Sunteți pe pagina 1din 4

TEMATICA INSTRUIRE PERIODICA S.S.M.

PENTRU PERSONALUL T.E.S.A., MANAGERI PROIECTE,


SEFI SANTIERE, CADRE TEHNICE, MAISTRII, SEFI DE ECHIPE
IN 2016.
(activitati de birou la sediu social si santiere).
Nr.
Crt.
1

Denumire tematica instruire

Data la care trebuie


efectuata instruirea

1. Legea 319/2006- legea Securitatii si Sanatatii in


Munca (S.S.M.) (aceasta lege transpune Directiva
Consiliului nr.89/391/CEE privind introducerea de masuri
pentru promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii
lucratorilor la locul de munca, publicata in Jurnalul Oficial al
Comunitatilor Europene (JOCE ) nr. L 183/1989.):
Capitol 1 - Dispozitii generale, art. 1-2;
Capitol 2 - Domeniu aplicare, art.3-5;
Capitol 3 - Obligatiile angajatorilor:
Sectiunea 1 - Obligatiile generale ale angajatorilor, art.6-7;
Sectiunea 3 - Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea
lucratorilor, pericol grav si iminent, art 10-11;
Sectiunea 4 - Alte obligatii ale angajatorilor, art.12-15;
Sectiunea 5 - Informarea lucratorilor, art 16-17;
Sectiunea 6 - Consultarea si participarea lucratorilor, art1819;
Sectiunea 7 - Instruirea lucratorilor, art 20-21;
Capitol 4 - Obligatiile lucartorilor, art.22-23;
Capitol 5 - Supravegherea sanatatii, art.24-25;
Capitol 6 - Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si
raportarea evenimentelor:
Sectiunea 1 - Evenimente, art.26-29;
Sectiunea 2 - Accidente de munca, art.30-32;
Sectiunea 3 - Bolile profesionale, art 33-34;
Capitol 7 - Grupurile sensibile la riscuri, art.35-36;
Capitol 8 - Infractiuni, art.37-38;
Capitol 9 - Contraventii, art, 39-44;
Capitol 10 - Autoritati competente si institutii cu atributii in
domeniu, art.45-50;
Capitol 11 - Dispozitii finale, art.51-53.
2. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;

N.M. de aplicare - anexa:


Capitol 1 - Dispozitii generale, art.1-2;
Capitol 2 - Autorizarea functionarii d.p.d.v. al S.S.M., ART.311;
Capitol 3 - Servicii de prevenire si protectie;
Capitol 4 - Organizarea si functionarea C.C.S.M.-Comitetului
de Securitate si Sanatate in Munca;

Pentru activitatea desfasurata la


birou si in santier instruirea se
efectueaza lunar.
Toate instruirile periodice se
efectueaza timp de 2 ore, cu grupuri
de maxim 20 de lucratori.
Tematicile se pot alege din
materialul expus in functie de
compartimentul in care se face
instruirea lucratorilor, in functie de
meserie si de activitatile ce
urmeaza a se desfasura atat la
sediu cat si la santiere.
Pe linga tematicile curente se fac
instruiri cu specific pentru fiecare
meserie.

Capitol 5 - Instruirea lucratorilor in domeniul S.S.M.:


Sectiunea 1- Dispozitii generale, art.74-82;
Sectiunea 2 - Instruirea Introductiv Generala(I.I.G.), art.83-89;
Sectiunea 3 - Instruirea la Locul de Munca(I.L.M.), art.90-94;
Sectiunea 4 -Instruirea Periodica(I.P.), art.95-100;
Capitolul 6 - Pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si
specific:
Sectiunea 1 - Pericol grav si iminent de accidentare, art.101104;
Sectiunea 2 - Zone cu risc ridicat si specific, art.105-107;
Capitol 7 - Comunicarea si cercetarea evenimentelor,
inregistrarea si evidente accidentelor de munca si a
incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea
si raportarea bolilor profesionale:
Sectiunea 1 - Comunicarea evenimentelor, art.108-113;
Sectiunea 2 - Cercetarea evenimentelor, art.114-134;
Sectiunea 3 - Inregistrarea si evidente accidentelor de munca
si a incidentelor periculoase, art.135-141;
Sectiunea 4 - Comunicarea, cercetarea si inregistrarea
evenimentelor produce in afara granitelor Romaniei, in care
sunt implicati lucratori ai unor angajatori romani, aflati in
indeplinirea sarcinilor de stat, de inters public sau a
indatoririlor de serviciu, art. 143-146;
Sectiunea 5 - Comunicarea si cercetarea evenimentelor
produce pe teritoriul Romaniei in care sunt implicati cetateni
straini aflati in indeplinirea atributiilor de serviciu art.147-148;
Sectiunea 6 - Semalarea bolilor profesionale, art.149-150;
Sectiunea 7 - Cercetarea bolii profesionale, art.151-158;
Sectiunea 8 - Declararea bolilor profesionale, art.159-164;
Sectiunea 9 - Raportarea bolilor profesionale, art.165-172;
Sectiunea 10 - Boli legate de profesie, art 173-174;
Sectiunea 11 - Dispozitii finale, art.175-177;
3. H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanatatae la locul de
munca;
4.H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de S.S.M.
pentru utilizarea de catre lucratori a E.I.P. la locul de munca;
5. H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de S.S.M.
pentru utilizarea de catre lucartori a E.T.(Echpament Tehnic);
6. H.G. nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate
si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran
de vizulalizare.
7. H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de S.S.M.
pentru utilizarea de catre lucratori a E.I.P. la locul de munca.
8. H.G.nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate
si sanatate pentru locul de munca.
9. H.G. nr. 1051/2006 privind cerintele minime de S.S.M.
pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri
pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;
10. H.G. nr. 493/2006 privind cerintele minime de S.S.M.
referitore la expunerea lucratorilor la riscuri generate de
zgomot;
11. H.G. nr. 1876/2005 privind cerintele minime de S.S.M.

referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate

de vibratii;
12. H.G. nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la
azbest;
13. H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de S.S.M.
pentru santierele temporare sau mobile;
14. H.G. nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor
impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in
munca;
15. H.G. nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime
de S.S.M. pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor
legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la
locul de munca;
16. H.G. nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime
de S.S.M. pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva
riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;
17. H.G. nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de
munca;

18. ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr.


99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu
temperature extreme pentru protectia persoanelor incadrate
in munca;
H.G. nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonantei 99/2000;

Normele Metodologice de aplicare a prevederilor


OUG 99/2000 - Anexa;
19. H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii
lucratorilor;

20. I.P. pentru activitatile de la birou - TESA si


proiectare si de la santier ca Manageri de Proiect, Sefi
Santiere, Tehnicieni si Maistrii (si TESA santier)

21. Instructiuni de lucru cu E.T. de birou.


22. Instructiuni proprii pentru lucratorii care utilizeaza
autoturismele societatii si pe cele personale pentru
deplasasea la/de la serviciu.

23. Instructiuni proprii de S.S.M. in constructii.


24.Plan intern de masuri privind securitatea si sanatatea
muncii.

25. Instructiune proprie ( I.P.)pentru conducatorii auto ai


autovehiculelor proprietate a societatii comerciale - Anexa 26
din Procedura S.S.M.
26. Cerinte minime de S.S.M. pentru activitatile
desfasurate la birou(sediu si/santier), pentru Managerii de
Proiecte, Sefii de santiere, maistrii, vizitatori interni si/sau
externi.

27. Instructiuni de prim ajutor in caz de accidentare.


28. Instructiuni proprii de S.S.M. in constructii.
29. Norme generale de igiena a muncii.
30. Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor
explozive *modificata* si *completata* (acolo unde se
impune; unde activitatile ce se desfasoara cer in mod
expres acet gen de instruire a lucratorilor).

*** I.P.- Instructiune proprie, I.L.- Instructiune de lucru.

ANTAL
DORIAN I.I.
SPECIALIST SSM
Dorian ANTAL

Intocmit,
Conducator S.E.P.P.
Dorian ANTAL