Sunteți pe pagina 1din 5

Activitatea din economia nationala: INDUSTRIA PRELUCRATOARE

DESFACEREA PRODUSELOR PETROLIERE


Sectiunea- DISTRIBUIREA PRODUSELOR PETROLIERE
ANEXA LA
PROCESUL VERBAL DE CONTROL NR..

CHECK-LIST
Privind respectarea prevederilor NSPM 88/1999 referitoare la
desfacerea de produselor petroliere
Sectiunea- DISTRIBUIREA PRODUSELOR PETROLIERE
ANEXA 1
Nr.
crt.
CERINTA DE SECURITATE

Norma
Specifica
Si
articol

Se
respecta
Da

Nu

Nu
e
cazul

A. PREVEDERI GENERALE

10.

Este personalul care desfasoara activitati de desfacere a


produselor petroliere instruit si testat pentru lucrul cu astfel de
produse
Sunt elaborate instructiuni proprii de securitate a muncii
specifice pe domeniul de activitate:distribuire produse
petroliere.
Sunt elaborate instructiuni proprii de prim ajutor, cu avizul
medicului de medicina a muncii pentru fiecare domeniu de
activitate al desfacerii produselor petroliere
Este asigurat personalul angajat cu EIP si este utilizat
obligatoriu si corespunzator (necontaminat)
Caile de acces si circulatie ale spatiilor de lucru sunt mentinute
in stare de curatenie, libere de orice obstacol , marcate vizibil
,amenajate si intretinute corespunzator pe timp nefavorabil
Sunt plantate indicatoare de circulatie pe drumurile interioare si
la incrucisarile cu linii CF.
Sunt montate podete sau pasarele la trecerea peste santuri,
canale etc.
Exista aparate automate pentru semnalizarea acustica si optica a
concentratiei maxime admise in locurile de munca unde exista
riscul degajarii de substante toxice, gaze si vapori inflamabili in
atmosfera
Se fac periodic determinari de noxe in atmosfera locurilor de
munca, in depozite si pe principalele locuri de trecere
Este controlata, verificata si mentinuta in permanenta stare de
functionare AMC precum si cea de reglare si semnalizare
Este asigurat iluminatul corespunzator in spatiile de lucru

11.

Este asigurat iluminatul de siguranta conform normelor

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

NSPM 88/1999

Art.10
NSPM 88/1999

Art.11
NSPM 88/1999

Art.12
NSPM 88/1999

Art.13
NSPM 88/1999

Art.14
NSPM 88/1999

Art.15

NSPM 88/1999

Art.16(1)

NSPM 88/1999

Art.16(2)
NSPM 88/1999

Art.17
NSPM 88/1999

Art.18

Desfacerea produselor petroliere-Sectiunea


DISTRIBUIREA PRODUSELOR PETROLIERE- check-list
NSPM 88/1999

NSPM 88/1999

Art.19

pag.1/5

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
B.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Existenta legaturilor la centura de impamantare a tuturor NSPM 88/1999


art 20
elementelor metalice?
NSPM 88/1999
Existenta masuratorilor PRAM la prizele de pamant?
Art.20
Existenta puntilor electrostatice la flanse si elemente metalice? NSPM 88/1999
Art.20
Exista personal autorizat pentru desfasurarea lucrarilor de NSPM 88/1999
Art.21
interventii si reparatii?
Instalatiile electrice sunt protejate corespunzator impotriva NSPM 88/1999
Art.22
electrocutarii ?
Este efectuata ,marcata si respectata zonarea EX. ,precum si NSPM 88/1999
interdictia lucrului cu foc deschis, cu scule producatoare de Art.24
scantei, interdictia fumatului ,a utilizarii de incaltaminte cu
accesorii metalice si EL din material sintetic.
Este obtinut PERMISUL DE LUCRU CU FOC pentru NSPM 88/1999
efectuarea unor operatii care necesita utilizarea focului deschis Art.26
in spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie.
Este intocmit un plan de alarmare si interventie in caz de NSPM 88/1999
Art 27
pericol?
Sunt respectate prevederile Normelor generale de prevenire si NSPM 88/1999
stingere a incendiilor precum si standardele de securitate si Art 28
prescriptiile tehnice ISCIR
DISTRIBUIREA PRODUSELOR PETROLIERE
CONDITII GENERALE IN STATIILE DE DISTRIBUTIE
Sunt echipate pompele pentru livrarea produselor petroliere NSPM 88/1999
Art.78
numai cu instalatii electrice de constructie antiexploziva.
Pompele de livrare a produselor petroliere sunt omologate NSPM 88/1999
Art.79
conform reglementarilor in vigoare.
Sunt inscriptionate gurile de descarcare cu tipul de produs NSPM 88/1999
Art.80
petrolier care se descarca in acel punct.
Sunt inscriptionate pompele cu tipul de produs petrolier pe care NSPM 88/1999
Art.81
il debiteaza.
Este inscriptionat pe capacul fiecarui camin de la domul NSPM 88/1999
Art.82
rezervoarelor produsul petrolier care se afla in rezervor.
Sunt prinse in balamale capacele de la domul rezervorului, NSPM 88/1999
exista lanturi pentru limitarea cursei de deschidere, dispozitive Art.83
de fixare in pozitia deschis si garnituri de cauciuc.
Sunt protejate gurile de masurare ale rezervoarelor cu ghidaje si NSPM 88/1999
Art.84
capace din material antiscanteie
Se face masurarea nivelului produsului petrolier din rezervor cu NSPM 88/1999
tija din material neferos sau cu sistem de masurare automat de Art.85
costructie antiexploziva.
NSPM 88/1999
Exista echipa de interventie a utilajelor.
Art.86
Sunt dotate gurile de descarcare cu cabluri si sistem de prindere NSPM 88/1999
Art.87
la autocisterne, pentru scurgerea electricitatii statice.
Exista echipa de curatitori rezervoare instruita cu instructiunile NSPM 88/1999
Art.88
specifice de lucru.
Sunt dotate compresoarele cu aparatori de protectie, supape de NSPM 88/1999
Art.89
siguranta si manometre verificate.
Exista plan de zonare si instalatii corespunzatoare mediului de NSPM 88/1999
Art.92
lucru pentru incalzirea statiilor de distributie.

Desfacerea produselor petroliere-Sectiunea


DISTRIBUIREA PRODUSELOR PETROLIERE- check-list
NSPM 88/1999

pag.2/5

33.
34.

35.

36.
37.
38.

39.

40.
41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Exista montate indicatoare de inaltime maxima admisa la


statiile cu copertine care acopera partea carosabila.
UTILIZAREA BENZINELOR ETILATE
Recipientele pentru transport benzine etilete sunt: din materiale
omologate, inscriptionate, inchise ermetic, in stare
corespunzatoare cu capace sau dopuri metalice cu garnituri
speciale.
Sunt elaborate si sunt afisate instructiuni privind modul in care
se efectueaza operatiile cu benzine etilete sau transportul
acestora, fara pericol de intoxicare.
Sunt cuprinse in instructiuni si se respecta prevederile
referitoare la folosirea utilajelor si instalatiilor.
Exista personal instruit pentru manipularea benzinelor etilate si
executa operatia de manipulare numai acest personal.
Exista amenajate , in locurile de manipulare a benzinelor
etilete, puncte pentru spalarea mainilor cu petrol si apoi cu apa
si sapun.
Sunt dotate ,locurile de munca unde se manipuleaza benzine
etilate, cu substante neutralizante si materiale de absorbtie a
benzinei etilete.
Este supus personalul statiei controlului medical periodic, cu
efectuarea determinarilor de laborator corespunzatoare.
Sunt intocmite si actualizate, registrele cu lista lucratorilor
expusi si nivelul expunerii.
Sunt intocmite si actualizate dosarele medicale ale personalului
expus.
Sunt redistribuitila un alt loc de munca salariatii la care
continutul de plumb in sange depaseste limitele stabilite.
UTILIZAREA
BENZINELOR
AMESTECATE
(conditionate) CU ALTE SUBSTANTE TOXICE
Este autorizata unitatea , conform legislatiei in vigoare pentru
amestecarea (conditionarea) benzinelor cu alcool metilic sau
alti compusi .
Sunt intocmite instructiuni detailate de lucru si de securitate a
muncii pentru producerea, transportul, depozitarea si desfacerea
benzinelor conditionate cu produse toxice.
Este personalul, care vine in contact cu benzina conditionata cu
produse toxice, informat asupra riscurilor potentiale asupra
sanatatii. Este instruit si testat periodic.
Livrarea benzinei conditionata cu produse toxice, este insotita
de instructiuni cu masurile necesare prevenirii intoxicarii
consumatorilor.
Sunt omologate procesele tehnologice pentru conditionarea
benzinelor cu produse toxice, respectiv pentru depozitarea,
transportul sau desfacerea acestor benzine.
OPERATIA DE APROVIZIONARE A STATIEI
Autovehiculele care transporta produse petroliere sunt
amenajate, echipate si semnalizate conform prevederilor legale
in vigoare.

Desfacerea produselor petroliere-Sectiunea


DISTRIBUIREA PRODUSELOR PETROLIERE- check-list
NSPM 88/1999

NSPM 88/1999

Art.93
NSPM 88/1999
NSPM 88/1999

Art.94

NSPM 88/1999

Art.97
NSPM 88/1999

Art.95, 96
NSPM 88/1999

Art.98
NSPM 88/1999

Art.99
NSPM 88/1999

Art.100
NSPM 88/1999

Art.101(1)
NSPM 88/1999

Art.101 (2)

NSPM 88/1999

Art.101 (3)

NSPM 88/1999

Art.102
NSPM 88/1999

Art.103
NSPM 88/1999

Art.104
NSPM 88/1999

Art.105
NSPM 88/1999

Art.106

NSPM 88/1999

Art.107

pag.3/5

49.

50.
51.

52.

Dupa parcarea la locul de descarcare, conducatorul auto:


-a oprit motorul si a asigurat autovehiculul impotriva deplasarii
-a asigurat prin asezarea de pene la roti autovehiculul stationat
in panta.
Statia este dotata cu vase metalice pentru scurgerea apei din
cisterna si operatorul respecta pozitia corecta de asezare.
Se efectueaza legatura autovehiculului la priza de impamantare
a gurilor de descarcare, inainte de inceperea operatiei de
descarcare a produselor petroliere.
Autocisternele sunt dotate cu scara de urcare-coborare.

NSPM 88/1999

Art.108

NSPM 88/1999

Art. 109
NSPM 88/1999

Art 110
NSPM 88/1999

Art. 111
53.

54.
55.
56.

57.

58.

59.

60.
61.
62.

C
63.

64.

65.

Sunt confectionate din materiale antiscanteie:


- Sondele folosite la recoltarea probelor
- Piesele de racord utilizate la descarcarea produselor
peroliere din autocisterne in rezervoarele statiei de
distributie
Este interzisa intrarea in caminul gurii de masurare in timpul
descarcarii in rezervor a produsului petrolier.
Exiata o persoana care piloteaza din lateral manevrele sau
deplasarile in marsarier a autocisternelor pe teritoriul statiei.
Se face stationarea autovehiculelor care transporta produse
petroliere doar in dreptul gurilor de descarcare.
ACCESUL CONSUMATORILOR IN STATIE
Sunt respectate prevederile normei in ceea ce priveste accesul
si repararea autovehiculelor in incinta statie de distribuire a
produselor petroliere.
Sunt plantate pe caile de acces indicatoare rutiere pentru
respectarea sensului de intrare, deplasare si iesire a
autovehiculelor din statie.
Este interzisa in statie:
-Folosirea flacarii deschise
-mentinerea in functiune a motoarelor autovehicolelor
Manipularea utilajelor statiei este efectuata numai de personal
cu atributii in acest scop.
Se respecta prevederile de vanzare a produselor petroliere
numai in recipienti din materiale omologate.
Se respecta prevederile:
- de umplere a rezervorului cu asigurarea conditiilor pentru
scurgerea electricitatii statice.
- De servire a clientilor in afara timpului de descarcare a
produsului din autocisterne in rezervoarele statiei.
PREVEDERI
DE
PROIECTARE
PRIVIND
MIJLOACELE DE PRODUCTIE
Exista sisteme operative de informare si sunt respectate
prevederile N.M referitoare la Certificarea calitatii din punct
de vedere al securitatii muncii a E.T .
Exita instalatii cu ventilare mecanica in spatiile de lucru cu
pericol de incendiu sau explozie, care respecta prevederile
N.G.P.M.
Spatiile de vehiculare a benzinei etilate sunt dotate cu ventilatie
corespunzatoare.

Desfacerea produselor petroliere-Sectiunea


DISTRIBUIREA PRODUSELOR PETROLIERE- check-list
NSPM 88/1999

NSPM 88/1999

Art.112

NSPM 88/1999

Art. 113
NSPM 88/1999

Art. 115
NSPM 88/1999

Art.116
NSPM 88/1999

Art.117, 118
NSPM 88/1999

Art.119
NSPM 88/1999

Art.120, 121
NSPM 88/1999

Art. 122
NSPM 88/1999

Art.123
NSPM 88/1999

Art.124, 125

NSPM 88/1999

Art. 266, 267


NSPM 88/1999

Art. 287
NSPM 88/1999

Art.288

pag.4/5

Inspector de munc,

Luat la cunotin,

Legitimaia nr
..

Conductorul unitii,

Semntura

Desfacerea produselor petroliere-Sectiunea


DISTRIBUIREA PRODUSELOR PETROLIERE- check-list
NSPM 88/1999

Semntura

pag.5/5