Sunteți pe pagina 1din 17

Memoriu tehnic

Cap.1. Date generale:


1.1.Denumirea lucrarii : Alimentare cu energie electrica hala productie SC CARPATI CONS
JUNIOR SRL in com. Albota, str. Ecologiei, nr. 790, jud. Arges.
1.2.Amplasament : Lucrarea se va executa in com. Albota, jud. Arges, amplasamentul fiind
conform planului de incadrare in zona si a planurilor de situatie anexate.
1.3.Beneficiar : SC CEZ DISTRIBUTIE SA.
1.4.Elaborator documentaie : SC MARKETING&MANAGEMENT SRL Slatina, str.
Primaverii, nr.14, Tel/Fax: 0249-410.999.
1.5.Necesitatea lucrrii :
SC Carpati Cons Junior SRL solicita operatorului de distributie racordarea la reteaua de distributie
a energiei electrice a obiectivului hala productie, amplasata in com. Albota, jud.Arges.
Obiectivele studiului de solutie sunt urmatoarele :
1.
Stabilirea solutiei de realizare a racordarii la reteaua electrica de distributie ;
2.
Stabilirea solutiei de masurare a energiei electrice ;
3.
Delimitarea instalatiilor consumatorului de instalatiile distribuitorului de energie electrica ;
4.
Stabilirea tarifului de racordare.
1.6.Elemente ce stau la baza intocmirii documentatiei :
-contractul de proiectare nr.60.1.DJ.26970 /05.02.2014,anexat ;
-ordin de incepere nr. RO10/6226/05.02.2014;
-tema de proiectare nr. RO10/3765/22.01.2014;
-caietul de sarcini RO10/3766/22.01.2014;
-cerere de racordare 60011504615/10.01.2014 ;
-chestionar energetic anexat ;
-date puse la dispozitie de SC CEZ DISTRIBUTIE SA (caracteristici pentru retelele de M.T. din
zona, scheme monofilare de incadrare in sistem, date de patrimoniu, incarcari pentru liniile de M.T.
din care se realizeaza alimentarea noului consumator, date referitoare la modul de tratare al
neutrului in Statiile de transformare) ;
-normative, prescriptii tehnice, proiecte tip specificate in Declaratia proiectantului.
1.7.Cracteristici ale consumatorului :
1.7.1. Informatii cu caracter general despre locul de consum :
Locul de consum va fi amplasat in com. Albota, str. Ecologiei, nr. 790, jud. Arges, conform
planului de incadrare in zona, respectiv a planurilor de situtatie anexate.
1.7.2.Caracteristicile tehnice ale consumatorului in situatia proiectata :
- tip: consumator
- Puterea instalata in receptoare Pi=130kW/141,3kVA;
- Puterea maxim simultan absobita Pmax s.a.= 98kW/106,5kVA;
- Curentul maxim absorbit pe faza : Imax abs j.t.=153,9A ;
- Curentul maxim absobit pe faza Imax abs mt=3,1A ;
- Tensiunea nominala de utilizare Un=20/0,4kV;
- Factor de putere mediu cos=0,92;
- Regimul de lucru : 24zile lucratoare, 1 schimburi/zi, 8ore/schimb ;
- tip: consummator viitor SC CARPATI ALEX PROFESIONAL SRL
- Puterea instalata in receptoare Pi=130kW/141,3kVA;
- Puterea maxim simultan absobita Pmax s.a.= 98kW/106,5kVA;
- Curentul maxim absorbit pe faza : Imax abs j.t.=153,9A ;
- Curentul maxim absobit pe faza Imax abs mt=3,1A ;
- Tensiunea nominala de utilizare Un=20/0,4kV;
- Factor de putere mediu cos=0,92;
- Regimul de lucru : 24zile lucratoare, 1 schimburi/zi, 8ore/schimb ;
- Total :
- Puterea instalata in receptoare Pi=260kW/282,6kVA;

- Puterea maxim simultan absobita Pmax s.a.= 196kW/213kVA;


- Curentul maxim absorbit pe faza : Imax abs j.t.=307,9A ;
- Curentul maxim absobit pe faza Imax abs mt=6,16A ;
- Tensiunea nominala de utilizare Un=20/0,4kV;
- Factor de putere mediu cos=0,92;
1.7.3. Categoria de importanta a lucrarilor: normala.
Cap.2. Situatia energetica a zonei:
2.1.Surse de energie existente in zona in care se doreste realizarea investitiei:
In zona in care este amplasat noul consumator exista urmatoarele surse de energie:
Racord aerian 20kV Depozit ecologic Albota, alimentat din LEA 20kV Pitesti Sud Geamana:
-Tip si sectiune conductor :OL-AL80/8mmp ;
-Tip coronament :dezaxat;
-Lungime LEA 20kV: 1085m ;
Posturi de transformare alimentate in Racord 20kV Depozit ecologic Albota :
PTA POLIPREST 160kVA;
PTA TOTAL MARKET ALBOTA 40kVA;
PTA COMAR TRUST 2000 160kVA;
PT DEPOZIT ECOLOGIC ALBOTA 2x400kVA;
2.1. Regimul juridic al instalatiilor analizate :
Sursele de energie electrica analizate apartin SC CEZ Distributie SA, in calitate de operator de
distributie.
Cap.3. Descrierea generala a solutiilor analizate :
Pentru alimenatrea cu energie electrica a obiectivului propunem doua solutii de racordare, ambele
realizate conform Ghidului pentru stabilirea solutiilor de racordare pentru noii utilizatori , ghid
ce descrie strategia SC CEZ DISTRIBUTIE SA, privind stabilirea solutiilor de racordare la reteua
electrica de distributie si conditiile tehnice minime obligatorii, pe care trebuie sa le indeplineasca
noii utilizatori de energie.
Solutiile de realizare a investitiei constau in racordarea noului consumator prin intermediul unui
Post de transformare in anvelopa de beton 20/0,4kV, 250kVA.
Ambele solutii presupun alimentarea cu energie electrica din aceasi sursa de energie (Racord aerian
20kV Depozit ecologic Albota), stalpul nr. 7, tip SC15014, echipat cu coronament de intindere
dezaxat, legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti si priza de pamant. Se propune montarea
unui separator vertical si a unei cutii terminale de exterior cu descarcatori cu ZnO pe stalpul de
racord si plecarea in LES 20kV catre Postul de transformare.
Atat racordul 20kV, cat si postul de transformare 20/0,4kV, 250kVA vor fi realizate pe taxa de
racordare, ramanand in proprietatea SC CEZ DISTRIBTIE SA.
3.1. Descrierea constructiva a solutiilor analizate :
Solutia 1
Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor hale productie, amplasate in mun. Com. Albota, str.
Ecologiei, nr. 790, jud. Arges se va realiza din stalpul nr. 7 al Racordului 20kV Depozit Ecologic
Albota.
Se va monta un separator vertical tip STEPn si cutie terminala cu set descarcatori cu ZnO pe stalpul
de racord si LES 20kV , realizat cu cablu tip A2XS(F)2Y 3x1x185mmp, cu lungimea de 20m intre
stalpul de racord si PTAB 20/0,4kV, 250kVA proiectat.
Se va monta un post de transformare in anvelopa de beton pe terenul predat in comodat de
proprietarii Enache Petre-George si Enache Alina-Florentina catre SC CARPATI CONS JUNIOR
SRL. Latura de acces in postul de transformare va fi comuna cu limita de proprietate spre domeniul
public.
Se va monta o firida de distributie si contorizare stradala, in care se va monta contorul de energie, si
care va fi alimentata dintr-o plecare a tabloului de distributie j.t. a postului de transformare. Firida
de distributie si contorizare stradala va fi amplasata pe domeniul public la limita de proprietate.

Alimentarea firidei de distributie si contorizare va fi realizata prin intermediul unei LES 0,4kV,
realizata cu cablu tip ACYY 4x240mmp, cu o lungime de 5m.
Pentru montarea Postului de transformare si a LES 20kV, respectiv 0,4kV pe terenul predat in
comodat catre SC CARPATI CONS JUNIOR SRL se va incheia conventie de uz si servitute intre
proprietar si SC CEZ DISTRIBUTIE SA, in calitate de operator de distributie, pe toata durata de
existenta a capacitatii energetice.
Lucrari realizate pe taxa de racordare :
Montare racord 20kV :
- Montare separator vertical tip STEPn/SC15014=1buc ;
- Montare cutie terminala de exterior/SC15014 echipata cu terminale de exterior 185mmp
=1buc ;
- Imbunatatire priza de pamant (aducere la valoarea de 4ohmi) ;
- Montare descarcatori cu oxid de zinc=1set ;
- Montare LES 20kV, cu cablu tip A2XS(F)2Y 3x1x185mmp, l= 20m ;
- Montare borne pentru marcare LES 20kV=2buc ;
- Tub de protectie PVC-G pentru LES 20kV=10m ;
- Montare terminale de interior = 1 set ;
Montare PTAB 20/0,4kV, 250kVA:
- Montare Post de transformare 20/0,4kV, 250kVA, echipat astfel :
1 celula racord cablu, fara echipamente de comutatie ;
1 celula pentru transformator echipata cu separator de sarcina (630A/16kA, 24kVSF6) cu actionare manuala combinat cu fuzibil de medie tensiune cu percutor
(10A) ;
1 transformator 20/0,4kV, 250kVA (compartimentul pentru transformator va permite
montarea unui transformator de 400kVA);
Grup masua pentru balanta la post echipat cu loc pentru contor energie, reductori de
curent de 400/5A si analizor de energie tip MEG 40 ;
1TDRI 0,4kV echipat cu intreruptor pe circuitul de sosire din bara Transformatorului
(In=630A, Ir=400A) si 4 plecari echipate cu separatoare verticale cu sigurante
fuzibile 315A ;
- Priza de pmant 4ohmi ;
Montare LES 0,4kV:
- Montare LES 0,4kV, cu cablu tip ACYY 4x240mmp, L=5m (intre plecare TDRI post de
transformare si Firida de distributie si contorizare) ;
Montare FDCS 1T :
- Montare Firida de distributie si contorizare tip FDCS 1T=1 buc (echipata cu reductori de
curent de 200/5A, clasa de precizie 0,5S -3buc, descarcatori j.t. , intreruptor 250A si contor
de energie tip compatibil converge) ;
- Montare priza de pamant 10ohmi ;
Lucrari deviere FO amplasata pe stalpul de racord :
- Consola tip CDI inferior/SC15014=1buc ;
- Armatura de intindere FO=1buc ;
Amenajari de protectia mediului :
Dupa terminarea lucrarilor se va reduce la starea initiala terenul afectat de lucrarile de sapatura
pentru montarea LES si pentru realizarea prizelor de pamant.

Solutia 2
Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor hale productie, amplasate in mun. Com. Albota, str.
Ecologiei, nr. 790, jud. Arges se va realiza din stalpul nr. 7 al Racordului 20kV Depozit Ecologic
Albota.

Se va monta un separator vertical tip STEPn si cutie terminala cu set descarcatori cu ZnO pe stalpul
de racord si LES 20kV , realizat cu cablu tip A2XS(F)2Y 3x1x185mmp, cu lungimea de 20m intre
stalpul de racord si PTAB 20/0,4kV, 250kVA proiectat.
Se va monta un post de transformare in anvelopa de beton pe terenul predat in comodat de
proprietarii Enache Petre-George si Enache Alina-Florentina catre SC CARPATI CONS JUNIOR
SRL. Latura de acces in postul de transformare va fi comuna cu limita de proprietate spre domeniul
public.
Se va monta o firida de distributie si contorizare stradala, in care se va monta contorul de energie, si
care va fi alimentata dintr-o plecare a tabloului de distributie j.t. a postului de transformare. Firida
de distributie si contorizare stradala va fi amplasata pe domeniul public la limita de proprietate.
Alimentarea firidei de distributie si contorizare va fi realizata prin intermediul unei LES 0,4kV,
realizata cu cablu tip ACYY 4x240mmp, cu o lungime de 5m. Firida de distributie va fi prevazuta
cu loc pentru inca un contor, necesar pentru alimentarea cu energie electrica a SC CARPATI ALEX
PROFESIONAL SRL
Pentru montarea Postului de transformare si a LES 20kV, respectiv 0,4kV pe terenul predat in
comodat catre SC CARPATI CONS JUNIOR SRL se va incheia conventie de uz si servitute intre
proprietar si SC CEZ DISTRIBUTIE SA, in calitate de operator de distributie, pe toata durata de
existenta a capacitatii energetice.
Lucrari realizate pe taxa de racordare :
Montare racord 20kV :
- Montare separator vertical tip STEPn/SC15014=1buc ;
- Montare cutie terminala de exterior/SC15014 echipata cu terminale de exterior 185mmp
=1buc ;
- Imbunatatire priza de pamant (aducere la valoarea de 4ohmi) ;
- Montare descarcatori cu oxid de zinc=1set ;
- Montare LES 20kV, cu cablu tip A2XS(F)2Y 3x1x185mmp, l= 20m ;
- Montare borne pentru marcare LES 20kV=2buc ;
- Tub de protectie PVC-G pentru LES 20kV=10m ;
- Montare terminale de interior = 1 set ;
Montare PTAB 20/0,4kV, 250kVA:
- Montare Post de transformare 20/0,4kV, 250kVA, echipat astfel :
1 celula racord cablu, fara echipamente de comutatie ;
1 celula pentru transformator echipata cu separator de sarcina (630A/16kA, 24kVSF6) cu actionare manuala combinat cu fuzibil de medie tensiune cu percutor
(10A) ;
1 transformator 20/0,4kV, 250kVA (compartimentul pentru transformator va permite
montarea unui transformator de 400kVA);
Grup masua pentru balanta la post echipat cu loc pentru contor energie, reductori de
curent de 400/5A si analizor de energie tip MEG 40 ;
1TDRI 0,4kV echipat cu intreruptor pe circuitul de sosire din bara Transformatorului
(In=630A, Ir=400A) si 4 plecari echipate cu separatoare verticale cu sigurante
fuzibile 315A ;
- Priza de pmant 4ohmi ;
Montare LES 0,4kV:
- Montare LES 0,4kV, cu cablu tip ACYY 4x240mmp, L=5m (intre plecare TDRI post de
transformare si Firida de distributie si contorizare) ;
Montare FDCS 2T :
- Montare Firida de distributie si contorizare tip FDCS 2T=1 buc (echipata cu reductori de
curent de 200/5A, clasa de precizie 0,5S -3buc, descarcatori j.t. , intreruptor 250A si contor
de energie tip compatibil converge pentru SC CARPATI CONS JUNIOR SRL) si loc liber
pentru contor pentru alimentarea cu energie electrica a SC CARPATI ALEX
PROFESIONAL SRL cand acesta va depune cerere de racordare ;
- Montare priza de pamant 10ohmi ;

Lucrari deviere FO amplasata pe stalpul de racord :


- Consola tip CDI inferior/SC15014=1buc ;
- Armatura de intindere FO=1buc ;
Amenajari de protectia mediului :
Dupa terminarea lucrarilor se va reduce la starea initiala terenul afectat de lucrarile de sapatura
pentru montarea LES si pentru realizarea prizelor de pamant.
Cap.4. Masura energiei electrice si delimitarea instalatiilor :
4.1.Masura energiei electrice :
Solutia 1
Masura energiei electrice se va realiza prin grupul de masura montat in Firida de distributie si
contorizare stradala realizata conform Politicilor si caietelor de sarcini emise de SC CEZ
DISTRIBUTIE SA.
Punctul de masura in solutia 1 coincide cu punctul de delimitare al instalatiilor; in acest caz
pierderile de energie in racord, respectiv in transformator vor fi suportate de catre operatorului de
distributie.
Masura de va realiza cu ajutorul unui grup de masura echipat cu contor de energie electrica
compatibil converge si trei transformatoare de curent de 200/5A, clasa de precizie 0,5S.
Transformatoare de msurare trebuie s se dein aprobare de model din partea BRML conform
legislaiei n vigoare.
Toate elementele grupului de masura vor fi sigilabile.Toate circuitele secundare aferente masurii
vor fi securizate.
Accesul la contorul de energie electrica se va realiza din domeniul public.
Valoarea contorului nu este includa in devizul general, aceasta se va include separat in fisa de
calcul a avizului tehnic de racordare.
Solutia 2
Masura energiei electrice se va realiza prin grupul de masura montat in Firida de distributie si
contorizare stradala realizata conform Politicilor si caietelor de sarcini emise de SC CEZ
DISTRIBUTIE SA.
Punctul de masura in solutia 1 coincide cu punctul de delimitare al instalatiilor; in acest caz
pierderile de energie in racord, respectiv in transformator vor fi suportate de catre operatorului de
distributie.
Masura de va realiza cu ajutorul unui grup de masura echipat cu contor de energie electrica
compatibil converge si trei transformatoare de curent de 200/5A, clasa de precizie 0,5S.
Transformatoare de msurare trebuie s se dein aprobare de model din partea BRML conform
legislaiei n vigoare.
Toate elementele grupului de masura vor fi sigilabile.Toate circuitele secundare aferente masurii
vor fi securizate.
Accesul la contorul de energie electrica se va realiza din domeniul public.
Valoarea contorului nu este includa in devizul general, aceasta se va include separat in fisa de
calcul a avizului tehnic de racordare.
4.2.Delimitarea instalatiilor:
Solutia 1
Delimitarea instalatiilor operatorului de distributie fata de instalatiile abonatului se va face la
tensiunea de 0,4kV la papucii de legatura ai cabului de j.t., iesire din firida de distributie,
contorizare stradala.
Instalatiile aflate in amonte de punctul de delimitare (FDCS-1T,Postul de transformare 250kVA,
racordul 20kV) vor ramane in patrimoniul SC CEZ DISTRIBUTIE SA.
Solutia 2
Delimitarea instalatiilor operatorului de distributie fata de instalatiile abonatului se va face la
tensiunea de 0,4kV la papucii de legatura ai cabului de j.t., iesire din firida de distributie,
contorizare stradala.

Instalatiile aflate in amonte de punctul de delimitare (FDCS-2T,Postul de transformare 250kVA,


racordul 20kV) vor ramane in patrimoniul SC CEZ DISTRIBUTIE SA.
Cap. 5.Date tehnice ale investitiei
5.1. Zona si amplasamentul
Lucrarea se executa in com. Albota, str. Ecologiei, nr. 790, jud. Arges, amplasamentul fiind
conform planului de incadrare in zona si a planurilor de situatie anexate.
5.2. Regimul juridic :
Terenul pe care se vor realiza lucrarile se afla in intravilanul com. Albota, jud. Arges.
5.3. Regimul economic:
Terenul pe care se vor realiza lucrarile de constructii este localizat atat in domeniul public al com.
Albota, cat si pe terenul aflat in proprietate privata.
5.4. Regimul tehnic :
Solutia 1
Pentru lucrarile realizate pe tarif de racordare se vor ocupa urmatoarele suprafete de teren:
Suprafete ocupate temporar din domeniul public: 20mp reprezentand terenul ocupat pentru pozarea
cablurilor de energie si realizarea prizelor de pamant.
Suprafete ocupate definitiv din domeniul publilc: 1mp reprezentand terenul ocupat de montarea
firidei de distributie si contorizare stradala.
Suprafete ocupate temporar din domeniul privat:4 reprezentand terenul ocupat pentru realizarea
prizei de pamant la postul de trasformare si pozarea cablurilor de energie;
Suprafete ocupate definitiv din domeniul privat:7,5mp reprezentand terenul ocupat de montarea
postului de transformare.
Terenul afectat temporar se va readuce la stadiul initial dupa terminarea lucrarilor.
Solutia 2
Pentru lucrarile realizate pe tarif de racordare se vor ocupa urmatoarele suprafete de teren:
Suprafete ocupate temporar din domeniul public: 20mp reprezentand terenul ocupat pentru pozarea
cablurilor de energie si realizarea prizelor de pamant.
Suprafete ocupate definitiv din domeniul publilc: 1mp reprezentand terenul ocupat de montarea
firidei de distributie si contorizare stradala.
Suprafete ocupate temporar din domeniul privat:4 reprezentand terenul ocupat pentru realizarea
prizei de pamant la postul de trasformare si pozarea cablurilor de energie;
Suprafete ocupate definitiv din domeniul privat:7,5mp reprezentand terenul ocupat de montarea
postului de transformare.
Terenul afectat temporar se va readuce la stadiul initial dupa terminarea lucrarilor.
5.5. Topografia : in zona in care se propune realizarea lucrarii de alimentare cu energie electrica,
terenul este normal, fara accidentari.
5.6.Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Instalatiile proiectate se afla n zona meteorologic B, conf. STAS 10101/20, fiind caracterizat de
urmtoarele condiii climatice :
- indice cronokeraunic 105- ore furtuna/an, din punctul de vedere al polurii zona ncadrnduse n gradul II conf. NTE001/03/00
- presiunea dinamic de baz :
- vnt maxim fr chiciur - 42 daN/mp
- vnt simultan cu chiciur - 15 daN/mp
- grosimea stratului de chiciur - 22mm
- coef. de rafal pe conduct. - 1
- densitatea chiciurei - 0,75 kg/dmc
5.7. Geologia si seismicitatea caracteristice terenului din amplasament
Obiectivul este amplasat in zona seismica D, avand coeficientul Ks=0,16 , cu pericol minim de
cutremur.
Din punct de vedere al poluarii zona incadrandu-se in gradul II.

Cap.6 Impactul cu mediul si factorul uman :


6.1.1.Msuri contra polurii mediului :
Surse de poluani i protecia factorilor de mediu.
1.Protecia calitii apelor :
Instalaiile proiectate nu produc ageni poluani ai pnzei freatice.
2.Protecia aerului :
Instalaiile proiectate nu produc ageni poluani ai aerului.
3.Protectia mpotriva zgomotelor i vibraiilor :
Instalaiile proiectate nu reprezint surse de zgomot sau de vibraii.
Pe durata lucrarilor de constructii nivelul zgomotului si al vibratiilor se va incadra in limitele
admise.
4.Protectia mpotriva radiaiilor :
Instalaiile proiectate nu reprezint surse de radiaii.
5.Protecia solului i subsolului :
Pe durata constructiilor impactul asupra solului va fi unul redus.
6.Protecia ecosistemelor terestre i acvatice:
Nu sunt afectate ecosistemele terestre sau acvatice.
7.Protecia aezrilor umane i a altor obiective de interes public.
La proiectarea instalaiilor s-au luat urmtoarele msuri de protecie:
-asigurarea distantelor minime impuse de normative privind coexistenta cu alte
instalaii.
-realizarea de prize artificiale de dirijare a distribuiei potenialelor i legarea la aceste
prize a elementelor metalice .

Lucrri de reconstrucie ecologica .


Nu sunt afectai factorii de mediu, deci nu sunt necesare lucrri de reconstrucie ecologica.
Dupa terminarea lucrarilor, terenul va fi readus la stadiul initial, se vor reface spatiile verzi.

Prevederi pentru monitorizarea mediului .


Instalaiile electrice proiectate nu produc emisii de poluani si nu sunt necesare dotri si masuri
pentru controlul emisiilor de poluani in mediu.

Modul in care este afectat mediul nconjurtor:

Modul in care este afectat mediul nconjurtor nainte de nceperea lucrrilor


Instalaiile de distribuie a energiei electrice proiectate nu afecteaz mediul nconjurtor.

Modul in care este afectat mediul nconjurtor in timpul lucrrilor


Pmntul provenit din spturi se aeaz la o distanta de cel puin 0,5 m de la marginea
pereilor spturilor.

Modul in care urmeaz a fi afectat mediul nconjurtor dup finalizarea lucrrilor si


modul in care acesta a fost readus la parametrii apropiai de cei iniiali
Se colecteaza si se indeparteaza deseurile si resturile ramase de la lucrare .
Dupa finalizarea lucrarilor mediul inconjurator nu va fi afectat .
6.2. Managementul mediului
6.2.1. Reglementari privind legislatia de protectia mediului
La elaborarea documentatiei s-au respectat cerintele legale si alte cerinte de mediu
aplicabile privind protectia mediului:
-Legea 211/2011- privind regimul deseurilor;
-OUG 243/200-ordonanta de urgenta privind protectia atmosferei;
-Legea 426/2001-legea privind aprobarea OUG 78/2000;
-HG 1022/2002-hotararea guvernului privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in
pericol viata si sanatatea;
-Ord. 757/2004-ordin pentru aprobarea normelor tehnice privind depozitarea deseurilor;
-HG 349/2005-hotararea guvernului privind depozitarea deseurilor;
-Legea 481/2004 republicata-legea privind protectia civila;
-HG 731/2004-hotararea guvernului pentru aprobarea strategiei nationale privind protectia
atmosferei;

-Ord. 712/2005-ordin pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in


domeniul situatiilor de urgenta;
-Ord. 786/2005-ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei
si internelor nr. 712/2005;
-OUG 152/2005-ordonanta de urgenta a guvernului privind prevenirea si controlul integrat al
poluarii;
-OUG 195/2005-ordonanta de urgenta a guvernului privind protectia mediului;
-OUG 196/2005-ordonanta de urgenta a guvernului privind fondul de mediu;
-Legea 84/2006-legea pentru aprobarea OUG 152/2005;
-Hotararea 547/2005-hotararea pentru aprobarea strategiei nationale de protectie civila;
-Ord. 1259/2006-ordin pentru aprobarea normelor privind organizarea si asigurarea activitatii
de instiintarea, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila;
-Ord. 1184/2006-ordin pentru aprobarea normelor privind organizarea si asigurarea activitatii
de evacuare in situatii de urgenta;
-HG 235/2007-hotararea guvernului privind gestionarea uleiurilor uzate;
-OMMP 1298/2011-ordin privind autorizatia de mediu;
-HG 1132/2008-hotararea guvernului privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor
de baterii si acumulatori;
-HG 856/2002-hotararea guvernului privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea
listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
-HG 1022/2002-hotararea guvernului privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in
pericol viata si sanatatea;
- SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu, specificaii i ghid de utilizare;

6.2.2. Aspecte de mediu si impacturile asociate acestora generate de la executia lucrarilor sau in functionarea obiectivului proiectat
PLAN DE MANAGEMENT DE MEDIU
Component
a
de mediu
mediul fizic
Sol
Prevenirea
polurii
solului si a
apei freatice

Ap
Calitatea
aerului

Zgomot

FAZA/Operatie
Efecte

Contaminarea cu deeuri
Potentiale surse de poluare a solului
Din exploatarea normal a instalatiilor RED nu sunt evacuate pe sol sau
n sol nici un fel de noxe.
Uleiul electroizolant din echipamentele statiilor electrice prezint un
impact potential de poluare a solului, apelor subterane si de suprafat.
Pot apare scurgeri de ulei /combustibil auto de la utilajele si mijloacele
de transport n timpul executrii lucrrilor de constructii si mentenant
nfundarea sistemului de drenare
Introducerea deeurilor periculoase
Apele uzate
Praful din construcii
Emisii n atmosfer
Prevenirea polurii aerului
Zgomotul deranjant pe durata lucrrilor de construcie sau a funcionrii
Poluarea acustic
Reducerea poluarii sonore
-sonora zgomote produse de functionarea sau vibratii ale elementelor
(conductoarelor) retelelor electrice si in special, a transformatoarelor;
In perioada de constructie se poate produce zgomot datorit executiei
lucrrilor si functionrii echipamentelor si mijloacelor auto.
Poluarea sonora
Poluarea sonora genereaza multiple efecte asupra organismului, in functie
de trei parametri: intensitate (tarie), inaltime (frecventa) si durata.
Poluarea sonora produsa de statiile/posturile trafo si retelele electrice poate
sa aiba caracter intermitent sau permanent. Depasirea unor anumite valori
poate deveni nociva pentru om.
Nocivitatea zgomotelor are consecinte diverse, pornind de la generarea unui
sentiment de frica mergand dupa caz pana la pierderea totala sau partiala a
auzului. Nivelul de zgomot depinde de intensitatea si de frecventa lui, fiind
divers in statiile/posturile trafo si retelele electrice, atat ca natura
(mecanica, electrica, magnetica, electrodinamica, termica), precum si ca
durata (permanent, intermitent). In unele cazuri, un acelasi utilaj produce
componente de natura diferita. Zgomote cu caracter intermitent sunt
produse in statiile/posturile trafo si retelele electrice de catre echipamente
in unele etape ale functionarii lor. Conectarea si deconectarea unui

Msuri de atenuare

-Protecia solului pe durata construciei;


-Controlul i curirea zilnic a sitului de construcie;
-Furnizarea unor servicii corespunztoare de evacuare a deeurilor;
-Posturile de transformare in anvelopa de beton au cuve betonate etanse sub
echipamentele cu ulei pentru colectarea scurgerilor de ulei;

Responsa
bi-litatea
instituion
a-l
Constructo
r desemnat

-Atenie special la drenare, evacuarea corespunztoare a materialelor


uleioase i a altor materiale periculoase;
-Din procesul de distributie a energiei electrice nu rezult ape uzate .
-Controlul prafului prin intermediul apei sau prin alte mijloace, pentru a face
ca praful s nu circule n aer, dac problema este evident;
-n perioada de constructie a instalatiilor RED pot rezulta emisii de praf n
atmosfer.

Constructo
r desemnat

-Lucrrile de construcie s aib loc ntre anumite ore


-Nivelul de zgomot emis de transformator utilizate se va incadra in limita a
52 dB.

Constructo
r desemnat

Constructo
r desemnat

Mediul
social
Estetic i
peisagistic

Sntatea
persoanelor

intreruptor de medie sau inalta tensiune, ca si a unui contactor electric, sunt


insotite intotdeauna si de zgomote puternice.
Zgomote cu caracter permanent se produc in statiile/posturile trafo si
retelele electrice pe toata durata functionarii instalatiilor.
Transformatoarele de putere si autotransformatoarele genereaza zgomote,
compuse dintr-un ton fundamental de 100 Hz si armonice ale acestuia,
repartizate in functie de tipul si caracteristicile echipamentului. Aceste
armonici scad cu frecventa. Zgomotul se datoreaza vibratiilor miezului
magnetic si infasurarilor care se transmit prin uleiul electroizolant si cuva.
Riscul ca deeurile din construcii s fie evacuate n masele de ap din
apropiere;
Evacuarea deeurilor din construcii: cu excepia vopselei de lemn, celelalte
materiale de construcii nu sunt periculoase (calcar, ciment i ghipsul de
nisip, beton, ceramic electrice i sanitare, cablurile de cupru izolate cu
materiale textile, fierul forjat, conductele sanitare, conductele de canalizare
galvanizate etc.)
-vizuala deteriorarea peisajului;
-ecologica
-ocuparea terenurilor;
-defrisarea padurilor;
-protectia naturii si a peisajului;
-influenta asupra instalatiilor si constructiilor, etc.

-Situl de construcie va fi curat i toate deeurile i materialele rezultate vor


fi evacuate n conformitate cu clauzele specificate n comenzile de de
materiale.
-Siturile pentru evacuarea deeurilor din construcii vor fi situri aprobate de
guvern
Poluarea vizuala
-alimentarea cu energie electrica se face in cablu subteran pentru toate
nivelurile de tensiune, ;
Soluii constructive propuse se vor realiza la seminlime-H=maxim 25 mcu ncadrarea n peisajul existent, postul de transformare se va realiza
anvelopa de beton care se va incadra in stilul peisagistic existent

Accidente de construcii
psihica si pericole (riscuri) de accidente:

teama provocata de apropierea de retelele electrice si de efectele


vizuale si sonore ale acestora;

accidente, cazuri mortale.


Poluarea psihica generata de pericole (riscuri) de accidente

-La finalizarea lucrrilor de constructii montaj care au afectat terenul se


reface terenul si se planteaza vegetatie pentru readucerea mediului la situatia
initial.
-Nu se nregistreaza depsiri ale limitelor maxime admisibile pentru emisiile
de poluanti n mediu care pot afecta sntatea si siguranta uman si a zonele
protejate.

Poluarea psihica rezida in sentimentul de teama pe care-l provoaca


instalatiile electrice asupra factorului uman.
Acest sentiment este valabil si pentru personalul instruit care lucreaza in
statiile de transformare, de conexiuni, care manifesta teama cu caracter
temporar (la declansarile intempestive ale intrerupatoarelor aflate in
imediata apropiere) sau cu caracter permanent (teama pe care o inspira
efectele presupuse ale campului electric si magnetic asupra starii de
sanatate).
Influenta campului electric produs de catre instalatiile electrice asupra
organismelor vii formeaza obiectul unor cercetari din ce in ce mai ample si
mai profunde, odata cu cresterea tensiunilor utilizate in retelele electrice
Din masuratorile efectuate a rezultat ca, la o linie electrica aeriana cu
tensiunea nominala de 400 kV cu dublu circuit, campul electric are valori

Constructo
r desemnat

Responsabil de
proiect

Antrepreno
ri

Generarea
cmpului
electromagn
etic

de pana la 15 kV/m. Pentru o linie aeriana cu tensiunea nominala de 765


kV, valorile maxime masurate ale campului electric la sol pot depasi 15
kV/m.
Valorile limita admise ale campului electric inca nu sunt complet definite;
studiile efectuate au pus in evidenta fenomene de: oboseala, scaderea
atentiei, slabiciune in membrele superioare, senzatii de ameteala,
schimbarea ritmului de somn cu insomnii si treziri frecvente, in cazul
persoanelor care lucreaza in zone cu campuri electrice intense. In prezent se
considera faptul ca pentru valori sub 5 kV/m nu exista pericole pentru om,
intre 5 kV/m si 25 kV/m trebuie sa se limiteze timpul de lucru in camp
electric, iar peste 25 kV/m nu se poate lucra decat luand masuri speciale de
protectie.
Problemele legate de efectele campurilor magnetice asupra organismelor vii
sunt in studiu, nefiind inca definite complet limitele admise si nici efectele
concrete asupra factorului uman
Pericolele (riscurile) de accidente datorate curentului electric sunt in
principal electrocutarile si arsurile.
Electrocutarile sunt provocate de trecerea unui curent electric prin corpul
omului, fie ca urmare a atingerii directe cu partea metalica a unei instalatii
electrice aflate sub tensiune, fie indirect prin atingerea unor elemente
metalice care au ajuns accidental sub tensiune (conturnari sau strapungeri
ale elementele electroizolante, inductie)
Curentul electric care trece prin corpul omenesc, in functie de frecventa si
intensitatea lui, poate provoca efecte diferite. Astfel, un curent electric de
50 Hz cu o intensitate de pana la 0,9 mA este insensibil, intre (1,2...1,6) mA
provoaca senzatii de furnicaturi, intre (8...9,5) mA dureri de brate, iar la 15
mA desprinderea omului de elementul aflat sub tensiune nu se mai poate
face cu forte proprii. Aceste fenomene au condus la concluzia ca pentru a
nu fi periculos, curentul electric prin om nu trebuie sa depaseasca 10 mA.
In curent continuu aceasta limita este de 50 mA.
In curent alternativ, la valori mai mari de 10 mA, in functie de durata de
trecere a curentului electric, organismul viu este lezat, cele mai grav
afectate fiind inima si sistemul nervos. Se poate produce moarte prin
electrocutare, caz destul de des intalnit in instalatiile energetice. Arsurile
generate de efectul termic al arcului electric asupra organismului viu sunt,
in general, mai grave decat arsurile provocate de alte cauze. Arcul electric
comporta temperaturi inalte si totodata poate determina transferul pe
suprafata corpului uman de metale topite.
electromagnetica: efecte sonore si luminoase ale descarcarii corona,
perturbatii radio si ale emisiunilor de televiziune, influente ale campului
electric si magnetic asupra organismelor vii;
Msurtorile efectute n zonele de protectie si sigurant ale instalatiilor
electroenergetice arat niveluri ale campului electric si magnetic sub
limitele legale maxime admisibile pentru populatie (intensitatea cmpului
electric E=5 kV/m; intensitatea cmpului magnetic

Generarea
de deseuri

Prevenirea
impactului
asupra
pasarilor
Actiuni
preventive si
corective n
exploatarea
si
mentenanta
instalatiilor

H=0,08A/m; inductia magnetic sau densitatea de flux magnetic B=0,1mT;


valoarea maxim a curentilor de contact I=0,5mA, pentru domeniul de
frecvent de 50 Hz).
Managementul adecvat al deseurilor Managementul adecvat al deseurilor
rezultate din mentenanta si casri prin:
Din activitatea de transport si transformare a parametrilor energiei electrice
nu rezult n
mod direct deseuri. Deseurile rezult din activitatea de constructie,
mentenant si din
activitatea uman. Cantittile de deseuri sunt diferite de la an la an n
functie de volumul
lucrarilor de investitii si de mentenant.
Tipurile de deseuri generate in activitatile companiei sunt urmatoarele :
a) Nepericuloase :
:
- reciclabile : metale
( aluminiu, cupru, fier, etc.), hrtie, lemn, plastic, etc.
- nereciclabile inerte: sticl si material ceramic provenite din izolatori,
electrice si
electronice nepericuloase, pamnt si pietris provenit din lucrrile de
constructii
montaj, beton, moloz, material vegetal ,etc.
Prevenirea riscului de electrocutare a pasarilor

-Achizitionarea / nchirierea de containere pentru colectarea, depozitarea si


transportul deseurilor menajere;

Constructo
r desemnat

Retelele electrice sunt subterane, se vor instalatii de legare la pamant.

Responsabil de
proiect

Mentenanata instalatiilor n functiune este realizat n mod sistematic


conform instructiunilor tehnice interne.
Se ntocmesc planuri de management si monitorizarea mediului, de ctre
societatile care executa lucrarile de mentenant. Orice impact asupra
mediului care este identificat cu ocazia inspectiilor sau a auditurilor efectuate,
este nregistrat si se urmreste tratarea lui. Inspectiile si auditurile permit
stabilirea msurilor preventive si corective si verificarea modului de aplicare
si a eficientei msurilor luate n faza de constructie sau a celor stabilite
anterior, cu ocazia analizei efectuate de conducere.

SC Cez
Distributie
SA

Avifauna ocrotita

Nr.
Crt.
1.
2.

Problema
(aspectul de mediu)
1.Execuie
Impact vizual
Calitatea aerului

3.
Impact sonor
4.
5.

Gospodrirea deeurilor
rezultate din demontri i
demolri
Sol contaminat cu PCB

6.
Substane toxice i periculoase

7.

8.
9.
10.
11.

Solul, subsolul i calitatea


apelor subterane
Calitatea apelor uzate (pluviale,
menajere i impurificate de ulei)

PLAN DE REDUCERE IMPACT


Msuri de reducere

Costuri (euro)
fr TVA

- Utilizarea unor soluii constructive la seminlime-H=maxim 25 m- cu ncadrarea


n peisajul existent, se va opta pentru retele in varianta subterana.
- Prevenirea degajrilor de praf pe timpul lucrrilor de
decopertare de demolare prin prevederea unei instalaii de stropire cu ap pulverizat
i utilizarea tehnologiilor de hidrocurire i hidrodemolare
- n contractul cu executantul se va prevedea executarea majoritatii lucrrilor pin
timpul zilei, cu evitarea depirii limitelor normate pentru zgomot (50dB ziua i
40dB noaptea) la limita incintei, conf. Ordin Min. Sntii nr. 536/97.
Tehnologia utilizata la executarea lucrarilor si dotarea cu utilaje silentioase vor
asigura valorile normate ale nivelului de zgomot.

Nu este cazul
Se vor utiliza echipamente fara PCB
Aceast cerin este specificat n documentaia de ofert pentru achiziie
echipamente
- Decopertarea poriunilor de pmnt contaminate cu ulei si decontaminare prin
metode certificate-conform Lege 426/2001, Anexa II A, pozitiile 5,8,9.
- Colectarea uleiului uzat n recipieni metalici, etani i transportul de catre
executant in vederea valorificarii pe baza de contract la agenti economici atestati de
catre APM
- Utilizarea de materiale de construcie care nu conin azbest
- Reconstrucia ecologic prin umplerea golurilor, nivelarea terenului i acoperirea cu
iarb pentru evitarea degradrii solului (eroziune i stabilizare)
-Se va realiza impermeabilizarea cuvei de retinere a scurgerilor accidentale de ulei la
PTAb Statie de pompare

Impact sonor
(zgomot)

12.
13.

Substane toxice i periculoase

14.

Protecia psrilor

PCB

Responsabil de proiect
Executant

Executant
***

Executant

Executant

Executant
Executant
Responsabil proiect

Executant

Nu este cazul

Responsabil de proiect
Responsabil de proiect
Executant

- Nu este cazul

Executant (pentru perioada


de garanie)

2. Functionare
Calitatea aerului

Responsabi-liti

- Utilizarea unor echipamente i materiale cu nivel redus de zgomot (max. 40dB) la


limita staiei
Aceast cerin este specificat n documentaia de ofert pentru achiziie
echipamente
- Nu este cazul
- Utilizarea de echipamente cu ulei fr PCB
Aceast cerin este specificat n documentaia de ofert pentru achiziie
echipamente
-Se vor prevedea teci de protectie la legaturile de m.t.

Executant (pentru perioada


de garanie)
eful staiei
Executant
Responsabil de proiect

Faza

Ce parametru
este
monitorizat

1.Execuie
Emisia de pulberi
(praf)

Cum este
monitorizat
parametrul
(modul
de
monitorizare)

Unde este
monitorizat
parametrul

PLAN DE MONITORIZARE
Cnd este
monitorizat parametrul
frecvena
de msurare

De ce este
monitorizat
parametrul

Costur
i
fr
TVA
(euro)

Pentru protecia populaiei i a


florei

Executant

Responsabiliti

Pe
teritoriul
lucrarii

Vizual

Zgomot

Pe
teritoriul
lucrarii

Msuri ale nivelului de


zgomot.

Pe durata execuie n perioada cnd se utilizeaz


echipamente care produc zgomot

Protecia populaiei

Executant
prin
utilizarea de
echipamente
care se
incadreaza
in limita de
zgomot

Deeuri
din
construcii
Deseurile
nu
contin azbest.

Pe
teritoriul
lucrarii

- Vizual - Evidena gestiunii


deeurilor,
conf.
HGR
856/2002ANEXA 1 Cap. 1,2,3,4

- Pe durata execuie n perioada

Protecia solului i subsolului

Executant

OMS nr. 536/1997

n perioada uscat i/sau cu vnturi

2. Funcionare - perioada de garanie


Zgomot

n incint post
i n exterior

Masurari ale nivelului de


zgomot

Cmp
electromagnetic

n incint post
i n exterior

Sistem de msurare portabil


Tip:HI-3604-Power
Frequency-FieldSTRENGTHMeasurement

La sfritul perioadei de garanie.

-La PIF; n perioada de garantie ;


-In functionare la cererea organelor abilitate

OMS nr.536
1007/2002

/1997

nr.

Seful
centrului de
exploatare
eful
de
centru
mpreun cu
o
firm
certificat

6.2.3. Conformitatea cu normele de protectie a mediului


Se vor obtine aprobarile de la Agentiile teritoriale pentru protectia mediului . In acelasi timp, se vor
obtine aprobari si de la autoritatile locale din localitatea pe care se afla pe obiectivul.
6.2.4. Alte masuri de protectie si masuri de reducerea impacturilor
A Achizitionarea de teren.
Implementarea proiectului (nu) necesita achizitii de teren.
B Proprietatea culturala.
Nu exista un impact asupra obiectivelor culturale.
C Veniturile tertilor.
Nu este cazul
6.3. Managementul securitatii si sanatatii in munca
Reglementari privind legislatia de securitatea si sanatatea muncii
La elaborarea documentatiei s-au respectat cerintele legale si alte cerinte cu privire la securitatea si
sanatatea in munca:
Legea 53/2003 Codul muncii
Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006 modificata si actualizata de
HG955/2010
HG1146/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca
HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate la manipularea manuala a maselor
HG300/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile
HG971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de
munca
HG 355/2007 privind seupravegherea sanatatii lucratorilor
IPSM 1/2007 Instructiunea proprie de securitatea muncii CEZ DISTRIBUTIE
Cap.7.Evaluarea lucrarilor(valori fara TVA):
Evaluarea lucrarilor s-a efectuat pe baza de antemasuratori (fiind incluse atat costurile cu executia lucrarilor,
cat si costurile cu avizele si proiectarea), iar concluziile sunt urmatoarele :
Evaluare lucrarilor [RON] fara TVA
Solutia
Tarif de racordare
Fonduri beneficiar
Total
Solutia 1
157.234,00
157.234,00
Solutia 2
158.289,00
158.289,00
Nota: In costurile din tabelul de mai sus nu sunt cuprinse valorile contorilor.
Cap.8. Masuri de protectie a instalatiilor
8.1.Protectia mpotriva apariiei tensiunilor periculoase :
Pentru protectia impotriva atingerilor indirecte, toate partile metalice care in mod normal nu sunt sub
tensiune, dar care pot ajunge in mod accidental la o tensiune periculoasa ca urmare a unui defect de izolatie,
se vor racorda la instalatia de legare la pamant, conform STAS 12604.
Elementele metalice din otel vor fi acoperite cu un strat de zinc pentru protectia anticoroziva cu grosimea
stratului de zinc in conformitate cu STAS 7221-90(zincare termica) sau STAS 7222-90(zincare
electrochimica) .
Principalele utilaje de dotare-proiectate : Nu este cazul .
Instalaii aferente : Nu este cazul .
Utiliti : Nu este cazul asigurrii de utiliti .
8.2.Msuri de protecie a muncii :Se vor respecta Instructiunile proprii de securitate a muncii IPSM-001
2007, aprobate de SC CEZ DISTRIBUTIE SA, astfel :

Cap.2.1.Conditii pe care trebuie s le ndeplineasc personalul care i desfoar activitatea n instalaiile


electrice din exploatare.
Cap.2.2.Autorizarea personalului dpdv al protectiei muncii pentru desfasurarea activitatii in instalatiile
electrice din exploatare.
Cap.2.3.Executare lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare,de catre personalul delegat.
Cap.3.1.Masuri tehnice de protectie a muncii la executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare cu
scoaterea acestora de sub tensiune.
Cap.3.2.1.Executarea lucrarilor in baza autorizatiei de lucru.
Cap.3.6.Masuri de protectie a muncii la executarea lucrarilor la inaltime,specifice instalatiilor electrice
Cap.4.Mijloace de protectie.
Cap.5.1.Conditii tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mediul de munca, dpdv al protectiei muncii.
Cap.5.1.1.Din proiectare s-au respectat art.242,alin 1,2,3,4,,art.243,art.244.
Cap.5.1.2.La montaj se vor respecta art.262,263.
Cap.5.3.Masuri de protectie a muncii la executarea lucrarilor la liniile electrice aeriene.
8.3.Masuri P.S.I.
Se vor respecta cu strictete normele cuprinse in PE 009/93, cap.B5 : Obligatii pentru realizarea masurilor de
prevenire si stingere a incendiilor la locul de munca .
Lista prevederilor lelegale si a altor cerinte aplicabile :
- Legea 307/12.06.2006 privind apararea impotriva incendiilor ;
- Ordinul MAI NR.130/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate
la incendiu ;
- Ordimul MAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor ;
- HG 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii ;
- HG 622/21.04.2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii ;
- Ordinul MIRA 210/21.05.2007
- Ord.4/2007 ANRE modificat pentru aprobarea dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la
constructii si instalatiile aferente ;
- P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor.
Cap.9. Alte precizari facute de proiectant legate de realizarea lucrarilor :
Proiectarea instalatiilor la fazele urmatoare se va face cu respectarea avizului tehnic de racordare care se va
emite de catre operatorul de distributie, a STAS-urilor si normativelor in vigoare privitoare la executia
lucrarilor, protectia muncii, PSI, a mediului, a avizelor obtinute si a politicilor tehnice ale operatorului de
distributie asigurandu-se conditiile prevazute in acestea .
Materialele si utilajele folosite , vor avea certificate de calitate si buletine de incercari, ce vor fi puse la
dispozitia distribuitorului de energie electrica la punerea in functiune.
La urmatoarele faze de proiectare se vor obtine certificatul de urbanism, acordurile si avizele solicitate prin
certificatul de urbanism.
Executia lucrarilor de alimentare cu energie electrica a obiectivului se va realiza dupa obtinerea autorizatiei
de construire.
La faza de proiect tehnic se va incheia conventie de uz si servitute privind amplasarea si accesul la instalatiile
proiectate pe domeniu privat.
Dimensionarea instalatiilor proiectate s-a realizat in concordanta cu datele solicitate in chestionarul energetic
anexat, in minuta incheiata intre beneficiar, repr. CEZ DISTRIBUTIE SA si repr. Firmei de proiectare si cu
datele puse la dispzitie de SC CEZ DISTRIBUTIE SA .
Solutiile de racordare a noului utilizator sunt propuse conform Ghidului pentru stabilirea solutiilor de
racordare pentru noii utilizatori al SC CEZ DISTRIBUTIE SA.

Cap.10.Concluzii :
Analiza comparativa a solutiilor se regaseste anexata in prezenta documentatie.
Proiectant,