Sunteți pe pagina 1din 7

PROCEDURA TEHNICA

Editia : 1
RELOCARE STALPI ELECTRICI Cod
Revizia: 0
PTE-006
Pag. 1 din 7

RELOCARE STALPI ELECTRICI


COD: PT - 006

LISTA DE SEMNATURI

Intocmit Verificat
Nume si prenume
Data
Semnatura

FISA DE EVIDENTA A EDITIILOR/REVIZIILOR

Nr. Editia: Reviz Data Parti modificate Aprobat /Nume /


Crt. ia Functia/Semnat.

LISTA DE DIFUZARE/ RETRAGERE

Nr. DESTINATAR Ex. Editia/ DATA SI NUME/SEMNATURA DE :


Crt Nr. Revizia PRIMIRE
RETRAGERE
A. Documentului A. Documentului retras
aplicabil

MODIFICARI EFECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. Text existent Continutul modificarii
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
RELOCARE STALPI ELECTRICI Cod
Revizia: 0
PTE-006
Pag. 2 din 7

1. SCOP
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si
materialelor necesare executiei fundatiilor directe in conformitate cu cerintele de calitate prevazute.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică pentru procesele si tehnologiile executate de DELTIC-INSTAL
S.R.L.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
 normative si standarde in vigoare;
 proiect tehnic;
 caiete de sarcini.

4. DESCRIEREA PROCEDURII

Descrierea lucrarilor de constructii


In partea de constructii s-au prevazut:
a)lucrarile necesare plantarii stalpilor din beton, lucrari care se vor executa in teren foarte
tare:
-executie fundatii stalpi;
-plantarea stalpilor din beton;
Fundatiile pentru stalpi sunt solicitate la rasturnare, efortul predominant fiind momentul de
incovoiere. La proiectarea fundatiilor s-au avut in vedere conditiile geotehnice a
amplasamentelor si momentul capabil al stalpilor. Dimensionarea fundatiilor s-a efectuat
conform metodologiei de proiectare a fundatiilor cuprinse in normativele PE 106/2003 si PE
152/88.
Pentru stalpii de colt si terminali s-au prevazut fundatii tip pahar din beton simplu (pentru
stalpii din beton) clasa C8/10. La stalpii in aliniament s-au prevazut fundatii burate.
Categoria de importanta a constructiei “C” (conform Ordinului M.L.P.A.T. 31/N/95).
Clasa de importanta a constructiei IV (conform P 100-92)

Partea de construcţii

In partea de constructii s-au prevazut:


a)lucrarile necesare plantarii stalpilor din beton, lucrari care se vor executa in teren foarte tare:
-executie fundatii stalpi;
-plantarea stalpilor din beton;
Fundatiile pentru stalpi sunt solicitate la rasturnare, efortul predominant fiind momentul de
incovoiere. La proiectarea fundatiilor s-au avut in vedere conditiile geotehnice a
amplasamentelor si momentul capabil al stalpilor. Dimensionarea fundatiilor s-a efectuat
conform metodologiei de proiectare a fundatiilor cuprinse in normativele PE 106/2003 si PE
152/88.
Pentru stalpii de colt si terminali s-au prevazut fundatii tip pahar din beton simplu (pentru stalpii
din beton) clasa C8/10. La stalpii in aliniament s-au prevazut fundatii burate.
Categoria de importanta a constructiei “C” (conform Ordinului M.L.P.A.T. 31/N/95).
Clasa de importanta a constructiei IV (conform P 100-92)

5. ORDINEA DE EXECUŢIE ŞI MONTAJ A LUCRĂRILOR


Masuri generale
Masurile de protectia muncii au ca scop asigurarea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor si
a imbolnavirilor profesionale si fac parte integranta din procesul de executie si exploatarea retelelor
electrice.
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
RELOCARE STALPI ELECTRICI Cod
Revizia: 0
PTE-006
Pag. 3 din 7

Lucrarile de constructii montaj prevazute in prezenta documentatie se vor executa cu respectarea


stricta a ,,Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru instalatii electrice in exploatare” editate de
F.D.F.E.E. TRANSILVANIA NORD nr. 65/2007, referitoare la acest gen de lucrari .
Lucrarile prevazute in prezenta documentatie se vor executa cu respectarea stricta a prevederilor
normativelor si instructiunilor referitoare la acest gen de lucrari:
3. RE-I 1-83 Indrumar de exploatare a mijloacelor de protectie a muncii la lucrarile specifice
activitatilor IRE
3. RE-I 2-83 Instructiune privind incercarile electrice ale mijloacelor de protectie a muncii
(republicate in 1995)
3. RE-I 25-81 Indicatii metodologice privind stabilirea locurilor de munca cu conditii de munca
deosebite din instalatii
1.RE –I 41-82 Instructiuni privind atributii si responsabilitati pentru aplicarea in activitatea de
proiectare a prevederilor de protectie a muncii cuprinse in legistlatia in vigoare
3.1.RE-I 177-87 Instructiuni privind atributii si responsabilitati pentru aplicarea, in activitatea de
transport si distributie a energiei electrice , a prevederilor de protectie a muncii cuprinse in legislatia
in vigoare
Toate lucrările se vor executa creându-se zona de lucru şi numai pe baza autorizaţiei de lucru, în
conformitate cu ,,Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru instalatii electrice in exploatare”
editate de F.D.F.E.E. TRANSILVANIA NORD nr. 65/2007 cap.3.2.1- anexa 3C.
Conducătorii locurilor de muncă răspund de luarea masurilor privind securitatea muncii, de
organizarea corespunzatoare a lucrărilor şi de instruirea personalului privind modul de lucru.
Confirmarea începerii lucrărilor se va face în scris de către unitatea de exploatare,
menţionindu-se natura lucrărilor, instalaţiile în care se vor executa lucrările, data când se execută,
precum şi persoana autorizată cu coordonarea lucrărilor în conformitate cu ,,Instructiuni proprii de
securitate a muncii pentru instalatii electrice in exploatare” editate de F.D.F.E.E. TRANSILVANIA
NORD nr. 65/2007 cap.2.3- anexa 3A şi 3B.

6. Masuri in perioada executarii lucrarilor.

Înainte de inceperea lucrarilor si dupa identificarea instalatiilor, sau partilor de instalatie la care
urmeaza a se lucra, se va verifica daca s-au luat toate masurile tehnice si organizatorice prevazute
in capitolul 3 din Normele specifice de protectie a muncii. In cazul aparitiei unor situatii neprevazute
ce pot conduce la posibilitatea de accidentare, se vor intrerupe imediat lucrarile si se vor lua masuri
suplimentare de protectie a muncii in consecinta.
Înainte de inceperea lucrarilor conducatorul lucrarii se va asigura ca in zona nu exista instalatii
subterane iar daca exista se vor lua toate masurile pentru protejarea acestora si inlaturarea
eventualelor pericole care le-ar provoca deteriorarea lor. In cazul in care pe parcursul executiei vor
fi intalnite instalatii subterane neidentificate anterior seful de lucrare va lua masuri pentru
identificarea acestora si va dispune luarea de masuri corespunzatoare de comun acord cu
proprietarul instalatiei, pentru evitarea accidentelor.
Se vor respecta normele de protecţia muncii referitoare la amplasarea utilajelor, încarcarea,
depozitarea şi manipularea materialelor în conformitate cu ,,Instructiuni proprii de securitate a
muncii pentru instalatii electrice in exploatare” editate de F.D.F.E.E. TRANSILVANIA NORD nr.
65/2007 cap.5.3.
Amplasarea şi depozitarea materialelor şi echipamentelor se face astfel încat să nu impiedice
circulaţia pe drumurile publice şi să nu provoace accidente. Manipularea stalpilor si a tamburilor cu
conductoare se va face cu macara de 5To, care va fi calata reglementar, iar dupa verificarea
legaturilor la cablul de prindere se va evacua intreg personalul din zona de actiune a bratului
macaralei.
Saparea gropilor pentru fundatiile stalpilor se vor executa cu sprijinirea malurilor. Plantarea
stalpilor in fundatii trebuie sa se faca imediat dupa saparea gropilor. Daca acest lucru nu este
posibil executantul are obligatia sa acopere, sa semnalizeze si sa ingradeasca gropile, pentru
evitarea accidentarii persoanelor sau animalelor din zona, mai ales pe timpul noptii.
La plantare, stalpul ramane prins in bratul macaralei pana la terminarea burajului, iar cazul stalpilor
in fundatii turnate, stalpul se introduce in paharul fundatiei numai dupa intarirea betonului.
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
RELOCARE STALPI ELECTRICI Cod
Revizia: 0
PTE-006
Pag. 4 din 7

Fundatiile turnate pentru stalpii LEA 20 KV, vor avea dimensiunile precizate in prezentul
proiect.Verificarea dimensiunilor gropilor pentru fundatii si verificarea fundatiilor se va face de catre
seful de centru de exploatare (CE) sau punct de lucru (PL) si, prin sondaj, de catre responsabilul
UCC sau de catre responsabilul AQ al SDEE Bistrita. Continuarea lucrarilor se va face numai dupa
ce seful de centru/punct de lucru (CE sau PL) a semnat procesul verbal de lucrari ascunse.
Conductoarele se vor monta si intinde pe stalpi numai dupa ce acestia au fost definitiv fixati in
fundatie. Stalpii de beton care se monteaza vor fi verificati pentru a nu avea fisuri ca urmare a
transportului sau a manipularilor multiple.
La urcare pe stalpi, lucratorul va fi echipat cu centura de siguranta si casca de protectie. Se
interzice executarea lucrarilor pe timp de ploaie sau descarcari electrice, in conformitate cu
,,Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru instalatii electrice in exploatare” editate de
F.D.F.E.E. TRANSILVANIA NORD nr. 65/2007 cap.4 .
Pentru executarea lucrarilor in apropierea liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune
automacaralele, autoscarile, autotelescoapele, autoplatformele etc. trebuie sa fie astfel amplasate
incat in timpul manevrarii lor sa se asigure respectarea distantelor de vecinatate, dintre
conductoarele liniei si/sau orice parte a acestora, sarcina manevrata si conductoarele liniei. In cazul
liniilor electrice aeriene de joasa tensiune, chiar daca sunt scoase de sub tensiune, se intezice, din
motive mecanice, atingerea elementelor liniei cu autoutilajele mentionate mai sus, conform
,,Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru instalatii electrice in exploatare” editate de
F.D.F.E.E. TRANSILVANIA NORD nr. 65/2007 cap. 5.3.
Se prevede folosirea obligatorie a echipamentului de lucru si de protectie si acordarea
primului ajutor in caz de accidentare .
Toate lucrarile cuprinse in proiect se considera lucrari la instalatii in exploatare . Ele se vor executa
sub supravegherea permanenta a sefului de echipa, in conformitate cu ,,Instructiuni proprii de
securitate a muncii pentru instalatii electrice in exploatare” editate de F.D.F.E.E. TRANSILVANIA
NORD nr. 65/2007 cap.3.1.,3.2.1.
Se vor respecta distantele obligatorii intre elementele LEA 0,4 KV fata de drumuri si
constructii conform conform PE 106/2003 “Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor
electrice aeriene de joasa tensiune”.
La executarea lucrarilor la liniile electrice aeriene in conditii speciale de traversare (subtraversari) se
vor respecta articolele 318, 319,320 din ,,Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru instalatii
electrice in exploatare” editate de F.D.F.E.E. TRANSILVANIA NORD nr. 65/2007.

Puncte periculoase
Se va acorda o atentie deasebita realizarii liniilor electrice aeriene de 0,4 KV in zone frecvent
circulate, sau in zona altor instalatii existente .
Se vor respecta distantele minime admise intre partile LEA 0,4 KV fata de elementele drumurilor,
cladirilor, a zonelor accesibile sau neaccesibile , a arborilor, a altor constructii si instalatii, PE
106/2003 - Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune.
Se atrage atentia executantului si asupra altor puncte periculoase: ridicarea stalpilor, lucrul
la inaltime, lucrul in zone circulate si in zona altor instalatii, folosirea obligatorie a echipamentului de
protectie, supravegherea permanenta a echipei de catre seful de echipa

Masuri de siguranta si protectie in functionare


Verificarile si incercarile dinaintea predarii in exploatare trebuie astfel concepute, organizate si
desfasurate incat sa previna accidentele prin electrocutare, incendiile si exploziile.
După recepţionarea lucrărilor exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor intră în sarcina SDEE Bistriţa
Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas in retelele de joasa tensiune se va aplica
solutia de protectie prin legare la nul. Pentru evitarea pericolului ce s-ar ivi datorita unei intreruperi a
nulului, acesta se va lega la pamant la stalpii prevazuti cu prize artificiale de pamant, pozitionate
conform planului de situatie. Instalatia de legare la pamant care deserveste reteaua de legare la nul
trebuie astfel realizata incat rezistenta de dispersie fata de pamant, masurata in orice punct al
retelei de nul sa fie de cel mult 4 ohmi.
La toti stalpii speciali: de intindere, de derivatie, terminali, ancorati nulul purtator se va lega la borna
superioara de legare la pamant a stalpului prin intermediul unui OLAL50 mmp, fixat la nul cu un
racord derivatie paralel si la stalp cu un papuc presat PP50. La toti acesti stalpi se vor lega la
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
RELOCARE STALPI ELECTRICI Cod
Revizia: 0
PTE-006
Pag. 5 din 7

conductorul de nul toate partile metalice de pe stalp care pot fi atinse si care in mod normal nu sunt
sub tensiune, dar care in caz de defect pot ajunge la o tensiune periculoasa. Pentru aceasta
ansamblul de prindere pe stalp se va lega la conductorul de nul prin intermediul unei platbande
zincate de 40x4 mm, fixata la un capat de tija filetata si la celalalt capat cu un surub zincat la borna
de legare la pamant a stalpului (acolo unde se leaga si conductorul de nul ).
Protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere si de pas se va realiza prin prizele de
pamant proiectate cu o rezistenta de dispersie de maxim 10 ohmi, la care sunt legati stalpii LEA 0,4
KV.
Se vor respecta distantele minime admise intre partile LEA 0,4 KV fata de elementele drumurilor,
cladirilor, a zonelor accesibile sau neaccesibile , a arborilor, a altor constructii si instalatii, conform
PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune.

Masuri pentru perioada de exploatare


La orice interventie in instalatii se vor lua masuri de protectia muncii conform ,,Instructiuni proprii de
securitate a muncii pentru instalatii electrice in exploatare” editate de F.D.F.E.E. TRANSILVANIA
NORD nr. 65/2007 cap. 2.2. ; 2.3. ; 3.1. ; 3.2. ; 3.5. ; 5.1. ; 5.2. ; 5.4.; 5.12. Beneficiarul (S.D.E.E.
Bistrita) va verifica periodic existenta si integritatea instalatiilor de legare la pamant, mentinerea
distantelor prescrise pentru partile aflate sub tensiune, iar la eventualele avarii sau incidente se vor
lua masuri de remediere a acestora.
Masuri pentru protectia mediului
1. Executie LEA j.t.
A ) In timpul executiei lucrarilor
- pe parcursul executiei lucrarilor , executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare
pentru protejarea mediului in interiorul si in afara santierului si de a evita orice paguba sau neajuns
provocat persoanelor , propietatilor publice sau altora, rezultat din poluare , zgomot sau alti factori
generati de metodele sale de lucru.
- constructorul este obligat sa solutioneze orice reclamatie rezultata din nerespectarea
legislatiei de mediu, care este intemeiata .
- constructorul este obligat sa respecte pe tot parcursul executarii lucrarilor , prevederile
urmatoarelor reglementari , pentru a reduce la minim impactul asupara mediului :
• Ordinul OU 195 / 2005 – privind protectia mediului
• Legea apelor nr. 107 / 1996
• Legea nr. 26 / 1996 privind Codul silvic
• Legea nr. 307 / 2007 privind apararea impotriva incendiilor
• Ordinul 163/2007 pentru aprobarea “Normelor generale de aparare impotriva incendiilor”
Protectia calitatii apelor
Executarea lucrarii nu produce surse de poluanti pentru apele din zona
Liniile electrice aerine care traverseaza ape nu produc emisii care ar putea polua apele.
Sunt respectate conditiile de traversare si de apropiere al stalpilor conform PE 106/2003,
cap. XI.12.
Este interzisa curatirea uneltelor si a sculelor dupa terminarea lucrului in cursurile de apa.

Protectia aerului
Lucrarile care se executa nu produc noxe , nefiind necesare masuri pentru reducerea poluarii
aerului.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor


Zgomotele produse in cadrul lurarii sunt produse de utilajele folosite pentru constructia LEA
si transportul materialelor ( macara, mijloace de transport : camion, basculanta, furgon,etc. ),
acestea nu produc un nivel ridicat de zgomote sau vibratii care sa necesite masuri de protectie.

Protectia impotriva radiatiilor


Materialele folosite in cadrul lucrarii nu sunt surse de radiatii. Nu sunt necesare dotari sau
amenajari impotriva radiatiilor.

Protectia solului impotriva eroziunii


PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
RELOCARE STALPI ELECTRICI Cod
Revizia: 0
PTE-006
Pag. 6 din 7

Prevenirea si controlul solului este de importanta capitala pentru stabilitatea


amplasamentelor stalpilor.
Constructorul va lua toate masurile necesare pentru a evita distrugerea terenului,
proprietatilor , culturilor, etc. si se va asigura ca lucrarile sunt supravegheate adecvat pentru ca
daunele sa fie minime. Toate materialele ramase vor fi inlaturate dupa montaj, iar terenul va fi lasat
curat si adus la starea initiala.
In urma executarii lucrarilor pamantul ramas de la sapaturi va fi transportat la rampa de gunoi, astfel
incat suprafetele de teren sa fie aduse la starea lor initiala .Celelalte deseuri de materiale rezultate
se vor transporta si depozita de catre constructor in locuri special amenajate in conformitate HG
349/2005 – privind depozitarea deseurilor, OU 78/2000 , Legea 426/2001 si HG 856.

Protectia proprietatilor si a animalelor


Constructorul va limita deplasarea echipelor si a echipamentului linilor pe culoarul liniei sau pe caile
de acces aprobate, pentru a reduce daunele produse culturilor, livezilor sau propietatilor si se vor
face eforturi pentru a se evita degradarea terenurilor. Gropile vor fi acoperite , deteriorarile
santurilor, teraselor , drumurilor si altor zone asemanatoare vor fi corectate, iar terenul va fi redat in
conditiile initiale.
Constructorul va fi direct raspunzator in fata beneficiarului pentru orice dauna excesiva sau
inutila adusa culturilor sau a terenului ca rezultat al operatiunilor sale, in afara culoarului liniei, pe
terenuri adiacente si cailor de acces aprobate.
Constructorul va fi responsabil fata de propietarii de terenuri traversate de LEA pentru orice
paguba a proprietatilor personale rezultata din neglijenta si va remedia imediat daunele cauzate
propietatii personale.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice


Nu exista monumente ale naturii, parcuri, rezervatii naturale. Nu sunt necesare amenajari
pentru protectia mediului.
Peisaj – zone de interes traditional
In cadrul lucrarii traseul ales al LEA nu se afla in zone de interes traditonal.

Fond forestier
In cadrul lucrarilor de reparatii si modernizari, se foloseste culoarul existent, nefiind necesare
lucrari de defrisari, eventual vor fi toaletari de arbori, cu aprobarea Agentiei de Protectia Mediului B-
N.
Solutia constructiva a LEA j.t. reparate/noi este cu conductoare izolate torsadate, in aceste
conditii culoarul LEA este foarte ingust nefiind necesare lucrari de defrisare .

Gospodarirea deseurilor
Constructorului ii revine obligatia de a indeparta deseurile si surplusurile de materiale in vederea
redarii la starea initiala a terenurilor folosite temporar.
Deseurile de materiale rezultate se vor transporta si depozita de catre constructor in locuri special
amenajate in conformitate HG 349/2005 – privind depozitarea deseurilor, OU 78/2000 , Legea
426/2001 si HG 856.

Gestionarea ambalajelor
Constructorului ii revine obligatia de a transporta si depozita in locuri special amenajate,
ambalajele rezultate , conf. HG 349/2005 Privind depozitarea deseurilor si HG 621/2005 privind
gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor din ambalaje.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase


Nu este cazul

Lucrari de reconstructie ecologica


Dupa executia gropilor si plantarea stalpilor, respectiv realizarea fundatiilor, terenul se niveleaza
permitand cresterea vegetatiei ( in zonele verzi ).
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
RELOCARE STALPI ELECTRICI Cod
Revizia: 0
PTE-006
Pag. 7 din 7

Prevederi pentru monitorizarea mediului


Nu este cazul

7. INREGISTRARI - FORMULARE

Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor:


 procese verbale de predare–primire a amplasamentului , a bornelor de reper
 procese verbale de trasare a lucrarilor
 procese verbale de lucrari ascunse
 procese verbale de calitate a materialelor puse in opera
 proces verbal de probe
 procese verbale de receptie calitativa a lucrarii
 comunicari, dispozitii de santier

S-ar putea să vă placă și