Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA DE PROIECTARE

la Gradinita nr. 1 situata in Oradea pe Str. Iuliu Hossu, nr. 37 REABILITARE SI EXTINDERE
Date generale:
1.

Denumirea obiectivului de investiii :

ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA EXPERTIZA


TEHNICA, STUDIU GEOTEHNIC, AUDIT ENERGETIC, DOCUMENTATII PENTRU
OBTINERE AVIZE SI ACORDURI, SF, PT, CS, DE, DTAC, PENTRU OBIECTIVUL:
REABILITARE SI EXTINDERE CLADIRE LA GRADINITA NR. 1
2.
3.
4.
5.

Faza supus contractrii: Expertiza Tehnica, Audit Energetic, Studiu Geotehnic


Documentaii pentru obinere avize i acorduri, SF, PT, CS, DE, DTAC
Amplasamentul: judeul Bihor, localitatea Oradea, Str. Iuliu Hossu, nr. 37
Titularul investiiei: Administratia Imobiliara Oradea
Beneficiarul investiiei: Administratia Imobiliara Oradea

Situaia existent:
In prezent cladirea in care a functionat Gradinita nr.1 se afla intr-o stare avansata de degradare,
fiind absolut necesara reabilitarea ei.
Scopul interveniei:
Pentru functionarea gradinitei in conditii optime cu un numar de max.5 grupe (cca. 75 copii) : 2
grupe cu program prelungit si 3 grupe cu program normal si pentru asigurarea unei stari tehnice
corespunzatoare si a unui climat optim desfasurarii activitatilor educationale conform normelor in
vigoare , sunt prevzute a fi derulate urmtoarele lucrri:
Suprafata terenului este de 1183 mp.
Suprafata construita a imobilului aflat pe teren in prezent este de 431mp
- Demolarea cladirii cu incaperile 1,2,3,4si 5 conform Releveu anexat si a depozitelor din
incinta gradinitei aflate in stare avansata de degradare
- Extinderea cladirii existente astfel incat in gradinita sa functioneze 6 grupe de copii.
- Reparatii capitale la instalatiile sanitare
- Executie instalatie de incalzire si stabilirea modului optim si economic de alimentare cu
energie termica.
- Reparatii capitale instalatia electrica si asigurarea sporului de putere, astfel incat in cazul in
care pe viitor va fi necesara amplasarea unei masini de gatit.
- Reparatii capitale interioare : recompartimentari dupa cum urmeaza: - sali de grupa, sala de
mese , oficiu pentru spalat vase , oficiu pentru distributie mancare (prevazut in suprafata
mai mare astfel incat sa se aiba in vedere faptul ca pe viitor va fi necesara si o bucutarie),
izolator , grupuri sanitare aferente numarului de copii , vestiar pentru personal, grupuri
sanitare pentru personal, cabinet metodic si birou administrativ.
- Dotarea curtii gradinitei cu echipamente de joaca.
- Inlocuire acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla, inclusiv instalatie de
protectie impotriva trasnetelor si opritori de zapada.
- Montarea jheaburilor si burlanelor cu racordarea acestora la canalizarea pluviala

Executia instalatiei de canalizare pluviala pana la primul camin la limita de proprietate,


Refacere fatada: desfacere si refacere tencuiala exterioara,
Reabilitarea termica a cladirii - termosisteme pentru fatada, numai daca auditul energetic al
cladirii concluzioneaza asupra necesitatii realizarii acestora,
Executarea finisajelor exterioare cu tencuiala nobila,
Inlocuirea tmplriei interioare si exterioare cu tamplarie din PVC si geam termopan
(ferestre si ui exterioare),
Refacerea trotuarului de protectie pe tot conturul cladirii.
Amenajarea curtii si refacerea imprejmuirii.

Documentatiile solicitate a fi elaborate:


- Expertiza tehnica, Studiu Geotehnic
- Audit energetic aferent cladirii
- Documentatii pt obtinere avize si acorduri, potrivit Certificatului de Urbanism
cerintelor pentru fiecare avizator in parte)
- SF
- PT, CS, DE
- DTAC
** Se impune verificarea proiectului pe specialitati de verificatori tehnici atestati.

(conform

Termene si condiii de realizare :


Proiectantul va redacta lucrarea astfel:
2 exemplare documentatie pentru demolare
3 exemplare faza de Expertiza Tehnica si Studiu Geotehnic
3 exemplare faza de Audit Energetic
3 exemplare faza SF
3 exemplare faza PT+CS+DE din care 1 exemplar Confidential
2 exemplare faza DTAC
Proiectul se va preda si pe suport electronic (CD) 3 exemplare
Termen de predare:
- ETAPA I : Expertiz tehnic, Studiu Geotehnic, Audit Energetic, Documentatii pentru obtinere avize
si acorduri: 10 zile calendaristice de la semnarea contractului
- ETAPA II : SF 20 zile calendaristice de la obtinerea avizelor si acordurilor necesare
- ETAPA III: DTAC, PT, DE, caiet de sarcini i documentaia standard pentru organizarea licitaiei
pentru achiziia lucrrilor de execuie: 30 zile calendaristice de la data aprobrii SF.
Cristian Beltechi

Tunde Benyovszki

Marcela Halasz

Director General

Director General Adjunct

Sef Serviciu
Intocmit
Ionescu Diana