Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL

Incheiat cu ocazia intrunirii Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca 2011. La sedinta participa toti membrii comitetului. Pesedintele comisiei, dnul _______________ declara sedinta legal intrunita. Secretarul CSSM , dna. _____________prezinta ordinea de zi: al societatii S.C. ___________SRL, pe trimestrul intai

a. Analiza planului de prevenire si protectie pe anul 2011;


b. Modificari aduse HG 1425/06 prin 955/2010. c. Prevenirea accidentelor de munca.

La litera a, presedintele comisiei propune membrilor comitetului sa precizeze punctele de vedere referitoare la masurile cuprinse in planul de prevenire si protectie si, eventual, sa propuna completarea acestuia. Nu au fost propuneri de modificare a planului de prevenire si protectie. La litera b. s-au discutat modifcarile aparute in HG 1425/06 prin ord. 955/2010.

Prevenirea accidentelor de munca se face prin: respectarea normelor de securitate si sanatate in munca; controale medicale la angajare si periodice; folosirea echipamentelor de protectie si a echipamentului individual de protectie; participarea la instructaje.

Afectiunile profesionale si accidentele de munca reprezentau motivul de imbolnavire pentru aproximativ 40% din persoanele care se confruntau cu probleme de sanatate. Asadar, problema accidentelor de munca este o problema

stringenta in societatea romaneasca, putand fi cauzata de surse diverse, una dintre ele fiind chiar neglijenta sau lipsa de interes a angajatorilor si a angajatilor fata de protectia muncii. Primul pas pentru a dezvolta o strategie eficienta de prevenire a accidentelor de munca este convingerea ca majoritatea accidentelor de munca pot fi prevenite. In general, au fost respectate normele de securitate si sanatate in munca, salariatii au deservit si supravegheat in mod satisfacator utilajele, iar acolo unde a fost cazul si au fost semnalate deficiente, pericolele au fost eliminate. Instructajul in domeniul SSM se face conform legislatiei in vigoare.

Intocmit, secretar: ______________

Participanti: ________________________ ________________________ ________________________ ________________________