Sunteți pe pagina 1din 6

Autorizri

Prevederi legislative pentru obinerea certificatului constatator din punct de


vedere al securitii i sntii n munc.

Art.13 lit. c) din L 319/2006.

Art. 13. - n vederea asigurrii condiiilor de securitate i sntate n munc i


pentru prevenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale, angajatorii au
urmtoarele obligaii:

c) s obin autorizaia de funcionare din punctul de vedere al securitii i


sntii n munc, nainte de nceperea oricrei activiti, conform prevederilor
legale.

CAPITOLUL II /NM 1425/2006 modificat.


Autorizarea funcionrii din punct de vedere al securitii i sntii n munc
Art. 3.
In vederea asigurrii condiiilor de securitate i sntate n munc i pentru
prevenirea accidentelor i a bolilor profesionale, angajatorii au obligaia s obin
autorizaia de funcionare din punct de vedere al securitii i sntii n munc,
nainte de nceperea oricrei activiti.
Art. 4.
Nu se autorizeaz, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:NM
1425/2006rep.
a) persoanele juridice pentru care autorizarea funcionrii, inclusiv din punctual
de vedere al securitii i sntii n munc, se efectueaz n temeiul Legii
nr.359/2004 privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul
comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice,
nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea funcionrii persoanelor
juridice, cu modificrile i completrile ulterioare;

b) persoanele fizice autorizate s desfoare activiti economice, ntreprinderile


individuale i ntreprinderile familiale pentru care procedura de nregistrare n
registrul comerului i de autorizare a funcionrii este reglementat de Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice
de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile
familiale, cu modificrile ulterioare."
Art. 5.
Asumarea de ctre angajator a responsabilitii privind legalitatea desfurrii
activitii din punct de vedere al securitii i sntii n munc se face pentru
activitile care se desfoar la sediul social, la sediile secundare sau in afara
acestora.
Art. 6.
(1) In vederea autorizrii din punct de vedere al securitii i sntii in munca,
angajatorul are obligaia s depun la inspectoratul teritorial de munca pe raza
cruia isi desfoar activitatea o cerere, completata in doua exemplare semnate
in original de ctre angajator, conform modelului prevzut in anexa nr. 1.
(2) Cererea prevzut la alin. (1) va fi nsoit de urmtoarele acte:
a) copii de pe actele de nfiinare;
b) declaraia pe propria rspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 2,
din care rezulta ca pentru activitile declarate sunt ndeplinite condiiile de
funcionare prevzute de legislaia specifica in domeniul securitii si sntii n
munc.
(3) Pentru actele depuse in susinerea cererii se va completa opisul prezentat in
anexa nr. 1.
Art. 8.
Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrtoare,
calculat de la data nregistrrii cererii.
Art. 9.
Certificatul constatator, emis in baza declaraiei pe propria rspundere, da dreptul
angajatorilor s desfoare activitile pentru care au obinut certificatul.
ART. 10.
(1) n cazul n care n cadrul controalelor se constat nclcri ale prevederilor
legale din domeniul securitii i sntii n munc, inspectorul de munc poate
dispune sistarea activitii i, respectiv, poate propune inspectoratului teritorial
de munc nscrierea msurii sistare a activitii n certificatul constatator.
(2) n baza propunerii inspectorului de munc, inspectoratul teritorial de munc
consemneaz n certificatul constatator msura sistrii activitii prevzut la alin.
(1).
Art. 11.
(1) In situaia prevzuta la art. 10, angajatorul poate relua activitatea numai dup
ce demonstreaz ca a remediat deficientele care au condus la sistarea activitii i
a obinut autorizarea conform art. 6.
(2) In situaia prevzut la alin. (1), cererea va fi nsoit de certificatul
constatator eliberat iniial, in original. (3) .Inspectoratul teritorial de munca va
meniona in certificatul constatator data relurii activitii.
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

I. II. III.
CERERE INSPECTORATUL TERITORIAL
Ctre: pentru autorizarea DE MUNC
desfurrii SIBIU
INSPECTORATUL activitii din punct de vedere IV.
TERITORIAL DE MUNC al securitii i sntii n Nr. intrare: .________________
SIBIU munc la:
Data ______________________
[ ] sediul social
[ ] sediul secundar
[ ] n afara sediului
V.
1. Persoana juridic: _________________________________________________________________
2. cu sediul n: localitatea __________________________, str ______________ nr. ____, bloc _____,
scara _____, etaj _____, ap. _____ jude/sector ______________, cod potal ____________________,
telefon _____________, fax ________________, e-mail _________________, website ___________.
3. prin __________________________________, CNP /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
(nume, prenume) (cod numeric personal)
n calitate de ___________________________, conform ____________________________________
4. Obiectul cererii: autorizarea desfurrii activitii din punct de vedere al securitii i sntii n munc la
[ ] sediul social
[ ] sediul secundar
[ ] n afara sediului
VI.
Persoana i domiciliul ales pentru comunicri:
1. Nume i prenume: _________________________________________________________________
2. Adresa: localitatea ___________________, str. _________________ nr. ___, bloc ___, scara ____, etaj ___,
ap. ___, jude/sector _______________, cod potal ____________,telefon ______________, fax
___________________________, e-mail _____________________________________________
VII.
1. ACTIVITI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCIONARE DIN PUNCT DE VEDERE
AL SECURITII I SNTII N MUNC
1.1. SEDIU SOCIAL _________________________________________ Nr. lucrtori: ____________
Adresa: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Cod CAEN Denumirea activitii Autorizat anterior*)

1.2. SEDIU SECUNDAR


Adresa Cod Denumirea activitii Autorizat Nr.
CAEN anterior*) lucrtori

1.3. N AFARA SEDIULUI SOCIAL SAU A SEDIILOR SECUNDARE


Cod CAEN Denumirea activitii Nr. Lucrtori

Meniuni privind sistarea activitii


Cod CAEN Denumirea activitii Locul desfurrii activitii Nr. i data actului

Msuri luate pentru remedierea deficienelor care au condus la sistarea activitii

Pentru obinerea autorizrii depun actele menionate n opisul de documente.

Data ____________________________________ Semntura _______________________________


OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU AUTORIZAREA DE FUNCIONARE DIN PUNCT DE
VEDERE AL SECURITII I SNTII N MUNC
Nr. Denumirea actului Nr i data actului/Emitent Nr. file
crt.

Total file: ___________________

NOT:

Punctele III i IV se completeaz de ctre inspectoratul teritorial de munc. *) Se va completa data i legea n
baza creia s-a eliberat autorizaia.
I. II. III.

INSPECTORATUL TERITORIAL DE
MUNC
Ctre:
SIBIU
DECLARAIE PE PROPRIA
RSPUNDERE IV.
INSPECTORATUL TERITORIAL DE
MUNC Nr. intrare: .________________

SIBIU Data ______________________

V.
1. Subsemnat(ul/a) _________________________________, domiciliat n ______________________
str.___________________________________ nr.______, bloc ____, scara ____ etaj. ____, ap. _____,
jude/sector ________________, telefon ____________________________ act identitate _________, seria
_______, nr. __________________ CNP /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, eliberat de
________________________________________ la data _________________________________, n calitate
de*) 1) ___________________________________________________________________

2. pentru persoana juridic ____________________________________________________________

3. cu sediul n: localitatea _____________________, str. _____________________________ nr. ___, bloc


_____, scara _____, etaj _____, ap. ______, Jude/sector _______________ cod potal _______, csu potal
________________, telefon ______________________, fax ____________________, e-mail
_______________________, web site _____________________________________________
n temeiul Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006

4. DECLAR PE PROPRIA RSPUNDERE

c, de la data prezentei, activitile pentru care se solicit autorizaie de funcionare din punct de vedere al
securitii i sntii n munc, se vor desfura n conformitate cu prevederile Legii securitii i sntii n
munc nr. 319/2006 i ale altor reglementri din domeniul securitii i sntii n munc.

Data ____________________________________ Semntura _______________________________

NOT:

*) Se completeaz cu calitatea pe care solicitantul o deine (angajator, administrator, reprezentant).


Punctele III i IV se completeaz de ctre inspectoratul teritorial de munc.

ANEXA 3
la normele metodologice
-----------------------

Seria ........ nr. ...........

ROMNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC ...............................

CERTIFICAT CONSTATATOR Nr. ........

emis n temeiul art. 13 lit. c) din Legea securitii i sntii n munc nr. 319/2006 i art. 6 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 108/1999 pentru nfiinarea i organizarea Inspeciei Muncii, republicat, eliberat n baza declaraiei
pe propria rspundere, nregistrat sub nr. ....... din ...................., pentru:
Persoana juridic: ................................., cu sediul social n localitatea ........................., str. .....................
nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ................
Prezentul certificat constatator atest c s-a nregistrat declaraia pe propria rspundere conform creia
persoana juridic ndeplinete condiiile de funcionare din punct de vedere al securitii i sntii n munc
pentru activitatea/activitile declarate:
*T*

Nr. Denumirea activitii Cod Adresa la care se


crt. CAEN desfoar activitatea

*ST*

Inspector-ef,
....................

Data eliberrii:
ziua ..... luna ........... anul .......