Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE

PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I. )


“Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene din judetul Ilfov –
DJ 602 (Domnesti – Ciorogarla) si limita judet Giurgiu (Buciumeni/Buftea)”
Pag 1 / 4

Nr. Categorii de Modul de efectuare al Frecventa solicitata in Tolerate admisibile Cine efectueaza Inregistrari de calitate
crt. lucrari,controale si controalelor si determinarilor caietele de sarcini Controlul/Verificarea
verificari prevazute (metode norme tehnice) Document Cod Unde se
in caietele de intocmit doc pastreaza
sarcini
1 2 3 4 5 6 7 8 9
STRAT DIN PIATRA SPARTA/PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL
Inaintea asternerii Sef santier/ Sef lot Proces verbal
Verificarea stratului Vizual Conform caiet de Comp. CQ
1. stratului de piatra Responsabil CQ receptie strat
suport Documente intocmite anterior sarcini si PTE Consultant
sparta Consultant / Inginer suport
Inainte de inceperea Proces Verbal de
Verificare Examinarea declaratiilor de
lucrarilor Receptie Comp. CQ
2. documente calitate performanta - Sef santier/ Sef lot
Pentru fiecare lot Calitativa si Consultant
la aprovizionare
aprovizionat Cantitativa
3. Verificare caracteristici fizico – mecanice la aprovizionare
Ori de cate ori apar
b)Corpuri straine -vizual – STAS 4606/80 factori de Sef lot
1% - -
impurificare

c)Granulometria O probã la max. Raport de


SR EN 13242/2008 Laborator autorizat Comp. CQ
sorturilor 500mc pentru incercare
SR EN 933:1/2012 Consultant
fiecare sort si sursã
SR EN 1324/2008 O probã la max. Raport de
d)Coeficient de Laborator autorizat Comp. CQ
SR EN 933 :4/2008 500t pentru fiecare incercare
forma Consultant
sort si sursã
e)Echivalent de SR EN 13242/2008 O probã la max. Raport de
Laborator autorizat Comp. CQ
nisip SR EN 933:8+A1/2015 500mc pentru incercare
Consultant
fiecare sursã
f)Rezistenta la O probã la max.
Raport de
actiunea repetata a STAS 4606/80 500mc Laborator autorizat Comp. CQ
incercare
sulfatului de sodiu pentru fiecare sort si Consultant
sursã
g)Rezistenta la
O probã la max. Raport de
sfarmare prin Laborator autorizat Comp. CQ
STAS 6400/84 500mc pentru fiecare incercare
compresiune Consultant
sort si sursã
O probã la max. Raport de
h)Uzura Los SR EN 13242/2008 Laborator autorizat Comp. CQ
500mc pentru fiecare incercare
Angeles SR EN 1097-2/2010 Consultant
sort si sursã
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE
PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I. )
“Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene din judetul Ilfov –
DJ 602 (Domnesti – Ciorogarla) si limita judet Giurgiu (Buciumeni/Buftea)”
Pag 2 / 4

4. Verificare caracteristici de compactare inainte de executie


a) incercarea Caiet de sarcini Pentru fiecare sursa Laborator autorizat Raport de Comp CQ
Proctor modificata SR EN 13286-2/2011 sau la observarea - Responsabil CQ incercare Consultant
schimbarii Sef lot
granulozitatii pentru
stabilirea Wopt si ρdmax
5. Verificari asupra stratului de piatra sparta
b) determinarea SR EN 1097-5/2008 3 probe la 2000 mp Laborator autorizat Raport de Comp CQ
umiditatii de de strat Sef lot incercare Consultant
compactare, in Responsabil CQ
timpul executiei
c). verificare grad STAS 1913/15-75 sau Minim 3 pct pt. pt. dr. din cl. teh. Laborator autorizat Raport de Comp CQ
compactare STAS 12288-85 suprafete < 2000 mp I-III Responsabil CQ incercare Consultant
si minim 5 pct pt. -100%, în cel putin Sef lot / sef santier
suprafete > 2000 mp 95% din punctele
de strat de mãsurare;
-98% în toate
punctele de mãsurare
Pt. dr. din cl. teh. IV
și V
-98%, în cel putin
93% din punctele
de mãsurare;
-95%, în toate
punctele de
mãsurare.
d). determinarea Masuratori directe cu tija 3 probe la 2000 mp ±20 mm Sef santier/sef lot Anexa la PVLA Comp CQ
grosimii stratului metalica gradata/ruleta de strat Responsbil CQ Consultant
compactat Caiet de sarcini Topo santier
Consultant
e) verificarea Caiet de sarcini Zilnic Sef lot Comp CQ
realizarii intensitatii Vizual Responsabil CQ Consultant
de compactare
(Q/S)
f) determinarea STAS 6400/84 3 probe la 2000 mp Sef lot Comp CQ
compactarii cu Responsabil CQ Consultant
piatra in fata
compresorului
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE
PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I. )
“Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene din judetul Ilfov –
DJ 602 (Domnesti – Ciorogarla) si limita judet Giurgiu (Buciumeni/Buftea)”
Pag 3 / 4

g). determinarea - Normativ CD 31-2002 În cate doua puncte Se admite ca Comp CQ


capacitatii portante -Caiet de sarcini situate in profiluri deformatia elastica Laborator autorizat Consultant
la nivelul superior transversale la daca in niciun punct Sef lot/Sef santier Raport de
al stratului de distante de 10m unul masurat valoarea nu Responsabil CQ incercare
fundatie de altul pentru fiecare depaseste cerinta Consultant PVLA
banda cu latimea de din caietul de
7,5m sarcini
h). Determinarea - Normativ CD 31-2002 În cate doua puncte Uniformitatea este Comp CQ
uniformitatii -Caiet de sarcini situate in profiluri satisfacatoare daca Laborator autorizat Consultant
transversale la coef. de Sef lot/Sef santier
Raport de
distante de 10m unul neuniformitate Responsabil CQ
incercare
de altul pentru fiecare <35% Consultant
banda cu latimea de
7,5m
6. Verificarea elementelor geometrice realizate
a) latimea stratului Masuratori directe pe fiecare In dreptul profilelor ±5 cm Sef lot Anexa la Comp CQ
de piatra sector prezentat la receptie transversale ale Responsabil CQ Procesul Verbal Consultant
Caiet de sarcini proiectului Consultant / de Receptie
b) verificarea Masuratori topo ±4% Sef lot Comp CQ
Anexa la
declivitatilor in In fiecare profil al Topograf santier Consultant
Procesul Verbal
profil transversal proiectului Responsabil CQ
de Receptie
(panta transversala) Consultant
c)verificarea Masuratori topo ±10 mm Sef lot Comp CQ
Anexa la
declivitatilor in In fiecare profil al Topograf santier Consultant
Procesul Verbal
profil longitudinal proiectului Responsabil CQ
de Receptie
Consultant
7. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatiei din piatra sparta
a) denivelari in Masuratori cu ajutorul latei de Dupa terminarea ±2 cm. Sef lot Comp. CQ
Anexa la
profil longitudinal 3 m lungime,in axul fiecarei executiei stratului de Responsabil CQ Consultant
Procesul Verbal
benzi de circulatie fundatie in cel putin Consultant / Inginer
de Receptie
10% din total profile
b) denivelari in Masuratori cu ajutorul latei de Dupa terminarea ±1 cm. Sef lot Comp. CQ
Anexa la
profil transversal 3 m lungime,in dreptul executiei stratului de Responsabil CQ Consultant
Procesul Verbal
profilelor aratate in proiect fundatie in cel putin Consultant / Inginer
de Receptie
10% din total profile
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE
PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I. )
“Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene din judetul Ilfov –
DJ 602 (Domnesti – Ciorogarla) si limita judet Giurgiu (Buciumeni/Buftea)”
Pag 4 / 4

8. Receptia stratului Verificarea documentelor Dupa terminarea Vezi pct.1-7 din Sef santier PVRC Comp. CQ
de piatra sparta/ pct.2-5 din PCCVI lucrailor PCCVI Responsabil CQ Consultant /
piatra sparta Consultant / “Inginer”
amestec optimal. “Inginer”
Proiectant

Nume si prenume Functia Semnatura Data


Intocmit Cosmin Negut Specialist in Domeniul Calitatii
05.03.2018
Aprobat Tudor Simion Director Tehnic / Manager Calitate