Sunteți pe pagina 1din 5

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

REBRA

PROCEDURA TEHNICA
STRAT RUTIER DIN PIATRA SPARTA
Co PTE%00&

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa'. "

i( &

STRAT RUTIER DIN PIATRA SPARTA


COD! PT % 00&

LISTA DE SEMNATURI
Nume si prenume Data Semnatura Elaborat Ing.Scurtu Daniel Florin 01 - 1 .0!. 010 Verificat Ing.Birsan Cornel 1"-1#.0!. 010 Aprobat Scurtu Ioan 0.0!. 010

)ISA DE E*IDENTA A EDITIILOR+RE*I,IILOR Nr. Crt.


1
E$itia% &e'i(ia

Data
01.0!. 010

)arti mo$ificate
+o$ificari $e structura si informatie

Aprobat *Nume * Functia*Semnat. Scurtu Ioan

LISTA DE DI)U,ARE+ RETRA-ERE


Nr. Crt DES,INA,A& E-. Nr. E$itia* &e'i(ia DA,A SI N.+E*SE+NA,.&A DE % )&I+I&E &E,&A/E&E A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODI)ICARI E)ECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. ,e-t e-istent Continutul mo$ificarii

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
STRAT RUTIER DIN PIATRA SPARTA
Co PTE%00&

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa'. 2 1. SCOP Realizarea straturilor de fundatie sau de baza din piatra sparta care sa indeplineasca conditiile de calitate cu precizarea responsabilitatilor documentelor de referinta, actiunilor si metodelor de verificare precum si a criteriilor de receptie ce trebuiesc indeplinite.

i( &

2. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedura se refera la conditiile tehnice generale de calitate ale straturilor de fundatie si de baza din piatra sparta din alcatuirea sistemelor rutiere nerigide si rigide pentru drumuri publice. Grosimea straturilor de baza si de fundatii din piatra sparta se stabilesc prin calcul in conformitate cu prevederile STAS 133 ! " si a reglementarilor tehnice in vigoare privind alcatuirea si dimensionarea sistemelor rutiere. Prezenta procedur# se aplic# pentru procesele si tehnologiile e$ecutate de S.%. &ime$ '((( %ompan) S.R.*. Rebra. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA STAS +,((!-, ! Straturi de baza si de fundatie .ormativ % /+!-/ !%aietul 001.1mbracaminti rutiere STAS ++"! ( ! Agregate naturale de cariera STAS ++'!! Agregate naturale de balastiera STAS --,(!-3 ! Straturi de fundatii stabilizate mecanic 4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI Capacitate p !ta"ta a #!$%$&$i ! caracteristica de baza a comple$ului rutier de a prelua incarcarile din trafic in conditiile climatice date, in limita deformatiilor admisibile. F$"#atia #!$%$&$i ! strat sau asambluri de straturi din sistemul rutier care primeste, transmite si repartizeaza patului drumului eforturile verticale provenite din trafic, astfel incit acestea sa nu depaseasca portanta patului, in conditiile cele mai defavorabile care pot surveni in perioada de perspectiva considerata la dimensionarea drumului. St!at #e 'a(a ! Parte din sistemul rutier situata intre imbracaminte si fundatie avind rolul de a prelua incarcarile din trafic, in special actiunile tangentiale si de intindere, repartizind fundatiei eforturi verticale in limita capacitatii de rezistenta a acesteia. I%pa"a!e ! 2peratie de introducere prin cilindrare a splitului sau a altui material granular in golurile dintre piatra sparta mare a macadamului sau fundatiei din piatra sparta in scopul inclestarii acesteia. Sa)$!a ! Sort (!- 3sau (!1/4 obtinut in procesul de concasare simpla la rocile dure si de duritate medie folosit de regula ca material de impanare la e$ecutarea macadamului. Sp&it ! Agregat natural rezultat din concasare simpla a rocilor si sortat in sorturile -!1+51+! '/5'/!,(5 *. DESCRIEREA PROCEDURII *. CONDITII TE+NICE DE CALITATE 5.1. Materiale ! piatra sparta conform STAS ++"! ( 5 ! split -!1+5 1+!'/ conform STAS ++"! ( 5 ! savura (!- conform STAS ++"! (. Rocile utilizate pentru obtinerea pietrei sparte utilizate la lucrarile de drumuri trebuie sa se incadreze in clase conform tabelului.

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
STRAT RUTIER DIN PIATRA SPARTA
Co PTE%00&

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa'. .

i( &

%lasa rocii %aracteristica A 6 % & 7 8etoda de determinare

%onditii de admisibilitate Porozitatea aparenta la presiune normala ma$. 9 Rezistenta la compresiune, in stare uscata .:ma$ min ;zura cu masina *os Angeles 9 ma$. %oeficent de calitate, min Rezistenta la inghet! dezghet< ! coeficent de gelivitate 9 ma$. ! sensibilitate la inghet 9 ma$.

1(

1(

STAS

+'((:13!-(

1-(

1/(

1'(

1((

-(

STAS

+'((:/ ! "1

1+ 11

11(

'' -

'/ "

3( +

STAS "3(:STAS "3(:-

3 '/

3 '/

3 '/

3 '/

3 '/ STAS "3(!-

%onditiile de admisibilitate ale pietrei sparte utilizate la lucrarile de drumuri sint date in tabelul urmator < %aracteristica Savura %onditii de admisibilitate Split %onditii de admisibilitate Piatra sparta mare

%ontinutul de granule< ! care ramin pe ciurul superior 3dma$4 9 ma$. ! care trec prin ciurul inferior 3dmin4 9 ma$. Sort ;zura cu masina *os Angeles

/ ! (!-

/ 1( -!1+, 1+!'/ '/!,( %orespun! zatoare clasei rocii conform tabelului (,/( (,'/ 1

/ 1( ,(!+3 +3! ( %orespun! zatoare clasei rocii conform tabelului (,/( (,'/ 1

=orme granulelor< ! valori medii b:a min c:a min %ontinut de impuritati 3corpuri straine4 9 ma$.

! ! 1

5.2. Prescriptii de executie =undatia pe care se aseaza stratul de piatra sparta va fi e$ecutata si receptionata conform STAS +,((!-,.

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
STRAT RUTIER DIN PIATRA SPARTA
Co PTE%00&

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa'. /

i( &

7$ecutia straturilor de fundatie 3de baza4 sort +3! ( necesita urmatoarele operatiuni < ! asternerea si compactarea la uscat a pietrei sparte, compactarea se face cu compactare cu rulouri netede de + t dupa care continua cu compactare cu pneuri sau vibratoare de 1( .....1, t 5 ! impanarea cu split sort 1+!'/ a suprafetei stratului de piatra sparta si compactare 5 ! umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa impanare cu savura (!- sau nisip. Pina la asternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatra sparta se acopera cu un material de protectie 3nisip grauntos sau savura4. 1n cazul in care stratul superior este macadam sau beton de ciment nu se mai face umplerea golurilor si protectia stratului de fundatie din piatra sparta mare. %ompactarea straturilor de fundatie 3de baza4 din piatra sparta se face respectind prevederile din STAS 3,-!-(5 STAS +/'!-( si STAS -31!-(. Se vor respecta urmatoarele principii < ! deplasarea liniara a utila>elor, fara serpuiri iar intoarcerea lor sa nu aiba loc pe portiunile care se compacteaza sau care sint de curind compactate 5 ! fisiile succesive de compactare sa se suprapuna pe minim '( cm latime 5 ! numarul trecerilor pentru realizarea compactarii se stabileste la inceperea lucrari 5 Acostamentele se completeaza si se compacteaza o data cu straturile de fundatii sau de baza, astfel incit acestea sa fie in permanenta incadrate de acostamente asigurindu! se masurile de evacuare a apelor. 5.3. Verificarea calitatii lucrarilor ?erificarea calitatii pietrei sparte se face pe toata durata e$ecutiei lucrarilor de catre laboratorul de santier sau central al unitatii iar determinarile ce nu pot fi efectuate de acestea, se vor face de catre un laborator de specialitate. ?erificarea elementelor geometrice se face prin sonda> la ma$. '(( m una de alta sau la 1/(( mp suprafata de drum. 1n timpul e$ecutiei lucrarilor se verifica respectarea proceselor tehnologice cu respectarea specificatiilor date de proiectant < *a straturile de fundatie din piatra sparta< verificarea compactarii se face prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi natura petrografica ca si a pietrei sparte utilizate la e$ecutia straturilor si cu dimensionarea de circa ,( mm, aruncata in fata utila>ului cu care s!a e$ecutat compactarea. %ompactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita fara ca stratul sa sufere dizlocari sau deformari. ?erificarea capacitatii portante se efectueaza prin masuratori cu deflectometrul cu pirghie conform regulementarilor legale in vigoare %& 31! ,. 5.4. CRITERII DE RECEPTIE +,((!-,. Receptia straturilor de fundatie 3de baza4 se face in conditiile stabilite de STAS

Receptia pe faze se efectueaza astfel < ! la terminarea e$ecutiei unui strat component si inainte de e$ecutarea unui strat component imediat superior 5 %u acesta ocazie se verifica < ! respectarea proceselor tehnologice aplicate in e$ecutie 5 ! latimi 5 ! grosimi 5 ! pante transversale 5 ! suprafatarea stratului de piatra sparta 5 ! calitatea materialului folosit 5

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
STRAT RUTIER DIN PIATRA SPARTA
Co PTE%00&

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa'. &

i( &

necesare. remedieri.

! calitatea e$ecutiei lucrarilor 5 ! verificarea compactarii 5 ! capacitatea portanta la nivelul stratului de fundatie 3de baza4 5 ! e$actitatea rezultatelor determinarilor inscrise in registrul de laborator 5 Se incheie proces verbal de receptie specificindu!se eventualele prevederi .u se trece la e$ecutarea stratului urmator pina cind nu se e$ecuta aceste

1n cadrul receptiei preliminare se va urmari de catre comisie daca s!au luat un numar suficient de probe din materiele, asa incit sa se asigure verificarea calitatii lor. ,. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Ma"a-e! -e"e!a& ! Aproba si dispune difuzarea spre santiere a prezentei proceduri. Ma"a-e! p! #$ctie ! ;rmareste aplicarea si respectarea prezentei proceduri, numeste factori responsabili la nivel de santier. Se. /a"tie! 0 & t ! Asigura si coordoneaza aprovizionarea cu materii prime, utila>e, forta de munca, supraveghere din punct de vedere tehnic a productiei, ia masuri ce se impun pentru respectarea prezentei proceduri. Se. p$"ct #e &$c!$ ! ;rmareste e$ecutia propriu zisa respectarea specificatiilor tehnice, respectarea proceselor tehnologice si ia masuri operative pentru a obtine lucrari de calitate. Re/p "/a'i& C1 2CTC3 ! ;rmareste respectarea prescriptiilor tehnice de e$ecutie in conformitate cu cerintele tehnice si reglementarile in vigoare, prevenirea producerii deficientelor de ordin calitativ aprecierea competenta a nivelului calitativ al lucrarilor e$ecutate a importantei deficientelor ivite, a cauzelor care le!a generat, verificarea modului in care maistri, sefi lot, sefi santier e$ecuta obligatiile ce le revin pe linia asigurarii calitatii lucrarilor, a controlului pe linie ierarhica semnaleaza conducerii intreprinderii anomaliile pe linie de calitate a lucrarilor. 4. INREGISTRARI 0 FORMULARE Inre istrarile cerute de le islatie in !i oare confor" nor"elor#

1. Certificat de calitate a materialelor utilizate. 2. Buletine de analize emise de laborator. 3. Nota de refuz (daca este cazul) la receptia calitativa a produselor. 4. Registru pentru receptia calitativa a materialelor inainte de introducerea acestora in opera. . !roces verbal de receptia calitativa a lucrarilor ce devin ascunse. ". #ormular de inregistrare a masurilor deflectometrice conform C$ 31%&4.

S-ar putea să vă placă și