Sunteți pe pagina 1din 3

CAIET DE SARCINI

PENTRU EXECUIA REPARAIILOR MBRCMINILOR RUTIERE PRIN TEHNOLOGIA LA RECE


1. Obiect si domeniu de aplicare Prezentul caiet de sarcini se refera la executia lucrarilor de reparare a defec&# 858d38i 355;iunilor la mbracamintile asfaltice sau din beton de ciment, executate n conformitate cu prevederile "Normativului pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la mbracamintile rutiere moderne" - indicativ AND 533-97 si indicativ AND 547-98. Lucrarile prevazute n acest caiet de sarcini se vor executa n perioada 15 octombrie - 31 martie, la o temperatura atmosferica cuprinsa ntre +5 0C si +100C n scopul prevenirii extinderii degradarilor si asigurarii sigurantei circulatiei rutiere. 2. Definirea tipurilor de defectiuni ale mbracamintilor bituminoase Defectiunile mbracamintei bituminoase sau din beton de ciment, prevazute n "Instructiunile tehnice departamentale pentru prevenirea si remedierea mbracamintilor rutiere moderne" ind. AND 533-97 ce se vor remedia prin tehnologia la rece sunt: gropi izolate ; pelade.

Executantul este obligat sa tina evidenta zilnica a reparatiilor, specificnd tipul agregatelor si a emulsiei utilizate la efectuarea reparatiilor. n cazul n care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune ntreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor ce se impun n consecinta. 3. Conditiile tehnice de calitate privind realizarea lucrarilor de reparatii mbracaminti bituminoase Prestatiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini vor respecta conditiile tehnice prevazute n actele normative specificate mai jos: STAS 662-2002: Agregate naturale de balastiera. STAS 667-2001: Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrarile de drumuri. Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 8877-72: Emulsii bituminose cationice cu rupere rapida pentru lucrari de drumuri. AND 547-98: Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la mbracamintea moderna. AND 533-97: Normativ privind lucrarile de ntretinere a mbracamintilor bituminoase pe timp friguros. Constructorul va utiliza la executie forta de munca calificata n sectorul rutier si utilaje specifice performante. Firma executanta trebuie sa fie atestata A.P.D.P. 4. Tehnologia de reparare a degradarilor

Plombarea gropilor prin tehnologia la rece cuprinde urmatoarele faze: identificarea suprafetelor necesare a fi reparate, ce se face de catre delegatul beneficiarului, de regula de catre seful de district sau seful de sector al sectiei si delegatul executantului. pregatirea suprafetelor se face prin suflarea cu aer comprimat.

plombarea gropilor ce urmeaza a fi reparate se face prin stropiri succesive a emulsiei si criblurii, mecanizat, cu utilaj specializat tip Patcher, pe timp uscat. Se interzice executarea acestor lucrari pe timp de ploaie sau alte forme de precipitatii. Criblura alergatoare ramasa n exces se va curata obligatoriu dupa terminarea operatiunii de plombare, cu perii mecanice sau se va matura manual n vederea eliminarii posibilitatii producerii evenimentelor rutiere. Transportul pe santier al agregatelor se face cu autobasculanta, perfect curata, pentru evitarea infestarii agregatelor. 5. Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor se face n faza unica, la terminarea executiei lucrarilor sau la finele lunii, n conformitate Normativ AND 514 / 2000. Se va urmari ca suprafata reparata sa fie la aceeasi nivel cu cota suprafetei adiacente; sa prezinte planeitatea care sa se ncadreze n SR 174 / -2002 att n profil transversal ct si n profil longitudinal.

6. Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI

Pe toata perioada de executare a lucrarilor de reparatii prin stropiri succesive, tehnologia la rece, se vor respecta prevederile din urmatoarele acte normative specifice: 1. "Norme de protectia muncii pentru lucrarile de ntretinere si reparatii drumuri" aprobate cu Ordinul MTTc nr. 8/84; 2. "Norme de protectia muncii specifice activitatii de constructii montaj pentru transporturi 3. feroviare, rutiere si navale" aprobate cu Ordinul MTTc nr. 9/82; 4. "Norme republicane de protectia muncii" ale Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii aprobate cu Ordinul nr. 32 si 60 1975; 5. "Norme metodologice privind conditiile de nchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie n vederea executarii de lucrari n zona drumului public" aprobate cu Ordinul nr. 1112/411 al MI - MT / octombrie 2000; Se atrage atentia n mod deosebit asupra semnalizarii corecte a punctului de lucru n stricta conformitate cu normele metodologice de la pct. 4 n vederea evitarii producerilor unor accidente de circulatie ct si pentru protejarea personalului ce executa respectivele lucrari de reparatii, cu indicatoarele rutiere bine fixate pentru a rezista pe toata durata executarii lucrarilor. Instructiunile mentionate mai sus nu sunt limitative, ele putnd fi completate cu masuri suplimentare, specifice fiecarui loc de munca.