Sunteți pe pagina 1din 30

CAPITOLUL III

Parte economica

Pag 1
OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG


REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES Fonduri beneficiar
SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.
BRADU,JUD. ARGES
SC DTV PROIECT SRL,ONESTI
________________________________________

Proiect: Racordare la RED CEF 5,28 nr: 122/2


013
MW , SC Conarg Real Estate
SRL , Loc. Bradu , Jud.
Arges
Plansa: __________________
nr: ___
PT+CS
Faza:

Anexa Nr. 5

DEVIZUL GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD.


ARGES - Fonduri beneficiar
In mii lei/mii euro la cursul 4,437 lei/euro din data de 10.07.2013
Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor


de cheltuieli

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Valoare (fara TVA)

TVA

Mii lei
Mii euro
Mii lei
2
3
4
5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Valoare (inclusiv TVA)


Mii lei
6

Mii euro
7

1.1

Obtinerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la


starea initiala

10,000

2,254

2,400

12,400

2,795

10,000
2,254
2,400
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

12,400

2,795

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare


obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3

Studii de teren
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii
Proiectare si inginerie

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4

Organizarea procedurilor de achizitie

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5

Consultanta

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6

Asistenta tehnica

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

0,000

0,000

0,000

3.1
3.2

TOTAL CAPITOLUL 3

166,010

37,416

39,843

205,853

46,396

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

166,010
CAPITOL 5
Alte cheltuieli

37,416

39,843

205,853

46,396

4.1

Constructii si instalatii

4.2

4.4

Montaj utilaje tehnologice


Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotari

4.6

Active necorporale

4.3

TOTAL CAPITOLUL 4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.1.1 Lucrari de constructii

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3

Cheltuieli diverse si nepravazute

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.4

Taxa ISC

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.5

Taxa AC

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.1

Organizare de santier

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Pag 2

DEVIZUL GENERAL: Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG REAL ESTATE
SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES - Fonduri beneficiar
1
2
3
4
5
6
TOTAL CAPITOLUL 5
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

7
0,000

0,000

0,000

6.1
6.2

Pregatirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

176,010
176,010

39,670
39,670

42,243
42,243

218,253
218,253

49,190
49,190

TOTAL GENERAL:
din care: C+M

Executant,
Director General,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Pag 3
OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG


REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES Fonduri beneficiar
SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.
BRADU,JUD. ARGES
SC DTV PROIECT SRL,ONESTI
________________________________________

Proiect: Racordare la RED CEF 5,28 nr: 122/2


013
MW , SC Conarg Real Estate
SRL , Loc. Bradu , Jud.
Arges
Plansa: __________________
nr: ___
PT+CS
Faza:

DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 6

Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD.


ARGES - Fonduri beneficiar
In mii lei/mii euro la cursul 4,437 lei/euro din data de 10.07.2013
Nr.
crt.

Valoare (fara TVA)

Denumire

Mii lei
Mii euro
3
4
I. Lucrari de constructii si instalatii

1.3.1

[0001.1] Amenajare mediu

4.1.1

[0001.2] LEA 20 kv + LES 20 kv

4.1.2

[0001.3] Montare PTAb ( Punct Conexiuni )

4.5

Mii lei
5

Valoare (inclusiv TVA)


Mii lei
6

Mii euro
7

2,254

2,400

12,400

2,795

141,010

31,781

33,843

174,853

39,409

25,000

5,635

6,000

31,000

6,987

176,010
II. Montaj
0,000
III. Procurare

39,670

42,243

218,253

49,190

0,000

0,000

0,000

0,000

Utilaje, echipamente tehnologice si


functionale cu montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de
transport
Dotari

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III.:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

176,010

39,670

42,243

218,253

49,190

TOTAL II.:

4.4

TVA

10,000

TOTAL I.:

4.3

Conform H.G. nr. 28 din 2008

TOTAL :

Executant,
Director General,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Pag 4
OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG


REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES Fonduri beneficiar
SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.
BRADU,JUD. ARGES
SC DTV PROIECT SRL,ONESTI
________________________________________

Proiect: Racordare la RED CEF 5,28 nr: 122/2


013
MW , SC Conarg Real Estate
SRL , Loc. Bradu , Jud.
Arges
Plansa: __________________
nr: ___
PT+CS
Faza:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- lei -

11.07.2013
SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar
U.M. Cantitatea (exclusiv TVA)
-lei-

Nr. Capitolul de lucrari


0
1
OBIECTUL: Amenajare mediu
STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare teren
1

TSH01A1

TSE01D1

TSD04A1

manopera

manopera

Degajarea terenului de corpuri straine...de


corpuri straine

100
mp

ore
176,750
Nivelarea manuala a terenurilor si
100
platformelor,cu denivelari de 10-20
mp
cm,in:...teren foarte tare

ore
333,500
Compactarea cu maiul de mana a
mc
umpluturilor executate in sapaturi orizontale
sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui
strat de pamant in parte,avand :...10 cm
grosime pamant necoeziv

TOTALUL
(exclusiv TVA)
-lei5=3x4

25,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

56,560
0,000
56,560
0,000
0,000

1.414,000
0,000
1.414,000
0,000
0,000

25,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

106,720
0,000
106,720
0,000
0,000

2.668,000
0,000
2.668,000
0,000
0,000

30,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7,080
0,120
6,960
0,000
0,000

212,400
3,600
208,800
0,000
0,000

30,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,464
0,000
3,464
0,000
0,000

103,920
0,000
103,920
0,000
0,000

17,740
material:
manopera:
utilaj:
transport:

63,627
25,067
38,560
0,000
0,000

1.128,765
444,696
684,069
0,000
0,000

60,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,440
1,200
5,248
13,993
0,000

1.226,430
72,000
314,880
839,550
0,000

greutate materiale
manopera
4

TSD01C1

TSH09A1

manopera

tone
3,000
ore
26,100
Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg.
teren...pamant coeziv

ore
12,990
Semanarea gazonului...pe suprafete
100
orizontale sau in panta sub 30 %
mp

greutate materiale
manopera
6

TSH12B1

tone
ore
Udarea suprafetelor cu furtunul de
la...cisterna

greutate materiale
manopera

tone
ore

0,071
85,509
100
mp

60,000
39,360

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Pag 5
STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare teren

0
1
OBIECTUL: Amenajare mediu
STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare teren
7

TRB01B14

manopera

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona


50,000
inc aruncare desc aruncare grupa...1-3
material:
distanta 40m
manopera:
utilaj:
transport:
ore
50,199

procent
Cheltuieli directe:
Recapitulatia:
CAS
CASS
Contribuia pentru
accidente de munc
i boli profesionale
FNUASS (Concedii
medicale)
Somaj
Cota aprovizionare

5=3x4

8,032
0,000
8,032
0,000
0,000

401,596
0,000
401,596
0,000
0,000

material

manopera

utilaj

transport

520,296

5.795,265

839,550

0,000

7.155,111

Recapitulatie 11.07.2013

total

20,800 %
5,200 %
0,260 %

0,000
0,000
0,000

1.205,415
301,354
15,068

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

1.205,415
301,354
15,068

0,850 %

0,000

49,260

0,000

0,000

49,260

0,500 %
2,000 %

0,000
10,406

28,976
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

28,976
10,406

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:


8,650 %
Cheltuieli indirecte

530,701
45,906

7.395,338
639,697

839,550
72,621

0,000
0,000

8.765,589
758,223

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:


5,000 %
Profit

576,607
28,830

8.035,035
401,752

912,171
45,609

0,000
0,000

9.523,813
476,191

Total Inclusiv Profit:

605,438

8.436,786

957,780

0,000

10.000,003

17,140
1,300
15,840
0,000
0,000

17,140
1,300
15,840
0,000
0,000

650,000

650,000

239,151
9,806
78,720
150,625
0,000

239,151
9,806
78,720
150,625
0,000

2.130,000

2.144,910

13,040
0,000
13,040
0,000
0,000

99,104
0,000
99,104
0,000
0,000

9,683
1,683
8,000
0,000
0,000

45,510
7,910
37,600
0,000
0,000

OBIECTUL: LEA 20 kv + LES 20 kv


STADIUL FIZIC: Lucrari LEA 20 kv + LES 20 kv

Coronament metalic zincat de ntindere


1,000
buc
pentru LEA 20KV montat pe stlp din beton
material:
neplantat, simplu circuit...coronament
manopera:
orizontal - montare utilaj:
transport:
tone
0,102
greutate materiale
ore
1,980
manopera
1,000
1.L
6305423
Consola metalica zincata de intindere
buc
cit-140 pe stilp TC 15014-120
Stlp de sustinere din beton pentru LEA
W1MH09A#
1,000
2
buc
20KV montat cu automacaraua n fundatie
material:
burata...n teren normal - montare manopera:
utilaj:
transport:
tone
2,331
greutate materiale
ore
9,840
manopera
1,007
2.L
6421581
Stilp din B.A. c pentru lea tip sc-15014 120 buc
6-20 KWob-37
Sapatura manuala de pamant in spatii
TSA05B1
3
mc
7,600
limitate, avand peste 1 m latime, executata
material:
cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pana la 6 m
manopera:
adancime, cu evacuare manuala, la fundatii,
utilaj:
subsoluri, canele etc. in pamant cu
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2
transport:
m teren mijlociu
ore
12,388
manopera
Cofraje pentru beton n cuzineti, fundatii
4
CB10A1
mp
4,700
pahar si fundatii de utilaje, din panouri
material:
refolosibile cu placaj 8mm inclusiv spijin
manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,014
greutate materiale
ore
4,700
manopera
1

W1MI06A#

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Pag 6
STADIUL FIZIC: Lucrari LEA 20 kv + LES 20 kv

0
1
OBIECTUL: LEA 20 kv + LES 20 kv
STADIUL FIZIC: Lucrari LEA 20 kv + LES 20 kv
5

CA01M1

Turnarea betonului simplu n fundatii, la


constructii ingineresti (stlpi LEA etc.)

mc

5=3x4

1,520
material:
manopera:
utilaj:
transport:

28,060
0,300
27,760
0,000
0,000

42,651
0,456
42,195
0,000
0,000

0,276
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,671
2,031
8,640
0,000
0,000

2,945
0,561
2,385
0,000
0,000

1,520
material:
manopera:
utilaj:
transport:

176,937
172,920
0,680
3,337
0,000

268,944
262,838
1,034
5,072
0,000

0,004
material:
manopera:
utilaj:
transport:

321,210
297,210
24,000
0,000
0,000

1,285
1,189
0,096
0,000
0,000

12,000
0,000
0,000
0,000
12,000

57,240
0,000
0,000
0,000
57,240

2,800
0,000
2,800
0,000
0,000

13,356
0,000
13,356
0,000
0,000

15,054
12,174
2,880
0,000
0,000

9,032
7,304
1,728
0,000
0,000

28,320
0,000
28,320
0,000
0,000

75,048
0,000
75,048
0,000
0,000

greutate materiale
manopera
6

CF11A1

tone
0,152
ore
5,274
Tencuieli sclivisite executate cu mortar de mp
ciment marca M 100-T, aplicate manual la
pereti de caramida sau beton cu suprafete
plane, in grosime medie de 2 cm, exclusiv
schela;

greutate materiale
manopera
7

CZ0104A1

tone
0,006
ore
0,298
Beton marca B 100 cu balast, cu granulatia mc
pna la 31 mm, preparat cu ciment F 25 n
instalatii centralizate ;

greutate materiale
manopera
8

CZ0209G1

tone
3,943
ore
0,129
Mortar de var - ciment pentru zidarie marca mc
M 100-T preparat cu ciment M 30 manual,
fara adaos de var;

greutate materiale
manopera

tone
0,010
ore
0,012
Transportul rutier al...pamantului sau
TRA01A03P
4,770
9
tona
molozului cu autobasculanta dist.= 3 km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ore
0,000
manopera
4,770
10 TRI1AA01C3 Incarcarea materialelor, grupa a-grele
tona
si...marunte,prin aruncare rampa sau
material:
teren-auto categ.3
manopera:
utilaj:
transport:
ore
1,669
manopera
Teava pvc neplastifiata tip...g, montare la m
11 SA18F1
0,600
constructii industriale + social culturale in
material:
conducte de distributie amplasate in canale,
manopera:
d= 75 mm
utilaj:
transport:
tone
0,001
greutate materiale
ore
0,216
manopera
Sapatura manuala de pamant, in gropi de mc
12 TSA17E2
2,650
fundatii poligonale sau circulare
material:
monobloc,de pana la 4 m adancime,pentru
manopera:
linii electrice aeriene de inalta tensiune in
utilaj:
pamant cu umiditate naturala cu sprijiniri
latime > 1 m adancime < 2,5 m teren tare
transport:
ore
9,381
manopera

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Pag 7
STADIUL FIZIC: Lucrari LEA 20 kv + LES 20 kv

0
1
OBIECTUL: LEA 20 kv + LES 20 kv
STADIUL FIZIC: Lucrari LEA 20 kv + LES 20 kv

Legatura de sustinere sau ntindere pentru buc


2,000
LEA 20KV cu izolatoare ITFs45/4, ITFs
material:
45/5, ITFs 60/6, RS24-02 si ITS
manopera:
66/7...ntindere dubla faza mijloc, izolatori
utilaj:
ITS 66/7 - montare transport:
tone
0,028
greutate materiale
ore
3,660
manopera
4,000
13.L 5205684
Lant dublu intindere faza mijloc, izolatie
buc
compozita LDI - S/M, zona II
2,000
13.L 5205413
Clema cu crestaturi Ol-Al _50mmp
buc
Legatura de sustinere sau ntindere pentru buc
14 W1MJ02M#
4,000
LEA 20KV cu izolatoare ITFs45/4, ITFs
material:
45/5, ITFs 60/6, RS24-02 si ITS
manopera:
66/7...ntindere dubla faza extrema, izolatori
utilaj:
ITS 66/7 - montare transport:
tone
0,033
greutate materiale
ore
6,120
manopera
8,000
14.L 5600373
Lant dublu de intindere faze extreme,
buc
izolatie compozita LDI - S/L, zona I - II
4,000
14.L 5205413
Clema cu crestaturi Ol-Al _50mmp
buc
Izolator suport nestrapungibil isns-20s
3,000
15 5601496
buc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,006
greutate materiale
Confectie metalica zincata pentru grup de buc
1,000
16 W1MI18B#
trei descarcatoare montata... pe stlp din
material:
beton neplantat - montare manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,020
greutate materiale
ore
2,400
manopera
1,000
16.L 6305775
Confectie metalica zincata pentru montare buc
grup de trei descarcatoare cu oxid de zinc
pe stalp din beton TC 15014-120
Grup de trei descarcatoare cu rezistenta
17 W1ML03D#
buc
1,000
variabila tip ... (DRVL, DRVS, cu oxid de
material:
zinc) de 20 KV... descarcatoare cu oxid de
manopera:
zinc montate pe stlp de beton - montare utilaj:
transport:
tone
0,006
greutate materiale
ore
6,150
manopera
6,000
17.L 5202305
Papuc cupru pc 25
buc
6,000
17.L 4831586
Conductor ol-al. ptr.lea.str.zn>50% 50/8
m
s3000
3,000
17.L 5204431
Clema leg.el.fonta.placi cont.al.lepc-3-2,50 - buc
70mmp
4,500
17.L 4826871
Conductor fff 25mmp;
m
Priza de pamnt zincata cu 3 contururi
18 W1MN12B#
buc
1,000
...teren tare
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,135
greutate materiale
ore
88,040
manopera
13 W1MJ02N#

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5=3x4

96,632
81,992
14,640
0,000
0,000

193,264
163,984
29,280
0,000
0,000

326,000

1.304,000

19,000
45,145
32,905
12,240
0,000
0,000

38,000
180,580
131,620
48,960
0,000
0,000

326,000

2.608,000

19,000
97,100
97,100
0,000
0,000
0,000

76,000
291,300
291,300
0,000
0,000
0,000

19,205
0,005
19,200
0,000
0,000

19,205
0,005
19,200
0,000
0,000

1,050

1,050

91,735
42,535
49,200
0,000
0,000

91,735
42,535
49,200
0,000
0,000

4,250
5,300

25,500
31,800

7,500

22,500

1,200
704,753
0,433
704,320
0,000
0,000

5,400
704,753
0,433
704,320
0,000
0,000

Pag 8
STADIUL FIZIC: Lucrari LEA 20 kv + LES 20 kv

0
1
OBIECTUL: LEA 20 kv + LES 20 kv
STADIUL FIZIC: Lucrari LEA 20 kv + LES 20 kv

1,000
Priza pamint 3 contururi, banda ol-zn 40x4 L buc
= 54m, 4 electrozi din teava zincata de 2 1/2
"de 1,5 m
Conductor funie otel zincat pentru legarea buc
19 W1MN17B#
1,000
la pamnt, montat pe stlpi LEA 20 KV...
material:
stlpi de beton - montare manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,014
greutate materiale
ore
3,050
manopera
1,000
19.L 7309938
Coborire priza de pamint ol-zn 50mmp L = buc
12m
Bratara de fixare conductor de punere la
20 6305900
set
1,000
pamint pe stalp TCP 15014-120
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,002
greutate materiale
Separator tripolar de exterior de tip ... 20 KV buc
1,000
21 W1ML02B#
(STE, STEP, STEPNO, ROT-AUN)... montat
material:
pe stlp plantat - montare manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,002
greutate materiale
ore
11,950
manopera
Dispozitiv pentru actionarea separatorului buc
1,000
22 W1ML05B#
de exterior de 20KV ... montat pe stlp de
material:
beton - montare manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,005
greutate materiale
ore
8,000
manopera
1,000
22.L 6305837
Tija actionare pe stilp de beton sc 15015
set
1,000
22.L 6305862
Bratara de fixare dispozitiv de actionare pe set
stilp de beton SC 15015
1,000
22.L 6305882
Bratara de ghidare-fixare pe stilp de beton set
sc 15015
ncercari complete, conform PE 116/94 a
23 W1MF01B#
buc
1,000
aparatajului primar pentru LEA, PTA si
material:
posturi n cabina 20 KV...separator tripolar.
manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,000
greutate materiale
ore
10,000
manopera
Conductoare otel aluminiu montate manual km
24 W1MK02A#
0,070
n teren accidentat... 35-50mmp - montare material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,013
greutate materiale
ore
2,195
manopera
71,470
24.L 4831586
Conductor ol-al. ptr.lea.str.zn>50% 50/8
m
s3000
ncarcarea tamburilor cu conductori sau
25 W1MH30A#
buc
1,000
cabluri n mijloc de transport auto si
material:
descarcarea la lucrare cu ajutorul
manopera:
automacaralei pe pneuri ....
utilaj:
transport:
18.L 7309917

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5=3x4

865,000

865,000

53,690
29,290
24,400
0,000
0,000

53,690
29,290
24,400
0,000
0,000

18,000

18,000

32,700
32,700
0,000
0,000
0,000

32,700
32,700
0,000
0,000
0,000

97,673
2,073
95,600
0,000
0,000

97,673
2,073
95,600
0,000
0,000

79,354
15,354
64,000
0,000
0,000

79,354
15,354
64,000
0,000
0,000

25,050
7,500

25,050
7,500

6,900

6,900

155,945
0,720
80,000
75,225
0,000

155,945
0,720
80,000
75,225
0,000

262,003
11,123
250,880
0,000
0,000

18,340
0,779
17,562
0,000
0,000

5,300

378,791

23,205
0,000
2,720
20,485
0,000

23,205
0,000
2,720
20,485
0,000

Pag 9
STADIUL FIZIC: Lucrari LEA 20 kv + LES 20 kv

0
1
OBIECTUL: LEA 20 kv + LES 20 kv
STADIUL FIZIC: Lucrari LEA 20 kv + LES 20 kv
ore
0,340
manopera

nsotire transport cu stlpi sau tamburi de buc


1,000
catre automacara pe pneuri de la depozit la
material:
lucrare si retur...pe distanta pna la 20 km
manopera:
utilaj:
transport:
ntreruperea si repunerea sub tensiune a
27 W1MG02A#
buc
1,000
liniei electrice de 20KV...LEA 20KV.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ore
14,000
manopera
ncercarea si verificarea instalatiei de legare km
28 W1MM01A#
0,038
la pamnt, a izolatiei liniei, a traseului liniei
material:
si a elementelor LEA...- montarea manopera:
utilaj:
transport:
ore
0,642
manopera
Cablu aluminiu 20 KV monofazat cu izolatie km
2,475
29 W1MO05F#
din polietilena, montat n sant, cu tractiune
material:
manuala...sectiunea 150-185 mmp, cu
manopera:
obstacole - montare utilaj:
transport:
tone
3,780
greutate materiale
ore
334,125
manopera
2.536,875
29.L 4807830
Cablu a2xs(fl)2y 1x150/16mmp;
m
Eticheta
din
material
plastic
pentru
marcare
213,000
30 6718444
buc
traseului de cable (400x20x2) fpvc 5
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,003
greutate materiale
Teava de protectie din PVC-C. avnd
68,000
31 W2G23D#
m
diametrul...de 90mm montata n sant, cablu
material:
cu sectiunea de 185-24 0mmp;
manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,250
greutate materiale
ore
19,720
manopera
69,360
31.L 6700652
Teava din p.v.c.rigid tip g 110x8,2 stas
m
6675/2
Papuc fixat pe conductor ...
32 W1MO54C#
buc
6,000
mmp...95-185mmp Al.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,003
greutate materiale
ore
2,520
manopera
6,000
32.L 5203804
Papuc aluminiu pta M 150
buc
33 W1MO27C#[1] Grup de trei cutii terminale monofazate de set
1,000
interior din seturi de materiale
material:
termocontractibile pentru trei terminale,
manopera:
pentru cabluri monofazate 20KVcu izolaie
utilaj:
din polietilen...1x150mmp - montare transport:
tone
0,147
greutate materiale
ore
14,400
manopera
26 W1MH31A#

10

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5=3x4

62,660
0,000
0,000
62,660
0,000
112,000
0,000
112,000
0,000
0,000

62,660
0,000
0,000
62,660
0,000
112,000
0,000
112,000
0,000
0,000

1.008,800
0,000
135,200
873,600
0,000

38,334
0,000
5,138
33,197
0,000

1.175,834
13,894
1.080,000
81,940
0,000

2.910,189
34,387
2.673,000
202,802
0,000

27,110
1,700
1,700
0,000
0,000
0,000

68.774,681
362,100
362,100
0,000
0,000
0,000

2,320
0,000
2,320
0,000
0,000

157,760
0,000
157,760
0,000
0,000

18,220

1.263,739

4,885
1,525
3,360
0,000
0,000

29,310
9,150
20,160
0,000
0,000

3,900
121,764
6,564
115,200
0,000
0,000

23,400
121,764
6,564
115,200
0,000
0,000

Pag 10
STADIUL FIZIC: Lucrari LEA 20 kv + LES 20 kv

0
1
OBIECTUL: LEA 20 kv + LES 20 kv
STADIUL FIZIC: Lucrari LEA 20 kv + LES 20 kv
33.L 5208726
34 W1MH30A#

Set cap terminal sati 2y-20-1-150u (m,c)


ncarcarea tamburilor cu conductori sau
cabluri n mijloc de transport auto si
descarcarea la lucrare cu ajutorul
automacaralei pe pneuri ....

buc
buc

3,000
1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

429,000
23,205
0,000
2,720
20,485
0,000

1.287,000
23,205
0,000
2,720
20,485
0,000

5,160
4,360
0,800
0,000
0,000

30,960
26,160
4,800
0,000
0,000

331,725
0,000
45,600
286,125
0,000

995,175
0,000
136,800
858,375
0,000

62,660
0,000
0,000
62,660
0,000
18,330
1,050
17,280
0,000
0,000

187,980
0,000
0,000
187,980
0,000
18,330
1,050
17,280
0,000
0,000

210,000

210,000

134,184
8,744
125,440
0,000
0,000

134,184
8,744
125,440
0,000
0,000

539,660
2,240
0,000
2,240
0,000
0,000

1.618,980
13,440
0,000
13,440
0,000
0,000

12,500
12,500
0,000
0,000
0,000

150,000
150,000
0,000
0,000
0,000

manopera

ore
0,340
Protejarea capetelor de cablu...PVC cu
buc
6,000
carton asfaltat.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,026
greutate materiale
ore
0,600
manopera
Verificarea si ncercarea LES....
36 W1MM06A#
buc
3,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ore
17,100
manopera
nsotire transport cu stlpi sau tamburi de buc
3,000
37 W1MH31A#
catre automacara pe pneuri de la depozit la
material:
lucrare si retur...pe distanta pna la 20 km
manopera:
utilaj:
transport:
Confectie metalica zincata pentru cutii
1,000
38 W1MI19B#
buc
terminale montata...pe stlp din beton material:
montare manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,015
greutate materiale
ore
2,160
manopera
1,000
38.L 6305790
Confectie metalica zincata pentru montare buc
cutii terminale din fonta pe stalp beton TC
15014-120
Grup de trei cutii terminale monofazate de set
39 W1MO26C#
1,000
exterior din seturi de materiale
material:
termocontractibile pentru cabluri
manopera:
monofazate 20KVcu izolatie din
utilaj:
polietilena...1x150mmp - montare transport:
tone
0,131
greutate materiale
ore
15,680
manopera
3,000
39.L 5208718
Set cap terminal sate 2y-20-150(m,c)
buc
Racordarea circuitelor electrice n tablouri la buc
40 W2E20F#
6,000
borne cu sectiunea de...150-185mmp;
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ore
1,680
manopera
Clema de legatura electrica cle 2-5
41 5204445
buc
12,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,002
greutate materiale
35 W1MO51B#

11

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Pag 11
STADIUL FIZIC: Lucrari LEA 20 kv + LES 20 kv

0
1
OBIECTUL: LEA 20 kv + LES 20 kv
STADIUL FIZIC: Lucrari LEA 20 kv + LES 20 kv

42 7815012

Material marunt (veselina,lavete)

43 W1MF01G#

ncercari complete, conform PE 116/94 a


aparatajului primar pentru LEA, PTA si
posturi n cabina 20 KV...siguranta fuzibila

5=3x4

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
27,491
0,241
18,400
8,850
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
27,491
0,241
18,400
8,850
0,000

330,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31,280
0,000
31,280
0,000
0,000

10.322,400
0,000
10.322,400
0,000
0,000

165,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,440
0,120
12,320
0,000
0,000

2.052,600
19,800
2.032,800
0,000
0,000

825,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,060
3,940
1,120
0,000
0,000

4.174,500
3.250,500
924,000
0,000
0,000

3,840
0,000
3,840
0,000
0,000

468,470
0,000
468,470
0,000
0,000

2,800
0,000
2,800
0,000
0,000

341,600
0,000
341,600
0,000
0,000

25,000
0,000
0,000
0,000
25,000
317,299
4,569
106,160
206,570
0,000

3.050,000
0,000
0,000
0,000
3.050,000
4.759,483
68,533
1.592,400
3.098,550
0,000

0,012
material:
manopera:
utilaj:
transport:
buc
1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale
manopera
44 TSA16D2

manopera
45 TSD18D1

tone
0,000
ore
2,300
Sapatura manuala de pamant, in spatii
mc
limitate, in transee de pana la 4 m
adancime, pentru cabluri electrice de inalta
tensiune in pamant cu umiditate naturala
fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1,5m
teren foarte tare cu obstacol
ore
1.290,300
Umlutura compactata in santuri,pentru
mc
cablurile ingropate ale liniilor electrice de
inalta tensiune,executata cu pamant
provenit din :...teren foarte tare

greutate materiale
manopera
46 W2H02A#

tone
16,500
ore
254,100
Profil pentru cable de 1 KV cu strat
m
protector din nisip si bnnda din PVC...pt.
cable - profil M;

greutate materiale
manopera

47

48

49

50

tone
89,178
ore
115,500
Transportul...materialelor cu roaba pe
TRB01C11
122,000
tona
pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3
material:
distanta 10m
manopera:
utilaj:
transport:
ore
58,559
manopera
TRI1AA01C3 Incarcarea materialelor, grupa a-grele
tona
122,000
si...marunte,prin aruncare rampa sau
material:
teren-auto categ.3
manopera:
utilaj:
transport:
ore
42,700
manopera
Transportul rutier
TRA01A05
tona
122,000
al...materialelor,semifabricatelor cu
material:
autobasculanta pe dist.= 5 km.
manopera:
utilaj:
transport:
Foraj uscat semimec instal cu
m
15,000
FJA01B
trepied,capacit sub 60m teren cl 1_2
material:
coloane diam...12 1/2_14 1/2 toli
manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,196
greutate materiale
ore
199,050
manopera

12

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Pag 12
STADIUL FIZIC: Lucrari LEA 20 kv + LES 20 kv

0
1
OBIECTUL: LEA 20 kv + LES 20 kv
STADIUL FIZIC: Lucrari LEA 20 kv + LES 20 kv
51 W1MO44A#

Manson de reparare pentru cablu de 20KV


cu izolatie din MP... - montare -

greutate materiale
manopera

51.L 5209494

tone
ore
Manson de reparare repj-24a/1xu

procent
Cheltuieli directe:
Recapitulatia:
CAS
CASS
Contribuia pentru
accidente de munc
i boli profesionale
FNUASS (Concedii
medicale)
Somaj
Cota aprovizionare

0,003
15,840

buc

3,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

buc

3,000

5=3x4

42,360
0,120
42,240
0,000
0,000

127,080
0,360
126,720
0,000
0,000

421,000

1.263,000

material

manopera

utilaj

transport

total

87.588,947

20.712,875

4.724,305

3.107,240

116.133,368

Recapitulatie 11.07.2013

20,800 %
5,200 %
0,260 %

0,000
0,000
0,000

4.308,278
1.077,070
53,853

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

4.308,278
1.077,070
53,853

0,850 %

0,000

176,059

0,000

0,000

176,059

0,500 %
2,000 %

0,000
1.751,779

103,564
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

103,564
1.751,779

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:


8,650 %
Cheltuieli indirecte

89.340,726
7.727,973

26.431,700
2.286,342

4.724,305
408,652

3.107,240
268,776

123.603,972
10.691,744

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:


5,000 %
Profit

97.068,699
4.853,435

28.718,042
1.435,902

5.132,958
256,648

3.376,016
168,801

134.295,715
6.714,786

101.922,134

30.153,944

5.389,606

3.544,817

141.010,501

16,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

64,000
0,000
64,000
0,000
0,000

1.024,000
0,000
1.024,000
0,000
0,000

1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

185,280
5,280
80,000
100,000
0,000

185,280
5,280
80,000
100,000
0,000

10,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30,000
30,000
0,000
0,000
0,000

300,000
300,000
0,000
0,000
0,000

10,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

40,000
40,000
0,000
0,000
0,000

400,000
400,000
0,000
0,000
0,000

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Montare PTAb ( Punct Conexiuni )


STADIUL FIZIC: Montare PTAb ( Punct Conexiuni )
1

TSA17C1

W1MC04C#

manopera

Sapatura manuala de pamant,in gropi de


mc
fundatii poligonale sau circulare
monobloc,de pana la 4 m adancime,pentru
linii electrice aeriene de inalta tensiune...in
pamant cu umiditate naturala fara sprijini
latime < 1 m adancime < 2.5 m,teren foarte
tare
ore
128,000
Post de transformare montat la sol n
buc
exterior tip modul ... prefabricat n anvelop
de beton - montare -

greutate materiale
manopera
3

2200408

tone
0,001
ore
10,000
Balast sortat nespalat de rau 0-30 mm
mc

greutate materiale
4

2200575

tone
17,000
Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mc
mm

greutate materiale

tone

13,500

13

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Pag 13
STADIUL FIZIC: Montare PTAb ( Punct Conexiuni )

0
1
2
OBIECTUL: Montare PTAb ( Punct Conexiuni )
STADIUL FIZIC: Montare PTAb ( Punct Conexiuni )
Turnarea betonului armat in elementele
mc
construciilor, exclusiv cele executate in
cofraje glisante...marca ...1) la construcii cu
nlimea pn la 35 m inclusiv n perei i
diafragme cu grosime pn la 30 cm
inclusiv
tone
13,348
greutate materiale
ore
17,450
manopera
5.L
2100957
Beton de ciment B 200 stas 3622
mc
Pardoseli de ciment sclivisite, pe strat de
6
mp
CG19A1
suport existent din mortar de ciment marca
M 100-T de circa 2 cm grosime...normal
5

CA02G1

5=3x4

5,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

33,520
0,600
27,920
5,000
0,000

167,600
3,000
139,600
25,000
0,000

5,040
16,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

250,000
3,972
0,688
3,120
0,164
0,000

1.260,000
63,557
11,016
49,920
2,621
0,000

100,000
121,764
6,564
115,200
0,000
0,000

33,600
243,528
13,128
230,400
0,000
0,000

539,000
56,440
45,400
11,040
0,000
0,000

3.234,000
56,440
45,400
11,040
0,000
0,000

5,200
4,400
0,800
0,000
0,000

52,002
44,002
8,000
0,000
0,000

57,646
0,000
57,646
0,000
0,000

922,336
0,000
922,336
0,000
0,000

24,437
0,437
24,000
0,000
0,000

3.665,496
65,496
3.600,000
0,000
0,000

6,000

927,000

greutate materiale
manopera

tone
0,049
ore
6,240
0,336
6.L
2101195
Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030 mc
Grup de trei cutii terminale monofazate de buc
7
W1MO27C#
2,000
interior din seturi de materiale
material:
termocontractibile pentru trei terminale,
manopera:
pentru cabluri monofazate 20KVcu izolaie
utilaj:
din polietilen...1x150mmp - montare transport:
tone
0,261
greutate materiale
ore
28,800
manopera
6,000
7.L
5208715
Set cap terminal sate 2y-20-150u
buc
Cutie cu eclis de legtur, ...pentru
EG10A1
1,000
8
buc
centura de mpmntare
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,005
greutate materiale
ore
1,380
manopera
mbinarea prizei de legare la pmnt cu
W1MN15A#
10,000
9
buc
uruburi galvanizate....
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,003
greutate materiale
ore
1,000
manopera
Sapatura manuala de pamant,in gropi de
10 TSA17C1
mc
16,000
fundatii poligonale sau circulare
material:
monobloc,de pana la 4 m adancime,pentru
manopera:
linii electrice aeriene de inalta tensiune...in
utilaj:
pamant cu umiditate naturala fara sprijini
latime < 1 m adancime < 2.5 m,teren foarte
transport:
tare
ore
115,292
manopera
Band din oel zincat pentru priza de
11 W1MN13C#
kg
150,000
legare la pmnt ...montat n teren foarte
material:
tare - montare manopera:
utilaj:
transport:
tone
0,197
greutate materiale
ore
450,000
manopera
154,500
11.L 3701414
Banda din otel Zn 40x4mm;
kg

14

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Pag 14
STADIUL FIZIC: Montare PTAb ( Punct Conexiuni )

0
1
2
OBIECTUL: Montare PTAb ( Punct Conexiuni )
STADIUL FIZIC: Montare PTAb ( Punct Conexiuni )
12 W1MN14C#

Electrod din eav de oel zincat pentru


m
priza de legare la pmnt ...teren foarte tare

manopera
14 TsD04XA

manopera
16 NMB020341

manopera
17 AUT6754A1

514,953
5,353
369,600
140,000
0,000

7,000
35,700
16,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,500
27,500
2,400
0,000
2,400
0,000
0,000

38,500
981,750
38,400
0,000
38,400
0,000
0,000

16,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,730
0,330
6,400
0,000
0,000

107,680
5,280
102,400
0,000
0,000

ora

100,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8,000
0,000
8,000
0,000
0,000

800,000
0,000
800,000
0,000
0,000

ora

100,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8,000
0,000
8,000
0,000
0,000

800,000
0,000
800,000
0,000
0,000

8,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ora
2,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
4,500
material:
manopera:
utilaj:
transport:

150,000
0,000
0,000
150,000
0,000
76,000
0,000
0,000
76,000
0,000
2,800
0,000
2,800
0,000
0,000

1.200,000
0,000
0,000
1.200,000
0,000
152,000
0,000
0,000
152,000
0,000
12,600
0,000
12,600
0,000
0,000

ore
1,575
Transportul rutier al...pamantului sau
tona
4,500
molozului cu autobasculanta dist.=10 km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ore
0,000

50,000
0,000
0,000
0,000
50,000

225,000
0,000
0,000
0,000
225,000

tone
0,150
ore
46,200
Banda din otel Zn 25x4mm;
kg
Electrod teava zincata 57x2,9
m
Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg.
teren...teren mijlociu

ore
4,800
Compactarea cu maiul de mana a
mc
umpluturilor executate in straturi orizontale
sau inclinatre la1/4 inclusiv udarea fiecarui
strat de pamant in parte avand...pamant
necoroziv 10cm
tone
ore
Electrician automatizare cat....4

ore
Electrician post trafo cat....4

1,600
12,800

100,000

ore
100,000
Automacara 15- 19,9tf...cu brat cu zabrele ora

18 AUT3521A1

Excavator pe...pneuri motor


termic(buldoexcavator)0,21-0,39mc

19 TRI1AA01C1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele


si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.1

manopera
20 TRA01A10P

manopera

5=3x4

14,713
0,153
10,560
4,000
0,000

greutate materiale
manopera
15 NMB020541

35,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale
manopera

12.L 3701254
12.L 7319521
13 TSD01B1

15

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Pag 15
STADIUL FIZIC: Montare PTAb ( Punct Conexiuni )

0
1
2
OBIECTUL: Montare PTAb ( Punct Conexiuni )
STADIUL FIZIC: Montare PTAb ( Punct Conexiuni )
21 TRA04A10

22 TRA01A10

Transport rutier materiale semifabricate cu tona


20,000
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t
material:
pe...dis.10 km.
manopera:
utilaj:
transport:
Transportul rutier
tona
10,000
al...materialelor,semifabricatelor cu
material:
autobasculanta pe dist.= 10 km.
manopera:
utilaj:
transport:

procent
Cheltuieli directe:
Recapitulatia:
CAS
CASS
Contribuia pentru
accidente de munc
i boli profesionale
FNUASS (Concedii
medicale)
Somaj
Cota aprovizionare

5=3x4

80,000
0,000
0,000
0,000
80,000
50,000
0,000
0,000
0,000
50,000

1.600,000
0,000
0,000
0,000
1.600,000
500,000
0,000
0,000
0,000
500,000

material

manopera

utilaj

transport

7.372,805

8.188,296

1.619,621

2.325,000

19.505,721

Recapitulatie 11.07.2013

total

20,800 %
5,200 %
0,260 %

0,000
0,000
0,000

1.703,166
425,791
21,290

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

1.703,166
425,791
21,290

0,850 %

0,000

69,601

0,000

0,000

69,601

0,500 %
2,000 %

0,000
147,456

40,941
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

40,941
147,456

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:


8,650 %
Cheltuieli indirecte

7.520,261
650,503

10.449,084
903,846

1.619,621
140,097

2.325,000
201,113

21.913,966
1.895,558

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:


5,000 %
Profit

8.170,763
408,538

11.352,930
567,647

1.759,718
87,986

2.526,113
126,306

23.809,524
1.190,476

Total Inclusiv Profit:

8.579,301

11.920,577

1.847,704

2.652,418

25.000,000

95.482,047
15.624,825
111.106,873

34.696,436
15.814,871

7.183,476
1.011,613

5.432,240
764,995

50.511,307
12.122,714
62.634,021

8.195,089
1.966,821
10.161,911

6.197,235
1.487,336
7.684,572

142.794,200
33.216,305
176.010,505

Cheltuieli directe:
Recapitulatie:
TOTAL GENERAL (faraTVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

26.665,649
137.772,522

1 euro = 4,437 lei, curs la data de 10.07.2013

Executant,
Director General,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

16

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

42.242,521
218.253,026

Pag 16
OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES - Fonduri
beneficiar
SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC. BRADU,JUD. ARGES
SC DTV PROIECT SRL,ONESTI
________________________________________

SC Conarg Real Es
Proiect: Racordare la RED CEF 5,28 MW
nr: ,122/2013
Plansa: __________________
nr: ___
PT+CS
Faza:

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari


la data de 11.07.2013
Nr.
crt.

Denumirea

U.M. Cantitatea

0
1
2
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,inclusiv dotari
Separator tripolar de exterior cu com. automata de punere
la pamant cu izolatori com.24 kv STE2APn
Descarcator cu ZnO 24 kv in carcasa compozita
Cadru tripolar cu descarcatori ZnO cu sigurante fuzibile

1
2
3

Pret unitar
- lei/um -

Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei 5=3x4

buc

1,000

4.920,000

4.920,000

buc
buc

3,000
1,000

420,000
2.400,000

1.260,000
2.400,000

buc
buc
buc

1,000
1,000
1,000

354.952,000
25.000,000
46.000,000

354.952,000
25.000,000
46.000,000

Lista Echipamente pentru obiectul: Montare PTAb


PTAb MHC 5 (20/0.4 KV, 1x1000KVA )
Analizor trifazat de calitate a energiei electrice
Dulap telecomunicatii SCADA

1
2
3

Piese de rezerva
Cheltuieli de transport de la furnizor la depozit
lei

TOTAL:

euro

1 euro = 4,437 lei, curs la data de 10.07.2013

Executant,
Director General,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

17

434.532,000
97.935,946

Furnizorul

- lei Fisa tehnica


atasata

Pag 17
OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG


REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES Fonduri beneficiar
SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.
BRADU,JUD. ARGES
SC DTV PROIECT SRL,ONESTI
________________________________________

Proiect: Racordare la RED CEF 5,28 nr: 122/2


013
MW , SC Conarg Real Estate
SRL , Loc. Bradu , Jud.
Arges
Plansa: __________________
nr: ___
PT+CS
Faza:

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


cumulat pe proiect
Nr.
Consumul
Pret unitar
Valoarea
crt. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
oferta
-lei-lei0
1
2
3
4
5=3x4
1 7301154 Alcool tehnic de 94 grd
mia-ni614-61
2 6202806 Apa industriala pentru
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
3 6202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea
4 6202820 Apa potabila
5 2200408 Balast sortat nespalat
de rau 0-30 mm
6 3704841 Banda aluminiu M 1 x
10 al99
s5681
7 6716953 Banda avertizoare
inscriptionata din PVC 250mm
latime
8 6719826 Banda avertizoare
neinscriptionata din PVC 250mm
latime
9 3701254 Banda din otel Zn
25x4mm;
10 3701414 Banda din otel Zn
40x4mm;
11 6621480 Banda izolatoare pc
15/25 stas3698/62
12 6718520 Banda p.v.c. tip sterling
20 x 0,5 mm
13 6200535 Benzina de extractie
tip 80/120
s 45
14 6200585 Benzina auto neetilata
tip co/r 75 normala s 176
15 2100957 Beton de ciment B
200 stas 3622
16 6305900 Bratara de fixare
conductor de punere la pamint pe
stalp TCP 15014-120
17 6305862 Bratara de fixare
dispozitiv de actionare pe stilp de
beton SC 15015
18 6305882 Bratara de
ghidare-fixare pe stilp de beton sc
15015
19 7306661 Bumbac de sters
20 4807830 Cablu a2xs(fl)2y
1x150/16mmp;
21 7309326 Carpe de sters, din
bumbac de orice culoare
22 2600749 Carton bitumat strat
acop nisip
ca300 100cmx10m
s 138
23 2100373 Ciment de furnal cu
adaosuri f 25 vrac s 1500
24 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30)
saci

11.07.2013
GreuFurnizorul
tatea
-tone6
7

0,130

0,700

0,091 Pret de referinta

0,000

mc

79,500

1,200

95,400 Pret de Referinta

79,500

mc

1,430

3,000

4,291 Pret de referinta

1,430

mc
mc

1,600
11,819

3,300
30,000

kg

0,080

5,600

0,448 Pret de referinta

0,000

kg

165,000

0,800

132,000 Pret de referinta

0,039

kg

165,000

2,900

478,500 Pret de referinta

0,039

kg

7,000

5,500

38,500 Depozit

0,005

kg

154,500

6,000

927,000 Depozit

0,194

18,000

0,200

3,600 Pret de referinta

0,001

kg

0,050

5,200

0,260 Pret de referinta

0,000

5,800

1,100

6,380 Pret de referinta

0,005

kg

0,004

1,200

0,004 Pret de referinta

0,000

mc

5,040

250,000

set

1,000

32,700

32,700 Pret de referinta

0,002

set

1,000

7,500

7,500 Pret de referinta

0,001

set

1,000

6,900

6,900 Pret de referinta

0,001

kg
m

2,400
2.536,875

1,200
27,110

2,880 Pret de referinta


68.774,681 Pret de referinta

0,002
3,780

kg

0,015

1,300

0,020 Pret de referinta

0,000

mp

1,500

2,200

3,300 Pret de referinta

0,003

kg

305,520

0,650

198,588 Pret de referinta

0,306

kg

16,800

0,650

18

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5,280 Pret de Referinta


354,583 Pret de Referinta

1.260,000 Depozit

10,920 Depozit

1,600
20,093

12,348

0,017

Pag 18

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


0
1
2
3
25 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30)
saci
26 5205413 Clema cu crestaturi
Ol-Al _50mmp
27 5204445 Clema de legatura
electrica cle 2-5
28 5204431 Clema leg.el.fonta.placi
cont.al.lepc-3-2,50 - 70mmp
29 5204950 Clema tract.tip furca
brat OL ctpf-120 FR = 3500dan
30 7309938 Coborire priza de
pamint ol-zn 50mmp L = 12m
31 6110467 Codez 100 adeziv nii
4721-76
32 4829040 Conductor myf
2,5 s 9108
33 4826871 Conductor fff 25mmp;
34 4831586 Conductor ol-al.
ptr.lea.str.zn>50% 50/8
s3000
35 6305790 Confectie metalica
zincata pentru montare cutii
terminale din fonta pe stalp beton
TC 15014-120
36 6305775 Confectie metalica
zincata pentru montare grup de
trei descarcatoare cu oxid de zinc
pe stalp din beton TC 15014-120
37 6305423 Consola metalica
zincata de intindere cit-140 pe stilp
TC 15014-120
38 6712576 Cot PVC
neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 75
tip g s7175
39 5887051 Cuie cu cap conic
tip
a1 5 x150 OL 37 s 2111
40 5886942 Cuie cu cap conic tip A
pentru constructii 3x70 OL 34 s
2111
41 7312440 Cutie cu eclisa de
separatle simbol ces.
42 6313306 Diblu metalic cu
autofrezare pentru surub M 8
43 7317232 Dicloretan cs. 17/73
44 2912362 Dulap stejar lung tiv cl
B gR = 70mm lun G = 2,00m s
8689
45 5900815 Electrod sud.ol.nealiat
s 1125/2 e48t superextra 2,5
46 7319521 Electrod teava zincata
57x2,9
47 6718444 Eticheta din material
plastic pentru marcare traseului de
cable (400x20x2) fpvc 5
48 2913512 Grinda stejar gR =
120mm laT = 150mm lun G =
4,00m
s 8689
49 6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi
23x30 gr 6 s1581
50 5601496 Izolator suport
nestrapungibil isns-20s
51 5600257 Izolator suport
nestrapungibilis-ns-20
inclus.sd.nid
52 5214096 Jug simple pentru statii
ext.si lea js 200- 8 ntr28
53 7326879 Lacat normal din otel
zincat

5=3x4

kg

2,226

0,650

1,447 Pret de referinta

0,002

buc

6,000

19,000

114,000 Pret de referinta

0,003

buc

12,000

12,500

150,000 Pret de referinta

0,002

buc

3,000

7,500

22,500 Pret de referinta

0,002

buc

6,000

4,500

27,000 Pret de referinta

0,004

buc

1,000

18,000

18,000 Pret de referinta

0,008

kg

0,007

4,100

0,030 Pret de referinta

0,000

0,200

1,200

0,240 Pret de referinta

0,000

m
m

4,500
77,470

1,200
5,300

5,400 Pret de referinta


410,591 Pret de referinta

0,001
0,014

buc

1,000

210,000

210,000 Pret de referinta

0,015

buc

1,000

1,050

1,050 Pret de referinta

0,020

buc

1,000

650,000

650,000 Pret de referinta

0,102

buc

0,024

5,000

0,120 Pret de referinta

0,000

kg

1,688

1,300

2,194 Pret de referinta

0,002

kg

0,376

1,300

0,489 Pret de referinta

0,000

buc

1,000

45,000

45,000 Pret de Referinta

0,005

buc

2,000

0,200

0,400 Pret de Referinta

0,000

kg
mc

0,007
0,081

1,200
292,000

kg

1,750

3,000

35,700

27,500

buc

213,000

mc

0,008 Pret de referinta


23,652 Pret de referinta
5,250 Pret de Referinta

0,000
0,065
0,002

981,750 Depozit

0,142

1,700

362,100 Pret de referinta

0,003

0,135

283,000

38,205 Pret de referinta

0,108

buc

0,480

1,200

0,576 Pret de referinta

0,000

buc

3,000

97,100

291,300 Pret de referinta

0,006

buc

1,000

97,100

97,100 Pret de referinta

0,011

buc

12,000

13,500

162,000 Pret de referinta

0,029

buc

1,000

7,300

7,300 Pret de referinta

0,000

19

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Pag 19

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


0
1
2
3
54 5600373 Lant dublu de intindere
faze extreme, izolatie compozita
LDI - S/L, zona I - II
55 5205684 Lant dublu intindere
faza mijloc, izolatie compozita LDI
- S/M, zona II
56 2901167 Manele D = 7-11cm L
= 2-6m rasinoase s.1040
57 5209494 Manson de reparare
repj-24a/1xu
58 7329467 Masa izolanta
bituminoasa neagra b65 (mtn) s
3897
59 2101195 Mortar tencuiala M 100
(var hidrat) s 1030
60 6713635 Mufa PVC
neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 75
s 7176
61 2200575 Nisip sortat spalat de
riu si lacuri 0,0-3,0 mm
62 2200575 Nisip sortat spalat de
riu si lacuri 0,0-3,0 mm
63 2200642 Nisip sortat spalat de
riu si lacuri 3,0-7,0 mm
64 2200496 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-1,0 mm
65 2200525 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-7,0 mm
66 2928335 Panou de cofraj tip p
fag g 8 mm pentru pereti
67 5203804 Papuc aluminiu pta M
150
68 5202305 Papuc cupru pc 25
69 6200767 Petrol distilat tip 18/200
np-nid 767
70 7333951 Pinza nealbita de
bumbac
latime 0,90m stas
322-49
71 6001965 Pinza pentru
slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 foi
s1582
72 5842703 Piulita hexagonala m 10
zn
73 5842727 Piulita hexagonala m 12
zn
74 5842806 Piulita hexagonala m 20
zn
75 5842686 Piulita hexagonala m 8
zn
76 5842727 Piulita hexagonala m12
zn
77 3667723 Placuta cupal
20x20x1m
78 7309917 Priza pamint 3
contururi, banda ol-zn 40x4 L =
54m, 4 electrozi din teava zincata
de 2 1/2 "de 1,5 m
79 6714550 Reductie PVC g tip B
75- 63 stas 7178
80 5884024 Saiba grower pentru
m12 zn
81 5884024 Saiba grower pentru
m12 zn
82 5883915 Saiba grower pentru
m8 zn
83 5883977 Saiba grower pentru
m10 zn
84 5883965 Saiba grower pentru m8
zn

5=3x4

buc

8,000

326,000

2.608,000 Pret de referinta

0,010

buc

4,000

326,000

1.304,000 Pret de referinta

0,005

mc

0,002

234,000

0,550 Pret de referinta

0,001

buc

3,000

421,000

1.263,000 Pret de referinta

0,003

kg

18,000

0,900

16,200 Pret de referinta

0,020

mc

0,336

100,000

33,600 Depozit

0,000

buc

0,096

0,700

mc

10,000

40,000

mc

0,005

40,000

0,205 Pret de referinta

0,007

mc

0,223

40,000

8,938 Pret de referinta

0,302

mc

0,002

40,000

0,088 Pret de referinta

0,003

mc

66,000

40,000

2.640,000 Pret de referinta

89,100

mp

0,141

25,000

3,525 Pret de referinta

0,003

buc

6,000

3,900

23,400 Pret de referinta

0,000

buc
l

6,000
0,300

4,250
0,900

25,500 Pret de referinta


0,270 Pret de referinta

0,000
0,000

1,100

3,700

4,070 Pret de Referinta

0,000

buc

4,500

1,300

5,850 Pret de referinta

0,000

buc

5,000

3,700

18,500 Pret de referinta

0,000

buc

7,000

0,280

1,960 Pret de referinta

0,000

buc

2,000

0,350

0,700 Pret de referinta

0,000

buc

12,000

0,030

0,360 Pret de referinta

0,000

buc

56,000

0,280

15,680 Pret de Referinta

0,001

buc

3,000

4,200

12,600 Pret de referinta

0,001

buc

1,000

865,000

865,000 Pret de referinta

0,135

buc

0,018

3,400

0,061 Pret de referinta

0,000

kg

0,490

0,160

0,078 Depozit

0,001

kg

0,040

0,160

0,006 Pret de referinta

0,000

kg

0,024

0,160

0,004 Pret de referinta

0,000

kg

0,018

0,030

0,001 Pret de referinta

0,000

kg

0,003

0,160

0,000 Pret de referinta

0,000

20

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

0,067 Pret de referinta


400,000 Depozit

0,000
13,500

Pag 20

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


0
1
2
3
85 5882193 Saiba plata pentru m12
zn
86 5882193 Saiba plata pentru m12
zn
87 5881371 Saiba plata pentru m20
zn
88 5882179 Saiba plata pentru m10
zn
89 5882143 Saiba plata pentru m8
zn
90 3803142 Sarma moale obisnuita
D = 1,25 mm, OL 32 s 889
91 3803233 Sarma moale obisnuita
D = 2,5 mm, OL 32, s 889
92 2914217 Scindura fag.lungi
abur.cl.c.gR = 25mm L = 1,8-4m lT
= 6 st 8689
93 2903995 Scindura rasin lunga
tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s
942
94 7204435 Seminte de
plante-graminee perene (pm)
95 5208718 Set cap terminal sate
2y-20-150(m,c)
96 5208715 Set cap terminal sate
2y-20-150u
97 5208726 Set cap terminal sati
2y-20-1-150u (m,c)
98 3810885 Sirma aluminiu D 2,45
99 3805293 Sirma moale zincata D
= 1 OL 32 s 889
100 6421581 Stilp din B.A. c pentru
lea tip sc-15014 120 6-20
KWob-37
101 5820432 Surub cu cap
hexagonal m10x45 zn
102 5820547 Surub cu cap
hexagonal m10x65 zn
103 5805482 Surub cu cap
hexagonal m12x40 zn
104 5805482 Surub cu cap
hexagonal m12x40 zn
105 5822284 Surub cu cap
hexagonal m20x50 zn
106 5800377 Surub cu cap
hexagonal m5x55 zn
107 5820327 Surub cu cap
hexagonal m8x80 zn
108 6700626 Teava din p.v.c.rigid tip
g 75x5,6 stas 6675/2
109 6700652 Teava din p.v.c.rigid tip
g 110x8,2 stas 6675/2
110 3305889 Teava pentru
instalatii.zinc nefil.ui - 25(1 ) OL
32 1 s 7656
111 6714885 Teu PVC pentru
imbin.prin lip.pn 10 DN 75 stas
7174
112 6305837 Tija actionare pe stilp
de beton sc 15015
113 6201084 Ulei emulsionabil pentru
decofrare betoane stas 11382
114 6202507 Vaselina tehnica
artificiala tip A
s 917
115 7815006 Material marunt
(benzina,bumbac,vaselina)
116 7815017 Material marunt
(benzina,bumbac,vopsea bitum)

5=3x4

kg

0,930

0,160

0,149 Depozit

0,001

kg

0,080

0,160

0,013 Pret de referinta

0,000

kg

0,030

0,160

0,005 Pret de referinta

0,000

kg

0,056

6,700

0,375 Pret de referinta

0,000

kg

0,072

6,700

0,482 Pret de referinta

0,000

kg

0,012

0,850

0,010 Pret de referinta

0,000

kg

0,235

0,900

0,211 Pret de referinta

0,000

mc

0,027

166,000

4,482 Pret de referinta

0,022

mc

0,016

110,000

1,809 Pret de referinta

0,008

kg

70,252

6,330

buc

3,000

539,660

1.618,980 Pret de referinta

0,130

buc

6,000

539,000

3.234,000 Depozit

0,261

buc

3,000

429,000

1.287,000 Pret de referinta

0,147

kg
kg

0,210
0,011

2,050
2,000

0,430 Pret de referinta


0,021 Pret de referinta

0,000
0,000

buc

1,007

2.130,000

2.144,910 Pret de referinta

2,331

buc

4,000

2,000

8,000 Pret de referinta

0,000

buc

1,000

2,000

2,000 Pret de referinta

0,000

buc

56,000

1,900

buc

7,000

1,900

13,300 Pret de referinta

0,000

buc

2,000

2,400

4,800 Pret de referinta

0,000

buc

12,000

1,900

22,800 Pret de referinta

0,000

buc

1,000

1,900

1,900 Pret de referinta

0,000

0,612

10,430

6,383 Pret de referinta

0,001

69,360

18,220

1.263,739 Pret de referinta

0,250

2,500

4,500

11,250 Pret de referinta

0,006

buc

0,042

0,600

0,025 Pret de referinta

0,000

set

1,000

25,050

25,050 Pret de referinta

0,003

kg

0,564

2,350

1,325 Pret de referinta

0,001

kg

0,490

1,450

0,710 Pret de referinta

0,001

444,696 Pret de Referinta

106,400 Depozit

9,058 Pret de referinta

0,103

21

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

0,071

0,003

Pag 21

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


0
1
2
3
117 7815015 Material marunt
(benzina,cinepa, bumbac,aliaj lipit)
118 7815011 Material marunt
(benzina,vaselina,lavete)
119 7815021 Material marunt
(bumbac)
120 7815018 Material marunt
(bumbac,petrol, vaselina)
121 7815002 Material marunt
(bumbac,vaselina tehnica)
122 7815008 Material marunt
(cherestea
rasinoase,vaselina,lavete)
123 7815016 Material marunt
(cinepa, vaselina)
124 7815012 Material marunt
(veselina,lavete)

Valoare directa
Recapitulatie
TOTAL

5=3x4

0,635 Pret de referinta

2,058 Pret de referinta

34,387 Pret de referinta

0,699 Pret de referinta

0,480

4,301 Pret de referinta

0,273 Pret de referinta

1,055 Pret de referinta

lei
lei
lei
euro

95.482,047
15.624,825
111.106,873
25.041,554

1 euro = 4,437 lei, curs la data de 10.07.2013

Executant,
Director General,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

22

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

226,242

Pag 22
OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG


REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES Fonduri beneficiar
SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.
BRADU,JUD. ARGES
SC DTV PROIECT SRL,ONESTI
________________________________________

Proiect: Racordare la RED CEF 5,28 nr: 122/2


013
MW , SC Conarg Real Estate
SRL , Loc. Bradu , Jud.
Arges
Plansa: __________________
nr: ___
PT+CS
Faza:

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru


cumulat pe proiect
11.07.2013
Nr.
crt. Denumirea meseriei

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
10221
10231
10241
10211
10721
10731
10741
10751
10711
20541

11 20221
12 20231
13 20251
14 20211
15 20121
16 20131
17 20351
18 20331
19 20341
20 11131
21 11321
22 11541
23 11511
24 11621
25 11631
26 11641
27 11611
28 221431
29 21421
30 21431
31 12631
32 12611
33 29921
34 109921
35 19921

Betonist categoria a II-a


Betonist categoria a III-a
Betonist categoria a IV-a
Betonist categoria I
Dulgher constructii categoria a II-a
Dulgher constructii categoria a III-a
Dulgher constructii categoria a IV- a
Dulgher constructii categoria a V-a
Dulgher constructii categoria I
Electrician automatizare categoria a
IV-a
Electrician cabluri subterane
categoria a II-a
Electrician cabluri subterane
categoria a III-a
Electrician cabluri subterane
categoria a V-a
Electrician cabluri subterane
categoria I
Electrician linii electrice aeriene
categoria a II-a
Electrician linii electrice aeriene
categoria a III-a
Electrician post trafo categoria a V-a
Electrician post trafo categoria a III-a
Electrician post trafo categoria a IV-a
Fierar beton categoria a III-a
Finisor terasamente categoria a II-a
Instalator electrician categoria a IV-a
Instalator electrician categoria I
Instalator sanitar categoria a II-a
Instalator sanitar categoria a III-a
Instalator sanitar categoria a IV-a
Instalator sanitar categoria I
Lacatus constructii metalice-b
categoria a III-a
Lacatus constructii metalice categoria
a II-a
Lacatus constructii metalice categoria
a III-a
Mozaicar categoria a III-a
Mozaicar categoria I
Muncitor deservire c-tii masini
categoria I
Muncitor deservire categoria a II-a
Muncitor deservire constructii-montaj
categoria a II-a

Consumul cu
manopera
- (om/ore) -

Tariful mediu
- lei/ora -

Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei -

Procentul

4=2x3

2,938
2,300
2,300
0,783
10,625
4,023
0,329
3,600
1,081
100,000

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

23,507
18,400
18,400
6,262
85,000
32,184
2,632
28,800
8,648
800,000

334,725

8,000

2.677,800

158,140

8,000

1.265,120

74,720

8,000

597,760

115,500

8,000

924,000

0,680

8,000

5,440

645,067

8,000

5.160,539

12,300
10,000
114,000
0,750
333,500
0,640
0,640
0,084
0,048
0,024
0,060
0,100

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

98,400
80,000
912,000
6,000
2.668,000
5,120
5,120
0,672
0,384
0,192
0,480
0,800

30,450

8,000

243,600

2,550

8,000

20,400

2,560
2,560
1.171,500

8,000
8,000
8,000

20,480
20,480
9.372,000

2,964
116,227

8,000
8,000

23,712
929,814

23

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Pag 23

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru


0
1
36 29931

37 19931
38 99911
39 319731
40 319711
41 320551
42 90321
43 90311
44 19621
45 70121
46 70141
47 70151
48 70111
49 13421
50 13431
51 13451
52 13411

Muncitor deservire constructii masini


categoria I
Muncitor deservire constructii montaj
categoria a III-a
Muncitor deservire gospodarie
comunala categoria I
Muncitor incarcare-descarcare
materiale categoria a III-a
Muncitor incarcare-descarcare
materiale categoria I
Muncitor necalificat categoria a II-a
Peisagist categoria a II-a
Peisagist categoria I
Sapator categoria a II-a
Sondor manual categoria a II-a
Sondor manual categoria a IV-a
Sondor manual categoria a V-a
Sondor manual categoria I
Zidar categoria a II-a
Zidar categoria a III-a
Zidar categoria a V-a
Zidar categoria I

Total ore manopera:


Valoare directa
Recapitulatie

0,000

8,000

4=2x3

0,001

40,070

8,000

320,560

176,750

8,000

1.414,000

44,369

8,000

354,956

1,575

8,000

12,600

12,800
85,509
39,360
546,737
66,000
30,450
2,550
32,850
0,022
0,224
0,003
0,018
4.337,055

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

102,400
684,069
314,880
4.373,896
528,000
243,600
20,400
262,800
0,177
1,788
0,022
0,140

lei
lei
lei

TOTAL

euro

1 euro = 4,437 lei, curs la data de 10.07.2013

Executant,
Director General,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

24

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

34.696,436
15.814,871
50.511,307
11.384,369

Pag 24
OBIECTIV:

Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG


REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES Fonduri beneficiar
SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.
BRADU,JUD. ARGES
SC DTV PROIECT SRL,ONESTI
________________________________________

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Proiect: Racordare la RED CEF 5,28 nr: 122/2


013
MW , SC Conarg Real Estate
SRL , Loc. Bradu , Jud.
Arges
Plansa: __________________
nr: ___
PT+CS
Faza:

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


cumulat pe proiect
11.07.2013
Nr.
crt. Denumirea utilajului de constructii

Ore de
functionare

Tariful unitar
(exclusiv TVA)
- lei / ora -

Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei -

4=2x3

1
1 5603
2 4802
3 4806

4 6752
5 6754
6 6751
7 5702
8 7301
9 3553
10 3710
11 3521
12 3006
13 2904
14 3716

Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t


Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta
tensiune pe auto 3t
Autolaborator tip lm3 auto 5t pt verif.centrale si statii
elect.
Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele
Automacara 15- 19,9tf cu brat cu zabrele
Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m
Autotelescop (platforma telescopica) auto pe 5 t
Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw
Buldozar pe senile 65-80cp
Centrala de beton semiautomatizata 21-40mc/ora
Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)
0,21-0,39mc
Grup termic de sudura 28-35kw
Instalatie foraj uscat mec.cu trepied 0- 60m
Vibrator de interior pentru beton actionat, electric
0,9-1,5 kw

23,160
11,516

36,250
76,300

839,550
878,671

1,900

44,250

84,075

1,250
8,000
5,353
0,266
0,160
0,021
0,065
2,000

80,000
150,000
120,500
48,500
16,380
65,000
56,440
76,000

100,000
1.200,000
645,037
12,901
2,621
1,383
3,689
152,000

1,400
13,650
2,500

100,000
227,000
10,000

140,000
3.098,550
25,000

Valoare directa
Recapitulatie
TOTAL

1 euro = 4,437 lei, curs la data de 10.07.2013

Executant,
Director General,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

25

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

lei
lei
lei

7.183,476
1.011,613

euro

1.847,030

8.195,089

Pag 25
OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG


REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES Fonduri beneficiar
SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.
BRADU,JUD. ARGES
SC DTV PROIECT SRL,ONESTI
________________________________________

Proiect: Racordare la RED CEF 5,28 nr: 122/2


013
MW , SC Conarg Real Estate
SRL , Loc. Bradu , Jud.
Arges
Plansa: __________________
nr: ___
PT+CS
Faza:

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile


cumulat pe proiect
Nr.
crt.

Tipul de transport

Tone
transportate

Km
parcursi

Ore de
functionare

Tariful unitar
(exclusiv TVA)
- lei/tona/km 5

11.07.2013
Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei 6=2x3x5

Transport rutier
1 TRA04A10 Transport rutier materiale
semifabricate cu autoremorchere cu remorci
treiler sub 20t pe...dis.10 km.
2 TRA01A05 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 5 km.
3 TRA01A10 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 10 km.
4 TRA01A03P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 3 km
5 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10 km

20,000

10,000

0,200

8,000

1.600,000

122,000

5,000

0,100

5,000

3.050,000

10,000

10,000

0,200

5,000

500,000

4,770

3,000

0,060

4,000

57,240

4,500

10,000

0,200

5,000

225,000

Valoare directa
Recapitulatie
TOTAL

1 euro = 4,437 lei, curs la data de 10.07.2013

Executant,
Director General,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

26

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

lei
lei
lei

5.432,240
764,995
6.197,235

euro

1.396,749

Pag 26
OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES - Fonduri
beneficiar
SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC. BRADU,JUD. ARGES
SC DTV PROIECT SRL,ONESTI
________________________________________

SC Conarg Real Es
Proiect: Racordare la RED CEF 5,28 MW
nr: ,122/2013
Plansa: __________________
nr: ___
PT+CS
Faza:

C11 - LISTA cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile


la data de 11.07.2013
Nr.
crt.

Denumirea

U.M. Cantitatea

0
1
2
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,inclusiv dotari
Separator tripolar de exterior cu com. automata de punere
la pamant cu izolatori com.24 kv STE2APn
Descarcator cu ZnO 24 kv in carcasa compozita
Cadru tripolar cu descarcatori ZnO cu sigurante fuzibile

1
2
3

Pret unitar
- lei/um -

Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei 5=3x4

buc

1,000

4.920,000

4.920,000

buc
buc

3,000
1,000

420,000
2.400,000

1.260,000
2.400,000

buc
buc
buc

1,000
1,000
1,000

354.952,000
25.000,000
46.000,000

354.952,000
25.000,000
46.000,000

Lista Echipamente pentru obiectul: Montare PTAb


PTAb MHC 5 (20/0.4 KV, 1x1000KVA )
Analizor trifazat de calitate a energiei electrice
Dulap telecomunicatii SCADA

1
2
3

Piese de rezerva
Cheltuieli de transport de la furnizor la depozit
lei

TOTAL:

euro

1 euro = 4,437 lei, curs la data de 10.07.2013

Executant,
Director General,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

27

434.532,000
97.935,946

Furnizorul

- lei Fisa tehnica


atasata

Pag 27
OBIECTIV:

Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES - Fonduri
beneficiar
SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC. BRADU,JUD. ARGES
SC DTV PROIECT SRL,ONESTI
________________________________________

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Proiect: Racordare la RED CEF 5,28 nr: 122/2


MW , SC Conarg Real Estate
013
SRL , Loc. Bradu , Jud.
Arges
Plansa: __________________
nr: ___
PT+CS
Faza:

C2 - CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

Nr.
crt.
0
1
2
3
4

Grupa de obiecte
Denumirea obiectului

Valoarea
(exclusiv
TVA)
- lei -

din care:
C+M
- lei -

[0001.1] Amenajare mediu


[0001.2] LEA 20 kv + LES 20 kv
[0001.3] Montare PTAb ( Punct
Conexiuni )
Organizare de santier
TOTAL
(exclusiv TVA)
TVA 24 %
TOTAL (inclusiv TVA)

lei
Euro
lei
lei

10.000,000
141.010,500
25.000,000

contractantul /
conducatorul (liderul
asociatiei)
total
c+m
4
5

10.000,000 10.000,000 10.000,000


141.010,500 141.010,500 141.010,500
25.000,000 25.000,000 25.000,000

0,000

0,000

176.010,500
39.669,702
42.242,520
218.253,020

176.010,500
39.669,702
42.242,520
218.253,020

Executant,
Director General,

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

din care (dupa caz)


Asociat
Subcontractant 1

total
6
0,000
0,000
0,000

c+m
7
0,000
0,000
0,000

total
8

c+m
9

0,000
0,000
0,000

Procentul: 100%
Lucrarea se incadreaza in grupa: II A

1 euro = 4,437 lei, curs la data de 10.07.2013

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

- lei -

28

0,000
0,000
0,000

Subcontractant 2

total
10
0,000
0,000
0,000

c+m
11
0,000
0,000
0,000

Pag 28
OBIECTIV:

Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG


REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES Fonduri beneficiar
SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.
BRADU,JUD. ARGES
SC DTV PROIECT SRL,ONESTI
________________________________________

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Proiect: Racordare la RED CEF 5,28 nr: 122/2


013
MW , SC Conarg Real Estate
SRL , Loc. Bradu , Jud.
Arges
Plansa: __________________
nr: ___
PT+CS
Faza:

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.
crt.

Nr. cap./
subcap.
deviz
general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

0
1

1.2

Amenajarea terenului

1.3

1.3.1

Amenajari pentru protectia mediului si


aducerea la starea initiala
[0001.1] Amenajare mediu

5
6
7

Valoarea
cheltuielilor/obiect,
exclusiv TVA

Din care C+M

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

2,254

10,000

2,254

10,000

2,254

10,000

2,254

0,000

0,000

0,000

0,000

3.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor


necesare obiectivului
Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3

Proiectare si inginerie

0,000

0,000

0,000

0,000

4
4.1.1

Cheltuieli pentru investitia de baza


[0001.2] LEA 20 kv + LES 20 kv

166,010
141,010

37,416
31,781

166,010
141,010

37,416
31,781

4.1.2

25,000

5,635

25,000

5,635

0,000

0,000

0,000

0,000

176,010
42,243
218,253

39,670
9,521
49,190

176,010
42,243
218,253

39,670
9,521
49,190

10 5.1

[0001.3] Montare PTAb ( Punct Conexiuni )


Organizare de santier

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)


TVA 24 %
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

1 euro = 4,437 lei, curs la data de 10.07.2013

Executant,
Director General,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

29

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

CUPRINS
OBIECTIV:

Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD.


ARGES - Fonduri beneficiar

CAPITOLUL
Pagina
1
DG - Devizul General
3
DO - Devizul Obiectului - Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG REAL ESTATE
SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES - Fonduri beneficiar
4
F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - cumulat proiect - Racordare la RED CEF
5,28 MW,SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES - Fonduri beneficiar
16
F4cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari - cumulat proiect Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES Fonduri beneficiar
17
C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - cumulat proiect - Racordare la RED CEF
5,28 MW,SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES - Fonduri beneficiar
22
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - cumulat proiect - Racordare la RED CEF
5,28 MW,SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES - Fonduri beneficiar
24
C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - cumulat proiect Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES Fonduri beneficiar
25
C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile - cumulat proiect - Racordare la RED CEF
5,28 MW,SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES - Fonduri beneficiar
26
C11cp - LISTA cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile - cumulat
proiect - Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG REAL ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD.
ARGES - Fonduri beneficiar
27
C2 - Centralizatorul financiar al obiectelor - Racordare la RED CEF 5,28 MW,SC CONARG REAL
ESTATE SRL,LOC.BRADU,JUD. ARGES - Fonduri beneficiar
28
F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

30

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

S-ar putea să vă placă și