Sunteți pe pagina 1din 22

Societatea APROBAT

DIRECTOR GENERAL

Planul de prevenire şi protecţie general al societăţii pentru anul 2018

Nr. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri dispuse Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde de
Crt. post de lucru masurii realizare realizarea masurii
1. Toate locurile de Miscari periculoase – Masuri tehnice
munca prinderea de catre Repararea si inlocuirea aparatorilor de protectie care Programarea de revizii si Esalonat Conducatorii locurilor de
in care sunt cuplaje sau alte nu mai corespund cerintelor de securitate reparatii accidentale si trimestrul I-IV munca
echipamente de organele de masini in planificate a
munca dotate cu miscare (la care sunt echipamentelor de munca
organe de masini lipsa sau demontate Masuri organizatorice Esalonat
aflate in miscare aparatorile de Instruirea personalului cu prevederile H.G. 1146/2006 Programarea instructajului trimestrul I-IV Conducatorii locurilor de
protectie) a unor parti privind cerinte minime de securitate si sanatate periodic al lucratorilor munca
din imbracaminte si pentru utilizarea in munca de catre lucratori a
implicit parti ale echipamentelor de munca si a procedurilor Responsabil SSM
corpului (de regula operationale
membrele) ;
2. Toate locurile de Accidentarea prin Masuri tehnice
munca lovirea de catre Marcarea corespunzatoare a cailor de circulatie Intocmirea unui program de Permanent Conducatorii locurilor de
mijloace de transport pentru autovehicule si pietoni executie a marcajelor si de munca
in incinta societatii sau intretinere Serviciul intreţinere
in timpul deplasarii la Masuri organizatorice
serviciu ; Instruirea lucratorilor cu prevederile OUG 195/2002 R Efectuarea instructajului Esalonat trim. Conducatorii locurilor de
privind circulatia pe drumurile publice periodic al lucratorilor I-IV munca
Masuri igienico – sanitare
Efectuarea controlului medical al lucratorilor care Programarea controlului Esalonat trim. Conducatorii locurilor de
utilizează autovehicule cf HG 355/2007 medical I-IV munca
Responsabil SSM
3. Toate locurile de Alunecarea pe Masuri tehnice
munca pavimentul umed sau Asigurarea intretinerii corespunzatoare a Inlocuirea elementelor de Esalonat trim. Conducatorii locurilor de
cu portiuni de uleiuri si echipamentelor de munca pentru evitarea pierderilor etansare deteriorate I-IV munca
grasimi de ulei sau grăsimi

1
Nr. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri dispuse Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde de
Crt. post de lucru masurii realizare realizarea masurii
Curatirea cailor de acces de eventualele deversari de Asigurarea necesarului de Esalonat trim. Conducatorii locurilor de
lichide materiale de curatenie I-IV munca
Serviciu aprovizionare
Masuri organizatorice
Instruirea lucratorilor privind modul de intretinere a Efectuarea instructajului Esalonat Conducatorii locurilor de
echipamentelor de munca si de transport al uleiurilor periodic al lucratorilor trimestrul I-IV munca
si grasimilor Responsabil SSM
4. Toate locurile de Rostogolirea Masuri tehnice Intocmirea necesarului de Esalonat
munca materialelor depozitate Confectionarea de suporti si pene pentru asigurarea suporti si pene si asigurarea trimestrul I-IV Conducatorii locurilor de
necorespunzator si materialelor impotriva rostogolirii acestora munca
nefixate impotriva Masuri organizatorice Esalonat
rostogolirii Elaborarea de instructiuni proprii de securitate si Efectuarea instructajului trimestrul I-IV Conducatorii locurilor de
sanatate in munca si instruirea personalului privind periodic al lucratorilor munca
transportul, manipularea si depozitarea Responsabil SSM
corespunzatoare a materialelor care se pot rostogoli
5. Toate locurile de Caderea libera sub Masuri tehnice Conducatorii locurilor de
munca de la efectul gravitatiei a Dotarea lucratorilor cu genti speciale pentru scule Intocmirea necesarului si Esalonat munca
intretinere si materialelor si sculelor Masuri organizatorice aprovizionarea trimestrul I-IV
reparatii neasigurate Admiterea la lucru pentru interventii la echipamentele Esalonat Conducatorii locurilor de
corespunzator de munca numai a lucratorilor calificati si instruiti Testarea profesionala si trimestrul I-IV munca
corespunzator efectuarea instructajului
periodic al lucratorilor Responsabil SSM
7. Toate locurile de Răsturnarea stivelor cu Masuri tehnice
munca materiale depozitate Stivuirea si manipularea corespunzatoare a tuturor Depozitarea in stiva si Esalonat Conducatorii locurilor de
materialelor depozitate pe schele sau plafoane manipularea de materiale trimestrul I-IV munca
numai de acelasi tip si
Masuri organizatorice forma Esalonat trim.l
Instruirea lucratorilor cu modul de stivuire si Efectuarea instructajului I-IV Conducatorii locurilor de
manipulare a stivelor cu materiale periodic al lucratorilor munca
8. Locuri de muncă Deplasari sub efectul Masuri tehnice
unde se propulsiei; proiectarea Dotarea, intretinerea si verificarea echipamentelor de Respectarea elementelor Esalonat Conducatorii locurilor de
efectueaza de corpuri sau munca cu ecrane, aparatori si alte elemente de constructive ale trimestrul I-IV munca
operatii de particule la prelucrarea protectie echipamentelor de munca
prelucrare prin diferitelor materiale Masuri organizatorice Esalonat Conducatorii locurilor de
aschiere prin aschiere sau Dotarea lucratorilor cu echipament individual de Intocmirea listei interne de trimestrul I-IV munca
polizare protectie (ochelari sau viziere de protectie, sorturi din dotare si aprovizionarea EIP Departament aprovizionare,
piele, dupa caz, etc), in conformitate cu prevederile specific achiziţii

2
Nr. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri dispuse Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde de
Crt. post de lucru masurii realizare realizarea masurii
H.G. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate
şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a
echipamentelor individuale de protecţie la locul de
munca
9. Locuri de muncă Balansul sarcinilor Masuri tehnice Intretinerea
unde se utilizează transportate cu Echiparea mijloacelor de transport cu echipamente de corespunzatoare a Esalonat Conducatorii locurilor de
mijloace de mijloace transport ancorare eficiente sistemelor de ancorare trimestrul I-IV munca
transport Verificare tehnica ISCIR automacara Verificare tehnică Responsabil ISCIR SC DP SA
(automacarale Masuri organizatorice macaragiu
etc.) Instruirea lucratorilor cu modul de transport a Efectuarea instructajului Esalonat Conducatorii locurilor de
sarcinilor periodic al lucratorilor trimestrul I-IV munca
Autorizare ISCIR deservent automacara Autorizare ISCIR macaragiu Responsabil SSM
10. Toate locurile de Suprafete cu contururi Masuri tehnice
munca periculoase: Protejarea suprafetelor periculoase prin utilizarea de Procurarea si dotarea Esalonat Conducatorii locurilor de
intepatoare, taioase, porturi, teci, mansoane, aparatori, etc. echipamentelor cu trimestrul I-IV munca
etc. mijloacele de protectie
Masuri organizatorice colectiva
Dotarea lucratorilor cu echipament individual de Esalonat
protectie (manusi de protectie, sorturi din piele, dupa Intocmirea listei interne de trimestrul I-IV Conducatorii locurilor de
caz, etc), in conformitate cu prevederile H.G. dotare si aprovizionarea EIP munca
1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi specific Serviciu aprovizionare,
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a achiziţii
echipamentelor individuale de protecţie la locul de Responsabil SSM
munca
11. Locuri de muncă Recipiente sub Masuri tehnice
unde se presiune (tuburi de Dotarea, verificarea, exploatarea intretinerea si Respectarea prescriptiilor Esalonat Conducatorii locurilor de
manipulează si gaze sub presiune, vase repararea recipientelor si instalatiilor sub presiune de ISCIR la achizitionare, trimestrul I-IV munca
depozitează tampon, etc.) catre persoane autorizate, conform prescriptiilor intreinere si exploatare Responsabil ISCIR
recipiente sub tehnice ISCIR in vigoare
presiune, Masuri organizatorice Esalonat trim.
Locuri de muncă Instruirea, testarea si autorizarea lucratorilor conform Efectuarea instructajului I-IV Conducatorii locurilor de
unde se produce prescriptiilor tehnice ISCIR in vigoare periodic al lucratorilor munca
si utilizeaza aer Masuri de propaganda audio vizuala Esalonat
sub presiune Afisarea de panouri de semnalizare a riscului de Intocmirea necesarului de trimestrul I-IV Conducatorii locurilor de
accidentare si imbolnavire conform H.G. 971/2006 panouri de semnalizare si munca
privind cerintele minime de semnalizare la locul de achizitionarea acestora Responsabil SSM
munca

3
Nr. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri dispuse Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde de
Crt. post de lucru masurii realizare realizarea masurii
12. Toate locurile de Flacari, flame de la Masuri tehnice
munca unde sunt aparate de sudura, Instalarea de perdele de protectie intre locurile de Construirea perdelelor de Esalonat trim. Conducatorii locurilor de
prezente aparate arzatoare, etc. munca protectie I-IV munca
de sudura sau Dotarea locurilor de munca cu detectoare de gaz Aprovizionarea conform Esalonat trim. Conducatorii locurilor de
arzatoare acolo unde se utilizeaza arzatoare necesarului si montarea I-IV munca
Masuri organizatorice Intocmirea listei interne de Esalonat trim. Conducatorii locurilor de
Dotarea lucratorilor cu EIP specific (masca de dotare si aprovizionarea EIP I-IV munca
protectie, sorturi, manusi). specific
13. Toate locurile de Incendiu sau explozii la Masuri tehnice
munca lucrul cu substanţe Dotarea locurilor de munca cu stingatoare de incendiu Aprovizionarea conform Permanent Conducatorii locurilor de
inflamabile – gazul adecvate, in numar suficient si in termen de necesarului munca
metan, etc. valabilitate Inlocuirea substantelor
Reducerea cantitatilor de materiale si substante inflamabile cu altele mai Permanent Conducatorii locurilor de
inflamabile la minimum necesar putin inflamabile munca
Masuri organizatorice
Interzicerea fumatului in locurile de munca cu pericol Amenajarea de locuri Permanent Conducatorii locurilor de
de incendiu sau de explozie speciale pentru fumat munca
14. Toate locurile de Electrocutare prin Masuri tehnice
munca atingere directa, Conectarea tuturor echipamentelor de munca Realizarea instalatiei de Esalonat trim. Conducatorii locurilor de
indirecta sau prin actionate electric la sistemul de impamantare impamantare I-IV munca
tensiune de pas Verificarea, masurarea PRAM, intretinerea si Apelarea la electricieni Anual Responsabil SSM
repararea prizelor de impamantare autorizati in masuratori
Masuri de propaganda audio vizuala PRAM
Afisarea de panouri de semnalizare a riscului de
accidentare si imbolnavire conform H.G. 971/2006 Intocmirea necesarului de Esalonat Conducatorii locurilor de
privind cerintele minime de semnaliza-re la locul de panouri de semnalizare si trimestrul I-IV munca
munca achizitionarea acestora
15. Toate locurile de Aerosoli toxici la Asigurarea unui sistem de ventilatie corespunzator in Montarea de sisteme de Permanent Conducatorii locurilor de
munca lucrarile de curatenie, incaperi ventilatie fortate munca
dezinfectie si Prepararea si depozitarea substantelor toxice in alte Asigurarea spatiului necesar Esalonat Conducatorii locurilor de
deratizare, incaperi decat cele de lucru trimestrul I-IV munca
Măsuri organizatorice Cautarea de solutii de Esalonat
Inlocuirea substantelor cu continut de substante inlocuire trimestrul I-IV Conducatorii locurilor de
toxice cu altele mai putin toxice sau netoxice Esalonat munca
Dotarea lucratorilor cu echipament individual de Asigurarea EIP conform trimestrul I-IV
protectie corespunzator, conform prevederilor H.G. listei interne Conducatorii locurilor de
1048/2006 munca

4
Nr. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri dispuse Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde de
Crt. post de lucru masurii realizare realizarea masurii
Serviciu aprovizionare,
achiziţii
Responsabil SSM
16. Locurile de munca Temperaturã coborâtă Masuri Tehnice
in aer liber sau la iarna şi ridicată vara Asigurarea unor surse de incalzire iarna Dotarea cu surse de Esalonat trim. Conducatorii locurilor de
care nu este mediul de munca Asigurarea unui sistem de ventilatie corespunzator pe incalzire standardizate I si IV munca
montata sursa de timp de vara Alocarea fondurilor Esalonat trim Conducatorii locurilor de
incalzire iarna si Măsuri organizatorice financiare II si III munca
de aer Acordarea de ceai fierbinte la temperaturi scazute si Alocarea fondurilor Cf OUG Serv financiar contabil
conditionat vara de apa minerala carbogazoasa la temperaturi ridicate financiare 99/2200
Măsuri igienico sanitare Conducatorii locurilor de
Efectuarea controlului medical periodic al lucratorilor Programarea controlului Esalonat trim. munca
expusi medical I-IV Responsabil SSM
17. Toate locurile de Efectuarea defectuoasa Masuri tehnice
munca de operatii- Protejarea locurilor cu pericol prin marcare, zonare si Respectarea normelor de Esalonat Conducatorii locurilor de
pozitionarea gresita in montare de aparatori si dispozitive de protectie SSM trimestrul I-IV munca
zone cu pericol de Masuri organizatorice Responsabil SSM
accidentare Instruirea lucratorilor pentru evitarea stationarii sau Esalonat trim.
deplasarii in locuri cu pericol de accidentare Efectuarea instructajului I-IV Conducatorii locurilor de
periodic al lucratorilor munca
18. Toate locurile de Efectuarea de operatii Masuri tehnice Montarea unor sisteme de Esalonat Conducatorii locurilor de
munca neprevazute in sarcina Protejarea echipamentelor de munca impotriva blocare impotriva prnirilor trimestrul I-IV munca
de munca – pornirea pornirii de catre persoane neinstruite si neautorizate accidentale de persoane
echipamentelor de neinstruite si neautorizate
munca de catre Masuri organizatorice
persoane fara pregtirea Instruirea lucratorilor privind modul de actionare a Efectuarea instructajului Esalonat Conducatorii locurilor de
si instruirea necesara echipamentelor de munca numai de catre personal cu periodic al lucratorilor trimestrul I-IV munca
pregatirea necesara si autorizat
19. Toate locurile de Deplasari cu pericol de Masuri tehnice
munca cadere de la acelasi Mentinerea cailor de acces si deplasare libere de orice Intocmirea unui plan de Esalonat Conducatorii locurilor de
nivel prin impiedicare obstacole si astuparea gropilor din paviment intretinere si reparatii a trimestrul I-IV munca
Masuri organizatorice cailor de acces Esalonat trim. Serv intreţinere
Instruirea lucratorilor pentru deplasare numai pe caile Efectuarea instructajului I-IV Conducatorii locurilor de
de circulatie marcate corespunzator periodic al lucratorilor munca
20. Toate locurile de Neutilizarea Masuri organizatorice
munca mijloacelor de Instruirea personalului privind obligativitatea purtarii Efectuarea instructajului Esalonat trim. Conducatorii locurilor de
protectie din dotatre EIP din dotare periodic al lucratorilor I-IV munca

5
Nr. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri dispuse Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde de
Crt. post de lucru masurii realizare realizarea masurii
21. Toate locurile de Pozitie ortostatica a Masuri organizatorice
munca lucratorilor in timpul Amenajarea de camere de odinha conform H.G. Asigurarea spatiilor si Esalonat Conducatorii locurilor de
lucrului 1091/2006 privind cerinte minime la locurile de dotarilor necesare trimestrul I-IV munca
munca
22. Locurile de muncă Efort dinamic mare Masuri tehnice
în care se Dotarea locurilor de munca cu precadere cu mijloace Asigurarea echipamentelor Esalonat Conducatorii locurilor de
efectueaza mecanice de manipulare a maselor de munca necesare trimestrul I-IV munca
manipulari Masuri organizatorice Efectuarea instructajului Esalonat
manuale de mase Instruirea lucratorilor cu prevederile H.G. 1051 privind periodic al lucratorilor trimestrul I-IV Conducatorii locurilor de
cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru munca
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri
pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare Esalonat
Masuri igienico – sanitare Programarea controlului trimestrul I-IV Conducatorii locurilor de
Efectuarea controlului medical periodic al lucratorilor medical munca
expusi Lucrător desemnat
23. Locuri de muncă Deplasari cu pericol de Masuri tehnice
la înălţime cadere de la inaltime Utilizarea de scari mobile simple care au la partea Achizitionarea de scari şi Esalonat Conducatorii locurilor de
prin pasire in gol, superioara sistem de prindere impotriva alunecarii si schele corespunzatoare trimestrul I-IV munca
dezechilibrare sau de scari duble asigurate impotriva desfacerii. Departament aprovizionare,
alunecare Utilizarea de schele corespunzătoare achiziţii
Masuri organizatorice
Dotarea lucratorilor cu EIP corespunzator lucrului la Intocmirea necesarului de Esalonat
inaltime centuri, franghii, echipamente comlexe, etc) dotari trimestrul I-IV Conducatorii locurilor de
Masuri igienico – sanitare munca
Efectuarea controlului medical periodic al lucratorilor Programarea controlului Esalonat Conducatorii locurilor de
expusi medical trimestrul I-IV munca
lucrului la inaltime Responsabil SSM
Observaţie: 1. Măsurile stabilite în planul general de prevenire sunt completate cu cele prevăzute pentru activităţile specifice prezentate în anexele de mai jos şi
cu cele prevăzute în planurile proprii de securitate ale santierelor întocmite conform HG 300/2006.
2. Din planul de prevenire fac parte 5 anexe care sunt prezentate in continuare.

ÎNTOCMIT AVIZAT
RESPONSABIL SSM DIRECTOR PRODUCTIE

I
6
Anexa 1 Sector Transport auto – circulaţie pe drumurile publice
Loc de muncă: Conducători auto
Nr. Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico Măsuri de Termen de Persoana care
Acţiuni în scopul
sanitare altă realizare raspunde de
realizării măsurii realizarea măsurii
natură
1. Coliziunea cu alt autovehicul Respectarea vitezei şi distanţei Instruirea corespunzătoare a Respectarea
legale între autovehicule, folosirea personalului legislaţiei rutiere Sef sev transport
centurii de siguranţă, Efectuare instructaj permanent mecanizare
periodic al Conducător auto
lucrătorilor
2 Ieşirea necontrolată în afara Menţinerea direcţiei şi mărirea Instruirea corespunzătoare a Respectarea
carosabilului atenţiei la curbe şi depăşiri, personalului legislaţiei rutiere Sef sev transport
folosirea centurii de siguranţă Efectuare instructaj permanent mecanizare
periodic al Conducător auto
lucrătorilor
3 Coliziunea cu diferite obiecte Micşorarea vitezei la apariţia Instruirea corespunzătoare a Respectarea
aflate pe şosea sau pe marginea obstacolelor pentru evitarea lor, personalului legislaţiei rutiere Sef sev transport
şoselei folosirea centurii de siguranţă Efectuare instructaj permanent mecanizare
periodic al Conducător auto
lucrătorilor
4 Lovirea de către alt participant la - Respectarea legislaţiei rutiere, - Respectarea
traficul rutier interzicerea folosirii telefonului legislaţiei rutiere Sef sev transport
mobil Efectuare instructaj permanent mecanizare
- Instruirea corespunzătoare a periodic al Conducător auto
personalului lucrătorilor
5 Prinderea mâinii la organele - Repararea autovehiculelor numai Instruirea corespunzătoare a Verificare
mobile ale autovehiculului în în service-uri autorizate sau prin personalului autovehicul
situaţia intervenţiei şoferului la personal propriu specializat
motorul aflat în funcţiune - Efectuarea micilor intervenţii Efectuare instructaj Sef sev transport
permanent mecanizare
numai cu motorul oprit periodic al
- Dotarea autovehiculului cu trusă lucrătorilor Conducător auto
medicală şi completarea ei la
nevoie
6 Strivirea membrelor inferioare - Repararea autovehiculelor numai Instruirea corespunzătoare a Verificare
sau altor părţi ale corpului pe în service-uri autorizate personalului autovehicul
timpul remedierii unor defecţiuni - Efectuarea micilor intervenţii Sef sev transport
permanent mecanizare
numai autovehiculul suspendat şi Efectuare instructaj
calat corespunzător periodic al Conducător auto
lucrătorilor
7
Nr. Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico Măsuri de Termen de Persoana care
Acţiuni în scopul
sanitare altă realizare raspunde de
realizării măsurii realizarea măsurii
natură
7 Scurgeri de combustibil sau ulei Verificarea tehnică periodică a - Instruirea corespunzătoare a Verificare - La
stării tehnice a autovehiculului. personalului autovehicul termenele
prevăzute
Sef sev transport
Efectuare instructaj - La
mecanizare
periodic al plecarea în
Conducător auto
lucrătorilor cursă
-
Permanent
8 Blocarea frânei Verificarea sistemului A.B.S , a - Instruirea corespunzătoare a Verificare - La
sistemului de frânare, completarea personalului autovehicul termenele
cu lichid de frână înainte de prevăzute Sef sev transport
plecarea în cursă, verificarea Efectuare instructaj - La mecanizare
schimbării plăcuţelor uzate excesiv periodic al plecarea în Conducător auto
lucrătorilor cursă
Permanent
9 Temperatura ridicată a pieselor Evitarea contactului direct cu Instruirea corespunzătoare a Sef sev transport
motorului în funcţiune părţile fierbinţi ale motorului personalului Permanent mecanizare
Conducător auto
10 Supraîncălzirea lichidului de Folosirea lichidului antigel, Instruirea corespunzătoare a Verificare
răcire asigurarea circuitului normal al personalului autovehicul Sef sev transport
lichidului în sistemul de răcire Efectuare instructaj Permanent mecanizare
periodic al Conducător auto
lucrătorilor
11 Intoxicarea accidentală a Achiziţionarea mănuşilor de Instruirea corespunzătoare a Achiziţionare EIP
organismului prin inhalarea sau protecţie personalului Departament
înghiţirea sau contactul cu Utilizarea mănuşilor de protecţie şi Efectuare instructaj aprovizionare,
permanent
combustibil , lichid antigel sau a măştii de protecţie periodic al achiziţii
electrolit, substanţe chimice lucrătorilor Conducător auto
transportate
12 Incendierea motorului şi implicit Verificarea etanşeităţii sistemului Instruirea corespunzătoare a Verificare
a autovehiculului datorită de alimentare şi a instalaţiei personalului autovehicul - La
Sef sev transport
scurtcircuitului la instalaţia electrice, achiziţionarea termenele
mecanizare
electrică şi scurgerilor de stingătorului sau verificarea lui Efectuare instructaj prevăzute
Conducător auto
combustibil periodic al Permanent
lucrătorilor

8
Nr. Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico Măsuri de Termen de Persoana care
Acţiuni în scopul
sanitare altă realizare raspunde de
realizării măsurii realizarea măsurii
natură
13 Temperatura şi umiditatea Verificarea existenţei şi funcţionării Verificare
aerului : ridicată sau scăzută instalaţiei de climă şi a sistemului autovehicul - La
Sef sev transport
(neasigurarea sau nefuncţionarea de încălzire termenele
mecanizare
sistemului de încălzire a Efectuare instructaj prevăzute
autovehiculului sau a instalaţiei periodic al
de climă) lucrătorilor
14 Curenţi de aer în cabina şoferului Evitarea deschiderii geamurilor pe Instruirea corespunzătoare a Efectuarea
timpul conduceri personalului instructajului Sef sev transport
periodic al Permanent mecanizare
lucratorilor Conducător auto

15 „orbirea” şoferului de către Micşorarea vitezei, atenţionarea Instruirea corespunzătoare a Efectuarea


farurile autovehiculului din sens şoferului din sens opus cu personalului instructajului Sef sev transport
opus schimbarea alternativă a farurilor periodic al Permanent mecanizare
lucratorilor Conducător auto

16 Nivel de iluminare scăzut în Verificarea instalaţiei electrice şi Instruirea corespunzătoare a Efectuarea


- La
timpul executării curselor pe timp înlăturarea defecţiunilor (la personalului instructajului Sef sev transport
termenele
de noapte defecţiuni majore, apelarea la periodic al mecanizare
prevăzute
asistenţa tehnică) lucratorilor

17 Executare defectuoasă de - Atenţionarea şoferilor de către Efectuarea


operaţii: manevre greşite de Sef sev transport mecanizare instructajului
circulaţie, frânări, accelerări, înainte de plecarea în cursă periodic al
Sef sev transport
viraje de direcţie ale asupra efectuării corecte a lucratorilor
Permanent mecanizare
autovehiculului manevrelor pe timpul
deplasărilor
- Instruirea corespunzătoare a
personalului
18 Deplasarea sau staţionarea Evitarea opririlor şi staţionărilor Efectuarea
autovehiculului în zone în zone periculoase, circulate, pe instructajului
Sef sev transport
periculoase trotuare, pe liniile de tramvai, în periodic al
Permanent mecanizare
pantă etc. lucratorilor
Conducător auto
Instruirea corespunzătoare a
personalului

9
Nr. Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico Măsuri de Termen de Persoana care
Acţiuni în scopul
sanitare altă realizare raspunde de
realizării măsurii realizarea măsurii
natură
19 Deplasări cu pericol de cădere de Întreţinerea căilor de acces Instruirea corespunzătoare a Efectuarea
la acelaşi nivel Folosirea de încălţăminte personalului instructajului În funcţie Sef sev transport
corespunzătoare (încălţăminte cu periodic al de starea mecanizare
talpă antiderapantă) lucratorilor vremii

20 Omiterea unor operaţii de - Instruirea corespunzătoare a Efectuarea


semnalizare a intenţiei de personalului. - Conştientizarea instructajului Sef sev transport
schimbare a direcţiei de mers; şoferilor asupra necesităţii periodic al Permanent mecanizare
respectării tuturor regulilor de lucratorilor Conducător auto
circulaţie
21 Omiterea semnalizării staţionării Verificarea existenţei triunghiului şi Instruirea corespunzătoare a Verificare inventar Sef sev transport
autovehiculului pe carosabil atât a vestei reflectorizante şi utilizarea personalului auto mecanizare
pe timp de zi cât şi pe timp de acestora în timpul staţionării Efectuarea permanent
noapte instructajului periodic
al lucratorilor
22 Suprasolicitare psihică: decizii - Respectarea cu stricteţe Efectuarea - La
dificile în timp scurt efectuate în perioadelor de conducere şi de Sef sev transport
controlului termenele
mediu cu zgomot, în condiţii de repaos mecanizare
medical prevăzute
trafic intens Conducător auto
periodic

ÎNTOCMIT AVIZAT
RESPONSABIL SSM DIR. PRODUCTIE

1
0
Anexa 2 SECȚIE ÎNTREȚINERE ȘI PRODUCŢIE
Loc de muncă:
a. MUNCITORI CALIFICAȚI
b. MUNCITORI NECALIFICAȚI
c. MECANICI UTILAJE
Nr. Măsuri Persoana care
Acţiuni în scopul Termen de
Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organizatorice igienico- Măsuri de altă natură răspunde de
realizării măsurii realizare
sanitare realizarea măsurii
1. Cădere de la - Utilizarea schelelor, îngrădirilor, - Instruirea personalului, - Controlul - Efectuarea permanent Conducător loc de
înălţime plaselor de protecţie, - Utilizarea echipamentului medical instructajului muncă
- Utilizarea de platforme de individual de protectie, periodic si la periodic al RSTVI
descărcare a materialelor la înălţime, - Autorizarea interna din punct de angajare, lucratorilor Lucrător
- Amplasarea de panouri de vedere al protectiei muncii a - Efectuarea anual desemnat
avertizare, banda de avertizare. legătorilor de sarcina, autorizării interne a Departament
- Acoperirea golurilor legătorilor de aprovizionare
sarcină.
- Programarea anual
controlului medical,
- Achizitionarea de permanent
EIP
- Completarea permanent
îngrădirilor
- Achizitionarea de permanent
schele conforme
2. - Utilizarea schelelor, îngrădirilor, - Instruirea personalului, Completarea Conducător loc de
plaselor de protecţie, - Verificarea utilizării EIP - Controlul îngrădirilor muncă
Stationari în - Utilizarea platforme de descărcare a medical Achizitionarea de Lucrător
locuri cu pericol materialelor la înălţime, periodic si la schele conforme permanent
desemnat
de accidentare - Amplasarea de panouri de angajare, Efectuarea
Departament
avertizare, banda de avertizare, instructajului periodic
al lucratorilor
aprovizionare
- Acoperirea golurilor

1
1
Nr. Măsuri Persoana care
Acţiuni în scopul Termen de
Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organizatorice igienico- Măsuri de altă natură răspunde de
realizării măsurii realizare
sanitare realizarea măsurii
3. - Efectuarea Conducător loc de
instructajului muncă
periodic al RSTVI
lucratorilor Lucrător
- Efectuarea desemnat
- Instruirea personalului,
- Utilizarea de echipamente tehnice autorizării interne a Departament
- Utilizarea echipamentului
dotate cu apărători de protecţie, legătorilor de aprovizionare
individual de protectie,
Pericol de lovire - Utilizarea de platforme de sarcină.
- Autorizarea interna din punct de
stivire descărcare a materialelor la înălţime, - Programarea
vedere al protectiei muncii a
- Amplasarea de panouri de controlului medical,
legătorilor de sarcina,
avertizare, banda de avertizare. - Achizitionarea de
EIP
- Completarea
îngrădirilor
- Achizitionarea de
schele conforme
4. - Instruirea personalului, - Dotarea cu
- Utilizarea echipamentului truse
Achiziţionare Conducător loc de
individual de protectie, medicale de
completare muncă
prim ajutor, -
materiale truse prim Lucrător
Acordarea
Înţepare tăiere ajutor permanent desemnat
de materiale
Achiziţionate Departament
igienico-
materiale igienico aprovizionare
sanitare
sanitare achiziţii
(săpun,
detergenţi)
5. - Instruirea personalului, - Controlul
Alunecare - Utilizarea schelelor corespunzătoare, - Utilizarea echipamentului
medical Conducător loc de
cădere la acelaşi - Eliberarea căilor de acces de individual de protectie, periodic si la muncă
nivel obstacole
angajare

1
2
Nr. Măsuri Persoana care
Acţiuni în scopul Termen de
Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organizatorice igienico- Măsuri de altă natură răspunde de
realizării măsurii realizare
sanitare realizarea măsurii
6. Alimentaţie
- Instruirea personalului,
specială
- Utilizarea echipamentului Achiziţionare Conducător loc de
pentru
individual de protectie, recipient pentru Conform muncă
Expunere la frig, creşterea
Asigurarea spatiilor pentru - Modificarea programului de lucru distribuirea de ceai OUG 99 Lucrător
căldură sau rezistenţei
termoreglare - Controlul medical periodic si la cald desemnat
intemperii organismului
angajare, Distribuire apă Departament
.(apă
minerală 2-4 litri aprovizionare
minerală,
cea)
7. - Controlul
Asigurarea de echipamente de lucru - Instruirea personalului,
Suprasolicitare medical Conducător loc de
corespunzătoare (ptr. ridicare, - Controlul medical periodic si la permanent
fizică periodic si la muncă
transport etc) angajare,
angajare
8. Pericol de - Utilizarea de echipamente Verificare rezistenţă
Serv extern de
electrocutare tehnice(betoniere) cu clasa de de dispersie prize de
- Instruirea personalului, prevenire
directă protectie corespunzătoare sau legarea pământ Anual
- Utilizarea echipamentului Conducător loc de
la priză de pamânt. Verificare instalaţii
individual de protectie, muncă
- Utilizarea de prelungitoare pentru electrice de permanent
Serv intreţinere
alimentarea cu energie electrica alimentare santiere
corespunzătoare
9. Electrocutare -izolarea bornelor de legatura si a -executarea interventiilor la
prin atingere celorlalte cai de curent din instalatiile electrice se face numai de Conducător loc de
permanent
directa , componenta echipamentelor electrice personal calificat, autorizat si instruit muncă
indirecta -realizarea circuitelor de masa - efectuarea verificarii periodice ale Serv intreţinere
conform prevederilor tehnice si de masurilor tehnice de protectie
securitate in vigoare impotriva atingerilor directe
-verificarea vizuala a integritatii legarii Serv extern de
la pamant a carcaselor utilajelor prevenire
anual
- masurarea rezistentei de dispersie a
prizelor de pamant

1
3
Nr. Măsuri Persoana care
Acţiuni în scopul Termen de
Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organizatorice igienico- Măsuri de altă natură răspunde de
realizării măsurii realizare
sanitare realizarea măsurii
10. Proiectarea de Verificare
corpuri din echipamemte
organe de masini - utilizarea aparatorilor de protectie - montarea indicatoarelor de tehnice
Conducător loc de
in miscare -utilizarea ochelarilor de protectie securitate ( protectia obligatorie a permanent
muncă
( bucati de piatra ochilor)
abraziva,
burghie)
11. Cadere la acelasi -pastrarea libera si curata a cailor de -dotarea cu EIP coresp. -întreţinerea căilor
nivel prin acces (bocanci cu talpa antiderapanta) de acces
alunecare, - lasarea libera de orice obstacol a - iluminat corespunzator atat ziua - Efectuarea
Conducător loc de
impiedicare, usilor de acces cat si noaptea instructajului permanent
muncă
dezechilibrare - verificarea inainte de inceperea periodic al
lucrului a starii psihofiziologice a lucratorilor
lucratorilor
12. Pornirea -utilizarea ET numai pentru operatiile - ET vor fi folosite numai de lucratori - Efectuarea
defectuoasa a si in conditiile pentru care a fost calificati, instruiti si desemnati in instructajului
utilajului destinat acest scop periodic al
- interzicerea utilizarii ET fara - respectarea cu strictete a lucratorilor
aplicarea masurilor de protectia tehnologiilor de lucru, si a
Conducător loc de
muncii instructiunilor proprii de SSM permanent
muncă
- daca exista riscul contactului - in timpul functionarii ET este
lucratorilor cu partile mobile ale ET , interzisa orice operatie de
acestea se vor prevedea cu protectori intretinere
pentru evitarea antrenarii
deserventului
13. Zgomot şi - utilizarea obligatorie a antifoanelor Control Verificare utilizare
vibraţii interne sau a castilor de protectie medical la EIP
Conducător loc de
- monitorizarea nivelului de zgomot angajare sau Efectuarea permanent
instructajului periodic muncă
şi vibraţii periodic
- efectuarea controlului medical al lucratorilor

1
4
Nr. Măsuri Persoana care
Acţiuni în scopul Termen de
Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organizatorice igienico- Măsuri de altă natură răspunde de
realizării măsurii realizare
sanitare realizarea măsurii
14. Calamităţi - oprirea lucrului la apariţia unui permanent Conducatorii
naturale, pericol iminent de producere a unui locurilor de
incendii accident şi să informeze munca
conducătorul locului de muncă care
va stabili măsuri concrete de
prevenirea accidentelor tehnice şi de
muncă în situaţii de urgenţă
- Se interzice circulaţia şi
staţionarea în zonele şi pe
perioadele în care există riscul
producerii acestor calamităţi (
prăbuşiri de copaci sau teren, viscol).
- Folosirea obligatorie, pe toată
durata îndeplinirii sarcinii de muncă,
în scopul pentru care a fost acordat,
a echipamentului individual de
protecţie – bocanci, haină vătuită,
căciulă
- Se interzice executarea lucrărilor la
înălţime în perioadele de timp
nefavorabil, vânt puternic peste 11
m/s, ninsori, polei, în locuri cu
vizibilitate redusă
- În timpul ploilor însoţite de
descărcări electrice se va întrerupe
lucrul, iar muncitorii se vor adăposti
- Întocmirea planului de acţiune în
caz de situaţii de urgenţă

ÎNTOCMIT AVIZAT
RESPONSABIL SSM DIR. PRODUCTIE

1
5
Anexa 3 SANTIERE REPARAŢII ÎNTREŢINERE DRUMURI (plus cele prevăzute la anexa 2)
Nr Acţiuni în Persoana care
Măsuri Măsuri
scopul Termen de răspunde de
Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organizatorice igienico- de altă
realizării realizare realizarea măsurii
sanitare natură
măsurii
1. Lovire de către
mijloacele de
transport la
- Dirijarea corespunzătoare a lucrărilor
deplasarea la
- Instruirea personalului, - Controlul Lucrător
locul de muncă Dotarea lucrătorilor cu veste reflectorizante
- Utilizarea echipamentului individual de medical desemnat
sau în timpul Semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor Permanent
protectie, periodic si Conducător loc de
desfăşurării
- Verificarea stării psihologice şi de sănătate la angajare muncă
activităţii în cazul
a personalului
lucrărilor fără
întreruperea
circulaţiei
2. - Instruirea personalului,
- Utilizarea de echipamente tehnice dotate cu - Controlul Lucrător
- Utilizarea echipamentului individual de
Pericol de lovire apărători de protecţie, medical desemnat
protectie, Permanent
stivire - Amplasarea de panouri de avertizare, banda de periodic si Conducător loc de
- Autorizarea interna din punct de vedere al
avertizare. la angajare muncă
protectiei muncii a legătorilor de sarcina,
3. Alimentaţie
- Instruirea personalului, specială
- Utilizarea echipamentului individual de pentru
Conform
Expunere la frig, protectie, creşterea
OUG 99 Conducător loc de
căldură sau Asigurarea spatiilor pentru termoreglare - Modificarea programului de lucru rezistenţei
muncă
intemperii - Controlul medical periodic si la angajare, organismul
ui.(apă
minerală,
cea)
ÎNTOCMIT AVIZAT
RESPONSABIL SSM DIR. PRODUCTIE

1
6
Anexa 4 BALASTIERA CÂRȚA, STAŢIE EMULSIE CATIONICĂ, STAȚIE PREPARAT MIXTURI ASFALTICE
Loc de muncă:
a. OPERATOR STAŢIE
b. MECANIC ÎNTREŢINERE
c. MECANICI UTILAJE

Nr. Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri Acţiuni în Termen de Persoana care
Măsuri
Crt. igienico scopul realizare raspunde
de altă
sanitare realizării
natură
măsurii
1. Organe de - montare dispozitive de protectie ale V- verificarea starii fizice a
masini in organelor de masini in miscare elementelor active ale echipamentelor Permanent Conducatorii
miscare- inainte de inceperea lucrului locurilor de munca
prindere, -
antrenare de - - - - dotarea cu EIP si EIL
catre organe de - c corespunzator
masini in - - - instruirea lucratorilor si
miscare - s verificarea modului in care se
s respecta regulile de securitate

2. Proiectarea de - -utilizarea aparatorilor de protectie Conducatorii


corpuri din -utilizarea ochelarilor de protectie Permanent locurilor de munca
organe de - montarea indicatoarelor de securitate (
masini in protectia obligatorie a ochilor)
miscare
( bucati de
piatra etc)
3. Taiere, intepare - -purtarea obligatorie a EIP
cu spanuri sau -montarea indicatoerelor de Permanent Conducatorii
la manipularea securitate(protectia obligatorie a mainilor) locurilor de munca
uneltelor, -verificarea inainte de inceperea lucrului a
dispozitivelor sculelor si materialelor folosite
sau a materiilor
prime si
reperelor

1
7
Nr. Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri Acţiuni în Termen de Persoana care
Măsuri
Crt. igienico scopul realizare raspunde
de altă
sanitare realizării
natură
măsurii
4. Electrocutare -izolarea bornelor de legatura si a celorlalte -executarea interventiilor la instalatiile
prin atingere cai de curent din componenta electrice se face numai de personal Permanent Conducatorii
directa , echipamentelor electrice calificat, autorizat si instruit locurilor de munca
indirecta -realizarea circuitelor de masa conform - efectuarea verificarii periodice ale
prevederilor tehnice si de securitate in masurilor tehnice de protectie impotriva
vigoare atingerilor directe
-verificarea vizuala a integritatii legarii la
pamant a carcaselor utilajelor
- masurarea rezistentei de dispersie a prizelor
de pamant
5. Pornirea -utilizarea ET numai pentru operatiile si in - ET vor fi folosite numai de lucratori Conducatorii
defectuoasa a conditiile pentru care a fost destinat calificati, instruiti si desemnati in acest Permanent locurilor de munca
utilajului - interzicerea utilizarii ET fara aplicarea scop
masurilor de protectia muncii - respectarea cu strictete a tehnologiilor
- daca exista riscul contactului lucratorilor cu de lucru, si a instructiunilor proprii de SSM
partile mobile ale ET , acestea se vor - in timpul functionarii ET este interzisa
prevedea cu protectori pentru evitarea orice operatie de intretinere
antrenarii deserventului
6. Cadere la -pastrarea libera si curata a cailor de acces -dotarea cu EIP coresp. Permanent Conducatorii
acelasi nivel - lasarea libera de orice obstacol a usilor de (bocanci cu talpa antiderapanta) locurilor de munca
prin alunecare, acces - iluminat corespunzator atat ziua cat si
impiedicare, noaptea
dezechilibrare - verificarea inainte de inceperea lucrului a
starii psihofiziologice a lucratorilor
7. Zgomot peste - utilizarea obligatorie a antifoanelor efectuarea Permanent Conducatorii
LMA interne sau a castilor de protectie controlului locurilor de munca
- monitorizarea nivelului de zgomot medical

9. Pulberi in -folosirea EIP corespunzator Permanent Conducatorii


suspensie peste ( masca) locurilor de munca
LMA
10. Calamităţi - Angajaţii au obligaţia să oprească lucrul la Permanent Conducatorii
naturale, apariţia unui pericol iminent de producere locurilor de munca
incendii a unui accident şi să informeze
conducătorul locului de muncă care va

1
8
Nr. Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri Acţiuni în Termen de Persoana care
Măsuri
Crt. igienico scopul realizare raspunde
de altă
sanitare realizării
natură
măsurii
stabili măsuri concrete de prevenirea
accidentelor tehnice şi de muncă în situaţii
de urgenţă
- Se interzice circulaţia şi staţionarea în
zonele şi pe perioadele în care există riscul
producerii acestor calamităţi ( prăbuşiri de
copaci sau teren, viscol).
- Folosirea obligatorie, pe toată durata
îndeplinirii sarcinii de muncă, în scopul
pentru care a fost acordat, a
echipamentului individual de protecţie –
bocanci, haină vătuită, căciulă
- Se interzice executarea lucrărilor la
înălţime în perioadele de timp nefavorabil,
vânt puternic peste 11 m/s, ninsori, polei,
în locuri cu vizibilitate redusă
- În timpul ploilor însoţite de descărcări
electrice se va întrerupe lucrul, iar
muncitorii se vor adăposti
- Întocmirea planului de acţiune în caz de
situaţii de urgenţă

1
9
Nr. Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri Acţiuni în Termen Persoana care
Măsuri
Crt. igienico scopul de raspunde
de altă
sanitare realizării realizare
natură
măsurii
11. Cadere de la - Accesul la locul de muncă la înălţime se face - Pentru executarea lucrărilor la înălţime Efectuarea Permanen Conducatorii
inaltime numai pe scări montate definitiv sau pe scări trebuie să se ţină seama de organizarea controlului t locurilor de munca
mobile rezemate şi asigurate contra tehnologica prealabilă a lucrărilor la medical la
alunecărilor sau prăbuşirilor, fiind interzis înălţime, de dotarea cu EIP şi angajare si
accesul pe trasee alese arbitrar, obligativitatea instruirii, antrenării şi periodic La
necorespunzătoare sau neamenajate utilizării dotărilor colective şi individuale - Pentru termenele
- Locurile de muncă amplasate la înălţime şi - Locul de muncă la înălţime va fi permis lucru la scadente
căile de acces la şi de la aceste locuri de numai dacă a fost amenajat şi dotat din înălţime vor
muncă trebuie marcate şi semnalizate punct de vedere tehnic şi organizatoric fi admişi
permanent astfel încât să prevină căderea în gol a numai
lucrătorilor lucrători
- Lucrul la înălţime se va desfăşura numai apţi din
sub supraveghere, iar lucrul va fi permis punct de
numai dacă persoana desemnată să vedere
supravegheze lucrarea a verificat că s-au medical
luat toate măsurile de securitate pentru
prevenirea accidentelor
- Folosirea obligatorie, pe toată durata
îndeplinirii sarcinii de muncă, în scopul
pentru care a fost acordat, a
echipamentului individual de protecţie –
cască de protecţie, încălţăminte cu talpă
antiderapantă, centură de siguranţă
- Se interzice executarea concomitentă a
lucrărilor la două sau mai multe niveluri
diferite, aflate pe aceeaşi verticală, fără
dispozitive de protecţie corespunzătoare

ÎNTOCMIT AVIZAT
RESPONSABIL SSM DIR. PRODUCTIE

2
0
ANEXA 5 : BIROURI ADMINISTRATIV
Nr. Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organizatorice Măsuri Măsuri Acţiuni în Termen Persoana care
igienico- de altă scopul realizării de răspunde de
sanitare natură măsurii realizare realizarea
măsurii

poziţionarea Conducător loc de


muncă
necorespunzătoa Montarea cablurilor prin sisteme de proteţie sau
re a cablurilor fixarea lor în locuri care să împiedice agăţarea lor în
1 echipamentelor timpul deplasării personalului
de lucru din
birourile
funcţionale
pardoseala
devine Efectuarea curăţeniei dupa orele de program Angajaţi
2 alunecoasă în Ştergerea imediată a lichidelor care au ajuns Permanent intreţinere
contact cu accidental pe podea curăţenie
lichide
electrocutare La Serv întreţinere
sacdenţa
prin atingere Verificarea periodică(1 an) a stării conductoarelor
directă –
3
conductori cu
izolaţia
degradată
electrocutare anual Serv întreţinere
prin atingere Verificarea periodică (1 an )a rezistenţei de
indirectă – dispersie a prizei de pământ
4
deteriorarea
instalaţiilor de
împământare
atingerea Instruirea personalului
accidentală a . Se vor elabora instrucţiuni proprii de
cablurilor securitatea muncii pentru personalul de
Permanent Lucrător
5 electrice în serviciu care efectuează curăţenia în desemnat
timpul curăţirii unitate;
pardoselei cu
materiale umede

2
1
Nr. Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organizatorice Măsuri Măsuri Acţiuni în Termen Persoana care
igienico- de altă scopul realizării de răspunde de
sanitare natură măsurii realizare realizarea
măsurii

utilizarea de -Instruirea personalului privind interzicerea


instalaţii de utilizării acestor instalaţii
incălzire electrice -Controale efectuate de conducerea Lucrător
desemnat
6 improvizate societăţii pentru descoperirea folosirii lor Permanent
Conducător loc de
(reşouri, muncă
termoplonjoane
etc.)
răsturnarea -Se interzice depozitarea recipientelor cu
accidentală a lichide pe birouri
recipientelor cu -Instruirea lucrătorilor în acest sens Lucrător
desemnat
7 lichide de pe Permanent
Conducător loc de
birou pe muncă
instalaţiile
electrice
cădere la acelaşi Intreţinerea căilor de acces, iluminarea pe timp de Instruirea personalului
nivel sau pe scări noapte, semnalizarea locurilor periculoase
prin
8 Permanent Lucrător
dezechilibrare, desemnat
alunecare,
împiedicare

ÎNTOCMIT AVIZAT
RESPONSABIL SSM DIRECTOR PRODUCTIE

2
2