Sunteți pe pagina 1din 1

SC EDIL TECHNO

EXPERT
CONSTRUCT SRL

Cod:
Ediia:
Revizia:
Exemplar:
Pagina: 1 / 1

PLANUL PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN


MUNCA
PENTRU SANTIERELE TEMPORARE SI MOBILE
Anexa 18 Lista zilnica cu personalul din santier

Saptamana:

Proiect :

Client :

Locatia:

Contractor/subcontractor:

Total lucratori:

Numele si prenumele

Marca

Ore normale

Ore peste
program

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Note: 1. Lista trebuie sa fie completata si inmanata responsabilului
SSM al SC ..................... SRL pana cel tarziu la ora 10 a zilei urmatoare de
lucru.
2. Se vor utiliza formulare separate pentru fiecare contractor / subcontractor

Intocmit de:

Functia

Observatii:

Semnatura

Data

Total ore lucrate:


Observatii

Numele si prenumele