Sunteți pe pagina 1din 1

1

PROCES VERBAL NR. .............


AL
COMITETULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Încheiat astăzi, ................... la şedinţa COMITETULUI DE SECURITATE ŞI


SĂNĂTATE în muncă constituit la nivelul S.C. ................... SRL Bucuresti, participand membrii
CSSM stabiliti prin decizia nr................., conform convocator.
La şedinţă au fost prezentate următoarele materiale:
1. Analiza activitatii SSM in semestrul 2 - anul 2009;
2. Raport privind starea de sanatate a salariatilor semestrul 2 - anul 2009;
3. Discutii.

In urma prezentarii materialelor mentionate s-a trecut la discutii in urma carora au


rezultat urmatoarele:
- luarea masurilor necesare pentru anotimpul racoros, si anume:
o verificarea aerotermelor si a perdelelor de aer cald;
o dotarea stivuitoarelor cu huse sau dotarea stivuitoristilor cu pelerine de ploaie;
- salariatii se vor prezenta la controlul medical periodic cu fisa de instruire pentru
vizarea de catre medicul de medicina muncii, respectiv viza psihologului –pentru
meserii la care este necesara si testarea psihologica;
- receptia materialelor folosite in activitatea de productie este efectuata de catre seful de
depozit materii prime, materiale si stivuitorist, substantele chimice care au ambalaje
deteriorate nu sunt descarcate, ci sunt returnate furnizorului.

Se anexeaza la prezentul :
1 ex.convocator
1ex. Raport activitate SSM semestrul 2 - anul 2009
1 ex. Raport medicina muncii

Presedinte CSSM Intocmit