Sunteți pe pagina 1din 6

FORMULARUL C51)

LISTA nr. 10
cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul : REABILITARE DRUM FORESTIER VALEA LUPULUI L = 6,800 Km


Categoria de lucrari: Podeţe tubulare corugate Di = 840 mm
Preţ unitar
a) materiale
Capitol de lucrări Total
b) manoperă
(3 x 4)
c) utilaj
Nr. Canti- Material Manoperă Utilaj Transport sau
U.M d) transport
crt. Cod Denumire tate (3 x 4a) (3 x 4b) (3 x 4c) (3 x 4d) (5+6+
Total
7+8)
a)+b)+c)+d)
SECŢIUNEA TEHNICĂ SECTIUNEA FINANCIARA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. SĂPĂTURI FUNDAŢII
1. TsA04D1 Săpătură în spaţii limitate în teren foarte tare, necoeziv,
la adâncimi până la 0,75 m :
- fundaţii tuburi în t.f.t. :
F1 : 0,47 x 154 = 72,38 m3
- fundaţii racordări din beton :
R5b1 : 3,02 x 1= 3,02 m3
R5b3 : 2,55 x 28 = 71,40 m3
R6b : 4,50 x 27 = 121,50 m3
- lucrări suplimentare = 285,00 m3
473,30 m3 m3 474
2. TsD01D1 Imprăştierea manuală a materialului din săpături m3 474
3. TRB01C1 Transportul materialului din săpături cu roaba la 20 m :
2 474 m3 x 1,9 t/m3 = 900 t t 900
II. FUNDAŢII TUBURI
4. DA06A1 Strat de agregate minerale cu balast aşezat manual :
- fundaţii tuburi în t.f.t. :
F1 : 0,47 x 154 = 72,38 m3 m3 72,4
5. TRA01A.. Transportul agregatelor cu autobasculanta la distanţa de
km : 72,4 m3 x 1,7 t / m3 = 123 t t 123
III. FUNDAŢII RACORDĂRI
6. PE03A1 Zidărie din piatră brută cu mortar de ciment marca 100 :
- fundaţii racordări din beton în t.f.t. :
R5b1 : 0,34 x 1 = 0,34 m3
R5b3 : 0,18 x 28 = 5,04 m3
R6b : 1,08 x 27 = 29,16 m3
Podeţe tubulare corugate Di = 840 mm 1
Preţ unitar
a) materiale
Capitol de lucrări Total
b) manoperă
(3 x 4)
c) utilaj
Nr. Canti- Material Manoperă Utilaj Transport sau
U.M d) transport
crt. Cod Denumire tate (3 x 4a) (3 x 4b) (3 x 4c) (3 x 4d) (5+6+
Total
7+8)
a)+b)+c)+d)
SECŢIUNEA TEHNICĂ SECTIUNEA FINANCIARA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
lucrări suplimentare
0,234 x 8,0 = 1,87 m3
Total = 36,41 m3 m3 36,4
7. PB05B1 Turnare beton simplu C 8 / 10 (B 150 )) în fundaţii :
- fundaţii racordări din beton în t.f.t. :
R5b1 : 1,91 x 1= 1,91 m3
R5b3 : 1,74 x 28 = 48,72 m3
R6b : 1,08 x 27 = 29,16 m3
lucrări suplimentare
0,766 x 8,0 = 6,13 m3
Total = 85,91 m3 m3 85,9
8. IfB01A1 Pereuri şi radiere zidite în grosime de 20 cm, cu piatră
brută :
- fundaţii racordări din beton în t.f.t. :
R5b1 : 0,96 x 1 = 0,96 m2
R5b3 : 0,60 x 28 = 16,80 m2
suplimentar = 5,24 m2
Total = 23,00 m2 m2 23
9. IfB02A1 Rostuirea pereului şi radierului zidit cu piatră brută, cu
mortar de ciment : - fundaţii racordări din beton în t.f.t. :
R5b1 : 1,53 x 1 = 1,53 m2
R5b3 : 1,95 x 28 = 54,60 m2
Total = 56,13 m2 m2 56,2
10. CZ0204G1 Prepararea manuală a mortarului de ciment, marca 100Z
:
- fundaţii racordări din beton în t.f.t. (rostuire pereu) :
R5b1 : 0,182 x 1 = 0,182 m3
R5b3 : 0,103 x 28 = 2,884 m3
Total = 3,066 m3 m3 3,1
11. 2100945 Achiziţie beton C 8 / 10 (B 150 ) :
- fundaţii racordări din beton în t.f.t. :
R5b1 : 1,463 x 1 = 1,463 m3
Podeţe tubulare corugate Di = 840 mm 2
Preţ unitar
a) materiale
Capitol de lucrări Total
b) manoperă
(3 x 4)
c) utilaj
Nr. Canti- Material Manoperă Utilaj Transport sau
U.M d) transport
crt. Cod Denumire tate (3 x 4a) (3 x 4b) (3 x 4c) (3 x 4d) (5+6+
Total
7+8)
a)+b)+c)+d)
SECŢIUNEA TEHNICĂ SECTIUNEA FINANCIARA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R5b3 : 1,333 x 28 = 37,324 m3
R6b : 0,827 x 27 = 22,329 m3
lucrări suplimentare
0,766 x 8,0 = 6,13 m3
Total = 67,246 m3 m3 67,3
12. TRA06A.. Transportul auto la şantier al betonului, pe distanţa de
km : - fundaţii racordări din beton în t.f.t. :
R5b1 : 4,205 x 1 = 4,205 t
R5b3 : 3,693 x 28 = 103,404 t
- lucrări suplimentare = 15,938 t
Total = 123,547 t t 124
IV. ELEVAŢII RACORDĂRI
13. PB06A1 Turnare beton simplu C 18 / 22,5 (B 300 ) manual :
- elevaţii racordări din beton în t.f.t. :
R5b1 : 2,280 x 1 = 2,28 m3
R5b3 : 2,050 x 28 = 57,40 m3
R6b : 2,400 x 27 = 64,80 m3
- lucrări suplimentare = 11,00 m3
Total = 135,48 m3 m3 136
14. 2100971 Achiziţie beton C 18 / 22,5 (B 300 ) :
- elevaţii racordări din beton în t.f.t. :
R5b1 : 2,298 x 1 = 2,298 m3
R5b3 : 2,066 x 28 = 57,848 m3
R6b : 2,420 x 27 = 65,340 m3
- lucrări suplimentare = 11,000 m3
Total = 136,486 m3 m3 137
15. PF05A1 Hidroizolaţii din bitum filerizat, aplicat la rece în două
straturi : - elevaţii racordări din beton în t.f.t. :
R5b1 : 6,05 x 1 = 6,05 m2
R5b3 : 5,89 x 28 = 164,92 m2
R6b : 3,92 x 27 = 105,84 m2
Total = 276,81 m2 m2 277
Podeţe tubulare corugate Di = 840 mm 3
Preţ unitar
a) materiale
Capitol de lucrări Total
b) manoperă
(3 x 4)
c) utilaj
Nr. Canti- Material Manoperă Utilaj Transport sau
U.M d) transport
crt. Cod Denumire tate (3 x 4a) (3 x 4b) (3 x 4c) (3 x 4d) (5+6+
Total
7+8)
a)+b)+c)+d)
SECŢIUNEA TEHNICĂ SECTIUNEA FINANCIARA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. IfB06B1 Pereu uscat de 20 cm grosime din piatră brută :
- elevaţii racordări din beton în t.f.t. :
R5b1 : 1,05 x 1 = 1,05 m2
R5b3 : 1,00 x 28 = 28,00 m2
R6b : 0,90 x 27 = 24,30 m2
Total = 53,35 m2 m2 54
17. IfB12A1 Rostuirea pereului uscat din piatră brută cu mortar de
ciment :
- elevaţii racordări din beton în t.f.t. :
R5b1 : 1,05 x 1 = 1,05 m2
R5b3 : 1,00 x 28 = 28,00 m2
R6b : 0,90 x 27 = 24,30 m2
Total = 53,35 m2 m2 54
18. PC02A1 Cofraje pentru betoanele din elevaţii, din panouri de
placaj tip "P", pe suprafeţe plane : - elevaţii racordări din
beton în t.f.t. :
R5b1 : 11,55 x 1 = 11,55 m2
R5b3 : 10,74 x 28 = 300,72 m2
R6b : 9,65 x 27 = 260,55 m2
Total = 572,82 m2 m2 573
19. PF01A1 Tencuială din mortar de ciment drişcuită, de 2 cm
grosime, marca 100 :
- elevaţii racordări din beton în t.f.t. :
R5b1 : 3,85 x 1 = 3,85 m2
R5b3 : 3,58 x 28 = 100,24 m2
R6b : 3,20 x 27 = 86,40 m2
Total = 190,49 m2 m2 191
20. PF03A1 Strat suport pentru izolaţii din mortar de ciment M100,
aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment, grosime 2
cm :
- elevaţii racordări din beton în t.f.t. :
R5b1 : 6,05 x 1 = 6,05 m2
Podeţe tubulare corugate Di = 840 mm 4
Preţ unitar
a) materiale
Capitol de lucrări Total
b) manoperă
(3 x 4)
c) utilaj
Nr. Canti- Material Manoperă Utilaj Transport sau
U.M d) transport
crt. Cod Denumire tate (3 x 4a) (3 x 4b) (3 x 4c) (3 x 4d) (5+6+
Total
7+8)
a)+b)+c)+d)
SECŢIUNEA TEHNICĂ SECTIUNEA FINANCIARA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R5b3 : 5,89 x 28 = 164,92 m2
R6b : 3,92 x 27 = 105,84 m2
Total = 276,81 m2 m2 277
21. TRA06A.. Transportul auto la şantier al betonului pe distanţa de km
- elevaţii racordări din beton în t.f.t. :
R5b1 : 5,975 x 1 = 23,90 t
R5b3 : 5,372 x 28 = 128,92 t
R6b : 6,292 x 27 = 144,71 t
- suplimentar
11,0 m3 x 2,6 t/m3 = 28,60 t
Total = 354,875 t t 355
22. TRA02A.. Transportul auto la şantier al cofrajelor pe distanţa de km
- elevaţii racordări din beton în t.f.t. :
R5b1 : 0,256 x 1 = 0,256 t
R5b3 : 0,240 x 28 = 6,720 t
R6b : 0,218 x 27 = 5,886 t
Total = 12,862 t t 13
V. PROCURARE TUBURI ŞI MONTARE
23. 6420393 Tuburi corugate Di = 840 mm buc/6
( asimilat ) m 28
24. PI06A1 Montare podete corugate buc 28
25. TRA03B.. Transportul tuburilor pe şantier, la distanţa de km :
28 buc x 350 kg / buc = 9 800 kg t 9,8
26. TRA04B.. Transportul auto al tuburilor la distanţa de km t 9,8
27. MDTC462 Transportul macaralei de 0,15 – 0,199 MN la distanţa de
4.. km buc 1
M m U t T
din care:
- Vut termice
(Valoare
aferenta pentru
Cheltuieli directe utilaje termice)
Podeţe tubulare corugate Di = 840 mm 5
Preţ unitar
a) materiale
Capitol de lucrări Total
b) manoperă
(3 x 4)
c) utilaj
Nr. Canti- Material Manoperă Utilaj Transport sau
U.M d) transport
crt. Cod Denumire tate (3 x 4a) (3 x 4b) (3 x 4c) (3 x 4d) (5+6+
Total
7+8)
a)+b)+c)+d)
SECŢIUNEA TEHNICĂ SECTIUNEA FINANCIARA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Vut electrice
(Valoare
aferenta pentru
utilaje electrice)
U = Vut termice +
Vut electrice
Alte cheltuieli directe:
- CAS:
- somaj:
- sanatate:
- fond de risc:
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE M0 mo U0 t0 T0
Cheltuieli indirecte = T0 x % I0
Profit = (T0 + I0) x % P0
V0
=T0+I0+P
TOTAL GENERAL 0
OFERTANT,
……………………………..
(semnătură autorizată)

Podeţe tubulare corugate Di = 840 mm 6