Sunteți pe pagina 1din 5

CONTINUT DOSAR SSM

1. Certificatul de nmatriculare la Registrul Comerului 2. Certificate Constatatoare pentru activitatile desfasurate sau Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii (pentru liber profesionisti) 3. Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala 4. Plan de prevenire si protectie 5. Tematici de instruire 6. Program de instruire testare la nivelul ntreprinderii i/sau unitii pentru: 1. conductorii locurilor de munc; 2. lucrtori, pe meserii i activiti. 7. Decizii interne pentru: 1. Desemnare serviciu extern; 2. Desemnare persoane acordare prim ajutor, psi, inlaturare pericol grav + PV instruire lucratori privind acordarea primului ajutor; 3. Responsabil mediu L211/2011; 4. Componenta serviciului de SSM; 5. Conductorii locurilor de munc; 6. Personalul cu responsabilitti conform NSSM ( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat) etc.; 8. Dosarul medical individual; 9. Foaia de parcurs - cu textul Am verificat starea tehnica a masinii, aceasta fiind in stare BUNA. Am verificat documentele obligatorii ale masinii (RCA, ITP, Certificat inmatriculare,

Rovinieta) si sunt toate valabile in termenele stabilite de lege. Cunosc obligativitatea purtarii centurii de siguranta si a consecintelor nerespectarii acestei prevederi. Semnatura sofer 10. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor n procesul de instruire (test obligatoriu in urma instruirii introductiv generale cu rezultatul insemnat in fisa de instructaj + teste anuale) 11. Fisele individuale de instructaj de protectia muncii completate conform tematicilor, semnate de lucratori si conducatori loc de munca. 12. Fisa de aptitudini; (o copie se anexeaza si la fisa de instructaj) nscrierea n fisa de instructaj Apt pentru lucru la nltime 13. Fisa postului (cu reglementari SSM si PSI incluse) + atributii din clasificare; 14. Regulament Intern; 15. Foaie de prezenta (Pontaj); 16. Declaratie Traseu; 17. Buletine de verificri PRAM 18. Buletine de verificare metrologica a AMCurilor din dotare (manometre) 19. Verificrile ISCIR; 20. Lista autorizarea exercitrii meseriilor i a profesiilor prevzute de legislaia specific; 21. Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) si de lucru (EIL), corespunztor riscurilor activittii si a materialelor igienico sanitare; 22. Fise de magazie pentru dotarea cu EIP 23. Certificate de conformitate pentru EIP si EIL 24. Programul de revizii si reparatii a ET din dotare

25. Normativ semnalizare SSM; 26. Contract cu medic de medicina muncii 27. Instruiri colective vizitatori 28. Plan de evacuare n caz de urgent 29. Evidente nominale ale angajatilor cu handicap si a celor cu vrsta sub 18 ani 30. Masuri tehnico-organizatorice de prevenire alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor 31. Plan de interventie in caz de pericol grav si iminent de accidentare 32. Registre de evident a accidentatilor in munca 33. Registre de evident a accidentelor usoare 34. Registre de evident a incidentelor periculoase 35. Registre de evident a mbolnvirilor profesionale 36. Notificare ITM, pentru munca de noapte 37. Contractele de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv cele incheiate cu angajatori straini si contractele de inchiriere vor conine clauze privind SSM 38. Contractul colectiv de munc ntocmit la nivelul unittii (clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munc, regimul pauzelor, munca n schimburi si intensitatea acesteia) 39 .Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia mpotriva electrocutrii prin atingere direct si indirect (recomandat o norma specifica interna instalatii electrice 40. Determinrile de noxe, n cazul unittilor cu tehnologii care degaj noxe chimice (n vederea stabilirii msurilor specifice de protectie a muncii) 41. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munc (dac sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihic si psihosenzorial a executantilor)

42. Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunztor conditiilor n care se desfsoar activitatea la locurile de munc (norme specifice pe loc de munca sau pe meserie) 43. Evidenta locurilor de munc cu conditii deosebite: vtmtoare, grele si periculoase (Lista si masuri specifice) 44. Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie (unde este cazul) 45. Notificare catre ITM privind lista substantelor chimice periculoase, pe care le produce , distribuie sa utilizeaza; 46. Proces verbal de control intern propriu, din punct de vedere al protectiei muncii 47. Proces verbal de punere n functiune a schelei; 48. Plan propriu - pentru santiere temporare - daca e cazul 49. Asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electric a echipamentelor de munc si asig iluminatului de siguran; 50. Evidenta, ntreinerea, revizia i repararea periodic a echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competent 51. Respecta reglementrile SSM privind transportul, manipularea i depozitarea echipamentelor de munc, materialelor i produselor 52. Reglementri SSM privind folosirea surselor de foc deschis i fumatul la locurile de munc unde acestea sunt interzise; 53. Reglementri SSM privind ntocmirea i respectarea documentaiilor tehnice pentru executarea lucrrilor care necesit msuri speciale de siguran 54. Reglementri SSM privind asigurarea, marcarea i ntreinerea cilor de acces i de circulaie 55. Reglementri SSM privind Permis gass free, n situatiile de lucrri n spatii nchise unde exist pericol de explozie

56. Documentul privind protectia la explozie 57. Autorizatie de lucru n zone Ex (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice); 58. Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice) 59. Plan tehnic de exploatare 60. Registrul de evident a elementelor pentru legare a sarcinilor, dup caz (PT R 14-2002); 61. Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex. compresoare) 62. Registrul pentru substante periculoase 63. Formular comand si ndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive 64. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazuta la art. 13 lit. k) din legea 319.2006. trebuie sa contina nominalizarea si localizarea acestor zone in cadrul intreprinderii si masurile stabilite in urma evaluarii riscurilor pt aceste zone