Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. VIVALI S.R.L. J/40/10642/1993 Str.Izvorul Crisului nr.9,Bl.A6,Sc.B Ap.30/17, sector 4, Bucuresti MEMORIU TEHNIC General Firma S.

C T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L cu sediul social in Bucuresti, Sector 6, Str. Vistiernic Stavrinos, Nr. 28, Bloc 153, scara 1, Etaj 1, Ap. 7.Cod unic de inregistrare 6644957 din data de 28.12.1994., a solicitat elaborarea documentatiei tehnice in vederea obtinerea autorizatiei de constructie pentru Infiinarea fabrica de procesare carne in membrana apartinnd S.C T.DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L in comuna Redea, judetul Olt CAPITOLUL I Amplasament REGIMUL JURIDIC Constructiile noi sint amplasate pe terenul in suprafata de 237688,65 mp conform Contractului de vnzare cumprare nr. 4 din 03.07.2001 cu incheierea nr.1218 din 13.09.2001. detinut de S.C T.DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L respectiv, 237.588,49 mp conform fisei bunului imobil. REGIMUL ECONOMIC Terenul este situat in extravilanul localitatii are regimul economic de curti constructii avind urmtoarele vecintti: - la nord: S.C REDIAS S.A - la sud: S.C SUINPROD S.R.L - la vest: S.C REDIAS S.A - la est: S.C DJ 542 A SI S.C REDIAS S.A REGIM TEHNIC Proiectul const in realizarea urmtoarelor investiii: 1. Corp principal de fabricatie si vestiare, laborator, birouri, etc. 2. Put forat, gospodarie apa si rezerva de incendiu 3. Casa poarta 4. Centrala termica 5. Post transformare si grup electrogen 6. Platforma GPL 7. Statie epurare 8. Boxa spalare dezinfectie 9. Alee acces 10.Parcare auto 11.Drumuri, platforme betonata, 12.Spatiu verde 13.Imprejmuire si poarta 14.Corp auxiliar

Prin realizarea acestor constructii se vor obtine urmtorii indici: POT existent = 11,60 % CUT existent = 0,11 POT propus =13,28% CUT propus = 0,13

Zona in care se gaseste fabrica de procesare carne in membrana are un climat temperat continental, in care se resimt influente caracteristice ale unei zone de contact unde masele de aer rece estice se ntalnesc cu masele de aer cald vestice si sudice. Din aceste considerente, clima are nuante de excentricitate. Avand in vedere cele mentionate mai sus rezulta ca principalii parametri cu influente asupre constructiilor sunt: - temperatura medie multianuala a aerului = 10-11C - temperatura maxima absoluta inregistrata = 41,8C (20.01.1945) - temperatura maxima absoluta inregistrata = - 32,8C (24.01.1942) - precipitatiile medii anuale = 550-585 mm CA, cu precipitatii maxime in perioadele mai-iulie, 60 70 mm CA si perioade cu precipitatii menime in lunile decembrie februarie, 20-30 mmCA. - Vanturile predominante sunt: vanturile estice, care bat din est, catre vest cu o viteza de v=2-4 m/s si vanturile vestice, care bat din vest catre est cu o viteza v=2-3 m/s. Terenul din zona amplasamentului fabricii, este in linii mari plan si stabil, cu o usoara zona depresionara in partea sa centrala, unde are cote absolute ce se situeaza in jurul valorii de cca. 127 m. Litologia terenului este (foraj F1=5,00 m adancime): - 0,00 0,80 m Pamant vegetal - 0,80 1,70 m Argila bruna-galbuie, plastic vartoasa, usor contractila - 1,70 2,80 m Argila prafoasa, galbuie, tare, cu irizatii si concretiuni calcaroase - 2,80 5,00 m Argila prafoasa, cafenie, plastic vartoasa, cu irizatii si concretiuni calcaroasa. Fara apa. Stratul se continua. Litologia terernului este (foraj F2=cota 95,58 m): - 0,00 0,90 m Pamant vegetal - 0,90 2,00 m Argila bruna-galbuie, plastic vartoasa, usor contractila - 2,00 2,70 m Argila prafoasa, galbuie, tare, cu irizatii si concretiuni calcaroase - 2,70 5,20 m Argila prafoasa, cafenie, plastic vartoasa, cu irizatii si concretiuni calcaroasa. Conform Normativ pentru dimensionare antiseismica a constructiilor de locuit social-culturale agozootehnice si industriale Indicativ P100/1992, elaborat de MLPAT cu ordinul 3/N/1992, indica faptul ca comuna Redea, judetul Olt se incadreaza pe scara Richter, in zona macroseismica D pentru care coeficientul ks=0,16, iar perioada de colt Tc=1,5 sec, iar pe scara Mercalli gr. VII. Coeficientul ks tine seama de zona seismica de calcul si echivaleaza cu fractiunea pe care o reprezinta accelaratia seismica fata de accelaratia gravitationala, pe amplasament, iar Tc este valoarea perioadei din diagrama variatiei coeficientului

de amplificare dinamica b ( asociat spectrului de accelaratii pe amplasament ) de la care perioada in sus, se produce o micsorare a amplificarii dinamice si a vibratiei structurii. Conform STAS 6054/94, adancimea de inghet pentru com. Redea este de 0,800,90m. Zona de zapada este C conform STAS 10101/21-90, caracterizata de o valoare gz = 150 kgf/mp; Clasa de importanta a constructiei este III conform P100/92 tab. 5.1, adica constructii de importanta normala, pe o scara cu patru grade de importanta; de asemenea din punctul de vedere al standardului 10100/0-75 clasa de importanta este III ( constructii de importanta medie ) pe o scara de patru trepte , categoria de importanta definita conform OG nr. 766/1997 este C (normala). CAPITOLUL II Arhitectura si Constructii Constructiile sunt de tip definitiv si cuprind urmtoarele functiuni importante: 1. Corp principal de fabricatie, vestiare, birouri, laborator - Ac. ( arie construita )..........................................3973,11 mp - Ad. ( arie desfasurata )........................................4473,13 mp - Au ( arie utila )........................................................4024,91 mp - V ( volum).......................................................... 15377,20 mc - Inlime hala ....................................................................4,00 m - Inaltime vestiare, laborator, birouri..................................3,15 m Constructie din panouri metalice termoizolante tristrat montate pe o structura de beton armat monolit (stalpi) si metal (ferme, pane, rigle) cu regim de inaltime S+P+1 pentru birouri si P pentru corp fabricatie. Aceasta este alcatuita din 16 travei de 6,00 m si 2 deschideri de 18,00 m pentru hala de fabricatie si trei travei de 6,00 m si 3 deschideri de 6,00 m pentru vestiare, laborator, birouri . Fundatiile sunt din beton armat izolate sub stalpii din beton armat cu grinzi de fundatie intre cuzineti. Inchiderile si compartimentarile sunt din panouri metalice termoizolante tristrat. Invelitoarea este din panouri metalice termoizolante tristrat asezate pe ferme, pane si grinzi metalice (profile laminate). Pentru cladirea aferenta vestiarelor, laboratoarelor si birourilor, inchiderea va fi realizata din perete cortina pe doua laturi, panouri termoizolante tristrat pe o latura iar pe cea de-a patra latura va fi realizata din zidarie portanta placata cu alucobond. Compartimentarile vor fi realizate din rigips si sticla pentru parter si etaj. Planseul va fi realizat din beton armat . Subsolul cu functiunea de adapost ALA se va realiza din diafragme din beton armat asezate pe fundatii continui sub ziduri din beton armat. Planseele vor fi din beton armat monolit de 20 cm grosime. 2. Box spalare auto cu preparare solutii (P) - Ac. ( arie construita )...........................................134,82 mp - Ad. ( arie desfasurata )........................................ .134,82 mp - Au ( arie utila ).........................................................121,33 mp - V ( volum)............................................................546,02 mc

- Inlime .........................................................................4,50 m Se propune pentru realizarea boxei de spalare auto o constructie din panouri metalice termoizolante tristrat sustinute de o structura metalica din profile laminate, pentru stilpi, grizi, pane si ferme. Fundatiile se vor realiza din beton armat monolit si vor fi izolate sub stilpi. Invelitoarea se va realiza tot din panouri metalice termoizolante tristrat. 3. Cabin poart (P) - Ac. ( arie construita )............................................27,09 mp - Ad. ( arie desfasurata )....................................... ...27,09 mp - Au ( arie utila )..........................................................25,34 mp - V ( volum).............................................................73,14 mc - Inlime .........................................................................2,70 m Se propune pentru realizarea cabinei de poarta o constructie din zidarie portanta de caramida cu simburi din b.a. asezata pe fundatii continui sub ziduri din beton armat.Planseul va fi din beton armat monolit cu centuri si grinzi tot din b.a. Compartimentarile se vor realiza din zidarie de 12,5 cm. Acoperisul se va realiza tip terasa bituminoasa cu termoizolatie din polistiren dur. 4. Centrala termica (P) - Ac. ( arie construita )............................................148,00 mp - Ad. ( arie desfasurata )....................................... ... 148,00 mp - Au ( arie utila )........................................................ ..133,20 mp - V ( volum).............................................................666,00 mc - Inlime .........................................................................5,00 m Constructie din panouri metalice termoizolante tristrat montate pe o structura de beton armat monolit (stalpi) si metal (ferme, pane, rigle) cu regim de inaltime P. Aceasta este alcatuita din 3 travei de 6,00 m si o deschidere de 7,50 m . Fundatiile sunt din beton armat izolate sub stalpii din beton armat cu grinzi de fundatie intre cuzineti. Inchiderile sunt din panouri metalice termoizolante tristrat. Invelitoarea este din panouri metalice termoizolante tristrat asezate pe ferme, pane si grinzi metalice (profile laminate). 5. Corp auxiliar (P) - Ac. ( arie construita )............................................164,00 mp - Ad. ( arie desfasurata )....................................... ... 164,00 mp - Au ( arie utila )........................................................ ..147,60 mp - V ( volum).............................................................516,60 mc - Inlime .........................................................................3,50 m Constructie din panouri metalice termoizolante tristrat montate pe o structura de beton armat monolit (stalpi) si metal (ferme, pane, rigle) cu regim de inaltime P. Aceasta este alcatuita din 4 travei de 5,00 m si o deschidere de 7,50 m . Fundatiile sunt din beton armat izolate sub stalpii din beton armat cu grinzi de fundatie intre cuzineti. Inchiderile sunt din panouri metalice termoizolante tristrat. Invelitoarea este din panouri metalice termoizolante tristrat asezate pe ferme, pane si grinzi metalice (profile laminate).

6. Gospodarie apa (P) Cuprinde casa pompelor si doua rezervoare apa Casa pompelor: - Ac. ( arie construita )............................................76,00 mp - Ad. ( arie desfasurata )....................................... ... 76,00 mp - Au ( arie utila )........................................................ ..68,40 mp - V ( volum).............................................................273,60 mc - Inlime .........................................................................4,00 m Constructie din panouri metalice termoizolante tristrat montate pe o structura de beton armat monolit (stalpi) si metal (ferme, pane, rigle) cu regim de inaltime P. Aceasta este alcatuita din o travee de 7,50 m si doua deschideri de 4,50 m . Fundatiile sunt din beton armat izolate sub stalpii din beton armat cu grinzi de fundatie intre cuzineti. Inchiderile sunt din panouri metalice termoizolante tristrat. Invelitoarea este din panouri metalice termoizolante tristrat asezate pe ferme, pane si grinzi metalice (profile laminate). Rezervoare apa (2 bucati) avand fiecare: - Ac. ( arie construita )............................................58,05 mp - Ad. ( arie desfasurata )....................................... ... 58,05 mp - Au ( arie utila )........................................................ ..46,54 mp - V ( volum util)........................................................186,16 mc - Inlime .........................................................................4,00 m Rezervoarele se vor realiza din diafragme de beton armat monolit asezate pe fundatii continui din beton armat si vor fi supraterane, acesul se va face prin doua chepenguri cu ajutorul unor trepte incastrate in peretii de beton. Invelitoarea se va realiza din ciment sclivisit asezata pe o sapa de egalizare. Utilitati: - alimentarea cu apa se va face din sursa proprie (pu forat de mare adancime) cu gospodarie de apa. - alimentarea cu energie electrica se va face prin racordarea la sistemul energetic national prin intermediul unui transformator. - canalizarea se va rezolva centralizat prin realizarea unor retele de canalizare interioare si exterioare ce vor prelua apele uzate si le vor transmite intr-o statie de epurare cu evacuare intr-un canal aflat la circa 300 m de limita de sud a incintei. - alimentarea cu gaze se va face din reteaua butan gaz prin intermediul a trei rezervoare GPL de 5000 l montate pe o platforma betonata

INTOCMIT Arh. Bosoteanu Viorel

S-ar putea să vă placă și