Sunteți pe pagina 1din 3

COMITETUL DE SNTATE I SECURITATE N MUNC

PROCESE VERBALE EDINE

Cod:-CSSM Ediia 1/2011 Revizia-0 Pagini:-3

RAPORT ANUAL CSSM- 2011


Incheiat azi 28.01.2008 cu respectarea art.69 din HG 1425/2006,Norme e metodo o!ice de ap icare a "e!ii #19/2006,"e!ea securitatii si sanatatii in munca, conducatoru S.C.FARTUD S.R.L., FARKA SILVIU TEFAN. administrator, in ca itate de presedinte a $omitetu ui de %ecuritate si %anatate in &unca prezinta raportu anua pe 2011 ' l.Situatia securitatii si sanatatii in munca din cadrul societatii. ll.Actiunile care au fost intre rinse in cadrul societatii si eficienta acestora in anul !"##. lll.$odul de reali%are a ro&ramul de securitate si sanatate 'n munc( entru anul !"## IV.)ro unerea s re a ro*are a lanului de re+enire si rotectie e anul !"#!. l.Situatia securitatii si sanatatii in munca din cadrul societatii In cursu anu ui 2011 in cadru S.C.FARTUD S.R.L. s(a urmarit ' (respectarea pre)ederi or e!a e cu pri)ire a securitatea si sanatatea in munca* (ap icarea pro!ramu ui anua de securitate si sanatate in munca+masuri tehnice,or!anizatorice si i!ienico(sanitare, prin a ocarea mi- oace or necesare rea izarii acestui pro!ram si s(a urmarit e.icienta acestora din punct de )edere a im/unatatirii conditii or de munca. ll.Actiunile care au fost intre rinse in cadrul societatii si eficienta acestora in anul !"## 0entru rea izarea si asi!urarea unor conditii optime de munca in cadru S.C. FARTUD S.R.L. s(au urmarit respectarea urmatoare or o/iecti)e ' #.Identi.icarea .actori or de risc a care sunt supusi ucratorii si reducerea acestor riscuri* !.1 a/orarea 2i imp ementarea instructiuni or proprii de securitate a muncii* ,.3ormarea,instruirea si per.ectionarea ucr4tori or in spiritu cerinte or securitatii si s4n4t45ii in munca* -.0re)enirea /o i or pro.esiona e si a e ce or e!ate de pro.esie * ..0re)enirea o/ose ii si cresterea capacitatii de munca * /.%caderea zi e or de incapacitate temporara de munca * #.Identificarea factorilor de risc Identi.icarea .actori or de risc si im/o na)ire pro.esiona a s(a rea izat prin monitorizarea .iecarui oc de munca din cadru .iecarui sector din cadru S.C. FARTUD S.R.L.

!.Ela*orarea si a ro*area Instructiunilor ro rii de securitate a muncii $onducerea societ45iii a apro/at instructiuni e proprii de securitate 2i s4n4tate 6n munc4,speci.ice .iecarui oc de munca. ,.Formarea0 instruirea si erfectionarea lucr(torilor in s iritul cerintelor securitatii si sanatatii in munca 3ormarea,instruirea si per.ectionarea an!a-ati or in spiritu cerinte or securitatii si sanatatii in munca s(a e.ectuat prin intocmirea 3isei indi)idua e de instruire pri)ind securitatea si sanatatea in munca pentru .iecare ucr4tor in parte,prin respectarea si ap icarea' #.Instruirea introducti+ &enerala(prin ap icarea si respectarea pre)ederi or din "e!ea #19/2006, Norme e metodo o!ice de ap icare a "e!ii #19/2006,"e!ea securitatii si sanatatii in munca,7rdonanta de 8r!enta a Gu)ernu ui nr.195/2002,a "e!ii 5#/200#. !.Instruirea la locul de munca(prin ap icarea si respectarea pre)ederi or e!a e de securitate a muncii pentru .iecare oc de munca,a Instructiuni or proprii de securitate a muncii cu pri)ire a speci.icu ocu ui de munca,a notiuni or de prim a-utor in caz de accidentare. ,.Instruirea eriodica(prin ap icarea si respectarea pre)ederi or e!a e de securitate a muncii ,a Instructiuni or proprii de securitate a muncii cu pri)ire a speci.icu ocu ui de munca,a Instructiuni or de ucru,a notiuni or de prim a-utor in caz de accidentare. -.)re+enirea *olilor rofesionale si ale celor le&ate de rofesie In ceea ce pri)este pre)enirea /o i or pro.esiona e si a ce or e!ate de pro.esie S.C.FARTUD S.R.L.,prin administratorul1 FARKA SILVIU TEFAN a promo)at co a/orarea prin contractu de consu tanta si ser)icii medica e de medicina muncii cu societatea ci)i a medica a S.C. 222222222222S.R.L.TI$IS3ARA ,reprezentata de d(u dr. 99999999999,conducatoru $omitetu ui de acordare a primu ui a-utor,in.iintat in anu 999999 in cadru S.C. FARTUDS.R.L. 0rin S.C. 2222222222 S.R.L. starea de sanatate a ucratori or de a S.C. FARTUD S.R.L. este periodic monitorizata in concordanta cu pre)ederi e e!is atiei in )i!oare. ..)re+enirea o*oselii si cresterea ca acitatii de munca 0entru pre)enirea o/ose ii si cresterea capacitatii de munca s(a uat masuri de acordare a pauze or sup imentare si a respectarii norme or de i!iena muncii ,a recomandarii medicu ui de medicina muncii,or!anizarea corespunzatoare a procesu ui de munca. /.Scaderea %ilelor de inca acitate tem orara de munca In cursu anu ui 2011 in cadru S.C. FARTUD S.R.L. s(au 6nre!istrat un num4r de9999 accidente de munc4 2i/sau +nu s(au inre!istrat accidente de munca sau cazuri de im/o na)ire pro.esiona a,. lll.)ro&ramul de securitate si sanatate in munca entru anul !"## &asuri e tehnice,or!anizatorice,i!ienico(sanitare precum si che tuie i e a.erente rea izarii acestor masuri au .ost rea izate ,in cursu anu ui 2011 s(a rea izat si e)a uarea ni)e u ui de risc pentru .iecare oc de munca. IV.)ro unerea s re a ro*are a lanului de re+enire si rotectie e anul !"#! In urma ana izei se propune spre apro/are $omitetu ui de %ecuritate si %anatate in munca p anu de pre)enire si protectie pe anu 2012 si se apro/a.

0resedinte e $%%& 3:;<:= %I">I8 =?13:N &em/rii $%%&' 1.999999999999999999999999(secretar 2.dr.9999999999999999999999 #.999999999999999999999999 4.999999999999999999999999 5.999999999999999999999999

;eprezentan5i ucr4tori' 1.999999999999999999 2.999999999999999999 #.999999999999999999

S-ar putea să vă placă și