Sunteți pe pagina 1din 4

INFO CENTER GROUP

SOCIETATE CERTIFICATA IN MANAGEMENTUL CALITATII Nume:


SR EN ISO 9001:2008
Prenume:
str. Zaharia Boiu, nr. 2, parter- clădirea ATCOM
Tel/Fax: (+40) 269 244 911 Mobil: +(40) 745 369 686
E-mail: office@sbinfo.ro Web: www.sbinfo.ro Data:
CALITATE ÎN EDUCATIE!

Test final de evaluare a cunoştinţelor teoretice


pentru ocupatia: ”Inspector in domeniul SSM”
- 80 ore, studii medii
Nr. 1

Incercuiti raspunsurile corecte la urmatoarele intrebari;


Fiecare intrebare se puncteaza cu punctaj corespunzator de la 0 la 3 puncte. Pentru mai
multe raspunsuri corecte punctajul de 3 puncte pe fiecare intrebare, se imparte la numarul de
raspunsuri corecte;
Din oficiu se acorda 10 puncte
Timp alocat: 60 minute

1. Care este actul normativ prin care se aprobă Normele Metodologice de aplicare a Legii securităţii
şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006?
a. HG 1048/2006
b. HG 971/2006
c. HG 1425/2006
d. HG 300/2006

2. În cadrul responsabilităţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, angajatorul trebuie să ia


măsurile necesare pentru:
a. asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor
b. prevenirea riscurilor profesionale
c. informarea lucratorilor cu privire la beneficiile salariale.

3. În vederea organizării intervenţiilor în caz de pericol grav şi iminent, angajatorul are următoarele
obligaţii:
a. să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce
priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri
b. să desemneze lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor
şi de evacuare a lucrătorilor.
c. să repare imediat echipamentele de muncă defecte

4. Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie, poate fi realizată de către angajator, în


următoarele moduri:
a. prin asumarea de către angajator a atribuţiilor în domeniu
b. prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile de
prevenire şi protecţie
c. prin infintarea serviciului intern de prevenire si protectie sau apelarea la servicii
externe de prevenire şi protecţie

5. Până la ce nivel al numărului de angajaţi din unitate, angajatorul îşi poate asuma în anumite
condiţii, responsabilitatea desfăşurării activităţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
a. 9 angajaţi
b. 49 angajaţi
c. 150 angajaţi
d. indiferent de mărimea unităţii

6. Instruirea la locul de muncă are drept scop :


a. prezentarea riscurilor de accidentare sau îmbolnăvire profesională specifice locului
de muncă
b. prelucrarea şi însuşirea regulamentului intern.
c. prelucrarea instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de
lucru

7. Instruirea periodică pentru personalul direct productiv are ca scop reîmprospatarea şi actualizarea
cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se face:
a. la intervale stabilite de angajator, dar nu mai mari de 6 luni
b. pe baza tematicii de instruire
d. timp de minim 8 ore

8. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în unităţile care au:


a. cel puţin 9 lucrători
b. cel puţin 50 de lucrători
c. cel puţin 150 de lucrători

9. Planul de prevenire si protectie va fi revizuit:


a. ori de cate ori intervin modificari ale conducatorilor locului de munca
b. la aparitia unor riscuri noi
c. la temperaturi extreme
d. in urma producerii unui eveniment

10. Ce indică culoarea verde în cadrul semnalizării de securitate şi sănătate în muncă:


a. post de prim ajutor
b. ocrotirea mediului înconjurător
c. uşi, ieşiri de urgenţă

11. Panourile pentru semnalizarea de securitate şi sănătate în muncă pot fi:


a. de interdicţie
b. de avertizare
c. de obligativitate

12. Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:


a.filele dosarului sa fie numerotate ,semnate de catre inspectorul care a efectuat
cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare ,numita de angajator si stampilate cu
stampila inspectoratului sau angajatorului.
b.fiecare document cu exceptia procesului verbal de cercetare sa fie identificat in
dosarul de cercetare ca anexa.
c. filele dosarului trebuie sa fie completate pe o singura pagina

13. Protecţia individuală a membrelor inferioare se realizează prin :


a. încălţăminte de protecţie (pantofi, bocanci, cizme)
b. genunchiere
c. salopeta de lucru

14. Dosarul de cercetare a accidentului de munca trebuie sa contina:


a. procesul verbal de cercetare
b. b.nota de constatare la fata locului
c. c.copii ale certificatului de casatorie si certificatul de nastere ale copiilor victimei

15. Accidentul de muncă poate fi:


a. vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au
loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care
provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice,
invaliditate sau deces
b. accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masă, în locuri organizate de
angajator
c. accident suferit de lucrător în concediul de odihnă

16. După urmările suferite lucrător, accidentul de muncă poate fi:


a. accident care produce invaliditate temporară de muncă (ITM) - care provoacă
incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice
b. accident care produce invaliditate (INV) - care produce invaliditate confirmată prin
decizie de încadrare într-un grad de invaliditate emisă de organele medicale în drept
c. accident mortal (D) - în urma căruia se produce decesul victimei

17. Angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele, aşa cum sunt definite de lege:
a. inspectoratului teritorial de muncă, de îndată ce a luat cunoştinţă de acestea
b. casei judeţene de asigurari de sănătate, dacă lucrătorul accidentat este internat in spital.
c. celui mai apropiat post de poliţie

18. Cercetarea evenimentului care produce incapacitate temporară de muncă se face de către:
a. comisia numită prin decizia scrisă a angajatorului
b. lucrătorul desemnat
c. inspectoratul teritorial de muncă din judeţul pe raza căruia s-a petrecut evenimentul

19. Comisia de cercetare a evenimentului care a produs incapacitate temporară de muncă, trebuie
să aibă în componenţă neapărat o persoană, care să fie după caz:
a. lucrător desemnat
b. reprezentant al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu pregătire de expert în
securitate şi sănătate în muncă
c conducătorul locului de muncă unde a avut loc evenimentul

20. În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri
minimale pentru ameliorarea condiţiilor de muncă conform prevederilor OUG 99/2000:
a. asigurarea fiecarui lucrator 2-4 litri de apa minerala/lucrator/zi.
b. asigurarea echipamentului individual de protecţie
c. alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi
de aer

21. Efortul fizic poate prezenta riscuri in special afectiuni dorso-lombare daca;
a. este prea intens
b. daca se realizeaza printr-o miscare de rasucire a trunchiului
c. daca se intervine dupa o perioada de repaus prelungit

22. Pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor angajatorul trebuie sa ia toate masurile ca:
a. a.sa fie pastrate in permanenta libere caile de acces ce conduc spre iesirile de urgenta
si iesirile propriu zise
b. b.sa se construiasca geamuri si usi de dimensiuni mari pentru a se evacua tot personalul in
timp scurt
c. sa fie curatate cu regularitate caile de acces cat si locurile de munca.

23. Acţiunile de salvare şi de prim ajutor, destinate limitării pe cât posibil, a urmărilor producerii unor
accidente includ:
a. organizarea controlului medical periodic
b. organizarea echipelor de salvare
c. organizarea punctelor de prim ajutor

24. Pericolul grav si iminent este:


a. locul de munca expus la pericol de accidentare si imbolnavire profesionala
b. situatia concreta si reala si actuala careia i lipseste doar privilegiul declansator
pentru a produce un accident in orice moment.
c. evenimentul identificabil cum ar fi explozia ,incendiul,avaria,accidentul tehnic,emisiile
majore care nu au afectat lucratorii.

25. Fişa cu date de securitate care însoţeşte un agent chimic periculos trebuie să conţină
obligatoriu una din următoarele rubrici:
a. identificarea produsului şi a societăţii
b. măsurile în caz de scăpări accidentale
c. proprietăţile fizico-chimice

26. Procesul verbal de cercetare a accidentului cu incapacitate temporara de munca se va intocmi


in:
a. un exemplar
b. 2 exemplare
c. 3 exemplare

27. Marcaţi elementele unui sistem de muncă dintre cele enumerate mai jos mai jos:
a. executantul si sarcina de muncă
b. legislatia muncii in vigoare
c. mijlocul de producţie si mediul de muncă

28. Care sunt factorii de risc care ţin de mediul de muncă:


a. temperatura aerului
b. nivelul de iluminare
c. succesiune greşită a operaţiilor de muncă

29. Care dintre activităţile de mai jos, sunt activităţi de prevenire şi protecţie:
a. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire
b. participarea la negocierea contractului colectiv de muncă
c. întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent

30. Procesul verbal de cercetare a accidentului cu incapacitate temporara de munca :


a. face parte din dosarul de cercetare impreuna cu anexele
b. se intocmeste separat fata de dosarul de cercetare
c. face parte din dosarul de cercetare iar anexele vor constitui un dosar separat.