Sunteți pe pagina 1din 26

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea

asezământului cultural comuna Dumitra, sat


Dumitra judeţul Bistriţa-Năsăud

CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZITIA


PUBLICA DE LUCRARI DE EXECUTIE

1 | Pa gi n
aDATE GENERALE

DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTITII


Reabilitarea, modernizarea şi dotarea asezământului cultural comuna Dumitra, sat
Dumitra judeţul Bistriţa-Năsăud

AMPLASAMENT
Comuna Dumitra, sat Dumitra judeţul Bistriţa-Năsăud

TITULARUL INVESTITIEI
UAT Dumitra judeţul Bistriţa-Năsăud

BENEFICIARUL INVESTITIEI
- pe perioada realizarii investitiei: Compania Naţională de Investiţii - „C.N.I.” S.A.
- dupa realizarea investitiei: UAT Dumitra judeţul Bistriţa-Năsăud

SCOPUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI


Prezentul caiet de sarcini detaliaza cerintele beneficiarului privind executia pentru
obiectivul de investitii “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea asezământului cultural
comuna Dumitra, sat Dumitra judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Ofertele care nu vor respecta integral cerintele prezentului Caiet de Sarcini vor fi
considerate neconforme potrivit prevederilor art. 36 alin, (2) lit. a) din HG 925/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare si, pe cale de consecinta, vor fi respinse.
Se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor:
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile
ulterioare;
Legea nr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
Hotararea Guvernului nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordin nr. 691/1459/288 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind performanta energetica a cladirilor;
Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind perforrnanta energetic a a cladirilor;
Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ
P100-1/2013

Reabilitarea si modernizarea clădirii căminului cultural va consta în următoarele


solutii:
Îndepărtarea straturilor degradate ale pietrei din fundatii, curătarea fundatiei pe toată
adâncimea si cămăsuirea armată, la exterior a acestora cu un beton impermeabil;
Ruperea capilaritătii la nivelul bazei peretilor, prin intermediul unei hidroizolatii realizate
folosind batoane din siliconati;
2
Realizarea unui dren perimetral care să îndepărteze apa freatică din zona fundatiilor;
Realizarea unor trotuare perimetrale cu o lătime de 1.0 m cu pantă spre exterior, respectiv
refacerea trotuarului din zona străzii refolosind sistemul rutier existent;
Refacerea corespunzătoare, începând de la fundatii, a peretelui nordic deplanat ti fisurat;
Îndepărtarea tencuielilor degradate sau afectate de igrasie, uscarea zidăriei ti refacerea
tencuielilor cu materiale care sa permită „aerisirea”;
Desfacerea integrală a învelitorii;
Desfacerea integrală a pardoselilor interioare;
Desfacerea lambriurilor din zona sălii de spectacole ti a placărilor cu faiantă;
Desfacerea scenei de lemn si refacerea acesteia la o cotă inferioară;
Desfacerea integrală sarpantei si planseelor din lemn si beton, exceptând planseele peste
parter din zona axelor [3-4]X[A-B], planseul de beton de la supantă si sarpanta si planseul
din zona axelor [5-6]X[A-E].
Desfacerea partială a peretelui din axul 4 ti prevederea, în locul zidăriei care se desface, a
unui cadru înlocuitor din beton armat.
Realizarea unei centuri continue din beton armat la partea superioară a peretilor portanti;
Realizarea unei sarpante si a unor plansee din beton si lemn conform indicatiilor din
Volumul II - Rezistentă;
Desfacerea tuturor tâmplăriilor interioare si exterioare si prevederea unor tâmplării noi din
PVC culoare stejar închis cu geam termoizolant la exterior, respectiv din lemn la interior;
Prevederea pe peretii interiori a unor tencuieli din glet de ipsos fin drifcuite si a unor
zugrăveli lavabile. La partea inferioară a peretilor din încăperile umede si oficiu se va
realiza o placare cu faiantă, până la înăltimea de 2,1m, iar în sala de spectacole se vor
prevedea lambriuri din PFL melaminat pe înăltimea de 1,5m;
Placarea planseelor de lemn cu tavane alcătuite din plăci de gips-carton rezistente la foc pe
structură metalică;
Termoizolarea anvelopei clădirii după cum urmează:
Pereti – polistiren expandat cu grosimea de 5 cm;
Plantee si sarpantă – saltele de vată minerală bazaltică cu grosimea de 10 cm între
elementele structurale din lemn;
Planseu peste hol acces (P12) – polistiren expandat cu grosimea de 5 cm;
Șpaleți uși și ferestre exterioare – polistiren extrudat cu grosimea de 3 cm;
Prevederea unei învelitori noi din tablă cutată vopsită;
Realizarea și menținerea în stare de funcționare a sistemului de colectare a apelor de pe
acoperiș și îndepărtarea lor prin rigole spre rigola stradală adiacentă.

Reabilitarea și modernizarea clădirii grupului sanitar va consta în următoarele soluții:


Realizarea unor trotuare perimetrale cu o lățime de 1.0 m cu pantă spre exterior;
Îndepărtarea integrală a finisajelor interioare și exterioare;
Desfacerea tuturor tâmplăriilor interioare și exterioare și prevederea unor tâmplării noi din
PVC culoare stejar închis cu geam termoizolant la exterior, respectiv din lemn la interior;
Recompartimentarea interioară pentru realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu
handicap;
Desfacerea tavanelor și refacerea acestora prin placare cu plăci din gips carton rezistente la
foc pe structură metalică;
Termoizolarea anvelopei clădirii după cum urmează:
Pereți – polistiren expandat cu grosimea de 5 cm;

3
Planșeu – saltele de vată minerală bazaltică cu grosimea de 10 cm între elementele
structurale din lemn;
Șpaleți uși și ferestre exterioare – polistiren extrudat cu grosimea de 3 cm;
Desfacerea și înlocuirea învelitorii cu o învelitoare nouă din tablă cutată vopsită;
Realizarea și menținerea în stare de funcționare a sistemului de colectare a apelor de pe
acoperiș și îndepărtarea lor prin rigole spre rigola stradală adiacentă.

DESCRIEREA CONSTRUCTIVĂ, FUNCTIONALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ


Regim de înălțime – Parter + Etaj
Prin proiectul de față se dorește reabilitarea, modernizarea, și dotarea căminului cultural și
a grupurilor sanitare aferente cu o suprafață construită totală de 591,28 m2.
Căminul Cultural va răspunde tuturor necesităților funcționale specifice, atât din punct de
vedere funcțional cât și din punct de vedere al bunei exploatări. Sala de spectacole și
anexele, beneficiază de o iluminare și o ventilare corespunzătoare a spațiilor determinate și
de orientarea construcției.

CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI:
Bilanț teritorial:
S teren = 1.889,00 m2
Sc cămin cultural = 540,00 m2
Sc anexă grupuri sanitare = 51,28 m2
Sc totală = 591,28 m2
Sd cămin cultural = 860,13 m2
Sd anexă grupuri sanitare = 51,28 m2
Sd totală = 911,41 m2
Suprafață terasă exterioară parțial acoperită = 214,05 m2
Suprafață alei carosabile și parcări = 341,88 m2
Suprafață alee pietonală = 14,80 m2
P.O.T. existent = 31,30 %
C.U.T. existent = 0,482
P.O.T. propus = 31,30 %
C.U.T. propus = 0,482

Construcția proiectată se încadrează la:


CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C
CLASA DE IMPORTANȚĂ III
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC III

Funcţiuni (propunere):
PARTER
BIROU 25.61 m2
HOL 13,18 m2
DEPOZIT 8,31 m2
HOL 19,19 m2
SALĂ FESTIVITĂȚI SECUNDARĂ 56,38 m2
SALĂ FESTIVITĂȚI PRINCIPALĂ 233,10 m2
4
VESTIAR ARTIȘTI 15,18 m2
SCENĂ 44,40 m2
DEPOZIT 15,41 m2
OFICIU 23,48 m2
DEPOZIT 7,78 m2
HOL ACCES 5,90 m2
TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ DEMISOL 470,18 m2

ETAJ
SALĂ MUZEU 57,15 m2
DEPOZIT 13,11 m2
HOL 5,58 m2
SCĂRI ACCES ETAJ 8,31 m2
SUPANTĂ 116,28 m2
HOL 4,15 m2
TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ DEMISOL 204,58 m2

GRUPURI SANITARE
GRUP SANITAR FEMEI 11,40 m2
HOL 6,07 m2
GRUP SANITAR BĂRBAȚI 11,52 m2
GRUP SANITAR PERS. CU HANDICAP 4,15 m2
TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ DEMISOL 40,55 m2

Finisaje interioare propuse:


- Pardoseli - în toate încăperile se va executa o șapă de egalizare peste placa de
beton armat pentru a se putea realiza finisajele după cum urmează:
- gresie în toate încăperile exceptând scena, vestiarul de artiști, sala muzeu și supanta;
- parchet stratificat pe scenă, în vestiarul de artiști, sala muzeu și la supantă;
- gresie pentru exterior în holul de acces;
- Pardoselile peste sol vor fi impermeabilizate corespunzător;
- Pereții și tavanele vor fi zugrăvite cu vopsele lavabile în culori deschise, iar în grupurile
sanitare și oficiu se vor placa pereții cu faianță până la cota +2,10m;
- În sălile de spectacole se vor placa pereții cu lambriuri din PFL melaminat.

Intervenții la infrastructură:
Intervențiile structurale la nivelul infrastructurii sunt următoarele:
Cămășuirea armată a fundațiilor existente pe fața exterioară;
Realizarea unei fundații continue noi pentru peretele calcan din axul 7;
Realizarea unor trotuare de protecție etanșe pe tot perimetrul clădirii;

Sub peretele calcan din axul 7 se va realiza o fundație continuă de lățimea de 75 cm.
Fundațiile vor fi realizate cu o centură la baza blocului de fundare respectiv cu elevație
armată.
Toate fundațiile noi se vor realiza din beton clasa C16/20 permeabilitate P4/10 și se vor
arma cu armătură Bst500S-B.
5
Fundațiile existente se vor cămășui cu beton clasa C16/20 cu grosimea de 10 cm, armat cu
plase sudate STPB Ø6/100/100. Plasele sudate vor fi prinse de conectori 4Ø8/mp fixați
prin ancore chimice în pereții existenți. Premergător realizării cămășuirilor se va curăță
zidăria în rosturile orizontale și verticale prin periere cu peria de sârmă pe o adâncime de 2-
3 cm, respectiv se vor spăla/sufla cu aer sub presiune de impurități, iar apoi se va amorsa
cu substanțe omologate. Premergător turnării betonului se va umezi ușor suprafața
pereților. Executarea cămășuirilor se va realiza tronsonat pe lungimi de 2..3 m pentru a nu
slăbi rezistența acestora. Între tronsoanele de lucru curente se vor lăsa libere două
tronsoane.

Suprastructură:
Se va realiza o impermeabilizare în masă a bazei pereților de pe întreg perimetrul clădirii
folosind batoane de siliconați după cum urmează:
Se îndepărtează mortarul pe o înălţime de minim 200mm. Se alege un rost de zidărie la o
înălţime minimă de 150 mm deasupra terenului/planşeului. Dacă planşeul este din beton,
găurile se execută în cel mai apropiat rost de zidărie deasupra acestuia.
Găurile se execută din exterior sau din interior, dar numai dintr-o singură parte.
Găurile se dau cu un burghiu de 22 mm, orizontal, în rostul de mortar, la 110 mm una de
cealaltă. Ultimii 25 mm de zid nu se găuresc.
Fiolele se congelează înainte de execuţia găurilor; se scot din cămaşa de plastic şi se
introduc pe rând în fiecare gaură, până la umplere. Această operaţie se repetă de încă trei
ori (în total 4 operaţii).
Indiferent de direcţia din care s-au executat găurile (din exterior sau din interior) funcţie de
situaţia concretă a fiecărei lucrări acestea se vor utiliza o perioadă de timp ca orificii de
ventilaţie.
Dacă zidurile afectate de igrasie sunt decopertate de tencuieli atunci găurile se pot umple
cu mortar imediat după terminarea tratamentului.
Găurile se plombează integral cu un mortar tip şapă M-100 T .
Dacă tencuiala nu este degradată de igrasie, ea se poate păstra şi poate fi vopsită după
uscare. în acest caz găurile vor fi utilizate un timp ca orificii de ventilare a zidului, după
care se vor umple în totalitate. în timpul uscării zidurilor, pot apare pete de săruri ce se
îndepărtează uşor cu o perie uscată.
În ambele situaţii de aplicare din exterior sau interior, pentru evitarea ocolirii tratamentului,
se execută închideri verticale pe 1 m înălţime la extremităţile zonelor tratate.
Tencuielile degradate, după înlăturare se înlocuiesc cu altele noi folosind mortar de
ciment /nisip 1/3, sau mortar cu var.
Redecorarea trebuie aplicată cât mai târziu posibil - minim trei luni - pentru ziduri de 30
cm grosime.
Se vor realiza sâmburi de beton armat de bordare a zidăriilor noi. Sâmburii se vor arma cu
carcase de armătură format din bare longitudinale din oțel Bst500S-B și etrieri transversali
din oțel OB37, fiecare bară longitudinală va fi în colț de etrier. Clasa betonului în sâmburi
și stâlpi va fi de C20/25.
Peretele din axul 7 se va înlocui în totalitate. Alți pereți vor suferi modificări parțiale prin
înlocuirea zidăriei. Suprafața superioară a pereților existenți se va curăța de impurități și se
va realiza o centură de beton armat cu înălțimea de 25 cm și lățime identică cu grosimea
peretelui existent. Buiandrugii și centurile se vor realiza din beton clasa C20/25 și se vor
armat cu carcase de armătură format din bare longitudinale din oțel Bst500S-B și etrieri

6
transversali din oțel OB37. În centuri se vor îngloba armături de legătură respectiv ancoraje
pentru fixarea elementelor șarpantei.
Planșeul de peste parter se va realiza din beton armat monolit cu beton clasa C20/25 si
armături Bst500-B si OB37.
Grinzile de peste supantă și de peste sala mică se vor înlocui cu grinzi de beton clasă
C20/25 armate cu bare longitudinale Bst500-S și etrieri OB37. Pe axul 4 între axele C și D
se va realiza o grindă de beton cu secțiunea de 35x124 cm care va permite eliminarea unui
stâlp existent și realizarea unui gol cu dimensiunile 509x282 cm pentru a conecta cele două
încăperi adiacente.
Acoperișul structurii va fi de tip șarpantă din lemn ecarisat pe scaune în două ape cu
învelitoare din tablă metalică între axele 1-4 și șarpantă cu structură din ferme de lemn
ecarisat în două ape, cu același tip de învelitoare între axele 4-7.
Elementele fermelor de lemn sunt solidarizate cu plăcuțe metalice și buloane clasa 6.6
ancorate de centuri și grinzi cu ancoraje metalice.
La realizarea structurii șarpantei se va folosi lemn de brad de calitatea I-a, clasa de
rezistență C24 respectiv C30 pentru ferme (confrom EN 338).
Toate elementele de lemn vor fi tratate împotriva acţiunii bacteriilor (antiseptizare) şi
ignifugat pentru reducerea riscurilor. În mod obligatoriu elementele de lemn din apropierea
coşului de fum vor fi tratate special cu vopsea ignifugă termospumantă.
Elementele de lemn care sunt în contact direct cu elemente de beton sau de zidărie se vor
hidroizola prin prevederea unui strat de carton bitumat pe toată suprafața de contact al
acesteia.

Instalaţii de alimentare cu apă rece şi caldă


Pentru alimentarea cu apă de consum se vor folosi numai surse a căror apă
îndeplineşte condiţiile de potabilitate – Legea 458/2002 cu anexele 1, 2 şi 3. Se va face o
analiza a apei pentru a vedea daca indeplineste conditiile de potabilitate, iar in cazul in care
nu le indeplineste se vor lua masuri pentru tratarea acesteia. Clădirea dispune de
următoarea echipare cu obiecte sanitare şi accesorii:spalator in oficiu, iar in grupul sanitar
vase de closet cu rezervor montat la semiînălţime, lavoare, pisoare iar pentru persoanele cu
dezabilitati s-a prevazut un grup sanitar special. Distanţele minime de amplasare, precum şi
cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi cele indicate în STAS 1504. Apa rece de
consum menajer se va asigura de la reţeaua de apă a localităţii Dumitra, prin intermediul
unui camin de apometru.
Apă caldă de consum va fi asigurată de catre două boilere electrice cu capacitate de
50 litri, unul fiind amplasat în oficiu iar celălalt în grupul sanitar pentru persoane cu
handicap. Reţeaua de alimentare cu apă caldă şi rece din interiorul băilor se va realiza din
ţeavă de polipropilena cu insertie de fibra compozita şi se va poza îngropat în pereţi şi se
vor izola cu izolaţie de 9mm.
Distribuţia apei reci şi apei calde de consum se va realiza ramificat pentru obiectele
sanitare, conductele de distribuţie a apei reci vor fi pozate pe trasee comune cu conductele
de distribuţie a apei calde şi vor fi termoizolate. Conductele se vor fixa de elementele de
construcţie prin intermediul unor brăţări de dimensiunea tronsonului calibrat.
S-au prevăzut armaturi de închidere şi reglaj:
- pe conducta de alimentare cu apă rece la intrarea în clădire
- pe conductele de legătură a obiectelor sanitare.
7
Instalaţii interioare de canalizare ape uzate menajere
La realizarea instalaţiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor
utiliza ţevi din PP pentru coloane de ape uzate menajere interioare şi tevi din PVC-KG
pentru conductele îngropate sub placă şi cele exterioare. Apele menajere vor fi evacuate la
rețeaua stradală de canalizare menajeră cu ajutorul reţelei de canalizare menajeră de
incintă, alcatuita din tuburi de PVC-KG si un camine de beton cu Dn 400mm respectiv Dn
1000mm.
La amplasarea conductelor şi la alegerea traseelor şi a modului de montaj s-a ţinut seama
de recomandările Normativului I9. Astfel s-a asigurat conductelor o pantă continuă, care să
permită scurgerea apelor uzate prin gravitaţie, respectându-se gradul de umplere maxim
admis de 0,65.
Apele uzate menajere sunt evacuate din obiectele sanitare ale clădirii, prin sifoanele
acestora şi apoi orizontal până la coloană. Toate conductele de legătură se vor monta cu
pantă prevăzută în breviarul de calcul pentru o corectă descărcare a apei uzate menajere
din obiectul sanitar.
Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legătură a obiectelor sanitare la
coloane s-au determinat din condiţiile funcţionale şi constructive, iar diametrul coloanei de
canalizare din condiţii constructive şi hidraulice comform STAS 1795.
Pentru evacuarea apelor de pe suprafeţa pardoseli, din grupul sanitare, s-a prevăzut sifon de
pardoseală, menţinerea gărzii hidraulice la acest sifon se va realiza prin racordarea un
obiect sanitar cu utilizare frecventă. Condensul de la unitatile interiorare de climatizare va
fi preluat su ajutorul tuburilor PP pozate sub termoizolatie si se va deversa la nivelul
soclului pe sol.
In oficiu s-a prevazut sifoane de pardoseala Dn110 cu iesire verticala.
Ventilarea coloanelor de canalizare se va face cu conducte de ventilare realizate prin
prelungirera coloanelor verticale până deasupra învelitorii şi protejate la partea superioară
cu o căciulă de protecţie, acolo unde nu este posibil se vor prevedea aeratoare cu
membrana.
Se vor prevedea tuburi (piese) de curăţire la schimburi de direcţie, la ramificaţie greu
accesibilă pentru curăţarea din alte locuri, precum şi pe trasee rectilinii lungi, la distanţele
indicate în „Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare I9-94”. Pe
coloanele de scurgere s-au montat şi piese de curăţire la 0.6 m faţă de suprafaţă finită a
pardoselii.
Reţeaua de canalizare menajeră proiectată în interiorul incintei se va realiza cu ajutorul
unui căminelor de beton cu Dn 400 respectiv Dn 800 şi condusă spre bazinul vidanjabil de
12 mc utili.
Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare exterioară se determina în funcţie de
următoarele elemente:
- cota de ieşire a conductelor de canalizare din interiorul clădirilor, care determină cota
radierului căminului de racord la canalizarea exterioare
- cota de îngheţ a pământului care variază între 0,8 şi 1m pentru diferite zone climatice în
ţară
- pantele de montare a tuburilor de canalizare exterioare, care trebuie să asigure curgerea
apelor uzate cu nivel liber
- ordinea unor obstacole naturale sau coborârea cotei de amplasare a tuburilor de canalizare
la intersecţia cu traseele altor reţele exterioare, ca de ex. cele de alimentare cu apă rece,
caldă, canale termice, conducte de gaze, cabluri electrice, telefonie.
8
Instalaţii de canalizare ape pluviale

Evacuarea apelor meteorice se va face pe exteriorul clădirii printr-un sistem de jgheburi şi


burlane verticale cu funcţionare gravitaţională. Acestea vor fi preluate de rigola perimetrala
si conduse spre santul stradal.
Pentru evitarea patrunerii apei din panza freatica la fundatii, s-a prevazut un dren
perimetral din tuburi de PVC Dn 110 mm, perforat ,si camine de PVC-KG Dn400mm.
Tuburile de dren se vor poza intr-un strat de pietris cu rol de filtru invers, invelite intr-un
material geotextile, peste care se va pune nisip; acestea vor conduce apa spre caminul de
pompare al drenului, de unde cu o pompa submersibila se va pompa periodic apa in santul
stradal.

Instalatii stingere incendiu

Alimentarea cu apă pentru incendii: hidrantii exteriori se vor alimenta cu apă de la rețeaua
stradală de apă, presiunea necesară asigurându-se de la rețea.
Necesarul (debite maxime) de apa pentru incendiu
(ipoteza cea mai defavorabila a unui incendiu)
Hidranti interiori
Nu sunt obligatorii instalații de hidranți interiori deoarece numărul utilizatorilor este mai
mic de 200 prsoane, iar suprafața construită este mai mică de 600 mp, potrivit prevederilor
art. 4.1. din Normativul P 118/2-2013.
Hidrantii exteriori
Conform normativul P 118/2-2013, art. 6.1 este obligatorie echiparea tehnica cu hidranti
exteriori. Stingerea din exterior presupune un debit de apă de 5 l/sec potrivit prevederilor
din anexa 7 la Normativul P 118/2-2013, iar timpul teoretic de functionare este de 120
minute conform art. 6.19. a normativului P118/2-2013. Apa necesară stingerii incendiului
din exterior se va asigura de la rețeaua de apă stradală.
Surse potentiale de aprindere si imrejurarile preliminare care pot determina sau favoriza
aprinderea
Surse de aprindere:
surse de aprindere cu flacara (chibrit, bricheta, etc)
surse de aprindere de natura electrica (scurt circuit,electricitate statica, effect termic al
curentului electric)
surse de aprindere naturala (trasnet)
Mijloace care pot produce sursa de aprindere:
mijloace de iluminat electric(corpuri de iluminat)
conductori si aparate de intrerupere si control (conductori electrici, comutator, intrerupator,
prize de current, sigurante fuzibile)
aparate electrice
Conditii preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea
avarie la instalatia de gaz
exploatarea instalatiilor electrice defecte sau improvizate
aparate electrice lasate in functiune
fumatul in locuri cu pericol de incendiu
sisteme de incalzire defecte sau improvizate
nereguli organizatorice
9
accidente urmate de incendiu
catastrofe, fenomene naturale cum ar fi cutremure
actiuni intentionate: camuflarea unor actiuni grave, folosirea intentionata a surselor de
aprindere pentru generarea incendiului, crearea intentionata sau din culpa a conditiilor de
generat incendiu.
Masuri stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanti
Instalatiile electrice vor trebui sa aiba asigurat gradul de protectie corespunzator
categoriei de mediu si pericol existent conform normativului I7/2000 si protejate prin
dispozitive de protectie impotriva supracurentilor datorati scurtcircuitelor.
Toate carcasele metalice ale utilajelor si instalatiilor actionate electric vor fi legate
la pamant.
La sfarsitul programului de lucru se va asigura:
curatirea locului de munca;
evacuarea tuturor deseurilor si gunoaielor de orice natura;
punerea in functiune a iluminatului de siguranta.

Se interzice:
Folosirea in stare defecta a instalatiilor si echipamentelor electrice si consumatorilor de
energie electrica de orice fel precum si cele uzate sau improvizate;
Executarea si intretinerea sau repararea instalatiilor electrice de catre personal neautorizat
sau necalificat;
Folosirea sigurantelor fuzibile si a dispozitivelor de protectie defecte, improvizate sau cu o
rezistenta mai mare decat cea stabilita pentru instalatiile, aparatele si echipamentele
respective;
Este interzisa supraincarcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decat
permite capacitatea instalatiei;
Fumatul si folosirea focului deschis in incaperile in care exista pericol de incendiu

Instalaţia de încălzire
În sala de festivități principală există și funcționează o instalație de încălzire, instalație
alcătuită din termosuflante alimentate cu gaz lichefiat din sursă existentă (rezevor de butan
gaz în exteriorul clădirii). Această instalație nu face obiectul prezentei documentații.
Încălzirea celorlalte spaţii din clădire fac obiectul prezentei documentații. Pentru încălzirea
acestora s-a optat pe soluția de încălzire electrică cu ajutorul panourilor radiante electrice
montate pe tavanul spațiilor.
Necesarul global de energie termică pentru încălzire s-a calculat conform standardelor în
vigoare SR 1907/1-02, SR 1907/2-02 pentru Ti=+18ºC...+20ºC, Te=-21ºC.
Asfel s-au prevăzut panouri radiante cu puteri de 600 W si 1000 W, panouri ce vor fi
comandate de termostate și alimentate electric de la tablou electric general pe circuite
monofazate 230V. Panourile radiante au fost poziționate pe tavanul încăperilor în strânsă
corelare cu corpurile de iluminat. Amplasarea acestora se regăsește în partea desenată.
Instalația de climatizare
Pentru racirea aerului in timpul verii in sala de festivități principală, s-a adoptat
solutia de racire cu sistem multisplit. In sala de festivități principală s-au prevazut patru
aparate de aer conditionat cu puterea de racire de 12000 BTU/h, respectiv 18000 BTU/h.
Unitatea exterioara aferenta celor patru unitati interioare se va amplasa in exteriorul
cladirii.
10
Agentul de răcire folosit în instalație va fi R 410A. Legăturile dintre unitățiile interioare și
cea exterioară se vor realiza cu ajutorul conductelor de cupru preizolate. Dimensiunile si
traseul acestora se regasesc în partea desenată a documentației.
măsuri de protecţia muncii şi p.s.i.
În execuţie se vor respecta indicaţiile cu privire la tehnologia de execuţie, modul de
depozitare şi manipulare a materialelor, precum şi normele de protecţia muncii.
la elaborarea documentaţiei s-au avut în vedere prevederile legale pe linie de protecţia
muncii şi de prevenire şi stingerea incendiilor.

Instalaţii electrice
Alimentarea cu energie electrică a investiţiei, din reţeaua furnizorului se va realiza conform
avizului de racord eliberat de S.C. Electrica S.A. la cererea beneficiarului. Racordul
electric se va realiza prin intermediul unui bloc de măsură şi protecţie trifazat amplasat în
exterior.
Din blocul de măsură şi protecţie trifazat (BMPT) se alimentează tabloul electric general
iar de la acesta se vor alimenta receptoarele electrice din cadrul investiţiei.
Proiectul stabileşte soluţiile tehnice şi condiţiile de realizare a instalaţiilor electrice
interioare în clădirea ce urmează a se construi, de la bloc de măsură şi protecţie trifazat
până la ultimul punct de consum.
Reţeaua de distribuţie interioară se realizează după schema de tip TN-S, în care
conductorul de protecţie distribuit este utilizat pentru întreaga schemă, de la bloc de măsură
şi protecţie trifazat până la ultimul punct de consum.
Instalaţia electrică este dimensionată pentru o putere instalată Pi = 61,750 kW , putere
absorbită Pa = 40,0 kW, tensiune de lucru U = 3 x 400/230V.
Coloana de alimentare a tabloului electric general se va executa în cablu de cupru armat
instalat subteran în şanţ amenajat. Pozarea cablului se va realiza la adancimea de 0.8 m, pe
pat de nisip de 10 cm, iar peste cablu se prevede banda avertizoare.
Tabloul de distribuţie va fi realizate pornind de la componente de instalare şi racordare
standard şi va fi testat în laborator. concepţia sistemului trebuie să fie validată prin
încercări conform normei sr en 60439.1. constructorul de tablou va prezenta buletin de
încercări care să ateste această conformitate.
Contorizarea se va realiza la nivelul blocului de măsură şi protecţie trifazat.

11
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ ŞI DISTRIBUŢIA

Din tabloul electric general se vor alimenta receptoarele electrice de la parter si tabloul
electric secundar de la etaj respectiv tabloul din grupul sanitar.
Instalaţia electrică interioară se va executa din conductoare de cupru FY trase în tuburi de
protecţie IPY, montate îngropate în elementele de contrucţie.
Conductoarele folosite la circuitele de iluminat sunt din cupru izolat cu PVC, pentru
instalaţii fixe, tip FY 1,5 mmp, montate în tuburi de protecţie IPY, montate îngropate în
elementele de contrucţie. Comutatoarele şi întreruptoarele se montează în doze de aparataj
montate îngropat. În tabloul electric, pentru protecţia circuitelor de iluminat sunt prevăzute
întreruptoare automate bipolare de 10 A.
Prizele utilizate sunt cu contact de protecţie montate în doze de aparataj montate
aparent. Conductoarele folosite sunt din cupru izolate cu PVC, pentru instalaţii fixe, tip FY
2,5 mmp montate în tuburi de protecţie IPY, montate îngropate în elementele de contrucţie.
În tabloul electric pentru protecţia circuitelor de priză se prevăd întrerupătoare automate
bipolare de 16 A cu protectie diferentiala de 30 mA.
Protecţia contra şocurilor electrice se realizează prin legare la conductor de protecţie.
Tabloul electric se va lega la priza de pământ artificială prin intermediul conductorului de
protecţie. Pentru mărirea protecţiei contra şocurilor electrice, întrerupătorul general din
tabloul electricva fi prevăzut cu o protecţie prin deconectare automată la curenţi de defect
(întrerupător diferenţial), cu declanşare la curenţi de defect de 100 mA. S-a avut în vedere
realizarea unei selectivităţi a protecţiei.

INSTALAŢIA DE ILUMINAT
În urma analizării încăperilor investiţiei s-au stabilit următoarele niveluri de iluminare în
funcţie de destinaţia încăperilor:
Nivel de iluminat Tipuri de sarcina sau
[lx] activitate vizuală
300 Sala festivitati
200 Grupuri sanitare
200 Vestiar
100 Hol
În grupurile sanitare se prevăd corpuri de iluminat cu grad de protecţie IP44 de tip aplice
de tavan de 18 W. Pe hol se prevăd corpuri de iluminat fluorescente de tip 2x26 W, cu
montaj aparent având balast electronic. Pentru iluminatul din oficiu se folosesc corpuri de
iluminat fluorescente rezistente la praf şi umezeală având grad de protecţie IP65, având
balast electronic.
In sala de festivitate se prevad corpuri de iluminat cu montaj aparent avand lampa de 2x26
W si corpuri de iluminat suspendate cu iodura metalica de 70 W.
Pe terase se prevede corp de iluminat de tip aplică de perete având lampa fluorescente cu
grad de protecţie IP65.
Comanda surselor de iluminat se face cu comutatoare şi întreruptoare montate îngropat.
Înălţimea de montare a comutatoarelor şi întreruptoarelor este de 1 m de la nivelul
pardoselii finite.

ILUMINATUL DE SIGURANŢĂ PENTRU EVACUARE


12
Conform Normativului I7/11 – S-a prevazut iluminat de securitate pentru marcarea cailor
de evacuare si iluminatul de securitate pentru interventi cf. art. 7.23.7. si 7.23.6.
Alimentarea iluminatului de siguranta este asigurat din acumulatoare, cu dispozitive locale
de comutare automată.Corpurile pentru iluminatul de siguranta sunt echipate cu 2 tuburi
fluorescente 8 W şi acumulatoare cu autonomie 1h. Cele pentru marcarea ieşirilor vor avea
inscripţia EXIT, iar cele pentru marcarea căilor de evacuare vor avea inscripţionat o
săgeată indicatoare.
Iluminat de securitate impotriva panicii:
Avand in vedere ca unele spatii depasesc suprafata de 60 m, s-a prevazut iluminat de
securitate impotriva panicii conform Normativului I7/11, art. 7.23.9.
Corpurile de iluminat care au rol de securitare impotriva panicii se vor integra in iluminatul
normal al spatiilor respective si vor fi echipate cu kit de emergenta.
Iluminat de securitate pentru interventii:
S-a prevazut iluminat de securitate pentru interventii conform Normativului I7/11, art.
7.23.6. Corpurile de iluminat pentru continuarea lucrului trebuie integrate in iluminatul
normal al spatiilor respective, dar trebuie sa le asigure punerea in functiune la intreruperea
iluminatului normal in timpul prevazut in tabelelul 7.23.1.
Sursa de alimentare de securitate trebuie aleasa astfel incat sa intre in functiune in timpul
mentionat in tabelul 7.23.1. si sa mentina alimentarea un timp min. de 1 h.
instalaţia de prize monofazate
În fiecare spaţiu se prevăd prize monofazate montate perimetral. În grupurile sanitare se
vor monta prize monofazice cu grad de protecţie IP44 la înălţimea de 1,5 m.
Pe circuit separat din tabloul electric se prevad alimentari monofazate pentru unitatea
exterioara de clima si centrala de detectie incendiu respectiv detectie efractie.
Toate prizele care se vor monta vor fi obligatoriu cu contact de protecţie şi se vor monta la
0,3 m de la suprafaţa pardoselii finite.

Instalaţia de protecţie contra şocurilor electrice

Pentru protecţia împotriva şocurilor electrice se va folosi o schemă de tip TN-S. Se va


monta o bară de egalizare a potenţialelor BEP din cupru, de secţiune 20x10 mm şi de
lungime 500 mm prevăzută cu borne pentru racordarea conductoarelor de
echipotenţializare, la care se vor lega:
conductorul principal de legare la pământ al tabloului general;
masele aparatelor fixe;
conductele instalaţiilor de apă dacă ele sunt metalice;
elementele metalice ale construcţiei;
instalaţia de paratrăznet;
Se vor lega toate carcasele receptoarelor prin conductoare de protecţie legat la pământ
alimentate în sistem L-N-PE. La BEP se conectează prin conductoare de cupru de secţiune
16 mmp, conductele de apă rece, instalaţia electrică (prin dispozitiv de protecţie la
supratensiuni montat în tabloul electric). Conductoare de echipotenţializare se conectează
la conducte prin intermediul unor brăţări metalice, prin contact direct. Bara de egalizarea a
potenţialelor se va lega la priza de pământ a instalaţiei electrice printr-un conductor de
cupru 16 mmp.
Legăturile echipotenţiale se realizează pentru obiectele metalice exterioare dacă ele
se află mai aproape de conductorul de coborâre decât distanţa de securitate S (întotdeauna
dacă S<1m), pentru coloane de gaz (când S<3 m) şi pentru antene (când S<10 m).
13
Legăturile se realizează între conductorul de coborâre şi:
- jgheabul orizontal metalic a apelor pluviale;
- alte elemente metalice de pe lângă traseul coborârii (geamuri metalice).
Aceste legături se realizează cu ajutorul pieselor de racordare plat-plat, bucăţi de platbandă,
fără a găuri conductoarele de coborâre. Deoarece protecţia diferenţială lucrează împreună
cu protecţia prin legare la PE este nevoie de legături electrice foarte bune la conductorul de
protecţie.
Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei se va verifica rezistenţa de dispersie a prizei de
pământ care trebuie să fie mai mică de 1 .

PRIZA DE PĂMÂNT
Se va executa o priză de pământ cu o valoare a rezistenţei la dispersie sub
1 deoarece aceasta va fi comună cu instalaţia de paratrăsnet cu următoarele caracteristici:
12 electrozi verticali tip OBO BETTERMANN cu secţiune în formă de stea de 1,5 m
lungime, îngropaţi la 0,9 m de la cota terenului amenajat la o distanţă medie de 3 m fiecare;
11 electrozi orizontali: platbandă din OlZn de 40x4 mm fiecare şi având o lungime medie
de 3 m fiecare.
La priza de pământ se vor lega prin conductorul de protecţie PE toate elementele metalice
ale clădirii, fundaţia, instalaţia de paratrăsnet, tabloul electric general. La executarea
instalaţiei se vor respecta cu stricteţe măsurile prevăzute în Normativ I7. Toate elementele
metalice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge în mod accidental
sub tensiune, se vor lega la conductorul de protecţie.

INSTALAŢIA DE PARATRĂZNET
Conform evaluarilor facute pe baza normativului I7/ 2011(a se vedea breviarul de calcul),
cladirea necesită un nivel de protecţie gradul normal IV. Pentru aceasa s-a optat pentru
realizarea unei instalatii de paratraznet cu dispozitiv PDA, cu montare pe un catarg
deasupra acoperisului avand conductoarele de coborare conectate la priza de pamant a
cladirii. Avand in vedere marimea cladirii se va monta in paralel cu cea mai inalta parte a
cladirii pe o tija de 3 metri inaltime un dispozitiv de captare echipat cu PDA cu avans de
amorsare de 60 microsecunde. Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ va fi sub
1 . Dispozitivul de protectie la trasnet va lega la priza de pământ prin intermediul a doua
piese de separatie. Fiecare coborâre va fi prevăzută cu piese de separatie.

SIGURANŢA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ


La executarea instalaţiei se vor respecta cu stricteţe măsurile prevăzute în Normativ
I7/2011 şi legea 319/06. Toate elementele metalice care în mod normal nu sunt sub
tensiune, dar care pot ajunge în mod accidental sub tensiune, se vor lega la conductorul de
protecţie. Aparatajul electric şi corpurile de iluminat vor fi verificate, astfel ca la punerea
lor sub tensiune să nu apară pericol de şoc electric. Este interzis a se pune sub tensiune
instalaţia neverificată sau provizorie. Pentru executarea lucrărilor la înălţime se vor utiliza
exclusiv schele sau platforme mobile, fiind interzisă utilizarea scărilor.

MĂSURI PSI
Instalaţia va fi executată conform normativului I7/2011. Nu au fost folosite materiale
combustibile. Nu se va lucra cu instalaţia protejată cu întrerupătoare improvizate. La
nevoie, întreaga instalaţie se poate deconecta (vezi schema monofilară). Se prevăd
stingătoare cu praf pentru tablouri. Se interzice modificarea fără acordul proiectantului a
14
caracteristicilor protecţiei (la suprasarcină şi la scurtcircuit).
Electricienii de exploatare şi operatorii autorizaţi vor fi instruiţi asupra măsurilor de
prevenire şi combatere a incendiilor în condiţiile concrete ale locului de muncă. În cazul
izbucnirii unui incendiu la instalaţia electrică, aceasta va fi deconectată imediat, luându-se
măsuri de localizare şi stingere a acestuia.

Lucrările de execuţie la instalaţia electrică vor fi efectuate numai de către electricieni


autorizaţi minim gradul II. În conformitate cu Legea 10/95 şi cu HG925/95 beneficiarului îi
revine responsabilitatea verificării proiectului la exigenţa Ie (A, B, C, D, E, F)

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant
propunerea tehnica si financiara. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii
tehnice. In acest sens, orice oferta prezentata va fi luata in considerare, dar numai in
masura in care propunerea tehnica se inscrie in limitele cerintelor din Caietul de Sarcini si
a Proiectului Tehnic aprobat.
Propunera tehnica ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in
prezentul Caiet de sarcini si in Proiectul Tehnic atrage descalificarea ofertantului.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a descalifica orice ofertant care nu
indeplineste cerintele impuse prin Caietul de sarcini si Proiectul Tehnic.
Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent
de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.
Ofertantul declarat castigator va intocmi 1 raport lunar (la fiecare 30 zile) privind stadiul
executiei lucrarilor.

DEFINITII
Antreprenor, executant, constructor - oferantul declarant castigator in cadrul procedurii de
atribuire;
Achizitor, Autoritate contractanta - Compania Nationala de Investitii SA, Piata Natiunilor
Unite, nr 9, bloc 107, sector 5, Bucuresti
Dirigintele de santier -reprezentantul Achizitorului, Autoritatii contractante

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE


La elaborarea ofertei se va tine cont de solutiile proiectate si se vor respecta obligatoriile
stipulate de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata, cu modificarile si
completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
rezistenta mecanica si stabilitate;
securitate la incendiu;
igiena, sanatate si mediu;
siguranta in exploatare;
protectie impotriva zgomot ului;
economie de energie si izolare termica;
15
Se vor prezenta toate documentele solicitate prin Caietul de sarcini. Propunerea tehnica
elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazut in Caietul de sarcini si in
Proiectul Tehnic. Cerintele prevazute sunt cerinte minim obligatorii. In situatia
nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind
neconforme. Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are ca efect descalificarea
Ofertantului. Oferta tehnica se va elabora in baza specificatiilor din prezentul Caiet de
sarcini, a proiectului tehnic, a normelor si normativelor tehnice din constructii in vigoare si
a documentelor care se anexeaza. Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat sa
asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile din caietul de
sarcini si anexele acestuia, inclusiv PT. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca
conditiile standard de asigurare a calitatii, de protectia a mediului, stabilite prin normative
ale Uniunii Europene. Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt
indeplinite si asumate in totalitate cerintele documentatiei de atribuire. Prezentarea unor
informatii ce nu au legatura cu contractul supus procedurii de achizitie conduc la
constatarea neconformitatii ofertei. Ofertantii trebuie sa prezinte complet propunerea
tehnica, conform cerintelor obligatorii mai sus enuntate. Propunerea tehnica trebuie sa
indeplineasca in mod corespunzator cerintele AC. Ofertele care nu detaliaza si asigura
corelarea informatiilor solicitate in cadrul acestei cerinte cu restul prevederilor caietului de
sarcini se considera neconforme.

Propunerea tehnica va contine urmatoarele:


Informatii privind adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza,
prin realizarea unei descrieri privind:
Cladirile existente pe amplasament
Posibilele zone de depozitare
Accesele in santier
Amplasarea lucrarilor temporare (daca ofertantul considera ca sunt necesare)
Prezentarea caracteristicilor tehnice ale lucrarilor – se vor descrie a lucrarile si a
principalele caracteristici ale acestora, potrivit prevederilor caietelor de sarcini
Prezentarea modului de realizarea lucrarilor – se vor descrie :
Abordarea generala (metodologia) pentru realizarea lucrarilor
Succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor
Un grafic de executie (sub forma de diagrama Gantt), pe luni calendaristice, la nivel de
categorie de lucrari (deviz)
O organigrama care sa reflecte relatiile dintre toate persoanele responsabile de indeplinirea
contractului; organigrama va fi insotita de o scurta descriere a responsabilitatilor fiecarei
persoane specificata in structura acesteia
Prezentarea Declaratiei prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a
tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de
munca si protectia muncii (SSM), care sunt in vigoare la nivel national, precum si ca le va
respecta pe parcursul indeplinirii contractului. Informatii detaliate privind reglementarile
care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii,
securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei
Sociale si Persoanelor Varstnice (site: www.mmuncii.ro)
Confirmarea acceptarii contractului-cadru anexat invitatiei de participare, prin semnare si
stampilare.

Nota: In perioada de solicitari clarificari potentialii ofertanti pot adresa autoritatii


16
contractante solicitari de clarificari/formulari de amendamente cu privire la clauzele
contractuale. Nu vor fi acceptate propuneri de modificare a clauzelor contractuale care sunt
in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractuala.

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE


Propunerea financiara se va prezenta in lei. Propunerea financiara va contine:
Formularul de oferta si Anexa
Formularelel F1, F2, F3, F4, F5 – completate corespunzator, respectand formularele
din Caietul de Sarcini
Formularele C6-C9 – completate corespunzator, respectand formularele din Caietul de
Sarcini, la nivel de categorie de lucrari (deviz)

Note:
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate
informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de
obiectul contractului de achizitie publica.
Ofertantul va include, ca element constitutiv distinct al propunerii financiare, valoarea
rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la valoarea propunerii
financiare (fara diverse si neprevazute), fara organizare de santier conform cap.5 pct 5.3
din metodologia la HG nr.28/2008, cu modificarile si completarile ulterioare
Oferta financiara va fi evaluata luandu-se in considerare pretul total fara TVA, inclusiv cota
aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute detaliate in Sectiunea II.1.5.
Moneda contractului: Lei .
Listele de preturi si cantitati : Cantitatile de lucrari si preturile exprimate in Lei ce devin
anexa la contract au in vedere obiecte le si categoriile de lucrari cu preturi medii aferente.
Pretul exprimat in Lei al fiecarei categorii de lucrari, denumite in continuare categorie de
lucrari ,cuprinde totalitatea preturilor articolelor de lucrari necesare realizarii categoriei de
lucrari respective (dupa caz: procurare, transport, manipulare, executie, montare,
testare, punere in functiune si probe tehnologice specifice, aducerea terenului la forma
initiala, sistematizarea si amenajarea incintelor, lucrari de protectie a mediului si refacerea
cadrului natural, remedieri in perioada de garantie si orice alte cheltuieli cuprinse in
categoria de lucrari respectiv pana la receptia finala etc.), inclusiv riscul executiei unor
cantitati suplimentare si a diferentelor din cadrul articolelor de lucrari ale categoriei de
lucrari respective.
Propunerea financiara va fi exprimata în Lei, cu si fara TVA si in euro, cu si fara TVA
luându-se in considerare cursul euro la data publicării invitatiei/anuntului de participare in
SEAP. La nivelul propunerii financiare toti operatorii economici vor cuprinde ca element
constitutiv si distinct al acesteia, valoarea pentru diverse si neprevazute rezultata in urma
aplicarii procentului stabilit prin fisa de date, asa cum este prevazut in HG 28/2008 din
valoarea ofertata. Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile de
materiale, manopera, utilaj, transport care concura la întocmirea ofertei financiare si care
vor sta la baza întocmirii situatiilor de plata atât la executant cât si la dirigintele de santier.
La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege (C.A.S., C.A.S.S., ajutor
de somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, etc.) si coeficienti proprii
ai ofertantului (indirecte si profit). Toate ofertele financiare ale caror valori se situeaza sub
80% din valoarea estimata vor fi temeinic justificate în baza art. 361, alin. (3) din HGR nr.
925/2006.
Comisia de evaluare având dreptul de a solicita: documente privind, după caz, preţurile la
17
furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele
utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei de muncă,
performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru care
concura la formarea preturilor si implicit conduc la valoarea ofertei.

Propunerea financiara se va elabora cu respectarea listelor de cantitaţi prezentate în


documentaţia de atribuire/raspunsuri la solicitarile de clarificari. Orice neconcordanţă între:
documentatiile tehnice depuse pe SEAP, listele de cantităţi si antemăsurători se vor sesiza
prin solicitari de clarificare depuse in cadrul proceduri de atribuire pana in termenele
specificate in continutul fisei de date si al invitatiei/anuntului de participare. Sesizarea lor
inafara termenul precizat se va considera tardiva si nu va putea fi invocata de ofertantul
castigator in nerespectarea conditiilor contractuale.

URMATOARELE CATEGORII DE LUCRARI NU FAC OBIECTUL PREZENTEI


PROCEDURI SI NU SE VOR OFERTA IN CADRUL PROPUNERII FINANCIARE
ELE NEFIIND INCLUSE IN VALOAREA ESTIMATA:

RETELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA


RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE MENAJERA
LUCRARI / FURNIZARE ECHIPAMENTE AFERENTE FOSELOR SEPTICE
VIDANJABILE
BRANSAMENTE
AMENAJARI EXTERIOARE

ÎN CAZUL ÎN CARE PROIECTANTUL A SPECIFICAT ÎN DOCUMENTATIA


TEHNICA ANUMITE ORIGINI, MĂRCI DE FABRICĂ SAU DE COMERŢ
PENTRU DESCRIEREA ANUMITOR MATERIALE SAU ECHIPAMENTE,
ACESTEA SE VOR CITI ÎMPREUNĂ CU MENŢIUNEA „SAU ECHIVALENT”.

*NOTA: Pentru fiecare lucrare in parte pretul se va stabili luand in calcul materialele
principale, materialele conexe, manopera , utilajele si transportul aferente punerii in opera.

18
FORMULARE

Formular F1: Centralizator cheltuielilor, pe obiectiv

Nr. Crt. Nr. Cap./Subcap. DevizDenumirea capitolelor deC+M


general cheltuieli Mii lei Mii euro
0 1 2 3 4
1 … … … …
2 … … … …
3 … … … …
… … … … …
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): … …
Taxa pe valoarea adăugată … …
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): … …

Data completarii:

în calitate de legal autorizat sa semnez oferta pentru si în numele


(denumirea/numele operatorului economic)
Formular F2: Centralizatorulcheltuielilor pe categorii de lucrari, pe
obiecte

Nr. Crt. Nr. Cap./Subcap. Deviz peCheltuieli pe categoria deValoarea


obiect lucrări Mii lei Mii euro
0 1 2 3 4
1 … … … …
2 … … … …
3 … … … …
… … … … …
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): … …
Taxa pe valoarea adăugată … …
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): … …

Data completarii:

în calitate de legal autorizat sa semnez oferta pentru si în numele


(denumirea/numele operatorului economic)

20
Formular F3: Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Preţul
materiale
manopera
Nr. Crt. Capitol U.M. Cantitate utilaj M m U t TOTAL
ul de transport Materia Manoper Utilaj Transport (3*4)
lucrări ... le a
Total a)+b)
+c)+d)

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3

Cheltuieli directe M M U t T

Data completarii:

în calitate de legal autorizat sa semnez oferta pentru si în numele


(denumirea/numele operatorului economic)

21
Formular F4: Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Preţul in mii Furnizorul


Nr. crt. Denumirea U.M. lei (exclusivValoarea (denumire, Fişa tehnică
TVA) adresă, telefon,ataşată
fax)
0 1 2 3 4 5 6

1 Obiect 01 Fişa tehnică


nr. ...
2 a) ...
3 b) ...
... ...
Obiect 02 Fişa tehnică
nr. ...
a) ...
b) ...
...
TOTAL: Lei:
Euro*):

Data completarii:

în calitate de legal autorizat sa semnez oferta pentru si în numele


(denumirea/numele operatorului economic)

22
Formular C6: Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Valoarea
Denumirea Consumuril Pretul (exclusiv
Nr. resursei U.M. e cuprinse(exclusiv T.V.A.) Furnizorul Greutatea
crt. materiale in oferta T.V.A.) - mii lei - (col. (tone)
- mii lei - 3 x col.
4)
0 1 2 3 4 5 6 7
1. .............. .......... .............. .............. .............. .............. ..............
2. .............. .......... .............. .............. .............. .............. ..............
3. .............. .......... .............. .............. .............. .............. ..............
... .............. .......... .............. .............. .............. .............. ..............
Resurse - - .............. - .............
nenominalizate
(cel mult 20 %
din valoarea
totala a
resurselor
materiale)
TOTAL ΣM: mii lei:
euro:

Ofertant/Lider de asociaţie,
….………………………….(numele operatorului economic )
….………………………….(numele persoanei autorizate şi semnătura )

23
Formular C7: Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Consumurile Valoarea (exclusiv


Nr. crt. Denumirea (om/ore) cuTariful mediu-T.V.A.)
meseriei manopera directa lei/ora - - mii lei - (col. 2 x
col. 3)
0 1 2 3 4
1. ................ ................ ................ ................
2. ................ ................ ................ ................
3. ................ ................ ................ ................
... ................ ................ ................ ................
Total Σm mii lei: ...........
euro: ............

Ofertant/Lider de asociaţie,
….………………………….(numele operatorului economic )
….………………………….(numele persoanei autorizate şi semnătura )

24
Formular C8: Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de
constructii

Denumirea utilajului Tariful orar Valoarea (exclusiv


Nr. crt. de constructii Consumurile - lei/ora deT.V.A.)
- ore de functionare - functionare - - mii lei - (col. 2 x
col. 3)
0 1 2 3 4
1. .................. .................. .................. ..................
2. .................. .................. .................. ..................
3. .................. .................. .................. ..................
... .................. .................. .................. ..................
mii lei: ........
TOTAL ΣU : euro: ..........

25
Formular C9: Lista privind consumurile cu transporturile

Elementele rezultate din analizaTariful Valoarea


Nr crt Tipul de transport lucrărilor ce urmează sa fie executate lei/t x km(exclusiv
T.V.A.)
Tone km ore de lei
transportate parcurşi funcţionare
0 1 2 3 4 5 6
1 Transport
auto(total), din
care, pe categorii:

1.1
1.2
1.3
...
Transport pe cale
ferată(total), din
care,
pe categorii:

1.1
1.2
1.3
...
TOTAL t Lei:
Euro:

Ofertant/Lider de asociaţie,
….………………………….(numele operatorului economic )
….………………………….(numele persoanei autorizate şi semnătura )

26

S-ar putea să vă placă și