Sunteți pe pagina 1din 13

DOSARUL

NR. 1
ACTELE
DECIZIONALE
ALE CONDUCERII

2007

CUPRINS

Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DOCUMENTUL
Decizie numire lucrator desemnat
/ serviciu extern
Atributiile lucratorului desemnat
/serviciului extern
Decizii numire conducatori
loc de munca
Atributiile conducatorilor
locurilor de munca
Decizie periodicitate instruire
in domeniul ssm
Decizie numire membrii
C.S.S.M.
Atributiile reprezentanilor lucrtorilor cu
rspunderi specifice n domeniul ssm
Atributiile
C.S.S.M.
Atributiile angajatorului
in C.S.S.M.

Prevedere
HG
1425/2006
Art 20

Art. 96

Art. 74 - 100
Art. 63
Art. 56
Art 67
Art. 68 - 73

DOSARUL
NR. 2
DOCUMENTELE
DE ORGANIZARE A
ACTIVITATII DE
PREVENIRE SI PROTECTIE

2007

Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Prevedere
DOCUMENTUL
HG
1425/2006
Instructiuni proprii de securitate si sanatate in
Art. 15
munca
pct.3
Atributiile lucratorilor in domeniul securitatii si
Art. 15
sanatatii in munca
pct.4
Rapoartele controalelor efectuate la locurile de
Art.15
munca
pct.5,17
Planul de actiune in caz de pericol grav si iminent
Art. 15
pct.9
Registru verificari periodice ale echipamentelor de Art. 15 pct.19
munca
Planul de masuri dispuse de inspectorii de munca Art. 15 pct.25
Planul de evacuare a lucratorilor
Art. 103
al.2
Cererile/propunerile lucrtorilor privind
Art. 67
mbuntirea condiiilor de munc
lit.i

DOSARUL
NR. 3
PLANUL
DE
PREVENIRE SI PROTECTIE

2007

Nr
crt
1
2
3
4
5
6

DOCUMENTUL
Identificarea pericolelor pentru toate locurile /
posturile de munca
Evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea
in munc
Planul de prevenire si protectie bazat pe evaluarea
riscurilor
Lista de acordare a E.I.P.

Prevedere
HG
1425/2006
Art. 15
pct.1
Art. 15
pct.1
Art.15
pct.2
Art. 15 pct.20

DOSARUL
NR. 4
PROGRAMELE
DE
INSTRUIRE-TESTARE

2007

Nr
crt

DOCUMENTUL

Tematica instruirii introductive generale

Tematica instruirii la locul de munca

Tematica instruirii periodice

4
5

Programul de instruire - testare, pe meserii sau


activiti.
Teste de verificare a cunostintelor

Fise de instruire individuala

Fise de aptitudine

Prevedere
HG
1425/2006
Art. 15 pct. 7
art. 88 al.2
Art. 15 pct. 7
Art. 93 al.1
Art.15 pct.7
Art. 97
Art. 80
Art. 89 al 1
Art. 81 al 1
Ord.355/2007

DOSARUL
NR. 5
CERCETAREA
ACCIDENTELOR
DE

MUNCA

2007

Nr
crt

DOCUMENTUL

Registrul unic de eviden a accidentailor n munc,a


incidentelor periculoase, accidentelor uoare

F.I.A.M.

Dosare de cercetare

4
5

Prevedere
HG
1425/2006
Art. 141 al.1
Art. 140
al.1;2
Art.122
al .1

DOSARUL
NR. 6
D O S AR
C. S. S. M.

2007

Nr
crt

DOCUMENTUL

Atributiile
C.S.S.M.

Obligatiile angajatorului referitoare la comitetul de


securitate i sntate n munc
Regulamentul de organizare si functionare al
C.S.S.M.
Convocatoare intruniri C.S.S.M.

Ordini de zi

Procese verbale
intruniri C.S.S.M.

Prevedere
HG
1425/2006
Art. 67
Art. 68 - 73
Art.65
Art.66,
al 3
Art.66,
al 2
Art.66,
al 4

Rapoartele scrise ale angajatorului

Art.69,
al 1

S-ar putea să vă placă și