Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 1

Cod: PCC – 02 Revizia: 0

FUNDATII DIN BALAST STABILIZAT Data: 5.02.2008

FUNDATIE DIN BALAST STABILIZAT

Cine
Nr. Documente de efectueaza Documentul
Categoria de lucrari, controale, verificari Faza si Frecventa solicitata
Crt. referinta controlul / Intocmit
verificarea
0 1 2 3 4 5
1 Identificarea , verificarea si aprobarea sursei de agregate catre Caiet de sarcini Pentru fiecare sursa Antreprenor Raport de incercare
consultanta PTP-01-06 Consultanta P.V F 09;
- natura rocii; STAS 662 – 89 P.V F04
- continutul de fractiuni %; STAS 730 – 89
- coeficientul de neuniformitate; STAS 4606 –80
- echivalentul de nisip; C 56-85
- uzura cu masina tip Los Angeles;
continutul de corpuri straine;
A AGREGATE LA APROVIZIONARE
2 Examinarea datelor din certificatul de calitate Caiet de sarcini La fiecare lot aprovi-zionat Sef statie Proces verbal de
PTP-01-06 Comisia de receptie
NE 012-99 receptie Dosar certificate calitate

3 Parte levigabila si fractiune fina Caiet de sarcini O proba la 500 mc pt. fiecare sursa Sef statie ; -Raport de incercari
PTP-01-06 si sort Laborator; agregate
1799-88 o proba pe schimb -Formular de calcul
Responsabil elaborare: Verificat :
Nume: CQ RTE, ing. Pag. 1 / 5
Semnatura:
PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 1
Cod: PCC – 02 Revizia: 0

FUNDATII DIN BALAST STABILIZAT Data: 5.02.2008

4606-80
4 Granulozitatea sorturilor Caiet de sarcini O proba la 500 mc pt.fiecare sursa Sef statie ; -Raport de incercari
PTP-01-06 si sort Laborator; agregate
1799-88 O proba pe schimb -Form.de calcul
4606-80
5 Corpuri straine,argila in bucati Caiet de sarcini Daca se observa prezenta lor Sef statie ; Raport de incercari
PTP-01-06 Laborator; agregate
1799-88 Daca apar factori de impurificare -Form.de calcul
4606-80
6 Echivalentul de nisip Caiet de sarcini O proba pe schimb Sef statie ; -Raport de incercari
PTP-01-06 Laborator; agregate
730-89 -Form.de calcul
4606-80
7 Rezistenta la uzura cu masina Los Angeles Caiet de sarcini O proba la 500 mc. Pt. Fiecare Sef statie ; -Raport de incercari
PTP-01-06 sursa si sort Laborator; agregate
667-97 -Form.de calcul
1667-76
730-89
8 Umiditate Caiet de sarcini O proba pe schimb si la schimbarea Sef statie ; -Registru de evidenta si
PTP-01-06 conditiilor meteo Laborator; corectie retete de balast
1799-88 stabilizat
4606-80 -form.de calcul
B CIMENT
Responsabil elaborare: Verificat :
Nume: CQ RTE, ing. Pag. 2 / 5
Semnatura:
PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 1
Cod: PCC – 02 Revizia: 0

FUNDATII DIN BALAST STABILIZAT Data: 5.02.2008

9 Examinarea datelor din certificatul de calitate Caiet de sarcini La fiecare lot Sef statie ; Proces verbal de
PTP-01-06 Laborator; receptie
10 Stabilitatea (Constanta de volum) Caiet de sarcini Odeterminare pe fiecare lot dar Sef statie ; -Raport de incercari
PTP-01-06 nu mai putin de 100 t Laborator; ciment
1799-88
SR EN 196/3:95
11 Timpul de priza Caiet de sarcini Odeterminare pe fiecare lot dar Sef statie ; -Raport de incercari
PTP-01-06 nu mai putin de 100 t Laborator; ciment
1799-88
SR EN 196/3:95
12 Rezistente mecanice la 2(7) zile Caiet de sarcini O proba la 100 t sau la siloz Sef statie ; -Raport de incercari
PTP-01-06 Laborator; ciment
1799-88 -Formular de calcul
SR EN 196-1:95
13 Rezistente mecanice la 28 zile Caiet de sarcini O proba la 100 t sau la siloz Sef statie ; -Raport de incercari
PTP-01-06 Laborator; ciment
1799-88
SR EN 196-1:95
14 Prelevarea de contra probe pastrate min.45 zile in cutii sau pungi Caiet de sarcini La fiecare lot Sef statie ; -proces verbal de
sigilate PTP-01-06 Laborator; recoltare probe
NE 012-99

15 Starea de conservare (numai daca s-a depasit termenul de Caiet de sarcini O determinare la fiecare lot si Sef statie ; Raport de incercari
Responsabil elaborare: Verificat :
Nume: CQ RTE, ing. Pag. 3 / 5
Semnatura:
PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 1
Cod: PCC – 02 Revizia: 0

FUNDATII DIN BALAST STABILIZAT Data: 5.02.2008

depozitare) PTP-01-06 siloz Laborator; ciment


1799-88 2 determinari pe siloz (sus si jos) -Formular de calcul
NE 012-99
C ADITIVI
16 Examinare datelor din certificatul de calitate Caiet de sarcini La fiecare lot Sef statie ; PV Receptie
PTP-01-06 Laborator;
17 Densitatea solutiei de aditivi Caiet de sarcini O proba la fiecare sarja Sef statie ; Raport de incercare
PTP-01-06 Laborator;
D. APA
18 Compozitia chimica Caiet de sarcini O analiza pe sursa. Sef statie ; -Raport de analiza a apei
PTP-01-06 Laborator;
NE 012-99
790-89

19 STABILIREA COMPOZITIEI (RETETEI) AMESTECULUI Caiet de sarcini Inaintea inceperii executiei,la Laborator Formular reteta
a) curba granulometrica; PTP-01-06 schimbarea tipului de ciment si Consultanta Nota de calcul
b) dozajul de ciment; STAS 10473/ 84 sursei de agregate Raport de incercari
c) umiditatea optima; STAS1913/13/83 - P.V F 04;
d) densitatea in stare uscata;
e) rezistenta la compresiune
f) stabilitatea la apa % scaderea rezistentei la compresiune;
-umflarea volumica
-absorbtia de apa
Responsabil elaborare: Verificat :
Nume: CQ RTE, ing. Pag. 4 / 5
Semnatura:
PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 1
Cod: PCC – 02 Revizia: 0

FUNDATII DIN BALAST STABILIZAT Data: 5.02.2008

g) Pierdere de msa % max.


- Saturare uscare
- inghet-dezghet
h) timp de priza al bal. Stab.
i) dozaj intarzietor de priza
20 a) ATESTAREA STATIEI DE PREPARARE Caiet de sarcini La punerea in functiune si Sef Statie Certificat de atestare a
PTP-01-06 prelungirea trimestriala Comisia de statiei
NE 012-99 atestare

Responsabil elaborare: Verificat :


Nume: CQ RTE, ing. Pag. 5 / 5
Semnatura:

S-ar putea să vă placă și