Sunteți pe pagina 1din 1

Plan detaliu imprejmuire

ing. Dragos PETRESCU


ing. Ion COCIORVA
ing. Costel IANCU
1:25
OBIECT NR. 18
18-R-DT-01
Specifica[ie
Verificat:
Sef proiect:
Nume: Semntura
Proiectat:
Aprobat:
Faza:
Scara:
Data:
Mai 2013
Beneficiar:
Titlu proiect:
Titlu plana: Plana nr:
REABILITARE SI MODERNIZAREA
INSULEI DE AGREMENT MUNICIPIUL BACAU
Sef proiect specialitate:
ESTE INTERZIS COPIEREA, MULTIPLICAREA S MPRUMUTAREA DOCUMENTA|IEI FR APROBAREA SCRIS A SC LUCA WAY SRL
Revizuire
P.T. + D.D.E.
Proiectant: S.C. LUCA WAY S.R.L.
Proiect Nr.
1300008.10
Verificator/Internal Checker: Nume/Name: Semnatura/Signature: Cerinta/Request: Referat/Report/Expertiza/Expertise Nr.:
Data/Date: Revizie/Revision:
ing. Mihai LUCA
LUCA WAY
L
W
B-dul. Barbu Vacarescu nr. 313-321, sector 2,
Bucureti - Romania
Nr. inreg. R.C.: J 40/7395/1995
C.U.I.: RO 7738294
ing. Nicolae TRIBA
PRIMARIA
MUNICIPIULUI
BACAU

S-ar putea să vă placă și