Sunteți pe pagina 1din 3

Fisa de audit santier

Numele auditorului si N° de telefon :

Santier auditat : Antreprenor auditat :

Numele responsabilului de afacere : Numele responsabilului de santier :

Situatii de verificat Nivel de risc


0 10 50 200
Respectarea regulilor si procedurilor reluate Casutele gri nu pot
face obiectul unei
in livretul de acceptare cotatii
-Afisare documente:
-Informarea personalului:
-Respectare reguli si proceduri
-Protectie colectiva:
-Respectare regulilor de circulatie :
-Ordine si curatenie :
-Respectul mediului inconjurator :
Total 1
Activitati proprii santierelor
- Purtarea echipamentului de protectie individuala :
- Starea scarilor si modul de utilizare a acestora :
- Starea schelelor si modul lor de utilizare :
- Risc electric : Starea materialelor electrice utilizate
- Cabluri :
- Instalatii de ridicat :
- Conditii de acces la inaltime :
- Conditii de securitate pentru lucrul la inaltime :
- Conditii de stocare a matérialelor in santier :
- Conditii de stocare a produselor chimice :
- Conditii de utilizare a produselor chimice :
- Nacele : Starea si conditii de utilizare
- Masini : Stare de conformitate
- Riscuri legate de coactivitati intre mai multe intreprinderi :
Total 2
Total general
200: Oprire imediata a santierului si repunerea in conformitate sub responsabilitatea sefului de santier a IE
50 : Interventia pentru inlaturarea riscului sub responsabilitatea sefului de santier a IE
10: Nu sunt riscuri majore dar o interventie trebuie angajata in termenul stabilit de catre auditor si sub
responsabilitatea sefului de santier a IE.
In momentul in care totalul general este superior a 100 de puncte, santierul va fi oprit imediat

DRH Group Renault en Roumanie


KCJ6000 -Dir. Politique Sociale et conditions de travail
RPIFROWK120120018 3.0 PROPRIETATE RENAULT

Pag.
Respectarea regulilor si procedurilor reluate in livretul de
acceptare
- Afisare documente:
Plan de prevenire, permis de lucru cu foc si toate celelalte autorizatii legate de natura lucrarilor si
precum si toate conditiile impuse si stabilite de Dacia.
- Informarea personalului :
- responsabilul de santier a informat toti salariatii in legatura cu regulile de securitate generale de
pe platforma? (localurile si instalatiile puse la dispozitie, numerele de telefon pentru apelare in caz
de accident, acces la infirmerie, etc)
- responsabilul de santier a informat toti salariatii in legatura cu regulile de securitate ce trebuie
respectate in santier ?
- este realizata semnalizarea riscurilor specifice in santier ?
- planurile de acces si de circulatie sunt cunoscute de catre personal ?
- Respectarea regulilor si procedurilor generale de securitate
- daca salariatii IE respecta procedurile generale privind prevenirea exploziilor sau a incendiilor
- daca salariatii IE sunt autorizati pentru asi desfasura in bune conditii activitatea (a utorizatii de
conducere privind utilizarea mijloacelor de manutanta, autorizatii pentru interventia in retele
electrice, règuli privind intreruperea energiilor in timpul interventiilor, etc.)
- Protectia colectiva : Delimitarea si imprejmuirea santierului (inclusiv a zonelor in care se
executa lucrari la inaltime sau in fose, protectii colective impotriva caderilor de la inaltime (schele,
plase de protectie, balustrade, etc.)
- Respectarea regulilor de circulatie: de catre pietoni si vehicule, atat in cladiri cat si in
afara acestora.
- Ordine si curatenie : in interiorul si in preajma santierului.
- Respectul mediului inconjurator : Trierea deseurilor, retentii, protectii contra infiltratilor,
etc.

Activitati proprii santierelor


- Purtarea echipamentului de protectie individuela : Punerea la dispozitie de catre
responsabilul IE si purtarea efectiva de catre tot personalul a EIP in functie de riscurile identificate.
- Starea scarilor si modul de utilizare a acestora
- Starea schelelor si modul lor de utilizare
- Risc electric. Starea materialelor electrice utilizate : (cabluri deteriorate, conditii de
umiditate).
- Cabluri : Starea de conformitate a lor (concordanta cu greutatile manipulate).
- Instalatii de ridicat : Starea de conformitate (concordanta cu greutatile manipulate) a
troliilor, palanelor si electropalanelor, si a tuturor celorlalte instalatii de ridicat sarcini sau
persoane.
- Conditii de acces la inaltime : Utilizarea scarilor, a schelelor sau a nacelelor.
- Conditii de securitate pentru lucrul la inaltime: Utilizarea hamurilor, a linilor de viata.
- Conditii de stocare a materialelor in santier:
- Conditii de stocare a produselor chimice : Stocare de produse compatibile, cuve de
retentie.
- Conditii de utilizare a produselor chimice : Existenta si prezentarea de catre IE a fiselor
de informatii de securitate a produselor chimice utilizate, reguli de prevenire cunoscute de catre
utilizatori.
- Nacele : Starea lor si conditiile de utilizare
- Masini : stare de conformitate a acestora
- Riscuri legate de coactivitati intre mai multe intreprinderi: Lucrarile realizate sunt cu
adevarat cele analizate in timpul documentarii Planului de Prevenire, masurile de prevenire legate
de interferenta de activitati a intreprinderilor prezente sunt bine aplicate.

DRH Group Renault en Roumanie


KCJ6000 -Dir. Politique Sociale et conditions de travail
RPIFROWK120120018 3.0 PROPRIETATE RENAULT

Pag.
Reguli de utilizare document
 Emitenti: Persoana care auditeaza santierul (din partea IB)
 Destinatari : Reprezentanti ai IE, Responsabil de afacere
 Modificari : Orice modificare a prezentului document este interzisa
 Pastrare : Original: Persoana care auditeaza santierul (din partea IB) pe toata
durata derularii lucrarilor

DRH Group Renault en Roumanie


KCJ6000 -Dir. Politique Sociale et conditions de travail
RPIFROWK120120018 3.0 PROPRIETATE RENAULT

Pag.