Sunteți pe pagina 1din 1

4 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR

SITUATIE 1 SITUATIE 1
100 25 100

4 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR

3 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=1.75m


3 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=1.75m

1 Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR


1.22
1.22

VAR
1 Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR
1 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=2.25m

1.22
2 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR 2 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR

VAR
100
SITUATIE 2

1.22
53 53
25 100

2 Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR


100 25 100
VAR

1.22

100
2 Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR
1 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR
VAR

50 25 50
2 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR
1.22

1 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=2.25m

SITUATIE 3
2 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR 2 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR

25
SITUATIE 2
25 100

1 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR


3 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR

3 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR

Materiale:
VAR

VAR

Beton: conform SR EN 206-1


Beton simplu:
C12/15, X0, Cl.0.2%, CEM I 32,5R, A/C = 0.65, S2 , Dmax.31
Beton armat :
53 53
C16/20 X0/XC2, Cl.0.2%, CEM II A-S 32,5R, A/C = 0.6, S3,
Dmax.16 , dozaj minim de ciment: 260kg/mc
Elemente cermaice cu goluri verticale grupa 2, categorie I
Volumul total al golurilor(% din volumul brut al elementului ceramic)
50 25 100 intre 25% si 45%
Grosimea peretilor elementelor de zidarie: Categoria de importanta a constructiei, conform HGR 766/1997:C
1 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR
-pereti interiori: >10mm Clasa de importanta conform P100-1/2013-III.
-pereti exteriori: >12mm ag = 0.20g,Tc = 0.7 s,
2 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR
Rezistenta standardizata a elementului de zidarie(fb): >10N/mmp Clasa de expunere a constructiei : mediu uscat moderat.
Mortar: minim M5c
SITUATIE 3

PROIECTARE, CONSULTANTA ,
2 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR

2 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR

OTEL ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIILE


BST500S, clasa de ductilitate “C”, CONSTRUCTII CIVILE,
STNB- plase sudate INDUSTRIALE SI AGRICOLE
VAR

VAR

Acop. min - 2.5cm DENUMIREA PROIECTULUI: CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE


J03/906.2006
PLANSA
TEL. / FAX 0248 251073 ,0744804995 PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII
R 17
MODVEST CONSTRUCT 2000
TEL. 0248 282131, 0766125222, 0766682644 CU REGIM DE INALTIME P+2E+M

S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. ADRESA IMOBIL: ORAȘ RECAȘ, STR. PIEȚEI, NR. 26, CF. NR. 406408, JUD. TIMIȘ FAZA
53 53 PITESTI BENEFICIAR: UAT- ORAȘ RECAȘ P.T.+D.E.
SCARA: 1:25
MANAGER PROIECT ing. GHEORGHE JUNE

SEF PROIECT Ing. Nicoara Bogdan


nr. contract: DETALII CONFINARE
60/15.02.2019
50 25 50
PROIECTAT Ing. Ranja Cristinel Nicolae SI ARMARE ZIDARIE
1 2 bare Ø8/3 ASIZE, BST 500S, L=VAR
DESENAT Ing. Ranja Cristinel Nicolae
data:
2019
DREPTURILE DE AUTOR APARTIN IN EXCLUSIVITATE S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL