea precisa pe care o desfasoara lucratorii, pe meserii, in caz de necesitate).

Semntura celui instruit


______________________

Semntura celui care a efectuat


instruirea
_________________________

Semntura celui care a verificat


nsuirea cunotinelor
__________________________

3. ADMIS LA LUCRU.
NUMELE SI PRENUMELE: ing. Destept Marius
FUNCTIA (sef sectie, atelier, santier,etc.): Maistru.
DATA SI SEMNATURA : 21-10-2014, Semntura

INSTRUIREA PERIODICA

Data instr.
24-11-2014

Durata

Exemplu de completare a fiei de instruire individual instruirea periodic


Semntura celui
Ocupaia

2 Mecanic
intretinere
punct
termic

Material predat
E.R.A.I.P. mecanic auto,
P.P.P. mecanic auto, IP
mecanic auto H.G.
1164/06, D.P. P.A. arsur
SAU

instruit

care a
instruit

care a
verificat
instruirea

semntur
angajat

semntur
conducto
r loc de
munc

semntur
lucrtor
desemnat,
ef ierarhic

Tematica de instruire
periodica lunara T11/2014
NOTA: -instruirea periodica la locul de munca se desfasoara la intervalul de timp stabilit prin
instructiunile proprii privind securitatea si sanatatea in munca intocmite pe locuri de munca/ posturi
de lucru, activitati desfasurate si meserii, dar nu la interval mai mare de 6 luni (maxim 12 luni
pentru TESA), instructiunile fiind aprobate de catre angajator si disponibile lucratorilor care sunt
instruiti.
- data urmatoarei instruiri periodice nu trebuie sa depaseasca perioada stabilita prin instructiune
proprie (lunar, trimestrial, semestrial etc.).
- durata instruirii periodice este in functie de specificul locului de munca, riscurile identificate
existente, la locul de munca, calificarea si perfectionarea lucratorilor, materialele care se
prelucreaza,
- la instruirea periodica participa toate meseriile de la locul de munca, instruirea desfasurandu-se pe
specificul meseriei fiecarui angajat,
-materialul prelucrat la instruirea periodica (poate fi intocmit de catre angajator/ lucrator desemnat
cu activitati de prevenire si protectie/ serviciu intern de prevenire si protectie/ serviciu extern de
prevenire si protectie), aprobat de catre angajator (se pastreaza la cel care a efectuat instruirea), se
mentioneaza expres si poate cuprinde dupa caz:
1. instructiuni specifice meseriei,

2. instructiuni de colaborare intre lucratori cu meserii diferite,


3. evenimente produse in cadrul firmei, care au avut urmari nedorite pentru angajati si pentru
firma,
4. materiale de instruire preventiva a lucratorilor,
5. comunicari in legatura cu munca ale angajatorului,
6. materiale referitoare la echipamentul individual de protectie, alimentatia de protectie,
antidotul de protectie,
7. date statistice ale activitatii de prevenire si protectie din punct de vedere al securitatii si
sanatatii in munca, desfasurate in cadrul firmei, etc.
8. materiale privind stadiul de realizare al masurilor prevazute in planul de prevenire si
protectie al firmei.
9. demonstratii practice privind modul corect de lucru.
- tematica instructajului periodic aprobata de catre angajator se pastreaza la cel care a efectuat
instruirea,
- verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic superior al celui care a efectuat
instruirea si prin sondaj de catre angajator/ lucrator desemnat/ serviciu intern de prevenire si
protectie/ serviciu extern de prevenire si protectie, care vor semna fisele de instruire individuale ale
lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

INSTRUIREA PERIODICA SUPLIMENTARA


Data

Durata

Specialitatea

Material

Prima
zi
dup
rentoarcere

8 ore

Mecanic
intretinere
punct termic

1. Legea 319/2006 ; Cap I, II,


2. Instruciuni proprii: specific loc de munc
3. H:G: 1091/2006 (prescripii minime SSM la locul
de munc), H:G: 1146/2006 (utilizarea
echipamentelor de munc), H.G.: 971/2006
(semnalizri)
4. Prim ajutor: intoxicaii(otrvire); insolaii; oc
termic; deshidratri
5. Diverse informaii conexe: organizarea activitii
PSI
6. ERAIP loc de munc; Plan de prevenire i
protecie

Semnturi

NOTA: Instruirea periodica se face suplimentar celei programate daca:


-lucratorul a lipsit peste 30 zile lucratoare,
-la reluarea activitatii dupa un accident de munca,
-au aparut modificari legislative,
-au aparut modificari tehnologice si/ s-au inlocuit/ au fost suplimentate cu alte tipuri unele
echipamente tehnice de lucru,
-au aparut tehnologii noi/ proceduri de lucru noi, echipamente de munca noi,
-au aparut riscuri noi neidentificate initial sau aparute ca urmare a modificarilor tehnologice facute,
-se efectueaza lucrari speciale, nespecifice locului de munca/ postului de lucru respectiv.
-materialul prelucrat la instruirea periodica (poate fi intocmit de catre angajator/ lucrator desemnat
cu activitati de prevenire si protectie/ serviciu intern de prevenire si protectie/ serviciu extern de

prevenire si protectie), aprobat de catre angajator, se pastreaza la cel care a efectuat instruirea si sunt
disponibile lucratorilor instruiti.
-durata instruirii periodice suplimentare stabilite prin instructiunile proprii este de minim 8 ore.
REZULTATELE TESTARILOR
Data

Materialul examinat

Calificativ

20-10-2014 Test instruire introductiv generala

Admis

21-10-2014 Test instruire la locul de munc

Admis

22-12-2014 Test anual de verificarea cunotinelor - 2014

Admis

Examinator

NOTA: -testarea din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca se efectueaza la intervale
de timp stabilite de catre angajator prin programul de prevenire si protectie (la angajare si de regula
trimestrial pentru lucratori si semestrial pentru personalul tehnic administrativ, anual pentru toti
lucratorii),
-se concepe un text tip grila de catre angajator/ lucrator desemnat cu activitati de prevenire si
protectie/ serviciu intern de prevenire si protectie/ serviciu extern de prevenire si protectie/
conducatorul locului de munca,
-testul se aproba de catre angajator si se pastreaza impreuna cu lucrarile/ calificativele obtinute, la
initiatorul testului,
-rezultatul testului se trece in fia individuala de instruire si reprezinta baza politicii de instruire
ulterioara, pentru toti cei implicati in activitatea de prevenire si protectie.
ACCIDENTE DE MUNCA SAU IMBOLNAVIRI PROFESIONALE SUFERITE.
Data producerii evenimentului Diagnosticul medical. Nr./ data PV cercetare a
evenimentului

Nr. zile
ITM

20-11-2014

14

fractura brat stang

2/ 25-11-2014

SANCTIUNI APLICATE PENTRU NERESPECTAREA


REGLEMENTARILOR DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA.
Abaterea savarsita

Sanctiune administrativa aplicata Nr./ data decizie

Nepurtare echipament individual de protectie Penalizare cu 5 % din salariu.


din dotare.

13/ 27-11-2014
Ultim avertisment.

CONTROL MEDICAL PERIODIC.


Observatii de specialitate: ex: se recomanda evitarea lucrului prelungit in pozitia aplecat. ex. Apt
pt. lucru la inaltime.
Semnatura si parafa medicului.
TESTAREA PSIHOLOGICA PERIODICA.
Apt psihologic pentru: lucru la inaltime, lucru in conditii de izolare, conducatori auto,

ATENTIE ! Rubricile de control medical periodic si testare psihologica periodica se recomanda a fi


completate inca de la angajare. Se reactualizeaza periodic.
Fisele de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca si copii ale fiselor de
aptitudini pentru lucratori se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.
Fisele se pastreaza pana la lichidarea angajatului.
Daca un lucrator vine inapoi (este reangajat) li se completeaza fisa de instruire noua! Li se
face din nou toate instructajele de la angajare!

Exemplu de completare a fiei de instruire colectiv


ntreprinderea/unitatea S.C. FIRMA TA S.R.L. Oradea
FIA DE INSTRUIRE COLECTIV
privind securitatea i sntatea n munc
ntocmit azi: 22.10.2014
Subsemnatul Sallay Beatrix avnd funcia de lucrtor desemnat ssm am procedat la instruirea
unui numr de 3 persoane de la Sc. Servicii Srl., conform tabelului nominal, n domeniul
securitii i sntii n munc, pentru vizita n ntreprindere/unitate n zilele 22 23.10.2014.
n cadrul instruirii s-au prelucrat urmtoarele materiale:
Legea 319/2006 art.22-23, H.G.1425/2006, Capitolul VI (art. 101-107), Instruciuni generale
de Securitate si Sntate pe platforma industrial S.C. FIRMA TA S.R.L., H.G.300/2006,
Anexa 2 Lista de riscuri specifice,Anexa 4 Cerine minime generale pentru locuri de
munc din antiere, H.G.1091/2006, H.G.971/2006, H.G.1048/2006, test gril de verificare,
puncte de prim ajutor, evacuare i locuri de adunare.
Prezenta fi de instruire se completeaz n dou exemplare i se va pstra la dup cum urmeaz: 1
exemplar la serviciul SSM S.C. FIRMA TA S.R.L. i 1 exemplar la conductorul grupului de
persoane (sau la persoana vizitatoare).
Verificat,

Semntura celui care a efectuat instruirea

TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire
Subsemnaii am fost instruii i am luat cunotin de materialele prelucrate i consemnate n fia de
instruire colectiv privind securitatea i sntatea n munc i ne obligm s le respectm ntocmai.
Nr. crt. Numele i prenumele

Act identitate/grupa sanguin

Voinic Stefan

XH 123456 (AII)

October Florica

XH 234567 (0I)

Protectiv Alin

XH 345678 (BIII)

Semntura

4
5
6
7
8
Numele i prenumele persoanei care a primit un exemplar Voinic Stefan - Sc. Servicii Srl.
Semntura conductor grup vizitatori