Sunteți pe pagina 1din 11

ORDIN Nr.

326 din 12 martie 2007


privind aprobarea Metodologiei pentru delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apa care apartin domeniului public al statului ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 29 martie 2007

In conformitate cu prevederile art. 67 din Legea cadastrului i publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, coroborate cu cele ale pct. 2 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administraiei publice nr. 534/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. VIII din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea i completarea Legii cadastrului i publicitii imobiliare nr. 7/1996, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 499/2004, n temeiul art. 34 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 5 alin. (8) din Hotrarea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea i funcionarea Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor, cu modificrile i completrile ulterioare, vzand Referatul Direciei sigurana barajelor i cadastrul apelor nr. 111.140/AA/5 martie 2007, ministrul mediului i gospodririi apelor emite prezentul ordin. Art. 1. - Se aprob Metodologia pentru delimitarea albiilor minore ale cursurilor de ap care aparin domeniului public al statului, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. - La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii i industriei alimentare, al preedintelui Comitetului Naional al Apelor i al ministrului economiei forestiere i materialelor de construcie nr. 107.689/30/12.984/1977, publicat n Buletinul Oficial nr. 59 din 6 iulie 1977, se abrog. Art. 3. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ministrul mediului i gospodririi apelor, Sulfina Barbu

ANEX
METODOLOGIE pentru delimitarea albiilor minore ale cursurilor de ap care aparin domeniului public al statului CAPITOLUL I Prevederi generale Art. 1. - Prezenta metodologie are drept scop adoptarea unor reguli uniforme pentru definirea noiunii de albie minor, precum i a modalitilor concrete pentru stabilirea i delimitarea n teren a acesteia. Art. 2. - Albia minor a cursului de ap este o categorie ce furnizeaz date tehnice sistemului informaional ce alctuiete Fondul naional de date de gospodrire a apelor.

Art. 3. - In conformitate cu art. 3 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, aparin domeniului public al statului apele de suprafa cu albiile lor minore cu lungimi mai mari de 5 km i cu bazine hidrografice ce depesc suprafaa de 10 km2, malurile i cuvetele lacurilor, iar conform alin. (3), insulele care nu sunt n legtur cu terenurile de mal la nivelul mediu al apei aparin proprietarului albiei. Art. 4. - In sensul prezentei metodologii, prin terenuri aparinand domeniului public al statului se nelege terenurile aflate permanent sub ap i terenurile cu ape stttoare, terenurile de orice fel, care fac obiectul proprietii publice. Art. 5. - Regimul de folosire a albiilor minore, regimul de servitute i de exploatare, protecia albiilor minore, a malurilor i a lucrrilor de gospodrire a apelor, regimul lucrrilor care se construiesc pe ape sau care au legtur cu apele etc. sunt reglementate de Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 6. - In conformitate cu prevederile Legii nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare - anexa nr. 1, pct. 5 -, albia minor este suprafaa de teren ocupat permanent sau temporar de ap, care asigur curgerea nestingherit, din mal n mal, a apelor la niveluri obinuite, inclusiv insulele create prin curgere natural. Art. 7. - Delimitarea, evidena, inerea la zi, sinteza i gestionarea datelor tehnice i economice privind terenurile care aparin albiilor minore i care fac parte din domeniul public al statului se asigur i au la baz respectarea prevederilor Legii cadastrului i publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, precum i ale Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administraiei publice nr. 534/2001, cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 8. - Obiectul prezentei metodologii l reprezint albiile minore ale cursurilor de ap, inventariate i codificate pan la ordinul 6, care sunt prezentate n Atlasul Cadastrului Apelor din Romania", editat n anul 1992 de IGFCOT, n partea I Date morfo-hidrografice asupra reelei hidrografice de suprafa", ca lungime total, lungime cu ax de referin al albiei minore, i suprafaa bazinelor hidrografice de ordinul Ii figurate n partea a II-a Harta hidrografic a Romaniei", scara 1:100.000. Art. 9. - Pentru organizarea aciunii de delimitare a terenurilor cuprinzand albiile minore ale cursurilor de ap care aparin domeniului public, cuvetele lacurilor artificiale, ale lacurilor naturale i ale blilor amplasate n albiile minore, se vor avea n vedere suprafeele acoperite cu lucii de ap, stabilite prin Atlasul Cadastrului Apelor din Romania", aprobat prin Ordinul ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 1.276/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.180 din 28 decembrie 2005. CAPITOLUL II Criterii de delimitare a albiilor minore Art. 10. - (1) Albia minor a cursului de ap este o faie continu ce urmrete i include n ea toate zonele mai joase ale cursului de ap, ce asigur prin seciunile ei succesive continuitatea scurgerii debitelor medii i a debitelor de formare a albiei, de la izvoare pan la vrsarea n afluentul de grad superior. (2) La stabilirea formei n plan a albiei minore se va avea n vedere evoluia natural a acesteia, generat de caracteristicile proprii cursului de ap: debitul solid, dimensiunea particulelor, debitul lichid i panta cursului de ap.

Art. 11. - (1) Prin malurile albiei minore se nelege formele geomorfologice de teren existente la cota corespunztoare scurgerii apei prin seciunea respectiv a albiei minore. In cazul n care la cota respectiv se ntalnesc forme geomorfologice cu pante abrupte i nalte, n plan vertical, acestea se vor include pan la cota lor maxim n definirea malurilor i vor aparine albiei minore. (2) Dac malurile sunt consolidate natural sau prin lucrri, zona consolidat face parte din albia minor. Art. 12. - (1) Pentru cursurile de ap ale raurilor, pentru fluviul Dunrea pe sectoarele aparinand Romaniei, precum i pentru braele i canalele de legtur dintre braele din Delta Dunrii, delimitarea suprafeei albiei minore se realizeaz la nivelul determinat prin calcule de specialitate, corespunztor valorii debitului maxim anual cu probabilitatea de depire de 80%. (2) In cazul unei albii minore instabile, susceptibil de a-i modifica poziia i mrimea, inclusiv din zona cursurilor de ap n aval de baraje, se va avea n vedere evoluia natural a acesteia, generat de caracteristicile proprii cursului de ap, iar suprafaa aferent va fi determinat prin studii de specialitate, pe baza analizei variaiei poziiei ei n intervalul de timp n care exist nregistrri. (3) Mrimea suprafeei albiei minore ce urmeaz a fi determinat va fi considerat ca nfurtoare a

poziiilor extreme consemnate n perioada de timp analizat. Art. 13. - Pentru lacurile de acumulare permanente, suprafeele aflate sub nivelul normal de retenie fac parte din domeniul public al statului, se includ n categoria terenurilor acoperite permanent de ap i se asimileaz cu noiunea de albie minor. Pentru cursul de rau din amonte de coada lacului de acumulare permanent, determinarea suprafeei albiei minore se face la nivelul corespunztor debitului maxim anual cu probabilitatea de depire de 80%, rezultat pe baza unui calcul de remuu, n ipoteza lacului plin la nivelul normal de retenie. Art. 14. - Pentru lacurile de acumulare nepermanente, suprafaa albiei minore este asimilat cu suprafaa ocupat de ap la nivelul corespunztor debitului maxim anual cu probabilitatea de depire de 80%, care produce fenomene de depire a albiei naturale pe toat lungimea acumulrii. Suprafaa se extinde pan la racordarea acesteia cu suprafaa albiei minore corespunztoare de pe cursul de rau din amonte. Art. 15. - In cazul lacurilor naturale i al blilor situate pe albiile minore ale cursurilor de ap (inclusiv cele din Delta Dunrii), cuvetele acestora se consider pan la nivelurile medii multianuale ce se nregistreaz datorit fluctuaiilor de nivel. Art. 16. - In conformitate cu prevederile legale, n albia minor a cursului de ap se includ suprafeele ncadrate dup folosin, atat terenurile acoperite permanent de ap, cat i cele acoperite temporar, care, dup retragerea apelor, nu pot avea alt folosin. In albia minor a cursului de ap se includ urmtoarele suprafee de teren: a) suprafaa ocupat de luciu de ap n cea mai mare parte a anului, la niveluri mici i mijlocii, respectiv la nivelurile obinuite ale scurgerii de suprafa n perioadele de ape mari, definite la art. 11; b) suprafeele ocupate de prundiuri, nisipuri i bolovniuri care sunt acoperite anual, potrivit precizrilor de la art. 11, de apele care i modific frecvent cursul, inclusiv zonele din care se extrag materiale aluvionare;

c)

suprafeele ocupate de insule/ostroave ce sunt acoperite periodic (anual) de apele care divagheaz,

datorit lipsei unei albii stabile, dar care nu sunt n legtur cu terenurile de pe mal la nivelul mediu al apei, indiferent de faptul c sunt sau nu mpdurite; d) suprafeele ce reprezint foste albii minore, prsite n prezent de cursul principal al apei, dar care n timpul apelor mari folosesc la scurgerea debitelor; e) suprafeele ocupate de lucrri de aprare mpotriva efectelor distructive ale apelor, lucrri care nu sunt direct sub influena apelor, ca baraje, regularizri, diguri, epiuri, aprri i consolidri de maluri, cheiuri, precum i alte lucrri de aprare i de amenajare a albiei minore; f) suprafeele cuprinse ntre lucrrile de aprare i mal, precum i ntre lucrrile de aprare transversale, atunci cand aceste lucrri sunt la o distan egal sau mai mic de mal decat zona de protecie stabilit pentru lucrrile respective; g) insulele care nu sunt n legtur cu terenurile cu mal la nivelul mediu al apei. Art. 17. - In cazul existenei unor maluri nalte, albia cursului de ap se limiteaz la aceste maluri, care se includ n albia minor. Dac malurile sunt consolidate n mod natural sau prin lucrri, zona consolidat face parte di n albia minor. La stabilirea formei n plan a albiei minore se va avea n vedere evoluia natural a acesteia, generat de caracteristicile proprii ale cursului de ap. Art. 18. - In cazul n care pe cursurile de ap s-au realizat lacuri de acumulare, delimitarea albiilor minore din zona amonte i aval se face inand seama de lucrrile de amenajare hidrotehnic executate i de faptul c suprafeele ocupate de ap la nivelul normal de retenie fac parte din albia minor. Art. 19. - In cazul n care pe cursurile de ap s-au realizat lacuri de acumulare, delimitarea albiilor din zona amonte se face inand seama de lucrrile de amenajare hidrotehnic executate, n conformitate cu prevederile art. 10 i 13. Art. 20. - Delimitarea albiei minore a fluviului Dunrea, precum i a Deltei Dunrii se stabilete conform legislaiei interne i conveniilor internaionale la care Romania este parte i se marcheaz pe teren, cu avizul Inspectoratului General al Poliiei de Frontier, al Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor i al autoritilor de specialitate n domeniul navigaiei din cadrul Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului. Art. 21. - Pentru Delta Dunrii, ntreaga suprafa integrat n Rezervaia Biosferei Delta Dunrii" i zona de protecie aferent, vor fi respectate prevederile legislaiei existente interne i internaionale prin care aceasta a fost nfiinat. Art. 22. - Suprafeele ocupate de lucrrile de aprare mpotriva efectelor distructive ale apelor, lucrri care sunt direct sub influena apelor (epiuri, aprri i consolidri de maluri, cheiuri, precum i alte lucrri de aprare i amenajare a albiei), fac parte din albia minor a cursului de ap respectiv. Art. 23. - Suprafeele cuprinse ntre lucrrile de aprare i mal, precum i ntre lucrrile de aprare transversale, atunci cand acestelucrri sunt la o distan egal sau mai mic de mal decat zona de protecie stabilit pentru lucrrile respective, sunt incluse n albia minor a cursului de ap.

Art. 24. - Pentru baraje i lucrrile lor anexe, suprafaa ocupat de acestea este asimilat ca fcand parte din albia minor. Art. 25. - (1) Delimitarea cuvetelor lacurilor de acumulare permanente se realizeaz la nivelul normal de retenie. (2) Pentru lacurile de acumulare nepermanente delimitarea cuvetelor se face la nivelul corespunztor debitului maxim cu probabilitatea de depire corespunztoare debitului de calcul al amenajrii. CAPITOLUL III Procedura pentru delimitarea albiei minore Art. 26. - (1) In sensul dispoziiilor art. 39 din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, delimitarea albiilor minore ale cursurilor de ap i a celorlalte terenuri aparinand domeniului apelor se realizeaz de ctre Administraia Naional Apele Romane", prin unitile bazinale de gospodrire a apelor, mpreun cu o comisie din care fac parte reprezentani ai oficiului de cadastru i publicitate imobiliar, ai autoritilor care rspund de sistemele informaionale specifice implicate i deintorii terenurilor riverane. (2) Modul de organizare i funcionare, componena i atribuiile comisiilor de delimitare constituite vor fi stabilite de Administraia Naional Apele Romane". Art. 27. - Documentaia tehnic pentru delimitarea albiei minore i a zonelor de protecie aferente, ntocmit dup executarea reelelor geodezice de sprijin, ndesire i ridicare, supus operaiunilor de recepie, va cuprinde: a) memoriul tehnic cuprinzand descrierea general a lucrrii, metodele de lucru, instrumentele utilizate,

prelucrarea datelor (software folosit, metoda de compensare a reelei, abaterile standard, elipsa erorilor pentru fiecare punct geodezic nou-determinat), preciziile obinute, datele hidrologice folosite i sursa de obinere a acestora, precum i altele asemenea; b) schema dispunerii punctelor vechi i noi, inclusiv a bornelor CSA, cu marcarea vizibilitii (schia vizelor); c) schema msurtorilor efectuate (schia vizelor); d) fiierele ASCII, pe suport magnetic, cu datele rezultate din msurtorile de teren (denumirea/numrul

punctului de staie, denumirea/numerele punctelor vizate, direcii msurate, distane msurate); e) descrierile topografice (conform anexei nr. 8 la Normele tehnice pentru introducerea cadastrului

general, cu modificrile i completrile ulterioare) i schiele de reperaj pentru punctele vechi i noi; f) inventarul de coordonate pe conturul albiei minore i al zonei de protecie, inclusiv pe suport magnetic

(fiier ASCII, conform modelului prezentat n anexa nr. 15 la Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificrile i completrile ulterioare); g) tabelul din care s reias diferenele dintre coordonatele vechi (puncte de ordinul I, II, III i IV) i coordonatele noi ale acelorai puncte rezultate n urma compensrii reelei, dac acestea se prelucreaz ca reea liber; h) schia reelei geodezice la o scar convenabil aleas, de regul 1:5.000, 1:10.000 sau 1:25.000, cu marcarea dispunerii punctelor vechi i noi, precum i a vizibilitilor dintre puncte; i) inventarul de coordonate ale tuturor punctelor noi ale reelei i descrierile lor topografice;

j) dosarul de verificare, ntocmit de o persoan fizic autorizat cu atestat ANCPI de categoria D sau de o persoan juridic cu atestat ANCPI care s aib ca angajat o persoan fizic autorizat n categoria D; k) deciziile de numire a comisiei de delimitare i procesele-verbale de delimitare (conform modelului prezentat n anexa nr. 13 la Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificrile i completrile ulterioare, adaptat corespunztor, n funcie de necesiti). Art. 28. - Realizarea i redactarea planurilor pentru delimitarea albiilor n format analogic i digital trebuie s respecte urmtoarele prevederi standard: a) redactarea planului de ansamblu, de regul la scara 1:5.000, 1:10.000 sau 1:25.000, se realizeaz pentru fiecare unitate administrativ-teritorial i conine ntreaga suprafa a imobilelor i toate elementele care reprezint i definesc delimitrile albiei minore i ale zonelor de protecie; b) planul de situaie se ntocmete la scara 1:2.000 pentru bunuri imobile i conine delimitarea albiei

minore i a zonelor de protecie; c) redactarea planelor (n format analogic nedeformabil) pentru planul de ansamblu i pentru planul de situaie se face, la alegerea beneficiarului, n format standard A4, A3, A2, A1 sau A0 n funcie de reprezentarea la scar a suprafeei utile; d) planurile topografice digitale sunt structurate pe 6 straturi (limita albiei minore, limit a construciilor

aferente albiei minore, traversrile peste cursuri de ap care nu au legtur cu lucrrile hidrotehnice i care aparin diverilor deintori, baza geodezic, inclusiv bornele CSA, zona de protecie aferent albiei minore i textul cu denumirea punctelor, parcelelor i a suprafeelor); e) reprezentarea detaliilor de coninut se va face, n funcie de scar, respectand Atlasul de semne

convenionale pentru planurile topografice la scrile 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000 i 1:500", editat n anul 1978, pan la elaborarea, aprobarea i publicarea unui nou atlas de semne convenionale. Art. 29. - Pentru executarea delimitrii albiilor minore ale cursurilor de ap i a cuvetelor blilor, lacurilor naturale i artificiale i ale zonelor umede se realizeaz urmtoarele etape de lucru: a) identificarea datelor de baz topografice, hidrologice i din bazele de date existente, a necesarului de lucrri i de informaii suplimentare pentru eventuale completri i a actelor i faptelor juridice prin care se definesc riveranii i prin care diferite terenuri au intrat n administrarea unitilor de gospodrire a apelor, precum i evaluarea necesarului de resurse pentru realizarea lucrrilor; b) stabilirea reelei geodezice de sprijin adecvate asigurrii densitii optime a punctelor geodezice de

referin care s permit executarea lucrrilor de introducere i de ntreinere a sistemului informaional specific gospodririi apelor. In cadrul acestei reele se include i sistemul de borne ale axului albiilor mi nore ale cursului de ap; c) parcurgerea n teren a traseului albiei minore de ctre comisia de delimitare, n vederea identificrii

suprafeelor care se includ n albia minor, a punerii n tem cu lucrrile i informaiile suplimentare care trebuie obinute, a stabilirii unor eventuale completri ale acestora i a problemelor pe care le ridic concordarea cu celelalte sisteme informaionale specifice implicate. De asemenea, comisia va identifica riveranii, folosinele de teren, lucrrile

de aprare existente, zonele afectate de eroziuni de maluri, va fi informat asupra problemelor n litigiu i a celor care se pot ivi n urma efecturii delimitrii albiei minore; d) executarea lucrrilor de teren i de birou necesare determinrii suprafeelor de teren ocupate de albiile minore ale cursurilor de ap i trasarea acestora pe planurile de situaie; e) dup prima trasare a suprafeelor albiilor minore, n scopul concordrii cu unele situaii particulare, specifice din teren, comisia stabilit va executa o deplasare n zonele n care au fost realizate studiile, pentru rezolvarea sau corectarea unor posibile incompatibiliti sau situaii ambigue. Coreciile n teren ale poziiei suprafeei calculate vor fi nsoite de procese-verbale semnate de toi membrii comisiei. Aceste nscrisuri vor fi ataate la documentaia final, care se va prezenta oficiilor de cadastru i publicitate imobiliar. Cate un exemplar din aceste nscrisuri va trebui s revin, pe lang al executantului lucrrii, fiecruia dintre membrii comisiei; f) avizarea i recepia lucrrii la nivelul bazinelor hidrografice se fac de ctre Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar sau de oficiile de cadastru i publicitate imobiliar, dup caz, cu achitarea taxelor aferente, conform prevederilor Ordinului ministrului administraiei i internelor nr. 128/2007 pentru aprobarea tarifelor pentru activitile desfurate de Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar i unitile sale subordonate. Art. 30. - (1) Pentru realizarea operaiei de delimitare a albiilor minore sunt necesare materialele topografice, hidrologice i de gospodrire a apelor. (2) Datele i materialele topografice cuprind: a) planuri de situaie la scara 1:25.000 sau, dup caz, 1:50.000 (ansamblu), pe care vor fi trecute poziiile posturilor i mirelor hidrometrice existente, amplasamentul bornelor axului albiei minore a cursului de ap, lucrrile de aprare existente; b) zonele n care exist sau au existat perimetre de extragere a materialelor din albii , zonele cu eroziuni

importante de maluri, zonele n care se manifest modificri frecvente ale poziiei albiei minore; c) profilele transversale prin albia minor a cursurilor de ap i a lacurilor naturale sau artificiale (permanente) existente pe traseul ce urmeaz a se analiza vor ndeplini urmtoarele condiii: vor fi executate perpendicular pe direcia de curgere, scara acestora va fi cuprins, dup caz, ntre 1:50/1:50 - 1:200/1:100 pentru cursurile de ap interioare i 1:2.000/1:100 pentru fluviul Dunrea, iar sistemul de referin va fi corespunztor axului albiei minore a cursului de ap. Profilele se vor realiza prin ntreaga albie minor a cursului de ap, pan la limita superioar a cotei malurilor sau a grindurilor acesteia (la limita de la care ncepe dezvoltarea albiei majore) i pan la nivelul coronamentului n cazul lacurilor de acumulare permanente; d) pentru determinarea mrimii i a poziiei n spaiu a suprafeei libere a albiei minore printr -un minimum de profile transversale, se va realiza o sectorizare a cursului de ap pe tronsoane caracteristice i se vor stabili seciuni de amplasare a profilelor transversale n urmtoarele puncte: n seciunea amonte i aval ale tronsonului pe care albia minor are o variaie cvasiliniar, amonte i aval (circa 50-100 m) de releveele existente (poduri, praguri, baraje, prize), amonte i aval de deburile unor canale de desecare, aflueni etc, n dreptul seciunilor n care capacitatea de transport a raului este minim (maluri joase), ceea ce ar putea conduce la o inundare prematur a

albiei majore. Definitivarea alegerii amplasamentelor profilelor topometrice se va executa n urma unor recunoateri pe teren, prin: (i) relevee ale construciilor din albii: poduri, prize, praguri, baraje; (ii) profile n lung, pe tronsonul pe care se face delimitarea suprafeei albiei minore, realizate la scara 1:25.000/1:100, n sistem de referin Marea Neagr 75, care vor cuprinde: poziia profilelor transversale, poziiile seciunilor de mira, cota 0 a acestora, cota talvegului, cotele malurilor, poziiile afluenilor, ale canalelor de desecare, poziiile riveranilor i denumirea acestora etc; (iii) profilele de urmrire a evoluiei geomorfologice a albiei minore n seciunile critice (eroziuni, divagri) etc. (3) Datele i materialele hidrologice cuprind: a) chei limnimetrice msurate (actual) atat la posturile hidrometrice, cat i n alte seciuni caracteristice ale albiei (baraje, prize etc); b) valorile debitelor maxime anuale cu probabilitatea de depire de 80%; c) schema segmentrii raului pe tronsoane, pe care debitul la care se face determinarea suprafeei albiei

minore poate fi considerat, i valorile acestor debite; d) studii privind prognoza colmatrii cuvetelor acumulrilor pe urmtorii 20 de ani.

(4) Datele i materialele tehnice de specialitate cuprind : a) coordonatele bornelor axului albiei minore a cursului de ap, precum i ale tuturor celorlalte puncte utilizate pentru determinarea coordonatelor bazei i direciei profilelor n momentul executrii acestora, precum i a coordonatelor poziiilor suprafeelor albiilor minore n momentul determinrii acestora; b) fiele tehnice cu evoluia albiei; c) planurile de situaie ale zonei pe care se realizeaz operaia de amplasare final a suprafeelor determinate pentru albiile minore. Pe aceste planuri, pe lang poziiile suprafeelor albiilor minore rezultate din ultimele determinri, vor fi trecute, n cazul n care informaiile sunt disponibile, i poziiile acestora nregistrate n arhive. Art. 31. - Principalele lucrri de teren i de birou necesare trasrii suprafeei albiei minore constau din: a) determinarea nivelului corespunztor debitului de calcul, pe baza datelor primare topografice i

hidrologice prezentate mai sus, utilizand una dintre metodele clasice de calcul hidraulic al curenilor liberi n regim lent sau rapid de micare prin albii deschise, i marcarea acestuia pe profilul transversal; b) trasarea nivelurilor corespunztoare debitului de calcul pe hrile la scara 1:25.000 i 1:10.000 n

seciunile stabile i planimetrarea suprafeelor corespunztoare ocupate de albia minor; c) trasarea definitiv pe planurile de situaie ce evideniaz albiile minore, poziionarea celorlalte imobile

deinute de riverani i, dup caz, a limitelor unitilor administrativ-teritoriale (jude, municipiu, ora, comun); d) informarea oficiilor de cadastru i publicitate imobiliar teritoriale, a comisiilor judeene i locale de

aprare mpotriva dezastrelor, a celor pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicat, cu modificrile

i completrile ulterioare, precum i a beneficiarilor de folosine, a deintorilor de terenuri asupra rezultatelor operaiunilor pentru delimitarea albiilor minore. Art. 32. - (1) Delimitarea n teren a albiei minore a cursurilor de ap i a cuvetelor lacurilor artificiale, a lacurilor naturale i a blilor amplasate n albiile minore se face cu borne tip CSA, cu alte repere existente sau prin borne hectometrice la diguri, prin indicarea distanelor la acestea, lucrrile de delimitare fiind legate de axul de referin al cursului de ap. In zonele n care nu exist ax de referin acesta se va realiza concomitent cu operaia de delimitare a albiei. (2) Pentru delimitarea n teren se vor utiliza i respecta obligatoriu prevederile Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificrile i completrile ulterioare, i prevederile Standardului Roman - SR nr. 3.446 - 1 /iunie 1996, indice de clasificare G.08 - Msurri terestre, borne pentru punctele de triangulaie i repere azimutale, precum i ale SR nr. 4.294-73, Forma i dimensiunile mrcilor la sol. CAPITOLUL IV Contestaii i mod de rezolvare Art. 33. - Deintorii terenurilor riverane care consider c prin delimitarea albiei minore Ie-a fost nclcat un drept sau un interes legitim pot depune contestaii la Administraia Naional Apele Romane", n termen de 30 de zile de la delimitarea fizic n teren a albiei minore. Art. 34. - (1) Administraia Naional Apele Romane" soluioneaz contestaiile n termen de 30 de zile de la primirea acestora i comunic decizia, n scris, contestatarului, n termen de 5 zile de la soluionare. (2) Contestatarul nemulumit de modul de soluionare a contestaiei se poate adresa instanei de judecat competente conform legii, n termen de 30 de zile de la primirea deciziei Administraiei Naionale Apele Romane". CAPITOLUL V Inregistrare i evidene Art. 35. - Albiile minore ale cursurilor de ap i cuvetele lacurilor naturale i artificiale, precum i cele ale zonelor umede amplasate n albiile minore delimitate n conformitate cu prevederile prezentei metodologii se nscriu atat n evidenele cadastrului la categoria de folosin Ape", cat i n evidenele Sistemului informaion al de gospodrire a apelor, la grupa Cadru natural". Art. 36. - In sensul dispoziiilor art. 35 alin. (5) i (6) din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, unitile de gospodrire a apelor realizeaz inerea la zi a Fondului naional de date de gospodrire a apelor i pun la dispoziie persoanelor fizice i juridice, n condiiile legii, datele nscrise n acesta. Art. 37. - Albia fluviului Dunrea se stabilete conform prevederilor conveniilor internaionale la care Romania este parte i se materializeaz pe teren dup cum este prevzut la art. 12 i 20. CAPITOLUL VI Dispoziii finale Art. 38. - Comisiile de delimitare a albiei minore nfiinate conform prevederilor art. 26 vor efectua, periodic, operaiuni de recunoatere n teren dup trecerea unor viituri semnificative, cu debite maxime care depesc

valoarea corespunztoare debitului maxim cu probabilitatea de 10%. In cazul unor modificri survenite, acestea se vor opera n documentaiile de delimitare a albiei, cu acordul oficiilor de cadastru i publicitate imobiliar.

ANEX la metodologie
DEFINIII UTILIZATE 1. Acumulare permanent - acumulare realizat prin bararea unui curs de ap pentru obinerea unei retenii permanente de ap, utilizat pentru satisfacerea cerinelor de ap ale folosinelor. 2. Acumulare nepermanent - acumulare realizat prin bararea unui curs de ap sau ca incint lateral ndiguit, avand rol preponderent de atenuare a viiturilor. 3. Axul de referin al cursului de ap - sistemul de borne geodezice avand coordonatele n sistem de referin Marea Neagr 75 amplasate n lungul cursurilor de ap,codificate i utilizate pentru reperajul albiilor minore ale cursurilor de ap i al obiectivelor care sunt gestionate prin sistemul informaional specific domeniului de gospodrire a apelor. 4. Cadastrul general - sistemul unitar i obligatoriu de eviden tehnic, economic i juridic prin care se realizeaz identificarea, nregistrarea, reprezentarea pe hri i planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum i a celorlalte bunuri imobile de pe teritoriul rii, indiferent de destinaia lor i de proprietar. 5. Sistem informaional specific domeniului gospodririi apelor - activitatea de inventariere, clasificare, eviden, sistematizare i sintez a datelor existente i a rezultatelor msurtorilor ntreprinse pentru caracterizarea n detaliu a resurselor de ap, a reelei hidrografice, precum i a lucrrilor de gospodrire a apelor, realizate pentru valorificarea acestor resurse, pentru combaterea efectelor distructive ale apelor i pentru protecia calitii apelor. 6. Malurile albiei minore - formele geomorfologice de teren existente la cota corespunztoare scurgerii prin seciunea respectiv a albiei minore. In cazul n care la cota respectiv se ntalnesc forme geomorfologice cu pante abrupte, n plan vertical, acestea se vor include pan la cota lor maxim n definiia malurilor i vor aparine albiei minore. Dac malurile sunt consolidate natural sau prin lucrri, zona consolidat face parte din albia minor. 7. Niveluri obinuite - nivelurile corespunztoare debitelor maxime anuale cu probabilitatea de depire de 80%. 8. Nivel mediu - poziia curbei suprafeei libere a apei, raportat la un plan de referin, corespunztoare tranzitrii prin albie a debitului mediu pe o perioad ndelungat (debit modul). 9. Perioadele cu ape mari - perioadele de timp n care pe rau se tranziteaz debite cu valori care depesc valoarea debitului mediu multianual. 10. Plan topografic - reprezentare grafic la o scar adecvat (1:10.000 sau 1:25.000) a cursului de ap pentru care se realizeaz operaia de delimitare, cu poziionarea profilelor transversale, pe care vor fi trasate nivelurile corespunztoare debitului de calcul, n vederea determinrii prin planimetrare a suprafeelor ocupate de albia minor. 11. Profile transversale - reprezentarea grafic a distanelor fa de un reper luat ca baz ( cu marcarea tipului de folosin a terenului) a variaiei altitudinii punctelor unei seciuni, perpendiculare pe direcia de scurgere a apei. Sistemul de referin utilizat este Marea Neagr 75.

12. Profil n lung - reprezentarea grafic n plan vertical (corespunztor unui plan unitar de referin) a liniei talvegului, a coastelor i a liniilor suprafeelor libere ale apei pentru diferite valori ale debitelor corespunztoare unor probabiliti normale de depire a valorii acestora. 13. Puncte de hotar - ansamblul punctelor, materializate pe planuri de situaie i n profilele transversale de calcul, corespunztoare limitelor albiei minore. Punctele sunt determinate planimetric i nivelitic, avand ca puncte de sprijin bornele axului albiei minore a cursului de ap, alte repere topogeodezice omologate, existente n teren la momentul realizrii operaiei de trasare definitiv a suprafeei albiei minore. 14. STEREO 70 - proiecia cartografic oficial n Romania. 15. Talveg - linia adancimilor maxime ale albiei minore din profilele transversale succesive. 16. Unitate de gospodrire a apelor - orice form organizatoric din structura autoritilor de gospodrire a apelor (Administraia Naional Apele Romane" - S.A.).

S-ar putea să vă placă și