Sunteți pe pagina 1din 19

TEHNOLOGIE SI ORGANIZARE

Arhitectura constructii

TEHNOLOGIE SI ORGANIZARE 10. 1. MEMORIU JUSTIFICATIV DE TEHNOLOGIE-ORGANIZARE


Fisa tehnologica de executie intocmita, ofera conducatorului lucrarii un instrument util in vederea ordonarii activitatilor pe santier, a stabilirii necesarului de resurse (forta de munca, mijloace de munca, echipamente tehnologice, materiale), precum si un mijloc eficace in scopul stabilirii modului de lucru in vederea realizarii unor indici tehnico-economici superiori, in realizarea obiectului de constructie proiectat - hotel turistic S+P+10E, cu structura in cadre de tip mixt (otel-beton). Atat partea de tehnologie cat si cea de organizare au fost realizate pentru suprastructura cladirii. Stalpii cadrelor sunt realizati in varianta mixta, din sectiuni metalice "I" compuse, inglobate in beton. Grinzile cadrului sunt realizate din profile metalice "I 40" (pe directie transversala) si "I 30" (pe directie longitudinala), conlucrand cu placa, realizata din beton Bc 20. Cofrajele folosite sunt de tip CMS - in cazul stalpilor si din panouri refolosibile - in cazul planseului. Sustinerile sunt realizate cu ajutorul popilor si al grinzilor extensibile. Pentru fixarea grinzilor de stalpi s-au folosit dispozitive de fixare. Betonul este adus cu autoagitatorul iar armaturile cu autocamion de tip R5135F cu platforma si brat de macara, fiind apoi formate la obiectul de constructie. Macaraua folosita este MTA 125, amplasata pe sine si avand raza maxima de 45 metri. Pentru transportul confectionatelor metalice s-a folosit o platforma joasa de 20 tone. Pentru transportul panourilor prefabricate s-a folosit remorca cu platforma joasa tip RA 20. Scheletul metalic de rezistenta este imbinat cu suruburi de inalta rezistenta. Partea organizatorica: Activitatile pentru partea de suprastructura sunt programate in flux continuu. Retele de utilitati sunt cele de energie electrica si cele de apa, care trebuie sa tina seama de o viitoare canalizare a obiectului de constructie. Sunt dimensionate platforma pentru depozitare bene si baracament in functie de ziua de varf. S-a realizat o analiza de pret pentru confectionare unei grinzi metalice transversale.

10. 2. DOCUMENTATIE ECONOMICA


10. 2.1. ANTEMASURATOARE NR. SIMBOL CRT 0 1
01 CA.02.J

DENUMIRE 2
Turnare beton BC 20 in stalpi Tronson I (P) 36x(0,45x0,55)x3,60=32,08 (ET) 36x(0,45x0,55)x1,60=14,26 (I-IV) 36x(0,45x0,55)x2,60=23,17 Tronson II (V-VII) 36x(0,45x0,50)x2,60=21,06 Tronsonul III (VIII-X) 36x(0,45x0,45)x2,60=18,95 Turnare beton BC 20 in planseu 0,11x(29,65 x 17,05)=55,61 Montarea armaturii in planseu curent din b.a. monolit. OB 37 PC 52 Montarea armaturii in planseu terasa din b.a. monollit. OB 37 PC 52 Montarea armaturii flexibile in stalpi.

U.M Q/NIVEL 3
mc mc mc

4
32,08 14,26 23,17 21,06 18,95

Q TOTAL 5
139,02 63,18 56,86

02

CA.02.J

mc

55,61

667,32

03

CA.02.I

Kg

22,75 2581,64

273 30.979,6

04

CC.02.I1

Kg

22,75 2581,64

273 30.979,6

05

CC.02.I

Kg Kg Kg

1524,96 722,52 1123,56

1524,96 722,52 11235,6

06

CL.01.A

Confectionarea si montarea stalpilor metalici

t t t t

18,04 8,55 13,29 12,82 12,34

79,75 38,46 37,03

07

CL.04.A

Confectionarea si montarea grinzii metalice cu inima plina

t t t

12,53 6,25 1,55

150,36 75 18,60

Contravantuiri 120 x 120 x 10 (6,08+4,56)x 23,2 x Cofrare stalpi Tronson I x 7,85 x8 mp mp mp mp 1.123,2 533,52 505,44

08

CB.04.B

(P)(0,45+0,55)2 x 3,60 x 36=259,2 (E.T) (0,45+0,55)2 x 1,60 x 36= =115,2 Etaj(I II III) (0,45+0,55)2 x2,60 x X 36=187,2 Tronson II

( V VI VII ) (0,45+0,50)2 x 2,60 x x 36=177,84 -Tronson III ( VIII IX X ) (0,45+0,45)2 x 2,60 x 36=168,48

09

CB.04.A

Cofrare planseu (17,05 x 29,65)-36 x (0,45 x 0,5) 3,40 x 1,50 - 3,05 x 2,4 - 2 x

mp

450,42

5.405,07

10

CL.07.D

1,8 x 1,8=450,42 Suruburi SiRP Stalpi Gr. Transversala 24 x 36 x 2 28 x 27 x 12

buc buc buc buc

756 896 144

1.728 9.072 10.752 1.728

Gr. Longitudinala 28 x32 x 12 Contravintuiri 18 x 8 x 12 Sustineri cu gr. extensibile la Planseu: 48 buc. Transv/nivel 48 buc. long./nivel Sustineri cu popi extensibil Tip PE 5100R Montarea elementelor pref. din b.a clasa (Bc 20) P1-16 buc. P2-4buc. P3-2buc. Prepararea beton Bc 20 in stalpi

11

CB.45.F

buc

96

1152

12

CB.44.A

buc

196

2304

13

CP.12.D1

buc

22

264

14

CZ.01.07

mc mc mc mc

32,33 14,37 23,35 21,23 19,11

140,10 63,69 57,33

15

CZ.01.09

Preparare beton Bc 20 in planseu 1,008 x 0,11 x(29,65 x 17,05)= =56,05

mc

56,05

672,60

16

TRA.06.A

Transportul betonului Total: (140,10+63,69+57,33+672,60) x x 2,5 =2334,3 medie

194,53

2334,3

17

2334,3/12=194,53 TRA.01A8 Transportul armaturii flexibile: Plansee, stalpi OB 37 PC 52

t t

2,63 1,12

31,56 16,68

18 19

TRA.01A3 Transportul confectiilor metalice TRA.04A3 Transportul panourilor mari de


fatada prefabricate (3,6 x 2,8-2,1 x 1,2) x 0,32 x 1,5=3,6 (5,4 x 2,8) x 0,32 x 1,5=7,26 (5,4 x 2,8-2x 2,1 x 1,2) x0,32 x1,5=4,9

t t

33,27 77,41 29,04 9,68

399,2 928,9 348,4 116,1

10. 2. 2. ANALIZA DE PRET CONFECTIONAREA GRINZII METALICE TRANSVERSALE NR. DENUMIRE ARTICOL CRT 1 Profilul I 40 (OB-37) 2 U.M CANTITATE Kg Kg 462,08 0,08m x x2,46kg/m x34=6,69 12,20 8 PRET UNITAR 9500 lei/kg 8000 lei/kg VALOARE 4.389.760 53.520

3 4

Lacatusi Stanta mecanica Pentru taiere Masina de sudat Dornuri Transport: 470 kg

Ore Ore

5500 lei/ora 40.000 lei/kg

67.100 320.000

Ore

75.000 lei/kg

600.000

Pret transport: 3.000 lei/kg 470 x 3.000 =1.410.000

Materiale:

4.443.280 lei

Manopera: 67.100 lei Utilaj: 920.000 lei

Total din articole: 5.430.380 lei Total din manopera directa: 67.100 lei Contributie la asigurari sociale: 30% 67.100 x 0,30 = 20.130 lei Contributie pentru somaj : 3% 67.100 x 0,03 = 2.013 Total cheltuieli directe: Total din articole + transport = 6.840.380 lei Cheltuieli indirecte: 12% 6.840.380 x 0,12 = 820.846lei Cota risc: 3% 6.840.380x 0,03 = 205.211lei Fond centralizat: 3,9% 266.775lei Beneficiu: 7% 478.827lei Total deviz: 8.612.039lei TVA: 22% 1.894.649 lei

TOTAL GENERAL: 10.506.688lei/buc.

10. 3. FISA TEHNOLOGICA DE EXECUTIE

10.3.1. LISTA FLUXURILOR TEHNOLOGICE - SUPRASTRUCTURA

NR.CRT 1

DENUMIRE Montarea stalpilor metalici. -Pozitionarea -Executarea imbinarilor Montarea grinzilor metalice -Pozitionarea -Executarea imbinarilor Cofrare stalpi si armare -Cofrare stalpi -Armare stalpi Betonare stalpi Decofrare stalpi Cofrare si armare planseu curent: -Cofrare planseu

U.M t buc

Q TOT/ NIVEL 12,94 144

NR.SECT./NIVEL 4 4

Q/ NIVEL 3,24 36

t buc

18,78 1.796

4 4

4,70 449

mp kg

180,18 1123,59

4 4

45,05 280,90

4 5 6

mc mp mp kg bu.

21,59 180,18 450,42 2581,64 192 96

4 4 4 4 4 4

5,40 45,05 112,61 645,41 48 24

-Armare planseu buc -Montare p. extensibil -Montare gr. extensibil Bet. planseu curent Montare panouri pref. de fatada Decofrare pl. curent - Demontare p. extens. - Demontare gr. extens. - Decofrare planseu

7 8

m.c buc

55,61 22

4 4

13,90 5,5

buc buc buc

192 96 450,42

4 4 4

48 24 112,61

10.3.2. ALEGEREA CALITATIVA A MIJLOACELOR TEHNICE PENTRU FLUXURILE DIN LISTA Lista de utilaje, mijloace de transport si echipamente tehnice:

10. 3.3. FISE TEHNOLOGICE

A. MONTAREA STALPI METALICI a) Operatii

-Confectionare, montarea demontarea scarilor metalice de acces la cirligele dispozitivului de ridicat stalpi in vederea desprinderii acestuia. -Trasarea reperelor fata de axe si marcarea lor pe stalp in vederea centrarii. -Desfacerea piulitelor buloanelor de ancoraj. -Legarea provizorie. -Echilibrarea sarcinii si legarea definitiva. -Ridicarea stalpului cu macaraua turn. -Oprirea cu franghii a contrabalansarii pe timpul ridicarii. -Asezarea in locul stabilit si centrarea. -Imbulonarea. -Ancorarea cu spraituri a stalpului. -Desprinderea de cirligul macaralei. -Verificarea orizontalitatii cotelor de nivel si a verticalitatii. -Marcarea cotelor stabilite. -Indepartarea elementelor de fixare provizorie. -Centrarea si punerea in pozitia definitiva la cotele de proiect. b) Descrierea fluxuui Montarea stalpului cuprinde 2 etape principale: 1)Ridicarea si fixarea provizorie. 2)Centrarea si fixarea definitiva.

Etapa 1

La primirea stalpului la obiect de la atelierul de confectii metalice acesta se depune in pozitia optima de manipulare, in vederea montarii pe platforma amenajata in acest scop in locul corespunzator. Se

executa marcarea reperelor de pozitionare si centrare dupa ce in prealabil s-au fixat de stalp scarile metalice, care permit accesul la desprinderea de carligul macaralei si ancorarile.
Se ridica stalpul cu macaraua utilizand dispozitivul de ridicare; se aseaza in pozitie si se centreaza. La ridicarea stalpului cu macaraua turn se vor respecta toate prevederile NSPM (vol II, capitol IX) si NPM in constructii, montaj (capitol XIII). Se efectueaza fixarea provizorie cu buloane si se ancoreaza. Se verifica soliditatea ancorarii si numai dupa acea se face desprinderea din carligul macaralei.

Etapa 2
Se verifica verticalitatea stalpior pe directia ambelor axe, se verifica cotele de nivel si centrarea stalpului. Aceste verificari se executa cu teodolitul, de catre un personal specializat. Se fac corectiile necesare prin gaurile de centrare din placile de prindere. Se executa fixarea definitiva prin placi si buloane in cazul primului tronson, respectiv prin placi si buloane SIRP in cazul celorlalte doua tronsoane.

C) Resurse : 1) Materiale: - Stalpi metalici 36 bucati pe nivel - Eclise metalice - Suruburi SIRP
2) Utilaje si mijloace de transport: - Macara turn MTA125 - Dispozitiv de manipulare U272 si 416 - Scule si dispozitive de strangere a suruburilor 2) Forta de munca: - Lacatusi - Montatori

Prevederi NTSM

Inainte de manipulare, tronsoanele metalice sa fie suspendate la 20 -30 mm de sol pentru verificarea prinderii in dispozitivul de manipulare. Se va face instructajul fortei de munca si se vor dota cu centuri de siguranta si casti de protectie.
B. ARMAREA SI COFRAREA STALPILOR

a) Operatii componente: -Transportul si descarcarea armaturilor la obiect -Transportul si descarcarea panourilor de cofraj la obiect -Montarea in "L" a panourilor de cofraj -Montarea armaturilor in carcase -Transportul panourilor "L" la locul de punere in opera -Transportul carcaselor de armatura la locul de punere in opera b) Descrierea procesului Armaturile si cofrajele sunt transportate la obiect cu un autocamion de tip R8135F, unde se descarca pe platforma de depozitare cu ajutorul dispozitivului de manipulare cu cercel si 2 carlige. La sol se vor monta armaturile in carcase si se vor pre-ansambla panourile de cofraj sub forma de "L" (panourile de cofraj fiind curatate si unse cu decofrol). Se transporta primul panou de cofraj la locul de punere in opera si se pozitioneaza; apoi, se procedeaza analog cu cel de-al doilea panou, realizandu-se -astfel- cofrajul pentru stalp. Se verifica verticalitatea si se corecteaza eventualele erori cu ajutorul mansoanelor de reglare a spraiturilor.

C) Resurse : 1) Materiale:

-Otel beton PC 52, OB 37 -Beton Bc 20 -Cofraje metalice pentru stalp 2) Utilaje si mijloace de transport: - Macara turn - Dispozitiv de manipulare cu cercel si carlige U313 - Autocamion R8135F - Fir cu plumb 3) Forta de munca: -Fierari-betonisti -Muncitori necalificati

Prevederi NTSM
Inainte de montarea armaturilor se verifica daca marcile armaturilor corespund cu cele din proiect. Nu se monteaza armaturile inainte de receptia cofrajului. C. BETONAREA STALPILOR a) Operatii componente -Transportul betonului pe santier -Turnarea betonului in stalpi se face cu bena basculanta cu furtun, avand capacitatea de 1 mc. b) Descrierea procesului tehnologic Betonul (Bc 20) se va aduce pe santier cu autoagitatorul CIFAROM (cu o capacitate de 5,5 mc). Turnarea betonului in stalpi se face cu ajutorul unei bene basculante cu furtun (cu o capacitate de 1 mc), legata cu dispozitiv de manipulare bena agatat in carligul macaralei turn (dispozitiv de prindere cu cercel si 2 carlige -U313). Compactarea betonului se va face cu un vibrator electric tip PV200. Dupa fiecare transport, autoagitatorul se va curata prin spalare cu jet de apa. Incarcarea benelor se va face direct din autoagitator. Ridicarea benei de la sol se va face lent. Bena se va aseza lent la sol pentru a evita accidentele. Pentru turnarea betonului in stalpi, bena se va ridica deasupra nivelului de turnare, iar golirea se va face prin rotirea dispozitivului.

c) Resurse : 1) Materiale:
-Beton Bc 20 2) Utilaje si echipamente - Macara turn MT125 - Dispozitiv de manipulare cu cercel si carlige U313 - Autoagitator CIFAROM (5,5 mc) - Vibrator de interior actionat electric 3) Forta de munca: -Echipa de betonare Prevederi NTSM Inainte de punere in opera a betonului se va verifica pozitia si etanseitatea cofrajului. Manevrarea vibratorului se va face numai de catre un betonist instruit, echipat cu manusi si cizme de cauciuc, avand centura de siguranta legata la o impamantare. Se va verifica instructajul de protectia muncii. D. MONTAREA PANOURILOR PREFABRICATE DE FATADA a) Operatii -Transportul panourilor prefabricate pe remorca cu platforma joasa tip RA 20 -Descarcarea cu macaraua turn si depozitarea panourilor pe platforma de depozitare a obiectului de constructii. -Manipularea cu macaraua turn (MT 125) -Punerea in opera (montarea) b) Descrierea procedeului tehnologic Panourile prefabricate de fatada ce au fost incarcate - in poligon de prefabricate - pe remorca cu platforma joasa RA 20 sint transportate pina la obiectul de constructie. Cu ajutorul dispozitivului de manipulare si montaj pentru panouri de pereti (V 416), panourile se descarca cu macaraua turn si se depoziteaza pe platforma de panouri prefabricate de fatada in stelaje dimensionate la fortele orizontale ce apar din schema statica de rezemare. Cu ajutorul aceluiasi dispozitiv, macaraua turn manipuleaza panourile pina la locul de montaj, unde -in prealabil- au fost realizate trasarile. Se realizeaza montarea (mai intii cea provizorie, apoi cea definitiva ; aceasta din urma dupa ce s-au facut verificari si s-au remediat eventualele deficiente ale montarii in prima faza ).

c) Resurse : 1) Materiale:
- Panouri prefabricate de fatada 2) Utilaje si echipamente - Macara turn MT125 - Dispozitiv de manipulare si montaj panouri prefabricate de fatada V 416 - Dispozitive de fixare provizorie - Cricuri - Fir cu plumb 3) Forta de munca: - Montori prefabricate - Muncitori de deservire d) Prevederi NTSM Producatorul de elemente prefabricate trebuie sa intocmeasca o fisa tehnologica pentru operatiile de manipulare, transport si depozitarea si sa o transmita la santier o data cu furnizarea prefabricatelor. Asezarea prefabricatelor in mijlocul de transport, transportul si descarcarea lor in locuri special amenajate se face conform indicatiilor din fisele tehnologice. Inainte de ridicarea prefabricatului se face verificarea prinderii lui la mijlocul de ridicare. Intre stivele de prefabricate se asigura spatii de circulatie. Ridicarea prefabricatului se face prin cel putin 2 urechi. Sint interzise ridicarea in pachet a prefabricatelor , lasarea prefabricatelor in pozitie suspendata si mersul pe talpa superioara a prefabricatelor. Se verifica pozitionarea corecta orizontala si verticala - a prefabricatelor, distantele dintre axele elementelor prefabricate si incadrarea in tolerantele admisibile. 10. 3. 4. CALCULUL UTILAJULUI PRINCIPAL DE TRANSPORT LOCO-OBIECT

10. 4. PROGRAMAREA EXECUTARII LUCRARILOR


10. 4. 1. LISTA DE ACTIVITATI

NR A

DENUMIRE Realizare stalpi a)Montarea stalpi b)ontarea grinzilor c)Executarea imbin. d)Cofrare stalpi e)Armare stalpi f)Betonare stalpi Decofrare stalpi si montarea contravant. a)Decofrare stalpi b)Montare contravant. Executare planseului a)Montare popi extens b)Montar gr. extens. c)Cofrare planseu d)Armare planseu e)Betonare planseu Montaj panou pref. de fatada Decofrare planseu a)Demontare popi si gr. extensibile b)Decofrare planseu

U.M buc buc 100b mp 100b mc

Q/nivel 36 59 19,56 180,18 11,24 21,59

Q/sector 9 14,75 4,89 45,05 2,81 5,40

NTi 2,75 5,4 66,2 1,68 3,4 3,54

Qi.NTi 24,75 79,65 323,72 75,68 9,55 19,12

mp buc

180,18 24

45,05 6

0,29 0,66

13,06 3,97

buc buc mp 100b mc

192 96 450,42 25,82 55,61

48 24 112,61 6,46 13,90

0,15 1 0,8 3,1 3,54

7,20 24 90,09 20,03 49,21

buc

22

5,5

1,1

6,05

buc mp

288 450,42

72 112,61

0,98 0,15

70,56 16,89

10. 4. 2. CALCULUL SI STABILIREA DURATELOR ACTIVITATILOR

10. 4. 3. MODULAREA RITMURILOR NR. CRT DENUMIRE NR.SEC. RITM INITIAL 2 1 K RITM MOD 2 2 MODUL DE RITM 1 1

A B

Montare grinzi si stalpi Cofrare si armare stalpi Betonare si decofrare stalpi Cofrare si armare placa Betonare placa

4 4

2 2

4 (1)

10. 5. ORGANIZAREA LOCO-OBIECT


10. 5.1. DIMENSIONAREA AMENAJARILOR DE ORGANIZARE LOCO-OBIECT 1) Suprafata de depozitare bene

2) Vestiare

Deoarece o celula spatiala de 2,5 x 10m asigura spatiul necesar pentru 10 muncitori vom avea nevoie de 6 asemenea celule spatiale (5 dintre ele vor fi amenajate cu cate 2 vestiare a cate 5 muncitori) iar cea de a 6-a va cuprinde 2 birouri.

S-ar putea să vă placă și